Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus 4) Schuldoffer; (Leviticus 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus 4) Schuldoffer; (Leviticus 5)"

Transcriptie

1 De verschillende offers: het brandoffer. Hoeveel offers worden in de Bijbel genoemd? Zie Leviticus 1-9 Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus 4) Schuldoffer; (Leviticus 5)

2 Wat kunnen wij voor God zijn? Efeze 5:1-2 1 Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. De offeranden van Leviticus zijn belangrijk. Vanaf het begin was het Gods bedoeling dat zij een onderwijsmiddel zouden zijn. Ze zijn schaduwen en het werkwoord wordt doelbewust in de tegenwoordige tijd gebruikt. Als er een schaduw bestaat, moet er een werkelijkheid zijn. De werkelijkheid is het leven en de dood van Jezus Christus en wij moeten ernaar streven deze Werkelijkheid zo nauwgezet als ons mogelijk is na te volgen. Zoals Paulus in Efeziërs 5:1-2 zegt moeten wij als geliefde kinderen evenals Christus een welriekende reuk voor God worden. De offeranden van Leviticus weerspiegelen Zijn leven en dood. We kunnen er een rijkdom aan waardevolle informatie uit vergaren over de manier waarop Hij leefde en waarom Hij moest sterven. Door dit te doen, leren we in Zijn voetstappen te wandelen.

3 Wat leert ons het brandoffer? Psalm 100:1-3 1 Een lofpsalm. Juich voor de HEERE, heel de aarde; 2 dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. 3 Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt en niet wij Zijn volk en de schapen van Zijn weide. 4 Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Bij het brandoffer gaat het om het geheim dat de mens (vrijmoedig) tot God mag naderen en daarbij mag weten dat hij God aangenaam is. Dat zegt niets over de verdienstelijkheid van de mens, maar veel meer over de genadegift van God. Het is niet Gods verlangen dat Israël voor Zijn aangezicht nadert als een bange slaaf die moet, maar als een opgewekt kind dat mag (Psalm 100). Daarnaast ziet het brandoffer op een volkomen toewijding en overgave aan de HEERE.

4 Welke dieren waren bestemd voor het brandoffer? Zie Leviticus 1:2, 14 2 gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen. 14 Als nu zijn offergave voor de HEERE een brandoffer van vogels is, moet hij zijn offergave aanbieden van tortelduiven of van jonge duiven. Een brandoffer is een offer van een dier (geit, schaap, rund, duif) dat op het altaar in zijn geheel wordt verbrand.

5 Waar moet een brandoffer aan voldoen? Zie Leviticus 1:3-4 3 Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, 4 zo zal hij een volkomen mannetje offeren; rundvee (gaaf, mannelijk) schaap (gaaf, mannelijk) geit (gaaf, mannelijk)

6 Wat is de reden en kenmerk van een brandoffer? vrijwillig persoonlijk bloedig De aanleiding is God laten zien hoe blij je met Hem bent; Je hebt Zijn genade ervaren.

7 Wat is het doel van een brandoffer? Leviticus 1:9 en de priester moet dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE. Een liefelijke reuk tot stand brengen voor God.

8 Wat is de taak van degene die het offer brengt? Leviticus 1:4-5, eerste deel 4 Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. 5 Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de HEERE. Een gaaf dier uitzoeken; dier brengen in de tabernakel; hand op zijn kop leggen; dier slachten (als het een rund, schaap of geit is).

9 Wat is de taak van de priester? Leviticus 1:5-9 En de zonen van Aäron, de priesters, moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting is. 6 Daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen en het in zijn stukken verdelen. 7 Vervolgens moeten de zonen van de priester Aäron vuur maken op het altaar en hout op het vuur schikken, 8 en dan moeten de zonen van Aäron, de priesters, de stukken, de kop en het vet schikken op het hout dat op het vuur van het altaar ligt. 9 Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen, en de priester moet dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE. bloed sprenkelen op het altaar huid aftrekken in stukken delen offer verbranden op het altaar

10 Wat is er speciaal aan een brandoffer? Leviticus 1:13 13 Maar de ingewanden en de poten moet men met water wassen, en de priester moet dat alles aanbieden en op het altaar in rook laten opgaan. ingewanden en schenkels

11 Wat gold toen voor alle soorten van offers? Van geen enkel van alle soorten offers, mocht het vet of het bloed door iemand worden gegeten.

12 Waar is het brandoffer volledig op gericht? Leviticus 1:8-9 8 en dan moeten de zonen van Aäron, de priesters, de stukken, de kop en het vet schikken op het hout dat op het vuur van het altaar ligt. 9 Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen, en de priester moet dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het typerende van het brandoffer is dat al het vlees in vuur opgaat voor God. Het is een symbool van de complete toewijding van je leven aan God.

13 Wat hield de priester over van het brandoffer? Leviticus 7:8 8 En de priester die iemands brandoffer aanbiedt, voor die priester is de huid van het brandoffer dat hij aangeboden heeft.

14 Welk offer bracht Jezus? Hebreeën 10: Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. 10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. De tijd van Jezus op aarde laat zien dat Hij voortdurend de wil van God wilde uitvoeren.

Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus 4) Schuldoffer; (Leviticus 5)

Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus 4) Schuldoffer; (Leviticus 5) De verschillende offers: het zondoffer. Hoeveel offers worden in de Bijbel genoemd? Zie Leviticus 1-9 Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus

Nadere informatie

De offers in Leviticus

De offers in Leviticus De offers in Leviticus Brandoffer en graanoffer donderdag 20 november 2014 1 Inleiding Paaslam (Ex12:21) Christus (1Ko5:7; vgl. 1Pt1:19) Tabernakeldienst met offers Christus (Hb-brief) Hogepriester die

Nadere informatie

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten De tabernakel 26 sep 09 24 okt 09 21 nov 09 19 dec 09 23 jan 10 27 feb 10 27 mrt 10 24 apr 10 God wil mensen ontmoeten de voorhof het heilige het heilige der heilige planken en dekkleden brand-, spijs-

Nadere informatie

22 Februari. 3. Vredeoffers

22 Februari. 3. Vredeoffers 22 Februari 3. Vredeoffers In tegenstelling tot de brand- en spijsoffers worden de vredeoffers (dieren of ongezuurde broden) slechts gedeeltelijk verbrand en wordt de rest opgegeten. Het maakt voor een

Nadere informatie

Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer.

Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer. Preek over Leviticus 1:1-9 drs Ton de Ruiter. Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer. Bijbellezingen: Deuteronomium 6:4-9 (aansluitend zingen Psalm 1) Romeinen 12:1,2 Efeziërs 5:1,2

Nadere informatie

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten De tabernakel 26 sep 09 24 okt 09 21 nov 09 19 dec 09 23 jan 10 27 feb 10 27 mrt 10 24 apr 10 God wil mensen ontmoeten de voorhof het heilige het heilige der heilige planken en dekkleden brand-, spijs-

Nadere informatie

Christus in de Psalmen

Christus in de Psalmen De Bijbel Open seizoen 2011-2012 Christus in de Psalmen 27 aug Een inleiding op de Psalmen 24 sep Ps. 2 Christus, de Zoon 29 okt Ps. 8 Christus, de Mens 26 nov Ps. 16 Christus, de Dienaar 17 dec Ps. 22

Nadere informatie

Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken.

Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Wajikra: En hij riep HET DERDE BOEK VAN MOZES LEVITICUS Wetten voor het brandoffer 1 1 De HEERE riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer

Nadere informatie

LEVITICUS. Wetten voor het brandoffer. De HEERE riep Mozes en sprak tot hem vanuit de ontmoetingstent: 2

LEVITICUS. Wetten voor het brandoffer. De HEERE riep Mozes en sprak tot hem vanuit de ontmoetingstent: 2 LEV HSV LEVITICUS LEVITICUS Wetten voor het brandoffer De HEERE riep Mozes en sprak tot hem vanuit de ontmoetingstent: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer iemand van u de HEERE een offergave

Nadere informatie

Ga eens uit eten met God!

Ga eens uit eten met God! Ga eens uit eten met God! Welkom! Looft de Here Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja,

Nadere informatie

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten De tabernakel 26 sep 09 24 okt 09 21 nov 09 19 dec 09 23 jan 10 27 feb 10 27 mrt 10 24 apr 10 God wil mensen ontmoeten de voorhof het heilige het heilige der heilige planken en dekkleden brand-, spijs-

Nadere informatie

LEVITICUS EEN VERKLARING MET PRAKTISCHE OPMERKINGEN VAN HET DERDE BOEK VAN MOZES, GENAAMD LEVITICUS.

LEVITICUS EEN VERKLARING MET PRAKTISCHE OPMERKINGEN VAN HET DERDE BOEK VAN MOZES, GENAAMD LEVITICUS. LEVITICUS EEN VERKLARING MET PRAKTISCHE OPMERKINGEN VAN HET DERDE BOEK VAN MOZES, GENAAMD LEVITICUS. Er is in geheel dit boek van Leviticus niets historisch behalve het bericht, dat ons gegeven is van

Nadere informatie

Hoeveel diensten waren er totaal?

Hoeveel diensten waren er totaal? De tabernakel, deel 3 Hoeveel diensten waren er totaal? a) De dagelijkse dienst bestond uit het morgen- en avondoffer; b) het wierookoffer op het gouden altaar; c) de speciale offeranden voor persoonlijke

Nadere informatie

De offers in Leviticus

De offers in Leviticus De offers in Leviticus Vredeoffer Lev 3; 7:11-34 Dinsdag 2 december 2014 1 Inleiding Paaslam (Ex12:21) Christus (1Ko5:7; vgl. 1Pt1:19) Tabernakeldienst met offers Christus (Hb-brief) Hogepriester die offert

Nadere informatie

Leviticus. 4. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, Hebreeuws, met

Leviticus. 4. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, Hebreeuws, met Leviticus Leviticus 1 1. En de HEERE riep Mozes, en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, Versta, den tabernakel, waarin God kwam om zijn volk toe te spreken, Exod. 29:42, en zij komen moesten om hem

Nadere informatie

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten De tabernakel 26 sep 09 24 okt 09 21 nov 09 19 dec 09 23 jan 10 27 feb 10 27 mrt 10 24 apr 10 God wil mensen ontmoeten de voorhof het heilige het heilige der heilige planken en dekkleden brand-, spijs-

Nadere informatie

- 1 - Abrahams geloof op de proef gesteld. We gaan lezen in Genesis 22:1 waar boven staat: "Het offer van Abraham".

- 1 - Abrahams geloof op de proef gesteld. We gaan lezen in Genesis 22:1 waar boven staat: Het offer van Abraham. - 1 - Abrahams geloof op de proef gesteld We gaan lezen in Genesis 22:1 waar boven staat: "Het offer van Abraham". Deze aangrijpende geschiedenis geeft ons een hoogtepunt in het geloofsleven van Abraham

Nadere informatie

/.be in samenwerking met Uit het Woord der Waarheid De priesterwijding

/.be in samenwerking met Uit het Woord der Waarheid De priesterwijding Exodus 29 De priesterwijding In Exodus 28 vinden wij een beschrijving van de kleren van de hogepriester. In het algemeen geldt dat de kleren een uitdrukking zijn van wat men ziet van een persoon. Onze

Nadere informatie

Eredienst 2 April uur Voorganger: Ds. H. vd Berg

Eredienst 2 April uur Voorganger: Ds. H. vd Berg Eredienst 2 April 2017 10.00 uur Voorganger: Ds. H. vd Berg Liturgie Intocht: Opwekking 464 Votum / zegengroet Psalm 43 : 1, 3, 4 Zingen: Wet in kindertaal Gebed Doven van kaars Hebreeën 9 : 1-14 Laat

Nadere informatie

1 Timoteüs 6: 2-14 HOU JE VER VAN.. STREEF NAAR STRIJD ER VOOR

1 Timoteüs 6: 2-14 HOU JE VER VAN.. STREEF NAAR STRIJD ER VOOR 1 Timoteüs 6: 2-14 HOU JE VER VAN.. STREEF NAAR STRIJD ER VOOR 11 Maar jij, een dienaar van God,.. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. 12 Strijd de goede

Nadere informatie

- 1 - Abrahams geloof op de proef gesteld. We gaan lezen in Genesis 22:1 waar boven staat: "Abrahams geloof op de proef gesteld".

- 1 - Abrahams geloof op de proef gesteld. We gaan lezen in Genesis 22:1 waar boven staat: Abrahams geloof op de proef gesteld. - 1 - Abrahams geloof op de proef gesteld We gaan lezen in Genesis 22:1 waar boven staat: "Abrahams geloof op de proef gesteld". Deze aangrijpende geschiedenis geeft ons een hoogtepunt in het geloofsleven

Nadere informatie

Ontmoeting met God in de Tabernakel. Zondag 6 juli 2014

Ontmoeting met God in de Tabernakel. Zondag 6 juli 2014 Ontmoeting met God in de Tabernakel Zondag 6 juli 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Daar: bij de Tabernakel 2 De Tabernakel

Nadere informatie

De blijvende betekenis van de offerwetten. Presentatie

De blijvende betekenis van de offerwetten. Presentatie De blijvende betekenis van de offerwetten. Presentatie Inleiding Het hoeft geen betoog dat offers in het Oude Testament een grote plaats innemen. Het eerste deel van het boek Leviticus (hs. 1 t/m 16) staat

Nadere informatie

Dit is het ceremonieel dat u moet volgen bij de priesterwijding van Aäron en zijn zonen: neem één jonge stier, twee gave rammen.

Dit is het ceremonieel dat u moet volgen bij de priesterwijding van Aäron en zijn zonen: neem één jonge stier, twee gave rammen. [Uitzending nr.124: Exodus 29:1 t/m 46] Exodus 29 geeft de aanwijzingen voor de priesterwijding van Aäron en zijn zonen. Daarmee wordt een uitwerking gegeven van de aankondiging in Ex.28:41. De uitvoering

Nadere informatie

KERN VAN DE LES DOELSTELLINGEN VAN DE LES MEMORIEVERS TOEPASSINGEN VOLGENDE WEEK LEVITICUS 1-7. Kinderen zullen het doel van de offerwijzen begrijpen.

KERN VAN DE LES DOELSTELLINGEN VAN DE LES MEMORIEVERS TOEPASSINGEN VOLGENDE WEEK LEVITICUS 1-7. Kinderen zullen het doel van de offerwijzen begrijpen. LEVITICUS LES 1 GOD BEPAALT DE OFFERWIJZEN LEVITICUS LES 1 GOD BEPAALT DE OFFERWIJZEN LEVITICUS 1-7 KERN VAN DE LES Kinderen zullen het doel van de offerwijzen begrijpen. DOELSTELLINGEN VAN DE LES Kinderen

Nadere informatie

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten De tabernakel 26 sep 09 24 okt 09 21 nov 09 19 dec 09 23 jan 10 27 feb 10 27 mrt 10 24 apr 10 God wil mensen ontmoeten de voorhof het heilige het heilige der heilige planken en dekkleden brand-, spijs-

Nadere informatie

Wie zorgde er voor dat de zondvloed ten einde kwam

Wie zorgde er voor dat de zondvloed ten einde kwam Na de zondvloed. Wie zorgde er voor dat de zondvloed ten einde kwam Genesis 8:1-2 1 En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde

Nadere informatie

Van Schepping naar Herschepping. Het Heiligdom: Beeld van Verlossing Aarde Hemel Hart

Van Schepping naar Herschepping. Het Heiligdom: Beeld van Verlossing Aarde Hemel Hart Van Schepping naar Herschepping Het Heiligdom: Beeld van Verlossing Aarde Hemel Hart En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Exodus 25:8 Inhoud 3x3 + 1 Algemeen overzicht:

Nadere informatie

Bijbelstudie Centrum: GOEDE VRIJDAG PREDIKING

Bijbelstudie Centrum: GOEDE VRIJDAG PREDIKING Geachte lezer, Het verheugd ons, u deze prediking te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b.

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b. De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen. In een vorige

Nadere informatie

HET BRANDOFFERALTAAR VAN DE TABERNAKEL (1) hjms

HET BRANDOFFERALTAAR VAN DE TABERNAKEL (1) hjms 1 HET BRANDOFFERALTAAR VAN DE TABERNAKEL (1) hjms Geliefde broeders en zusters, voor een antwoord op de vraag waarom het bestuderen van de Israëlitische Tabernakel zo belangrijk voor ons is, verwijs ik

Nadere informatie

DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD

DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD Wat is het evangelie? Jezus stierf voor onze zonden en stond op uit de dood. Wij zijn met Hem gestorven aan ons oude leven en met Hem opgestaan in een nieuw leven. God

Nadere informatie

Het Geheim van Mozes 40 dagen Het Geluid van de Hogepriester

Het Geheim van Mozes 40 dagen Het Geluid van de Hogepriester Het Geheim van Mozes 40 dagen Het Geluid van de Hogepriester Exodus 28: 31 Gij zult het opperkleed van de efod geheel van blauwpurper maken. 32 De halsopening zal in het midden ervan zijn: de halsopening

Nadere informatie

DE PRIESTERWIJDING (4) Het offer van de tweede ram HJM Sales

DE PRIESTERWIJDING (4) Het offer van de tweede ram HJM Sales 1 DE PRIESTERWIJDING (4) Het offer van de tweede ram HJM Sales Geliefde broeders en zusters, er moest nog een derde en laatste offerdier voor de heiliging van de oudtestamentische, Levitische priesters

Nadere informatie

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS Hugo Bouter e.a. ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS De betekenis van de oudtestamentische offeranden in het licht van het kruis Slachtoffers en spijsoffers hebt U niet

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Filippenzen 4 vers 10 t/m 20 Psalm 9 vers 1 en 2 (Schoolpsalm) Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 Lied 256 vers 1, 2, 3 en 4 (Johannes de Heer)

Nadere informatie

Priesterschap onder het Oude Verbond Priesterschap in deze tijd Meer informatie... 4 Bron... 4

Priesterschap onder het Oude Verbond Priesterschap in deze tijd Meer informatie... 4 Bron... 4 Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament kent het werk van een priester. Inhoud: schap onder het Oude Verbond................................................. 2 De stam van Levi..................................................................................................

Nadere informatie

De Bijbel Open Noach & zijn huis. Noach & zijn huis de ark. Noach hoort dat God de wereld gaat oordelen,

De Bijbel Open Noach & zijn huis. Noach & zijn huis de ark. Noach hoort dat God de wereld gaat oordelen, Noach & zijn huis de ark Noach hoort dat God de wereld gaat oordelen, en hij krijgt de opdracht om een veilig onderkomen te bouwen voor hem en zijn huis. Genesis 3 Genesis 4 Genesis 5 Genesis 6 zondeval

Nadere informatie

Leviticus. Toegelicht & toegepast

Leviticus. Toegelicht & toegepast Leviticus Toegelicht & toegepast LEVITICUS Toegelicht & toegepast Waarom en hoe God bij Zijn volk wil wonen Ger de Koning Uitgeverij: Johannes Multimedia e-mail: info@johannes-multimedia.nl website: www.johannes-multimedia.nl

Nadere informatie

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God God kent jou Inleiding Wanneer wij iemand leren kennen, dan begint dat aan de buitenkant. Wij leren iemand beter kennen door hoe diegene handelt. Hoe langer je met iemand omgaat, hoe meer je begrijpt van

Nadere informatie

Schriftlezing Exodus 19:3-6a, 1 Petrus 2:1-10

Schriftlezing Exodus 19:3-6a, 1 Petrus 2:1-10 Schriftlezing Exodus 19:3-6a, 1 Petrus 2:1-10 Broeders en zusters, We hebben net twee Bijbelgedeelten gelezen. Een gedeelte uit Exodus en een gedeelte uit de eerste brief van Petrus. Twee gedeelten die

Nadere informatie

- 1 - Paas- Pinkster- en Loofhuttenfeest (en hun betekenis voor ons)

- 1 - Paas- Pinkster- en Loofhuttenfeest (en hun betekenis voor ons) - 1 - Paas- Pinkster- en Loofhuttenfeest (en hun betekenis voor ons) De Heere had door de dienst van Mozes tegen het volk Israël gezegd, dat er jaarlijks drie feesten gehouden moesten worden. Zoals wij

Nadere informatie

LETTERLIJKE EN PRACTICALE VERKLARING VAN HET OUDE TESTAMENT LEVITICUS NUMERI DOOR MATTHEW HENRY OPNIEUW UIT HET ENGELS VERTAALD.

LETTERLIJKE EN PRACTICALE VERKLARING VAN HET OUDE TESTAMENT LEVITICUS NUMERI DOOR MATTHEW HENRY OPNIEUW UIT HET ENGELS VERTAALD. 1 LETTERLIJKE EN PRACTICALE VERKLARING VAN HET OUDE TESTAMENT LEVITICUS EN NUMERI DOOR MATTHEW HENRY OPNIEUW UIT HET ENGELS VERTAALD. VERMEERDERD MET EEN VOORREDE VAN DR. H. BAVINCK TWEEDE DRUK. UITGAVE

Nadere informatie

20 Februari. H. Bijzondere Feesten. 1. Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden

20 Februari. H. Bijzondere Feesten. 1. Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden 20 Februari H. Bijzondere Feesten. Ex. 23:14-17 34:23 Deut. 16:16,17 Ex. 34:24 DRIE FEESTEN INGESTELD. Drie reizen in het jaar zult gij Mij feest houden. Het feest van de ongezuurde broden zult gij houden;

Nadere informatie

De onvergeeflijke zonde

De onvergeeflijke zonde Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 1 Petrus 2:1-5 (NBV) Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij,

Nadere informatie

Wat is een offer? Jos Quak. 24 september 2016 Drachten

Wat is een offer? Jos Quak. 24 september 2016 Drachten Wat is een offer? Jos Quak 24 september 2016 Drachten 1. Wat staat er over offers in Ki Tavó? 2. Wat staat er over offers in de Thora? 3. Wat staat er over offers in het Nieuwe Testament? 4. Hebreeuws.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 40 Lied 234 (Op Toonhoogte) Psalm 117 vers 1 Psalm 118 vers 12 en 14 Psalm 119 vers 1 en 3 Lied 444 (Op Toonhoogte) Psalm 40 vers

Nadere informatie

[Uitzending nr.125: Exodus 30:1 t/m 38]

[Uitzending nr.125: Exodus 30:1 t/m 38] [Uitzending nr.125: Exodus 30:1 t/m 38] In Ex.30 komen het gouden reukofferaltaar en het koperen wasvat ter sprake. Ook is er een beschrijving van een heffing voor de Here en staan er voorschriften voor

Nadere informatie

Liturgie 9 april Morgendienst. Psalm 100

Liturgie 9 april Morgendienst. Psalm 100 Liturgie 9 april Morgendienst Psalm 100 1. Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 3. Gaat tot Zijn

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. W.G. Sonnenberg (Ede)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. W.G. Sonnenberg (Ede) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. W.G. Sonnenberg (Ede) Schriftlezing: Lukas 18 vers 31 t/m Lukas 19 vers 10 Psalm 108 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm 100 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 22 vers

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Bijbelstudie Centrum: seminar Onze priesterdienst en het brengen van geestelijke offers

Bijbelstudie Centrum: seminar Onze priesterdienst en het brengen van geestelijke offers Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

LES 10 EEN PASCHA EN EEN DOORPAS OP DE BELOFTEWEG. Exodus 1-14

LES 10 EEN PASCHA EN EEN DOORPAS OP DE BELOFTEWEG. Exodus 1-14 LES 10 EEN PASCHA EN EEN DOORPAS OP DE BELOFTEWEG Exodus 1-14 THEMA: Het onderwijzen van de volledigheid van de behoudenis in Christus. Wij gaan voor een paar ogenblikken doen alsof. Stel dat jouw land

Nadere informatie

Witte donderdag 21 april 2011

Witte donderdag 21 april 2011 Witte donderdag 21 april 2011 Op Witte donderdag dagen we je uit om je avond vorm te geven rond een eenvoudige maaltijd (bij de voorbereiding op Goede vrijdag en Pasen is soberheid op zijn plaats). Dat

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Vuur is vuur, nietwaar?

Vuur is vuur, nietwaar? Vuur is vuur, nietwaar? Nadab en Abihu. 1 En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuupan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht

Nadere informatie

HET BIJBELBOEK LEVITICUS

HET BIJBELBOEK LEVITICUS HET BIJBELBOEK LEVITICUS UIT DE SYNOPSIS DEEL 1 VAN J.N. DARBY UIT HET WOORD DER WAARHEID DE SYNOPSIS IS EEN DIEPGAAND COMMENTAAR OP DE HELE BIJBEL, VERSCHENEN IN 8 DELEN BIJ DEZE UITGEVER. VOOR BEGINNERS

Nadere informatie

De Levietische offers

De Levietische offers De Levietische offers Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig tot lering voor diegene die in de Rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volwassen zal zijn, toegerust tot elk goed werk. (vrij

Nadere informatie

Psalm 99:1 De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim;

Psalm 99:1 De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; 1 Les 35 De Tempel van de Heer In deze les gaan we kijken naar de tempel van de Heer. Wat is bijzonder aan de tabernakel van de Heer? Verblijft Hij daar? Openbaart Hij zich daar? We zullen proberen te

Nadere informatie

In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was?

In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was? De geboorte van Izak. In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Genesis 21 Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was? Genesis 11:30 Sarai nu was onvruchtbaar; zij had

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Liturgie morgendienst Zondag 2 februari. Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken

Liturgie morgendienst Zondag 2 februari. Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem

Nadere informatie

Gods naam geeft Zijn wezen weer

Gods naam geeft Zijn wezen weer - 1 - Gods naam geeft Zijn wezen weer We lezen in Exodus 33:18 en verder: 18 Maar hij zei: Doe mij toch uw heerlijkheid Mozes wil graag de volle heerlijkheid van God zien en hij krijgt antwoord op zijn

Nadere informatie

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar)

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) Negen gezinsmomenten om met je kinderen stil te staan bij de kerk. Kies zelf wat bij jouw kinderen het beste past: elke dag een momentje of elke week

Nadere informatie

Gods verbond met Noach

Gods verbond met Noach Gods verbond met Noach Inhoud GESCHIEDENIS VAN NOACH...3 DE RECHTVAARDIGHEID VAN NOACH...3 GODS VERBOND MET NOACH...3 NOACH'S AANDEEL IN HET VERBOND...3 TEKEN VAN HET VERBOND...4 NOACH IN HET NIEUWE TESTAMENT...4

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten De tabernakel 26 sep 09 24 okt 09 21 nov 09 19 dec 09 23 jan 10 27 feb 10 27 mrt 10 24 apr 10 God wil mensen ontmoeten de voorhof het heilige het heilige der heilige planken en dekkleden brand-, spijs-

Nadere informatie

Lieve gemeente, beste jongens en meisjes,

Lieve gemeente, beste jongens en meisjes, Lieve gemeente, beste jongens en meisjes, De preek gaat over: God was blij met Noach. Noach vond genade bij God. Noach was de Here God welgevallig. Dat merkte Noach (Gods knipoog), dat merkten de mensen

Nadere informatie

INLEIDING BIJBELSE FEESTEN

INLEIDING BIJBELSE FEESTEN INLEIDING BIJBELSE FEESTEN Hieronder worden in het kort de tien Feesten van JHWH 1 en de twee Joodse feesten Chanoeka en Poerim beschreven. Waarom deze tweedeling? Zijn het dan niet allemaal Joodse feesten?

Nadere informatie

Toelichting op het boek LEVITICUS. M.G. de Koning

Toelichting op het boek LEVITICUS. M.G. de Koning Toelichting op het boek LEVITICUS M.G. de Koning Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Leviticus 1 Het brandoffer 3 Leviticus 2 Het spijsoffer 7 Leviticus 3 Het vredeoffer of dankoffer 13 Leviticus 4 Het zondoffer

Nadere informatie

Hoe lang en waarom was het volk Israël in de woestijn Sinaï?

Hoe lang en waarom was het volk Israël in de woestijn Sinaï? In de woestijn Sinaï en de twee zilveren trompetten. Hoe lang en waarom was het volk Israël in de woestijn Sinaï? Numeri 9:1 1 De HEERE sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï, in het tweede jaar nadat zij

Nadere informatie

de doop van Jehosjua in de Jordaan

de doop van Jehosjua in de Jordaan Thema: doop Tesjoeva-gemeente 28-04-2012 de doop van Jehosjua in de Jordaan Vandaag wou ik met jullie stilstaan bij de volwassendoop. Je kunt echter niet over de doop spreken zonder het ook te hebben over

Nadere informatie

Tabernakel Kindvriendelijke dienst op 23 maart 2014.

Tabernakel Kindvriendelijke dienst op 23 maart 2014. Tabernakel Kindvriendelijke dienst op 23 maart 2014. Orde van dienst: Welkom Tienduizend redenen Opw. 773 Wat houd ik van uw huis (Psalmen voor nu) Zie, de koning komt! Architect! Votum/Zegen Laat het

Nadere informatie

Eigenlijk is het verhaal over de Tabernakel, het verhaal over een tent in de woestijn!

Eigenlijk is het verhaal over de Tabernakel, het verhaal over een tent in de woestijn! De Tabernakel. God wil wonen tussen de mensen! Het is een historisch verhaal uit Exodus. Maar er zitten geweldige geestelijke betekenissen in! Denk alleen al aan de overeenkomst tussen een offer voor je

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Wat moeten wij nog doen onder de genade

Wat moeten wij nog doen onder de genade Wat moeten wij nog doen onder de genade 1 Johannes 3: 7 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; Mattheüs 28: 19 Ga dan heen, onderwijs

Nadere informatie

Liturgie morgendienst Emmen, 17 september 2017 Thema:...door het bloed van het Lam...

Liturgie morgendienst Emmen, 17 september 2017 Thema:...door het bloed van het Lam... Liturgie morgendienst Emmen, 17 september 2017 Thema:...door het bloed van het Lam... 1. Votum 2. Vredegroet Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. 3. Zingen: Psalm 100:1-4

Nadere informatie

Miranda van Bloemendaal. Herald Michiel Bokkers

Miranda van Bloemendaal. Herald Michiel Bokkers Orde van dienst voor de eredienst waarin het huwelijk van Miranda van Bloemendaal & Herald Michiel Bokkers zal worden bevestigd en ingezegend. Donderdag 28 september 2017 Aanvang: 15.00 uur Kruiskerk Nijkerk

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 27 Ochtenddienst. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 27 Ochtenddienst. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 27 Ochtenddienst Broeders en zusters, 1. Votum 2. Zegengroet 3. Zingen : Lied 1 : 2-4 4. Lezing van de wet 5. Zingen : Psalm 1 : 1 en 2 6. Gebed voor vergeving

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAMS LIEFDE

GOD TEST ABRAHAMS LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAMS LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet 10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet Vergeving en schuldgevoel 1. Als wij onze zonden belijden vergeeft God ons. Als we niet belijden blijven ze voor God zichtbaar en een

Nadere informatie

DAG DATUM TIJDSTIP GEBEURTENIS BIJBELTEKST 4 dagen voor Pesach

DAG DATUM TIJDSTIP GEBEURTENIS BIJBELTEKST 4 dagen voor Pesach 063. Tijdschema en - pagina 1 4 dagen voor 5 dagen voor 3 dagen voor 4 dagen voor 2 dagen voor 3 dagen voor 1 dag voor 2 dagen voor 1 dag voor 10 Nisan De Israëlieten moesten per gezin een gaaf, mannelijk,

Nadere informatie

Liturgie voor de oudejaarsdienst Welkom en mededelingen

Liturgie voor de oudejaarsdienst Welkom en mededelingen Liturgie voor de oudejaarsdienst 2008 Welkom en mededelingen Zingen: Opwekking 42 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in Zijn Hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont

Nadere informatie

Kracht van lofprijs & dankzegging 31/7/16

Kracht van lofprijs & dankzegging 31/7/16 Johannes 4:23-24 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem

Nadere informatie

Wat zijn de bronnen die we gebruiken? Dikgedrukt staat achteraan vermeld hoe we deze boeken vanaf nu benoemen.

Wat zijn de bronnen die we gebruiken? Dikgedrukt staat achteraan vermeld hoe we deze boeken vanaf nu benoemen. Les 1 Wat zijn de bronnen die we gebruiken? Dikgedrukt staat achteraan vermeld hoe we deze boeken vanaf nu benoemen. 1. Hebreeuwse Bijbel. (Online o.a. te vinden op http://www.mechonmamre.org/p/pt/pt0.htm).

Nadere informatie

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God.

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God. 6 september 2015 17.00 uur René Barkema toewijden aan God - stilte - votum + vredegroet - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God - NBV Romeinen 3:21-31 - HC Zondag 23 - GK Psalm 71:8, 9, 11 en 14 - preek

Nadere informatie

Pascha. Feest van de ongezuurde broden

Pascha. Feest van de ongezuurde broden Concept 12-4-2015 Pascha en Feest van de ongezuurde broden Deuteronomium 16:8 Zes dagen zult gij ongezuurde broden eten, en aan den zevenden dag is een verbods dag den HEERE uw God; dan zult gij geen werk

Nadere informatie

De kern van het christelijke geloof

De kern van het christelijke geloof De kern van het christelijke geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Waarom Verzoening Wayne Matthews 14 September 2013 Verzoendag. Welkom op de Verzoendag van 2013. De titel van de preek vandaag is waarom verzoening.

Waarom Verzoening Wayne Matthews 14 September 2013 Verzoendag. Welkom op de Verzoendag van 2013. De titel van de preek vandaag is waarom verzoening. Waarom Verzoening Wayne Matthews 14 September 2013 Verzoendag Welkom op de Verzoendag van 2013. De titel van de preek vandaag is waarom verzoening. Om de Verzoendag te kunnen begrijpen moeten we eens kijken

Nadere informatie

Lijdensweek 1: Vrouwen onder het oude verbond ontmoeten

Lijdensweek 1: Vrouwen onder het oude verbond ontmoeten Lijdensweek 1: Vrouwen onder het oude verbond ontmoeten Zondag: Bedekking voor Eva Lees Genesis 3:1-15, 21-24 Direct na de zondeval merken Adam en Eva dat ze naakt zijn. Dat betekent niet zozeer dat ze

Nadere informatie

Een definitie is: Een omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander begrip verward kan worden.

Een definitie is: Een omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander begrip verward kan worden. In deze studie wordt geprobeerd om voor het begrip genade een definitie te bepalen, omdat het belangrijk is om juist te verstaan wat er in de Bijbel met genade bedoeld wordt. Wat is een definitie. Een

Nadere informatie

- 1 - Een Vriend die kan meevoelen

- 1 - Een Vriend die kan meevoelen - 1 - Een Vriend die kan meevoelen Het is fijn om vrienden te hebben. Echte vrienden kunnen lief en leed met je delen. Echte vrienden kunnen met je meevoelen en zich in situaties verplaatsen. Vooral als

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk Palmzondag 1 april 2012 DIENST VAN DE VOORBEREIDING De kinderen trekken met Palmpasenstokken door de

Nadere informatie

15 Afgeschaft/vervuld

15 Afgeschaft/vervuld 85 Wat doe ik hier vandaag? P Ik ontdek welke betekenis de wetten van het Oude Testament voor mij hebben. P Ik ontdek hoe Jezus met de regels uit het Oude Testament omging. P Ik weet wat er wordt bedoeld

Nadere informatie