Digipanel over FC Den Bosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digipanel over FC Den Bosch"

Transcriptie

1 Digipanel over FC Den Bosch Afdeling O&S Januari 2011

2 Inleiding Aanleiding FC Den Bosch zit in financiële problemen en staat daardoor onder verscherpt toezicht van de KNVB. De voetbalclub heeft het afgelopen seizoen verlies geboekt door teruglopende sponsorinkomsten en dalende TV-gelden. FC Den Bosch wil de financiële huishouding weer op orde krijgen. Voor hulp doet de club daarbij een beroep op de gemeente. De gemeenteraad wil graag weten hoe de inwoners hierover denken. Daarom heeft zij het Digipanel ingeschakeld. Vragenlijst Aan het Digipanel is een aantal vragen gesteld over de betrokkenheid, imago en betekenis van FC Den Bosch voor de inwoners van s-hertogenbosch. Ook is aan het panel gevraagd in hoeverre ze kunnen instemmen met een aantal scenario s onder welke steunverlening door de gemeente mogelijk zou zijn. Respons Het onderzoek naar het imago en draagvlak van een financiële ondersteuning van FC Den Bosch door de gemeente heeft een uitstekende respons gehaald. Vergeleken bij de eerdere panelbevragingen heeft het panel bovengemiddeld gereageerd. Er zijn ongeveer panelleden benaderd waarvan er bijna hebben gereageerd. De respons bedroeg daarmee ruim 70%. Weging Ten einde vertekening te voorkomen van de resultaten door een onevenwichtige verdeling van de groep respondenten worden de resulaten gewogen naar de daadwerkelijke verdeling over de bevolking van s-hertogenbosch. De cijfers worden gewogen naar geslacht, leeftijdsgroep en wijk. Daarmee zijn de uitkomsten in redelijke mate representatief te noemen. Korte samenvatting De panelleden hebben geen of weinig gevoel van betrokkenheid met de club. Het maakt ze weinig uit wat anderen van de club vinden. Een ruime van de panelleden vindt FC Den Bosch belangrijk. FC Den Bosch wordt vooral als een volksclub gezien. Ongeveer geeft aan wel eens een wedstrijd bezocht te hebben, alleen heeft men in het afgelopen jaar nauwelijks een wedstrijd bezocht. Het bezoek dateert veelal van langer geleden. Op de vraag of s-hertogenbosch zonder een betaald voetbalclub kan zijn de meningen verdeeld. Er zijn meer mensen die vinden dat s-hertogenbosch zonder kan dan andersom. Voetbal wordt niet als dé sport van s-hertogenbosch gezien. Andere sporten krijgen de voorkeur. In geen van de 4 voorgelegde stellingen is een meerderheid te vinden voor financiële ondersteuning. Het draagvlak voor financiële ondersteuning door de gemeente is erg beperkt voor wat betreft een onvoorwaardelijke steun of een eigen bijdrage door de bevolking in de vorm van de verhoging van de OZB met. Indien FC Den Bosch iets substantieels terugdoet door zelf te bezuinigen of een gelijkwaardige maatschappelijke inspanning verricht dan ontstaat er meer draagvlak voor ondersteuning.

3 Betrokkenheid bij FC Den Bosch Lage betrokkenheid Aan de panelleden is de vraag voorgelegd in welke mate men betrokkenheid voelt met de voetbalclub FC Den Bosch. Op een schaal van 1 tot 5 kon men een gevoel van betrokkenheid uitdrukken. Globaal kan men stellen dat de panelleden weinig of geen gevoel van betrokkenheid hebben met de club. Op een schaal van 1-5 is de gemiddelde schaalscore 1,6. Uitgesplitst naar politieke achtergrond is de betrokkenheid veelal het grootst bij stemmers op locale politieke partijen. Zie figuur 1. Figuur 1 Gevoel van betrokkenheid met FC Den Bosch naar politieke achtergrond (schaal 1-5) Knillis Bosch Belang TON VVD Leefbaar CDA SP Rosmalens Belang Pvda D66 GROENLINKS Naamloze lijst Judith Hendrickx Niet gestemd Totaal 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,7 1,6 2, De meeste panelleden (7) geven aan niet betrokken te zijn bij FC Den Bosch. Als er betrokkenheid is dan blijft die veelal bij het volgen van FC Den Bosch in de media. Zo n van het panel geeft aan betrokken te zijn als toeschouwer. Zie figuur 2. Figuur 2 Op welke manier bent u ook daadwerkelijk betrokken bij de club FC Den Bosch (N=3.888) Ik ben niet betrokken Volg FC Den Bosch in de media Toeschouwer Anders, namelijk: Seizoenskaarthouder Clubkaarthouder Sponsor Vrijwilliger 0% 0% 2 7 0% 20% 60% 80%

4 Van de panelleden heeft 3 ooit wel eens een wedstrijd gevolgd van FC Den Bosch. Van deze groep bezoekers heeft bijna de helft (4) dat afgelopen jaar nog gedaan. 5 daarentegen niet. Indien we het bezoek het afgelopen jaar afzetten tegen het hele panel dan heeft 1 het afgelopen jaar een wedstrijd bezocht. Het maakt ze overwegend weinig uit wat anderen van de club vinden. Een ruime van de panelleden vindt het heel belangrijk wat anderen van FC Den Bosch vinden. Zie figuur 3. Figuur 3 Stellingen over FC Den Bosch (N=3.888) Ik vind het heel belangrijk wat anderen van FC Den Bosch vinden Als ik over FC Den Bosch praat, dan praat ik over wij in plaats van zij. 7 1 Als iemand FC Den Bosch prijst, voelt dat als een persoonlijk compliment % 20% 60% 80% 100% (Helemaal) mee eens Niet mee eens/ niet mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet, geen mening Op de vraag naar de waarden waarmee FC Den Bosch wordt geassocieerd konden de panelleden een waarde aangeven tussen 1 en 5. Gevraagd naar de waarden waarmee men FC Den Bosch verbindt valt op dat men FC Den Bosch vooral als een volksclub beschouwd. Zie figuur 4. Figuur 4 Als u aan FC Den Bosch denkt, welke waarden passen daar volgens u het beste bij? Elitair 4,1 Volksclub Amateuristisch 2,6 Professioneel Statisch 2,7 Dynamisch Niet deskundig 2,7 Deskundig Ongeinteresseerd 2,9 Betrokken Onbetrouwbaar 2,9 Betrouwbaar

5 Betaald voetbal in s-hertogenbosch Eenderde voor betaald voetbal Op de stelling Een sportstad als 's-hertogenbosch kan niet zonder een betaald voetbalclub is verdeeld gereageerd. Er zijn meer mensen (4) die vinden dat s-hertogenbosch zonder een betaald voetbalclub kan dan andersom (3). Indien we naar partijachtergrond kijken dan zijn het iets meer de stemmers op de locale partijen die van mening zijn dat het betaald voetbal voor s- Hertogenbosch behouden dient te worden. Zie figuur 5. Figuur 5 stelling Een sportstad als 's-hertogenbosch kan niet zonder een betaald voetbalclub (N=3.888) TON 6 2 Leefbaar 5 2 VVD Knillis Bosch Belang 3 1 CDA 3 1 PvdA SP Naamloze lijst van Judith Hendrickx 2 5 Rosmalens Belang % GROEN LINKS D Niet gestemd Totaal % 20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Helemaal) mee eens Niet mee eens/ niet mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet, geen mening Hockey op één Voetbal wordt niet als dé sport van s-hertogenbosch gezien. Andere sporten krijgen de voorkeur. s-hertogenbosch wordt in de eerste plaats als een hockeystad gezien, gevolgd door basketbal. Voetbal komt op de derde plaats. van de digipanelleden heeft daarvoor gekozen. Zie figuur 6. Figuur 6 Welke sporten vindt u het meest bij 's-hertogenbosch passen? (N=3.888) Hockey Basketbal Voetbal Turnen Rugby Paardensport Anders, namelijk: Atletiek Honkbal Weet niet, geen mening % 20% 60% 80%

6 Beperkt draagvlak Aan de digipanelleden is een viertal stellingen voorgelegd over financiële steun aan FC Den Bosch. In geen van de 4 geschetste stellingen is een meerderheid te vinden voor financiële ondersteuning. Het draagvlak voor financiële ondersteuning door de gemeente is erg beperkt ( (helemaal) mee eens) voor wat betreft een onvoorwaardelijke steun. Een eigen bijdrage door de bevolking in de vorm van de verhoging van de OZB met vindt nog minder steun. Hier is slechts van de panelleden het (helemaal) mee eens. Indien FC Den Bosch iets substantieels terugdoet door zelf te bezuinigen is 3 van de panelleden het hiermee (helemaal) mee eens. Indien FC Den Bosch een gelijkwaardige maatschappelijke inspanning gaat verrichten dan ontstaat er meer draagvlak voor ondersteuning. 3 van de panelleden is het hier (helemaal) mee eens. De opvattingen van het gehele panel en naar politieke partij worden in de volgende figuren nader tegen het licht gehouden. Zie figuren 7 t/m 10. Figuur 7 Stelling 1: FC Den Bosch kan een onvoorwaardelijk beroep doen op de gemeente bij financiële problemen (N=3.888) TON 30% 6 Leefbaar % Bosch Belang Knillis 7 SP 7 VVD 8 PvdA 8 Rosmalens Belang 1 7 Naamloze lijst van Judith Hendrickx 9 CDA 8 GROEN LINKS 8 D66 9 Niet gestemd Totaal 8 0% 20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Helemaal) mee eens Niet mee eens/ niet mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet, geen mening Figuur 8 Stelling 2: Ik ben voor financiële steun aan FC Den Bosch ook als ik daarvoor zelf moet betalen (bijvoorbeeld door een verhoging van de OZB met ) (N=3.888) TON 8 Leefbaar 6 1 VVD 8 PvdA 8 Rosmalens Belang 8 CDA 90% SP 8 Naamloze lijst van Judith Hendrickx 9 D66 9 GROEN LINKS 9 Niet gestemd 1 7 Totaal 8 0% 20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Helemaal) mee eens Niet mee eens/ niet mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet, geen mening

7 Figuur 9 Stelling 3: Ik ben voor financiële steun als FC Den Bosch in ruil daarvoor fors op de salarissen en personeel van FC Den Bosch gaat bezuinigen (N=3.888) TON 50% 1 3 SP 20% 3 Bosch Belang GROEN LINKS VVD PvdA Knillis 3 1 CDA Naamloze lijst van Judith Hendrickx D % 4 Rosmalens Belang Leefbaar Niet gestemd Totaal 3 1 0% 20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Helemaal) mee eens Niet mee eens/ niet mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet, geen mening Figuur 10 Stelling 4: Ik ben voor financiële steun aan FC Den Bosch als ze in ruil daarvoor een gelijkwaardige maatschappelijke inspanning verrichten (N=3.888) TON Knillis 4 3 Naamloze lijst van Judith Hendrickx SP PvdA 1 3 VVD 1 4 GROEN LINKS 20% 3 CDA D Bosch Belang Leefbaar Rosmalens Belang Niet gestemd Totaal % 20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Helemaal) mee eens Niet mee eens/ niet mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet, geen mening Maatschappelijke betrokkenheid belangrijk Op de vraag Vindt u het belangrijk dat FC Den Bosch maatschappelijk betrokken is? wordt door 7 bevestigend geantwoord. Aan deze groep is vervolgens gevraagd wat dit dan voor soort activiteiten zouden moeten zijn. Het meest genoemd is het organiseren van projecten voor kansarme jongeren. Zie figuur 11.

8 Figuur 11 Welk soort maatschappelijke activiteiten zou FC Den Bosch moeten ondersteunen? (N=2.806) Organiseren van projecten voor kansarme jongeren 5 Bevorderen van sportparticipatie 4 Betrokkenheid bij projecten rondom tegengaan schooluitval Ondersteuning projecten voor gehandicapte jongeren 3 3 Verzorgen van lessen in het onderwijs 1 Anders, namelijk: 0% 20% 60%

9

10 Tabellenboek Digipanel FC Den Bosch

11 Tabel 1 Uitslag enquête naar achtergrond geslacht, leeftijd en opleiding Total Bent u een: Jong Jong middelbare leeftijd Oudere middelbare leeftijd Ouderen opleiding vrouw man Laag Midden Hoog Col % Aantal Col % Col % Col % Col % Col % Col % Col % Col % Col % In welke mate voelt u betrokkenheid met de 1 66, , 55, 66, 64, 66, 67, 57, 63, 70, voetbalclub FC Den Bosch? (Geeft u een 1 dan voelt 2 15, , 18, 17, 15, 14, 15, 14, 15, 15, u zich minimaal betrokken bij FC Den Bosch geeft u 3 9, 431 6, 13, 7, 10, 10, 10, 13, 10, 8, een 5 - Gevoel van betrokkenheid 4 4, 216 2,0% 8, 5, 5,0% 5, 4, 7, 5, 3, 5 3, 117 1, 4, 3, 3, 3, 2, 6,0% 4, 1, Betrokkenheid Toeschouwer 8, 327 2, 14, 11, 8, 9, 4, 10, 11, 6, Clubkaarthouder 0, 22 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, Seizoenskaarthouder 1, 66 0, 3, 2, 2, 1, 1,0% 2, 3, 1,0% Vrijwilliger 0, 11 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Sponsor 0, 15 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Volg FC Den Bosch in de media 20, ,0% 31, 18, 18, 21, 23, 26, 21, 19,0% Anders, namelijk: 5, 202 4, 5, 5,0% 4, 6, 4, 5, 6, 4, Ik ben niet betrokken 71, , 57, 72,0% 74, 68, 71, 62, 67, 75, Ik vind het heel belangrijk wat anderen van FC Den Helemaal mee eens 2, 87 1, 3, 1, 2,0% 2, 2, 4, 3, 1, Bosch vinden. Mee eens 8, 374 5, 11, 5, 9,0% 7, 10, 18, 8, 5, Niet mee eens/ niet mee oneens 19, , 21, 16, 17, 19, 21, 22,0% 21, 17, Mee oneens 18, , 21, 17, 19, 21, 16, 14, 17, 20, Helemaal mee oneens 42, , 37, 47, 46, 42, 34, 25, 39, 47, Weet niet, geen mening 9, , 4, 11, 5, 6, 13, 14, 9, 7, Als ik over FC Den Bosch praat, dan praat ik over wij Helemaal mee eens 2, 113 1, 4, 2, 2, 2, 2, 6, 3, 1, in plaats van zij. Mee eens 5, 248 3, 9, 5, 6, 6, 5, 12, 7, 3, Niet mee eens/ niet mee oneens 8, 391 7, 10, 4, 9, 9, 10, 14, 10, 6, Mee oneens 17, , 20, 17, 13, 18, 18, 15, 17,0% 17, Helemaal mee oneens 54, , 50,0% 56, 60, 57, 47, 33, 50, 62, Weet niet, geen mening 10, , 6, 13, 6, 5, 14, 17, 11, 8, Als iemand FC Den Bosch prijst, voelt dat als een Helemaal mee eens 2, 100 1, 3, 1, 3, 2, 2, 6, 3, 1, persoonlijk compliment. Mee eens 7, 305 4, 11, 8, 6, 7, 7, 14, 8, 5,0% Niet mee eens/ niet mee oneens 15, , 17, 14, 15, 14, 16, 20,0% 19,0% 11, Mee oneens 17, ,0% 17, 16, 13, 20,0% 18, 15,0% 16,0% 18, Helemaal mee oneens 48, , 45, 48, 54, 51,0% 42, 29, 43,0% 56, Weet niet, geen mening 9,0% , 5, 10, 5, 5, 13,0% 13, 10, 7, Heeft u wel eens een wedstrijd van FC Den Bosch Ja 35, , 52, 34, 36, 42, 30, 42, 42, 30, bezocht? Nee 64, , 47, 65, 63, 57, 69, 57, 57, 69, Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een wedstrijd van Meer dan 5 keer 10, 163 6, 12, 11, 12, 9, 10, 16, 13, 6, FC Den Bosch bezocht? 2 tot 5 keer 16, , 19, 20, 14, 15, 15, 22, 19, 13,0% 1 keer 17, , 16, 15, 16, 21,0% 15,0% 13, 13, 21, 0 keer 55, , 50, 52, 56, 53, 59, 48, 53, 58, Waarden (1) Elitair - Volksclub (5) 1 3, 163 4, 3, 2,0% 1, 3, 7, 11, 4, 1, 2 2, 96 1, 3, 2, 1, 2,0% 3, 5, 3, 1, 3 19, ,0% 14, 20, 16,0% 17, 21, 20, 21, 17, 4 31, , 34, 36, 32, 32, 26, 23, 30, 34, 5 42, , 43, 38, 48, 44, 41, 38, 40, 45,0% Waarden (1) Amateuristisch - Professioneel (5) 1 16, , 17, 15, 12, 15,0% 19, 20, 16, 14, 2 23, , 26, 27, 31, 22, 17, 16, 24, 25, 3 41, , 36, 38, 38, 43, 43, 38, 42, 41, 4 16,0% , 17, 17, 14, 16, 14, 17, 14, 16, 5 2, 103 2, 2,0% 0, 1, 2, 4,0% 7, 2, 1, Waarden (1) Statisch, stilstaand - Dynamisch,levendig 1 12, , 14, 9,0% 8, 12, 18, 20, 14, 10, (5) 2 20, , 24, 15, 27, 22, 18, 17, 21, 21, 3 52, , 44, 60, 50, 50,0% 49, 39, 50, 56, 4 11, 458 9, 14, 13, 11, 11, 9, 15, 11, 10, 5 2, 98 2, 2, 1, 2, 2, 3, 7, 2, 1, Waarden (1) Niet deskundig - Deskundig (5) 1 11, , 13, 7, 8, 11, 17, 17, 13, 9, 2 18, , 22,0% 16, 22, 19, 17, 14, 17, 20, 3 54, , 48, 61, 55, 53, 50, 44, 53, 58, 4 12, , 14, 14, 12, 12, 12, 17,0% 14,0% 11, 5 1, 70 1, 1, 0, 0, 2, 2, 6, 1, 0, Waarden (1) Ongeïnteresseerd - Betrokken (5) 1 11, , 11, 7,0% 9, 11, 15, 17, 13, 8, 2 13, , 15, 11, 14, 12, 14, 11, 12, 14,0% 3 49, , 42, 52, 49, 50,0% 47, 39, 47, 53, 4 21,0% , 24, 24, 21, 21, 17, 22,0% 20, 20, 5 4, 188 4, 5, 5,0% 5, 4, 4, 9, 5, 3, Waarden (1) Onbetrouwbaar - Betrouwbaar (5) 1 10,0% 425 9,0% 11, 6, 9,0% 10, 13, 14, 10, 8, 2 12,0% 500 9, 14, 10, 12, 13, 11, 9, 13, 11, 3 56, ,0% 49, 59, 58,0% 55, 53, 43, 54, 60, 4 18, ,0% 20, 20, 18, 18, 16, 21, 17, 17, 5 3, 135 3, 3, 2, 2, 3,0% 5, 10, 3, 1, In hoeverre bent u het eens met de stelling: Een Weet niet, geen mening 5, 178 9, 2, 7, 5, 4, 6, 7, 5,0% 6,0% sportstad als 's-hertogenbosch kan niet zonder een Helemaal mee eens 13, 481 9, 17, 16, 14, 11, 11, 28, 15, 8, betaald voetbalclub. Mee eens 20,0% , 19, 24, 22, 18, 16, 18, 20, 20,0% Niet mee eens/ niet mee oneens 17, , 13, 17, 17, 16, 20,0% 14, 17, 18, Mee oneens 18, , 19, 16,0% 17, 20, 19, 13,0% 17, 20, Helemaal mee oneens 24, ,0% 27, 18, 22, 29, 26, 17, 23, 26, Sporten Voetbal 40, , 45, 50, 39, 37, 35, 55, 44, 34, Hockey 69, , 75, 67, 73, 67, 70, 60, 69, 72,0% Basketbal 49, , 57, 48, 55, 51, 43, 52, 49, 48, Rugby 18, , 16, 22, 20, 15, 16,0% 12, 18, 19, Turnen 26, , 19, 23, 27,0% 27, 27, 21, 25, 28,0% Honkbal 3, 147 4, 3, 3, 4, 2, 5,0% 3, 3, 4, Atletiek 9, , 8, 7, 5, 9, 14, 13, 7, 9, Paardensport 15, , 14, 10, 12, 16, 20, 14, 14, 16, Anders, namelijk: 10, 418 8, 11, 8, 7, 12, 10, 8, 10, 10, Weet niet, geen mening 10, , 7, 8, 9,0% 11, 11, 12, 10, 9, FC Den Bosch kan een onvoorwaardelijk beroep doen Helemaal mee eens 1, 64 0, 2, 2,0% 1, 1, 2, 3, 2, 0, op de gemeente bij financiële problemen Mee eens 4, 163 4, 5, 6, 4, 4,0% 4, 12,0% 6, 2, Niet mee eens, niet mee oneens 8, 308 8, 7, 9, 7, 7, 7, 14, 11, 4, Mee oneens 22, , 20, 24, 22, 20, 23,0% 23,0% 20, 23, Helemaal mee oneens 59, , 61,0% 52, 61, 64,0% 59, 39, 55, 66, Weet niet, geen mening 3, 94 4, 2, 5, 2, 3,0% 2, 7, 4, 2,0% Ik ben voor financiële steun aan FC Den Bosch ook Helemaal mee eens 1, 44 0, 2, 3, 1, 0, 1, 3,0% 2, 0, als ik daarvoor zelf moet betalen (bijvoorbeeld door Mee eens 3,0% 126 1, 4, 2, 3, 2, 3, 5, 2, 2, een verhoging van de OZB met ) Niet mee eens, niet mee oneens 5, 190 5,0% 6, 8, 4, 4, 4, 10, 8,0% 2, Mee oneens 14, , 14, 13, 13, 13, 15, 15, 14, 14,0% Helemaal mee oneens 73, , 70, 68, 75, 76,0% 73, 59, 69, 78, Weet niet, geen mening 2, 71 3,0% 1, 2, 1, 2, 2, 5, 2, 1, Ik ben voor financiële steun als FC Den Bosch in ruil Helemaal mee eens 9, 358 8, 10, 7, 7, 9, 11, 14, 10, 7, daarvoor fors op de salarissen en personeel van FC Mee eens 26, , 25, 30, 26, 23, 26, 30, 25, 26,0% Den Bosch gaat bezuinigen Niet mee eens, niet mee oneens 18,0% , 15, 16, 19, 17, 19,0% 16, 18, 18,0% Mee oneens 13, , 16, 15, 14, 13, 11, 8, 13, 15,0% Helemaal mee oneens 26,0% , 28, 23, 26, 29, 24, 20, 24, 27, Weet niet, geen mening 6, 242 9,0% 4, 6, 6, 6, 7, 8, 7, 5, Ik ben voor financiële steun aan FC Den Bosch als ze Helemaal mee eens 9, 370 7, 11, 9, 8, 10, 8, 11, 8, 9,0% in ruil daarvoor een gelijkwaardige maatschappelijke Mee eens 29, ,0% 27,0% 34, 30, 24, 30, 32, 29,0% 29, inspanning verrichten Niet mee eens, niet mee oneens 16, , 15,0% 16, 18, 16, 16, 19, 17, 15, Mee oneens 12, , 13, 14, 10, 12, 11, 8, 11, 13, Helemaal mee oneens 26, ,0% 29, 20, 26, 30, 27,0% 19, 25, 28, Weet niet, geen mening 5, 206 7, 3, 5, 4, 5, 7,0% 9, 7, 3, Vindt u het belangrijk dat FC Den Bosch Ja 74, ,0% 71,0% 77, 79, 74, 69, 72, 71, 77, maatschappelijk betrokken is Nee 12, 551 8, 16, 9, 9, 11, 16, 12,0% 12, 11, Weet niet, geen mening 13,0% , 12, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 10, Maatschappelijke ondersteuning Verzorgen van lessen in het onderwijs 14, , 16, 18, 16, 14, 10, 9, 19, 13, Betrokkenheid bij projecten rondom tegengaan 37, , 37, 36, 37, 37, 37, 31, 34, 40, schooluitval Ondersteuning projecten voor gehandicapte jongeren 31, , 31, 28, 26, 28, 38, 47, 37, 24, Organiseren van projecten voor kansarme jongeren 57, , 55,0% 49, 51, 57, 67, 58, 55, 57, Bevorderen van sportparticipatie 48, , 49, 57, 56, 47, 35,0% 35, 43, 53, Anders, namelijk: 3, 110 3, 3, 1, 4, 5, 2, 1, 2, 4,

12 Tabel 2 Uitslag enquête naar politieke achtergrond Total Op welke partij heeft u bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gestemd? In welke mate voelt u betrokkenheid met de voetbalclub FC Den Bosch? (Geeft u een 1 dan voelt u zich minimaal betrokken bij FC Den Bosch geeft u een 5 - Gevoel van betrokkenheid Betrokkenheid Ik vind het heel belangrijk wat anderen van FC Den Bosch vinden. Als ik over FC Den Bosch praat, dan praat ik over wij in plaats van zij. Als iemand FC Den Bosch prijst, voelt dat als een persoonlijk compliment. Heeft u wel eens een wedstrijd van FC Den Bosch bezocht? Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een wedstrijd van FC Den Bosch bezocht? Waarden Elitair (1) - Volksclub (5) Waarden Amateuristisch (1) - Professioneel (5) Waarden Statisch, stilstaand (1) - Dynamisch,levendig (5) Waarden Niet deskundig (1) - Deskundig (5) Waarden Ongeïnteresseerd (1) - Betrokken (5) Waarden Onbetrouwbaar (1) - Betrouwbaar (5) In hoeverre bent u het eens met de stelling: Een sportstad als 's- Hertogenbosch kan niet zonder een betaald voetbalclub. Sporten FC Den Bosch kan een onvoorwaardelijk beroep doen op de gemeente bij financiële problemen Ik ben voor financiële steun aan FC Den Bosch ook als ik daarvoor zelf moet betalen (bijvoorbeeld door een verhoging van de OZB met ) Ik ben voor financiële steun als FC Den Bosch in ruil daarvoor fors op de salarissen en personeel van FC Den Bosch gaat bezuinigen Ik ben voor financiële steun aan FC Den Bosch als ze in ruil daarvoor een gelijkwaardige maatschappelijke inspanning verrichten Vindt u het belangrijk dat FC Den Bosch maatschappelijk betrokken is Maatschappelijke ondersteuning Naamloze lijst van GROEN Rosmalens Bosch Judith Niet gestemd PvdA VVD CDA SP LINKS Belang Belang Leefbaar Knillis TON D66 Hendrickx Col % Col % Col % Col % Col % Col % Col % Col % Col % Col % Col % Col % Col % Col % Aantal 1 66, ,0% 61, 65,0% 66, 75, 67, 58, 58,0% 47, 43, 71, 80, 66,0% 2 15, , 15, 18, 14,0% 13, 13, 13, 26, 16, 36, 18, 17, 13, 3 9, 431 9, 13,0% 8, 11, 7, 14, 12, 3, 11, 12, 6, 7, 4 4, 216 5, 5, 4, 4, 2, 3, 7, 9, 12, 6, 3, 6, 5 3, 117 1, 4, 3, 2, 0, 2,0% 7, 2, 12,0% 1, 0, 2, 6, Toeschouwer 8, 327 5,0% 13, 8, 5, 5, 9, 14, 6, 22, 12, 4, 8, Clubkaarthouder 0, 22 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, Seizoenskaarthouder 1, 66 1,0% 3, 1, 0, 1, 6, 2, 4, 0, 4, Vrijwilliger 0, 11 0, 0, 0, 0, 0, Sponsor 0, 15 0, 1,0% 0, 0, 3, 0, 0, Volg FC Den Bosch in de media 20, , 27, 24, 17, 14, 22, 23, 18, 29, 33, 17, 13, 18,0% Anders, namelijk: 5, 202 4, 4, 3, 7,0% 2, 5, 6, 4, 17, 18,0% 4, 1, 6, Ik ben niet betrokken 71, ,0% 62, 67, 72, 80, 70, 65, 75, 53, 47, 79, 84, 71,0% Helemaal mee eens 2, 87 1, 2, 2, 2, 0, 1, 3, 2, 14, 3, 1, 2, 4,0% Mee eens 8, ,0% 8, 9, 8, 6, 6, 16, 13, 6, 9, 5, 1, 9, Niet mee eens/ niet mee oneens 19, , 19, 22, 24, 13, 23, 23, 19, 24,0% 17, 11, 11, 18, Mee oneens 18, ,0% 21, 23, 14, 21, 12, 11, 13, 22, 19, 21, 15, 14, Helemaal mee oneens 42, , 42, 34, 45, 39, 44, 41, 31, 26, 28, 53, 62, 38, Weet niet, geen mening 9, 289 8,0% 6,0% 8, 4, 18, 10, 4, 19, 6, 21, 6, 6, 14, Helemaal mee eens 2, 113 1, 3, 2, 2,0% 0, 2,0% 5, 2, 12, 2, 1,0% 2, 5, Mee eens 5, 248 5, 6, 10, 4, 4, 4,0% 9, 12, 5, 9,0% 2, 9, Niet mee eens/ niet mee oneens 8, 391 9, 8, 9, 9, 5, 8, 14, 20, 9, 14, 6, 1,0% 8, Mee oneens 17, , 19, 21, 21, 12, 20, 13, 10, 14, 25, 13, 18, 13, Helemaal mee oneens 54, ,0% 54, 47, 55, 57, 51, 50,0% 50, 50, 37, 68, 71, 46, Weet niet, geen mening 10, , 7, 8, 6, 19, 13, 7, 3, 7, 11, 7, 7, 15, Helemaal mee eens 2, 100 1, 3, 3, 2, 0, 1, 6,0% 4, 3, 0, 2, 5, Mee eens 7, 305 9, 6, 8, 7, 4, 4, 11, 9, 12, 10, 6, 10, Niet mee eens/ niet mee oneens 15, , 17, 14, 20, 12,0% 11, 19,0% 31, 15, 10, 7, 14, 15, Mee oneens 17, , 19, 22, 17, 14, 16, 15, 10, 23, 25, 14, 20, 14, Helemaal mee oneens 48, , 47,0% 44, 46, 52, 55, 40, 29, 37, 40, 66, 55, 40, Weet niet, geen mening 9,0% 283 8, 7, 6, 6, 15, 9,0% 6, 18, 7,0% 9, 5, 6, 13, Ja 35, , 43, 41, 32, 23, 42, 43,0% 38, 55,0% 66, 27, 28, 36,0% Nee 64, , 56, 58, 67, 76, 57, 57,0% 61, 45,0% 33, 72, 71, 64,0% Meer dan 5 keer 10, 163 6, 11, 11, 5, 4, 9,0% 20, 11, 21, 11, 5, 21, 2 tot 5 keer 16, , 19, 12,0% 14, 16, 15, 19, 13,0% 15, 16,0% 9, 17, 1 keer 17, ,0% 18, 13, 29, 19, 20, 6, 56, 18,0% 15, 16, 10,0% 0 keer 55, ,0% 50, 62, 50, 59, 55, 54, 19, 44, 72, 69, 83, 51, 1 3, 163 5, 2, 3, 6, 3, 6, 7, 2, 1,0% 3, 2, 1, 3, 2 2, 96 3,0% 2, 4, 3, 1, 1, 4, 1, 10, 0, 2, 3 19, , 14, 19, 20, 15, 24, 19, 31,0% 12, 7, 21, 15, 26, 4 31, , 32, 27, 31, 37, 29, 27, 31, 42, 21, 30, 35, 26, 5 42, , 48,0% 45, 37, 43,0% 38, 41, 33, 43, 56, 45, 47, 39, 1 16, , 17, 21, 14, 16, 17, 19, 18, 11, 23, 14, 12,0% 12, 2 23, , 29, 20, 21, 25,0% 21, 19, 26, 15, 28, 24, 26, 20, 3 41, , 36, 32, 41, 45, 48, 38,0% 33, 51, 34, 41, 45, 48, 4 16,0% , 15, 21, 19, 11, 9, 18, 19, 17, 12,0% 18, 12, 13, 5 2, 103 3, 1, 3, 3,0% 0, 1, 4, 2, 4, 1, 0, 4,0% 4, 1 12, , 14, 19, 11, 9, 11, 15, 8, 11, 28, 12,0% 7, 11, 2 20, ,0% 23, 17, 20, 19, 20, 19, 11, 15, 22, 21, 26, 15,0% 3 52, , 47, 43, 49,0% 61, 58, 46, 70, 52, 35, 58,0% 59, 55, 4 11, , 11, 16, 15,0% 9, 8,0% 13, 8, 16, 12, 8, 1, 11, 5 2, 98 2, 2, 3, 3, 0, 1,0% 5,0% 1, 3, 1, 0, 6, 5, 1 11, , 11, 14, 10, 9, 14, 12, 9, 10, 29, 12, 6, 12,0% 2 18, , 19, 20, 17, 18, 21,0% 14, 10, 16, 20, 19, 25,0% 15, 3 54, , 57, 48, 50, 60, 50, 53, 73, 55,0% 37, 59, 53, 55, 4 12, , 9, 14, 17, 12,0% 12, 15, 5, 17, 10, 9, 13, 12, 5 1, 70 1, 1, 2, 2, 0, 0, 4, 1, 2, 0, 2, 4, 1 11, , 9, 18, 10, 9, 11, 15, 21, 9, 18, 10, 4, 10, 2 13, ,0% 16, 13, 11, 12, 8, 11, 10,0% 6, 14, 15, 16,0% 10,0% 3 49, ,0% 43, 40, 51, 55, 56, 43, 50, 57, 34, 52, 62, 55, 4 21,0% , 24, 21,0% 22, 19, 20, 22, 13, 21, 17, 20,0% 10, 15, 5 4, 188 3, 5, 6, 4, 3,0% 2, 7, 4, 5, 15, 1, 6,0% 8, 1 10,0% 425 9, 10, 13, 8, 8, 11, 13, 19, 5, 16, 7, 7, 9, 2 12,0% ,0% 15, 13, 9, 10, 8, 10, 5, 10, 17, 14,0% 10, 8, 3 56, , 53, 44, 58, 64, 58, 49, 58, 59, 35, 65, 68, 56, 4 18, , 18, 23, 19, 15, 20, 21, 6, 17, 13, 12, 11, 18, 5 3, 135 4, 2, 5, 4,0% 1, 1, 5, 9, 6, 16, 0, 2, 6, Weet niet, geen mening 5, 178 4, 2, 5, 4, 10, 3, 5, 7, 5, 7, 4, 10, 11, Helemaal mee eens 13, , 15, 13, 12, 8, 10, 19, 31, 13, 40, 4, 4, 20,0% Mee eens 20,0% , 22, 22, 15, 16, 15, 18, 24, 24, 21, 18, 22, 23, Niet mee eens/ niet mee oneens 17, , 14, 18,0% 22, 21, 21, 17, 8, 15, 5,0% 21, 8, 12, Mee oneens 18, , 19, 19,0% 20, 18, 16, 15, 15, 15, 7, 23,0% 29, 11, Helemaal mee oneens 24, , 24, 21, 24, 24, 33, 24, 12, 25, 17, 28, 25,0% 20, Voetbal 40, , 43, 44, 40, 36, 36, 47, 44,0% 47, 63, 33, 29, 47, Hockey 69, , 80, 79, 58, 63, 66, 69, 59,0% 87, 60, 79, 65, 54, Basketbal 49, , 52, 52, 45, 39, 56, 53, 47, 64, 66, 52, 40, 44,0% Rugby 18, , 17, 13, 17,0% 25, 9, 16,0% 40, 22, 16, 22, 20, 13, Turnen 26, , 24, 24, 26, 36, 28, 21, 19, 16,0% 12, 27, 26, 20, Honkbal 3, 147 4,0% 2, 2, 5,0% 4,0% 6, 3, 1, 2,0% 2, 4, 4,0% 3, Atletiek 9, , 6, 10, 10, 11, 5, 9, 4, 7, 5, 11, 10, 8, Paardensport 15, , 18, 17, 17, 12, 11, 13, 17, 12, 18,0% 14, 10, 13, Anders, namelijk: 10, , 10, 10, 8, 10, 9, 9, 9,0% 9, 7, 6, 10, 13, Weet niet, geen mening 10, , 7,0% 8, 12,0% 11, 15, 11,0% 7, 2, 9, 8, 23, 12, Helemaal mee eens 1, 64 0, 2, 0, 2, 0, 2, 5, 3, 6,0% 0, 3, 2, Mee eens 4, 163 6, 4, 2, 6, 2, 4, 5, 10, 9,0% 23, 1, 7, Niet mee eens, niet mee oneens 8, 308 8, 6, 10, 7, 6, 11, 12, 8,0% 9, 1, 4, 0, 13, Mee oneens 22, ,0% 22,0% 27, 21, 23, 15, 17, 14, 25, 19, 24, 16, 20, Helemaal mee oneens 59, , 62, 57, 57, 65, 61, 56,0% 44, 54, 49, 67, 78, 44,0% Weet niet, geen mening 3, 94 3, 1, 1, 4, 2, 4, 2, 20, 2, 1, 11, Helemaal mee eens 1, 44 2, 2, 0, 2, 0, 1, 4, 3, 0, 0, Mee eens 3,0% 126 2, 4, 3,0% 1,0% 0, 3, 5, 4, 15, 9, 1, 1, 2, Niet mee eens, niet mee oneens 5, 190 6, 4,0% 6, 5, 4, 8, 9, 9, 1, 3, 2, 0, 10, Mee oneens 14, , 12, 18, 16, 15, 8, 10, 14, 20, 19, 13, 12, 13, Helemaal mee oneens 73, , 76, 71, 71, 76, 77, 68, 49, 59, 68, 81, 82, 64, Weet niet, geen mening 2, 71 1, 0, 0, 3, 2, 1, 1, 18, 2, 1, 1, 7, Helemaal mee eens 9, 358 8, 9, 10, 14, 5, 7, 9, 4, 9, 15, 5, 9, 12, Mee eens 26, , 27, 24, 26, 31, 19, 28, 10, 26, 34, 23,0% 23, 24, Niet mee eens, niet mee oneens 18,0% ,0% 15, 22, 19, 15, 25, 16, 22, 14,0% 10, 20, 11, 18,0% Mee oneens 13, , 16, 13, 11, 14, 10, 13, 13, 10, 7, 13, 11, 10, Helemaal mee oneens 26,0% , 28, 24, 21, 24, 30, 27, 28, 29, 27, 29, 33, 21, Weet niet, geen mening 6, 242 6, 3, 4, 7, 7, 6, 3, 21, 10, 4, 7, 9, 13, Helemaal mee eens 9, 370 7, 10, 6, 11, 5, 10, 14, 6, 18, 14, 7, 15, 10,0% Mee eens 29, , 29, 31, 30, 33, 21, 20, 27, 29, 37, 28, 27, 27, Niet mee eens, niet mee oneens 16, ,0% 15, 17, 17, 20, 19, 15, 12, 10, 11, 14, 13, 19, Mee oneens 12, ,0% 11, 14, 13, 11, 14, 12, 11, 8, 2, 15, 4, 9, Helemaal mee oneens 26, , 29, 27,0% 21, 24, 27, 33, 20, 27, 31, 29, 30, 19,0% Weet niet, geen mening 5, 206 5, 3, 3, 5, 4,0% 7,0% 2, 21, 5, 1, 5, 9, 15,0% Ja 74, , 73, 74, 79, 76, 66, 76, 55, 73, 76, 77, 78, 73,0% Nee 12, , 13, 12, 10, 11, 10, 15, 20, 7, 20,0% 10, 8, 11, Weet niet, geen mening 13,0% , 13, 13, 10, 11, 23, 8,0% 23, 18, 3, 11, 12, 15, Verzorgen van lessen in het onderwijs 14, , 20, 12,0% 12, 9, 22, 12, 12, 9, 24, 10, 11, 14, Betrokkenheid bij projecten rondom tegengaan schooluitval 37, , 35, 39, 31, 43, 36, 35, 28, 41,0% 37, 41, 36, 29, Ondersteuning projecten voor gehandicapte jongeren 31, , 30, 39, 34, 20, 31, 31,0% 33, 41, 41, 22,0% 13, 50, Organiseren van projecten voor kansarme jongeren 57, , 49, 57, 63, 66, 44, 56, 57, 60, 26, 57, 62, 49,0% Bevorderen van sportparticipatie 48, , 54, 41, 41, 46, 51, 52, 52, 42, 58, 57, 58, 41, Anders, namelijk: 3, 110 1, 2, 5,0% 2, 4, 4, 3, 1, 6, 3, 10, 3,

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Rapportage 27 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 5824 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die bij de Tweede Kamerverkiezingen in

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

23 november Onderzoek: Proces Wilders

23 november Onderzoek: Proces Wilders 23 november 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

24 mei Onderzoek: Formatie: D66 wil niet met CU

24 mei Onderzoek: Formatie: D66 wil niet met CU 24 mei 2017 Onderzoek: Formatie: D66 wil niet met CU Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

25 maart Onderzoek: Aanslagen in Brussel

25 maart Onderzoek: Aanslagen in Brussel 25 maart 2016 Onderzoek: Aanslagen in Brussel Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

OZB peiling

OZB peiling OZB peiling 2013-2014 Februari 2014 Inleiding De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief,

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Wat zegt de Tilburgse kiezer?

Wat zegt de Tilburgse kiezer? Wat zegt de Tilburgse kiezer? De resultaten van de exitpoll van de Tilburgse gemeenteraadsverkiezing 2014 DEMOS Centrum voor Beter Bestuur en Burgerschap Julien van Ostaaijen, Koen van der Krieken, Sabine

Nadere informatie

16 mei Onderzoek: Formatie is vastgelopen: wat nu?

16 mei Onderzoek: Formatie is vastgelopen: wat nu? 16 mei 2017 Onderzoek: Formatie is vastgelopen: wat nu? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Verkiezingen Europees Parlement Hoe stemden de inwoners van de bij de verkiezingen voor het Europees Parlement? Wijkt hun stemgedrag af van de landelijke uitslag? En, welke en werden

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Eenheid Strategische Ontwikkeling

Eenheid Strategische Ontwikkeling Eenheid Strategische Ontwikkeling Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Colofon Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Europa

Onderzoek verkiezingsthema Europa Onderzoek verkiezingsthema Europa Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 22.055 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 5 tot en met 7 september 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering Vernieuwing van lokaal bestuur in Enschede Het is positief over de plannen rond de gekozen burgemeester. Effecten van recente wetswijzigingen, waardoor de gemeenteraad meer kaders moet stellen en controleren,

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat 9 december 2014 Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie?

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? 16 januari 2017 Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

17 maart 2017. Onderzoek: EU-top over vluchtelingencrisis

17 maart 2017. Onderzoek: EU-top over vluchtelingencrisis 17 maart 2017 Onderzoek: EU-top over vluchtelingencrisis Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport 15 juli 2017 Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit gemiddeld 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa 20 juni 2016 Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

28 november Onderzoek: Mantelzorgen

28 november Onderzoek: Mantelzorgen 28 november 2014 Onderzoek: Mantelzorgen 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

28 oktober Onderzoek: Twee jaar kabinet Rutte II

28 oktober Onderzoek: Twee jaar kabinet Rutte II 28 oktober 2014 Onderzoek: Twee jaar kabinet Rutte II Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV 20 feb 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

31 Oktober Onderzoek: Buma en de aftapwet

31 Oktober Onderzoek: Buma en de aftapwet 31 Oktober 2017 Onderzoek: Buma en de aftapwet Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011-31 jan. 2011- Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 31 januari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan?

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Rapportage 26 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 18.557 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 18 februari

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen PROVINCIALE STATEN 18 MAART Inhoud Hoe hebben inwoners van de regio bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gestemd? Wat zou in de regio de grootste partij zijn en wie is de

Nadere informatie

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek?

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? 29 november 2016 Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Samenwerking in de zorg kan beter denken zowel zorggebruikers als artsen

Samenwerking in de zorg kan beter denken zowel zorggebruikers als artsen Deze publicatie is een uitgave van het IVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen, Lode Wigersma & Judith D. de Jong. Samenwerking in de zorg kan beter

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

National Elections for the House of Representatives 2010

National Elections for the House of Representatives 2010 National Elections for the House of Representatives 2010 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 Datum december 2010 Auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording. De raad in beeld. LelyStads Panel. Onderzoek&Statistiek. December Onderzoek&Statistiek. Onderzoek&Statistiek

Onderzoeksverantwoording. De raad in beeld. LelyStads Panel. Onderzoek&Statistiek. December Onderzoek&Statistiek. Onderzoek&Statistiek Uw raad laat (niet) naar Uw raad laat (niet) naar Onderzoeksverantwoording zich raden zich raden De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad December 2012 LelyStads Panel Onderzoek&Statistiek

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

68% van de ondervraagden vindt dat de Arabische landen Israel moeten erkennen als staat voor het Joodse volk.

68% van de ondervraagden vindt dat de Arabische landen Israel moeten erkennen als staat voor het Joodse volk. BIJNA 70% VAN NEDERLANDERS WIL ARABISCHE ERKENNING VAN ISRAEL ALS STAAT VOOR HET JOODSE VOLK Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel en het afscheid

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

19 maart Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen

19 maart Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen 19 maart 2015 Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN 4 maart 2017 In deze peiling besteedden we speciale aandacht aan vier gebeurtenissen: twee debatten (RTL- en Radio 1-debat), de manier waarop Henk Krol de verlaging van

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

26 december Onderzoek:

26 december Onderzoek: 26 december 2016 Onderzoek: Verwachtingen 2017 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart Zet de daling in opkomst zich door? En is er in de regio ook winst voor de lokale partijen en D66 te zien? Het Onderzoekcentrum zet in deze factsheet

Nadere informatie

Debat. Debatbezoek. Onderwerpen van debat

Debat. Debatbezoek. Onderwerpen van debat Bewonerspanel Utrecht peiling maart 2011 Van 14 t/m 27 maart 2011 heeft de gemeente Utrecht een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over het bezoeken van debatten,

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Basisscholen in Oud-West

Basisscholen in Oud-West Basisscholen in Oud-West Van 21 februari tot en met 27 februari 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de samenstelling van de basisscholen in Oud-West. In totaal 346 van de 875

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Onderzoek nucleaire top

Onderzoek nucleaire top Onderzoek nucleaire top Rapportage 17 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 19.523 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 10 februari tot en met 14 februari

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Enquete fusie. Juni 2014

Enquete fusie. Juni 2014 Enquete fusie Juni 204 Enquete fusie In de periode 2 t/m 22 mei 204 is de enquete opengesteld via internet, social media en schriftelijk In totaal respondenten; representatieve steekproef voor Bussum Iets

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Bos en Lommer: sport, openbare ruimte en verkiezingen

Bos en Lommer: sport, openbare ruimte en verkiezingen Bos en Lommer: sport, openbare ruimte en verkiezingen Van 20 tot en met 28 april 2009 konden de leden van het Digitaal Burgerpanel Bos en Lommer meedoen aan de tweede meting. De enquête betrof drie onderwerpen:

Nadere informatie

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren?

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Rapportage 3 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 23.727 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 25 februari tot

Nadere informatie

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., en Jong, J.D. de. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars.

Nadere informatie

Kiezersvoorkeuren in Amsterdam

Kiezersvoorkeuren in Amsterdam Kiezersvoorkeuren in Amsterdam In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart peilt OIS in opdracht AT de politieke voorkeur van Amsterdammers. Vooruitlopend daarop is een eerste verkennend onderzoek

Nadere informatie

Tabellenboek Ervaringen van patiënten met het gebruik van medicatie bij samenwerking in de zorg

Tabellenboek Ervaringen van patiënten met het gebruik van medicatie bij samenwerking in de zorg Tabellenboek Ervaringen van patiënten met het gebruik van medicatie bij samenwerking in de zorg Behorende bij de volgende publicatie Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener,

Nadere informatie

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak.

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL en Nictiz, behorend bij de ehealth-monitor 2017. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Anne Brabers, Ilse Swinkels, Britt van Lettow en Judith

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten vijfde peiling Oktober 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 5 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van de

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN. Gemeente Wijdemeren Oktober 2016

ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN. Gemeente Wijdemeren Oktober 2016 . ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN Gemeente Wijdemeren Oktober 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

24 augustus 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na Thalys

24 augustus 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na Thalys 24 augustus 2015 Onderzoek: Veiligheidsgevoel na Thalys Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.953 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 28 augustus 2012. Over het

Nadere informatie

Tabel 1: Heeft u een vrijwillig eigen risico bovenop uw verplicht eigen risico? 2012 (n=823)

Tabel 1: Heeft u een vrijwillig eigen risico bovenop uw verplicht eigen risico? 2012 (n=823) Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith D. de Jong en Anne E.M. Brabers. Toename van verzekerden die kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Vooral mannen,

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie