Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol * de ouderavond over opvoeden

2 Beste ouders, Wat gaat de tijd toch snel! Het lijkt nog maar zo kort geleden dat wij het schooljaar begonnen en ondertussen zijn de bomen alweer bijna kaal, arriveert de Sint in Delft en staan de tuincentra weer vol met kerstspullen. Ondanks dit staat deze nieuwsbrief weer vol met zaken en activiteiten die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Maar uiteraard besteden we ook aandacht aan alle festiviteiten die in december gaan plaatsvinden. Wij wensen u veel leesplezier en een gezellige decembermaand. Team Gabriëlschool Gedragsprotocol In deze nieuwsbrief kunt u het een en ander lezen over de succesvolle ouderavond rond de waarde van NAR in zowel de onderwijs- als de opvoedingssituatie. NAR is een programma waar een preventieve werking vanuit gaat. Met andere woorden: met behulp van dit programma willen we voorkomen dat kinderen zich gedragingen eigen maken waarmee ze zichzelf en anderen in hun ontwikkeling belemmeren. Het hanteren van dit programma betekent echter helaas niet dat we nooit meer met ongewenst gedrag zoals pesten of grof taalgebruik te maken zullen krijgen. Indien zich dergelijke situaties voordoen, moeten we als school en als ouders ook een passende reactie of passend antwoord hebben zodat we duidelijk kunnen maken dat het betreffende gedrag niet kan worden geaccepteerd. Ook hier moeten we met elkaar duidelijk is zijn en grenzen aangeven. Om die reden hanteren we in situaties waarin sprake is van ernstige misdragingen het zogenaamde gedragsprotocol. Dit protocol is afgeleid van het pestprotocol dat wij al een aantal jaren hanteren. In het gedragsprotocol beschrijven wij de stappen en de activiteiten die worden ondernomen in situaties waarin sprake is van sterk grensoverschrijdend gedrag (waaronder ook pestgedrag) en op welke wijze wij daar u, als ouders, in betrekken. Het zal duidelijk zijn dat wij hopen heel weinig gebruik te moeten maken van dit protocol en zijn er van overtuigd dat we met ons NAR-programma een heel belangrijke impuls geven aan gewenst gedrag, zowel op school als op straat en thuis. Het gedragsprotocol is door middel van een link op onze site in te zien.

3 Sinterklaasfeest Het is weer zo ver, de Sint is aangekomen in Nederland! Op school willen we natuurlijk niet aan dit geweldige feest voorbij gaan. Uit betrouwbare bron hebben we al vernomen dat alle kinderen dit hun schoen weer mogen zetten op school. Dit gaat gebeuren op woensdag 26 november. Voor de kleuters (die dan vrij zijn) betekent dit dat zij hun schoen al op dinsdag 25 november mee naar school mogen nemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen Sinterklaas weer een handje helpen door een surprise te maken voor een klasgenootje. In de surprise komt een cadeautje van 4,50. De prachtige surprises moeten op donderdag 4 december mee naar school, zodat we er alvast uitgebreid van kunnen genieten. Op vrijdag 5 december verwachten we een bezoek van Sinterklaas en zijn pieten. U bent dan van harte welkom op het plein om samen met ons zingend en dansend onze gasten welkom te heten. Na het welkom gaan de kinderen naar binnen om het feest verder te vieren. Met vriendelijke groet, De Sintcommissie Kerst Als de Sint vertrokken is met zijn boot naar Spanje, zal u een uitgebreide kerstbrief van ons krijgen, maar we willen u alvast op de hoogte brengen van het volgende. We vieren onze kerstviering op woensdagochtend 17 december op onze eigen locatie. In verband met de beperkte ruimte is het helaas niet mogelijk om u als ouders uit te nodigen om hierbij aanwezig te zijn. Het kerstdiner is op woensdagavond 17 december. De tijden en meer informatie volgt. Op donderdag 18 december zullen we nog een aantal lessen volgen, maar ook opruimen en het jaar afsluiten. Vrijdag 19 december gaan we genieten van de vakantie. Aanvulling schoolgids Een oplettende ouder attendeerde ons op het volgende: in de schoolgids staat vermeld dat de groepen 1 en 2 dagelijks bewegingsonderwijs krijgen. Echter het begrip bewegingsonderwijs is in deze context wat verwarrend. Door het gebruik van deze term zou gesuggereerd kunnen worden dat er altijd sprake is van een geleide onderwijsactiviteit. Dit is echter niet altijd het geval. Soms is er sprake van spelsituaties die door kinderen zelf worden geïnitieerd en niet zozeer geleid zijn. De term bewegingsonderwijs moet dan ook gewijzigd worden in spel en beweging. Dit beslaat de totale bandbreedte van de bewegings-activiteiten waaronder ook geleide bewegingsactiviteiten vallen.

4 George de Schepper stelt zich voor Beste ouders en verzorgers, Ik werk inmiddels drie maanden op de beide locaties van de Gabriëlschool. Tijd dus om mijzelf eens voor te stellen. Ik ben George de Schepper, 58 jaar, getrouwd en in het bezit van twee dochters van 19 en 22 jaar. Ik ben in het onderwijs gestart in 1976 in Vlaardingen. Heb daar 11 jaar gewerkt als onderwijzer in het katholiek basisonderwijs en daarna 11 jaar in het voortgezet LOMonderwijs (VSO-LOM). In1998 ben ik in dienst getreden van het Samenwerkingsverband Delft. Ik ben toen opnieuw gaan studeren en heb in de jaren daarna de opleiding gedragsspecialist en de opleiding ambulante begeleiding afgerond. Mijn werkzaamheden de afgelopen 16 jaar bestonden uit het coachen en begeleiden van leerkrachten met betrekking tot leerlingen met gedragsproblemen en kinder-psychiatrische beelden. Dit werk voerde ik uit op de 24 scholen die aangesloten waren bij dit samenwerkingsverband. In augustus 2014 hield dit samenwerkingsverband op te bestaan. Ik had al enige tijd de wens om weer terug binnen een schoolorganisatie te werken en ben medio juni in contact gekomen met Johan van Halderen. Hij heeft mij toen een voorstel gedaan met betrekking tot werkzaamheden binnen de Gabriëlschool, waarbij mijn achtergrond en ervaring ingezet zouden kunnen worden. Veel tijd om hier over na te denken heb ik niet nodig gehad. Het aangeboden werk past goed bij wie ik ben en wat ik kan. Met heel veel plezier ben ik in september gestart binnen een totaal nieuwe omgeving, mét nieuwe collega s die mij zeer hartelijk hebben ontvangen. Ik voel mij bijzonder welkom en vind het erg prettig om na zoveel jaren weer binnen een school met leerlingen te kunnen functioneren. Mijn taken bestaan voor een belangrijk deel uit het begeleiden en adviseren van de leerkrachten op allerlei gebied. Ik hoop van harte een positieve rol binnen het team te kunnen vervullen en bij te dragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen in onze school. Het is slechts een korte kennismaking, zeker niet compleet, maar wie weet zie ik u als ouder in de toekomst nog persoonlijk. Vriendelijke groet, George de Schepper Ziekmeldingen Het kan iedereen overkomen: een dagje ziek zijn. Als school is het dan fijn om te weten dat een leerling afwezig is die dag. Helaas merken wij dat het af en toe voorkomt dat ouders vergeten de school in te lichten. Wilt u er aan denken om uw zoon/dochter in geval van ziekte voor 8:30 uur even af te melden?

5 Overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. De regelgeving rond de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) is met ingang van dit schooljaar veranderd. Alle leerlingen op de basisschool zijn vanaf nu verplicht om een eindtoets voor taal of rekenen af te nemen. De resultaten van deze toetsing vormen een aanvulling op het advies van de basisschool. Zoals bekend maken wij al jaren gebruik van een eindtoets. In die zin verandert er dus niet veel. Wat wel anders is, is het feit dat de oude Cito eindtoets is verdwenen. In plaats daarvan hebben de scholen de keuze uit een aantal, door het ministerie goedgekeurde toetsinstrumenten. Welk van de gegeven toetsen wij als eindtoets zullen gaan gebruiken is nog niet geheel duidelijk. Voordat wij een definitieve keuze maken willen wij ons eerst oriënteren op de verschillende mogelijkheden. Vanaf dit schooljaar is het schooladvies namelijk leidend bij de toelating tot het vo. Om scholen en ouders te informeren over alle veranderingen lanceerden de PO-Raad en VO-raad een nieuwe website: De website beantwoordt vragen als moet een middelbare school leerlingen toelaten op basis van het schooladvies van de basisschool? en kunnen scholen nog steeds aanvullende toelatingseisen stellen? Ook vindt u er achtergrondinformatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Het speelgoedmuseum Als u in de komende maanden iets wilt weten over speelgoed, dan kunt u de kinderen van groep 3/4 om raad vragen. Zij zijn zich aan het verdiepen in allerlei soorten speelgoed. Ze hebben over eigen speelgoed verteld, ze hebben besproken wat er allemaal met speelgoed te maken heeft en ze zijn eigen speelgoed gaan ontwerpen. Dit alles gaat tentoongesteld worden in ons eigen speelgoedmuseum dat half december de deuren opent (wij denken dat Sinterklaas misschien wel alvast voor die tijd een kijkje wil nemen). Vandalisme in de moestuinen van Veld 23 In de moestuinen die naast onze school liggen, komt het helaas nogal eens voor dat de eigenaren hun lapje grond anders terugvinden dan dat zij het hebben achtergelaten. Er wordt gratis gewinkeld, groente die klaar is om te oogsten wordt meegenomen en onvolgroeide planten worden uit de grond getrokken. Voor de tuinders is dit zeer frustrerend, vooral het zinloos rooien van de nieuwe aanplant. Mocht u weten wie er achter deze vervelende acties zitten, of u heeft andere informatie over de plunderingen, wilt u dit dan doorgeven aan de secretaris van de moestuinvereniging? Dit kan via de mail op het volgende adres:

6 Opvoeden doen we samen Verslag Ouderavond Gabriëlschool dinsdag 4 november 2014 door Henderike Maters van der Tempel moeder van Famke uit groep 3a en Irene uit groep ka van de hoofdlocatie: Wat een opkomst afgelopen dinsdagavond! Dat geeft toch aan dat de ouders van onze school betrokken zijn, zich verbonden voelen met de school en ook nieuwsgierig naar het thema: Opvoeden. Voor mij persoonlijk was het de eerste ouderavond op de Gabriëlschool en dat terwijl Famke al in groep 3 zit! Het was fijn om op weg naar school de moeder van Daniel even op te pikken, want samen naar zo n avond gaan, is toch net iets leuker. Ik was benieuwd hoe deze avond zou verlopen, wat er verder verteld zou worden over NAR*, of de NAR van de infoavond in september er weer zou zijn, we het liedje weer zouden gaan zingen en, of ik niet in slaap zou vallen tijdens de lezing zo net na het avondeten. De sfeer boven was erg plezierig bij aankomst: lekker achtergrondmuziekje, kopje koffie met een koekje en een gezellig geroezemoes, wat waren er al veel ouders. Even na achten leidde Johan van Halderen, onze directeur, de avond kort in waarbij hij het thema van de avond alvast neerzette: Opvoeden. Opvoeden, zo zei hij, is vooral loslaten. Daarna gaf hij het woord aan Pierre den Hartog (1955), gedragsspecialist met jarenlange opvoed-ervaring in het speciaal onderwijs, maar ook als vader en grootvader. Als eerste legde hij het verschil tussen opvoeden en het reguleren van gedrag uit. Dat je opvoedt vanuit bepaalde waarden en een levensovertuiging. En hoe je aan de hand van waarden, regels kunt stellen die je helpen bij het reguleren van gedrag. Beide processen bestaan voortdurend naast elkaar, zowel thuis, als op school. Op school dient de leerkracht hiernaast ook nog onderwijs te geven. Dat De jeugd van tegenwoordig niet alleen een begrip van deze tijd is, maar al sinds de Oude Grieken bestaat, was een openbaring. Er was zelfs een moeder in de zaal die wist dat het een uitspraak van Aristoteles ( v. Chr.) was**. Toch gaat het met de onze jeugd best goed. Al 8 jaar ervaren onze kinderen in Nederland het meeste geluk, blijkt uit een onderzoek onder 21 industrielanden (Unicef Duitsland). Trends stellen dat er geen toename van gedragsproblemen is onder jongeren, zowel binnen Nederland als internationaal. Het geluk van hun kinderen lijkt voor ouders de belangrijkste pijler van de opvoeding. Of je geluk beleeft, wordt voor 50% erfelijk bepaald. De andere helft doordat je je verbonden voelt en doordat je je gewaardeerd voelt. Deze 2 aspecten zijn essentieel voor kinderen. We willen graag onze kinderen zich laten ontwikkelen tot sociaal invoelende, autonome, zelfstandige individuen in de samenleving. Hiervoor hebben zij onderwijs nodig om te onder meer te leren lezen en rekenen. Zij zullen moeten leren luisteren naar elkaar, leren in gesprek te gaan, beurtgedrag leren en dat de meeste stemmen gelden. Als laatste moeten zij waarden meekrijgen. Waarden als rechtvaardigheid, weldadigheid, waardigheid en vrijheid. Kortom zij moeten worden opgevoed.

7 Opvoeden is voordoen, herhalen en optimist zijn. En je realiseren dat je niet niet kunt opvoeden. Opvoeden is 9x vallen en 10x opstaan, zoeken, het niet meer weten, wakker liggen en er bestaat geen kant-en-klaar recept voor. Maar opvoeden hoeft niet alleen. Het kan ook samen. Samen met de leerkracht op school. Maar ook andersom. Het gedrag van kinderen thuis kan soms enorm verschillen van hun gedrag op school. Door vanuit gedeelde waarden op te voeden kunnen school en ouders elkaar beter vinden. Dit is waar NAR voor staat. Door de kinderen bekend te maken met de voor hen begrijpelijke waarden Netjes, Aardig en Rustig, creëren we een kader waarbinnen regels kunnen worden opgesteld. Het geeft kinderen en hun opvoeders (ouders/verzorgers en leerkrachten) houvast en een basis van waaruit gedrag gereguleerd kan worden. Daarnaast het is belangrijk dat ouders en leerkrachten elkaar opzoeken als dat nodig is. Zo op papier lijkt het een hele droge en slaapverwekkende avond te zijn geweest. Niets is minder waar! Wat een prestatie van Pierre den Hartog om bijna 5 kwartier lang zonder pauze een zaal met ouders zo bij de les te houden. Bravo! Geestige en vooral zeer herkenbare anekdotes maakten de materie heel toegankelijk en zorgden ervoor dat de tijd vloog. Ruimte om te knikkebollen was er niet. Directeur Johan sloot de bijeenkomst, waarbij hij nogmaals benadrukte dat we samen opvoeden. Daarmee kwam een leuke avond ten einde en is NAR nu definitief verankerd in de school, haar ouders en onze kinderen. *NAR: Netjes, Aardig, Rustig. De waarden waar de Gabriëlschool sinds dit schooljaar mee werkt. **Aristoteles ( v. Chr.): De jeugd van tegenwoordig is opvliegend en tegendraads, ze tiranniseren hun opvoeders en leermeesters. De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren en veracht alle gezag. NB. De presentatie van Dhr. den Hartog is via DigiDuif verspreid. Schermles met Elian Heeft u het ook in de krant gelezen? Elian uit groep 8 heeft meegespeeld in de film Losers, die onlangs op het Cinekid-festival is vertoond. Binnenkort wordt de film Losers ook op het IDFA-festival vertoond. Deze film gaat over hoe kinderen omgaan met verschillende vormen van verlies. Elian is gevolgd tijdens een toernooi van zijn sport schermen. De kinderen in de klas waren onder de indruk van zijn ervaringen en waren benieuwd naar de sport. Daarom heeft Elian samen met zijn trainer twee keer een schermles aan groep 8 gegeven. Dank je wel, Elian!

8 Hoogbegaafden Dit schooljaar heeft de Gabrielschool de beschikking over een leerkracht met het specialisme Meer- en Hoofbegaafde kinderen. Dit betreft kinderen die in de klas opvallen doordat ze informatie heel snel verwerken en eigenlijk meer uitdaging nodig hebben. Dit kan op het gebied van rekenen en taal zijn maar ook bij andere vakken. Veelal blijkt dat de standaard instructie voor deze kinderen overbodig is en dat deze groep kinderen in feite een ander, meer uitdagend extra aanbod nodig hebben. In feite is er ruimte voor deze kinderen om in plaats van de uitgebreide basisinstructies die binnen de groep plaatsvinden, andere activiteiten uit te voeren die meer beantwoorden aan de behoefte van deze specifieke groep. Annemiek Boer (van de hoofdlocatie) is s maandags vrij geroosterd om de kinderen die tot deze groep behoren, te begeleiden. Zij doet dit s morgen op locatie Harnaschpolder en s middags op de hoofdlocatie. In kleine groepjes worden de kinderen uitgedaagd om op een andere manier dingen te berekenen/bekijken. Zo hebben ze een boot moeten maken die én kon drijven én knikkers kon dragen. Eerst werd er besproken hoe zo n boot er uit moet zien, waar moet hij aan voldoen (groot oppervlak voor drijfvermogen, ruimte voor de knikkers), kinderen konden aangeven hoe zij konden berekenen aan welke eisen het bootje zou moeten voldoen en vervolgens aan de slag met papier, aluminiumfolie en plakband. Dit zorgt voor leuke modellen en we bespreken de ontwerpen en de achterliggende gedachten die ten grondslag liggen aan de vormgeving. De opdrachten worden van te voren besproken en de kinderen mogen thuis op internet kijken of ze informatie kunnen vinden die hen kan helpen met het maken van een ontwerp of model dat voldoet aan de gestelde eisen. Er wordt door middel van het aanbieden van uitdagende vraagstukken en het geven van prikkelende opdrachten een beroep gedaan op de specifieke kwaliteiten van de betreffende kinderen waardoor het onderwijs ook voor hen een uitdaging blijft. Voorleeskampioen Zoals ieder jaar doen wij met school mee met de nationale voorleeswedstrijd. In de groepen 7 en 8 zijn er de afgelopen weken voorrondes gehouden. Uit deze voorrondes zijn zes leerlingen gekomen die op donderdag 20 november het tegen elkaar hebben opgenomen om voorleeskampioen Gabriëlschool Harnaschpolder te worden. Na een spannende strijd, tussen Tiffany, Britt, Stefan, Romaesae, Laura en Roos, is uiteindelijk de winnaar geworden: Laura uit groep 8! Zij heeft een officiële oorkonde gekregen en mag het in het voorjaar aan de vervolgronde deelnemen. In de vervolgronde doen alle kampioenen van Delftse scholen mee en strijden ze om de titel Voorleeskampioen van Delft. We wensen Laura heel veel succes!

9 Advent en Kerstmis 2014 Franciscus en Clarakerk Advent Verderkijkers Op zondag 30 november begint de Adventstijd: We bereiden ons voor op Kerstmis. Elke zondag kijken we door een reuzeverrekijker naar verderkijkers, mensen die verder kijken dan hun neus lang is. en daardoor meer zien dan anderen! Door met hen mee te kijken krijgen we steeds meer te zien van Kerst. Kerstavondviering woensdag 24 december uur Iedereen, jong en oud, die mee wil doen in de viering met zingen, muziek maken, toneelspelen of helpen met andere taken, willen we vragen om alvast verder te kijken, ons door te geven wat je graag wilt doen en data op de kalender te noteren. Kerstspel Een herder kijkt verder We kijken uit naar veel herders, engelen, maar ook een herbergier, wijzen, os, ezel, schaapjes en natuurlijk Jozef, Maria, het kleine kindje Jezus Geef je op en kom meedoen! Data voorbereiding Kerstmis: zo. 30 nov., 7, 14 en 21 dec uur: Kinderwoorddiensten in de Adventstijd zo. 14 dec uur: Rollen verdelen, oefenen kerstspel (pastorie Raamstraat 78) wo. 24 dec uur: Kerstspel in de kerk, generale repetitie uur: Omkleden voor kerstspel in de kinderruimte uur: Kerstviering met kerstspel Tot ziens! Werkgroep Kinderpastoraat Franciscus en Clarakerk Delft Opgeven om mee te doen:

10 KALENDER NOVEMBER 2014 DECEMBER 2014 Za 1 Ma 1 Zo 2 Di 2 Ma 3 Wo 3 Di 4 Do 4 Groep 5 tm 8: surprise inleveren Wo 5 Vr 5 Sinterklaasfeest! Do 6 Za 6 Vr 7 Zo 7 Za 8 Ma 8 Zo 9 Di 9 Ma 10 Wo 10 Di 11 Do 11 Wo 12 Vr 12 Do 13 Studiedag voor de hele school Za 13 Vr 14 Rapporten mee Zo 14 Za 15 Ma 15 Zo 16 Di 16 Ma 17 Wo 17 Ochtend: Kerstviering uur: Kerstdiner op school Di 18 Do 18 Wo 19 Vr 19 START KERSTVAKANTIE! Vrij tm 4 januari Do 20 Rapportavond Za 20 Vr 21 Zo 21 Za 22 Ma 22 Zo 23 Di 23 Ma 24 Wo 24 Di 25 Rapportavond, Kleuters schoen zetten Do 25 Wo 26 Kleuters vrij, Vr 26 Groep 3 tm 8 schoen zetten Do 27 Za 27 Vr 28 Zo 28 Za 29 Ma 29 Zo 30 Di 30 Wo 31 Eerste Kerstdag Tweede Kerstdag Oudejaarsdag

Nieuwsbrief. 11 december 2015

Nieuwsbrief. 11 december 2015 Nieuwsbrief 11 december 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Nog één weekje en dan is het kerstvakantie. In school is het gezellig met kerstbomen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Bijlage: Kennismaken met sport en cultuur Nieuwsbrief december Kleutergroepen: In een eerdere nieuwsbrief van dit jaar hebben we al aangegeven dat er in onze groep 1 erg veel leerlingen komen. Na intern

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012

MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012 MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012 OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 www.hetstartblok.net Ma 03 Di 04 Wo 05 Week 49 Sinterklaasfeest! 08.20 uur ontvangst Sint en Pieten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr november kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. Kinderen vanaf uur vakantie! Nieuwsbrief op de site

Nieuwsbrief. nr november kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. Kinderen vanaf uur vakantie! Nieuwsbrief op de site Nieuwsbrief nr. 4 26 november 2010 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer vr. 26 november Surpriseavond 18.30-19.15 uur di. 30 november Schoen zetten op school vr. 3 december Sinterklaas op school, de

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

N ieuwsbrief 02 december 2016

N ieuwsbrief 02 december 2016 Kattebelletje Maandag 5 december Sinterklaasviering Kerst-versieren woensdag 7 december vanaf half 9 Maandag 19 december Kerst-inloop. Tussen 18.30-19.30 uur Let op! Donderdag 22 december zijn de kinderen

Nadere informatie

Agenda. We wensen iedereen een gezellige pakjesavond! Sinterklaas

Agenda. We wensen iedereen een gezellige pakjesavond! Sinterklaas Agenda Vrijdag 5 december Maandag 8 december Dinsdag 9 december Woensdag 10 december Donderdag 18 december Vrijdag 19 december Sinterklaas op school Nieuwsbrief 8 Knutselochtend voor ouders Preventiewerk

Nadere informatie

Nieuws St. Gregoriusschool

Nieuws St. Gregoriusschool Blauwhuis, 18 december 2015 05 Nieuws St. Gregoriusschool Inhoud Agenda Nieuw MR-lid Sinterklaasfeest en Kerstmarkt Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Schoonmaakavond Voorleesontbijt CITO-toetsen

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 30 november 2015

Nieuwsbrief. 30 november 2015 Nieuwsbrief 30 november 2015 Jaargang: 2015-2016 no. 4 Agenda: 27 nov. Sintbingo gr. 7 & 8 1 dec. Nieuwsbrief 4 dec. Sint op school. Alle leerlingen om 12:00 uur vrij. 16 dec. Emmaus Kerstdiner ( info

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Hofbode 4 16 december 2015 o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Informatieochtend Citotoets groep 2 Woensdagochtend 25 november zijn we met de ouders van kinderen van groep

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Dag Sinterklaasje. .Welkom Kerst! Basisschool Sint Liborius. December. Nieuwsbrief 5 4 december 2015. 4 december (middag vrij!

NIEUWSBRIEF. Agenda. Dag Sinterklaasje. .Welkom Kerst! Basisschool Sint Liborius. December. Nieuwsbrief 5 4 december 2015. 4 december (middag vrij! NIEUWSBRIEF Agenda Basisschool Sint Liborius December 4 december (middag vrij!) Sinterklaasviering 7 december 19.30 uur Werkgroep Andere Tijden 9 december 19.30 uur VO Voorlichtingsavond groep 8 11 december

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.7 3 december 2015

Nieuwsbrief nr.7 3 december 2015 Nieuwsbrief nr.7 3 december 2015 Vanuit de directie Sinterklaas Vandaag donderdag 3 december heeft de Sint en zijn pieten een bezoek gebracht aan de Vonder. In de speelzaal hebben de kinderen van de groepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief december 2014 Nieuwsbrief december 2014 DECEMBER 1 Nieuwsbrief 4 Leerlingenraad 14:15 / 15:00 5 Sinterklaasviering Lln gr. 1/2 zijn om 11.00 vrij! 8 EXTRA oud papier actie t/m 11 dec. OR vergadering 18 Kerstviering

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 december 2016

Nieuwsbrief 2 december 2016 Nieuwsbrief 2 december 2016 Schoolnieuws Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de zevende nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. Kerstvieringen Samen met de leerlingen werken we toe naar onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 januari 2017

Nieuwsbrief 20 januari 2017 Nieuwsbrief 20 januari 2017 Schoolnieuws Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. 2016 2017 Inmiddels zijn wij met nieuwe energie en enthousiasme

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl ALLE LOCATIES Enschede, 2 december 2015 Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Datum: 5 december 2014 Jaargang: 25 Nummer: 5 @pcbdebranding

Datum: 5 december 2014 Jaargang: 25 Nummer: 5 @pcbdebranding Datum: 5 december 2014 Jaargang: 25 Nummer: 5 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr november 2016

NIEUWSBRIEF nr november 2016 NIEUWSBRIEF nr. 7 22 november 2016 In deze nieuwsbrief: Sinterklaas Uitje groep 7 meester Mark Inloopochtend Nieuws uit de MR De Vreedzame School Informatieavond ParnasSys Het Vergeten Kind: opbrengst

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 8 10-12-2013 In dit nummer: Actie schoenendoos Kerstfeest Kerstbakjes

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 11 // 10 november 2016

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 11 // 10 november 2016 KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2016-2017 // 17 e jaargang // nummer 11 // 10 november 2016 Website www.delangenoord.nl De Langenoord Koffie uurtje donderdag 10 november

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Sinterklaas op de BAS

Sinterklaas op de BAS ROERDOMPSTRAAT 10 020 4490704 - INFO@AMERSFOORDTSCHOOL.NL - BADHOEVEDORP Sinterklaas op de BAS Sinterklaas is weer in ons land! Zijn rommelpieten hebben onze school al bezocht. Naast rommel hadden ze gelukkig

Nadere informatie

www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl Inhoud Inhoud... 1 Groep 3... 1 De leerlingenraad voor het schooljaar 2016-2017.... 2 Opbrengst Jumbo actie... 2 Doe koe actie van de Coop...

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Agenda. Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag

Agenda. Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag Agenda Za 24 nov Klusdag Ma 3 dec 1 e advent Wo 5 dec Sinterklaas Ma 10 dec 2 e advent Ma 10 dec klas 6 introductiemiddag bovenbouw Zutphen Ma 17 dec 3 e advent Wo 19 dec Klas 1 en 2 kerstspel bij de Helmhorst

Nadere informatie

Boomblaadje. OJS. de Klimboom, nr. 6 januari 2015-2016 Pagina 1. Overzicht actuele lijst van activiteiten Januari 2016

Boomblaadje. OJS. de Klimboom, nr. 6 januari 2015-2016 Pagina 1. Overzicht actuele lijst van activiteiten Januari 2016 Boomblaadje Overzicht actuele lijst van activiteiten Januari 2016 Dag Datum Tijd Activiteit Donderdag 7-1 Kinderraad Boomblaadje 6 Vrijdag 8-1 Maandag 11-1 KMR vergadering in Den Nul Dinsdag 12-1 19:30

Nadere informatie

Vanuit de directie. Beste ouders/verzorgers,

Vanuit de directie. Beste ouders/verzorgers, CBO Het Kompas Jol 38 8446 EZ Heerenveen www.hetkompas-meilan.nl S C H O O L J A A R 2 0 1 5-2 0 1 6 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 5 Directeur: Bartele van der Veer Directeur.hetkompas@ cbo-meilan.nl TREFWOORD

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 10

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 10 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/2017 16-11-2016 nummer 10 Agenda Di 22 november Vr 2 december Do 8 december Do 22 december Vr 23 december Ma 26 december vr 6 jan. Ma 16 t/m vr 20 januari

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuws brief. December 2015. Beste ouder(s) / verzorger(s),

Nieuws brief. Nieuws brief. December 2015. Beste ouder(s) / verzorger(s), Nieuws brief Nieuws brief December 2015 Beste ouder(s) / verzorger(s), We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en erg gezellige kerstmarkt! Het was erg druk en alle mooi gemaakte knutselstukken zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO Jaargang 22, Maand: December 2015 Basisschool De Schare INFO Met de maand december voor de deur, staan we ook voor de wintermaand met alle feestdagen. Naast het gewone programma, is er tijd voor het feest

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

+9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s), Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief.

+9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s), Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief. +9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s), Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief. Zorgen Afgelopen week heeft Frank Verkley, de man van juf Tineke Verkley van groep 5, te horen gekregen dat hij darmkanker

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

De BINK Beekgraaf Informatie Nieuws Krant Nr november 2016

De BINK Beekgraaf Informatie Nieuws Krant Nr november 2016 De BINK Beekgraaf Informatie Nieuws Krant Nr. 3 24 november 2016 Nieuws van de directie Beste ouder(s) /verzorger(s), Het is alweer de novembereditie van De Bink die u hier voor u ziet. Wat gaat de tijd

Nadere informatie

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2013-2014, nr. 2 September

Nadere informatie

Deze week hebben we ook fijne gesprekken gevoerd met ouders tijdens de oudergesprekken.

Deze week hebben we ook fijne gesprekken gevoerd met ouders tijdens de oudergesprekken. Nr. 4 Vrijdag 20 november 2015 Agenda Basisschool de Blinkerd, Troelstrastraat 13, 5344 GK Oss, 0412-691635, www.deblinkerd-oss.nl Do. 26 nov.: Uitstapje naar de kinderboerderij: groep 3. Woe. 25 nov:

Nadere informatie

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1 11 maart 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 14 Agenda maart zo 20-3-16 kerk schooldienst do 24-3 16 Nieuwsbrief 15 vr 25-3-16 Goede Vrijdag ma 28-3-16 Tweede Paasdag april ma 4-4-16 cito herfstleerlingen gr.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 15 december 2015

Nieuwsbrief 8 15 december 2015 Nieuwsbrief 8 15 december 2015 GROEPSACTIVITEITEN Kerst op IKC de Toorts De kerstviering van vrijdag 18 december vindt dit jaar plaats op school. De dag wordt op passende wijze geopend met een viering

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld December 2014 Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Margedagen Wist u dat u uw kind bij ziekte kunt ziekmelden op: www.kleinewereld.nl Vakanties 2014-2015 Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Voor meer foto s zie binnenkort onze site! Gdict

Voor meer foto s zie binnenkort onze site! Gdict De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 november 2015

Nieuwsbrief 13 november 2015 Nieuwsbrief 13 november 2015 Schoolnieuws Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016. Ouderraad Van mevrouw Linda Edelenbos Tijssen (moeder van Maikel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen Over De Veenbrug Jaargang 16, nummer 8 30 november 2015 Nog vier nachtjes slapen Kind op maandag Week 49 30/11-04/12 Thema: Er komt een tijd We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft

Nadere informatie

Praat met ze Luister naar ze. Leer met én van ze. Lach met ze. Zing met ze Speel met ze.. Maar bovenal geniet van ze!

Praat met ze Luister naar ze. Leer met én van ze. Lach met ze. Zing met ze Speel met ze.. Maar bovenal geniet van ze! Deze nieuwsbrief kunt u ook bekijken op onze website www.de7sprong-attendiz.nl sept. 2016 Beste ouders/ verzorgers, Maandag wensten we onze collega s een warm welkom toe en een goede start voor iedereen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

Ieders talent een toekomst!

Ieders talent een toekomst! Ieders talent een toekomst! Nr. 8 17 december 2015 Morgen, vrijdag 18 december a.s., zijn alle kinderen vrij en begint de kerstvakantie. Kerstvakantie duurt tot en met 1 januari 2016. Op 4 januari 2016

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017 Nieuwsbrief 10 02 februari 2017 GROEPSACTIVITEITEN Carnaval 2017 We vieren op vrijdag 24 februari carnaval. Iedereen mag verkleed komen, confetti en wapens zijn deze dag alleen niet toegestaan. Om te voorkomen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2016

NIEUWSBRIEF november 2016 NIEUWSBRIEF 7 25 november 2016 INHOUDSOPGAVE: Studiedag maandag 14 november Sint Maarten op de Odyssee Sinterklaasfeest op school Boeken voor de schoolbieb Inschrijven broertjes/zusjes & melden verhuisplannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2016

Nieuwsbrief November 2016 Kwadijk 92, 1471 CE Kwadijk. Tel.: 0299 621760 Nieuwsbrief November 2016 Belangrijke data november: 09 november Intakeformulieren voor gesprekken 11 november Sint Maarten 14 november Week van de gesprekken.

Nadere informatie

Aanpassing Citonormen

Aanpassing Citonormen In deze Boemeratel: 1. Aanpassing citonormen 2. Sinterklaas 3. Kerst op De Boemerang 4. In gesprek met ouders 5. 10 minutengesprekken 6. Kinderraad 7. Hoofdrol in een film: gaaf! Informatie die we vandaag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. November 2015. Aan de ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief. November 2015. Aan de ouders/verzorgers, Nieuwsbrief November 2015 Aan de ouders/verzorgers, Nadat na de herfstvakantie de lokalen van de groepen 1-2a, 3 en 6-7 in gebruik zijn genomen zijn vrijdagmiddag de groepen 4-5 en 7-8 overgegaan naar

Nadere informatie

Schooljaar , nieuwsbrief 7 december Beste ouders,

Schooljaar , nieuwsbrief 7 december Beste ouders, Schooljaar 2016-2017, nieuwsbrief 7 december 2016 Beste ouders, Sinterklaas en zijn Pieten zijn maandagochtend hartelijk ontvangen door de kinderen en hun ouders. Vele handen zijn geschud, tekeningen en

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Nieuwsflits 04- november 2016

Nieuwsflits 04- november 2016 Geachte ouders, verzorgers en leerlingen van De Delftse Daltonschool, Op dinsdag 1 november is er een studiedag. Deze studiedag gebruiken we om op bezoek te gaan bij andere daltonscholen. Zo gaan er diverse

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstspel. In dit nummer: Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit:

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstspel. In dit nummer: Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit: 8 december 2015 Nieuwsbrief Kerstviering Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit: 16.30 uur: kinderen komen aan in de eigen klas, ouders kunnen de koude gerechten

Nadere informatie

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN!

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN! Overzicht activiteiten komende tijd: Nieuwsbrief 3 21 september 2012 Datum Activiteit Groep September Wo. 26-09 Dag van de Talen 1-8 Do. 27-09 Studiedag; alle kinderen vrij 1-8 Oktober Di 2-10 Ouderavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 november 2014

Nieuwsbrief 13 november 2014 Nieuwsbrief 13 november 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief. Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Tomas Brief van Yvonne De week van respect Algemene ouderavond

Nadere informatie

Bijblijver Informatieblaadje

Bijblijver Informatieblaadje Bs Dr Jan de Quay Optimus primair onderwijs 7-2014 Bijblijver Informatieblaadje Beste ouders 7-2014 De Bijblijver stond gepland voor woensdag 17 december, echter vandaag is er al informatie die we u willen

Nadere informatie

www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl 16-12-2016 Inhoud Inhoud... 1 Kerst op de Cornelis Musius... 1 De groepen 1 en 2... 2 Circusvoorstelling... 3 IPC... 4 Personeel... 4 Groep 8

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

MAANDMEDEDELINGEN BOMBARDON

MAANDMEDEDELINGEN BOMBARDON MAANDMEDEDELINGEN BOMBARDON 3 oktober- november 2014 De Bombardon ma, di, do, vr van 8.15 u tot 16.30 u en woe van 8.15 u tot 15.30 u: tel. 5373560 e-mail:administratie@bombardon.asg-almere.nl BELANGRIJKE

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

* nummer 4 * november Nieuwsbrief. Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier!

* nummer 4 * november Nieuwsbrief. Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier! Nieuwsbrief Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier! Bregina Staal Contactgegevens CBS De Regenboog Troelstralaan 3 9602 XA Hoogezand 0598-321031 directiecbsderegenboog@vcomog.nl

Nadere informatie

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht In deze Info onder andere: Kerst op De Uilenburcht De agenda tot half februari 2015. Een terugblik op 2014 10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging

Nadere informatie

DECEMBER 2016 / JANUARI 2017 NIEUWSBRIEF. Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3

DECEMBER 2016 / JANUARI 2017 NIEUWSBRIEF. Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 DECEMBER 2016 / JANUARI 2017 NIEUWSBRIEF Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 Kinderen die in groep 3 komen, zijn gewend om zelfstandig of in groepjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief januari 2015 januari 5 Nieuwsbrief Oud papier actie t/m 8 jan. 8 Leerlingenraad 14.00 14.45 Voorlichtingsavond HORDe 19.30 21.30 (zie bijlage) 14 Koffieochtend 08.30 09.15 19 OR vergadering

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag september 2015 Start schooljaar 2015- Het nieuwe schooljaar start op maandag 31 augustus. Na een welverdiende vakantie heet ons team de kinderen weer enthousiast welkom. Het kernteam drinkt een bakje koffie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 24 november 2014

Nieuwsbrief 24 november 2014 Nieuwsbrief 24 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Op 16 november was er een scholendienst in het kerkelijk centrum Het Anker. De dienst werd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18-12-2014

Nieuwsbrief 18-12-2014 Basisschool de Regenboog 18-12-2014 Nr 3 Belangrijke data Al weer bijna kerstfeest en een nieuw jaar. Een tijd om terug te kijken en te denken aan nieuwe kansen en mogelijkheden. Voor onze school zien

Nadere informatie

December Zieke collega. Safeschool. Sinterklaas. Schoolbel. Safeschool 2. Kerstvakantie. Safeschool 3. Geachte ouders en verzorgers,

December Zieke collega. Safeschool. Sinterklaas. Schoolbel. Safeschool 2. Kerstvakantie. Safeschool 3. Geachte ouders en verzorgers, December 2014 05 Geachte ouders en verzorgers, De laatste maand van het 2014 is aangebroken. December is een maand van bezinning en van feesten. Een maand van verlichting in donkere dagen. Al eeuwen wordt

Nadere informatie

Ik neem mijn petje voor jou af!

Ik neem mijn petje voor jou af! Maandkalender december 2014 1 Ouders ontvangen mail voor deelname aan 16 GMR-vergadering; Tevredenheidsonderzoek; 2 17 3 18 Kerstontbijt; Gezamenlijke kerstviering alle groepen; 4 Mhr. Peter van der Steen

Nadere informatie

November 2015. Geachte Ouders,

November 2015. Geachte Ouders, CBS de Rank Opgang 3 1689 KZ Zwaag 0229-277095 08-47298128 November 2015 Geachte Ouders, In deze INFO vindt u weer allerlei informatie voor deze maand. Wij hopen dat u even tijd kunt vinden om het door

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

INFO. 25 augustus 2015

INFO. 25 augustus 2015 INFO 25 augustus 2015 Obs de Regenboog Algemeen De school is weer begonnen; de zomervakantie ligt alweer achter ons. Ik hoop dat iedereen fijne vakantieweken achter de rug heeft. Wij hebben er weer zin

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2016

Nieuwsbrief januari 2016 Nieuwsbrief januari 2016 Aan de ouders en verzorgers, De tijd vliegt voorbij. Als u dit leest, hebben de kinderen al bijna kerstvakantie. Een aantal drukke maanden liggen achter ons. Aan het einde van

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 december 2015

Nieuwsbrief 10 december 2015 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 10 december 2015 Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt ook op de website www.blokpoelschool.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders nr. 3 december 2013 / januari 2014

Nieuwsbrief voor ouders nr. 3 december 2013 / januari 2014 Nieuwsbrief voor ouders nr. 3 december 2013 / januari 2014 Ieder kind heeft recht op de beste kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Je thuis voelen op school. Kansen krijgen om zelfstandig te

Nadere informatie

Nieuwsgierig. Aan de ouders/verzorgers, Allerhande

Nieuwsgierig. Aan de ouders/verzorgers, Allerhande Nieuwsgierig Aan de ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari en maart. Ondertussen is Wietske Soepboer aan het proefdraaien bij de kleuters. We hopen dat zij snel gewend raakt

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 28 november 2014 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws Sinterklaas Wij volgen de gebeurtenissen in het Sinterklaasjournaal. De

Nadere informatie

december 2013 - januari 2014 NIEUWSBRIEF

december 2013 - januari 2014 NIEUWSBRIEF december 2013 - januari 2014 NIEUWSBRIEF Sintviering De gangen (waarvoor nog dank aan de hulpouders!) en lokalen zijn in de Sintsfeer dus de Sint en zijn Pieten kunnen 5 december komen! Groep 1/2/3/4/5

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Vol verwachting De maand van de feesten! Voor in uw agenda. De Regenboog

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Vol verwachting De maand van de feesten! Voor in uw agenda. De Regenboog 2 december 2016 Nieuwsbrief De Regenboog kleurt je leven Voor in uw agenda 5 december Sinterklaas 6 december Studiedag groep 1-8 vrij 22 december Kerstviering in de avond 23 december 9.30 naar school 26

Nadere informatie