VEX300 med konstanttrykregulator MAC10 mit Konstantdruckregler MAC10 met gelijkdrukregelaar MAC10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEX300 med konstanttrykregulator MAC10 mit Konstantdruckregler MAC10 met gelijkdrukregelaar MAC10"

Transcriptie

1 VEX300 med konstanttrykregulator mit Konstantdruckregler met gelijkdrukregelaar EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax

2 DK - Konstanttrykstyring af VEX Indledning To metoder til styring af VEX300 vha. Metode 1... Metode 2... Konstanttrykstyring af VEX300 kan opnås ved to forskellige metoder, nemlig: metode 1: udsugning og indblæsning trykreguleres sammen (se nedenfor). metode 2: konstanttrykstyret udsugning og fast indblæsning (se s. 4). Ved begge metoder benyttes som trykregulator. benyttes, når det ønskes at trykregulere udsugning og indblæsning sammen. måler trykket i udsugningskanalen og giver signal til VEX300 EXpertstyringen. På indstilles det ønskede tryk. På VEX300 betjeningspanelet indstilles den ønskede temperatur. benyttes, når det ønsket at kontanttrykregulere udsugningen, mens indblæsningen er fast indstillet. måler trykket i udsugningskanalen, og regulerer direkte udsugningsmotoren uafhængigt af indblæsningen. VEX300 EXpertstyringen styrer indblæsningsmotoren uafhængigt af udsugningen. 2. Metode 1: Konstanttrykstyret udsugning og indblæsning 2.1 Installation VEX300 og forbindes som vist på eldiagrammet på side 18 Betjeningsknapper for ON/ og Dag/Nat tryk tilsluttes til. På VEX300 betjeningspanelet indstilles ønsket temperatur. På indstillet ønsket luftmængden (trykket) Indstilling i VEX300 Sådan indstilles VEX300 EXpertstyring VEX300 EXpertstyring Dipswitch Menu 6 Indstilling Ekstern styring Indstilling af balance mellem de 2 luftstrenge Bemærk! Urprogram kan ikke benyttes. Selvom det er indstillet, tages der ikke hensyn til det Indstilling i Sådan indstilles Setpunkt 20 Setpunkt 5 Setpunkt 1-3 Indstilling Indstilling af reguleringshastighed Hastigheden bør stilles lavt for at sikre stabil drift. Den tilladelige tid, hvor trykafvigelse accepteres, bør stilles relativt højt for at sikre, at opstartsekvensen kan gennemføres inden melder trykalarm. Indstilling af luftmængde 2/20

3 2.2 Funktion Sådan fungerer VEX300 med Når forsyningsspænding tilsluttes, trækker alarmrelæet i VEX300, hvorved kan startes. Trin Handling Forklaring 1 Tænd manuelt på ON/-kontakt tilsluttet til 2 Indstil temperatur på VEX300 betjeningspanelet. 3 Vælg mellem dag- og nat-tryk ved hjælp af manuel kontakt tilsluttet til. giver automatisk udgangssignalet, som er forbundet til "EXT ON/" på VEX300. Samtidig giver et 0-10V styresignal som regulerer hastigheden af VEX300. VEX300 starter ved først at tænde for udsugningen, 30 sekunder senere følger indblæsningen med. vil nu regulere 0-10V udgangssignalet for at opnå det ønskede tryk i udsugningskanalen Der kan evt. benyttes et tænd-sluk ur koblet til. Valget kan ses på displayet. Urprogrammet i VEX300 er inaktivt, når der benyttes ekstern styring. 2.3 Driftsforstyrelser Alarm i VEX300 Temperaturføler Hvis temperaturføleren afbrydes, giver VEX300 alarm og alarmrelæ slipper giver alarm "Motorfejl" Alarm i Når føleren er udskiftet, skal resettes. Air-reduktion ved begyndende isdannelse Med Air Reduction dipswitch i stilling ON VEX300 skruer ned for motorerne samtidigt med, at forsøger at skrue op for således at opretholde trykket. Det betyder i praksis, at motorhastigheden ikke reduceres, før har nået maksimal udgangsspænding (10VDC). Herefter fortsætter VEX300 med at skrue ned til Umin. Undervejs kan det ske, at melder alarm pga. for lavt tryk, hvilket ikke påvirker VEX300, der fortsætter med at regulere ned. Når VEX300 når Umin, slukker den og melder Err5 og giver alarm "Motorfejl". Mindre effektiv afisning Dette kompromis mellem fastholdelse af tryk og begyndende isdannelse gør, at afisning ved air-reduktion ikke bliver lige så god som i en VEX300 uden konstanttrykregulering. Efter alarm, skal resettes, og der skal slukkes/tændes på ON/ kontakt. 3/20

4 2.3.3 Brandtermostat Udløst BT Med BT dipswitch i stilling VEX stopper, giver alarm "Err7" og alarmrelæ slipper giver alarm "Motorfejl". Med BT dipswitch i stilling ON VEX kører max. hastighed, giver alarm "Err7" og alarmrelæ slipper giver alarm "Motorfejl". 3. Metode 2, konstanttrykstyret udsugning og fast indblæsning VEX300 med og EVR-ERM1 Hvis VEX300 ønsket styret af konstant tryk i udsugningskanalen samt fast indblæsning, kan dette ske ved at anvende konstanttrykregulatoren sammen med VEX300. Desuden skal benyttes en EVR-ERM1(et grænseværdirelæ). Installation VEX300, og EVR-ERM1 forbindes som vist på el-diagrammet på side 19. Trin Handling 1 På VEX300 styringen frakobles stik 20 motor EXHAUST control og ledningen forbindes til, terminal 12, 13 ved hjælp af mellemledning 2 Stik 20 forbindes til EVR-ERM1 med en ny forbindelse / ved hjælp af mellemledning 3 Betjeningsknap for Dag/Nat tryk tilsluttes. 4 På VEX300 betjeningspanelet indstilles temperatur og indblæsningsluftmængde. 5 På indstilles udsugningsluftmængden (trykket) Indstilling i VEX300 Sådan indstilles VEX300 EXpertstyring Bemærk! VEX300 EXpertstyring Indstilling Dipswitch Ingen ændring Menu 6 Indstilling af balance mellem de 2 luftstrenge til 100 Urprogram kan benyttes, men det regulerer kun indblæsningen. Hvis urprogrammet skifter til, stopper aggregatet Indstilling i Sådan indstilles Setpunkt 20 Setpunkt 5 Setpunkt 1-3 Indstilling Indstilling af reguleringshastighed Hastigheden bør stilles lavt for at sikre stabil drift. Den tilladelige tid, hvor trykafvigelse accepteres, bør stilles relativt højt for at sikre, at opstartsekvensen kan gennemføres inden melder trykalarm. Indstilling af luftmængde (udsugning) 4/20

5 3.0.3 Indstilling i EVR-ERM1 Sådan indstilles EVR-ERM1 EVR-ERM1 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 SW1.6 SW1.7 SW1.8 Indstilling ON ON ON Det betyder, at relæet K1 i EVR-ERM1 trækker ved 2,0V styresignal fra VEX300- styringen. 3.1 Funktion Sådan fungerer VEX300 med og EVR-ERM1 Trin Handling Forklaring 1 Start VEX300 fra betjeningspanelet Signal til EVR-REM1 fra udsugningsmotor starter. Efter 30 sek. starter indblæsningen som indstillet på VEX300 betjeningspanelet regulerer 0-10Vudgangssignalet for at opnå det ønskde tryk i udsugningskanalen (indstillet på ) VEX300 regulerer indblæsningen til det indstillede niveau 2 Indstil temperatur på VEX300 betjeningspanelet. 3 Vælg mellem dag- og nat-tryk ved brug af manuel kontakt tilsluttet til. Der kan evt. benyttes et tænd-sluk ur koblet til. Valget kan ses på displayet. 5/20

6 3.2 Driftsforstyrelser Alarm i VEX300 Temperaturføler Hvis temperaturføleren afbrydes, giver VEX300 alarm Styresignal til EVR-ERM1 forsvinder og stopper. Når føleren er udskiftet, er der ikke behov for at resette Alarm i Air-reduktion ved begyndende isdannelse Mindre effektiv afisning Med Air Reduction dipswitch i stilling ON VEX300 skruer gradvis ned for indblæsningsmotoren. Udsugningsmotoren kører uændret videre på det instillede tryk. Når VEX300 når Umin, slukker den, melder Err5 og stopper. Da styrer udsugningen til konstant tryk, reduceres udsugningen ikke ved begyndende isdannelse. Det betyder, at ubalancen mellem indblæsning og udsugning bliver større end i en VEX300 uden konstanttrykstyring Brandtermostat Udløst BT Med BT dipswitch i stilling VEX stopper, giver alarm "Err7" og EVR-ERM1 slipper alarmrelæ. stopper (ingen alarm på ). Med BT dipswitch i stilling ON VEX kører max. hastighed på indblæsning, giver alarm "Err7". fortsætter uændret. 6/20

7 DE Konstantdruckregelung von VEX Einleitung Zwei Verfahren zur Regelung von VEX300 mittels Konstantdruckregelung von VEX300 ist durch zwei verschiedene Verfahren möglich, und zwar: Verfahren 1: Die Druckregelung von Abluft und Zuluft erfolgt gemeinsam (siehe unten). Verfahren 2: Konstantdruckregelung der Abluft und fest eingestellte Zuluft (siehe Seite 9). Bei beiden Verfahren dient der als Druckregler. Verfahren 1... Verfahren 2... wird benutzt, wenn die Druckregelung von Abluft und Zuluft gemeinsam erfolgen soll. Der ermittelt den Druck im Abluftkanal und sendet ein Signal an die VEX300 EXpertsteuerung. Der Solldruck wird am eingestellt. Die Solltemperatur wird an der VEX300 Bedieneinheit eingestellt. wird benutzt, wenn eine Konstantdruckregelung der Abluft erforderlich ist, während die Zuluft fest eingestellt ist. Der ermittelt den Druck im Abluftkanal und regelt den Abluftmotor direkt unabhängig von der Zuluft. Die VEX300 EXpertsteuerung steuert den Zuluftmotor unabhängig von der Abluft. 2. Verfahren 1: Konstantdruckregelung von Abluft und Zuluft 2.1 Installation VEX300 und sind wie im Schaltplan auf der Seite 18 dargestellt anzuschließen Die Schalter für ON/ und Tag-/Nachtdruck an den anschließen. Die Solltemperatur wird an der VEX300 Bedieneinheit eingestellt. Die Sollluftmenge (der Druck) wird am eingestellt Einstellung von VEX300 Einstellen der VEX300- EXpertsteuerung VEX300- EXpertsteuerung DIP-Schalter Menü 6 Einstellung Externe Steuerung Einstellung des Gleichgewichts zwischen den beiden Luftsträngen Hinweis! Ein Uhrprogramm kann nicht benutzt werden. Auch wenn eine Einstellung vorgenommen sein sollte, wird sie nicht berücksichtigt Einstellung von Einstellen von Menü 20 Menü 5 Menü 1-3 Einstellung Einstellen der Regelgeschwindigkeit Die Geschwindigkeit sollte auf einem niedrigen Niveau eingestellt werden, um einen stabilen Betrieb sicherzustellen. Die zulässige Dauer einer Druckabweichung sollte relativ hoch eingestellt werden um sicherzustellen, dass die Einschaltsequenz durchgeführt werden kann, bevor der Druckalarm meldet. Einstellen der Luftmenge 7/20

8 2.2 Funktion Funktion von VEX 300 mit Wenn die Versorgungsspannung angeschlossen wird, zieht das Alarmrelais im VEX300 an, so dass der eingeschaltet werden kann. Schritt Vorgehen Erläuterung 1 Den am angeschlossenen ON/-Schalter von Hand einschalten. 2 Die Temperatur an der VEX300- Bedieneinheit einstellen. 3 Mit dem am angeschlossenen manuellen Schalter zwischen Tag- und Nachtdruck wählen. Der sendet automatisch das Ausgangssignal, das mit "EXT ON/" am VEX300 verbunden ist. Gleichzeitig sendet der ein 0-10V Regelsignal, das die Drehzahl des VEX300-Geräts regelt. Der VEX300 schaltet zunächst die Abluft ein und 30 Sekunden später die Zuluft. Der regelt jetzt das 0-10V Ausgangssignal, um den Solldruck im Abluftkanal zu erreichen. Evtl. kann eine mit dem verbundene Schaltuhr benutzt werden. Die Wahl erscheint am -Display. Das Uhrprogramm im VEX300 ist nicht aktiv, wenn externe Regelung benutzt wird. 2.3 Betriebsstörungen Alarm im VEX300 Temperaturfühler Alarm im Wenn der Temperaturfühler abgeschaltet wird, löst der VEX300 Alarm aus und das Alarmrelais fällt ab meldet Alarm "Motorstörung". Nach Austausch des Fühlers muss der zurückgesetzt werden. Air-Reduktion bei beginnender Eisbildung Mit dem Air Reduction -DIP-Schalter in Position ON Der VEX300 regelt die Motoren ab, und der versucht gleichzeitig, die Motoren aufzuregeln, um den Druck auf diese Weise aufrechtzuerhalten. Dies bedeutet in der Praxis, dass die Motordrehzahl nicht reduziert wird, bevor der die maximale Ausgangsspannung erreicht hat (10VDC). Danach setzt der VEX300 die Abregelung auf Umin fort. Unterwegs kann es vorkommen, dass der wegen eines zu niedrigen Drucks Alarm meldet, was den VEX300 nicht beeinflusst; er setzt die Abregelung fort. Wenn der VEX300 Umin erreicht, schaltet er ab und meldet Err5, und der meldet Alarm "Motorstörung". Weniger effektive Enteisung Dieser Kompromis zwischen Einhaltung des Drucks und beginnender Eisbildung bewirkt, dass die Enteisung bei Air-Reduktion nicht genauso effektiv wird, wie bei einem VEX300 ohne Konstantdruckregelung. Nach einem Alarm muss der zurückgesetzt und der ON/-Schalter aus-/ eingeschaltet werden. 8/20

9 2.3.3 Brandthermostat BT ausgelöst Mit dem BT-DIP-Schalter in Position Der VEX schaltet ab, meldet Alarm "Err7" und das Alarmrelais fällt ab. Der meldet Alarm "Motorstörung". Mit dem BT-DIP-Schalter in Position ON Der VEX läuft auf max. Drehzahl, meldet Alarm "Err7" und das Alarmrelais fällt ab. Der meldet Alarm "Motorstörung". 3. Verfahren 2, Konstantdruckregelung der Abluft und fest eingestellte Zuluft VEX300 mit und EVR-ERM1 Wenn das VEX300 von einem konstanten Druck im Abluftkanal mit fest eingestellter Zuluft geregelt werden soll, kann dies auch zusammen mit dem Konstantdruckregler erfolgen. Außerdem ist ein EVR-ERM1 (Grenzwertrelais) erforderlich. 3.1 Installation Das VEX300, und das EVR-ERM1 sind wie i Schaltplan auf der Seite 19. dargestellt anzuschließen. Schritt Vorgehen 1 An der VEX300-Steuerung den Stecker 20 Motor EXHAUST control abziehen und das Kabel mittels eines Verbindungskabels an Anschluss 12, 13 an den anschließen. 2 Den Stecker 20 mit einem neuen Anschluss oder einem Verbindungskabel an den EVR-ERM1 anschließen. 3 Den Schalter für Tag-/Nachtdruck an den anschließen. 4 Die Temperatur und die Zuluftmenge werden an der VEX300- Bedieneinheit eingestellt. 5 Die Sollluftmenge (der Druck) wird am eingestellt Einstellung von VEX300 Einstellen der VEX300 EXpertsteuerung VEX300 EXpertsteuerung DIP-Schalter Menü 6 Einstellung Keine Änderung Einstellung des Gleichgewichts zwischen den beiden Luftsträngen auf 100 Hinweis! Ein Uhrprogramm kann benutzt werden, es regelt jedoch nur die Zuluft. Wenn das Uhrprogramm auf schaltet, wird das Gerät abgeschaltet. 9/20

10 3.1.2 Einstellung von Einstellen von Menü 20 Menü 5 Menü 1-3 Einstellung Einstellen der Regelgeschwindigkeit Die Geschwindigkeit sollte auf einem niedrigen Niveau eingestellt werden, um einen stabilen Betrieb sicherzustellen. Die zulässige Dauer einer Druckabweichung sollte relativ hoch eingestellt werden um sicherzustellen, dass die Einschaltsequenz durchgeführt werden kann, bevor der Druckalarm meldet. Einstellen der Luftmenge (Abluft) Einstellung von EVR-ERM1 Einstellen von EVR-ERM1 EVR-ERM1 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 SW1.6 SW1.7 SW1.8 Einstellung ON ON ON Dies bedeutet, dass das Relais K1 im EVR-ERM1 bei einem Regelsignal von 2,0V von der VEX300-Regelung anzieht. 10/20

11 3.2 Funktion So funktioniert der VEX300 mit und EVR-ERM1 Schritt Vorgehen Erläuterung 1 Das VEX300 an der Bedieneinheit einschalten. 2 Die Temperatur an der VEX300- Bedieneinheit einstellen. 3 Mit dem am angeschlossenen manuellen Schalter zwischen Tagund Nachtdruck wählen. Der wird durch das Signal vom Abluftmotor an den EVR-ERM1 eingeschaltet. Nach 30 Sek. wird die Zuluft eingeschaltet entsprechend der Einstellung an der VEX300-Bedieneinheit. Der regelt das 0-10V-Ausgangssignal, um den Solldruck im Abluftkanal zu erreichen (am eingestellt). Das VEX300 regelt die Zuluft auf den eingestellten Wert. Evtl. kann eine mit dem verbundene Schaltuhr benutzt werden. Die Wahl erscheint am -Display. 3.3 Betriebsstörungen Alarm im VEX300 Temperaturfühler Wenn der Temperaturfühler abgeschaltet wird, löst das VEX300 Alarm aus. Das Regelsignal an den EVR-ERM1 erlischt und der wird abgeschaltet. Nach Austausch des Fühlers ist ein Zurücksetzen des nicht erforderlich Alarm im Air-Reduktion bei beginnender Eisbildung Weniger effektive Enteisung Mit dem Air Reduction -DIP-Schalter in Position ON Das VEX300 regelt den Zuluftmotor stufenweise ab. Der Abluftmotor läuft unverändert mit dem eingestellten Druck weiter. Wenn das VEX300 Umin erreicht, schaltet es ab und meldet Err5 und der wird abgeschaltet. Da der die Abluft auf einem konstanten Druck regelt, wird die Abluft bei beginnender Eisbildung nicht gesenkt. Dies bedeutet, dass das Ungleichgewicht zwischen Zuluft und Abluft größer wird als bei einem VEX300 ohne Konstantdruckregelung Brandthermostat BT ausgelöst Mit dem BT-DIP-Schalter in Position Das VEX schaltet ab, meldet Alarm "Err7" und das EVR-ERM1 lässt das Alarmrelais abfallen. Der schaltet ab (kein Alarm am ). Mit dem BT-DIP-Schalter in Position ON Das VEX läuft mit maximaler Zuluftdrehzahl und meldet Alarm "Err7". Der läuft unverändert weiter. 11/20

12 1. NL - Gelijkdrukregeling van de VEX Installatie Twee methodes voor regeling van de VEX300 m.b.v. een Methode 1... Methode 2... Constante drukregeling van de VEX300 kan op twee verschillende manieren worden bereikt: Methode 1: De afzuig- en toevoerdruk worden gezamenlijk gestuurd (zie hieronder). Methode 2: De afzuiging heeft constante drukregeling, en de toevoerdruk heeft een vaste waarde (zie blz. 15). Bij beide methodes wordt de als drukregelaar gebruikt. wordt gebruikt als men gezamenlijke drukregeling van afzuiging en toevoer wenst. De meet de druk in het afzuigkanaal en stuurt een signaal naar de VEX300 Expert regeleenheid. De gewenste druk wordt ingesteld op de. De gewenste temperatuur wordt ingesteld op het bedieningspaneel van de VEX300. wordt gebruikt als men constante drukregeling van de afzuiging en een vaste waarde voor de toevoer wenst. De meet de druk in het afzuigkanaal en stuurt de afzuigmotor direct aan, onafhankelijk van de toevoer. De VEX300 Expert regeleenheid stuurt de toevoermotor aan, onafhankelijk van de afzuiging. 2. Methode 1: Gelijkdrukregeling van afzuiging en toevoer 2.1 Installatie Verbind de met de VEX300 zoals getoond in het elektrisch diagram op blz Sluit de bedieningsknoppen voor ON/ en Dag/Nacht aan op de. De gewenste temperatuur wordt ingesteld op het bedieningspaneel van de VEX300. De gewenste luchthoeveelheid (druk) wordt ingesteld op de Instelling in de VEX300 Zo wordt de VEX300 Expertsturing ingesteld VEX300 Expertsturing Dipswitch Menu 6 Instelling Externe regeling De balans tussen de 2 luchtlijnen Opmerking Klokprogramma kan niet gebruikt worden. Er wordt geen rekening mee gehouden, ook al staat het ingesteld Instelling in de Zo wordt de ingesteld Instelpunt 20 Instelpunt 5 Instelpunt 1-3 Instelling Instelling van de regelsnelheid. De snelheid moet laag ingesteld worden voor een stabiele werking. De toelaatbare tijd waarin een drukafwijking wordt geaccepteerd, moet relatief hoog gezet worden om te garanderen dat een opstartsequentie uit te voeren is voordat de een drukalarm meldt. Instelling van de luchthoeveelheid 12/20

13 2.2 Functie Zo werkt de VEX300 met de Wanneer de voedingsspanning wordt aangesloten, trekt het alarmrelais in de VEX300 aan, waardoor de te starten is. Stap Handeling Verklaring 1 Druk met de hand op een ON/ contact dat op de is aangesloten. De geeft automatisch het uitgangssignaal af dat met de "EXT. ON/" op de VEX300 is aangesloten. Tegelijkertijd geeft de een 0-10V stuursignaal af dat de snelheid van de VEX300 regelt. De VEX300 start door eerst de afzuiging en 30 seconden later de toevoerlucht aan te zetten. 2 Stel de temperatuur op het VEX300 bedieningspaneel in. 3 Kies tussen dag- en nachtdruk met behulp van een handbediend contact dat op de is aangesloten. De zal nu het 0-10V uitgangssignaal regelen om de gewenste druk in het afzuigkanaal te bereiken Er kan evt. een aan-/uitklok op de worden gebruikt. De keus is af te lezen op het display. Een klokprogramma in de VEX300 is niet te gebruiken als een externe regeling wordt gebruikt. 13/20

14 2.3 Bedrijfsstoringen Alarm in de VEX300 Temperatuurvoeler Als de temperatuurvoeler uitvalt, zal de VEX300 een alarm afgeven en het alarmrelais zal uitschakelen. De geeft het alarm "Motorfout" af Alarm in de Luchtvermindering bij beginnende ijsvorming Wanneer de sensor is vervangen, moet de gereset worden. Met de "Air Reduction" dipswitch op ON De VEX300 zet de motoren lager terwijl de zal proberen harder te werken om de druk aan te houden. Dat betekent in de praktijk dat de motorsnelheid niet lager zal worden voordat de een maximale uitgangsspanning (10VDC) heeft bereikt. Hierna zal de VEX300 doorgaan met verminderen tot Umin. Het is mogelijk dat de hierbij een alarm afgeeft voor te lage druk, maar dit zal geen invloed hebben op de VEX300, die doorgaat met lager stellen. Wanneer de VEX300 Umin bereikt, schakelt hij uit en meldt Err5, en de geeft het alarm "Motorfout" af. Minder effectieve ontdooiing Dit compromis tussen aanhouden van de druk en beginnende ijsvorming leidt ertoe dat het ontdooien bij luchtvermindering niet net zo goed gaat als in een VEX300 zonder gelijkdrukregelaar Brandthermostaat Na een alarm moet de worden gereset en moet er op het ON/ contact worden gedrukt. Geactiveerde BT Met de BT dipswitch op De VEX stopt, geeft alarm "Err7" af, en het alarmrelais zal uitschakelen. De geeft het alarm "Motorfout" af. Met de BT dipswitch op ON De VEX stopt, geeft alarm "Err7" af, en het alarmrelais zal uitschakelen. De geeft het alarm "Motorfout" af. 14/20

15 3. Methode 2, VEX300 met en EVR-ERM1 VEX300 met Indien de VEX300 met een constante druk in het afzuigkanaal en een vaste toevoer en EVR-ERM1 moet worden geregeld, is dit mogelijk door de gelijkdruk regelaar samen met de VEX300 te gebruiken. Bovendien moet er dan een EVR-ERM1 (grenswaarde relais) worden toegepast. 3.1 Installatie Verbind VEX300, en EVR-ERM1 met elkaar zoals aangegeven in het elektrische schema op bladzijde 19. Stap Handeling 1 Trek op de VEX300 regelunit stekker 20 ( motor EXHAUST control ) eruit, en verbind de kabel met de, terminal 12, 13, met behulp van een tussenkabel. 2 Verbind dan stekker 20 met de EVR-ERM1 met een nieuwe aansluiting, of m.b.v. een tussenkabel 3 Sluit de bedieningsknop voor Dag/Nacht druk aan op de. 4 PDe gewenste temperatuur en hoeveelheid toevoerlucht worden ingesteld op het bedieningspaneel van de VEX De hoeveelheid afzuiglucht (druk) wordt ingesteld op de Instelling in de VEX 300 Zo wordt de VEX300 Expertsturing ingesteld VEX300 Expertsturing Instelling Dipswitch Geen wijziging Menu 6 Instellen van de balans tussen de twee luchtlijnen naar 100 Let op! Het klokprogramma kan worden gebruikt, maar hiermee wordt alleen de toevoer geregeld. Als het klokprogramma naar "" overschakelt, stopt de unit Instelling in de Zo wordt de ingesteld Instelpunt 20 Instelpunt 5 Instelpunt 1-3 Instelling Instelling van de regelsnelheid. De snelheid moet laag ingesteld worden voor een stabiele werking De toelaatbare tijd waarin een drukafwijking wordt geaccepteerd, moet relatief hoog gezet worden om te garanderen dat een opstartsequentie uit te voeren is vordat de een drukalarm meldt Instelling van de luchthoeveelheid (afzuiging) 15/20

16 3.1.3 Instelling in de EVR-ERM1 Zo wordt de EVR-ERM1 ingesteld EVR-ERM1 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 SW1.6 SW1.7 SW1.8 Instelling ON ON ON Dit betekent dat het K1 relais in de EVR-ERM1 aantrekt bij een 2,0V stuursignaal van de VEX300 regeling 3.2 Functie Zo werkt de VEX300 met en EVR-ERM1 Stap Handeling Verklaring 1 Start de VEX300 vanaf het bedieningspaneel Een signaal naar de EVR-ERM1 van de afzuigmotor start de. Na 30 sec. start de toevoer, met de op het VEX300 bedieningspaneel ingestelde waarde De regelt het 0-10V uitgangssignaal om de gewenste druk in de afzuigkanalen (die op de is ingesteld) te bereiken) De VEX300 regelt de toevoer tot het ingestelde niveau 2 Stel de temperatuur op het VEX300 bedieningspaneel in. 3 Kies tussen dag- en nachtdruk met behulp van een handbediend contact dat op de is aangesloten. Er kan evt. Een aan-/uitklok op de worden gebruikt. De keus is af te lezen op het display. 16/20

17 3.3 Bedrijfsstoringen Alarm in de VEX300 Temperatuurvoeler Als de temperatuurvoeler uitvalt zal de VEX300 een alarm afgeven. Het stuursignaal naar de EVR-ERM1 valt weg, en de stopt. Nadat de voeler vervangen is hoeft de niet ge-reset te worden Alarm in de Luchtdebietvermindering bij beginnende ijsvorming Minder effectieve ontdooiing Met de "Air Reduction" schakelaar in de positie "ON" laat de VEX300 de toevoermotoren geleidelijk langzamer draaien. Maar de afzuigmotoren draaien volop door op de ingestelde druk. Wanneer de VEX300 Umin bereikt, slaat hij af en meldt Err5, en de stopt. Omdat de de afzuiging met constante druk aanstuurt, wordt de afzuiging niet verminderd bij beginnende ijsvorming. Dit betekent dat de balansverstoring tussen toevoer en afzuiging groter wordt dan bij een VEX300 zonder constante drukregeling Brandthermostaat Geactiveerde BT Met de BT dipswitch op De VEX stopt, geeft alarm "Err7" af, en de EVR-ERM1 geeft het alarmrelais vrij. De stopt (maar er is geen alarmbericht op de ). Met de BT dipswitch op ON De VEX draait op maximale toeren inblaas en geeft alarm "Err7" af. De gaat onverminderd door. 17/20

18 4. Metode 1, Verfarhren 1, Methode 1 18/20

19 5. Metode 2, Verfahren 2, Methode 2 19/20

20 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.: Fax: EXHAUSTO GmbH Am Ockenheimer Graben 40 D Bingen-Kempten Tel.: Fax: EXHAUSTO NORGE A/S Industriveien 25 N-2021 Skedsmokorset Tel.: Fax: EXHAUSTO Ventilation Ltd. Unit 1, Pelham Court Pelham Place Broadfield - Crawley West Sussex - RH11 9SH Tel. +44 (0) Fax +44 (0) SCAN-PRO AG Postfach 74 CH-8117 Fällanden Tel.: Fax: EXHAUSTO Suomi Nummiperkontie 21 FI Masku Tel.: Fax: INATHERM B.V. Vijzelweg 10 NL-5145 NK Waalwijk Tel.: Fax: BM Vallá hf Stórhöfda 23 IS-110 Reykjavik Tel.: Fax: EXHAUSTO AB Verkstadsgatan 13 S Mariestad Tel.: Fax:

Digitale Spiegelreflexkamera Bitte zuerst lesen. Digitale spiegelreflexcamera Lees dit eerst 2-681-186-42 (1)

Digitale Spiegelreflexkamera Bitte zuerst lesen. Digitale spiegelreflexcamera Lees dit eerst 2-681-186-42 (1) 2-681-186-42 (1) Digitale Spiegelreflexkamera Bitte zuerst lesen Digitale spiegelreflexcamera Lees dit eerst Zusätzliche Informationen zu diesem Produkt und Antworten zu häufig gestellten Fragen können

Nadere informatie

EFC 21 EFC 25. EXHAUSTO 3002451-2004-03-01.fm

EFC 21 EFC 25. EXHAUSTO 3002451-2004-03-01.fm EXHAUSTO 3002451-2004-03-01.fm EFC 21 EFC 25 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tlf. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.com EXHAUSTO 3002451-2004-03-01.fm 2/16

Nadere informatie

Induktion IK 200 Gebrauchsanweisung 2 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.com

Induktion IK 200 Gebrauchsanweisung 2 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.com www.steba.com Induktion IK 200 Gebrauchsanweisung 2 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16 Induktionskochfelder Induktion die moderne Art zu Kochen 1 Liter Flüssigkeit kocht in 4

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 25-26: Das Regiokrankenhaus Zevenaar A) Het Streekziekenhuis Zevenaar 1. Lees de volgende tekst door. Onderstreep minimaal 5 en maximaal 10 kernwoorden.! "" "! #$%&##'#

Nadere informatie

Über das niederländische Adverbialpronomen er

Über das niederländische Adverbialpronomen er Über das niederländische Adverbialpronomen er Gunnar Bech bron Gunnar Bech, Über das niederländische Adverbialpronomen er. In: Jacob Hoogteijling, Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over

Nadere informatie

Induktion IK 30 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.

Induktion IK 30 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba. www.steba.com Induktion IK 30 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16 2 D Induktion die moderne Art zu Kochen 1 Liter Flüssigkeit kocht

Nadere informatie

TA-RW255. Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning. Stereo Cassette Tape Deck

TA-RW255. Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning. Stereo Cassette Tape Deck T-RW255_DNSv.book Page 1 Wednesday, pril 20, 2005 9:40 M Deutsch Nederland Svenska Stereo Cassette Tape Deck T-RW255 Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Vor lnbetriebnahme...2 lvorens

Nadere informatie

High-Light Kochfeld HK20 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.

High-Light Kochfeld HK20 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba. www.steba.com High-Light Kochfeld HK20 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16 Kochfeld Cooking area Restwärmeanzeige High temp. light

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Bedienungsanleitung für Kappenrahmen Guida dell utilizzatore del telaio per cappelli Bedieningshandleiding voor petraam

Bedienungsanleitung für Kappenrahmen Guida dell utilizzatore del telaio per cappelli Bedieningshandleiding voor petraam Bedienungsanleitung für Kappenrahmen Guida dell utilizzatore del telaio per cappelli Bedieningshandleiding voor petraam Inhalt Kappenrahmen und Zubehör Vorbereiten der Montagevorrichtung... Für den Standard-Typ...

Nadere informatie

1) Je hoort een zestal korte scenes. Luister er naar en beantwoord steeds de volgende vragen: Person 1: Person 2: Person 3: Gut. Neutral.

1) Je hoort een zestal korte scenes. Luister er naar en beantwoord steeds de volgende vragen: Person 1: Person 2: Person 3: Gut. Neutral. EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 4: Streit?! Oder? [Vorbemerkung: Bisher waren Sie gewohnt, dass alle Aufgaben, Erläuterungen kurz: die Arbeitssprache deutschsprachig war. In diesem 4. Kapitel wird

Nadere informatie

Das Pflegeleitbild De visie op zorg

Das Pflegeleitbild De visie op zorg Anke Schwöppe Im Rahmen des Europaprojektes Dinxperlo-Suderwick Eine Wohnsorgezone aus deutsch-niederländischer Perspektive wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Erarbeitung eines Pflegekonzeptes

Nadere informatie

Zur Sicherheit bei der Verwendung des AVN726EE / Sicurezza durante l uso del dispositivo AVN726EE / Voor uw veiligheid bij gebruik van de AVN726EE

Zur Sicherheit bei der Verwendung des AVN726EE / Sicurezza durante l uso del dispositivo AVN726EE / Voor uw veiligheid bij gebruik van de AVN726EE Deutsch Italiano Nederlands INSTALLATIONSANLEITUNG GUIDA ALL INSTALLAZIONE INSTALLATIEHANDLEIDING Vor der Installation müssen Sie diese Installationsanleitung sorgfältig durchlesen. Bei Anwendung von nicht

Nadere informatie

Rotovex SR07, SR09, SR11

Rotovex SR07, SR09, SR11 Rotovex SR07, SR09, SR11 Compacte Luchtbehandeling Unit met warmteterugwinning NL Bediening- en onderhoudsinstructies Linkse versie Rechtse versie Fig. 1 Beschrijving 1. Aansluiting luchttoevoer 10. Rotor

Nadere informatie

Grill + Backofen Grill + oven Gril + Four Bakoven + Grill KB 14. Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing

Grill + Backofen Grill + oven Gril + Four Bakoven + Grill KB 14. Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing TURBO Grill + Backofen Grill + oven Gril + Four Bakoven + Grill KB 14 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing STEBA Elektrogeräte GmbH & Co. KG Pointstraße 2. 96129 Strullendorf

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH. Kapitel 11: Einkaufen. A) Koop-dialogen

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH. Kapitel 11: Einkaufen. A) Koop-dialogen EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 11: Einkaufen A) Koop-dialogen a) Je hoort een vijftal dialogen die met 'kopen' hebben te maken. Het gaat om Marjolein en Peter, het paartje dat je in hoofdstuk

Nadere informatie

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Gerard Marlet, Roderik Ponds Clemens van Woerkens Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Nadere informatie

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat In uw woonkamer hangt momenteel een zogenaamde modulerende kamerthermostaat die uw nieuwe cv-ketel aanstuurt. Dit is een ander type thermostaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TC 405/30 regelapparaat

Gebruiksaanwijzing TC 405/30 regelapparaat Gebruiksaanwijzing TC 405/30 regelapparaat Inleiding Het elektronisch regelapparaat TC 405/30 biedt u de mogelijkheid uw keramiekoven op nauwkeurige wijze te besturen. Het stookproces is in 30 intervallen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE CENTRALE ORGANISATIE VOOR DE VLEESSECTOR (COV)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE CENTRALE ORGANISATIE VOOR DE VLEESSECTOR (COV) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE CENTRALE ORGANISATIE VOOR DE VLEESSECTOR (COV) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: de leverancier van de in lid 2 van

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik HCE20M1003 Zoneregelaar Montage en gebruik 1 ON DIP 1 2 3 4 ON DIP 1 2 3 4 1x 1x 1x 3 1 2 2 4x Fig. 2a 4 4x 1x 5 1x 1 3 5 2 4 6 1x 4 1x Fig. 1 Fig. 2b 1 2 3 4 5 6 7 Honeywell A B Fig. 3 14 13 12 11 10

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Examen HAVO. Duits. tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00-11.30 uur. tevens oud programma Duits 1,2. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Duits. tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00-11.30 uur. tevens oud programma Duits 1,2. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00-11.30 uur Duits tevens oud programma Duits 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten

Nadere informatie

TYPE : R11199 CARLA 11 R11299 SORRENTO 11

TYPE : R11199 CARLA 11 R11299 SORRENTO 11 INSTALLATIE- ONDERHOUD- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFT VOOR DE GASHAARD MET SCHOORSTEENAFVOER INSTRUCTION D'INSTALLATION - ENTRETIEN ET MODE D'EMPLOI POUR LE FOYER A GAZ DE CHEMINEE INSTALLATIONS-, WARTUNGS-

Nadere informatie

Examen HAVO 2012. Duits. tijdvak 1 woensdag 16 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO 2012. Duits. tijdvak 1 woensdag 16 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 1 woensdag 16 mei 9.00-11.30 uur Duits Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

user instructions and warranty ELK

user instructions and warranty ELK user instructions and warranty ELK English Deutsch Français Nederlands English English The ELK by Mangar International, is a four compartment emergency lifting cushion, which, when operated by a person

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie