Meer weten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl/jaarbericht"

Transcriptie

1 Meer weten?

2 6 Betrouwbare en bruikbare informatie Betrouwbare en bruikbare informatie is onontbeerlijk om snelwegen, vaarwegen en het watersysteem publieksgericht en efficiënt te beheren. Bij weggebruikers en de beroepsvaart groeit de behoefte aan goede en tijdige informatie. Over files en wegomleidingen, maar ook over waterstanden en de bevaarbaarheid van de waterwegen. Hoofdwegennet Miljoenen weggebruikers maken dagelijks gebruik van de Nederlandse snelwegen. Goede, actuele informatie over stremmingen, omleidingen en onderhoudswerk is cruciaal om dat verkeer in goede banen te leiden. Actuele verkeersinformatie Het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) van Rijkswaterstaat houdt het landelijk overzicht op de verkeersstromen. De vijf regionale verkeerscentrales bedienen het snelwegen net op operationeel niveau. Bij drukte worden omleidingsroutes weergegeven met mobiele tekstkarren en met de bekende dynamische route-informatiepanelen (drip s) boven de weg. Die panelen geven, naast route-infor matie, tegenwoordig ook reis- en vertragingstijden weer. Het VCNL voorziet via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens allerlei partijen continu van actuele verkeersinformatie. De ANWB en TomTom, bijvoorbeeld. Die zorgen er op hun beurt voor dat die informatie beschikbaar is voor de weggebruiker via radio, internet, navigatiesystemen en sociale media. Route-informatie tijdens de NSS conferentie Nuclear Security Summit Het succes van de complexe verkeersoperatie rond de NSS-conferentie op 24 en 25 maart 2014 is voor een groot deel te danken aan actieve informatievoorziening. Veel weggebruikers besloten zich op die dagen niet in het verkeer te storten. Doordat vijftig tot zestig procent minder verkeer op de weg was dan normaal, bleef de Jaarbericht

3 Randstad goed bereikbaar. Dit was het resultaat van een groot communicatieoffensief om burgers te informeren over de verwachte gevolgen van de conferentie, inclusief reis adviezen en uitgestippelde omleidingsroutes. Zo was er een radiocampagne, werden flyers verspreid en online middelen ingezet als vananaarbeter.nl, Twitter en Facebook. Ook zijn persberichten verstuurd en persconferenties gehouden. Een intensieve samenwerking van Rijkswaterstaat met diverse ministeries en de gemeente Den Haag heeft bijgedragen aan het succes van dit communi catieoffensief. Weginspecteurs op Twitter Sinds juni 2014 zijn twintig weginspecteurs van Rijkswaterstaat actief op Twitter. Zij vertellen duizenden volgers over hun dagelijkse belevenissen tijdens hun werk aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Inmiddels delen ook vier mobiele verkeersleiders berichten en foto s over hun werk op en langs het water. Rijkswaterstaat zet Twitter ook structureel in voor informatievoorziening over af sluitingen van rijbanen en spitsstroken bij wegwerkzaam heden, omleidingen en spoedreparaties. Duidelijkheid over maximumsnelheid In 2014 bleek bij veel automobilisten nog onduidelijkheid te bestaan over de maximumsnelheid op de snelwegen, doordat de toegestane snelheid op een traject kon wisselen. Weggebruikers gaven aan meer duidelijkheid te willen over hoe hard, waar en wanneer ze precies mogen rijden. Daarom is Rijkswaterstaat in mei 2014 langs de snelwegen gestart met het plaatsen van duizenden hectometerbordjes met daarop de snelheidsaanduiding. Weggebruikers zien hierdoor om de kilometer in één oogopslag hoe hard daar gereden mag worden. Bij wegen met drie of meer rij stroken zijn de hectometerbordjes ook links van de weg voorzien van een snelheidsaanduiding. Op spitsstrook trajecten zijn de hectometerbordjes niet aangepast. Hier wordt de snelheid met de nieuwe spitsstrookborden aangegeven, ook wel aangeduid met kantelwalsborden of rotatiepanelen. Inhaalverbod Rijkswaterstaat heeft in november en december 2014 veranderingen doorgevoerd in de trajecten waar een inhaalverbod geldt voor vrachtwagens. Het verbod geldt nu op meer en andere plaatsen, als gevolg van toenemend vrachtverkeer en uitbreiding van het wegennet. De aan passing is begeleid met een communicatiecampagne. Vrachtwagenchauffeurs, vervoerders en hun belangenorganisaties zijn direct benaderd. In vakbladen zijn artikelen geplaatst en op verzorgingsplaatsen langs de rijkswegen zijn folders uitgedeeld. Online bezoekerscentrum Schiphol-Amsterdam-Almere Rijkswaterstaat lanceerde in maart 2014 een virtueel, online bezoekerscentrum voor het programma weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De website informeert de gebruiker over de aanleiding, de uitvoering en de actuele status van de vijf SAA-projecten. De website biedt interviews met specialisten en foto s en video s van werkzaamheden en inzicht in de plannen. Bijvoorbeeld voor de ondertunneling van de A9 Gaasperdammerweg en het breedste aquaduct van Europa bij Muiden. Het bezoekerscentrum gebruikt ook sociale media om interactie aan te gaan met bezoekers. Via Facebook en Twitter kunnen ze vragen stellen en hun eigen verhalen, video s en foto s delen. Hoofdvaarwegennet Nederland is hét Europese knooppunt van transport over water. De Nederlandse vaarwegen behoren tot de drukste ter wereld. Voor een vlot, veilig en efficiënt gebruik van onze vaarwegen is informatievoorziening essentieel. Scheepvaartverkeerscentrum Het Scheepvaartverkeerscentrum (SVC) is het aanspreekpunt binnen Rijkswaterstaat voor alle scheepvaartzaken. Het centrum zorgt voor actuele en betrouwbare informatie over de situatie op de vaarwegen. Vaarweginformatie op maat Op vaarwegen is informatie essentieel voor vlot en veilig scheepvaartverkeer. Dan gaat het bijvoorbeeld om informatie over stromingen, het weer en het getij. Maar ook informatie over bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden of afsluitingen van een vaarweg is van groot belang. Via de website vaarweginformatie.nl informeert Rijkswaterstaat vaarweggebruikers over alles wat onderweg relevant kan zijn. Websitegebruikers kunnen een persoonlijk, gratis account aanmaken waarmee ze route-informatie op maat kunnen ontvangen. De website dekt ook binnenwateren in landen waar veel recreatievaart naartoe gaat, zoals Duitsland en Frankrijk. Varen doe je samen Drukte op het water leidt elke zomer weer tot onveilige situaties. Sommige watersporters kunnen een boot niet goed besturen, andere kennen de regels onvoldoende of gaan varen in een onbekend gebied. Vooral plezier- en beroepsvaart zitten steeds vaker in elkaars vaarwater. Daarom wordt voorlichting over risico's op de Nederlandse vaarwegen belangrijker. Dat is ook waar op het project Varen doe je samen zich richt. 46 Rijkswaterstaat

4 De voorlichting gebeurt onder andere via sociale media. Ook worden folders en flyers verspreid bij beurzen, havens, sluizen, verhuurbedrijven en zeil- en vaarscholen. Verder kunnen watersporters beschrijvingen van situaties op het water lezen op de site varendoejesamen.nl of via de bijbehorende app. Het project is een initiatief van het samenwerkingsverband Stichting Recreatietoervaart Nederland, Rijkswaterstaat, de provincies, havenbedrijven en watersport- en belangenverenigingen. Hoofdwatersysteem Rijkswaterstaat zorgt voor tijdige, betrouwbare en bruikbare informatie over de waterkwantiteit en waterkwaliteit. Voor alle gebruikers(groepen) van het hoofdwatersysteem: waterprofessionals en burgers. Watermanagementcentrum Nederland Onze nationale kennis van watermanagement en crisisbeheersing is gebundeld in het Watermanagement centrum Nederland (WMCN) in Lelystad. Dit is sinds 2012 het centrale informatiepunt op het gebied van waterkwantiteit en -kwaliteit. Het WMCN herbergt ook de Helpdesk Water: het loket voor alle vragen over waterbeheer en waterbeleid. Bovendien verzorgt het centrum de berichtgeving over waterstanden, droogte, overstromingsgevaar, storm situaties en berichtgeving over waterkwaliteit en ijsvorming. Overstroom ik? app Te weinig burgers weten wat erbij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden, wat de overstromings risico s zijn en wat je moet doen als de nood aan de man komt. Om burgers risicobewuster en zelf red zamer te maken bij een grote overstroming lanceerde Rijkswaterstaat op 28 september 2014 de website en de app Overstroom ik?. Hiermee kunnen burgers via hun postcode zien hoe hoog het water maximaal in dat postcodegebied komt, waar zich hoge gebouwen bevinden met een droge verdieping en welke infrastructuur als vluchtweg beschikbaar is. Voor het geval een echte crisis dreigt, verwijzen de app en de site naar de veiligheidsregio en rampenzender van de gebruiker. De app bleek al snel na de lancering een groot succes. De app is in de periode tot begin februari 2015 ruim keer gedownload. De website is in totaal keer bezocht, waarvan bijna in de eerste twee dagen na de lancering. Deltaroute Rijkswaterstaat wil burgers bewuster maken van wat in ons land nodig is om burgers te beschermen tegen hoogwater. Daarom opende Rijkswaterstaat in juni 2014 een recreatieve route langs de dertien Deltawerken in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Deze zogenoemde Deltaroute is een initiatief van Rijkswaterstaat en de ANWB. Om de kennis van het publiek over dit wereldberoemde project te vergroten, zijn naast recreatieve routes ook rondleidingen, een app met een virtuele tour, een campagnesite en nieuwe informatieborden ontwikkeld. Big Jump Relatief weinig Nederlanders zijn zich genoeg bewust van het belang van voldoende en schoon water. Daarom deed Rijkswaterstaat op zondag 13 juli 2014 mee aan de Big Jump. Tienduizenden mensen in heel Europa sprongen om exact uur in het water om de aandacht te vestigen op het belang van schoon water voor mens en natuur. In Nederland vonden in zeven provincies Big Jumps plaats. Rijkswaterstaat beheert 226 officieel goedgekeurde zwemlocaties en ondersteunde deze campagne door een aantal zwemlocaties beschikbaar te stellen. Zwemwaarschuwingen Rijkswaterstaat heeft in de zomer van 2014 herhaaldelijk gewaarschuwd voor de gevaren van zwemmen in rivieren en kanalen. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens zijn er jaarlijks gewonden en doden te betreuren. De stroming in rivieren, kanalen en draaikolken kan zo sterk zijn, dat zwemmers onder water worden gezogen. Bovendien zien stuurlui van grote schepen moeilijk of er mensen in het water liggen. Vorige zomer verdronken zeker veertien zwemmers. Een groot deel van de slachtoffers kwam uit Oost-Europese landen. Zwemwater-app Als de zon gaat schijnen, komt de app Zwemwater goed van pas. Deze app van het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat informeert burgers over de kwaliteit en de veiligheid van officiële buitenzwemplekken. Met behulp van Google Maps kunnen gebruikers ook gemakkelijk zien waar badplaatsen in de omgeving te vinden zijn, hoe veilig deze zijn, wanneer de laatste monsters zijn genomen en wanneer de eerstvolgende monstername staat gepland. Daarnaast kunnen routes uitgestippeld worden naar meren of zwembaden. Zwemwater is een handige app voor de fervente natuurzwemmer. Als het kwik boven de 25 graden Celsius stijgt, geeft de app aan waar blauwalg is te vrezen. Jaarbericht

5

6 Slim computerprogramma zorgt voor vlot verkeer Een drukbezocht concert in Ahoy, files bij het Prins Clausplein en opstoppingen door een ongeluk in de Rotterdamse binnenstad. Het is de dagelijkse praktijk in een druk gebied als Zuid-Holland. Vanuit de regiodesk in Rhoon houden medewerkers van Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Den Haag samen de situatie op de weg in de gaten. Gaat het mis op de weg? Dan proberen ze het verkeer te beïnvloeden. Hiervoor gebruiken ze sinds 2014 het zogeheten netwerkmanagementsysteem, een geavanceerd computerprogramma waardoor de systemen van alle wegbeheerders met elkaar kunnen praten. Bij de regiodesk in Rhoon houden medewerkers van Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Den Haag samen de situatie op de weg in de gaten. Dankzij het zogeheten netwerkmanagementsysteem zijn hun systemen slim gekoppeld en kunnen ze het verkeer in Zuid-Holland in goede banen leiden. Meer weten? Het verkeer stopt meestal niet bij de grens van een gemeente of provincie. Voor het beheersen van verkeersstromen is het daarom noodzakelijk dat de verschillende wegbeheerders afspraken maken. Dit heet netwerkmanagement. Wegbeheerders maken onderling afspraken over welke wegen van groot belang zijn voor de doorstroming in de regio en op welke wegen het minder kwaad kan als het verkeer daar even minder goed kan doorrijden. In Zuid-Holland zijn er bijna zeventig wegbeheerders, zo weet Lieke Berghout, teamleider bij het Regionaal Verkeerskundig Team van het regionale samenwerkingsverband BEREIK! in Rhoon. Rijkswaterstaat, de provincie, gemeenten en stadsregio s. Met zo veel partijen heb je al snel dat je op andermans grondgebied opereert. Daarom is het belangrijk om samen te werken en duidelijke afspraken te maken. Vooraf afspraken maken is meer dan de helft van het werk. Met elkaar praten 2014 was een belangrijk jaar voor netwerkmanagement. De verkeerscentrales kregen één voor één een nieuw computerprogramma, het netwerkmanagementsysteem. De grootste uitdaging vanuit ICT-perspectief is om de systemen van verschillende wegbeheerders met elkaar te laten praten, vertelt Kai Feldkamp, plaatsvervangend directeur ICT Ontwikkeling en Services bij Rijkswaterstaat. Elke Jaarbericht

7 Lieke Berghout, teamleider Regionaal Verkeerskundig Team Met zo veel partijen heb je al snel dat je op andermans grondgebied opereert. Daarom is het belangrijk om samen te werken en duidelijke afspraken te maken. Vooraf afspraken maken is meer dan de helft van het werk. Kai Feldkamp, plaatsvervangend directeur ICT Ontwikkeling en Services Rijkswaterstaat De grootste uitdaging is om de systemen van verschillende wegbeheerders met elkaar te laten praten. wegbeheerder heeft verkeersgegevens. Maar je hebt pas echt wat aan deze gegevens als je ze kunt combineren tot bruikbare informatie. We zijn daarom in 2011 al met de wegbeheerders in overleg gegaan en in 2012 hebben we een standaard afgesproken om informatie uit te wisselen. Zo kunnen alle verschillende systemen met elkaar praten. Voorbereiding is meer dan het halve werk In overleg is er ook een aantal scenario s opgesteld. Dit zijn draaiboeken voor situaties die veel voorkomen of die tot grote verkeers infarcten kunnen leiden. Feldkamp: De verkeerskundigen weten dit het beste: zij kiezen de situaties. De regiodesk werkt volgens deze scenario s. Zij weten dan precies wat ze moeten inzetten om de doorstroming optimaal te houden. Hier geldt: hoe meer afspraken er van tevoren zijn gemaakt, hoe sneller we in actie kunnen komen en hoe beter het voor de doorstroming is. Een goede voorbereiding is meer dan de helft van het werk. In Zuid-Holland worden er elke dag zo n tien scenario s ingezet. Berghout: Een drukke dag bij Diergaarde Blijdorp, een evenement in de Kuip, wegwerkzaamheden én een ongeval op de Ring Rotterdam. Het is eerder regel dan uitzondering. Bij sturing door de regiodesk laat dan niet lang op zich wachten. Tot nu toe was het voor het inzetten van één scenario soms nodig dat drie of vier wegbeheerders op meerdere knoppen moesten drukken voordat het hele scenario in werking kwam, legt Berghout uit. Dankzij het netwerkmanagementsysteem is dit verleden tijd; met één druk op de knop worden regelscenario s ingeschakeld. Hierdoor kunnen we alle systemen langs de weg, zoals routeinformatieborden en verkeerslichten, sneller inzetten en beter benutten. En daar profiteert de weggebruiker van: hij of zij heeft minder oponthoud op de weg. Medewerkers aan het werk in de verkeerscentrale in Rhoon 50 Rijkswaterstaat

8 Bekijk online het filmpje over het netwerkmanagementsysteem in de verkeerscentrale van Rhoon Ingewikkeld wegennet Het nieuwe netwerkmanagementsysteem werd eerst getest en geïmplementeerd in de kleinere verkeerscentrale in Wolfheze. Op 26 september 2014 werd het nieuwe systeem voor het eerst op de proef gesteld. Die dag was er een groot evenement in het Gelredome. De regiodesk zorgde ervoor dat maar liefst zevenduizend auto s naar de parkeerplekken werden geloodst. Proef geslaagd. Hierna was de centrale in Rhoon aan de beurt. Deze beheert een zeer inge wikkeld wegennet: er is veel verkeer, er zijn veel bruggen en knelpunten en er gebeuren regelmatig ongelukken is voor de regiodesk dan ook het jaar van de waarheid. Berghout: Nu gaan we met het netwerkmanagementsysteem aan de slag. Doordat we elke keer zo veel scenario s moeten inzetten, stellen we hoge eisen aan het computerprogramma. In 2015 hebben we daarom dagelijks profijt van dit nieuwe systeem. Concurrentiepositie De keuzes voor netwerkmanagement hebben ook een econo mische impact, zeker in het gebied rond Rotterdam en Den Haag. Netwerkmanagement en het bijbehorende systeem hebben de potentie om te zorgen voor veel toegevoegde waarde voor onze economie, meent Feldkamp. Als bijvoorbeeld het vrachtverkeer goed kan door rijden, dan draagt dat bij aan de concurrentiepositie van Nederland. En dat is winst. Berghout: Je wilt dat weggebruikers weinig hinder ondervinden en juist daarom moet je ze dingen vertellen of duidelijk maken. Bijvoorbeeld via routeinformatiepanelen of door verkeerslichten bij opritten in te schakelen. Een automobilist wil gewoon snel zijn weg vinden. Daarom moeten we ervoor zorgen dat het achter de schermen goed loopt. Trots Na de verkeerscentrale in Rhoon, wordt het netwerkmanagementsysteem de komende tijd ook geïmplementeerd bij de andere centrales, zoals die in Velsen. Maar het werk is nooit af, zegt Feldkamp. Rijkswaterstaat kijkt vooruit. Het netwerk managementsysteem is een vorm die nu goed past en die waarschijnlijk ook in de toekomst werkt. Om onze netwerken optimaal beschik baar te houden blijven we zoeken naar slimme manieren om het verkeer te leiden. Dat doen we samen met anderen. Bijvoorbeeld door onze informatie te ontsluiten, zodat marktpartijen ermee aan de slag kunnen om verder te innoveren. Dat doen we bijvoorbeeld gericht op de A58. Rijkswaterstaat is trots dat we op deze manier kunnen bij dragen aan innovaties, waar mee Nederland veilig, leefbaar en beter bereikbaar blijft. Om onze netwerken optimaal beschikbaar te houden blijven we zoeken naar slimme manieren om het verkeer te leiden Jaarbericht

6. Betrouwbare en bruikbare informatie

6. Betrouwbare en bruikbare informatie Uitgebreide route-informatie op de A1 bij Amsterdam-Oost. 6. Betrouwbare en bruikbare informatie Informatie speelt in het werk van Rijkswaterstaat een steeds belangrijkere rol. Betrouwbare en bruikbare

Nadere informatie

44 Rijkswaterstaat. Betrouwbare en

44 Rijkswaterstaat. Betrouwbare en 6 bruikbare Betrouwbare en informatie Informatie neemt in onze samenleving een steeds belangrijkere plaats in. We leven in een informatiemaatschappij: ons doen en laten is in grote mate afhankelijk geworden

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Eén punt voor water Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)

Eén punt voor water Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Eén punt voor water Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Watermanagementcentrum Type hier de Nederland hoofdstuk titel Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) is hét centrum voor kennis en informatie

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden Nationale Databank Wegverkeersgegevens Minder hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen Minder hinder door goede planning en informatie Niets is vervelender voor een weggebruiker dan van de ene omleiding

Nadere informatie

Landelijk Verkeersmanagement Beraad

Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijke tafel voor verkeersmanagement Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld : Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Ir L.C. van Wagensveld 10 oktober 2013 Inhoud Introductie Wetenswaardigheden over Werkwijze Mogelijkheden 2 10 oktober 2013 Introductie

Nadere informatie

Wegwerkzaamheden Actueel

Wegwerkzaamheden Actueel Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Het is onmogelijk

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus John Steendijk Provincie Zuid-Holland Jan-Willem Grotenhuis XTNT Samenvatting Coördinatie van Alternatieve Routes (CAR) wordt toegepast

Nadere informatie

INFO-brief Knooppunt Muiderberg

INFO-brief Knooppunt Muiderberg INFO-brief Knooppunt Muiderberg Datum : 20 april 2017 Onderwerp : INFO-brief nr 4 Doc.nr. : SAAONE-COM-BRI-100085 Geachte heer, mevrouw, In opdracht van Rijkswaterstaat werkt bouwcombinatie SAAone aan

Nadere informatie

Slimmer naar Scheveningen

Slimmer naar Scheveningen Slimmer naar Scheveningen verkeersmanagement als co-productie Arjen Reijneveld Gemeente Den Haag Verkeersnet Jaarcongres 2015; verkeer in de slimme stad Slimmer naar Den Haag verkeersmanagement als co-productie

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst

Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst Henk Meurs MuConsult/Radboud Universiteit h.meurs@muconsult.nl Lieke Berghout Regionaal samenwerkingsverband Bereik! l.berghout@bereiknu.nl

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Versmalde rijstroken Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Wie gele strepen op de weg ziet, denkt waarschijnlijk: werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor tijdelijke afzettingen

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Fractie Stem van Krimpen Hoflaan 40 2926 RC KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: D 22/01/2015 Zaaknummer: ZK14005472 Z Afdeling: Ruimte Contactpersoon: R. Brienne Uw brief van: 11-12-2014 Onderwerp: Schriftelijke

Nadere informatie

User Day 2016 TCS990. Hildegard Castricum 25 januari 2016 VERTROUWELIJK 1 USER DAY 2016

User Day 2016 TCS990. Hildegard Castricum 25 januari 2016 VERTROUWELIJK 1 USER DAY 2016 User Day 2016 TCS990 Hildegard Castricum 25 januari 2016 1 USER DAY 2016 Welkom op de User day TCS990 Wij informeren u over nieuwe ontwikkelingen Wij informeren u over mogelijkheden bedienpanelen U kunt

Nadere informatie

Verkeersinformatie in de praktijk

Verkeersinformatie in de praktijk Verkeersinformatie in de praktijk Arjen Oving Onderzoeker Thuistest verkeersinformatie Hoe ervaren automobilisten actuele verkeersinformatie op navigatiesystemen? - Onderzoek via thuistest (oktober 2014)

Nadere informatie

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 7 Haarlem, 18 december 2007 Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Bijlage: Ontwerpbesluit 1. Inleiding. De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT DECEMBER 2015 Bruggen en sluizen op afstand bedienen 01-KRACHT_Cover.indd 1 23-11-15 11:35 REPORTAGE Blauwe golf door ritsend bedienen Buiten timmert de aannemer

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam PPA de essentie Praktijkproef Amsterdam PPA is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de stadsregio

Nadere informatie

de digitale wegbeheerder

de digitale wegbeheerder de digitale wegbeheerder mobiliteitsmanagement van de toekomst 1 AMBITION 2016 ROUTE PROJECT 3 CO-CREATIE wordt mainstream Ledbord wordt DASHBOARD Gebruikers wensen informatie volgens het MARTINI MODEL

Nadere informatie

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors Betere informatie met VOS Jan Paul Kors 11 mei 2010 Aanleiding De implementatie van de Beleidsbrief Binnenvaart, (Beleidsdoelstellingen o.a. betrouwbare reistijden, beter benutten van bestaande infrastructuur

Nadere informatie

Implementatie BRO bij RWS. Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat

Implementatie BRO bij RWS. Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat Implementatie BRO bij RWS Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Kabinetsvisie Informatie op orde 2006 Overheidsinformatie moet vindbaar en toegankelijk zijn, Maar ook betrouwbaar, authentiek en volledig,

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Kim Hofhuis Platform WOW Bart Bosman Provincie Noord-Holland Verkeersmanagement Efficiënt, effectief gebruik

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28.

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28. + Werk aan de A28 tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen Plusstroken moeten een einde maken aan de slechte doorstroming op de A28. Tijdens de werkzaamheden kan er tijdelijk minder verkeer over de A28 en zijn

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheid Automobilisten Regionaal rapport

Gebruikerstevredenheid Automobilisten Regionaal rapport Gebruikerstevredenheid Automobilisten 007 Regionaal rapport Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Gebruikers-tevredenheid Automobilisten 007 Regionaal rapport .......................................................................................

Nadere informatie

Onderdeel 1, basale vragen

Onderdeel 1, basale vragen Introductietekst De risicokaart is een kaart op internet (www.risicokaart.nl) met informatie over risico s in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Vooraankondiging ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Datum 30 januari 2017 Status definitief Colofon Uitgegeven door InkoopCentrum

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken verbeteren tijdens de spits. De werkzaamheden hebben invloed op

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken verbeteren tijdens de spits. De werkzaamheden hebben invloed op + Werk aan de A28 tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen Plusstroken verbeteren tijdens de spits de doorstroming op de A28. De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid van uw bedrijf. Informeer daarom

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

: ICT-Onderweg. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): pag. 7. Inleiding

: ICT-Onderweg. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): pag. 7. Inleiding S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 november 2006 Nummer PS : PS2007IME01 Dienst/sector :WVV/VPO Commissie : IME Registratienummer :2006WVV002256i Portefeuillehouder : Dr.G. Mik Titel : ICT-Onderweg

Nadere informatie

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober?

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober? Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten. Regionaal rapport september 2011

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten. Regionaal rapport september 2011 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Regionaal rapport september 0 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Regionaal rapport september 0 Datum November 0 Status Definitief Gebruikerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

Communicatiestrategie MobielSchadeMelden.nl

Communicatiestrategie MobielSchadeMelden.nl Communicatiestrategie MobielSchadeMelden.nl Toelichting op de communicatiestrategie en werking van de Toolkit, bedoeld voor Stakeholders en Ambassadeurs Een innovatieve samenwerking gericht op een efficiënte

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 Start dynamisch verkeersmanagement op het knooppunt Gent Met het oog op een

Nadere informatie

Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes

Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes 15 februari 2012, Studiedag verkeerslichten Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes Albert van Leeuwen 1 Inhoud presentatie: Geschiedenis beheercentrales Welk beleid zit er achter

Nadere informatie

RTT als ontbrekende schakel in verkeersmanagement

RTT als ontbrekende schakel in verkeersmanagement RTT als ontbrekende schakel in verkeersmanagement Lessen uit 2 jaar regionaal tactisch verkeersmanagement in Noord-Holland Arthur Rietkerk (provincie Noord-Holland) - spreker Guido Hagen (ARCADIS) Jeroen

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem?

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem? Bijlage 1 Deze bijlage geeft ter illustratie een (niet limitatief) overzicht van een aantal projecten dat wordt uitgevoerd op het gebied van ITS (Intelligente Transportsystemen) voor het wegverkeer. Spookfiles

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga

Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga jullie meenemen in nieuwe mogelijkheden om informatie

Nadere informatie

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg DATA INCIDENTEN REISINFORMATIE DIENSTEN SUPERMARKT LOGISTIEK EVENEMENTEN De zeven thema s van Beter Benutten ITS t/m 2017 www.beterbenutten.nl

Nadere informatie

Event Management as a Service een praktijkvoorbeeld

Event Management as a Service een praktijkvoorbeeld EMAAS Event Management as a Service een praktijkvoorbeeld Be-Mobile (Jasper Caerteling), DAT.Mobility (Martie van der Vlist), Trigion (Eugène de Geus), Gemeente Assen (Henk Heijman) Summit: Mobility, Safety

Nadere informatie

Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf. Alkmaar

Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf. Alkmaar Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf Alkmaar 10 juli 2012 Welkom Thécla Lammersen Sectormanager Dagelijks Beheer Directie Beheer & Uitvoering Programma Presentatie 24-uurs

Nadere informatie

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelcentrum App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Frank Ottenhof Samenvatting Reizigers gaan steeds meer gebruik maken van apps en moderne in-car apparatuur om slim van

Nadere informatie

(Midden-Brabantweg) Inhoudsopgave. Ombouw N261 gereed. N261-Nieuwsbrief slot September 2015

(Midden-Brabantweg) Inhoudsopgave. Ombouw N261 gereed. N261-Nieuwsbrief slot September 2015 (Midden-Brabantweg) N261-Nieuwsbrief slot September 2015 A59 A59 Dit is de laatste nieuwsbrief over de ombouw van de N261. Provincie Noord-Brabant en BAM zijn trots op het resultaat dat in anderhalf jaar

Nadere informatie

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Tegenverkeer Gouda brug over de Hollandse IJssel

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Tegenverkeer Gouda brug over de Hollandse IJssel Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Tegenverkeer Gouda brug over de Hollandse IJssel Het project Hoogwater? Vrije weg! van de innovatieprogramma s Wegen naar de Toekomst en waterinnovatie Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Vlaams Verkeerscentrum Staten-Generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Inhoud Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Mobiliteit op HWN Analyse:

Nadere informatie

Pagina 1 13 juni 2013 Connekt

Pagina 1 13 juni 2013 Connekt Pagina 1 13 juni 2013 Connekt Marktversnelling Mobiliteits Informatie (MMI) 13 juni 2013 - Connekt Mark Olivierse Verkeersmanager MAPtm Pagina 2 13 juni 2013 Connekt Verkeersmanagement 2.0: Marktwerking,

Nadere informatie

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 -

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Slim laden Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio elektrisch

Nadere informatie

Memo. Erik Wegh. 10 oktober Verkeerskundig Concept Evacuatie. Memo Verkeerskundig Concept Evacuatie t.b.v. TMO-oefening. Geachte collega's,

Memo. Erik Wegh. 10 oktober Verkeerskundig Concept Evacuatie. Memo Verkeerskundig Concept Evacuatie t.b.v. TMO-oefening. Geachte collega's, Memo Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Aan LS Van Erik Wegh Datum 10 oktober 2008 Telefoonnummer 0655740792 Onderwerp Memo Verkeerskundig Concept Evacuatie t.b.v. TMO-oefening Bijlage(n)

Nadere informatie

9 maart Dynamische modelfamilie regio Utrecht Martijn Meinen

9 maart Dynamische modelfamilie regio Utrecht Martijn Meinen 9 maart 2011 Dynamische modelfamilie regio Utrecht Martijn Meinen Inhoud Aanleiding Een dynamische basis voor de gehele provincie Utrecht Toepassingen: Afstemming wegwerkzaamheden gemeente Utrecht Groot

Nadere informatie

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten 02 Vijf regio s in beweging 03 Projecten succesvol bij zware congestie 05 SpitsScoren Rotterdam 07 RITS op de A15 08 SLIM Prijzen RegioRing Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

FILEBEVEILIGINGSSYSTEMEN BIJ WEGENWERKEN

FILEBEVEILIGINGSSYSTEMEN BIJ WEGENWERKEN FILEBEVEILIGINGSSYSTEMEN BIJ WEGENWERKEN Nele Gheysens 11-09-2013 Overzicht Buurlanden Vlaanderen Raamcontract filebeveiligingssystemen Minder hinder aanpak van AWV Waar ingezet? Nederland SWOV: In 2000

Nadere informatie

Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat Juni Definitief

Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat Juni Definitief Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat Juni 2013 - Definitief Inhoud 1. Management samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Algemene tevredenheid en belang 10 3. Kwaliteit en verkeersveiligheid

Nadere informatie

Virtueel Helmond. www.virtueelhelmond.nl

Virtueel Helmond. www.virtueelhelmond.nl Virtueel Helmond www.virtueelhelmond.nl Virtueel Helmond Gemeente Helmond was in 2005 de eerste gemeente in Nederland die een virtuele wereld opzette. Inmiddels is Virtueel Helmond uitgebreid met een flink

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

Verkeersmanagement, Overzicht belangrijke punten 2016/2017 i.h.k.v. Verkeersinformatie en Intelligente Transportsystemen Portefeuille: Datum:

Verkeersmanagement, Overzicht belangrijke punten 2016/2017 i.h.k.v. Verkeersinformatie en Intelligente Transportsystemen Portefeuille: Datum: woensdag 17 mei 2017 agendapunt 22 Onderwerp: Verkeersmanagement, Overzicht belangrijke punten 2016/2017 i.h.k.v. Verkeersinformatie en Intelligente Transportsystemen Portefeuille: Datum: Auto, netwerkmanagement

Nadere informatie

Bijdrage 65. RTT als ontbrekende schakel in regionaal verkeersmanagement?

Bijdrage 65. RTT als ontbrekende schakel in regionaal verkeersmanagement? Bijdrage 65 RTT als ontbrekende schakel in regionaal verkeersmanagement? Lessen uit 2 jaar regionaal tactisch verkeersmanagement in Noord-Holland Arthur Rietkerk, Provincie Noord-Holland Guido Hagen, ARCADIS

Nadere informatie

Den Haag Utrecht Apeldoorn. Zutphen Nijmegen Arnhem A12 A34. 600 m. Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen. De vormgeving / De voordelen in het kort

Den Haag Utrecht Apeldoorn. Zutphen Nijmegen Arnhem A12 A34. 600 m. Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen. De vormgeving / De voordelen in het kort Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen De vormgeving / De voordelen in het kort Nieuwe bewegwijzering autosnelwegen Een nieuwe vormgeving van de pijlen en doelgerichte teksten. Dat zijn de belangrijkste vernieuwingen

Nadere informatie

WATER8C MO. 2014.21608

WATER8C MO. 2014.21608 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 20906 2500 EX Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei Dijkgraaf mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 RĴ Venlo WATER8C MO. 2014.21608

Nadere informatie

Ketenanalyse Restduur Incidenten

Ketenanalyse Restduur Incidenten Regio%desks%in% verkeerscentrales% VCNL% Diverse%bronnen% (o.a.%poli:e)% Ketenanalyse Restduur Incidenten Case N276, Noord Limburg Provincie Limburg 18 november 214, omstreeks 15:35 Opdrachtgever: mevr.

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen

Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen Deel B Hoofdstuk Communicatie voor opdrachtnemer Pagina 1 van 1 Inhoud 1 Klap 5 - Communicatie 3 1.1 Status hoofdstuk Communicatie 3 1.2 Inkoop communicatie 3 1.3 Hindercommunicatie

Nadere informatie

Regelscenario Weekendafsluiting A59 HRR Waalwijk Den Bosch

Regelscenario Weekendafsluiting A59 HRR Waalwijk Den Bosch Regelscenario Weekendafsluiting A59 HRR Waalwijk Den Bosch Uitvoeringsperiode: van vr. 20 juli 21:00 uur tot ma. 23 juli 06:00 uur Vastgesteld door: Hoofd OVM Verkeerscentrale Zuid-Nederland 1 Versie:

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet derde kwartaal 2007

Onderwerp Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet derde kwartaal 2007 abcdefgh de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 6 november 2007 Ons kenmerk RWS/SDG/NW2007/1734/56907 Doorkiesnummer Bijlage(n) Uw kenmerk

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Molenmaker Techniek B.V. Sneek

Molenmaker Techniek B.V. Sneek December 2015 Molenmaker Techniek B.V. Sneek Inhoud 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. www.mts-cilinders.nl Eigen transport Lopende projecten Gerealiseerde projecten 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. Dit

Nadere informatie

Netwerkcentra Rijkswaterstaat:

Netwerkcentra Rijkswaterstaat: Netwerkcentra : kent drie netwerkcentra: Verkeerscentrum Nederland (VCNL) ScheepVaartVerkeersCentrum (SVC) Watermanagementcentrum Nederland (WMCN). Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Eén punt voor

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën - Showcase A20 Startpunt Regionale Samenwerking Zuid-Holland -

Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën - Showcase A20 Startpunt Regionale Samenwerking Zuid-Holland - (Bijdragenr. 15) Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën - Showcase A20 Startpunt Regionale Samenwerking Zuid-Holland - Ir. G.C.A. Huisman (ARCADIS gedetacheerd bij Rijkswaterstaat)

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Meer weten?

Meer weten? Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl/jaarbericht 2 Vlot en veilig verkeer over de weg Nederland is een transport- en distributieland bij uitstek. Wegtransport is een levensader van de Nederlandse economie.

Nadere informatie

Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht

Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht Overzicht omleidingsroutes en verwachte hinder Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht Haarlem Noord Beverwijk Hoe rijd je van Haarlem Noord naar Beverwijk als de Velsertunnel in Vanuit Haarlem Noord

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie