COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 27 juni 2016 tot vrijdag 1 juli 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 27 juni 2016 tot vrijdag 1 juli 2016"

Transcriptie

1 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 27 juni 2016 tot vrijdag 1 juli 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 27 juni uur en 17 uur Terroristische aanslagen 4 - EUR 3 Dinsdag 28 juni uur Binnenlandse Zaken 4 - EUR 5 10 u.15 en 14 u.15 Bedrijfsleven Plenaire u.15 en 14 uur Infrastructuur Congres u.15 en 14 u.15 Volksgezondheid 8 - Vaste Afd u.30 Nucleaire veiligheid uur en 16 uur Panama Papers 4 - EUR u.15 Buitenlandse Betrekkingen 6 - Internat. 17 Woensdag 29 juni uur tot 10 uur Opvolging van de buitenlandse missies u.30 en 11 uur Terroristische aanslagen 4 - EUR 3 10 uur Landsverdediging uur Financiën en Begroting 8 - Vaste Afd uur Volksgezondheid u.15 Buitenlandse Betrekkingen 6 - Internat u.30 en 14 u.30 Sociale Zaken u.30 Conferentie van de Voorzitters u.30 Wetenschappelijke en technologische Senaat 29 vraagstukken 12 u.30 Nucleaire veiligheid Congres u.15 Justitie u.30 Binnenlandse Zaken 2 5 Donderdag 30 juni uur tot 10 uur Legeraankopen 8 - Vaste Afd. 32 Vrijdag 01 juli uur Terrorismebestrijding 4 - EUR /

2 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a : Socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales Groen cdh : centre démocrate Humaniste VB : Vlaams Belang PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique - Gauche d'ouverture DéFI : Démocrate Fédéraliste Indépendant PP : Parti Populaire Afkortingen bij de nummering van de publicaties : Abréviations dans la numérotation des publications : DOC /000: Parlementair document van de 54e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer DOC /000: Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA : Questions et Réponses écrites CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRIV : Version Provisiore du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV : Integraal Verslag, links met het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Plenum PLEN : Séance plénière COM : Commissievergadering COM : Réunion de commission MOT : Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) MOT : Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van Publications officielles éditées par la Chambre des représentants volksvertegenwoordigers Bestellingen : Commandes : Natieplein 2 Place de la Nation Brussel 1008 Bruxelles Tel. : 02/ Tél. : 02/ Fax : 02/ Fax : 02/ courriel : De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertifieerd papier Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

3 - 3 - PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL EN IN HET METROSTATION MAALBEEK TE BRUSSEL, MET INBEGRIP VAN DE EVOLUTIE EN DE AANPAK VAN DE STRIJD TEGEN HET RADICALISME EN DE TERRORISTISCHE DREIGING Maandag 27 juni 2016 om 14 uur en om 17 uur en woensdag 29 juni 2016 om 9 u.30 en om 11 uur (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Voorzitter : de heer Patrick Dewael Informatieve hoorzittingen over het luik "veiligheidsarchitectuur" Maandag 27 juni 2016 Vergaderingen met gesloten deuren Om 14 uur Mevrouw Aline Duchateau, hoofdcommissaris, de heer Pascal Simon, hoofdcommissaris, en mevrouw Samuelle Godin, adviseur, leden van de politionele informatie en de ICT-middelen. De heer André Deblaere, hoofdcommissaris, algemene directie van de gerechtelijke politie. Om 17 uur De heer Marc Van Laere, hoofdcommissaris, directeur van de directie van de operaties inzake gerechtelijke politie. Woensdag 29 juni 2016 Vergaderingen met gesloten deuren Om 9 u.30 De heer Peter De Buysscher, hoofdcommissaris, directeur van de directie van de internationale politiesamenwerking. Om 11 uur De heer Philippe Arnould, voorzitter, en de heren Koen Gorissen en Steven De Luyck, leden van het Controleorgaan op de politionele informatie. (Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en Servais Verherstraeten).

4 - 4 - Samenstelling van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging : Vaste leden N-VA : Siegfried Bracke, Christoph D'Haese, Peter De Roover, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Willy Demeyer, André Frédéric, Laurette Onkelinx, MR : Denis Ducarme, Richard Miller, Philippe Pivin, CD&V : Raf Terwingen, Servais Verherstraeten, Open Vld : Patrick Dewael, Carina Van Cauter, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo- Groen : Stefaan Van Hecke, cdh : Georges Dallemagne Plaatsvervangers N-VA : Inez De Coninck, PS : Karine Lalieux, MR : Philippe Goffin, CD&V : Franky Demon, Open Vld : Dirk Janssens, sp.a : Hans Bonte, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdh : Francis Delpérée

5 - 5 - COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT Dinsdag 28 juni 2016 om 10 uur en woensdag 29 juni 2016 om 14 u.30 Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen Dinsdag 28 juni 2016 (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Om 10 uur 1. Wetsvoorstel (Koen Metsu) tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor de bijzondere rekenplichtige, nr. 1924/1. 2. Wetsvoorstel (Emir Kir, Willy Demeyer, Nawal Ben Hamou, Eric Thiébaut) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de ernstig zieke vreemdelingen betreft, nr. 1885/1. 3. Wetsvoorstel (Philippe Pivin, Denis Ducarme, Philippe Goffin, Jean-Jacques Flahaux, Benoît Friart, Benoît Piedboeuf, Caroline Cassart-Mailleux, Emmanuel Burton, Sybille de Coster- Bauchau) tot aanpassing van de bewapening van de agenten van politie, nrs. 1555/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls). 4. Voorstel van resolutie (Franky Demon, Leen Dierick, Els Van Hoof) tot modernisering van de elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar, nrs. 1682/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Koen Metsu). 5. Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls) tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wat de overname van politietaken betreft, nr. 675/1. (Voortzetting). (Rapporteurs : mevrouw Veerle Heeren en de heer Christoph D'Haese). 6. Wetsvoorstel (Monica De Coninck, Johan Vande Lanotte) tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 wat betreft de spreiding van erkende vluchtelingen, nrs. 1361/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu). Advies van de Raad van State. 7. Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Evita Willaert, Muriel Gerkens, Gilles Vanden Burre) tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, teneinde de cumulatie van ambten door Kamerleden te beperken, nr. 627/1. 8. Wetsvoorstel (Vanessa Matz) tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, teneinde de bijzondere vergoeding uit te breiden tot de leden van de politie- en hulpdiensten die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad die buiten de uitoefening van hun functie wordt gepleegd, maar die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met de uitoefening van die functie, nr. 278/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Alain Top).

6 Voorstel van resolutie (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, nr. 1721/ Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) tot wijziging van artikel 30/1 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, in verband met de rechtsplegingsvergoeding, nr. 1637/ Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Christoph D'Haese, Brecht Vermeulen, Koen Metsu) tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wat betreft de uitoefeningsvoorwaarden voor functies binnen de private en bijzondere veiligheid, nr. 1829/ Wetsvoorstel (Nawal Ben Hamou, Emir Kir, Eric Thiébaut, Willy Demeyer) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, tot bescherming van de vreemdelingen zonder eigen verblijfsvergunning die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld, nr. 548/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nahima Lanjri). 13. Wetsvoorstel (Denis Ducarme, Kattrin Jadin, Françoise Schepmans, Philippe Pivin, Olivier Chastel, Richard Miller) tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, teneinde aan de buiten de Europese Unie verblijvende Belgen stemrecht voor de Europese verkiezingen te verlenen, nrs. 77/1 tot 6. Amendementen van de heer Brotcorne. Advies van de Raad van State. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Stefaan Van Hecke en mevrouw Nahima Lanjri). 14. Wetsvoorstel (Leen Dierick, Jef Van den Bergh, Franky Demon, Veerle Heeren) tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de betrokkenheid van de gemeenteraad betreft, nr. 375/ Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls, Vincent Van Quickenborne, Frank Wilrycx, Patrick Dewael) betreffende de inning van penale boeten door de politie, nr. 1610/ Voorstel van resolutie (Karin Temmerman) betreffende de ondersteuning van buurtbemiddelingsprojecten van lokale overheden, nr. 851/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Koen Metsu). 17. Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet) tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen, nr. 465/ Wetsvoorstel (Vanessa Matz) tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, nrs. 621/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls). Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Woensdag 29 juni 2016 (ZAAL NR 2-1STE ONDERVOORZITTERSCHAP) Om 14 u Vraag van de heer Alain Top aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de omzendbrief OOP 42bis" (nr ).

7 Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de 'luchtsteun' van drones van de federale politie om de bewegingen van migranten in de provincie West-Vlaanderen in het oog te houden" (nr ). 3. Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het installeren van automatische externe defibrillatoren in alle politievoertuigen" (nr ). 4. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de stand van zaken in de bestuurlijke aanpak van criminele motorbendes" (nr ). 5. Vraag van de heer Alain Top aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de interne problemen bij de politie" (nr ). 6. Vraag van de heer David Clarinval aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de door de lokale politie geboden versterking" (nr ). 7. Vraag van mevrouw Nawal Ben Hamou aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het inzamelen van reizigersgegevens in het kader van de strijd tegen het terrorisme" (nr ). 8. Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de gevolgen van het opdoeken van de cel Kunst en Antiek en de diefstal van het Byzantijnse kruis" (nr ). 9. Vraag van de heer Benoît Piedboeuf aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vertegenwoordigers in de politieraad" (nr ). 10. Vraag van mevrouw Katja Gabriëls aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "een wetenschappelijke methode voor de fusie van politiezones" (nr ). 11. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Katja Gabriëls aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "een nieuwe mensensmokkelroute richting Zeebrugge" (nr ). - Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de strijd tegen transmigratie in West-Vlaanderen" (nr ). 12. Vraag van mevrouw Katja Gabriëls aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het 'mobile office'-systeem" (nr ). 13. Vraag van de heer Gilles Foret aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de wijziging van de 'camerawet' waardoor politiediensten toegang krijgen tot de beelden van de bewakingscamera's van de NMBS" (nr ).

8 Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de evaluatie van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS)" (nr ). 15. Vraag van mevrouw Nawal Ben Hamou aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de bijzondere bescherming van enkele overheidsgebouwen" (nr ). 16. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de samenwerking tussen de federale diensten en Europol" (nr ). 17. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "overvallen en inbraken in apotheken" (nr ). 18. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "klachten tegen militairen die de publieke ruimte beveiligen" (nr ). 19. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de Belgisch-Franse samenwerking op het vlak van het jeugdbeleid in het kader van de preventie van radicalisering" (nr ). 20. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de OCAD-analyses van het dreigingsniveau voor politiebureaus" (nr ). 21. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de hondenbrigade en de bomhonden" (nr ). 22. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de VCLP en de optimalisering van de politiediensten" (nr ). 23. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het dragen van het dienstwapen door lokale en federale politieagenten buiten de diensturen" (nr ). 24. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "agressie tegen politieagenten tijdens betogingen" (nr ). 25. Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de organisatie van de arbeidstijd in shiften bij de beroepsbrandweerlieden" (nr ). 26. Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het impulsbeleid tegen gewelddadige radicalisering" (nr ). 27. Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de financiële compensaties voor de politiezones voor de versterking die ze leveren aan de federale politie" (nr ).

9 Vraag van de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het actieplan voor kustzones" (nr ). 29. Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de inkrimping van de politieversterking die was toegezegd om de veiligheid in het Brussels openbaar vervoer te verzekeren" (nr ). 30. Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de mededeling van namen van moslimextremisten aan de banken in verband met de financiering van terrorisme" (nr ). Samenstelling van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt : Vaste leden N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Willy Demeyer, Eric Thiébaut, MR : Denis Ducarme, Philippe Pivin, Françoise Schepmans, CD&V : Franky Demon, Veerle Heeren, Open Vld : Katja Gabriëls, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : Monica De Coninck, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdh : Vanessa Matz Plaatsvervangers N-VA : Peter Buysrogge, Renate Hufkens, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Hendrik Vuye, PS : Laurent Devin, André Frédéric, Emir Kir, Laurette Onkelinx, MR : Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster- Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Patrick Dewael, Annemie Turtelboom, Vincent Van Quickenborne, sp.a : Hans Bonte, Alain Top, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke, cdh : Christian Brotcorne, Isabelle Poncelet Niet-stemgerechtigde leden VB : Filip Dewinter, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci

10 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Dinsdag 28 juni 2016 om 10 u.15 en 14 u.15 (ZAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN) Voorzitter : de heer Jean-Marc Delizée 1. Regeling van de werkzaamheden. 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de wijziging van het systeem voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd overeenkomstig artikel 6, de financiering van de onderzeese kabel en de productieafwijking, nr. 1911/1. 3. Wetsontwerp houdende houdende bevestiging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage tot financiering van de ombudsdienst voor energie, voor het begrotingsjaar (In te dienen door de regering). 4. Wetsvoorstel (Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen, Nathalie Muylle) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wat de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor artsen betreft, nr. 799/1. Advies aan de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappijke Hernieuwing. Samenstelling van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw : Vaste leden N-VA : Rita Gantois, Werner Janssen, Johan Klaps, Bert Wollants, PS : Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Benoît Friart, Kattrin Jadin, CD&V : Leen Dierick, Griet Smaers, Open Vld : Patricia Ceysens, Nele Lijnen, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdh : Michel de Lamotte Plaatsvervangers N-VA : Rita Bellens, Christoph D'Haese, Inez De Coninck, Peter Dedecker, Veerle Wouters, PS : Nawal Ben Hamou, Laurent Devin, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Alain Mathot, MR : Emmanuel Burton, Gautier Calomne, David Clarinval, Vincent Scourneau, CD&V : Sarah Claerhout, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Open Vld : Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Tim Vandenput, sp.a : Maya Detiège, Johan Vande Lanotte, Ecolo- Groen : Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, cdh : Benoît Dispa, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid PP : Aldo Carcaci

11 COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Dinsdag 28 juni 2016 om 10 u.15 en om 14 uur (CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux Om 10 u Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit, nr. 1889/1. Om 14 uur 2. Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr.910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht, nr. 1893/1. Samenstelling van de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven : Vaste leden N-VA : Inez De Coninck, Peter Dedecker, Daphné Dumery, Wouter Raskin, PS : Laurent Devin, Gwenaëlle Grovonius, Karine Lalieux, MR : Emmanuel Burton, Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret, CD&V : Jef Van den Bergh, Veli Yüksel, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Nele Lijnen, sp.a : David Geerts, Ecolo-Groen : Marcel Cheron, cdh : Isabelle Poncelet Plaatsvervangers N-VA : An Capoen, Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Yoleen Van Camp, Bert Wollants, PS : Julie Fernandez Fernandez, Emir Kir, Eric Massin, Daniel Senesael, MR : David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Benoît Piedboeuf, Philippe Pivin, CD&V : Roel Deseyn, Veerle Heeren, Stefaan Vercamer, Open Vld : Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput, sp.a : Karin Temmerman, Alain Top, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, cdh : Benoît Lutgen, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid VB : Jan Penris

12 COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Dinsdag 28 juni 2016 om 10 u.15 en om 14 u.15 en woensdag 29 juni 2016 om 10 uur Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens Dinsdag 28 juni 2016 (ZAAL NR 8 - VASTE AFDELINGEN - 3DE VERDIEPING) Om 10 u Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde op dranken met een hoog cafeïnegehalte de vermelding aan te brengen dat die schadelijk zijn voor de gezondheid, alsook dat het gevaarlijk is die dranken tegelijk met alcohol te nuttigen, inzonderheid voor zwangere vrouwen en jongeren, nr. 40/1. - Voorstel van resolutie (Damien Thiéry, Benoît Piedboeuf, Luc Gustin) betreffende het invoeren van een aangepast beleid in het raam van de strijd tegen alcoholmisbruik, nr. 406/1. - Voorstel van resolutie (Karin Jiroflée, Anne Dedry, Muriel Gerkens, Karin Temmerman) betreffende maatregelen voor het tegengaan van gezondheidsschade bij overmatig en problematisch alcoholgebruik en alcoholisme, nr. 1173/1. - Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) betreffende de doeltreffende bestrijding van schadelijk alcoholgebruik, nr. 1615/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Daniel Senesael). 2. Voorstel van resolutie (Karin Jiroflée) betreffende het bannen van het gebruik van glyfosaat in nationaal erkende producten, nr. 1755/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Anne Dedry). 3. Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Anne Dedry) tot invoering van een verbod op het op de markt brengen van biociden en gewasbeschermingsmiddelen die stoffen van de familie der neonicotinoïden bevattten, nr. 1130/1. 4. Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) over de uitwerking van een alomvattende aanpak van obesitas, in het bijzonder bij kinderen en jongeren, nr. 936/1. 5. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Stefaan Van Hecke, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Jean-Marc Nollet, Evita Willaert) tot wijziging van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde anticonceptiemiddelen en de morning-afterpil gratis te verdelen via de centra voor gezinsplanning, op vertoon van een "Anticonceptiepas", nr. 1456/1. - Wetsvoorstel (Fabienne Winckel, André Frédéric, Özlem Özen, Daniel Senesael, Karine Lalieux, Alain Mathot) tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, opdat erkende instellingen mogen overgaan tot het bezorgen van noodanticonceptiva die geen gevaar voor de gezondheid opleveren, nr. 1759/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Catherine Fonck).

13 Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, Jean-Marc Nollet) tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, waarbij een verbod wordt ingesteld op de handel in, of op het in de handel brengen van en op de productie van recipiënten die bestemd zijn voor voedingsmiddelen die bisfenol A of S bevatten, nr. 1228/1. - Voorstel van resolutie (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Marcel Cheron, Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Evita Willaert, Benoit Hellings, Gilles Vanden Burre) betreffende de hormoonverstorende stoffen, nr. 1367/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Jan Vercammen). Om 14 u De werkzaamheden van de planningscommissie. - Gedachtewisselling met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en met mevrouw Brigitte Velkeniers, voorzitter van de planningscommissie; Samengevoegde vragen. - Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitspraken van minister Marcourt inzake de toekenning van attesten aan de studenten geneeskunde" (nr ). - Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het advies van de federale Planningscommissie betreffende het quotum artsen dat in 2022 RIZIV-activiteiten mag uitoefenen" (nr ). - Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het advies van de Planningscommissie" (nr ). - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de door de Planningscommissie voorgestelde versoepeling van de artsenquota" (nr ). - Vraag van de heer André Frédéric aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitreiking van RIZIV-attesten" (nr ). - Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de conclusies van de Planningscommissie" (nr ). - Vraag van de heer André Frédéric aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de cijfers van de Planningscommissie-medisch aanbod" (nr ). - Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de artsenquota" (nr ). - Vraag van mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het beperken van het aantal artsen die afstuderen" (nr ). - Vraag van de heer André Frédéric aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "buitenlandse artsen met een RIZIV-nummer" (nr ). Woensdag 29 juni 2016 (ZAAL NR 2-1STE ONDERVOORZITTERSCHAP) Om 10 uur Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, nrs. 1864/1 tot 4. (Tweede lezing - art. 83 Rgt.). De vergadering zal eventueel worden verdergezet tijdens de middagpauze.

14 Samenstelling van de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing : Vaste leden N-VA : Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : André Frédéric, Alain Mathot, Daniel Senesael, MR : Luc Gustin, Benoît Piedboeuf, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, Els Van Hoof, Open Vld : Dirk Janssens, Ine Somers, sp.a : Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens, cdh : Catherine Fonck Plaatsvervangers N-VA : An Capoen, Werner Janssen, Koen Metsu, Sarah Smeyers, Bert Wollants, PS : Nawal Ben Hamou, Frédéric Daerden, Eric Massin, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Olivier Chastel, Sybille de Coster- Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Sarah Claerhout, Franky Demon, Nahima Lanjri, Open Vld : Katja Gabriëls, Nele Lijnen, Annemie Turtelboom, sp.a : Monica De Coninck, Maya Detiège, Ecolo-Groen : Anne Dedry, Evita Willaert, cdh : Michel de Lamotte, Benoît Lutgen Niet-stemgerechtigd lid DéFI : Véronique Caprasse

15 SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID Dinsdag 28 juni 2016 om 12 u.30 en woensdag 29 juni 2016 om 12 u.30 Voorzitter : de heer Peter Vanvelthoven Dinsdag 28 juni 2016 (ZAAL NR 5 - BENEDENVERDIEPING) Om 12 u Eindrapport van het communicatieaudit FANC. - Gedachtewisseling met de heer Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen; - Hoorzitting met de heer Jan Bens, directeur-generaal van het FANC. 2. Voorstel van huishoudelijk reglement. - Bespreking. Er wordt voor broodjes gezorgd. Woensdag 29 juni 2016 (CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Om 12 u.30 De veiligheidscultuur van de kercentrales van Tihange : audit en actieplan. - Hoorzitting met : - de heer Wim Declercq, vertegenwoordiger van Engie-Electrabel; - de heer Jan Bens, directeur-generaal van het FANC. - Gedachtewisseling met de heer Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen. Er wordt voor broodjes gezorgd. Samenstelling van de Subcommissie voor de nucleaire veiligheid : Vaste leden N-VA : Bert Wollants, PS : Eric Thiébaut, MR : David Clarinval, CD&V : Leen Dierick, Open Vld : Egbert Lachaert, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdh : Michel de Lamotte Plaatsvervangers N-VA : Brecht Vermeulen, PS : Karine Lalieux, MR : Denis Ducarme, CD&V : N, Open Vld : Katja Gabriëls, sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Jean-Marc Nollet, cdh : Vanessa Matz

16 BIJZONDERE COMMISSIE "INTERNATIONALE FISCALE FRAUDE/PANAMA PAPERS" Dinsdag 28 juni 2016 om 14 uur en om 16 uur (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Voorzitter : de heer Ahmed Laaouej Om 14 uur Hoorzitting met : - de heer Koen Maerevoet, Head of Tax & Legal, KPMG Belgium; - de heer Ferdy Foubert, partner, KPMG Belgium. Om 16 uur Hoorzitting met : - de heer Herwig Joosten, managing partner Tax België, EY; - de heer Wout Coppens, partner private client services, EY; - de heer Piet Hemschoote, partner bedrijfsrevisoren - regulatory leader, EY; - mevrouw Laurence Van Eyken, director Risk Management - Independence, EY. (Rapporteurs : de heren Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa en Peter Vanvelthoven). Samenstelling van de Bijzondere commissie "internationale fiscale fraude/panama Papers" : Vaste leden N-VA : Peter Dedecker, Johan Klaps, Robert Van de Velde, Brecht Vermeulen, PS : Stéphane Crusnière, Ahmed Laaouej, Eric Massin, MR : Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Eric Van Rompuy, Open Vld : Katja Gabriëls, Luk Van Biesen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdh : Benoît Dispa Plaatsvervangers N-VA : Sophie De Wit, PS : Frédéric Daerden, MR : Benoît Friart, CD&V : Griet Smaers, Open Vld : Ine Somers, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdh : Christian Brotcorne Niet-stemgerechtigde leden VB : Jan Penris, PTB-GO! : Marco Van Hees, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci

17 COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Dinsdag 28 juni 2016 om 14 u.15 en woensdag 29 juni 2016 om 10 u.15 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen Dinsdag 28 juni 2016 om 14 u Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "de gevolgen van het Petrobrasschandaal voor ons bedrijfsleven" (nr ). 2. Samengevoegde vragen: - Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "de Belgische handelsmissie naar Indonesië" (nr ). - Vraag van de heer Gautier Calomne aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "de balans van de prinselijke missie naar Indonesië" (nr ). 3. Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "de liberalisering van de Latijns- Amerikaanse ontginningssector" (nr ). 4. Vraag van de heer Peter Luykx aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "de operationele bezoeken met betrekking tot specifieke gevallen of sectoren" (nr ). 5. Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "de missie van de staatssecretaris naar Brazilië" (nr ). 6. Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "het Nationaal Actieplan Bedrijven en Mensenrechten" (nr ). 7. Samengevoegde voorstellen van resolutie : - Voorstel van resolutie (Els Van Hoof, Sarah Claerhout) over de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo, nrs. 1563/1 en 2. Amendementen van de heer Crusnière c.s. - Voorstel van resolutie (Peter Luykx) betreffende de verkiezingen in Congo, nr. 1583/1. - Voorstel van resolutie (Els Van Hoof, Sarah Claerhout, Peter Luykx, Jean-Jacques Flahaux, Tim Vandenput) over de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo, nr. 1887/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Stéphane Crusnière).

18 Woensdag 29 juni 2016 om 10 u.15 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht, nr. 1865/1. Samenstelling van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen : Vaste leden N-VA : Rita Bellens, An Capoen, Peter De Roover, Peter Luykx, PS : Philippe Blanchart, Stéphane Crusnière, Gwenaëlle Grovonius, MR : Jean-Jacques Flahaux, Kattrin Jadin, Richard Miller, CD&V : Sarah Claerhout, Els Van Hoof, Open Vld : Annemie Turtelboom, Tim Vandenput, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, cdh : Georges Dallemagne Plaatsvervangers N-VA : Karolien Grosemans, Johan Klaps, Koen Metsu, Yoleen Van Camp, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Frédéric Daerden, Özlem Özen, Sébastian Pirlot, MR : Denis Ducarme, Philippe Goffin, Benoît Piedboeuf, N, CD&V : Leen Dierick, Raf Terwingen, Veli Yüksel, Open Vld : Patricia Ceysens, Patrick Dewael, Dirk Van Mechelen, sp.a : Maya Detiège, Fatma Pehlivan, Ecolo-Groen : Benoit Hellings, Evita Willaert, cdh : Francis Delpérée, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid DéFI : Véronique Caprasse

19 BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES Woensdag 29 juni 2016 van 9 uur tot 10 uur (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) Voorzitter : de heer Francis Delpérée Vergadering met gesloten deuren Overzicht van de Belgische militaire missies in het buitenland. Samenstelling van de Bijzondere commissie belast met de opvolging van de buitenlandse missies : Vaste leden N-VA : Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Peter Luykx, PS : Stéphane Crusnière, Sébastian Pirlot, MR : Denis Ducarme, Damien Thiéry, CD&V : Raf Terwingen, Veli Yüksel, Open Vld : Tim Vandenput, sp.a : Alain Top, Ecolo- Groen : Benoit Hellings, cdh : Francis Delpérée

20 COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING Woensdag 29 juni 2016 om 10 uur (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 1. Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de Belgische Systema-centra" (nr ). 2. Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de bescherming van de kerninstallaties" (nr ). 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Damien Thiéry aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het taalevenwicht bij Defensie" (nr ). - Vraag van de heer Sébastian Pirlot aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het taalevenwicht bij het leger" (nr ). 4. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Sébastian Pirlot aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de hervorming van de parastatalen" (nr ). - Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de toekomst van het Nationaal Geografisch Instituut" (nr ). - Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de statuutwijziging van het Koninklijk Museum van het Leger" (nr ). 5. Vraag van mevrouw Julie Fernandez Fernandez aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de toekomst van de KMS" (nr ). 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het gebruik van geweld door militairen in het kader van operatie-vigilant Guardian" (nr ). - Vraag van de heer Philippe Pivin aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "klachten tegen militairen die de publieke ruimte beveiligen" (nr ). 7. Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de aanwezigheid van soldaten van het leger van de DRC op mijnsites" (nr ). 8. Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de Belgische intercepties op Russische vliegtuigen" (nr ). 9. Vraag van de heer Sébastian Pirlot aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de Belgische drone-industrie" (nr ).

21 Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de toekomst van het KMILO te Eupen" (nr ). - Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de werkingskosten van het KMILO" (nr ). 11. Vraag van de heer Sébastian Pirlot aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de NAVO-top in Warschau" (nr ). 12. Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de transparantie van operatie Desert Falcon" (nr ). 13. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Sybille de Coster-Bauchau aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de sluiting van de basis van Bevekom" (nr ). - Vraag van mevrouw Sybille de Coster-Bauchau aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de sluiting van de basis van Bevekom" (nr ). 14. Interpellatie (*) van de heer Dirk Van der Maelen tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de levensduurverlenging van onze F-16's" (nr. 158). 15. Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de mogelijke verkoop van Belgische F-16, via Jordanië, aan Pakistan" (nr ). 16. Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de vervanging van de CHOD" (nr ). 17. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het strategisch plan voor Defensie" (nr ). - Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het strategisch plan van Defensie" (nr ). 18. Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de vervanging van de M-fregatten in Nederland en België" (nr ). Samenstelling van de Commissie voor de Landsverdediging : Vaste leden N-VA : Rita Bellens, Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Renate Hufkens, PS : Julie Fernandez Fernandez, Sébastian Pirlot, Eric Thiébaut, MR : Denis Ducarme, Richard Miller, Damien Thiéry, CD&V : Wouter Beke, Veli Yüksel, Open Vld : Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput, sp.a : Alain Top, Ecolo-Groen : Benoit Hellings, cdh : Georges Dallemagne Plaatsvervangers N-VA : Rita Gantois, Peter Luykx, Wouter Raskin, Kristien Van Vaerenbergh, Jan Vercammen, PS : Philippe Blanchart, Stéphane Crusnière, Gwenaëlle Grovonius, Özlem Özen, MR : Emmanuel Burton, Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret, Benoît Friart, CD&V : Roel Deseyn, Veerle Heeren, Stefaan Vercamer, Open Vld : Nele Lijnen, Annemie Turtelboom, Luk Van Biesen, sp.a : David Geerts, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Evita Willaert, cdh : Francis Delpérée, Vanessa Matz (*) Spreektijd : Indiener : 10 min. (2e en volgende : 5 min.) - Regering : min. Replieken : elke indiener : 5 min. - max. 3 sprekers : 5 min. elk

22 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Woensdag 29 juni 2016 om 10 uur (ZAAL NR 8 - VASTE AFDELINGEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy De stand van zaken betreffende Optima Bank. Hoorzitting met : - de heer Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank van België; - de heer Luc Coene, Eregouverneur van de Nationale Bank van België - Lid van de Toezichtsraad van de Europese Centrale Bank. Samenstelling van de Commissie voor de Financiën en de Begroting : Vaste leden N-VA : Peter Dedecker, Robert Van de Velde, Hendrik Vuye, Veerle Wouters, PS : Stéphane Crusnière, Ahmed Laaouej, Alain Mathot, MR : Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Eric Van Rompuy, Open Vld : Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdh : Benoît Dispa Plaatsvervangers N-VA : Peter Buysrogge, Inez De Coninck, Peter De Roover, Bart De Wever, Johan Klaps, PS : Frédéric Daerden, Emir Kir, Eric Massin, Sébastian Pirlot, MR : Olivier Chastel, Philippe Goffin, Kattrin Jadin, Damien Thiéry, CD&V : Hendrik Bogaert, Griet Smaers, Jef Van den Bergh, Open Vld : Patricia Ceysens, Ine Somers, Carina Van Cauter, sp.a : Karin Temmerman, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, cdh : Michel de Lamotte, Catherine Fonck Niet-stemgerechtigde leden VB : Barbara Pas, PTB-GO! : Marco Van Hees, DéFI : Olivier Maingain

23 COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN Woensdag 29 juni 2016 om 10 u.30 en om 14 u.30 (ZAAL NR 5 - BENEDENVERDIEPING) Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne Om 10 u Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de mantelzorgers" (nr. 9360). - Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de mantelzorgers" (nr ). - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de mantelzorgers" (nr ). - Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het statuut van de mantelzorgers" (nr ). 2. Vraag van de heer Éric Massin aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het maximumbedrag voor uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid" (nr. 9679). 3. Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de terugbetaling van het vaccin tegen hepatitis voor de vrijwillige brandweerlieden" (nr ). 4. Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de problemen met het nieuwe getuigschrift van arbeidsongeschiktheid" (nr ). 5. Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de bijkomende besparingen in de sociale zekerheid" (nr ). 6. Samengevoegde vragen : Vraag van mevrouw Evita Willaert aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de gevolgen van de taxshift voor de personeelsleden van de lokale besturen" (nr ). Vraag van mevrouw Evita Willaert aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de gevolgen van de taxshift voor de personeelsleden van de lokale besturen, meer bepaald voor de contractuele werknemers" (nr ). 7. Vraag van mevrouw Evita Willaert aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitgaven in het kader van arbeidsongeschiktheid" (nr ). 8. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "bore-out" (nr ). - Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "bore-out" (nr ). 9. Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "bijkomende besparingen door het aanpakken van langdurig zieken" (nr ).

24 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-fraude via de derde-betalersregeling" (nr ). 11. Vraag van mevrouw Griet Smaers aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "arbeidsongeschikte zelfstandigen" (nr ). 12. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het vaderschapsverlof" (nr ). 13. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "conveniënte doktersattesten" (nr ). - Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het onterecht uitschrijven van ziektebriefjes" (nr ). - Vraag van de heer Franky Demon aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "ziekteattesten" (nr ). 14. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de werking van het Bestuur medische expertise Medex met betrekking tot de vergoedingspensioenaanvragen van militairen" (nr ). 15. Vraag van juffrouw Yoleen Van Camp aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verdeelsleutel van de responsabiliseringsbijdrage" (nr ). 16. Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers" (nr ). 17. Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de evaluatie van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers" (nr ). 18. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de huisarbeid" (nr ). 19. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de toepassing van de Belgische sociale zekerheid op het ambassadepersoneel" (nr ). - Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Pensioenen over "de gevolgen van het niet toepassen van de Belgische sociale zekerheid op het ambassadepersoneel wat het wettelijke pensioen betreft" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid). 20. Samengevoegde vragen : Vraag van de heer Éric Massin aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de re-integratieprocedure voor langdurig zieken" (nr ). Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de wedertewerkstelling van langdurig zieken" (nr ). 21. Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de gedeeltelijke werkhervatting" (nr ). 22. Vraag van de heer Jan Spooren aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitkeringen van de ZIV aan Syriëgangers" (nr ).

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Woensdag

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 11 tot 15 april 2016 ONTWERPAGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 25/03/2016 118 2 DINSDAG 12 april 2016

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DOC 54 0003/007 DOC 54 0003/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DE BELGIQUE 28 mei 2015 28 mai 2015 (Ter vervanging van de lijst van 23/04/2015 - En remplacement de

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 077 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 077 DE BELGIQUE QRVA 54 077 QRVA 54 077 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0002/016 DOC 54 0002/016 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 maart 2017 9 mars 2017 (Ter vervanging van de lijst van 12/01/2017 - En remplacement

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0003/016 DOC 54 0003/016 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 maart 2017 9 mars 2017 (Ter vervanging van de lijst van 12/01/2017 - En remplacement

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 079 QRVA 54 079 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 113 QRVA 54 113 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 54 084 QRVA 54 084 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 119 QRVA 54 119 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 117 QRVA 54 117 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 123 QRVA 54 123 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 124 QRVA 54 124 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 122 QRVA 54 122 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 083 QRVA 54 083 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 112 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 081 QRVA 54 081 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 087 QRVA 54 087 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 januari 2016 tot vrijdag 22 januari 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 januari 2016 tot vrijdag 22 januari 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 januari 2016 tot vrijdag 22 januari 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 19

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 094 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 085 QRVA 54 085 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 078 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 maart 2016 tot vrijdag 11 maart 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 maart 2016 tot vrijdag 11 maart 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 maart 2016 tot vrijdag 11 maart 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 7 maart

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 105 QRVA 54 105 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 54 097 QRVA 54 097 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 111 QRVA 54 111 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 13 januari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 13 januari 2017 Maandag 09 januari 2017 14 uur en na afloop van de hoorzitting Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 13 januari 2017

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 127 QRVA 54 127 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 103 QRVA 54 103 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 107 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 093 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 130 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 128 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 099 QRVA 54 099 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 092 QRVA 54 092 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 098 QRVA 54 098 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 091 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 039 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 039 DE BELGIQUE QRVA 54 039 QRVA 54 039 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 095 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 096 QRVA 54 096 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 15 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 15 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 15 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 15 mei 2017

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 4 mei 2015

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 089 QRVA 54 089 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 februari 2015 tot vrijdag 27 februari 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 februari 2015 tot vrijdag 27 februari 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 februari 2015 tot vrijdag 27 februari 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 065 QRVA 54 065 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 februari 2017 tot vrijdag 10 februari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 februari 2017 tot vrijdag 10 februari 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 februari 2017 tot vrijdag 10 februari 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES. Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES. Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015 Commissies COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015 Vergaderingen met gesloten deuren Individueel

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 april 2017 tot vrijdag 21 april 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 april 2017 tot vrijdag 21 april 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 april 2017 tot vrijdag 21 april 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 18 april

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 30 mei 2016 tot vrijdag 3 juni 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 30 mei 2016 tot vrijdag 3 juni 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 30 mei 2016 tot vrijdag 3 juni 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 30 mei 2016

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2015 tot vrijdag 16 januari 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2015 tot vrijdag 16 januari 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2015 tot vrijdag 16 januari 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12

Nadere informatie

- De commissie heeft mevrouw Laurette Onkelinx als eerste ondervoorzitter en de heer Luc Gustin als tweede ondervoorzitter benoemd.

- De commissie heeft mevrouw Laurette Onkelinx als eerste ondervoorzitter en de heer Luc Gustin als tweede ondervoorzitter benoemd. Commissies COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de heer Peter De Roover Aanwijzing van de ondervoorzitters (Rgt., art. 19.3, vierde lid). - De

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 juni 2016 tot vrijdag 17 juni 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 juni 2016 tot vrijdag 17 juni 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 juni 2016 tot vrijdag 17 juni 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 13 juni

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 066 QRVA 54 066 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 053 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 053 DE BELGIQUE QRVA 54 053 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

- Rapporteur : de heer Benoît Hellings. - Er werd een amendement ingediend door mevrouw Grovonius en Pehlivan en de heren Hellings en Crusnière.

- Rapporteur : de heer Benoît Hellings. - Er werd een amendement ingediend door mevrouw Grovonius en Pehlivan en de heren Hellings en Crusnière. Commissies Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2, 3, 8, 13, 14 en 15 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 14 november 2016 tot vrijdag 18 november 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 14 november 2016 tot vrijdag 18 november 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 14 november 2016 tot vrijdag 18 november 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 067 QRVA 54 067 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 040 QRVA 54 040 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2016 tot vrijdag 25 november 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2016 tot vrijdag 25 november 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2016 tot vrijdag 25 november 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 mei 2015 tot vrijdag 22 mei 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 mei 2015 tot vrijdag 22 mei 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 mei 2015 tot vrijdag 22 mei 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 19 mei 2015

Nadere informatie

Voorzitter : de heer Patrick Dewael MAANDAG 13 FEBRUARI Luik Radicalisme

Voorzitter : de heer Patrick Dewael MAANDAG 13 FEBRUARI Luik Radicalisme Commissies PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL EN IN

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 16

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0393/001 DOC 54 0393/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL tot

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 059 QRVA 54 059 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 071 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en Servais Verherstraeten).

(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en Servais Verherstraeten). Commissies PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL EN IN

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DOC 54 2384/001 DOC 54 2384/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 maart 2017 23 mars 2017 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 070 QRVA 54 070 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 041 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 041 DE BELGIQUE QRVA 54 041 QRVA 54 041 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 075 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 038 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 038 DE BELGIQUE QRVA 54 038 QRVA 54 038 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 074 QRVA 54 074 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 042 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 042 DE BELGIQUE QRVA 54 042 QRVA 54 042 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 054 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 054 DE BELGIQUE QRVA 54 54 QRVA 54 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 februari 2017 tot vrijdag 17 februari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 februari 2017 tot vrijdag 17 februari 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 februari 2017 tot vrijdag 17 februari 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 199 BV 50 COM 199 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 16-05 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 058 QRVA 54 058 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 050 QRVA 54 050 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN BV 50 COM 086 BV 50 COM 086 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN 18-01 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM 086 18.01.2000

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 056 QRVA 54 056 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Voorzitter : de heer Patrick Dewael MAANDAG 6 FEBRUARI Luik Radicalisme. Werkvergadering met de experts.

Voorzitter : de heer Patrick Dewael MAANDAG 6 FEBRUARI Luik Radicalisme. Werkvergadering met de experts. Commissies PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL EN IN

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 044 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 044 DE BELGIQUE QRVA 54 044 QRVA 54 044 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 046 QRVA 54 046 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 073 QRVA 54 073 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 111 QRVA 53 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 266 BV 50 COM 266 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 12-07 - 2000 namiddag 2 BV 50

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 048 QRVA 54 048 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 132 QRVA 53 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 037 QRVA 54 037 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie