GROEN ERFGOED ALS TOERISTISCH RECREATIEF PRODUCT GRÜNES ERBE ALS TOURISTISCHES FREIZEITPRODUKT. ing. Els van der Laan- Meijer BNT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEN ERFGOED ALS TOERISTISCH RECREATIEF PRODUCT GRÜNES ERBE ALS TOURISTISCHES FREIZEITPRODUKT. ing. Els van der Laan- Meijer BNT"

Transcriptie

1 GROEN ERFGOED ALS TOERISTISCH RECREATIEF PRODUCT GRÜNES ERBE ALS TOURISTISCHES FREIZEITPRODUKT ing. Els van der Laan- Meijer BNT 8 JANUARI 2015

2 NETWERKPROJECT NOORDELIJKE LUSTWARANDE VERNETZUNGS- PROJEKT NÖRDLICHE LUSTWARANDE Het doel van dit netwerkproject is: - In stand houden en versterken van de ruimtelijke architectonische kwaliteit van het 19e eeuwse groene erfgoed als waardevolle collectie van Fryslân, Groningen, Drenthe en Niedersachsen. - Inzetten en benutten van kennis voor het beheren en behouden van de kwaliteit van deze groene erfgoedstructuur op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. - Versterken van de belevings- en gebruikswaarden van het groene erfgoed als samenhangende structuur met het rode erfgoed en als topattractie voor recreatie en toerisme

3 NOORDELIJKE LUSTWARANDE IN 4 STAPPEN NÖRDLICHE LUSTWARANDE IN 4 SCHRITTEN I Resultaat van onderzoek Ergebnisse der Forschung II Groen erfgoed als collectie Sammlungen zum Grünen Erbe III Groen erfgoed als connectie Verbindungen zum Grünen Erbe IV Noordelijke Lustwarande als netwerkproject Die nördliche Lustwarande als Vernetzungsprojekt

4 Resultaat van onderzoek Ergebnisse der Forschung

5 AANLEIDING ANLASS - Roodbaards Rijkdom Landsschapsparken in Noord Nederland - Slingertuinen in Groningen en Fryslân Slingergärten in Groningen und Friesland - Gartenhorizonte Niedersachsen - Memento Mori, netwerkproject levend erfgoed sterven en begraven

6 ROODBAARDS RIJKDOM, 2012 NOORDELIJKE LUSTWARANDE NÖRDLICHE LUSTWARANDE

7 SLINGERTUINEN IN GRONINGEN EN FRYSLÂN SLINGERGÄRTEN IN GRONINGEN UND FRIESLAND

8 GARTEN- HORIZONTE NIEDERSACHSEN

9 MEMENTO MORI / LEVEND ERFGOED CULTUUR VAN BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN BESTATTUNGSUND FRIEDHOFSKULTUR

10 Groen erfgoed als collectie Collectie: verzameling Sammlungen zum Grünen Erbe Sammlung: Vesammeln

11 GROEN ERFGOED, DEFINITIE GRÜNES ERBE, DEFINITION De historische groenaanleg van begrensde gebieden, waaraan een tuinhistorisch ontwerp ten grondslag ligt ter verfraaiing of ten dienste van gebruik, zoals tuinen en parken bij buitenplaatsen, begraafplaatsen, kloosteren pastorietuinen, boerenerven en botanische tuinen. (BRON: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Die historische Bepflanzung von begrenzten Bereichen, in denen ein gartenhistorischer Entwurf zur Verschönerung oder zur Nutzung des Gartens zugrunde liegt, wie es bei Gärten und Parks von Außenplätzen, Friedhöfen, Kloster- und Pastorengärten, Bauernhöfen und Botanischen Gärten der Fall ist (BRON: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed = Staatliches Amt für das Kulturerbe)

12 OEUVRE VAN ARCHITECTEN Carl Friederich Bosse ( ) Christian Ludwig Bosse ( ) Julius Friedrich Wilhelm Bosse ( ) Friedrich Ludwig Sckell ( ) Georg Anton Blum ( ) Lucas Pieters Roodbaard ( ) Gerrit Vlaskamp ( ) Melle Vroom ( ) Jan Vroom sr. ( )

13 GRAFISCH ERFGOED HISTORISCHE AUFZEICHNUNG DES GRÜNEN ERBES

14 VERHAAL VAN DE VERZAMELING (STAMBOOM VAN BUITENPLAATSEN GESCHICHTE DER SAMMLUNG (STAMMBAUM VON AUSSENSTANDORTEN) K L I N C K E M A B O R G Harco Hillarius X Roelina Maria Siccama Wolthers E N N E M A B O R G Catharina Wolthers X Johan Hora K L I N C K E M A B O R G Wiardus Siccama X Anna Catharina Hora Anna Maria Hora X E K E N S T E I N Onno Joost Alberda van Ekenstein E N N E M A B O R G Egbetha Louisa X Johan Hora Beckering Siccama E K E N S T E I N Onno Reint Alberda van Ekenstein Johanna Chr. Eytelwein X Willem Hora Siccama oprichter van de Academie in Groningen Periode <1800 of >1850 Periode , geen ontwerp Roodbaard bekend Ontwerp Roodbaard F R A E Y L E M A B O R G 1840 X1 Johan Hora Siccama Hermanna Louisa C. de Veltman X2 Wiardus Hora Siccama zoon van Johanna Chr. Eytelwein en Willem Hora Siccama O O S T E R B R O E K 1836 B O R N I A S T A T E 1820 E K E N S T E I N Odilia Amalia Rengers X1 Anna Maria X Antoon Anne van Bernardus Buma X Rolina Hora Wiardus Hora Catharina van Andringa de Anna Maria Siccama Siccama Alberda van Ekenstein Kempenaer Catharina X Modderman H U I S T E F A R M S U M Maria Aletta van X Johan Gerard Angelbeek Rengers Hora Siccama D E D U I N E N > 1868 Odillia Amalia X Roelof Reinders Rengers Hora Siccama Herman Christiaan Reinders D E D U I N E N 1819 X Antje van Bergen Richtje Johanna Gosliga Verwant aan de familie Cats/Oosting J A G T L U S T 1820 X2 Onno Reint van Andringa de Kempenaer T U I N J I R N S U M 1820

15 DE COLLECTIE VAN HET GROENE ERFGOED OP VERSCHILLENDE SCHAALNIVEAUS SAMMLUNG DES GRÜNEN ERBES IN VERSCHIEDENE STUFEN

16 INTEGRALE EN INTERDISCIPLINAIRE BENADERING CULTUURHISTORISCHE WAARDESTELLING INTEGRALE UND INTERDISZIPLINÄRE HERANGEHENSWEISE KULTURHISTORISCHE ABSCHÄTZUNG Eenheid en verscheidenheid Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële erfgoed.

17 INTERNATIONAAL NETWERK INTERNATIONALES NETZWERK

18 NATIONAAL NATIONAL GRONINGEN FRYSLÂN DRENTHE

19 REGIONAAL REGIONAL

20 LOKAAL LOKAL LYNDENSTEIN BEETSTERZWAAG

21 DE NOORDELIJKE LUSTWARANDE ALS NETWERKPROJECT DIE NÖRDLICHE LUSTWARANDE ALS NETZWERKPROJEKT 1. Schlosspark Lütetsburg 5. Ekenstein en Rusthoven 9. Vijverburg Trynwâlden 6. Groen Verleden Groningen 11. Leeuwarden Parkstad 8. Nienoord Leek 4. Fraeylemaborg 7. Regio Eelde Paterswolde 2. Schlosspark Evenburg Leer Zentrum für Gartenkultur 3. Steinhaus und landschaftsgarten 10. Beetsterzwaag 12. landgoed oranjewoud

22 Oranjestein Oranjewoud Veenwijk Prinsentuin Westerpark Rengerspark Algemene Begraafplaats Martenastate Cornjum Stadsverswatervijver Dekemastate Jelsum De Klinze Stania State Lyndenstein Bos van Ypey, Vijversburg Lauswold Huize Olterterp Harinxmastate Osterburg bij Groothusen Lycklamahuis Nienoord Leek Noordwijk Vennebos De Braak Oosterbroek Lempherdinge De Duinen Sterrenbos Stadspark Ekenstein Noorderplantsoen Steinhaus en park Bunderhee Fraeylemaborg Mekemaborg Verhildersum Rusthoven Kloostertuin Sterrenbos Schlosspark Jever Geerstemaheerd Schlosspark Lütetsburg 50 PARKEN 50 PARKS Schloss Evenburg Landgut Stikelkamp Schlosspark Oldenburg Gut Altenkamp Schlosspark Clemenswerth Schlosspark Rasthede kloosterruïne van Hude Haus Campe bij Steinbild Kloster Bentlage Klooster Gravenhorst bij Ibbenbüren

23 PILOT PROJECTEN VERSUCHS- PROJEKTEN Ekenstein - Rusthoven Appingedam/Loppersum Steinhaus und landschaftsgarten Bunderhee

24 STEINHAUS UND LANDSCHAFTS- GARTEN 1901, BUNDERHEE

25 EKENSTEIN- RUSTHOVEN APPINGEDAM/ LOPPERSUM

26 Groen erfgoed als connectie Connectie: samenhang, verbinding, verwantschap, relatie, schakel Verbindungen zum Grünen Erbe Verbindung: Zusammenhang, Beziehung, Verwandtschaft, Kontakt, Bindeglied

27 HET GROENE ERFGOED ALS CONNECTIE DIE VERBINDUN- GEN ZUM GRÜNEN ERBE

28 HET ONTWIKKELEN VAN NIEUWE ROUTENETWERKEN DIE ENTWICKLUNG VON NEUEN ROUTEN- NETZWERKEN INTERNATIONAAL INTERNATIONAL - MARKETINGORGANISATIES - MARKETING- ORGANISATIONEN REGIONAAL / REGIONAL - GROENE ERFGOEDINSTANTIES - OVERHEID, ONDERWIJS EN ONDERNEMERS - EINRICHTUNGEN DES GRÜNEN ERBES - BEHÖRDEN, BILDUNGS- WESEN UND UNTERNEHMERN NATIONAAL / NATIONAL - RECREATIEVE INSTELLINGEN EN -ORGANISATIES - FREIZEITEINRICHTUNGEN UND -ORGANISATIONEN LOKAAL / LOKAL - GROENE ERFGOEDEIGENAREN - LOKALE BEVOLKING EN VRIJWILLIGERS - BESITZERN DES GRÜNEN ERBES - LOKALER BEVÖLKERUNG UND FREIWILLIGEN

29 GROEN ERFGOED VOOR LUST EN NUT GRÜNES ERBE ZUM VERGNÜGEN UND ZUR SINNVOLLEN NUTZUNG CULTUUR KULTUR CULINAIR KULINARISCHEM NATUUR NATUR KUNST

30 Noordelijke Lustwarande als netwerkproject Die nördliche Lustwarande als Vernetzungsprojekt

31 NOORDELIJKE LUSTWARANDE, GROENE ERFGOED ALS GRENSOVERSCHRIJDENDE VERBINDING DIE NÖRDLICHE LUSTWARANDE, GRÜNES ERBE ALS GRENZÜBER- SCHREITENDE VERBINDUNG

32 EEN NIEUWE TOPATTRACTIE? EINE NEUE ATTRAKTION? VINDBAAR, BEREIKBAAR, BELEEFBAAR ZU FINDEN, ZU ERREICHEN, ZU ERLEBEN

GRÜNES ERBE ALS TOURISTISCHES FREIZEITPRODUKT. ing. Els van der Laan- Meijer BNT

GRÜNES ERBE ALS TOURISTISCHES FREIZEITPRODUKT. ing. Els van der Laan- Meijer BNT G R O E N E R F G O E D A L S TO E R I S T I S C H R E C R E AT I E F P R O D U C T GRÜNES ERBE ALS TOURISTISCHES FREIZEITPRODUKT ing. Els van der Laan Meijer BNT 27 F E B R UAR I 2015 DE NOORDELIJKE LUSTWARANDE

Nadere informatie

VERGELIJKEND ONDERZOEK LANDSCHAPSPARKEN NOORDELIJKE LUSTWARANDE

VERGELIJKEND ONDERZOEK LANDSCHAPSPARKEN NOORDELIJKE LUSTWARANDE VERGELIJKEND ONDERZOEK LANDSCHAPSPARKEN NOORDELIJKE LUSTWARANDE 1790-1814 WWW.LUSTWARANDE.EU VERWONDERING OVER REGIONALE RELATIES VERGELIJKEND ONDERZOEK LANDSCHAPSPARKEN NOORDELIJKE LUSTWARANDE 1790-1814

Nadere informatie

CONCEPT Kenmerk 627 00 411 150303

CONCEPT Kenmerk 627 00 411 150303 Noordelijke Lustwarande Groene cultuurparels als een grensoverschrijdende recreatieve verbinding tussen monumentale steden, dorpen en gebouwen in Noord Nederland en Noordwest Duitsland CONCEPT Kenmerk

Nadere informatie

Roodbaard s Rijkdom - Lucas Pieters Roodbaard WERKPERIODES

Roodbaard s Rijkdom - Lucas Pieters Roodbaard WERKPERIODES Roodbaard s Rijkdom - Lucas Pieters Roodbaard WERKPERIODES De werkzame periode van Roodbaard wordt tot op heden geduid op de periode van 1819 tot aan circa 1850. Dit is de periode waarin de tuinen uit

Nadere informatie

Grenzland Festungsland Grensland Vestingland. Grenzland Festungsland Grensland Vestingland. Beschreibung der Arbeitsgruppe / Omschrijving werkgroep

Grenzland Festungsland Grensland Vestingland. Grenzland Festungsland Grensland Vestingland. Beschreibung der Arbeitsgruppe / Omschrijving werkgroep Beschreibung der Arbeitsgruppe / Omschrijving werkgroep Die Projektgruppe Grenzland Schanzenland (seit 2007 ) wurde 2001/2003 von der Provincie Groningen und dem Toeristisch Huis gegründet Het project

Nadere informatie

Instructie voor leerkracht

Instructie voor leerkracht Instructie voor leerkracht Bij deze PPT hoort achtergrondinformatie. Dit vindt u ook op deze site. In het document: Informatie voor leerkrachten Print het uit. Dan heeft u de info bij de hand, tijdens

Nadere informatie

Inhalt / Inhoud. Nederland - Deutschland. INTERREG IV A programma Belang voor de regio. INTERREG IV A-Programm - Bedeutung für die Region

Inhalt / Inhoud. Nederland - Deutschland. INTERREG IV A programma Belang voor de regio. INTERREG IV A-Programm - Bedeutung für die Region Nederland Deutschland INTERREG IV A programma Belang voor de regio INTERREG IV AProgramm Bedeutung für die Region Inhalt / Inhoud Grenzübergreifende Programme / Grensoverschrijdende programma s Schwerpunkte

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Uelsen: Riante eengezinswoning met droom tuin in Uelsen

Uelsen: Riante eengezinswoning met droom tuin in Uelsen Uelsen: Riante eengezinswoning met droom tuin in Uelsen Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Eengezinswoning Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % Bouwjaar: 1999 Beschikbaar vanaf: nach Absprache

Nadere informatie

Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1. ZIE: Het Drentse geslacht Hummel/Hummelen, door Sj. Hummel en W.T. Vleer (Heiloo, 1970), nr. VII.451.

Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1. ZIE: Het Drentse geslacht Hummel/Hummelen, door Sj. Hummel en W.T. Vleer (Heiloo, 1970), nr. VII.451. Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1 I a - II a - II b - Jan Schelhaas * 20-08-1819 (a) Leek Groningen Zoon van: Koenraad Jans Schelhaas en van: Antje Kornelis de Hoop ZIE: Burgerlijke stand - gemeente:

Nadere informatie

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Nieuwe aanzetten ter optimalisatie van de biogaswinning Mittwoch, 10.04.2013 10-15 Uhr im Bagno, Steinfurt Einladung Hiermit laden wir Sie herzlich ein

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 287.500,= K.K.

VRAAGPRIJS 287.500,= K.K. SUMAR, DE HOMEIE 10 VRAAGPRIJS 287.500,= K.K. Telefoon: 0511 469 048 Telefoon: 0511 469 048 Inruil eigen woning bespreekbaar! Zoekt u een ROYALE vrijstaande woning op mooie locatie met ruime geïsoleerde

Nadere informatie

Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder

Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder Jan Holwerda Eind 2011 komt er met de website Roodbaard s Rijkdom opnieuw aandacht voor de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). 1 Net als bij een

Nadere informatie

Het Land van Kasteelmusea. Eric Neef

Het Land van Kasteelmusea. Eric Neef Het Land van Kasteelmusea 2 3 Sjûkelân Franeker Sjaerdema Hertog van Saksen René Descartes Het Sjaerdemaslot 18 e eeuw 4 5 Verhalen Voorstraat Franeker, stad van stinsen zoals de Martenastins, museum van

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

Marleen Baltussen ROC van Twente. Ger Gankema Gemeente Enschede

Marleen Baltussen ROC van Twente. Ger Gankema Gemeente Enschede Marleen Baltussen ROC van Twente Ger Gankema Gemeente Enschede 73 ROC van Twente (Regionaal Opleidingscentrum) Berufsausbildung : 19.000 Personen Erwachsenenbildung: 13.300 Personen Seit 1996 ROC Wie es

Nadere informatie

- Dorr, Heemschut, Drentse biografieen 4, Eekhoff, Geschiedenis van den Stads- of Prinsentuin, Eekhoff, Geschiedkundige

- Dorr, Heemschut, Drentse biografieen 4, Eekhoff, Geschiedenis van den Stads- of Prinsentuin, Eekhoff, Geschiedkundige LITERATUURLIJST - Abrahamse, De Braak, een romantisch landgoed in Noord-Drenthe, in: Noorderbreedte nr. 88 - Abrahamse, Asserbos, een oase in een drukke stad, in: Noorderbreedte, 2000, 5 - Algemeene konst

Nadere informatie

13.30 uur: Start; inleiding door dagvoorzitter Annemarie van Leeuwen. 13.45 uur: Lezing 1 door Willem Overmars

13.30 uur: Start; inleiding door dagvoorzitter Annemarie van Leeuwen. 13.45 uur: Lezing 1 door Willem Overmars Platform Groen Erfgoed Thema: Restaureren: eerste hulp of opereren? Datum: 18 april 2013, Tijd: 13.30 tot 17.00 uur, Locatie: Theater 2, Restauratiebeurs Brabant Hallen Den Bosch, http://www.restauratiebeurs.nl/

Nadere informatie

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Francois Historiker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen

Nadere informatie

Roodbaard s Rijkdom - Lucas Pieters Roodbaard ONTWERPMETHODIEK

Roodbaard s Rijkdom - Lucas Pieters Roodbaard ONTWERPMETHODIEK Roodbaard s Rijkdom - Lucas Pieters Roodbaard ONTWERPMETHODIEK Door de analyse en vergelijking van de ontwerptekeningen en de bestaande tuinen en parken, kunnen enkele ontwerpmethoden worden vastgesteld

Nadere informatie

Regionale relaties van de Noordelijke Lustwarande

Regionale relaties van de Noordelijke Lustwarande Regionale relaties van de Noordelijke Lustwarande Verwondering over de relatie tussen landschapsparken in de periode 1790-1814 in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland Els van der Laan en Willemieke Ottens

Nadere informatie

F R AE YLEMABO R G. Type. Park L/XL Adres. Hoofdweg 32, Slochteren Architect huis. - Architect park. J.D. Zocher G.A., Blum L.P.

F R AE YLEMABO R G. Type. Park L/XL Adres. Hoofdweg 32, Slochteren Architect huis. - Architect park. J.D. Zocher G.A., Blum L.P. F R AE YLEMABO R G Type Park L/XL Adres Hoofdweg 32, Slochteren Architect huis - Architect park J.D. Zocher G.A., Blum L.P. Roodbaard Jaar Ontwerp landschappelijke aanleg 1802 Aanleg achterbosch 1809-1820

Nadere informatie

Afstammelingen van Hanss Heinrich Castning

Afstammelingen van Hanss Heinrich Castning Afstammelingen van Hanss Heinrich 1635-1700 Hanss Heinrich 1635-1700 Johann Hermann Kasteninghk 1662 - Anna Mollers Gehuwd: 06/04/1684 Johann H. Gedoopt: 07/12/1684 Gedoopt: 15/09/1686 Gedoopt: 15/09/1686

Nadere informatie

Venrayseweg 108 5928 RH Venlo

Venrayseweg 108 5928 RH Venlo Venrayseweg 108 5928 RH Venlo Sumarbox is gespecialiseerd in het produceren en distribueren van opzettrays van zowel golf- als massief karton. Sumarbox richtet Steigen für Obst, Gemüse, Backwaren aus Well-

Nadere informatie

Nordhorn: Vrijstaande eengezins woning in Nordhorn

Nordhorn: Vrijstaande eengezins woning in Nordhorn Nordhorn: Vrijstaande eengezins woning in Nordhorn Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Eengezinswoning Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % Bouwjaar: 1955 Beschikbaar vanaf: nach Absprache Adviesbureau

Nadere informatie

Lingen (Ems): Een echte opknapper

Lingen (Ems): Een echte opknapper Emsland Niedersachsen Woningtype: Rijhuis in midden Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % inkl. MwSt. Bouwjaar: 1959 Beschikbaar vanaf: nach Absprache Verwarming: Centrale verwarming Verwarmingssoort:

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Samenwerking Duitsland: belangrijke economische kans voor Noord-Nederland

Samenwerking Duitsland: belangrijke economische kans voor Noord-Nederland Samenwerking Duitsland: belangrijke economische kans voor Noord-Nederland Geo Promotion Congres, Programma Workshop Eems Dollard Regio INTERREG IV A 2007-2013 Netzwerk TOEKOMST project Discussie en vragen

Nadere informatie

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Gebiedsgericht werken Ambitie Gemeenten/regio s ondersteunen bij het vaststellen van hun identiteit (IM) Behoud door ontwikkeling

Nadere informatie

Het Nederlands Tegelmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Bij schenkingen en giften gelden voor u belastingvoordelen. Lees hieronder meer over dit onderwerp. Naam Stichting Nederlands Tegelmuseum

Nadere informatie

4. BELEVING & BEREIKBAARHEID

4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID De Afsluitdijk met het terpenlandschap en merengebied en de Wadden- en IJsselmeerkust biedt ultieme mogelijkheden voor recreatieve routes. Fietsen en wandelen langs en over

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Netzwerk GEP Grenzenloses effizientes Produzieren in der EUREGIO für CO2-Reduzierung und Produktivitätssteigerung in KMU Netwerk GEP Grenzeloos Efficiënt Produceren in de EUREGIO voor

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

programma Landgoeddag Olterterp 29 en 30 augustus 2015

programma Landgoeddag Olterterp 29 en 30 augustus 2015 programma Landgoeddag Olterterp 29 en 30 augustus 2015 Zaterdag 29 augustus 2015 vanaf 12.00u Demonstratie van 5 Kettingzaagkunstenaars Locatie: bospad richting de Groote Vijver en het terrein rond de

Nadere informatie

Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland

Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Recreatie en bungalowpark de Watersnip is ruim, sportief en actief. In een gezonde, frisse omgeving vindt u hier de ontspanning en rust die u nodig heeft.

Nadere informatie

Levende cultuur in ons landschap. Geert Boink SZH Landgoed Mariënwaerdt Beesd 20-04-2012

Levende cultuur in ons landschap. Geert Boink SZH Landgoed Mariënwaerdt Beesd 20-04-2012 Levende cultuur in ons landschap Geert Boink SZH Landgoed Mariënwaerdt Beesd 20-04-2012 Onderwerpen De levende cultuur Ons landschap Levende cultuur behouden conclusies De levende cultuur Cultuurhistorische

Nadere informatie

Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland

Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Recreatie en bungalowpark de Watersnip is ruim, sportief en actief. In een gezonde, frisse omgeving vindt u hier de ontspanning en rust die u nodig heeft.

Nadere informatie

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Exclusief de projecten die meegenomen worden in het Rijkscontract (deze zijn apart hiervan uitgebreider toegelicht) Volgnum Mobiliteit 1 Verruiming sluis

Nadere informatie

Nakomelingen van: Pagina 1 van 5 Albert Wubbelts

Nakomelingen van: Pagina 1 van 5 Albert Wubbelts Nakomelingen van: Pagina 1 van 5 1ste G eneraties 1. overleden op een onbekende datum. Hij huwde (Onbekend). Kinderen van i. 2. Wubbelt Jans (Alberts Caspers) Wolf is geboren Voor 2 mrt. 1721 en overleden

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonij Spier

De nakomelingen van Antonij Spier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Antonij Spier door 12 maart 2017 De nakomelingen van Antonij Spier Generatie 1 1. Antonij Spier, is geboren rond 1744 te Pruysminden,deu. Hij is getrouwd

Nadere informatie

Parenteel van Christoph Pilgram

Parenteel van Christoph Pilgram Parenteel van Christoph Pilgram 1 Christoph Pilgram is geboren in 1586 in Bad Sacha.Dl. Christoph is overleden, 51 of 52 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 september 1638 in Bad Sacha.Dl. Christoph

Nadere informatie

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Duits-Nederlandse Handelsdag BORUSSIA-PARK Mönchengladbach 12.11.2013, 13:00 bis 19:00 Uhr 12.11.2013, 13.00 tot 19.00 uur Ziele und Inhalte Freunde treffen

Nadere informatie

- Contouren Sint Anna Klooster - Circa 120 inwoners en omwonenden - Weinig voorzieningen - Hart van het dorp is het dorpshuis de Meuln - Zelfstandig

- Contouren Sint Anna Klooster - Circa 120 inwoners en omwonenden - Weinig voorzieningen - Hart van het dorp is het dorpshuis de Meuln - Zelfstandig - Contouren Sint Anna Klooster - Circa 120 inwoners en omwonenden - Weinig voorzieningen - Hart van het dorp is het dorpshuis de Meuln - Zelfstandig en sociaal - Een van de 7 dorpen in de gemeente Ten

Nadere informatie

Hoe ver is toeristischrecreatief

Hoe ver is toeristischrecreatief Hoe ver is toeristischrecreatief Groningen? Presentatie voor HPG Zuidbroek, 27 april 2004 Willem van der Velden Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland 1 Opbouw inleiding Stand van zaken maco-economisch

Nadere informatie

Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette 1965: Gründung Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette (D) Oprichting Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette

Nadere informatie

Westlangeweg 1 a 156 - Hoofdplaat Village Scaldia

Westlangeweg 1 a 156 - Hoofdplaat Village Scaldia TE KOOP - Village Scaldia Vraagprijs 149.000,-- k.k. Omschrijving - Rustig gelegen, geschakelde recreatiewoning (type Grasse) met berging en tuin met uitzicht op beschermd natuurgebeid op 133m2 eigen grond.

Nadere informatie

Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck

Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Eengezinswoning Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % Bouwjaar: 1988 Beschikbaar vanaf: nach Absprache

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst procedure cultuurnota s provincie en gemeente Groningen

Verslag bijeenkomst procedure cultuurnota s provincie en gemeente Groningen Verslag bijeenkomst procedure cultuurnota s provincie en gemeente Groningen 2017-2020 Groninger Forum, 22 september 2015 Eerste gedeelte interview met cultuurwethouder Paul de Rook en gedeputeerde van

Nadere informatie

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING Groningen, 13 mei 2011 Huis De Beurs, Groningen Donderdag 27 juni 2013 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden

Nadere informatie

één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland

één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Recreatie en bungalowpark de Watersnip is ruim, sportief en actief. In een gezonde, frisse omgeving vindt u hier de ontspanning en rust die u nodig heeft.

Nadere informatie

Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck

Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Eengezinswoning Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % Bouwjaar: 1988 Beschikbaar vanaf: nach Absprache

Nadere informatie

BOUWKAVEL. Oentsjerk De Pleats 3 Plan Kaetsjemuoiwei Bouwkavel 823 m². Koopsom 170,- k.k. per m² Totaal: ,- k.k.

BOUWKAVEL. Oentsjerk De Pleats 3 Plan Kaetsjemuoiwei Bouwkavel 823 m². Koopsom 170,- k.k. per m² Totaal: ,- k.k. BOUWKAVEL Oentsjerk (Oenkerk) De kavel De locatie Oentsjerk De Pleats 3 Plan Kaetsjemuoiwei Bouwkavel 823 m² M AKELAARS EN T AXATEURS Koopsom 170,- k.k. per m² Totaal: 130.000,- k.k. 2010257 De Pleats

Nadere informatie

WELKOM! WILLKOMMEN! Opening en openheid van zaken

WELKOM! WILLKOMMEN! Opening en openheid van zaken WELKOM! WILLKOMMEN! Opening en openheid van zaken #NDIX #NDIXrelatiedag NDIX Relatiedag, 12 juni 2013, Grolsch Veste Enschede Doel van NDIX NDIX Ziele Semi-publieke organisatie sinds 2001, met als doelen:

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek Migratiebewegingen in de EUREGIO Ergebnisse der Untersuchung Wanderungsbewegungen in der EUREGIO

Resultaten van het onderzoek Migratiebewegingen in de EUREGIO Ergebnisse der Untersuchung Wanderungsbewegungen in der EUREGIO Resultaten van het onderzoek Migratiebewegingen in de EUREGIO Ergebnisse der Untersuchung Wanderungsbewegungen in der EUREGIO Bronckhorst, 16 maart 2012 Bronckhorst, 16. März 2012 Frank Osterhage ILS Institut

Nadere informatie

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart Slapende Reus Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart WAAROM LANDSCHAPSVISIE De Kempense Heuvelrug in Kasterlee heeft

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Op weg naar Duitsland: der Weg ist steinig und hart, aber machbar!

Op weg naar Duitsland: der Weg ist steinig und hart, aber machbar! Op weg naar Duitsland: der Weg ist steinig und hart, aber machbar! Een ervaringsverhaal van ir. Heico Timmers KvK-bijeenkomst Duitsland, Vianen, 24.06.2014 Bild EDR Op weg naar Duitsland - Heico Timmers

Nadere informatie

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 DNHK semina SCHLOSS ZEIST AM FREITAG, 17. JUNI 2011 SLOT ZEIST OP VRIJDAG 17 JUNI 2011 Gemeenschapszin Gemeinschaft SErfolg erfordert Gemeinschaft. Dieses Motto liegt seit

Nadere informatie

een genealogieonline publicatie Andries Putz door Erik

een genealogieonline publicatie Andries Putz door Erik een genealogieonline publicatie Andries Putz door 20 november 2016 Andries Putz Generatie 1 1. Andries (Andreas Jan Andries?) Pütz (Putz). Hij is getrouwd (1) op 9 november 1704 te Moers (Meurs), Duitsland

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

Roeli Broekhuis is directeur van het Museumhuis Groningen/ Groninger Molenhuis

Roeli Broekhuis is directeur van het Museumhuis Groningen/ Groninger Molenhuis ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 18, 13 januari 2012 -------------------------------------------------------------------- In deze ERFGOEDLOPER Column Roeli Broekhuis

Nadere informatie

Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland

Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Recreatie en bungalowpark de Watersnip is ruim, sportief en actief. In een gezonde, frisse omgeving vindt u hier de ontspanning en rust die u nodig heeft.

Nadere informatie

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan Stichting Peelpromotie Beleidsplan 2017-2020 Maart 2017 Inhoud pag. Inleiding 3 2. Pijlers 5 2.1 Digitale vindbaarheid 5 2.2 Verhalen van De Peel 6 2.3 Regionale initiatieven en producten 7 2.4 Gebiedspromotie

Nadere informatie

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Partner Nationaal Park Heuvelrug Kontakt der Kontinenten Lars Beckers (commercieel manager Kontakt der Kontinenten) Partner Nationaal Park Heuvelrug Opening Sander

Nadere informatie

Bijeenkomst Groen Erfgoed Drenthe 3 december 2015 Historische buitenplaats De Havixhorst Voor gemeenten en groenorganisaties in Drenthe

Bijeenkomst Groen Erfgoed Drenthe 3 december 2015 Historische buitenplaats De Havixhorst Voor gemeenten en groenorganisaties in Drenthe Bijeenkomst Groen Erfgoed Drenthe 3 december 2015 Historische buitenplaats De Havixhorst Voor gemeenten en groenorganisaties in Drenthe De Havixhorst TOPFOTO Het Drentse Landschap Nederland telt ongeveer

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Burgh Haamstede: Dieses, freistehend Objekt liegt mitten im Grünen an einer ruhige Straße in Burgh-Haamstede

Burgh Haamstede: Dieses, freistehend Objekt liegt mitten im Grünen an einer ruhige Straße in Burgh-Haamstede Burgh Haamstede: Dieses, freistehend Objekt liegt mitten im Grünen an einer ruhige Straße in Burgh-Haamstede Woningtype: Vakantiehuis Op provisiebasis: nee Provisie: 0,00% vom Kaufpreis (exkl. MwSt.) Aantal

Nadere informatie

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Werkconferentie Oer-IJ Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Erik Grootscholte - lagroup lagroup 9 december 2016 2016-070 pr 01 Even voorstellen - lagroup lagroup 2 Agenda 1. Relevante trends en inzichten

Nadere informatie

RFID iets voor uw bedrijf?

RFID iets voor uw bedrijf? RFID iets voor uw bedrijf? Mogelijkheid van participatie in RAAS programma Venlo 5 november 2009 Henk Betlem lector Supply Chain Management 9-11-2009 Fontys Hogescholen 1 Inhoud Positie Fontys op gebied

Nadere informatie

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls Typisch gemert gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls RUIJSCHENBERGH DE STROOM NAZARETH RUIJSCHENBERGH NAZARETH DE STROOM Typisch Gemert Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass Eine neue Perspektive für mehr Transparenz. The global leader in door opening solutions*

Nadere informatie

Eekhoornstraat 9 Donderen

Eekhoornstraat 9 Donderen SCHITTEREND SCHUURHUIS FASCINEREND UITZICHT Eekhoornstraat 9 Donderen Eelde Aan de landelijk gelegen Eekhoornstraat in Donderen is een schitterend Schuurhuis te koop op 9000 m2 eigen grond, eventueel in

Nadere informatie

Stamboom van Cornelius Berents Pagina 1

Stamboom van Cornelius Berents Pagina 1 Stamboom van Cornelius Berents Pagina 1 I a - II a - II b - Cornelius Berents *..-..-... 29-08-1811 Aduard Groningen te Bloemstraat Groningen. ZIE: Ondertrouwboek Groningen 1769-1776, collectie DTB (toegang

Nadere informatie

NATIONAAL PARK HEUVELRUG

NATIONAAL PARK HEUVELRUG NATIONAAL PARK HEUVELRUG RUIMTELIJKE AMBITIES VOOR HET GEBIED 2 3 DE HEUVELRUG ALS GROENE RUGGENGRAAT De Heuvelrug als stevige, robuuste groene ruggengraat is cruciaal voor de toekomst van de provincie

Nadere informatie

Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1

Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1 Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1 I a - II a - Jacob Derks Hoogstra *..-..-1807 Grootegast Boerenknecht te Tolbert (Leek) Groningen (1835). Zoon van: Derk Jacobs Hoogstra en van: Martje Jannes

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand

Nadere informatie

Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder en enige speculaties

Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder en enige speculaties Het eerste deel van dit artikel is gepubliceerd in CASCADE, Bulletin voor tuinhistorie, 21e jaargang (2012), nr. 1, p. 57-61 (Jan Holwerda, Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder). Het tweede deel,

Nadere informatie

Structuurvisie Middengebied Noordwijk

Structuurvisie Middengebied Noordwijk Structuurvisie Middengebied Noordwijk Deze folder is een korte samenvatting van de structuurvisie Middengebied Noordwijk, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 20 april 2005. De zone van het oorspronkelijke

Nadere informatie

GROENE GEDACHTEN ONDERWEG

GROENE GEDACHTEN ONDERWEG GROENE GEDACHTEN ONDERWEG Carla Oldenburger Ebbers, november 2009 Groene gedachten onderweg zijn vluchtige gedachten, die de laatste tijd op mijn weg kwamen of zo maar bij me op kwamen, en enkele mijmeringen

Nadere informatie

reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840

reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840 reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840 Sneek, april 2003 Inhoud 1 2 Inleiding 7 Reconstructieplan 8 2.1 historie 8 2.2 eigendomssituatie 10 2.2 waterstructuur 12 2.3 padenstructuur

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST

BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST INLEIDING Bomen in de gemeente Voerendaal vervullen een belangrijke rol. Ze verfraaien de buitenruimte, brengen natuur in de

Nadere informatie

1 S T E E D I T I E : R E M C O G O S S E L I N K E N Z I J N V O O R O U D E R S N E M E N J E M E E GG-TANTE VAN REMCO. Klosternummer: 1095.

1 S T E E D I T I E : R E M C O G O S S E L I N K E N Z I J N V O O R O U D E R S N E M E N J E M E E GG-TANTE VAN REMCO. Klosternummer: 1095. 1 S T E E D I T I E 2 0 1 6 : VRIENDEN &FAMILIE R E M C O G O S S E L I N K E N Z I J N V O O R O U D E R S N E M E N J E M E E z Zr Maria Alacoque z Antonie Diekmann geboren 5 juni 1883 te Wilhelmshaven

Nadere informatie

MEMO: De economische dragers van buitenplaatsen in Zuid-Holland

MEMO: De economische dragers van buitenplaatsen in Zuid-Holland MEMO: Datum: Aan: Van: Cc: Onderwerp woensdag 25 november 2015, raadzaal inloop: 13.00 uur start: 13.30 uur Burgemeester Hoekema Carla Scheffer Communicatie Presentatie De economische dragers van buitenplaatsen

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media im Marketing Social Media Marketing Soziale Netzwerke und deren Einsatzmöglichkeiten im Marketing Facebook, Twitter & Co. - Nutzen Sie es?! Das Wie? des Images 1. Social Media im Marketing

Nadere informatie

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002 Erik van Marissing, Mei 2002 Opbouw van de presentatie Doelstellingen en Probleemstelling Onderzoeksvragen en Afbakening van het onderzoeksgebied Definitie van een recreatief woonmilieu De meerwaarde van

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 5739 Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern wird ein Artikel 19/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt: Art. 19/1 - Dem Generaldirektor

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

LIVING LAB GRONINGEN AIRPORT EELDE. Philip Broeksma, kwartiermaker

LIVING LAB GRONINGEN AIRPORT EELDE. Philip Broeksma, kwartiermaker LIVING LAB GRONINGEN AIRPORT EELDE Philip Broeksma, kwartiermaker Living Lab Groningen Airport Eelde Onderwijs Overheid Onderzoek Ondernemers Omgeving Gezamenlijk, gelijkwaardig Innovaties, experimenten,

Nadere informatie

Oktobermaand Kindermaand 2012 NUMMER 36, 26 OKTOBER 2012

Oktobermaand Kindermaand 2012 NUMMER 36, 26 OKTOBER 2012 NUMMER 36, 26 OKTOBER 2012 IN DIT NUMMER Oktobermaand Kindermaand 2012 lees verder Kijkje in de keuken lees verder Memento Mori werkgroep musea lees verder Cursus Educatie van de toekomst lees verder Molenaarsdag

Nadere informatie

PRINSENTUIN. Type. Bolwerk Adres. Groeneweg, Leeuwarden Architect huis

PRINSENTUIN. Type. Bolwerk Adres. Groeneweg, Leeuwarden Architect huis PRINSENTUIN Type Bolwerk Adres Groeneweg, Leeuwarden Architect huis n.v.t. Architect park J.H. Knoop (formele aanleg, 1731), P.W. Schonk (vroeg landschappelijke aanleg, 1792), L.P. Roodbaard Jaar 1820

Nadere informatie

9 oktober u

9 oktober u Altijd al eens willen golfen bij Golf &Country Club Lauswolt? Of een kijkje willen nemen in Bilderberg Landgoed Lauswolt? Wij nodigen u van harte uit 9 oktober 2016-13.00-17.00u Van Harinxmaweg 10 9244

Nadere informatie

NERGENS TER WERELD DE WADDEN DAS WATTENMEER NIRGENDWO AUF DER WELT TOON FEY NERGENS VOORWOORD NERGENS TER WERELD VORWORT NIRGENDWO AUF DER WELT TER NIRGENDWO Nederland heel ver weg en de natuur opeens

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie