Screeningscriteria Centrale Toegang volgens processchema

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Screeningscriteria Centrale Toegang volgens processchema"

Transcriptie

1 Screeningscriteria Centrale Toegang volgens processchema 1. Toelatingscriteria Maatschappelijke Opvang Toelatingscriteria Maatschappelijke opvang 1 Score Zelfredzaamheidmatrix als toetsing verblijf binnen MO Iemand die zijn thuissituatie heeft verlaten en zich op eigen kracht niet kan handhaven in de samenleving. 1-3 Dagbesteding Voor toelating MO en geldt dat naast dakloosheid de uitkomsten van zelfredzaamheidsmatrix moeten liggen binnen minimaal 3 van de 5 volgende leefgebieden namelijk: dagbesteding, geestelijke gezondheid, verslaving, fysieke gezondheid en maatschappelijke participatie. Toelatingscriteria Regiobinding 2 Centrumgemeente van aanmelding verzorgt eerste opvang, zgn. BBB 3 Trajectplan met en voor cliënt wordt verzorgd door centrumgemeente op basis van onderstaande criteria: 1. Woonplaats van familie en andere personen waarmee betrokkene een positieve sociale relatie onderhoudt; 2. Inschrijving GBA 3. Gemeente waar aantoonbare bekendheid is bij hulpverlening en/of politie 4. Gemeente waar cliënt eerder gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in maatschappelijke opvang; 5. Gemeente van geboorte. Score Zelfredzaamheidmatrix 1-2 (indien elders hoger andere centrumgemeente) 1 Definitie toegang Maatschappelijke Opvang Prestatieveld 7 WMO 2 Volgens Handreiking toegankelijkheid in maatschappelijke opvang (VNG 2011) 3 BBB: Bed, bad en brood, zgn eerste opvang

2 2. Onderdelen screening(sformulier) (ook tbv aanvraag WMO/AWBZ) Nr Onderwerp Invoer in CVS Valleregio 4 Indeling zorgzwaartepakketten Beschrijving screeningsformulier Onderdelen in zelfredzaamheidmatrix 1 NAW gegevens Triage NAW-gegevens 2 Voorgeschiedenis Triage / ADF 5 Reden van dakloosheid, gemeente van herkomst, actuele diagnose, lopende indicaties 3 Zelfredzaamheid ADF Sociale redzaamheid Zelfregie, dag- en nachtritme, onderhouden sociale relaties, maatschappelijke participatie,, dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, justitie dagbesteding 4 Mogelijkheden ADF Cognitieve/psychische functies Concentratie, geheugen en denken, motivatie, psychosociaal welbevinden 5 Mate van ondersteuning ADF Aard begeleidingsdoel Stabilisatie en continuering van situatie, ontwikkelingsgericht 6 Mate van ADF ADL Algemene dagelijkse levensverrichtingen ADL-vaardigheden begeleidingsbehoefte 7 Mate van ADF Mobiliteit Beperkingen afhankelijkheid 8 Dominante Triage, ADF Psychiatrische Probleemgedrag, motivatie,, verslaving problematiek problematiek 9 Coping ADF Beperkingenbeeld Mate van verloop problematiek (grillig, Maatschappelijke participatie langzaam) 10 Trajectplan Triage, ADF en Trajectplan Zorgverlening Hulpverleningsgeschiedenis, actuele hulpverlening, hoofdaannemer, trajectmanager 11 Traject 9 leefgebieden Dominante grondslag Werkhypothese of recente diagnose (DSM), verslaving 4 Onderwerpen aanwezig in huidige Zorgmonitor 5 ADF: algemeen diagnose formulier

3 Beschrijving en criteria trajecten 1. Traject Psychosociaal Dominant zijn huisvestings- en financiële problematiek. Betreft korte crisisinterventie in opvang, dmv reguliere begeleiding en geregelde nazorg. Criteria Psychosociaal Traject Dominant zijn financiële problematiek en huisvesting. Probleemgebieden zijn mogelijk: -gebrek aan huisvesting -geen werk, wel gestart met dagbesteding Indien geïndiceerd is WMO-ondersteuning of indicatiestelling AWBZ in aanvraag. Criteria voor Psychosociaal Traject mbv Zelfredzaamheidmatrix (score) Dagbesteding (< ander traject) 3-5 (< ander traject) 1-4 (> criterium MO) - Start schulddienstverlening - Woonperspectief (zsm naar zelfstandig als mogelijk) (woonschakel 3-5) - Problematiek is complexer dan verwacht (ook psychiatrisch/verslaving, multiproblem) - Cliënt en hulpverlener verschillen van inzicht over meer of minder begeleiding - Doorstroom op woonladder stagneert door beperkt aanbod Voor het psychosociaal traject geldt dat de uitkomsten van de zelfredzaamheidsmatrix vallen binnen de omschreven criteria van het traject op minimaal 3 van de 5 volgende leefgebieden:

4 2. Psychiatrisch Traject Dominant zijn huisvestings- en psychiatrische problematiek. Tevens problemen op meerdere, andere leefgebieden, maar één duidelijk te onderscheiden hoofdprobleem, namelijk psychiatrische stoornis. Criteria Psychiatrisch Dominant is de psychiatrische stoornis. Probleemgebieden zijn mogelijk: -gebrek aan huisvesting -geen werk, mogelijk gestart met dagbesteding -psychiatrische problematiek gediagnosticeerd, indicatiestelling AWBZ in aanvraag Criteria voor Psychiatrisch Traject mbv Zelfredzaamheidmatrix (score) Dagbesteding (> ander traject) 3-5 (< ander traject) 1-4 (> criterium MO) - Diagnostiek / behandeling GGZ - Aanvraag AWBZ - Start schulddienstverlening (gemeente Ede) - Woonperspectief (woonschakel 2-5) - Problematiek is complexer dan verwacht, mate van complexiteit problematiek - Cliënt en hulpverlener verschillen van inzicht over meer of minder begeleiding - Doorstroom op woonladder stagneert door beperkt aanbod of exclusie WBV Voor het psychiatrisch traject geldt dat de uitkomsten van de zelfredzaamheidsmatrix vallen binnen de omschreven criteria van het traject op minimaal 3 van de 5 volgende leefgebieden:

5 3. Traject met maatschappelijke opvang Dominant zijn huisvestings- en verslavingsproblematiek. Tevens problemen op meerdere, andere leefgebieden, maar één duidelijk te onderscheiden hoofdprobleem, namelijk verslavingsproblematiek. Criteria met maatschappelijke opvang Dominant is de verslaving. Probleemgebieden zijn mogelijk: -gebrek aan huisvesting -geen werk, gestart met dagbesteding -verslavingsproblematiek gediagnosticeerd, indicatiestelling AWBZ in aanvraag Criteria voor s Traject mbv Zelfredzaamheidmatrix (score) Dagbesteding (< ander traject) 1-2 (> ander traject) 1-4 (> criterium MO) - Diagnostiek / behandeling szorg - Aanvraag AWBZ - Start schulddienstverlening (gemeente Ede) - Woonperspectief (woonschakel 2-5) - Problematiek is complexer dan verwacht - Cliënt en hulpverlener verschillen van inzicht over meer of minder begeleiding - Doorstroom op woonladder stagneert door beperkt aanbod of exclusie WBV Voor het verslavingstraject met maatschappelijke opvang traject geldt dat de uitkomsten van de zelfredzaamheidsmatrix vallen binnen de omschreven criteria van het traject op minimaal 3 van de 5 volgende leefgebieden:

6 4. Traject zonder MO, dagopvang Iriszorg Dominant is verslavingsproblematiek. Tevens problemen op meerdere leefgebieden, maar één duidelijk te onderscheiden hoofdprobleem, namelijk verslaving. Betreft cliënten van opiaatpoli en dagopvang Iriszorg regie Veluwe Vallei. Criteria zonder maatschappelijke opvang Dominant is de verslaving. Probleemgebieden zijn: -instabiele huisvesting -geen werk, mogelijk gestart met dagbesteding -verslavingsproblematiek gediagnosticeerd, ondersteuningsvraag WMO / indicatiestelling AWBZ in aanvraag Criteria voor s Traject mbv Zelfredzaamheidmatrix (score) Dagbesteding 1-3 Huisvesting (< ander traject) 2-4 (< en > ander traject) 1-4 (> criterium MO) - Diagnostiek / behandeling szorg - Aanvraag WMO - AWBZ - Start schulddienstverlening (gemeente Ede) - Woonperspectief (woonschakel 2-5) - Continue kwetsbaarheid in huisvesting - Grootste deel van doelgroep verblijft in de scene van daklozen en opiaatafhankelijken, d.w.z. doelgroep is sociaal netwerk. - Grote groep heeft geen of nauwelijks dagbesteding Voor het verslavingstraject zonder maatschappelijke opvang geldt dat de uitkomsten van de zelfredzaamheidsmatrix vallen binnen de omschreven criteria van het traject op minimaal 3 van de 5 volgende leefgebieden:

7 5. Traject Dubbeldiagnose Dominant zijn huisvestings-, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Tevens problemen op meerdere, andere leefgebieden, maar één duidelijk te onderscheiden hoofdprobleem, namelijk de combinatie van psychiatrische en verslavingsproblematiek. Criteria Dubbeldiagnose Dominant is de combinatie van psychiatrische en verslavingsproblematiek. Probleemgebieden zijn mogelijk: -gebrek aan huisvesting -geen werk, gestart met dagbesteding -psychiatrische en verslavingsproblematiek gediagnosticeerd, indicatiestelling AWBZ in aanvraag Criteria voor Dubbeldiagnose Traject mbv Zelfredzaamheidmatrix (score) Dagbesteding (> ander traject) 1-2 (> ander traject) 1-4 (> criterium MO) - Diagnostiek / behandeling GGZ / szorg (ACT) - Aanvraag AWBZ - Start schulddienstverlening (gemeente Ede) - Woonperspectief (woonschakel 2-3) - Cliënt en hulpverlener verschillen van inzicht over meer of minder begeleiding - Doorstroom op woonladder stagneert door beperkt aanbod of exclusie WBV - Gedragsproblemen van invloed op hanteerbaarheid in klinische setting en/of MO Voor het dubbeldiagnose traject geldt dat de uitkomsten van de zelfredzaamheidsmatrix vallen binnen de omschreven criteria van het traject op minimaal 3 van de 5 volgende leefgebieden:

8 6. Traject Zorgmijders Dominant zijn huisvestings-, psychiatrische of verslavingsproblematiek waarbij cliënt niet in staat is om hulp voor langere periode te accepteren. Tevens problemen op meerdere, andere leefgebieden, maar één duidelijk te onderscheiden hoofdprobleem, namelijk de combinatie van het onttrekken aan behandeling van psychiatrische en verslavingsproblematiek. Criteria Zorg mijders Dominant is de aanwezigheid van psychiatrische en verslavingsproblematiek en het frequent een beroep doen of verblijven binnen Maatschappelijke Opvang en andere (intramurale en justitiële) voorzieningen. Probleemgebieden zijn mogelijk: -gebrek aan huisvesting -geen werk, gestart met dagbesteding -sterk mijdend gedrag / geen maatschappelijke participatie -psychiatrische en verslavingsproblematiek gediagnosticeerd, indicatiestelling AWBZ in aanvraag Criteria voor zorgmijders Traject mbv Zelfredzaamheidmatrix (score) Dagbesteding (> ander traject) 1-2 (> ander traject) ADL-vaardigheden (> criterium MO) Maatschappelijke participatie Diagnostiek / behandeling GGZ / szorg (ACT) - Aanvraag AWBZ - Start schulddienstverlening (gemeente Ede) - Woonperspectief (woonschakel 2-3) - Cliënt en hulpverlener verschillen van inzicht over meer of minder begeleiding - Doorstroom op woonladder stagneert door beperkt aanbod of exclusie WBV - Motivatie, grilligheid in gedrag van invloed op medewerking in traject - Gedragsproblemen van invloed op hanteerbaarheid in klinische setting en/of MO Voor het zorgmijderstraject traject geldt dat de uitkomsten van de zelfredzaamheidsmatrix vallen binnen de omschreven criteria van het traject op minimaal 3 van de 5 volgende leefgebieden:

9 Bijlage 1 Proces Centrale Toegang

10 Bijlage 2 Zelfredzaamheidmatrix GGD Amsterdam DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende zelfredzaam Dagbesteding Huisvesting Geestelijke gezondheid Fysieke gezondheid Geen inkomsten, hoge en groeiende schulden Geen dagbesteding en veroorzaakt overlast Dakloos en/of in nachtopvang Sprake van huiselijk geweld, kindermishandeling of verwaar- lozing Een gevaar voor zichzelf of anderen; terugkerende suïcide- ideatie; ernstige moeilijkheden in het dagelijks leven door psychische problemen Heeft direct medische aan- dacht nodig; een noodgeval/ kritieke situatie. Onvoldoende inkomsten en/of spontaan of ongepast uitgeven, groeiende schulden Geen dagbesteding maar geen overlast Voor wonen ongeschikte huisvesting en/of huidige huur/ hypotheek is niet betaalbaar; dreigende huisuitzetting Leden van het gezin gaan niet goed met elkaar om; potentieel huiselijk geweld, kindermishandeling of verwaarlozing Terugkerende geestelijke gezondheidsproblemen die het gedrag kunnen beïnvloeden, maar geen gevaar voor zichzelf/anderen; aanhoudende functioneringsproble- Een (direct/ chronische) medische aandoening die regelmatige behandeling vereist en die op dit moment niet behandeld wordt en matige beperking van (lichamelijke) activiteiten tgv een lichamelijk gezondheidprobleem. Komt met inkomsten aan basis behoeften tegemoet; gepast uitgeven; indien sprake is van schulden zijn deze tenminste stabiel; Bewindvoering/ inko- Laagdrempelige mensbeheer. dagbesteding/ arbeidsactivering In veilige, stabiele huisvesting maar slechts marginaal toerei- kend; in onderhuur; niet- autonome huisvesting Leden van het gezin erkennen problemen en proberen negatief gedrag te veranderen. Milde symptomen kunnen aanwezig zijn maar zijn voorbijgaand; enkel matige functioneringsmoeilijkheden door psychische problemen; behandeltrouw is minimaal Een (chronische) medische aandoening wordt behandeld; behandeltrouw is echter minimaal en de lichamelijke gezondheidproblemen leiden tot een lichte beperking in mobiliteit en activiteit. Komt aan basis behoeften tegemoet zonder uitkering; heeft schulden in eigen beheer en deze verminderen Hoogdrempelige dagbesteding/ arbeidstoeleiding of seizoensgebonden werk en/ of volgt opleiding voor startkwalificatie Huishouden heeft veilige, toereiken- de huisvesting; (huur)contract met bepalingen; gedeeltelijk autonome huisvesting Relationele problemen tussen leden van het gezin zijn niet (meer) aanwe- zig. Minimale symptomen die voorspelbare reactie zijn op stressoren in het leven; marginale beperking van functioneren; goede behandeltrouw Erkent behoefte aan hulp voor de (chronische) medische aandoening; goede behandeltrouw. 5 volledig zelfredzaam Inkomsten zijn voldoende, goed financieel beheer; heeft inkomen en mogelijkheid om te sparen Vast werk of volgt opleiding hoger dan startkwalificatie Huishouden heeft veilige, toerei- kende huisvesting; regulier (huur)contract; autonome huis- vesting Communicatie tussen gezinsle- den is consistent open; gezinsle- den ondersteunen elkaar Symptomen zijn afwezig of zeldzaam; goed of superieur functioneren in een groot aantal diverse activiteiten; niet meer dan de dagelijkse beslommeringen of zorgen Er zijn geen directe of voortdu- rende medische problemen.

11 DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende zelfredzaam 5 volledig zelfredzaam Voldoet aan criteria voor ernstig misbruik/ verslaving; resulterende problemen zijn zo ernstig dat institutionalisering of hospitalisatie noodzakelijk kan zijn. Voldoet aan criteria voor verslaving; preoccupatie met gebruiken en/of bemachtigen van middelen; afkick- of afkick- ontwijkend gedrag zichtbaar; gebruik resulteert in ontwijken of verwaarlozen van essentiële activiteiten van het dagelijks leven. Gebruik binnen de laatste 6 maanden; aanwijzingen voor aan middelengebruik gerelateerde sociale, werkgerelateerde, emotionele of fysieke problemen; gebruik interfereert niet met essentiële activiteiten van het dagelijks leven; behandeltrouw is minimaal. Cliënt heeft gedurende de laatste 6 maanden gebruikt maar er zijn geen sociale, werkgerelateerde, emotionele of fysieke problemen ten gevolge van het gebruik zichtbaar; geen aantoonbaar voortdurend of gevaar- lijk middelengebruik, goede behandeltrouw. Geen middelengebruik/ misbruik in de laatste 6 maanden. ADLvaardigheden Sociaal netwerk Maatschappelijke participatie Ernstige beperkingen op alle of bijna alle gebieden van zelfzorg en complexe vaardigheden. Gebrek aan noodzakelijke steun van familie/vrienden. Geen contacten buiten eventuele foute vriendenkring. Ernstig en kommervol sociaal isolement wegens onvermogen tot communiceren met anderen en/ of wegens terugtrekken uit sociale relaties. Niet van toepassing door crisissituatie; in overlevingsmodus Zeer regelmatig (maandelijks) contact met politie/ justitie. Openstaande zaken Belangrijk probleem op één of meer gebieden van zelfzorg (eten, wassen, aankle- den, naar toilet gaan) en belangrijk onvermogen tot het uitvoeren van meerdere complexe vaardigheden. Familie/vrienden hebben niet de vaardigheden/ financiële mogelijkheden om te helpen. Nauwelijks contacten buiten eventuele foute vriendenkring. Blijvend, belangrijk probleem als gevolg van actief of passief terugtrekken uit sociale relaties. Maatschappelijk geïsoleerd en/of geen sociale vaardigheden en/of gebrek aan motivatie om deel te nemen Regelmatig (meerdere keren per jaar) contact met politie/justitie. Lopende zaken Voorziet in de meeste maar niet alle basis behoeften van het dagelijks leven; de zelfzorg is op peil, maar belangrijk onvermogen tot uitvoeren van één of meerdere complexe vaardigheden. Enige steun van familie/vrienden. Enige contacten buiten eventuele foute vriendenkring. Duidelijk probleem in maken of onderhouden van ondersteunende relaties. Nauwelijks participerend in maatschappij; gebrek aan vaardigheden om betrokken te raken Incidenteel contact met politie/justitie. Geen lopende zaken Voorziet in alle basis behoeften van het dagelijks leven; alleen ondergeschikte problemen (bijvoorbeeld slordig zijn, gedesorganiseerd). Voldoende steun van familie/vrienden. Weinig contacten met eventuele foute vrienden. Enige maatschappelijke participatie (bijv. adviesgroep, steungroep) maar er zijn hindernissen zoals mobiliteit, discipline, of kinderopvang Zelden contact met politie/ justitie Strafblad. Geen problemen van deze aard; goed in staat op alle gebieden te functioneren. Gezond sociaal netwerk. Geen foute vrienden Actief participerend in de maatschappij Geen contact met politie/ justitie. Geen strafblad GGD Amsterdam, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige ande- re wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs. Contact:

Zelfredzaamheid-Matrix

Zelfredzaamheid-Matrix Bijlage 2 Zelfredzaamheid-Matrix DOMEIN 1 - acute problematiek 2 - niet zelfredzaam 3 - beperkt zelfredzaam 4 - voldoende zelfredzaam 5 - volledig zelfredzaam Financiën Geen inkomsten. Hoge, groeiende

Nadere informatie

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN Personalia kandidaat Naam Voorletters Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mail Geslacht Geboorteplaats Burgerlijke staat Rijbewijs Vervoer BSN Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Bijlage: Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Diemen 2015

Bijlage: Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Diemen 2015 Bijlage: Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Diemen 2015 Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen hulpmiddelen en woningaanpassingen 4 jaar 5 jaar 6 jaar Autozitje voor kinderen Aankoppelbaar fietsdeel

Nadere informatie

De Zelfredzaamheid-Matrix

De Zelfredzaamheid-Matrix De Zelfredzaamheid-Matrix Factsheet over het eenvoudig en gestandaardiseerd meten van zelfredzaamheid. 2 Wat is de Zelfredzaamheid-Matrix? 2 De OGz kan de ZRM goed gebruiken 3 De ontwikkeling van de ZRM:

Nadere informatie

AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE

AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE Postadres Centrale Toegang Noord-Veluwe: Postbus 3, 7200 AA Zutphen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij de Centrale Toegang van de GGD Noord-

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Beleidskaders. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Coevorden

Beleidskaders. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Coevorden Beleidskaders Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeente Coevorden Voorwoord Voor u liggen de beleidskaders voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Met ingang van 2015 hebben we als gemeente

Nadere informatie

Resultaatgericht werken in het sociaal domein

Resultaatgericht werken in het sociaal domein Resultaatgericht werken in het sociaal domein Eigen kracht, schalen met de klant Bepalen van de eigen kracht -Gebruik eens een schaalvraag! Wat is een schaalvraag? Hoe zet je een schaalvraag in? Netwerk

Nadere informatie

Zelfredzaamheidprofielen van mensen met AWBZ-begeleiding in de Peelgemeenten

Zelfredzaamheidprofielen van mensen met AWBZ-begeleiding in de Peelgemeenten Zelfredzaamheidprofielen van mensen met AWBZ-begeleiding in de Peelgemeenten 1. Inleiding De gemeenten in de Peel bereiden zich voor op de veranderingen in het sociale domein en voeren onder andere een

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de verordening maatschappelijke ondersteuning B E S L U I T E N:

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de verordening maatschappelijke ondersteuning B E S L U I T E N: Gemeenteblad 589 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE VOORST; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2015; B E S L U

Nadere informatie

Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk. Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014

Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk. Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014 Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014 Wmo2015 waar staan we? Wmo 2015: brede wet Wmo 2007 Woningaanpassingen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Welzijnsbeleid Hulp bij

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Sector GGZ GGZ-B Voortgezet verblijf met begeleiding _ 1B GGZ Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling (geneeskundige zorg)

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3)

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3) Officiële uitgave van de gemeente Maassluis Nummer:27 Datum Bekendmaking: 8 december 214 GEMEENTEBLAD Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Onderzoeksformulier Beschermd Wonen

Onderzoeksformulier Beschermd Wonen Onderzoeksformulier Beschermd Wonen U ontvangt dit formulier, omdat u een melding heeft gedaan of wilt doen voor Beschermd Wonen. Dit formulier kunt u zelf als aanvrager invullen samen met uw hulpverlener

Nadere informatie

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Datum melding: Medewerker: Datum gesprek: Gegevens cliënt Naam cliënt(en) /melders Man Vrouw Echtpaar Kinderen (aantal) Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Onderzoeksformulier Beschermd Wonen Regiogemeenten

Onderzoeksformulier Beschermd Wonen Regiogemeenten Onderzoeksformulier Beschermd Wonen Regiogemeenten Voor een eenduidige werkwijze zullen we vanaf 2019 met dit formulier gaan werken. Indien u een overdracht aan de gemeente Nissewaard voor Beschermd Wonen

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio

Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio De centrumgemeente Ede is (materieel) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen binnen de Valleiregio. Hiertoe behoren de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude,

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Complexiteit Intensiteit Bandbreedte Licht Midden Zwaar Intensiteit I 0-1,5 uur

Complexiteit Intensiteit Bandbreedte Licht Midden Zwaar Intensiteit I 0-1,5 uur Arrangementen zelfstandig en veilig wonen Nadat uit het gesprek naar voren is gekomen dat de cliënt beperkingen ondervindt op een (of meerdere) domein(en) van het resultaatgebied zelfstandig en veilig

Nadere informatie

Versie: 1 juli BIJLAGE 4: Resultaatsgebieden en activiteiten

Versie: 1 juli BIJLAGE 4: Resultaatsgebieden en activiteiten BIJLAGE 4: Resultaatsgebieden en activiteiten Beschrijving van de doelgroep De doelgroep, die in aanmerking komt voor een Maatwerkvoorziening(en), kan als volgt gekenmerkt worden: De inwoner is 18 jaar

Nadere informatie

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Aanleiding en doel van de handreiking

Nadere informatie

Resultatenoverzicht 2017

Resultatenoverzicht 2017 Resultatenoverzicht 2017 Op weg naar resultaatsturing Mechteld Beentjes Juli 2016 Waar hebben we het over? Wet maatschappelijke ondersteuning We geven maatschappelijke ondersteuning om een maatschappelijk

Nadere informatie

Handleiding en toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix. S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, en G.

Handleiding en toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix. S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, en G. ZRM Handleiding en toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, en G. Tigchelaar Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Algemene gebruiksinstructie... 4 Instructie

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 December 2013 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 201 4 ZZP 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Deze

Nadere informatie

Resultatenoverzicht 2017

Resultatenoverzicht 2017 Resultatenoverzicht 2017 agenda - Opening - Pascale Klaassen - Traject van melding tot indicatie - Hettie van Dorrestein - Resultatenoverzicht 2017 - Renee Schuit - Toelichting complexiteit en intensiteit

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Sector Verpleging & Verzorging VV Beschut wonen met enige begeleiding _ 1 VV Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig, in een beschutte woonomgeving, omdat ze

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

jeugdcatalogus West Brabant West Criteria Verwijsmodel GGD Amsterdam versie 2013

jeugdcatalogus West Brabant West Criteria Verwijsmodel GGD Amsterdam versie 2013 jeugdcatalogus West Brabant West Matrix Criteria Verwijsmodel GGD Amsterdam versie 2013 Werken met de matrix maatschappelijke redzaamheid Wat is de matrix maatschappelijke zelfredzaamheid? De matrix maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten

Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten Rond de inkoop van individuele begeleiding is behoefte aan concreet geformuleerde resultaten die de lokale toegang (sociaal

Nadere informatie

ZRM Handleiding. Handleiding en toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix. S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, en G.

ZRM Handleiding. Handleiding en toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix. S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, en G. ZRM Handleiding Handleiding en toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, en G. Tigchelaar Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Algemene gebruiksinstructie...

Nadere informatie

Dienstverleningsbeschrijving SCF

Dienstverleningsbeschrijving SCF Dienstverleningsbeschrijving SCF 1. Intake 0 meting via SCF loopbaanbegeleidingsplan 2. De Re-integratie fase 3. De nazorg Fase Inleiding: Second Chance Force ( SCF) is een relatief jonge dynamische onderneming

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Bijlage 6: Profielen zorgzwaartepakketten ggz

Bijlage 6: Profielen zorgzwaartepakketten ggz Bijlage 6: Profielen zorgzwaartepakketten ggz zzp 3B ggz Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding Deze patiëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling (geneeskundige

Nadere informatie

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht.

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht. Aanbod Maaszicht Toelichting per product: Opsporing en toeleiding Maaszicht krijgt regelmatig aanmeldingen van en voor jongeren voor wie niet direct duidelijk is voor welke zorg zij nodig hebben. Dit kan

Nadere informatie

Bijlage 7: Profielen zorgzwaartepakketten ggz

Bijlage 7: Profielen zorgzwaartepakketten ggz Bijlage 7: Profielen zorgzwaartepakketten ggz zzp 3B ggz Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding Deze patiëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van maakt. Daarnaast is intensieve

Nadere informatie

Beleidsregels Beschermd Wonen en Opvang gemeente Buren2015

Beleidsregels Beschermd Wonen en Opvang gemeente Buren2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Buren. Nr. 30595 10 april 2015 Beleidsregels Beschermd Wonen en Opvang gemeente Buren2015 Het college van burgemeester en wethouders van Buren, Gelet op de Verordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio De centrumgemeente Ede is (materieel) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen binnen de Valleiregio. Hiertoe behoren de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude,

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei Beschrijving Doelstellingen Wmo 2015-2018 Stabilisering en Groei Beschrijving doel Stabilisering Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen

Nadere informatie

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag)

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag) Handleiding Format Ondersteuningsplan SDD Vanaf januari 2016 gaat de SDD met behulp van de ZRM-methodiek indiceren. Deze handleiding is opgesteld om de bedoeling van het format voor het ondersteuningsplan

Nadere informatie

BETREFT ZRM METING EN ANALYSE en METING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

BETREFT ZRM METING EN ANALYSE en METING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Bijlage 4 BETREFT ZRM METING EN ANALYSE en METING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Voor een deel van de verantwoording voor het eerste halfjaar van 2016 is gebruik gemaakt van de ZelfRedzaamheid Matrix. Hieronder

Nadere informatie

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Onderstaande zelfredzaamheidsmeter ga je invullen voor de cliënt. Het betreft tien levensdomeinen van de cliënt. Voor elk levensdomein ga je kijken in hoeverre

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Heeft de persoon straffen of maatregelen die tot executie gebracht moeten worden? ja nee niet bekend/gecheckt

Heeft de persoon straffen of maatregelen die tot executie gebracht moeten worden? ja nee niet bekend/gecheckt Naam: Datum MW: Geboortedatum: Politie- en justitiecontacten Is persoon/het systeem bekend bij politie? Voor welke strafbare feiten is cliënt bekend bij politie en in welke periode? Bron: Is persoon/het

Nadere informatie

Voorlopig voorstel werkgroep resultaat/prestaties/arrangementen. voor de fysieke tafel bestuurlijk aanbesteding 7 juli 2016

Voorlopig voorstel werkgroep resultaat/prestaties/arrangementen. voor de fysieke tafel bestuurlijk aanbesteding 7 juli 2016 Voorlopig voorstel werkgroep resultaat/prestaties/arrangementen voor de fysieke tafel bestuurlijk aanbesteding 7 juli 2016 Proces Uitkomsten fysieke overlegtafel 9 juni 2016: Werkgroep resultaat en werkgroep

Nadere informatie

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Als de zorg niet sluit OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg (Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg) Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Vluchtelingen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier 1.1 Persoonlijke informatie cliënt Persoonlijke Informatie Voorletters en roepnaam Achternaam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Burger Service Nummer Telefoonnummer cliënt Email adres cliënt

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten GGZ

Zorgzwaartepakketten GGZ Zorgzwaartepakketten GGZ Deze versie II van de pakketindeling GGZ is gebaseerd op de pakketindeling van 11 oktober 2006. Het Ministerie van VWS heeft de NZa op 18 oktober 2006 gevraagd om op basis van

Nadere informatie

Dienstverleningsbeschrijving SCF Versie 1.2 februari 2015

Dienstverleningsbeschrijving SCF Versie 1.2 februari 2015 Dienstverleningsbeschrijving SCF Versie 1.2 februari 2015 1. Intake 0 meting via SCF loopbaanbegeleidingsplan 2. De Re-integratie fase 3. De nazorg Fase 4. Individuele begeleiding activering 5. Individuele

Nadere informatie

Begeleiding individueel (laag)

Begeleiding individueel (laag) Begeleiding individueel (laag) Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing.

Nadere informatie

Bij deze cliënten is niet of in geringe mate sprake van gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Bij deze cliënten is niet of in geringe mate sprake van gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek. en VG Wonen met begeleiding en verzorging (VG03) De volwassen cliënten functioneren sociaal beperkt zelfstandig. De cliënten wordt een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving geboden. Het tijdsbesef

Nadere informatie

AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE

AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE Postadres Centrale Toegang Noord-Veluwe: Postbus 3, 7200 AA Zutphen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij de Centrale Toegang van de GGD Noord-

Nadere informatie

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in dezen vertegenwoordigd door de heer J.L. van den Heuvel, wethouder Ruimtelijke Ordening e.a ;

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in dezen vertegenwoordigd door de heer J.L. van den Heuvel, wethouder Ruimtelijke Ordening e.a ; Convenant bevordering uitstroom uit instellingen voor maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen en voor de huisvesting van ex-gedetineerden gesloten tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk,

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage 5: Deelprestaties verblijf

Bijlage 5: Deelprestaties verblijf Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg 1 van 7 Bijlage 5: Deelprestaties verblijf DEELPRESTATIE VERBLIJF A (LICHTE VERZORGINGSGRAAD) met een lichte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch,

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten GGZ

Zorgzwaartepakketten GGZ Zorgzwaartepakketten GGZ Dit overzicht van de ZZP s voor de GGZ is een optimalisering van de pakketten zoals die voorlagen na afloop van de pilot in het voorjaar van 2006 (kenmerk AW/06/ 2089). In overleg

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Handreiking Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Handreiking Landelijke toegang maatschappelijke opvang CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR434005_1 17 oktober 2017 Handreiking Landelijke toegang maatschappelijke opvang Het college van burgemeester en wethouders van Brummen heeft besloten om: 1.

Nadere informatie

Epidemiologie van de OGGZ OGGZ. Wat is OGGZ? Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg. Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg

Epidemiologie van de OGGZ OGGZ. Wat is OGGZ? Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg. Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg OGGZ Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg Epidemiologie van de OGGZ Epidemiologie van GGZ die buiten beeld blijft Bert van Hemert, psychiater Parnassia Bavo Groep Spoedeisende Leids Universitair Medisch

Nadere informatie

Bijlage c. Zorg op afroep met leveringsvoorwaarde c en d

Bijlage c. Zorg op afroep met leveringsvoorwaarde c en d Liever thuis dan uit. De indicatiestelling in de awbz voor en verblijf. Edwin van Gameren, Jedid-Jah Jonker en Tessa Marx. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006. Bijlage c Zorg op afroep

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

De Maatschappelijke zorg dichterbij. Op weg naar 2021: Transformatie van de maatschappelijke zorg

De Maatschappelijke zorg dichterbij. Op weg naar 2021: Transformatie van de maatschappelijke zorg De Maatschappelijke zorg dichterbij Op weg naar 2021: Transformatie van de maatschappelijke zorg Aanleiding WMO 2015: gemeenten worden verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning van burgers met

Nadere informatie

Even voorstellen. Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig specialist GGz

Even voorstellen. Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig specialist GGz Sociale veerkracht Het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot externe hulpbronnen die ze daarbij hebben Even voorstellen Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig

Nadere informatie

Zelfredzaamheidsmeter. zelf. redzaamheid

Zelfredzaamheidsmeter. zelf. redzaamheid smeter zelf redzaamheid smeter Met de zelfredzaamheidsmeter breng je de zelfredzaamheid van je cliënt in beeld. Het betreft tien levensdomeinen van de cliënt. Voor elk levensdomein ga je kijken in hoeverre

Nadere informatie

Bijlage 4: Deelprestaties verblijf

Bijlage 4: Deelprestaties verblijf Bijlage 4: Deelprestaties verblijf DEELPRESTATIE VERBLIJF A (LICHTE VERZORGINGSGRAAD) met een lichte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor

Nadere informatie

Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom Zelfredzaamheid-matrix Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom 4 februari 2015 Zelfredzaamheid-matrix DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende

Nadere informatie

ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein

ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein Een eerste ontwerp van klantprofielen op basis van Zelfredzaamheid- Matrix (ZRM) scores van bijstandsgerechtigden, kwetsbare huishoudens en mensen die zich aanmelden

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische grondslag

Nadere informatie

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1 Overlastgevende en verwarde personen 12-10-2016 Overlastgevende en verwarde personen 1 De zuster en de wijkagent Wendy Broeren: sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGD Gelderland Zuid Jan Jacobs: wijkagent

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-M A I L: I N F O@ P E N N E M E S. NL - W E B S I T E : W W W.PENN E M E S.NL K AM E R V A

Nadere informatie

Els Hofman. LVB en zelfredzaamheid 14 mei 2019

Els Hofman. LVB en zelfredzaamheid 14 mei 2019 Els Hofman LVB en zelfredzaamheid 14 mei 2019 Omschrijving en cijfers mensen met LVB een IQ tussen 50 en 70 Ervaart problemen in de sociale redzaamheid: zoals het niet zelfstandig kunnen onderhouden van

Nadere informatie

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Gedetineerd in de psychiatrie? Mensen die niet kunnen meedoen, of van wie we willen dat ze niet meedoen, moeten uit de maatschappij verwijderd worden? Doelgroep 7

Nadere informatie

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam G4-USER OGGZ monitor matrix Inhoud Zelfredzaamheid-Matrix Hoeveel daklozen zijn er? 4/15/2015 2 G4-USER Urban Social Exclusion

Nadere informatie

Zijn / haar hersenletsel

Zijn / haar hersenletsel Zijn / haar hersenletsel Mijn naaste heeft moeite met het vasthouden of verdelen van zijn/haar aandacht. Mijn naaste is snel afgeleid. Mijn naaste heeft moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Individuele Begeleiding Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving individuele begeleiding 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meldingsformulier Begeleiding Ambulant of Dagbesteding

Meldingsformulier Begeleiding Ambulant of Dagbesteding Meldingsformulier Begeleiding Ambulant of Dagbesteding 1 Uw gegevens Dit formulier kunt u samen met uw hulpverlener digitaal invullen en opslaan voor uw administratie. Daarna verstuurt uw hulpverlener

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Wlz-toegangscriteria voor cliënten met een psychische stoornis

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Wlz-toegangscriteria voor cliënten met een psychische stoornis De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Wlz-toegangscriteria voor cliënten met een psychische stoornis De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt ook toegankelijk gemaakt voor cliënten vanaf 18 jaar met

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort

Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort Adviesraden/ cliëntenraden 11-07-2016 Agenda Stand van zaken adviestafel Dagactiviteiten Stand van zaken adviestafel Beschermd wonen 1 Waarom Inbrengen cliënt-

Nadere informatie

Beschermd thuis, producten vanaf 1 mei 2018 Informatie voor zorgaanbieders

Beschermd thuis, producten vanaf 1 mei 2018 Informatie voor zorgaanbieders SAMEN, VOOR ELKAAR Beschermd thuis, producten vanaf 1 mei 2018 Informatie voor zorgaanbieders Criteria beschermd thuis Volwassen (18+) Nederlandse nationaliteit of verblijft legaal in Nederland Psychiatrische

Nadere informatie