Hoe kan u het balansmanagement. uw onderneming optimaliseren?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe kan u het balansmanagement. uw onderneming optimaliseren?"

Transcriptie

1 NV Hoe kan u het balansmanagement van uw onderneming optimaliseren? 1

2 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 Huidige situatie Solvabiliteit 9 Liquiditeit 11 Bedrijfskapitaal 13 Behoefte bedrijfskapitaal over omzet 16 Rentabiliteit 18 Netto bancair evenwicht 20 Optimaal balansmanagement Boekhoudkundig 26 Financieel 29 Bancair 35 Besluit 38 2

3 Voorwoord Aan de hand van de liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitskengetallen van uw onderneming generen wij voor u een BMI (Balance Management Index)-rapport met concrete boekhoudkundige en financiële suggesties om het balansmanagement van uw bedrijf met de nodige aandacht voor uw netto bancaire situatie in kaart te brengen. U krijgt tevens inzicht in de evolutie van een aantal financiële kengetallen én uw onderneming wordt vergeleken met meer dan bedrijven in de KMO-Kompas 2013 benchmark via een positioneringsroos ten opzichte van: Q1: de waarde van de 25ste onderneming (van de 100). Er presteren dus 24 ondernemingen nog slechter. Q2: de waarde van de 50ste onderneming (mediaanonderneming) Q3: de waarde van de 75ste onderneming. Dit is de op 25 na beste onderneming. Q4: de waarde van de best presterende onderneming 3

4 Voorwoord Het BMI -rapport is hoofdzakelijk gebaseerd op wettelijke en officiële neergelegde informatie en ook op de gegevens die u aan ons heeft bezorgd. Deloitte Fiduciaire heeft deze cijfers niet gecontroleerd en kan dan ook geen garanties geven, noch instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte ratio's. De analyse is louter een theoretische berekening van kengetallen en een opsomming van boekhoudkundige, financiële, en bancaire opties, zonder enig financieel standpunt te willen innemen. Het vormt een canvas voor een vrijblijvend gesprek rond optimaal balansmanagement. 4

5 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 Huidige situatie Solvabiliteit 9 Liquiditeit 11 Bedrijfskapitaal 13 Behoefte bedrijfskapitaal over omzet 16 Rentabiliteit 18 Netto bancair evenwicht 20 Optimaal balansmanagement Boekhoudkundig 26 Financieel 29 Bancair 35 Besluit 38 5

6 Samenvatting Positioneringsroos Rentabiliteit na belasting / EV Solvabiliteit Liquiditeit Huidige situatie: 1) Solvabiliteit 2) Liquiditeit 3) Bedrijfskapitaal 4) Behoefte bedrijfskapitaal / omzet 5) Rentabiliteit na belasting / EV - Behoefte bedrijfskapitaal / omzet Bedrijfskapitaal

7 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 Huidige situatie Solvabiliteit 9 Liquiditeit 11 Bedrijfskapitaal 13 Behoefte bedrijfskapitaal over omzet 16 Rentabiliteit 18 Netto bancair evenwicht 20 Optimaal balansmanagement Boekhoudkundig 26 Financieel 29 Bancair 35 Besluit 38 7

8 Huidige situatie Solvabiliteit De solvabiliteit geeft een belangrijke indicatie over de financiële onafhankelijkheid van uw onderneming, namelijk in welke mate financiert uw onderneming haar exploitatie en investeringen met eigen middelen. Ze bepaalt de financiële buffer waarover uw onderneming beschikt om onvoorziene risico s, kosten en verliezen op te vangen zonder dat hierdoor de continuïteit van de onderneming in het gedrang komt. Het eigen vermogen en zijn verhouding tot het balanstotaal zijn van groot belang voor de relatie met uw bankier! Wij belichten in deze graag volgende items: Solvabiliteitsgraad, zijnde de verhouding eigen vermogen op totaal vermogen: deze cijfers zijn terug te vinden in de jaarrekening. Bancaire solvabiliteitsgraad, zijnde de bovenstaande solvabiliteitsgraad, maar dan gecorrigeerd met de rekeningen courant en achtergestelde leningen. In zoverre de rekeningen courant een achtergesteld karakter hebben, beschouwt een bank die ook als middelen of eigen vermogen van de vennootschap. 8

9 Huidige situatie Solvabiliteit De solvabiliteitspositie van uw onderneming werd geëvalueerd aan de hand van: Solvabiliteit (*) : 25,6% in boekjaar 2013 Bancaire solvabiliteit (**) : 24,2% in boekjaar 2013 Evolutie solvabiliteit Benchmark KMO-Kompas 30% % 20% 15% 10% 5% 0% 24,2% 25,4% 25,6% 25,5% 23,8% 19,6% 24,2% 27,1% Q4 Solvabiliteit Q3 Solvabiliteit Q2 Solvabiliteit Q1 Solvabiliteit Uw bancaire solvabiliteit Solvabiliteit Uw bancaire solvabiliteit (*) Berekend als het eigen vermogen/totaal vermogen (**) Berekend als (EV - overige vorderingen R/C + achtergestelde leningen + overige leningen die achtergesteld zijn of waarvoor morele zekerheid getekend is + overige schulden R/C met permanent karakter) / (TV overige vorderingen R/C) 9

10 Huidige situatie Liquiditeit De liquiditeit drukt uit in welke mate de onderneming kan voldoen aan haar verplichtingen op korte termijn. Zijn er, met andere woorden, voldoende vlottende activa (niet meer dan de voorraden, handels- en overige vorderingen op korte termijn) en liquide middelen (inclusief geldbeleggingen), om aan de schulden op korte termijn te voldoen? Om hierover duidelijkheid te scheppen, maken we gebruik van drie ratio s: Current ratio: deze drukt uit in welke mate de onderneming voldoende middelen heeft om haar verplichtingen op korte termijn na te komen. Aldus wordt de verhouding berekend tussen enerzijds de som van alle vlottende activa, inclusief liquide middelen en geldbeleggingen, en overlopende rekeningen van het actief, en anderzijds de som van de schulden op korte termijn en overlopende rekeningen van het passief. Deze elementen zijn allemaal terug te vinden in de jaarrekening. Quick ratio: men kan veronderstellen dat voorraden en overlopende rekeningen minder liquide zijn, en dat zij bijgevolg minder snel kunnen omgezet worden in geld. De quick ratio wordt op eenzelfde manier berekend als de current ratio (middelen op korte termijn schulden op korte termijn), maar zal de minder liquide elementen weerhouden uit de middelen van de organisatie. Bancaire current ratio: banken zien rekeningen courant aan/van aandeelhouders niet als schulden of vorderingen, aangezien deze vaak de werking van de onderneming helpen financieren. De bancaire current ratio zal berekend worden als bovenstaande current ratio, mits het weerhouden van de rekeningen courant in zowel teller als noemer van de verhouding. 10

11 Huidige situatie Liquiditeit De liquiditeitspositie werd geëvalueerd aan de hand van: Quick ratio (*) : 111,7% in boekjaar 2013 Current ratio (**) : 131,1% in boekjaar 2013 Bancaire current ratio (***) : 126,5% in boekjaar % 200% 150% Evolutie current ratio Benchmark KMO-Kompas Q4 Current ratio Q3 Current ratio 100% 50% 0% 183,3% 154,8% 130,4% 126,5% 196,1% ,8% ,6% ,1% 2013 Current ratio Uw bancaire current ratio Q2 Current ratio Q1 Current ratio Uw bancaire current ratio (*) Berekend als (vorderingen op ten hoogste 1 jaar + geldbeleggingen + liquide middelen) / schulden op ten hoogste 1 jaar (**) Berekend als (vlottende activa vorderingen op meer dan 1 jaar) / (schulden op ten hoogste 1 jaar + overlopende rekeningen van het passief) (***) Berekend als (vlottende activa vorderingen op meer dan 1 jaar overige vorderingen R/C) / (schulden op ten hoogste 1 jaar - overige vorderingen achtergesteld, morele zekerheid, R/C permanent karakter + overlopende rekeningen van het passief) 11

12 Huidige situatie Bedrijfskapitaal Bedrijfskapitaal wordt bekeken vanuit het standpunt van voorraad, klantenvorderingen en vorderingen van leveranciers. Dit wordt uitgedrukt in aantal dagen, zodat een beeld kan gevormd worden van de te financieren periode of exploitatiecyclus. Aantal dagen voorraad: verhouding tussen voorraad en aankopen, vermenigvuldigd met 365. Op die manier wordt de verhouding uitgedrukt in aantal dagen. Aantal dagen klantenkrediet: verhouding tussen uitstaande vorderingen en omzet, vermenigvuldigd met 365. Op die manier wordt de berekende verhouding weergegeven in aantal dagen. Aantal dagen leverancierskrediet: verhouding tussen uitstaande handelsschulden op korte termijn en aankopen, vermenigvuldigd met 365. Op die manier wordt de berekende verhouding weergegeven in aantal dagen. Om de te financieren periode te kennen, wordt het aantal dagen voorraad en het aantal dagen klantenkrediet samengeteld, en wordt van deze som het aantal dagen leverancierskrediet afgetrokken. Let op, om te kunnen vergelijken dienen deze ratio s vergelijkbaar te zijn. Daarom werd de ratio van aantal dagen klantenkrediet aangepast, zodat deze gerelateerd staat tegenover de aankopen. 12

13 Huidige situatie Bedrijfskapitaal De te financieren periode bedraagt 1 dagen in Vergeleken met -5 dagen in 2012 is dit een verhoging van de te financieren periode. De te financieren periode werd berekend in functie van de aankopen. Te financieren periode Benchmark KMO-Kompas 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 13,6 1,4-5, Q4 Te fin. periode Q3 Te fin. periode Q2 Te fin. periode Q1 Te fin. periode Uw te financieren periode 13

14 Huidige situatie Bedrijfskapitaal Aantal dagen voorraad Aantal dagen klantenkrediet Aantal dagen leverancierskrediet 140,0 140,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 56,9 53,4 48,2 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 88,0 76,7 87,5 135,0 130,0 125,0 125,6 127,3 125,7 20,0 20,0 120,0 0, , Aantal dagen klantenkrediet 115, Aantal dagen voorraad Aantal dagen leverancierskrediet # dagen voorraad ,9 53,4 48,2 # dagen klanten krediet # dagen 88,0 76,7 87,5 leveran 125,6 127,3 125,7 cierskr ediet 14

15 Huidige situatie Behoefte bedrijfskapitaal over omzet De behoefte aan bedrijfskapitaal is de financiële behoefte die voortvloeit uit uw exploitatiecyclus en geeft de kapitaalsintensiteit van uw onderneming weer. De behoefte aan bedrijfskapitaal werd in het vorige punt al berekend als de handelsvorderingen op korte termijn plus de voorraden min de handelsschulden op korte termijn. De verhouding behoefte bedrijfskapitaal op omzet drukt uit hoeveel bijkomende werkmiddelen uw onderneming nodig heeft bij 100 EUR extra omzet, uiteraard in de veronderstelling dat de kenmerken van de exploitatiecyclus niet veranderen. Bij de berekening van het bedrijfskapitaal worden niet alleen de leveranciersschulden meegeteld, maar ook de schulden met betrekking tot belastingen en bezoldigingen, ontvangen vooruitbetalingen van klanten en overige schulden. Ook worden de overlopende rekeningen actief en passief meegeteld. Voor de bancaire ratio worden de schulden en vorderingen onder de vorm van rekeningen courant gecorrigeerd. 15

16 Huidige situatie Behoefte bedrijfskapitaal over omzet De behoefte bedrijfskapitaal over omzet werd geëvalueerd aan de hand van: Behoefte bedrijfskapitaal / omzet (*) : 4,6% in boekjaar 2013 Bancaire behoefte bedrijfskapitaal / omzet (**) : 2,8% in boekjaar % Evolutie behoefte bedrijfskapitaal 100 Benchmark KMO-Kompas Q4 Behoefte bedrijfsk./omzet 20% 15% 19,7% 15,8% 75 Q3 Behoefte bedrijfsk./omzet 10% 5% 0% 7,8% 4,8% 4,1% 2,8% 4,1% 4,6% Q2 Behoefte bedrijfsk./omzet Q1 Behoefte bedrijfsk./omzet Behoefte bedrijfskapitaal / omzet Uw bancaire behoefte bedrijfskapitaal / Omzet Uw bancaire behoefte bedrijfskapitaal / Omzet (*) Berekend als : (Voorraden + Vorderingen op ten hoogste 1j. Handelsschulden - Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen - Overige schulden + Overlopende rekeningen actief - Overlopende rekeningen passief) / Omzet (**) Berekend als : (Voorraden + (Vorderingen op ten hoogste 1j. - Rekeningen-courant debet) - Handelsschulden - Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen - (Overige schulden - Rekeningen-courant credit) + Overlopende rekeningen actief - Overlopende rekeningen passief) / Omzet 16

17 Huidige situatie Rentabiliteit Inzake rentabiliteit werden de volgende ratio s in kaart gebracht: Resultaat na belastingen op eigen vermogen: De rentabiliteit van het eigen vermogen bestaat uit een minimale rentevergoeding voor het gebruik van het eigen vermogen, verhoogd met een risicofactor voor het ondernemersrisico. Deze ratio geeft weer in welke mate het geïnvesteerde kapitaal van de aandeelhouders rendeert. Hoe interessant is het met andere woorden om in uw onderneming te investeren? EBITDA op omzet: De EBITDA (earnings before intrest, tax, depreciation and amortisation), ook wel de gegenereerde cashflow uit de gewone bedrijfsvoering genoemd, meet het operationeel rendement van uw onderneming waarbij de impact van de financiële structuur (intrestlasten), de toegepaste waarderingsmethoden (afschrijvingen) en het belastingregime waaronder uw onderneming resulteert, worden geëlimineerd. Het kengetal bij uitstek om de operationele rentabiliteit van ondernemingen te meten en onderling te vergelijken is de EBITDA op omzet en drukt uit hoeveel cashflow de onderneming genereert bij 100 EUR omzet. Terugbetalingscapaciteit: Dit kengetal vertelt of er binnen uw onderneming voldoende netto cashflow wordt gegenereerd om aan de kapitaalsaflossingen die binnen het jaar vervallen, te voldoen. Uw bankier is hierin meer dan geïnteresseerd! 17

18 Huidige situatie Rentabiliteit De rentabiliteitspositie werd geëvalueerd aan de hand van: Rentabiliteit na belasting / EV (*) : -9,8% in boekjaar 2013 EBITDA / omzet (**) : 11,2% in boekjaar 2013 Terugbetalingscapaciteit (***) : Boekjaar ,6% 209,0% 71,2% De terugbetalingscapaciteit is: voldoende om de kapitaalaflossingen tbv.0,00 (< 1 jaar) te voldoen. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -12,2% 11,5% Evolutie rentabiliteit 11,7% 9,0% 32,8% 1,2% -9,8% ,2% Rentabiliteit na belasting / EV Uw EBIDTA/omzet (*) Resultaat na belastingen / Eigen vermogen (**) Berekend als (Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen - Financiële opbrengsten niet gelinkt aan exploitatie + Financiële kosten mbt schulden + Afschrijvingen ) / omzet (***) Berekend als etto Cashflow / schulden op meer dan 1 jaar die binnen 1 jaar vervallen Benchmark KMO- kompas Q4 EBITDA/omzet Q3 EBITDA/omzet Q2 EBITDA/omzet Q1 EBITDA/omzet Rentabiliteit na belasting / EV 18

19 Huidige situatie Netto bancair evenwicht Overzicht leningen Kredietinstelling Type Omschrijving Bedrag ( ) 1 Investeringskrediet Onroerend goed Financiering Vrachtwagen Financiering Vakantiegeld

20 Huidige situatie Netto bancair evenwicht Overzicht waarborgen Kredietinstelling Type Bedrag ( ) 1 Hypothecaire inschrijving Pand op handelszaak

21 Huidige situatie Besluit (1) Solvabiliteit: De solvabiliteit van de onderneming scoort, in vergelijking met de andere ondernemingen in de KMO benchmark zeer goed. De laatste 3 jaren is de solvabiliteitspositie stabiel gebleven. Liquiditeit: In het algemeen kan gesteld worden dat de liquiditeit goed is. De liquiditeit van de onderneming is goed, in vergelijking met de andere ondernemingen in de KMO benchmark. De laatste 3 jaren is de liquiditeitspositie verbeterd. 21

22 Huidige situatie Besluit (2) Bedrijfskapitaal: De te financieren periode van de onderneming bedraagt per einde dag. Betreffende de dagen handelsvorderingen dient evenwel een kanttekening gemaakt: hier werd immers een theoretische liquiditeit berekend. Om een beter beeld te krijgen is het belangrijk ook de kwaliteit van de vorderingen na te gaan inzake invorderbaarheid. Behoefte bedrijfskapitaal over : Per einde 2013 gebruikt de onderneming 2,8 EUR bedrijfskapitaal per 100 EUR omzet. Hiermee scoort de onderneming goed t.o.v. gelijkaardige bedrijven binnen de sector. De laatste drie jaren is de behoefte aan bedrijfskapitaal stabiel gebleven. Rentabiliteit In het algemeen kan gesteld worden dat de rentabiliteit van de onderneming matig is. De laatste drie jaren is deze gedaald. 22

23 Huidige situatie Besluit (3) Netto bancair evenwicht: - Globaal genomen is de netto bancaire risico indicatie evenwichtig. 23

24 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 Huidige situatie Solvabiliteit 9 Liquiditeit 11 Bedrijfskapitaal 13 Behoefte bedrijfskapitaal over omzet 16 Rentabiliteit 18 Netto bancair evenwicht 20 Optimaal balansmanagement Boekhoudkundig 26 Financieel 29 Bancair 35 Besluit 38 24

25 Optimaal balansmanagement Boekhoudkundig mogelijke acties Onderzoek/nazicht of er bepaalde kosten in aanmerking komen voor activering (bedrijfseconomische LT activa) Vb. oprichting vennootschap, herstructurering bedrijf, opstart nieuwe projecten, Solvabiliteit Liquiditeit Cashflow Fiscale druk! (jaar 1) Evolueer naar een vlakke groepsstructuur voor uw vennootschappen Vb. A dochter van B en B dochter van C kan beter worden gewijzigd in A en B dochter van C Optimalisatie notionele interestaftrek Solvabiliteit Liquiditeit Cashflow Fiscale druk 25

26 Optimaal balansmanagement Boekhoudkundig mogelijke acties Wijziging afsluitingsdatum boekjaar Voorraden en vordering kunnen cyclisch zijn doorheen het jaar. Bij voorkeur laat u het einde van het boekjaar niet samenvallen met de piek in uw voorraad of openstaande vorderingen. Solvabiliteit Liquiditeit Cashflow Fiscale druk 26

27 Optimaal balansmanagement Financieel mogelijke acties In uw groep van vennootschappen zijn er openstaande credit en debet intercompany saldi. Laat het geld circuleren en zo vermindert u de uitstaande saldi en de grootte van de balansen. Solvabiliteit Liquiditeit Cashflow Fiscale druk In het geval van overtollige liquide middelen, betaal uw openstaande straight loan of kaskrediet (gedeeltelijk) terug (rekening houdend met een minimale opname van EUR). Solvabiliteit Liquiditeit Cashflow Fiscale druk 27

28 Optimaal balansmanagement Bancair mogelijke acties Evalueer uw strategie met betrekking tot leasing (on balance) of renting (off balance). Vergelijk het effect op uw balans met het mogelijke verschil in kostprijs. Leasing Uitgedrukt als KT- en LT- schuld op de balans Afschrijvingen impact op cash flow berekening Solvabiliteit Liquiditeit Cashflow Fiscale druk Rentabiliteit!! Renting Geen schuld op de balans Zuivere kaskost Solvabiliteit Liquiditeit Cashflow Fiscale druk Rentabiliteit!! 28

29 Optimaal balansmanagement Bancair aandachtspunt In uw groep is er eveneens een patrimoniumvennootschap aanwezig. Denk eraan om eventueel een (bijkomend) krediet op te nemen op die vennootschap (waar de nodige waarborgen aanwezig zijn). De patrimoniumvennootschap kan vervolgens middelen (achtergesteld) uitlenen aan uw exploitatievennootschap. Uw onderneming is verbonden met een groep van vennootschappen. Het kan nuttig zijn om de geconsolideerde solvabiliteit en/of liquiditeit te evalueren. Dit geeft mogelijk een sterker beeld aan mogelijke financiers. Mogelijks kan een consolidatie van de individuele cijfers voor u een meerwaarde bieden. Quid voorafbetalingen van vennootschapsbelasting? Waarom de betaling van de belasting niet uitstellen tot op het moment van de ontvangst van het aanslagbiljet en eventueel ook het aanslagbiljet financieren? Indien nettobedrijfskapitaal < 0: Nood aan financiering wedersamenstelling bedrijfskapitaal op voorwaarde dat er voldoende cashflow is ter financiering. 29

30 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 Huidige situatie Solvabiliteit 9 Liquiditeit 11 Bedrijfskapitaal 13 Behoefte bedrijfskapitaal over omzet 16 Rentabiliteit 18 Netto bancair evenwicht 20 Optimaal balansmanagement Boekhoudkundig 26 Financieel 29 Bancair 35 Besluit 39 30

31 Besluit Bezorg uw bankier een duidelijk overzicht van uw intercompanyposities en maak een geconsolideerd overzicht van uw solvabiliteit en liquiditeit. Dit laatste zal zeker een meerwaarde betekenen voor uw dossier bij uw financiële instelling. 31

32 32

33 De inhoud en de lay-out van deze presentatie zijn de exclusieve eigendom van Deloitte Fiduciaire* (hierna Deloitte ) en/of zijn medewerkers en worden beschermd door het auteursrecht en andere relevante intellectuele eigendomsrechtwetten en verdragen. Geen enkele reproductie in om het even welke vorm of via om het even welk medium is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Deloitte. Deze presentatie werd opgemaakt in algemene termen en men kan er dan ook voor specifieke situaties niet op steunen. Hoewel Deloitte de betrouwbaarheid van de gegeven informatie nagaat, is dergelijke informatie algemeen en kan Deloitte in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten die kunnen optreden ten gevolge van het gebruik of de interpretatie van deze informatie zonder de bijstand van Deloitte. De informatie die in deze presentatie is vervat, is gebaseerd op de wet, reglementeringen, rechtspraak, concrete gevallen, rulings en andere bronnen die bestaan op het moment van de presentatie. Bijgevolg kunnen latere wijzigingen in of aan het voorgaande (waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid draagt om de lezer/gebruiker ervan te informeren) leiden tot de ongeldigheid van de informatie vervat in de presentatie. Toepassing van de vervatte principes zal afhangen van de specifieke toepasselijke omstandigheden en we raden aan dat U professioneel advies vraagt vooraleer te handelen of u te onthouden van enige handeling op basis van de inhoud van deze presentatie. Deloitte zal de lezer/gebruiker graag bijstaan om hem te adviseren hoe de principes vervat in deze presentatie toe te passen in specifieke situaties. Deloitte aanvaardt geen zorgvuldigheidsplicht of aansprakelijkheid voor enig verlies veroorzaakt aan een persoon die handelt of die zich onthoudt van enige handeling als gevolg van enige informatie vervat in deze presentatie. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (als o referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. *Een afdeling van Deloitte Accountancy BV o.v.v.e. CVBA. 33

Hoe kan u het balans management van uw onderneming optimaliseren?

Hoe kan u het balans management van uw onderneming optimaliseren? Company NV Hoe kan u het balans management van uw onderneming optimaliseren? Hasselt 16/10/2013 2013 Deloitte Fiduciaire Contactgegevens Voor inlichtingen met betrekking tot dit document, kunt u terecht

Nadere informatie

Hoe kan u het balans management van uw onderneming optimaliseren?

Hoe kan u het balans management van uw onderneming optimaliseren? Een anoniem bedrijf Hoe kan u het balans management van uw onderneming optimaliseren? Antwerpen 30/09/2013 2013 Deloitte Fiduciaire Contactgegevens Voor inlichtingen met betrekking tot dit document, kunt

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Ranking Verloningsoptimalisaties. Februari 2015

Ranking Verloningsoptimalisaties. Februari 2015 Ranking Verloningsoptimalisaties Februari 2015 Loonsverhoging - Brutoloonsverhoging werknemer (op jaarbasis) 1.000,00 - RSZ werkgever (35%) + 350,00 - Brutokostprijs werkgever 1.350,00 - Belastingbesparing

Nadere informatie

Starten met Ondernemen

Starten met Ondernemen Starten met Ondernemen 2017 1 Deloitte binnen de Belgische startup scene 2017 Deloitte Private Accountancy & Advisory. 2 Deloitte verleent ook professionele & zakelijke ondersteuning aan het ecosysteem

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming Hfst 5: Liquiditeit Dagelijkse activiteiten staan centraal: - heeft de onderneming genoeg werkkapitaal om haar activiteiten te financieren? - Hoeveel werkmiddelen heeft ze nodig? 5.1 Analyse van de liquiditeit

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De Algemene Administratie van de Fiscaliteit bij de FOD Financiën Carlos SIX Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Lid van het managementteam van de FOD Financiën Lid van het Directiecomité Onze missie

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

Bovendien vindt u via de ingebouwde linken rechtstreeks het gezochte resultaat.

Bovendien vindt u via de ingebouwde linken rechtstreeks het gezochte resultaat. Testdossier Dit is een voorbeeld van een dossier opgemaakt met HannaH-Lise. De teksten zijn uittreksels een document van de BNB en dienen slechts ter illustratie. Na de selectie van de af te drukken delen

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Hfst 6 : Solvabiliteit

Hfst 6 : Solvabiliteit Hfst 6 : Solvabiliteit De financiële draagkracht op LT wordt bekeken. Belangrijk voor de relatie tussen een onderneming en haar financiële instelling(en). 3 aspecten van solvabiliteit: 1. Statische solvabiliteit:

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt Van: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) [mailto:rvanvugt@deloitte.nl] Verzonden: zaterdag 25 juli 2015 11:24 Aan: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) Onderwerp: Wetsvoorstel Vpb voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan

Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan In dit artikel wordt het belang van de managerial balance sheet of compressed balance sheet aangetoond. Hiervoor beginnen wij met een uitdieping

Nadere informatie

Financiële analyse vzw

Financiële analyse vzw Financiële analyse vzw Dossier De Vereniging vzw Deze studie werd opgemaakt door S-PAS bvba - www.espas.be Daarbij is gebruik gemaakt van de boekhoudkundige gegevens van De Vereniging vzw INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

SOLVABILITEIT SOLVABILITEIT

SOLVABILITEIT SOLVABILITEIT KDT Financiele analyse P04.01 1 SOLVABILITEIT KDT Financiele analyse P04.01 2 SOLVABILITEIT In hoeverre is een onderneming in staat haar financiële verplichtingen inzake intrestbetaling en schuldaflossing

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST CARINE COPPENS MIEKE KIMPE Derde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Benchmark VVT (inleiding) 2017 Adstrat 1

Benchmark VVT (inleiding) 2017 Adstrat 1 Benchmark VVT (inleiding) Adstrat heeft een interne benchmark uitgevoerd onder grotere VVT-organisaties om meer inzicht te krijgen in de financiële positie en verschillen in bedrijfsperformance De benchmark

Nadere informatie

Goede Contracten maken Goede Klanten

Goede Contracten maken Goede Klanten 1 2 3 4 NOOD aan geschreven contracten? UW Algemene Spelregels De Specifieke Aandachtspunten Bijkomende zekerheden 1 NOOD aan geschreven contracten? Ik werk niet met een geschreven overeenkomst want: geen

Nadere informatie

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet 28/03/2013 P11905 FEB177194 Published Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet Aan de hand van onderstaande checklist kan de ondernemer aftoetsen of hij op een correcte manier gebruik

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

EDITIE. KMO Kompas 2014 Financieel en fiscaal dashboard van de Belgische kmo

EDITIE. KMO Kompas 2014 Financieel en fiscaal dashboard van de Belgische kmo EDITIE 10 KMO Kompas 2014 Financieel en fiscaal dashboard van de Belgische kmo Inhoudstafel 3 Welkom 4 De 9 kengetallen 6 De positioneringsroos 8 Evolutie financiële performantie 2004-2013 10 De Belgische

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers Bedrijfseconomische boekhouding Slimmer boeren met cijfers Herman Vets Boerenbond Cursus bedrijfseconomie groentetelers Roeselare & St.-Kat.-Waver, Maart 2017 INHOUD Slimmer boeren met cijfers Ook economisch

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

IFRS 15 Balanspresentatie

IFRS 15 Balanspresentatie IFRS 15 Balanspresentatie Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 2: INVESTERINGSANALYSE 1. Toepasbare beoordelingsmethodes 1.1. Pay-back 1.2. Return on investment 1.3. Internal rate of return 1.4. Net present value 2. De investeringsbeslissing

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0)

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0) IFRS 15 Garanties Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department +31

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. Liquiditeitsbalans b. 1/1 solvabiliteitsratio = 1.570.000 = 0,48 3.240.000 31/12 solvabiliteitsratio = 1.630.000 = 0,46 3.550.000 c. 1/1 debt ratio = 1.100.000 + 570.000 = 0,52 3.240.000

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

financieel management les 2 interactive marketing communications

financieel management les 2 interactive marketing communications financieel management les 2 leerdoelen 1. inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2. wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3. begrippen:

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Stichting Güney Surinamestraat XD Leiden RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2015

Stichting Güney Surinamestraat XD Leiden RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2015 Stichting Güney Surinamestraat 8 2315 XD Leiden RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 3 Bedrijfseconomische kengetallen 4 Resultaatvergelijking 5 Financiele positie 6 Liquiditeitspositie

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST MIEKE KIMPE CARINE COPPENS Vijfde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 43 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 43 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 belangrijk Solvabiliteitskengetallen: de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en totaal vermogen 2 3 4 Solvabiliteitskengetallen Er zijn verschillende solvabiliteitskengetallen

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Financiële instrumenten Hedge Accounting. Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake

Financiële instrumenten Hedge Accounting. Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake Financiële instrumenten Hedge Accounting Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake Audit Februari 2012 Agenda Introductie Hedge Accounting 3 Ontwikkelingen verslaggeving financiële instrumenten 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

RENTABILITEIT RENTABILITEIT. winst = continuïteit. = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst?

RENTABILITEIT RENTABILITEIT. winst = continuïteit. = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst? KDT Financiele analyse P05.01 1 RENTABILITEIT KDT Financiele analyse P05.01 2 RENTABILITEIT = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst? winst = continuïteit 1 KDT Financiele analyse

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Benchmarkrapport Kinderopvang. Kinderopvang Het Voorbeeld September 2012

Benchmarkrapport Kinderopvang. Kinderopvang Het Voorbeeld September 2012 Benchmarkrapport Kinderopvang September 2012 LET OP! De gegevens in dit document zijn bedoeld als voorbeeld en daarom fictief, enige overeenkomst met de werkelijkheid berust op toeval. Pagina 1 / 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

Bijzondere jeugdbijstand

Bijzondere jeugdbijstand Bijzondere jeugdbijstand Financiële analyse 2009-2011 21 januari 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

4-10-2011. Wat is gezond?

4-10-2011. Wat is gezond? Wat is gezond? 1 Hoe minder schuld, hoe beter het bedrijf ervoor staat akkoord 25% geen mening 0% niet akkoord 75% n=8 Winst maken is voor een bedrijf minder belangrijk dan geld verdienen akkoord 13% niet

Nadere informatie