De heer V. Rapport Maliebaan CG Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer V. Rapport Maliebaan 75 3581 CG Utrecht"

Transcriptie

1 De heer V. Rapport Maliebaan CG Utrecht Utrecht,9 mei 2014 Betreft: Advies voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering Geachte heer Rapport, Na ons prettig onderhoud waarin u uw financiële situatie en wensen kenbaar gemaakt heeft, hebben we een analyse uitgevoerd. De inkomensanalyse is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens over uw actuele financiële situatie. Uiteraard gaan we zorgvuldig met deze vertrouwelijke informatie om. We hebben uw financiële wensen en doelstellingen geïnventariseerd met betrekking tot uw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van deze wensen en doelstellingen hebben we een financieel rapport opgesteld. Voorafgaand aan de offerte worden uw financiële wensen en doelstellingen samengevat. Bij de offerte zijn ook de belangrijkste zaken uit de polisvoorwaarden opgenomen. Op basis van de verstrekte informatie sluit het scenario Voorstel Standaard het beste aan bij uw situatie. We adviseren u om uw arbeidsongeschiktheidsverzekering onder te brengen bij Avero Schadeverzekeringen N.V. op het product Avero Inkomen Continue Compleet ao. Als het rapport nog vragen oproept of als u eens van gedachte wilt wisselen, neem dan gerust contact met ons op. Graag staan we u bij in uw keuze en u bent dan ook van harte welkom voor een vervolggesprek. Met vriendelijke groet, Finac B.V.

2 Financieel Rapport voor V. Rapport Maliebaan CG Utrecht Inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering

3 Inhoud Inleiding... 4 Uw gezinssituatie... 5 Uw beroep... 7 Uw bedrijf... 8 Uw inkomen... 9 Uw vermogenspositie Uw vermogenspositie (vervolg) Uw pensioenen en verzekeringen Toekomstige financiele situatie Kennis en ervaring Risicobereidheid Scenario s Offerte Polisvergelijking Opdracht tot bemiddeling en beheer... 22

4 Inleiding De doelstelling van dit rapport is u inzicht te verschaffen in de noodzakelijke stappen om uw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid op het gewenste peil te houden. Het rapport geeft een passend advies inzake uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het advies is gebaseerd op uw financiële wensen en doelstellingen. Wij, Finac B.V., verklaren dan ook dat we adviesdiensten voor de consument verrichten in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Bij het vinden van een verzekeringsproduct dat het beste aansluit bij uw situatie is de dekking van het verzekeringsproduct leidend geweest maar is de premie niet uit het oog verloren. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de professionele vergelijkingssoftware Rolls. De analyse is gebaseerd op uw actuele financiële situatie. Er zijn vele veranderingen denkbaar die van invloed kunnen zijn op uw financiële situatie. We adviseren u om direct contact met ons op te nemen als zich zo n verandering voor doet. Zo kunnen we tijdig het advies bijstellen opdat u geen onnodig extra financiële risico s loopt. Bij de analyse is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de fiscale regelgeving.

5 Uw gezinssituatie Client Bezoekadres Maliebaan CG Utrecht NL Naam V. Rapport Geboortedatum Geslacht Man Nationaliteit Nederland Burgerlijke staat Onbekend Huwelijkse voorwrd n.v.t. BSN Roker Nee Gestopt per n.v.t. Telefoonnr. Privé Telefoonnr. Zakelijk Privé Zakelijk Partner Kinderen

6 Gezondheidsvragen Lengte 185 Gewicht 80 BMI 23,37 U bent in de afgelopen 8 ar eens of,meerdere keren voor een Nee arbeidsongeschiktheids-, levens-, of ongevallenverzekering afgewezen? U bent in de afgelopen 8 ar eens of meerdere keren voor een Nee arbeidsongeschiktheids-, levens-, of ongevallenverzekering op bijzondere voorwaarden geaccepteerd? U heeft in de afgelopen 10 ar een WAO/WIA of een WAZ uitkering ontvangen Nee of aangevraagd? U bent om medische redenen beperkt in het uitoefenen van uw beroep of Nee werk? U staat onder controle of behandeling van een huisarts,specialist of een Ja psycholoog of u heeft in de afgelopen 12 maanden een specialist of een psycholoog bezocht? U bent in de afgelopen 12 maanden door een ongeval of ziekte vaker dan 3 Nee keer en/of langer dan 3 weken aaneengesloten arbeidsongeschikt geweest? Toelichting Huisarts i.v.m. een verkoudheid 3 maanden geleden

7 Uw beroep Beroepsgegevens Beroep Accountant Nevenberoep Genoten opleiding Is benodigd HBO of WO opleiding afgerond Ja Sinds wanneer zelfstandig Eerder zelfstandig geweest Nee Zakelijke kilometers per ar 5000 Houtbewerking Niet Werkuren per week t/m 40 Specificatie werkzaamheden aangeduid in procenten Administratieve zaken 30 % Verkoop 10 % Commercieel 0 % Handenarbeid 0 % Indien Handenarbeid 50% of meer bedraagt, hier specificeren Werken met machines en/of gevaarlijke 0 % stoffen Werken op hoogte en/of boven 0 % schouderhoogte Tillen en/of bukken 0 % Overig 0 % Handenarbeid totaal 0 % Toezichthouden/Leidinggeven/Adviseren 40 % Rij-instrueren 0 % Sportinstrueren 0 % Surveilleren 0 % Onderwijzen 0 % Zakelijke reizen binnenland 10 % Zakelijke reizen buitenland 10 % Chauffeuren binnenland, anders dan reizen 0 % Chauffeuren buitenland, anders dan reizen 0 % Percentage uren totaal 100 %

8 Uw bedrijf Bedrijfsgegevens Naam Voorbeeld Accountants Rechtsvorm Eigendom Ja Oprichtingsdatum KVKNummer Website Bezoekadres Maliebaan CG Utrecht NL

9 Uw inkomen Inkomen U zelf Partner Geschatte Winst uit onderneming komend ar n.v.t. Winst uit onderneming vorig ar n.v.t. Winst uit onderneming 2 ar terug n.v.t. Winst uit onderneming 3 ar terug n.v.t. Bruto arinkomen uit loondienst eigen bedrijf n.v.t. Bruto arinkomen uit loondienst elders n.v.t. Percentage belastingaftrek 0% Toelichting Eerder in loondienst gewerkt, gemiddeld inkomen de laatste drie ar is ,- geweest

10 Uw vermogenspositie Onroerende zaken Omschrijving Woning WOZ-Waarde Hoofdsom Rente % Rentevst Begindatum Einddatum Restschuld % Kapitaalverzekeringen Rekeningen Volgnummer 1 Soort Bank Bedrag Rente 2% Volgnummer 2 Soort Bank Bedrag Rente 3%

11 Uw vermogenspositie (vervolg) Overige bezittingen Toelichting Vermogenspositie

12 Uw pensioenen en verzekeringen Huidige arbeidongeschiktheidsverzekering Maatschappij/product NIET Ingangsdatum n.v.t. Eindleeftijd Verzekerd bedrag 0 Toelichting Ouderdomspensioen Uitkeringsvorm Periodieke uitkering Kapitaal/verzekerde rente Ingangsdatum Einddatum Toekomstige financiele situatie Mijn financiële situatie over de afgelopen 3 ar was: Ik kan mijn financiële situatie inschatten [ ] Toereikend om de vaste lasten te dekken [ X ] Ontoereikend om de vaste lasten te dekken

13 tot Inkomenschatting toekomst Ik ga in de toekomst meer/minder werken Welke verandering verwacht u in de komende 5 ar in uw persoonlijke situatie? Toelichting financiële situatie Over circa 20 ar ,- Cliënt Stijging Gelijkblijvend [ ] [ X ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Partner Verhuizen Erfenis Ontvangen van een schenking Kinderen (kinderwens) Studiekosten voor kinderen Inkomen (Andere baan, eigen bedrijf,pensionering) Overig, zie toelichting Kennis en ervaring Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u arbeidongeschikt wordt? Waarom wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Gedeeltelijke voortzetting huidige inkomenssituatie In welke mate volgt u wat er op de financiële markt gebeurt? In welke mate bent u bekend met begrippen als risicoverzekering, WIA, ANW? Toelichting algemene kennis en ervaring Genoeg Genoeg maandelijks Matig Risicobereidheid In welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl? Verwacht u over voldoende middelen te beschikken om uw oudedagvoorziening te kunnen bekostigen? Verwacht u over voldoende middelen te beschikken bij arbeidongeschiktheid of overlijden? Is uw partner bereid om financiële middelen in te zetten bij uw arbeidsongeschiktheid? Kunt u leven met financiële risico s Bent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers? Vanaf welke leeftijd denkt u dat u kunt voorzien in uw oudedagsvoorziening? 67 Hoeveel maanden denkt u het eigen risico in geval van arbeidsongeschiktheid kunt 3 dragen? Ruim Gedeeltelijk Ja Ja Ik waag wel eens een gokje maar vermijd grotere risico's levensstijl omlaag bijstellen

14 Scenario s Scenario 1: Voorstel Standaard Wilt u een uitkering in geval van een zwangerschap? nee Wilt u een (nagenoeg) volledige uitkering in geval van een nee zwangerschap? Geen inkomenstoetsing bij arbeidsongeschiktheid gewenst? nee Wilt u dekking bij alle voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid? Uitkeringsduur tot eindleeftijd gewenst? Sommenverzekering gewenst? Verzekerd bedrag rubriek A Verzekerd bedrag rubriek B Optierecht meeverzekeren Ongevallen uitkering nee Motorrisico meeverzekeren n.v.t. Tariefsoort standaard Contractsduur 1 ar Eindleeftijd 67 Wachttijd voor rubriek A 60 dagen Wachttijd voor rubriek B 12 maanden Stijging voor AO CBS Stijging na AO CBS AO-drempel rubriek A 25% AO-drempel rubriek B 45% AO-criterium Beroepsarbeidongeschiktheid Toelichting: Dit scenario is tot stand gekomen op basis van de verstrekte informatie. Hieronder volgt een toelichting op het samengestelde scenario: Met het beschikbare vermogen voor de wachttijd (16250) kunnen 84 dagen overbrugd worden. Daarom is gekozen voor een wachttijd voor rubriek A van 60 dagen. Het verzekerd bedrag voor rubriek A en B is 80% van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 ar en het geschatte inkomen voor het komend ar. Er wordt een inkomensstijging verwacht. Daarom is gekozen om het optierecht mee te verzekeren. Omdat de verzekerde heeft aangegeven niet heel goed op de hoogte te zijn van zijn situatie bij arbeidsongeschiktheid, is gekozen voor een contractsduur van 1 ar. Het vermogen van 0 is voldoende om 0 ar te overbruggen. Daarom is gekozen voor een eindleeftijd van 67 ar. Vermogensopbouw op 67 rige leeftijd: Om de verzekering in de toekomst op peil te houden met het inkomen is gekozen om de verzekerde bedragen en de uitkering te laten stijgen met een CBS-index. Vanwege de aard van de werkzaamheden van de verzekerde is als ao-criterium beroepswerkzaamheden gekozen. Aansluitend bij het ao-criterium is een AO-drempel van 25% voor rubriek A en 45% voor rubriek B gekozen.

15 Offerte, Avero Inkomen Continue Compleet ao Deze offerte heeft als uitgangspunt het scenario Voorstel Standaard Het betreft hier het product: Avero Inkomen Continue Compleet ao Dit product sluit voor 100 % aan op uw wensen. De onderdelen waarop afgeweken is van het scenario Voorstel Standaard zijn: Stijging voor AO rubriek B cbs (2,50%) Stijging na AO rubriek B cbs (2,50%) AO-drempel rubriek B 25 % De arpremie in het eerste ar bedraagt: 3412 incl. poliskosten De arpremie over de gehele looptijd laat de volgende premieontwikkeling zien: Begindatum Reken leeftijd Verzekerd bedrag Rubriek A Verzekerd bedrag Rubriek B Premie Rubriek A Premie Rubriek B Vaste toeslag Jaarpremie Risico voor de maatschappij , ,04 42, , , ,09 52, , , ,91 58, , , ,70 65, , , ,05 65, , , ,37 65, , , ,83 65, , , ,44 65, , , ,41 65, , , ,61 65, , , ,34 65, , , ,54 65, , , ,36 65, , , ,88 65, , , ,19 65, , , ,35 65, , , ,47 65, , , ,76 65, , , ,15 65, , , ,81 65, , , ,99 65, , , ,58 65, , , ,75 65, , , ,68 65, , , ,52 65, , , ,26 65, , , ,08 65, , , ,20 65, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Bij deze berekening stijgen de verzekerde bedragen met een CBS-index van 2,50 %. Deze stijging is slechts een indicatie van de verzekerde bedragen in de toekomst.bij de berekening is rekening gehouden met het doelgroeptarief accountants.

16 Offerte, REAAL Ondernemers AOV Deze offerte heeft als uitgangspunt het scenario Voorstel Standaard Het betreft hier het product: REAAL Ondernemers AOV Dit product sluit voor 97 % aan op uw wensen. De onderdelen waarop afgeweken is van het scenario Voorstel Standaard zijn: Overige aandoeningen muv het post-whiplashsyndroom Stijging voor AO rubriek B 3 % Stijging na AO rubriek B 3 % Wachttijd rubriek A 1 maand AO-drempel rubriek B 25 % De arpremie in het eerste ar bedraagt: 4475 incl. poliskosten De arpremie over de gehele looptijd laat de volgende premieontwikkeling zien: Begindatum Reken leeftijd Verzekerd bedrag Rubriek A Verzekerd bedrag Rubriek B Premie Rubriek A Premie Rubriek B Vaste toeslag Jaarpremie Risico voor de maatschappij , ,96 103, , , ,43 103, , , ,65 103, , , ,40 103, , , ,36 103, , , ,66 103, , , ,65 103, , , ,21 103, , , ,90 103, , , ,89 103, , , ,36 103, , , ,47 103, , , ,40 103, , , ,22 103, , , ,21 103, , , ,52 103, , , ,42 103, , , ,90 103, , , ,40 103, , , ,00 103, , , ,95 103, , , ,42 103, , , ,77 103, , , ,07 103, , , ,57 103, , , ,72 103, , , ,50 103, , , ,35 103, , ,00 0,00 0,00 0, Bij de berekening is een maximaal no-claim percentage toegepast van 20,00 %

17 Offerte, Klaverblad Royaal Plus AOV Deze offerte heeft als uitgangspunt het scenario Voorstel Standaard Het betreft hier het product: Klaverblad Royaal Plus AOV Dit product sluit voor 94 % aan op uw wensen. De onderdelen waarop afgeweken is van het scenario Voorstel Standaard zijn: Stijging voor AO rubriek B cbs (1,55%) Stijging na AO rubriek B 2 % AO-drempel rubriek B 25 % De arpremie in het eerste ar bedraagt: 4076 incl. poliskosten De arpremie over de gehele looptijd laat de volgende premieontwikkeling zien: Begindatum Reken leeftijd Verzekerd bedrag Rubriek A Verzekerd bedrag Rubriek B Premie Rubriek A Premie Rubriek B Vaste toeslag Jaarpremie Risico voor de maatschappij , ,94 0, , , ,07 0, , , ,40 0, , , ,79 0, , , ,31 0, , , ,28 0, , , ,71 0, , , ,70 0, , , ,24 0, , , ,24 0, , , ,91 0, , , ,13 0, , , ,03 0, , , ,58 0, , , ,90 0, , , ,78 0, , , ,43 0, , , ,95 0, , , ,13 0, , , ,19 0, , , ,01 0, , , ,81 0, , , ,48 0, , , ,12 0, , , ,64 0, , , ,24 0, , , ,81 0, , , ,36 0, , , ,65 0, , Bij deze berekening stijgen de verzekerde bedragen met een CBS-index van 1,55 %. Deze stijging is slechts een indicatie van de verzekerde bedragen in de toekomst.naam van het tarief zoals gebruikt door de maatschappij: Standaardtarief met index en een arlijks stijgende uitkering van 2%

18 Polisvergelijking Avero Inkomen Continue Compleet ao REAAL Onderne mers AOV Actuele premie Termijn ar ar ar Klaverbl ad Royaal Plus AOV Arbeidsongeschiktheidscriterium Verzekerde ongeschikt volgens rubriek A Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A Verzekerde ongeschikt volgens rubriek B Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek B Arbeidsongeschiktheidsoorzaken Psychische stoornissen Bot-, spier- en gewrichtsaandoening (b.v. reuma, rug) Infectieziekten en parasitaire aandoeningen Nieuwvormingen (kanker) Bloed- en immuunaandoeningen Hormonale aandoening, voedings- en stofwisselingsstoornissen Zenuwstelselaandoening Oogaandoeningen Ooraandoenigen Hart- en vaataandoening Long- en ademhalingsaandoening Spijsverteringsaandoening Huidaandoening Aandoening urinewegen en geslachtsorganen Zeer zwaar hoofdletsel Verlamming (na ongeval of ruggenmergziekte) Derde graads brandwonden (min 20% van het lichaam) Coma Ongeval Overige aandoeningen beroepswerkzaamheden beroepswerkzaamheden

19 Omvang van de uitkering 0% tot 25% arbeidsongeschikt 0% van de arrente 25% tot 35% arbeidsongeschikt percentage arbeidsongeschiktheid 35% tot 45% arbeidsongeschikt percentage arbeidsongeschiktheid 45% tot 55% arbeidsongeschikt percentage arbeidsongeschiktheid 55% tot 65% arbeidsongeschikt percentage arbeidsongeschiktheid 65% tot 80% arbeidsongeschikt percentage arbeidsongeschiktheid 80% tot 100% arbeidsongeschikt percentage arbeidsongeschiktheid Duur van de uitkering tot overeengekomen eindleeftijd Inkomenstoets nee alleen bij aanvraag Correctiebepaling bij arbeidsongeschiktheid Voorlopige dekking Aantal maanden voorlopige dekking Door welk toedoen Maximale uitkering Sluimerdekking Overbruggingsregeling/Inlooprisico bij oversluiten Wachttijd Maximale wachttijd-onderbreking Gekozen wachttijd van toepassing na ongeval Gekozen wachttijd van toepassing bij zwangerschap Optierecht Verhogen arrente zonder medische waarborg mogelijk Standaard meeverzekerd Toepassen tot leeftijd Maximale stijging arrente zonder medische waarborg Periode waarin men arbeidsgeschikt moet zijn geweest Aantal keer verhoging mogelijk Termijn waarbinnen optierecht toegepast moet zijn Zwangerschap Uitkering Duur van uitkering Wachttijd ook van toepassing Minimale periode verzekerd voor bevallingsdatum Alleen als rubriek B ook meeverzekerd Medische keuring Keuring vereist indien leeftijd hoger dan max 30 dagen meeverzekerd ao door ongeval aangevraagde arrente gedurende maximaal 1 ar als gevolg van ophouden uitoefenen op polis vermelde beroep anders dan ao max 4 maanden meeverzekerd 4 weken 60 ar 10% van de arrente per ar 60 dagen voorafgaand aan optiedatum 1 keer per ar geen verzekerde arrente maximaal 16 weken 2 ar nee geen keuring vereist

20 Keuring vereist indien arrente rubriek A meer dan Keuring vereist indien arrente rubriek B meer dan Bloedonderzoek vereist indien arrente A meer dan Bloedonderzoek vereist indien arrente B meer dan Extra uitkering/vergoeding Vergoeding voor contra-expertise (geen arbitrage) Vergoeding voor periodiek geneeskundig onderzoek Vergoeding voor her- en/of omscholing Vergoeding voor revalidatie Vergoeding voor arbeidsdeskundige hulp Vergoeding voor rechtsbijstand Uitkering bij blijvende invaliditeit na ongeval Uitkering bij overlijden van verzekerde na ongeval Uitkering bij overlijden gezinslid/partner Daggelduitkering bij ziekenhuisopname Uitkering bij adoptie kind Vergoeding hulpverlening buitenland Geldigheidsgebied Bij vakantiereis Bij zakenreis Bij stationering in buitenland geen keuring vereist geen keuring vereist geen bloedonderzoek vereist geen bloedonderzoek vereist volledig 1 keer per 3 ar volledig na toestemming volledig na toestemming volledig geen vergoeding 2 keer arrente rubriek B arrente rubriek B geen uitkering geen uitkering geen uitkering geen vergoeding wereld wereld indien langer dan 2 maanden alleen na toestemming Uitsluitingen Ongeval terwijl alcohol gebruikt uitgesloten indien bloed-alcoholgehalte min 0,5 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt Geneesmiddelen uitgesloten indien niet medisch voorgeschreven Motorongeval tenzij meeverzekerd niet uitgesloten Opzegging Contractsduur Opzegtermijn Einde uitkering Recht op uitkering bij beëindiging verzekering Bij niet meer arbeidsongeschikt 1 ar (3 ar ook mogelijk zonder korting) dagelijks na afloop van eerste contracttermijn uitkering loopt door behalve bij: - geen of minder verzekerbaar belang - bereiken einddatum - overlijden van verzekerde - opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken - niet voldoen verschuldigde premie en kosten dag niet meer arbeidsongeschikt

21 Bij bereiken eindleeftijd Overlijden indien kostwinner Overlijden indien geen kostwinner Vrijstelling/restitutie Premievrijstelling in laatste verzekeringsar Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Restitutie bij beëindiging Restitutie bij arbeidsongeschiktheid Restitutie bij overlijden dag bereiken eindleeftijd 1 volledige maand na de dag van overlijden 1 volledige maand na de dag van overlijden, premie rubriek A en B, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B Bijzonderheden Eigen opmerking

22 Opdracht tot bemiddeling en beheer Utrecht, 9 mei 2014 Bemiddeling De kosten voor bemiddeling via Finac bedragen 300,- Deze kosten zijn gebaseerd op een reguliere medische en technische acceptatie. Wij begeleiden dan het proces van het aanleveren van de offerte, de aanvraag en het tot stand komen van de verzekering. Gekozen scenario: AOV verzekeraar: Opmerkingen: Jaarlijks onderhoud Als u de verzekering via Finac heeft afgesloten ontvangt u arlijks een onderhoudsbrief van ons. Aan hand van uw actuele financiële situatie beoordelen wij of de dekking van de verzekering nog aansluit bij uw omstandigheden. Ook informeren wij u over relevante wijzigingen in wetgeving of marktomstandigheden. De kosten voor dit onderhoud bedragen 150 per ar zolang de verzekering via Finac loopt. Als u hiermee akkoord gaat ontvangen wij graag een door u getekende kopie van deze brief van u retour. De genoemde tarieven zijn exclusief BTW en/of assurantiebelasting. Met vriendelijke groet, Voor akkoord, Finac BV V. Rapport

voor V. Rapport Maliebaan 75 3581 CG Utrecht Inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering

voor V. Rapport Maliebaan 75 3581 CG Utrecht Inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering Financieel Rapport voor V. Rapport Maliebaan 75 3581 CG Utrecht Inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering Inhoud Inleiding... 3 Uw gezinssituatie... 4 Uw beroep... 6 Uw bedrijf... 7 Uw inkomen... 8 Uw vermogenspositie...

Nadere informatie

Inventarisatie. ten behoeve van uw. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Inventarisatie. ten behoeve van uw. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inventarisatie ten behoeve van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wft AFM 12018846 Postbus 336 1800 AH Alkmaar KvK Alkmaar 37093327 t 072 564 26 69 f 072 564 29 31 BTW NL8095.51.925.B01 info@honigenhonig.nl

Nadere informatie

Inventarisatie. ten behoeve van een. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Inventarisatie. ten behoeve van een. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inventarisatie ten behoeve van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wij verzoeken u om dit formulier zover als mogelijk in te vullen en tezamen met de gevraagde bijlagen te mailen naar info@finac.nl 1

Nadere informatie

ten behoeve van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering

ten behoeve van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inventarisatie ten behoeve van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inventarisatie AOV. U aangeboden door Van Wiggen & De Groot assurantiën 1 Inleiding Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen

Nadere informatie

Inventarisatie. Ten behoeve van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Inventarisatie AOV. U aangeboden door Honig en Honig 1

Inventarisatie. Ten behoeve van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Inventarisatie AOV. U aangeboden door Honig en Honig 1 Inventarisatie Ten behoeve van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inventarisatie AOV. U aangeboden door Honig en Honig 1 Inhoud Inleiding... 3 Uw gezinssituatie... 4 Gezondheidsvragen... 5 Uw beroep...

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken:

3 Polissen onderling vergelijken: Arbeidsongeschiktheidscriterium Verzekerde ongeschikt volgens rubriek A Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A 1/3 Amersfoortse Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Inventarisatieformulier. ten behoeve van uw arbeidsongeschiktheidsrisico

Inventarisatieformulier. ten behoeve van uw arbeidsongeschiktheidsrisico Inventarisatieformulier ten behoeve van uw arbeidsongeschiktheidsrisico Inhoudsopgave In onderstaande inhoudsopgave treft u de verschillende onderwerpen aan die worden behandeld in dit inventarisatieformulier.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige

Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in de te nemen stappen om uw financiële situatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier ten behoeve van uw overlijdensrisico Pagina 1 Inhoudsopgave In onderstaande inhoudsopgave treft u de verschillende onderwerpen aan die worden behandeld in dit inventarisatieformulier.

Nadere informatie

Mevrouw M. Jansen De Vergelijker 104 3436 TR NIEUWEGEIN

Mevrouw M. Jansen De Vergelijker 104 3436 TR NIEUWEGEIN Mevrouw M. Jansen De Vergelijker 104 Uitgebreide AOV vergelijking voor: Mevrouw M. Jansen Uw adviseur: Arnoud Wennekus GSM 06 : 50 880 110 info@tune.nl TUNE! Financiële Diensten Tel: 030 6 30 88 30 Geboren:

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige Pagina 1 van 8 Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer Pagina 1 van 8 Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Scharenborg & Rijckenberg Versie 2010.07.26

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Scharenborg & Rijckenberg Versie 2010.07.26 Profiel ten behoeve van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Mijn persoonlijke gegevens: Voorletters, Achternaam Geslacht O Man O Vrouw Geboortedatum Straat, Huisnummer Postcode, Plaats Telefoonnummer

Nadere informatie

: % Verkoop/acquisitie : % Leidinggevend : % Reizen binnenland : % Reizen buitenland

: % Verkoop/acquisitie : % Leidinggevend : % Reizen binnenland : % Reizen buitenland Profiel ten behoeve van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Mijn persoonlijke gegevens: Voorletters, Achternaam Geslacht Geboortedatum Straat, Huisnummer Postcode, Plaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Financieel advies Particuliere relatie Inventarisatie Particulier. U aangeboden door Van Wiggen & De Groot assurantiën 1 Inleiding Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Bongers Assurantie Adviseurs B.V.

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Bongers Assurantie Adviseurs B.V. Profiel ten behoeve van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Persoonlijke gegevens: Voorletters, Achternaam Geslacht Man / Vrouw*) Geboortedatum Straat, Huisnummer Postcode, Plaats Telefoonnummer privé

Nadere informatie

Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan

Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan Mijn persoonlijke gegevens Voorletters, Achternaam Geslacht Geboortedatum Straat, huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Inleiding Alvorens een advies te geven, zijn wij als financieel adviseur verplicht ons een beeld te vormen van uw persoonlijke en financiële situatie. Dit Klantprofiel

Nadere informatie

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen o o Het Amersfoortse Ondernemersplan d e A d v i s e u r r o De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen v r u Productinformatiev e s i v A d e d o r Het Amersfoortse Ondernemersplan

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

(AOV) voor zelfstandig ondernemers

(AOV) voor zelfstandig ondernemers De AOV voor zelfstandig ondernemers Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Alleen de bijstand blijft over als u een

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheid

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheid Klantprofiel Arbeidsongeschiktheid 1 Uw bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Adres Postcode / Woonplaats Website Telefoonnummer zakelijk Telefoonnummer privé: E-mailadres KVK-nummer Is het bedrijf uw eigendom:

Nadere informatie

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving.

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving. Pagina 1 van 7 Checklist Pensioenanalyse IB-ondernemer Met uw persoonlijke pensioenanalyse krijgt u een duidelijk inzicht in uw financiële situatie. U kunt dan de juiste financiële beslissingen nemen voor

Nadere informatie

1,0 1,0. Kenmerken schade- /sommenverzekering. Vanaf welk verzekerd bedrag vindt bij aanvang van de verzekering een toetsing op het inkomen plaats?

1,0 1,0. Kenmerken schade- /sommenverzekering. Vanaf welk verzekerd bedrag vindt bij aanvang van de verzekering een toetsing op het inkomen plaats? Acceptatie voor Tariefsoort Welke tariefsoorten zijn mogelijk? afsluiting Kenmerken schade- /sommenverzekering Wachttermijn Welke wachttermijnen (in dagen) kunnen worden gekozen? Stijgende uitkering Is

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen Algemene informatie Arbeidsongeschiktheidverzekeringen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen De volledige AOV Deze verzekering biedt

Nadere informatie

Checklist arbeidsongeschiktheidsverzekering

Checklist arbeidsongeschiktheidsverzekering Checklist arbeidsongeschiktheidsverzekering Wanneer keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering uit? De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert uit bij arbeidsongeschiktheid. Daarbij wordt naar het

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV Klaverblad Verzekeringen Royaal Plus AOV en Royaal AOV Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat er

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Arbeidsmogelijkheden AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen... 2 De volledige AOV...

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam Tel.: 020 3080450 Fax: 020 3080459 E-mail: info@nieuwe-dag.nl Uw persoonlijke gegevens Naam en voorletter(s) man vrouw Geboortedatum - - Burgerservicenummer Straat

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoowaarden behorende bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV U heeft een offerte voor de Reaal UNIM AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld naar aanleiding van

Nadere informatie

WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken

WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken Omschrijving Code Polisvoorwaarden Wat is de officiële maatschappijcode voor de Polisvoorwaarden? Bijzonderheden Zijn er bijzonderheden? Verzekeraar Wie is de verzekeraar?

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid bij de Rabobank U heeft een onderneming en met de opbrengsten

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV

Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV 12 351 15-06 U heeft een offerte voor de UNIM Plus AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Opstap AOV

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Opstap AOV Klaverblad Verzekeringen Royaal Opstap AOV Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de Royaal Opstap AOV. In deze folder leest u wat er van u verwacht wordt als u arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inkomenszekerheid voor iedere ondernemer U weet dat u niet onaantastbaar bent.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Relatienummer (in te vullen door medewerker Schouten Zekerheid) Naam klant

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Klantprofiel ten behoeve van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Klantprofiel ten behoeve van een arbeidsongeschiktheidsverzekering Klantprofiel ten behoeve van een arbeidsongeschiktheidsverzekering 1 Uw persoonlijke gegevens Voorletters en achternaam Geslacht Aman Avrouw Geboortedatum MNP MNP MNNNP Straat en huisnummer aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U hebt plezier in uw werk. U

Nadere informatie

AOV I Inhoudsopgave:

AOV I Inhoudsopgave: Tarievenboek AOV I AOV I Inhoudsopgave: pagina AOV voor Zelfstandigen - Keuze... 2 AOV voor Zelfstandigen - Index... 10 Tarieven Keuze/Index... 12 AOV voor Zelfstandigen - Opbouw... 48 Tarieven Opbouw...

Nadere informatie

Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Ja Nee, uitsluitend via

Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Ja Nee, uitsluitend via Advocatenpolis Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Ja Nee, uitsluitend via Polisvoorwaarden modelnummer: LKDV 2007-01 STMAOV 2007 Verhogingsrecht 1x per jaar, max. 10% zonder medische waarborgen,

Nadere informatie

Reaal Ondernemers AOV

Reaal Ondernemers AOV Reaal Ondernemers AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Startende ondernemer Zelfstandige zonder personeel Vrije beroepsbeoefenaar Directeur-grootaandeelhouder 1. Wat is verzekerd? Met de Reaal

Nadere informatie

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Hieronder vindt u de verschillende variabelen waarmee u tijdens de vergelijking te maken krijgt. Deze variabelen zijn ieders van invloed op de premie de AOV. Aan de hand van deze variabelen kunt u uw AOV

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U heeft plezier in uw werk. U

Nadere informatie

Het Standaard Taf/Veza GoedGezekerd AOV voor de Zorg

Het Standaard Taf/Veza GoedGezekerd AOV voor de Zorg Het Standaard Taf/Veza GoedGezekerd AOV voor de Zorg Speciaal voor de zelfstandigen in de zorg hebben wij een inkomens- vangnetverzekering ontwikkeld die uw inkomen bij ziekte garandeert. Het product is

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT! Wat zijn de financiële gevolgen? Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven.

ARBEIDSONGESCHIKT! Wat zijn de financiële gevolgen? Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven. Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven. Emotioneel is het moeilijk te verwerken. U kunt uw leven niet meer leiden zoals u het zou willen. Naast emotioneel leed kan arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel Klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden.

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Productkenmerken

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Productkenmerken Productkenmerken Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook vandaag nog de ruime

Nadere informatie

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners Klantprofiel Versie Januari 2011 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van

Nadere informatie

Interpolis AOV voor medisch specialisten

Interpolis AOV voor medisch specialisten Interpolis AOV voor medisch specialisten Waarom dit aanbod? De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft gericht gezocht naar manieren om vaste uitgaven, die de dagelijkse praktijk van medisch specialisten

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering FASE KENNISMAKING EN ORIËNTERING Persoonlijke gegevens Voorletters Voornaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Burgerservicenummer Geboortedatum Geslacht Nationaliteit

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER relatienummer naam klant adres postcode telefoon overdag geboortedatum : :

Nadere informatie

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien: CLIËNTPROFIEL Wij laten ons financieel advies graag naadloos aansluiten bij uw situatie. Uw persoonlijke en financiële gegevens worden opgenomen in het Persoonlijk Jaarverslag. Ter voorbereiding op het

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse OndernemersPlan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. U bent ondernemer. Continuïteit van uw bedrijf is erg belangrijk. U laat zich niet buitenspel zetten

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak?

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Zelf voor zekerheid zorgen PRODUCTINFORMATIE In deze brochure treft u een uitleg aan van de meest voorkomende begrippen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Productkenmerken. De Actieve Ondernemers AOV. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Productkenmerken. De Actieve Ondernemers AOV. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Productkenmerken De Actieve Ondernemers AOV De Arbeidsmogelijkheden AOV sinds 1850 De Actieve Ondernemers AOV Periode arbeidsongeschiktheid Eigen riscotermijn 1 e jaar 2 e jaar

Nadere informatie

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN.

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN. Klantinventarisatie Cliënt Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Emailadres Thuis / Werk / Mobiel Privé / Zakelijk Nationaliteit + BSN Roker, niet meer sinds Bankrekeningnummer Beroep Burgerlijke

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering FASE KENNISMAKING EN ORIËNTERING Persoonlijke gegevens Voorletters Voornaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Burgerservicenummer(en kopie ID) Geboortedatum Geslacht

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER relatienummer : naam klant : adres : postcode : woonplaats: telefoon overdag

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Wat is uw als u niet meer kunt werken? Verkouden of grieperig is iedereen weleens. Als ondernemer

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: 1. Wat is verzekerd? 2. Waarom de Reaal UNIM AOV? 3. Zo blijf je gezond en veerkrachtig

Reaal UNIM AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: 1. Wat is verzekerd? 2. Waarom de Reaal UNIM AOV? 3. Zo blijf je gezond en veerkrachtig Reaal UNIM AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Medicus en paramedicus. Adviseur, zoals accountant, notaris, belastingadviseur, financieel planner, advocaat, controller, organisatieadviseur.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheid Productinformatie voor de adviseur Algemeen Allianz Inkomensverzekeringen biedt vijf verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in drie categorieën:

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

De Ondernemer ALLE. in één relaxed

De Ondernemer ALLE. in één relaxed De Ondernemer Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één relaxed overzicht wat u eerst moet weten Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 KlantProfiel & Risicoprofiel Naam: dhr. mw... Datum: Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële

Nadere informatie

Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer T. Test Opgesteld door: De heer PP Palm Maandag 21 oktober 2013 1 Inhoudsopgave In dit rapport

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering De onderdelen van het klantprofiel zijn gekoppeld aan de fases uit het adviesgesprek. INTRO/UITLEG: FASE KENNISMAKING EN ORIËNTERING Het ken-uw-klant-principe

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%)

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9406 - WIA Bodem (AO minder dan 35%) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie