U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE"

Transcriptie

1 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

2 Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole --Outplacement --Outsourcing Verdediging en bescherming van de werkgever --Sociaaljuridische begeleiding en rechtsbijstand --Sociale audit, collectieve onderhandelingen en conflictbeheer Statuut zelfstandige Sociaal Secretariaat in België in Frankrijk Kinderbijslag Gewaarborgd loon (bouwsector) Bescherming en motivatie van personeel --Dienst voor preventie en risicobeheer --Verzekeringsbemiddeling --Employee benefits Informaticatoepassingen FORMALIS ondernemingsloket

3 INHOUDSOPGAVE VÓÓR HET OPSTARTEN VAN UW ONDERNEMING 4 EEN ONDERNEMINGSPLAN 5 DE KEUZE VAN DE RECHTSVORM 5 VOORAFGAANDE VERGUNNINGEN 5 EEN BANKREKENING OPENEN 10 Sociale bijdragen 11 Berekening van de sociale bijdragen 11 Voorlopige bijdragen 11 Definitieve bijdragen (regularisatie van de voorlopige bijdragen) FORMALITEITEN OM ZELFSTANDIGE TE WORDEN 6 HET ONDERNEMINGSLOKET FORMALIS 7 De kruispuntbank van ondernemingen 7 Inschrijving bij het verzekeringsfonds voor zelfstandigen 8 Inschrijving bij de btw 8 Leurkaarten en kermiskaarten 8 Beroepskaart 8 Informatie 9 HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS 12 AANVRAAG TOT VERMINDERING VAN DE VOORLOPIGE BIJDRAGEN 12 Mogelijke vermindering of vrijstelling van bijdragen (ART. 37) 12 Vennootschappen, opgelet! 12 Vrijstelling 12 Wijzigingen 13 Specifiek stelsel voor de helpende echtgenoot van een zelfstandige 14 VERZEKERINGEN 14 Voor actieve zelfstandigen en bedrijfsleiders 15 Voor werkgevers VOOR ZELFSTANDIGEN 9 Wie is betrokken? 9 Aansluitingstermijn 15 MUTUALITEIT 15 Dekking van zelfstandigen

4 VÓÓR HET OPSTARTEN VAN UW ONDERNEMING EEN ONDERNEMINGSPLAN U wilt een idee of een product verkopen. Denk goed na voor u tot actie overgaat. U zult geld moeten uitgeven alvorens uw eerste klant gezien te hebben. Welke activiteit gaat u uitoefenen? Wie zijn uw concurrenten? Waar zijn ze gevestigd? Aan welke prijs verkopen zij hetzelfde product als u? Welke winstmarge gaat u op uw verkoop nemen? Wat zullen uw kosten zijn voor materiaal, huur, verplaatsing, belastingen, bijdragen...? Hoe gaat u uw eerste investeringen financieren? Welke voorwaarden worden u door de verschillende banken geboden? Een businessplan en een financieel plan opstellen om u tijdens de eerste jaren te begeleiden, is geen luxe, maar een noodzaak om te slagen in uw project, groot of klein. Noteer uw plannen in spreadsheets en pas ze regelmatig aan de evolutie in de eerste jaren van uw onderneming aan. Het zijn de instrumenten om de rentabiliteit van uw onderneming te meten en bovendien overtuigende elementen tegenover derden (banken). Hetzelfde geldt voor de specialisten die u zullen bijstaan. U omringen met personen die deskundig zijn in domeinen die niet noodzakelijk de uwe zijn, kan u veel geld besparen. Investeren in de diensten van een goede boekhouder, een goede fiscalist of een goede sociale groep is enkele uren bespreking waard. U vertrekt toch ook niet op reis zonder bagage. 4 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

5 DE KEUZE VAN DE RECHTSVORM U kunt uw onderneming onder uw eigen naam opstarten of een rechtspersoon oprichten waarvan u het bestuursorgaan zult zijn (zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder). Uw boekhouder of fiscalist zal u begeleiden in de keuze tussen deze twee oplossingen want de fiscale gevolgen verschillen. Indien u voor de rechtspersoon kiest, zal een notaris naar keuze u helpen om de statuten op te stellen en ze neerleggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De griffie zal de gegevens van de rechtspersoon in het register van de rechtspersonen (RPR) inschrijven en u het ondernemingsnummer meedelen. Natuurlijke persoon of rechtspersoon, u moet hierna langsgaan bij het ondernemingsloket. VOORAFGAANDE VERGUNNINGEN Alvorens u in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) hebt u vooraf vergunningen nodig indien: u beenhouwer-spekslager wil worden u onderdaan bent van een land buiten de Europese economische ruimte. U moet vóór de aanvang van uw activiteit ook ingeschreven zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Als voor sommige beroepen een voorafgaande vergunning nodig is, dan vereisen andere beroepen zoals de uitoefening van een kermisactiviteit, de verkoop van levensmiddelen of alcohol andere formaliteiten bij het ondernermingsloket na uw inschrijving bij de KBO. De loketbediende van FORMALIS zal u graag helpen. EEN BANKREKENING OPENEN Iedere zelfstandige is wettelijk verplicht een bankrekening te openen die voorbehouden is aan zijn beroepsactiviteit. OPGELET! U mag uw privérekening niet gebruiken voor uw beroepsactiviteit. U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE 5

6 FORMALITEITEN OM ZELFSTANDIGE TE WORDEN HET ONDERNEMINGSLOKET Art. III Alle handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht zijn verplicht om zich respectievelijk met de handels-, ambachtshoedanigheid of hoedanigheid van niet-handelsonderneming naar privaat recht te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloket van hun keuze en dit vóór de aanvang van hun activiteiten. Deze verplichting is zowel van toepassing op het ogenblik van de oprichting van de onderneming als bij de opening van een nieuwe vestigingseenheid. 2. De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met de handels- of ambachtshoedanigheid vormt, behoudens tegenbewijs, een vermoeden van de hoedanigheid van koopman of ambachtsman, naargelang de aard van de inschrijving.... (Wetboek van economisch recht) Ondernemingsloketten zijn privé-instellingen die taken uitvoeren voor rekening van de overheid en dus strikt gehouden zijn aan de wettelijke regels. Daarom heeft GROUP S het ondernemingsloket FORMALIS opgericht dat ter beschikking staat van alle ondernemingen, al dan niet aangesloten bij GROUP S. Elke zelfstandige, handelsonderneming of niet-handelsonderneming naar privaatrecht moet zich vóór het begin van activiteit inschrijven in de KBO. Het loket kan de begindatum van activiteit pas in de KBO inschrijven na vooraf te hebben nagegaan of de zelfstandige of het dagelijks bestuursorgaan van handelsondernemingen voldoen aan de regels betreffende de basiskennis bedrijfsbeheer en, voor sommige sectoren, aan de regels betreffende de technische kennis die wettelijk zijn opgelegd. Alle ondernemingen zijn ertoe gehouden de adreswijziging van een uitbatingszetel of de wijziging van de activiteit die er wordt uitgeoefend, te laten inschrijven in de KBO, alsook de gedeeltelijke of volledige stopzetting van de activiteit van de onderneming en dit binnen 30 dagen na de effectieve stopzetting. Vanaf 1 juli 2009 moeten ook niet-commerciële ondernemingen naar privaatrecht (vb. vrije beroepen) zich in de KBO laten inschrijven via het ondernemingsloket. Ook zij hebben de verplichting de wijzigingen en stopzetting van hun beroep te laten inschrijven. Sinds 28 december 2009 krijgen de ondernemingsloketten taken opgelegd door de Europese "Dienstenrichtlijn" die in het Wetboek van economisch recht is hernomen. Het "één-loket" (Point of Single Contact) is de bemiddelaar bij alle procedures en formaliteiten van een onderneming. Het verstrekt informatie over de procedures en formaliteiten, de contactgegevens van de bevoegde overheid, de toegangsvoorwaarden tot de databanken en openbare registers, de beschikbare rechtsmiddelen en gegevens van de verenigingen en organisaties waar de dienstverleners of -ontvangers praktische bijstand kunnen krijgen. 6 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

7 DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN 1) Inschrijving van de ondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) Iedere KMO die een handelsactiviteit opstart, moet bewijzen dat ze de vereiste kennis bedrijfsbeheer bezit: via een diploma, via beroepservaring als loontrekkende bedrijfsleider of via vroegere ervaring als zelfstandige. Voor gereglementeerde beroepen, voornamelijk in de sector van de voertuigen, de bouwsector, lichaamsverzorging, horeca, enz. is ook een bewijs van uw beroepskennis vereist volgens dezelfde criteria. Na dit onderzoek registreert het loket, zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen, de gegevens in de KBO en krijgt de onderneming de hoedanigheid van handelsonderneming. Niet-handelsondernemingen zoals vrije en intellectuele beroepen krijgen een statuut van niet-handelsonderneming zonder kennis van bedrijfsbeheer te moeten bewijzen. 2) Wijziging van de gegevens van een handelsonderneming of een vrij beroep U kunt opnieuw bij FORMALIS terecht als u beslist activiteiten toe te voegen, stop te zetten of het uitbatingsadres te wijzigen. Bij vervanging van een zaakvoerder of bestuurder die de basiskennis bedrijfsbeheer of technische kennis heeft bewezen, moet ook de nieuwe persoon die voor het bestuur is benoemd langsgaan bij het ondernemingsloket zodat de onderneming in regel blijft betreffende de toegang tot het beroep. De toegang tot het beroep is een permanente toestand, geen toegangssleutel tot het ondernemerschap. 3) Schrapping van de onderneming De dag dat u beslist iedere activiteit stop te zetten, stop dan niet enkel uw onderwerping aan de btw. U moet ook uw inschrijving in de KBO schrappen, het is verplicht! De twee verrichtingen kunnen tegelijkertijd gebeuren bij het ondernemingsloket. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen want het loket zal een kopie vragen van alle bewijzen zoals identiteitskaart, statuten van de onderneming, enz. OPGELET! De inschrijving van uw KMO in de KBO geeft u de toestemming om uw activiteit te starten, maar daarom niet meteen. Misschien moet u nog bijkomende aangiften doen zoals aangifte bij de gemeente wanneer u sterke drank verkoopt of schenkt, of bij het "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen" (FAVV) als u een activiteit uitoefent in de voeding. Ook daarmee zal het loket FORMALIS u helpen. INSCHRIJVING BIJ HET VERZEKERINGSFONDS VOOR ZELFSTANDIGEN Bij uw inschrijving in de KBO moet de loketbediende ook zorgen voor uw aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Volgens de wet is deze inschrijving nu verplicht vóór het begin van uw activiteit. Als u een bestuursorgaan bent (zaakvoerder of bestuurder) bent u aansprakelijk vanaf de oprichting van de vennootschap. Uw sociale onderwerping begint voordat de vennootschap haar officiële activiteit in de KBO start. Of u nu zelfstandige bent in hoofdberoep of in bijberoep, gratis of bezoldigd, de administratieve formaliteiten beschreven in dit eerste deel zijn voor iedere zelfstandige van toepassing. Het verschil zit enkel in het bedrag van de bijdragen. In het volgende hoofdstuk leggen wij u het sociaal statuut uit. U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE 7

8 INSCHRIJVING BIJ DE BTW Met uw ondernemingsnummer moet u nu uw identificatie bij de btw aanvragen. Het ondernemingsloket kan deze inschrijving elektronisch en dus snel doen. Profiteer van uw bezoek om deze formaliteit in orde te brengen en vermijd op die manier de lange wachtrijen in de kantoren van de administratie. Aarzel niet met ons contact op te nemen voor een wijziging van uw btw-gegevens of voor de schrapping van uw dossier bij stopzetting van uw activiteit. LEURKAARTEN EN KERMISKAARTEN Als u marktkramer bent of als u koopwaar van deur tot deur of op de openbare weg verkoopt, moet u in het bezit zijn van een kaart voor ambulante handel. Alleen het ondernemingsloket heeft de bevoegdheid om deze kaart af te leveren. Als u foorkramer bent, moeten uw werknemers, uw aangestelden en uzelf in het bezit zijn van een kermiskaart. Vraag aan FORMALIS ze af te leveren. BEROEPSKAART U bent vreemdeling, afkomstig uit een land dat geen deel uitmaakt van de Europese economische ruimte? Om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, moet u in het bezit zijn van een beroepskaart alvorens uw onderneming in te schrijven. Vraag deze kaart aan het loket FORMALIS als u in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning. INFORMATIE Zoals al vermeld, kunt u bij het ondernemingsloket terecht voor alle informatie betreffende de procedures, formaliteiten en toegangsvoorwaarden die van toepassing zijn voor ondernemingen die hun activiteiten in België willen uitoefenen. Aarzel niet ons gratis advies te vragen. Raadpleeg voor meer informatie. 8 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

9 HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS VOOR ZELFSTANDIGEN WIE IS BETROKKEN? de zelfstandige in hoofdberoep (hij/zij die geen sociale dekking heeft in een ander stelsel) de zelfstandige in bijberoep (hij/zij die voldoende sociale dekking heeft wegens een activiteit als werknemer of een activiteit in de openbare sector, in het onderwijs of in een gelijkgestelde situatie) de gepensioneerde die een zelfstandige activiteit uitoefent de helper die geen titularis is van een eigen onderneming maar een zelfstandige helpt in zijn onderneming (er is geen familiale band vereist) de helpende echtgenoot: de helper die gehuwd is of wettelijk samenwoont met de zelfstandige behalve als hij/zij zelf al een sociale dekking heeft AANSLUITINGSTERMIJN Sinds 1 april 2010 is de aansluitingstermijn van 90 dagen afgeschaft. De beginnende zelfstandige moet zich uiterlijk op de eerste dag van zijn activiteit bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten. Indien hij dit niet doet, riskeert hij een administratieve boete van 500 tot De inschrijving in de Kruispuntbank wordt op sociaal vlak als begindatum van activiteit beschouwd. Organen van dagelijks bestuur (zaakvoerders, bestuurders) nemen hun verantwoordelijkheid op vanaf de oprichting van de vennootschap en moeten ook vanaf dan aangesloten zijn. Na deze datum kan het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) u ambtshalve aansluiten en verhogingen vorderen. Het aansluitingsformulier is beschikbaar in de kantoren van GROUP S en bij elk ondernemingsloket FORMALIS. U vindt dit document ook online op onze website U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE 9

10 SOCIALE BIJDRAGEN Om de drie maanden stuurt GROUP S - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen u een vervaldagbericht voor de betaling van uw sociale bijdragen. Voor de zelfstandige in hoofdberoep geven deze bijdragen recht op volgende sociale uitkeringen: pensioen (rust- of overlevingspensioen of pensioen van gescheiden echtgenoot) ziekteverzekering (terugbetaling van gezondheidszorg & uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid) verzekering in geval van faillissement of gedwongen stopzetting moederschapshulp uitkeringen in het kader van het Familieplan De bijdragen moeten uiterlijk op de laatste dag van het betrokken kwartaal op rekening van het verzekeringsfonds staan. Wacht niet tot de uiterste datum om te betalen, houd rekening met de termijnen van de banken. Het laattijdig toekomen van uw betalingen brengt aanzienlijke verhogingen met zich mee. De bijdragen zijn driemaandelijks en ondeelbaar. Ieder begonnen kwartaal is integraal verschuldigd. Vanuit fiscaal oogpunt worden ze beschouwd als beroepskosten en zijn ze dus aftrekbaar. 10 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

11 BEREKENING VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN Vanaf 2015 worden de bijdragen berekend op basis van het nettoberoepsinkomen van het bijdragejaar zelf. De berekening van de bijdragen 2015 op het inkomen van 2015 gebeurt in 2 stappen: De voorlopige bijdragen De definitieve bijdragen (regularisatie van de voorlopige bijdragen) VOORLOPIGE BIJDRAGEN Voorbeeld In begin van activiteit: U start uw activiteit op 01/04/2015 (onvolledig jaar). De periode van begin activiteit loopt van 01/04/2015 tot 31/12/2018. Namelijk: 3 kwartalen van volledige kalenderjaren in 2016, 2017 & 2018 = 15 kalenderkwartalen van begin van activiteit. Tijdens de eerste 12 tot 15 kalenderkwartalen worden u voorlopige bijdragen gevraagd, berekend op het forfaitair minimuminkomen van uw categorie. Buiten begin van activiteit: In het verlengde van vorig voorbeeld zullen vanaf 2019 voorlopige bijdragen berekend worden op het geherwaardeerd inkomen van het derde voorafgaand jaar (2016). In 2020 op 2017, enz. Om, 2 à 3 jaar later, een grote regularisatie te vermijden, raden we u aan vrijwillig voorlopige bijdragen te betalen die hoger liggen en afgestemd zijn op uw werkelijk inkomen indien dit inkomen ondertussen gestegen is. Een goede boekhouder kan u hierbij waardevolle hulp bieden. Vergeet niet dat sociale bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskosten. DEFINITIEVE BIJDRAGEN (REGULARISATIE) De FOD Financiën deelt uw werkelijk inkomen mee aan uw sociaal verzekeringsfonds dat dan de voorlopige bijdragen moet aanpassen. Over het algemeen heeft deze regularisatie plaats in de loop van het tweede kwartaal van het jaar dat op het jaar van aangifte van de inkomsten volgt. De inkomsten van een onvolledig activiteitsjaar worden omgezet op jaarbasis. Na berekening stuurt het fonds u een regularisatie voor de te veel geïnde of nog te innen bijdragen. Normale regularisaties brengen geen verhogingen of bonussen met zich mee. Daarentegen zullen er wel verhogingen aangerekend worden indien u, ten onrechte, een vermindering van voorlopige bijdragen gevraagd had. Voorbeeld U hebt uw activiteit opgestart op 01/04/2015. De regularisatie van de voorlopige bijdragen voor de periode van 01/04/2015 tot 31/12/2015 zal in 2017 plaatshebben. De regularisatie van 2016 heeft plaats in 2018, die van 2017 in 2019, enz. Bekijk een grafische animatie op Starter - Starters en zelfstandigen 2015 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE 11

12 AANVRAAG TOT VERMINDERING VAN DE VOORLOPIGE BIJDRAGEN Indien u met objectieve bewijsstukken kan aantonen dat uw inkomsten van het bijdragejaar lager zullen liggen dan één van de wettelijke drempels die op uw categorie van toepassing is, dan kan u aan het fonds vragen om uw voorlopige bijdragen te verminderen. MOGELIJKE VERMINDERING OF VRIJSTELLING VAN BIJDRAGEN (ART. 37) Zelfstandigen in hoofdberoep die gehuwd, weduwnaar of student van minder dan 25 jaar met recht op kinderbijslag zijn, kunnen vragen om gelijkgesteld te worden met zelfstandigen in bijberoep als ze bewijzen dat hun beroepsinkomen niet hoger ligt dan het bedrag dat voor die categorie is voorzien en als rechten op sociale uitkeringen gewaarborgd zijn in een ander verplicht stelsel. VENNOOTSCHAPPEN, OPGELET! Iedere vennootschap die aan de vennootschapsbelasting of de belasting voor niet-verblijfshouders is onderworpen, moet bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten en een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. De bedrijfsleiders (werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van bijdragen, verhogingen en kosten. VRIJSTELLING Een personenvennootschap (bvba, cvba, cvoa, ) die in de KBO is ingeschreven als handelsonderneming of ambachtelijke onderneming kan een tijdelijke vrijstelling van betaling aanvragen tijdens de eerste drie jaren. De voorwaarde is dat de zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten (niet-zaakvoerders) niet meer dan drie jaar aan het sociaal statuut onderworpen geweest zijn in de periode van tien jaar die de oprichting van de onderneming voorafgaat. WIJZIGINGEN Vergeet in uw eigen belang niet om uw sociaal verzekeringsfonds spontaan en zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van iedere wijziging van uw beroeps- of gezinssituatie. Sommige wijzigingen kunnen immers een invloed hebben op uw recht op sociale uitkeringen, zoals: het einde van uw beroepsactiviteit de uitoefening van een mandaat, een andere beroepsactiviteit de wijziging van uw burgerlijke staat de schrapping van een kind ten laste Daarom nodigen wij u om de zes of twaalf maanden uit om uw persoonlijke gegevens bij te werken. 12 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

13 SPECIFIEK STELSEL VOOR DE HELPENDE ECHTGENOOT VAN EEN ZELFSTANDIGE Ministatuut (voor personen geboren vóór 1 januari 1956) De helpende echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner die geen eigen statuut heeft, is enkel verplicht om de bijdragen voor de verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector uitkeringen, te betalen. Deze bijdragen worden berekend op basis van het inkomen van de zelfstandige. De helpende echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner kan echter ook het maxistatuut aanvragen. Maxistatuut (voor personen geboren na 1 januari 1956) De helpende echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner die geen eigen statuut heeft, is onderworpen aan het volledig sociaal statuut (met uitzondering van de sociale verzekering bij faillissement) door aangepaste sociale bijdragen te betalen op het gedeelte van het beroepsinkomen dat hem toegekend wordt door zijn zelfstandige echtgenoot (in principe maximum 30%). U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE 13

14 VERZEKERINGEN Als voorzorg en voor uw financiële zekerheid kunt u zelf investeren in uw pensioen en uw beroepsactiviteit veilig stellen. VOOR ACTIEVE ZELFSTANDIGEN EN BEDRIJFSLEIDERS Deze lijst is niet beperkend. Behalve de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid in sommige handelszaken waar het publiek toegang toe heeft, zijn deze verzekeringen niet verplicht, maar ze komen in ruime mate tegemoet aan de ontoereikende sociale bescherming van de zelfstandige tijdens zijn loopbaan. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of VAPZ Het VAPZ is een contract Leven-Overlijden voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal en is voorbehouden aan zelfstandigen. Dit spaarkapitaal dat tot de leeftijd van 65 jaar wordt opgebouwd, zal een welkome aanvulling op het pensioen zijn. Het doel is het inkomensverlies van de gepensioneerde zelfstandige te compenseren. Voor wie is het bedoeld? Eerst en vooral voor de zelfstandige in hoofdberoep, maar ook voor de helpende echtgenoot die bijdraagt in maxistatuut en de zelfstandige in bijberoep als hij bijdraagt in functie van een belastbaar inkomen dat hoger ligt dan de drempel voor zelfstandigen in hoofdberoep (± /jaar). Zijn troef: VRIJ in de keuze om al dan niet te sparen, in de vaststelling van het bedrag van de premie, de periodiciteit van de stortingen en de voortzetting of tijdelijke stopzetting van dit sparen. Bijdragen voor deze verzekering zijn onmiskenbaar een niet te verwaarlozen belastingvoordeel: De premie is fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Hierdoor wordt uw belastbaar inkomen verminderd met het gevolg dat zowel uw sociale bijdragen als uw belastingen worden verminderd. Bovendien wordt het pensioenkapitaal voor het grootste deel vrijgesteld van belasting bij het einde van het contract. Gewaarborgd Inkomen en Ongevallen 24u/24 Deze contracten compenseren en beschermen het inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of een beroeps- en/of privé-ongeval. In tegenstelling tot de werknemer ontvangt de zelfstandige die slachtoffer is van een arbeidsongeval geen specifieke tussenkomst buiten de forfaitaire vergoeding van de mutualiteit. In geval van blijvende invaliditeit betaalt de verzekeraar een rente die een deel van het inkomensverlies compenseert. Gezondheidszorg in geval van hospitalisatie Dit verzekeringscontract is een aanvulling op de terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie, na tussenkomst van de mutualiteit. Het kan worden aangegaan via de mutualiteit of een privéverzekeraar. 14 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

15 Burgerlijke Aansprakelijkheid Beroepsaansprakelijkheid en Uitbating + optionele waarborgen Het eerste contract is voorbehouden aan vrije beroepen en is wettelijk gereglementeerd in functie van de activiteitssector. Het contract BA Uitbating dekt de fouten in geval van materiële of lichamelijke schade aan een derde tijdens uw beroepsactiviteit. Het zijn contracten op maat voor elke ondernemer. VOOR WERKGEVERS Arbeidsongevallen & Ongevallen op de weg van en naar het werk Zelfs vóór tewerkstelling van zijn eerste werknemer is elke werkgever verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen aan te gaan bij een bevoegde verzekeringsonderneming. In geval van nalatigheid of laattijdigheid kan de werkgever een sanctie oplopen. Het betreft een collectief contract voor alle werknemers of gelijkgestelden Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating + optionele waarborgen Zie hoger: niet te verwaarlozen in sommige beroepen. Verzekeringen als onderdeel van een loonpakket (groepsverzekering of collectieve pensioentoezegging, verzekering gewaarborgd loon, collectieve verzekering gezondheidszorg in geval van hospitalisatie) Het zijn verzekeringen die de lonen optimaliseren voor een optimale bescherming. Het doel is de werknemers collectief te binden en te motiveren. Raadpleeg onze website of stuur een mail naar voor nadere inlichtingen of advies MUTUALITEIT Verwittig uw mutualiteit van uw zelfstandigenstatuut. DEKKING VAN ZELFSTANDIGEN Terugbetaling van gezondheidszorg Terugbetaling aan zelfstandigen van medische raadplegingen en ziekenhuistussenkomsten. Het volstaat de getuigschriften voor verstrekte hulp naar uw mutualiteit te sturen om terugbetaling te krijgen. Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid De zelfstandige die zijn beroep niet meer kan uitoefenen wegens ziekte of ongeval, heeft geen inkomen meer om in zijn onderhoud te voorzien. De mutualiteit komt tijdens de eerste maand niet tussen (carensperiode), maar zal na controle een dagvergoeding (max. 54 ) betalen gedurende de volgende 11 maanden. Dit wettelijke systeem wordt gefinancierd via de betaling van uw sociale bijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds. Na deze periode van arbeidsongeschiktheid (12 maanden), zal de arts van uw mutualiteit uw dossier voorleggen aan het RIZIV zodat u invaliditeitsuitkeringen (max. 54 ) kunt krijgen. Verwittig uw sociaal verzekeringsfonds altijd van uw arbeidsongeschiktheid. U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE 15

16 Ref N0011 (maart 2015) Verantwoordelijke uitgever: G. Stubbe - Group S - SVZ VZW Fonsnylaan Brussel RPR : Aalst Antwerpen Arlon Bastogne Braine-l Alleud Brussel Charleroi Gent Hasselt Kortrijk La Louvière Leuven Libramont Liège Mons Namur Oostende Opglabbeek Overpelt Roeselare Sint-Niklaas Tournai Turnhout Wavre Zaventem Paris (France) Fonsnylaan Brussel Tel Fax

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon

verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS van:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon vak I - De

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014 Partena HDP 1. Berekening tot eind 2014 De sociale bijdragen zijn verschuldigd per kwartaal en ondeelbaar.

Nadere informatie

De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening

De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening 1. Optimaliseer het inkomen van 2014 en betaal er geen sociale bijdragen op 2. Let op voor boetes en uw aansprakelijkheid als boekhouder bij dossiers voor

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Helpende echtgenoot Het sociaal statuut der zelfstandigen betreft rechten en plichten als zelfstandige op sociaal gebied, met name inzake gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen Moderne overheid, kwalitatieve service Met de wet van 13 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005, Ed. 2; B.S. 14 september 2005) en het KB van 10 augustus

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen.

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen. Starten met een vrij beroep Praktische handleiding in 4 stappen. Voor mijn aansluiting als zelfstandige kwam een Xerius-medewerker langs die mij een duidelijke uitleg gaf over mijn sociaal statuut als

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016 NIEUWSBRIEF MAART 2016 1. Rappels Om boetes en rappels te vermijden raden wij u aan om telkens uw factuur tijdig aan ons te betalen. Het toezicht op de tijdigheid van uw betalingen wordt door de verschillende

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende echtgenoten

Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende echtgenoten Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende echtgenoten Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Wat is het sociaal statuut van meewerkende echtgeno(o)t(e)? 3 Ministatuut 3 Maxistatuut

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot 1 Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot Beste boekhouder of accountant, Ziehier het allereerste nummer van onze tweemaandelijke informatiebrochure Sociaal Statuut. Hierin zullen we telkens

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. .ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: De informatie in dit boekje met betrekking tot de sociale bijdragen

Nadere informatie

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be WELKOM info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas Openingsuren Maandag vrijdag: 8 30 11 30 Of in de namiddag op afspraak Uw dossier online https://cnh-eloketeid.cegeka.be Voor boekhouders: https://cnh-eloket.ventouris.be Onze website www.nationale-hulpkas.be

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Rijksregisternummer :. Uw huidig adres (indien verschillend van uw hoofdverblijfplaats)

Rijksregisternummer :. Uw huidig adres (indien verschillend van uw hoofdverblijfplaats) VERKL. 1/2 ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZELFSTANDIGEN VERKLARING VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (Art. 53 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 1971) 1. Identificatie van de titularis Naam : Voornaam : Hoofdverblijfplaats

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

MAG U EEN ZAAK STARTEN?

MAG U EEN ZAAK STARTEN? Om een zaak te mogen starten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meeste van deze voorwaarden gelden voor iedereen. Maar er zijn ook typische voorwaarden voor bepaalde beroepen. Voldoet u aan

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde 15 november 2012 Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

1.1. Voorlopige bijdrage

1.1. Voorlopige bijdrage Hervorming sociale bijdragen Bijdrageberekening vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1.1. Voorlopige bijdrage... 1.2. Regularisatie van de bijdragen... 1.3. Verhoging... 1.4. Beginactiviteit/verandering van Bijdragecategorie/onvolledige

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. www.ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: Hoe zal mijn sociale bijdrage als zelfstandige vanaf 2015 berekend

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Nationaal nummer :. Hoofdverblijfplaats in België : Straat :.Nr. :. Bus :.. Tel :..Fax :. E-mail : Rekeningnummer : nr...op naam van :.

Nationaal nummer :. Hoofdverblijfplaats in België : Straat :.Nr. :. Bus :.. Tel :..Fax :. E-mail : Rekeningnummer : nr...op naam van :. 1 BIJLAGE Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN Artikel 2bis, tweede lid, eerste twee streepjes van het KB van 18 november 1996 I. DE AANVRAGER Naam

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen!

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen! InfoFlash januari 2009 Acerta Ondernemingsloket krijgt als enige Ondernemingsloket het 5-sterren kwaliteitslabel vanwege de overheid! Acerta draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Het is één van de strategische

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! 2 Gewaarborgd inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van AG Insurance,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte. gewaarborgd inkomen free income AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor : de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1, 2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. eenvoud

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie