Zijn ze nou helemaal belazerd?!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zijn ze nou helemaal belazerd?!"

Transcriptie

1 Zijn ze nou helemaal belazerd?! Stel, je woont in een schitterend huis op een plek waar je het helemaal naar je zin hebt. Op een dag krijg je een brief van de gemeente, waarin staat dat je binnen zes maanden moet vertrekken. Er is een ander bestemmingsplan en het huis waar je in woont, zal worden gesloopt. Hoe voel je je dan? Je veilige thuishaven is straks opeens weg en je hebt nog geen enkel perspectief voor de nabije toekomst. Ga je zomaar akkoord of trek je eerst aan de bel bij de gemeente? Misschien denk je zelfs aan een protestactie... Zijn ze nou helemaal belazerd?! Bij grote veranderingen in een organisatie voelen medewerkers (en managers) vaak weerstand. Die weerstand komt voort uit eenzelfde gevoel van onveiligheid: wat betekenen al die veranderingen voor mij? Heb ik straks nog wel een baan? De oude vertrouwde situatie, zoals die wellicht al jaren is, bestaat straks niet meer en wat er voor in de plaats komt is vaak onduidelijk. Medewerkers die zich niet meer veilig en prettig voelen binnen de organisatie, zijn minder productief en het kan zelfs leiden tot ziekteverzuim als de onveilige periode te lang duurt. Ook al zijn de veranderingen nog zo noodzakelijk en goed voor de organisatie, zo n situatie is uiteraard absoluut ongewenst. Ook bij de transitie naar Het Nieuwe Werken verandert er veel in een organisatie. Er vindt een ware cultuuromslag plaats, tenminste, dat is de bedoeling. De omslag naar een andere cultuur kan alleen plaatsvinden als mensen er in meegaan.

2 Deze whitepaper gaat over de uitdagingen waar een de medewerkers betrokken bij het bedrijf als ze veel organisatie tegenaan kan lopen bij de implementatie van minder aanwezig zijn? En hoe zit het met het onderling Het Nieuwe Werken en over het belang van een goede vertrouwen tussen collega s als één van hen overdag communicatiestrategie om die uitdagingen het hoofd te ineens gaat fitnessen en zijn werkzaamheden later wel kunnen bieden. inhaalt?iedereen in deze organisatie gaat van een veilige, bestaande en vertrouwde situatie naar een nieuwe Wat verandert er allemaal? situatie die onwennig is en die veel vertrouwen vraagt, Voor medewerkers die in een 9-5 cultuur werken, met terwijl iedereen in hetzelfde onveilige schuitje zit. vaste werkplekken, opgedeeld in kamers, wellicht zelfs een eigen kamer, verandert er vaak veel bij de overgang Wat zijn de mogelijke gevolgen? naar Het Nieuwe Werken. Natuurlijk, voor elke orga- Als er in deze situatie niet of nauwelijks gecommuni- nisatie is zo n overgang anders. Laten we uitgaan van ceerd zou worden, zoals helaas toch nog regelmatig het een situatie waarbij de medewerkers van de organisatie geval is, voelen medewerkers zich aan hun lot overgela- gaan verhuizen naar een nieuw pand dat is ingericht vol- ten. De nieuwe manier van werken roept weerstand op, gens de principes van Het Nieuwe Werken (functionele omdat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. Kansen werkplekken, zoals concentratieplekken, overlegplekken, worden gezien als bedreigingen. De loyaliteit naar de flexplekken, en vooral minder plekken omdat er ook organisatie neemt af, de organisatie lijkt immers ook buiten het pand kan worden gewerkt). Ze krijgen meer niet loyaal te zijn naar haar medewerkers. Het ziektever- zeggenschap over waar en wanneer ze werken en er zuim neemt toe. Er kunnen conflicten ontstaan. Kortom, worden door het management afspraken gemaakt over een zeer ongunstige positie om in te verkeren voor alle de resultaten die ze moeten behalen. Hoe ze dat doen, partijen. bepalen ze grotendeels zelf. De juiste communicatiestrategie echter, maakt een wedat is nogal wat. Managers moeten ineens gaan sturen reld van verschil. Als management en medewerkers op op resultaat, terwijl hun medewerkers niet meer dage- het juiste moment, op de juiste manier de juiste infor- lijks op kantoor aanwezig zijn. Van controle naar ver- matie krijgen over de nieuwe situatie, zullen ze zich veel trouwen. Kunnen de medewerkers de vrijheid wel aan? meer betrokken voelen bij de wending die de organi- Hoe kunnen de managers feeling blijven houden met (de satie gaat nemen. Als medewerkers het gevoel hebben werkzaamheden van) hun medewerkers? Hoe blijven dat ze inspraak krijgen in de manier waarop Het Nieuwe

3 Werken vorm krijgt op hun eigen afdeling, zullen ze veel minder weerstand voelen. Als medewerkers kunnen inschatten welke mogelijkheden en kansen die Het Nieuwe Werken biedt in hun eigen voordeel zijn, zullen ze graag willen dat de organisatie deze transitie doormaakt. Wat houdt de juiste communicatiestrategie dan in? Het is belangrijk om een plan van aanpak te hebben voor de communicatie rondom de transitie naar Het Nieuwe Werken. Bij elke organisatie verloopt zo n transitie uiteraard weer anders. Een vast format voor een goed plan is er dus niet. Er zijn wel vaste onderdelen waar men rekening mee kan houden. In de communicatie is de drieeenheid kennis, houding en gedrag een vast gegeven. negativiteit... Dat denk ik niet. Creëer niet alleen ruimte voor vragen, zodat medewerkers voldoende kennis van de situatie hebben om te begrijpen welke gevolgen de veranderingen hebben en waarom ze nodig zijn, creëer ook ruimte voor gevoelens van angst, onzekerheid en onveiligheid. Of boosheid. Of verdriet. Als dat nodig is. De behoefte om erkenning te krijgen voor gevoelens is bij de meeste mensen groot. Het betekent niet dat, als er veel angst of boosheid is, de plannen geen doorgang kunnen vinden. Het betekent alleen dat deze medewerkers tijd nodig hebben te wennen aan het idee van de nieuwe situatie en gehoord willen worden. Het bespreekbaar maken van deze gevoelens (in klein verband, één op één of binnen het eigen team) kan wel eens het beste zijn wat je bij zo n grote organisatieverandering kunt doen. Als je mensen in beweging wilt krijgen, zul je ze moeten informeren, zodat ze het juiste kennisniveau hebben. Je zult ze moeten overtuigen, zodat hun houding naar de nieuwe situatie positief is. En je zult ze uiteindelijk zover willen krijgen dat ze ook een actieve bijdrage leveren aan de nieuwe situatie. Persoonlijk vind ik dat twee andere communicatieonderdelen belangrijker zijn. Luisteren en ruimte geven aan emoties. Binnen organisaties zijn dit vaak de onderdelen die het eerst worden overgeslagen. De argumenten: soft gedoe, kost veel extra tijd (dus geld) en als mensen ventileren hoe ze de (toekomstige) veranderingen beleven, steken ze straks collega s aan met hun Een heldere visie Zorg voor een duidelijke visie: waarom is het noodzakelijk Het Nieuwe Werken in onze organisatie door te voeren en hoe willen we het vorm gaan geven. Hoe concreter de situatie wordt, hoe duidelijker de gevolgen. Hoe duidelijker de gevolgen, hoe minder onzekerheid. Blijf de ontwikkelingen en concrete keuzes die worden gemaakt vooral met grote regelmaat communiceren, in groot verband en in kleiner verband, bijvoorbeeld binnen een afdeling, een team, of per individu. Zorg dat iedereen weet waar alle informatie over Het Nieuwe Werken te vinden is. Wat Het Nieuwe Werken precies inhoudt voor de organisatie. Welke kaders de organisatie stelt. Welke veranderingen plaatsvinden. Wat dit concreet betekent voor afdelingen. De planning. Welke tools beschikbaar worden gesteld. En dat medewerkers te allen tijden in gesprek hierover kunnen gaan met hun manager. Wees eerlijk Dat moge helder zijn. Schets de nieuwe situatie niet rooskleuriger dan deze in werkelijkheid zal zijn. Probeer niet medewerkers te overtuigen met beloften die niet waargemaakt worden. Bespreek juist de uitdagingen, de nadelen. Wat in het belang is van de organisatie is niet per se ook in het belang van elke individuele medewerkers, maar laat duidelijk merken open te staan voor

4 feedback, zoek naar oplossingen. En kom terug op vragen die nu nog niet beantwoord kunnen worden. En uiteindelijk: als de organisatie echt luistert naar haar medewerkers, komt er veel nuttige informatie naar boven. Processen die op dit moment niet lekker lopen bijvoorbeeld. Zorg dat een oplossing voor zo n situatie direct wordt meegenomen, zodat de nieuwe situatie in elk geval op dat vlak een verbetering is voor velen. Oprechte aandacht voor de belevingswereld van de betrokken medewerkers is een investering die meer dan de moeite waard is. Casus Werk3.0 heeft inmiddels verscheidene organisaties en afdelingen geholpen in hun transitie naar Het Nieuwe Werken. Hieronder volgt de casus van de Carnissesingel 51 (CS51) in Rotterdam. Een pand waar zes verschillende ggz- zorgbedrijven in trokken en vanaf dat moment volgens Het Nieuwe Werken gingen werken. Niet alleen ieder apart, maar ook meer bij elkaar betrokken. CS51 Werk3.0 heeft het afgelopen half jaar een mooie bijdrage mogen leveren aan de implementatie van Het Nieuwe Werken bij een aantal verschillende geestelijke gezondheidszorg (ggz) bedrijven die in één pand zijn ingetrokken om meer en beter samen te werken. Eind september is het pand aan de Carnissesingel 51 in Rotterdam (CS51), na een verbouwing, heropend. Tot die tijd wordt in dit pand op regulier wijze gewerkt: elke behandelaar heeft een eigen spreekkamer, medewerkers zitten met één of twee collega s op een werkkamer en zijn zo veel mogelijk aanwezig. Het pand wordt verbouwd voordat de vijf ggzorganisaties verhuizen. Er komt een grote ontmoetingsruimte met een grote tafel en een goede koffieautomaat. De binnenplaats van het pand wordt ingericht als ontmoetingstuin. Een nieuwe receptie die bemand wordt door receptionisten uiteraard, maar ook door de spil van het pand: een dame die de overleg- en spreekkamers beheert en bij wie iedereen met vragen over het pand terecht kan. Er worden lcd- informatieschermen opgehangen. Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de medewerkers zelf. Voorheen plakten medewerkers briefjes op muren, deuren en kasten als ze elkaar wilden informeren, nu dienen ze de informatie in bij de receptie en wordt dit op de schermen vertoond. Het aantal spreekkamers wordt verminderd, het zijn voortaan flexspreekkamers, door iedereen te reserveren en te gebruiken. Andere werkzaamheden zullen op een andere werkplek verricht moeten worden. Het is natuurlijk zaak iedereen op tijd te informeren over de aanstaande veranderingen. Dat gebeurt in overlegvorm binnen elk afzonderlijk ggz- bedrijf. Persoonlijke communicatie om mee te beginnen. Ruimte voor vragen, ruimte voor onzekerheid, ruimte voor emoties. Marc Baars, de projectleider van Werk3.0, is nauw betrokken bij de eerste stappen die gezet worden. Hij werkt op dat moment vanuit het pand, waardoor bepaalde cultuurtrekjes hem opvallen, zoals bijvoorbeeld de briefjes voor collega s op deuren en muren. Hierdoor kunnen we goed inspelen op de bestaande situatie. Kennis vergaren Om medewerkers vanaf het eerste moment de juiste kennis over Het Nieuwe Werken binnen de organisatie bij te brengen (wat is het nu precies, hoe werkt het?) krijgen zij een interactieve e- learning module aangeboden waarin alle begrippen van Het Nieuwe Werken de

5 revue passeren. In deze online module leren zij wat de verandering voor hun betekent. In de module is ook ruimte voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin kunnen medewerkers op een rij zetten of zij beschikken over de benodigde competenties om met de nieuwe situatie om te gaan. Zo niet, dan kunnen daar passende afspraken over worden gemaakt met hun manager. De module is bedoeld om het gesprek op de afdelingen en in teams op gang te brengen. De concrete afspraken worden op dit niveau binnen de organisatie gemaakt. Het management krijgt een training aangeboden en doorloopt dezelfde module, zodat zij precies op de hoogte zijn van de informatie die de medewerkers hebben meegekregen. De module is overigens vanaf elke locatie met internet op elk willekeurig tijdstip te doorlopen, geheel volgens Het Nieuwe Werken. Herkenbaarheid Om de zes verschillende organisaties een beetje het gevoel te geven dat ze bij elkaar horen als ze straks in één pand zitten, ontwerpen we een logo voor het pand. Dat logo gebruiken we in alle communicatie- uitingen vanuit het transitieproject. Om een ieder zo snel mogelijk te informeren over alle praktische zaken die met de verhuizingen te maken hebben, mailen we regelmatig een digitale nieuwsbrief naar alle betrokkenen, uiteraard ook met het logo. De nieuwsbrief kan ook geprint worden en wordt in de verschillenden panden in stapeltjes neergelegd. Zo is iedereen steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Wanneer eenmaal de informatieschermen zijn opgehangen, wordt ook veel nieuws en informatie op deze manier verspreid. het visiedocument over Het Nieuwe Werken van de overkoepelende organisatie de kaderregeling Het Nieuwe Werken van de organisatie een praktische wegwijzer voor het pand CS51 met informatie over openingstijden, parkeren, reservering van spreek- of overlegruimtes, videoconferencing, de informatieschermen, telefoonnummers van de recepties etc. kant en klare brieven voor externe organisaties of cliënten met de adreswijziging. Ook worden twee teaserfilmpjes gemaakt, bedoeld om het gesprek over bepaalde thema s aan te wakkeren. Er is bijvoorbeeld bij het pand een heel beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor de medewerkers. Om te voorkomen dat mensen zo vroeg mogelijk komen werken om maar een parkeerplekje voor de deur te hebben, worden er vaste afspraken gemaakt over wanneer de parkeerplaatsen gebruikt mogen worden. Om dit onderwerp op luchtige wijze bespreekbaar te maken, is een filmpje gemaakt waarin een medewerker juist wel razend vroeg opstaat en met haar auto naar het pand scheurt om maar op tijd te zijn voor een plekje. Het andere filmpje brengt op ludieke wijze het onderwerp samen werken in één pand ter sprake. Het zijn nu eenmaal zes verschillende bedrijven met elk hun eigen gewoonten. Dan is ineens werkruimte moeten delen niet altijd even makkelijk. Al voor de verhuizing van de verschillende zorgbedrijven krijgt het management van alle betrokken bedrijven een informatiepakket met [Samen delen, Samenwerken...]

6 Eenmaal ingehuisd wordt een feestelijke openingsbijeenkomst georganiseerd in de tuin. De samenwerking wordt bij de heropening van het pand symbolisch gestart door in de tuin een berkenboompje te planten. De berk symboliseert een nieuwe start waarbij vernieuwing, potentie tot verandering en het open staan voor andere richtingen en doelen voorop staan. De boom staat voor onzelfzuchtigheid en anderen helpen bloeien. Een mooie symboliek voor een pand dat ooit bestemd was voor maar één ggzbedrijf en er nu zes huisvest. De transitie mag absoluut geslaagd worden genoemd. Zonder een slimme communicatiestrategie en de uitvoering daarvan die niet alleen de medewerkers mee heeft gekregen, maar ook heeft ondersteund, zou de samenwerking niet zo snel op gang zijn gekomen. In het communicatieplan zat ruimte voor de verschillende bedrijven met hun eigen organisatieculturen, maar de doelstelling was onderlinge betrokkenheid en samenwerking, meer efficiëncy door meer ontmoeten. Mission accomplished. De onderlinge samenwerking komt al snel op gang. Ondanks zes verschillende culturen stemmen de bedrijven de werkprocessen zoveel mogelijk op elkaar af. De eerste duidelijke voorbeelden zijn al zichtbaar: medewerkers van het ene zorgbedrijf doen intakes voor het andere zorgbedrijf zodat de wachtlijsten verkort worden. Ook de cliënten profiteren dus duidelijk van de keuze om dichter bij elkaar te gaan zitten. Collega s van verschillende organisaties komen elkaar nu veel meer tegen wat een gezonde kruisbestuiving teweeg brengt. De lijntjes zijn veel korter geworden. Het helpt om niet meer op een eilandje te zitten, aldus één van de medewerkers. Werk 3.0 is een initiatief van de Parnassia Groep samen met een aantal partners dat zijn sporen heeft verdiend in de wereld van HNW. Vooral wat betreft de implementatie bij organisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Wij delen graag onze kennis en ervaring met u. Voor meer informatie of vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marc Baars, projectleider Werk

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van adoptie Definitie Context: 3 trends maken adoptie onvermijdelijk Checklist voor een adoptieplan Het resultaat:

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Gezinsmanagement bij BJAA: de volgende generatie. in beeld extra

Gezinsmanagement bij BJAA: de volgende generatie. in beeld extra Gezinsmanagement bij BJAA: de volgende generatie Over de doorontwikkeling van gezinsmanagement naar generiek gezinsgericht werken, wijkgericht werken en uitvoerdersoverleg met in plaats van over gezinnen.

Nadere informatie

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie