U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE"

Transcriptie

1 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

2 Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole --Outplacement --Outsourcing Verdediging en bescherming van de werkgever --Sociaaljuridische begeleiding en rechtsbijstand --Sociale audit, collectieve onderhandelingen en conflictbeheer Statuut zelfstandige Sociaal Secretariaat in België in Frankrijk Kinderbijslag Gewaarborgd loon (bouwsector) Bescherming en motivatie van personeel --Dienst voor preventie en risicobeheer --Verzekeringsbemiddeling --Employee benefits Informaticatoepassingen FORMALIS ondernemingsloket

3 INHOUDSOPGAVE VÓÓR HET OPSTARTEN VAN UW ONDERNEMING 4 EEN ONDERNEMINGSPLAN 5 DE KEUZE VAN DE RECHTSVORM 5 VOORAFGAANDE VERGUNNINGEN 5 EEN BANKREKENING OPENEN 10 Sociale bijdragen 11 Berekening van de sociale bijdragen 11 Voorlopige bijdragen 11 Definitieve bijdragen (regularisatie van de voorlopige bijdragen) FORMALITEITEN OM ZELFSTANDIGE TE WORDEN 6 HET ONDERNEMINGSLOKET FORMALIS 7 De kruispuntbank van ondernemingen 7 Inschrijving bij het verzekeringsfonds voor zelfstandigen 8 Inschrijving bij de btw 8 Leurkaarten en kermiskaarten 8 Beroepskaart 8 Informatie 9 HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS 12 AANVRAAG TOT VERMINDERING VAN DE VOORLOPIGE BIJDRAGEN 12 Mogelijke vermindering of vrijstelling van bijdragen (ART. 37) 12 Vennootschappen, opgelet! 12 Vrijstelling 12 Wijzigingen 13 Specifiek stelsel voor de helpende echtgenoot van een zelfstandige 14 VERZEKERINGEN 14 Voor actieve zelfstandigen en bedrijfsleiders 15 Voor werkgevers VOOR ZELFSTANDIGEN 9 Wie is betrokken? 9 Aansluitingstermijn 15 MUTUALITEIT 15 Dekking van zelfstandigen

4 VÓÓR HET OPSTARTEN VAN UW ONDERNEMING EEN ONDERNEMINGSPLAN U wilt een idee of een product verkopen. Denk goed na voor u tot actie overgaat. U zult geld moeten uitgeven alvorens uw eerste klant gezien te hebben. Welke activiteit gaat u uitoefenen? Wie zijn uw concurrenten? Waar zijn ze gevestigd? Aan welke prijs verkopen zij hetzelfde product als u? Welke winstmarge gaat u op uw verkoop nemen? Wat zullen uw kosten zijn voor materiaal, huur, verplaatsing, belastingen, bijdragen...? Hoe gaat u uw eerste investeringen financieren? Welke voorwaarden worden u door de verschillende banken geboden? Een businessplan en een financieel plan opstellen om u tijdens de eerste jaren te begeleiden, is geen luxe, maar een noodzaak om te slagen in uw project, groot of klein. Noteer uw plannen in spreadsheets en pas ze regelmatig aan de evolutie in de eerste jaren van uw onderneming aan. Het zijn de instrumenten om de rentabiliteit van uw onderneming te meten en bovendien overtuigende elementen tegenover derden (banken). Hetzelfde geldt voor de specialisten die u zullen bijstaan. U omringen met personen die deskundig zijn in domeinen die niet noodzakelijk de uwe zijn, kan u veel geld besparen. Investeren in de diensten van een goede boekhouder, een goede fiscalist of een goede sociale groep is enkele uren bespreking waard. U vertrekt toch ook niet op reis zonder bagage. 4 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

5 DE KEUZE VAN DE RECHTSVORM U kunt uw onderneming onder uw eigen naam opstarten of een rechtspersoon oprichten waarvan u het bestuursorgaan zult zijn (zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder). Uw boekhouder of fiscalist zal u begeleiden in de keuze tussen deze twee oplossingen want de fiscale gevolgen verschillen. Indien u voor de rechtspersoon kiest, zal een notaris naar keuze u helpen om de statuten op te stellen en ze neerleggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De griffie zal de gegevens van de rechtspersoon in het register van de rechtspersonen (RPR) inschrijven en u het ondernemingsnummer meedelen. Natuurlijke persoon of rechtspersoon, u moet hierna langsgaan bij het ondernemingsloket. VOORAFGAANDE VERGUNNINGEN Alvorens u in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) hebt u vooraf vergunningen nodig indien: u beenhouwer-spekslager wil worden u onderdaan bent van een land buiten de Europese economische ruimte. U moet vóór de aanvang van uw activiteit ook ingeschreven zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Als voor sommige beroepen een voorafgaande vergunning nodig is, dan vereisen andere beroepen zoals de uitoefening van een kermisactiviteit, de verkoop van levensmiddelen of alcohol andere formaliteiten bij het ondernermingsloket na uw inschrijving bij de KBO. De loketbediende van FORMALIS zal u graag helpen. EEN BANKREKENING OPENEN Iedere zelfstandige is wettelijk verplicht een bankrekening te openen die voorbehouden is aan zijn beroepsactiviteit. OPGELET! U mag uw privérekening niet gebruiken voor uw beroepsactiviteit. U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE 5

6 FORMALITEITEN OM ZELFSTANDIGE TE WORDEN HET ONDERNEMINGSLOKET Art. III Alle handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht zijn verplicht om zich respectievelijk met de handels-, ambachtshoedanigheid of hoedanigheid van niet-handelsonderneming naar privaat recht te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloket van hun keuze en dit vóór de aanvang van hun activiteiten. Deze verplichting is zowel van toepassing op het ogenblik van de oprichting van de onderneming als bij de opening van een nieuwe vestigingseenheid. 2. De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met de handels- of ambachtshoedanigheid vormt, behoudens tegenbewijs, een vermoeden van de hoedanigheid van koopman of ambachtsman, naargelang de aard van de inschrijving.... (Wetboek van economisch recht) Ondernemingsloketten zijn privé-instellingen die taken uitvoeren voor rekening van de overheid en dus strikt gehouden zijn aan de wettelijke regels. Daarom heeft GROUP S het ondernemingsloket FORMALIS opgericht dat ter beschikking staat van alle ondernemingen, al dan niet aangesloten bij GROUP S. Elke zelfstandige, handelsonderneming of niet-handelsonderneming naar privaatrecht moet zich vóór het begin van activiteit inschrijven in de KBO. Het loket kan de begindatum van activiteit pas in de KBO inschrijven na vooraf te hebben nagegaan of de zelfstandige of het dagelijks bestuursorgaan van handelsondernemingen voldoen aan de regels betreffende de basiskennis bedrijfsbeheer en, voor sommige sectoren, aan de regels betreffende de technische kennis die wettelijk zijn opgelegd. Alle ondernemingen zijn ertoe gehouden de adreswijziging van een uitbatingszetel of de wijziging van de activiteit die er wordt uitgeoefend, te laten inschrijven in de KBO, alsook de gedeeltelijke of volledige stopzetting van de activiteit van de onderneming en dit binnen 30 dagen na de effectieve stopzetting. Vanaf 1 juli 2009 moeten ook niet-commerciële ondernemingen naar privaatrecht (vb. vrije beroepen) zich in de KBO laten inschrijven via het ondernemingsloket. Ook zij hebben de verplichting de wijzigingen en stopzetting van hun beroep te laten inschrijven. Sinds 28 december 2009 krijgen de ondernemingsloketten taken opgelegd door de Europese "Dienstenrichtlijn" die in het Wetboek van economisch recht is hernomen. Het "één-loket" (Point of Single Contact) is de bemiddelaar bij alle procedures en formaliteiten van een onderneming. Het verstrekt informatie over de procedures en formaliteiten, de contactgegevens van de bevoegde overheid, de toegangsvoorwaarden tot de databanken en openbare registers, de beschikbare rechtsmiddelen en gegevens van de verenigingen en organisaties waar de dienstverleners of -ontvangers praktische bijstand kunnen krijgen. 6 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

7 DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN 1) Inschrijving van de ondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) Iedere KMO die een handelsactiviteit opstart, moet bewijzen dat ze de vereiste kennis bedrijfsbeheer bezit: via een diploma, via beroepservaring als loontrekkende bedrijfsleider of via vroegere ervaring als zelfstandige. Voor gereglementeerde beroepen, voornamelijk in de sector van de voertuigen, de bouwsector, lichaamsverzorging, horeca, enz. is ook een bewijs van uw beroepskennis vereist volgens dezelfde criteria. Na dit onderzoek registreert het loket, zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen, de gegevens in de KBO en krijgt de onderneming de hoedanigheid van handelsonderneming. Niet-handelsondernemingen zoals vrije en intellectuele beroepen krijgen een statuut van niet-handelsonderneming zonder kennis van bedrijfsbeheer te moeten bewijzen. 2) Wijziging van de gegevens van een handelsonderneming of een vrij beroep U kunt opnieuw bij FORMALIS terecht als u beslist activiteiten toe te voegen, stop te zetten of het uitbatingsadres te wijzigen. Bij vervanging van een zaakvoerder of bestuurder die de basiskennis bedrijfsbeheer of technische kennis heeft bewezen, moet ook de nieuwe persoon die voor het bestuur is benoemd langsgaan bij het ondernemingsloket zodat de onderneming in regel blijft betreffende de toegang tot het beroep. De toegang tot het beroep is een permanente toestand, geen toegangssleutel tot het ondernemerschap. 3) Schrapping van de onderneming De dag dat u beslist iedere activiteit stop te zetten, stop dan niet enkel uw onderwerping aan de btw. U moet ook uw inschrijving in de KBO schrappen, het is verplicht! De twee verrichtingen kunnen tegelijkertijd gebeuren bij het ondernemingsloket. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen want het loket zal een kopie vragen van alle bewijzen zoals identiteitskaart, statuten van de onderneming, enz. OPGELET! De inschrijving van uw KMO in de KBO geeft u de toestemming om uw activiteit te starten, maar daarom niet meteen. Misschien moet u nog bijkomende aangiften doen zoals aangifte bij de gemeente wanneer u sterke drank verkoopt of schenkt, of bij het "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen" (FAVV) als u een activiteit uitoefent in de voeding. Ook daarmee zal het loket FORMALIS u helpen. INSCHRIJVING BIJ HET VERZEKERINGSFONDS VOOR ZELFSTANDIGEN Bij uw inschrijving in de KBO moet de loketbediende ook zorgen voor uw aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Volgens de wet is deze inschrijving nu verplicht vóór het begin van uw activiteit. Als u een bestuursorgaan bent (zaakvoerder of bestuurder) bent u aansprakelijk vanaf de oprichting van de vennootschap. Uw sociale onderwerping begint voordat de vennootschap haar officiële activiteit in de KBO start. Of u nu zelfstandige bent in hoofdberoep of in bijberoep, gratis of bezoldigd, de administratieve formaliteiten beschreven in dit eerste deel zijn voor iedere zelfstandige van toepassing. Het verschil zit enkel in het bedrag van de bijdragen. In het volgende hoofdstuk leggen wij u het sociaal statuut uit. U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE 7

8 INSCHRIJVING BIJ DE BTW Met uw ondernemingsnummer moet u nu uw identificatie bij de btw aanvragen. Het ondernemingsloket kan deze inschrijving elektronisch en dus snel doen. Profiteer van uw bezoek om deze formaliteit in orde te brengen en vermijd op die manier de lange wachtrijen in de kantoren van de administratie. Aarzel niet met ons contact op te nemen voor een wijziging van uw btw-gegevens of voor de schrapping van uw dossier bij stopzetting van uw activiteit. LEURKAARTEN EN KERMISKAARTEN Als u marktkramer bent of als u koopwaar van deur tot deur of op de openbare weg verkoopt, moet u in het bezit zijn van een kaart voor ambulante handel. Alleen het ondernemingsloket heeft de bevoegdheid om deze kaart af te leveren. Als u foorkramer bent, moeten uw werknemers, uw aangestelden en uzelf in het bezit zijn van een kermiskaart. Vraag aan FORMALIS ze af te leveren. BEROEPSKAART U bent vreemdeling, afkomstig uit een land dat geen deel uitmaakt van de Europese economische ruimte? Om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, moet u in het bezit zijn van een beroepskaart alvorens uw onderneming in te schrijven. Vraag deze kaart aan het loket FORMALIS als u in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning. INFORMATIE Zoals al vermeld, kunt u bij het ondernemingsloket terecht voor alle informatie betreffende de procedures, formaliteiten en toegangsvoorwaarden die van toepassing zijn voor ondernemingen die hun activiteiten in België willen uitoefenen. Aarzel niet ons gratis advies te vragen. Raadpleeg voor meer informatie. 8 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

9 HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS VOOR ZELFSTANDIGEN WIE IS BETROKKEN? de zelfstandige in hoofdberoep (hij/zij die geen sociale dekking heeft in een ander stelsel) de zelfstandige in bijberoep (hij/zij die voldoende sociale dekking heeft wegens een activiteit als werknemer of een activiteit in de openbare sector, in het onderwijs of in een gelijkgestelde situatie) de gepensioneerde die een zelfstandige activiteit uitoefent de helper die geen titularis is van een eigen onderneming maar een zelfstandige helpt in zijn onderneming (er is geen familiale band vereist) de helpende echtgenoot: de helper die gehuwd is of wettelijk samenwoont met de zelfstandige behalve als hij/zij zelf al een sociale dekking heeft AANSLUITINGSTERMIJN Sinds 1 april 2010 is de aansluitingstermijn van 90 dagen afgeschaft. De beginnende zelfstandige moet zich uiterlijk op de eerste dag van zijn activiteit bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten. Indien hij dit niet doet, riskeert hij een administratieve boete van 500 tot De inschrijving in de Kruispuntbank wordt op sociaal vlak als begindatum van activiteit beschouwd. Organen van dagelijks bestuur (zaakvoerders, bestuurders) nemen hun verantwoordelijkheid op vanaf de oprichting van de vennootschap en moeten ook vanaf dan aangesloten zijn. Na deze datum kan het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) u ambtshalve aansluiten en verhogingen vorderen. Het aansluitingsformulier is beschikbaar in de kantoren van GROUP S en bij elk ondernemingsloket FORMALIS. U vindt dit document ook online op onze website U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE 9

10 SOCIALE BIJDRAGEN Om de drie maanden stuurt GROUP S - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen u een vervaldagbericht voor de betaling van uw sociale bijdragen. Voor de zelfstandige in hoofdberoep geven deze bijdragen recht op volgende sociale uitkeringen: pensioen (rust- of overlevingspensioen of pensioen van gescheiden echtgenoot) ziekteverzekering (terugbetaling van gezondheidszorg & uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid) verzekering in geval van faillissement of gedwongen stopzetting moederschapshulp uitkeringen in het kader van het Familieplan De bijdragen moeten uiterlijk op de laatste dag van het betrokken kwartaal op rekening van het verzekeringsfonds staan. Wacht niet tot de uiterste datum om te betalen, houd rekening met de termijnen van de banken. Het laattijdig toekomen van uw betalingen brengt aanzienlijke verhogingen met zich mee. De bijdragen zijn driemaandelijks en ondeelbaar. Ieder begonnen kwartaal is integraal verschuldigd. Vanuit fiscaal oogpunt worden ze beschouwd als beroepskosten en zijn ze dus aftrekbaar. 10 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

11 BEREKENING VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN Vanaf 2015 worden de bijdragen berekend op basis van het nettoberoepsinkomen van het bijdragejaar zelf. De berekening van de bijdragen 2015 op het inkomen van 2015 gebeurt in 2 stappen: De voorlopige bijdragen De definitieve bijdragen (regularisatie van de voorlopige bijdragen) VOORLOPIGE BIJDRAGEN Voorbeeld In begin van activiteit: U start uw activiteit op 01/04/2015 (onvolledig jaar). De periode van begin activiteit loopt van 01/04/2015 tot 31/12/2018. Namelijk: 3 kwartalen van volledige kalenderjaren in 2016, 2017 & 2018 = 15 kalenderkwartalen van begin van activiteit. Tijdens de eerste 12 tot 15 kalenderkwartalen worden u voorlopige bijdragen gevraagd, berekend op het forfaitair minimuminkomen van uw categorie. Buiten begin van activiteit: In het verlengde van vorig voorbeeld zullen vanaf 2019 voorlopige bijdragen berekend worden op het geherwaardeerd inkomen van het derde voorafgaand jaar (2016). In 2020 op 2017, enz. Om, 2 à 3 jaar later, een grote regularisatie te vermijden, raden we u aan vrijwillig voorlopige bijdragen te betalen die hoger liggen en afgestemd zijn op uw werkelijk inkomen indien dit inkomen ondertussen gestegen is. Een goede boekhouder kan u hierbij waardevolle hulp bieden. Vergeet niet dat sociale bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskosten. DEFINITIEVE BIJDRAGEN (REGULARISATIE) De FOD Financiën deelt uw werkelijk inkomen mee aan uw sociaal verzekeringsfonds dat dan de voorlopige bijdragen moet aanpassen. Over het algemeen heeft deze regularisatie plaats in de loop van het tweede kwartaal van het jaar dat op het jaar van aangifte van de inkomsten volgt. De inkomsten van een onvolledig activiteitsjaar worden omgezet op jaarbasis. Na berekening stuurt het fonds u een regularisatie voor de te veel geïnde of nog te innen bijdragen. Normale regularisaties brengen geen verhogingen of bonussen met zich mee. Daarentegen zullen er wel verhogingen aangerekend worden indien u, ten onrechte, een vermindering van voorlopige bijdragen gevraagd had. Voorbeeld U hebt uw activiteit opgestart op 01/04/2015. De regularisatie van de voorlopige bijdragen voor de periode van 01/04/2015 tot 31/12/2015 zal in 2017 plaatshebben. De regularisatie van 2016 heeft plaats in 2018, die van 2017 in 2019, enz. Bekijk een grafische animatie op Starter - Starters en zelfstandigen 2015 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE 11

12 AANVRAAG TOT VERMINDERING VAN DE VOORLOPIGE BIJDRAGEN Indien u met objectieve bewijsstukken kan aantonen dat uw inkomsten van het bijdragejaar lager zullen liggen dan één van de wettelijke drempels die op uw categorie van toepassing is, dan kan u aan het fonds vragen om uw voorlopige bijdragen te verminderen. MOGELIJKE VERMINDERING OF VRIJSTELLING VAN BIJDRAGEN (ART. 37) Zelfstandigen in hoofdberoep die gehuwd, weduwnaar of student van minder dan 25 jaar met recht op kinderbijslag zijn, kunnen vragen om gelijkgesteld te worden met zelfstandigen in bijberoep als ze bewijzen dat hun beroepsinkomen niet hoger ligt dan het bedrag dat voor die categorie is voorzien en als rechten op sociale uitkeringen gewaarborgd zijn in een ander verplicht stelsel. VENNOOTSCHAPPEN, OPGELET! Iedere vennootschap die aan de vennootschapsbelasting of de belasting voor niet-verblijfshouders is onderworpen, moet bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten en een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. De bedrijfsleiders (werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van bijdragen, verhogingen en kosten. VRIJSTELLING Een personenvennootschap (bvba, cvba, cvoa, ) die in de KBO is ingeschreven als handelsonderneming of ambachtelijke onderneming kan een tijdelijke vrijstelling van betaling aanvragen tijdens de eerste drie jaren. De voorwaarde is dat de zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten (niet-zaakvoerders) niet meer dan drie jaar aan het sociaal statuut onderworpen geweest zijn in de periode van tien jaar die de oprichting van de onderneming voorafgaat. WIJZIGINGEN Vergeet in uw eigen belang niet om uw sociaal verzekeringsfonds spontaan en zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van iedere wijziging van uw beroeps- of gezinssituatie. Sommige wijzigingen kunnen immers een invloed hebben op uw recht op sociale uitkeringen, zoals: het einde van uw beroepsactiviteit de uitoefening van een mandaat, een andere beroepsactiviteit de wijziging van uw burgerlijke staat de schrapping van een kind ten laste Daarom nodigen wij u om de zes of twaalf maanden uit om uw persoonlijke gegevens bij te werken. 12 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

13 SPECIFIEK STELSEL VOOR DE HELPENDE ECHTGENOOT VAN EEN ZELFSTANDIGE Ministatuut (voor personen geboren vóór 1 januari 1956) De helpende echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner die geen eigen statuut heeft, is enkel verplicht om de bijdragen voor de verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector uitkeringen, te betalen. Deze bijdragen worden berekend op basis van het inkomen van de zelfstandige. De helpende echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner kan echter ook het maxistatuut aanvragen. Maxistatuut (voor personen geboren na 1 januari 1956) De helpende echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner die geen eigen statuut heeft, is onderworpen aan het volledig sociaal statuut (met uitzondering van de sociale verzekering bij faillissement) door aangepaste sociale bijdragen te betalen op het gedeelte van het beroepsinkomen dat hem toegekend wordt door zijn zelfstandige echtgenoot (in principe maximum 30%). U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE 13

14 VERZEKERINGEN Als voorzorg en voor uw financiële zekerheid kunt u zelf investeren in uw pensioen en uw beroepsactiviteit veilig stellen. VOOR ACTIEVE ZELFSTANDIGEN EN BEDRIJFSLEIDERS Deze lijst is niet beperkend. Behalve de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid in sommige handelszaken waar het publiek toegang toe heeft, zijn deze verzekeringen niet verplicht, maar ze komen in ruime mate tegemoet aan de ontoereikende sociale bescherming van de zelfstandige tijdens zijn loopbaan. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of VAPZ Het VAPZ is een contract Leven-Overlijden voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal en is voorbehouden aan zelfstandigen. Dit spaarkapitaal dat tot de leeftijd van 65 jaar wordt opgebouwd, zal een welkome aanvulling op het pensioen zijn. Het doel is het inkomensverlies van de gepensioneerde zelfstandige te compenseren. Voor wie is het bedoeld? Eerst en vooral voor de zelfstandige in hoofdberoep, maar ook voor de helpende echtgenoot die bijdraagt in maxistatuut en de zelfstandige in bijberoep als hij bijdraagt in functie van een belastbaar inkomen dat hoger ligt dan de drempel voor zelfstandigen in hoofdberoep (± /jaar). Zijn troef: VRIJ in de keuze om al dan niet te sparen, in de vaststelling van het bedrag van de premie, de periodiciteit van de stortingen en de voortzetting of tijdelijke stopzetting van dit sparen. Bijdragen voor deze verzekering zijn onmiskenbaar een niet te verwaarlozen belastingvoordeel: De premie is fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Hierdoor wordt uw belastbaar inkomen verminderd met het gevolg dat zowel uw sociale bijdragen als uw belastingen worden verminderd. Bovendien wordt het pensioenkapitaal voor het grootste deel vrijgesteld van belasting bij het einde van het contract. Gewaarborgd Inkomen en Ongevallen 24u/24 Deze contracten compenseren en beschermen het inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of een beroeps- en/of privé-ongeval. In tegenstelling tot de werknemer ontvangt de zelfstandige die slachtoffer is van een arbeidsongeval geen specifieke tussenkomst buiten de forfaitaire vergoeding van de mutualiteit. In geval van blijvende invaliditeit betaalt de verzekeraar een rente die een deel van het inkomensverlies compenseert. Gezondheidszorg in geval van hospitalisatie Dit verzekeringscontract is een aanvulling op de terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie, na tussenkomst van de mutualiteit. Het kan worden aangegaan via de mutualiteit of een privéverzekeraar. 14 U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

15 Burgerlijke Aansprakelijkheid Beroepsaansprakelijkheid en Uitbating + optionele waarborgen Het eerste contract is voorbehouden aan vrije beroepen en is wettelijk gereglementeerd in functie van de activiteitssector. Het contract BA Uitbating dekt de fouten in geval van materiële of lichamelijke schade aan een derde tijdens uw beroepsactiviteit. Het zijn contracten op maat voor elke ondernemer. VOOR WERKGEVERS Arbeidsongevallen & Ongevallen op de weg van en naar het werk Zelfs vóór tewerkstelling van zijn eerste werknemer is elke werkgever verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen aan te gaan bij een bevoegde verzekeringsonderneming. In geval van nalatigheid of laattijdigheid kan de werkgever een sanctie oplopen. Het betreft een collectief contract voor alle werknemers of gelijkgestelden Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating + optionele waarborgen Zie hoger: niet te verwaarlozen in sommige beroepen. Verzekeringen als onderdeel van een loonpakket (groepsverzekering of collectieve pensioentoezegging, verzekering gewaarborgd loon, collectieve verzekering gezondheidszorg in geval van hospitalisatie) Het zijn verzekeringen die de lonen optimaliseren voor een optimale bescherming. Het doel is de werknemers collectief te binden en te motiveren. Raadpleeg onze website of stuur een mail naar voor nadere inlichtingen of advies MUTUALITEIT Verwittig uw mutualiteit van uw zelfstandigenstatuut. DEKKING VAN ZELFSTANDIGEN Terugbetaling van gezondheidszorg Terugbetaling aan zelfstandigen van medische raadplegingen en ziekenhuistussenkomsten. Het volstaat de getuigschriften voor verstrekte hulp naar uw mutualiteit te sturen om terugbetaling te krijgen. Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid De zelfstandige die zijn beroep niet meer kan uitoefenen wegens ziekte of ongeval, heeft geen inkomen meer om in zijn onderhoud te voorzien. De mutualiteit komt tijdens de eerste maand niet tussen (carensperiode), maar zal na controle een dagvergoeding (max. 54 ) betalen gedurende de volgende 11 maanden. Dit wettelijke systeem wordt gefinancierd via de betaling van uw sociale bijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds. Na deze periode van arbeidsongeschiktheid (12 maanden), zal de arts van uw mutualiteit uw dossier voorleggen aan het RIZIV zodat u invaliditeitsuitkeringen (max. 54 ) kunt krijgen. Verwittig uw sociaal verzekeringsfonds altijd van uw arbeidsongeschiktheid. U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE 15

16 Ref N0011 (maart 2015) Verantwoordelijke uitgever: G. Stubbe - Group S - SVZ VZW Fonsnylaan Brussel RPR : Aalst Antwerpen Arlon Bastogne Braine-l Alleud Brussel Charleroi Gent Hasselt Kortrijk La Louvière Leuven Libramont Liège Mons Namur Oostende Opglabbeek Overpelt Roeselare Sint-Niklaas Tournai Turnhout Wavre Zaventem Paris (France) Fonsnylaan Brussel Tel Fax

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon 0079-2370302N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie -MAGAZINE Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen www.nsz.be Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie 12 Vaak gestelde vragen bij de jaarlijkse belastingaangifte

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie