De overheid als keuze architect?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De overheid als keuze architect?"

Transcriptie

1 De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009

2 De overheid als keuzearchitect wrr-lecture 2009 Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler Den Haag, 2009

3 Ontwerp: Studio Daniëls BV, Den Haag Coverfoto: Dolph Catrijn wrr / Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Den Haag, 2009 isbn Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

4 inhoudsopgave Voorwoord 5 Prof. dr. Henriette Prast Public Policy Nudges: the Government as Choice Architect 9 Prof. Richard Thaler Kan nudging een klimaatramp helpen voorkomen? 23 Een reactie op Richard Thaler Prof. dr. Maarten Hajer Liberaal paternalisme en de waarde van vrijheid 35 Prof. dr. Martin van Hees Mensen moeten voortdurend keuzes maken 43 Dr. Ab Klink Over de sprekers 49 dvd wrr-lecture 26 november 2009, Nieuwe Kerk, Den Haag Lecture en discussie over menselijk keuzegedrag met prof.dr. Inez de Beaufort en prof.dr. Henriette Prast

5 4 de overheid als keuzearchitect

6 voorwoord voorwoord De gedragseconomie, die inzichten uit de sociale psychologie en de micro-economie combineert, laat zien dat mensen in drie opzichten systematisch afwijken van het rationele keuzemodel: ze hebben andere preferenties, ze gaan anders om met informatie, en ze zijn voorspelbaar irrationeel in hun besluitvorming. 1 Om misverstanden te voorkomen: het is niet alleen onmogelijk, maar ook onwenselijk om mensen rationeel te maken: irrationaliteit heeft een functie. Dat gezegd hebbende, wat betekenen de afwijkingen van het rationele keuzemodel voor beleid? Ten eerste dat er meer motieven zijn voor de overheid om gedrag te beïnvloeden dan we op grond van het rationele model zouden denken: mensen hebben een wilskrachtprobleem, en de voorspelbare irrationaliteit leidt ertoe dat de private sector de consument meer kan manipuleren dan totnogtoe werd gedacht. Ten tweede heeft de overheid meer methoden om het gedrag van de burger te beïnvloeden. Naast de traditionele instrumenten: ge- en verboden, financiële prikkels, overreding en waarschuwing, informatie en transparantie, is er nu ook de keuze-architectuur, ook wel libertair paternalisme genoemd. Ook is het vrijwel onmogelijk om keuzes neutraal voor te leggen: sturing is er altijd. Zie hier de boodschap van Richard Thaler, hoogleraar Economics and Behavioral Science van de Universiteit van Chicago en key-note spreker van de wrr lecture Dit alles geeft de overheid een grote verantwoordelijkheid bij de vormgeving van beleid alle aanleiding dus voor de wrr om dit onderwerp te agenderen. Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (pbl), gaat in op de vraag of het gebruik maken van de irrationaliteit van de burger door vegetarisch als standaard, en vlees als dieetwens te presenteren, kan bijdragen tot het voorkomen van een klimaatramp. Zijn pbl heeft uitgerekend dat een vleesloze week zou leiden tot een 3,5 procent daling van de Nederlandse co 2 uitstoot. Martin van Hees, hoogleraar wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaat in op de verhouding tussen libertair paternalisme 5

7 de overheid als keuzearchitect 6 en de indirecte waarde van keuzevrijheid, die nauw verbonden is met verantwoordelijkheid: leren van je fouten. Paternalisme is volgens Van Hees alleen liberaal als deze waarde niet in het gedrang komt. Minister Klink (vws), die op deze middag de wrr-verkenning De menselijke beslisser 2 in ontvangst nam, ging daarbij spontaan in op de daarin neergelegde bevinding dat de houding van de burger ten opzichte van de overheid meer wordt bepaald door de manier waarop die burger zich behandeld voelt dan door de uitkomst van de behandeling: dit herkende hij uit de medische sector. In zijn in deze bundel opgenomen lezing behandelt de minister de dilemma s die keuzebeïnvloeding in de gezondheidszorg met zich meebrengt. Aan het slot van de middag interviewde Inez de Beaufort, hoogleraar Medische Ethiek en hoofd van de Afdeling Medische Ethiek en Filosofie van de Gezondheidszorg van het Erasmus mc, op een speelse manier Henriëtte Prast, leider van het wrr-project Keuze, gedrag en beleid, over de mogelijk nadelige effecten van libertair paternalisme: infantilisering en een glijdende schaal. Dit interview treft u, net als de in dit boekje opgenomen lezingen, op de bijgevoegde dvd aan. Namens de wrr, Prof.dr. Henriëtte Prast

8 voorwoord noten 1 Zie voor een goed overzicht DellaVigna, Stefano (2009), Psychology and economics: evidence from the field, Journal of Economic Literature, v 316 ol. xlvii (June 2009), pp

9 8 de overheid als keuzearchitect

10 public policy nudges: the government as choice architect public policy nudges: the government as choice architect Richard Thaler Thank you very much for having me. It s wonderful for all of you to come and listen. I hope we have an interesting afternoon of nudging ahead of us. Let me first remind you that much of what I am going to say today is based on my book that was written with a very good friend of mine, Cass Sunstein, who was a colleague at the University of Chicago for many years. He is now working for his former friend and colleague at his law school, president Obama. Cass job or at least the title of his job is quite boring: he is the Director for the Office of Information and Regulatory Affairs. But the media call him the Regulation Tsar and I call him the Nudger in Chief. Cass is busy implementing these ideas and he sends me around to spread the gospel. So this church is a good place for spreading the gospel. 9 Let me start by saying what our goals were in writing this book. We had two ambitious goals. The first one was to try and create a framework for thinking about public policy that employed the idea of behavior economics and could possibly show how these ideas could be applied to many of the important problems that face the world today. So this was the merely ambitious goal. The ridiculously ambitious goal was to create a framework that could somehow span the political debates that, at least in America, are becoming increasingly polarized between the left and the right. We tried to create a framework that might be acceptable to both sides. As was mentioned in the introduction, there is some glimmer of hope for that. Both Cass and I have worked and campaigned on behalf of the Obama team, but I have never been named as an advisor to David Cameron, who is from the Conservative Party. And the president of South Korea, who is actually quite conservative, has also read the book and assigned it to his cabinet. So we are hoping that spanning the political divide might possibly work.

11 de overheid als keuzearchitect Let me start by explaining what behavioral economics is and let me offer a definition from Herb Simon, who was really a predecessor of the current field. He rightly says that the name seems a bit odd. He calls it a pleonasm; you don t have to be embarrassed not to know what that word means. It means a redundant phrase. He rightly says: one might wonder why we need that term. It isn t economics about behavior after all, so why do we need a special branch that does behavioral economics? As he correctly says, the answer to that lies in the assumptions of standard economics and the way they differ in behavioral economics. 10 In our book we talk about two kinds of creatures. There are humans, like most of the people in this room. And then there are imaginary creatures that appear primarily in economics articles and text books. They are sometimes called by the Latin term homo economicus, but we just call them econs. The difference between behavioral economics and other parts of economics is that behavioral economists study humans and the rest of the fields studies econs. Now what is the difference between a human and an econ? Humans are boundedly rational, to use Simon s term. Again, the contrast helps to explain this. An econ can look at an array of complicated financial instruments and immediately figure out which one has the highest value and choose it without error. A human has trouble doing long divisions if he does not have a calculator handy and humans also have limited attention spans. Econs are always on target. Sometimes we humans have our minds wonder. A second important principle is that humans have self control problems. Econs never do. They have never had a hangover, are never overweight and never splurge on a big tv or a pair of shoes that they don t really need. So they are actually not much fun, these econs. The third characteristic of econs is that they are unboundedly unscrupulous. For them every interaction is strategic. Normally, if somebody just asks you what time it is, you look at your watch and say it is Suppose you were outside waiting for the talk to begin and someone asks for the time, an econ would think: what is strategically the best response to this query? And he might say: if I lie and say it is only 2, I would probably get a better seat in the auditorium. So econs are always striving to one-up the other person. Fortunately, humans are a bit nicer than that.

12 public policy nudges: the government as choice architect Now the final aspect of behavioral economics that makes behavioral economics different from psychology and some of the other fields it draws upon, is that it is bad economics. I spent much of my career and the last 20 years studying financial markets and how they differ from the perfect markets that some of my University of Chicago colleagues write and dream about. I am not going to talk about the official market hypothesis today, but I am instead going to merely show a single picture that I claim is the single best evidence against the basic principle that drives the official market theory, which is the law of one price. Let me just show you this photo, which was taken in Buenos Aires. It shows identical oranges with different prices. Some of my economists claim that this is not a violation of the law of one price, it is rational discrimination against Americans who are too stupid to know the Spanish word for orange juice and too stupid to notice that the photographs of the oranges are identical. But at least until the end this is all I am going to say about financial markets. 11 So the approach that Cass and I take is what we call libertarian paternalism or might in Europe better be called liberal paternalism. And at least in the us both halves of this expression are quite unpopular. So why do we combine two unpopular, contradictory terms and write a book about that? We think that when combined, the terms are compatible and may be even lovable. So by libertarian or liberal, all we mean is we try to devise policies that maintain freedom of choice. We don t tell people: you must do this or you must not do that; we try to give them a choice. By paternalism we simply mean devising policies that are aimed at making people better off, as judged by themselves. It is not that Cass and I think we know what is best for other people or that we think Barack Obama or David Cameron know what s best for other people. We think we can help people make the choices they would make if they had all the information and time necessary to make a good choice. How do we do it? We do it using choice architecture, which is a phrase we coined while writing this book. So what is a choice architect? A choice architect is anyone who designs the environment in which choices are made. Suppose you go to a restaurant and the chef has decided what things he is going to cook that night. There is someone else whose job it is to produce a menu

13 de overheid als keuzearchitect and there are decisions to make. How to group the food that is going to be served, should cold appetizers and hot appetizers be in separate categories and within each category what is the order of the food. One would think that those things would not matter, but psychology tells us that they all matter. So here is the most important point I am going to make today. You must choose something. 12 Consider the following example which we used to motivate our book. Suppose that the director of school cafeterias for the Netherlands discovers that the order in which the food is displayed in school cafeterias influences what the kids eat. What use should be made of that information? If she knows this, how should she arrange the food? She could arrange the food to make the kids healthier or fatter. Or she could fool herself into thinking that she can avoid choice architecture, perhaps by arranging the food at random. But of course that itself would be a choice, and one that would slow the lines down as people would have no idea where to go. Imagine that the bread is in one place and the things to put on the bread are in a completely different place. It could take hours to find your lunch. Or you could use the strategy of lining your pocket; so just feature the items for which she gets the largest bribes. You can decide which of these you like best. If you like the first one, then you can join the liberal paternalism party with us. You could be the third and fourth members, after Cass and me. But again, the point I want to stress is that you must choose something. It is not possible to have a neutral choice architecture anymore than it is possible to have neutral architecture. The architect who built this church had some constraints probably about this room or the physical location, but there were all kinds of other decisions that influence the way we enjoy the room. The next point to make is that some designs are better than others. Chances are that you have a stove at home that looks like the one on this picture I show you. You have four burners and four knobs and if you want to turn on the left rear burner you have to turn one of those knobs on the left. If you are sitting in the back, maybe you can t read the labels on the two burners, which puts you into the same situation of someone my age who is looking down at the stove. I find that when I am using that stove at home, I m about 60/40 to turn on the right

14 public policy nudges: the government as choice architect knob. Which is better than chance, but only slightly. Compare that to the stove on the other picture, where we have not even labeled the knobs but no one would ever make a mistake. So we have a good design and a bad design. Our point is: why not choose good designs? Which brings me to the most famous Dutch contribution to choice architecture. Now for the ladies in the audience, this represents your best chance at seeing the inside of the men s toilet at Schiphol airport. You can see that there is something in there. I actually made sure that these flies were still there yesterday when I arrived at the airport. Now this was an innovation introduced by a former economist. I think this may be the best thing economists have ever done. The idea is that when men are taking care of business, they aren t paying very much attention to the task at hand. But if you give them a target, they will aim. According to the people at Schiphol airport, spillage has been reduced by 80 per cent. Now that fly has become my best example of a nudge. 13 So what is a nudge? A nudge is some small feature of the environment that attracts our attention and influences our behavior. It is important to stress that nudges work on humans but not on econs. So econs choose optically without nudges but humans sometimes need a nudge. We have a chapter on the principles of good choice architecture. I do not have time to talk about all of them today, so let me give some examples of the first three principles. The first is default. We have heard that the default option today is to speak Dutch, which I am opting out of. Normally, a default option is just what happens if you do nothing. So normally what happens if you do nothing is that nothing happens. But sometimes for example you walk away from your computer and if you go long enough, the screen saver comes on or the computer locks itself. How long that takes, is itself a default option that came on your computer, and most people never change it. The most important point about default options is that they are sticky. So whoever chooses the default options has a lot of power. Let me give two examples of this. The first we have lots and lots of data about. In the us we have for the last 25 years been switching over from a system of defined benefit plans to defined contribution plans,

15 de overheid als keuzearchitect known as 41k plans. The employee has to join the plan and decide how much to save and how to invest the money. Some employees never get around to joining. Now a simple solution to that is to change the default. So under the usual regime when you are first eligible to join the plan, you get a big pile of forms to fill out and if you do not fill them out you are not in. What some firms have done is switch to automatic enrollment. You get that first pile of forms, but the first page also says: if you do not fill this out we are going to enroll you at this savings level and this investment plan. Now this greatly speeds enrollment, but there is a downside: whatever the default options are, specifically the savings rate and the investment vehicle, those get sticky. 14 I am going to talk about a solution to that in a minute. Let me give you another example with respect to organ donations. In many countries, including the us and the Netherlands, if you want to make your organs available if you should die, you have to do something, sign some form. Countries are varied in how difficult it is to find that form and turn it in. Some European countries have adopted what is called presumed consent. This flips the default. You are assumed to give your consent unless you opt out. Spain is the world s leader in producing organs that are available for donation and one of the methods they use is presumed consent. That has some appeal, although some people object to this politically. I actually favor a third option, neither opt in nor opt out, but what I call mandated choice. It is actually the system we use in Illinois, where I live. The way it works in Illinois is that every few years you have to get your drivers license renewed and get your picture taken. When you do this, they ask you: do you want to be a donor yes or no? You must answer that question to get your drivers license. So you can say no. You are free to say no, but you can t just say: huhhhhh, I don t know. This has increased the proportion of people who agree to give their organs to 68 per cent. Nationwide in the us it s 38 per cent. This costs nothing. I wrote a column about this in the New York Times a couple months ago and I mentioned that Steve Jobs had recently received the liver transplant. I suggested that our goal should be to make it as easy to sign up to donate your organs as it is to download an app on an iphone. I nudged Steve Jobs to make an app available on the iphone for the people to sign up. Jobs didn t

16 public policy nudges: the government as choice architect have to do anything: two weeks later I was approached by somebody who said he read the column and was going to do this. So now there is an app for the iphone that you can click on and signup in any state in the us. That is yet another way we could make progress. Second principle: give feedback. People can t learn unless they get proper feedback. One example is this. Suppose you are painting the ceiling at home. You have white paint and you are painting over white paint. It is very hard to see where you have painted. Some genius maybe the same guy from Schiphol airport created a paint that goes on pink but then turns white. This means you never miss a spot because you get feedback. Here is another example of feedback. This little egg-shaped thing on the picture is called the ambient orb. It can be installed in people s homes and it normally just looks like this. But if you start using a lot of energy, it starts glowing red. Simply installing these in people s homes decreased energy used in peak periods by 40 per cent. And energy is all about reducing energies at the peak because that s what determines how many power plants you have to build. Here is another example that is studied by the great psychologist Bob Cialdini and his team. They went around neighborhoods and tried to encourage people to use less energy. I think this was in a hot climate in places like Arizona, where they have air conditioners. They presented these door hangers and encouraged people either to save money or save the environment or be a good citizen. The effect of this was zero. But then they had a fourth condition where they said: truthfully your neighbors are using less power, you should too. That reduced the energy used by 6 per cent. 15 There is a company in the us called O power. We now get these in my home in Chicago. When you get your utility bill, they tell you how much energy you are using compared to your neighbors. They don t name your neighbors, so there is no privacy concerns. They just say: here is your utility bill, it is 300 dollars, your neighbors bill was 200 dollars, the average of your neighbors. It turns out that simply providing this information reduced usage by 2-6 per cent. It costs nothing. So the question is: why wouldn t we do things like that? There is a lot of low hanging fruit. There are a lot of ways to alter behavior on climate change that cost nothing. We don t have to invent

17 de overheid als keuzearchitect new kinds of energy sources. Behavior change is one of the things we should be investing in. 16 The first time I went to Paris, probably 20 years ago, I went into the metro. You know they give you one of these tickets. It has a magnetic stripe and there is some writing on the other side. I was looking at it and I didn t know how to put it in the machine. I m an experimentalist and put it in with the magnetic stripe up. That worked, and for the next 20 years I religiously did it that way. Then my wife and I spent 4 months living in Paris. And since now I was a native, I was showing some friends around how to use the metro. I said: it s very important when you go on the metro to put the ticket in this way. My wife started laughing. She says: it doesn t matter which way you put it in, it works any way. Which is the only reason why I had gotten it right for 20 years. Now compare that to the parking garages in downtown Chicago. They work this way: you put your credit card in when you come in, and when you are leaving you drive up to the exit. You put your credit card back in, and it takes some money and the gate goes up. There are four possible ways of putting that card into that machine. Exactly one of those four ways works. You often find yourself behind some idiot who gets it wrong more than three times. Not that this has ever happened to me, but imagine you put your card in, it comes out, you look and the gate is still down. Now you don t know what mistake you made; it could be the wrong card, it could have been demagnetized, it could have been put in the wrong way, you don t actually remember which way you put it in. You put it back in and it could be the same way. Now this has gotten so bad, that if you go to the Chicago Symphony concerts, afterwards they have hired someone just to stick the cards in the right way. Without him, people would still be in that garage from last month s concert. So we need to expect error. One quick way people error is by not saving enough. In America we now trust people to save enough for retirement, but many of them don t. A colleague and I developed a method to help with this. It is called Save more tomorrow, and it is based again on basic psychology. One principle of psychology is that

18 public policy nudges: the government as choice architect we all have more willpower in the future than right now. Now many of us in the room are planning to start diets on January 2; not tonight, not even at the coffee break. So we invited people to join up for a plan where their contributions to the pension plan go up every time they get a raise, and this happens automatically. And it keeps happening until they say stop, or until they hit some maximum. Now the first company that we did this, we tripled saving rates and it is now available in thousands of firms around the us. It is sort of spreading like those flies. Now here are some examples of this principle in the health care domain. You know when you go to fill your car up if you have a diesel car, the nozzle is a different size to prevent you from putting the wrong fuel into your car. It used to be that there was a big problem in operations that people would get the wrong anesthesia. There is a machine with a lot of hoses and if you connect the wrong hose to the wrong slot, the patient dies. They solved that problem by making the nozzles incompatible, so it is just not possible to make that mistake. Another big problem in health care is compliance. There are many diseases where we know the medicine, we know the method to treat someone, but patients just don t do what they are supposed to do. Diabetes is the classic example. For all kinds of things getting people to take their medicine is a problem. Think about the choice architecture of designing a pill. Suppose you want to manipulate the frequency in which people take the pill. The best kind of pill is the one you take every morning. The best would be a shot you get once and you are done. Now there is no compliance. Otherwise the best is once per day. Twice a day is bad, three times a day is terrible, but once every other day is completely hopeless. Is there any human that could master taking a pill every other day? Or every third day? That would be completely terrible. Once a week is not so bad. Some calcium supplements are based on once a week. Most people take it every Sunday morning; that is not too bad. Birth control pills are an interesting case, because you have to take them every morning and then you stop for a week. So the way they are devised is that there are placebos for 7 days, so you don t lose the ritual of everyday. 17

19 de overheid als keuzearchitect One of the problems people have in hospitals is what is called the central line infection. When a central line is inserted, there are certain procedures that should be followed. If they are followed then everything is fine, but if they are not followed then there can be an infection. These infections kill people and cost tons of money. It has been shown that if they follow a simple checklist in the operating room, you can reduce these infection rates to zero. Interestingly, one of the items on the checklist is that nurses are given permission to remind the doctors to wash their hands. Hand washing is key. Covering up the body except for where the line is going in, is another key. Arming the nurses to remind the doctors to follow the rules, is one of the things on the checklist. There is no excuse for any hospital not to adopt these procedures, but many don t. 18 Here is something that I have been pushing a lot since the book came out. It sounds quite boring but I think is actually quite important. The idea is to change the way we do disclosure. I still have to learn the way it works here, but in the us if I get a credit card, I get 30 pages of fine print telling me all the rules of that credit card, which I presume no one has ever read. Now what we are suggesting is to supplement that with an electronic disclosure. The way it would work is that once a year you would get an with a file with two types of information. One is your usage data: it will tell how you have used that credit card for the last year. The other would be essentially a spreadsheet of all the ways that credit card can charge you for things. You could use this for credit cards, for mortgages, for cell phones it is a perfectly general idea. Now it is not that we think any human would open those files. But we think that in one click they are able to upload the file to third-party websites, and that would help them shop and turn humans into econs as shoppers. When we wrote this book, these websites would emerge, they have already emerged. Here is another example. There is a website in the us that is called Billshrink.com. It helps people to find a good mobile calling plan. You could use the same system for credit cards. One of the principles that I stress is that we as consumers should have the right to our own usage data. The suppliers have it, they know how many calls we have made, how many text messages we have sent, how many s.

20 public policy nudges: the government as choice architect Why shouldn t they share that data with us so we can become intelligent shoppers? Now one of the advantages of this kind of approach is that the alternative is regulation, and regulation is a never-ending game. So for example, I just read an article that in Australia a couple of years ago they regulated how much a credit card can charge merchants for using this card. They cut those fees in half. What has been happening over the last few years is that credit card companies are introducing more and more ingenious ways of charging you for things. In America we call this the whack em game, where you knock something down and something else pops up. The kind of disclosure rules I am talking about, would end that game because all the ways they charge you would be transparent. Let me end with a comment about the financial crisis. Alan Greenspan gave a famous mea culpa speech, where he said he was shocked. Like the character in Casablanca, he was shocked that the people in the financial markets were not paying enough attention to counterparty risks. And he was also shocked that the smartest financial institutions in the world were viewing mortgage securities as a steal. And in his world view they were econs, super econs and would not make this kind of mistake. Here is my take on the financial crisis. I think two of the mistakes I have been talking about today are important to understanding what happened. One is bounded rationality. So the crisis started with people in places like Las Vegas, Phoenix and Miami taking out mortgages that were complicated, and which they could only really pay back if real estate prices kept going up. It is not surprising to anybody really that some people will not understand a complicated mortgage. So the bounded rationality of the borrowers is not surprising. What is surprising is that this bounded rationality worked all the way up, to the ceo s of major financial institutions. What they did not understand is what their traders were doing. So you know, you have companies like Bear Sterns and aig and Lehman Brothers, that were essentially brought down or greatly shrunk by the behavior of a very small part of the organization that was engaged in trading practices that the ceo s could not understand. So we have bounded rationality all the way from the bottom to the top. The second key thing that I would point to is self control problems. Again, it started the crisis with people. Most of the mortgages were refinances. 19

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Choices elementary GRAMMAR

Choices elementary GRAMMAR Choices elementary GRAMMAR Module 1 present simple p.15 Vorm Hele werkwoord (zonder to) Derde persoon (he/she/it) + (e)s I eat pizza. The cat eats fish. Mom washes my dirty clothes. Module 1 present simple

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation!

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University Internationaal Instituut voor

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES:

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Consumer survey on personal savings accounts

Consumer survey on personal savings accounts Consumer survey on personal savings accounts April 04 GfK 04 Consumer survey on personal savings accounts April 04 Table of contents. Management Summary. Research design. Research findings GfK 04 Consumer

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Consumer billing Best practices

Consumer billing Best practices Consumer billing Best practices Jaap Jan Nienhuis 20 March 2013 tomorrow s transactions today Welcome 2 Titel subtitel. Auteur(s) datum voluit. Innopay BV. Alle rechten voorbehouden. Jaap Jan Nienhuis

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie