Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl)."

Transcriptie

1 Aangemaakt door: E.C. van der Heiden Rapportage is aangemaakt op: Werkgever Naam: 'De Haagse Scholen', stg. voor primair & spec. openb. onderw Werkgeversnummer: Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden in Arbomeester2: Helma van der Burg P. Gunneweg W. van Grol Bevoegdheden aan externe arbodeskundige uitgedeeld: Geen School Naam: De Zonnebloem BRIN nummer: 19LI Locatie: De Zonnebloem Preventiemedewerker(s) op school: E.C. van der Heiden Bevoegdheden aan externe arbodeskundige uitgedeeld: Geen RI&E Aanmaakdatum: Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 ( Pagina 1

2 Hoofdstuk 1 Introductie In verband met de toetsing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) treft u in dit document de relevante bijlagen aan. Configuratie van deze RI&E BasisModule RI&E onderdeel Aan Reden niet opgenomen Algemene vragenlijst Aan Beheer Quickscan personeel Aan Algemene verplichtingen arbowet Aan Personeel en gezondheid Aan Agressie en geweld PSA Beleid Aan Veiligheid en gezondheid Schoolgebouw Aan Brandpreventie en bedrijfshulpverlening Aan Kindmodule RI&E onderdeel Aan Reden niet opgenomen Bijlagen: Quickscan rapport De inventarisatielijsten Pagina 2

3 Hoofdstuk 2 Resultaten van de inventarisatie met de basismodule Voortgangsmonitor: RI&E onderdeel Gedelegeerd aan Datum % Klaar Aantal vragen Algemene vragenlijst 80% 15 RI&E onderdeel Gedelegeerd aan Datum % Respons Status Beheer Quickscan personeel 0% Niet gestart RI&E onderdeel Gedelegeerd aan Datum % Klaar Aantal vragen Algemene verplichtingen arbowet Aantal OK Aantal aandacht 100% Personeel en gezondheid 100% Agressie en geweld PSA Beleid Veiligheid en gezondheid Schoolgebouw Brandpreventie en bedrijfshulpverlening 100% % % Inventarisatielijst(en) totaal 100% Aantal n.v.t. RI&E onderdeel % Klaar Aantal vragen Plan van aanpak (PVA) 100% 13 Evaluatie (in lijst PVA) 0% 13 Pagina 3

4 2.1 Algemene vragenlijst Achtergrondinformatie van de school Welke afdelingen en welke functies komen in uw school voor? Directeur, adjunct directeur, leerkracht, leraar ondersteuner, onderwijs assitent, conciërge, schoolmedewerkster en administratrice Hoeveel medewerkers binnen de school behoren tot de volgende doelgroep? personen jonger dan 18 jaar 0 personen ouder dan 50 jaar 12 gehandicapten 0 stagiaires (gemiddeld) Verwacht u een belangrijke groei of een afname van het personeelsbestand in de komende 3 jaar? Zo ja, gaarne een toelichting. Nee Is het bestuur of de school kort geleden gefuseerd of is er een fusie in de komende 3 jaar te verwachten? Zo ja, gaarne een toelichting. Nee Is er binnen de school een preventiemedewerker aanwezig? Zo ja, gaarne de volgende items beantwoorden. Ja Wie is de preventiemedewerker en hoe kan ik deze bereiken? Hoeveel uur per maand kan de preventiemedewerker aan arbozaken besteden? Welke cursus heeft de preventiemedewerker gevolgd? E.C. van der Heiden, te bereiken van dinsdag t/m vrijdag 5 uur Gezamenlijke cursus vanuit de stichting DHS Wat is het ziekteverzuimpercentage en de ziekteverzuimfrequentie geweest in de afgelopen 3 schooljaren? vorig schooljaar percentage 8,54% vorig schooljaar frequentie 1,40 twee schooljaren geleden percentage 9,39% twee schooljaren geleden frequentie 1,17 drie schooljaren geleden percentage 5,46% drie schooljaren geleden frequentie 1, Zijn er arbeidsongevallen geweest in de afgelopen 3 jaren? Zo ja, gaarne de ongevalrapportages meezenden. Nee Pagina 4

5 Heeft er de afgelopen 3 jaar een inspectie/onderzoek van de Inspectie SZW plaatsgevonden? Zo ja, wat waren hiervan de resultaten? (evt. verslag in kopie meesturen) Nee Hoe oud is het schoolgebouw/de schoolgebouwen? Twee gebouwen die aan elkaar geschakeld zijn: 1928: 86 jaar en 1932: 82 jaar Bestaan concrete plannen voor verbouw of nieuwbouw? Zo ja, welke? Nee De totstandkoming van de RI In welk tijdsbestek is deze RI&E afgenomen? In de week van 17 maart Is de (G)MR betrokken geweest bij de voorbereidingen op de RI&E? Graag een korte toelichting hierop. Nee Is de (G)MR betrokken geweest bij de uitvoering van de RI&E? Graag een korte toelichting hierop. Nee Is de (G)MR betrokken geweest bij de keuze van de manier van uitvoering? Graag een korte toelichting hierop. Ja Toelichting: Plan van Aanpak wordt uitgebreid besproken in de MR vergadering en het verslag hierover is openbaar Wie zijn behalve de preventiemedewerker en de (G)MR betrokken geweest bij de uitvoering van de RI&E en op welke wijze? Indien het hier niemand betreft kunt u dit in het naamvak invullen; niemand. Naam Functie Rol bij de RI&E uitvoering Pagina 5

6 2.2 Beheer Quickscan Dit hoofdstuk bevat geen vragen die aandacht hebben. Pagina 6

7 2.3 Algemene verplichtingen Knelpunt: Omschrijving: De Quickscan (m.b.t. werkdruk) wordt niet iedere 2 jaar ingevuld. Risicoklasse: 1 Activiteiten: Invullen Quickscan Wie is verantwoordelijk: E.C. van der Heiden Wie gaat het uitvoeren: E.C. van der Heiden Kosten: 0, Hoeveel tijd: 2 weken Wanneer af: Hoe evalueren: MT vergadering Gereed: Pagina 7

8 2.4 Personeel en gezondheid Knelpunt: Omschrijving: Risicoklasse: 1 Activiteiten: Wie is verantwoordelijk: Wie gaat het uitvoeren: Kosten: Hoeveel tijd: Medewerkers ontvangen niet met enige regelmaat voorlichting over juiste werkhoudingen. Voorlichting Arbo dienst Deskundige ARBO n.n.b. 2 uur Wanneer af: Hoe evalueren: Gereed: MT vergadering Knelpunt: Omschrijving: Risicoklasse: 1 Activiteiten: Wie is verantwoordelijk: Wie gaat het uitvoeren: Kosten: Hoeveel tijd: Bij beeldschermwerk is de werkplekinrichting niet goed afgestemd op het werk en de lichaamsafmetingen van de medewerkers. Inrichting op de juiste manier maken. Directeur Deskundige ARBO n.n.b. 1 uur Wanneer af: Hoe evalueren: Gereed: Met administratrice Pagina 8

9 2.5 Agressie en geweld Dit hoofdstuk bevat geen vragen die aandacht hebben. Pagina 9

10 2.6 V&G Schoolgebouw Knelpunt: Omschrijving: De bestrating van het schoolplein bevat gebreken. Risicoklasse: 3 Activiteiten: Melden bij het Facilitair Bureau Wie is verantwoordelijk: Hoofd FB Wie gaat het uitvoeren: FB Kosten: n.n.b. Hoeveel tijd: niet bekend Wanneer af: Melding per Hoe evalueren: Controle na reparatie Gereed: Knelpunt: Omschrijving: Risicoklasse: 2 Activiteiten: Wie is verantwoordelijk: Wie gaat het uitvoeren: Kosten: Hoeveel tijd: Niveauverschillen zijn onvoldoende visueel gemarkeerd, bijvoorbeeld door kleurverschil, materiaalverschil of pictogrammen. Aanbrengen van kleurstickers bij afstap Directeur Conciërge n.b. 1 uur Wanneer af: 30 januari 2015 Hoe evalueren: Gereed: Na plaatsing Knelpunt: Omschrijving: Risicoklasse: 1 Activiteiten: Wie is verantwoordelijk: Wie gaat het uitvoeren: Kosten: Hoeveel tijd: Wanneer af: Hoe evalueren: Gereed: Er is geen toilet aanwezig dat bereikbaar en geschikt is voor lichamelijk gehandicapten. Melden bij facilitair bureau F.B. Aannemer n.b. Geen idee niet bekend Na plaatsing Pagina 10

11 Knelpunt: Omschrijving: Er liggen losse snoeren op de grond. Risicoklasse: 2 Activiteiten: Na plaatsing draadloos netwerk alle losse snoeren in kabels leggen. Wie is verantwoordelijk: Directeur Wie gaat het uitvoeren: Conciërge Kosten: 200 euro Hoeveel tijd: 2 weken Wanneer af: juli 2015 Hoe evalueren: Controle na uitvoering Gereed: Knelpunt: Omschrijving: Risicoklasse: 3 Activiteiten: Wie is verantwoordelijk: Wie gaat het uitvoeren: Kosten: Hoeveel tijd: De looppaden zijn minder dan 60 cm breed. Voorlichting aan het tean, kijken of het te realiseren is met 30 kinderen in een lokaal van 42 vierkante meter. Directeur Groepsleerkrachten Geen Bij inrichting lokaal: totaal 8 uur Wanneer af: Nieuw schooljaar Hoe evalueren: Gereed: Na inrichting controleren Knelpunt: Omschrijving: Risicoklasse: 3 Activiteiten: Wie is verantwoordelijk: Wie gaat het uitvoeren: Kosten: Hoeveel tijd: De vrije strook tussen de bordwand en de voorste tafelrij bedraagt minder dan twee meter. Voorlichting aan het team. Directeur Groepsleerkrachten Geen Inrichting lokaal: 8 uur Wanneer af: Begin schooljaar Hoe evalueren: Gereed: Na inrichting controleren Pagina 11

12 Knelpunt: Omschrijving: Risicoklasse: 3 Activiteiten: Wie is verantwoordelijk: Wie gaat het uitvoeren: Kosten: Hoeveel tijd: Wanneer af: Hoe evalueren: Gereed: Het (digitale) schoolbord is niet in hoogte verstelbaar en geeft lichtreflecties of schitteringen. Digitale schoolborden zitten vast aan de muur. Nieuwe borden geven geen lichtreflecties of schitteringen. Directeur ICT coördinator Knelpunt: Omschrijving: Risicoklasse: 3 Activiteiten: Wie is verantwoordelijk: Wie gaat het uitvoeren: Kosten: Hoeveel tijd: De tafels en stoelen zijn niet: stabiel; verkeren in goede staat van onderhoud; zijn vrij van beschadigingen. Dit geldt nog voor de groepen 6 t/m 8. Voor de groepen 3 t/m 5 is nieuw meubilair aangeschaft in mei Directeur Leverancier Per groep euro 4 uur Wanneer af: Per schooljaar een groep, groep 8 af in 2017 Hoe evalueren: Gereed: Controle Knelpunt: Omschrijving: Risicoklasse: 2 Activiteiten: Wie is verantwoordelijk: Wie gaat het uitvoeren: Kosten: Hoeveel tijd: Wanneer af: Hoe evalueren: Gereed: Ladders, trappen en ander klimmateriaal worden niet iedere twee jaar gekeurd. Dit is niet gebeurd. Het facilitair bureau gaat dit bovenschools regelen d.m.v. een abonnement. F.B. F.B. n.n.b. n.b. n.n.b. Jaarlijks Pagina 12

13 Knelpunt: Omschrijving: Risicoklasse: 3 Activiteiten: Wie is verantwoordelijk: Wie gaat het uitvoeren: Kosten: Hoeveel tijd: Werknemers zijn niet voorgelicht over het veilig gebruik van ladders, trappen en ander klimmateriaal. Voorlichting aan werknemers Directeur Conciërge 100 euro 1 uur Wanneer af: september 2015 Hoe evalueren: Gereed: Controle Pagina 13

14 2.7 Brandpreventie en BHV Dit hoofdstuk bevat geen vragen die aandacht hebben. Pagina 14

15 Hoofdstuk 3: Bijlage(n) Bijlage 1: Quickscan rapport personeel Deze Quickscan voldoet niet aan alle voorwaarden, deze zijn: Minimaal 5 compleet ingevulde vragenlijsten Onderzoek is gesloten

16 Bijlage 2: De inventarisatielijsten Lijst: 3 Algemene verplichtingen 3.1 Algemeen De school beschikt over een schriftelijk arbobeleid(splan) Iedere 4 jaar wordt de RI&E ingevuld Iedere 2 jaar wordt de Quickscan (m.b.t. werkdruk) ingevuld De school beschikt over een actueel plan van aanpak, dat is gebaseerd op de RI Aan de medewerkers wordt voorlichting en onderricht gegeven over arbeidsomstandigheden De directeur houdt toezicht op de naleving van de afspraken m.b.t. arbeidsomstandigheden De directeur meldt (mondeling/telefonisch) ernstige ongevallen aan de Inspectie SZW Aan de Inspectie SZW gemelde ongevallen en ongevallen die geleid hebben tot een ziekteverzuim van méér dan drie dagen, worden geregistreerd in een lijst van ongevallen Anderen die op het terrein van de school of in het schoolgebouw komen worden voldoende beschermd tegen mogelijke gevaren De medewerkers werken voorzichtig en zorgvuldig De school laat zich bijstaan door één of meerdere preventiemedewerkers De school heeft een contract met een gecertificeerde arbodienst of met gecertificeerde arbodeskundigen (m.n. bedrijfsarts). Pagina 16

17 Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om zich periodiek arbeidsgezondheidskundig te laten onderzoeken De directeur overlegt regelmatig met de Medezeggenschapsraad over de uitvoering van het arbobeleid. Lijst: 4 Personeel en gezondheid 4.1 Personeelsbeleid algemeen Stagiaires worden adequaat begeleid Nieuwe medewerkers, of medewerkers geplaatst in een nieuwe functie worden adequaat begeleid Er worden functionerings en beoordelingsgesprekken gehouden De school heeft een infectieziektebeleid voor het geval dat de school wordt geconfronteerd met een epidemie, zoals de Mexicaanse griep, SARS, kinkhoest, rubella etc De school is actief bezig met de vitaliteit van de medewerkers 4.2 Personeelsbeleid taakbeleid Er zijn duidelijke taak en functiebeschrijvingen Het takenpakket van de school als geheel is afgestemd op de beschikbare formatie De taaklast is evenwichtig verdeeld over alle medewerkers Leerkrachten worden indien ondersteund bij het uitvoeren van hun takenpakket. Pagina 17

18 Bij de verdeling van taken wordt rekening gehouden met de individuele belastbaarheid van leerkrachten De school heeft een scholingsbeleid De school heeft een persoonlijk ontwikkelingsbeleid De school heeft een mobiliteitsbeleid De school heeft een leeftijdsbewust personeelsbeleid De school beschikt over een ziekteverzuim en re integratiebeleidsplan Schoolleiders worden getraind in leiderschapsvaardigheden. 4.3 Personeelsbeleid zwangere en pas bevallen vrouwen De school houdt expliciet rekening met de werkbelasting voor zwangere en pas bevallen medewerksters Borstvoedinggevende vrouwen beschikken over een (af te sluiten) ruimte waar ze borstvoeding kunnen geven of kunnen kolven. 4.4 Fysieke belasting Er is voldoende afwisseling tussen de verschillende werkhoudingen (zitten/staan) Conciërges en andere OOP'ers die regelmatig zware lasten tillen, passen de juiste tiltechniek toe Medewerkers in de onderbouw die regelmatig zware lasten tillen worden met enige regelmaat voorgelicht over de juiste tiltechniek. Pagina 18

19 Tillen, bukken en knielen door medewerkers in de onderbouw wordt zoveel mogelijk beperkt Medewerkers ontvangen met enige regelmaat voorlichting over juiste werkhoudingen. 4.5 Beeldschermwerk De school weet welke medewerkers langdurig (2 uur of méér per dag) beeldscherm of laptopwerk verrichten en weet welke voorzieningen/hulpmiddelen worden aangeboden Bij beeldschermwerk is de werkplekinrichting goed afgestemd op het werk en de lichaamsafmetingen van de medewerkers Bij medewerkers die thuis beeldschermwerk verrichten is de werkplekinrichting goed afgestemd op het werk en de lichaamsafmetingen van de medewerkers. Lijst: 5 Agressie en geweld 5.1 Melden en registratie Alle medewerkers weten dat klachten m.b.t agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie gemeld dienen te worden en bij wie dat dient te gebeuren Klachten en voorvallen op het gebied van agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie worden geregistreerd Het aantal gemelde klachten over agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen de school, gedurende het afgelopen jaar, is bij de schoolleiding bekend. Pagina 19

20 Bij opvallend ziekteverzuim wordt nagegaan of er een relatie bestaat met agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. 5.2 Maatregelen Alle medewerkers zijn door de school geïnformeerd over de onderwerpen agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie en de maatregelen die de school daartegen onderneemt Er is (zijn) één of meer vertrouwenspersonen benoemd waar personeelsleden voorvallen van agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie kunnen melden De medewerkers zijn voldoende getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van seksuele intimidatie De medewerkers zijn voldoende getraind in het omgaan met agressief gedrag, pesten en discriminatie De school heeft m.b.t. agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie een procedure of een regeling vastgesteld Er zijn duidelijke afspraken over de directe opvang van slachtoffers na incidenten De school heeft een duidelijk beleid tegen agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie (= PSA beleid) De school heeft het geformuleerde beleid op het gebied van agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie vertaald in praktische maatregelen. Pagina 20

21 Lijst: 6 V&G Schoolgebouw 6.1 Toegang/schoolplein De bestrating van het schoolplein bevat geen gebreken Bij sneeuw en vorst wordt zo snel mogelijk gezorgd voor een sneeuw en ijsvrij pad van de openbare weg naar de ingang van de school. 6.2 Gangen en trappen Bij de in en uitgangen is geen sprake van val of struikelgevaar De gangen en trappen zijn goed verlicht Gangen, trappen, wanden, leuningen en in en uitgangen zijn vrij van uitstekende, puntige of scherpe delen Vloeren en traptreden zijn voldoende stroef Er zijn geen losse vloerdelen en oneffenheden die struikelgevaar kunnen veroorzaken Kledinghaken, deurknoppen, radiatorknoppen of andere scherpe en uitstekende objecten zijn glad afgewerkt of goed afgeschermd, zodat ze niet gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot verwondingen De trappen zijn aan één zijde voorzien van een leuning, indien de trap tenminste een hoogte overbrugt van 1,5 meter Situaties waarbij, door een hoogteverschil van 1,5 meter, het gevaar voor vallen van hoogte bestaat, zoals vloeropeningen en bordessen, zijn voldoende afgeschermd. Pagina 21

22 Niveauverschillen zijn goed visueel gemarkeerd, bijvoorbeeld door kleurverschil, materiaalverschil of pictogrammen Glazen of transparante deuren en vlakken zijn voorzien van een markering op ooghoogte (1.40 meter). 6.3 Sanitaire voorzieningen Er zijn voldoende goede toiletten voor personeel aanwezig Er is een goede ventilatie/afzuiging (minimaal 7 liter/seconde per toiletruimte) bij de toiletten zodat er geen stankoverlast is Op of nabij de toiletten is gelegenheid voor handen wassen door middel van wasbakken Bij de toiletten zijn voorzieningen met betrekking tot: de afvoer van maandverband; de verkrijgbaarheid van maandverband De wand en vloerafwerking in de sanitaire ruimten is stroef en vlak. Het materiaal op wanden en vloer is niet poreus Er is tenminste één toilet aanwezig dat bereikbaar en geschikt is voor lichamelijk gehandicapten De toiletten zijn voldoende verlicht (door kunst of daglicht). 6.4 Personeelsruimte Er is een aparte personeelsruimte waar men de lunch kan nuttigen De personeelsruimte is voldoende bemeten voor het aantal personeelsleden. Pagina 22

23 De personeelsruimte heeft voldoende stoelen en tafels t.o.v. het aantal aanwezige medewerkers. 6.5 Onderhoud, orde en netheid Alle delen van de school worden schoongehouden volgens een op schrift gesteld programma, afgestemd op het gebruik en de functie van de ruimte Er zijn voorzieningen om onderhouds en schoonmaakmiddelen, hulpmaterialen, gereedschappen e.d. op te bergen in een af te sluiten ruimte De afvalbakken in de lokalen worden dagelijks na het einde van de lestijd geleegd in de grote afvalcontainer. 6.6 Les en werkruimtes algemeen Wandcontactdozen, stekkers, verdeeldozen en snoeren zijn onbeschadigd en voldoende afgeschermd Er liggen geen losse snoeren op de grond De vloerafwerking is: antistatisch; geluiddempend; voetwarm (niet koud); doelmatig te reinigen De vloer in het handvaardigheids en/of technieklokaal wordt niet glad tijdens het gebruik (bijvoorbeeld door water of zaagsel). Pagina 23

24 Bij de aanschaf van planten en dieren wordt gelet op giftigheid, veiligheid, hygiëne en mogelijke allergische reacties In de school geldt een rookverbod. Er kan een specifieke ruimte worden aangewezen waar wel gerookt mag worden. 6.7 Afmetingen van les en werkruimtes De les en werkruimtes zijn voldoende groot voor het aantal mensen dat aanwezig is De looppaden zijn minstens 60 cm breed De vrije strook tussen de bordwand en de voorste tafelrij bedraagt minstens twee meter Het (digitale) schoolbord is in hoogte verstelbaar en geeft geen lichtreflecties of schitteringen. 6.8 Geluid en lawaai in les en werkruimtes De akoestiek en verstaanbaarheid worden als goed ervaren Medewerkers weten hoe zij overbelasting van hun stem kunnen voorkomen Er wordt geen lawaaihinder ondervonden van leerlingen op het schoolplein, de gang en aangrenzende lokalen Er wordt geen lawaaihinder ondervonden van verwarmings, ventilatie en waterleidinginstallaties Er wordt geen lawaaihinder ondervonden van kopieerapparaten, keukenapparatuur en andere apparaten. Pagina 24

25 Er wordt geen lawaaihinder ondervonden van het verkeer of aangrenzende bedrijven 6.9 Verlichting in les en werkruimtes In werk en lesruimtes kan daglicht binnenkomen Er is uitzicht naar buiten mogelijk Er is voldoende daglicht en kunstlicht voor de aard van het werk Men heeft geen last van: flikkerend licht; glans; scherpe contrasten; hinderlijke lichtval door de toepassing van kunstlicht Klimaat en temperatuur in les en werkruimtes De temperatuur wordt zowel in de zomer als in de winter als behaaglijk ervaren De vochtigheidsgraad ligt tussen de 40 en 60% De school beschikt over een CO2 meter om de luchtkwaliteit te meten en eventueel aan te passen Hinderlijke tocht door luchtverversingsinstallaties komt niet voor Werk en verblijfsruimtes aan de zonzijde zijn voorzien van zonwering, bij voorkeur aan de buitenzijde De luchtverversingsinstallatie werkt adequaat De luchtverversingsinstallatie wordt regelmatig onderhouden. Pagina 25

26 In de lokalen en werkruimten is het mogelijk om ramen te openen en/of te voorzien in natuurlijke ventilatie Meubilair in les en werkruimtes De tafels en stoelen zijn: stabiel; verkeren in goede staat van onderhoud; zijn vrij van beschadigingen Het meubilair (stoel en tafel) voor de medewerkers is ergonomisch verantwoord Kasten en stellingen zijn deugdelijk, voldoende stabiel, en planken worden niet overbelast Gereedschappen/middelen Kopieerapparatuur en printers zijn veilig en geven geen hinder: de apparatuur heeft een veilige elektrische aansluiting; bij veelvuldig gebruik van deze apparatuur wordt er voldoende geventileerd Indien per maand méér dan afdrukken en/of kopieën worden gemaakt, staan de printers of kopieerapparaten in een aparte, goed geventileerde ruimte geplaatst Elektrisch solderen kan veilig worden uitgevoerd Handgereedschappen zoals hamers, vijlen en zagen zijn in goede staat. Pagina 26

27 Handgereedschappen en werkmaterialen zijn veilig en overzichtelijk opgeborgen, bij voorkeur in een speciaal daarvoor bestemde afsluitbare kast Elektrisch handgereedschap: is in goede staat; snoeren zijn onbeschadigd; is dubbel geïsoleerd; werkt onder veilige spanning Elektrisch handgereedschap wordt iedere twee jaar gekeurd door een erkend elektrotechnisch onderhoudsbedrijf Ladders, trappen en ander klimmateriaal zijn in goede staat en worden goed onderhouden Ladders, trappen en ander klimmateriaal worden iedere twee jaar gekeurd Werknemers zijn voorgelicht over het veilig gebruik van ladders, trappen en ander klimmateriaal Gevaarlijke stoffen In de RI&E is een overzicht opgenomen van die gevaarlijke stoffen die op de school worden gebruikt De verpakking van gevaarlijke stoffen is: deugdelijk en onbeschadigd; van geschikt materiaal. Pagina 27

28 Over de gebruikte gevaarlijke stoffen/producten is de volgende informatie voorhanden: naam van het product; pictogram; signaalwoord (gevaar of waarschuwing); gevaarsaanduiding (H zinnen); veiligheidsaanbevelingen (R zinnen) Het is bekend welke maatregelen genomen moeten worden wanneer er iets mis gaat in het gebruik van gevaarlijke stoffen Alle gevaarlijke stoffen zijn op veilige wijze opgeslagen: voldoende lekopvang (plaatsing in lekbak); voldoende brandwerend; voldoende ventilatie Iedere school, gebouwd vóór 1994, beschikt over een asbestinventarisatierapport dat is opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf Afwerkingsmaterialen van wanden, vloeren en plafonds bevatten geen voor de gezondheid schadelijke gassen en dampen Elektriciteit en gas Verlichtingsarmaturen en apparatuur zijn in goede staat en veilig aangesloten Aansluitingen ('stekkers'), schakelaars, contactdozen ('stopcontacten') en snoeren zijn onbeschadigd Apparatuur met aarding en voorzien van verlengsnoeren is op aarding aangesloten Snoeren voor permanente aansluiting van apparatuur worden geleid door kunststof pijpen of kokers. Pagina 28

29 De elektrische voorziening van aquaria is geaard Bij 'natte' activiteiten is de contactdoos voorzien van een spatwaterklep De hoofdschakelaar voor elektriciteit is goed bereikbaar Voor de schakel /zekeringkast geldt: deze is in goede staat en gesloten; er is een begrijpelijk schema aanwezig; indien nog aanwezig zijn de patroonhouders opgevuld Schakelruimtes en de CV ruimte worden niet voor opslag gebruikt De centrale hoofdafsluiter van het gas is goed bereikbaar Alle gastoestellen verkeren in goede staat en worden jaarlijks door een deskundige gecontroleerd Gymnastieklokaal Als de gemeente of een externe instantie eigenaar van het gymnastieklokaal is, dan is er sprake van: een gebruikersovereenkomst tussen de gemeente/externe instantie en de school; een aanspreekpunt (beheerder of beheerscommissie); mogelijkheden om defecten en tekortkomingen door te geven; de aangegeven defecten of tekortkomingen worden adequaat opgeheven Alle leerkrachten die gymles geven zijn daarvoor bevoegd De leerkrachten zijn geïnstrueerd over maatregelen bij brand en ontruiming Er is een telefoon aanwezig (bij niet inpandige gymnastieklokalen), waarmee de 112 alarmcentrale gebeld kan worden. Pagina 29

30 Lijst: 7 Brandpreventie en BHV 7.1 Brandpreventie De school voldoet aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de door de gemeente afgegeven Omgevingsvergunning Gangen, trappen en (nood)uitgangen zijn vrij van obstakels, opslag, niet geblokkeerd en niet van binnen afgesloten De in de school aanwezige rookwerende (tocht)deuren zijn zelfsluitend en worden gesloten gehouden (of de kleefmagneten, dranger of vloerveren worden ontkoppeld door middel van rookdetectie) In de gangen, hallen en gemeenschapsruimten zijn de (nood)uitgangen met pictogrammen aangegeven Bij nooduitgangen en vluchtwegen is de minimale breedte en hoogte respectievelijk 0,5 meter en 1,7 meter Er zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig De brandblusmiddelen zijn direct bereikbaar De brandblusmiddelen zijn aangeduid met een pictogram Tenminste éénmaal per twee jaar worden door een deskundige, meestal de leverancier, de blusmiddelen onderhouden en gecontroleerd op hun werking Noodverlichting wordt jaarlijks gecontroleerd Als er afvalbakken op het schoolplein staan, zijn deze onbrandbaar en zijn opgesteld op afstand van het schoolgebouw De centrale afvalberging is afgesloten en bij voorkeur op enige afstand van de school gelegen. Pagina 30

31 7.2 Bedrijfshulpverlening De school beschikt over een schoolnoodplan De school beschikt over voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners De volgende verbandtrommels zijn aanwezig: tenminste één goedgevulde verbandtrommel op een voor iedereen bekende en goed bereikbare plaats (voorzien van sticker/bord); verbandtrommels met eenvoudige inhoud in of nabij de praktijklokalen De inhoud van de verbandtrommels wordt jaarlijks gecontroleerd Bedrijfshulpverleners op school kunnen EHBO verlenen Bedrijfshulpverleners op school weten beginnende branden adequaat te bestrijden Bedrijfshulpverleners weten hoe ze medewerkers, leerlingen en derden moeten alarmeren en evacueren bij een noodsituatie Medewerkers en leerlingen weten wat te doen bij een noodsituatie Voorzover, zijn medewerkers op de hoogte van specifieke gezondheidsaspecten van collega's (denk bijv. aan: allergieën, diabetes, epilepsie) Medewerkers op school weten politie/brandweer/ambulance adequaat te alarmeren en met hen samen te werken De bedrijfshulpverleners worden regelmatig geschoold. Tenminste éénmaal per twee jaar volgen bedrijfshulpverleners een bijscholings /opfriscursus Tenminste éénmaal per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. Pagina 31

32 Leerlingen, ouders en personeel van de school zijn op de hoogte van de afspraken bij mogelijke calamiteiten De effectiviteit van de bedrijfshulpverleningsorganisatie en het schoolnoodplan wordt regelmatig geëvalueerd Medewerkers en leerlingen weten adequaat te handelen bij calamiteiten en noodsituaties in de naaste omgeving van de school (bijv. bij een bommelding, gijzeling, brand met vrijkomende gevaarlijke stoffen) Indien een school samen met anderen (andere scholen of andere organisaties) in één gebouw zit, wordt met deze organisaties goed samengewerkt. Pagina 32

Nummer Hoofdstuk Aandachtspunt In orde Aandacht nodig n.v.t. Opmerkingen

Nummer Hoofdstuk Aandachtspunt In orde Aandacht nodig n.v.t. Opmerkingen Rapport Veiligheid en gezondheid Schoolgebouw Datum 20 11 2016 Naam RI&E RI&E Brede School Treebeek juli 2016 Gebruiker Bert Jennes Werkgever Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs School Basisschool

Nadere informatie

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto. 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden.

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto. 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden. Plan van aanpak 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden. ruim onder gemiddelde. Stichtingbreed overleg en teamoverleg directeur 01 08 2015 2.1.10.0

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Berry Entken Rapportage is aangemaakt op: 16 11 2015 Werkgever Naam: Stichting Signum Werkgeversnummer: 74049 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden in Arbomeester2: Willemien

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: J.J.M. van de Sande Rapportage is aangemaakt op: 02 10 2014 Werkgever Naam: Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen Werkgeversnummer: 43967 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: mevr. A Niehe Rapportage is aangemaakt op: 11 04 2016 Werkgever Naam: Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs Werkgeversnummer: 40775 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Mark Leek Rapportage is aangemaakt op: 08 01 2014 Werkgever Naam: Stichting Federatie Hoorn 2 Werkgeversnummer: 41470 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden in Arbomeester2: Mark

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: maurice gijsel Rapportage is aangemaakt op: 17 06 2014 Werkgever Naam: Stichting Signum Werkgeversnummer: 74049 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden in Arbomeester2: Gé Mooren

Nadere informatie

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto De RI&E wordt niet iedere 4 jaar ingevuld. Activiteiten opgepakt januari 2016.

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto De RI&E wordt niet iedere 4 jaar ingevuld. Activiteiten opgepakt januari 2016. Plan van aanpak 3.1.2.0 De RI&E wordt niet iedere 4 jaar ingevuld. Activiteiten opgepakt januari 2016 Wie is verantwoordelijk? Wanneer af? 3.1.4.0 De school beschikt niet over een actueel plan van aanpak

Nadere informatie

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto Plan van aanpak 2.1.5.0 Ik ben ontevreden over het personeelsbeleid binnen de school. Activiteiten Tijdens het bespreken van de Quickscan kan hiernaar worden gevraagd. Om zo erachter te komen waar men

Nadere informatie

Info Knelpunt Opmerking Foto. uitvoeren? Info Knelpunt Opmerking Foto. uitvoeren? Wanneer af? Hoe evalueren? Studiedag 21 juni 2016

Info Knelpunt Opmerking Foto. uitvoeren? Info Knelpunt Opmerking Foto. uitvoeren? Wanneer af? Hoe evalueren? Studiedag 21 juni 2016 Plan van aanpak 3.1.2.0 De RI&E wordt niet iedere 4 jaar ingevuld. Activiteiten Uitvoering RI&E in maart/april 2016 Wie is verantwoordelijk? E.Oudenaarde Wanneer af? 15 04 2016 Hoeveel tijd? 4 uur BHVer/directie/MR

Nadere informatie

Info Knelpunt Opmerking Foto

Info Knelpunt Opmerking Foto Plan van aanpak 3.1.1.0 De school beschikt niet over een schriftelijk arbobeleid(splan). Actualiseren obv deze Re&E. Calamiteitenplan geactualiseerd in feb.2015. Ligt voor instemming bij (P)MR Actualiseren

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Wilco Berends Rapportage is aangemaakt op: 08 07 2016 Werkgever Naam: Delta, stg. voor Katholiek en Prot. Christ. prim. onderwijs Werkgeversnummer: 40812 Onderstaande personen hebben alle

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Wilco Berends Rapportage is aangemaakt op: 20 05 2016 Werkgever Naam: Delta, stg. voor Katholiek en Prot. Christ. prim. onderwijs Werkgeversnummer: 40812 Onderstaande personen hebben alle

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Maarten van der Molen Rapportage is aangemaakt op: 01 12 2014 Werkgever Naam: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem Vallei Educatief Werkgeversnummer: 41481 Onderstaande personen hebben

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Maarten van der Molen Rapportage is aangemaakt op: 13 01 2014 Werkgever Naam: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem Vallei Educatief Werkgeversnummer: 41481 Onderstaande personen hebben

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Judith de Jonge Rapportage is aangemaakt op: 13 01 2017 Werkgever Naam: Stichting ARCHIPEL SCHOLEN Werkgeversnummer: 42610 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden in Arbomeester:

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Jolanda de Rooij Rapportage is aangemaakt op: 16 12 2014 Werkgever Naam: Stg. v. Openb. Prim. Onderwijs Cap. ad IJssel & Kr. ad IJsse Werkgeversnummer: 41545 Onderstaande personen hebben

Nadere informatie

Info Knelpunt Opmerking Foto. uitvoeren? Info Knelpunt Opmerking Foto. Wie gaat het. uitvoeren? Hoe evalueren? in team. Info Knelpunt Opmerking Foto

Info Knelpunt Opmerking Foto. uitvoeren? Info Knelpunt Opmerking Foto. Wie gaat het. uitvoeren? Hoe evalueren? in team. Info Knelpunt Opmerking Foto Plan van aanpak 3.1.3.0 De Quickscan (m.b.t. werkdruk) wordt niet iedere 2 jaar ingevuld. Activiteiten Quickscan inplannen voor 2016 Wie is verantwoordelijk? Directeur junli 2016 2 uur werknemers na scan

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Rapportage t.b.v. Arbodienst/Arbodeskundige School: BS Kienehoef Naam RI&E: Margreet van Rijn-Emans Aanmaakdatum RI&E: 13-12-2012 Contactpersoon: André van de Warenburg

Nadere informatie

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto Plan van aanpak 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden. Activiteiten Werkdruk op de agenda in het kader van de nieuwe CAO, staat al in het schoolondernemingsplan

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie. Basisschool Joannesschool. Weert

Risico-inventarisatie en evaluatie. Basisschool Joannesschool. Weert Risico-inventarisatie en evaluatie Basisschool Joannesschool Weert Organisatie OSG Datum 10 december 2010 Opdrachtgever Stichting Meerderweert 1 Inhoudsopgave. Voorwoord 3 1. Plan van aanpak 4 2. Organisatiebeschrijving

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie Rapportage t.b.v. Arbodienst/Arbodeskundige School: Openluchtschool Naam RI&E: Openluchtschool Aanmaakdatum RI&E: 15 11 2007 16:04:00 Contactpersoon: N.P.J. Hoogenstraaten Rapportage is aangemaakt op:

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Rapportage t.b.v. Arbodienst/Arbodeskundige School: BS Eerschot Naam RI&E: Eerschot Aanmaakdatum RI&E: 24-02-2012 Contactpersoon: André van de Warenburg In verband met

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Sociaal Veiligheidsplan Januari 2015 2014

Sociaal Veiligheidsplan Januari 2015 2014 Sociaal Veiligheidsplan Januari 2015 2014 Titel: Opsteller: Datum: Sociaal veiligheidsplan CPOV-Preventie-Foppe van der Wal januari 2015 Versie: Pagina: Code: 1 titelpagina 1.1.1.8 Soort besluit Functie

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Rapportage t.b.v. Arbodienst/Arbodeskundige School: Ericaschool Naam RI&E: 2012 Aanmaakdatum RI&E: 10-10-2012 Contactpersoon: A.A.W. van Tergouw In verband met de toetsing

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Rapportage t.b.v. Arbodienst/Arbodeskundige School: Elimschool Naam RI&E: PCPO Rijssen Aanmaakdatum RI&E: 08-06-2012 Contactpersoon: L. Mouthaan Opgesteld door: Datum

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Info Knelpunt Opmerking Foto

Info Knelpunt Opmerking Foto Plan van aanpak 3.1.5.0 Aan de medewerkers wordt geen voorlichting en onderricht gegeven over arbeidsomstandigheden. Onderwerpen als werkdruk, agressie en geweld (PSA), binnenklimaat, veiligheid en fysieke

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Basisschool t Eimink Johan Buziaustraat 14 Hengelo HumanCapitalCare B.V. Plaats, datum Uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 INLEIDING

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

Plan van Aanpak RI & E Oeverwal oktober 2014

Plan van Aanpak RI & E Oeverwal oktober 2014 Plan van Aanpak RI & E Oeverwal oktober 2014 De risicoclassificatie (RC) geeft aan in welke mate een aandachtspunt een risico vormt voor gezondheid of veiligheid. Voor invullen van de lijst houden we de

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Toetsing RI&E 2010/2011

Toetsing RI&E 2010/2011 Arbo Unie B.V. Harderwijkweg 7a Postbus 206 2800 AE Gouda T (0182) 59 60 34 F (0182) 59 60 80 www.arbounie.nl Basisschool Essesteijn Toetsing RI&E 2010/2011 Datum: 5 april 2011 Onderwerp: Essesteijn Toetsing

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE. Stichting De Haagse Scholen. Prinses Marijkeschool. Den Haag

RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE. Stichting De Haagse Scholen. Prinses Marijkeschool. Den Haag RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE Stichting De Haagse Scholen Prinses Marijkeschool Den Haag INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 2 1 SAMENVATTING... 3 1.1 PLAN VAN AANPAK VOOR DE PRINSES MARIJKESCHOOL... 5 2 ORGANISATIEBESCHRIJVING...

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

SOCIAAL VEILIGHEIDSBELEID MEER PRIMAIR

SOCIAAL VEILIGHEIDSBELEID MEER PRIMAIR SOCIAAL VEILIGHEIDSBELEID MEER PRIMAIR Definitieve versie: 4 april 2016 Instemming GMR: 4 oktober 2016 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 1 Algemeen blz. 4 1.1 Visie en beleidsbepaling sociale veiligheid 1.2

Nadere informatie

Afdeling: STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG Risico-inventarisatie en -evaluatie. Checklijst: 3 gebouwen en terreinen Nummer: Nog te doen Niet van

Afdeling: STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG Risico-inventarisatie en -evaluatie. Checklijst: 3 gebouwen en terreinen Nummer: Nog te doen Niet van Afdeling: (hier naam invullen) Checklijst: 3 gebouwen en terreinen Nummer: Ingevuld door: Datum: 3.1. Algemeen. a. Er is regelmatig overleg met de eigenaar of beheerder van gebouw(en) en/of terreinen over

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en overleg. 4. 2.2.

Nadere informatie

Rapportage Quickscan welzijn personeel

Rapportage Quickscan welzijn personeel Aangemaakt door: Dennis Burger Rapportage is aangemaakt op: 29 15 Betreft rapport van: Naam school: Heilige Henricus School Brinnummer: 04BD Locatie: Heilige Henricusschool Deze school maakt onderdeel

Nadere informatie

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst)

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Persoonlijke Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Waar komt 1 Psychosociale arbeidsbelasting 1.1 Discriminatie 1.2 Agressie en geweld; 1.3 Seksuele intimidatie; 1.4 Pesten; 1.5 Werkdruk;

Nadere informatie

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen)

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen) Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie 2015 (tekstuele aanpassingen) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 Mei 2010 Inleiding Dit arbobeleidsplan is opgesteld voor Stichting OVO Zaanstad en is een voortzetting van het huidige arbobeleidsplan

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Antares Veiligheid Advies

Antares Veiligheid Advies Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van CBS De Ark te Vlaardingen (Stichting Meervoud) Datum: 30 augustus 2010 Toetsing uitgevoerd door : ing. R.J. van Dijk RVK Functie

Nadere informatie

Rapportage Quickscan welzijn personeel

Rapportage Quickscan welzijn personeel Aangemaakt door: Els van Dijk Rapportage is aangemaakt op: 16-02-2015 Betreft rapport van: Naam school: Gereformeerde School voor Speciaal Basisonderwijs Het Speelwerk Brinnummer: 00BZ Locatie: Het Speelwerk

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2017-2021 Inhoudsopgave Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Arbobeleid in essentie... 3 1.2 Preventieve zorg... 3 1.3 Deskundige ondersteuning/verzuimbegeleiding...

Nadere informatie

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl 2 Risico s in het VO Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4.

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht. OBS Tuindorp. Utrecht

RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht. OBS Tuindorp. Utrecht RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht OBS Tuindorp Utrecht Opdrachtgever: Projectleider: Opdrachtnemer: Projectleider: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Nadere informatie

Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Psycho Sociale Arbeidsbelasting Psycho Sociale Arbeidsbelasting Webinar SCCM 17 juni 2014 Tamara Onos Auxilium HSE Onderwerpen webinar - Relevantie PSA - Onderwerpen PSA - Arbowet- en regelgeving - PSA in praktijk - Inventarisatie van

Nadere informatie

feitenwijzer voor ouders en MR

feitenwijzer voor ouders en MR fysieke veiligheid op school feitenwijzer voor ouders en MR versie BO-FW.2011.01 Veiligheidsbeleid: de feiten In deze Feitenwijzer kunt u voor een aantal specifieke veiligheidsthema s lezen welke wettelijke

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

Wet Veiligheid op school

Wet Veiligheid op school Wet Veiligheid op school Verplichtingen wet Veiligheid Op School: De volgende 9 vragen in www.digitaalveiligheidsplan.nl betreffen wettelijke verplichtingen. De nummers verwijzen naar de vragen in digitaalveiligheidsplan.

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Bijlage bij Arbobeleidsplan 2014-2017 Stichting Poolsterscholen Lochem Januari 2014 Inleiding. Arbo staat voor: Arbeidsomstandigheden. Stichting Poolsterscholen

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Ds. N.H. Beversluisschool Schoolveiligheidsplan Datum : januari 2016 Status : concept Auteur : A. van Veldhuizen Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Fysieke Veiligheid 5 2.1 School en schoolplein

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dan aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin omen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betreing

Nadere informatie

1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk) Vignet Milieu, po Vragenlijst Milieu Educatie 1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk) o Energieke Scholen o Anders, namelijk... o Geen

Nadere informatie

Vignet Fysieke veiligheid, po

Vignet Fysieke veiligheid, po Vignet Fysieke veiligheid, po Vragenlijst Fysieke veiligheid Onder fysieke veiligheid wordt verstaan: De bescherming tegen het oplopen van letsel door een onveilige omgeving of onveilig gedrag in de fysieke

Nadere informatie

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Veiligheidsbeleid PESTEN, AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Januari 2017 Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Inhoud: INLEIDING 3 VISIE 4 BASISGEDRAGSREGELS 4 DOELSTELLINGEN 5 ACTIVITEITEN 5 PREVENTIEMEDEWERKER

Nadere informatie

Vignet Fysieke Veiligheid, po. Beleid. Vragenlijst Fysieke Veiligheid

Vignet Fysieke Veiligheid, po. Beleid. Vragenlijst Fysieke Veiligheid Vignet Fysieke Veiligheid, po Vragenlijst Fysieke Veiligheid Bij het beantwoorden van de vragenlijst is het handig om de volgende zaken bij de hand te hebben: Schoolgids Schoolbeleidsplan Beleid 1. Geef

Nadere informatie

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011 INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011 Versie 1.0 April 2007 Inhoudsopgave 1. Arbo- en milieubeleidsverklaring - Nieuw arbobeleid - Preventieve zorg - Arbo-dienst 2. Organisatie

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Jozefschool De Goorn

Schoolveiligheidsplan. Jozefschool De Goorn Schoolveiligheidsplan Jozefschool De Goorn 2/117 1 COÖRDINATIE VEILIGHEID 6 1.1 Schoolleiding 6 1.2 Arbo-/veiligheidscoördinatoren 6 1.3 Bedrijfshulpverlening 7 1.4 Omgang met de media 7 2 SCHOOLGEBOUW

Nadere informatie

Maria-Bernadette School Medemblik

Maria-Bernadette School Medemblik Schoolveiligheidsplan SKO West-Friesland Wognum Maria-Bernadette School Medemblik De twee schoolveiligheidsplannen staan ter inzage in de personeelsruimte en in het directiekantoor. Alle leerkrachten hebben

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie