Veranderingen in de premie en kosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderingen in de premie en kosten"

Transcriptie

1 De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen met RendementsDeling ECB-AAA en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie) Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum op of na 1 januari De verlenging van uw contract U ontvangt een voorstel voor een gewijzigde pensioenregeling voor uw werknemers. Het is een voorstel voor het Zwitserleven I-Pensioen met RendementsCorrectie Vast. Nu heeft u het Privilege Bedrijfspensioen met winstdeling op basis van RendementsDeling ECB-AAA. In dit document brengen wij belangrijke verschillen tussen de twee producten zo goed mogelijk in beeld. Heeft u na het lezen van dit overzicht nog vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur of bel met Zwitserleven. 1

2 Veranderingen in de premie en kosten Winstdeling In uw huidige regeling heeft u winstdeling op basis van RendementsDeling ECB-AAA. Dit betekent dat wij winst uitkeren als het gewogen ECB-AAA rendement hoger is dan de rekenrente plus beheer- en solvabiliteitskosten. Het meerdere wordt uitgekeerd of gebruikt voor toeslagen (indexatie)? Daarnaast kan een risicopremie Rekenrente Garantie verschuldigd zijn. In het Zwitserleven I-Pensioen met RendementsCorrectie Vast is er geen winstdeling maar geven wij RendementsCorrectie. Deze is afhankelijk van de 20-jaars Euro Swap bid-rente. De RendementsCorrectie is gegarandeerd voor de gehele contractperiode. Afhankelijk van de 20-jaars Euro Swap bid-rente, krijgt u een korting of een opslag op de premie. Wilt u toch toeslagen geven, dan kunt u hiervoor geld beschikbaar stellen. Als de toeslagen (indexatie) uit de winst werd betaald is er nu geen geld meer voor toeslagen. Wij gaan uit van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar De pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2014 wettelijk naar 67 jaar gegaan. Is de leeftijd waarop uw werknemer met pensioen gaat volgens uw regeling geen 67 jaar? In het Zwitserleven I-Pensioen met RendementsCorrectie Vast bieden wij alleen regelingen met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar aan. U betaalt langer premie. Pensioenleeftijd in de regeling is gebaseerd op 67 jaar Er wordt gerekend met 2 extra dienstjaren Vervroeging van de pensioendatum blijft mogelijk. De pensioenopbouw heeft een maximale hoogte Het fiscaal maximaal kader waarbinnen pensioen mag worden opgebouwd wordt per 1 januari 2015 verder beperkt. Voor 2014 is het fiscaal maximaal opbouwpercentage voor middelloon nog 2,15% (voor eindloon 1,9%) per dienstjaar. Per 1 januari 2015 wordt dit voor middelloon verlaagd naar 1,875% (voor eindloon 1,657%) per dienstjaar. Is het opbouwpercentage in uw regeling hoger dan fiscaal maximaal is toegestaan? In het Zwitserleven i-pensioen bieden wij het opbouw percentage dat fiscaal maximaal is toegestaan. Het pensioen dat uw werknemers op kunnen bouwen kan lager zijn. De hoogte van het pensioen is berekend met het opbouwpercentage dat u in uw voorstel ziet staan. De werknemer heeft gelijke of lagere pensioenopbouw. 2

3 De minimale AOW franchise 1 is aangepast Per 1 januari 2015 is de fiscaal minimale AOW-franchise voor middelloonregelingen verlaagd van 10/7 naar 100/75 van de enkele gehuwden AOW (incl. vakantietoeslag). Per 1 januari 2015 wordt dat voor een middelloonregeling Voor eindloonregelingen is de fiscaal minimale franchise verhoogd van 10/7 naar 100/66,28 van de enkele gehuwden AOW (incl. vakantietoeslag). Per 1 januari 2015 wordt dat voor een eindloonregeling In het Zwitserleven I-Pensioen met RendementsCorrectie Vast gaan we uit van de franchise die u nu in de regeling heeft. Heeft u nu een eindloonregeling en is uw franchise te laag, dan verhogen we deze naar het nieuwe minimum van De hoogte van het pensioen is gebaseerd op de franchise die u in uw voorstel ziet staan. U kunt bij middelloon kiezen om de werknemers voor de lagere opbouwpercentages te compenseren door de franchise in de nieuwe pensioenregeling te verlagen. De werknemer heeft gelijke of lagere pensioenopbouw. Het pensioengevend loon heeft een maximale hoogte Het pensioengevend loon (fulltime) wordt vanuit fiscale wetgeving per 1 januari 2015 beperkt tot Heeft u werknemers in uw regeling met een pensioengevend loon boven ? Een wettelijke begrenzing van het pensioengevend loon per 1 januari 2015 tot Dit maximum geldt niet voor de berekening van een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor werknemers met een pensioengevend loon van meer dan Over het meerdere mag u geen pensioenpremie meer betalen. Voor pensioenopbouw daarboven is een andere oplossing nodig. Voor de toekomst (veel) lager pensioen voor werknemers met een pensioengevend loon boven Voor pensioenopbouw daarboven is een andere oplossing nodig. Het partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum heeft een maximale hoogte De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor het te verzekeren partner- en wezenpensioen worden per 1 januari 2015 verder beperkt. Zijn de opbouwpercentages voor het partner- en wezenpensioen in uw regeling hoger dan de fiscaal maximaal toegestane percentages? In het Zwitserleven I-Pensioen met RendementsCorrectie Vast bieden wij de fiscaal maximaal toegestane percentages voor de risicodekkingen. De hoogte van het partnerpensioen en de hoogte van het wezenpensioen zijn beperkt tot het percentage dat u in uw voorstel ziet staan. Bij overlijden van de werknemer ontvangen de partner en de kinderen mogelijk lagere pensioenuitkeringen. 1 De daadwerkelijke minimale AOW franchise wordt eind december 2014 vastgesteld. 3

4 Solvabiliteit- en beheerkosten In uw huidige pensioenregeling geldt voor de vergoeding van de kosten van Solvabiliteit- en beheerkosten het volgende: Tijdens de contractperiode zijn de kosten 0,20% van de voorziening en worden in mindering gebracht op de rendementsdeling Na beëindiging van de overeenkomst wordt 0,55% van de voorziening op de rendementsdeling in mindering gebracht. Bij onvoldoende Rendementsdeling wordt het tekort aan kosten in rekening gebracht bij de werkgever, Vergoeding voor de kosten van solvabiliteit en beheer: Al verwerkt in de RendementsCorrectie door een verlaging van 0,25% op de 20-jaars Euro Swap bid-rente. Hierdoor gaat de premie omhoog. De vergoeding geldt ook voor koopsommen voor toeslagen en individuele waardeoverdrachten. Dan is de vergoeding al verwerkt in de tabel RendementsCorrectie Variabel. Na afloop van deze overeenkomst, voor de in i-pensioen met RendementsCorrectie Vast opgebouwde pensioenen, geen solvabiliteitsen beheerkostenvergoeding meer, behalve bij koopsommen voor toeslagen en individuele waardeoverdrachten. Hier is de tabel RendementsCorrectie Variabel op van toepassing. Voor de opgebouwde aanspraken, in het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen RendementsDeling ECB-AAAzijn kosten verschuldigd. Accepteert u dit verlengingsvoorstel? Dan geven wij korting op de kosten van het beëindigde Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen RendementsDeling ECB-AAA. Wij blijven dan 0,20 % over de voorziening verrekenen. Deze korting geldt voor de nieuwe contractperiode die hoort bij het Zwitserleven I-Pensioen met RendementsCorrectie Vast. Kiest u voor een ander product van Zwitserleven, dan krijgt u minder korting op de kosten u betaalt dan 0,50% over de voorziening in plaats van 0,55% De beheerkosten gaan ten laste van het rendement en daar mee mogelijk ten koste van toeslagen. De tarieven voor pensioen zijn aangepast De levensverwachting neemt toe en de rentestand is laag. Dit heeft gevolgen voor de tarieven die wij voor pensioen hanteren. Technische en bedrijfseconomische grondslagen van het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast zijn vastgesteld op overlevingstafel ZL 2011 en een vaste rekenrente van 2,5%. Uw premie verandert hierdoor. Meer over de bepaling van tarieven vindt u in de bijlage Technische Grondslagen. Dit heeft geen gevolgen voor de werknemer. 4

5 Tariefgarantie Uw huidige regeling kent tariefgarantie voor de termijn van de overeenkomst, behalve voor arbeidsongeschiktheidsdekkingen en nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP). De eventuele risicopremie rekenrentegarantie is tijdens de termijn van de overeenkomst gegarandeerd. RendementsCorrectie Vast geldt een tariefgarantie tijdens de termijn van de overeenkomst, behalve voor arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaanden overbruggingspensioen. De RendementsCorrectie Vast (factor voor marktwaardecorrectie) is: tijdens de termijn van de offerte gegarandeerd mits de markrente niet meer dan 0,200% lager is dan de marktrente in de offerte. Bent u akkoord, maar is de marktrente hoger dan in de offerte. Dan hanteren we de hogere marktrente, hierdoor wordt de premie lager. tijdens de termijn van de overeenkomst gegarandeerd, mits de bruto premie niet meer dan 25% afwijkt van de premie in de offerte. Geen betaling door de werkgever van risicopremie rekenrentegarantie bij een marktrente die lager is dan de rekenrente nadat we de kosten er vanaf hebben gehaald. Betaling door de werkgever van extra premie door marktwaardecorrectie ( RendementsCorrectie ) bij een marktrente die lager is dan de rekenrente nadat we de kosten er vanaf hebben gehaald. Korting voor de werkgever door RendementsCorrectie bij een marktrente die hoger is dan de rekenrente nadat we de kosten er vanaf hebben gehaald. Geen verandering voor uw werknemer. Extra stortingen voor toeslagen Heeft u in uw huidige regeling afspraken rond toeslagen (indexatie) vastgelegd? Dan geldt het volgende: Tijdens de contractperiode vinden deze toeslagen plaats op basis van het voor deze overeenkomst geldende tarief. Na afloop van de overeenkomst zijn toeslagen mogelijk op basis van het op dat moment actuele tarief. Extra stortingen voor toeslagen op pensioen: Gedurende de termijn van de overeenkomst mogelijk, op basis van het voor deze overeenkomst geldende tarief dat is gecorrigeerd voor de marktrente van het stortingsmoment (RendementsCorrectie Variabel) Na afloop van de overeenkomst mogelijk, op basis van het meest actuele tarief dat is gecorrigeerd voor marktrente van het stortingsmoment (RendementsCorrectie Variabel) Bij een voorgenomen hoogte van de toeslagen: hogere of lagere storting voor dezelfde toeslag, als gevolg van RendementsCorrectie. Zonder voorgenomen hoogte van de toeslagen: geen verandering voor de werkgever. Bij een voorgenomen hoogte van de toeslagen: geen verandering voor de werknemer. Zonder voorgenomen hoogte van de toeslagen: hogere of lagere toeslagen voor dezelfde storting, als gevolg van RendementsCorrectie. 5

6 De kosten voor advies De kosten voor advies konden vroeger onderdeel zijn van de premie was die u aan ons betaalde. Wij betaalden dat door aan de adviseur. Dat heette provisie. De kosten voor advies mogen wettelijk geen onderdeel van de premie meer uitmaken. RendementsCorrectie Vast betaalt u geen kosten voor advies. U maakt met uw adviseur afspraken over vergoedingen. Dit heeft geen gevolgen voor de werknemer. Veranderingen in de dekkingen De mogelijkheden voor vaste stijging van het partner-, wezen- en het nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) zijn veranderd Zwitserleven heeft de keuzes hierin beperkt. RendementsCorrectie Vast is uitgegaan van de stijging die u ook in uw huidige regeling heeft. Mocht u de stijging van het nabestaandenpensioen en/of het nabestaandenoverbruggingspensioen aan willen passen, dan is de keuze beperkt tot 0% of 3% stijgend. Dit heeft gevolgen voor de premie. De werknemers merken hier niets van, tenzij u besloten heeft het stijgingspercentage aan te passen. Voorportaalregeling Een voorportaalregeling is bedoeld voor werknemers, die de toetredingsleeftijd nog niet hebben bereikt, maar wel een partner hebben. Er is dan dekking bij overlijden. Heeft u een regeling met een voorportaalregeling? RendementsCorrectie Vast is de voorportaalregeling inclusief geen premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid standaard opgenomen. Had u deze dekking niet, dan is deze nu wel standaard in het voorstel opgenomen. Een werknemer in de voorportaalregeling, ontvangt bij arbeidsongeschiktheid een (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling. Had u deze dekking niet, dan is deze nu wel standaard in het voorstel opgenomen. Een werknemer in de voorportaalregeling ontvangt bij arbeidsongeschiktheid een (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling. Bij overlijden van de werknemer wordt er partner- en wezenpensioen uitgekeerd. Arbeidsongeschiktheid verzekerd op basis van 6 klassen, net als de WIA Was in uw huidige regeling arbeidsongeschiktheid verzekerd op basis van een ander aantal klassen en Maatschappijbeoordeling 104 weken wachttijd? RendementsCorrectie Vast geldt het volgende: Arbeidsongeschiktheid op basis van 6 klassen. WIA (UWV)-volgende beoordeling. 104 weken wachttijd. Gangbare arbeid. De dekking sluit beter aan bij de uitkeringssystematiek van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De indeling is gelijk aan de indeling in klassen arbeidsongeschiktheid volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 6

7 Heeft u in uw pensioenregeling een Arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd? De in- en uitlooprisico s veranderen. In uw huidige regeling is het inlooprisico niet verzekerd en het uitlooprisico kan op aanvraag verzekerd worden. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers die uit dienst gaan, zijn niet verzekerd voor toenemende arbeidsongeschiktheid. 1. Geen inlooprisico voor het arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd. 2. Uitlooprisico verzekerd volgens het Convenant in- en uitlooprisico. 3. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspensioen die uit dienst gaan? Die zijn onder voorwaarden verzekerd voor toenemende arbeidsongeschiktheid. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers met een Arbeidsongeschiktheidspensioen die uit dienst gaan blijven voor hun Arbeidsongeschiktheidspensioen bij Zwitserleven verzekerd voor toenemende arbeidsongeschiktheid. Let op: Er zijn overgangsbepalingen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers met een Arbeidsongeschiktheidspensioen die uit dienst gaan blijven, onder voorwaarden voor hun Arbeidsongeschiktheidspensioen bij Zwitserleven verzekerd voor toenemende arbeidsongeschiktheid. Maximaal te verzekeren Arbeidsongeschiktheidspensioen Het Arbeidsongeschiktheidspensioen in uw huidige pensioenregeling is gemaximeerd op RendementsCorrectie Vast is het maximaal te verzekeren Arbeidsongeschiktheidspensioen U betaalt meer AOP-premie voor werknemers met een pensioengevend loon dat leidt tot een AOP van meer dan Het AOP dekt bij arbeidsongeschiktheid een groter deel van het loon voor deze werknemers. Aanmelding nieuwe deelnemer In de huidige regeling moesten nieuwe deelnemers binnen drie maanden zijn aangemeld. Bij te late aanmelding gold de pensioenopbouw en dekking pas vanaf de datum van aanmelding. Binnen drie maanden aanmelden van nieuwe werknemers. Bij te late aanmelding: ingang toetsperiode, pensioenopbouw en dekking alsof de werknemer tijdig was aangemeld. De kosten en eventuele schade wegens te laat aanmelden zijn voor uw rekening. Geen nadeel meer voor uw werknemer en zijn partner/kinderen door te late aanmelding. 7

8 Oplossing voor het risico van bijbetaling of overschotten bij waardeoverdracht In uw huidige overeenkomst zijn de risico s van waardeoverdracht, zowel inkomend als uitgaand niet verzekerd. RendementsCorrectie Vast is er een oplossing voor het risico dat de werkgever moet bijbetalen of overschotten heeft bij individuele waardeoverdracht: Er zijn twee opties: 1. alleen voor individuele uitgaande waardeoverdrachten. 2. voor zowel individuele inkomende als uitgaande waardeoverdrachten. Verdere bijzonderheden vindt u in het voorstel. Bij keuze voor oplossing van Zwitserleven: U betaalt afhankelijk van uw keuze 0,4% of 1,25% extra premie, maar u bent dan beschermd tegen het risico van bijbetalen of overschotten. Als u niet kiest voor een van beide oplossingen van Zwitserleven, loopt u het risico dat u bij individuele waardeoverdracht moet bijbetalen of dat er overschotten ontstaan. RendementsCorrectie kan deze effecten versterken of juist afvlakken. Geen verandering voor de werknemer. Stagiairs en vakantiekrachten Stagiairs en vakantiekrachten meestal opgenomen in de pensioenregeling. RendementsCorrectie Vast zijn stagiairs en vakantiekrachten standaard uitgesloten van deelname aan de pensioenregeling. Geen kosten meer voor stagiairs en vakantiekrachten. Wilt u ze toch verzekeren dan kunt u daarvoor kiezen. Nieuwe stagiairs en vakantiekrachten bouwen geen nieuw pensioen meer op. Nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) verzekerd? Is de pensioenrichtleeftijd van uw huidige regeling 65 jaar? Als uw werknemer in de huidige regeling doorwerkt tot pensioendatum, loopt de dekking daarna gratis door totdat ook de jongere partner 65 is. Is de pensioenrichtleeftijd van uw huidige regeling 67 jaar? Als uw werknemer in de huidige regeling doorwerkt tot pensioendatum, loopt de dekking daarna gratis door totdat ook de jongere partner 67 is of de eerdere AOW-gerechtigde leeftijd. Als uw werknemer doorwerkt tot pensioenleeftijd 67 of de eerdere AOW-gerechtigde leeftijd, loopt de dekking daarna gratis door totdat ook de jongere partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De dekking van het overlijdensrisico en de premiebetaling lopen langer door vanwege de hogere pensioenleeftijd. Betaalt uw werknemer alle NOVP-premie? Dan is er geen verandering voor u. Het NOVP gaat naadloos over in de AOW. 8

9 Veranderingen in overige zaken Toeslagenlabel Bij uw huidige regeling is sprake van een van de onderstaande Toeslagenmatrix Categorieën: (D) Voorwaardelijke toeslagen, met een voorgenomen hoogte (loonindex, prijsindex, nominaal percentage). (C2.1) Voorwaardelijke toeslagen op basis van de overrente. (B) Geen doelgericht toeslagbeleid (A) Geen jaarlijks toeslagbeleid Geen toeslagbepaling voor actieve deelnemers, Categorie A voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Toeslagenmatrix Categorie: (B) Geen doelgericht toeslagbeleid (A) Geen jaarlijks toeslagbeleid Geen toeslagbepaling voor actieve deelnemers, Categorie A voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Voorwaardelijke toeslagen op basis van de overrente niet meer mogelijk. Er is geen overrente meer. Voorwaardelijke toeslagen met een voorgenomen hoogte niet meer mogelijk. Het risico dat een toegezegde toeslag met een vooraf voorgenomen hoogte niet kan worden nagekomen door het ontbreken van middelen is te groot. Het alsnog afdwingen door de werknemers van de toezegging zou (te) grote financiële gevolgen kunnen hebben. Het krijgen van toeslagen op pensioen is minder zeker. Bij het niet geven van toeslagen op pensioen door de werkgever is er inflatierisico voor de werknemer. 9

10 Collectieve waardeoverdracht In uw huidige overeenkomst geldt het volgende: De overdrachtswaarde gelijk is aan het saldo van: 1. de som van de aflossing op tranches per 31 december van het jaar van contractbeëindiging, 2. de op dat moment op het bruto beleggingsresultaat ingehouden technische interest 3. de koerswaarde van de nog bestaande tranches op de datum van contractbeëindiging. Dit saldo wordt vermenigvuldigd met een evenredigdeelfactor. De collectieve overdrachtswaarde is gemaximeerd. Het is een verkorte weergave. Zie de bijlage Rendementsdeling op basis van ECB AAA bij de uitvoeringsovereenkomst voor de volledige weergave. Collectieve waardeoverdracht: Zwitserleven bepaalt de hoogte van de opgebouwde waarde op de datum van overdracht. Dit doen we per werknemer. We houden rekening met: 1. De grondslagen die in de overeenkomst zijn vastgelegd. 2. De marktrentecurve op de datum waarop we de waarde overdragen. Dit zonder de correctie voor de solvabiliteits- en beheervergoeding. 1. Bij een hoge rentestand op het moment van contractbeëindiging is de overdrachtswaarde lager 2. Bij een lage rentestand op het moment van contractbeëindiging is de overdrachtswaarde hoger De waarde van opgebouwde aanspraken in dit product is bij collectieve waardeoverdracht niet gemaximeerd. Geen verandering voor de werknemer. 10

Veranderingen in de premie en kosten

Veranderingen in de premie en kosten De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen met OverrenteAandeel en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie) Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

De verlenging van uw contract

De verlenging van uw contract De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen met OverrenteAandeel en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie) beide op basis van middelloon Voor

Nadere informatie

Veranderingen in de premie en kosten

Veranderingen in de premie en kosten De verschillen tussen het Zekerheidspensioen op basis van OverrenteAandeel (plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie).

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met RendementsCorrectie en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met OverrenteAandeel en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum op

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met OverrenteAandeel en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum op

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Technische grondslagen. Bedrijfseconomische grondslagen. Leeftijdsverschil hoofdverzekerde met partner. Premie wezenpensioen

Technische grondslagen. Bedrijfseconomische grondslagen. Leeftijdsverschil hoofdverzekerde met partner. Premie wezenpensioen Technische en bedrijfseconomische grondslagen DGA Pensioen Voor nieuwe overeenkomsten en verlengingen Technische grondslagen Sterftetafel: - Kapitaal bij leven: ZL2011 sekseneutraal - Nabestaandenpensioen:

Nadere informatie

Zwitserleven Exclusief Pensioen.

Zwitserleven Exclusief Pensioen. Zwitserleven Exclusief Pensioen. Productinformatie Zwitserleven Exclusief Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2017. Zwitserleven heeft het

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over BudgetControle

Vragen & Antwoorden over BudgetControle Vragen & Antwoorden over BudgetControle Wat is BudgetControle bij het Zwitserleven i-pensioen Middelloon? BudgetControle is een optie op het i-pensioen Middelloon. De overeengekomen Middelloonregeling

Nadere informatie

Bedrijven met één of meer werknemers. Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Netto staffel 2: 2%, 2,5%, 3% of 4% rekenrente.

Bedrijven met één of meer werknemers. Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Netto staffel 2: 2%, 2,5%, 3% of 4% rekenrente. Productinformatie Zwitserleven Exclusief Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 juli 2017. Zwitserleven heeft het recht om op ieder moment deze productinformatie

Nadere informatie

Zwitserleven Nu Pensioen Plus.

Zwitserleven Nu Pensioen Plus. Zwitserleven Nu Pensioen Plus. Productinformatie Zwitserleven Nu Pensioen Plus Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2017. Zwitserleven en Zwitserleven

Nadere informatie

Woordenlijst met toelichting

Woordenlijst met toelichting 20-jaars Euro Swap bid rente 12-jaars Euro Swap bid rente Afkortingen gebruikt in de offerte AFM (Autoriteit Financiële Markten) Anw (Algemene nabestaandenwet) Bestemmingsreserve toeslagen BRP (Basisregistratie

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Datum 22 mei 2017 A.B. Voorbeeld T.a.v. de directie Spaklerweg 4 1000 AB AMSTERDAM Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online XY 9074-1009 Vanaf 16 oktober 2009 kan voor het maken van offertes collectief alleen nog PPPc Online worden gebruikt. Hierbij is alle pensioenkennis in één applicatie gebundeld. In deze handleiding vindt

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Helder woensdag 11 februari 2015 Kantoor Zoetermeer dinsdag

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbare-premieregelingen 1 Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbarepremieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 2.3 Staffels met uitgangspunten,

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

veel gestelde vragen 1. Over de toets

veel gestelde vragen 1. Over de toets veel gestelde vragen 1. Over de toets 1.1 Welke pensioenregelingen worden door a.s.r. getoetst? Alle pensioenregelingen waarin een relatie bestaat tussen het inkomen en pensioenopbouw. Pensioenregelingen

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0117

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0117 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0117 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Technische en bedrijfseconomische grondslagen. Zwitserleven i-pensioen Salaris/Diensttijd met RendementsCorrectie

Technische en bedrijfseconomische grondslagen. Zwitserleven i-pensioen Salaris/Diensttijd met RendementsCorrectie Technische en bedrijfseconomische grondslagen i-pensioen Salaris/Diensttijd met RendementsCorrectie Voor nieuwe uitvoeringsovereenkomsten en verlengingen Technische grondslagen ouderdoms- partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0114 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Advantage Pensioen TB0114 Artikel 2 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB1015 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling In bijlage I bij het instemmingsverzoek zijn de elementen van de met ingang van

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0114 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

De jaarpremie voor verzekering van het wezenpensioen (onbepaald systeem) is afhankelijk van de eindleeftijd:

De jaarpremie voor verzekering van het wezenpensioen (onbepaald systeem) is afhankelijk van de eindleeftijd: Technische en bedrijfseconomische grondslagen i-pensioen Salaris/Diensttijd met RendementsCorrectie Voor nieuwe uitvoeringsovereenkomsten en verlengingen Technische grondslagen ouderdomspartner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

PENSIOENLEEFTIJD IN BEWEGING: HET SPEELVELD VAN DE OR Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017

PENSIOENLEEFTIJD IN BEWEGING: HET SPEELVELD VAN DE OR Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 PENSIOENLEEFTIJD IN BEWEGING: HET SPEELVELD VAN DE OR Scoren met medezeggenschap 18 mei 2017 Montae Sinds 1997 Vestigingen in Rijswijk, Eindhoven en Willemstad (Curacao) 70 medewerkers Pensioenadvies aan

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Een (pensioen)zorg minder. Waardeoverdracht Verzekering

Een (pensioen)zorg minder. Waardeoverdracht Verzekering Een (pensioen)zorg minder Waardeoverdracht Verzekering Waardeoverdracht: financiële onzekerheden Werknemers die bij een nieuwe werkgever in dienst treden en in de pensioenregeling worden opgenomen, hebben

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2017 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten HET WERKNEMERS PENSIOEN In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Het Garantiepensioen. rentestandkorting

Het Garantiepensioen. rentestandkorting Het Garantiepensioen met rentestandkorting We verrekenen de toekomstige winstdeling direct met u Het Garantiepensioen met rentestandkorting Pag. 3/8 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Zekerheid

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2018 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB1212

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB1212 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Advantage Pensioen TB1212 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening partnerpensioen vóór pensioendatum en wezenpensioen in een inclusiefregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

MKB GarantiePlusPensioen

MKB GarantiePlusPensioen MKB GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor uw medewerkers MKB GarantiePlusPensioen Zekerheid voor uw personeel Gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum Partner- en wezenpensioen als periodieke

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Zwitserleven Netto Pensioen.

Zwitserleven Netto Pensioen. Zwitserleven Netto Pensioen. De wetgeving over netto pensioen is op 16 september 2014 in het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2014 opgenomen. Het product kan nog gewijzigd worden en in het uiterste

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Aegon Levensverzekering N.V.

Aegon Levensverzekering N.V. Voorbeeldbrief werkgever met DC-regeling (3%- staffel), en additioneel: - WIA-excedentpensioen, en - ANW-hiaatpensioen, en - netto pensioenregeling Aegon Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis. 24 september 2015

PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis. 24 september 2015 PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis 24 september 2015 Pensioen ALGEMEEN 1 e pijler OVERHEID AOW ANW 2 e pijler WERKGEVER Pensioen 3 e pijler ZELF Lijfrente Banksparen 2 Een jaar geleden... Pensioen

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Ons pensioenstelsel is van oudsher een stelsel dat voor werknemers zekerheden biedt. Met zekerheden wordt hier verstaan: de werknemer weet al ruim voor

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie