Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol * de ouderavond over opvoeden

2 Beste ouders, Wat gaat de tijd toch snel! Het lijkt nog maar zo kort geleden dat wij het schooljaar begonnen en ondertussen zijn de bomen alweer bijna kaal, arriveert de Sint in Delft en staan de tuincentra weer vol met kerstspullen. Ondanks dit staat deze nieuwsbrief weer vol met zaken en activiteiten die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Maar uiteraard besteden we ook aandacht aan alle festiviteiten die in december gaan plaatsvinden. Wij wensen u veel leesplezier en een gezellige decembermaand. Team Gabriëlschool Gedragsprotocol In deze nieuwsbrief kunt u het een en ander lezen over de succesvolle ouderavond rond de waarde van NAR in zowel de onderwijs- als de opvoedingssituatie. NAR is een programma waar een preventieve werking vanuit gaat. Met andere woorden: met behulp van dit programma willen we voorkomen dat kinderen zich gedragingen eigen maken waarmee ze zichzelf en anderen in hun ontwikkeling belemmeren. Het hanteren van dit programma betekent echter helaas niet dat we nooit meer met ongewenst gedrag zoals pesten of grof taalgebruik te maken zullen krijgen. Indien zich dergelijke situaties voordoen, moeten we als school en als ouders ook een passende reactie of passend antwoord hebben zodat we duidelijk kunnen maken dat het betreffende gedrag niet kan worden geaccepteerd. Ook hier moeten we met elkaar duidelijk is zijn en grenzen aangeven. Om die reden hanteren we in situaties waarin sprake is van ernstige misdragingen het zogenaamde gedragsprotocol. Dit protocol is afgeleid van het pestprotocol dat wij al een aantal jaren hanteren. In het gedragsprotocol beschrijven wij de stappen en de activiteiten die worden ondernomen in situaties waarin sprake is van sterk grensoverschrijdend gedrag (waaronder ook pestgedrag) en op welke wijze wij daar u, als ouders, in betrekken. Het zal duidelijk zijn dat wij hopen heel weinig gebruik te moeten maken van dit protocol en zijn er van overtuigd dat we met ons NAR-programma een heel belangrijke impuls geven aan gewenst gedrag, zowel op school als op straat en thuis. Het gedragsprotocol is door middel van een link op onze site in te zien.

3 Sinterklaasfeest Het is weer zo ver, de Sint is aangekomen in Nederland! Op school willen we natuurlijk niet aan dit geweldige feest voorbij gaan. Uit betrouwbare bron hebben we al vernomen dat alle kinderen dit hun schoen weer mogen zetten op school. Dit gaat gebeuren op woensdag 26 november. Voor de kleuters (die dan vrij zijn) betekent dit dat zij hun schoen al op dinsdag 25 november mee naar school mogen nemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen Sinterklaas weer een handje helpen door een surprise te maken voor een klasgenootje. In de surprise komt een cadeautje van 4,50. De prachtige surprises moeten op donderdag 4 december mee naar school, zodat we er alvast uitgebreid van kunnen genieten. Op vrijdag 5 december verwachten we een bezoek van Sinterklaas en zijn pieten. U bent dan van harte welkom op het plein om samen met ons zingend en dansend onze gasten welkom te heten. Na het welkom gaan de kinderen naar binnen om het feest verder te vieren. Met vriendelijke groet, De Sintcommissie Kerst Als de Sint vertrokken is met zijn boot naar Spanje, zal u een uitgebreide kerstbrief van ons krijgen, maar we willen u alvast op de hoogte brengen van het volgende. We vieren onze kerstviering op woensdagochtend 17 december op onze eigen locatie. In verband met de beperkte ruimte is het helaas niet mogelijk om u als ouders uit te nodigen om hierbij aanwezig te zijn. Het kerstdiner is op woensdagavond 17 december. De tijden en meer informatie volgt. Op donderdag 18 december zullen we nog een aantal lessen volgen, maar ook opruimen en het jaar afsluiten. Vrijdag 19 december gaan we genieten van de vakantie. Aanvulling schoolgids Een oplettende ouder attendeerde ons op het volgende: in de schoolgids staat vermeld dat de groepen 1 en 2 dagelijks bewegingsonderwijs krijgen. Echter het begrip bewegingsonderwijs is in deze context wat verwarrend. Door het gebruik van deze term zou gesuggereerd kunnen worden dat er altijd sprake is van een geleide onderwijsactiviteit. Dit is echter niet altijd het geval. Soms is er sprake van spelsituaties die door kinderen zelf worden geïnitieerd en niet zozeer geleid zijn. De term bewegingsonderwijs moet dan ook gewijzigd worden in spel en beweging. Dit beslaat de totale bandbreedte van de bewegings-activiteiten waaronder ook geleide bewegingsactiviteiten vallen.

4 George de Schepper stelt zich voor Beste ouders en verzorgers, Ik werk inmiddels drie maanden op de beide locaties van de Gabriëlschool. Tijd dus om mijzelf eens voor te stellen. Ik ben George de Schepper, 58 jaar, getrouwd en in het bezit van twee dochters van 19 en 22 jaar. Ik ben in het onderwijs gestart in 1976 in Vlaardingen. Heb daar 11 jaar gewerkt als onderwijzer in het katholiek basisonderwijs en daarna 11 jaar in het voortgezet LOMonderwijs (VSO-LOM). In1998 ben ik in dienst getreden van het Samenwerkingsverband Delft. Ik ben toen opnieuw gaan studeren en heb in de jaren daarna de opleiding gedragsspecialist en de opleiding ambulante begeleiding afgerond. Mijn werkzaamheden de afgelopen 16 jaar bestonden uit het coachen en begeleiden van leerkrachten met betrekking tot leerlingen met gedragsproblemen en kinder-psychiatrische beelden. Dit werk voerde ik uit op de 24 scholen die aangesloten waren bij dit samenwerkingsverband. In augustus 2014 hield dit samenwerkingsverband op te bestaan. Ik had al enige tijd de wens om weer terug binnen een schoolorganisatie te werken en ben medio juni in contact gekomen met Johan van Halderen. Hij heeft mij toen een voorstel gedaan met betrekking tot werkzaamheden binnen de Gabriëlschool, waarbij mijn achtergrond en ervaring ingezet zouden kunnen worden. Veel tijd om hier over na te denken heb ik niet nodig gehad. Het aangeboden werk past goed bij wie ik ben en wat ik kan. Met heel veel plezier ben ik in september gestart binnen een totaal nieuwe omgeving, mét nieuwe collega s die mij zeer hartelijk hebben ontvangen. Ik voel mij bijzonder welkom en vind het erg prettig om na zoveel jaren weer binnen een school met leerlingen te kunnen functioneren. Mijn taken bestaan voor een belangrijk deel uit het begeleiden en adviseren van de leerkrachten op allerlei gebied. Ik hoop van harte een positieve rol binnen het team te kunnen vervullen en bij te dragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen in onze school. Het is slechts een korte kennismaking, zeker niet compleet, maar wie weet zie ik u als ouder in de toekomst nog persoonlijk. Vriendelijke groet, George de Schepper Ziekmeldingen Het kan iedereen overkomen: een dagje ziek zijn. Als school is het dan fijn om te weten dat een leerling afwezig is die dag. Helaas merken wij dat het af en toe voorkomt dat ouders vergeten de school in te lichten. Wilt u er aan denken om uw zoon/dochter in geval van ziekte voor 8:30 uur even af te melden?

5 Overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. De regelgeving rond de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) is met ingang van dit schooljaar veranderd. Alle leerlingen op de basisschool zijn vanaf nu verplicht om een eindtoets voor taal of rekenen af te nemen. De resultaten van deze toetsing vormen een aanvulling op het advies van de basisschool. Zoals bekend maken wij al jaren gebruik van een eindtoets. In die zin verandert er dus niet veel. Wat wel anders is, is het feit dat de oude Cito eindtoets is verdwenen. In plaats daarvan hebben de scholen de keuze uit een aantal, door het ministerie goedgekeurde toetsinstrumenten. Welk van de gegeven toetsen wij als eindtoets zullen gaan gebruiken is nog niet geheel duidelijk. Voordat wij een definitieve keuze maken willen wij ons eerst oriënteren op de verschillende mogelijkheden. Vanaf dit schooljaar is het schooladvies namelijk leidend bij de toelating tot het vo. Om scholen en ouders te informeren over alle veranderingen lanceerden de PO-Raad en VO-raad een nieuwe website: De website beantwoordt vragen als moet een middelbare school leerlingen toelaten op basis van het schooladvies van de basisschool? en kunnen scholen nog steeds aanvullende toelatingseisen stellen? Ook vindt u er achtergrondinformatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Het speelgoedmuseum Als u in de komende maanden iets wilt weten over speelgoed, dan kunt u de kinderen van groep 3/4 om raad vragen. Zij zijn zich aan het verdiepen in allerlei soorten speelgoed. Ze hebben over eigen speelgoed verteld, ze hebben besproken wat er allemaal met speelgoed te maken heeft en ze zijn eigen speelgoed gaan ontwerpen. Dit alles gaat tentoongesteld worden in ons eigen speelgoedmuseum dat half december de deuren opent (wij denken dat Sinterklaas misschien wel alvast voor die tijd een kijkje wil nemen). Vandalisme in de moestuinen van Veld 23 In de moestuinen die naast onze school liggen, komt het helaas nogal eens voor dat de eigenaren hun lapje grond anders terugvinden dan dat zij het hebben achtergelaten. Er wordt gratis gewinkeld, groente die klaar is om te oogsten wordt meegenomen en onvolgroeide planten worden uit de grond getrokken. Voor de tuinders is dit zeer frustrerend, vooral het zinloos rooien van de nieuwe aanplant. Mocht u weten wie er achter deze vervelende acties zitten, of u heeft andere informatie over de plunderingen, wilt u dit dan doorgeven aan de secretaris van de moestuinvereniging? Dit kan via de mail op het volgende adres:

6 Opvoeden doen we samen Verslag Ouderavond Gabriëlschool dinsdag 4 november 2014 door Henderike Maters van der Tempel moeder van Famke uit groep 3a en Irene uit groep ka van de hoofdlocatie: Wat een opkomst afgelopen dinsdagavond! Dat geeft toch aan dat de ouders van onze school betrokken zijn, zich verbonden voelen met de school en ook nieuwsgierig naar het thema: Opvoeden. Voor mij persoonlijk was het de eerste ouderavond op de Gabriëlschool en dat terwijl Famke al in groep 3 zit! Het was fijn om op weg naar school de moeder van Daniel even op te pikken, want samen naar zo n avond gaan, is toch net iets leuker. Ik was benieuwd hoe deze avond zou verlopen, wat er verder verteld zou worden over NAR*, of de NAR van de infoavond in september er weer zou zijn, we het liedje weer zouden gaan zingen en, of ik niet in slaap zou vallen tijdens de lezing zo net na het avondeten. De sfeer boven was erg plezierig bij aankomst: lekker achtergrondmuziekje, kopje koffie met een koekje en een gezellig geroezemoes, wat waren er al veel ouders. Even na achten leidde Johan van Halderen, onze directeur, de avond kort in waarbij hij het thema van de avond alvast neerzette: Opvoeden. Opvoeden, zo zei hij, is vooral loslaten. Daarna gaf hij het woord aan Pierre den Hartog (1955), gedragsspecialist met jarenlange opvoed-ervaring in het speciaal onderwijs, maar ook als vader en grootvader. Als eerste legde hij het verschil tussen opvoeden en het reguleren van gedrag uit. Dat je opvoedt vanuit bepaalde waarden en een levensovertuiging. En hoe je aan de hand van waarden, regels kunt stellen die je helpen bij het reguleren van gedrag. Beide processen bestaan voortdurend naast elkaar, zowel thuis, als op school. Op school dient de leerkracht hiernaast ook nog onderwijs te geven. Dat De jeugd van tegenwoordig niet alleen een begrip van deze tijd is, maar al sinds de Oude Grieken bestaat, was een openbaring. Er was zelfs een moeder in de zaal die wist dat het een uitspraak van Aristoteles ( v. Chr.) was**. Toch gaat het met de onze jeugd best goed. Al 8 jaar ervaren onze kinderen in Nederland het meeste geluk, blijkt uit een onderzoek onder 21 industrielanden (Unicef Duitsland). Trends stellen dat er geen toename van gedragsproblemen is onder jongeren, zowel binnen Nederland als internationaal. Het geluk van hun kinderen lijkt voor ouders de belangrijkste pijler van de opvoeding. Of je geluk beleeft, wordt voor 50% erfelijk bepaald. De andere helft doordat je je verbonden voelt en doordat je je gewaardeerd voelt. Deze 2 aspecten zijn essentieel voor kinderen. We willen graag onze kinderen zich laten ontwikkelen tot sociaal invoelende, autonome, zelfstandige individuen in de samenleving. Hiervoor hebben zij onderwijs nodig om te onder meer te leren lezen en rekenen. Zij zullen moeten leren luisteren naar elkaar, leren in gesprek te gaan, beurtgedrag leren en dat de meeste stemmen gelden. Als laatste moeten zij waarden meekrijgen. Waarden als rechtvaardigheid, weldadigheid, waardigheid en vrijheid. Kortom zij moeten worden opgevoed.

7 Opvoeden is voordoen, herhalen en optimist zijn. En je realiseren dat je niet niet kunt opvoeden. Opvoeden is 9x vallen en 10x opstaan, zoeken, het niet meer weten, wakker liggen en er bestaat geen kant-en-klaar recept voor. Maar opvoeden hoeft niet alleen. Het kan ook samen. Samen met de leerkracht op school. Maar ook andersom. Het gedrag van kinderen thuis kan soms enorm verschillen van hun gedrag op school. Door vanuit gedeelde waarden op te voeden kunnen school en ouders elkaar beter vinden. Dit is waar NAR voor staat. Door de kinderen bekend te maken met de voor hen begrijpelijke waarden Netjes, Aardig en Rustig, creëren we een kader waarbinnen regels kunnen worden opgesteld. Het geeft kinderen en hun opvoeders (ouders/verzorgers en leerkrachten) houvast en een basis van waaruit gedrag gereguleerd kan worden. Daarnaast het is belangrijk dat ouders en leerkrachten elkaar opzoeken als dat nodig is. Zo op papier lijkt het een hele droge en slaapverwekkende avond te zijn geweest. Niets is minder waar! Wat een prestatie van Pierre den Hartog om bijna 5 kwartier lang zonder pauze een zaal met ouders zo bij de les te houden. Bravo! Geestige en vooral zeer herkenbare anekdotes maakten de materie heel toegankelijk en zorgden ervoor dat de tijd vloog. Ruimte om te knikkebollen was er niet. Directeur Johan sloot de bijeenkomst, waarbij hij nogmaals benadrukte dat we samen opvoeden. Daarmee kwam een leuke avond ten einde en is NAR nu definitief verankerd in de school, haar ouders en onze kinderen. *NAR: Netjes, Aardig, Rustig. De waarden waar de Gabriëlschool sinds dit schooljaar mee werkt. **Aristoteles ( v. Chr.): De jeugd van tegenwoordig is opvliegend en tegendraads, ze tiranniseren hun opvoeders en leermeesters. De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren en veracht alle gezag. NB. De presentatie van Dhr. den Hartog is via DigiDuif verspreid. Schermles met Elian Heeft u het ook in de krant gelezen? Elian uit groep 8 heeft meegespeeld in de film Losers, die onlangs op het Cinekid-festival is vertoond. Binnenkort wordt de film Losers ook op het IDFA-festival vertoond. Deze film gaat over hoe kinderen omgaan met verschillende vormen van verlies. Elian is gevolgd tijdens een toernooi van zijn sport schermen. De kinderen in de klas waren onder de indruk van zijn ervaringen en waren benieuwd naar de sport. Daarom heeft Elian samen met zijn trainer twee keer een schermles aan groep 8 gegeven. Dank je wel, Elian!

8 Hoogbegaafden Dit schooljaar heeft de Gabrielschool de beschikking over een leerkracht met het specialisme Meer- en Hoofbegaafde kinderen. Dit betreft kinderen die in de klas opvallen doordat ze informatie heel snel verwerken en eigenlijk meer uitdaging nodig hebben. Dit kan op het gebied van rekenen en taal zijn maar ook bij andere vakken. Veelal blijkt dat de standaard instructie voor deze kinderen overbodig is en dat deze groep kinderen in feite een ander, meer uitdagend extra aanbod nodig hebben. In feite is er ruimte voor deze kinderen om in plaats van de uitgebreide basisinstructies die binnen de groep plaatsvinden, andere activiteiten uit te voeren die meer beantwoorden aan de behoefte van deze specifieke groep. Annemiek Boer (van de hoofdlocatie) is s maandags vrij geroosterd om de kinderen die tot deze groep behoren, te begeleiden. Zij doet dit s morgen op locatie Harnaschpolder en s middags op de hoofdlocatie. In kleine groepjes worden de kinderen uitgedaagd om op een andere manier dingen te berekenen/bekijken. Zo hebben ze een boot moeten maken die én kon drijven én knikkers kon dragen. Eerst werd er besproken hoe zo n boot er uit moet zien, waar moet hij aan voldoen (groot oppervlak voor drijfvermogen, ruimte voor de knikkers), kinderen konden aangeven hoe zij konden berekenen aan welke eisen het bootje zou moeten voldoen en vervolgens aan de slag met papier, aluminiumfolie en plakband. Dit zorgt voor leuke modellen en we bespreken de ontwerpen en de achterliggende gedachten die ten grondslag liggen aan de vormgeving. De opdrachten worden van te voren besproken en de kinderen mogen thuis op internet kijken of ze informatie kunnen vinden die hen kan helpen met het maken van een ontwerp of model dat voldoet aan de gestelde eisen. Er wordt door middel van het aanbieden van uitdagende vraagstukken en het geven van prikkelende opdrachten een beroep gedaan op de specifieke kwaliteiten van de betreffende kinderen waardoor het onderwijs ook voor hen een uitdaging blijft. Voorleeskampioen Zoals ieder jaar doen wij met school mee met de nationale voorleeswedstrijd. In de groepen 7 en 8 zijn er de afgelopen weken voorrondes gehouden. Uit deze voorrondes zijn zes leerlingen gekomen die op donderdag 20 november het tegen elkaar hebben opgenomen om voorleeskampioen Gabriëlschool Harnaschpolder te worden. Na een spannende strijd, tussen Tiffany, Britt, Stefan, Romaesae, Laura en Roos, is uiteindelijk de winnaar geworden: Laura uit groep 8! Zij heeft een officiële oorkonde gekregen en mag het in het voorjaar aan de vervolgronde deelnemen. In de vervolgronde doen alle kampioenen van Delftse scholen mee en strijden ze om de titel Voorleeskampioen van Delft. We wensen Laura heel veel succes!

9 Advent en Kerstmis 2014 Franciscus en Clarakerk Advent Verderkijkers Op zondag 30 november begint de Adventstijd: We bereiden ons voor op Kerstmis. Elke zondag kijken we door een reuzeverrekijker naar verderkijkers, mensen die verder kijken dan hun neus lang is. en daardoor meer zien dan anderen! Door met hen mee te kijken krijgen we steeds meer te zien van Kerst. Kerstavondviering woensdag 24 december uur Iedereen, jong en oud, die mee wil doen in de viering met zingen, muziek maken, toneelspelen of helpen met andere taken, willen we vragen om alvast verder te kijken, ons door te geven wat je graag wilt doen en data op de kalender te noteren. Kerstspel Een herder kijkt verder We kijken uit naar veel herders, engelen, maar ook een herbergier, wijzen, os, ezel, schaapjes en natuurlijk Jozef, Maria, het kleine kindje Jezus Geef je op en kom meedoen! Data voorbereiding Kerstmis: zo. 30 nov., 7, 14 en 21 dec uur: Kinderwoorddiensten in de Adventstijd zo. 14 dec uur: Rollen verdelen, oefenen kerstspel (pastorie Raamstraat 78) wo. 24 dec uur: Kerstspel in de kerk, generale repetitie uur: Omkleden voor kerstspel in de kinderruimte uur: Kerstviering met kerstspel Tot ziens! Werkgroep Kinderpastoraat Franciscus en Clarakerk Delft Opgeven om mee te doen:

10 KALENDER NOVEMBER 2014 DECEMBER 2014 Za 1 Ma 1 Zo 2 Di 2 Ma 3 Wo 3 Di 4 Do 4 Groep 5 tm 8: surprise inleveren Wo 5 Vr 5 Sinterklaasfeest! Do 6 Za 6 Vr 7 Zo 7 Za 8 Ma 8 Zo 9 Di 9 Ma 10 Wo 10 Di 11 Do 11 Wo 12 Vr 12 Do 13 Studiedag voor de hele school Za 13 Vr 14 Rapporten mee Zo 14 Za 15 Ma 15 Zo 16 Di 16 Ma 17 Wo 17 Ochtend: Kerstviering uur: Kerstdiner op school Di 18 Do 18 Wo 19 Vr 19 START KERSTVAKANTIE! Vrij tm 4 januari Do 20 Rapportavond Za 20 Vr 21 Zo 21 Za 22 Ma 22 Zo 23 Di 23 Ma 24 Wo 24 Di 25 Rapportavond, Kleuters schoen zetten Do 25 Wo 26 Kleuters vrij, Vr 26 Groep 3 tm 8 schoen zetten Do 27 Za 27 Vr 28 Zo 28 Za 29 Ma 29 Zo 30 Di 30 Wo 31 Eerste Kerstdag Tweede Kerstdag Oudejaarsdag

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles?

Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles? Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles? Sitz-im-Leben Begin schooljaar 2006-2007 vroeg collega Koppejan via de community levensbeschouwing aan collegae om tips en ervaringen met betrekking tot

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie