Colofon. Redactie: afdeling Communicatie, afdeling Wijkgericht Samenwerken Fotogr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Redactie: afdeling Communicatie, afdeling Wijkgericht Samenwerken Fotogr"

Transcriptie

1 1 Wijkjaarplan Niet-woonwijk april 2006 Gemete Nieuwegein

2 2 Colofon Dit wijkjaarplan is e uitgave van de afdeling Wijkgericht Samwerk van de Gemete Nieuwegein. Aan deze uitgave kunn ge recht word ontled. Redactie: afdeling, afdeling Wijkgericht Samwerk Fotogr otografie afie: Sandra Zwart Grafische Vormgeving, Gemete Nieuwegein Opmaak kaart: Sandra Zwart Grafische Vormgeving Gemete Nieuwegein Sandra Zwart Grafische Vormgeving Wijkgericht Samwerk Nieuwegein Weth. D.M. Plompstraat 13 Postbus BR Utrecht 3430 AA Nieuwegein T (06) T (030) E E W

3 Voorwoord Beste lezer, Het college van B&W wil met het uitbrg van de wijkjaarplann de samwerking communicatie van de gemete met de bewoners, de wijknetwerk de partners in het wijkgericht werk in Nieuwegein verbeter. E eerste aanzet tot het mak van de wijkjaarplann is in 2004 gemaakt. In dat jaar bestond het wijkjaarplan uit e overzicht van de werkzaamhed die in uw wijk dat jaar gepland war. In de versie van 2005 vond u, naast de werkzaamhed, ook e karakteristiek van de wijk. De versie van 2006 is nog op dezelfde wijze opgezet als Het is de bedoeling van het nieuwe college om de wijkjaarplann e ctrale plaats te gev in het wijkgericht werk. E wijkjaarplan is niet alle e zaak van de gemete, maar e zaak van de wijkwethouder sam met hun partners in de samleving. Daarin speelt het wijknetwerk e ctrale rol. In het collegeprogramma staat immers: De wijkwethouder is verantwoordelijk voor het tot stand kom van het wijkjaarplan, waarin afsprak staan met betrekking tot de opbare ruimte, de zorg voor elkaar in de wijk de inzet van beschikbare middel. 3 Het college verwacht in het najaar van 2006 sam met de wijknetwerk de andere betrokk in de wijk e volgde stap te mak in de verdere vormgeving van de wijkjaarplann. Voor 2006 geldt nog de huidige opzet. In de precieze planning van de project kunn verschuiving plaatsvind. Hierover houd we u via de gemetepagina, de gemetelijke website het wijknetwerk op de hoogte. Tot slot will wij graag van u wet als u op- of aanmerking heeft over het wijkjaarplan heeft. Carla Curvers, Wethouder wijkgericht werk

4 4

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Projectoverzicht Aanleg kunstgrasveld sportpark Zandveld Bagger: schone bagger Park Oudegein Bagger: vervuilde bagger Park Oudegein Bagger: schone bagger Hoge Land Vervang asfaltdeklaag Zuidstedeweg Oudegein Bagger: schone bagger Plettburg Bagger: vervuilde bagger Rijnhuiz e fase werk midddeel Plettburg Herstell wegdek De Bongaar Plettburg Aanpass drempel Structuurbaan/hollandhav Bagger: vervuilde bagger De Wiers Vrijliggde fietspad Ambachtsweg Bouwrijp mak deelgebied 2 het Klooster Bouwrijp mak deelgebied 3 het Klooster Aanlegg persleiding het Klooster Brug over Schalkwijksewetering het Klooster Ondergrondse infrastructuur het Klooster Woonrijpmak deelgebied 2 het Klooster Woonrijpmak deelgebied 3 het Klooster Sanering vuilstortplaats Achterweg het Klooster Herstrat fiets-/voetpad Ravswade Liesbosch Wijzig toegangsweg Laagrav Brug inundatiekanaal Laagrav 32 5 Hoofdstuk 3 Wijkkarakteristiek Park Oudegein Hoge Land Plettburg-de Wiers Laagrav-Liesbosch 47 Bronvermelding 50

6 6

7 1 Inleiding Het wijkgericht werk is e speerpunt van het College van B&W de Gemeteraad. E belangrijke stap bij het verbeter van het wijkgericht werk is het op elkaar afstemm van de verschillde werkzaamhed in de wijk. De communicatie over die werkzaamhed kan bovdi verbeterd word. Dit sluit aan bij de ws van de wijknetwerk: meer betrokkheid, betere informatie betere afstemming van project binn de gemete. Vanaf 2005 geeft de gemete daarom e overzicht van de project per wijk: het wijkjaarplan. De verschillde project in het wijkjaarplan zijn zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Hierdoor kan de communicatie over verschillde project gebundeld word. Bovdi: door meer afstemming will we de overlast door werkzaamhed voor bewoners zo veel mogelijk beperk. De beschrijving van de project Alle project word steeds op dezelfde wijze beschrev. Als eerste gev we de projectbeschrijving: wat gaat er gebeur, welke werkzaamhed word uitgevoerd. Dan beschrijv we het doel van het project: waarom wordt het uitgevoerd, wat will we ermee bereik. Natuurlijk gev we ook e planning: wanneer wordt het project voorbereid, wanneer is de uitvoeringsfase is hoe lang duurt dat. De planning is wel altijd onder voorbehoud. Voor u als bewoner is het belangrijk wat u van het project gaat merk. Is er tijds de uitvoering overlast, zijn er afzetting of omleiding noodzakelijk? Hoe wordt de overlast beperkt? Ook gev we aan hoe u als bewoner bij het project betrokk geïnformeerd wordt. Tot slot plaats we steeds e kaartje van het project gev we aan waar meer informatie over het project te krijg is. 7 Wijkkarakteristiek In het wijkjaarplan staat ook e wijkkarakteristiek. Deze bevat verschillde gegevs over de wijk, zoals bevolking bebouwing, bedrijvigheid voorziing, verkeer vervoer woon- leefomgeving. Actualisatie Dit wijkjaarplan is bijgewerkt tot met maart 2006.

8 8

9 2 Projectoverzicht Niet-woon woonwijk wijk Park Oudegein Hoge Land 1. Aanleg kunstgrasveld sportpark Zandveld 2. Bagger: schone bagger Park Oudegein 3. Bagger: vervuilde bagger Park Oudegein 4. Bagger: schone bagger Hoge Land 5. Vervang asfaltdeklaag Zuidstedeweg Plettburg-de Wiers 6. Bagger: schone bagger Plettburg 7. Bagger: vervuilde bagger Rijnhuiz 8. 3e fase werk midddeel Plettburg 9. Herstell De Bongaar 10. Aanpass drempel Structuurbaan/Hollandhav 11. Bagger: vervuilde bagger De Wiers 12. Vrijliggde fietspad Ambachtsweg 9 Het Klooster 13. Bouwrijp mak deelgebied Bouwrijp mak deelgebied Aanlegg persleiding 16. Brug over Schalkwijksewetering 17. Ondergrondse infrastructuur 18. Woonrijpmak deelgebied Woonrijpmak deelgebied Sanering vuilstortplaats Achterweg Laagrav-Liesbosch 21. Herstrat fiets-/voetpad Ravswade 22. Wijzig toegangsweg Laagrav 23. Brug inundatiekanaal

10 1. Aanleg kunstgrasveld De op het sportpark Zandveld gehuisveste korfbalveriging Minerva gaat fuser met Juko (nu nog gehuisvest aan de Hesselaan). Als gevolg van deze fusie komt er voor beide veriging e nieuw kunstgrasveld op het sportpark Zandveld met e nieuwe kleed- clubhuisaccommodatie. Tevs wordt het voormalige honk- softbalveld weer gereconstrueerd tot voetbalveld. Sportpark Zandveld Bewoners merk hier niets van omdat de realisatie op het bestaande sportpark plaats vindt er nauwelijks bouwverkeer was Alle met de sportveriging Juko Minerva Park Oudegein 10 Definitieve huisvesting van twee korfbalveriging op het sportpark Zandveld. De voorbereiding is afgerond. De uitvoering is maart 2006 gestart. Nadere informatie: Harry Klinkhamer

11 2. Bagger: schone bagger Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd e organische laag van zand, afgevall blad plantrest. Deze laag bagger wordt ieder jaar 1-2 cm dikker waardoor de watergang steeds ondieper wordt. De watergang in Nieuwegein hebb meerdere functies: waterafvoer, natuur recreatie. Om de functies de doorstroming van het water te waarborg het watermilieu op peil te houd moet de watergang periodiek gebaggerd word. In januari 2002 is het Baggerplan Stedelijke water Nieuwegein vastgesteld. Park Oudegein Gehele park Enige hinder tijds de uitvoering is niet te voorkom. De overlast is echter beperkt, aangezi de bagger direct wordt afgevoerd via e pijpleiding of met e vrachtwag. Bewoners word per nieuwsbrief geïnformeerd over de werkzaamhed, het tijdstip waarop de uitvoering start, bij wie m voor vrag terecht kan, de bereikbaarheid etc. Tevs wordt voor de werkzaamhed start e aankondiging gedaan in de Molkruier. Door de watergang te bagger, word de functies t aanzi van de waterafvoer, natuur recreatie gewaarborgd. Bij de uitvoering van de baggerwerkzaamhed wordt onderscheid gemaakt tuss verschillde categorieën bagger. De meer vervuilde bagger wordt als eerst verwijderd (dat is in de eerste helft 2005 gebeurd). De minder vervuilde bagger wordt daarna afgevoerd. 11 Voorbereiding: week week Uitvoering: week week Nadere informatie: Bart-Peter van Asselt

12 3. Bagger: vervuilde bagger Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd e organische laag van zand, afgevall blad plantrest. Deze laag bagger wordt ieder jaar 1-2 cm dikker waardoor de watergang steeds ondieper wordt. De watergang in Nieuwegein hebb meerdere functies: waterafvoer, natuur recreatie. Om de functies de doorstroming van het water te waarborg het watermilieu op peil te houd moet de watergang periodiek gebaggerd word. In januari 2002 is het Baggerplan Stedelijke water Nieuwegein vastgesteld. Park Oudegein Gehele park Enige hinder tijds de uitvoering is niet te voorkom. De overlast is echter beperkt, aangezi de bagger direct wordt afgevoerd via e pijpleiding of met e vrachtwag. Bewoners word per nieuwsbrief geïnformeerd over de werkzaamhed, het tijdstip waarop de uitvoering start, bij wie m voor vrag terecht kan, de bereikbaarheid etc. Tevs wordt voor de werkzaamhed start e aankondiging gedaan in de Molkruier. 12 Door de watergang te bagger, word de functies t aanzi van de waterafvoer, natuur recreatie gewaarborgd. Bij de uitvoering van de baggerwerkzaamhed wordt onderscheid gemaakt tuss verschillde categorieën bagger. De meer vervuilde bagger wordt als eerst verwijderd (dat is in de eerste helft 2005 gebeurd). De minder vervuilde bagger wordt daarna afgevoerd. Gereed. Nadere informatie: Bart-Peter van Asselt

13 4. Bagger: schone bagger Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd e organische laag van zand, afgevall blad plantrest. Deze laag bagger wordt ieder jaar 1-2 cm dikker waardoor de watergang steeds ondieper wordt. De watergang in Nieuwegein hebb meerdere functies: waterafvoer, natuur recreatie. Om de functies de doorstroming van het water te waarborg het watermilieu op peil te houd moet de watergang periodiek gebaggerd word. In januari 2002 is het Baggerplan Stedelijke water Nieuwegein vastgesteld. Hoge Land Gehele wijk Enige hinder tijds de uitvoering is niet te voorkom. De overlast is echter beperkt, aangezi de bagger direct wordt afgevoerd via e pijpleiding of met e vrachtwag. Bewoners word per nieuwsbrief geïnformeerd over de werkzaamhed, het tijdstip waarop de uitvoering start, bij wie m voor vrag terecht kan, de bereikbaarheid etc. Tevs wordt voor de werkzaamhed start e aankondiging gedaan in de Molkruier. Door de watergang te bagger, word de functies t aanzi van de waterafvoer, natuur recreatie gewaarborgd. Bij de uitvoering van de baggerwerkzaamhed wordt onderscheid gemaakt tuss verschillde categorieën bagger. De meer vervuilde bagger wordt als eerst verwijderd (dat is in de eerste helft 2005 gebeurd). De minder vervuilde bagger wordt daarna afgevoerd. 13 Voorbereiding: week Uitvoering week week Nadere informatie: Bart-Peter van Asselt

14 5. Verv ervang asfaltdeklaag De asfaltdeklaag van de Zuidstedeweg wordt vervang. Het gaat hier om het deel tuss de s Gravhoutseweg het Zuidstedeviaduct). Park Oudegein Zuidstedeweg (van s Gravhoutseweg tot Zuidstedeviaduct In de avond nacht zull omwond ige geluidshinder ondervind van de werkzaamhed. Ook word omleidingsroutes ingesteld. Bewoners word per nieuwsbrief geïnformeerd over de werkzaamhed. Tevs wordt voor aanvang van de werkzaamhed e aankondiging gedaan in de Molkruier. 14 is het verbeter van het wegdek. Begin juli Nadere informatie: Wijnand van der Veld

15 6. Bagger: schone bagger Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd e organische laag van zand, afgevall blad plantrest. Deze laag bagger wordt ieder jaar 1-2 cm dikker waardoor de watergang steeds ondieper wordt. De watergang in Nieuwegein hebb meerdere functies: waterafvoer, natuur recreatie. Om de functies de doorstroming van het water te waarborg het watermilieu op peil te houd moet de watergang periodiek gebaggerd word. In januari 2002 is het Baggerplan Stedelijke water Nieuwegein vastgesteld. Plettburg Gehele bedrijvterrein Enige hinder tijds de uitvoering is niet te voorkom. De overlast is echter beperkt, aangezi de bagger direct wordt afgevoerd via e pijpleiding of met e vrachtwag. Bewoners word per nieuwsbrief geïnformeerd over de werkzaamhed, het tijdstip waarop de uitvoering start, bij wie m voor vrag terecht kan, de bereikbaarheid etc. Tevs wordt voor de werkzaamhed start e aankondiging gedaan in de Molkruier. Door de watergang te bagger, word de functies t aanzi van de waterafvoer, natuur recreatie gewaarborgd. Bij de uitvoering van de baggerwerkzaamhed wordt onderscheid gemaakt tuss verschillde categorieën bagger. De meer vervuilde bagger wordt als eerst verwijderd (dat is in de eerste helft 2005 gebeurd). De minder vervuilde bagger wordt daarna afgevoerd. 15 Voorbereiding: week week Uitvoering: week week Nadere informatie: Bart-Peter van Asselt

16 7. Bagger: vervuilde bagger Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd e organische laag van zand, afgevall blad plantrest. Deze laag bagger wordt ieder jaar 1-2 cm dikker waardoor de watergang steeds ondieper wordt. De watergang in Nieuwegein hebb meerdere functies: waterafvoer, natuur recreatie. Om de functies de doorstroming van het water te waarborg het watermilieu op peil te houd moet de watergang periodiek gebaggerd word. In januari 2002 is het Baggerplan Stedelijke water Nieuwegein vastgesteld. Plettburg Rijnhuiz, Fort Jutphaas Enige hinder tijds de uitvoering is niet te voorkom. De overlast is echter beperkt, aangezi de bagger direct wordt afgevoerd via e pijpleiding of met e vrachtwag. Bewoners word per nieuwsbrief geïnformeerd over de werkzaamhed, het tijdstip waarop de uitvoering start, bij wie m voor vrag terecht kan, de bereikbaarheid etc. Tevs wordt voor de werkzaamhed start e aankondiging gedaan in de Molkruier. 16 Door de watergang te bagger, word de functies t aanzi van de waterafvoer, natuur recreatie gewaarborgd. Bij de uitvoering van de baggerwerkzaamhed wordt onderscheid gemaakt tuss verschillde categorieën bagger. De meer vervuilde bagger wordt als eerst verwijderd (dat is in de eerste helft 2005 gebeurd). De minder vervuilde bagger wordt daarna afgevoerd. De voorbereiding is afgerond. De uitvoering duurt van week week (afhankelijk van bestek uitvoeringsmethode) Nadere informatie: Bart-Peter van Asselt

17 8. 3e fase werk E nieuw bebouwd gebied verzakt naar verloop van tijd. Er word daarom na e aantal jar altijd 3e fase werk uitgevoerd. De bestrating wordt weer op niveau gebracht, straatmeubilair hersteld, lichtmast verkeersbord rechtgezet of verplaatst. Ook word straatkolk (putt) opnieuw gesteld, plantsovakk opnieuw ingeplant bom evtueel verplant. Plettburg Midddeel 3e fase werk zorg voor veel overlast. Hele strat word opgehoogd. Door te kiez voor e zo efficiënt mogelijke werkvolgorde niet te veel strat tegelijk aan te pakk probeert de gemete de overlast te beperk. Ook wordt geprobeerd steeds aan het eind van de week met e bepaald onderdeel klaar te zijn. Na afloop van de werkzaamhed is de opbare ruimte echter voor vele jar weer in orde. Bij het project 3e fase Plettburg Midd wordt aan de bedrijv het plan per brief aangekondigd. Bewoners kunn daarop reager. Ook wordt in De Molkruier e aankondiging gedaan. Voor de start van de werkzaamhed wordt bij de bedrijv e brief verspreid. Gedurde het project word de bedrijv geïnformeerd over de stand van zak. Het doel van dit project is de opbare ruimte terug te brg in de staat waarin deze verkeerde na de aanleg. Tegelijkertijd word gesignaleerde knelpunt opgelost. 17 Uitvoering: april 2006 tot juli Nadere informatie: Bart-Peter van Asselt

18 9. Herstell wegdek Het wegdek van de Bongaar wordt hersteld. Plettburg De Bongaar De Bongaar zal ige tijd afgeslot zijn. Er wordt e omleidingsroute ingesteld. De werkzaamhed word aangekondigd in de Molkruier. 18 is het verbeter van het wegdek. 2e/3e kwartaal 2006 Nadere informatie: Wijnand van der Veld

19 10. Aanpass drempel De drempel tuss de Structuurbaan de Hollandhav wordt aangepast, zodat deze beter begaanbaar wordt voor het autoverkeer. Plettburg-De Wiers Structuurbaan/Hollandhav Het wegvak zal op e vrijdag of zaterdag na uur afgeslot word. nvt Verbeter van de drempelconstructie. 19 2e/3e kwartaal 2006 Nadere informatie: Wijnand van der Veld

20 11. Bagger: vervuilde bagger Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd e organische laag van zand, afgevall blad plantrest. Deze laag bagger wordt ieder jaar 1-2 cm dikker waardoor de watergang steeds ondieper wordt. De watergang in Nieuwegein hebb meerdere functies: waterafvoer, natuur recreatie. Om de functies de doorstroming van het water te waarborg het watermilieu op peil te houd moet de watergang periodiek gebaggerd word. In januari 2002 is het Baggerplan Stedelijke water Nieuwegein vastgesteld. De Wiers Gehele bedrijvterrein Enige hinder tijds de uitvoering is niet te voorkom. De overlast is echter beperkt, aangezi de bagger direct wordt afgevoerd via e pijpleiding of met e vrachtwag. Bedrijv word per nieuwsbrief geïnformeerd over de werkzaamhed, het tijdstip waarop de uitvoering start, bij wie m voor vrag terecht kan, de bereikbaarheid etc. Tevs wordt voor de werkzaamhed start e aankondiging gedaan in De Molkruier. 20 Door de watergang te bagger, word de functies t aanzi van de waterafvoer, natuur recreatie gewaarborgd. Bij de uitvoering van de baggerwerkzaamhed wordt onderscheid gemaakt tuss verschillde categorieën bagger. De meer vervuilde bagger wordt als eerst verwijderd (dat is in de eerste helft 2005 gebeurd). De minder vervuilde bagger wordt daarna afgevoerd. Voorbereiding: week week Uitvoering: week week Nadere informatie: Bart-Peter van Asselt

21 12. Vrijliggde fietspad Het aanbrg van vrijliggde fietspad langs de Ambachtsweg tuss de Hollandhav de brug over het Merwedekanaal in het kader van de Fietsnota (d.d. 28 september 2004). De Wiers Ambachtsweg Fietsers omwond zull ige overlast ondervind door deze werkzaamhed. Incidteel zull er del van de weg afgeslot word gedurde de werkzaamhed. Vooruitlopd op de werkzaamhed zull betrokk (bedrijv omwond), de hulpdist, Connexxion de pers geïnformeerd word. Het verhog van de verkeersveiligheid voor fietsers t opzichte van de huidige situatie. De aanpassing is nodig door de intsivering van het verkeer door de oping van de aansluiting op de A Start werkzaamhed: medio juni/juli Nadere informatie: Jules Nieuwbroek

22 13. Bouwrijpmak deelgebied 2 De gemete Nieuwegein legt het bedrijvpark Het Klooster aan. Het bedrijvpark wordt omslot door het Amsterdam- Rijnkanaal, het Lekkanaal, de A27 de Lek. Voor er bedrijv op het bedrijvterrein kunn word gevestigd zal het terrein bouwrijp moet word gemaakt. Dit houdt in dat er bouwweg word aangelegd riolering, kabels leiding word aangebracht. Bewoners zull weinig merk van de werkzaamhed. Het Klooster Deelgebied 2 met bewoners vindt plaats door middel van nieuwsbriev via 22 Het voorbereid aanlegg van riolering bouwweg, zodat het terrein geschikt is voor het bouw van de verschillde pand. De planning is zeer afhankelijk van de verschillde lopde nog aan te vrag RO procedures. Voorbereiding is in week 15 afgerond. Medio mei kan word gestart met de uitvoering van deelgebied 2. Nadere informatie: Jurg Mulderij

23 14. Bouwrijpmak deelgebied 3 De gemete Nieuwegein legt het bedrijvpark Het Klooster aan. Het bedrijvpark wordt omslot door het Amsterdam- Rijnkanaal, het Lekkanaal, de A27 de Lek. Voor er bedrijv op het bedrijvterrein kunn word gevestigd zal het terrein bouwrijp moet word gemaakt. Dit houdt in dat er bouwweg word aangelegd riolering, kabels leiding word aangebracht. Bewoners zull weinig merk van de werkzaamhed. Het Klooster Deelgebied 3 met bewoners vindt plaats door middel van nieuwsbriev via Het voorbereid aanlegg van riolering bouwweg, zodat het terrein geschikt is voor het bouw van de verschillde pand. 23 Uitvoering: augustus - november Nadere informatie: Jurg Mulderij

24 15. Aanlegg persleiding De gemete Nieuwegein legt het bedrijvpark Het Klooster aan. Het bedrijvpark wordt omslot door het Amsterdam- Rijnkanaal, het Lekkanaal, de A27 de Lek. Het rioolstelsel voor het gebied wordt e opzichzelfstaand systeem, dat gebruik maakt van meerdere pompputt. Via e gezamlijke persleiding onder het Amsterdam Rijnkanaal wordt de riolering aangeslot op de rioolzuivering in Hout. Bewoners zull weinig merk van de werkzaamhed. Het Klooster Bedrijvterrein met bewoners vindt plaats door middel van nieuwsbriev via 24 Het voorbereid aanlegg van e persleiding, zodat het rioolwater kan word afgevoerd naar de rioolzuivering. De planning is zeer afhankelijk van de verschillde lopde nog aan te vrag RO procedures. Voordat het bouwrijp mak in deelgebied 3 gereed is, moet de persleiding zijn aangelegd. Dit betekt dat de uitvoering gereed moet zijn in medio november Nadere informatie: Jurg Mulderij

25 16. Brug over Schalkwijksewetering De gemete Nieuwegein legt het bedrijvpark Het Klooster aan. Het bedrijvpark wordt omslot door het Amsterdam- Rijnkanaal, het Lekkanaal, de A27 de Lek. De hoofdverkeersas van dit bedrijvpark is e noord zuid verbinding. Deze hoofdas kruist de Schalkwijkse Wetering e watergang van het bedrijvpark. Daar wordt e brug aangelegd. De brug bestaat uit e dek voor autoverkeer twee dekk voor langzaam verkeer. Bewoners zull weinig merk van de werkzaamhed. Het Klooster Bedrijvterrein met bewoners voor dit project is niet nodig. Informatie over dit project staat op Het beter toegankelijk mak van het bedrijvterrein Het Klooster. 25 Uitvoering: medio november 2005 tot met april De planning is afhankelijk van de verschillde lopde nog aan te vrag RO procedures. Nadere informatie: Jurg Mulderij

26 17. Ondergrondse infrastructuur De gemete Nieuwegein legt het bedrijvpark Het Klooster aan. Het bedrijvpark wordt omslot door het Amsterdam- Rijnkanaal, het Lekkanaal, de A27 de Lek. Om de bedrijv in de toekomst te kunn voorzi van gas, elektriciteit dergelijke zorgt de gemete dat er in het opbare gebied ruimte is voor de verschillde nutsbedrijv. De gemete stelt hiervoor randvoorwaard vervult e coördinerde rol. Bewoners zull weinig merk van de werkzaamhed. Het Klooster Bedrijvterrein met bewoners vindt plaats door middel va nieuwsbriev via 26 Zorg dat de randvoorwaard duidelijk zijn, om zo te kom tot e bedrijvterrein met de daarbij behorde nutsvoorziing. Uitvoering: medio mei t/m november Nadere informatie: Jurg Mulderij

27 18. Woonrijpmak oonrijpmak deelgebied 2 De gemete Nieuwegein legt het bedrijvpark Het Klooster aan. Het bedrijvpark wordt omslot door het Amsterdam- Rijnkanaal, het Lekkanaal, de A27 de Lek. Na het vestig van e bepaald perctage bedrijv in deelgebied 2 zal de gemete het gebied woonrijp mak. De bouwweg word dan verwijderd de opbare ruimte wordt ingericht volgs het inrichtingspan stedbouwkundig plan. Het Klooster Deelgebied 2 Tijds de uitvoering van het project zull de bedrijv moeilijker bereikbaar zijn. De gemete Nieuwegein beperkt de overlast zo veel mogelijk. met bewoners bedrijv vindt plaats door middel va nieuwsbriev via Het aanlegg van infrastructuur volgs het inrichtingsplan stedbouwkundig plan. 27 Uitvoering: medio december 2006 wordt gestart met de voorbereiding van dit project. De planning is zeer afhankelijk van de verschillde lopde, nog aan te vrag RO procedures de vestiging van bedrijv. Nadere informatie: Jurg Mulderij

28 19. Woonrijpmak oonrijpmak deelgebied 3 De gemete Nieuwegein legt het bedrijvpark Het Klooster aan. Het bedrijvpark wordt omslot door het Amsterdam- Rijnkanaal, het Lekkanaal, de A27 de Lek. Na het vestig van e bepaald perctage bedrijv in deelgebied 3 zal de gemete het gebied woonrijp mak. De bouwweg word dan verwijderd de opbare ruimte wordt ingericht volgs het inrichtingspan stedbouwkundig plan. Het Klooster Deelgebied 3 Tijds de uitvoering van het project zull de bedrijv moeilijker bereikbaar zijn. De gemete Nieuwegein beperkt de overlast zo veel mogelijk. met bewoners bedrijv vindt plaats door middel va nieuwsbriev via 28 Het aanlegg van infrastructuur volgs het inrichtingsplan stedbouwkundig plan. Uitvoering: medio december 2006 wordt gestart met de voorbereiding van dit project. De planning is zeer afhankelijk van de verschillde lopde, nog aan te vrag RO procedures de vestiging van bedrijv. Nadere informatie: Jurg Mulderij

29 20. Sanering vuilstortplaats Op dit perceel is e oude huisvuilstortplaats aanwezig. De grond is hierdoor verontreinigd geraakt. De stortplaats dit gesaneerd te word door middel van het aanbrg van e leeflaag van minimaal 0,5 meter dik. Het Klooster Achterweg Af toe zull vrachtwags met grond het perceel oprijd. De grond gaat als afdeklaag van de stortplaats di. Bewoners van dit deel van het Klooster zull geïnformeerd word over het project. Met de sanering van de stortplaats wordt voorkom dat er contactmogelijkhed zijn met verontreinigde grond. Na de sanering is het terrein weer toegankelijk voor ms dier. 29 Uitvoering: start in de tweede helft van 2006 (na het broedseizo), doorlopd tot uiterlijk Nadere informatie: Doesjka t Klooster

30 21. Herstrat fiets-/voetpad Het fiets- voetpad aan de Ravswade wordt herstraat in het kader van het onderhoud. Liesbosch Ravswade Het fiets- voetpad is tijds de werkzaamhed afgeslot. Er wordt e omleiding ingesteld. nvt 30 is het onderhoud van het fiets- voetpad. 3e kwartaal 2006 Nadere informatie: Wijnand van der Veld

31 22. Wijzig van de toegangsweg De Karwei opt e vestiging in Laagrav. De toegangsweg, Laagrav, wordt aangepast aan de gewijzigde verkeersstrom parkeerintsiteit. De weg zal beperkt bereikbaar zijn tijds de werkzaamhed. Laagrav Laagrav nvt is het verbeter van de doorstroming van verkeer de parkeergelegheid. 31 2e kwartaal 2006 Nadere informatie: Wijnand van de Veld

32 23. Brug Inundatiekanaal Uit onderzoek is geblek dat de brug over het Inundatiekanaal in Laagrav (Overeindseweg) in de huidige staat niet in staat is om toekomstige verkeersbelasting verwerk. De huidige brug zal in zijn geheel moet word vernieuwd, waarbij wellicht gebruik kan word gemaakt van de huidige onderbouw. Laagrav Buitgebied De brug zal tijds de werkzaamhed afgeslot zijn. Dit heeft gevolg voor de bereikbaarheid. Getracht zal word de duur van de afsluiting zo veel mogelijk te beperk. Zodra er meer bekd is over de plann, word de bewoners op de hoogte gesteld. 32 Het geschikt mak van de brug voor de verkeersbelasting op lange termijn. Uitvoering: nog niet bekd. Het project is opgestart, medio april 2006 zal met de voorbereiding van de rovatie van de brug word gestart. Nadere informatie: Jurg Mulderij

33 33

Zo werken wij in Amsterdam Op straat

Zo werken wij in Amsterdam Op straat 1 Zo werken wij in Amsterdam Op straat Versie 2 2 George George Hendrik Hendrik Breitner Breitner (1857 (1857-1923) - 1923) Doorbraak Raadhuisstraat 3 Voorwoord Amsterdam is niet af en zal dat nooit zijn.

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Bijlage 1 Nota van Inspraak Projectleider: Niel Glas Projectbureau Leidsche Rijn Gemeente Utrecht April 2009 Inhoudsopgave THEMA GELUID...3 THEMA VERKEER...4 THEMA

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie

Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht

Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht Signalen uit de openbare ruimte Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht SIGNALEN UIT DE OPENBARE RUIMTE EEN CASUSONDERZOEK NAAR HET ONDERHOUD VAN DE OPENBARE

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie