Het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan als basis voor inhoudelijke samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan als basis voor inhoudelijke samenwerking"

Transcriptie

1 Het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan als basis voor inhoudelijke samenwerking Gerard van Uunen & Eelco Dam Algemene Vereniging Schoolleiders 26 november

2 Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs 2

3 ouders sport onderwijs samenwerkingsverband jeugdzorg cultuur gemeente 3

4 onderwijs afstemming tussen: familie gemeenschap 4

5 5

6 SOP / OP JEUGD AFSTEMMING 6

7 .in begin oktober 2013 opstellen concept schoolondersteuningsprofiel (SOP) schoolondersteuningsprofiel op schoolniveau 7

8 Samenwerkingsverband 8

9 9

10 Waar zijn we goed in goede pedagogische aanpak 10

11 Wat willen we niet complexe problemen meervoudige problemen onveilige situaties 11

12 Wat willen we leren omgaan met gedragsproblemen omgaan met hoogbegaafdheid sociaal emotionele problemen angststoornissen 12

13 inclusief onderwijs dekkend aanbod zorgprofiel schoolniveau gat te dichten basisprofiel Vaststellen basisprofiel 13

14 OP SOP Analyse ambities team GEMEENTE (JEUGDZORG) OOGO 14

15 Het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan als basis voor inhoudelijke samenwerking 15

16 event Praktijkvoorbeeld Noor rollenspel ervaren vertaling praktijksimulatie richten inrichten praktijkrealisatie verrichten 16

17 PROGRAMMA WAAROM EEN PRAKTIJKSIMULATIE? INTRODUCTIE De Casus Noor - artikel OPDRACHT - rollenspel NABESPREKING - relatie naar de praktijk 17

18 WAAROM EEN PRAKTIJKSIMULATIE: Wat onthouden mensen: 10% van wat ze lezen 20% van wat ze horen 30% van wat ze zien 40% van wat ze horen én zien 70% van wat ze (zelf) zeggen 90% van wat ze doen 18

19 WAT DOET EEN PRAKTIJKSIMULATIE? Ontwikkelen van bewustzijn Spiegel en venster Laten zien wat je doet, hoe je het doet Laten zien hoe het anders kan Koppelen denken en doen Betekenis geven: hier gaat het om Experimenteren / oefenen Bewust onbekwaam maken 19

20 VIJF FUNCTIES VAN EEN PRAKTIJKSIMULATIE 1. Bewustwording en motivatie 2. Vaardigheidstraining 3. Kennis en inzicht 4. Communicatie en samenwerking 5. Integratie van leerervaringen 20

21 Ongedwongen Mensen nemen deel op eigen initiatief en zijn vrij om te experimenteren. Afgebakend De oefening wordt uitgevoerd binnen een bepaalde tijd en ruimte. Plezierig Deelnemers worden geënthousiasmeerd en uitgedaagd door de oefening. Regels De activiteiten van deelnemers worden uitgevoerd binnen kaders van rollen en regels. Ervaringen Regelmatige opeenvolging van doen, (er over) praten en weer doen. 21

22 PRAKTIJKSIMULATIE Waarom: Herkenbaar en veilig Haalt je uit de werksituatie Inspireert en enthousiasmeert Keuze: Rollenspel Het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan als basis voor inhoudelijke samenwerking Want: Vergelijkbaar primair proces Maatschappelijke functie Spreekt tot de verbeelding 22

23 ROLLENSPEL Doel: Hoe kunnen we in gezamenlijkheid zo optimaal mogelijk aansluiten bij behoefte van Noor. 23

24 HOOGBEGAAFD EN ADHD PIANO MEDICIJNEN NOOR HOCKEY OUDERS ETEN VRIENDINNEN 24

25 Stap 1 Opdracht Oriëntatie Opdracht: o Afstemming rollen, taken en verantwoordelijkheden o Bepaal wat de beleidsonderwerpen zijn o Prioriteer de onderwerpen o Bepaal de procedures 25

26 Gedragsstijlen Stap 1 Oriëntatie Dominant, afstandelijk en sociaal gedrag is bijvoorbeeld in een vergadering goed te herkennen: o Iemand die zeer dominant is, is veel aan het woord, zelfs als hij zich nauwelijks voorbereid heeft. o Iemand die heel afstandelijk is, is goed voorbereid en neemt pas het woord als hij goede argumenten heeft. Omdat hij zich laat overstemmen door dominante mensen, komen de goed onderbouwde ideeën niet altijd over. o Iemand die overwegend sociaal is, steunt gemakkelijk anderen. Omdat een sociaal iemand vooral aardig gevonden wil worden, is wel eens onduidelijk waar hij of zij zelf voor staat. 26

27 Afspraken 5 afspraken 1) Respecteer elkaar 2) Speel geen rol, blijf jezelf 3) Hoe meer energie je in het spel stopt, hoe meer je eruit zult halen 4) Praat niet over het spel tijdens het spel 5) Alle informatie is vertrouwelijk 27

28 PROCES Stap 1 Oriëntatie Stap 2 1 e Overleg Stap 4 Plannen presenteren Stap 3 2 e Overleg 28

29 Stap 1 Oriëntatie Periode: 1 januari 15 februari (5 min.) (individueel) Inlezen: Casus Noor, rolbeschrijving + opdracht Strategie bepalen Taken verdelen (afhankelijk van het aantal deelnemers) Opdracht: o Afstemming rollen, taken en verantwoordelijkheden o Bepaal wat de beleidsonderwerpen zijn o Prioriteer de onderwerpen o Bepaal de procedures 29

30 Stap 2 1 1Oriëntatie e Overleg Periode: 15 februari 30 april (15 min.) 1 e fase Overleg Bestuurders Overleg Uitvoerders 2 e fase Plenair beleidswensen kenbaar maken en presenteren Opdracht: o Afstemming rollen, taken en verantwoordelijkheden o Bepaal wat de beleidsonderwerpen zijn o Prioriteer de onderwerpen o Bepaal de procedures 30

31 Stap 13 2Oriëntatie e Overleg Periode: 30 april- 15 juni (10 min.) Overleg Bestuurders Overleg Uitvoerders Vertalen van beleidswensen naar doelen (proces en product) Opdracht: o Afstemming rollen, taken en verantwoordelijkheden o Bepaal wat de beleidsonderwerpen zijn o Prioriteer de onderwerpen o Bepaal de procedures 31

32 Stap Stap 1 4 Oriëntatie Plannen presenteren Periode: 15 juni 15 juli (10 min.) Presenteren van de doelen Opdracht: o Afstemming rollen, taken en verantwoordelijkheden o Bepaal wat de beleidsonderwerpen zijn o Prioriteer de onderwerpen o Bepaal de procedures 32

33 Stap 1 EVALUATIE Oriëntatie Opdracht: o Afstemming rollen, taken en verantwoordelijkheden o Bepaal wat de beleidsonderwerpen zijn o Prioriteer de onderwerpen o Bepaal de procedures Belangrijkste leerervaringen voor de eigen situatie? 33

34 De Rollen UITVOERDERS Combinatiefunctionaris Ouder Leerkracht Pianoleraar BESTUURDERS Directeur basisschool Wethouder onderwijs en sport Directeur muziekschool Directeur sportservice centrum 34

35 CASUS NOOR Noor is 9 jaar en zit in groep 6 van basisschool De Meander in Venlo. Ze gaat met steeds minder plezier naar school. In groep 4 zijn er een aantal toetsen afgenomen om haar intelligentie te testen. Uit vervolgonderzoek, op initiatief van de ouders, is gebleken dat Noor niet alleen hoogbegaafd is maar dat ze ook kenmerken van ADHD heeft. De ouders van Noor hebben aangegeven dat de school te weinig kan inspelen op de behoefte van Noor: ze wordt niet uitgedaagd en wordt als lastig gezien. Er zijn regelmatig conflicten met mede-ouders, de groepsleerkracht en schoolleiding. De laatste maand slikt ze ook haar medicijnen niet meer op school. De groepsleerkracht heeft bij de schoolleiding aangegeven dat er sprake is van handelingsverlegenheid. Tijdens de sportlessen kan ze niet goed meekomen omdat ze wat overgewicht heeft en daardoor wordt uitgelachen. Ze doet regelmatig niet mee met de sportlessen. Noor zit sinds haar zesde jaar op hockey. Dit doet ze met veel enthousiasme. De vader van Noor is coach om te zorgen dat het gedrag van Noor gereguleerd kan worden. De aansluiting in het hockeyteam is niet optimaal. De combinatiefunctionaris traint het team en heeft meerdere pogingen ondernomen om het groepsproces positief te beïnvloeden. Er zijn momenteel geen verbindingen tussen school en de hockeyvereniging. Op de muziekschool heeft Noor pianoles. Er is een goede klik met de pianoleerkracht. Ze wordt uitgedaagd om zelf arrangementen te schrijven en geeft regelmatig uitvoeringen van haar eigen gecomponeerde muziekstukken. Noor is hier erg trots op. 35

36 1. UITVOERDER ROL: Combinatiefunctionaris in dienst van sportservice centrum OPDRACHT: o Je hebt een rol toegewezen gekregen (handel en redeneer vanuit deze rol) o Lees de casus Noor o Bekijk je verlanglijstje en bespreek de belangen in je groep van uitvoerders o Zorg voor gezamenlijke afstemming o Speeltijd maximaal 40 minuten VERLANGLIJSTJE / BELANGEN: o Multifunctionele hal bij een school o Meer uren en versterken van de rechtspositie o Meer sporturen in de school o Sportverenigingen ondersteunen bij het omgaan van leerlingen met gedragsproblemen zoals Noor o Verbindingsofficier tussen sport en onderwijs GEDRAGSSTIJL: o Dominant 36

37 2. UITVOERDER ROL: Ouder OPDRACHT: o Je hebt een rol toegewezen gekregen (handel en redeneer vanuit deze rol) o Lees de casus Noor o Bekijk je verlanglijstje en bespreek de belangen in je groep van uitvoerders o Zorg voor gezamenlijke afstemming o Speeltijd maximaal 40 minuten VERLANGLIJSTJE / BELANGEN: o Meer individuele aandacht op school voor Noor o Reduceren van het medicijngebruik o Samenwerking hockey, school, muziekschool en huisarts o Een aanpak om het gedrag van Noor te reguleren o Begrip verkrijgen voor het gedrag van Noor GEDRAGSSTIJL: o Dominant en afstandelijk 37

38 3. UITVOERDER ROL: Leerkracht OPDRACHT: o Je hebt een rol toegewezen gekregen (handel en redeneer vanuit deze rol) o Lees de casus Noor o Bekijk je verlanglijstje en bespreek de belangen in je groep van uitvoerders o Zorg voor gezamenlijke afstemming o Speeltijd maximaal 40 minuten VERLANGLIJSTJE / BELANGEN o Meer materialen om Noor te kunnen begeleiden o Doorgaande lijn voor de pedagogische aanpak voor Noor o Minder conflicten met ouder(s) o Meer handen in de klas o Goede muzikale musical in groep 6 GEDRAGSSTIJL: o Sociaal 38

39 4. UITVOERDER ROL: Pianoleraar in dienst bij de muziekschool OPDRACHT: o Je hebt een rol toegewezen gekregen (handel en redeneer vanuit deze rol) o Lees de casus Noor o Bekijk je verlanglijstje en bespreek de belangen in je groep van uitvoerders o Zorg voor gezamenlijke afstemming o Speeltijd maximaal 40 minuten VERLANGLIJSTJE / BELANGEN: o Meer afstemming met school over Noor o Meer kinderen op pianoles o Ambitie om muziekles te willen geven op school (betaald) GEDRAGSSTIJL: o Sociaal en afstandelijk 39

40 1. BESTUURDER ROL: Directeur basisschool OPDRACHT: o Je hebt een rol toegewezen gekregen (handel en redeneer vanuit deze rol) o Lees de casus Noor o Bekijk je verlanglijstje en bespreek de belangen in je groep van bestuurders o Zorg voor gezamenlijke afstemming o Speeltijd maximaal 40 minuten VERLANGLIJSTJE / BELANGEN: o Expertisecentrum in de regio worden m.b.t. hoogbegaafdheid o Extra ruimte in de school om hoogbegaafde op te vangen o Professionaliseren van leerkrachten op school (hoogbegaafde en autisme) o Training omgaan met ouderparticipatie o Structureel overleg met de gemeente (LEA) m.b.t. financiën o Meer leerlingen o Wil graag het vignet gezonde school ontvangen GEDRAGSSTIJL: o Sociaal en afstandelijk 40

41 2. BESTUURDER ROL: Wethouder onderwijs en sport OPDRACHT: o Je hebt een rol toegewezen gekregen (handel en redeneer vanuit deze rol) o Lees de casus Noor o Bekijk je verlanglijstje en bespreek de belangen in je groep van bestuurders o Zorg voor gezamenlijke afstemming o Speeltijd maximaal 40 minuten VERLANGLIJSTJE / BELANGEN: o Willen profileren in de gemeente aangaande gezonde leefstijl o Koppelen stelselwijziging passend onderwijs en jeugd o Inhoudelijke afstemming met het onderwijsveld op basis van inhoud waarbij de beleidsvisie van de gemeente leidend is o Voldoen aan de wetgeving o Leidend zijn in de regionale samenwerking met gemeenten GEDRAGSSTIJL: o Dominant en afstandelijk 41

42 3. BESTUURDER ROL: Directeur muziekschool OPDRACHT: o Je hebt een rol toegewezen gekregen (handel en redeneer vanuit deze rol) o Lees de casus Noor o Bekijk je verlanglijstje en bespreek de belangen in je groep van bestuurders o Zorg voor gezamenlijke afstemming o Speeltijd maximaal 40 minuten VERLANGLIJSTJE / BELANGEN o Meer klanten voor de muziekschool o Profileren m.b.t. gedragsproblemen en muziek o Altijd op zoek naar geldstromen om de muziekschool in stand te kunnen houden o Wil muziek prominent op de agenda zetten van de gemeente GEDRAGSSTIJL: o Sociaal 42

43 4. BESTUURDER ROL: Directeur sportservice centrum OPDRACHT: o Je hebt een rol toegewezen gekregen (handel en redeneer vanuit deze rol) o Lees de casus Noor o Bekijk je verlanglijstje en bespreek de belangen in je groep van bestuurders o Zorg voor gezamenlijke afstemming o Speeltijd maximaal 40 minuten VERLANGLIJSTJE / BELANGEN: o Meer kinderen aan het sporten o Profileren m.b.t. gedragsproblemen en sport o Meer uren combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach o Wil een kindcentrum in de gemeente waarin sport centraal staat GEDRAGSSTIJL: o Sociaal en in hoge mate dominant 43

44 Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Situatie per 18 november 2013 Primair Onderwijs: 77 Voortgezet Onderwijs: 75 Totaal: 152 landelijk: 2; rest: regionaal 44

45 voor 1 januari 2014 opstellen concept ondersteuningsplan ondersteuningsplan op niveau samenwerkingsverband 45

46 voor 1 maart 2014 instemmen ondersteuningsplanraad (OPR) met concept - ondersteuningsplan.in voor 1 mei 2014 vaststellen ondersteuningsplan en toesturen naar inspectie 1 augustus 2014 invoering zorgplicht 46

47 schooljaar implementeren van schoolbeleid (schoolondersteuningsprofiel) ondersteuningsplan (SWV) omzetten naar schoolniveau (school) 47

48 1. De ouder als gelijkwaardige gesprekspartner. Deze rol komt vooral naar voren als het gaat om beleidsvorming en ontwikkeling. Rollen van ouders in Passend 2. De ouder als bestuurlijke Onderwijs: tegenspeler. Wanneer het gaat om besluitvorming (bijvoorbeeld binnen de (G)MR) heeft een ouder deze rol. 3. De ouder als consument van het onderwijs dat zijn/haar kind ontvangt en de daar omheen liggende infrastructuur. In deze rol toetst de ouder de kwaliteit van het onderwijs. 48

49 De 1e groep. De ouder die alleen informatie nodig heeft over de juiste onderwijsvorm en vervolgens zelf de juiste onderwijsvorm vindt. Het gaat dan om informatie die de school in principe zou moeten kunnen geven. Drie groepen van ouders: Allereerst is van belang dat er voldoende heldere en actuele informatie beschikbaar is over Passend 1 e Onderwijs. In eerste instantie moet de school hierover beschikken, omdat zij groep voor deze groep ouders het eerste aanspreekpunt vormt. De vraag is echter of zij altijd de meest actuele informatie heeft. Veel informatie is ook op landelijk niveau beschikbaar bij diverse (ouder)organisaties. Een andere vraag is hoe deze informatie te ontsluiten voor een grotere groep ouders. Via een website, een informatiebrochure of een stroomdiagram? Hierin kunnen de (ouder)organisaties (ook de AVS) een belangrijke rol spelen. 49

50 De 2e groep. De ouder die enige ondersteuning nodig heeft bij het vinden van de juiste onderwijsvorm. Deze ondersteuning kan via bijvoorbeeld een onderwijsloket verkregen worden. Drie groepen van ouders: Voor ouders die enige ondersteuning nodig hebben, is het van belang dat deze ondersteuning 2 e laagdrempelig groep is. In sommige gevallen kan dit wellicht via de school of het regionale netwerk Passend Onderwijs aangeboden worden. In andere gevallen valt te denken aan een lokaal onderwijsloket, bijvoorbeeld binnen een (deel)gemeente of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Van belang is dat deze ondersteuning laagdrempelig en direct toegankelijk is voor ouders. Het netwerk of de gemeente dient hiervoor zorg te dragen. 50

51 De 3e groep. De ouder die intensieve begeleiding nodig heeft van een onafhankelijke ondersteuner. Drie groepen van ouders: Wanneer ouders intensieve begeleiding nodig hebben, dan is het van belang dat de begeleider, zoals bijvoorbeeld een ouderconsulent, voldoende deskundig 3 is e en groep zich goed kan verplaatsen in de positie van de ouders en het kind. De regionale netwerken zijn de aangewezen partij om zorg te dragen voor professionalisering van deze ondersteuners. Een andere mogelijkheid is om deze ondersteuning onder te brengen binnen een CJG. In dat geval is de gemeente primair verantwoordelijk voor beschikbaarheid van middelen en deskundigheidsbevordering. 51

52 Individuele ouderondersteuning & Collectieve belangenbehartiging 52

53 Individuele ouderondersteuning Individuele ouderondersteuning is belangrijk op momenten dat een kind: problemen heeft op school; extra begeleiding nodig heeft; naar een andere school moet omdat deze school beter Passend Onderwijs kan bieden. 53

54 Voor advies en ondersteuning willen de meeste ouders terecht kunnen bij de school van hun kind. Bij vragen en/of problemen is echter in de meeste gevallen een onafhankelijke, deskundige begeleider gewenst. Dan volstaat ondersteuning via de school van hun kind niet meer, maar dient er één laagdrempelig aanspreekpunt of loket te zijn waar de ouders terecht kunnen. Het belang van het kind en de ouders staat echter in alle gevallen voorop. 54

55 Met betrekking tot de individuele ouderondersteuning vinden de ouders dat de volgende aspecten er het meest voor zorgen dat de kwaliteit goed is en blijft: goede communicatie en samenwerking tussen alle betrokkenen (ook ouders); voldoende actuele en duidelijke informatie; voldoende kennis en deskundigheid; voldoende tijd en budget. 55

56 Collectieve belangenbehartiging Bij collectieve belangenbehartiging is gewenst: dat er goed geluisterd wordt; dat er (h)erkenning is voor de problematiek; dat er een bundeling van kennis en ervaringen van ervaringsdeskundige ouders plaats kan vinden. 56

57 Regionaal Ondersteuningsplanraad Met de invoering van Passend Onderwijs zal de collectieve belangenbehartiging meer regionaal geregeld worden: de invulling van het Passend Onderwijsaanbod kritisch volgen; opkomen voor de belangen van ouders (met kinderen met speciale onderwijsbehoefte); meedenken over de invulling van Passend Onderwijs in de regio. 57

58 58

59 59

60 Gerard van Uunen & Eelco Dam adviseurs Algemene Vereniging Schoolleiders 60

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17 224 Observeren en volgen Bernadette (8 jaar) en haar broertje Koos (5 jaar) komen samen binnen. Bernadette kijkt dadelijk waar haar vriendinnen zitten. Er zit een groepje meisjes bij elkaar aan tafel.

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Samen werken voor déze kinderen De schattingen variëren, maar niemand twijfelt er aan dat er jaarlijks heel wat leerlingen thuis zitten en niet het passende

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie