Bedrag na 3de BW Bedrag initieel budget 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrag na 3de BW Bedrag initieel budget 2013"

Transcriptie

1 0100 Politieke organen Fracties van de provincieraad , ,00 Politieke partijen actief in de provincie , , Secretariaat VZW Vlaamse Federatie voor Gemeentesecretarissen 1.240, ,00 Federatie voor OCMW-secretarissen 1.240, ,00 Vriendenkring gewezen provincieraadsleden 3.000, ,00 VZW Vlaamse Lokale Ontvangers (VLO) 1.240, , Personeelsdienst en vorming VZW Sociale Dienst voor Provinciepersoneel , ,00 Vereniging Afgestudeerden van de School voor Bestuursrecht 1.200, ,00 School voor Bestuursrecht ,00 0, Buitenlandse relaties Projecten ikv Europese programma's , ,00 Bijdrage werking gemeenschappelijk secretariaat Interreg 2 Zeeën , ,00 Bijdrage werking gemeenschappelijk secretariaat Interreg Frankrijk/Wallonië , ,00 Bijdrage werking Rijn/Schelde/Delta aan de provincie Noord-Brabant , ,00 Prov. cofinanciering programmatiedecreet plattelandsontwikkeling aan Vlaamse Landmtij , ,00 Verenigingen en instellingen voor grensoverschrijdende initiatieven , ,00 Gemeenten voor grensoverschrijdende initiatieven 8.099, ,00 Bijdrage aan Scheldemondfonds , ,00 Bijdrage Fonds Micro-Projecten , ,00 Transnationale uitwisselingsprojecten specifiek inzake hoger onderwijs , ,00 Transnationale uitwisselingsprojecten specifiek inzake secundair onderwijs 0, ,00 Centrum Ryckevelde te Sijsele-Damme , ,34 Europacollege te Brugge , ,00 samenwerkingsovereenkomst Noord-Frankrijk Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 6.417,00 0,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 1/17

2 0160 Hulp aan het buitenland Oxfam Wereldwinkel saldo 5.664,46 0,00 Ontwikkelingssamenwerking , ,00 Noord-Zuid-evenementen , ,00 Educatieve Derde Wereldorganisaties , ,00 VZW Studio Globo Brussel , ,00 VZW Katho Kortrijk , ,00 VZW MyMachine Kortrijk 0, , Overige mobiliteit & verkeer Toelage West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem ,00 0,00 VZW Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst 2.231, , Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones Verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen 2de categorie , ,00 Vlaamse Landmaatschappij ruilverkavelingen en land- en natuurinrichting , ,00 Kleinschalige erosie bestrijdingswerken aan gemeenten , ,00 Onderhoudskosten onbevaarbare waterlopen 2de cat. en bijhorende pompstations , ,00 VZW Proclam voor erosieambtenaar , ,00 Rattenbestrijding aan de regionale comités , ,00 Organisatie secretariaten waterschappen aan openbare besturen 5.000,00 0, Waterkering en waterbeheersing Werkgroep Binnenvaart Vlaanderen realisatie 2 boten , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 2/17

3 0320 Vermindering van de milieuverontreiniging VZW ZonnewinDt voor inrichtingswerken startcentrum Veurne , ,00 VZW Regionaal Landschap Polder en Houtland , ,00 VZW ZonnewinDt voor projecten inzake duurzame ontwikkeling , ,00 VZW West-Vlaamse Milieufederatie , ,00 VZW Regionaal Landschap Houtland projecttoelage , ,00 VZW Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels werkingstoelage , ,00 VZW Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels projecttoelage , ,00 KULAK voor organisatie natuurstudiedag 0,00 0,00 VZW Regionaal Landschap Ijzer en Polder werkingstoelage , ,00 VZW Regionaal Landschap Ijzer en Polder projecttoelage , ,00 Kringloopcentra voor gespecialiseerde opleidingen , ,00 Gemeenten voor projecten inzake milieuhinderreductie , ,00 Projecten rond "natuurlijke entiteiten" via ondersteuning vrijwilligerswerking & scholen , , Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen Bosgroep Ijzer en Leie projecttoelage , ,00 Bosgroep Houtland projecttoelage , ,00 Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie 1.800, ,00 Openbare scholen aanleggen en inrichten schooltuinen en groenvoorziening 0, ,00 Vrije scholen aanleggen en inrichten schooltuinen en groenvoorziening , , Overige milieubescherming Sterrenwacht ieper , ,00 VZW Volkssterrewacht Beisbroek , ,00 Provinciaal Verbond Werk van de Volkstuinen West-Vlaanderen , ,00 WMF voor organisatie natuurstudiedag 1.500, ,00 VZW Vlaams Instituut van de Zee , ,00 Lokale besturen projecten rond Natuur- en landschapsontwikkeling , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 3/17

4 0409 Overige verrichtingen betreffende politiediensten West-Vlaams Opleidingscentrum Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten opleiding tot redder 6.700, ,00 West-Vlaamse Politieschool , , Handel en middenstand POM , ,00 werkingssubsidies Leiedal projectsubsidie voor realisatie gedeelde e-governmentdiensten 0,00 0,00 POM werkingstoelage , ,00 POM programmatoelage , ,00 VZW Transfo , ,00 WES voor specifieke opdrachten en studies , ,00 VZW "het beste van bij ons" promoten van streekproducten ,00 0,00 VZW Erkend Regionaal Samenwerkingsverband ERSV , ,00 VZW HOWEST departement PIH voor "week van het ontwerpen" , ,00 VZW Vlakwa werkingstoelage , ,00 Ondersteuning kennisclusters , ,00 Incubatiecentra (meerwaardeneconomie) ,00 0,00 Vormingscentra voor KMO's , ,00 VZW Lochting Dedrie PDPO-project streek- en hoeveproducten 0, , Diensten voor toerisme Investeringen subsidies Toeristisch recreatieve structuren , ,00 Autonoom Provinciebedrijf Westtoer programmatietoelage , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 4/17

5 Bedrag na Autonoom Provinciebedrijf Westtoer dotatie A basistoelage , ,00 Autonoom Provinciebedrijf Westtoer dotatie B campagnes , ,00 Autonoom Provinciebedrijf Westtoer programmatietoelage 0, ,00 VZW Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen , ,00 Toeristisch recreatieve structuren 0, , Land- en bosbouw VZW Inagro investeringstoelage , ,00 VZW Inagro projectsubsidie Interreg-project RINSE 0, ,00 VZW Inagro projectsubsidie Leader-project Vulplaatsen Ijzerbekken 0, ,00 Cofinanciering Europese projecten gerelateerd aan de land- en tuinbouw , ,00 VZW Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking projectsubsidie Interreg IVB ARBOR 3.751, ,00 VZW Paardenkwekersbond 4.720, ,00 Vlaamse Rundveeteelt Vereniging 7.000, ,00 VZW Dierengezondheidszorg Vlaanderen projectsubsidie i.k.v. veehouderij , ,00 VZW Dierengezondheidszorg Vlaanderen i.k.v. bedrijfsbeheer 5.000, ,00 West-Vlaamse Maatschappij tot kweekbevorderen van het drafpaard 5.174, ,00 Nationale Fokvereniging Warmbloedpaard West-Vlaanderen 2.570, ,00 European Aquaculture Society 1.051, ,00 Provinciale Vereniging der Vleesschapenkwekers 7.951, ,00 Eigen vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserij (EV-ILVO) projecttoelage , ,00 VZW Westhoek Holsteins 1.715, ,00 Provinciale Vereniging der Varkensstamboek 4.900, ,00 VZW De West-Vlaamse Hoeveproducten 0,00 0,00 VZW 't Boerenlandschap 4.900, ,00 VZW Groene Zorg , ,00 VZW Agro voor bedrijfshulp , ,00 Studiecentrum voor zeldzame rundveerassen 1.215, ,00 VZW Boeren op een kruispunt , ,00 VZW Flanders Vegetables Board 8.501, ,00 Provinciale Landbouwkamer Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies , ,00blz. 5/17

6 Bedrag na VZW Vlaams Informatie Centrum voor Land- en Tuinbouw , ,00 VZW Plattelandsklassen 3.450, ,00 VZW Inagro basistoelage , ,00 VZW Inagro projecttoelage programmatoelage , ,00 VZW Inagro toelage geïntegreerd begeleidingssysteem duurzame landbouw 0, ,00 VZW Vereniging voor Bedreigde Neerhofdieren 2.064, ,00 Landbouw-educatieve initiatieven op kinderboerderijen in West-Vlaanderen , ,00 Projecttoelage Logistiek Sierteelt West-Vlaanderen D. Barbe GCV 2.500,00 0,00 Toelage aan vzw Interprovinciaal Proefcentrum voor Aardappelteelt 5.000, , Waterkering en waterbeheersing Modernisering en beveiliging kust- en vissersvaartuigen , ,00 VZW Promovis Nieuwpoort 3.000, ,00 VZW Oostendse visbakkers 1.240, ,00 Fondsen voor Scheepsjongens , ,00 stad Brugge toelage Zeebrugse visserijfeesten 500,00 500,00 voor Europees Visserijfonds - as 4 verenigingen en instellingen , ,00 voor Europees Visserijfonds - as 4 ondernemingen , , Overige economische zaken Europacollege te Brugge ,00 0, Ruimtelijke planning Vereniging Ruimtelijke Planning (VRP) , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 6/17

7 0610 Stads- en plattelandsontwikkeling Gemeenten in functie van dorpsontwikkelingsstrategie , ,00 Bijdrage aan vzw Westhoek voor onderhoud website 5.000, ,00 Subsidie stad Roeselare voor cultuurproject viering 150 jaar kanaal Roeselare - Leie 3.000,00 0,00 Toelage stad Diksmuide begeleiding Intergemeentelijke samenwerking rond , ,00 jeugd in de Westhoek Toelagen Jeugd in de Westhoek ,00 0,00 Toelage aan Samenlevingsopbouw Westhoek vzw 4.270,00 Samenwerkingsverband Stad-Land-Schap 't West-Vlaams hart openbare besturen 6.252,00 0, Parken en plantsoenen gemeente Dentergem toelage inrichting personeelslokaal Baliekouter ,00 0, Musea VZW Mu.ZEE , ,00 VZW Mu.ZEE , ,00 Erkende regionale musea i.k.v. erfgoeddecreet , , Schouwburg, concertgebouw, opera VZW Concertgebouw te Brugge , ,00 VZW Concertgebouw voor de organisatie van Scoop On Tour , , Openbare bibliotheken West-Vlaamse gemeenten voor de werking van de openbare bibliotheek , , Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken Prijzen en premies prov. Prijs voor letterkunde doelgroep gezinnen , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 7/17

8 0709 Overige culturele instellingen VZW Unie der Zorgelozen investeringstoelage , ,00 Art vzw Investeringstoelage Vort'n Vis , ,00 VZW Entrepot ,00 0,00 VZW Folkfestival Dranouter toelage Festival Dranouter ,00 0, Feesten en plechtigheden BOIC "Belgian House" Olympische Spelen Londen ,00 0, Festivals Projecten door en voor jongeren , , Monumentenzorg Restauratiepremie aan privésector voor beschermde monumenten (gezinnen) , ,00 Restauratiepremie aan privésector voor beschermde monumenten (ondernemingen) , ,00 Restauratiepremie aan privésector voor beschermde monumenten (verenigingen & instellingen) , ,00 Restauratiepremie aan lokale besturen voor beschermde monumenten , ,00 Renovatie postgebouw aan stad Oostende , ,00 Renovatie Casino aan stad Oostende , ,00 VZW De Fietseling Reningelst 0, ,00 Europacollege ,00 0,00 stad Brugge restauratie schilderijen Brugse Vrije ,71 0,00 gemeente Wingene restauratie Beiaard ,00 0,00 stad Brugge saldo investeringstoelage omgevingsaanleg Kathedraal ,00 0,00 VZW Monumentenwacht West-Vlaanderen , ,00 VZW Monumentenwacht Vlaanderen , ,00 Vrijwillige molenaars in West-Vlaanderen , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 8/17

9 0721 Archeologie VZW Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting Coördinatie archeologie Kemmelberg 0,00 0, Overig beleid inzake het onroerend erfgoed VZW Bedevaart naar graven aan de Ijzer 2.975, ,00 Erfgoedprojecten , ,00 projecten "Oorlog en Vrede in de Westhoek" voor instellingen , ,00 projecten "Oorlog en Vrede in de Westhoek" voor openbare besturen 5.050, , Overig kunst-en cultuurbeleid Collectiegerichte erfgoedprojecten erfgoedreglement/erfgoeddepots) openbare besturen , ,00 Collectiegerichte erfgoedprojecten erfgoedreglement/erfgoeddepots) verenigingen en instellingen , ,00 Stad Poperinge uitbouw strategisch project Lijssenthoek ,00 0,00 Stad Ieper investeringstoelage voor het in Flanders Field Museum ,00 0,00 VZW Vrede, Verdraagzaamheid en Vrijheid investeringstoelage uitbouw strategisch project Ijzertoren , ,18 Infrastructuursubsidies i.k.v. 100 jaar WOI openbare besturen , ,00 Infrastructuursubsidies i.k.v. 100 jaar WOI verenigingen en instellingen , ,00 Stad Nieuwpoort investeringstoelage voor uitbouw strategisch project Ganzenpoort , ,28 Gemeente Zonnebeke investeringstoelage strategisch project museumpark Passchendaele ,00 0,00 Openbare besturen i.v.m. uitbouw archiefdienst , ,00 VZW Vereniging voor West-Vlaamse schrijvers voor uitgave Lexicon West-Vlaanderen , ,00 Promotie van literaire en wetenschappelijke publicaties , ,00 Interprovinciale prijs voor Letterkunde 4.000, ,00 Publicatiefonds Beeldende kunsten 0, ,00 Stad en Architectuur vzw projecttoelage architectuurtentoonstelling Best Off 0, ,00 Fonds voor het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten , ,00 Activering van het orgelspel 7.000, ,00 Amateurkunsten voor koepelorganisaties (toneel, koor- en muziekfederaties) , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 9/17

10 Bedrag na Dansamateurverenigingen , ,00 Verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening foto, dia en film , ,00 VZW Ku(n)st werkingstoelage Beaufort , ,00 VZW Ku(n)st kunstenfestival Watou , ,00 VZW Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen , ,00 Verbond der Vlaamse Oudstrijders en Oudsoldaten Gouwbestuur West-Vlaanderen 625,00 625,00 Nationale Strijdersbond 375,00 375,00 Comité Leie-Lys 750,00 750,00 Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger 250,00 250,00 muziek- en theateramateur verenigingen , ,00 Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers WVL 0,00 0,00 VZW Vereniging van Weggevoerden en Werkweigeraars Gewest Brugge 0,00 0,00 Starttoelagen voor intergemeentelijke culturele samenwerkingsinitiatieven 3.000, ,00 Toelagen i.v.m. internationale culturele betrekkingen 4.800, ,00 Organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk , ,00 Werkingssubsidie aan Erfgoedverenigingen voor de studie van geschiedenis, volkskunde en folklore , ,00 Volkshogescholen , ,00 Verenigingen en instellingen i.k.v. Kunstenreglement , ,00 Prijzen en premies Provinciale Prijs voor Muzikale Compositie 0, ,00 Prijs beeldende kunst/kunstambachten/architectuur/vormgeving , ,00 Erfgoedprijs 0, ,00 Evenementenprogramma GoneWest 0, ,00 VZW Menuet Fictiereeks Vlaamse Velden ,00 0,00 VZW Ku(n)st projectsubsidie voorstudie "Remember Me" i.k.v. herdenking WOI , ,10 VZW Ku(n)st projectsubsidie productiekost "Remember Me" i.k.v. herdenking WOI 0, ,00 VZW Ku(n)st projectsubsidie voorstudie "Stemmen en Plekken" i.k.v. herdenking WOI ,80 900,20 VZW In Flanders Field Museum projectsubsidie voorstudie "Namenlijst" ikv herdenking WOI , ,00 VZW In Flanders Field Museum projectsubsidie afronding "Namenlijst" ikv herdenking WOI 0, ,00 VZW In Flanders Field Museum projectsubsidie voorstudie "Grass Roots" i.k.v. herdenking WOI 8.700, ,00 Muziekclub 4 AD/Dranouter projectsubsidie voorstudie "Muziek" ikv herdenking WOI , ,00 Muziekclub 4 AD/Dranouter projectsubsidie productiekost "Grondtonen" ikv herdenking WOI 0, ,00 VZW Concertgebouw Brugge projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Festival van Vlaanderen Brugge/MAFestival projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 10/17

11 Bedrag na VZW Symfonieorkest Vlaanderen projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Festival van Vlaanderen Kortrijk projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Kunstencentrum De Werf Brugge projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Kunstencentrum Vrijstaat O Oostende projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Kunstencentrum Buda Kortrijk projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Malpertuis Theater Tielt projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW TarTarT Theater aan Zee Oostende Projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Theater Antigone Kortrijk projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0, Sport Stad Kortrijk investeringstoelage project jeugdherberg/sporthotel te Kortrijk 0, ,00 Sportrecreatieve infrastructuur openbare besturen , ,00 VZW Transfo investeringstoelage duiktank site Transfo 0, ,00 werkingssubsidies VZW West-Vlaamse Sportpromotie , ,00 VZW Vlabus , ,00 VZW West-Vlaamse Wielerschool , ,00 Bovenlokale sportverenigingen en sportinitiatieven , ,00 Sportverenigingen en sportinitiatieven voor gehandicapten , ,00 Beeldmerken en premies West-Vlaamse Sportprijzen 6.000, , Jeugd Oprichting, uitbreiding en modernisering jeugdverblijfcentra , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 11/17

12 Bedrag na VZW Regionaal Centrum voor Jongerencultuur (RCJC) Het Entrepot te Brugge , ,00 Eerstelijnsjeugdwerk , ,00 Regionale overlegplatforms jeugd en welzijn 5.000, ,00 Tweedelijnsjeugdwerk , ,00 Oprichting van een (inter-) gemeentelijke jeugddienst of -werkinitiatief , ,00 Promotie van West-Vlaamse producties , ,00 Jeugdwerk voor maatschappelijke kwetsbare jongeren , , Bijdragen aan besturen van de erediensten Kerkfabriek Sint-Salvator te Brugge investeringssubsidie , ,00 Groot-Seminarie te Brugge investeringssubsidie omheiningsmuur Oliebaan ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Brugge investeringstoelage , ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Kortrijk investeringstoelage 1.800, ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Pervijze investeringstoelage 4.500, ,00 Erkende islamitische geloofsgemeenschappen , ,00 werkingssubsidies Woonstvergoedingen bedienaars orthodoxe eredienst , ,00 Kerkfabriek kathedraal Sint-Salvator te Brugge toelage in begrotingstekort , ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Pervijze toelage in begrotingstekort , ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Brugge toelage in begrotingstekort , ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Kortrijk toelage in begrotingstekort , , Bijdrage aan de publieke rechtspersonen van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschap werkingssubsidies Vrijzinnige laïciserende centra in West-Vlaanderen , ,00 Huis van de Mens , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 12/17

13 0799 Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen werkingssubsidies Exploitatietoelage aan de erkende islamitische geloofsgemeenschap "Assounah" te Desselgem , ,00 Woonstvergoedingen Imam Islamitische geloofsgemeenschappen , , Flankerend onderwijsbeleid werkingssubsidies VZW Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 6.717, ,00 Bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek 6.750, ,00 Bednet vzw , ,00 Consortia Volwassenenonderwijs , ,00 Stad Poperinge toelage ikv educatief project , ,00 VZW Huis van het Nederlands , , Sociale bijstand Oprichting en aanpassing van centra voor Algemeen Welzijnswerk , ,00 Realisatie van laagdrempelige opvang voor thuislozen projecttoelage aan CAW's , ,00 Centra voor algemeen welzijnswerk , ,00 Provinciaal herstelfonds voor gedetineerde volwassenen 6.000, ,00 Organisatie van cliëntoverleg door de regionale stuurgroepen integrale jeugdhulp , ,00 Stad Oostende projectsubsidie winter/nachtopvang thuislozen , , Activering van tewerkstelling Initiatieven inzake arbeidszorg , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 13/17

14 0908 Andere sociale bijdragen VZW Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen , ,00 VZW INTRO Project "Zon, Zee Zorgeloos" ikv Kustactieplan , ,00 Project "Zon, Zee Zorgeloos" ikv Kustactieplan aan openbare besturen ,72 0,00 Vormingscursussen voor specifieke syndicale opdrachten , , Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor begeleiding van , ,00 kansengroepen (verenigingen en instellingen) Opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor begeleiding van , ,00 kansengroepen (openbare besturen) VZW Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen , ,00 VZW desom , ,00 VZW Centrum voor Basiseducatie voor project open leren achter de tralies , ,00 Regionale welzijnsraden , ,00 Verenigingen voor Tele-Onthaal West-Vlaanderen , ,00 Streekfonds West-Vlaanderen , ,00 Impulspremie aan projecten in de sector welzijn en/of gelijke kansen , ,00 Crisisinterventienetwerken , ,00 Westkans vzw projectsubsidie Grote Oorlog Toegankelijk voor iedereen , ,00 Westkans vzw subsidie project Vlaamse Kust - zichtbare toegankelijkheid Impulsprogramma Kust 0, ,00 vrijwilligerstrofee 0, , Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap VZW UNIE-K investeringstoelage (vroegere prov. dienstverleningscentra) , ,00 Voorzieningen voor gehandicapten , ,00 Sociaal-pedagogische toelage aan particulieren , ,00 VZW West-Vlaams Consultatiebureau voor Arbeid en Zorg , ,00 Initiatieven voor personen met een handicap en hun netwerk , ,00 VZW UNIE-K werkingstoelage Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies , ,00blz. 14/17

15 Bedrag na VZW Westkans werkingstoelage , ,00 VZW Westkans voor planadvies aan particulieren inzake meegroeiwoningen , ,00 Verenigingen voor nazorg van auditief gehandicapten ,00 0,00 Tewerkstelling van gehandicapten , ,00 Instellingen voor gehandicapten die West-Vlamingen opnemen of onderzoeken , ,00 VZW UNIE-K annuïteitstoelage , , Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Verplaatsingskosten van bepaalde kinderen , , Sociale Huisvesting Saneren van woningen voor kansarmen aan particulieren , ,00 Saneren van woningen voor kansarmen aan openbare besturen , ,00 Saneren van woningen voor kansarmen aan ondernemingen , ,00 Saneren van woningen voor kansarmen aan private rechtspersonen , ,00 Premies aan particulieren ter voorkoming van koolstofmonoxidevergiftiging , ,00 West-Vlaamse intergemeentelijke samenwerking voor woonbeleid en dienstverlening , ,00 VZW Landelijke Thuiszorg voor uitbouw steunpunt woningaanpassing , , Jeugdvoorzieningen Oprichting en aanpassing van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand , ,00 Herstelbemiddeling minderjarigen Provinciaal Vereffeningsfonds 8.000, ,00 Initiatieven met opvoedingsondersteuning , , Gezinshulp Erkende diensten voor gezinszorg , ,00 Hulp aan gezinnen verstrekt door een erkende dienst voor gezinszorg , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 15/17

16 0945 Kinderopvang Aankoop nieuwbouw en aanpassing aan voorziening voor kinder- en gezinsopvang (instellingen en verenigingen) , ,00 Aankoop nieuwbouw en aanpassing aan voorziening voor kinder- en gezinsopvang (openbare besturen) , ,00 Vorming voor preventief medisch, sociaal toezicht van jonge gezinnen en voor kinderopvang , ,00 Vertrouwenscentrum "Kind in Nood" , , Ouderenwoningen Infrastructuurtoelagen voor senioren met gestabiliseerde ziektetoestanden (openbare besturen) , ,00 Infrastructuurtoelagen voor senioren met gestabiliseerde ziektetoestanden (verenigingen en instellingen) , ,00 Woonzorgprojecten , , Overige verrichtingen betreffende ouderen Sommige kosten van een personenalarmtoestel aan particulieren , ,00 Dagverzorgingscentra voor hulpbehoevende senioren , ,00 Diensten voor het organiseren van oppashulp , ,00 Dagverzorgingscentra uitbouw flankerend beleid 0, ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 16/17

17 0980 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie Aankoop, nieuwbouw en aanpassingen aan Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg , ,00 Medisch Sociaal Opvangcentrum Oostende voor uitbouw laagdrempelige drughulpverlening , ,00 Ondersteuning programmatie lokaal drugoverleg 8.000, ,00 VZW Kompas i.k.v. liaisonfunctie drughulpverlening , ,00 VZW Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening , ,00 Stad Veurne voor het regionaal drughulpverleningsproject Veurne-Diksmuide , , , ,10 Werkingstoelagen , ,64 Investeringstoelagen , ,46 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 17/17

Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2012: Lijst met de nominatief toegekende subsidies.

Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2012: Lijst met de nominatief toegekende subsidies. Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2012: Lijst met de nominatief toegekende subsidies. Provinciegriffier Hilaire Ost

Nadere informatie

Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2013: Lijst met de nominatief toegekende subsidies.

Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2013: Lijst met de nominatief toegekende subsidies. Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2013: Lijst met de nominatief toegekende subsidies. Provinciegriffier Geert Anthierens

Nadere informatie

BN6. Beleidsnota bij het budget 2014: Lijst met nominatief toegekende subsidies 2014

BN6. Beleidsnota bij het budget 2014: Lijst met nominatief toegekende subsidies 2014 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Lijst met nominatief toegekende subsidies

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Toelichting bij het budget 2014: Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF 1E COMMISSIE 2E COMMISSIE 3E COMMISSIE 4E COMMISSIE 5E COMMISSIE 6E COMMISSIE

Nadere informatie

TWEEDE BUDGETWIJZIGING 2013

TWEEDE BUDGETWIJZIGING 2013 TWEEDE BUDGETWIJZIGING 213 Meerjarenplan 212 214 Budget 213-1- -2- Inhoudstafel INHOUDSTAFEL 3 DEEL I. BELEIDSNOTA na de tweede budgetwijziging 213 5 Doelstellingennota : prioritaire doelstellingen 7 Doelstellingenbudget

Nadere informatie

Budget 2018: uitgaven (184,6mio )

Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) i Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018 1. Uitgaven ( 185mio) exploitatie 117.275.808 investeringen 40.316.984 andere 27.102.740 184.695.532 Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) Renteloze leningen

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens "Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten"

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten Cathy BERX Gouverneur Provincie Antwerpen Paul Breyne Gouverneur Provincie West-Vlaanderen gouverneur van de provincie Antwerpen Raad van Bestuur PIBA vzw (Provinciaal Instituut voor Brandweer en Ambulanciersopleiding)

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 916.175.424 928.15.43 932.788.996 939.826.641 952.467.22 947.5.753 Algemene financiering 38.855.389 37.883.527 4.389.714 42.398.273 42.766.982 43.58.826 Algemeen

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 77-78 Kunst en natuurbescherming 4 Toe. Dienst lichting Artikel AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening 2 21 6 G.O. PRPSTA1lES 3 771/111-1 - Terugbetaling van eventueel teveelontvangen 1. wedden personeel

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

Ontstaan en organisatie. Voorstelling organisatie. Integrale toegankelijkheid. Ontstaan en organisatie. Integrale toegankelijkheid

Ontstaan en organisatie. Voorstelling organisatie. Integrale toegankelijkheid. Ontstaan en organisatie. Integrale toegankelijkheid Ontstaan en organisatie Voorstelling organisatie Opgericht in 2001 VZW Initiatief: provincie West-Vlaanderen Doel: Coördinatie en afstemming van wat rond gebeurt Meldpunt discriminatie Netwerkpartners:

Nadere informatie

BIJLAGE. Opgave vermoedelijke verdeling kredieten m.b.t. de niet-gereglementeerde toelagen op de provinciebegroting 2002

BIJLAGE. Opgave vermoedelijke verdeling kredieten m.b.t. de niet-gereglementeerde toelagen op de provinciebegroting 2002 BIJLAGE Opgave vermoedelijke verdeling kredieten m.b.t. de niet-gereglementeerde toelagen op de provinciebegroting 2002 Art. 160/332/01 Toelagen aan educatieve Derde Wereld Organisaties 17.353 Art. 160/340/01

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Pro,dnde West- Vlaanderen

Pro,dnde West- Vlaanderen Pro,dnde West- Vlaanderen F. 56 Toerisme 04 Dienst lich- Anikei AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening ring 60 G.O. PRBSrA1lES 0)36 561/161-01 Verkoop toeristische publicaties en diverse brochures Q()03 569/117-01-

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Subsidies ten voordele van het toerisme in Vlaanderen Overzicht van lokale en Vlaamse subsidies in 2014 ten gunste van het toerisme in het Vlaamse

Subsidies ten voordele van het toerisme in Vlaanderen Overzicht van lokale en Vlaamse subsidies in 2014 ten gunste van het toerisme in het Vlaamse Overzicht van lokale en Vlaamse subsidies in 2014 ten gunste van het toerisme in het Vlaamse Gewest. Karolien Weekers Departement Kanselarij en Bestuur Studiedienst Vlaamse Regering Januari 2017 Inleiding

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Frederik Demeyere Minaraad 28 november 2016 1 IJzer en Leie 2 Financieel: Sinds 01/01/2014 werden de regionale landschappen en de bosgroepen overgedragen

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 762-763 Cultuur, volksontwikkeling. plechtigheden 4 Dienst I lich- Artikel AARD v AN DE ONTV ANGSTEN ring 2 21 6 G.O. PRFSI'A11~ 3 762/111-1 - Terugbetaling eventueel teveelontvangen wedden personeel

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 donderdag 28 april 2016 7. Consulaten: Ereconsul van Maleisië 8. Consulaten: Ereconsul van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9. Consulaten: Ereconsul van

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel :

Rapportgegevens : Titel : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging van het overzicht, per beleidsveld,

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel :

Rapportgegevens : Titel : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Toelichting budget Gemeente Bocholt 72003

Nadere informatie

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Netwerkborrel RTC Dinsdag 27 januari 2015 Gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke Invalshoeken 1. Het onderwijsbeleid van de Provincie

Nadere informatie

Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft over deze lijst dan kan u dit laten weten via mail:

Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft over deze lijst dan kan u dit laten weten via mail: Lokale Sociale Kaart: SERR Westhoek P a g i n a 1 Lijst van lokale hulpverleningsinstanties naar wie kan worden doorverwezen bij financiële en sociale problemen Opmerking: Deze lijst is een werkdocument

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

cultuur cultureel WESt-VlAANDErEN ErfgoED cultureel ErfgoEDDEcrEEt cul tuur 135

cultuur cultureel WESt-VlAANDErEN ErfgoED cultureel ErfgoEDDEcrEEt cul tuur 135 CULTUREEL WEST-VLAANDEREN Het imago van West-Vlaanderen als aantrekkelijke woonprovincie moet worden versterkt. Cultuur is dé katalysator voor de ontwikkeling van een buurt, gemeente of stad. Deze sector

Nadere informatie

4. Interne organisatie - Organogram

4. Interne organisatie - Organogram 4. Interne organisatie - Organogram Stad Gent Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent NIS code: 44021 Toelichting bij het meerjarenplan 2014 Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2014 Budgetronde W142 Entiteit

Nadere informatie

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Provincie West-Vlaanderen Minaraad 16 juni 2014 Wat is het steunpunt duurzaam wonen en bouwen? Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform)

Nadere informatie

4. Interne organisatie - Organogram

4. Interne organisatie - Organogram 4. Interne organisatie - Organogram Stad Gent Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent NIS code: 44021 Toelichting bij het meerjarenplan 2015 Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2015 Budgetronde B15 Entiteit

Nadere informatie

Trefwoorden WF2016. Trefwoorden WF2016

Trefwoorden WF2016. Trefwoorden WF2016 100 Jaar Groote Oorlog in Vlaanderen Plaatskenmerk 920 D 12 Herdenkingen ; Wereldoorlog I 16 tips voor 2016 Plaatskenmerk 920 D 27 West-Vlaanderen ; toerisme ; 2011-2020 Activiteitenverslag van het Departement

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei 2016 - Lovendegem Regionaal Landschap Meetjesland vzw Bestaande samenwerking (geen

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2014

TOELICHTING BUDGET 2014 TOELICHTING BUDGET 214 PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente?

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Tanja Termote Sociaaleconomisch beleid, WES Van de 25.500 werkzoekenden in West-Vlaanderen wonen er 306 in en 166 in Moorslede. Maar hoe zit dat precies in uw gemeente?

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

BW: Wijziging van de lijst nominatieve subsidies

BW: Wijziging van de lijst nominatieve subsidies Stad Waregem Gemeenteplein 2 8790 Waregem NIS-code : 34040 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014003678 BW: Wijziging van de lijst nominatieve subsidies Secretaris De Langhe Guido Financieel beheerder

Nadere informatie

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010 Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Brussel, 10 maart 2010 Inhoud Deel 1: Bestuurlijke organisatie van het Plattelandsbeleid

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

BUDGET 2015 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

BUDGET 2015 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 BUDGET 2015 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik LIJST

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agriflanders - 16 januari 2015 Gebiedsgerichte maatregelen voor Een fraai platteland met

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

BUDGET 2016 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

BUDGET 2016 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 BUDGET 2016 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik LIJST

Nadere informatie

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Dialoogmuseum Parkabdij toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Doelstellingen CRKC vzw Art. 3. De vereniging heeft

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 03/05 5 december 2003 Verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2004 Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: UITGAVEN

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2016

TOELICHTING BUDGET 2016 TOELICHTING BUDGET 216 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij

Nadere informatie

Antwoord. Sector Doorlooptijd Doorlooptijd zorgstrategische plannen technisch-financiële plannen

Antwoord. Sector Doorlooptijd Doorlooptijd zorgstrategische plannen technisch-financiële plannen Vraag nr. 25 van 4 november 2003 van de heer JAN VERFAILLIE VIPA-subsidiëring Stand van zaken Initiatiefnemers uit de gezondheids- en welzijnssector kunnen in aanmerking komen voor investeringssubsidies

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen ~ Provincie West- Vlaanderen F. 873-879 Hygiene en milieu 04 Dienst I lich- Artikel AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening 60 G.O. PRESTAnES 0007 879/161-01 Verkoop documenten, reglementen, fotocopies inzake

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten

Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten 482/634/01 Gecoordineerde provinciale verordening van 09.01.1969, 20% voor verbeteringswerken aan de in de atlas ingeschreven waterlopen. (Beslissing Provincieraad dd. 18.11.1971 : afschaffing toelagen

Nadere informatie

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Yves Segers Centrum Agrarische Geschiedenis vzw Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis, K.U.Leuven Inleiding Enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper Ieper 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper 12 lieve hartjes plukken uit het Roeselaars cultuurfestival 1972 Plaatskenmerk 947 D 53 Roeselare ; tentoonstellingen

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015 Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015 Waar staan we vandaag? Regelgeving Praktijk 2011 Voorbereiding 2013/11 Decreet 2014/3 Def. BVR 2015/1 erk/subs 2011 Al

Nadere informatie

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 1 Provincieraad van West-Vlaanderen Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 INHOUDSOPGAVE I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gouverneur of gedeputeerden

Nadere informatie

Verder met fietssnelwegen

Verder met fietssnelwegen Verder met fietssnelwegen Verder met fietssnelwegen Agenda Verwelkoming door gedeputeerde De Block Het definitieve netwerk Inrichting van een fietssnelweg Leesbaarheid en herkenbaarheid Pauze Financiering

Nadere informatie

Provinde West- Vlaanderen

Provinde West- Vlaanderen Provinde West- Vlaanderen P. 14-16 Btl.bctrckk..Eur.progr.,hulp bt1. 4 Dienst lich- Artikel AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening 2 21 6 G.O. PRESfA11ES 32 15/123-2 - Terugbetaling voorgeschoten kosten secretariaat

Nadere informatie

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 Cijfermateriaal getoond bij de presentatie tijdens het Paradiso-debat op 28 augustus 2011 Berenschot heeft onderzoek

Nadere informatie

Subsidiewijzer Erfgoedcel Kusterfgoed

Subsidiewijzer Erfgoedcel Kusterfgoed Subsidiewijzer Erfgoedcel Kusterfgoed 1 1. Gemeenten 1.1. Middelkerke 1.1.1. Projectsubsidie Wat: Subsidiëring van projecten in de gemeente Middelkerke Voor wie: iedere persoon gedomicilieerd in Middelkerke

Nadere informatie

Colloquium erfgoed WO1 Workshop Frontzate. Frank Debeil, VLM W-Vl. 2 maart 2012

Colloquium erfgoed WO1 Workshop Frontzate. Frank Debeil, VLM W-Vl. 2 maart 2012 Colloquium erfgoed WO1 Workshop Frontzate Frank Debeil, VLM W-Vl. 2 maart 2012 Inrichtingsplan oude spoorwegbedding Nieuwpoort Diksmuide Nieuwpoort Richtplan landinrichtingsproject De Westhoek Oude spoorwegbedding

Nadere informatie

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Algemene opmerking: Hierna volgt een beschrijving van de doelgroepen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de in geel aangeduide

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2015

TOELICHTING BUDGET 2015 TOELICHTING BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij

Nadere informatie

CO7: cultuur erfgoed archeologie

CO7: cultuur erfgoed archeologie CO7: cultuur erfgoed archeologie Cultuurraad Poperinge Woensdag 22 oktober 2014 OPZET Waarvoor staat CO7? Waarvoor kan je bij CO7 terecht? Welke acties en projecten staan op stapel? Vlaamse Cultuurprijs

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen (1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.

Nadere informatie

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen 1 2 WERKINGSGEBIED 32 gemeentes 7 kleinstedelijke zorgregio s 2 WERKINGSGEBIED Tielt Izegem Roeselare KLEINSTEDELIJKE ZORGREGIO S Ieper Poperinge Veurne Diksmuide

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen 1. Provinciale woonzorgvisie Wonen + zorg + welzijn: Elke persoon met ondersteuningsbehoefte (= kwetsbare personen, personen met beperking,

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 3.316.442.296 3.353.1.3 3.419.516.141 3.483.23.736 3.549.191.255 3.67.5.541 Algemene financiering 11.891.537 18.375.54 114.933.7 113.529.332 111.486.487 16.244.589

Nadere informatie

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen?

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Evy Mettepenningen Guido Van Huylenbroeck 1 Overzicht 1.Instrumenten voor de vergoeding van groene en blauwe diensten

Nadere informatie