Medeli CDP6000 Digitale Piano

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medeli CDP6000 Digitale Piano"

Transcriptie

1 Medeli CDP6000 Digitale Piano Gebruiksaanwijzing CDP6000_NL_120514

2 INFORMATIE VOOR UW VEILIGHEID! WAARSCHUWING FCC-VOORSCHRIFTEN (VOOR DE VS) Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de beperkingen van een Class B digitaal apparaat, volgens Part 15 van de FCC-reglementen. De beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij huishoudelijk gebruik. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequenties en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de aanwijzingen, schadelijk interfereren met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er zich in bepaalde situaties geen interferenties voordoen. Wanneer deze apparatuur schadelijke storingen bij tv- en radio-ontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te schakelen, is het raadzaam om de storing op te heffen door de volgende maatregelen te nemen: Roteer of verplaats de ontvangende antenne Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger Sluit de apparatuur aan op een andere wandcontactdoos die zich niet in dezelfde groep als die van de ontvanger bevindt Vraag een wederverkoper of een ervaren radio- of tvtechnicus om hulp. Ongeoorloofde veranderingen of modificaties aan de apparatuur kunnen leiden tot het vervallen van het recht op het gebruik van de apparatuur. Sterke magnetische velden kunnen het normaal functioneren van het apparaat Voorzichtig! verhinderen. Volg dan de resetprocedure zoals beschreven in de handleiding. Als dat niet helpt, gebruik het apparaat dan op een andere locatie. VOORZORGSMAATREGELEN LEES AANDACHTIG ALVORENS VERDER TE GAAN Bewaar deze handleiding op een veilige plaats als naslag bij toekomstig gebruik. Voeding Sluit de bijbehorende lichtnetadapter aan op een stopcontact met het juiste voltage. Sluit het niet aan op een stopcontact met een ander voltage dan waarvoor het apparaat bedoeld is. Ontkoppel de lichtnetadapter wanneer het apparaat niet in gebruik is of in het geval zich onweer voordoet. Aansluitingen Alvorens het instrument op andere apparatuur aan te sluiten, schakel alle betreffende apparaten eerst uit. Plaatsing Stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die vervorming, verkleuring of nog ernstiger schade veroorzaken: Direct zonlicht Extreme temperaturen of vochtigheid Overmatig stof en vuil Sterke trillingen of schokken In de nabijheid van magnetische velden Storingen op andere elektrische apparaten Radioʼs en tvʼs die dicht bij het apparaat staan kunnen storende signalen ontvangen. Gebruik het apparaat op een geschikte afstand van radioʼs en tvʼs. Reiniging Reinig uitsluitend met een zachte, droge doek. Gebruik geen verfverdunner, oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of met chemische middelen geïmpregneerde schoonmaakdoekjes. Behandeling Gebruik geen overmatige kracht bij de bediening van schakelaars en knoppen. Zorg dat er geen papieren, metalen of andersoortige voorwerpen in het apparaat terechtkomen. Ontkoppel de lichtnetadapter als dit toch gebeurt. Laat vervolgens het apparaat inspecteren door geschoold servicepersoneel. Ontkoppel alle kabels alvorens het apparaat te verplaatsen.

3 Inhoudsopgave Beschrijving bedieningspaneel 4 Frontpaneel 4 Achterpaneel 4 Voorbereiden 6 Lijst onderdelen 6 Montage-instructies 6 Voeding 8 Aansluitingen Een hoofdtelefoon aansluiten 9 Audio-apparatuur aansluiten 9 Een cd- of mp3-speler aansluiten 9 Een computer aansluiten 9 Het geluidsvolume instellen 10 Luisteren naar de songs 10 Demosong afspelen 10 Een song afspelen 10 Een song instuderen 10 Geluiden gebruiken 11 Kies een geluid 11 Twee geluiden gelijktijdig 11 Lower Voice gebruiken 11 Aanslaggevoeligheid 11 Digitale effecten 12 Metronoom 15 Tempo 12 Transponeren 13 Stemming 13 Pieptoon 13 Probleemoplossing 14 Specificaties 14 Appendix 15 Geluidenlijst 15 Songlijst 15 MIDI-implementatie 16

4 Beschrijving bedieningspaneel Frontpaneel 1. MASTER VOLUME Regelt het mastervolume. 2. FUNCTION-toets Houd deze toets ingedrukt tezamen met een specifieke andere toets om toegang tot verschillende functies te krijgen. 3. START/STOP-toets Start of beëindigt het afspelen van een song. 4. L/R-toets Kiest voor het oefenen van de linker- of rechterhand gedurende de SONG-modus. 5. VOICE SELECT-toetsen Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op een van de betreffende andere toetsen om een ander geluid te kiezen. 6. SONG SELECT-toetsen Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op een van de betreffende andere toetsen om een andere song te kiezen. 7. TEMPO ADJUST-toetsen Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op een van de betreffende andere toetsen om het tempo te veranderen. 15.POWER ON / OFF Schakelt het apparaat aan of uit. 16.PHONE 1 en 2 Voor het aansluiten van de hoofdtelefoons. 17. USB-aansluiting Voor het aansluiten van een computer. 18. SOFT-pedaal Als dit pedaal wordt ingetrapt, klinken alle tonen die op het klavier worden gespeeld zachter. 19. SOSTENUTO-pedaal Als dit pedaal wordt ingetrapt, klinken alleen de tonen die je had ingedrukt vóór het intrappen langer door. 20. SUSTAIN-pedaal Als dit pedaal wordt ingetrapt, klinken alle tonen langer door.

5 Beschrijving bedieningspaneel 8. METRONOME-toetsen 11. TOUCH-toetsen Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op de Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op een toets ON/OFF om de metronoom aan of uit te van de betreffende andere toetsen om de mate van zetten. Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en aanslaggevoeligheid te kiezen. druk op een van de betreffende andere toetsen om de maatsoort te kiezen. 12. TRANSPOSE-toetsen Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op een 9. REVERB-toetsen van de betreffende andere toetsen om de mate van Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op de transponeren in te stellen binnen een bereik van -12 tot toets ON/OFF om de galm aan of uit te zetten. +12 halve tonen. Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op een van de betreffende andere toetsen om het 13. TUNE-toetsen type galm te kiezen. Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op een van de betreffende andere toetsen om de mate van 10. CHORUS-toetsen verstemming in te stellen binnen een bereik van -50 tot Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op de +50 (equivalent: -100 tot +100 cent) toets ON/OFF om het chorus-effect aan of uit te zetten. Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en 14. BEEP-toets druk op een van de betreffende andere toetsen om Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op de het type chorus te kiezen. toets ON/OFF om de pieptoon als bevestigingssignaal aan of uit te zetten. Achterkant 21. AUX. IN-ingang Deze stereo ingang is voor externe geluidsbronnen zoals mp3- en cd-spelers. 22. AUX. OUT-uitgang Uitgang voor aansluiting van een geluidsinstallatie. 23. DC IN-ingang Voor het aansluiten van een 15V gelijkstroomadapter. 24. SPEAKER-uitgang Voor het aansluiten van de luidspreker. 25. PEDAL-ingang Voor het aansluiten van de pedalen.

6 Voorbereiding Deze sectie van de handleiding bevat informatie over het opzetten van het instrument en de voorbereidingen alvorens te gaan spelen. Volg de aanwijzingen in deze sectie nauwlettend voordat het apparaat wordt aangezet. Lijst onderdelen Pak een (Philip's) kruisschroevendraaier alvorens met de montage van het piano-onderstel verder te gaan. Controller of de volgende onderdelen, die in de verpakking zijn bijgesloten, voorhanden zijn. 1. Pianogedeelte 2. Luidsprekerbekabeling 3. Afdekplaatjes schroeven (8) 4. 6x45 kruisschroeven (8) 5 Vleugelbouten (2) 6 Zijpaneel links 7 Zijpaneel rechts 8 Pedalenbalk 9 Luidsprekerbalk Montage-instructies STAP 1: Bevestig de zijpanelen aan de pedalenbalk door middel van de 4 kruisschroeven ( 6x45) als aangegeven. Plaats de bijbehorende afdekplaatjes.

7 Voorbereiding STAP 2: Bevestig de luidsprekerbalk tussen de zijpanelen door middel van de 4 kruisschroeven ( 6x45) als aangegeven. Plaats de bijbehorende afdekplaatjes. STAP 3: Monteer het pianogedeelte op het onderstel door middel van de 2 vleugelbouten als aangegeven. STAP 4: Sluit de bekabeling voor de pedalen en de luidsprkers aan als aangegeven op de betreffende labels. De montage is klaar.

8 Voorbereiding Voeding 1. Zorg ervoor dat de POWER ON/OFF-schakelaar van het instrument in de OFF-positie staat. Zet het volume op het laagste niveau. 2. Verbind de netvoedingsadapter met de voedingsingang. 3. Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact. Volg bij het uitschakelen deze procedure in omgekeerde volgorde. 4. Zet het apparaat aan. De led op het bedieningspaneel licht op. Ontkoppel, ter bevordering van de veiligheid, de voeding wanneer het apparaat niet in gebruik is of ten tijde van onweer.

9 Aansluitingen Een hoofdtelefoon aansluiten Er kan een standaard hoofdtelefoon worden aangesloten om in stilte te oefenen of voor middernachtelijke uitvoeringen. Aansluiting 1: Wanneer er een hoofdtelefoon wordt aangesloten op aansluiting 1 wordt het luisprekersysteem automatisch uitgeschakeld. Het geluid hoor je dan uitsluitend door de hoofdtelefoon. Aansluiting 2: Waneer er een hoofdtelefoon wordt aangesloten op aansluiting 2, wordt het het geluid weergegeven door zowel de hoofdtelefoon als het luidsprekersysteem. Gebruik hoofdtelefoons nooit op een hoog volume. Dit kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Audio-apparatuur aansluiten Uit de AUX OUT-aansluiting op het achterpaneel komt het signaal van het instrument ten behoeve van aansluiting op een keyboardversterker, een stereo geluidssysteem, een mengtafel of een opnameapparaat. Sluit een audiokabel aan op de AUX OUT-aansluiting op het achterpaneel van het instrument en sluit het andere eind van de kabel aan op de AUX INingang van de externe versterker. Om beschadiging van de luidsprekers te voorkomen, zorg ervoor dat het volume op het minimum niveau is ingesteld alvorens het appraat en de externe apparatuur in te schakelen. Een cd- of mp3-speler aansluiten Sluit the audio-uitgang van een cd- of mp3-speler of een andere audiobron aan op de AUX IN-aansluiting op het achterpaneel. Het binnenkomende signaal wordt gemengd met het pianosignaal, zodat je kunt meespelen. Een computer aansluiten Sluit een pc of een ander USB-hostapparaat aan dat USB-audio ondersteunt. Van apparatuur die is voorzien van een USB-kabel kan de MIDI/USB-converter simpelweg worden aangesloten op de USBaansluiting van het apparaat en de USB-kabel vervolgens op de aansluiting op de piano. Op de via USB aangesloten apparaten kan, nadat daarop de noodzakelijke drivers zijn geïnstalleerd, USB Audio Device in de software worden gekozen om MIDI-data over te brengen. Stel USB Audio Device niet in op zowel input als output, omdat het geluid dan overlapt.

10 Het geluidsvolume instellen Draai de VOLUME-knop rechtsom om het volume hoger te zetten en vise versa. Luisteren naar de songs Demosong afspelen Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op de L/R-toets om het afspelen van de demsong te starten. Alle led's op het bedieningspaneel knipperen daarbij gelijktijdig. Doe dit nogmaals of druk op de START/STOP-toets om het afspelen te beëindigen. De led's stoppen met knipperen. Het klavier is uitgeschakeld gedurende het afspelen van de demosong. Een song afspelen In het totaal zitten er 20 songs in deze digitale piano (zie Appendix). Ieder van die songs kan worden geoefend in de MELODY OFF-modus. Start Song Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op de START/STOP-toets om het afspelen van de song te starten. Alle songs worden achter elkaar in een lus afgespeeld Herhalen Houd de START/STOP-toets ingedrukt om de huidige song herhaald af te spelen. Stop Song Druk op de START/STOP-toets om het afspelen te beëindigen. Kies een Song Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op de betreffende toetsen in het SONG-keuzegebied om de gewenste song te kiezen. 1. Druk gelijktijdig op de toetsen SONG+ en SONG- om de eerste song te kiezen. 2. Om een song numeriek te kiezen, moeten er twee cijfers worden ingegeven. Om bijvoorbeeld de achtste song te kiezen moet er "08" worden ingegeven. Een song instuderen Wanneer je in de SONG-modus op de L/R-toets drukt, kun je kiezen met welke hand je wilt oefenen. De status wijzigt zoals hiernaast aangegeven.

11 Geluiden gebruiken Kies een geluid Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op een van de bijbehorende VOICE SELECT-toetsen om een geluid te kiezen. Wanneer er één geluid is gekozen zijn de opties om twee geluiden tegelijkertijd te gebruiken en de Lower Voice-modus gedeactiveerd. Twee geluiden gelijktijdig Je kunt twee gestapelde geluiden met het klavier bespelen. Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk gelijktijdig twee VOICE SELECTtoetsen. De eerst ingedrukte toets selecteert de Upper Voice (rechterkant van het klavier) en de tweede toets activeert de modus om twee geluiden gelijktijdig te spelen. Wanneer er is gekozen voor twee geluiden gelijktijdig is de Lower Voice-modus automatisch gedeactiveerd. Lower Voice gebruiken Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en kies op het klavier Strings (Lower). Hiermee wordt het geluid Strings (Lower) aan het lage gedeelte van het klavier toegekend en het klavier automatisch gesplitst bij F#3. Aanslaggevoeligheid Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en kies op het klavier een van de betreffende TOUCH-toetsen om de respons van het klavier in te stellen. 0/OFF: Aanslaggevoeligheid uitgeschakeld 1: Zacht 2: Medium 3: Hard

12 Digitale effecten Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op een van de bijbehorende CHORUS- of REVERB-toetsen om een type effect te kiezen. Galmkeuze (Reverb) 0/OFF: Uitgeschakeld 1: Kamer 2: Kleine zaal 3: Grote zaal 4: Stadion Chorus-keuze 0/OFF: Uitgeschakeld 1: Licht chorus-effect 2: Medium chorus-effect 3: Diep Chorus-effect 4: Flanger Metronoom Metronoom inschakelen: Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de toets METRONOOM ON/OFF om de metronoom aan of uit te schakelen. Kies verschillende maatsoorten: Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en kies door middel van een van de METRONOME-toetsen de gewenste maatsoort. Er zijn 6 maatsoorten: 0, 2, 3, 4, 5 en 6. Kies het metronoomgeluid: Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op de VOCAL-toets om het metronoomgeluid te kiezen: menselijke stem of normaal. Tempo Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op een van de betreffende TEMPO-toetsen. Het tempo kan worden ingegeven door het numeriek in te toetsen, door in het gewenste tempo te tikken op TAP-toets of met de toetsen + en Als de toetsen + en - tegelijkertijd worden ingedrukt wordt de standaardwaarde voor het tempo ingesteld (120). 2. Het bereik van het tempo is Als het tempo numeriek wordt ingegeven moeten altijd drie cijfers worden gebruikt. Voor een tempo van 85 moet bijvoorbeeld het getal "085" worden ingegeven.

13 Transponeren Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op de TRANSPOSEtoetsen + of - om de mate van transpositie in te stellen binnen een bereik van -12 en +12 halve tonen. Druk gelijktijdig op de TRANSPOSE-toetsen + en - om de transpositie op de standaardwaarde 0 in te stellen. Stemming Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op de TUNE-toetsen + of - om de mate van verstemming in te stellen binnen een bereik van -50 tot +50 (het equivalent van 100 tot +100 cent). Druk gelijktijdig op de TUNE-toetsen + en - om de transpositie op de standaardwaarde 0 cent in te stellen. Pieptoon Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op de BEEP-toets om de pieptoon voor de bevestiging van een handeling aan of uit te zetten. De staandaardinstelling is aan (ON). Wanneer de pieptoon in ingeschakeld hoor je een piepje wanneer je een van de keuzetoetsen indrukt terwijl ook de FUNCTION-toets is ingedrukt.

14 Probleemoplossing Probleem De luidsprekers produceren een tik bij het aan- en uitzetten. Geen geluid wanneer het klavier wordt bespeeld. Bij het gebruik van een mobiele telefoon klinkt er lawaai. Mogelijke oorzaak en oplossing Dit is normaal en er is geen reden tot ongerustheid. Zorg ervoor dat het volume van de geluiden goed is ingesteld. Gebruik van een mobiele telefoon in de nabijheid van het instrument kan storing veroorzaken. Zet de mobiele telefoon uit of gebruik deze verder weg van het instrument om dit te voorkomen. Specificaties Klavier 88 hammer action-toetsen Polyfonie 64-stemmig Geluiden 11 (inclusief 1 Lower Voice-geluid) Demo 1 Song 20 Tempo Bedieningsknoppen Power ON/OFF, Volume, Function, Start/Stop, L/R Bedieningstoetsen Voice Select, Tempo Tap, Tempo +/-, Numeriek, Metronome On/Off, Metronome Select, Reverb On/Off, Reverb Select, Chorus On/Off, Chorus Select, Transpose, Tune, Touch On/ Off, Touch Select, Transpose, Tune, Vocal, Beep, Song Select, Song +/- Aansluitingen DC IN, hoofdtelefoon (2x 1/4"-jack), AUX IN, AUX OUT, USB, Pedalen (Sustain, Soft, Sostenuto) Voeding 15V gelijkstroom Luisprekers 15W+15W Gewicht 40kg Afmetingen x 309 x 791,5mm (bxdxh)

15 Appendix Songlijst Geluidenlijst

16 MIDI-implementatie CDP6000_NL_120514

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Draadloze Muziekontvanger

Draadloze Muziekontvanger Draadloze Muziekontvanger ENV-1295 Gebruikershandleiding De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 1 De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD INSTALLATIE... 7 Functies... 8 Aansluiten... 9 Paren

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Zorg voor je digitale drumstel

Zorg voor je digitale drumstel Handleiding Gefeliciteerd! Gefeliciteerd met de aanschaf van je DD-501 digitale drumstel. Dit drumstel is gemaakt om te klinken en te spelen als een traditioneel akoestisch drumstel. Voordat je met dit

Nadere informatie

Ringway Gebruiksaanwijzing

Ringway Gebruiksaanwijzing Ringway Gebruiksaanwijzing Voorzorgsmaatregelen Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit digitale instrument. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig voor optimale werking en veiligheid en bewaar

Nadere informatie

LET OP Een verandering / modificatie aan de piano zonder toestemming van de fabrikant doet het recht op garantie vervallen.

LET OP Een verandering / modificatie aan de piano zonder toestemming van de fabrikant doet het recht op garantie vervallen. Stage Piano Gefeliciteerd met de aanschaf van de Medeli SP5100. De SP5100 is een gebruiksvriendelijke piano met moderne functies en een geweldig geluid! Daarnaast kun je hem ook als Midi controller gebruiken,

Nadere informatie

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften 35 1. 1.1 Veiligheid Beoogd gebruik 1.2 Pictogrammen in deze handleiding! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i L 14

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 LEES DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING A.U.B. VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE DOCUMENTATIE ALS EVENTUEEL NASLAGWERK.

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

DIGITALE PIANO HANDLEIDING

DIGITALE PIANO HANDLEIDING DIGITALE PIAN HANDLEIDING Geachte klant, Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze digitale piano, een elektronisch kwaliteitskeyboard met 88 standaardformaat aanslaggevoelige toetsen en geavanceerde

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

LA240 Ringleiding Versterker. Gebruiksaanwijzing

LA240 Ringleiding Versterker. Gebruiksaanwijzing LA240 Ringleiding Versterker Gebruiksaanwijzing Introductie Het LA240 Ringleiding Systeem is een praktische oplossing voor mensen met een hoortoestel om beter te kunnen horen wanneer er geluisterd wordt

Nadere informatie

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex MP3-speler. Met deze compacte MP3-speler kun je overal genieten

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Acube GEBRUIKERSHANDLEIDING. Draadloos PA Met MP3 Speler. GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)... D1-D7

Acube GEBRUIKERSHANDLEIDING. Draadloos PA Met MP3 Speler. GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)... D1-D7 Acube Draadloos PA Met MP3 Speler GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)... D1-D7 INHOUD Functies...1 Belangrijke veiligheidsinstructies...2 Functie beschrijving...3 Aansluiting...6 SpecificatiesSpecificaties...7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender Gebruikershandleiding 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 2. OPMERKINGEN... 4 3. FUNCTIES... 4 4. KNOPPEN EN SCHERM... 4 4.1 Functies

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Draadloze stereo headset 2.0. Gebruiksaanwijzing CECHYA-0083

Draadloze stereo headset 2.0. Gebruiksaanwijzing CECHYA-0083 Draadloze stereo headset 2.0 Gebruiksaanwijzing CECHYA-0083 WAARSCHUWING Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren. Veiligheid en

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

HANDLEIDING NEDERLANDS ( 1 4 )

HANDLEIDING NEDERLANDS ( 1 4 ) 1 HANDLEIDING NEDERLANDS ( 1 4 ) ::: DMC2 Handleiding ::: Deze handleiding geeft uitleg hoe u de Numark DMC2 controller snel kunt aansluiten en bedienen. Neem svp een paar minuten de tijd om deze handleiding

Nadere informatie

Model: Nobel 130. Installatie handleiding infrarood sauna

Model: Nobel 130. Installatie handleiding infrarood sauna Model: Nobel 130 Installatie handleiding infrarood sauna 1. Voorwoord Geachte klant, Hartelijk dank voor het aankopen van ons product, de infrarood cabine Nobel 130. Voordat u de cabine in gebruik neemt,

Nadere informatie

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE Inleiding Intelligent Targeting System (ITS) overzicht Verschuif de stroomschakelaar om het ITS in of uit te schakelen. Verschuif de volumeregelaar om het volume te verhogen of te verlagen. Verschuif de

Nadere informatie

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM Gebruiksaanwijzing www.light-strike.nl 8+ Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE 16 Kanaals vrij te programmeren dimmer en schakel Controller DMX-512 DJ MINGLE DM-16 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 M MASTER A LEVEL SPEED AUDIO FADE TiME 6.99 Manual Midi Channel

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Digitale Piano CA9 CA7

Digitale Piano CA9 CA7 Digitale Piano CA9 CA7 Gebruiksaanwijzing VEILIGHEIDSINSTRUCTIES DEZE INSTRUCTIES GOED BEWAREN Aanwijzingen inzake brandgevaar, elektrische schokken of verwondingen van personen Om de kans op brand of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Inductie Lader

Gebruikershandleiding. Inductie Lader Gebruikershandleiding Inductie Lader INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 WAARSCHUWINGEN... 3 FUNCTIES... 3 SPECIFICATIES... 4 INHOUD VAN DE VERPAKKING / ACCESSOIRES... 4 PRODUCTOVERZICHT... 4 HOE DE INDUCTIE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Cassette Converter

Gebruikershandleiding. Cassette Converter Gebruikershandleiding Cassette Converter De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie... 4 Producteigenschappen... 4 De Cassette Converter uitpakken... 5 Plaatsen/vervangen van de batterijen...

Nadere informatie

PLL CIRCUIT. 2.4 GHz MIC BUILT-IN LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 NIGHT VISION IR LED NEDERLANDS PAN & TILT GEBRUIKSAANWIJZING UNIT

PLL CIRCUIT. 2.4 GHz MIC BUILT-IN LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 NIGHT VISION IR LED NEDERLANDS PAN & TILT GEBRUIKSAANWIJZING UNIT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC UNIT PAN & TILT NIGHT VISION IR LED 3 CHANNELS PLL CIRCUIT MIC BUILT-IN OBSERVATION & SECURITY GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS Systemen: VID-TRANS300

Nadere informatie

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm Handleiding Sinner bluetooth helm Sinner bluetooth skihelm Sinner bluetooth scooterhelm Inhoudsopgave 1 Introductie bluetooth 1.1 Bluetooth helm controle knop 1.2 Ondersteunende profielen en functies 1.3

Nadere informatie

Draadloze stereo headset 2.0

Draadloze stereo headset 2.0 Draadloze stereo headset 2.0 Veiligheidsgids CECHYA-0083 WAARSCHUWING Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren. Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

web edition quick guide RSE

web edition quick guide RSE web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSEsysteem) breidt

Nadere informatie

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1 Nokia MobileTV Headset DVB-H Uitgave 1.1 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia MobileTV Headset DVB-H kunt u digitale tvuitzendingen ontvangen in Digital Video Broadcasting-Handheld

Nadere informatie

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.3 ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Handleiding BTS-5. Lees deze handleiding zorgvuldig door

Handleiding BTS-5. Lees deze handleiding zorgvuldig door Handleiding BTS-5 Lees deze handleiding zorgvuldig door Handleiding voor draagbare Bluetooth-luidspreker Bedankt voor het kiezen van de BTS-5, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning.

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

Cardio Saver BV. Gebruikshandleiding Saver One trainer

Cardio Saver BV. Gebruikshandleiding Saver One trainer Cardio Saver BV Gebruikshandleiding Saver One trainer Hartelijk dank voor de aanschaf van deze AED training unit. Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding

Nadere informatie

JABRA SOLEMATE MAX. Handleiding. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Handleiding. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Handleiding jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

GEFELICITEERD! ZORG VOOR JE KEYBOARD

GEFELICITEERD! ZORG VOOR JE KEYBOARD GEFELICITEERD! Gefeliciteerd met de aankoop van je Medeli M10 keyboard! Dit keyboard heeft wel 157 verschillende instrumenten en geluiden, 100 begeleidingen en 100 songs. Lees voordat je met je keyboard

Nadere informatie

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave APRC90AT handleiding Inhoudsopgave 1. Veiligheid o 1.1. Beoogd gebruik o 1.2. Pictogrammen in deze handleiding o 1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften 2. Voorbereidingen voor gebruik o 2.1. Uitpakken

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DJCONSOLE RMX2 EN DJUCED

AAN DE SLAG MET DJCONSOLE RMX2 EN DJUCED AAN DE SLAG MET DJCONSOLE RMX2 EN DJUCED INSTALLATIE Plaats de cd. Voer het installatieprogramma uit. Volg de instructies. De applicaties DJUCED en VirtualDJ LE zijn op uw system geïnstalleerd. 1 7 8 2

Nadere informatie

Owner s Manual. ZT Amplifiers. Lunchbox Acoustic. Acoustic/Vocal Amplifier LBA1

Owner s Manual. ZT Amplifiers. Lunchbox Acoustic. Acoustic/Vocal Amplifier LBA1 Owner s Manual ZT ZT Amplifiers Lunchbox Acoustic Acoustic/Vocal Amplifier LBA1 Features 1 2 3 4 Top Panel I N S T R U M E N T VOLUME GAIN BASS TREBLE REVERB 3 2 1 OFF FEEDBACK CUT M I C R O P H O N E

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 ADB-17 De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt. Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product aanzichten... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 4 6. Knoppen... 4 7. Systeem instellingen... 5 8. HDMI... 7 9. Installeren,

Nadere informatie

Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam

Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam Gefeliciteerd met de aankoop van uw dashcam! U heeft hiermee een kwaliteitsproduct aangeschaft waar u, mits u de dashcam verantwoord gebruikt, nog vele jaren

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler 1 Installatie van de PLEXTALK Pocket 1. Draai de PLEXTALK Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PR-D4 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

JABRA BOOST. Handleiding. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Handleiding. jabra.com/boost Handleiding jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Inhoudsopgave 3 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 Eerste Kennismaking 4 Inhoud verpakking 5 Voor en zijkant 6 Achterkant 6 De tablet opladen 7 De eerste keer opstarten

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

RF1456RGB. Gebruiksaanwijzing

RF1456RGB. Gebruiksaanwijzing RF1456RGB Gebruiksaanwijzing Deze 1W full color animatie laser met snelle optische scanners kan m.b.v. ILDA aangestuurd worden. Met programma's zoals ishow en Pangolin zijn alle functies van deze laser

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Wat er allemaal mogelijk is!

Wat er allemaal mogelijk is! Handleiding & Wat er allemaal mogelijk is! & Piano spelen e Verschillende klanken spelen Dit apparaat heeft een grote verscheidenheid aan tones (klanken). U kunt deze klanken vrijelijk selecteren en spelen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E 3-213-272-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

E-Controle Paneel Instructie

E-Controle Paneel Instructie E-Controle Paneel Instructie 1 Knop Functie Knop Functie Aan/Uit knop Buitenverlichting aan/uit (indien van toepassing) Voorprogrammeren/tijd instellen Langere tijd instellen (zie 5) Wisseling tussen en

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruiksaanwijzing

Nederlandstalige Gebruiksaanwijzing Nederlandstalige Gebruiksaanwijzing SPECIALE MEDEDELINGEN Dit product gebruikt een batterij of een externe netvoeding (adapter). Gebruik NOOIT een andere netvoeding of adapter dan beschreven in de handleiding,

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT Power Amplifier Q2 Q4 Gebruikershandleiding & Installatiegids A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Gebruikershandleiding

Nadere informatie

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Handleiding jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Het plaatsen van de batterij in de Linio Pocket 1. Draai de Linio Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen.

Nadere informatie

Showmaster 24 ORDERCODE 50335

Showmaster 24 ORDERCODE 50335 Showmaster 24 ORDERCODE 50335 1. Inleiding De DC-1224 is een digitale lichtcontroller, 24 DMX kanalen en 48 geheugenplaatsen voor scenes of chases met ieder 999 stappen en een MIDI in- en uitgang. Lees

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies WR-3 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp alle veiligheids- en gebruikinstructies alvorens u de radio gebruikt. 2. Bewaar deze instructies: de veiligheids- en gebruikinstructies

Nadere informatie

Praktijk voorbeeld 3: audio opnemen

Praktijk voorbeeld 3: audio opnemen Om digitale audio op te nemen is een apparaat of instrument nodig dat op de lijningang of microfooningang van de geluidskaart is aangesloten; bijvoorbeeld een elektrische gitaar, een voorversterker of

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1)

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1) Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE) Algemeen - Inhoud - 50 XGA Pioneer plasma monitor PDP-50MXE+ video card, in flight - VDE stroomkabel - afstandsbediening - zilveren grondsokkel voor plasma monitor

Nadere informatie

BeoSound 1. Gebruikershandleiding

BeoSound 1. Gebruikershandleiding BeoSound 1 Gebruikershandleiding Een draagbaar muziekcentrum 3 Plaats de BeoSound 1 waar u maar wilt. Dankzij het compacte ontwerp kunt u het apparaat overal mee naartoe nemen. De BeoSound 1 biedt altijd

Nadere informatie

SERVICE & SUPPORT WAT TE DOEN BIJ STORINGEN AAN AV APPARATUUR

SERVICE & SUPPORT WAT TE DOEN BIJ STORINGEN AAN AV APPARATUUR In dit document worden de meest voorkomende storingen aan AV apparatuur beschreven. Ondervind u één van onderstaande problemen? Doorloop dan de stappen in dit document en probeer de oorzaak vast te stellen

Nadere informatie