Bedrag na 3de BW Bedrag initieel budget 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrag na 3de BW Bedrag initieel budget 2013"

Transcriptie

1 0100 Politieke organen Fracties van de provincieraad , ,00 Politieke partijen actief in de provincie , , Secretariaat VZW Vlaamse Federatie voor Gemeentesecretarissen 1.240, ,00 Federatie voor OCMW-secretarissen 1.240, ,00 Vriendenkring gewezen provincieraadsleden 3.000, ,00 VZW Vlaamse Lokale Ontvangers (VLO) 1.240, , Personeelsdienst en vorming VZW Sociale Dienst voor Provinciepersoneel , ,00 Vereniging Afgestudeerden van de School voor Bestuursrecht 1.200, ,00 School voor Bestuursrecht ,00 0, Buitenlandse relaties Projecten ikv Europese programma's , ,00 Bijdrage werking gemeenschappelijk secretariaat Interreg 2 Zeeën , ,00 Bijdrage werking gemeenschappelijk secretariaat Interreg Frankrijk/Wallonië , ,00 Bijdrage werking Rijn/Schelde/Delta aan de provincie Noord-Brabant , ,00 Prov. cofinanciering programmatiedecreet plattelandsontwikkeling aan Vlaamse Landmtij , ,00 Verenigingen en instellingen voor grensoverschrijdende initiatieven , ,00 Gemeenten voor grensoverschrijdende initiatieven 8.099, ,00 Bijdrage aan Scheldemondfonds , ,00 Bijdrage Fonds Micro-Projecten , ,00 Transnationale uitwisselingsprojecten specifiek inzake hoger onderwijs , ,00 Transnationale uitwisselingsprojecten specifiek inzake secundair onderwijs 0, ,00 Centrum Ryckevelde te Sijsele-Damme , ,34 Europacollege te Brugge , ,00 samenwerkingsovereenkomst Noord-Frankrijk Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 6.417,00 0,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 1/17

2 0160 Hulp aan het buitenland Oxfam Wereldwinkel saldo 5.664,46 0,00 Ontwikkelingssamenwerking , ,00 Noord-Zuid-evenementen , ,00 Educatieve Derde Wereldorganisaties , ,00 VZW Studio Globo Brussel , ,00 VZW Katho Kortrijk , ,00 VZW MyMachine Kortrijk 0, , Overige mobiliteit & verkeer Toelage West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem ,00 0,00 VZW Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst 2.231, , Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones Verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen 2de categorie , ,00 Vlaamse Landmaatschappij ruilverkavelingen en land- en natuurinrichting , ,00 Kleinschalige erosie bestrijdingswerken aan gemeenten , ,00 Onderhoudskosten onbevaarbare waterlopen 2de cat. en bijhorende pompstations , ,00 VZW Proclam voor erosieambtenaar , ,00 Rattenbestrijding aan de regionale comités , ,00 Organisatie secretariaten waterschappen aan openbare besturen 5.000,00 0, Waterkering en waterbeheersing Werkgroep Binnenvaart Vlaanderen realisatie 2 boten , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 2/17

3 0320 Vermindering van de milieuverontreiniging VZW ZonnewinDt voor inrichtingswerken startcentrum Veurne , ,00 VZW Regionaal Landschap Polder en Houtland , ,00 VZW ZonnewinDt voor projecten inzake duurzame ontwikkeling , ,00 VZW West-Vlaamse Milieufederatie , ,00 VZW Regionaal Landschap Houtland projecttoelage , ,00 VZW Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels werkingstoelage , ,00 VZW Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels projecttoelage , ,00 KULAK voor organisatie natuurstudiedag 0,00 0,00 VZW Regionaal Landschap Ijzer en Polder werkingstoelage , ,00 VZW Regionaal Landschap Ijzer en Polder projecttoelage , ,00 Kringloopcentra voor gespecialiseerde opleidingen , ,00 Gemeenten voor projecten inzake milieuhinderreductie , ,00 Projecten rond "natuurlijke entiteiten" via ondersteuning vrijwilligerswerking & scholen , , Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen Bosgroep Ijzer en Leie projecttoelage , ,00 Bosgroep Houtland projecttoelage , ,00 Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie 1.800, ,00 Openbare scholen aanleggen en inrichten schooltuinen en groenvoorziening 0, ,00 Vrije scholen aanleggen en inrichten schooltuinen en groenvoorziening , , Overige milieubescherming Sterrenwacht ieper , ,00 VZW Volkssterrewacht Beisbroek , ,00 Provinciaal Verbond Werk van de Volkstuinen West-Vlaanderen , ,00 WMF voor organisatie natuurstudiedag 1.500, ,00 VZW Vlaams Instituut van de Zee , ,00 Lokale besturen projecten rond Natuur- en landschapsontwikkeling , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 3/17

4 0409 Overige verrichtingen betreffende politiediensten West-Vlaams Opleidingscentrum Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten opleiding tot redder 6.700, ,00 West-Vlaamse Politieschool , , Handel en middenstand POM , ,00 werkingssubsidies Leiedal projectsubsidie voor realisatie gedeelde e-governmentdiensten 0,00 0,00 POM werkingstoelage , ,00 POM programmatoelage , ,00 VZW Transfo , ,00 WES voor specifieke opdrachten en studies , ,00 VZW "het beste van bij ons" promoten van streekproducten ,00 0,00 VZW Erkend Regionaal Samenwerkingsverband ERSV , ,00 VZW HOWEST departement PIH voor "week van het ontwerpen" , ,00 VZW Vlakwa werkingstoelage , ,00 Ondersteuning kennisclusters , ,00 Incubatiecentra (meerwaardeneconomie) ,00 0,00 Vormingscentra voor KMO's , ,00 VZW Lochting Dedrie PDPO-project streek- en hoeveproducten 0, , Diensten voor toerisme Investeringen subsidies Toeristisch recreatieve structuren , ,00 Autonoom Provinciebedrijf Westtoer programmatietoelage , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 4/17

5 Bedrag na Autonoom Provinciebedrijf Westtoer dotatie A basistoelage , ,00 Autonoom Provinciebedrijf Westtoer dotatie B campagnes , ,00 Autonoom Provinciebedrijf Westtoer programmatietoelage 0, ,00 VZW Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen , ,00 Toeristisch recreatieve structuren 0, , Land- en bosbouw VZW Inagro investeringstoelage , ,00 VZW Inagro projectsubsidie Interreg-project RINSE 0, ,00 VZW Inagro projectsubsidie Leader-project Vulplaatsen Ijzerbekken 0, ,00 Cofinanciering Europese projecten gerelateerd aan de land- en tuinbouw , ,00 VZW Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking projectsubsidie Interreg IVB ARBOR 3.751, ,00 VZW Paardenkwekersbond 4.720, ,00 Vlaamse Rundveeteelt Vereniging 7.000, ,00 VZW Dierengezondheidszorg Vlaanderen projectsubsidie i.k.v. veehouderij , ,00 VZW Dierengezondheidszorg Vlaanderen i.k.v. bedrijfsbeheer 5.000, ,00 West-Vlaamse Maatschappij tot kweekbevorderen van het drafpaard 5.174, ,00 Nationale Fokvereniging Warmbloedpaard West-Vlaanderen 2.570, ,00 European Aquaculture Society 1.051, ,00 Provinciale Vereniging der Vleesschapenkwekers 7.951, ,00 Eigen vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserij (EV-ILVO) projecttoelage , ,00 VZW Westhoek Holsteins 1.715, ,00 Provinciale Vereniging der Varkensstamboek 4.900, ,00 VZW De West-Vlaamse Hoeveproducten 0,00 0,00 VZW 't Boerenlandschap 4.900, ,00 VZW Groene Zorg , ,00 VZW Agro voor bedrijfshulp , ,00 Studiecentrum voor zeldzame rundveerassen 1.215, ,00 VZW Boeren op een kruispunt , ,00 VZW Flanders Vegetables Board 8.501, ,00 Provinciale Landbouwkamer Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies , ,00blz. 5/17

6 Bedrag na VZW Vlaams Informatie Centrum voor Land- en Tuinbouw , ,00 VZW Plattelandsklassen 3.450, ,00 VZW Inagro basistoelage , ,00 VZW Inagro projecttoelage programmatoelage , ,00 VZW Inagro toelage geïntegreerd begeleidingssysteem duurzame landbouw 0, ,00 VZW Vereniging voor Bedreigde Neerhofdieren 2.064, ,00 Landbouw-educatieve initiatieven op kinderboerderijen in West-Vlaanderen , ,00 Projecttoelage Logistiek Sierteelt West-Vlaanderen D. Barbe GCV 2.500,00 0,00 Toelage aan vzw Interprovinciaal Proefcentrum voor Aardappelteelt 5.000, , Waterkering en waterbeheersing Modernisering en beveiliging kust- en vissersvaartuigen , ,00 VZW Promovis Nieuwpoort 3.000, ,00 VZW Oostendse visbakkers 1.240, ,00 Fondsen voor Scheepsjongens , ,00 stad Brugge toelage Zeebrugse visserijfeesten 500,00 500,00 voor Europees Visserijfonds - as 4 verenigingen en instellingen , ,00 voor Europees Visserijfonds - as 4 ondernemingen , , Overige economische zaken Europacollege te Brugge ,00 0, Ruimtelijke planning Vereniging Ruimtelijke Planning (VRP) , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 6/17

7 0610 Stads- en plattelandsontwikkeling Gemeenten in functie van dorpsontwikkelingsstrategie , ,00 Bijdrage aan vzw Westhoek voor onderhoud website 5.000, ,00 Subsidie stad Roeselare voor cultuurproject viering 150 jaar kanaal Roeselare - Leie 3.000,00 0,00 Toelage stad Diksmuide begeleiding Intergemeentelijke samenwerking rond , ,00 jeugd in de Westhoek Toelagen Jeugd in de Westhoek ,00 0,00 Toelage aan Samenlevingsopbouw Westhoek vzw 4.270,00 Samenwerkingsverband Stad-Land-Schap 't West-Vlaams hart openbare besturen 6.252,00 0, Parken en plantsoenen gemeente Dentergem toelage inrichting personeelslokaal Baliekouter ,00 0, Musea VZW Mu.ZEE , ,00 VZW Mu.ZEE , ,00 Erkende regionale musea i.k.v. erfgoeddecreet , , Schouwburg, concertgebouw, opera VZW Concertgebouw te Brugge , ,00 VZW Concertgebouw voor de organisatie van Scoop On Tour , , Openbare bibliotheken West-Vlaamse gemeenten voor de werking van de openbare bibliotheek , , Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken Prijzen en premies prov. Prijs voor letterkunde doelgroep gezinnen , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 7/17

8 0709 Overige culturele instellingen VZW Unie der Zorgelozen investeringstoelage , ,00 Art vzw Investeringstoelage Vort'n Vis , ,00 VZW Entrepot ,00 0,00 VZW Folkfestival Dranouter toelage Festival Dranouter ,00 0, Feesten en plechtigheden BOIC "Belgian House" Olympische Spelen Londen ,00 0, Festivals Projecten door en voor jongeren , , Monumentenzorg Restauratiepremie aan privésector voor beschermde monumenten (gezinnen) , ,00 Restauratiepremie aan privésector voor beschermde monumenten (ondernemingen) , ,00 Restauratiepremie aan privésector voor beschermde monumenten (verenigingen & instellingen) , ,00 Restauratiepremie aan lokale besturen voor beschermde monumenten , ,00 Renovatie postgebouw aan stad Oostende , ,00 Renovatie Casino aan stad Oostende , ,00 VZW De Fietseling Reningelst 0, ,00 Europacollege ,00 0,00 stad Brugge restauratie schilderijen Brugse Vrije ,71 0,00 gemeente Wingene restauratie Beiaard ,00 0,00 stad Brugge saldo investeringstoelage omgevingsaanleg Kathedraal ,00 0,00 VZW Monumentenwacht West-Vlaanderen , ,00 VZW Monumentenwacht Vlaanderen , ,00 Vrijwillige molenaars in West-Vlaanderen , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 8/17

9 0721 Archeologie VZW Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting Coördinatie archeologie Kemmelberg 0,00 0, Overig beleid inzake het onroerend erfgoed VZW Bedevaart naar graven aan de Ijzer 2.975, ,00 Erfgoedprojecten , ,00 projecten "Oorlog en Vrede in de Westhoek" voor instellingen , ,00 projecten "Oorlog en Vrede in de Westhoek" voor openbare besturen 5.050, , Overig kunst-en cultuurbeleid Collectiegerichte erfgoedprojecten erfgoedreglement/erfgoeddepots) openbare besturen , ,00 Collectiegerichte erfgoedprojecten erfgoedreglement/erfgoeddepots) verenigingen en instellingen , ,00 Stad Poperinge uitbouw strategisch project Lijssenthoek ,00 0,00 Stad Ieper investeringstoelage voor het in Flanders Field Museum ,00 0,00 VZW Vrede, Verdraagzaamheid en Vrijheid investeringstoelage uitbouw strategisch project Ijzertoren , ,18 Infrastructuursubsidies i.k.v. 100 jaar WOI openbare besturen , ,00 Infrastructuursubsidies i.k.v. 100 jaar WOI verenigingen en instellingen , ,00 Stad Nieuwpoort investeringstoelage voor uitbouw strategisch project Ganzenpoort , ,28 Gemeente Zonnebeke investeringstoelage strategisch project museumpark Passchendaele ,00 0,00 Openbare besturen i.v.m. uitbouw archiefdienst , ,00 VZW Vereniging voor West-Vlaamse schrijvers voor uitgave Lexicon West-Vlaanderen , ,00 Promotie van literaire en wetenschappelijke publicaties , ,00 Interprovinciale prijs voor Letterkunde 4.000, ,00 Publicatiefonds Beeldende kunsten 0, ,00 Stad en Architectuur vzw projecttoelage architectuurtentoonstelling Best Off 0, ,00 Fonds voor het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten , ,00 Activering van het orgelspel 7.000, ,00 Amateurkunsten voor koepelorganisaties (toneel, koor- en muziekfederaties) , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 9/17

10 Bedrag na Dansamateurverenigingen , ,00 Verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening foto, dia en film , ,00 VZW Ku(n)st werkingstoelage Beaufort , ,00 VZW Ku(n)st kunstenfestival Watou , ,00 VZW Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen , ,00 Verbond der Vlaamse Oudstrijders en Oudsoldaten Gouwbestuur West-Vlaanderen 625,00 625,00 Nationale Strijdersbond 375,00 375,00 Comité Leie-Lys 750,00 750,00 Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger 250,00 250,00 muziek- en theateramateur verenigingen , ,00 Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers WVL 0,00 0,00 VZW Vereniging van Weggevoerden en Werkweigeraars Gewest Brugge 0,00 0,00 Starttoelagen voor intergemeentelijke culturele samenwerkingsinitiatieven 3.000, ,00 Toelagen i.v.m. internationale culturele betrekkingen 4.800, ,00 Organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk , ,00 Werkingssubsidie aan Erfgoedverenigingen voor de studie van geschiedenis, volkskunde en folklore , ,00 Volkshogescholen , ,00 Verenigingen en instellingen i.k.v. Kunstenreglement , ,00 Prijzen en premies Provinciale Prijs voor Muzikale Compositie 0, ,00 Prijs beeldende kunst/kunstambachten/architectuur/vormgeving , ,00 Erfgoedprijs 0, ,00 Evenementenprogramma GoneWest 0, ,00 VZW Menuet Fictiereeks Vlaamse Velden ,00 0,00 VZW Ku(n)st projectsubsidie voorstudie "Remember Me" i.k.v. herdenking WOI , ,10 VZW Ku(n)st projectsubsidie productiekost "Remember Me" i.k.v. herdenking WOI 0, ,00 VZW Ku(n)st projectsubsidie voorstudie "Stemmen en Plekken" i.k.v. herdenking WOI ,80 900,20 VZW In Flanders Field Museum projectsubsidie voorstudie "Namenlijst" ikv herdenking WOI , ,00 VZW In Flanders Field Museum projectsubsidie afronding "Namenlijst" ikv herdenking WOI 0, ,00 VZW In Flanders Field Museum projectsubsidie voorstudie "Grass Roots" i.k.v. herdenking WOI 8.700, ,00 Muziekclub 4 AD/Dranouter projectsubsidie voorstudie "Muziek" ikv herdenking WOI , ,00 Muziekclub 4 AD/Dranouter projectsubsidie productiekost "Grondtonen" ikv herdenking WOI 0, ,00 VZW Concertgebouw Brugge projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Festival van Vlaanderen Brugge/MAFestival projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 10/17

11 Bedrag na VZW Symfonieorkest Vlaanderen projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Festival van Vlaanderen Kortrijk projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Kunstencentrum De Werf Brugge projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Kunstencentrum Vrijstaat O Oostende projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Kunstencentrum Buda Kortrijk projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Malpertuis Theater Tielt projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW TarTarT Theater aan Zee Oostende Projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0,00 VZW Theater Antigone Kortrijk projectsubsidie voorstudie herdenking WOI 1.000,00 0, Sport Stad Kortrijk investeringstoelage project jeugdherberg/sporthotel te Kortrijk 0, ,00 Sportrecreatieve infrastructuur openbare besturen , ,00 VZW Transfo investeringstoelage duiktank site Transfo 0, ,00 werkingssubsidies VZW West-Vlaamse Sportpromotie , ,00 VZW Vlabus , ,00 VZW West-Vlaamse Wielerschool , ,00 Bovenlokale sportverenigingen en sportinitiatieven , ,00 Sportverenigingen en sportinitiatieven voor gehandicapten , ,00 Beeldmerken en premies West-Vlaamse Sportprijzen 6.000, , Jeugd Oprichting, uitbreiding en modernisering jeugdverblijfcentra , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 11/17

12 Bedrag na VZW Regionaal Centrum voor Jongerencultuur (RCJC) Het Entrepot te Brugge , ,00 Eerstelijnsjeugdwerk , ,00 Regionale overlegplatforms jeugd en welzijn 5.000, ,00 Tweedelijnsjeugdwerk , ,00 Oprichting van een (inter-) gemeentelijke jeugddienst of -werkinitiatief , ,00 Promotie van West-Vlaamse producties , ,00 Jeugdwerk voor maatschappelijke kwetsbare jongeren , , Bijdragen aan besturen van de erediensten Kerkfabriek Sint-Salvator te Brugge investeringssubsidie , ,00 Groot-Seminarie te Brugge investeringssubsidie omheiningsmuur Oliebaan ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Brugge investeringstoelage , ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Kortrijk investeringstoelage 1.800, ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Pervijze investeringstoelage 4.500, ,00 Erkende islamitische geloofsgemeenschappen , ,00 werkingssubsidies Woonstvergoedingen bedienaars orthodoxe eredienst , ,00 Kerkfabriek kathedraal Sint-Salvator te Brugge toelage in begrotingstekort , ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Pervijze toelage in begrotingstekort , ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Brugge toelage in begrotingstekort , ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Kortrijk toelage in begrotingstekort , , Bijdrage aan de publieke rechtspersonen van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschap werkingssubsidies Vrijzinnige laïciserende centra in West-Vlaanderen , ,00 Huis van de Mens , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 12/17

13 0799 Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen werkingssubsidies Exploitatietoelage aan de erkende islamitische geloofsgemeenschap "Assounah" te Desselgem , ,00 Woonstvergoedingen Imam Islamitische geloofsgemeenschappen , , Flankerend onderwijsbeleid werkingssubsidies VZW Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 6.717, ,00 Bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek 6.750, ,00 Bednet vzw , ,00 Consortia Volwassenenonderwijs , ,00 Stad Poperinge toelage ikv educatief project , ,00 VZW Huis van het Nederlands , , Sociale bijstand Oprichting en aanpassing van centra voor Algemeen Welzijnswerk , ,00 Realisatie van laagdrempelige opvang voor thuislozen projecttoelage aan CAW's , ,00 Centra voor algemeen welzijnswerk , ,00 Provinciaal herstelfonds voor gedetineerde volwassenen 6.000, ,00 Organisatie van cliëntoverleg door de regionale stuurgroepen integrale jeugdhulp , ,00 Stad Oostende projectsubsidie winter/nachtopvang thuislozen , , Activering van tewerkstelling Initiatieven inzake arbeidszorg , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 13/17

14 0908 Andere sociale bijdragen VZW Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen , ,00 VZW INTRO Project "Zon, Zee Zorgeloos" ikv Kustactieplan , ,00 Project "Zon, Zee Zorgeloos" ikv Kustactieplan aan openbare besturen ,72 0,00 Vormingscursussen voor specifieke syndicale opdrachten , , Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor begeleiding van , ,00 kansengroepen (verenigingen en instellingen) Opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor begeleiding van , ,00 kansengroepen (openbare besturen) VZW Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen , ,00 VZW desom , ,00 VZW Centrum voor Basiseducatie voor project open leren achter de tralies , ,00 Regionale welzijnsraden , ,00 Verenigingen voor Tele-Onthaal West-Vlaanderen , ,00 Streekfonds West-Vlaanderen , ,00 Impulspremie aan projecten in de sector welzijn en/of gelijke kansen , ,00 Crisisinterventienetwerken , ,00 Westkans vzw projectsubsidie Grote Oorlog Toegankelijk voor iedereen , ,00 Westkans vzw subsidie project Vlaamse Kust - zichtbare toegankelijkheid Impulsprogramma Kust 0, ,00 vrijwilligerstrofee 0, , Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap VZW UNIE-K investeringstoelage (vroegere prov. dienstverleningscentra) , ,00 Voorzieningen voor gehandicapten , ,00 Sociaal-pedagogische toelage aan particulieren , ,00 VZW West-Vlaams Consultatiebureau voor Arbeid en Zorg , ,00 Initiatieven voor personen met een handicap en hun netwerk , ,00 VZW UNIE-K werkingstoelage Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies , ,00blz. 14/17

15 Bedrag na VZW Westkans werkingstoelage , ,00 VZW Westkans voor planadvies aan particulieren inzake meegroeiwoningen , ,00 Verenigingen voor nazorg van auditief gehandicapten ,00 0,00 Tewerkstelling van gehandicapten , ,00 Instellingen voor gehandicapten die West-Vlamingen opnemen of onderzoeken , ,00 VZW UNIE-K annuïteitstoelage , , Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Verplaatsingskosten van bepaalde kinderen , , Sociale Huisvesting Saneren van woningen voor kansarmen aan particulieren , ,00 Saneren van woningen voor kansarmen aan openbare besturen , ,00 Saneren van woningen voor kansarmen aan ondernemingen , ,00 Saneren van woningen voor kansarmen aan private rechtspersonen , ,00 Premies aan particulieren ter voorkoming van koolstofmonoxidevergiftiging , ,00 West-Vlaamse intergemeentelijke samenwerking voor woonbeleid en dienstverlening , ,00 VZW Landelijke Thuiszorg voor uitbouw steunpunt woningaanpassing , , Jeugdvoorzieningen Oprichting en aanpassing van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand , ,00 Herstelbemiddeling minderjarigen Provinciaal Vereffeningsfonds 8.000, ,00 Initiatieven met opvoedingsondersteuning , , Gezinshulp Erkende diensten voor gezinszorg , ,00 Hulp aan gezinnen verstrekt door een erkende dienst voor gezinszorg , ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 15/17

16 0945 Kinderopvang Aankoop nieuwbouw en aanpassing aan voorziening voor kinder- en gezinsopvang (instellingen en verenigingen) , ,00 Aankoop nieuwbouw en aanpassing aan voorziening voor kinder- en gezinsopvang (openbare besturen) , ,00 Vorming voor preventief medisch, sociaal toezicht van jonge gezinnen en voor kinderopvang , ,00 Vertrouwenscentrum "Kind in Nood" , , Ouderenwoningen Infrastructuurtoelagen voor senioren met gestabiliseerde ziektetoestanden (openbare besturen) , ,00 Infrastructuurtoelagen voor senioren met gestabiliseerde ziektetoestanden (verenigingen en instellingen) , ,00 Woonzorgprojecten , , Overige verrichtingen betreffende ouderen Sommige kosten van een personenalarmtoestel aan particulieren , ,00 Dagverzorgingscentra voor hulpbehoevende senioren , ,00 Diensten voor het organiseren van oppashulp , ,00 Dagverzorgingscentra uitbouw flankerend beleid 0, ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 16/17

17 0980 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie Aankoop, nieuwbouw en aanpassingen aan Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg , ,00 Medisch Sociaal Opvangcentrum Oostende voor uitbouw laagdrempelige drughulpverlening , ,00 Ondersteuning programmatie lokaal drugoverleg 8.000, ,00 VZW Kompas i.k.v. liaisonfunctie drughulpverlening , ,00 VZW Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening , ,00 Stad Veurne voor het regionaal drughulpverleningsproject Veurne-Diksmuide , , , ,10 Werkingstoelagen , ,64 Investeringstoelagen , ,46 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies blz. 17/17

BN6. Beleidsnota bij het budget 2014: Lijst met nominatief toegekende subsidies 2014

BN6. Beleidsnota bij het budget 2014: Lijst met nominatief toegekende subsidies 2014 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Lijst met nominatief toegekende subsidies

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Toelichting bij het budget 2014: Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

Pro,dnde West- Vlaanderen

Pro,dnde West- Vlaanderen Pro,dnde West- Vlaanderen F. 56 Toerisme 04 Dienst lich- Anikei AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening ring 60 G.O. PRBSrA1lES 0)36 561/161-01 Verkoop toeristische publicaties en diverse brochures Q()03 569/117-01-

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

cultuur cultureel WESt-VlAANDErEN ErfgoED cultureel ErfgoEDDEcrEEt cul tuur 135

cultuur cultureel WESt-VlAANDErEN ErfgoED cultureel ErfgoEDDEcrEEt cul tuur 135 CULTUREEL WEST-VLAANDEREN Het imago van West-Vlaanderen als aantrekkelijke woonprovincie moet worden versterkt. Cultuur is dé katalysator voor de ontwikkeling van een buurt, gemeente of stad. Deze sector

Nadere informatie

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Netwerkborrel RTC Dinsdag 27 januari 2015 Gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke Invalshoeken 1. Het onderwijsbeleid van de Provincie

Nadere informatie

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Provincie West-Vlaanderen Minaraad 16 juni 2014 Wat is het steunpunt duurzaam wonen en bouwen? Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform)

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010 Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Brussel, 10 maart 2010 Inhoud Deel 1: Bestuurlijke organisatie van het Plattelandsbeleid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten

Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten 482/634/01 Gecoordineerde provinciale verordening van 09.01.1969, 20% voor verbeteringswerken aan de in de atlas ingeschreven waterlopen. (Beslissing Provincieraad dd. 18.11.1971 : afschaffing toelagen

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 Cijfermateriaal getoond bij de presentatie tijdens het Paradiso-debat op 28 augustus 2011 Berenschot heeft onderzoek

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen 1. Provinciale woonzorgvisie Wonen + zorg + welzijn: Elke persoon met ondersteuningsbehoefte (= kwetsbare personen, personen met beperking,

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

5e symposium rond dementie

5e symposium rond dementie Overlegplatform dementie Noord - West - Vlaanderen nodigt u uit op haar 5e symposium rond dementie Samen voor een dementievriendelijk aanbod Dit jaar vieren we het vijfjarig bestaan van het overlegplatform

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Rekenhof De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Instituut voor de Overheid 7 oktober 2008 Praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof 1. Inleiding 2. Mijlpalen, o.a. wet-duquesne 3. Veelzijdigheid

Nadere informatie

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS.

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS. ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS. Ondernemen zit in ons. Van kindsbeen af. Geen wonder: we groeiden op in West-Vlaanderen, een provincie die steeds vooruit wil. Die innoveert en investeert in kennis. En die

Nadere informatie

IMPACT VAN DE INPERKING VAN DE PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN VOOR CULTUURCENTRA EN GEMEENSCHAPSCENTRA

IMPACT VAN DE INPERKING VAN DE PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN VOOR CULTUURCENTRA EN GEMEENSCHAPSCENTRA IMPACT VAN DE INPERKING VAN DE PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN VOOR CULTUURCENTRA EN GEMEENSCHAPSCENTRA Het Vlaams Regeerakkoord kondigt een nieuwe hervorming van de provincies aan. Vanaf 2017 verliezen de provincies

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 3.316.442.296 3.353.1.3 3.419.516.141 3.483.23.736 3.549.191.255 3.67.5.541 Algemene financiering 11.891.537 18.375.54 114.933.7 113.529.332 111.486.487 16.244.589

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015 Projectsubsidies cultureel eerste ronde 2015 Aanvrager Titel Korte omschrijving Toegekend bedrag Type project Design Museum Gent Tentoonstelling 'Design Derby België- Nederland 1815-2015' Design museum

Nadere informatie

Aanbod Vrijetijdswinkel

Aanbod Vrijetijdswinkel Aanbod Vrijetijdswinkel AUTOROUTES Ypres Salientroute (omgeving Ieper - W.O. I) - 70 km 6,00 FIETSROUTES Zilleghemroute (Zedelgem) - 49,5 km 1,00 Beverhoutsroute (Beernem) - 38 km 2,00 Breduniaroute (Bredene)

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

100 jaar Groote Oorlog : GoneWest&WOI in West-Vlaanderen. 100 jaar Groote Oorlog in de provincie West-Vlaanderen

100 jaar Groote Oorlog : GoneWest&WOI in West-Vlaanderen. 100 jaar Groote Oorlog in de provincie West-Vlaanderen 100 jaar Groote Oorlog : GoneWest&WOI in West-Vlaanderen 100 jaar Groote Oorlog in de provincie West-Vlaanderen 100 jaar Groote Oorlog in de provincie Doelstelling : Streven naar een kwalitatieve ontsluiting

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s

Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s Brugge en het Brugse Ommeland De Kust De Leiestreek De Westhoek Organogram

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 603 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9 en artikel 43, &2, 11 van het provinciedecreet.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Koksijde DE ABDIJ TEN DUINEN 1138 Ik verrijs van onder het zand. De cultuurtoeristische revalorisatie van de voormalige abdijsite O.L.

Koksijde DE ABDIJ TEN DUINEN 1138 Ik verrijs van onder het zand. De cultuurtoeristische revalorisatie van de voormalige abdijsite O.L. M in O - erfgoedproject Koksijde DE ABDIJ TEN DUINEN 1138 Ik verrijs van onder het zand. De cultuurtoeristische revalorisatie van de voormalige abdijsite O.L.Vrouw ten Duinen Koksijde Abdij ten Duinen

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014 115 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014 1 Provincieraad. Ontslag van de heer Jan Hofkens. Opvolging. 2 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Hilde De

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 16 september BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

Zorg en Welzijn in West-Zeeuws-Vlaanderen. Meetjesland ontmoet West-Zeeuws-Vlaanderen.

Zorg en Welzijn in West-Zeeuws-Vlaanderen. Meetjesland ontmoet West-Zeeuws-Vlaanderen. Zorg en Welzijn in West-Zeeuws-Vlaanderen Meetjesland ontmoet West-Zeeuws-Vlaanderen. West-Zeeuws-Vlaanderen plattelandsgemeente / 16 kernen / >300km 2 24.370 inwoners / 10.500 huishoudens vergrijzing

Nadere informatie

Voorstelling Netwerk Herdenkingspartners Westhoek. Stephen Lodewyck Programmacoördinator 100 jaar Groote Oorlog

Voorstelling Netwerk Herdenkingspartners Westhoek. Stephen Lodewyck Programmacoördinator 100 jaar Groote Oorlog Voorstelling Netwerk Herdenkingspartners Westhoek Stephen Lodewyck Programmacoördinator 100 jaar Groote Oorlog Doel van het netwerk Herdenkingspartners Westhoek Ondersteuning van de privaattoeristische

Nadere informatie

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Politieke Academie 2013 Europese cohesiebeleid Doel: economische, sociale en territoriale samenhang of cohesie in de Europese Unie Principes: ontwikkeling herverdeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Groene Zorg in Vlaanderen

Groene Zorg in Vlaanderen Studiekring biolandbouw 15 Nov 2007 Groene Zorg in Vlaanderen Steunpunt Groene Zorg Katrien Goris Presentatie overzicht Wat is Groene Zorg in Vlaanderen Wettelijk kader Steunpunt Groene Zorg Groene Zorg

Nadere informatie

Oost- en West- Vlaanderen

Oost- en West- Vlaanderen Oost- en West- Vlaanderen Een interessante plek om zaken te doen De provincies Oost- en West-Vlaanderen zijn de twee meest westelijke provincies in de noordelijke landshelft van België. Als kruispunt van

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten Overzicht gebruik beleidsprioriteiten CEBVBP01 - BP 1 - Cultureel Erfgoed 1419/001/007/007/005 Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei erfgoedconvenant CEBVBP02 - BP 2 - Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/579 19 december 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51. Provincie West-Vlaanderen

Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51. Provincie West-Vlaanderen Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51 Provincie West-Vlaanderen ARDOOIE Dossiernr.: 503.501 Erkenningsnr.: PE2073 DVC DE KIM Kortrijksestraat 58 8850 Ardooie VZW OPEN KRING tel. : 051-74

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS MEI 2010 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen

Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 4, 2006 Regioscan Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES Is vastgoed in West-Vlaanderen nog betaalbaar? Dit hangt

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

EEN SOCIALE KAART, WAT BETEKENT DIT?

EEN SOCIALE KAART, WAT BETEKENT DIT? DE INTERPROVINCIALE SOCIALE KAART De Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken al een aantal jaren samen aan één sociale kaart voor Vlaanderen,

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

BBC Digitale rapportering

BBC Digitale rapportering BBC Digitale rapportering Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket Welke gegevens bevat BBC-DR? Verwerking van de gegevens Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Jaar 2014 Plaatskenmerk 903 D 21 Trefwoorden WF2015 Westhoek ; autoroutes

Jaar 2014 Plaatskenmerk 903 D 21 Trefwoorden WF2015 Westhoek ; autoroutes '100 jaar West-Vlaamse fotoclubs' 2002 Plaatskenmerk 1.417 D 13 Verenigingen ; West-Vlaanderen 'n soort kerstverhaal Verleye, Marcel 1973 Plaatskenmerk 900 D 10 Kerstmis in de letterkunde West-Vlaanderen

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/11/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/11/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/11/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DE FAUW Dirk, voorzitter; VAN GHELUWE Patrick, PERTRY Gunter, NAEYAERT Bart, DECORTE Guido, leden; ANTHIERENS Geert,

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Plaatskenmerk 898 D 13. Westhoek ; autoroutes ---------------------------------------- Blankenberge : Belgische Kust

Plaatskenmerk 898 D 13. Westhoek ; autoroutes ---------------------------------------- Blankenberge : Belgische Kust Art Salon Triptiek '94 1994 Plaatskenmerk 899 D 6 Tentoonstellingen ; Brugge Bailleul, Monts de Flandre, Ypres, Poperinge Plaatskenmerk 898 D 13 Westhoek ; autoroutes Blankenberge : Belgische Kust Plaatskenmerk

Nadere informatie

Stand van zaken. Algemene afspraken. Verslag vergadering Ethisch Verantwoorde Zorg & Basisattitude

Stand van zaken. Algemene afspraken. Verslag vergadering Ethisch Verantwoorde Zorg & Basisattitude Datum: 31 mei 2011 Aanwezig: Vicky Snauwaert (RESOC SERR ZWVL), Inge Vromant (RESOC SERR MWVL), Chloë Devreese (RESOC SERR Brugge), Michèle Delbecque (RTC WVL). Stand van zaken Wat is reeds gebeurd? -

Nadere informatie

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst)

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Programma Timing 9u00-9u15 9u15-10u15 10u15-10u30 10u30-11u30 11u30 Inhoud Verwelkoming Workshop deel I Pauze Workshop deel II Broodjesmaaltijd

Nadere informatie

Overige Europese (Co)Financieringsfondsen. EC 2,1 miljard euro periode 2007-2013. België 4 miljoen Euro 2007

Overige Europese (Co)Financieringsfondsen. EC 2,1 miljard euro periode 2007-2013. België 4 miljoen Euro 2007 Overige Europese (Co)financieringsfondsen LIFE+ EFRO INTERREG IV PDPO Visserijfonds CIP Ludo Holsbeek Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Beleidsvoorbereiding en Evaluatie. Koning Albert II-laan,

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek Mathieu Doelstelling 1 Sterk Limburg

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie