Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen"

Transcriptie

1 Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Energie iedereen heeft er mee te maken. De vrijgemaakte energiemarkt is complex. Hulpverleners en welzijnswerker worden geconfronteerd met energieproblemen en -vragen van hun cliënten en bezoekers maar zien ook zelf door het bos de bomen niet meer. In deze bijlage geven we een shortlist van tips voor hulpverleners en welzijnswerkers in zeer diverse settings in uw gemeente. Een soort van ABC al het ware af te handelen elke keer wanneer een (nieuwe) client zich aandient. Deze tips komen uit de brochure Eerste Hulp bij Energieproblemen die Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie eind 2008 opmaakte. De brochure vindt u herwerkt en geactualiseerd terug in Je rechten als energiegebruiker 1 (2011) uit de EPO-wetsreeks. Een sterk naslagwerk voor al wie het energiethema aanbelangt. TOP 10 EHBE 1. Begeleid de cliënt in zijn zoektocht naar de goedkoopste leverancier - Raad nooit de netbeheerder aan! 2. Ga na of de factuur klopt. 3. Ga na of de gratis kwh correct werd berekend en toegekend. 4. Ga na of je cliënt recht heeft op sociale maximumprijzen. 5. Ga na of je cliënt onder het statuut van beschermde klant valt. 6. Begeleid je cliënt bij het regelen van een verhuis. 7. Wat als je cliënt zijn energiefactuur niet kan betalen? 8. Ondersteun je cliënt bij het hanteren van zijn budgetmeter. 9. Ijver voor een minimale levering aardgas. 10. Informeer je cliënt over schuldafbouw via de budgetmeter3 1 Patrick Deekens, Sofie Lauwaert, Karina Lenaerts, Ann Van der Wilt en Roel Vermeiren. Bijlage 2 1

2 1 Begeleid de cliënt in zijn zoektocht naar de goedkoopste leverancier - Raad nooit de netbeheerder aan! Sinds de vrijmaking van de energiemarkt kan je vrij kiezen bij welke leverancier je elektriciteit en/of aardgas aankoopt en zo op zoek gaan naar de goedkoopste leverancier. Toch deed deze vrijmaking gezinnen niet massaal van leverancier wisselen. Heel wat klanten besloten alles bij het oude te laten, afgeschrikt door het papierwerk of uit angst om zonder energie te vallen Begeleid je cliënt in zijn zoektocht naar de goedkoopste leverancier. Zoek informatie, vergelijk de prijzen. Welke leverancier je cliënt best kiest, hangt af van wat hij belangrijk vindt. Zo kan hij rekening houden met de leveringsvoorwaarden en de prijs, de milieuvriendelijkheid of de klantvriendelijkheid en dienstverlening van de leverancier. De Vlaamse energieregulator (VREG) biedt op haar website een leveranciersvergelijking aan: de V-test. Zo kom je snel te weten welke prijzen de verschillende leveranciers zullen aanrekenen, welke de belangrijkste leveringsvoorwaarden zijn en hoe de leverancier scoort op dienstverlening. De VREG geeft een overzicht van producten met zowel vaste als variabele prijzen. Waar de consument voor opteert, hangt af van het risico dat hij wil nemen: een vast product met vaste prijzen of een variabel product met fluctuerende prijzen. De VREG-vergelijking vermeldt ook of je groene of grijze stroom koopt. Raad je cliënten af om contracten af te sluiten via deur-aan-deur-verkopers, verkoop in de supermarkt of via de telefoon. En raad hen zeker nooit aan zich te laten droppen door de vrije markt om door de netbeheerder beleverd te worden. Je cliënt betaalt daar immers het hoogste tarief op de energiemarkt! 2 Ga na of de factuur klopt Het onderstaande lijstje bevat een aantal richtvragen om te onderzoeken of de energiefactuur van jouw cliënt correct is. Is de factuur gebaseerd op doorgegeven meterstanden of op geschatte meterstanden? Stemmen de meterstanden op de factuur overeen met de meterstanden die zijn doorgegeven? Werden alle betaalde voorschotfacturen verrekend? Werd de energie verrekend aan sociale maximumprijzen (als je cliënt daarvoor in aanmerking komt)? Werd de gratis kwh verrekend? Werden er extra kosten aangerekend, bv. administratieve kosten voor herinneringsbrieven of ingebrekestellingen? Zijn die kosten terecht? Of geniet je cliënt vrijstelling wegens zijn statuut als beschermde klant? Bijlage 2 2

3 Zijn er speciale gebeurtenissen die het energieverbruik beïnvloeden, bv. gezinsuitbreiding, nieuwe huishoudtoestellen, langdurige ziekte Voor meer informatie of het betwisten van een factuur neem je in eerste instantie contact op met de leverancier. Daarna kan je een klacht indienen bij de VREG of de Ombudsman Energie. 3 Ga na of de gratis kwh werden toegekend Sinds 2000 heeft elke huishoudelijke afnemer in Vlaanderen recht op de toekenning van een gratis hoeveelheid elektriciteit ( gratis kwh ) per jaar. Elk huishouden krijgt per jaar 100 kwh gratis elektriciteit. Voor ieder gezinslid dat op 1 januari van het betrokken jaar in de woning gedomicilieerd is, komt daar nog 100 kwh bij. Bij de berekening van de hoeveelheid gratis elektriciteit wordt enkel rekening gehouden met het aantal gezinsleden dat op 1 januari van dat jaar in de betrokken woning zijn hoofdverblijfplaats heeft. Als de gezinssamenstelling in de loop van het jaar wijzigt, telt dat pas mee vanaf het volgende jaar. De verrekening van deze gratis hoeveelheid elektriciteit gebeurt op de jaarlijkse eindafrekening vanaf 1 mei van het betrokken jaar. Elke leverancier moet de gratis kwh toekennen. Veranderen van leverancier heeft dus geen gevolgen: je cliënt blijft recht hebben op de gratis kwh. De leverancier die hem op 1 april van het betrokken jaar van elektriciteit voorziet, zal de gratis kwh voor dat jaar toekennen. Als je cliënt ten onrechte geen of te weinig gratis kwh krijgt toegekend, neem je contact op met de leverancier die jouw cliënt op 1 april van het betrokken jaar energie leverde. Wellicht vraagt hij een verklaring in te vullen over de gezinssamenstelling op 1 januari van het betrokken jaar en die ondertekend terug te sturen. Daarna moet de leverancier binnen een maand de ontbrekende gratis kwh toekennen via een aparte creditnota of via een verrekening met de volgende factuur (voorschotfactuur of eindafrekening). Als je cliënt na het neerleggen van een schriftelijke klacht bij de leverancier nog steeds geen gratis kwh heeft ontvangen, kunnen jullie klacht indienen bij de VREG of de ombudsman. 4 Ga na of je cliënt recht heeft op sociale maximumprijzen (het sociaal tarief ) Sommige gezinnen of personen genieten verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen, ook gekend als het sociaal tarief. Dit tarief ligt een stuk lager dan de gangbare elektriciteits- en gasprijzen. Ook met een budgetmeter heeft je cliënt recht op de sociale maximumprijzen. De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven. Sinds 1 augustus 2007 wordt deze prijs door de federale energieregulator CREG vastgelegd, telkens voor de komende zes maanden. Het exacte bedrag van de sociale maximumprijzen kan je terugvinden op de website van de netbeheerder en op de website van de CREG. Bijlage 2 3

4 Het sociaal tarief is bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde en elke leverancier of distributienetbeheerder is verplicht het sociaal tarief toe te kennen aan wie er recht op heeft. Als je cliënt een sociaal tarief geniet, betaalt hij ook geen huur voor zijn elektriciteit- of gasmeter. WIE HEEFT RECHT OP DE SOCIALE MAXIMUMPRIJS? Je cliënt heeft recht op het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit als hij tot een van de volgende categorieën behoort: Categorie 1. Een of meerdere personen op het domicilieadres ontvangen van het OCMW: een leefloon (of een gelijkwaardige financiële maatschappelijke dienstverlening); een voorschot op: o het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, o een tegemoetkoming voor gehandicapten, o een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Categorie 2. Een of meerdere personen op het domicilieadres ontvangen van de FOD Sociale Zekerheid: een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%; een inkomensvervangende tegemoetkoming; een integratietegemoetkoming; een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; een tegemoetkoming voor hulp van derden; een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%. Categorie 3. Een of meerdere personen op jouw domicilieadres ontvangen van de Rijksdienst voor Pensioenen: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; een inkomensgarantie voor ouderen; een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een bijkomende tegemoetkoming of een tegemoetkoming bijkomend aan het gewaarborgd inkomen); een tegemoetkoming voor hulp van derden. Categorie 4. Je cliënt is huurder van een appartement in een gebouw van een sociale huisvestingsmaatschappij dat verwarmd wordt op aardgas met een gemeenschappelijke ketel. Het sociaal tarief is enkel van toepassing op aardgas. Bijlage 2 4

5 5 Ga na of je cliënt onder het statuut van beschermde klant valt. Beschermde afnemers zijn huishoudelijke klanten die van de Vlaamse regering extra voordelen krijgen bij de levering van elektriciteit en aardgas. Beschermde afnemer is iedereen die de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten. Tot 1 juli 2009 kwamen ook personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen in collectieve schuldenregeling en personen in budgetbegeleiding bij het OCMW in aanmerking. Helaas werd het aantal categorieën rechthebbenden beperkt. Daar staat tegenover dat in tegenstelling tot vroeger dit recht voortaan automatisch wordt toegekend. Het statuut beschermde afnemer levert een aantal voordelen op: leveranciers mogen geen kosten aanrekenen voor het versturen van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen bij niet-betaling van de elektriciteits- en aardgasfactuur; de tegemoetkomingen voor energiebesparende investeringen zijn hoger, bijvoorbeeld de premies van de netbeheerders voor rationeel energiegebruik, de Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers, de Vlaamse dakisolatiepremie; je cliënt heeft recht op kortingbonnen van 150 euro bij de aankoop van een energiezuinige koelkast (A+/A++) of een energiezuinige wasmachine (AAA); je cliënt kan op zijn kosten altijd een fysieke meteropname aan de netbeheerder vragen. 6 Begeleid je cliënt bij het regelen van een verhuis Bij een verhuis moeten een aantal formulieren in verband met de elektriciteits- en gaslevering in orde worden gebracht. Verlies tegelijkertijd ook de watervoorziening niet uit het oog, want daarvoor geldt dezelfde regeling. De praktijk wijst uit dat men bij een verhuizing gemakkelijk het een en het ander over het hoofd ziet. Dat kan dikwijls verstrekkende gevolgen hebben. Wanneer je cliënt bv. de verhuisformulieren (of een kopie ervan) niet tijdig en volledig ingevuld aan zijn leverancier bezorgt, loopt hij het risico dat hij blijft doorbetalen voor het energieverbruik op zijn vorig adres. Wat hem te doen staat, wordt haarfijn uitgelegd in het boek Je rechten als energiegebruiker. je vindt deze informatie ook terug op de website van de VREG Ik verhuis. Wat nu?. 7 Wat als je cliënt zijn energiefactuur niet kan betalen? Als je cliënt de rekening niet betaalt, zit hij gelukkig niet onmiddellijk zonder energie. De overheid beschouwt het beschikken over energie (en water) als een basisrecht en werkte om de klant te beschermen een specifieke procedure uit die de leveranciers en netbeheerders moeten volgen bij wanbetaling. Zo is de leverancier onderworpen aan strikte voorwaarden voordat hij een contract voor levering Bijlage 2 5

6 van elektriciteit en/of aardgas kan opzeggen. Als de leverancier het contract dan toch opzegt en de klant niet onmiddellijk een nieuw contract kan afsluiten met een andere leverancier, bestaan er voor de netbeheerder op zijn beurt verplichtingen om te garanderen dat de klant nog elektriciteit en aardgas kan blijven gebruiken. Slechts in uitzonderlijke situaties kan de distributienetbeheerder de toevoer van elektriciteit en/of aardgas afsluiten. Die procedure wordt hieronder voorgesteld en beschreven. DE PROCEDURE ALS JE CLIËNT ZIJN LEVERANCIER NIET KAN BETALEN De leverancier stuurt een factuur waarop de vervaldatum vermeld staat. Je cliënt krijgt minstens vijftien dagen tijd om te betalen. Heeft je cliënt niet betaald op de vervaldatum, dan stuurt de leverancier een herinneringsbrief. De leverancier mag extra kosten aanrekenen voor het versturen van de herinneringsbrief, behalve als je cliënt een beschermde afnemer is. Heeft je cliënt vijftien dagen na die herinnering nog niet betaald en geen betaalplan afgesproken, dan stuurt de leverancier een aangetekende brief met een ingebrekestelling. Je cliënt heeft tot vijftien dagen om schriftelijk te laten weten hoe hij de schuld zal regelen. Hij kan er bv. voor kiezen om zijn schuld in schijven af te betalen via een betaalplan. Help je cliënt met het inschatten en bekomen van een realistisch betaalplan. Maak hier grondig werk van want een haalbaar betaalplan is beter vol te houden. Voor het versturen van de ingebrekestelling mag de leverancier kosten aanrekenen, behalve als je client beschermde afnemer is. Bijlage 2 6

7 Een leverancier zal doorgaans het contract enkel opzeggen wanneer de energiefacturen (herhaaldelijk) niet betaald worden. In dat geval moet de leverancier een wettelijk opgelegde procedure volgen. De leverancier mag het contract opzeggen (= droppen) als: je cliënt binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling niet schriftelijk aan zijn leverancier laat weten hoe hij de schuld zal regelen; je cliënt binnen de vijftien dagen nadat hij de leverancier heeft laten weten hoe hij zijn schuld zal regelen, niet heeft betaald of geen betaalplan heeft aanvaard; je cliënt na de aanvaarding van zijn betaalplan niet stipt heeft betaald. De leverancier stuurt dan een opzegbrief. Er is een opzegtermijn van zestig dagen om je cliënt de kans te geven een andere leverancier te vinden. In de opzegbrief staat de einddatum van de opzegtermijn. De leverancier brengt ook de netbeheerder op de hoogte van de opzegging. In geen geval mag de leverancier de elektriciteits- of aardgastoevoer (laten) afsluiten als je cliënt een contract als huishoudelijke klant heeft. Als je cliënt wordt opgezegd door de leverancier, dan mag die geen verbrekingsvergoeding en/of opzegvergoeding wegens vroegtijdige beëindiging van het contract aanrekenen. Hij mag ook geen administratiekosten of gelijkaardige kosten aanrekenen, die rechtstreeks verband houden met de verbreking. De netbeheerder stuurt een brief met de vermelding van de einddatum van de opzegtermijn. Je cliënt zoekt dan best zo snel mogelijk een nieuwe leverancier op de commerciële markt. Begeleid je cliënt in het maken van de leveranciersvergelijking! Er zijn vervolgens verschillende mogelijkheden: Je cliënt vindt een andere leverancier op de vrije markt en sluit een contract. De nieuwe leverancier moet zich uiterlijk acht dagen voor het einde van de opzegtermijn bij de netbeheerder aanmelden. Het nieuwe contract begint onmiddellijk na afloop van de opzegtermijn. Je cliënt vindt een leverancier op de vrije markt op voorwaarde dat hij een waarborg betaalt. De waarborg bedraagt doorgaans drie keer de voorschotfactuur. Je cliënt kan de waarborg niet betalen of heeft acht dagen voor de einddatum van de opzegtermijn nog geen contract met een nieuwe leverancier gesloten? Dan levert de netbeheerder elektriciteit en/of aardgas na de opzegtermijn. Je cliënt krijgt dan facturen van de netbeheerder. Ten laatste dertig dagen na het einde van de opzegtermijn wordt de meterstand opgenomen. De netbeheerder geeft de meterstand door aan de vorige leverancier. Die stuurt jouw cliënt een eindafrekening. Let wel: de leverancier die het contract heeft opgezegd, blijft actief de openstaande facturen invorderen. Het is belangrijk dat je cliënt afspraken maakt met de leverancier voor het afbetalen van deze schuld. Wanneer dit niet gebeurt, komen er vaak extra kosten bij. De leverancier kan een incassobureau of deurwaarders inschakelen om zijn schulden op te eisen. Bijlage 2 7

8 DE PROCEDURE ALS JE CLIËNT DE NETBEHEERDER NIET KAN BETALEN De levering van elektriciteit en/of gas door de netbeheerder is natuurlijk niet gratis. En het verbruik wordt gefactureerd tegen een prijs die vastgelegd wordt door de federale regulator CREG. Deze prijs ligt op het niveau van de hoogste prijzen op de markt. Je cliënt heeft er dus alle belang bij zo snel mogelijk naar de vrije markt terug te keren. Raad je cliënt dus nooit aan om bij de netbeheerder te blijven! Als je cliënt zijn facturen niet betaalt voor de vervaldatum, kom hij in de volgende procedure terecht: De netbeheerder stuurt een herinnering om binnen de vijftien dagen te betalen. Als je cliënt vijftien dagen na die herinnering niet betaald heeft, stuurt de netbeheerder een aangetekende brief met een ingebrekestelling. In die aangetekende brief vraagt de netbeheerder opnieuw om de factuur binnen de vijftien dagen te betalen. Als je cliënt dan nog niet kan betalen, plaatst de netbeheerder ten laatste zestig dagen na de ingebrekestelling (gratis) een budgetmeter voor elektriciteit en/of aardgas. Zo kan je cliënt nog verder energie verbruiken maar enkel als je cliënt zijn budgetmeter oplaadt. Is het opgeladen bedrag opgebruikt, dan kan je cliënt, in afwachting van nieuwe oplading, tijdelijk energie verbruiken via het hulpkrediet. Het hulpkrediet voor elektriciteit bedraagt 200 kwh, het hulpkrediet voor aardgas bedraagt 1000 kwh. Je cliënt kan de plaatsing van een budgetmeter niet weigeren. Als hij dat toch doet, wordt hij misschien wel afgesloten. Het is in zijn eigen voordeel om de netbeheerder binnen te laten als die langskomt om een budgetmeter te plaatsen. Heel soms kan om technische redenen geen budgetmeter voor elektriciteit geplaatst worden. Dan wordt alleen een stroombegrenzer geïnstalleerd, zodat je cliënt maar 10 ampère elektriciteit krijgt. Met 10 ampère kan je cliënt nog wel zijn huis verlichten en radio en tv gebruiken. Maar veel elektrische toestellen gelijktijdig gebruiken wordt onmogelijk. Bijlage 2 8

9 8 Ondersteun je cliënt bij het hanteren van zijn budgetmeter Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter die je cliënt op voorhand moet opladen om elektriciteit of gas te kunnen verbruiken. Er zijn aparte budgetmeters voor elektriciteit en gas. Het opladen van de meter gebeurt met een budgetmeterkaart. Voor elke meter heeft je cliënt een aparte kaart. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem van de prepaidkaarten bij gsm s. Er wordt nog wel een jaarlijkse eindafrekening gemaakt want de budgetmeter werkt met een geschatte prijs die lichtjes kan verschillen van de juiste prijs. Het verschil wordt verrekend op de afrekeningsfactuur. Ook de openstaande schulden bij de netbeheerder en de jaarlijkse hoeveelheid gratis elektriciteit worden dan verrekend. Met een budgetmeter kan je cliënt zijn verbruik en dus het budget dat hij besteedt aan elektriciteit en aardgas beter volgen. Omdat hij vooraf betaalt, heeft hij minder kans om schulden op te bouwen. Hij kan zo ook bewust met energie omgaan. In elke gemeente is er minstens één oplaadpunt, meestal bij het OCMW. Je cliënt bepaalt zelf het bedrag dat hij wil opladen. Dat bedrag moet hij eerst in het oplaadpunt zelf betalen via bancontact. Thuis steekt hij de kaart in de budgetmeter en zo wordt de budgetmeter opgeladen met het bedrag dat op de kaart werd gezet. Hij kan elektriciteit en aardgas verbruiken tot het bedrag van de kaart is opgebruikt. Bekijk samen met je cliënt of het mogelijk is tijdens de zomerperiode te sparen voor de winterperiode. Terwijl het elektriciteitsverbruik het hele jaar door wellicht ongeveer hetzelfde is, zal het aardgasverbruik tijdens de winter immers aanzienlijk stijgen. Je cliënt zal dan veel vaker (of voor hogere bedragen) moeten opladen. Als jullie verwachten dat dit financieel moeilijk wordt, probeer dan in de zomer op te laden en zo een reserve op te bouwen, net zoals je cliënt een voorschotfactuur zou betalen. Als het opgeladen bedrag volledig is opgebruikt, valt je cliënt niet onmiddellijk zonder energie: hij schakelt over op een noodkrediet. Dat laat hem toe om nog 200 kwh elektriciteit (voor ongeveer 36 euro) te verbruiken. Een gezin met twee kinderen komt daar gemiddeld! 20 dagen mee toe, als de woning niet elektrisch wordt verwarmd. Het noodkrediet voor aardgas bedraagt 1000 kwh (ongeveer 50 euro). Dit noodkrediet is niet gratis. De netbeheerder zal voor het verbruik een factuur sturen. Als je cliënt niet betaalt, bouwt hij schulden op bij de netbeheerder. Na het noodkrediet voor elektriciteit valt je cliënt terug op een minimale levering van 10 ampère elektriciteit. De budgetmeter geeft duidelijk aan dat er noodkrediet wordt verbruikt. Je cliënt moet dan dringend zijn kaart opladen. Doet hij dat niet en geraakt ook het noodkrediet op, dan is er nog een laatste redding: de minimale levering van 10 ampère elektriciteit. Ook dit verbruik op 10 ampère is niet gratis. Als het noodkrediet voor gas op is en je cliënt kan de kaart niet opnieuw kan opladen, dan krijgt hij geen gas meer. Uit veiligheidsoverwegingen is het onmogelijk om een beetje gas te krijgen. Het is alles of niets. Heel wat gezinnen lopen het risico om in de winter letterlijk in de kou te zitten, omdat ze hun budgetmeter niet meer kunnen opladen. Bijlage 2 9

10 KNIPPERLICHTPROCEDURE Om dat risico enigszins te beperken, riep de overheid een knipperlichtprocedure in het leven. Als de netbeheerder vaststelt dat klanten in de periode van november tot en met maart gedurende een periode van dertig kalenderdagen hun budgetmeter voor aardgas niet opladen, zal hij trachten in te schatten of zij het risico lopen zonder aardgaslevering te vallen. Acht hij de kans reëel dat ze binnen een termijn van tien dagen zonder aardgas vallen, dan stuurt hij een brief om de budgetmeter binnen de tien kalenderdagen op te laden. Als dat niet lukt of het is niet nodig, dan moeten klanten dat binnen de tien kalenderdagen melden. Anders gaat de netbeheerder ervan uit dat ze hulp nodig hebben. Hun namen komen dan op een lijst terecht die wekelijks aan de OCMW s wordt bezorgd. Het is noodzakelijk ter preventie van energiearmoede dat de OCMW s deze lijst ter harte nemen en actief proberen deze mensen te bereiken! 9 Ijver voor een minimale levering aardgas Naast de knipperlichtprocedure voorziet de overheid sinds december 2010 in een minimale levering aardgas voor budgetmeterklanten tijdens de winterperiode (1 december 1 maart). De Vlaamse regering beschouwt deze werkwijze als:... een alternatief voorstel voor een minimumlevering dat erop neerkomt dat OCMW s automatisch worden verwittigd als gezinnen zonder gas dreigen te vallen. Als na een sociaal onderzoek bij de mensen in kwestie dan blijkt dat er een reële problematiek van energiearmoede is, kan het OCMW afhankelijk van het type woning en de samenstelling van het gezin een minimumhoeveelheid aardgas ter beschikking stellen via de budgetmeterkaart. Een deel van de kost van de minimumlevering zullen ze achteraf, in overleg met het OCMW, zelf moeten terugbetalen. Daarnaast kunnen de OCMW s tot maximaal ze 70% van de kostprijs via de tarieven recupereren bij de distributienetbeheerders. Voor de klant kan het OCMW dan een afbetalingsplan opstellen, ook voor historische schulden, en er tegelijk over waken dat de aardgasbudgetmeter ook tijdens de zomermaanden regelmatig wordt opgeladen. 2 Kies er als OCMW voor om in te tekenen op dit systeem van minimale levering. Het biedt de kans om cliënten in energiearmoede voort te helpen en de kosten daarvoor deels te verhalen op de netbeheerder. Anderzijds mag het probleem van de minimumlevering van aardgas dan wel het meest acuut zijn tijdens de winterperiode, ook daarbuiten zijn er koude en kille momenten waarop verwarming nodig is. En de noodzaak om te kunnen koken en wassen is al helemaal niet seizoensgebonden. De preventieve én remediërende aanpak van energiearmoede mag zich dus niet beperken tot de winterperiode en tot dit systeem van minimale levering. 2 Van den Bossche, F., Minimumlevering aardgas helpt duizenden gezinnen de winter door, persbericht 24 september Bijlage 2 10

11 10 Informeer je cliënt over schuldafbouw via de budgetmeter De budgetmeter kan een uitstekend hulpmiddel zijn om het energieverbruik te beheersen en toekomstige overmatige energieschulden te voorkomen. Daartoe werd het door de Vlaamse overheid als instrument in de sociale openbaredienstverplichtingen opgenomen. Via de 35%-65%-regel werd het de netbeheerders mogelijk gemaakt schulden te innen bij het opladen van de budgetmeter: laadt de klant een bedrag op in de budgetmeter, dan zal daarvan 35% gebruikt worden voor de schuldafbouw en 65% voor het verbruik van gas of elektriciteit. Daarnaast start de netbeheerder in de budgetmeter een betaalplan op. Dat betaalplan zuivert schulden bij de netbeheerder aan die ontstaan zijn tussen de dropdatum bij de commerciële leverancier en vóór de plaatsing van de budgetmeter. Voor schulden tot 750 euro regelen de netbeheerders een betaalplan in de budgetmeter met een vaste afbetaling van 5 euro per week. Schulden boven de 750 euro gaan altijd via een dossier bij de Lokale Adviescommissie (LAC). De systemen van schuldafbouw zijn erg complex. Voor cliënten is het vaak onmogelijk om te weten hoeveel ze best opladen, welk bedrag hen nog rest na oplading en hoe dat tot stand is gekomen. Als hulpverlener dient u uw cliënten op maat informatie te geven en te begeleiden bij het opladen. U kunt uw cliënten ook begeleiden bij het bewaren van het overzicht over afgeloste en nog te betalen schulden. Het behoort eveneens tot de taak van de hulpverlening na te gaan welk systeem van schuldafbouw het meest accuraat is voor de betrokken cliënt. Immers, naast het betaalplan in de meter bestaat nog steeds de mogelijkheid om een betaalplan via maandelijkse overschrijvingen af te spreken. Bijlage 2 11

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20,

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20, Vlaamse Regering Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter 1. Ter inleiding In onze Westerse samenleving is een leven zonder elektriciteit- en gasvoorziening een schending van de menselijke

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

betreffende de bestrijding van energiearmoede

betreffende de bestrijding van energiearmoede stuk ingediend op 738 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Else De Wachter en Cindy Franssen, de heer

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

38706 MONITEUR BELGE 26.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD

38706 MONITEUR BELGE 26.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 38706 MONITEUR BELGE 26.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F. 2009 1834 [2009/202263] 13 FEVRIER 2009. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Consumentenbelangen 17 Herhaaldelijk wezen we al op aandachtspunten voor de klant. Door de vele klachten bij de VREG en de federale overheid is er nu een akkoord tussen de verschillende leveranciers en

Nadere informatie

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter Minimale levering via de aardgasbudgetmeter tijdens de winter Wie doet beter? De budgetmeter aardgas biedt, in tegenstelling tot de minimale levering van 10 ampère via de budgetmeter voor elektriciteit,

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Energieproblemen (EHBE)

Eerste Hulp Bij Energieproblemen (EHBE) Eerste Hulp Bij Energieproblemen (EHBE) Tips voor hulpverleners en welzijnswerkers bij het ondersteunen van mensen met energieproblemen 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 4 1. Algemene tips... 5 Van het

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud 1. Wat is een regulator?... 3 2. Wat is een

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE Nota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft : - Ontwerp van besluit van

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Handleiding budgetmeter elektriciteit

Handleiding budgetmeter elektriciteit Handleiding budgetmeter elektriciteit Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor elektriciteit eruit?... Wat is de budgetmeter voor elektriciteit?... 3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?... 4 Welke

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president,

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president, 668-2 Brussel, 20 februari 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de motie van aanbeveling op de maatschappelijke beleidsnota Energiearmoede,

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013 Nieuwe sociale maatregelen Adelheid Vanhille 7 november 2013 Opbouw Algemeen Waterverkoopreglement Sociale openbare dienstverplichtingen Abnormaal hoog verbruik minnelijke schikking 2 Algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Distributienetbeheerder 24 Wat is een netbeheerder? Niet iedereen die wil veranderen van leverancier of van wie het leveringscontract wordt opgezegd, vindt een nieuwe leverancier. Soms wil geen enkele

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 augustus 2014

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 augustus 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

samen werken aan welzijn

samen werken aan welzijn samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw grimbergen Verbeytstraat 30 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) Tel 02 267 15 05 www.grimbergen.be rubriek ocmw samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen V-test FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten Art.nr. 45746: REGpremie condensatieketel besch. kl. 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2014 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie enkel voor beschermde

Nadere informatie

Goede en slechte praktijken in de strijd tegen energiearmoede

Goede en slechte praktijken in de strijd tegen energiearmoede Goede en slechte praktijken in de strijd tegen energiearmoede 26/11/2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Kader Andere gewesten Wallonië Brussel Andere

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zitting 2005-2006 3 februari 2006 MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zie: 668 (2005-2006) Nr. 1: Maatschappelijke beleidsnota

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

DVD Jongeren en schulden

DVD Jongeren en schulden DVD Jongeren en schulden Werkwijze: De leerlingen bekijken het filmpje. Daarna krijgen zij een vragenlijst die ze beginnen invullen zo ver ze kunnen. Daarna wordt de film opnieuw bekeken in drie delen

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015

Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015 Slimme budgetmeters. Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015 Inleiding We nemen kennis van het VREG-document Mededeling van de Vlaamse Regulator van

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Handleiding V-TEST P 1

Handleiding V-TEST P 1 Handleiding V-TEST P 1 P 2 Inhoud 1. Wat is de V-TEST? P3 1.1 Algemeen p3 1.2 Wat kan u niet met de V-TEST? P3 2. Doe de V-TEST! P4 3. De V-TEST online uitvoeren in slechts 5 stappen p4 3.1 Neem uw afrekening

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Voorwoord. Zuinig omspringen met energie 3. Beste lezer

Voorwoord. Zuinig omspringen met energie 3. Beste lezer Voorwoord Beste lezer Zuinig omspringen met energie, het loont echt wel de moeite! Met de huidige hoge energieprijzen kan je heel wat euro s besparen. Het OCMW voert al geruime tijd binnenshuis een zuinig

Nadere informatie

Uitleg van uw jaarafrekening

Uitleg van uw jaarafrekening Uitleg van uw jaarafrekening Algemeen: Wij maken uw jaar- of eindrekening op met uw meterstanden. Wij bepalen uw verbruik aan de hand van het verschil tussen de begin- en eindstanden van de verbruiksperiode

Nadere informatie

Handleiding budgetmeter aardgas

Handleiding budgetmeter aardgas Handleiding budgetmeter aardgas Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor aardgas eruit?... 2 Wat is de budgetmeter voor aardgas?... 3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?... 4 Welke informatie staat

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

ADVIES SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE vzw betreffende:

ADVIES SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE vzw betreffende: ADVIES SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE vzw betreffende: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit,

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/141 BERAADSLAGING NR 09/078 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT Project energie en armoede - 2008 1 2 INHOUD Inhoud p 2 Inleiding p 3 Overeenkomsten p 4 1. Gebrek aan informatie om te kunnen kiezen tussen leveranciers

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist

Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist Verhuisformulieren ingesloten DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE 03 INHOUD 1 Te volgen procedures bij verhuis 1. Te volgen procedures

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Procedure 2014-201. 2015 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter. 1.

Procedure 2014-201. 2015 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter. 1. Procedure 2014-201 2015 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter 1. Algemeen Met de minimale levering via de aardgasbudgetmeter (artikel

Nadere informatie

Gasenlichtvergelijken.nl

Gasenlichtvergelijken.nl Gasenlichtvergelijken.nl De energiemarkt is een complexe markt met vele aanbieders met verschillende producten en prijzen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hieronder staan de meest gestelde vragen

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Verhuisformulier: melding van uw nieuwe adres 1 a b c d 4a 4b 4 4c 5a 5 5b 6 7 Richtlijnen bij het invullen van het verhuisformulier melding

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test vtest.be 1 Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Elektriciteit en aardgas zijn duur. Waarop moet u letten als u een energiecontract kiest? Misschien bent

Nadere informatie

De elektriciteitsfactuur onder stroom

De elektriciteitsfactuur onder stroom De elektriciteitsfactuur onder stroom Auteurs: Jan Maris en Geert Schuermans 2016_02_02 E&A Artikel De gids op maatschappelijk gebied Volgens Febeg, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en gasbedrijven,

Nadere informatie

Handleiding V-test VREG. vreg.be. uw gids op de energiemarkt

Handleiding V-test VREG. vreg.be. uw gids op de energiemarkt Handleiding V-test VREG vreg.be uw gids op de energiemarkt 1 Inhoud 7. 1. Wat is de V-test? 2 7.1. 1.1. Algemeen 2 7.2. 1.2. Wat kan niet met de V-test? 2 8. 2. De V-test is er voor gezinnen én kleine

Nadere informatie

Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede

Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede 1. Aanwezigen Ann Claes Bert D hondt Danny Horemans Denise Verhaert Fanny Seurinck Geert Thange Guido Prinsen Henk Van Hootegem Ilse Meuris

Nadere informatie

Bescherming van consument

Bescherming van consument Bescherming van consument Voorzieningen & procedures voor bescherming van de consument, voor elektriciteit Opleiding-debat ten behoeve van de Brusselse maatschappelijk werkers Marie Brynart en François

Nadere informatie

Uitleg van uw jaarnota

Uitleg van uw jaarnota Uitleg van uw jaarnota Algemeen: Wij maken uw jaar- of eindnota op met uw meterstanden. Wij bepalen uw verbruik aan de hand van het verschil tussen de begin- en eindstanden van de verbruiks periode waarvoor

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ONTWERPADVIES op eigen initiatief (BRUGEL-ADVIES-201506-205) ter raadpleging Betreffende de openbare dienstverplichtingen van energieleveranciers

Nadere informatie

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be V.U. André Pictoel, gedelegeerd bestuurder Energiecontracten vergelijken? VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be Doe de V-test gratis telefoonnummer 1700 (kies toets 3 Andere vragen)

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Hoogrendementsglas

Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Hoogrendementsglas Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Hoogrendementsglas Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS 15/01/2016 1 e update: 21/01/2016 Omdat de vragen over de verhoogde Bijdrage Energiefonds maar blijven binnenstromen en het bijzonder lastig blijft om vandaag

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie