Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst"

Transcriptie

1 Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst

2 Inleiding Het autobezit in Nederland daalt. Niet in de Achterhoek en niet in de gemeente Bronckhorst. Het aantal auto s in de gemeente is de afgelopen vijf jaar met zo n 200 personenauto s per jaar gestegen. 1 In 2012 telt Bronckhorst voertuigen, ruim daarvan zijn personenauto s. Al deze auto s hebben een parkeerplaats nodig. Op particuliere terreinen, bij bedrijven, thuis op de oprit of in de openbare ruimte. De auto staat vaker stil dan dat hij rijdt. In deze beleidsregels staan de parkeernormen voor de gemeente Bronckhorst. De normen moeten worden toegepast bij nieuwe ontwikkelingen en bij functieveranderingen. 1 Bron: Jaarcijfers Centraal Bureau voor de Statistiek Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 2

3 Wat zijn parkeernormen Parkeernormen zijn getallen die aangeven hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn voor een bepaalde functie. Het kan dan gaan over woningen, kantoren en supermarkten maar bijvoorbeeld ook over een camping of een manege. Iedere functie heeft een eigen parkeernorm. De normen die in deze beleidsregels zijn opgenomen en uit publicatie kencijfers voor parkeren en verkeersgeneratie van het CROW 2. Waarom parkeernormen Parkeernormen worden gebruikt om praktische en wettelijke redenen. Praktisch is het handig om met elkaar af te spreken hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn per functie. Op deze manier kan de gemeente van te voren toetsen of een nieuw of aangepast plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen. Hiermee wordt achteraf getouwtrek en mogelijke parkeeroverlast in de toest vooren. Wettelijk gezien vloeit het gebruik en toepassen van parkeernormen voort uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Binnen de Wro speelt het bestemmingplan een centrale rol. Hierdoor verdwijnen de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening. Een eis voor voldoende parkeergelegenheid is zo n stedenbouwkundige bepaling. Nu deze niet meer middels de bouwverordening worden geregeld, moeten de parkeernormen op een andere manier vastgesteld worden. Het vastleggen in beleidsregels, als toetsingskader voor het opstellen van ruimtelike plannen en beoordeling van verzoeken om medewerking aan ruimtelijke ontwikkelingen, is een goed instrument voor dit doel. Hoe toe te passen Bij nieuwe ontwikkelingen of functieveranderingen moet gekeken worden naar het benodigde aantal parkeerplaatsen voor de nieuwe situatie. Is er sprake van een geheel nieuwe situatie dan moet de berekende parkeervraag in zijn geheel toegevoegd worden. Wanneer er sprake is van een functieverandering dan moet het verschil in parkeervraag tussen oude en nieuwe situatie worden toegevoegd. Vraagt de nieuwe functie om minder parkeerplaatsen dan hoeven de, eventueel, te veel aanwezige parkeerplaatsen niet verwijdert te worden. Uitgangspunten De toe te voegen parkeervraag wordt altijd op eigen terrein gerealiseerd. Pas wanneer hier onvoldoende ruimte voor beschikbaar is wordt gezocht naar plek binnen de openbare ruimte. Bij woningen wordt de beschikbare ruimte op eigen terrein verrekend volgens de tabel Parkeren op eigen terrein. Openbare parkeerplaatsen kunnen, op verschillende tijden van de dag, dienen voor verschillende functies. Hiervoor wordt de tabel Dubbelgebruik gebruikt. Het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt altijd naar boven afgerond. Hengelo, Vorden en Zelhem zijn weinig stedelijk, alle overige en zijn niet stedelijk. 2 Centrum voor regelgeving en onderzoek grond- weg- en waterbouw Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 3

4 Het rekenen met parkeernormen is geen exacte wetenschap. De uitsten van een berekening bij een nieuwe ontwikkeling of een functieverandering moeten dan ook altijd naar redelijkheid toegepast worden. Maatwerk leveren door beargumenteert de benodigde parkeerplaatsen naar boven of naar beneden bij te stellen is dus goed mogelijk. Enkele voorbeelden: Aan de rand van een dorp worden 10 twee onder één kappers met een eigen oprit gebouwd. Volgens de tabel op pagina 6 is de parkeernorm 2,6 per woning. De parkeervraag is dus 10 maal 2,6 is 26 parkeerplaatsen. Omdat iedere woning beschikt over een eigen oprit mag er voor deze ontwikkeling 10 maal 0,8 is 8 parkeerplaatsen van de parkeervraag afgetrokken worden. Dit blijkt uit de tabel parkeren op eigen terrein op pagina 26. Het totaal te realiseren aantal parkeerplaatsen t dan op 26 minus 8 is 18 parkeerplaatsen. Een bibliotheek (600 m2) wordt omgebouwd tot een sportschool. Volgens de tabel op bladzijde 15 is de parkeernorm 1,6 parkeerplaatsen per 100 m2. De parkeervraag is dan 6 maal 1,6 is 9,6. Een sportschool heeft volgens de tabel op bladzijde 15 een norm van 5,3. De parkeervraag voor de sportschool is dus 6 maal 5,3 is 31,8. Het verschil tussen beide functies is 22,2 parkeerplaatsen. Omdat parkeercijfers altijd naar boven worden afgerond moeten voor deze functieverandering 23 parkeerplaatsen worden toegevoegd. De normen Voor het bepalen van onderstaande parkeernormen zijn wij uitgegaan van de cijfers in CROW publicatie 317, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie. De onderdelen centrum en schil centrum zijn niet van toepassing. Deze onderdelen hebben een lager parkeercijfer omdat hier vaak sprake is van goed openbaar vervoer. Bronckhorst heeft geen dorpscentra waar gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer in plaats van de auto. Gezien het hoge autobezit en autogebruik is voor de Bronckhorster norm uitgegaan van de hoogste norm binnen de bandbreedte van het CROW. Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 4

5 Normen wonen koop, vrijstaand Parkeerkencijfers (per woning) Weinig stedelijk 2,7 2,8 niet stedelijk 2,7 2,8 0,3 pp per woning koop, twee-onder-een-kap Parkeerkencijfers (per woning) Weinig stedelijk 2,6 2,6 niet stedelijk 2,6 2,6 0,3 pp per woning koop, tussen / hoek Parkeerkencijfers (per woning) Weinig stedelijk 2,4 2,4 niet stedelijk 2,4 2,4 0,3 pp per woning koop, etage, duur Parkeerkencijfers (per woning) Weinig stedelijk 2,5 2,5 niet stedelijk 2,5 2,5 0,3 pp per woning Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 5

6 koop, etage, midden Parkeerkencijfers (per woning) Weinig stedelijk 2,3 2,3 niet stedelijk 2,3 2,3 0,3 pp per woning koop, etage, goedkoop Parkeerkencijfers (per woning) Weinig stedelijk 2,0 2,0 niet stedelijk 2,0 2,0 0,3 pp per woning huurhuis, vrije sector Parkeerkencijfers (per woning) Weinig stedelijk 2,4 2,4 niet stedelijk 2,4 2,4 0,3 pp per woning huurhuis, sociale huur Parkeerkencijfers (per woning) Weinig stedelijk 2,0 2,0 niet stedelijk 2,0 2,0 0,3 pp per woning Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 6

7 huur, etage, duur Parkeerkencijfers (per woning) Weinig stedelijk 2,3 2,3 niet stedelijk 2,3 2,3 0,3 pp per woning huur. etage, midden / goedkoop Parkeerkencijfers (per woning) Weinig stedelijk 1,8 1,8 niet stedelijk 1,8 1,8 0,3 pp per woning kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) Parkeerkencijfers (per kamer) Weinig stedelijk 0,8 0,8 niet stedelijk 0,8 0,.8 0,2 pp per woning aanleunwoning en serviceflat Parkeerkencijfers (per woning) Weinig stedelijk 3,5 3,5 niet stedelijk 3,5 3,5 0,3 pp per woning Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 7

8 Normen winkels en boodschappen buurtsupermarkt Weinig stedelijk 5,3 n.v.t niet stedelijk 5,3 n.v.t. 89% discountsupermarkt Weinig stedelijk 8,8 n.v.t. niet stedelijk 8,8, n.v.t. 96% fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) Weinig stedelijk 7,5 n.v.t. niet stedelijk 7,5 n.v.t. 93% fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) Weinig stedelijk 6,8 n.v.t. niet stedelijk 6,8 n.v.t. 93% Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 8

9 buurt- en dorpscentrum Weinig stedelijk 5,1 n.v.t. niet stedelijk 5,1 n.v.t. 72% wijkcentrum (klein) Weinig stedelijk 6,0 n.v.t. niet stedelijk 6 n.v.t. 76% wijkcentrum (gemiddeld) Weinig stedelijk 6,6 n.v.t. niet stedelijk 6,6 n.v.t. 79% weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum ) Parkeerkencijfers (per m² kraam) Weinig stedelijk 0.27 n.v.t. niet stedelijk 0,27 n.v.t. 89% Opmerkingen 1. Van deze functie kunnen alleen globale perkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht woren genomen m² kraam = 6 m² bvo ( indien geenparkeren achter kraam dan + 1,0 pp per standhoude Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 9

10 kringloopwinkel Weinig stedelijk 2,2 2,5 niet stedelijk 2,2 2,5 89% bruin- en witgoedzaken Weinig stedelijk 8,9 10,0 niet stedelijk 8, % woonwarenhuis / woonwinkel Weinig stedelijk 2,2 2,2 niet stedelijk 2,2 2,2 91% bouwmarkt Weinig stedelijk 2,7 2,7 niet stedelijk 2,7 2,7 87% Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 10

11 tuincentrum Weinig stedelijk 2,9 3,1 niet stedelijk 2,9 3,1 89% groencentrum Weinig stedelijk 2,9 3,1 niet stedelijk 2,9 3,1 89% Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 11

12 Normen werken kantoor (zonder baliefunctie) Weinig stedelijk 2,8 2,8 niet stedelijk 2,8 2,8 5% commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) Weinig stedelijk 3,8 3,8 niet stedelijk 3,8 3,8 20% bedrijf arbeidsintensief / extensief (industrie, laboratorium, werkplaats) Weinig stedelijk 2,6 2,6 niet stedelijk 2,6 2,6 5% Opmerking; Exclusief vrachtwagenparkeren bedrijf arbeidsextensief / extensief (loods, opslag, transportbedrijf) Weinig stedelijk 1,3 1,3 niet stedelijk 1,3 1,3 5% Opmerking; Exclusief vrachtwagenparkeren Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 12

13 bedrijfsverzamelgebouw Weinig stedelijk 2,2 2,2 niet stedelijk 2,2 2,2 Opmerking; Gelijkwaardige mix van kantoren (zonder baliefunctie), arbeidsextensieve en arbeidsintensieve bedrijven Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 13

14 Normen sport, cultuur en ontspanning bibliotheek Weinig stedelijk 1,6 1,6 niet stedelijk 1,6 1,6 97% museum Weinig stedelijk 1,2 1,2 niet stedelijk 1,2 1,2 95% theater/schouwburg Weinig stedelijk 13,5 13,5 niet stedelijk 13,5 13,5 87% opmerking; 100 zitplaatsen is 300m² bvo. fitnessstudio/sportschool Weinig stedelijk 5,3 7,0 niet stedelijk 5,3 7,0 87% Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 14

15 fitnesscentrum Weinig stedelijk 6,8 7,9 niet stedelijk 6,8 7,9 90% sporthal Weinig stedelijk 3,1 3,7 niet stedelijk 3,1 3,7 96% Opmerking; Let op bij grotere aantallen zijn de kencijfers te laag. sportzaal Weinig stedelijk 3,1 3,8 niet stedelijk 3,1 3,8 94% Opmerking; Let op bij grotere aantallen zijn de kencijfers te laag. zwembad overdekt Parkeerkencijfers (per 100 m² bassin) Weinig stedelijk 12,5 14,3 niet stedelijk 12,5 14,3 97% Opmerking parkeercijfers combinatie zwembad overdekt en openlucht; bereken via verhouding bassin overdekt en openlucht aan de hand van kencijfers overdekt per 100m² bassin en kencijfers openlucht per 100 m² bassin. Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 15

16 zwembad openlucht Parkeerkencijfers (per 100 m² bassin) Weinig stedelijk 13,9 16,8 niet stedelijk 13,9 16,8 99% Opmerking parkeercijfers combinatie zwembad overdekt en openlucht; bereken via verhouding bassin overdekt en openlucht aan de hand van kencijfers overdekt per 100m² bassin en kencijfers openlucht per 100 m² bassin. sportveld Parkeerkencijfers (per hevtare netto terrein) Weinig stedelijk 27,0 27,0 niet stedelijk 27,0 27,0 95% Opmerkingen: 1. Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht woren genomen. 2.Parkeerkencijfers zijn exclusief kantine, kleedruimte, oefenveldje en toiletten. jachthaven Parkeerkencijfers (per ligplaats) Weinig stedelijk 0,7 0,7 niet stedelijk 0,7 0,7 Opmerking: Van deze functie kunnen alleen globale perkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen. Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 16

17 golfoefenterrein Parkeerkencijfers (per centrum) Weinig stedelijk 53,1 58,2 niet stedelijk 53,1 58,2 93% Opmerking: Uitgaande van een omvang van circa 6 ha. golfbaan (18 holes) Parkeerkencijfers (per 18 holes, 60 ha) Weinig stedelijk 106,0 128,3 niet stedelijk ,3 98% Opmerking Een 18-holes golfbaan is gemiddeld ha groot. manege (paardenhouderij) Parkeerkencijfers (per box) Weinig stedelijk 0,5 n.v.t. niet stedelijk 0,5 n.v.t. 90% Opmerking Van deze functie kunnen alleen globale perkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht woren genomen. volkstuin Parkeerkencijfers (per 10 tuinen) Weinig stedelijk 1,5 1,6 niet stedelijk 1,5 1,6 100% Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 17

18 Normen onderwijs kinderdagverblijf (crèche) Parkeerkencijfers (per 100m² bvo) Weinig stedelijk 1,6 1,6 niet stedelijk 1,6 1,6 0% Opmerking; exclusief kiss & ride basisonderwijs Parkeerkencijfers (per leslokaal ) Weinig stedelijk 1,1 1,1 niet stedelijk 1,1 1,1 Opmerking; exclusief kiss & ride middelbare school Parkeerkencijfers (per 100 leerlingen) Weinig stedelijk 5,9 5,9 niet stedelijk 5,9 5,9 11% Opmerking; zijn leerlingen avondonderwijs Parkeerkencijfers (per 10 studenten) Weinig stedelijk 11,0 11,0 niet stedelijk 11,0 11,0 95% Opmerking; zijn studenten Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 18

19 Normen horeca en verblijfsrecreatie camping (kampeerterrein) Parkeerkencijfers (per standplaats) Weinig stedelijk n.v.t 1,2 niet stedelijk n.v.t 1,2 90% Opmerking; Exclusief 10% voor gasten van bungalowpark ( huisjescomplex) Parkeerkencijfers (per bungalow) Weinig stedelijk 2,2 2,2 niet stedelijk 2,2 2,2 91% 1* hotel Parkeerkencijfers (per 10 kamers) Weinig stedelijk 4,6 4,6 niet stedelijk 4,6 4,6 77% 2* hotel Parkeerkencijfers (per 10 kamers) Weinig stedelijk 6,5 6,5 niet stedelijk 6,5 6,5 80% Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 19

20 3* hotel Parkeerkencijfers (per 10 kamers) Weinig stedelijk 7,3 7,3 niet stedelijk 7,3 7,3 77% 4* hotel Parkeerkencijfers (per 10 kamers) Weinig stedelijk 9,5 9,5 niet stedelijk 9,5 9,5 73% 5* hotel Parkeerkencijfers (per 10 kamers) Weinig stedelijk 13,4 13,4 niet stedelijk 13,4 13,4 65% café/bar/cafetaria Weinig stedelijk 8,0 8,0 niet stedelijk 8,0 8,0 90% Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 20

21 restaurant Weinig stedelijk 16,0 16,0 niet stedelijk 16,0 16,0 80% discotheek Weinig stedelijk 22,8 22,8 niet stedelijk 22,8 22,8 99% Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 21

22 Normen Gezondheid en sociale voorzieningen huisartsen praktijk (centrum) Parkeerkencijfers (per behandelkamer) Weinig stedelijk 3,5 3,5 niet stedelijk 3,5 3,5 57% apotheek Parkeerkencijfers (per apotheek ) Weinig stedelijk 3,6 n.v.t. niet stedelijk 3,6 n.v.t. 45% fysiotherapie (centrum) Parkeerkencijfers (per behandelkamer) Weinig stedelijk 2,2 2,2 niet stedelijk 2,2 2,2 57% consultatiebureau Parkeerkencijfers (per behandelkamer) Weinig stedelijk 2,4 2,4 niet stedelijk 2,4 2,4 50% Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 22

23 consultatiebureau voor ouderen Parkeerkencijfers (per behandelkamer) Weinig stedelijk 2,3 2,3 niet stedelijk 2,3 2,3 38% tandartsenpraktijk (centrum) Parkeerkencijfers (per behandelkamer) Weinig stedelijk 2,8 2,9 niet stedelijk 2,8 2,9 47% gezondsheidscentrum Parkeerkencijfers (per behandelkamer) Weinig stedelijk 2,7 2,7 niet stedelijk 2,7 2,7 55% crematorium Parkeerkencijfers (per deels) gelijktijdige plechtigheid Weinig stedelijk 35,1 35,1 niet stedelijk 35,1 35,1 99% Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 23

24 begraafplaats Parkeerkencijfers (per deels) gelijktijdige plechtigheid Weinig stedelijk 36,6 36,6 niet stedelijk 36,6 36,6 97% religiegebouw Parkeerkencijfers (per zitplaats) Weinig stedelijk 0,2 n.v.t. niet stedelijk 0,2 n.v.t. Opmerking; Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen. verpleeg- en verzorgingstehuis Parkeerkencijfers (per wooneenheid) Weinig stedelijk 0,7 n.v.t. niet stedelijk 0,7 n.v.t. 60% Opmerking; Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen. Parkeerkencijfers zijn inclusief parkeren voor personeel. Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 24

25 Tabel parkeren op eigen terrein Berekeningsaantallen parkeervoorzieningen bij woningen Parkeervoorziening theoretisch aantal berekeningsaantal opmerking enkele oprit zonder garage 1 0,8 oprit min 5,0 meter diep lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 dubbele oprit zonder garage 2 1,7 garage zonder oprit (bij woning) 1 0,4 oprit min 4,5 meter breed garagebox (niet bij woning) 1 0,5 garage met enkele oprit 2 1 oprit, min 5,0 meter diep garage met lange oprit 3 1,3 gerage met dubbele oprit 3 1,8 oprit min 4,5 meter breed Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst (vastgesteld 16 december 2013) 25

26 Tabel Dubbelgebruik Aanwezigheidspercentages woningen bewoners woningen kantoor / bedrijven commerciële dienstverlening detailhandel grootschalige detailhandel supermarkt sportfuncties binnen sportfuncties buiten bioscoop / theater / podium/enz. sociaal medisch arts / maatschap/ therapeut / consultatiebureau verpleeg- verzorgings-tehuis/ aanleunwoning/ verzorgingsflat werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70% 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70% 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0% 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0% 30% 60% 70% 80% 0% 100% 0% 0% 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 0% 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75% 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100% 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40% 100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 50% 50% 100% 100% 25% 100% 100% 100% ziekenhuis patienten inclusief ziekenhuis medewerkers dagonderwijs avondonderwijs 60% 100% 60% 60% 5% 60% 60% 60% 75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0%

Bijlage 1 Parkeernormen

Bijlage 1 Parkeernormen Bijlage 1 Parkeernormen 1. Algemeen Uitgangspunten parkeernormen De hoogte van de parkeernormen is afhankelijk van een aantal uitgangspunten die door het CROW in de publicatie ASVV 2012 zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Overzicht parkeernormen

Overzicht parkeernormen Overzicht parkeernormen Bouwmarkt Min Gem Max Min Gem Max Min Gem Max Min Gem Max 87% Zeer sterk stedelijk - - - 1,2 1,45 1,7 1,7 1,95 2,2 2,2 2,45 2,7 Niet stedelijk - - - - - -- - - 2,6 2,2 2,45 2,7

Nadere informatie

Bijlage 4: Overzicht parkeernormen Roermond

Bijlage 4: Overzicht parkeernormen Roermond Bijlage 4: Overzicht parkeernormen Roermond Per functie en per zone is de parkeernorm weergegeven in aantallen parkeerplaatsen. WONEN (inclusief bezoekers) Type Eenheid Centrum Schil Rest Grondgebonden

Nadere informatie

GVVP Stichtse Vecht Deel B: Nota Parkeernormen

GVVP Stichtse Vecht Deel B: Nota Parkeernormen GVVP Stichtse Vecht Deel B: Nota Parkeernormen Inhoudsopgave Bijlage 1 Stedelijkheidsgraden Stichtse Vecht... 2 Bijlage 2a - Stedelijke zones Maarssenbroek... 3 Bijlage 2b - Stedelijke zones Maarssen Dorp...

Nadere informatie

Overzicht parkeerkencijfers naar stedelijkheidsgraad

Overzicht parkeerkencijfers naar stedelijkheidsgraad Print voorbeeld Page 1 of 25 Bijlage Parkeerkencijfers 6.3.2.2 Overzicht parkeerkencijfers naar stedelijkheidsgraad Bij de parkeerkencijfers wordt onderscheid gemaakt naar stedelijkheidsgraad en naar de

Nadere informatie

Parkeernormen auto per functie per stedelijke zone

Parkeernormen auto per functie per stedelijke zone Deze parkeernormen zijn vastgesteld in de 'Nota Parkeernormen Deventer 2013, auto en fiets' op 02 oktober 2013. Voor toepassing van de normen zie: 'Beleidsregel parkeernormen Deventer 2013'. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Toetsing parkeerbehoefte bouwaanvraag gemeente Purmerend

Toetsing parkeerbehoefte bouwaanvraag gemeente Purmerend Toetsing parkeerbehoefte bouwaanvraag gemeente Purmerend Inleiding Op grond van de Gemeentelijke Bouwverordening Purmerend dient de parkeerbehoefte van een bouwaanvraag te voldoen aan de parkeernorm. De

Nadere informatie

Uittreksel van CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'.

Uittreksel van CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'. Bijlage: 1 Uittreksel van CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'. Het benodigde of gewenste aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwlocaties kan worden bepaald op basis van parkeerkencijfers

Nadere informatie

Functie Parkeernormen Per. 1,40 1,60 1,90 2,10 woning 0,3. 1,30 1,50 1,70 1,90 woning 0,3. 1,20 1,30 1,40 1,60 woning 0,3

Functie Parkeernormen Per. 1,40 1,60 1,90 2,10 woning 0,3. 1,30 1,50 1,70 1,90 woning 0,3. 1,20 1,30 1,40 1,60 woning 0,3 Parkeernormen Functie Parkeernormen Per Wonen Koop, vrijstaand 1,60 1,80 2,10 2,40 woning 0,3 Koop, twee-onder-één-kap 1,50 1,70 2,00 2,20 woning 0,3 Koop, tussen- of hoekwoning 1,40 1,60 1,80 2,00 woning

Nadere informatie

2. Hoofdcategorie Werken Eenheid binnenstad schil binnenstad Aandeel Opmerking

2. Hoofdcategorie Werken Eenheid binnenstad schil binnenstad Aandeel Opmerking Bijlage 4: Overzicht parkeernormen Nieuw Delft Overzicht parkeernormen Delft 2013 1. Hoofdcategorie Wonen Grondgebonden woning > 140 m2 bvo per woning 1,4 1,7 1,6 1,9 0,3 100-140 m2 bvo per woning 1,3

Nadere informatie

Parkeernormen Almere datum: 1 januari 2017

Parkeernormen Almere datum: 1 januari 2017 Parkeernormen Almere datum: 1 januari 2017 Sterk stedelijk (excl. Stadscentrum) Wonen Type woning Eenheid parkeernorm* Koop, vrijstaand per woning 2,1 Koop, twee-onder-een-kap per woning 2,0 Koop, tussen/hoek

Nadere informatie

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2013

Nota parkeernormen 2013 Nota parkeernormen 2013 Registratie nummer: Versie V0.1 juni 2013 Gemeente Culemborg Afdeling stadsontwikkeling V:\Stadsontwikkeling\Stadsontwikkeling\RI\Projecten\GVVP\GVV03 parkeren\parkeerkengetallen

Nadere informatie

Nota Parkeernormen 2014

Nota Parkeernormen 2014 Nota Parkeernormen 2014 Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Grave d.d. 3 december 2013 Mij bekend, De gemeentesecretaris. Pagina 2 1. Inleiding De gemeentelijke parkeernormen zijn voor het

Nadere informatie

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 Bijlage 1 Parkeren Wonen woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 woning midden > 350 m3 maar < 450 m3 woning 1,38 1,60 1,81 0,32 woning klein < 350 m3 woning 1,17 1,38 1,49 0,32 appartement groot

Nadere informatie

Tabel 1 behorende bij de Beleidsregels Parkeren Maassluis 2012

Tabel 1 behorende bij de Beleidsregels Parkeren Maassluis 2012 Tabel 1 behorende bij de Beleidsregels Parkeren Maassluis 2012 De parkeernormen in de tabellen zijn inclusief het bezoekersaandeel. De verdeling van de gebieden Centrum, Schil, Rest en Buitengebied is

Nadere informatie

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling 1 Parkeernorm In dit hoofdstuk zijn de tabellen opgenomen waarin wordt aangegeven welke parkeernorm voor welke functie van toepassing is. Er wordt gewerkt met een minimum en een maximum norm. De minimale

Nadere informatie

Bijlage 1 - Parkeernormen gemeente Ede

Bijlage 1 - Parkeernormen gemeente Ede Bijlage 1 - Parkeernormen gemeente Ede Stad Ede Dorpen Functie Eenheid Centrum Schil centrum Stationsgebied Rest bebouwde kom Bennekom en Lunteren Overige dorpen Buitengebied Aandeel bezoekers Hoofdgroep

Nadere informatie

Parkeernormen Valkenswaard - Centrum

Parkeernormen Valkenswaard - Centrum en Valkenswaard - Centrum WONEN woningen type I 1,60 pp/ woning 0,3 pp per won. koop en huur woningen type II 1,40 pp/ woning 0,3 pp per won. koop en huur woning type III 1,25 pp/ woning 0,3 pp per won.

Nadere informatie

Aanwezigheidspercentages

Aanwezigheidspercentages Bijlage 1 Aanwezigheidspercentages Bron: CROW, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, CROW-publicatie 317, 2012 Bijlage 2 Fietsparkeren 2 3 Bron: CROW, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, CROW-publicatie

Nadere informatie

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM Vastgesteld: college Aalburg Datum: In opdracht van: Gemeente Woudrichem Gemeente Aalburg Gemeente Werkendam

Nadere informatie

gemeente Eindhoven In Eindhoven zullen de volgende drie gebieden worden onderscheiden:

gemeente Eindhoven In Eindhoven zullen de volgende drie gebieden worden onderscheiden: gemeente Eindhoven Bijlage Parkeernormen Gebieden In Eindhoven zullen de volgende drie gebieden worden onderscheiden: Centrum: De buurten: Binnenstad, Fellenoord, Witte Dame en Bergen. Oftewel, het gebied

Nadere informatie

Bijlage 4 Nota Parkeernormen

Bijlage 4 Nota Parkeernormen 103 Bijlage4 NotaParkeernormen Rhoadviseursvoorleefruimte 192600.17267.00 NL.IMRO.1926.bp0001300504001 104 Rhoadviseursvoorleefruimte 192600.17267.00 NL.IMRO.1926.bp0001300504001 Tabel 1. Berekeningsaantallen

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht Deel B: Beleidsnota parkeren, bijlagen

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht Deel B: Beleidsnota parkeren, bijlagen Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013 Deel B: Beleidsnota parkeren, bijlagen GVVP Stichtse Vecht 2013, Deel B: Beleidsnota parkeren, bijlagen versie 07, december 2013 Inhoudsopgave Bijlage

Nadere informatie

!" % " !" #, # " ) - "" '()., " " ) " !" # /!" #!" / ( / "

! %  ! #, #  ) -  '().,   )  ! # /! #! / ( / ! #! #$%#$&'() *+! %! #, # ) - '().,! )! #! /! /! #! /! ( / /!, & '(0$1)! *2 # 3! % ( 3! 4! # /! 0 1. 0 #1 0 1 0 (1) 0 $1) ' 3 5 (.!! $ -! 0 #1 # 6#2 62 ' / 7 5$ #$% # 8!9 5! (! 4 0#1 01 $ - 5( 7 - &'!(

Nadere informatie

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan:

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan: Parkeernormen 1 Parkeren personenauto s 1.1 Bruikbaarheid parkeerplaats Tot een parkeerplaats bedoeld in deze parkeernormen wordt verstaan: bij haaks parkeren: een verhard vak van ten minste 5,00 meter

Nadere informatie

Parkeernormen naar categorie

Parkeernormen naar categorie en naar categorie Uitgangspunt Het in de parkeernormen aangegeven aandeel voor moet altijd toegankelijk en beschikbaar zijn en blijven ten behoeve van het parkeren van van het betreffende object. Het is

Nadere informatie

Beleidsnota Parkeernormen. Gemeente Venray

Beleidsnota Parkeernormen. Gemeente Venray Beleidsnota Parkeernormen Gemeente Venray Afdeling Ruimte december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Juridisch kader... 3 1.3 Doelstelling... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Bijlage 1. Vastgestelde beleidsregel tot stand komen (uitbreiding van) een blauwe zone

Bijlage 1. Vastgestelde beleidsregel tot stand komen (uitbreiding van) een blauwe zone Bijlage 1 Vastgestelde beleidsregel tot stand komen (uitbreiding van) een blauwe zone Bijlage 1 : Vastgestelde beleidsregel tot stand komen (uitbreiding van) een blauwe zone Bijlage 2 Samenvatting uitgiftecriteria

Nadere informatie

Parkeernormen in bestemmingsplannen

Parkeernormen in bestemmingsplannen Parkeernormen in bestemmingsplannen 1 Inleiding Bij het opstellen van bestemmingsplannen en de bouwverordening worden parkeernormen gehanteerd als norm voor het minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen

Nadere informatie

Berekening benodigde parkeerplaatsen

Berekening benodigde parkeerplaatsen Berekening benodigde parkeerplaatsen Parkeren 1 Gehanteerde parkeernormen en aanwezigheidspercentages 2 Toepassing parkeernormen op planologisch maximale situatie 3 Benodigd aantal parkeerplaatsen planologisch

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Parkeernormen

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Parkeernormen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 103948 28 juli 2016 Nota Parkeernormen De gemeenteraad van gemeente Leudal Gezien het voorstel het college d.d. 12 april 2016 nummer BW2016/193.

Nadere informatie

Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven

Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer en openbare ruimte Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding voor nieuwe parkeernormen 2 1.2 Wat is een parkeernorm? 2 1.3 Juridische

Nadere informatie

Bijlage 12 Cijfers verplaatsingsgedrag

Bijlage 12 Cijfers verplaatsingsgedrag Bijlage 12 Cijfers verplaatsingsgedrag De inwoners van Hof van Twente leggen Bestemming van de verplaatsing Aantal verplaatsingen per dag per dag vanuit hun woning ongeveer Hof van Twente 31.668 45.000

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

Parkeernormennota. - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde

Parkeernormennota. - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde Parkeernormennota - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde hde-123 5 oktober 2012 Parkeernormennota - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde projectnummer: hde-040 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Hoogte van de parkeernormen

Hoogte van de parkeernormen Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal

Nadere informatie

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk 1. Woningen Wonen eenheid centrum overloopgebied rest bebouwde kom totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers Woningen duur pp/woning 1,5

Nadere informatie

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 3 Algemeen... 3 Autoparkeren...

Nadere informatie

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages 11. Parkeernormen 11.1 De bouwverordening en parkeernormen De gemeente Vught stelt eisen aan de aanleg van parkeervoorzieningen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Wijk bij Duurstede

Nota Parkeernormen Wijk bij Duurstede Nota Parkeernormen Wijk bij Duurstede 2016 Versie: 160721 Status: Vastgesteld 27 september 2016 Auteur: Maarten Kylstra Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Team verkeer Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage 1 Parkeernormen Gemeente Berkelland

Bijlage 1 Parkeernormen Gemeente Berkelland Bijlage 1 Parkeernormen Gemeente Berkelland Parkeernorm centrum functie parkeer-no rm bezoekers-aand eel eenheid appartement 1,3 0,3 woning woning sociale sector/rijtjeswoning 1,5 0,3 woning woning middeldure

Nadere informatie

Rest bebouwde kom. Kamerverhuur 0,3 0,3 0,4 0,6 kamer 0,2

Rest bebouwde kom. Kamerverhuur 0,3 0,3 0,4 0,6 kamer 0,2 BIJLAGE 1: OVERZICHT PARKEERNORMEN Algemeen Het aandeel bezoekers is in de parkeernorm verwerkt. Dit aandeel wordt apart genoemd omdat bezoekers in de praktijk vaak op andere locaties parkeren dan werknemers

Nadere informatie

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 78 Bijlage 5 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraag 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber Nota Parkeernormen 2014-2019 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 novenber 2014 1 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 november 2014 2 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN

Nadere informatie

Parkeernorm centrum. parkeernorm. bezoekersaandeel eenheid. functie

Parkeernorm centrum. parkeernorm. bezoekersaandeel eenheid. functie Parkeernorm centrum functie parkeernorm bezoekersaandeel eenheid appartement 1,3 0,3 woning woning sociale sector/rijtjeswoning 1,5 0,3 woning woning middeldure sector 1,8 0,3 woning woning dure sector

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

Wijziging bijlage 1 behorende bij de Bouwverordening Rotterdam 2010

Wijziging bijlage 1 behorende bij de Bouwverordening Rotterdam 2010 Wijziging bijlage 1 behorende bij de Bouwverordening Rotterdam 2010 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voostel van het college van burgemeester en wethouders van 4 september 2012 om de bouwverordening

Nadere informatie

Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland

Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland projectnummer 26830.00.00 opdrachtgever Gemeente Lansingerland contactpersoon Dhr. R. van Noortwijk projectleiding Dhr. P. Veenbrink corsa nr. T14.06812 SOAB Breda,

Nadere informatie

Bijlage 5 Parkeernormen

Bijlage 5 Parkeernormen Bijlage 5 Parkeernormen In onderstaande tabel zijn de parkeernormen voor de kom van Bathmen opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in functies en bruto vloer oppervlak (BVO). Tabel parkeernormen functie

Nadere informatie

Nota parkeernormen gemeente Twenterand

Nota parkeernormen gemeente Twenterand Nota parkeernormen gemeente Twenterand Leeswijzer: 1. Inleiding - 1.1 De aanleiding voor het opstellen van de Nota parkeernormen - 1.2 Advies ministerie en VNG - 1.3 Voordelen - 1.4 Conclusie 2. Uitgangspunten,

Nadere informatie

Nota Parkeernormen gemeente Overbetuwe 2014 Bijlage 1: Kaarten stedelijke zone centrum

Nota Parkeernormen gemeente Overbetuwe 2014 Bijlage 1: Kaarten stedelijke zone centrum Bijlage 1: Kaarten stedelijke zone centrum Elst (matig stedelijk) 14 Zetten (matig stedelijk) 15 Bijlage 2: Parkeernormen auto 2014 Wonen Elst-Zetten Overige Aandeel bezoekers Eenheid per Koop, vrijstaand

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Gemeente Druten

Nota Parkeernormen Gemeente Druten Pagina 1 van 14 Nota Parkeernormen Gemeente Druten Colofon Titel: Vastgesteld door: Vastgesteld op: Nota parkeernormen Gemeente Druten Gemeenteraad Pagina 2 van 14 1. Inleiding In juli 2006 heeft het college

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

overwegende dat in januari 2006 de actualisatie van het parkeerbeleidsplan voor Tiel is vastgesteld;

overwegende dat in januari 2006 de actualisatie van het parkeerbeleidsplan voor Tiel is vastgesteld; Nr. 8, Afdeling Stadsbeheer De raad van de gemeente Tiel, overwegende dat in januari 2006 de actualisatie van het parkeerbeleidsplan voor Tiel is vastgesteld; dat in januari 2008 de raad de parkeervisie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water 2 bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water " (vastgesteld) Regels bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water" (vastgesteld) 3 4 bestemmingsplan

Nadere informatie

Bijlage 2. Nota Parkeernormen

Bijlage 2. Nota Parkeernormen Bijlage 2 Nota Parkeernormen 2 Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen.

Nadere informatie

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Een ontwikkeling, een bouwactiviteit en/of een wijziging van gebruik, kan dat tot gevolg hebben dat er (meer) ruimte nodig is voor het parkeren

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 31 Besluit: B & W 3 april 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL PARKEERNORMEN HELMOND 2007

Jaar: 2007 Nummer: 31 Besluit: B & W 3 april 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL PARKEERNORMEN HELMOND 2007 Jaar: 2007 Nummer: 31 Besluit: B & W 3 april 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL PARKEERNORMEN HELMOND 2007 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond besluit vast te stellen de Beleidsregel parkeernormen

Nadere informatie

Nota parkeernormen

Nota parkeernormen Nota parkeeren 2011-2012 Registratie nummer:1087/263vastgesteld 4 oktober 2011 Versie V1.0 14 september 2011 Gemeente Culemborg Afdeling stadsontwikkeling V:\Stadsontwikkeling\Stadsontwikkeling\RI\Projecten\GVVP\GVV03

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. Concept versie bij collegebesluit van 8 november Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Nota Parkeernormen. Concept versie bij collegebesluit van 8 november Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraaf 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan 2006 Gemeente

Nadere informatie

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009

Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelet op de Gemeentewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo ), de Woningwet, de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Beleidsregel parkeernormen Helmond 2007 Wetstechnische informatie

Beleidsregel parkeernormen Helmond 2007 Wetstechnische informatie Beleidsregel parkeernormen Helmond 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Helmond Officiële naam regeling Beleidsregel parkeernormen Helmond 2007 Citeertitel

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Den Helder

Nota Parkeernormen Den Helder Nota Parkeernormen Den Helder 2017 2021 Vastgesteld: 30 januari 2017 Publicatie: 5 februari 2017 Versie: V3 1. Inhoud 2. AANLEIDING... 3 a. Nota Bouwen en Parkeren... 3 b. Het bestemmingplan... 3 3. VAN

Nadere informatie

1.1 Bepalen parkeerbehoefte Burgemeester en wethouders bepalen de behoefte volgens onderstaande tabellen.

1.1 Bepalen parkeerbehoefte Burgemeester en wethouders bepalen de behoefte volgens onderstaande tabellen. Parkeernormen A Auto s 1 Parkeernormen per functie 1.1 Bepalen parkeerbehoefte Burgemeester en wethouders bepalen de behoefte volgens onderstaande tabellen. Hoofdfunctie Wonen Eenheid Norm Aandeel Vrijstaande

Nadere informatie

BELEIDSNOTA PARKEERNORMERING GEMEENTE VALKENSWAARD - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard

BELEIDSNOTA PARKEERNORMERING GEMEENTE VALKENSWAARD - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard BELEIDSNOTA PARKEERNORMERING GEMEENTE VALKENSWAARD - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard Versie 19 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...1 2. Parkeerkencijfers

Nadere informatie

Parkeernormenbeleid 2015

Parkeernormenbeleid 2015 Parkeernormenbeleid 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Parkeernormen in de gemeente Velsen 5 3 Procedure toepassen parkeernormen 7 Vaststellen parkeerbehoefte Vaststellen parkeercapaciteit Beoordeling

Nadere informatie

NOTA PARKEERNORMEN HEUSDEN 2016

NOTA PARKEERNORMEN HEUSDEN 2016 NOTA PARKEERNORMEN HEUSDEN 2016 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016 ; besluit; vast te stellen de navolgende Nota Parkeernormen

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1: Parkeernormen uit Nota Parkeernormen (vastgesteld 2005)

Bijlagen Bijlage 1: Parkeernormen uit Nota Parkeernormen (vastgesteld 2005) Bijlagen Bijlage 1: Parkeernormen uit Nota Parkeernormen (vastgesteld 2005) Parkeernorm, onderscheiden naar type type sociale beleggershuur dure koop bejaarden senioren/klein appartement min parkeerkencijfer

Nadere informatie

nota parkeernormering

nota parkeernormering nota parkeernormering Gemeente Hardenberg afdeling Infrastructuur en Gebouwen sectie Verkeer en Vervoer versie 12 april 2007 1. inleiding Bij alle nieuw- of verbouwprojecten van woningen, winkels, bedrijven,

Nadere informatie

Gemeente Medemblik. Nota Parkeernormen, 6 maart 2014

Gemeente Medemblik. Nota Parkeernormen, 6 maart 2014 Gemeente Medemblik Nota Parkeernormen, 6 maart 2014 MET GRAUMANS MEDEMBLIK,NOTA PARKEERNORMEN 6 MAART 2014 2 MET GRAUMANS MEDEMBLIK,NOTA PARKEERNORMEN 6 MAART 2014 3 Gemeente Medemblik Nota Parkeernormen

Nadere informatie

Bijlage 2: Parkeernormen 2011 (auto)

Bijlage 2: Parkeernormen 2011 (auto) Bijlage 2: Parkeernormen 2011 (auto) De typologie die het CROW aanhoudt (duur, midden en goedkoop) is te vaag en dient geconcretiseerd te worden. Hiervoor zijn de bedragen aangehouden uit de Provinciale

Nadere informatie

Gemeente Heusden - Nota Parkeernormen Heusden 2016

Gemeente Heusden - Nota Parkeernormen Heusden 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heusden. Nr. 6494 mei 06 Gemeente Heusden - Nota Parkeernormen Heusden 06 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. gemeente Uitgeest

Nota Parkeernormen. gemeente Uitgeest Nota Parkeernormen gemeente Uitgeest int13.2400 Afdeling Ruimte augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Juridisch kader... 4 3. Parkeernormen Uitgeest... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Categorieën...

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

BIJLAGEN BIJ DE REGELS Bestemmingsplan Druten-Oost Gemeente Druten BIJLAGEN BIJ DE REGELS wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Bijlage 1 Nota parkeernormen 2011 Pagina 1 van 14 Nota Parkeernormen Gemeente Druten

Nadere informatie

Parkeernormennota Sliedrecht 2016

Parkeernormennota Sliedrecht 2016 Parkeernormennota Sliedrecht 2016 December 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doel nota parkeernormen Sliedrecht... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. Juridisch kader... 4 2.1 Vervallen stedenbouwkundige bepalingen

Nadere informatie

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid Adviesnotitie Aan : De heer R. Toffolo, gemeente Nuth Van : De heer M. Brust, Buiten-Ruimte Onderwerp : Parkeerbalans ontwikkelingen tenniscomplex Hulsberg Projectnummer : 2015NUT01 Datum : 8 december

Nadere informatie

Fietsparkeerkencijfers 2010

Fietsparkeerkencijfers 2010 Fietsparkeerkencijfers 2010 Utrecht, juni 2010 1 Inleiding Het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen bij een kantoor, een winkel of openbare voorziening wordt bij voorkeur bepaald op basis van tellingen.

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Bijlagen Nota Parkeernormen

Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlage 1. Verklarende woordenlijst 2 Bijlage 2. Literatuurlijst 3 Bijlage 3. Tekst uit de Parkeernota over parkeernorm 4 Bijlage 4 Overzicht fietsparkeernormen 5 Bijlage 5.

Nadere informatie

Voor het fietsparkeren worden in deze nota richtlijnen aangereikt. In hoofdstuk 2 worden de kaders voor toepassing van deze nota geschetst.

Voor het fietsparkeren worden in deze nota richtlijnen aangereikt. In hoofdstuk 2 worden de kaders voor toepassing van deze nota geschetst. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Reimerswaal. Nr. 17682 3 augustus 216 Nota parkeernormen Inhoudsopgave 1: Begrenzing deelgebieden 2: Parkeerkencijfers auto 3: Dubbelgebruik 4: Loopafstanden

Nadere informatie

In 2017 zal de volledige update van de parkeernormen die opgenomen staan in de Beleidsregel Parkeernormen Helmond 2007, opgepakt moeten worden.

In 2017 zal de volledige update van de parkeernormen die opgenomen staan in de Beleidsregel Parkeernormen Helmond 2007, opgepakt moeten worden. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 21541 1 februari 217 Beleidsregel parkeernormen Helmond 217 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond besluit I. vast te stellen de

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Uitgangspunten

1. Aanleiding. 2. Uitgangspunten 1. Aanleiding Door het parkeren nadrukkelijk te toetsen en de juiste parkeernorm zo vroeg mogelijk in het planproces te bepalen wordt parkeeroverlast voorkomen en wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

Nadere informatie

Nota Parkeernormen auto en fiets. Gemeente Cuijk

Nota Parkeernormen auto en fiets. Gemeente Cuijk Gemeente Cuijk Nota Parkeernormen auto en fiets Gemeente Cuijk Bijlage 4 bij Parkeernota Cuijk 2016-2023 HTPP Nota Parkeernormen auto en fiets gemeente Cuijk Pagina 1 van 18 VERANTWOORDING Titel: Opdrachtgever:

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Nota parkeernormen. gemeente Overbetuwe 2014

Nota parkeernormen. gemeente Overbetuwe 2014 Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2014 Samenvatting Beleid In de Toestvisie+ is de beleidslijn van de gemeente Overbetuwe voor de ende periode bepaald. Het thema verkeer is verder uitgewerkt in het

Nadere informatie

Nota parkeernormen. gemeente Overbetuwe 2016

Nota parkeernormen. gemeente Overbetuwe 2016 Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2016 Samenvatting Aanleiding Aanleiding In de Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2014 (vastgesteld 18 februari 2014) zijn afwijkingsbevoegdheden opgenomen die

Nadere informatie

Nota parkeernormen. gemeente Overbetuwe 2016

Nota parkeernormen. gemeente Overbetuwe 2016 Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2016 Samenvatting Aanleiding Aanleiding In de Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2014 (vastgesteld 18 februari 2014) zijn afwijkingsbevoegdheden opgenomen die

Nadere informatie

Beleidsnota Parkeernormen

Beleidsnota Parkeernormen Beleidsnota Parkeernormen Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Zuidplas 29 september 2013 A13.003928 1 2 0. Samenvatting De gemeente Zuidplas wil de toenemende vraag naar parkeergelegenheid

Nadere informatie

Nota parkeernormen en voorzieningen Alphen aan den Rijn 2014

Nota parkeernormen en voorzieningen Alphen aan den Rijn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 0 september 0 Nota parkeernormen en voorzieningen Alphen aan den Rijn 0 Registratienummer 0/ De raad van de gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016

Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016 Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016 Gemeente Noordoostpolder Gemaakt Genop 1/27/2016 9:50:00 AM Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 De aanleiding voor een nota parkeernormen...

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Feitelijke informatie Bij het beoordelen van een planontwikkeling wordt gekeken of rekening is gehouden met het vereiste aantal parkeerplaatsen.

Feitelijke informatie Bij het beoordelen van een planontwikkeling wordt gekeken of rekening is gehouden met het vereiste aantal parkeerplaatsen. Zaaknummer 00428413 Onderwerp Nota Parkeernormen Heusden 2016 Collegevoorstel Inleiding Bij initiatieven als nieuwbouw, verbouw en functieveranderingen van gebouwen moet worden gezorgd voor een passende

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

INT arkeernormen voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Beverwijk

INT arkeernormen voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Beverwijk arkeernormen 2013 voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Beverwijk Oktober 2013 Vastgesteld raad: XX-XX-2013 Parkeernormen 2013 Pagina 2 Inhoud 1. Inleiding...4 1.1 Waarom nieuw beleid?...4 1.2

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Schagen 2016

Nota Parkeernormen Schagen 2016 Nota Parkeernormen Schagen 2016 Versie 1 maart 2016 2 Nota Parkeernormen Schagen 2016 Inlichtingen bij Menno Boermans, beleidsmedewerker verkeer, vervoer en wegen Afdeling Openbaar gebied Doorkiesnummer

Nadere informatie

Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016

Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016 Nota Bouwen & Parkeren 2011-2016 Inleiding Parkeerdruk en parkeeroverlast behoren tot de meest voorkomende klachten van bewoners in Den Helder. De mate waarin de overlast wordt ervaren verschilt per wijk,

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Aalsmeer Afdeling Realisatie en Beheer Verkeer en Vervoer

Nota Parkeernormen Aalsmeer Afdeling Realisatie en Beheer Verkeer en Vervoer Nota Parkeernormen Aalsmeer 2016 Afdeling Realisatie en Beheer Verkeer en Vervoer Vastgesteld in raad van 22 september 2016 1. Aanleiding Eind 2012 heeft het CROW (Landelijk kenniscentrum voor verkeer

Nadere informatie