OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?"

Transcriptie

1 OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten?

2

3 Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over (rechts)personen die relevant kan zijn voor beslissingen van bestuursorganen. Desgevraagd verstrekt het OM deze informatie aan bestuursorganen, Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC s) en het Landelijk Bureau Bibob (LBB) ten behoeve van Bibob-onderzoeken. Daarnaast heeft het OM de zelfstandige mogelijkheid om bestuursorganen, RIEC s en het LBB een tip te verstrekken op grond van artikel 26 van de Wet Bibob. Deze bevoegdheid van het OM staat bekend als de tipfunctie. Het LBB heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de tipfunctie van het OM en de bruikbaarheid ervan in de praktijk. Het LBB onderzocht 81 Bibob-adviezen die in 2012 en 2013 op verzoek van bestuursorganen en naar aanleiding van een OM-tip zijn uitgebracht. Ook heeft het LBB gesprekken gevoerd over de tipfunctie met onderdelen van het OM, meerdere bestuursorganen en RIEC s. Het doel van het onderzoek was de OM-tip te verbeteren en het gebruik te bevorderen. Naar aanleiding van het onderzoek heeft het LBB, in samenwerking met het Landelijk Parket, deze brochure opgesteld. Deze brochure is primair bedoeld voor medewerkers van het OM, maar ook nuttig voor anderen die zich bezighouden met Bibob. Wat zegt de Wet Bibob over de OM-tip? De tipfunctie van het OM staat beschreven in artikel 26 van de Wet Bibob en luidt als volgt: De officier van justitie die beschikt over gegevens die er op duiden dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds gepleegd zijn of, naar redelijkerwijs op grond van feiten of omstandigheden kan worden vermoed, gepleegd zullen worden, kan het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak wijzen op de mogelijkheid het Bureau om een advies te vragen.

4 Wanneer wordt een OM-tip verstrekt? Indien het OM over voldoende informatie beschikt over een bepaalde persoon of onderneming, kan het OM gebruik maken van de tipbevoegdheid. Voorbeeld: in een strafrechtelijk onderzoek naar grootschalige drugshandel is een verband tussen verdachten en vergunningaanvragers/vergunningplichtige ondernemingen. Soms vraagt de Bibob-medewerker van een bestuursorgaan aan het OM te onderzoeken of van de tipbevoegdheid gebruik gemaakt kan worden. Deze OM-tips zijn op verzoek of vraaggestuurd (zie jurisprudentie m.b.t. de uitgelokte tip). Voor het vooronderzoek naar de mogelijkheid om een OM-tip te verstrekken, kan samenwerking van het OM met de politie en/of het RIEC efficiënt en belangrijk zijn. Het verstrekken van een tip blijft uiteindelijk een zelfstandige beslissing van het OM. Wat is de meerwaarde van een OM-tip? Uit het onderzoek is gebleken dat een OM-tip op verschillende manieren meerwaarde kan hebben. Een OM-tip kan bijdragen aan het ontsluiten van belangrijke en relevante strafrechtelijke informatie voor het openbaar bestuur. Voorbeelden: een drugscrimineel runt een café in een grote stad; een onderneming met diverse milieuvergunningen lapt alle regels aan zijn laars; een belastingfraudeur gaat vastgoedtransacties aan met de overheid; een veroordeelde ter zake van oplichting en valsheid in geschrifte strijkt subsidies op. Een OM-tip kan zorgen voor een doelgerichte en risicogestuurde inzet van de Wet Bibob. Een OM-tip is voor het bestuursorgaan een sterke bevestiging van, of aanleiding voor het inzetten van een Bibob-procedure (in samenwerking met het RIEC).

5 Een OM-tip is een belangrijk signaal dat personen die mogelijk in een Bibob-relevante relatie staan tot bijvoorbeeld een vergunning, in verband kunnen worden gebracht met voor Bibob relevante (vermoedelijk) gepleegde strafbare feiten. Een OM-tip stelt bestuursorganen in staat om een Bibob-advies aan te vragen bij het LBB op grond van (aanwijzingen van) antecedenten ten aanzien van personen die niet formeel betrokken zijn bij een vergunning(aanvraag). Een onderzoek door het bestuursorgaan naar aanleiding van een OM-tip (al dan niet in samenwerking met het RIEC) kan korter en efficiënter plaatsvinden door versneld een advies aan het LBB te vragen ( slim werken in de Bibob-keten ). Een Bibob-advies op basis van een OM-tip levert vaker de uitkomst van een gevaar op dan andere adviezen van het LBB. Welke achterliggende informatie is bruikbaar voor Bibob? De OM-tip is een belangrijk signaal. Het delen en verstrekken van de informatie die ten grondslag ligt aan de OM-tip is een noodzakelijk gevolg. Er zijn vier soorten achterliggende informatie die bruikbaar zijn voor een onderzoek door het LBB. Registraties in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) Uit het onderzoek van het LBB is gebleken dat registraties in het JDS de krachtigste basis vormen voor een OM-tip. Bij een eventuele OM-tip op basis van registraties in het JDS moet het OM beoordelen of registraties recent (genoeg) zijn. Verder moeten de registraties samenhangen met delicten die relevant zijn voor de betreffende vergunning. Voorbeelden: Er is sprake van financieel gewin uit strafbare feiten (hennepteelt, witwassen, fraude) dat een veroordeelde niet is ontnomen, waarbij het gevaar bestaat dat hij zal investeren in het bedrijf waar hij nu een vergunning voor heeft aangevraagd (art. 3 lid 1 onder a Wet Bibob); Er is sprake van een verdachte ter zake van mensenhandel en geweldsdelicten, die nu betrokken is of gaat zijn bij een seksinrichting. In dat geval is het (recidive-)risicogevaar dat hij een vergunning voor de seksinrichting zal gebruiken om strafbare feiten te plegen aanwezig (art. 3 lid 1 onder b Wet Bibob).

6 Informatie van het Team Criminele Inlichtingen (CI-informatie) Als CI-informatie de aanleiding is voor een OM-tip is het van belang dat het OM onderzoekt of de informatie omtrent strafbare feiten kan worden ondersteund door overige, meer concrete aanwijzingen. CI-informatie is in veel gevallen algemeen van aard en geeft vooral richting aan een Bibob-advies. Als de CI-informatie een mogelijke Bibob-relevante relatie betreft, kan dit bij uitstek in een Bibob-onderzoek nader worden onderzocht. Een combinatie van registraties in het JDS én CI-informatie levert een nog sterkere aanleiding op voor de verstrekking van een OM-tip. Alleen CI-informatie is een minder sterke basis voor een OM-tip. CI-informatie over strafbare feiten is sterker dan CI-informatie over mogelijke relaties tussen personen. Een concrete (lopende) strafzaak Indien een concrete strafzaak de aanleiding is voor een OM-tip is het, met name bij lopende strafzaken, belangrijk om de verstrekking van de tip af te stemmen met de betreffende zaaksofficier van justitie en/of de onderzoeksleider van de politie. Op die manier kan de OM-tip op het juiste moment worden afgegeven, zonder afbreukrisico voor de strafzaak, en kan de informatielevering aan het LBB worden gecoördineerd. Een concrete (lopende) strafzaak is een krachtige basis voor een OM-tip. Het is van belang de timing van het moment van verstrekking van de OM-tip en daaropvolgende levering van informatie aan het LBB met de politie af te stemmen. Overige strafrechtelijke informatie Overige (strafrechtelijke) informatie kan als basis dienen voor een OM-tip. Denk hierbij aan sterke aanwijzingen zoals relaties met eerder uitgebrachte Bibob-adviezen of een internationaal rechtshulpverzoek om een strafvervolging over te nemen. Bij de meer algemene meldingen en zachte informatie is van belang dat het OM onderzoekt of de informatie kan worden ondersteund door overige, meer concrete aanwijzingen. Zachte informatie is alleen richtinggevend voor een Bibob-onderzoek.

7 Wat te doen bij twijfel over wel of niet tippen? Uit het onderzoek van het LBB blijkt dat het OM soms een tip wil en kan verstrekken, maar dat er vragen zijn met betrekking tot de casus. Ook blijkt er soms behoefte te zijn om van gedachten te wisselen over concrete gevallen. Het OM kan dan gebruikmaken van de expertise van Bibob-collega s van andere parketten, contactpersonen van bestuursorganen of het RIEC. De landelijk officier van justitie bij het Landelijk Parket en het LBB kunnen als sparringpartner fungeren.

8 Dit is een uitgave van: Ministerie van Veiligheid en Justitie Justis Landelijk Bureau Bibob Postbus bc Den Haag November 2014 Publicatienr: j-25279

De Wet Bibob: wat is er gewijzigd?

De Wet Bibob: wat is er gewijzigd? De Wet Bibob: wat is er gewijzigd? 2 De Wet Bibob Inhoud 1. Inleiding 4 2. Wijziging Wet Bibob 5 3. Terminologie 6 4. Uitbreiding toepassingsbereik 7 4.1 Vastgoed- en grondtransacties waarbij de overheid

Nadere informatie

Bibob en vastgoed. Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties van de overheid. 1 Bibob en vastgoed

Bibob en vastgoed. Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties van de overheid. 1 Bibob en vastgoed Bibob en vastgoed Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties van de overheid 1 Bibob en vastgoed Voorwoord Vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is,

Nadere informatie

Over sommige kinderen moet je praten CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ

Over sommige kinderen moet je praten CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ Over sommige kinderen moet je praten CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ Over sommige kinderen moet je praten [1] CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ Preambule 1

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid.

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid. HANDreiking BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoeken bij Defensie en defensieorderbedrijven. 18 veelgestelde vragen & antwoorden

Veiligheidsonderzoeken bij Defensie en defensieorderbedrijven. 18 veelgestelde vragen & antwoorden Veiligheidsonderzoeken bij Defensie en defensieorderbedrijven 18 veelgestelde vragen & antwoorden Een veiligheidsonderzoek. Wat nu? Als militair en in de meeste burgerfuncties bij Defensie werk je met

Nadere informatie

Over sommige patiënten moet je praten

Over sommige patiënten moet je praten Over sommige patiënten moet je praten Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2012 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Publicatienummer 2012-380 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie Tien jaar Bibob belicht Tien jaar Bibob belicht Zuiver zaken doen Tien jaar Bibob belicht Justis, de screeningsautoriteit Tien jaar Bibob belicht Inhoud

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [...

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [... nummer: 13/2217/GA en 13/2264/GA betreft: [klager] datum: 30 september 2013 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de

Nadere informatie

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING In de wetenschappelijke route maakt de jeugdreclasseerder gebruik van het Landelijk Instrumentarium

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Langdurige Zorg Bijlage(n) 3 Datum 16 januari 2013 Betreft Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Niet voor persoonlijk gebruik!

Niet voor persoonlijk gebruik! Niet voor persoonlijk gebruik! Omkoping van ambtenaren in de civiele openbare sector Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Deel I het onderzoek 6 1. De Rijksrecherche stelt onderzoek in 6 2. Benutten van de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

Rapport. Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie

Rapport. Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie Rapport Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie Eline Willemsen Bonded Labour in Nederland BLinN Humanitas/Oxfam Novib Amsterdam, augustus 2010 Colofon Tekst Eline Willemsen Met dank aan Bernice

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Datalekken: de meldplicht komt eraan

Datalekken: de meldplicht komt eraan Datalekken: de meldplicht komt eraan Datalekken zijn gevallen van verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens (Regeerakkoord 2010) Inleiding Datalekken halen steeds vaker het nieuws. Grote recente

Nadere informatie