Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg Een explorerende studie Auteurs Dr. T.H. van de Belt L.M. Verhoef, Msc L.J.L.P.G. Engelen Dr. L. Schoonhoven Dr. R.B. Kool 1

2 Dit onderzoek is uitgevoerd in de Academische Werkplaats Toezicht. In deze werkplaats werken samen ZonMw, de IGZ en vier kennisinstituten: IQ healthcare (Radboudumc), instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam), NIVEL (Utrecht) en VU-EMGO (Vrije Universiteit Amsterdam). In de Academische Werkplaats Toezicht wordt een door ZonMw gefinancierd onderzoeksprogramma uitgevoerd naar de effectiviteit van toezicht en de determinanten daarvan. Doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan de verbetering en vernieuwing van het toezicht. Februari

3 IQ healthcare Scientific Institute for Quality of Healthcare Instituut Missie Het Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare) is een wetenschappelijk centrum voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning van kwaliteit, veiligheid, innovatie en ethische aspecten van de gezondheidszorg. In de afgelopen jaren is een groot wetenschappelijk programma opgebouwd en uitgevoerd, met onderzoek op het terrein van ondermeer kwaliteitsrichtlijnen, transparantie, implementatie van innovatie, inbreng van patiënten in de zorg, veiligheid, ketenzorg en professionele ontwikkeling. Ruim 70 promovendi werken aan een proefschrift; zij ontwikkelen belangrijke methoden en instrumenten voor toetsing en verbetering van kwaliteit. IQ healthcare is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste wetenschappelijke centra in Europa op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie van de gezondheidszorg. Verbeteren van de kwaliteit en de waarde van de gezondheidszorg voor patiënten, door middel van onderzoek, onderwijs en beleidsondersteuning. Visie IQ healthcare vindt dat de kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg verbeterd kan worden als de toegevoegde waarde (value) van gezondheidszorg voor alle betrokkenen beter zichtbaar wordt gemaakt, de zorg met geringe baten achterwege wordt gelaten (de-ïmplementatie) en zorginnovaties - alsmede evidence based interventies vakkundig worden geïmplementeerd en geëvalueerd. De wetenschappelijke aanpak van IQ healthcare richt zich radicaal op waardebepaling en - vermeerdering van gezondheidszorg (value driven healthcare) voor patiënt, zorgverlener, verzekeraar en overheid, waardoor onnodige kosten afnemen en de houdbaarheid van de gezondheidszorg op systeemniveau verbetert. Waardebepaling hierbij vindt plaats vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven (medisch, economische, sociologisch, ethisch etc.) en vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Hiertoe zullen: 1. Verschillen in (onnodige) kosten en kwaliteit van zorg beter zichtbaar moeten worden gemaakt 2. Resultaten van gezondheidszorg of uitkomsten van zorg systematisch gemeten en geanalyseerd moeten worden 3. Good practices en zorginnovaties vakkundig worden geïmplementeerd Expertise Gezondheidszorgonderzoek Implementatieonderzoek Betaalbaarheid en doelmatigheid Kwaliteit van zorg voor infectie- en ontstekingsziekten Integrale zorg voor kwetsbare ouderen Paramedisch zorg Medische ethiek Verplegingswetenschap Patiënt empowerment Veiligheid Transparantie kwaliteit van zorg Toegepast onderzoek Contact IQ healthcare UMC St Radboud Huispost 114 Postbus HB Nijmegen W T F E Bezoekadres: Geert Grooteplein 21 Nijmegen 3

4 REshape Radboud REshape Innovation Center About Institute Health 2.0 What we do REshape is a program set up by the Radboud University Medical Center. Our aim is to fire up and grow a movement of people who believe the next decennium should be the era of the rising of self-empowered patients, in where we will embrace the patient, their family and informal care into the healthcare team: Patient as Partner as we like to call it in Nijmegen. We nurture the movement by setting up conferences to exchange thoughts, visions and listen to each other. But also by doing research on the different aspects of participatory healthcare which helps to move forward. As a vehicle for the (needed) changes we are scouting, inventing and sharing innovations (inter) nationally to improve healthcare. Challenges for healthcare are enormous: increasing demand, decreasing budgets and shortage in skilled personnel puzzle many healthcare administrators. Next to that we think the next decennium should be the era of the rising self-empowered patient, in where we will embrace the patient, their family and informal care into the healthcare team. Technology is changing possibilities and lowering in costs of it faster than ever, sometimes even exponentially. To cope with these aspects, Radboud University Nijmegen Medical Center launched a program called REshape. Patient experiences, innovation and trends, in a compassionate setting, are key to us in developing our healthcare: in bringing together the best of now, combined with the innovation of the future we will REshape our healthcare. The ultimate goal is to promote and stimulate the development of Health 2.0 through participatory medicine into participatory healthcare. Sometimes by throwing pebbles in the pond, sometimes bricks. But always curious to what patients need, with a fresh view, youngster mindset and as rebels with a cause, we try to make things happen. Setting up conferences to exchange thoughts, visions and listen to each other does this. But also by doing research on the different aspects of it helps to move forward. As a vehicle for the (needed) changes by scouting, creating and sharing (inter) national innovations to improve healthcare we founded the Radboud REshape Innovation Center. To share (our) findings and experience in an educational setting we founded i.e. the Radboud REshape Academy. Contact REshape UMC St Radboud Huispost 911 Postbus HB Nijmegen W T E Bezoekadres: Reinier Postlaan 4, route 911 4

5 Management samenvatting Deze studie onderzoekt op welke wijze de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) sociale media kan inzetten voor effectief toezicht. Het levert praktische instrumenten en werkprotocollen voor het incidentgestuurd en het risicogestuurd toezicht. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend om sociale media interactief in te zetten om op deze wijze de burger te betrekken als partner in het toezicht. Hierdoor kan de IGZ een concrete invulling geven aan het patiëntperspectief in het toezicht, een van de belangrijkste doelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan van de IGZ. In dit rapport concluderen we dat er een relatie kan bestaan tussen informatie uit sociale media en kwaliteit van zorg. Deze informatie kan van waarde zijn voor de IGZ. Uit de case studies blijkt dat deze informatie bruikbaar is voor het toezicht op de gezondheidszorg indien de juiste zoekstrategieën en selecties worden toegepast bij het verzamelen van informatie. Op dit moment bevat de waarderingssite ZorgkaartNederland de meest relevante informatie. De toepasbaarheid geldt voor zowel het incidentgestuurd als risicogestuurd toezicht. Voor de laatste vorm van toezicht lijkt het met name geschikt omdat de IGZ daar op efficiënte wijze specifieke risicothema s kan doorzoeken. Ongeveer de helft van de geselecteerde waarderingen blijkt van toegevoegde waarde voor de IGZ. Gezien het grote aantal signalen over mogelijk risicovolle situaties die sociale media bevatten, strekt het tot aanbeveling om het doorzoeken van sociale media toe te voegen aan het palet van standaardinstrumenten dat de IGZ tot haar beschikking heeft. De IGZ kan bij risicogestuurd toezicht per thema een zoekstrategie ontwikkelen voor specifieke sectoren. Dit kan eenmalig gebeuren en kost relatief weinig tijd. Onderwerpen die goed te observeren zijn door patiënten en cliënten, bijvoorbeeld hygiëne, lijken het meest geschikt. Echter, nader onderzoek dient aan te geven voor welke onderwerpen of risicogebieden sociale media de grootste meerwaarde kunnen hebben. Tevens raden wij aan om bij het doorzoeken van sociale media te kiezen voor de search tool Coosto, aangezien deze tool beveiligd is, alle andere potentiële bronnen kan doorzoeken en de gebruiker bij deze tool de zoekopdracht en de resultaten eenvoudig kan exporteren. Een andere belangrijke reden om Coosto te gebruiken is dat de IGZ reeds beschikt over een licentie en enkele medewerkers een cursus gevolgd hebben om deze tool te gebruiken. We concluderen daarnaast dat het voor de IGZ van belang kan zijn om het interactief gebruik van sociale media te verkennen in het toezicht. De IGZ gebruikt Twitter voor communicatie maar heeft nog geen ervaring opgedaan met interactief gebruik van sociale media. Andere inspecties experimenteren op beperkte schaal hiermee. De beschikbare voorbeelden laten zien dat interactief gebruik van sociale media toegevoegde waarde kan hebben voor het toezicht. Dit is echter nog niet wetenschappelijk onderzocht zoals de toegevoegde waarde van waarderingen op 5

6 websites. Met name wat betreft communiceren van beleid van de IGZ en het verstevigen van het contact met burgers zijn sociale media als Twitter en Facebook mogelijk geschikt. Het is aan te bevelen om de kennis over het verzamelen van informatie uit sociale media te concentreren bij enkele speciaal opgeleide medewerkers. Zij kunnen zoekstrategieën ontwikkelen en resultaten delen met de IGZ via het informatiesysteem van de IGZ, IRiS. Uiteraard kan dit in eerste instantie handmatig gebeuren, in de toekomst mogelijk ook automatisch. Deze procedure heeft als voordeel dat slechts enkele mensen overweg moeten kunnen met Coosto en dat IGZmedewerkers niet een stroom van informatie onder ogen krijgen die voor het toezicht niet relevant is. 6

7 Inhoudsopgave Management samenvatting... 5 Inleiding... 9 Probleemstelling... 9 Doelstelling... 9 Opbouw van rapport en leeswijzer Kennis over informatie uit sociale media en kwaliteit van zorg Inleiding Methode Resultaten Discussie Informatie uit sociale media voor incidentgestuurd toezicht Probleemstelling Methode Resultaten Informatie uit sociale media voor risicogestuurd toezicht Probleemstelling Methode Resultaten Lessen uit het Verenigd Koninkrijk en van andere inspecties Inleiding en methode Sociale media en toezicht op de zorg in het Verenigd Koninkrijk Ervaringen Nederlandse inspecties Uitdagingen Conclusies en aanbevelingen voor de IGZ Conclusies Aanbevelingen

8 Literatuur & Bijlagen Literatuur Bijlage 1 Zoekstrategie literatuur Bijlage 2: Zoekstrategie aanvullende informatie bij incidenten Bijlage 3: Zoekstrategie voor opsporen risico s Bijlage 4: Lijst met geïnterviewde organisaties en deelnemers focus- en expertgroep

9 Inleiding Probleemstelling De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een grote verantwoordelijkheid. Het toezicht van de IGZ betreft instellingen en bedrijven en circa mensen die in de zorg werken. Het is dus noodzakelijk dat de IGZ haar toezichtrol effectief vervult. Momenteel ontvangt de IGZ signalen over de kwaliteit en veiligheid van zorg met name via het incidentgestuurde toezicht op basis van meldingen en het risicogestuurd toezicht op basis van indicatoren en inspectiebezoeken. Deze methoden kennen hun beperkingen, zowel door de grote hoeveelheid toezichtobjecten als de daarmee gepaard gaande beperkte intensiteit waarmee de IGZ toezicht kan uitoefenen. Een uitbreiding van het instrumentarium van de IGZ om signalen over kwaliteit en veiligheid van zorg op te vangen, is derhalve gewenst. Sociale media kunnen een goede aanvulling zijn op het bestaande instrumentarium. Betrokkenen zoals patiënten, hun familieleden en zorgverleners zijn vaak op de hoogte van risico s in de zorg, en kunnen deze delen via sociale media. Het doorzoeken van sociale media is eenvoudig, mede doordat veel informatie openbaar is. Daardoor kunnen ze een relevante bron van informatie zijn. Het begrip sociale media wordt gedefinieerd als een groep van internetapplicaties waarbij gebruikers betrokken kunnen zijn als co-creator. Voor de IGZ is mogelijk een aantal verschillende vormen van sociale media interessant zoals blogs, micro-blogs (blogs met een beperkt aantal tekens, bijvoorbeeld tweets), communities om ervaringen te delen en waarderingssites. De IGZ kan sociale media op twee manieren benutten. Ten eerste kan de IGZ passief informatie vergaren uit bestaande sociale media om relevante informatie ten aanzien van haar toezichtobjecten te verkrijgen. Hiervoor is tot op heden geen beleid opgesteld en het gebeurt nog niet systematisch. Ten tweede kan de IGZ via sociale media actief op zoek gaan naar specifieke informatie. Zo zouden inspecteurs voorafgaand aan een inspectiebezoek een oproep via Twitter of Facebook kunnen doen om patiënten te vragen hun zorgervaringen te melden, al dan niet via een speciale app. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Care Quality Commission (CQC) in Engeland hebben reeds ervaring met actief gebruik van sociale media, maar het is nog onduidelijk wat de meerwaarde is. Bij aanvang van dit onderzoek wist de IGZ niet welke wensen en mogelijkheden inspecteurs hebben en welke valkuilen en randvoorwaarden hieraan verbonden zijn. Doelstelling Deze studie onderzoekt op welke wijze de IGZ sociale media kan inzetten voor effectief toezicht. Een eerste systematische inventarisatie naar de mogelijkheden en haalbaarheid hiertoe ontbreekt vooralsnog. Het project levert praktische instrumenten op voor het incidentgestuurd en risicogestuurd toezicht. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend om sociale media interactief in te zetten om op deze wijze de burger daadwerkelijk te betrekken als partner in het toezicht. 9

10 Hierdoor kan de IGZ een concrete invulling geven aan het patiëntperspectief in het toezicht, een van de belangrijkste doelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan van de IGZ.. Opbouw van rapport Het rapport bestaat uit vijf onderdelen: 1. Opstellen van een overzicht van de wetenschappelijke evidentie voor een relatie tussen kwaliteit van zorg en informatie uit sociale media (hoofdstuk 1); 2. Onderzoek naar de toegevoegde waarde van informatie uit sociale media voor incidentgestuurd toezicht (hoofdstuk 2); 3. Onderzoek naar de toegevoegde waarde van informatie uit sociale media voor risicogestuurd toezicht (hoofdstuk 3); 4. Een overzicht van de leerpunten van andere inspecties en het buitenland voor (interactief) gebruik van informatie uit sociale media bij het toezicht (hoofdstuk 4) en 5. Conclusies en aanbevelingen voor de IGZ (hoofdstuk 5). 10

11 1 Kennis over informatie uit sociale media en kwaliteit van zorg Inleiding Inzicht in kwaliteit van zorg is belangrijk voor verschillende stakeholders in de zorg zoals patiënten, zorgprofessionals, verzekeraars en overheden. Naast inzicht in kwaliteit op basis van bijvoorbeeld zorginhoudelijke uitkomstindicatoren, is het ook belangrijk om kwaliteit vanuit het perspectief van de patiënt te bekijken. Dit wordt doorgaans gedaan met vragenlijsten en/of focusgroepen. Deze methoden hebben verschillende nadelen. Zo kunnen patiënten sociaal wenselijke antwoorden geven, zit er soms veel tijd tussen de ervaring met de zorg en de meting en wordt mogelijk niet de hele patiëntenpopulatie bereikt. Informatie uit sociale media zou een oplossing kunnen bieden voor de problemen van traditionele methoden voor het meten van patiëntervaringen. Sociale media zijn namelijk laagdrempelig en steeds meer mensen gebruiken ze, onder andere voor het delen van gezondheidsgerelateerde informatie en het beoordelen van zorgverleners op waarderingssites. Maar zegt informatie van patiënten uit sociale media ook werkelijk iets over kwaliteit van zorg? Om dit te onderzoeken maakten we een inventarisatie van de bestaande wetenschappelijke literatuur op dit gebied. Methode Voor deze literatuurstudie deden we een scoping review. Scoping reviews worden gebruikt om onderzoeksgebieden systematisch in kaart te brengen waarvan de onderzoekers verwachten dat er niet veel wetenschappelijke literatuur is omdat bijvoorbeeld het onderwerp nieuw is. Met behulp van een zoekstrategie werden vier verschillende online databases met wetenschappelijke artikelen doorzocht. In bijlage 1 is de zoekstrategie weergegeven. De gevonden artikelen werden gescreend op relevantie. Resultaten Na het screenen van de gevonden artikelen bleken er 29 relevant te zijn. De meeste studies betroffen zogenaamde waarderingssites. Hierop kunnen zorgconsumenten een zorgaanbieder of een individuele zorgverlener waarderen. Een Nederlands voorbeeld hiervan is ZorgkaartNederland (ZKN). Verschillende studies laten een relatie zien tussen informatie uit sociale media en kwaliteit van zorg. Tabel 1 laat een overzicht hiervan zien. 11

12 Patiëntervaringen Heropnames (verschillende maten) Mortaliteit (verschillende maten) Certificering Opleiding Claims Infecties Indicatoren voor klinische kwaliteit Volume van chirurgische ingrepen Tabel 1. Correlaties tussen informatie op sociale media en verschillende maten van kwaliteit van zorg* Uitkomstmaat Artikel Informatie op sociale media Bardach, 2012 Ziekenhuiswaarde ring + + +/- Gao, 2012 Greaves, 2012a en b Greaves, 2012c Waarderingen van artsen Ziekenhuiswaarde ring Waarderingen van huisartsenpraktijk en + + +/ / /- Segal, 2012 Aantal waarderingen + Cijfer - Timian, 2013 Aantal likes + + * Correlaties zoals geconcludeerd door de auteurs van betreffende studies (+ = correlatie; +/- = zwakke correlatie of niet voor alle aspecten gevonden; - = geen correlatie). Zo toonden Greaves et al. een correlatie aan tussen online patiëntwaarderingen van ziekenhuizen en traditionele metingen van patiëntervaringen met behulp van vragenlijsten. Daarnaast vonden ze een relatie tussen deze waarderingen en objectieve maten van kwaliteit, waaronder mortaliteit, aantal heropnames en de prevalentie van infecties. De correlatie bestaat echter niet in alle gevallen. Waarderingen van huisartsenpraktijken waren bijvoorbeeld slechts matig te relateren aan patiëntervaringen en klinische kwaliteit. Gao et al. vonden een correlatie tussen waarderingen van individuele artsen op de Amerikaanse website RateMDs.com en kwaliteit van de artsen. Deze kwaliteit werd gemeten door te kijken naar 12

13 certificering, opleiding en het aantal ingediende claims. Het is hierbij belangrijk te realiseren dat de waarderingen vaak op een klein aantal beoordelingen gebaseerd zijn. Een andere studie, door Segal et al., vond een relatie tussen het aantal beoordelingen van een chirurg en de kwaliteit van de betreffende chirurg, gemeten als volume van chirurgische ingrepen. Opvallend genoeg vonden de auteurs geen relatie tussen de daadwerkelijke score die in de beoordelingen gegeven werd en deze kwaliteitsmaat. Bardach et al. bestudeerden ziekenhuiswaarderingen op Yelp.com en vonden een relatie met de Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS), een in de VS gebruikte gestandaardiseerde vragenlijst om het perspectief van patiënten op ziekenhuiszorg in kaart te brengen. Verder vonden ze een negatieve correlatie tussen deze score op Yelp.com en het aantal heropnames en mortaliteit. Timian et al. keken naar het aantal likes op de Facebook pagina s van 40 ziekenhuizen in Amerika. Dit aantal was positief gerelateerd aan patiëntaanbevelingen en negatief aan mortaliteit. Discussie Verschillende studies laten zien dat er een relatie bestaat tussen informatie uit sociale media en verschillende maten van kwaliteit. Deze relatie werd gevonden voor zowel waarderingen van ziekenhuizen als waarderingen van individuele zorgverleners. Dit betekent dat informatie uit sociale media, en vooral waarderingssites, een aanvullende bron zouden kunnen zijn om inzicht te krijgen in kwaliteit van zorg vanuit het patiëntperspectief. Verschillende studies belichten echter ook bezwaren tegen het gebruik van informatie verkregen uit sociale media om kwaliteit van zorg te bepalen. Op de eerste plaats zijn beoordelingen door patiënten vaak anoniem en valt niet met zekerheid te zeggen of het daadwerkelijk om een patiënt gaat. Het kan dus net zo goed de spreekwoordelijke slager zijn, die zijn eigen vlees keurt. Dit is een bekend fenomeen in andere sectoren; de eerste recensie van een nieuw restaurant is niet zelden van bekenden van de eigenaar. Ook is het mogelijk dat een wraakzuchtige patiënt of excollega een zorgverlener in een kwaad daglicht wil plaatsen. Waarderingssites, waaronder ook ZKN, maken gebruik van een protocol om voor iedere waardering te verzekeren dat deze onderbouwd is en niet in strijd is met de gedragscode. Degene die de waardering deelt kan gevraagd worden zijn of haar uitspraken nader te onderbouwen. Waarderingen kunnen ook worden geweigerd. Soms kunnen zorgverleners of zorginstellingen zelf ook reageren op de waarderingen. Het strekt tot aanbeveling om bij het gebruik van waarderingssites altijd te controleren op aanwezigheid van een dergelijk protocol en de mogelijkheid tot reageren door zorgverleners of instellingen. Dit komt mogelijk de kwaliteit van de waardering en dus de betrouwbaarheid van eventuele conclusies ten goede. Een tweede aspect van anonimiteit is dat de waarderingssites niet kunnen corrigeren voor verschillen in patiëntpopulaties. Ook is het de vraag of patiënten die beoordelingen geven, representatief zijn voor alle patiënten van een zorgaanbieder of zorgverlener. Recent onderzoek door Geesink et al. liet zien dat dit wel het geval was bij de waarderingen op ZKN. Verder blijkt dat er op veel ratingsites nog relatief weinig beoordelingen zijn per zorgverlener, waardoor het uiteindelijke cijfer vaak op slechts een beperkt aantal waarderingen gebaseerd is. 13

14 Het gevolg hiervan is dat een kleine groep beoordelaars grote invloed kan hebben op de beoordeling van een zorgverlener. Daarnaast wordt in de geïncludeerde artikelen beschreven dat sommige zorgverleners betwijfelen of patiënten voldoende inzicht hebben in de kwaliteit van zorg. Zo baseren patiënten hun oordeel over een zorgaanbieder misschien vooral op hoe vriendelijk het personeel was en of er genoeg parkeerplaats was, en wordt nauwelijks naar zorggerelateerde aspecten gekeken. Op basis van deze literatuurstudie concluderen we dat sociale media een interessante nieuwe bron van informatie over kwaliteit van zorg zijn. Informatie uit sociale media kan dan ook een goede aanvulling zijn op de bestaande informatie voor toezicht waarover de IGZ beschikt. Door de snelle diffusie van informatie uit sociale media zouden deze ook een rol kunnen spelen bij het signaleren van situaties waar de kwaliteit in het geding is. Een voorbeeld hiervan is Google Flu Trends. Door te monitoren hoe vaak mensen via de zoekmachine Google zoeken naar trefwoorden die te maken hebben met griep, kan Google Flu Trends een griepepidemie succesvol voorspellen. Deze methode werkt zelfs sneller dan conventionele monitoring. Gezien de genoemde bezwaren is het echter raadzaam om informatie uit sociale media slechts als toevoeging te gebruiken op het bestaande instrumentarium voor het verzamelen van informatie om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen. Naar verwachting zal het aantal online waarderingen van zorgaanbieders en zorgverleners door patiënten in de nabije toekomst verder toenemen. Aanvullend onderzoek moet de relatie tussen informatie uit sociale media en kwaliteit van zorg verder bestuderen. 14

15 2 Informatie uit sociale media voor incidentgestuurd toezicht Probleemstelling Incidentgestuurd toezicht is een van de voornaamste manieren van handhaving door de IGZ. Incidenten gemeld door patiënten, hun familie, zorgverleners, fabrikanten of klachtencommissies, geven de IGZ inzicht in mogelijke risico s wat betreft de kwaliteit en veiligheid van zorg. Naar aanleiding van een melding kan de IGZ nader onderzoek doen en, afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen, handhavingsmaatregelen opleggen. Indien het om ernstige zaken gaat zoals grensoverschrijdend gedrag of situaties waar de veiligheid van een patiënt in acuut gevaar is, kan de IGZ besluiten direct tot actie over te gaan. In dit onderzoek bestudeerden we de aanvullende waarde van informatie uit sociale media voor het incidententoezicht door de IGZ. In hoofdstuk drie komt de waarde van sociale media in het risicogestuurd toezicht aan de orde. Methode Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden voerden we een case study uit. Hierin werd bij binnengekomen meldingen naar aanvullende informatie gezocht in sociale media. De case study bestond uit drie onderdelen: 1. Allereerst selecteerden we geschikte bronnen en tools om informatie te vinden. Dit waren op de eerste plaats sociale media bronnen zelf. Daarnaast selecteerden we zoekmachines en zogeheten sociale media monitoring tools (SMMT s). SMMT s zijn online tools die het voor gebruikers mogelijk maken om meerdere sociale media tegelijkertijd te doorzoeken. Het doel van deze selectie was om de meest bruikbare, efficiënte en betrouwbare tools te vinden voor gebruik in deze studie. 2. In een eerste ronde zochten de onderzoekers aanvullende informatie bij willekeurig gekozen meldingen (n=20). Een willekeurige steekproef was nodig om de focus breed te houden en de studie niet te beperken tot sectoren of typen meldingen. We zochten naar aanvullende informatie over de melder, de klacht, de zorgverlener, instelling en eventueel specialisme. Hiervoor is een handleiding ontwikkeld (bijlage 2). Deskundigen van de IGZ beoordeelden de resultaten. Aan hen werd gevraagd om aan te geven of wel of geen sprake was van relevante (aanvullende) informatie bij het beoordelen van de melding. Ook werd hen gevraagd om hun keuze te motiveren om de onderzoekers in staat te stellen inzicht te krijgen in mogelijke meerwaarde van die informatie. 15

16 3. In een tweede ronde zochten de onderzoekers nogmaals, wederom voor twintig binnengekomen meldingen van incidenten. Aangezien in de eerste ronde alle relevante informatie gevonden werd via ZKN, werd besloten om alleen deze bron te doorzoeken. Dit stelde de onderzoekers ook in staat om gerichter te kunnen zoeken naar zorgverlener, instelling en/of specialisme. Een Meldpuntmedewerker selecteerde meldingen waar twijfel over bestond of de IGZ de melding wel of niet in behandeling zou nemen. De IGZ kan immers besluiten om meldingen niet in behandeling te nemen. Een voorbeeld is wanneer de IGZ over onvoldoende informatie beschikt om te bepalen of er sprake is van een structureel probleem. De Meldpuntmedewerker selecteerde de meldingen uit de vijf grootste sectoren van de zorg (specialistische somatische zorg, eerstelijns gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuiszorg). Vervolgens gaven triage-inspecteurs aan of de informatie relevant was. Een specificatie van de verschillende opties is weergeven in tabel 2. 16

17 Tabel 2 Specificatie van opties voor het beoordeling waarderingen 0 De waardering heeft geen meerwaarde voor incidentgestuurd toezicht Informatie is niet relevant voor de inspectie Informatie is te summier om te beoordelen Informatie is niet concreet genoeg Informatie is tegenstrijdig/onduidelijk 1 Op basis van de waardering wordt een signaal toegekend bij de zorgverlener/ instelling Informatie is relevant voor de inspectie Onduidelijk is of het een incident of structureel probleem betreft Bij meer van deze signalen zou de inspectie wel actie moeten ondernemen Mocht deze instelling binnenkort bezocht worden dan is het zinvol dat er aandacht besteed wordt aan dit probleem 2 Op basis van de waardering wordt een nader onderzoek verricht door de IGZ Informatie is relevant voor de inspectie Informatie zou kunnen duiden op een structureel probleem Cliëntveiligheid is in het geding en/of er is spraken van ernstig normoverschrijdend gedrag van een zorgverlener en/of dit is mediagevoelige problematiek Op basis van deze informatie vind ik het gerechtvaardigd om de instelling schriftelijk om opheldering te vragen of om een bezoek af te leggen 3 Op basis van de waardering onderneemt de IGZ onmiddellijk actie Op basis van deze informatie dient de inspectie onmiddellijk te acteren. Het gaat hier om ernstig gevaar van de cliëntveiligheid, en/of een mensonterende situatie en/of mediagevoelige problematiek Programmadirecteur wordt alvast op de hoogte gebracht in verband met de ernst van de situatie 17

18 Gericht op Nederlandse taal? Boolean* search mogelijk? > 1 jaar terug doorzoekbaar? Eerder getest door IGZ en niet geselecteerd? Wordt reeds geïndexeerd? Oordeel** Gebruikt in studie Oordeel Resultaten Voor de eerste stap scoorden de onderzoekers alle potentiële bronnen op enkele gebruikscriteria zoals weergegeven in tabel 3. Op basis van deze resultaten zijn de volgende tools geselecteerd: Coosto, Google, ZKN en Addict-O-Matic. Google en Coosto werden gekozen omdat ze vrijwel alle bronnen doorzoeken en tenminste twee jaar terug kunnen zoeken. Addict-O-Matic werd gekozen omdat deze veel andere bronnen doorzoekt en ZKN omdat dit de grootste zorggerelateerde waarderingssite van Nederland is. De bronnen Facebook en Twitter werden niet meegenomen aangezien deze al door andere tools meegenomen werden. Zo doorzoekt Coosto zowel Facebook als Twitter en er is daarom geen noodzaak deze bronnen apart te doorzoeken. Tabel 3 Eigenschappen van bronnen en van tools om sociale media te doorzoeken. Coosto Ja Ja Ja Nee Nee + Ja Google Ja Ja Ja Nee Nee + Ja Addict-O-Matic Nee Nee nb Nee Nee +/- Ja ZKN Ja Nee Ja Nee Ja +/- Ja Buzzcapture Ja Ja Nee Nee Nee - Nee Facebook Ja Nee Ja Nee Ja - Nee Twitter Ja Nee Ja Nee Ja - Nee Hootsuite Ja nb nb Nee Ja - Nee Radian 6 Nee nb nb Nee Nee - Nee Clipit Ja nb nb Ja Nee - Nee Buzztalk Ja nb nb Ja Nee - Nee nb = niet bekend * Boolean seach omvat zoeken met specifieke zoekopdrachten met gebruik van haakjes of commando s zoals OR en NOT. ** Eindoordeel onderzoekers. + = lijkt bruikbaar, +/- = twijfel, - : lijkt niet bruikbaar. 18

19 De gebruikte handleiding voor het ontwikkelen van de zoekstrategie is beschikbaar in bijlage 2. In de eerste ronde, met aselect gekozen meldingen, betroffen vijftien meldingen het programma Specialistische Somatische Zorg. Bij de tweede ronde ging het om vijf meldingen per programma. Tabel 4 geeft een overzicht van de aantallen per programma. Tabel 4 Aantal onderzochte meldingen per programma Ronde 1 (aselect) (n=20) Ronde 2 (select) (n=20) Programma 3: Eerstelijns Gezondheidszorg 1 5 Programma 4: Specialistische Somatische Zorg 15 5 Programma 5: Thuiszorg 0 5 Programma 6: Ouderenzorg 3 5 Programma 9: Geestelijke Gezondheidszorg 1 5 Bij de eerste ronde werd alle relevante informatie gevonden via de bron ZKN. Onderstaande tabel 5 geeft aan hoe de IGZ-medewerkers de gevonden informatie uit sociale media beoordeelden. In de eerste ronde kenden zij driemaal een signaal toe, in de tweede ronde tweemaal en eenmaal vonden ze dat de gevonden informatie tot aanvullend onderzoek over de melding zou moeten leiden. Tabel 5 Relevantie gevonden informatie Ronde 1 (n=20) Ronde 2 (n=20) 3. Direct actie vereist Informatie leidt tot nader onderzoek 0 1 (5%) programma 5 1. Informatie leidt tot toekennen signaal 3 (15%) programma s 6, 4 (2x) 2 (10%) programma s 4, 6 0. Geen aanvullende informatie gevonden of informatie was niet relevant 17 (85%) programma s 3,4,6,9 17 (85%) programma s 3,4,6,9 19

20 3 Informatie uit sociale media voor risicogestuurd toezicht Probleemstelling De IGZ gebruikt bij haar toezicht op de gezondheidszorg ook risicogestuurd toezicht (RT). Onder RT wordt verstaan het proactief verzamelen van gegevens die een aanwijzing kunnen zijn voor risico s op gezondheidsschade voor de cliënt. Op basis van de verzamelde informatie verricht de IGZ risicoanalyses. Instellingen met een hoog risico komen op de bezoekprioriteitenlijst van de inspectie. De betrouwbaarheid van het RT neemt toe als deze gebaseerd is op informatie uit meerdere bronnen, de informatie een aantoonbare relatie heeft met patiënt/cliëntveiligheid en verantwoorde zorg en de informatie valide en liefst ook nog actueel is. Dit laatste is echter een probleem omdat gegevens verkregen uit indicatoren minimaal een jaar oud zijn. Informatie uit sociale media zijn recent en zouden daarom een goede aanvullende informatiebron kunnen zijn. In dit onderzoek bestudeerden we de aanvullende waarde van informatie uit sociale media voor RT door de IGZ. Methode Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden voerden we een case study uit waarbij in sociale media werd gezocht naar aanvullende informatie voor door de IGZ aangedragen sectoren en onderwerpen die een belangrijke rol spelen in het RT. Om deze zoekopdrachten uit te voeren werd gebruik gemaakt van Coosto, dat in de eerste case study uit een inventarisatie van verschillende tools het meest bruikbaar bleek voor dit doel (zie hoofdstuk 3). Allereerst gaf de IGZ vier risicogebieden aan waarbij zij over aanvullende informatie zou willen beschikken. Vervolgens ontwikkelde één van de onderzoekers een zoekstrategie voor deze vier risicogebieden met als doel om over het onderwerp zoveel mogelijk informatie te vinden binnen sociale media. Na controle en verbetering door een tweede onderzoeker werden de zoekstrategieën voorgelegd aan een deskundige van de IGZ, om op basis daarvan de definitieve zoekstrategie te bepalen. De definitieve zoekstrategieën zijn terug te vinden in bijlage 3. Vervolgens hebben de onderzoekers voor ieder risicogebied zoekopdrachten uitgevoerd met Coosto. In Coosto werden alleen resultaten opgevraagd van ZKN, omdat uit de eerste case study bleek dat deze de meeste relevante informatie presenteerde (hoofdstuk 3). De resultaten werden beperkt tot de afgelopen twee jaar, aangezien dit de periode is dat eventuele gevonden informatie nog relevant kan zijn voor de IGZ. Na het uitvoeren van de zoekopdrachten filterden de onderzoekers de resultaten. Zij excludeerden berichten die geen waardering betroffen of met een 20

Tom van de Belt Sorien Kleefstra Tijn Kool. De inzet van sociale media in het toezicht

Tom van de Belt Sorien Kleefstra Tijn Kool. De inzet van sociale media in het toezicht Tom van de Belt Sorien Kleefstra Tijn Kool De inzet van sociale media in het toezicht Dr. Tom van de Belt Senior onderzoeker Radboud REshape Innovation Center (Radboudumc) Drs. Sorien Kleefstra Senior

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatisering en de toenemende

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Samenvatting. Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm.

Samenvatting. Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm. Samenvatting Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm Samenvatting 173 Vanaf halverwege de jaren '90 is palliatieve zorg door de Nederlandse

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Dit proefschrift presenteert de resultaten van het ALASCA onderzoek wat staat voor Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest.

Dit proefschrift presenteert de resultaten van het ALASCA onderzoek wat staat voor Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest. Samenvatting 152 Samenvatting Ieder jaar krijgen in Nederland 16.000 mensen een hartstilstand. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van dit proefschrift. De kans om een hartstilstand te overleven is met

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid De gebruikers 1200 gezondheidsbevorderaars, voorlichters en preventiewerkers, werkzaam bij: GGD

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21706 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21706 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/21706 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Overberg, Regina Ingrid Title: Breast cancer stories on the internet : improving

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen. Wit Communicatieadviseurs

Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen. Wit Communicatieadviseurs Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen Wit Communicatieadviseurs Wat is monitoring? Het zoeken naar gesprekken die relevant zijn voor jouw onderwerp, om een vinger aan de pols

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

S a m e n v a t t i n g 149. Samenvatting

S a m e n v a t t i n g 149. Samenvatting S a m e n v a t t i n g 149 Samenvatting 150 S a m e n v a t t i n g Dit proefschrift richt zich op de effectiviteit van een gezinsgerichte benadering (het DMOgespreksprotocol, gebruikt binnen het programma

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Nederlandse samenvatting Uit een recente rapportage van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen ervaart over psychosociale

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers

Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers Inleiding De deelnemers van de training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers zijn ongeveer 3 maanden na het volgen

Nadere informatie

De invloed van de Monitor Fertiliteitszorg op de kiezende zorgconsument

De invloed van de Monitor Fertiliteitszorg op de kiezende zorgconsument De invloed van de Monitor Fertiliteitszorg op de kiezende zorgconsument Jolien van Heek : Marjan Faber : Jan Kremer : Hanneke Nusselder : Annique van de Lindeloof: IQ healthcare, UMC St. Radboud, Nijmegen

Nadere informatie

Safeguarding children and youth in residential and foster care: Supporting healthy sexual development Uitkomsten inventariserend onderzoek

Safeguarding children and youth in residential and foster care: Supporting healthy sexual development Uitkomsten inventariserend onderzoek Safeguarding children and youth in residential and foster care: Supporting healthy sexual development Uitkomsten inventariserend onderzoek Claire Bernaards, Mirjam Walpot, Leonieke Boendermaker, (Amsterdam

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Bert Molewijk (RN,MA, PhD) Voorbij de vrijblijvendheid Programmaleider Moreel Beraad, VUmc Associate professor Clinical Ethics, Oslo VWS, Week

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 168 Samenvatting 169 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term depressieve klachten worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet

Nadere informatie

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Elise van Beeck Maatschappelijke Gezondheidszorg & Medische Microbiologie en Infectieziekten Erasmus MC Rotterdam Overzicht presentatie Introductie: waar is het

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Inleiding Deel I. Ontwikkelingsfase

Inleiding Deel I. Ontwikkelingsfase Inleiding Door de toenemende globalisering en bijbehorende concurrentiegroei tussen bedrijven over de hele wereld, de economische recessie in veel landen, en de groeiende behoefte aan duurzame inzetbaarheid,

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien?

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Joep Dille, Manager afdeling Innovatie en Wetenschap, Isala Gebruiker IT IS ALL IN THE CLOUDS Programma Drie Vragen: Waarom heeft Isala gegevens nodig? (management

Nadere informatie

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing Case 4 Consultancy 28 April 2015 Auteurs L.A. van Aart F.J.H. Bastiaansen D.A.J. van Boeckholtz Opleiding Minor Online Marketing Beoordelend docent Arlon Biemans Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Remarketing...

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

17-5-2014 GEFELICITEERD! Evidence-based logopedie. Evidence-based logopedie: 10 jaar! Taakverdeling. Wat ben jij? @hannekekalf

17-5-2014 GEFELICITEERD! Evidence-based logopedie. Evidence-based logopedie: 10 jaar! Taakverdeling. Wat ben jij? @hannekekalf Evidence-based logopedie - wat is er in 10 jaar veranderd? GEFELICITEERD! Dr. Hanneke Kalf hanneke.kalf@radboudumc.nl www.hannekekalf.nl @hannekekalf 15 mei 2014 @hannekekalf Evidence-based logopedie:

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Een pilot naar het monitoren van open bronnen ter ondersteuning van operationeel verkeersmanagement Eindrapportage april 2017, definitief Inhoud Doel

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Informatie voor onderzoekers en andere betrokkenen Aids Fonds Keizersgracht 392 1016 GB Amsterdam Contactpersoon Marein de Jong, Irene Keizer Titel Beleidsadvies

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/43602 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fenema, E.M. van Title: Treatment quality in times of ROM Issue Date: 2016-09-15

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 179 In dit proefschrift werden de resultaten beschreven van studies die zijn verricht bij volwassen vrouwen met symptomen van bekkenbodem dysfunctie. Deze symptomen komen frequent voor en kunnen de kwaliteit

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Luisteren naar social media in het onderwijs. @RensDietz

Luisteren naar social media in het onderwijs. @RensDietz Luisteren naar social media in het onderwijs @RensDietz Over mij Over mij Over Coosto Slaan alle social media berichten op 3 phases Zoekmachine voor sociale media Klantenservice via social media Inspiratiebron:

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto)

Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto) Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto) Het sociale web biedt gemeenten een onuitputbare bron aan potentiële kennis en ideeën die voorheen niet beschikbaar was. De

Nadere informatie

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers ummery amenvatting Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers 207 Algemene introductie Werkgerelateerde arm-, schouder- en nekklachten zijn al eeuwen

Nadere informatie

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden.

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Huidige communicatie school : Electronische Leer Omgeving (ELO): informatie

Nadere informatie

Drinkstimulering en -monitoring

Drinkstimulering en -monitoring Drinkstimulering en -monitoring Over Fresh Idea Factory Over Carintreggeland Tiemen Claus - wijkverpleegkundige Grote zorg- en welzijnsorganisatie in Twente Thuiszorg, intramurale zorg & ondersteunende

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Iets meer Evidence Based Management in de zorg graag!

Iets meer Evidence Based Management in de zorg graag! Iets meer Evidence Based Management in de zorg graag! Evidence Based Medicine is inmiddels een vanzelfsprekendheid voor professionals in de gezondheidszorg: het streven om beslissingen te nemen op basis

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum IMPLEMENTATIE: welke weg? Prof.dr. Rob Oostendorp Dr. Michel Wensing Prof.dr. Richard Grol Implementatie Kenmerken implementatie (ZON, 1997; Gezondheidsraad, 2000). Procesmatige en planmatige invoering.

Nadere informatie

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? www.igz.nl Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? In Nederland heeft u recht op goede gezondheidszorg. Dit betekent volgens

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011 WELKOM Voorstellen LINDA BLANKENDAAL Januari 2011 WAT GAAN WE DOEN? Wat is marketing Waarom marketing Communicatie Social Media 1900-1950 Industriële Revolutie produceren staat central Auto telefoon en

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten.

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Startopdracht: Waarom met je bedrijf op Twitter? In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Misschien

Nadere informatie

De rol van de Contract Research Organisatie (CRO) Klinisch onderzoek

De rol van de Contract Research Organisatie (CRO) Klinisch onderzoek De rol van de Contract Research Organisatie (CRO) in klinisch geneesmiddelenonderzoek Klinisch onderzoek Inhoud Aanleiding CRO project Methode en resultaten» Werkwijze en resultaten foto van het veld vragenlijst»

Nadere informatie

ROM in de verslavingszorg

ROM in de verslavingszorg ROM in de verslavingszorg Seminar NETQ Healthcare: Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg Utrecht, 9 juni 2009 Suzan Oudejans, Arkin Academy AIAR Proefschrift Resultaten meten Resultaten van de zorg

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Vroeginterventie via het internet voor depressie en angst

Vroeginterventie via het internet voor depressie en angst Samenvatting 141 Vroeginterventie via het internet voor depressie en angst Hoofdstuk 1 is de inleiding van dit proefschrift. Internetbehandeling voor depressie en angst is bewezen effectief. Dit opent

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Evidence-based beleid maken?! Marja van Bon-Martens & Joyce de Goede Symposium Bouwen aan de Brug, 1 november 2007

Evidence-based beleid maken?! Marja van Bon-Martens & Joyce de Goede Symposium Bouwen aan de Brug, 1 november 2007 1 Evidence-based beleid maken?! Marja van Bon-Martens & Joyce de Goede Symposium Bouwen aan de Brug, 1 november 2007 1 2 Evidence-based gezondheidsbeleid Bewust, expliciet en oordeelkundig gebruiken van

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index 2015

Publieksverslag CQ-index 2015 Publieksverslag CQ-index 2015 Datum 19-10-2015 De NFU heeft, net als de afgelopen twee jaar, een patiëntenonderzoek gehouden in de acht universitair medische centra (umc s). In totaal zijn 103.000 patiënten

Nadere informatie

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN Evidence-Based Nursing Bart Geurden, RN, MScN Trends in Verpleegkunde Jaren 1980: Systematisch werken Focus op proces Jaren 1990: Verpleegkundige diagnostiek Focus op taal Aandacht verschuift van proces

Nadere informatie

De overheid en zorg. Wat toetsen en waarom. Bert Boer. Competitieve waarden. Regeerakkoord over het pakket. Wat voor soort beslissingen?

De overheid en zorg. Wat toetsen en waarom. Bert Boer. Competitieve waarden. Regeerakkoord over het pakket. Wat voor soort beslissingen? De overheid en zorg Plaats datum Ik kan niet zonder jou over de haat-liefde-verhouding tussen de zorg en de overheid CVZ 19 november 2010 Waarden en belangen Toelating, verzekering, financiering, planning,

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie Kwaliteitsindicatoren & Transparantie - Een OECD blik - Resultaten van een studie over kwaliteitsregistraties voor NFU en ZiN - Niek Klazinga 15/11/16 Public report of the Quality Assessment Result of

Nadere informatie

Visie op patiëntveiligheid en de afhankelijkheid van ICT

Visie op patiëntveiligheid en de afhankelijkheid van ICT . Visie op patiëntveiligheid en de afhankelijkheid van ICT Toezicht op ICT in de Zorg 12 februari 2015 Toezicht IGZ Kan de patiënt rekenen op veilige zorg met inzet van veilige producten? Veilige zorg

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Samenvatting. The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010

Samenvatting. The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010 Samenvatting The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010 Als werknemers door ziekte hun werk niet meer kunnen doen betaalt de werkgever

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen Kathleen Leemans Ism. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Onderzoekers Kathleen Leemans, Onderzoeker Luc Deliens, Promotor Joachim

Nadere informatie

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Samenvatting ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Coordinator: DTV Consultants, Mr. Willem Buijs, PO Box 3559, 4800 DN, Breda Tel: +31 76 513 66 00 ENERQI@dtvconsultants.nl Start van het

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Amsterdam Rotterdam UTRECHT

Amsterdam Rotterdam UTRECHT Amsterdam Rotterdam UTRECHT Inleiding Clipit onderzoekt regelmatig de berichtgeving rondom de grootste steden van Nederland. We vergelijken de steden op punten als aantal berichten, PR-waarde en sentiment,

Nadere informatie

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking Programma: bewegen en cognitie Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en positie van het programma

Nadere informatie

but no statistically significant differences

but no statistically significant differences but no statistically significant differences Astma is een chronische aandoening, die niet te genezen is. Met de passende zorg kunnen symptomen tot een minimum worden gereduceerd en zou een astma patiënt

Nadere informatie

Debby Gerritsen. Kaf van Koren weten wat werkt

Debby Gerritsen. Kaf van Koren weten wat werkt Debby Gerritsen Kaf van Koren weten wat werkt Doelen UKON 1) Kennis ontwikkelen (=onderzoek) 2) Deze kennis delen en vertalen in praktische producten voor deskundigheidsbevordering (=onderwijs en opleiding)

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie