Februari Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten"

Transcriptie

1 Nar Gert-Jan Van oorsprong is een nar de grappenmaker aan het hof van een vorst. De kwaliteit van een nar is ook dat hij met iedereen vrijuit kan praten. En dat is nar Gert-Jan wel toevertrouwd. Ook zijn lach is ongeëevenaard. (Foto moeder Anny en zoon (nar) Gert-Jan). Februari 2008 Activiteitenkalender Van de redactie Bericht uit Australië Van de Dorpsraad Drieopeenrij Bedrijfsvoortzetting Makelaardij Verweijen Jeugddagen Collage pronkzitting Politievaria Energonieuws Adbou uit Gambia In gesprek met Dianne Hartlooper-Smits Collage Pronkzitting Bèrse proat Verslag over Bibliotheekvoorziening Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten

2 FEBRUARI: Activiteitenkalender 02 t/m 05 feb Carnaval 08 feb Schaatsen buurtvereniging t neie Huukske 09 feb Vocasa D1 Energo/Flip Schoonmaakpartners D1, uur 09 feb Vocasa H2 Energo/Flip Schoonmaakpartners H1, uur 09 feb Inzameling oud papier, uur, Burg. v.d. Braakplein 10 feb HBV1 - Festilent 1, uur (mogelijk inhaal DAW1 HBV 1) 15 t/m 17 feb Superhike, Jong Nederland 16 feb Winterteerdag in Crotos 16 feb Energo/Flip Schoonmaakpartners H1 Harambee H1, uur 17 feb HBV1 Schadewijk 1, uur 18 feb Karten, buurtvereniging t neie Huukske 22 feb Inzameling oud papier, parkje Korte Spruit, bv t Neie Huukske (11.00 uur tot zaterdag uur) 23 feb Inzameling spullen Beers Best, u. bij parkje Korte Spruit 23 feb Inzameling oud papier, uur, Burg. v.d. Braakplein 24 feb HBV1 Nooitgedacht1, uur MAART: 01 mrt Jaarvergadering Gilde Beers, Crotos 01 mrt Energo/Flip Schoonmaakpartners D1 VC Sarto D1, uur 01 mrt Energo/Flip Schoonmaakpartners H1 Stravoc H1, uur 02 mrt HBV1- Hapse Boys 1, uur 08 mrt Spooktocht buurtvereniging t neie Huukske 08 mrt Inzameling oud papier, uur, Burg. v.d. Braakplein 08 mrt Energo/Flip Schoonmaakpartners D1 Taurus D2, uur 08 mrt Energo/Flip Schoonmaakpartners H1 Hovoc H1, uur 08 t/m 15 mrt T.V. Play Back, Clubkampioenschappen dubbel 09 mrt De Zwaluw 1 (Oeffelt) HBV1, uur 15 mrt Rabobank-Havoc D1 Energo/Flip Schoonmaakpartners D1, uur 15 mrt Hands Up H1 Energo/Flip Schoonmaakpartners H1, uur 16 mrt HBV1 Stormvogels 1 (Siebengewald), uur 17 mrt Jaarvergadering buurtvereniging t neie Huukske 22 mrt Halley D1 Energo/Flip Schoonmaakpartners D1, uur 22 mrt Hajraa H1 Energo/Flip Schoonmaakpartners H1, uur 28 mrt Inzameling oud papier, parkje Korte Spruit, bv t Neie Huukske (11.00 uur tot zaterdag uur) 28 t/m 30 mrt Maxiweekend, Jong Nederland Cito 1 (Oss)- HBV1, uur 29 mrt Energo/Flip Schoonmaakpartners D1 Rabobank/Devoko D1, uur Opgaven activiteitenkalender: Februari Carnaval Van de redactie Bij het schrijven van dit stuk zitten wij midden in het carnavalsgebeuren: Pronkzittingen (net achter de rug), prinsenreceptie van prins Theo d n Urste en het carnaval zelf. Een terugblik van dit feest van lol en plezier ziet en leest u in deze Dorps-Courant. Artikelen in Dorps-Courant Wij proberen regelmatig dorpsgenoten bij een bepaalde gelegenheid of gebeurtenis te stimuleren om artikelen in te sturen voor de Dorps-Courant. Het initiatief ligt uiteraard bij u zelf. Schroom niet en wees niet te bescheiden om iets in te sturen. Achteraf horen wij altijd dat betrokkene het heel leuk vindt dat er een artikel over hem of haar in de Dorps-Courant staat. En foto s Dit geldt ook voor foto s. Bijna iedereen heeft een digitale camera. Stuur ons een foto waarvan je denkt die is leuk voor plaatsing. Mail deze door naar Dus foto s over het dagelijks leven, bijvoorbeeld: van een jubileum, familiebijeenkomst, vriendendag, clubevenement, of zo maar iets. Het maakt eigenlijk niet uit. Stuur het originele bestand en maak er een onderschriftje bij van wat en wie en wij zorgen ervoor dat de foto in de Dorps-Courant komt. Want de Dorps-Courant is van en voor iedereen in ons dorp. Uw inbreng en onze inzet maakt samen de Dorps-Courant. Veel leesplezier en tot maart 2008 Bericht uit Australië Van Gerry Pin kregen wij het volgende bericht: Ik heb net een beetje rondgekeken op jullie website, erg leuk hoor. Bracht wel weer wat herinneringen terug van mijn jeugd in Beers. Hoe gaat het daar in Beers verder? Bij ons is alles best, ook met mijn familie, onze kinderen zijn al 6 jaar (Jack) en Tylah is 3. Gaat allemaal snel hè? Voor de rest allemaal een gelukkig 2008 toegewenst van Gerry, Jade, Jack en Tylah Pin, Perth Australia. P.S. In april 1999 heeft Gerry in de Dorps-Courant gestaan onder de rubriek in gesprek met. Heel erg leuk natuurlijk een dergelijk berichtje. We gaan dan ook contact opnemen met Gerry voor een artikeltje.

3 Februari Van de dorpsraad Schouw gemeente In de notitie wijk- en dorpsraden is afgesproken dat éénmaal in de twee jaar enkele vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder de portefeuillehouder wijk- en dorpsraden en de gebiedswethouder, een werkbezoek brengen aan elke wijk of dorp. Aansluitend op deze schouw volgt een discussiebijeenkomst met de vertegenwoordigers van de gemeente en de inwoners van Beers. De dorpsraad heeft een schouw gepland op vrijdag 11 april. Als er nog zaken zijn in Beers die volgens u de aandacht van de gemeente moeten krijgen, horen wij dat graag van u. Bibliotheek Op 8 januari heeft er een informatieavond over de bibliotheek plaatsgevonden. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u in deze Dorps-Courant. Naar onze mening kunnen we met uw hulp nog jaren van deze voorziening in Beers gebruik maken. De Wiel Wij zijn door een aantal mensen benaderd om onze medewerking te verlenen aan een plan om de Wiel in zijn oude glorie te herstellen. Natuurlijk zijn wij bereid om aan zo n initiatief medewerking te verlenen. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met enkele instanties en de gemeente. Als er meer nieuws is, leest u dat in een van de volgende uitgaven van de Dorps-Courant. AED`s (Automatische Externe Defibrillator) Wat is een AED? De AED is het meest effectieve instrument bij hulpverlening in geval van een plotselinge hartstilstand, doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Deze levensbedreigende ritmestoornis kan optreden bij een acuut hartinfarct. Meestal is de hartstilstand het gevolg van een chaotisch samentrekken van de hartspier (kamerfibrilleren). Nadat de reanimatie is gestart door hulpverleners wordt de overlevingskans vanaf dit moment bepaald door de tijdsduur totdat een stroomstoot het normale hartritme terugbrengt. Deze stroomstoot defibrilleert het hartritme van kamer of ventrikelfibrilleren naar een normaal hartritme met bloedcirculatie. Elke minuut dat het langer duurt voordat de defibrillator het normale hartritme kan terugbrengen, daalt de overlevingskans met 10%! Wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat zinvol overleven na een hartaanval optimaal is bij een goed functionerende keten van overleven. Deze keten van overleven bestaat uit: een snelle alarmering, tijdige reanimatie en zo vroeg mogelijk defibrillatie. De factor tijd is bepalend, vroeg defibrilleren leidt tot beter neurologisch herstel. De AED is zeer gebruiksvriendelijk en is in staat een 100% nauwkeurige diagnose te stellen. De hulpverlener hoeft slechts de aanwijzing van het apparaat op te volgen. Om niet meer afhankelijk te hoeven zijn van de aanrijdtijd van een ambulance heeft de medische wetenschap een Automatische Externe Defibrillator ontwikkeld voor leken. Indien binnen 6 minuten een omstander via de AED de eerste stroomstoot toedient stijgt de overlevingskans tot 72%. De hulpverlener in de buurt van het slachtoffer start de reanimatie nadat hij geconstateerd heeft dat het slachtoffer diep bewusteloos is en geen circulatie meer heeft. Onderwijl wordt de AED aangesloten op het slachtoffer, vervolgens zijn er verschillende scenario s mogelijk die het apparaat tegen je zegt. Het enige wat de hulpverlener feitelijk ziet is een slachtoffer dat geen reactie geeft op aanspreken, geen reactie op pijnprikkel en geen circulatie heeft en dus klinisch dood is. De AED gaat eerst een hartanalyse doen, via twee plakkers die op de borstkas van het slachtoffer zijn geplakt en geeft daarna Nederlands gesproken instructies aan de hulpverlener. Vele toonaangevende internationale organisaties zoals de American Heart Association (AHA), de Europese en Nederlandse Reanimatie Raad raden met klem aan deze defibrillatoren zoveel mogelijk in te zetten en leken te trainen in het gebruik ervan. De kans om familieleden, vrienden en collega s te redden, stijgt met 10% per minuut naarmate de AED eerder wordt ingezet. In Nederland overlijden elk uur twee mensen aan een hartstilstand. In meer dan 85% van alle gevallen van plotselinge hartstilstand is het hartritme verstoord. Het hart klopt willekeurig in plaats van regelmatig: het fibrilleert en pompt geen bloed meer rond. De enige manier om terug orde op zaken te stellen is defibrillatie, ofwel het geven van een elektrische schok door middel van een automatische externe defibrillator. Waarom een AED? De gemeente Cuijk draagt een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar burgers. Het waarborgen van de veiligheid van bezoekers en gebruikers van verschillende openbare gebouwen valt hier ook onder. In het kader van deze veiligheid is het daarom van belang een AED te plaatsen in diverse openbare gebouwen. Hiermee kan in geval van een plotselinge hartstilstand de overlevingskans van het slachtoffer oplopen tot wel 70%. De plaatsing van de AED is een belangrijke materiële aanvulling op het bestaande EHBO- en BHV-diploma van medewerkers van diverse openbare gebouwen. Om besturen en exploitanten van openbare gebouwen en bijvoorbeeld sportaccommodaties aan te sporen tot de aanschaf van een AED is een financiële stimulering vanuit de gemeente een stap in de goede richting. De aanschaf van een AED kost gemiddeld 1.595,-, wij stellen u voor om 800,- in de kosten bij te dragen. Dit is 50% van de totale aanschafprijs. Binnen iedere dorpskern dient minimaal één AED aanwezig te zijn. Afhankelijk van het aantal inwoners per dorpskern kunnen meerdere AED s noodzakelijk zijn. Voor Beers houdt dat in dat er 2 AED s aanwezig zouden moeten zijn. - Wij zouden graag van u vernemen, wat volgens u de meest geschikte locaties in Beers zijn waar een AED geplaatst zou moeten worden. - Zijn er verenigingen c.q. stichtingen in Beers die bereid zijn om te investeren in een AED. De kosten bedragen ongeveer 800,--. - Wie is er al opgeleid in het bedienen van een AED of wie meldt zich aan als vrijwilliger om een training te volgen in het bedienen van een AED. Doe Het Zelf cd De Provincie Noord Brabant heeft een cd-rom laten ontwikkelen met allerhande formats, voorbeelden, richtlijnen, gegevens en hulpprogramma s voor Brabantse vrijwilligersorganisaties, die op zoek zijn naar manieren om hun organisatorische werk te vergemakkelijken. De provincie gaat er van uit, dat u met deze kant-en-klare voorbeelden van een kasboek, ledenbestand, bestuursverslag, jaarkalender en dergelijke, makkelijker gebruik kunt maken van de mogelijkheden, die de automatisering ons biedt. Indien u interesse heeft in deze cd-rom, dan horen wij dat graag van u. Mocht u nog vragen hebben of zaken hebben waarop wij als dorpsraad onze aandacht kunnen richten, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons secretariaat: telefoonnummer of gmail.com of met één van de andere leden van de dorpsraad.

4 Februari 2008 Con-Tact: counselling, coaching en reïntegratie het heft in eigen hand 4 Nieuw voor Cuijk en omgeving is Con-Tact, bureau voor counselling, coaching en reïntegratie. Problemen zoals langdurige stress, eenzaamheid, verlies van een dierbare, onvrede in het werk, burn-out, depressie, relatieproblemen, conflictsituaties, etc. kunnen ervoor zorgen dat iemand niet lekker in zijn vel zit. Men functioneert niet naar eigen wens en is op één of andere manier niet bij machte hier Samen 300 jaar zelf iets aan te veranderen. Bij Con-Tact wordt gekeken naar wat de cliënt als uniek persoon graag wil, welke veranderingen zouden positief zijn en op welke manieren kan het beste resultaat bereikt worden? Er is begeleiding in het proces naar meer zelfinzicht en persoonlijke groei. Bij coaching is het doel om het beste in iemand naar boven te halen om zo optimaal mogelijk te presteren. Con-Tact heeft, naast particulieren, ook het bedrijfsleven veel te bieden: in gevallen van veelvuldig of langdurig ziekteverzuim, medewerkers met burn-out/ stress-klachten, persoonlijke ineffectiviteit en conflicten kan counselling en/of coaching worden ingezet om op een efficiënte manier problemen aan te pakken. Ook biedt Con-Tact de mogelijkheid tot reïntegratie-trajecten (IRO s). Mensen in de WW of WAO kunnen zelf het bureau kiezen voor begeleiding naar terugkeer in de arbeidsmarkt. Gekeken wordt welk werk bij je past, welke mogelijkheden er zijn om dit werk te krijgen en hoe de tijd tot aan het starten van de nieuwe job het beste overbrugd kan worden. In veel gevallen vergoeden de aanvullende ziektekostenverzekeringen counsellingstrajecten, daarnaast zijn werkgevers vaak bereid (een gedeelte van) de kosten voor hun rekening te nemen. Bij IRO s worden er afspraken gemaakt met de uitkeringsinstantie. Om dit vak professioneel te kunnen uitoefenen heeft Désirée Evers de 2-jarige HBO opleiding tot stressmanager CCC (Counselling, Coaching en Conflictbemiddeling) bij Psychodidact in Den Bosch gevolgd. Haar praktijk is gevestigd in St. Agatha (de Kuilen 34), ook huisbezoeken, telefonische- en consulten behoren tot de mogelijkheden. Wil jij het heft in eigen hand nemen, je leven inrichten zoals jij dat wilt en invloed uitoefenen op je levensgeluk? Kijk voor meer informatie op nl of neem direct contact op met Désirée Evers: bureau-contact.nl. Telefoon: Een eerste afspraak is altijd gratis. Zomaar een foto. Stuur ook uw foto in zodat wij die kunnen plaatsen in de Dorps- Courant. Binnekort wordt de laatste van deze zes 50 jaar zodat deze jonge mannen dan samen 300 jaar zijn. Elk jaar komen de oude kameraden met hun gezinnen bijeen om het nog eens over de dagen van weleer te hebben. Op de foto boven v.l.n.r.: Albert Hendrix, Arie Arts, Sjaak v.d. Wiel, René Derks, Jan Willemse en Harry Bardoel.

5 5 Februari 2008 D RIEO PEENR IJ Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Vertel iets verrassends over jezelf. 6. Wat is je grootste blunder? 7. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 8. Wat vind je het mooiste plekje in Beers? 9. Wie in Beers verdient volgens jou een lintje? 10. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen? 1) Ik ben 58 jaar en woon samen met Josje en nog 3 van onze 5 kinderen op de Looistraat 2) Doordat Josje getroffen is door een C.V.A. heb ik de taak van huisman op me genomen. Sinds die tijd doen we heel veel samen in het huishouden en zijn we vaak aan het trainen om zoveel mogelijk terug te winnen van wat verloren is gegaan. 3) Wandelen met Jack onze hond, lezen, postzegels verzamelen. Samen naar een Soul of Bluesconcert gaan. Verder knutselen aan het huis en in de tuin en met het busje reizen maken. 4) Als de kinderen weer eens onderweg zijn naar een of ander land of werelddeel, volg ik ze via de website: www. waarbenjij.nu. 5) Dat we tijdens mijn werk met de carnaval samen met gevangenen in het H.v.B. in Grave de polonaise liepen en we luidkeels zongen: En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet nog lange niet, etc. Geert v.d. Lockant 6) Dat ik tijdens de koffiepauze een plakje cake aannam van een gevangene. Later toen ik een beetje draaierig werd en de gevangene zag lachen wist ik dat er toch iets meer in zat dan de normale ingrediënten. 7) Geen merk of product. Ik ben gewoon mezelf. 8) De Ossenbroek, Broekkant en bij ons achter het huis. 9) Ieder die voor een ander klaar staat om te helpen. 10) Dat er tijdens winterse dagen als er sneeuw ligt overal in Beers gestrooid wordt, en niet alleen op de Grotestraat. Dan kan iedereen tenminste naar buiten. 11) Iemand waar je van op aan kunt; Johan Thomassen. 1. Ik ben René Derks, bijna 50 jaar en woon op de Zandweg 1C met Elly, Brenda en Mark. 2. Op tijd opstaan. Eerst koffie en dan: druk, druk, druk. 3. Mijn hobby s zijn werken, biljarten, kaarten, mijn vijvers en alles wat met auto s en V8 s te maken heeft Toen ik mijn eerste kraan ging kopen zei ik tegen Elly: Ik ga een kraan kopen. Zij dacht dat het een waterkraan was. Later kwam ik met een minigraver thuis. 6. Ik zat een keer op zondag in het ziekenhuis te wachten voor een controle René Derks terwijl ik dacht dat het maandag was. 7. Met een V8: Gas er op en niet te stoppen. 8. Onze tuin. 9. Nel v/d Wiel, ze is zelf in de 70 maar runt een eigen bedrijf en fietst ook nog elke middag naar Mill om oude mensen te helpen. 10. De 60-km zone van Beers naar Cuijk. Het is onveilig want niemand kijkt naar de zijstraatjes van rechts. 11. Jan Toonders, Toenderman. 1. Ik ben Theo Linders, 67 jaar en woon met mijn vrouw Jeanne in de Jan van Daalstraat. 2. Opstaan rond 7.00 uur, de radio aan, een kop koffie erbij, de krant lezen, brood eten en daarna meestal wat vrijwilligerswerk op het kerkhof, tennispark of bij de K.B.O. 3. Tennissen, fietsen, wandelen, biljarten, kaarten en op vakantie met de caravan. 4. Seniorenpagina. 5. Na 40 dienstjaren in het bier, nu bezig zijn met buurtbussen. 6. Ergens in een kelder een fust bier Theo Linders moeten aansluiten. Kom 5 min. later terug, staat deze leeg te lopen omdat de bierstang eruit is gegaan. Moest zelf de rommel opdweilen. 7. Een goeie accu, altijd meteen op snelheid en aan het werk. 8. Ossenbroek en Tongelaar. 9. Alle vrijwillige chauffeurs van de buurtbus. 10. Geen zwaar vrachtverkeer in ons dorp. 11. Grad Donkers. Antwoorden met foto inleveren vóór 15 februari. Liefst per of in de brievenbus bij Helga Linders, Op de Hof 11, Beers. Tekst doc. of txt-bestand. Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, min. 200 dpi.

6 Februari 2008 Bedrijfsvoortzetting Makelaardij Verweijen lag meer voor de hand dan gedacht Beers: Makelaardij Verweijen te Beers heeft een veelbewogen jaar achter de rug. Na het plotseling overlijden van haar oprichter, hart en boegbeeld Henk Verweijen, in oktober 2006 was de toekomst van Makelaardij Verweijen enige tijd onzeker. Gedurende het jaar 2007 bleken stukje bij beetje alle puzzelstukjes toch op zijn plek te vallen. Henks vrouw, Henriétte Verweijen - Thijssen, dochter Wietske van Eck-Verweijen en schoonzoon Steef van Eck hebben de armen ineen geslagen en maken zich vanaf heden sterk voor Verweijen Van Eck Makelaardij. Steef vertelt: In het begin was het moeilijk. Vooruit kijken is dan nog niet mogelijk omdat je nog nauwelijks kunt beseffen wat er allemaal gebeurd is. Ondanks dat ik register-makelaar en taxateur ben, wil en kan ik Henk niet vervangen. Later zijn we gaan kijken wat we wél kunnen. Altijd hebben we geloofd in de visie die Henk had op de makelaardij. Geen gouden bergen beloven, maar realistisch advies. Je hard maken voor de starters in de omgeving door te bemoeien met gemeentelijke plannen en een flexibele schakel te vormen voor zowel kopende als verkopende partijen. Klein, maar toch zo groot. Wietske vertelt: We zijn een klein kantoor. Dat zorgt ervoor dat we scherpe tarieven kunnen bieden door het ontbreken van enorme overhead kosten. Toch bieden wij ook alle voordelen van een groot kantoor. Aangesloten bij de NVM kunnen wij u alles bieden wat u nodig heeft voor de aan- of verkoop van een woning, een taxatie, informatie over uw WOZ-waarde, het afgeven van een energielabel of een waardebepaling. Een nieuw gezicht. Behalve de naam, Verweijen Van Eck Makelaardij, is er nog meer veranderd. De huisstijl en website zijn helemaal vernieuwd. Op de site welke Linden groet Linden Aanmelden jeugddagen 2008 met 29 juli helemaal is omgetoverd in de nieuwe huisstijl, vindt u eenvoudig alle woningen die te koop worden aangeboden. Vanaf 2008 staan wij als een huis! Kom gerust eens langs of bel voor een afspraak. Steef, Wietske en Henriëtte 6 Een gedeelte van onze groep, die vorig jaar juli genoten hebben van de jeugddagen in Lalinde-Frankrijk. Ben je tenminste 15 jaar en niet ouder dan 20 en heb je zin in een gezellige uitwisseling met leeftijdgenoten uit verschillende Europese landen, meld je dan aan voor de jeugddagen 2008 van de jumelage Linden groet Linden! Deze jeugddagen vinden plaats in Linden-Holstein (Duitsland) van 20 juli tot en Zoals elk jaar hebben ook dit jaar jeugdigen uit de gemeente Cuijk en het dorp Gassel de unieke kans om 10 dagen in één van onze bevriende gemeenten op vakantie te gaan. Sinds 1982 organiseert Linden-groet- Linden jaarlijks in één van de Lindens een internationale jeugdbijeenkomst. Tijdens de jeugddagen komen zes groepen jongeren uit zes verschillende landen bij elkaar. Er wordt gezorgd voor een gezellig, sportief en interessant programma. Elke groep bestaat uit acht jongeren en twee begeleiders. De over- nachtingen en het ontbijt zijn op een gezamenlijke plaats, het avondeten is bij gastgezinnen. Let op: er is plaats voor maximaal 8 deelnemers. Zijn er meer aanmeldingen, dan moet er worden geloot. Heb je interesse, meld je dan zo snel mogelijk aan bij: Mien van Hoek, tel of Ton Keijzers, tel Uiteraard kun je bij deze personen ook terecht voor meer informatie. Kijk ook op onze website:

7 Februari Alle mensen in beeld die zorgden voor een geweldige Pronkzitting 2008 POLITIEVARIA Inwoners van Beers op de eerste plaats de beste wensen voor Waar ik wel even de aandacht voor vraag zijn de vernielingen in Beers rondom de viering van oud op nieuw. Veel jeugd op straat die vuurwerk aan het afsteken is. Traditioneel hoort het een feest te zijn maar ik vind het bijzonder jammer dat het dit jaar heeft geresulteerd in een aantal vernielingen in Beers. Voorbeelden ervan zijn de vernielingen van de prullenbakken nabij de hangplek in Beers en op het pleintje aan de Kruisstraat in Beers. Een prullenbak op de hangplek die zelf door de jeugd wordt gevraagd en die nu weer door jeugd wordt vernield. Het is bijzonder triest om dit te moeten constateren. De gemeente is in deze de eigenaar die natuurlijk met een schadepost blijft zitten. Deze schade zal toch ergens van betaald moeten worden. Als politie vinden wij dan ook dat de ouders hun verantwoordelijkheid hier in moeten nemen. Ook bereiken mij signalen dat, met name in de weekenden, bewoners die woonachtig zijn aan de Grotestraat geconfronteerd worden met vernielingen. De politie zal hier de komende tijd extra alert op zijn. Laten we gewoon gezellig uitgaan in Beers en van andermans spullen afblijven. Diefstal aan/uit auto: Op diverse locaties in Beers werden goederen ontvreemd aan/uit personenauto s. Dit keer bestond de buit uit Cd s en een tom-tom. Verder werd van een personenauto de wieldoppen weggenomen. Even voor u een aandachtspunt: Zoals ik al enige tijd geleden in een politievaria heb vermeld, leg geen waardevolle goederen in de auto die zichtbaar zijn voor de dader. Zo n tom-tom bijvoorbeeld zit vast middels een zuignap waarin de tom-tom geklikt wordt. Het ruitje van de personenauto wordt ingetikt en vervolgens wordt de tom-tom weggenomen waarna de dader u achterlaat met en flinke schadepost. Vernieling auto: Op een tweetal locaties in Beers werden personenauto s vernield. Beide auto s werden bekrast. Aanrijding materieel/letsel: Op de A-73 vonden een tweetal aanrijdingen met letsel plaats. De inzittenden van de voertuigen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek. Met vriendelijke groet, Ruud Traas.

8 Energonieuws Februari Recreanten. Dit seizoen zijn er vijf recreantenteams bij Energo. Een herenteam dat op vrijdagavond traint en geen competitie speelt en vier damesteams die wel competitie spelen. Zij doen mee aan de VRC Boxmeer competitie. De resultaten van onze teams geven geen reden tot klagen. Dames recreanten 1 speelt in de topklasse en staat op een 4e plaats. Energo 2 dat uitkomt in de A2 klasse heeft zich op een gedeelde 4e plaats genesteld. Het derde recreantenteam komt uit in de B1 klasse en staat op een mooie 6e plaats. Het jongste team, Energo 4, staat 5e in de B2 klasse. Mooie resultaten dus maar er is wel een bezettingsprobleem bij bijna alle teams. We hebben een tekort aan speelsters. De recreantenafdeling van Energo is dus op zoek naar enthousiaste dames die de teams willen versterken. Wel moet er dan enige volleybalervaring aanwezig zijn. Interesse? Neem dan contact op met Christien Gerritsma. Tel Familietoernooi Veel sfeer en drukte in de Kloosterhof bij het familietoernooi De uitslag: De laatste jaren waren er steeds 15 teams die deelnamen aan het traditionele familietoernooi van Energo Flip Schoonmaakpartners. Maar voor het toernooi van 30 december was er meer animo en stonden er weer 20 teams klaar. Starten om half 10 zoals we vroeger deden, was geen optie. Daar heeft niemand nog zin in. Daarom besloot de organisatie om toch s middags te beginnen, de wedstrijden in te korten en alleen nog in de A-klasse een finale te spelen. Dat leverde als nadeel langere wachttijden op maar ook als voordeel dat het erg druk werd in de Kloosterhof. Zowel in de zaal als in de kantine was het steeds vol waardoor het enorm gezellig werd. Het was dit jaar erg leuk dat er vijf nieuwe families meededen waaronder vier echte Beerse en wel de families Kaak, van Lanen, Hermanussen en Toonen. In de A-klasse ging het er regelmatig hard aan toe terwijl in de andere klassen goed rekening werd gehouden met elkaars kwaliteiten en de gezelligheid duidelijk voorop stond. De finale in de A-klasse werd gespeeld door Degen en Wijnhoven. De eerste set was duidelijk voor de familie Degen met De tweede set werd spannender en Wijnhoven wist deze met te winnen. De beslissende derde set verliep aanvankelijk niet spannend. Familie Degen bouwde een grote voorsprong op tot zelfs Ze leken en dachten de wedstrijd al gewonnen te hebben. Maar ineens ging de strijd anders. Bij Wijnhoven lukte alles en bij Degen zat alles tegen. Uiteindelijk ging de overwinning en daarmee de wisselbeker naar de familie Wijnhoven. In zijn dankwoordje bij de prijsuitreiking sprak voorzitter Ed Weltevrede van een geslaagd en erg gezellig toernooi en bedankte hij Brechje en Pieter ten Haaf voor de organisatie. De laatste reikte daarna de prijzen uit. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 1e Wijnhoven Driessen ten Haaf 2 Degen 3 2e Degen Invallers Huberts van Lanen 3e ten Haaf Nabuurs 2 Degen 2 Kaak 4e Nabuurs Derks Driessen 2 Toonen 5e Visser Claassen Hermanussen ten Haaf 3

9 9 Februari 2008 Abdou uit Gambia moest je op een tafel liggen en moesten vier kinderen je bij je armen en benen vastpakken en ging de meester op je kont slaan. En als je geen Engels sprak in de klas moest je een ketting met een dood dier eraan om je nek hangen. Het temperatuurverschil tussen Gambia en Nederland is best hoog, dus had Abdoe de eerste nacht onder 7(!) dekbedden geslapen en meteen een dikke jas gekocht. Hij is hier op 17 December gekomen en vertrekt op 27 Er is een meneer uit Gambia in onze klas geweest en die vertelde hoe het daar was. Hij heette Abdou en hij kwam in Nederland dankzij All you need is love een paar weken logeren bij zijn vriendin Nieky. Hij vertelde dat er vroeger slaven werden gehaald uit Gambia en dat ze in een slavenhuis moesten zitten totdat ze verkocht waren, en als ze verkocht waren moesten ze op een boot naar het land toe die de slaven gekocht hadden. En verder liet hij foto s zien over scholen en hij vertelde er ook nog dingen bij. Hij heeft ook nog op de djembé gespeeld en wij mochten ook nog erop spelen. Op Abdou is onze gids in Gambia, als we daar op vakantie zijn. En hij is al 7 jaar vriend van Jan van de Boomen uit Beers die ongeveer 3 maanden per jaar in Gambia vertoeft. Wij werden net als Nieky (de vriendin van Abdou) verrast door zijn aanwezigheid in ons land. Wij zijn 1 dagje met Abdou naar de Efteling geweest en Abdou heeft een ochtend in groep 8 een presentatie gegeven in het Engels over Gambia, hij kan erg veel vertellen en de klas had ook vele vragen. Ook heeft Abdou onze werkplekken bezocht, en hij vond alles heel indrukwekkend, twee totaal verschillende werelden Gambia en Nederland. We gaan Abdou snel weer opzoeken in Gambia. Ook willen we iedereen bedanken die spullen heeft gebracht voor Gambia, wij genieten nu al van al de blijde gezichten.. Saskia Linders, Toos Verhagen en Astrid van Dieten Hieronder een verslagje van twee leerlingen over het bezoek van Abdoe aan groep 8. Abdoe uit Gambia Door onze verslaggever. Beers, maandag - Er was een man uit Gambia bij ons in de klas geweest. Die alleen Engels praatte.hij vertelde van alles over een slavenhuis en hoe de slaven eten kregen enzo. Ook vertelde hij over de scholen daar en hoe je daar gestraft werd, bijvoorbeeld Januari. Hij is hier gekomen met het programma All you need is love. Lennart van Alem het einde hebben we nog gevoetbald; jongens tegen Abdou en de meisjes. Het was een gezellige ochtend waarin ik veel geleerd heb over Gambia. Steef Cuppen Gratis verzorgen van belastingaangifte Voor het invullen van de belastingaangifte over 2007 kunnen ouderen in de gemeente Cuijk weer terecht bij deskundige vrijwilligers van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC). Deze vrijwilligers zijn gespecialiseerd en opgeleid voor het invullen van de jaarlijkse belastingaangiftes. Zij vullen gratis de belastingformulieren in voor ouderen die een AOWuitkering ontvangen, of een AOW-uitkering met een klein aanvullend pensioen. Ook al denkt u niet in aanmerking te komen voor een teruggave van de Belastingdienst, dan adviseren wij u toch om een aangifte te (laten) verzorgen. De vrijwilliger bekijkt graag voor u of u iets terugkrijgt van de belasting. Een kleine teruggave loont immers ook de moeite! U kunt hiervoor vrijblijvend informeren bij de ouderenwerkers van de SWOC. Aanmelden voor een gratis belastingaangifte kan ook bij de SWOC, tel. (0485) Cursus: zelf belastingaangifte verzorgen: De Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC) organiseert ook dit jaar weer een ochtendbijeenkomst om zelf uw belastingaangifte te verzorgen. Deze cursus vindt plaats op vrijdag 15 februari in t Baken, Graafschap 1 te Cuijk, tel De grootte van de groep bedraagt maximaal 6 personen en de kosten zijn 5 euro (exclusief materiaalkosten). Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht bij de ouderenwerkers van de SWOC.

10 In gesprek met Dianne Hartlooper-Smits Op een avond in januari ging de telefoon, nu gaat de telefoon in huize Hartlooper wel vaker... met Pietje Theunissen. Hé hallo, hoe is het met jou en hoe kom je aan mijn nummer? was mijn eerste reactie. Er volgende een kort gesprek waarin de vraag werd gesteld: In gesprek met... Zonder na te denken zei ik : Ja. De deadline is over 2 weken... ik hing op. Jeetje dacht ik toen wanneer ga ik dat schrijven en wat zal ik gaan schrijven! Tja en in gesprek met... maar er vindt helemaal geen gesprek plaats! Hier zit ik dan, pen in de hand, papier voor me... of zal ik toch achter mijn MAC gaan zitten... Nee, ik ga een brief aan mezelf schrijven, terug in jaar 1967! Februari 2008 Opa en oma Smits, tante Mieke en ome Theo zijn de overburen, uren sta je bij de voordeur voor het raam en zodra opa of tante Mieke de auto start wil je mee. Al vroeg in je jonge jaren heb je veel van Nederland 10 Burgers en Helmie Thijssen, naar de boerderij van Familie Vromans gaan. Spelen met Christel, Hans en Leon. Daar ga je veel pret beleven, zoals slootje springen met bamboestokken, n boomhut, de hooizolder en niet te Neefjes en nichtjes Smits. V.l.n.r.: Dianne en Iwan Smits; Jolanda Smits, Twan Smits en Godejan Smits. gezien, deze reislust en nieuwsgierigheid zal nooit meer overgaan! Keer op keer is het voor jou genieten als je mee mag, totdat je ouder wordt en vriendinnetjes leert kennen. Je speelt dan liever met je buurmeisjes Susan en Nancy Derks. Er is een paadje door t weilandje en (in de toekomst zal dit het parkeerterrein van de fabriek worden) daar lopen jullie als ukkepukken naar elkaar toe om samen te vergeten om uur met z n allen thee drinken, het is allemaal even leuk. Op de basisschool doe je graag de afwas in de lerarenkamer, de afwas vind je niet interessant, maar de beloning des te meer. Van Meester Ghijssen krijg je namelijk een reep chocolade. De liefde voor chocola zal nooit meer overgaan! De middelbare school ga je gedeeltelijk volgen op Merletcollege, je maakt het Ome Theo Smits en Tante Mieke Driessen-Smits met Dianne Beste Dianne, Dianne en Susan Je bent geboren in de Molenstraat op nummer 29, op een koude winterse dag in december Oudste dochter van Harry en Nelly Smits, en je gaat luisteren naar de naam Dianne. Als je drie jaar oud bent krijg je een broertje Godejan, hij is je kleine broertje, later zal dit je grote broer en beste vriend zijn. Dianne (40ste verjaardag!) en Fons, december 2007 spelen. Op het Dondersteentje, de kleuterschool leer je andere kindjes kennen. Weer wat ouder zal je op je fietsje, meestal met Jacqueline af op de Westerhelling te Nijmegen. Samen met je broer fiets je dag in, dag uit naar Nijmegen. De A73 zal dan in de maak zijn, maar het fietspad ligt er al.

11 11 Februari 2008 Carnavalsoptocht in Cuijk. V.l.n.r.: Jacqueline Burgers, Dianne, Helmie Thijssen en Christel Vromans. Monaco, zomer 2007 Dianne, Beer en Lieve Daarna ga je naar de Middelbare Detailhandel School (MDS), je kiest deze school omdat je ontzettend graag n winkel wilt hebben. Die Dianne en Lieve zomer 2007 zal er in de toekomst ook komen. Op deze school ga je veel pret beleven en leer je leuke vrienden kennen, het zal een groot feest zijn, maar van leren zal niet veel komen... Na een verdrietige tijd, het overlijden van je papa gaat het zonnetje weer voor je schijnen. In 1995 zal je droom uitkomen. Je opent de deuren van een klein winkeltje (inclusief schoonheidssalon) in de Dorpsstraat te Vught. Je geeft de winkel de toepasselijke naam Mon Rêve wat Mijn Droom betekent! In de salon ga je werken met de merken Valmont en Guerlain. Voor dit laatste merk ga je diverse opleidingen in Parijs volgen. Een super tijd beleef je in Vught. Je ontmoet veel leuke mensen en geniet optimaal van het leven. In je vrije uurtjes ga je vaak naar s-hertogenbosch daar ontmoet je ook je toekomstige man Fons in je stamkroeg Reinders. Zeven dagen hiervoor vier je met je mama en je broer het MIL- LENIUM in het Zwiterse Zermatt. Een nieuw jaar, een nieuwe eeuw en een nieuwe droom... In 2001 wordt je eerste kindje geboren, het zal een lief klein meisje zijn en ze gaat Lieve heten. In dat Beer en Fons zomer 2007 zelfde jaar zul je ook nog gaan trouwen. Je stopt met de winkel en jullie verhuizen naar Utrecht. In 2004 krijgen jullie een zoon Beer. Je zegt dat jongetjes boefjes moeten zijn, die ga je 1 krijgen! Je geniet van je kroost, je gaat het ervaren als een verrijking van je leven. Ook ga je weer werken, in een totaal onbekende omgeving; de pensioenbranche. Er gaat een nieuwe wereld voor je open... Bij PGGM ga je opleidingen volgen en je zult alles weten over een nieuwe regeling de Levensloop. Op een dag begin 2008 schrijf je in een brief je eigen Levensloop! Wintersport kerstvakantie 2007/2008 Lieve (6 jaar) en Beer (4 jaar)

12 Februari Vier avonden een lachend, gierend en brullend publiek tijdens de Pronkzitting Bèrse praot Nat: Zitte we alwèr in de twèdde maond van t néje jaor. Waor blieft d n tied? Tat: Ja zeg dè wel Nat. Ik wéét nog dè t twee duuzend waar. Dè waar nog us ne tied zeg, toen konde alles nog mi guldes betale. Nat: Ja dè klopt as ne zwèrende vinger. Nou is ne euro t zelfde as toen de gulde. Tat: Nee Nat, dè klopt nie hellemol. Ze vraoge wel net zoveul euro s as toen guldes, mar nou zien we veul en veul duurder uut. Nat: Ja dè is zo! Dè merk ik dageluks. Tat: Hedde géj trouwes geheurd dè de leden van de KBO n Kersthoorspel hàn gemakt? Nat: Dè heb ik geheurd ja. D r is ok n CD van gemakt en Omroep Brabant hed m elling uutgezonde. Tat: Mar ze hàn toch ok n toneelstuk opgevoerd? Nat: Opgevoerd, an wie? An de kiepe soms? Tat: Nou ja dè hiet zo as ge n toneelstuk gaot speule. Nat: Nou dè vien ik dan n heel prestatie van die auwere, want ze motte toch alles van buute léére, nie dan? Tat: Dè is goed veur auwere zegge ze, dan blieve de herses n bietje bezig. Nat: Ja géj hed goei lulle, mar got r mar an staon as ge sestig bint gewè. Tat: Binde dis jaor ok nor de pronkzitting gewè, en wa von d r van? Nat: Ja daor bin ik gewè. Ik bin ânders nie zonne Carnavalsmins, mar pronkzittigen daor hauw ik wel van. Tat En. Wa von d r van, waar t n bietje te volgen? Nat Ja zeker, ik vond t kei goed, veural die twee Sinterklaozen. Tat Ja d n enne haj er n paar teveul op docht ik zo te merken, nie dan? Nat Dè hedde géj moi goed, mar de rijdende rechter, waar òk goed. Tat Och t waar allemaol goed, zelfs Leo d n Burger. Nat Ge mot mar zo dinken: got daor mar is zelf staon. Tat: Nog iefkes en we hebbe vastenlovend. Ja t valt di jaor wel erg vroeg. Nat: Dè hedde géj mooi goed, mar t valt mien di jaor òk wèr erg tège. Tat: Wa valt ow tège di jaor Nat? Nat: Nou ik zit al jaoren te wâchte dè ze mien vur Prins Carneval vraoge, mar di jaor wer moi nie wa! Tat: Mar mar, géj bint toch eigenluk ok genne kèl um Prins te speule! Nat: O nie, dan motte géj mien is vertelle wurrum nie. Bin ik soms te auwt? Tat: Nou dè valt nog wel mi, mar géj bint r gewoon de mins nie vur. Nat: Vertel is wurrum dè ik de mins dor nie vur bin. Ik heb geld en ik bin nie zeikerig. Nou géj. Tat: Dè klopt allemol, mar ge mot ok n bietje béj de minse ligge en dè leste daor twiefel ik toch wel an! Dië néje Prins Theo d n Urste, hè dè allemol. Nat: Ja, dè zal wel as géj dè ment. Mar wa doede géj mit vastelovend? Godde nog mi de foekepot rond? Ge wet toch wel:foekepot,foekepotteréj, gef mien ne cent en ik goi vurbéj. Tat: Dinkte géj nou echt, dè ik nog mi zòn ding langs de deur goi sjouwe. Kiek wel uut, dië tied is vurbéj! Nat: Ge wet mar noit béj ow. Mar Ik dink de we motte gaon stoppe dizze keer. Dus ik zeg: tot t wer is. Tat: Ok zo, houdoe war! Loe

13 Februari Verslag bijeenkomst over bibliotheekvoorziening in Beers 8 januari 2008 in t Wapen van Beers Dorpsraad Beers organiseerde 8 januari jl. een bijeenkomst om u voor te lichten over de veranderingen bij de bibliotheek in Beers. Al eerder bent u in de Dorps- Courant geïnformeerd over veranderingen. 25 mensen mochten we welkom heten, waaronder leden van de Dorpsraad Beers, Ton van Duren (regiomanager van BiblioPlus), Jos Janssen (wethouder) en Astrid Bolder (beleidsmedewerker gemeente Cuijk). Na een woord van welkom door voorzitter W.Kusters lichtte de wethouder het raadsbesluit over de bibliotheek in Beers toe. Hierover heeft u ook informatie kunnen vinden in voorgaande Dorps- Couranten. Al snel bleek dat de inwoners van Beers en de Dorpsraad Beers constructief meedenken om een bibliotheekvoorziening in Beers in stand te houden. Er zijn heel veel handtekeningen opgehaald in Beers, die de wens onderschrijven de Beerse bibliotheek te behouden. Uit de cijfers die Ton van Duren verstrekt heeft, blijkt dat er in Beers 37 tieners (13 17 jaar) en 35 volwassenen (18 jaar en ouder) lid zijn van de Beerse bibliotheek. Omdat het een relatief kleine groep is, is het zeer kostbaar om deze voorziening -zeker met het serviceniveau dat BiblioPlus nastreeft- voor deze leeftijdsgroepen in stand te houden in Beers. Er zijn 206 leden van 0-12 jaar. Voor hen blijft er een schoolcollectie, onder verantwoordelijkheid van de school, beheerd door vrijwilligers. Onder de aanwezigen waren ook enkele dorpsbewoners, die zich als vrijwilliger hebben aangemeld. Zij dringen aan op duidelijke afspraken over wat er van hen verwacht wordt. Enkele ouders geven aan dat ze het belangrijk vinden dat de kinderen boeken mee naar huis kunnen nemen. De collectie moet dus niet slechts in de klassen gebruikt worden. Gezien het aantal boeken: en het aantal leerlingen: 200 lijkt dit goed mogelijk. Voor de 0-4 jarigen is het zelfs noodzakelijk; zij zitten immers nog niet op school. Het moet dan wel mogelijk zijn de uitleningen goed te registreren. De vrijwilligers zijn bang verantwoordelijk te worden gesteld voor schade aan of verlies van boeken. Ton van Duren verwacht dat registratie van uitleningen mogelijk is door de inzet van een computer, waarvoor de gemeenteraad geld beschikbaar heeft gesteld en door aanschaf van een extra licentie van de software, die BiblioPlus gebruikt. Hij gaat in overleg met het schoolhoofd en de vrijwilligers om af te stemmen wanneer de bieb open is voor school, wanneer voor de 0-4 jarigen en hoe registratie van het leenverkeer kan. Omdat de boeken onderdak krijgen in t Trefpunt vraagt de beheersstichting om een gesprek met alle betrokkenen. Dan kunnen afspraken gemaakt worden over de sleutel, het beheer en het achterlaten van de gemeenschappelijke ruimte. De beheersstichting geeft aan dat zij in de ruimte waar de bieb komt ook nog andere activiteiten wil laten plaatsvinden. Wethouder Janssen zegde toe de gevraagde afspraak te plannen. De beheersstichting stelt het op prijs als ook bij deze boekenvoorziening de raads- en commissiestukken ter inzage komen te liggen. Ton van Duren gaat na hoe dit is te organiseren. Eén van aanwezigen vraagt of het mogelijk is de boeken, die elk lid via internet kan reserveren, op de bibliotheek in Beers te laten bezorgen. Ton van Duren gaf aan dit te willen onderzoeken. Nu is er een thuisbezorging voor immobiele klanten. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor het afsluiten van 2 instellingsabonnementen. Enkele aanwezigen vroegen hoe dit werkt. Astrid Bolder lichtte toe, dat die 2 abonnementen worden afgesloten met bijvoorbeeld het SWOC, de KBO of de beheersstichting van t Trefpunt. Die organisatie kan dan elk half jaar 2 x 50 = 100 boeken lenen, steeds voor een half jaar, en bepaalt zelf wie die boeken mag gebruiken en hoe dat wordt geregistreerd. OPROEP Inmiddels hebben zich al 7 vrijwilligers gemeld. Daar zijn we hartstikke blij mee! De tijden, waarop zij zich vrij kunnen maken, bepalen met name de openingstijden van de bibliotheek. Daarom zijn nog meer vrijwilligers -ook senioren- nodig die buiten de schooltijden kunnen! Met u wordt de gewijzigde bieb in Beers opnieuw een succes! Meld u aan bij het hoofd van de school, Leo van Kempen. De Dorpsraad Beers vindt het zeer belangrijk dat lezen gestimuleerd wordt en een bibliotheek is één van de pijlers voor leefbaarheid in het dorp. Willen wij deze voorziening op den duur handhaven, dan zullen we als gemeenschap allemaal ons steentje bij moeten dragen. Met een beetje goede wil opent de nieuwe bibliotheek na de carnavalsvakantie. Wordt vervolgd Gemeente Cuijk en dorpsraad Beers

14 Februari 2008 Anno Toen Uit een rijk Beers verleden: De Beerse Maas (3) Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen! 14 Nu het alweer 20 jaar geleden is, dat wij de nadelen van de Beerse Maas ondervonden, kunnen wij ons deze nog maar moeilijk voorstellen. Ook voor hen, die ze nog jaren hebben meegemaakt, spreekt het schrikbeeld van toen nauwelijks meer. Toen hoopten de boeren elk jaar opnieuw, dat de Maas binnen haar bedding zou blijven en zaaiden zij in goed vertrouwen hun wintergraan. Doch ook bijna ieder jaar werd hun hoop verijdeld en overspoelde het Beerse Maaswater de bezaaide akkers, met als gevolg, dat het jonge graangewas veelal grondig vernietigd werd. In het voorjaar moest dan opnieuw geploegd en zomergraan gezaaid worden. Dubbele arbeid, dubbele kosten. Soms leek het of het koren de overstroming nog behoorlijk had overleefd als het water weg was. Op hoop van zegen liet men het dan staan. Doorgaans gaf dit echter een half gewas; weinig koren en veel gras (windhalm) of ander onkruid. Doch dat was niet het enige nadeel. Door de bijna jaarlijkse overstromingen werd de structuur van het akkerland zodanig bedorven, dat de opbrengst van alle gewassen vaak bedroevend klein was, waar ook het toen welig tierend onkruid aan meewerkte. Want onkruid vergaat niet; verging zelfs niet door de Beerse Maas, integendeel. Vooral voor de herik waren de overstromingen blijkbaar ideaal. Doch al waren het schone bloemenvelden, voor de boeren betekende het een misgewas. Dikwijls zag men dan ook grote groepen wieders en wiedsters doende het vernielende onkruid te verwijderen, want chemische stoffen voor bestrijding van onkruid waren er toen niet. Ook geen zaaimachines, zodat het graan zgn. breedwerpig gezaaid werd, waardoor schoffelen ook niet mogelijk was. Toch had ook het wieden vaak weinig resultaat. De grond, die zoals gezegd toch reeds in slechte structuurtoestand verkeerde, werd nog slechter door het vaster aantrappen of kruipen. De jongeren moeten het maar eens aan hun ouders vragen, hoe de opbrengsten van de landbouwgewassen toen vaak waren. En hoe moeilijk in het voorjaar de bewerking van de grond was, zo taai en stug, dat brokken als broden in de geploegde voor terugvielen en een kruimelig zaaibed, ondanks nog zoveel eggen, niet verkregen kon worden. Aan de lage Maaskant d.w.z. vanaf Velp tot Empel was het nog erger. Daar was (en is) de grond nog veel zwaarder en stugger, zodat in dat gebied akkerbouw practisch niet mogelijk was. Beers was er dus nog niet het slechtste aan toe. Dit had ook een andere reden. Het Beerse Maaswater bracht nl. ook iets goeds en wel een kleine hoeveelheid slib. De hoeveelheid die het water meevoerde, was echter maar zeer gering en werd zo goed als geheel dicht bij de Overlaat reeds afgezet, zodat de lage Maaskant alleen zuiver water kreeg. Of eigenlijk, geen zuiver water, want ook de Raam voerde er water heen en wel zuur en wrak Peelwater, dat alleen nadelig kon zijn voor de cultuurgewassen. Daarvan bleef Beers en omgeving gespaard, zodat tenminste het weiland, behalve het allerlaagste, nog betrekkelijk goed bleef. Dit moet de oorzaak zijn geweest, dat het welvaartspeil vergeleken met het beneden gebied, nog redelijk goed was te noemen. Dit in het kort over de commerciële nadelen van de Beerse Maas. Over verdere nadelen n volgende keer. Griep en verkoudheid zijn erg besmettelijk. Goede hygiëne kan verspreiding voorkomen. Daarom start de GGD Hart voor Brabant met ingang van 8 januari 2008 de voorlichtingscampagne Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!. De campagne gaat vooral over maatregelen die de kans op besmetting verkleinen. Zo adviseert de GGD om bij hoesten of niezen altijd een hand of zakdoek voor de mond te houden. Bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue te gebruiken en deze na één keer gebruik weg te gooien. En vaak de handen te wassen, ook na hoesten, niezen of snuiten. Zorg bovendien voor ventilatie in huis en maak bepaalde voorwerpen, zoals deurknoppen en speelgoed, regelmatig schoon. Voor meer informatie of het bestellen van informatiemateriaal kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant, telefoonnummer (lokaal tarief) of kijk op onze website: Kindertoneel Chris Pepijn en het land van Knots wanneer: 9 maart tijd : uur waar : Marang Beers wie : toneelgroep Cultuur en Ontspanning uit Escharen prijs : 3,50 voorverkoop / 4,50 aan de zaal voorverkoop/reserveren : Marjan Lucassen Korte Spruit 4 Beers tel

15 15 Februari 2008 Geert en Paul Derks samen 100 jaar 18 December 2007 werden Geert en Paul Derks 50 jaar. Het was mistig die avond, toen uit de verte het geluid klonk van het tamboerkorps Zo was hij de man die er, samen met Thijs van den Bogaard, voor zorgde dat de nieuwe bar van gildengebouw Crotos er kwam. En De trotse moeder Derks tussen haar jarige zoons Geert[l] en Paul. Uiterst links beschermheer C. de Quay van het St.Anthoniusgilde Paul en Geert Derks, met familie, worden na afloop van de serenade gefeliciteerd door tamboer-maître Marco Vos. van het St. Anthoniusgilde, dat de beide jarigen een serenade kwam brengen. Geert is nl.al ruim 18 jaar een gewaardeerd en actief lid van dat gilde. Kruisboogschieten is zijn lust en zijn leven. Of het nu gaat om de interne - of om de Dorpencompetitie kruisboogschieten: hij is er bij. En ook bij andere zaken binnen het gilde wordt er nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. toen het tamboerkorps werd uitgebreid met nieuwe muzikanten was hij degene die het gilde een nieuwe trom schonk. Vandaar ook dat het voor het tamboerkorps vanzelfsprekend was om op deze verjaardag muzikaal aanwezig te zijn. Geert deelt zijn ervaringen graag met zijn broer Paul. Zij zijn een eeneiige tweeling en hoewel ze sedert een aantal jaren gescheiden van elkaar wonen, zijn ze in hun hart onafscheidelijk. Geert zoekt zijn broer dan ook regelmatig op in Malden waar hij woont. Het verjaardagsfeest werd gevierd op de 21e december. Zo n kleine honderd gasten waren door Paul en Geert uitgenodigd in Marang : familie, buurtgenoten en gildenleden, en die kregen een gul onthaal. En zoals dat gaat was de polonaise het moment waarop de stemming er goed in begon te komen, ook al omdat Gezonde voornemens Iedereen maakt waarschijnlijk aan het begin van het nieuwe jaar goede voornemens. Vaak hebben deze te maken met de gezondheid. Tevens bestaat de tendens om meer aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl en gezond gedrag. Onder leefstijl wordt verstaan de manier waarop mensen omgaan met gezondheid, ziekte, risico s, werk, stress, vrije tijd, voeding, sport en beweging etc. Dit gedrag heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid. Stoppen met roken Mensen zijn geneigd zich met name in het begin van het jaar bezig te houden met hun gezondheid. De goede voornemens staan dan nog vers in het geheugen. Het meest geuite goede voornemen is wellicht stoppen met roken. Voor veel mensen gaat dit voornemen helaas weer in rook op. Ondanks de gezondheidsrisico s blijft het voor de meeste rokers moeilijk deze gewoonte op te geven. Informeer bij de GGD naar de training Pakje Kans, samen stoppen met roken. Meer bewegen Fit zijn en fit voelen heeft alles te maken met de manier waarop we leven. Een mogelijkheid hierbij is gezond en regelmatig bewegen. Dat betekent niet dat iedereen fanatiek moet gaan sporten. Gezond bewegen zit al in kleine dingen: fietsen i.p.v. de auto nemen, wandelen, vaker de trap nemen, tuinieren etc. Minder stress Ook stress is een belangrijk aspect van leefstijl: teveel stress wordt als ongezond beschouwd. Bij het voorkomen en bestrijden van stress kan gekeken worden naar het verbeteren van de omstandigheden thuis of op het werk en naar het verbeteren van de capaciteiten van mensen om met stress om te gaan. de beide gastheren zich niet onbetuigd lieten en actief meededen op de dansvloer. De sfeer werd zelfs uitgelaten toen Claudia Derks de zaal op een charmante manier muzikaal aan het bewegen kreeg. De gasten waren het er over eens dat het een zeer geslaagde verjaardag was. Het feest duurde tot in de kleine uurtjes en het was Geert zelf die, als goed gastheer, eerst de gasten en daarna zichzelf uitgeleide deed. R.P. Gezonde voeding Gezonde voeding is een laatste belangrijke factor binnen een gezonde leefstijl. Niet te vet, niet te veel en vooral vezelrijk, zijn de drie essentiële V s. Bovendien is het gezond om elke dag 200 gram groente en 2 stuks fruit te eten. Het is voor iedereen van belang het gehele jaar door aandacht te besteden aan gezondheid. Laat het niet bij het maken van goede voornemens alleen, maar probeer ze ook uit te voeren. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Centrum voor Publieksinformatie & Documentatie van de GGD (013) U kunt via de website ook mailen: www. ggdhvb.nl.

16 Februari 2008 Over een jubileum gesproken Gedicht gelukkig een onbenoembaar gevoel stroomt naar je diepste je ogen stralen men noemt het gelukkig zijn oogt als de lach van een kind er voor open staan in vrede met je grenzen en je medemens geeft je levensenergie Roc Andreas augustus 2006 Al vijfentwintig jaar tennissen deze dames samen. Eerst was het op de dinsdagmorgen, maar de laatste jaren tennissen ze op de donderdagmorgen. Nou, tennissen. Eerst beginnen ze met een heerlijk kopje koffie. Vaak alleen koffie, soms een koekje, heel soms een gebakje en héél héél soms een stukje taart. Hangt van de situatie af. Ook speelden ze samen ruim vijf jaar Peel en Maascompetitie. Het ging daar altijd gezellig aan toe. Ze maakten de gekste dingen mee. Zo hadden ze eens een uitwedstrijd in Liessel. Daar werd bij de plaatselijke bakker een heerlijke vlaai ge- Gezocht Wie is in het bezit van oude foto s van ons huis aan de Broekhofsestraat 9 te Beers (voormalig woonhuis burgemeester van Raaij)? Wij zouden graag met u in contact komen! Familie de Koning, tel.nr haald. De vlaai werd even op de grond gezet en al kletsend werd er een stoel precies in de vlaai geplant. Niettemin smaakte de vlaai lekker. Ook in Mill kun je van alles meemaken. Daar was een speelster lid van het zangkoor. Toen bleek dat ze vaak Maria-liedjes zong, klonk massaal het Avé Maria in de kantine. Daarnaast ondernemen de dames ook uitstapjes. Vooral de sauna is erg in trek. Zo blijkt maar weer dat de Diensten Huisartsenzorg buiten kantooruren: Voor spoedeisende zorg in de avond, nacht en in het weekend kunt u contact opnemen met de centrale huisartsenpost in Boxmeer. Voor spoedeisende gevallen buiten kantooruren belt u naar (22 ct.p.m.) Op werkdagen van uur is de praktijk van de eigen huisarts geopend. Tandarts: via het antwoordapparaat van uw eigen tandarts wordt u doorverwezen naar de dienstdoende tandarts. Prikservice: openingstijden: donderdagmorgen uur in t Trefpunt. De steunpuntbeheerders Gerard en Jan zijn bereikbaar onder nr Ouderenadviseurs Stichting Welzijn Ouderen Cuijk: De ouderenadviseurs voor Beers zijn mevr. Nelly v.d. Broek, tel en mevr. Ella Mijnsbergen, tel en Frans Martens tel Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Het DIOM team: Marian Wieringa, Hennie Toonen, Ciel Jacobs, Nelly van den Broek. tennisvereniging tevens een sociale rol kan spelen. Wat mij betreft mogen de dames er nog een tiental jaren aanknopen. Schoolprins, Schoolprinses en Raad van Elf in het Nieuw! Met de X-factor zat het de afgelopen jaren wel goed. Wat een enthousiasme ieder jaar weer bij de Prins, Prinses en Raad van Elf van Basisschool dr. Jan de Quay. Wat jammer dat ze daarbij inmiddels sterk verouderde en versleten kleding droegen. Het plezier was er niet minder om, maar het was nu écht op. Na jaren van uitstel is er dit jaar een geheel nieuwe outfit aangeschaft. En het ziet er fantastisch uit! De nieuwe kleding is gefinancierd uit het budget van de Ouderraad. Hieraan heeft de hele Beerse gemeenschap in de afgelopen jaren bijgedragen door de opbrengst van de Oud 16 Tien Toonen pr commissie Papier Actie. Het is met andere woorden een geweldig cadeau van het dorp aan de school, waarvoor héél hartelijk dank aan u allen. U en wij zullen er nog jarenlang bijzonder veel leut van hebben. De ouderraad van de Dr. Jan de Quayschool

17 17 Februari 2008 Linden groet Linden Aanmelding beroepsuitwisseling Bent u werkzaam in de zorg, woonachtig in de gemeente Cuijk of in Gassel en geïnteresseerd om uw buitenlandse collega te leren kennen? De Jumelage Linden - groet - Linden biedt u hiervoor een mooie gelegenheid! Van zaterdag 11 oktober tot en met donderdag 16 oktober 2008 wordt er in St. Georgen am Walde (Oostenrijk) een internationale uitwisseling georganiseerd voor inwoners uit de andere vijf zustergemeenten, die werkzaam zijn in de zorg en het welzijn. Onze Stichting Linden-groet- Linden, gevestigd in Linden gemeente Cuijk, onderhoudt al meer dan 40 jaar vriendschapsbanden met de Europese Lindens uit België, Duitsland, Frankrijk, Spaanse deelneemsters met tolk Jan Broeders tijdens de opening van de Zorguitwisseling bij ons in september 2006 in de Burgt te Linden. Oostenrijk en sinds 2004 ook met Spanje. De doelstelling is om de internationale contacten tussen de inwoners te bevorderen om zo bij te dragen aan begrip, kennis en vriendschap. Dit doen wij via officiële samenkomsten en het organiseren van uitwisselingen voor jeugd en beroepsgroepen. Onze activiteiten worden ondersteund door de gemeente Cuijk en de Europese Commissie. De uitwisseling welke in oktober dit jaar door de Oostenrijkse zustergemeente wordt georganiseerd, is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de zorg: ouderenzorg, gehandicaptenzorg, sociale zorg en ambulancepersoneel. Er is een programma samengesteld, waarin de deelnemers kunnen kennismaken met de zorg zoals deze in Oostenrijk is georganiseerd. Het programma biedt daarnaast ook ruimte voor ontspanning, cultuur en gezelligheid. De deelnemers verblijven in gastgezinnen. Er is plaats voor maximaal 8 personen. Heeft u interesse, dan kunt u zich liefst zo snel mogelijk - aanmelden bij: - Mien van Hoek, tel of - Ton Keijzers, tel Uiteraard kunt u bij deze personen ook terecht voor meer informatie. Kijk ook op onze website: Colofon De Dorps-Courant verschijnt sinds maart 1997 iedere eerste woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 800 exemplaren. Losse verkoop Dorps-Courant bij kapsalon Jos van den Heuvel voor Abonnement voor nietingezetenen van Beers kost 27,50 per jaar. Ingaand per 1 januari Kopij en tips richten aan: Stichting Dorpskrant Beers p.a. Ganzenbroek 5, 5437 BL Beers. Tel Fax: t.a.v. De Dorps-Courant Aanlevercondities: Tekst:.doc of.txt-bestand Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, 300 dpi (max. 3 Mb per ) Redactie: Piet Theunissen, Willemien Nabuurs, Harry Bardoel, Henriëtte Claassen, Helga Linders Uiterste inleverdatum kopij 2 weken voor de eerste woensdag van de maand. (woensdag 20 februari) Bezorging: Fam. Josemanders, De Vang 15, tel De Dorps-Courant is gedrukt bij: Nog twee Lieve familie, vrienden en bekenden, Zoals jullie weten is 2007 een succesvol jaar voor mij geweest. Velen van jullie hebben mijn voorstelling: Van alles TWEE in 2007 gezien. Daar ben ik erg blij mee. Ik werk er inmiddels hard aan om 2008 minstens nét zo n succesvol jaar te laten worden. Daarom wil ik jullie via deze weg laten weten dat er van de voorstelling nog TWEE voorstellingen op stapel staan. Heb je de voorstelling al gezien? Wat let je om een TWEEde keer te komen kijken en neem dan iemand anders mee of tip TWEE mensen om te gaan. Dat kan op zaterdag TWEE februari om uur in het Lindenbergtheater. Kaarten reserveren kan via com/ of telefonisch : of aan de kassa van het Lindenbergtheater. Of TWEE weken later op 14 februari om uur in de Verkadefabriek in Den Bosch. Kaarten reserveren kan via of telefonisch onder nummer: Ondertussen werken Michiel en ik hard aan onze eerste CD waar een groot aantal van jullie er al één van besteld hebben. Van de verdere ontwikkelingen probeer ik jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Mocht je willen reageren dan ben je natuurlijk van harte welkom op mijn website: Lieve groet aan jullie allemaal, Erik Derks

18 Oratie Dr. Ir. Edwin Cuppen Edwin Cuppen is per 1 juni benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Utrecht op het vakgebied Genoombiologie. Hij zal dit ambt aanvaarden op: vrijdag 22 februari 2008 te uur in het Academiegebouw Domplein 29 Utrecht. Professor Edwin Cuppen houdt dan een oratie (dit is een feestelijk openbaar eerste college) met als titel: Wat zit er in mijn genen? Edwin is opgegroeid op de Dommelsvoort en heeft de Dr. J. de Quayschool in Beers en het Merletcollege in Cuijk doorlopen. Daarna heeft hij zijn opleiding vervolgd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, de Katholieke Universiteit Nijmegen en Whitehead Institute for Biomedical Research, Boston VS. Edwin is ook in het bezit van een EURYI-Award. Dit is een prestigieuze Europese prijs voor veelbelovende jonge wetenschappers. Dr. Ir. Edwin Cuppen is 37 jaar, woont in Utrecht en heeft samen met Ilze twee kinderen, Bram en Annefleur. Hij is thans werkzaam aan het Hubrecht Institute aldaar. EHBO cursus De EHBO vereniging Beers Gassel Linden is voornemens om bij voldoende deelname een nieuwe EHBO cursus te starten. Standaard zit verbandleer en reanimatie bij de cursus inbegrepen. Ook het leren omgaan met een AED-trainer zal in de cursus worden opgenomen. Voor de toekomst zal het steeds belangrijker worden om een AED apparaat te kunnen bedienen, gezien het feit dat in steeds meer openbare gebouwen en sportcomplexen een dergelijk apparaat aanwezig is. Verder doet de EHBO vereniging een oproep aan organisatoren van risico evenementen, om eigen leden op cursus te sturen zodat bij activiteiten altijd een gediplomeerd EHBO`er aanwezig is. Voor meer informatie en inschrijvingen kan met terecht bij Dhr. Toon Driessen telf.: Het vormsel Dit jaar komt Vicaris v. Meijgaarden naar Beers om de kinderen van groep 8 het sacrament van het vormsel toe te dienen. Mochten er kinderen zijn die niet in Beers op school zitten en dit mee willen vieren dan kunnen zij zich opgeven voor 14 febr. bij: A. v.d. Leuvert, tel of G. v. Oosterom, tel Werkgroep vormsel Februari 2008 Symbolen (vervolg) Waarom zijn er symbolen? Elke mens heeft herinneringen, zoals in het voorbeeld de herinnering aan oma. Een mens heeft ook idealen en verlangens. Herinneringen kunnen vervagen, idealen kunnen afbrokkelen, verlangens onvervuld blijven. We hebben vermoedens van iets dat groter is dan wijzelf zijn. We kunnen er wel deel van uitmaken, maar we zijn het niet helemaal. Zo hebben gelovige mensen een Godsbesef. Een God die groter is dan de mens en nooit helemaal te(be)vatten is. Ook bij begrippen als Liefde, Trouw, Eeuwigheid, Geluk enz. hebben wij een vermoeden van iets dat groter is dan wij mensen kunnen realiseren. Ze maken deel uit van ons leven, maar vallen niet samen met ons leven. Daarvoor zijn die begrippen, die werkelijkheden, te groots. Een trouwring verwijst naar de huwelijksliefde en huwelijkstrouw. Die zijn niet elke dag en elk uur hevig en groots aanwezig. Het is een verlangen, het is zelfs een wijze van leven waar twee mensen voor hebben gekozen. De trouwring garandeert die liefde en trouw niet, maar helpt hen eraan herinneren en verwoordt hun verlangen naar verdieping. Een symbool legt dus een relatie tussen de dagelijkse werkelijkheid van de mens en die grotere werkelijkheid. Een symbool is dus niet op de eerste plaats een 18 sieraad maar een gebruiksvoorwerp. Het verwijst, het helpt je herinneren, het kan zorgen voor een gevoel van verbondenheid, het brengt het grote en soms onbereikbare dichterbij. Enkele getallen als symbolen Drie. Een heilig getal. Uit twee polen komt iets nieuws voort, dat aanvult en tot eenheid brengt. De heilige Drieëenheid: Vader, Zoon en H. Geest. In de liturgie is de drie vooral terug te vinden bij het herhalen van de gebedsteksten zoals; 3x Heer, ontferm U over ons of Lam Gods. En we kennen de zegswijze: Alle goede dingen in drieën. Zeven. Heilig getal dat volmaaktheid aanduidt. De zevende dag van de Schepping, de H.Geest deelt zeven gaven uit, het Onze Vader bestaat uit zeven beden, de katholieke kerk kent zeven sacramenten. De toonladder bestaat uit zeven hoofdnoten. Acht. De acht komt na de zeven, het getal van de volmaaktheid. Dus de acht is het nieuwe begin. De zondag is de achtste en de eerste dag. Het is de dag na de sabbat. Christus is verrezen op de achtste dag. De acht is het symbool voor deelneming aan Zijn verlossing. Het getal van de wedergeboorte, de nieuwe tijd. Daarom kan de acht verbonden worden met het sacrament van het Doopsel. De doopkapellen werden vaak in de vorm van een achthoek gebouwd. In de ark van Noach zaten acht mensen. Een kerkelijk feest duurt eigenlijk acht dagen (octaaf). Het orgel speelt een octaaf hoger.

19 19 H. Lambertusparochie Kerkberichten febr/mrt Aswoensdag 6 febr. H.Mis Lambertuskoor Zon. 10 febr. H.Mis Lambertuskoor Zater. 16 febr. H.Mis Gemengdkoor Zon. 24 febr H.Mis Together Zater. 1 maart H.Mis Present.1e Com. Zon. 9 maart H.Mis Gemengdkoor Zater. 15 maart H.Mis Palmzondag Lambertuskoor Goede Week Vrij. 21 maaart Kruisweg Goede Vrijdag Zater. 22 maart H.Mis Paaszaterdag Gemengdkoor Zon. 23 maart H.Mis Pasen Gemengdkoor Zon. 30 maart H.Mis Together Misintenties Zondag 10 februari Grad Derks echtgenoot van Thea van Zuijlen jaargetijde Zaterdag 16 februari Sjaak Jans echtgenoot van Clara Nelissen Zondag 24 februari Nelly Vos - Willems Zaterdag 1 maart Harrie Smits echtgenoot van Nelly Verstegen Gedoopt 13 januari; Laura dochter van Hans Haverkamp en Petra Delnoij. Terugblik op Kerst Deze begon op zondag 16 dec. met een prachtig Kerstconcert in de kerk. Georganiseerd door n werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen zijnde: De harmonie Irene, het Gemengd koor, zanggroep Together en het Visserskoor. Het was n zeer geslaagde avond met veel variatie aan zang en muziek en, bij de wisseling van groepen, opgevuld door mooie orgelmuziek van het grote Smits-orgel en samenzang. Allen heel hartelijk dank, een mooi resultaat van samenwerking. Goed bezocht, maar de banken waren niet allemaal vol, onthoud dit goed en kom volgend jaar ook luisteren naar deze mogelijkheid van t beluisteren van mooie muziek en zang uitgevoerd door uw medeparochianen. Kerstavond. De Herdertjesmis om uur was weer overvol bezocht zoals dat al vele jaren het geval is. De werkgroep had weer een mooie viering samengesteld en werd op muzikaal gebied geweldig ondersteund door zanggroep Together o.l.v. Ans Bergmans. De werkgroep, met als voorganger aalmoezenier P.Linssen, en bijgestaan door Astrid Bolder, Monique Vink en Hanneke Kerstens hadden als thema voor deze avond gekozen voor Een engel op aarde en het spel werd heel mooi gespeeld door n 7-tal kinderen. Een hele mooie viering, een klein minpuntje was: er waren maar weinig gekleurde egeltjes met hun wensen terug gekomen om de kerstboom te sieren, volgend jaar beter. Allen heel hartelijk dank. Februari 2008 De avondmis en de H.Mis op de 1ste Kerstdag waren vrij goed bezocht, maar toch zie je dat het aantal ieder jaar wat afneemt, jammer voor al het werk wat men doet om een mooie kerst te vieren, want het kerstfeest is toch iets wat je van binnenuit viert en dat begint meestal met een mooie viering in de kerk, zoals bij n doop communie vormsel of huwelijk. Het Gemengd koor had voor deze Kerst een nieuwe mis ingestudeerd, maar vanwege de spanning kwam deze niet goed uit de verf en daardoor was de sfeer minder goed en ook de samenzang voor de dienst werd erg gemist. Een leer voor de volgende keer. Door een tekort aan organisten hebben wij het 1ste Kerstdag moeten doen zonder organist en dat is op zo n dag ook een groot gemis. Dus een aandachtspunt voor het volgend jaar. Kerststalbezoek Zoals andere jaren was ook onze kerststal weer opgenomen in de kerststalroute van de VVV in het Land van Cuijk. Mede door inzet van Annie van de Leuvert met haar tentoonstelling van vele kerststalletjes en aanverwante gebruiksvoorwerpen zoals postkaarten postzegels en foto s was het bezoekers aantal opgelopen naar ± 350. Een mooie resultaat. Een felicitatie waard en een waardering voor 10 jaar onbeperkte inzet en opbouw van deze mooie hobby; Annie en andere vrijwilligers: Proficiat en hartelijk dank. Zo ook dank aan de opbouwers van de kerststal met weer enkele veranderingen in de opbouw en aanpassingen, zeer geslaagd. Dan als laatste de kosters voor hun inzet, voor het goed laten verlopen van de kerkdiensten en voor het toezicht in de kerk bij het kerststalbezoek. Allen: Hartelijk dank. Als men dit leest, constateert men dat er weer heel veel mensen zijn die zich inzetten voor een levendige parochie en ziet men dat door samenwerking veel moois gebracht kan worden. Als men deze dagen meebeleefd heeft ziet men heel veel grijze of kale kopjes, onze actieve gemeenschap is aan het vergrijzen. Daarom een oproep aan allen die goed in het haar zitten of kunnen zitten, meld je aan voor n kleine hulp in de parochie en leef mee en bouw mee aan een mooie gemeenschap. Jongerennieuws: Wereldjongerendagen in regio Land van Cuijk. Palmzondag 16 maart Jaarlijks wordt op Palmzondag in ieder bisdom ter wereld een diocesane Wereldjongerendag gehouden. Voor ons bisdom zal deze dag in 2008 op verzoek van onze bisschop en als voorbereiding op de WJD van Sydney, in de regio Land van Cuijk plaats vinden. Alle jongeren uit het Bisdom worden uitgenodigd om deze dag mee te maken. De organisatie ligt dit jaar in handen van de regionale jongerenwerkgroep. Op dit moment is men druk bezig met de organisatie van deze dag in de Martinusparochie in Cuijk. Werkgroepen worden gevormd, plannen en programma s worden gemaakt. En natuurlijk zijn ideeën, helpende handen, meedenkers en meedoeners van harte welkom. Ook jongeren van Beers zijn daar van harte welkom en bedenk dat jullie straks de verantwoordelijkheid krijgt over de parochie en alles wat daarmee samen valt. Leer je liefdevol in te zetten voor uw gemeenschap en toekomst. Voor meer informatie over de Palmzondagvieringen en Wereldjongerendagen mail je jouw adresgegevens naar of neem je contact op met pastor Theo Lamers tel

20 Hoenderstraat AC Beers Tel Fax AANNEEM-, TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF De Installatiemeesters Gas Water CV / onderhoud Electra Sanitair Riolering Grotestraat AR Beers Tel./Fax: Mobiel: Dichtbij, betrokken en toonaangevend ook in Beers Het is tijd voor de Rabobank. Het vlaggenschip Vierlingsbeek produceert de ca. 40 verschillende soorten STANDAARDZAND Bouwen aan kwaliteit Merumerkerkweg BX Herten Telefoon Telefax Havenlaan NK Cuijk Telefoon Telefax Gildeweg 17, BEERS tel.:

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

CARNAVAL 2006. jaar DE BUURLANDER. Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL

CARNAVAL 2006. jaar DE BUURLANDER. Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL DE BUURLANDER CARNAVAL 2006 33 jaar Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL Ge moet er in geleuve! 3 VAN DE BESTUURSTAFEL Het Jubileumjaar, 4 't mee! VOORWOORD BURGEMEESTER 3 x

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Jubileumkrant december 2012 Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Deze krant is opgemaakt door Communicatiewaarde en gedrukt door Albani drukkers Al twintig jaar Zo Voor u ligt de jubileumkrant

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Elk schot wordt geregistreerd

Elk schot wordt geregistreerd 22E JAARGANG NR. 8 D É K R 3 5 7 6 JULI 2009 A N T V O O Een maand gemeente Oude IJsselstreek, Galerie bij de Boeken De vernemstok Matroos Gert Mulder, Wijnhandel Schoemaker R U L F T Advies 9 DRU-fabriek,

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie