Stamboom van Jacques SURMONT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stamboom van Jacques SURMONT"

Transcriptie

1 Stamboom van Jacques SURMONT Vooraf: Het Suurmondverleden is boeiend. Hier volgt een overzicht van generaties met de bedoeling dat ieder familielid zich kan plaatsen in het geheel van onze stamboom. Leuke en verdrietige details zijn soms ingelast; de verhalen zelf vind je op mijn site! Gegevens werden mij geleverd: Na veel speurtochten dateert dit overzicht van augustus Let op: Geen publicaties svp uit deze stamboom zonder de toestemming. We slaan personen soms over als NN. Niet iedereen stelt prijs op vermelding. Voor contact over de familieleden die in deze stamboom zijn genoemd: Voorts, generaties zijn gemerkt met Romeinse cijfers. De oudst bekende generatie met cijfer I; de volgende dus met II, etc., etc. (De computer was zo eigenwijs om steeds een derde getal toe te voegen na het Romeinse én het Arabische cijfer: trek je van het vaak tweede/derde nr in verwijzingen a.u.b. niks aan: dat (soms) tweede, (vooral) derde nummer verzint de pc!!!). Later klopt het Romeinse cijfer niet goed meer. Dat leg ik ook eerst uit. Suurmonds hielden van grote gezinnen. Jacobus Suurmond ( ) zag het levenslicht van zijn 19 kinderen voordat hij 101 jaar oud werd! Het herinnert aan Jacobus Surmon die in 1595 (!) al 92 jaar werd! Zie Suurmonds uit Frankrijk Voorts, Suurmonds zochten hun partner soms in eigen kring en huwden soms met elkaar als neef en nicht, e.d.. Door de grote gezinnen kwamen leeftijden van familieleden soms dicht bij elkaar te liggen. Ooms/tantes waren soms even jong of oud als volle neven en nichten. Dat doorkruist onze generatienummering. Een voorbeeld. Willem (1896) van generatie IX, jongste van vader Pieter (geb. 1849: generatie VIII), huwde Maatje (geb. 1897), kleindochter van Jan (geb. 4 nov. 1840, evenals Jans broer: vader Piet, generatie VIII). Maatje (1897) hoorde dus bij generatie X als dochter van Jacobus, geboren in 1864 (generatie IX). Deze Jacobus was zoon van Jan die met Pieternella Polderman huwde (overl.1928). Anders gezegd, Maatje (geboren 1897) trouwde met een zoon van Pieter (Willem) en Pieter was een broer van haar opa Jan!! Het kan complexer! Sommige broers en neven Suurmonds huwden gelijknamige vrouwen die soms (geen) familie van elkaar waren. Weer een voorbeeld. Leyn (geboren 1837, generatie VIII) huwde als oudste van Jacobus Suurmond en Margaretha Bosschaart (generatie VII) met Pieternella Huijsson (op Serooskercke geboren in 1837). Leyn en Pieternella kregen zoon Jacobus 3 nov (dus generatie IX). Deze Jacobus huwde: (1) met Leuntje Polderman, ook geboren in 1871 namelijk op 15 januari Zij stierf in (2) 15 mei 1895 met haar zus: Pieternella Polderman: 17 april 1872 geboren. Leyns broer Jan (geb. 4 nov. 1840), dus ook generatie VIII, huwde in 1864 met Johanna Walrave en kregen twee kinderen. Oudste dochter Maatje stierf: 19 jaar. Hun enige zoon Jacob (geboren 4 april 1864) huwde te Oost-West-Souburg 21 december 1887 met (jawel!) Pieternella Polderman, geboren op 11 juni Kortom, beide neven heetten naar beider opa Jacobus en trouwden met een Pieternella Polderman, die geen familie van elkaar waren. Veel leesplezier!!

2 Het begint in Frans-Vlaanderen met: MARTIN DE SURMONT, woont te Roncq, en MARIE LE CONTE uit Bondues, dorpen bij Lille (châtelleine de Lille). Beiden zijn vóór 1636 overleden vlg de ondertrouwakte van zoon Jacques (zie I.1). Hun verhaal hopen we nog te ontdekken! We vermoeden dat Jacques niet de enige zoon was. We komen in Roncq tegen: I.2.? Joannis de Surmons, greinwerker, huwt Jeanne Provost. Vóór het huwelijk wordt (1) Maria Marguerita 4 jan gedoopt met de aantekening: nec erant coniungati (niet in de echt verbonden); get. Jean Provost en Barbara Provost. Voorts de kinderen: (2) Andreas de Surmons, 30 sept. 1653; get. Rogier du Mortier en Anthonia Nolez. (3) Jacobus de Surmon, 14 jan. 1658; get.johannes Vernie en Catharine le Plat. (4) Marie Jeanne de Surmon, vóór of na Jacobus: doopboeken van Roncq beginnen in 1641, worden onleesbaar en onvolledig vanaf Uit de koopakten van notarissen te Tourcoing blijkt dat vader Jean in, of vóór 1671 overlijdt. Dan heeft Jeanne Provoost, wed. van Jean de Surmon, een schuld aan Jean Dael; 13 juni 1672 verdelen de kinderen van (ovl) Jean de Surmon en Jeanne Provost akkerland te Reckem: Jean jr, Jean Daniel, wednr van Marguerite en Charles Marhem enerzijds en anderzijds Jean Nollet gehuwd met Madeleine de Surmon. 25 febr betaalt Jeanne Provost, wed., de schuld af aan Jean Dael waardoor moeilijkheden om een taverne te Roncq zijn beëindigd. Jean sr was dus textielwerker en zijn vrouw had een taverne. Jeanne Provost (wed. van Jean de Surmon), gaat blijkens het Leids archief met de kinderen Jean jr, Andries en Marie Jeanne in 1685 naar Leiden; woont dan in de Haverstraat (wijk Oost-Nieuwland). Vanuit dat huis trouwt Andries met Geertruyd Tobias de Groot 6 april 1685 (ovl. 1707); en Marije Jeanne du Surmon met Christiaen Kastel, brouwersknecht uit Middelburg; get. schoonzus Geertruyd Tobias de Groot. Marije en Christiaen gaan 11 mei 1687 naar M burg (lidm. Waalse kerk). Alleen over Jacques, zoon van Martin de Surmont en Marie le Conte lezen we in het archief te Arras; hij vertrekt naar de regio van Calais: Suurmonds uit Frankrijk I.1 Jacques De SURMONT, geb. te Roncq, huwt 25 sept.1636 Catherine de le SALLE, beiden geb. <>1607; ouders zijn overleden, geen broer of zus is getuige, slechts son maistre Jehan de Fresnes van Le Pierre, paroisse de Pihen; vader van Catherine is: Anthoine de le Salle, moeder: Madeleine Desbometz; ook haar ouders zijn overleden, Catherine s zus: Jacqueline de le Salle, is getuige. Catherine overlijdt 15 aug te Andres: Catherine de la Taille,72 ans, femme de Jacques Surmont; get. van begrafenis: Jacob Surmond et Isaac Dournelle. Jacques I is febr get. bij huwelijk van zoon Isaac. Kinderen van Jacques en Catherine (generatie II): 1. Jacob SURMON geb. ong te Pihen (II.1.5) 2. Jeanne SURMONT geb. ong te Pihen (II.2.4) 3. Madeleine SURMON geb te St Tricat (II.3.) 4. Isaac SURMOND geb. ong te St Tricat (II.4.2) II.4 Isaac SURMOND geb. <>1645 te St Tricat; laboureur in Andres, overlijdt 11 febr in Canterbury. In de kathedraal is een Waalse gemeente, Pierre Trouillard uit Guines is 1699 predikant. Isaac vestigt zich te Herne (R. Hovenden, Registers Wallon and Strangers Church of Canterbury, , vol. 2). Isaac huwt te Guines:

3 (1) Rachel de LANOY, geb. <>1650 te St Tricat, dr van Abraham de Lanoy en Rachel Quesnel. Get.: vader Jacques en broer Jacob Surmon. Rachels broer Abraham de Lannoy trekt met zijn vrouw Elisabeth Manneke in dec naar Canterbury, waar hij het overlijden van zus Rachel meemaakt, datum onbekend. Abraham de Lannoy is vernoemd naar zijn vader en doopgetuige bij Abraham, kind van Isaac en Isaacs tweede vrouw te Canterbury waar Abraham de Lannoy op 19 apr overlijdt. Kinderen van Isaac en Rachel: 1. Isaac SURMOND (Surmon), geb te Andres, ged te Guines; get. Blaize Dournelle en Suzanne Calfe. Na 358 dagen overlijdt hij te Andres. 2. Rachel SURMOND wordt als Isaacs tweelingzus geb , ged te Guines, get. Pierre Goubert en Rachel Empis. Zij trouwt vóór 1720 te Canterbury met Marc le Leu, wednr.; met wie ze 1720, 1731, 1732 en 1733 getuigt bij de doop van kinderen van familie Le Leu. 3. Jacques SURMOND, geb te Andres, ged te Guines; get. Jaques Morillon (voorvader van dhr Morillon in Calais; één Morillon bleef na 1685 in Frankrijk, zie S.D. Post, Mij zal niets ontbreken, Pierre Morilyon boekhouder WIC). De andere doopgetuige was Judith Quesnel. Jacques was tweeling met: 4. Jacob SURMOND, geb te Andres, ged te Guines. get. Louis Lambert en Jeanne de le Becque. (2) Marie Briche te Canterbury 4 dec. 1690, ondertr. 10 nov Isaac woont dan in Herne (6/8 km n.o. van Canterbury) en krijgt: 5. Abraham SURMON, geb. 31 jan. 1692, ged. 4 febr.1692 te Canterbury in de Waalse kerk door Pierre Trouillard. Get. Abraham de Lannoy en Susanne Derumes. Weduwe Marie raakt armlastig, ontvangt als vele refugées in 1705 een toelage van de Engelse koning: 1 pond en 1 shilling; in 1705 ontvangt ze 16 pond, is dan dus nog armer. Hoe komt Isaac in Canterbury? Zie: Suurmonds uit Frankrijk II.3 Madeleine SURMONT, geb te St Tricat, huwt als 17-jarige 27 dec te Guines 22-jarige Jacques Calfe/Veau, geb. te Meteren, woont te Pihen, zoon van André Calfe en Jacquemaine Preuvost (beiden overl.). Get. voor Jacques: vriend Pierre Mazemguarbe, landman te Fretun, en maistre Lucq du Rietz met vrouw Judicque Six; voor Madeleine: vader/moeder Jacques/Catherine, Jakob, Isaac en goede vriend Jacques de Fresne. Jacques Calfe overlijdt vóór Dochter Catherine Veau geb. 1667, overl. te St Tricat ruim 12 jaar. Voorts: Suzanne en Jean Veau (wschlk in deze volgorde: Suzanne trouwt 1688, Jean ong te Veere). Madeleine ontvlucht Frankrijk, is in 1686 lid van de Waalse kerk te Groede. Ze blijft Franstalig, komt febr te Veere: Madeleine en Suzanne, en: Madeleine en Jean. Kinderen: Suzanne Veau huwt 15 sept te Veere Pierre du Mortier geb te Cologne bij Guines; Pierre huwde te Guines 16 mei 1681 Judith Torse uit Marck, geb sept worden Pierre en Judith (zonder zoon Pierre, geb. 1684, dus overleden) lid van de Waalse kerk te Middelburg waar Judith (1687?) sterft. Pierre overlijdt Kinderen: Jan Mortier (geb. 1689), Judith Mortier (geb. 1690, jong overl.), Suzanna Mortier (geb. 1692) en Elisabeth Mortier (geb. 1697); dochter Suzanna overlijdt 29 okt. 1729, Elisabeth op 14 juli 1716.

4 Jean Veau huwt ong te Veere 1. Marie le Dain/Dein, ovl Dochter Magdaleijntie Veau, geb wordt 29 aug wees in het Veerse Godshuis, overlijdt 24 apr Marie Drumeau ong (ook: Der Mou of Drumon); kinderen: 1. Jan Veau, geb. 1710; 2. Jacob Veau, geb. 1711, ovl. 4 sept op retourreis uit Batavia. Huwt Laurina Brand, ong. 1730/31. Zij doet belijd. in de Nederduits Geref. kerk te Veere 2 nov Zoon Bartholomeus Veau, geb. 1732; dochter Catharina Veau, geb.?, huwt Jacob Coeveldt; zoontje: Jacob Bartholomeus, geb. 1766/67. Wed e Laurina koopt 12 nov voor 20 vlaamse pond een huis in de Wijngaardstraat; ze verkoopt het 20 mei 1763 voor 25 vls pond aan Abraham Bouxem, wijnhandelaar, en zijn vrouw Catharina Bane (RAZE inv. nr 698, dd 18/1/1764); vanaf 27 okt meesteres (onderwijzeres) in weeshuis Warwijkstraat; overlijdt 30 nov (Zie: Nazaten Suurmond naar zee). II.2. Jeanne SURMONT geb. ong te Pihen bij Calais. Huwt te Guines: 1. 5 nov Robert Boutruille. Get. vader/moeder Jacques en Catherine, broer Jacob en Isaac, Pierre Defresnes koopman te Guines, Jeanne de Fresne en Isaac de Fresne. Robert geb. te Quesnoy bij Lille; beroep: kuiper (tonnelier); ouders: Pierre Boutruille en (overl.) Françoise Lepoutre. Zijn get.: vader Pierre, vrienden Simon en Jean Leclerq, beiden koopman te Ardres. Dochter Marie Boutuille, geb. jan te Andres overlijdt 6 juli 1678, ruim 10 jaar aug Isaac DOURNEL, laboureur (landman), geb. <>1653 te Andres, zn van Blaize Dornelle en Jeanne de Brulle (beiden overl.); get. moeder Catherine de le Salle, oudste broer Jacob Surmon met Anne de le Haye, broer Isaac en zus Madeleine. Voor Isaac: broer Jacob Dournel met zijn vrouw Susanne Delescluse, en broer Blaise Dournel met zijn vrouw Judicq Cannel, zwager Jean Lesage, man van Marye Dournel en zwager Anthoine D., man van Anne Dournel en oom Paul Dubrulle met zijn vrouw Marye Follet en volle neef Philippe Dournel. Isaac D. woont evenals Jeanne S. te Andres. Kinderen: 1. Jeanne Dournel, geb. 3 juli 1678 te Andres, ged te Guines; get. Jacob Dournel en Madeleine Surmond. 2. Marie Dournel, geb. 22 okt te Andres, ged. 3 nov te Guines; get. Abraham Valenduck en Catherine Mangnie. 3. Blaize Dournel, geb. 10 okt te Andres, ged. 18 okt. te Guines; get. Pierre Piffreman en Judith Quesnel. 4. Isaac Dournel, geb. 18 dec te Andres, ged. 21 dec te Guines; get. Jean de le Becq en Marie le Cocq. 5. Catherine Dournel, geb. 11 dec. 1685, gedoopt door de pastoor, niet meer te Guines: de kerk is op last van Lod. XIV en de bisschop te Boulogne sur-mer gesloten en afgebroken. De pastoor noteert dat Jeanne en Isaac hun beweerde gereformeerde geloof (Religion Pretendue Reformée) hebben afgezworen (abjuré) en dus kan Catharine worden gedoopt te Andres; 14 dec. overlijdt ze en wordt begraven, niet op het kerkhof van de hugenoten. Jeanne ontvlucht begin(!) 1686 Andres. Tijdens haar vlucht zal Isaac Dournel zijn overleden; ze komt (samen? met broer Isaac) in Canterbury waar ze 28 april 1686 schuldbelijdenis doet in de Waalse gemeente (Joblin, Les protestants Calaisis, p. 203). N.B. 30 apr wordt nicht Jeanne, dochter van Jacob II.4., samen met het gezin van peetoom Jean de le Haye (vrouw en twee kinderen) via Dover een lid van de Waalse kerk te Middelburg.

5 II.1 Jacob SURMON, geb. ong te Pihen. Huwt te Guines Anne de le HAYE, dr van Jean de le HAYE Sr. en Elisabeth SQUEDIN te Balinghem. Get. Nicolas de le Haye, Isaac Surmon, Ozee Burbure, Jacob is Laboureur en vestigt zich te Balinghem. Kinderen: 1. Jacques SURMOND, geb. 28 dec (III.10.5). 2. Anne SURMON, geb te Balinghem, ged , get.: Jean Beaucarne, Marie de le Haye. Hij zweert te Balinghem op 29 dec. 1685, dus 14 jaar, het gereformeerde geloof af, samen zijn 72-jarige oma Squedin en tante Jeanne de le Haye (zie: Suurmonds verstrooid en Madeleine). 3. Madeleine SURMON, geb te Balinghem, ged , get.: Jean de Lo, Madeleine de le Haye. 4. Jeanne SURMON, geb te Andres, ged , get.: Jean de le Haye, Jeanne Surmon. Jeanne vlucht met peetoom Jean de la Haye eind 1685 naar Dover, komt 30 apr te Middelburg, gaat met Jean de le Haye wschlk naar Serooskerke, waar broer Jacques III.10. werk vindt. 5. Marie SURMON, geb. 23 okt (III.17.49). III.10 Jacques SURMOND, geb te Balinghem, ged , get. oom Isaac Surmon, tante Jeanne de la Haye. Met att. van Waalse kerk Veere wordt hij 21 mei 1702 lid van de Nederd. Geref. kerk te Serooskerke, (lidm. S kerke ). In 1699 huwt hij Cijntje/Sina de Lange, geb. in Zoutelande. Zij gaat naar Koudekerke, in 1696 naar Serooskerke. Daar wordt Adriaan in 1699 geboren. Jacques en Cijntje gaan met att. van S kerke naar Koudekerke, (Lidm ). Weeskamer Vliss : Jacob Suijrmont, wedn. v. Cijntien Adr. de Lange, wonende onder Coudekerke met Adriaan 22j. en Anna 12j.; get. Jan Jongepier te Zoutelande, oom moederswege, zie Suurmonds verwalcherst. Jacques gaat ten slotte naar Gapinge, zie: verhaal Jacques III. Daaruit: kocht Jacob Suyrmont: "Een Gehele hofstede met sijn huys en geschure, stallinge, bacquete en boomgaert van Samuel Taerlink te Koudekerke, en in Oost Souburg een stuk land." ( landvierschaar Vlissingen boek ): Jacob leende het geld van Pieter Wisse met de hofstede als onderpand tot Huwt (1) Cijntje ADRIAANSE de Lange, begr. 20 nov te Koudekerke, dr van Adriaan ("de Lange") GUILJAEMSEN de Lange en Tanneken SISAUX; (2) Mayken LAURENS te Gapinge. Jacques overlijdt te Gapinge in 1736, zie: Suurmonds verstrooid, en: Jacques III. Cijntje/Sina komt uit Zoutelande in 1693 met att. te Koudekerke. In sept trekken zij naar Koudekerke waar Cijntje overlijdt. In 1722 verkoopt hij zijn hofstede te Koudekerke; sinds 1725 woont hij te Gapinge, huwt ong weduwe Mayken waar zij het huis van haar man, schoolmeester Cornelis Onderdijk bewoont bij de tweede vliedberg van Gapinge en bij het Hof van Gapinge. Hij is in schutter en wordt in enkele keren voorgedragen als ouderling. Uit het eerste huwelijk: 1. Adriaan SUURMOND (IV.1.6). 2. Anna SURMOND, geb , ged te Koudekerke; get.: Jan de Koster en Marie Suurmond; Anna gaat 7 febr in ondertr. met Lourens Claassen te Middelburg; overlijdt 11 febr te St Laurens. 3. Tanneke SURMOND, geb , ged te Koudekerke, get.: Pieter Bosschaard, Adriaantje Adriaanse; overl. vóór 1721 te Koudekerke. 4. Jacoba SURMOND, geb , ged te Koudekerke, get.: Jan Adriaans, Louwerijntje Willems; overl. vóór 1721 te Koudekerke.

6 III.17 Marie SURMON, geb te Andres, ged te Guines; get. Jean Calfs, Marie Lambert; belijd. in 1720 te St Laurens; overl te St Laurens 44 jaar. Huwt te St Laurens Jan de Koster, zie Suurmonds ver-walcherst. Uit dit huwelijk: 1. Janna de Koster, ged te St Laurens; get. Jacob Surmon (vader of broer?) en Josijntje Adriaens; obiit/ovl. 4 dec Jacob de Koster, ged St Laurens. 3. Jannis de Koster, ged St Laurens. 4. Maria de Koster, ged St Laurens; get. Jan del Haij en Susanna de Koster. Ondertr. 12 mrt 1735 met Lieven Hoppe, j.m. van Cadzand; ouders: Cornelis Hoppe en Liebetje Huijbrechts de Ruijter. Lieven is wschlk geb. te Schoondijke 10 febr. 1715, overl. te M burg 24 juni; begr. 28 juni 1775 vanuit hun adres: Van de Branderij; huw. van Maria en Lieven: 28 maart Catharina (Catje) de Koster, ged St Laurens. Ondertr. 24 sept met Laurens Somers, j.m. uit Ramst bij Antwerpen; huw. 18 okt. 1735; get. zus Janna de Koster en Pieter Vrage uit O-Souburg; beiden bevestigen dat bruid en bruideg. vrij persoon zijn (DTB St Laurens). Wschlk is Elisabeth Somers een zus die te M burg is begr. 26 sept. 1783, woonde op het adres: Van de Branderij. 6. Pieternella de Koster, ged St Laurens, tweeling met: 7. Adriana de Koster, ged St Laurens; overl. 14 mrt Anna de Koster, ged St Laurens; get. Adriaan Surmond en Magdaleentje Sibrandse; overl. vóór Anna de Koster, ged St Laurens; ondertr. 15 apr Joost van Oosterwijk, j.m. van Heinekenszand, beiden wonen in Brigdamme. Huw. 2 mei 1747, get. zus Maria de Koster en Jan Blok; schriftelijk geeft vader Van Oosterwijk toestemming. IV.1 Adriaan SUURMOND, molenaar te Grijpskerke (lidm. reg. 23 febr. 1738); ged te Serooskerke (get. Jan Adriaensse, Tanneken Sisaux). Adriaan doet bij ds Wilhelmus Biscop belijdenis 25 febr te Koudekerke waar hij opgroeit tot 1730 (?). In 1725 woont vader Jacob (III) in Gapinge; is voogd van de wezen van Adriaan Boudewijns (RAZE inv. nr 967, 22 juni 1725). Adriaan overlijdt in 1774, zie Suurmonds verwalcherst. Hij koopt 6 febr huis en erve in Grijpskerke; 18 dec het afgebroken huis en erve van wijlen Simon de Vlamink. "In de huijsbezoekinge opgeschreven en 22 apr.1774 begraven: lidm.reg Huwt op 30-jarige leeftijd te Koudekerke Jacomijntje ROELSE, 22 jaar, geb te Grijpskerke. Ouders: Jan Arjaens Roelse en Janneken Landmeter. Jacomijntje is 30 nov lidm. te Grijpskerke; ovl. mrt/juni 1789: zoon Jacobus en Jan verdelen als executeurs testamentair de erfenis (goud en zilver ter waarde van ruim 2 pond vlaams, een wisselbrief van 125 pond vlaams). Na betaling van de schulden ad 22 pond vlaams is er 4 juli 1789 nog 21 pond vlaams, 14 schelling en 6 penningen voor: Jacob, Jan, Leijn, Jannetje, twee wezen van Josina en een wees van Adriaan (Weeskamer Veere inv. nr 260: nalatenschap Jacomina Janse Roelse, wed e. van Adriaan Zuurmond 1789). Kinderen: 1. Josina (Sina/Cijntje) SUURMOND, geb , ged te Grijpskerke (get. Lourens Klaassen, Anna Suurmond); belijd. in 1751 te G kerke en vertrekt 17 sept naar Koudekerke.

7 Huwt 31 jaar te Aagtekerke met Johannes Jacobz LOUWS. Josina overl. vóór 20 febr te Veere. Bij verdeling erfenis van moeder Jacomina Roelse, juli 1789, zijn twee kinderen wees in het Weeshuis te Veere: Jacobus Louws en Jacomina Louws. 2. Sara SUURMOND, geb , ged te Grijpskerke. 3. Jacob SUURMOND geb. 1736/37 (?) (V.11.9) 4. Jan SUURMOND geb (V.4.7) 5. Jannetje SUURMOND geb (V.7.16) 6. Adriaan SUURMOND geb (V.8.8) 7. Leijn SUURMOND, geb , ged te Grijpskerke; get. Leijntje Roelse. Huwt Catharina Laurens Adriaanse (wed. van Gerrit Caljauw) 24 juli 1773, beiden te Koudekerke, DTB Koudekerke. Woont 16 mrt 1780 buijten de Langevijle poort te Middelburg, verkoopt met (schoonzoon??) Abraham Dieremanse een huijs en Erve op St Laurens aan Pieter Schrijer woonende op Serooskerke. Broer Jacobus zegt: hé, hé, dat gaat niet zomaar! Ik heb het recht van naasting (=recht van eerste koop) en ik autoriseer notaris Michiel de Lichte te M burg om het verkochte huis te claimen: pretendeere de naasting van gemelde verkogt Huijs en Erve. De notaris verstaat zich met de verkopers en koper. Zij ontkennen het recht van naasting niet. Jacobus Suurmond koopt het huis en erf over (RAZE inv. nr 730, akte in pak III). Het betrof dus een geërfd huis/erf! Via vader Adriaan S. en moeder Roelse?, hoe en van wie blijft duister! Helaas! In ieder geval leeft Leijn in Misschien is Adriaan S. te M burg die Maria Meertense huwde, zijn oudste zoon (?). Zij woonde als Adriaans wed. in het Rozemarijnstraatje te M burg waar ze overleed op 4 juni 1796 als 75-jarige (Toegsnr Godsh. M burg, inv. nr 1548). 8. Jacomina SUURMOND, overl. 6 juni 1789 te Grijpskerke; huwt Johannes Koppelouw te Grijpskerke. Hij is vóór/in juni 1789 overleden. Dan stellen haar broers Jacobus S. in Gapinge en Jan S. in West-Souburg zich tot voogd van de weeskinderen van Jacomina: Jacobus (23 jaar) en Jacomina (20 jaar). V.4 Jan SUURMOND, landman, schepen en schout van West-Souburg, ouderling, geb te Grijpskerke, ged te Grijpskerke; get. Janna Roelse; overl te West Souburg. Woont eerst in Serooskerke verhuist plm 1763 naar West Souburg. Lidmaat op dinsdag West-Souburg; 31 okt stelt hij zich als voogd voor de kinderen van Simon Meijer in Serooskerke. Hij overlijdt in DTBL Oost-en West-Souburg 5A (NG West-Souburg,naamlijsten lidmaten ). Aangenomen met belijdenis te Serooskerke, Ned.-Geref. kerk. DTBL Serooskerke (NG lidmatenlijsten ). Koopt in 1798 hofstede Papegaayenburg,ligging Oude Jans Block,West-Souburg en leent daarvoor 300 pond vlaams van François Reinier Radermacher en 2600 pond Vlaams van Pieter Claude van Goethem en 2600 pond Vlaams van Johanna Petronella van der Poort (vorige eigenaar van de Papegaayenburg). Na zijn dood gaat Papegaayenburg over op zijn schoonzoon Gillis in 't Anker. In 1808 leent dochter Jacomina 2000 ponden Vlaams van mr Pieter Claude van Goethem, ws voor de hofstede Papegaayenburg. Huwt Maatje de ZEEUW, ged te Serooskerke; get. Catharina Cats; overl te W-Souburg, dr van Jan Janse ZEEUW en Catharina ADRIAANSE. Kinderen: 1. Adriaan SUURMOND, geb. Serooskerke, ged te Serooskerke; get.: Adriaan Zuurmond, Jacomina Roelse. Overl te Vlissingen op 48-jarige leeftijd. Ongehuwd. Aangifte door Jacob Suurmond, broer van de overledene en

8 Willem van den Bogert. 2. Jan SUURMOND, geb te W-Souburg, ged ; get. Jan de Zeeuw, Maatje Koets. Begraven te Souburg op 23-jarige leeftijd. 3. Jacomijntje SUURMOND, geb te W-Souburg, ged ; get. Adriaan Suurmond, Jacomina Roelse. Overl te W-Souburg, 10 dagen oud. 4. Jacob SUURMOND (VI.4.8) 5. Catharina (Caatje) SUURMOND (VI.7.10) 6. Jacomina SUURMOND (VI.9.11) 7. Maatje SUURMOND (VI.11.11) 8. Leijn SUURMOND, geb te West Souburg, ged , get. Leijn Zuurmond, Jannetje Zuurmond. Overl , 48 dagen oud. 9. Leijntje SUURMOND (VI.14.12) 10. Leijn SUURMOND (VI.15.12) V.7 Jannetje SUURMOND, geb , ged te Grijpskerke. Get. Jannetje Landmeter (= oma maternel). Overl te Middelburg. Doet belijdenis vrijdag te Grijpskerke. Met att. naar Middelburg , lidm.reg Huwt Aarnoud Joosse, j.m. uit Veere: 8 sept. ondertr. te Grijpskke, huw. 29 sept op Aarnouds verzoek door de nieuwe pred. van St Laurens ds Henricus Regnerus Siblink; Aarnoud overlijdt vóór1809. Kinderen: 1. Jacomina Arnoudse Joosse, geb. <>1769 M burg; ongeh. overl M burg. 2. Matje Arnoudse Joosse, geb. <>1775 te M burg; ongeh. overl M burg. V.8 Adriaan ZUURMOND, geb , ged te Grijpskerke; get. Adriaan Roelse en Maatje Marinusse. Doet belijdenis, overl : in begraafboek Gr kerke: 21 aug gestorven Adriaen Adr se Zuurmond en begraven den 25 e met de kleine pelle. In 1789 leeft nog slechts één kind, zie bij moeder/oma Jacomina Roelse en het verhaal Suurmonds ver-walcherst. Huwt 1. Sara de Koster ondertr. 21 sept. en huw. 7 okt te Grijpskerke, overl , 11 mrt begr., dr van Isaac Danielse de Koster, geregtsbode te Grijpskerke, en Adriana Schout die in 1739 gehuwd zijn. Sara is hun 4 e kind. Kinderen van Adriaan en Sara: Adriaan, geb te Grijpskerke, ged ; get. Adriaan Suurmond en Jacomijntje Roelse. In 1783 is hij 11 jaar bij overlijden van moeder Sara de Koster en wordt oom Jan S. (V.4.) zijn voogd. Zondag 1 juli 1787 doodgeschoten bij oproer in M burg (DTB M burg). Isaac, geb te Grijpskerke, ged ; get. Isaac de Koster en Adriana Janse Schouts. Waarschijnlijk is dit kind overleden vóór zijn moeder Sara de Koster. Hij wordt niet genoemd bij de weeskinderen van Sara voor oom Jan Suurmond als voogd. Jan, geb te Grijpskerke, ged ; get. Jan Suurmond en Maatje de Zeeuw. In jaar als weeskind door overlijden van moeder Sara de Koster. Oom Jan Suurmond (V.4.) wordt ook zijn voogd. Huwt Pieternella Janse de Rijke. Kind: Adriaan geb ; get. Jan Zuurmond en Maatje de Zeeuw. Jan overlijdt (75 jaar), is zijn leven lang arbeider. Een tweede kind in ieder geval Sara, geb. en ged. te Gapinge, resp 2 en 15 okt. 1809: geen getuigen juni 1785 Janna Wisse, wed. van Leendert Huijbregtsen. In jan verkoopt

9 zij (Adriaan is in aug. 85 overl.) het huis te Gr kerke aan Janis ten Hove en betaalt aan Willem de Bruijn secr. van Gr kerke en Poppendamme de 50 e penning: pond vls, wschlk een goed huis. Zij overlijdt te Grijpskerke 1 juli V.11 Jacob Adr.zn SUURMOND, geb. 1740(?), zn van Adriaan S. en Jacomijntje Roelse te Grijpskerke. Huwt ong Riezea (Riesje) JOOSSE. Bij rapp. huisbezoek (lidm. Gapinge) 31 aug gespeld als Zuermondt. Uit dit huwelijk: 1. Adriaan Jacobse SUURMOND of ZUURMOND (VI.20.16). 2. Catharina Zuermond, (spelling doopboek Gapinge) geb. 9 dec. 1767, ged. 13 dec. 1767; peter: Hendrik Joosse; meter: Cornelia Cornelisse. 3. Jacomina Zuurmond, geb , ged. 29 apr te Gapinge; peter Jan Zuurmond; meter Maatje Zeeuw. 4. Joost Zuermond geb te Gap. get. Joost Hendriksz, Kornelia Simonszen. (5.? Cornelia Zuurmond, overl te Veere? Zie lijst begr. in mail Midavaine). VI.4 Jacob SUURMOND, zn van Jan S. en Maatje de Zeeuw, geb , ged te W.-Souburg; get. Jacob Zuurmond, Riesje Joosse. Overl te Vlissingen, 44 jaar, weduwnaar. Aangifte door Huijbrecht Peper, zwager, en Jan Jansen. Ondertr te Vlissingen. Huwt (trouwgeld betaald te Vlissingen) Dina COLET, geb. <>1775, overl. 1809, begr te Vlissingen: rek. Lijkdienaarsgilde en/of lijst grafdelver. Uit dit huwelijk: 1. Jacob SUURMOND, geb. na 1800, overl te Vlissingen. 2. Maatje SUURMOND (VII.3.9). 3. Geertruida SUURMOND (VII.5.10). 4. Jacob SUURMOND, geb. na 1807, overl te Vlissingen. 5. Dina S(Z)UURMOND, ged te Vlissingen (geen getuigen), begr , 49 dagen: rek. lijkdienaarsgilde. Begraafplaats:Aparte Put. 6. Johanna S(Z)UURMOND, ged te Vlissingen (geen get.), begr te Vlissingen: rek. lijkdienaarsgilde. Begraafplaats:W-Souburg. VII.3 Maatje SUURMOND, particuliere, geb te Vlissingen, ged te Vlissingen; get. Jan Suurmond en Maatje de Zeeuw, overl te Vlissingen. Aangifte door Philippus Roos en Pieter Dockheer. Woonde in aan de Koudsteenschedijk (Dam), later aan Grote Markt (Korenmarkt) ( ). In deze periode staat zij ook ingeschreven in de Beursstraat ( Beursplein) en de Bierkade. Huwt te Vlissingen, staan zij ingeschreven in de Gravenstraat Jan de HEER, scheepsmaker, modelmaker bij de marine, geb te Vlissingen, overl te Delft; uitreksel overlijdensregister gemeente Delft. Zijn ouders waren Julien de Heer en Adriana Bosbaan. Uit dit huwelijk: 1. Adriana de HEER, geb te Vlissingen. Get. Huibregt Heybeek en Simon Pieter van der Meer, overl te Vlissingen op 32-jarige leeftijd. Aangifte door de vader en Wouter Soetens, ongehuwd. 2. Jacobus Johannes de HEER, geb te Vlissingen. Get. Jan Louwers en Lambertus van Breemen; overl te Vlissingen, 195 dagen oud. 3. Johannes de HEER. Timmerman, scheepmaker, geb te Vlissingen. Get. Isaac Segers Bakema en Jan Gravier, overl om uur te Vlissingen op 75-jarige leeftijd. In 1846 meldt hij zich bij de nationale militie: Hij was 1 el,5 duimen,0 streken en 5 palmen lang. Zijn aangezicht was ovaal, Voorhoofd rond, neus spits,mond klein,kin rond, wenkbrauwen ligtbruin, geen merkbare tekenen. Hij had zichzelf aangegeven K 85 Nr 95. Gehuwd op 36-jarige leeftijd op te Vlissingen met Leentje

10 GROEN, 32 jaar, geb om 1.00 uur te Hellevoetsluis, overl te Vlissingen op 62-jarige leeftijd. Haar ouders: Nicolaas Groen, baas der zeilmakers geb en ged te Hellevoetsluis, overl te Vlissingen en Eva Pieternella Vosseveld, geb ged. te Nieuw-Helvoet overl. 15 febr te Vlissingen, geh te Hellevoetsluis. 4. Marinus de HEER, geb te Vlissingen, overl te Vlissingen. Aangifte door vader en Hendrik Johannes van der Meer. 5. Gerrit de HEER, zeilmaker, geb te Vlissingen. Get. Johannes Roos en Hendrik Johannes van der Meer. Geh. 43-jaar te Terneuzen met Tanneke MULLER, dienstmeid, geb. <>1840 te Terneuzen. 6. Dina de HEER, geb te Vlissingen. Get. Pieter Stuuyk en Johannes Roos, overl te Vlissingen, 184 dagen oud. 7. Hendrik de HEER, geb te Vlissingen. Get. Pieter Struyk en Jan Wittenbrink, overl te Vlissingen. Aangifte door vader en Pieter Struijk. 8. Hendrik de HEER, geb te Vlissingen, getuigen Hendrik Johannes van der Meer en Johannes Ros; overl Aangifte door vader en Johannes Roos. 9. Huibrecht de HEER, scheepmaker, geb te Vlissingen. Get. Pieter Dockheer en Cornelis Hendrik Baale, overl te Het Loo (Apeldoorn). Geh. 25 jaar te Vlissingen met Johanna Francina HOELANDT, geb. <>1838 te Vlissingen. 10. Cornelis Jacob de HEER, geb te Vlissingen. 11. Jacob de HEER, scheepmaker, geb. <>1838 te Vlissingen, overl te Vlissingen. 12. Elisabeth Dina de HEER, geb te Vlissingen. Geh te Vlissingen met Johannes Jacobus van den BERGEN, scheepmaker, geb te Vlissingen. Zijn ouders: Johannes Jacobus van den Bergen en Susanna Beenhouwer. 13. Dina de HEER, geb te Vlissingen. Get. Pieter Dockheer en Cornelis Hendrik Baale, overl Aangifte door vader en Pieter Dokheer. 14. Maria de HEER, geb te Vlissingen. Get. Pieter Dockheer en Cornelis Hendrik Baals, overl VII.5 Geertruida SUURMOND, dienstbode, geb te Middelburg, ged te Vlissingen (geen getuigen vermeld), overl te Middelburg. Geh te M burg, bgm weduwnaar van Sara Cornelia Hermanse met Pieter WISSE, 41 jaar, timmermansknecht, geb te West-Souburg, overl te M burg. Zijn ouders: Adriaan Wisse en Maatje Bakker. Uit dit huwelijk: 1. Maatje WISSE, geb te Middelburg. Zij woonden wijk K nr 368 te Middelburg, overl te Middelburg, ongehuwd. 2. NN WISSE, geb te Middelburg, levenloos geboren. VI.7 Catharina (Caatje) SUURMOND, geb te West Souburg, ged te West Souburg; get.: Jan Andries Poppe, Catharina Wisse, overl te O- Souburg. Lidm. zondag te West-Souburg; met att. naar Nedd.-geref. kerk te O-Souburg. West-Souburg naamlijsten lidmaten Ondertr , geh. <>1797 met Huibregt PEPER. Landman, rentenier, geb. <>1769, overl te Oost- en West-Souburg, weduwnaar. Uit dit huwelijk: 1. Jacomina PEPER, wagenaarster, geb te Oost-Souburg, overl te Middelburg, wed. van Abraham Adriaanse. Geh. (1) te Oost-Souburg met Abraham ADRIAANSE, boereknegt, postrijder, geb. <>1794 te Oost-Souburg, overl te

11 Middelburg. Zijn ouders zijn Abraham Adriaanse en Neeltje Bosselaar, landbouweresse. Geh. (2) te Middelburg, brgm weduwnaar van Sara Janse Geldof en brd weduwe van Abraham Adriaanse met Pieter Johannis HUIJSSOON, sleper, leurder, geb te Middelburg, overl te Middelburg, weduwnaar. Zijn ouders:martinus Huijssoon en Kriena Sieveld. In zijn overlijdensakte wordt zijn moeder Johanna Zeeveld genoemd. 2. Maatje PEPER, particuliere, geb. <>1799 te Oost-Souburg, overl te Oost- en West-Souburg, weduwe. Geh te Oost-Souburg met Cornelis LEIJNSE, bouwknegt, geb. <>1803 te Oost-Souburg. Zijn ouders: Samuel leijnse en Cataninna Wouterse. 3. Abraham PEPER, geb te Oost-Souburg, ged te Oost-Souburg; getuigen: Abraham Peper en Willemijna Blommert. 4. Jan PEPER, geb te Oost-Souburg, ged te Oost-en West-Souburg, getuigen: Jan Suurmond en Maatje de Seeuw. 5. Abraham Gillis PEPER, boereknecht, landbouwer, geb. <>1806 te Oost Souburg, overl te Aagtekerke. Geh te Oost-Souburg met Magdalena Johanna BOSSELAAR, dienstmeid, geb. <>1809 te Middelburg Ambacht, overl te Middelburg, weduwe. Haar ouders: Hendrik Bosselaar en Maria Gideonse. 6. Catharina PEPER, particuliere, geb Oost-Souburg, overl te Goes. Geh , te Souburg met Adriaan de BRUIJNE, molenaarsknegt, landman, molenaar, predikant, geb. <>1810 te Zandijk-buiten, overl te Baarland. Ouders: Jan de Bruijne en Suzanna Oreel. VI.9 Jacomina SUURMOND, particulier, landvrouw, geb te West-Souburg, ged te West-Souburg; get.: Adriaan Zuurmond, Jacomijntje Roelse; overl te Oost Souburg, weduwe. Lidm. zondag te West Souburg. Met att. naar Serooskerke DTBL O/ W-Souburg Leende in ponden vlaams van Mr Pieter Claude van Goethem.Ws was dit nodig voor het verkrijgen van de Papegaayenburg,na het overlijden van haar vader Jan S.? Geh. <>1804 met Gillis in t'anker, landman, geb te Ritthem, overl te Oost Souburg. Zijn ouders: Andries in 't Anker en Fransina Baarendse. Was in 1812 gemeenteraadslid in W- Souburg en woonde vanaf 1800 in West Souburg. Verkreeg in 1808 de hofstede Papegaayenburg,ligging Oude Jans Block. Roeden:16, Gemet: 65.Bron:transporten en Plechten West-Souburg Kinderen: 1. Jan in t'anker, geb. <>1804 te Serooskerke, overl te West Souburg, 15 jaar oud. 2. Francijna in t'anker, geb. <>1810, overl te West-Souburg. VI.11 Maatje SUURMOND, geb te W-Souburg, ged te W-Souburg (geen getuigen), overl te M burg: Heden overleed op 't onverwachts onze geliefde Moeder MAATJE SUURMOND,Wed. JAN JANZE, in den gezegenden ouderdom van bijna 84 jaren. Middelburgs-Ambacht, Izaak de Wolf en Jan Janse. Alg. kennisgeving. Middelburgsche Courant p. 4/4, lidm. zondag Oost-Souburg. opm. ingekomen met attestatie van W-Souburg, vertrokken met attestatie naar M burg 1814; lidm.reg ). Ondertr te O-Souburg, huwt Jan JANSE/DE WOLF, geb. <>1772, overl te M burg. Kinderen: 1. Isaac de WOLF, geb te Oost-Souburg, ged te Oost-Souburg; getuigen: Isaac de Wolf en Susanna de Wolf. 2. Jan de WOLF, geb te Oost-Souburg, ged te Oost-Souburg; getuigen: Jan Suurmond en Maatje Zeuw.

12 3. Maatje de WOLF, geb te Oost-Souburg, ged te Oost-Souburg; getuigen: Jan Suurmond en Caatje Suurmond. 4. Neeltje JANSE, geb te Oost-Souburg, ged te Oost-Souburg; getuigen: Isaac de Rijke en Neeltje Jansse, overl te Middelburg, 18 jaar. 5. Jan JANSE, geb te Oost-Souburg, ged O-Souburg. VI.14 Leijntje SUURMOND, geb te W-Souburg, ged ; get. Jan Poppe, Janne de Zeeuw, overl te Vlissingen op 38-jarige leeftijd. Overleden bij de geboorte van zoon Leijn Kool. Aangifte door Izaak van Bel en Jan Buijs. Huwt 1800, Arij KOOLE, sleper, journalier, voiturier (voerman), geb te Vlissingen, ged te Vlissingen, overl te Vlissingen, weduwn. Zijn ouders: Nicolaas Koole,geb te Ritthem, ged te Ritthem en overl. ong en Neeltje Chrisiaansen, geb , ged te Gapinge; overl te O/ W-Souburg. Uit dit huwelijk: 1. Jan KOOLE, geb te Vlissingen. Adr. Suurmond en Pieter Beuns, ovl te Vlissingen. Aangifte door vader en Pieter de Reijke. 2. Nicolaas KOOLE, geb en overl te Vlissingen, na 1 jaar en 4 maanden. 3. Maria of Marie KOOLE, particuliere, geb te Vlissingen, overl te Vlissingen, weduwe. Geh. 21 jaar te Vlissingen met Jan GROENENBERG, sleper, geb. <>1815 te Koudekerke, overl. voor Zijn ouders Adriaan Groenenberg en Krijne Matthijsse. 4. Leijn KOOLE (zie VII.31.12). VII.31 Leijn KOOLE, vrachtrijder, landbouwer, geb te Vlissingen. Getuigen Izaak van Bel en Johan Jacob Borgerhoff, overl te Biggekerke bij de nationale militie: Hij was 1 el,4 duimen,5 streken en 6 palmen lang. Ovaal aangezicht,rond voorhoofd, blaauwe ogen,brede neus,mond groot,haar en wenkbrauwen bruin,merkbare tekenen:een gebrek van 't rechter oog. M 103 nr 81. Geh. 33 jaar te O/W Souburg Johanna Van SLUIJS, particuliere, geb. <>1828 te O-Souburg, overl te Biggekerke, weduwe. Haar ouders: Jan van Sluijs en Johanna Dekker. Uit dit huwelijk: 1. Arij KOOLE, landbouwer, geb te O/W Souburg, overl te Biggekerke; huwt te Koudekerke Cornelia BOONE, dienstbode, geb. <>1852 te Koudekerke; ouders: Jan Boone en Willemina Maria Brasser. 2. Johanna KOOLE, particuliere, geb te Souburg, overl te Biggekerke; huwt te Biggekerke Isaak van SLUIJS, boerenknecht, geb. <>1836 te Meliskerke; ouders: Izak van Sluijs en Elizabeth Allaart. 3. Leintje KOOLE, geb te Vliss., overl te Koudekerke. Geh te Biggekerke Lein Adriaanse WIJKHUIJS, landbouwer, geb. <>1851 te Biggekerke; ouders: Adriaan Wijkhuijs en Elizabeth Back. VI.15 Leijn SUURMOND, Landman/arbeider, tuinman, diaken, gemeenteraadslid, geb te West Souburg, ged te West Souburg; get. Leijn Suurmond, Catharina Adriaanse Louwers; overl te Souburg, volgens een lijst van de fam. is hij in Vlissingen overleden, gemeenteraadslid van O-Souburg in 1812 en 1813; woont tot 1810 op West Souburg, daarna Oost Souburg. Volgens een familie verhaal (geen schriftelijke bevestiging) zou Leijn Suurmond een Franse Boodschapper die paarden kwam vorderen op z'n hofstede bij het Ronde Putje aan de Abeele vermoord hebben

13 Lidm. zondag te O-Souburg met attest. van West-Souburg; lidm.reg Huwt Pieternella JANSE, landvrouw, geb te O/W-Souburg, ged te W-Souburg, overl te O/W-Souburg: "Heden overleed, tot onze droefheid, onze geliefde Moeder, PITERNELLA JANSE, Weduwe van L.SUURMOND, in den gezegenden ouderdom van ruim 75 jaren. Oost-Souburg, den 25 april Ook uit naam mijner Broeders en Zusters, Js Suurmond. Middelburgsche Courant, ; p ¾. Zij was dochter van Jacobus JANSE(N) en Maatje MATTHIJSE. Uit dit huwelijk: 1. Jan SUURMOND, particulier, geb. <>1806 West Souburg, overl te Oost-Souburg. 2. Catharina SUURMOND, geb. <>1808 te Oost Souburg, overl te Oost-Souburg. 3. Maatje SUURMOND (VII.36.14). 4. Catharina SUURMOND (VII.38.18). 5. Jacobus SUURMOND (VII.39.19). 6. Leijn SUURMOND (VII.41.48). 7. Willem SUURMOND, geb te O-Souburg. Get. Abraham de Muijnck en Jacobus Zachariasse; overl te Vlissingen. Hij woont te O-Souburg, zijn ouders zijn daar overleden. Ongehuwd. Aangifte door Leijn Lz Suurmond,broer van de overledene en Abraham de Rijcke, zwager. 8. Pieternella SUURMOND, boerenmeid, geb te O-Souburg, get. Jacobus Zachariasse en Abraham de Muijnck; overl te O/W-Souburg op 17-jarige leeftijd. 9. Neeltje SUURMOND (zie VII.46.49). VI.20 Adriaan Jacobse SUURMOND zn van Jacobus Z. en Riezea Joosse, wordt hovenier, ouvrier/karoter, geb. <>1764 te Veere, overl te Arnemuiden als weduwn. Hij wordt in 1794 lid van Nederd. Geref. kerk te Kleverskerke met Elisabeth Dingemans Laarse uit Veere, (lidm ). Hij koopt in Arnemuiden een huis en hof voor FL van Pieter Bommel: Transp. Onr. Goed Walcheren (1) en gaat met attest naar Arnemuiden. Get. P. Hofman. Arnemuiden lidmreg. Ondertr. (1) te Veere, betaling trouwgeld, Elisabeth Dingemanse Laarse, overl. vóór Ondertr. (2) te Arnemuiden. Bet. trouwgeld te Nieuw- en Sint Joosland : Trouwgeld Z. Eilanden Anna Baak/Back, geb. <>1781 te Nieuwland, overl te Arnemuiden bij de bevalling van kind Pieter. Uit het eerste huwelijk: 1. Jacobus SUURMOND, landmansknecht, geb. <>1796 te Kleverskerke, overl te Arnemuiden. 2. Dingeman ZUURMOND (VII.48.16). 3. Riezea SUURMOND (VII.51.17). 4. Andreas SUURMOND, geb. <>1805 te Arnemuiden. Uit het tweede huwelijk: 5. Pieter ZUURMOND, geb. <>1806 te Arnemuiden, begr te Arnemuiden, 13 maanden oud. 6. Pieter ZUURMOND, geb. <>1808 te Arnemuiden, begr te Arnemuiden, 2 jaar oud. 7. Pieter ZUURMOND, geb te Arnemuiden, overl te Arnemuiden, 11 weken oud. 8. Cornelia ZUURMOND, geb te Arnemuiden, overl te Arnemuiden, 1 dag oud. 9. Adriaan ZUURMOND, geb te Arnemuiden, overl

14 te Arnemuiden, 3 dagen oud. 10. Adriaan ZUURMOND, geb te Arnemuiden, overl te Arnemuiden, 71 dagen oud. 11. Pieter ZUURMOND, geb te Arnemuiden, levenloos. In de kantlijn staat de naam Pieter Baak. 12. Cornelia ZUURMOND, dienstbode, geb te Arnemuiden. Huwt te Middelburg Pieter Vrigge, kleermaker, geb. <>1815 te Veere; ouders: Cornelis Vrigge, daglooner en Johanna Willeboordse. Cornelia wordt als 44- jarige opgenomen in het Gasthuis te M burg, is dan wed. en werkster. 13. Pieter ZUURMOND, geb te Arnemuiden, levenloos geboren. 14. Pieter ZUURMOND, geb te Arnemuiden. Zijn moeder overlijdt bij zijn geboorte op 40 jarige leeftijd. Pieter overl te Koudekerke. VII.36 Maatje SUURMOND, particuliere, geb te O/W-Souburg, overl te Vlissingen: "Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lijden, onze geliefde Moeder, behuwd- en Grootmoeder, MAATJE SUURMOND, Wed. A. de Rijcke, in den ouderdom van ruim 86 jaren. Uit aller naam J. de Rijcke, Vlissingen , Algemeene kennisgeving. Verzoeke van rouwvisites verschoond te blijven. Middelburgsche Courant ;p.4/4. Geh. 22 jaar, te Oost-Souburg met Abraham de RIJCKE, 27 jaar oud, Boerenknecht, geb te Oost West Souburg, gedoopt op te Oost en West Souburg, overl te Vlissingen op 68-jarige leeftijd. Aangifte door Leyn de Rijcke, zoon van de overledene en Jacobus Bosschaart. Zijn ouders: IJzaak de Rijcke en Neeltje Janse. Beiden overleden te Oost-en West-Souburg. Uit dit huwelijk: 1. Izaak de RIJCKE, geb te Vlissingen. Getuigen Pieter Grims en Gerrit Pieter Kieviets, overl te Vlissingen op 2-jarige leeftijd. Aangifte wordt gedaan door de vader en Floris Labruyere. 2. Leyn de RIJKE (zie VIII.28.17). 3. Neeltje de RIJKE, geb te Vlissingen. Getuigen Adriaan Boogaard en Pieter Ypelaar, overl te Oost West Souburg op 62-jarige leeftijd. Geh. op 33-jarige leeftijd op te Vlissingen met Joost JOSIASSE, 37 jaar oud, landbouwer, geb te West Souburg, erkend door moeder op , overl te Oost West Souburg op 76-jarige leeftijd. Zijn moeder is Adriana Josiasse. 4. Izaak de RIJCKE (zie VIII.32.17). 5. Jacobus de RIJCKE, landbouwer, geboren op te Vlissingen. Get. Pieter de Rijcke en Steven Adamse, overl te Oost-en West-Souburg. Geh. als 36-jarige op te Vlissingen met Jacoba BOSTELAAR, geb te Oost- en West-Souburg, overl te Oost- en West-Souburg; ouders: Joos Bostelaar en Susanna Johanna Klaassen. 6. Abraham de RIJCKE, geb te Vlissingen. Get. Cornelis Stroo en Jacobus de Rijcke, overl te Vlissingen, 13 dagen oud. Aangifte door de vader en Lein Suurmond. 7. Abraham de RIJCKE (zie VIII.37.17). 8. Pieternella de RIJCKE, geb te Vlissingen. Get. Jacob Krahmer en Pieter Hendrikse, overl te Vlissingen. Aangifte door vader en Cornelis Stroo. 9. Pieter de RIJCKE (zie VIII.40.17). 10. Pieternella de RIJCKE, geb te Vlissingen, get. Cornelis Stroo en Johan Henrich Dunker, overl te Vlissingen, weduwe. Geh. op 32-jarige leeftijd te O/W-Souburg met Jacobus BOSTELAAR, geb. 8 sept te O/W-Souburg, landbouwer, overl Zijn ouders zijn Joos

15 Bostelaar en Suzanna Johanna Klaassen. 11. Willem de RIJCKE, geb te Vlissingen. Getuigen Lyn Suurmond en Joost Ceval, overl te Vlissingen. Aangifte door vader en Cornelis Stroo. 12. Willem de RIJCKE, geb te Vlissingen, getuigen Cornelis Stroo en Johan Heinrich Dunker, overl. voor Willem de RIJCKE, geb. <>1847 te Vlissingen, overl te Vliss. Aangifte door Jacobus de Rijcke,zijn broer en Cornelis Stroo: "Heden overleed, na een langdurig lijden, onze geliefde zoon en broeder WILLEM DE RIJCKE in den ouderdom van ruim 29 jaren. Vlissingen, 1 april M. Suurmond,Wed. A. de Rijcke,en kinderen". Middelburgsche Courant, ; p.3/ Jan de RIJCKE, landbouwer, geb te Vlissingen, get. Cornelis Stroo en Frans Wezepoel, overl te Vlissingen 62 jaar, weduwnaar. Geh. (1) te Vlissingen met Dina STROO, overl. voor Haar ouders: Pieter Stroo en Pieternella Godeschalk. Gehuwd (2) te Vlissingen met Sara ARNAUTSE, 36 jaar oud, geb te Koudekerke, overl te Vlissingen. Haar ouders: Adriaan Willem Arnautse en Jozina de Groot. 15. Janus de RIJCKE, geb te Vlissingen, overl te Vlissingen. Geh te Oost-en West-Souburg met Johanna BOSTELAAR, 22 jaar oud, geb te Ritthem, overl te Oost-en West-Souburg op 80-jarige leeftijd, weduwe. 16. Cornelis de RIJCKE, werkman, geb te Vlissingen. Get. Cornelis Stroo en Frans Wezepoel, overl te Vlissingen. Aangifte door Jacobus de Rijcke, broer en Janis Jansen. 17. Joost de RIJCKE, geb. 4 nov te Vliss.. Get. Jacobus Suurmond en Lein Suurmond. VII.39 Jacobus SUURMOND, Boerenknecht, landbouwer, geb te O-Souburg. Get. Abraham de Muijnck en Salomon Marijs, overl te O-West Souburg, ook als Zuurmond geschreven. Geh te O-W Souburg Margaretha BOSSCHAART, boerenmeid, arbeidster, geb O-Souburg of Ritthem, overl te O-W Souburg, weduwe. Notaris P van de Graft zal op vrijdag den 18en december 1868, des voormiddags te 10 uren,in de Uitspanning de Zwaan, staande en gelegen in de gemeente Oost-en West-Souburg, in het openbaar verkoopen DE HOFSTEDE bewoond door de Weduwe Jacobus Suurmond,in de gemeente Oost-en West-Souburg, met 9 bunders, 80 roeden, 10 ellen Bouw- en Weilanden, gelegen in Oost-en West-Souburg. Voorschreven hofstede zal eerst in 14 afzonderlijke Koopen en daarna in massa worden geveild, en is drie dagen voor den verkoop voor een ieder te bezichtigen, van des Voormiddags 10 tot des middags 3 uren. Notitien verkrijgbaar bij gen. notaris Middelburgche Courant ; p.4/4 Notaris P. van de Graft zal, op Dinsdag den 30en Maart 1869, des voormiddags te 10 uren, op de Hofstede genaamd MOOLWIJK, bewoond door de Weduwe Jacobus Suurmond, in de gemeente Oost-en West Souburg in het openbaar verkoopen: een bruin ruinpaard, een bruin merriepaard, 6 melkkoeien, 1 kalfdragende vaars, 2 eenjarige vaarsen. 1 kweekkalf, 2 magere varkens, hoenders en een haan, een menwagen, een melkkar, een driewielskar, 2 ploegen, eggen in soort, een hondenkot, een handblok, een sleepdeur, een arreslee, een Kortkist, een windmolen, een snijbak, een slijpsteen en bak, een vleeschblok, een kruiwagen, ladders, watertobben, paardenwant, horden en staken, eene partij mest en stroo, voorts eene partij BOUW-, MELKERS-en ZOLDER- GEREEDSCHAPPEN, HUISRAAD, waaronder kabinet,bureau en hetgeen meer zal worden geveild. Middelb. Courant ; p.3/4. Zij is dr van Jozias BOSSCHAARD, landman, koetsier, en Machelina DAVIDSE. Uit dit huwelijk:

Stamboom van Jacques SURMONT

Stamboom van Jacques SURMONT Stamboom van Jacques SURMONT Het Suurmondverleden kan boeiende observaties opleveren. Dat blijkt hieronder. Afkomst en begin van onze Suurmondfamilie heb ik in mijn eerste verhaal geschetst. Zie: De wereld

Nadere informatie

Deze familie- of generatiehuwelijken, zo noem ik het maar, kwamen vaker voor! Het wordt nog complexer!

Deze familie- of generatiehuwelijken, zo noem ik het maar, kwamen vaker voor! Het wordt nog complexer! Stamboom van Jacques SURMONT Een kenmerk van onze Suurmonds is ongetwijfeld dat ze vanaf het begin (tot het eind?) zowel politiek als religieus bewust èn zeer betrokken waren, of nog zijn? Over het algemeen

Nadere informatie

Stamboom van Jacques SURMONT

Stamboom van Jacques SURMONT Stamboom van Jacques SURMONT Vooraf: Het Suurmondverleden is boeiend. Hier volgt een overzicht van generaties met de bedoeling dat ieder familielid zich kan plaatsen in het geheel van onze stamboom. Leuke

Nadere informatie

GENERATIE PIETER TAK PIETER TAK 1

GENERATIE PIETER TAK PIETER TAK 1 GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 C.4.2 : (1) Pieter Luitwieler, geboren in Vlissingen op 19 September 1784, beroep Landbouwer, gestorven in Oost Souburg op 22 december 1839, Gehuwd op 19 april

Nadere informatie

Westerweele tak cornelis WESTERWEEL anna p BREÄS (jo)zina ZUURVELD jan WESTERWEELE adriaan WESTERWEEL jan WESTERWEELE eva de JONGE laurina KOOMAN

Westerweele tak cornelis WESTERWEEL anna p BREÄS (jo)zina ZUURVELD jan WESTERWEELE adriaan WESTERWEEL jan WESTERWEELE eva de JONGE laurina KOOMAN Westerweele tak I.1 cornelis WESTERWEEL, schaapsherder, geboren op 23-11-1773 te colijnsplaat (z), gedoopt op 28-11-1773 te colijnsplaat (z) (getuige(n): Heijnderik van Stelle, Dina Bouterse), overleden

Nadere informatie

HET GESLACHT VAN "DE STEENE POORTE"

HET GESLACHT VAN DE STEENE POORTE HET GESLACHT VAN "DE STEENE POORTE" GENEALOGIE STEEN(E)POORTE Nakomelingen van Pieter (Marinusse) van de Steenepoorte RIDDERKERK-RIJSOORD, 31 DECEMBER 2010 CORNELIS STEENEPOORTE COLOFON HET GESLACHT VAN

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 3

GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 3 GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 3 C.4.2 : (1) Pieter Luitwieler, geboren in Vlissingen op 19 September 1784, beroep Landbouwer, gestorven in Oost Souburg op 22 December 1839, gehuwd op 19 April

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Onze vriendelijke republikeinse reis

Onze vriendelijke republikeinse reis Onze vriendelijke republikeinse reis Eerste druk, april 2012 2012 Marcel van den Driest Oorspronkelijke titel: Journaal eener reijse die de heeren Jacobus Thehoff en Cornelis van den Driessen vergezeld

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

St. Maartensdijkse tak

St. Maartensdijkse tak St. Maartensdijkse tak I.1 claas marinusse WESTERWEEL, gedoopt op 22-05-1678 te zonnemaire (z) (getuige(n): judith de Vogel), overleden 02-1730 te sint maartensdijk (z). In 1708 staat in het doopboek van

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

1. Catalijn CARLIE [156], Geboren te Valenchijn [Frankrijk] circa 1655, volgt IIa.

1. Catalijn CARLIE [156], Geboren te Valenchijn [Frankrijk] circa 1655, volgt IIa. 1 Parenteel van Daniel CARLIE. Generatie I I. Daniel CARLIE [9], Geboren Frankrijk circa 1635, Waals Hervormd, Kerk.Huw. [5] (Waals Hervormd) met: Agnes DEL TOUR [10], Geboren Frankrijk circa 1635, Waals

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Parenteel van Johan Diderick Dubel

Parenteel van Johan Diderick Dubel Parenteel van Johan Diderick Dubel Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DUBEL Datum : 23-12-2013 Selectie : 'Personen in parenteel van Johan Diderick Dubel [67]' Sortering : Per generatie I.1 Johan Diderick (Dirk)

Nadere informatie

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II NEUTENBERG-NOTTEBERG Het oorspronkelijke erve Notteberg, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, was gelegen in Kerspel Goor nabij huis Heeckeren, waartoe het ook behoorde. Rond 1683 echter verhuizen

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henderkien Stadman

Kwartierstaat van Henderkien Stadman Kwartierstaat van Henderkien Stadman Ten geleide Een kwartierstaat geeft een helder overzicht van de directe voorouders in manlijke en vrouwlijke lijn. Uitgaande van de kwartierdrager, hier dus Henderkien

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 I a - II a - Freerk Wilken Jonkman *..-..-1799 Wedde ~ 12-05-1799 Wedde 15-09-1832 Groningen Groningen Gruttersknecht, arbeider, zolderknecht Zoon van: Freerk

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

Begin stamboom Butte Ruurds. Hypothese:

Begin stamboom Butte Ruurds. Hypothese: Begin stamboom Butte Ruurds Hypothese: Inte Ruerts 1625 zoon Feicke 15-05-1625 gedoopt Leeuwarden 1625 zoon Botte (Intes) 15-05-1625 gedoopt Leeuwarden N.B. Gezien gelijke doopdatum en amper tweelingen

Nadere informatie

3. Het begin. De Dam in 1648

3. Het begin. De Dam in 1648 3. Het begin Oostzaandam In den beginne... was er water. Zo zou je een verhaal over de streek rond de Zaan kunnen beginnen. In den beginne was het in ieder geval het water dat samen met de wind bepaalde

Nadere informatie

OB164 Catharina Gertrudis Nederveen, geb. Antwerpen ca. 1828, + 31-1-1879 te Dordrecht. Vlg. de +akte nr. 100 in de BS te Dordrecht is zij weduwe van

OB164 Catharina Gertrudis Nederveen, geb. Antwerpen ca. 1828, + 31-1-1879 te Dordrecht. Vlg. de +akte nr. 100 in de BS te Dordrecht is zij weduwe van Onderstaande lijst geeft de bij mij nog ongeplaatste/onbekende Nederve(e)nen weer, met tot nu toe bekende brongegevens. Gezocht worden aanvullende bizonderheden, zoals data, plaatsnamen, namen van ouders,

Nadere informatie

GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793)

GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793) GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793) I.1 Johannis (Jan) Bette(n), bouman, geboren op 05-02-1730 te Willemstad, gedoopt (NH) op 05-02-1730 te Willemstad, overleden op 07-09-1793 te Fijnaart op 63-jarige

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 561 INVENTARIS VAN DE COLLECTIE VAN DER HAMMEN 1974-1990 DOOR L. VAN DER HAMMEN SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 INVENTARIS... 3 I. Algemeen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar HOOFDSTUK 2 Cornelis van de Ven Cornelis van de Ven GEBOREN 08-07-1842 Nistelrode OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar KINDEREN

Nadere informatie

Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond

Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond 1 Egmond 1 Radbolt I Heer van Egmond (afb. 1). Kind van Radbolt uit onbekende relatie: 1 Wolbrand van Egmond, geboren in 900 in Slot de Hoef Egmond Binnen. Volgt

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken.

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 1. 1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 2. Haaswijk Boerderij Haaswijk gezien vanaf het water. 59. Pachtboerderij van Nicolaas Breedijk.

Nadere informatie

Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel

Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel I Anthonie Gillisse van der Cingel. Anthonie is Anthonie begon een relatie met Suzanna Andriese Lavooy. Suzanna is Kind van Anthonie en Suzanna: 1 Gillis

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

Nakomelingen van: Pagina 1 van 9 Johannes Elwerinck

Nakomelingen van: Pagina 1 van 9 Johannes Elwerinck Nakomelingen van: Pagina 1 van 9 1ste G eneraties 1. 1 is geboren Omstreeks 1465 in Jipsinghuizen (Vlagtwedde) en overleden op een onbekende Hij huwde (Onbekend). Kinderen van i. 2. Ede Johans Elwerinck

Nadere informatie

Alberich van Montmorency (9 generaties) Tweede Generatie

Alberich van Montmorency (9 generaties) Tweede Generatie Alberich van Montmorency (9 generaties) 1. Alberich van Montmorency, ook bekend als Alberich van Orleans, geb. 900, (zoon van Alberich I van Gatinais). Hij trouwde met Elfleda van Engeland, geb. 910. +

Nadere informatie

In 1858 veilen de erfgenamen van Reijer Kuijpers: 1. een stuk bouwland, genaamd het Hooge Land langs de laan van Beekvliet te Woudenberg, sectie C

In 1858 veilen de erfgenamen van Reijer Kuijpers: 1. een stuk bouwland, genaamd het Hooge Land langs de laan van Beekvliet te Woudenberg, sectie C Kuijpers I Evert Gerritsen Kuijpers, geb. (Garderen?) 1726, klompenmaker, ov. Scherpenzeel 17-10- 1814, zn. van Garret Kuijpers en Ortje NN, tr. (1) Geurtje Jans, tr. (2) Nijkerk 25-11-1779 Aaltje Reijers

Nadere informatie

Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385.

Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385. MEENDERINK Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385. Thans is het een groot paarden- en ruitersportcentrum. Er zijn heden nauwelijks

Nadere informatie

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van Zundert, overleden aldaar op 24 september 1658, trouwde

Nadere informatie

Bibliobussen Halteplaatsen

Bibliobussen Halteplaatsen Bibliobussen Halteplaatsen Alfabetisch overzicht Bus = 1 De Columbus Bus 4 = Biblioservicebus ew = even weken ow = oneven weken ** = alleen op onderstaande data A Aagtekerke Agathastraat dinsdag 19.15

Nadere informatie

Memorie van Successie van Eiland Tholen/ St Philipsland

Memorie van Successie van Eiland Tholen/ St Philipsland Memorie van Successie van Eiland Tholen/ St Philipsland nb: het verschil tussen St Annaland en St Philipsland is in de originele handgeschreven tekst niet altijd duidelijk, enkele verwisselingen zijn niet

Nadere informatie

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Toen na de val van Napoleon in 1815 Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Luemburg werden samengevoegd tot de Verenigde Nederlanden onder het koningschap van

Nadere informatie

De Familie Hattinga. Cartografen

De Familie Hattinga. Cartografen De Familie Hattinga Willem Tiberius en zijn beide zonen Cartografen onder andere te Hulst In ons museum vindt u hier en daar mappen met wat meer gegevens over een bepaald onderwerp. U kunt deze mappen

Nadere informatie

Parenteel van Jan Snellen

Parenteel van Jan Snellen Parenteel van Jan Snellen 1 Jan Snellen is geboren in 1490. Notitie bij Jan: In 1543 ontving Jan Snellen 52 bunder over dolve Moeren van Prins Rene van Chalon Jan begon een relatie met N.N.. Kinderen van

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Stamreeks Johannes Quist

Stamreeks Johannes Quist Stavenisse Kempenshofstede Stamreeks Johannes Quist I. Crijn (Quirijn) Quist, geb. ca. 1560, won. Ouwerkerk in ca. 1590-1595, tr. N.N., Uit dit huwelijk: 1. Cornelis, geb. Ouwerkerk ca. 1590, volgt II.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ARCHITEKT A.J. JOLING STICHTING

NIEUWSBRIEF ARCHITEKT A.J. JOLING STICHTING NIEUWSBRIEF ARCHITEKT A.J. JOLING STICHTING nummer 1, mei 2013 Beste (achter)nichten en (achter)neven Joling. Allereerst willen wij hen, die zich als donateur van de Architekt A.J.Joling Stichting hebben

Nadere informatie

Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen

Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen Op Schouwen ontstaan in de achttiende eeuw (en wellicht al eerder) de familienamen Van Splunder, Van Splunter en Van Splunteren. Vermoedelijk zijn dit verbasteringen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Stamreeks van Anne de Hilster naar Philip Casimir de Hilster (kwartiernummer 8).

Stamreeks van Anne de Hilster naar Philip Casimir de Hilster (kwartiernummer 8). bloedverwantschap tussen Anne de Hilster en Evert (Eef) de Hilster Aantal gevonden eerste bloedverwanten: 2 1: Philip Casimir de Hilster resp. kwartiernummers 8 en 10 2: Klazina Frederika Bosman resp.

Nadere informatie

GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE

GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE I. Clement Lievens Mol, geb. Reimerswaal, schipper/visser, lid schippersgilde Tholen 1638-1669, begr. Tholen 17 augustus 1669, tr.1 ca. 1625 Maycken Adriaens, geb.

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

Genealogie van Evert Adams Knoester

Genealogie van Evert Adams Knoester Genealogie van Evert Adams Knoester I Evert Adams Knoester is geboren in Terheide. Evert trouwde met Maritge Wouters. Kinderen van Evert en Maritge: 1 Wouter Evertse Knoester [DEK_567], geboren in Terheide.

Nadere informatie

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 EEN STAMREEKS OPSCHOOR J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 Verantwoording: dit is een samenvoeging van: Opschoor J.B. Een Stamreeks Opschoor, OV 58 e jrg (2003) no. 554: 328-339, en Opschoor J.B.

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel von 3 Mai 2016 Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel Generation 1 1. Cornelis van Ghesel, ist geboren op 15 maart 1508 te Antwerpen.

Nadere informatie

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie.

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. 1 Andries Scharloo, geboren te Leerdam rond 1742, volgt onder II. 2 Karel Scharloo,

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Groei en krimp Bewoningsgeschiedenis van Hof Ravestein

Groei en krimp Bewoningsgeschiedenis van Hof Ravestein Het hiernavolgende webartikel is de uitgebreide vorm van het artikel van Jaco Simons in De Wete van oktober 2013. Een eventuele verwijzing naar dit artikel is als volgt: Simons, J., Groei en krimp. Bewonersgeschiedenis

Nadere informatie

De familienaam Dekker

De familienaam Dekker De familienaam Dekker Tijdens een gesprek met Cees Dekker, vrijwilliger bij de Stichting Oud Limmen, bleek dat één van zijn voorvaderen een belangrijke positie had bekleed binnen de gemeenschap van Limmen.

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Dagboekfragmenten van Antonius van Namen Opgemaakt door: M.G.H. van Namen Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Foundation, 2004 1 In het R.K. Kerkregister / Archief Driel/ Maasdriel

Nadere informatie

Gaarder Geervliet 6-9-1743: dito hebben Maartje Spruijt en Johannes van Aalst haar aangegeven om te trouwen Pro Deo.

Gaarder Geervliet 6-9-1743: dito hebben Maartje Spruijt en Johannes van Aalst haar aangegeven om te trouwen Pro Deo. Index trouwen district II (Geervliet) Trouwboek Geervliet 6-9-1743: den 6 september sijn in ondertrouw opgenomen Hannis van Aalst J.M. Met Maartje Spruijt J.D. welke personen hier getrouwd zijn den 6 october

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

Jan van Huik (1846-1896)

Jan van Huik (1846-1896) 1 Jan van Huik 1846 Jan van Huik (1846-1896) Geboren op donderdag 6 augustus 1846 in Hoogland als zoon van Jan van Huijk en Elisabeth van Putten. De geboorte van onze Jan is bij het huwelijk van zijn ouders

Nadere informatie

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige.

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige. FAMILIE van ZUTPHEN Goorts Erp Kinderen 12 van M.1.1.1.2.1.3.4.2.5..1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. N.1.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1.1 Gijsbertus, Petrus, Johannes, Joseph van

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Hierna worden de onwikkelingen geschetst van de familie Dellaert in IJzendijke. De 70e verjaardag van Olga Dellaert, op 8 augustus 2002 was de aanleiding om hier mee te starten. Inmiddels is dankzij de

Nadere informatie

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch De hierna beschreven fam. Nicolaï heeft zijn herkomst in Schoorldam. Maar verder terug in de tijd kwamen zij uit Friesland m.n. uit Franeker. Eind

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

CALDIES (Béziers) Waals Hervormd

CALDIES (Béziers) Waals Hervormd CALDIES (Béziers) Inleiding: Willem Caldies 1 (Waals Herv., gen. I) afkomstig van Béziers in Frankrijk, werd poorter van Amsterdam op 3 dec. 1739, maar reeds twee jaar later vestigde hij zich te Maastricht.

Nadere informatie

Mr. Stormstraat 5 Tilburg en zijn bewoners

Mr. Stormstraat 5 Tilburg en zijn bewoners Mr. Stormstraat 5 Tilburg en zijn bewoners Geboortehuis - ouderlijk huis van Jos Naaijkens Mr. Lambertus Dominicus Storm Geboren te s- Hertogenbosch op 25 maart 1790. Overlijdt te s- Gravenhage op 3 juni

Nadere informatie

Uit het 1 e huw.: 1. Arie Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/29-10-1848, erkend bij huwelijk, koperslager, smid, ov. Scherpenzeel 27-01-1929, tr.

Uit het 1 e huw.: 1. Arie Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/29-10-1848, erkend bij huwelijk, koperslager, smid, ov. Scherpenzeel 27-01-1929, tr. Berendse In 1841 wordt de smederij De Lindenboom aan de Holevoet door Arie Berendse van zijn schoonvader Johan Ernst Kloos overgenomen. Nog generaties lang zijn leden van de familie Berendse smid in Scherpenzeel.

Nadere informatie