Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten"

Transcriptie

1 Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten

2

3 Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten November 200

4 COLOFON Samenstelling Carla Vianen Masja van den Burg Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk Sector Document Processing, VNG SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus GK Den Haag SGBO 5891/550 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

5 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Het project Goed Besteed Het onderzoek Respons Leeswijzer 2 2 Het belang van doordacht inkopen en aanbesteden Redenen voor een doordacht inkoop- en aanbestedingsbeleid Onderscheid inkopen en aanbesteden Organisatie van de inkoopfunctie 5 3 Betrokkenheid van het bestuur bij inkoop en aanbesteden Uitkomsten onderzoek 8 4 Inkoopscan 13 5 Kennismanagement 15 Inkoop- en aanbestedingsprocedures 17 7 Vereiste deskundigheid 21 8 Gezamenlijke inkoop en aanbesteding 27 9 Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenvatting en conclusies 31 Bijlagen 33 Bijlage 1 Vragenlijst 35 Bijlage 2 Overzicht uitkomsten onderzoek 39

6

7 1 Inleiding 1.1 Het project Goed Besteed!""# $ % & ' ' ( ' ) * +,* - +,*!.!""/* * * 0 ' 1'0 1.2 Het onderzoek 0!""2345 +, 7 8 SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 1

8 34! 1.3 Respons -!""2 +.9:, '!## 9";< ) Figuur 1 Respons per gemeentegrootte meer dan inw tot inw tot inw 0+.""""8""""", respons 0% 20% 40% 0% 80% 100% 1.4 Leeswijzer 5 & 34 ( &! # 34. < 9 2 / 5 * := (8" SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 2

9 2 Het belang van doordacht inkopen en aanbesteden 2.1 Redenen voor een doordacht inkoop- en aanbestedingsbeleid - > '- - ) ) 0 % -!"" !"; -? SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 3

10 0 <) %!!" 0 ) +#, ' +, 0 0' $& Onderscheid inkopen en aanbesteden 0 ) A <) +, $& $ &0 SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 4

11 2.3 Organisatie van de inkoopfunctie - $" ' - "% $" ' >> 5 +, +, $%" ' %" B B * ' C +, B +, SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 5

12 & ""!! D C 1 % SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN

13 3 Betrokkenheid van het bestuur bij inkoop en aanbesteden ' 0 0 ( ' ) 1 * * E * E * % +,* * * 0 0 C * C * C +, F F SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 7

14 0 ' 3.1 Uitkomsten onderzoek 5 +, +, (! SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 8

15 Figuur 2 Betrokkenheid bestuur bij inkopen en aanbesteden verantwoordelijke bestuurlijk portefeuillehouder inzet bestuurlijke portefeuillehouder verdere professionalisering 78% 4% 18% 59% 25% 15% gemeenteraad zichtbaar betrokken 47% 30% 23% beschreven in nota 79% 2% 19% aanspreken personen door management 55% 32% 13% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee /:; 9=; ' +/=;, 0./; $ & 0 +99;, 0 ' +#/, Figuur 3 N= 22 verantw oordelijke bestuurlijk portefeuillehouder tot inw 74% tot inw 89% meer dan inw 93% Landelijk 78% 0% 20% 40% 0% 80% 100% >> SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 9

16 >> Figuur 4 N= 222 inzet bestuurlijke portefeuillehouder verdere professionalisering tot inw 55% tot inw 78% meer dan inw 54% Landelijk 59% 0% 20% 40% 0% 80% 100% H. +."""" 8""""", +9,0 +.8;, Figuur 5 N= 225 gemeenteraad zichtbaar betrokken tot inw 41% tot inw 4% meer dan inw 2% Landelijk 47% 0% 20% 40% 0% 80% 100% 0 +=9;,+2, SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 10

17 Figuur N= 222 tot inw tot inw meer dan inw Landelijk -! +.""""8""""", +./;,+/, Figuur 7 N= 222 beschreven in nota 75% 77% 79% 95% 0% 20% 40% 0% 80% 100% aanspreken personen door management tot inw 59% tot inw 47% meer dan inw 50% Landelijk 55% 0% 20% 40% 0% 80% 100% SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 11

18

19 4 Inkoopscan I +, I J J ( J +, J 7 C >> - +, +, - 5 :+,=+, Figuur 8 Inkoopdiagnose uitgevoerd (N= 222) inkoopdiagnose uitgevoerd 0% 9% 32% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 13

20 Figuur 9 N= 222 inkoopdiagnose uitgevoerd tot inw 52% tot inw 81% meer dan inw 79% Landelijk 0% 0% 20% 40% 0% 80% 100% - 0 SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 14

21 5 Kennismanagement < ' ' I E +,+, 0 ) 0 ' % E ( E +, 0 C ' 5 + 8", +88, SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 15

22 Figuur 10 Actief kennismanagement, contractbeheer en evaluatie (N= 221) actief kennismanagement, contractbeheer en evaluatie 41% 24% 34% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee.8;!.; 5 )#!; Figuur 11 actief kennismanagement, contractbeheer en evaluatie tot inw 32% tot inw 2% meer dan inw 71% Landelijk 41% 0% 20% 40% 0% 80% 100% 5 SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 1

23 Inkoop- en aanbestedingsprocedures - ) 1. - ) >> 2. 7 ) 3. 0 ) G 4. - )- ' - K9!/:""" K!88""" ' 0 - +, +,+, ' $ & ' % 5 - L 8! ' :=; SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 17

24 Figuur 12 handelen gemeente duidelijk voorgeschreven 89% 3% 8% duidelijke procedures nieteuropese aanbestedingen 85% 5% 10% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee Figuur 13 N= 222 handelen gemeente duidelijk voorgeschreven tot inw 85% tot inw 100% meer dan inw 100% Landelijk 89% 0% 20% 40% 0% 80% 100% ' :9; +8#, - +8!8., Figuur 14 N= 223 duidelijke procedures niet-europese aanbestedingen tot inw 82% tot inw 93% meer dan inw 93% Landelijk 85% 0% 20% 40% 0% 80% 100% SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 18

25 - ' 5' +-, E - ' K9!/:""" ' K!88""" K"K.89=" K#=8=!/ K9!/:""" 5'E onderhands onderhands aanbesteding K"K829:" K88:.9= K!88""" 5'E onderhands onderhands aanbesteding K"K89:#. K88/!!# K!88""" 5'E onderhands onderhands aanbesteding +-, - Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Meervoudig Meervoudig Meervoudig Openbare Openbare Openbare Europese aanbesteding Europese aanbesteding Europese aanbesteding SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 19

26 ':.; - K 9!/:""" + =9;,K#=8=!/ ' /:; - K!88""" K 88:.9= ' /=; K88/!!# ( Figuur 15 N= 204 enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure in aanbestedingsbeleid opgenomen 9% 91% Nee Ja, wij gebruiken een drempel =8; 7 K9""""+2";,!!; K9""""K8"""""" 8/; K 8""""" K 9""""" K.89=" 7 :=; K 9"""" K829:" ' =8; K9"""" K89:#. SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 20

27 7 Vereiste deskundigheid - ' ) ) * M) * 7 ) ' +, + 8, +, +, ( 0 ) SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 21

28 Tabel 1 Relatie inkooporganisaties en de vereiste deskundigheden B F B " -%""% ' " 5 +82, Figuur 1 Coördinatie van werkzaamheden N= 222 inkoopdeskundigheid en materiedeskundigheid bijeen gebracht 4% 18% 17% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee '2.; H + 8/, +9.;, SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 22

29 Figuur 17 N= 222 inkoopdeskundigheid en materiedeskundigheid bijeen gebracht tot inw 54% tot inw 91% meer dan inw 100% Landelijk 4% 0% 20% 40% 0% 80% 100% 5 )) ) B * ) 0 B B * ) L8:' % 8""; > ' SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 23

30 Figuur 18 gedecentraliseerd inkoopmodel, eventueel met coördinatie gecentraliseerd inkoopmodel / gecoördineerd inkoopmodel 8% 3% 89% 7% % 27% intergemeentelijk inkoopmodel 15% 2% 83% anders 31% 0% 9% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee H +2/;, B +:;89;, $& H!8 B ( B +, L8=!8 Figuur 19 N= 220 gedecentraliseerd inkoopmodel, eventueel met coördinatie tot inw 5% tot inw 7% meer dan inw 57% Landelijk 7% 0% 20% 40% 0% 80% 100% SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 24

31 B Figuur 20 N= 214 gecentraliseerd inkoopmodel / gecoördineerd inkoopmodel tot inw 8% tot inw 9% meer dan inw 8% Landelijk 8% 0% 2% 4% % 8% 10% Figuur 21 N= 214 intergemeentelijk inkoopbureau tot inw 19% tot inw 5% meer dan inw 0% Landelijk 15% 0% 2% 4% % 8% 10% 12% 14% 1% 18% 20% H!8 M +3, < M ) N SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 25

32

33 8 Gezamenlijke inkoop en aanbesteding? 7 0 % 0 $7 &1 - )!! +=8;, Figuur 22 N= 222 inkoop sommige zaken met andere gemeenten 91% 3%7% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 27

34 '/8; +, +!#,- Figuur 23 N= 222 inkoop sommige zaken met andere gemeenten tot inw 90% tot inw 98% meer dan inw 71% Landelijk 91% 0% 20% 40% 0% 80% 100% SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 28

35 9 Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid ' 0 ) O *? * H * * < * +, +, " ' ' ' 5!. SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 29

36 Figuur 24 N= 227 inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld 92% 0%8% H +=!;, < - Figuur 25 N= 227 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld tot inw 89% tot inw 100% meer dan inw 93% Landelijk 92% 0% 20% 40% 0% 80% 100% SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 30

37 10 Samenvatting en conclusies )! '/:; ' )/.;* ' 9=; +/:;,* '/=; =9;* './; +.8;,* '99; '2"; +,' 9!; :8; " '.8; ) #!; /8; #! ' :=; 8""; :9; - =#; ' - - K.89="K829:"K89:#. SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 31

38 $ '2.; ' 8""; 9.; 2/; B 89; * %! '=8; ' &#!! +=!;, ' """", < SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 32

39 Bijlagen

40

41 Bijlage 1 Vragenlijst Overzicht vragen "Goed Besteed": 1. Wilt u hieronder uw naam en uw functie invullen? Uw naam: Uw functie binnen de gemeente: 2. Kunt u aangeven of de hieronder weergegeven stellingen van toepassing zijn op uw gemeente? Bij stelling 3: Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de portefeuillehouder het initiatief heeft genomen tot een inkoop- en aanbestedingsnota, het inkoop- en aanbestedingsbeleid regelmatig onderwerp van gesprek is in de collegevergaderingen en de porte Nr. Stelling Nee De gemeente heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld Er is een bestuurlijk portefeuillehouder aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De bestuurlijke portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid zet zich in voor verdere professionalisering van het inkopen en aanbesteden in de gemeente. De gemeenteraad is zichtbaar betrokken bij de wijze waarop inkopen en aanbesteden hier plaatsvindt. Weet niet/ neutraal Ja 3. Kunt u aangeven of de hieronder weergegeven stellingen van toepassing zijn op uw gemeente? Nr. Stelling Nee Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is beschreven in een door het college vastgestelde nota waarmee de raad heeft ingestemd. Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid schrijft duidelijk voor hoe de gemeente moet handelen. Voor niet-europese aanbestedingen hanteert de gemeente duidelijke procedures met drempelwaarden en toetsingscriteria. De gemeente heeft een inkoopdiagnose (ook wel: inkoopscan) uitgevoerd om inzicht te krijgen in wat er wordt ingekocht en bij wie. Weet niet/ neutraal Ja SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 35

42 4. Kunt u aangeven of de hieronder weergegeven stellingen van toepassing zijn op uw gemeente? Nr. Stelling Nee In de gemeente wordt actief aan kennismanagement, contractbeheer en evaluatie t.a.v. het inkoop- en aanbestedingsbeleid gedaan. Wanneer personen werkzaam binnen de gemeente zich niet houden aan het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid, worden zij daarop aangesproken door het management. In de gemeente worden de inkoopdeskundigheid en de materiedeskundigheid bij elkaar gebracht. Sommige zaken koopt de gemeente samen met andere gemeenten in. Weet niet/ neutraal Ja 5. Onderstaande vragen gaan over het model van inkopen waar de gemeente mee werkt. Nr. Vraag Nee Wij werken met een decentraal inkoopmodel. Dat wil zeggen: de materiedeskundigen op de afdelingen zelf verrichten de inkoop, waarbij ze gebruik kunnen maken van de adviezen van een inkoopconsulent. Wij werken met een centraal gemeentelijk inkoopbureau. Dat wil zeggen: de inkoopdeskundigen in het inkoopbureau zijn verantwoordelijk voor de inkoop, waarbij zij materiedeskundigen op de afdelingen moeten betrekken. Wij werken met een intergemeentelijk inkoopbureau. Dat wil zeggen: de inkoopdeskundigheid is buiten de gemeentelijke organisatie geplaatst. De gemeente kan de inkopers van het bureau inschakelen om het inkoopproces volledig te begeleiden Weet niet/ neutraal Ja. Wij werken met geen van de drie hiervoor genoemde modellen maar anders, namelijk: SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 3

43 7. Welke portefeuillehouder is verantwoordelijk voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid? Naam protefeuillehouder: Protefeuillehouder: 8. Wie is binnen de ambtelijke organisatie aanspreekpunt voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid? Naam: Functie: 9. Vanaf welk bedrag wordt er bij niet-europese aanbestedingen voor de openbare aanbestedingsprocedure gekozen? a. bij werken: b. bij diensten: c. bij leveringen 10. Heeft u in uw aanbestedingsbeleid de enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure opgenomen? Nee Ja, wij gebruiken een drempel voor de enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure: a. Bij werken tot drempel? b. Bij diensten tot drempel? c. Bij leveringen tot drempel? SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 37

44

45 Bijlage 2 Overzicht uitkomsten onderzoek & # (# )# # )# & # & # & # & # & # *# & # $ % /:; 99; /=; :8; =.; :8; :#; 9=; 9"; 9:; 9/; 29; 2!; 2=;./; #!;..;.9; /8; 9#;./; & /=; /8; //; :8; :8; :#; /=; + + '! * #,,! #! - #!! 99;.:; 9.; 2";.8; 2=;.:; 2"; #=; 22; 2.; 2=; 9#; 2=;.8; #!; #/;.=;./;.";.8; :=; :/; :/; =2; =.; :9; :2; :9; :8; //; =.; =.; :9; :2; =8; ="; =!; ="; =.; =#; :9; 2.;.:; 2=; 2!; :!; 2!; 2=; 2/; //; /#; /"; :!; 9:;.9; :; /; 2; /; 8!; /; 8=; 89; #; 89;!:; 2; 8/; :; =8; :.; =:; =2; =.; :!; :2; =!; ="; :/; =!; =.; =.; =#; SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 39

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

VOORBEELDENGIDS Afkijken aanbevolen

VOORBEELDENGIDS Afkijken aanbevolen VOORBEELDENGIDS Afkijken aanbevolen VOORBEELDENGIDS Afkijken aanbevolen 1 2 Voorwoord Wie koopt er niet in? Liefst voor een dubbeltje op de eerste rij door via internet scherp op de kleintjes te letten.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 13a van de Financiële Verordening Overbetuwe; b e s l u i t e

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1 Concerninkoop Contract- en leveranciersmanagement Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Actualiteit inkoop en aanbesteden utrecht Concerninkoop Feiten en cijfers 2008 inkooporganisatie Inkoopproces

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent Hoofdstuk 1: Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid deze gelden

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Mei 2011 Definitief 1 1. Inleiding...3 2. Inkoopbeleid en Inkoopproces...4 2.1. Inleiding...4 2.2. Inkoop versus

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013

Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013 Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013 1 Functie van inkoop Op de markt de beste partij vinden om de doelen van de organisatie te realiseren: Value for taxpayers money Dus niet:

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad

Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad Aan de voorzitter van de Gemeenteraad Gemeente De Bilt Vragensteller: Ebbe Rost van Tonningen namens de fractie van Beter De

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop Contractcompliance Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Concerninkoop Controle of Communicatie? Wat doen we concreet? De blik naar buiten De blik

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbeleid Datum: 17 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 326 Informant:

Nadere informatie

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II)

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) Nieuwsflash Aanbesteding 44 22 april 2011 Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) In Nieuwsflash Aanbesteding 40 bespraken wij het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet. In Nieuwsflash Aanbesteding

Nadere informatie

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Pro Mereor Inkoopanalyse Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De analyse... 3 2.1 Kwantitatieve inkoopanalyse... 3 2.2 Kwalitatieve inkoopanalyse... 6 3. Verbetertraject...

Nadere informatie

9. Workshop Basiskennis aanbesteden: Meervoudig- en enkelvoudig onderhands procedures

9. Workshop Basiskennis aanbesteden: Meervoudig- en enkelvoudig onderhands procedures 9. Workshop Basiskennis aanbesteden: Meervoudig- en enkelvoudig onderhands procedures 12-02-2015 Nikoletta Nemeth De workshop In de aanbestedingswet 2012 worden striktere eisen gesteld aan meervoudig-

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

Het Nieuwe Aanbesteden

Het Nieuwe Aanbesteden Het Nieuwe Aanbesteden Gemeente Utrecht professionaliseert inkoop Gàry Habets; Hoofd Bureau Aanbestedingen 1 Inhoud Context aanbestedingsregels Utrechts aanbestedingsbeleid 1999 Wijzigingen Utrechts aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken.

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Hoofdstuk 1: Uitvoering van het inkoopbeleid: "Leveringen en Diensten". Hoofdstuk 2: Uitvoering van het inkoopbeleid:

Nadere informatie

Amsterdamse Inkoop op de schop!

Amsterdamse Inkoop op de schop! Amsterdamse Inkoop op de schop! Hans Dussel, Hoofd Inkoop Gemeente Amsterdam PIANOo-congres 6 juni 2013 Resultaat: Een professionele inkooporganisatie die bijdraagt aan de (beleids)doelen en de (bezuinigings)opgave

Nadere informatie

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE ARNHEM

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE ARNHEM INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID 2005 GEMEENTE ARNHEM Voorwoord Voor de realisatie van haar projecten en voor de aanschaf van producten en diensten sluit de gemeente Arnhem jaarlijks vele contracten af met

Nadere informatie

Inkoop in Vlagtwedde. Een onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Vlagtwedde. 1 De Jong Beleidsadvies

Inkoop in Vlagtwedde. Een onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Vlagtwedde. 1 De Jong Beleidsadvies Inkoop in Vlagtwedde Een onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Vlagtwedde Rekenkamer gemeente Vlagtwedde april 2008 Uitvoerend onderzoeker: dr. ing. P.O. de Jong www.dejongbeleidsadvies.nl

Nadere informatie

Reg.nr. Vergadering DT d.d. 22 juni 2009 Ondernemingsraad N.v.t. Vergadering B&W 30 juni 2009 Woningcorporaties/ST Nee

Reg.nr. Vergadering DT d.d. 22 juni 2009 Ondernemingsraad N.v.t. Vergadering B&W 30 juni 2009 Woningcorporaties/ST Nee (kabinet) Reg.nr. Vergadering DT d.d. 22 juni 2009 Ondernemingsraad N.v.t. Vergadering B&W 30 juni 2009 Woningcorporaties/ST Nee d.d. RAK Datum 25 april 2009 Programma/nieuw beleid Nieuw beleid: Oude beleid

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010, gewijzigd op 7 februari 2012, 2 april 2013 en 6 januari 2015 Zwolle, December 2014 Shared

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel 16 september 2014 Adviseur inkoop Wilco van Schagen 1 Inkoop en aanbesteding Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid 2 Aanbestedingswet

Nadere informatie

eiisden-marqraten J 3

eiisden-marqraten J 3 AANGETEKEND ^^^gemeente ^ eiisden-marqraten J 3 Partij Groot Eijsden De heer R. Thimister Dominikanenhof ie 6247 DA GRONSVELD Bezoekadres: Amerikaplein 1 6269 DA Margraten Servicepunt: Breusterhof 2 6245

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob. Hoe stelt u uw (inkoop)organisatie in op de Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda Inleiding Inkooporganisatie?

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Veenendaal. Definitief Versie 8

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Veenendaal. Definitief Versie 8 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Veenendaal Definitief Versie 8 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Definities 2. Gemeentelijke doelstellingen 3. Juridische uitgangspunten 3.1 Algemeen juridisch

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Assen

Inkoopbeleid Gemeente Assen Inkoopbeleid Gemeente Assen 29 april 2005 Inhoud 1. Beleidskaders 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Beleidskeuze 3 2. Wettelijk kader inkoop 4 2.1. Gemeentewet 4 2.2. Nederlandse aanbestedingsregelgeving 4 2.3.

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop & Aanbesteding

Onderzoek Inkoop & Aanbesteding Onderzoek Inkoop & Aanbesteding Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk november 2015 Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk Barbara IJsselmuiden (voorzitter) Geert-Jan Put Gerbe de Vos Uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

INKOPEN en AANBESTEDEN

INKOPEN en AANBESTEDEN INKOPEN en AANBESTEDEN ONDERZOEK NAAR HET INKOOP EN AANBESTEDINGSBELEID REKENKAMERCOMMISSIE OPSTERLAND Colofon Rekenkamercommissie Opsterland De rekenkamercommissie van Opsterland bestaat uit drie externe

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel Concern Inkoop januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Doelstelling

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsprocedure. Gemeente Nuenen

Inkoop- en aanbestedingsprocedure. Gemeente Nuenen Inkoop- en aanbestedingsprocedure Gemeente Nuenen Copyright BIZOB. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Voorwoord Dit gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en

Nadere informatie

INHUUR EXTERNEN: Werkwijzen aangepast? REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE DE BILT

INHUUR EXTERNEN: Werkwijzen aangepast? REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE DE BILT INHUUR EXTERNEN: Werkwijzen aangepast? REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE DE BILT APRIL 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en centrale vraagstelling van het onderzoek... 3 1.2 Onderzoeksaanpak... 3

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Helmond. Helmond, april 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Helmond. Helmond, april 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Helmond Helmond, april 2013 Voorwoord Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Helmond. Een professioneel Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016 Leveringen - Diensten Werken Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht versie 1.0, december 2015 ter bespreking

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan de gem eenteraad

DORDRECHT. Aan de gem eenteraad ? c J DORDRECHT Aan de gem eenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 november 2013 Begrotingsprogramma Algemene middelen Betreft Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2006-2010 Provincie Overijssel Abstract 12 december 2005 Colofon Datum 12 december 2005 Oplage 1 Auteur C. Jorink Significant B.V. Inkoopcoördinator a.i. Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat

Nadere informatie

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks 23 januari 2015 2 Inhoud 1. Trends: Toen Nu Straks 2. Hoe kun

Nadere informatie

Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland

Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland info@bureaulagro.nl 06-25 51 38 51 Kennisdagen november 2014 Wat gaat waarheen? Het ABC van aanbesteden Korte inventarisatie WMO 2015 (18+)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vaststellen nieuw Inkoopbeleid

Alleen ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vaststellen nieuw Inkoopbeleid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen nieuw Inkoopbeleid Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Het bestaande inkoopbeleid, vastgelegd in

Nadere informatie

INKOOPBELEID. Infobijeenkomst voor ondernemers uit Uden, Volkel en Odiliapeel

INKOOPBELEID. Infobijeenkomst voor ondernemers uit Uden, Volkel en Odiliapeel INKOOPBELEID Infobijeenkomst voor ondernemers uit Uden, Volkel en Odiliapeel Programma 1. Opening door Peer van Bakel 2. Visie op inkoopbeleid door wethouder Peerenboom 3. Informatie over beleid en lokale

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Overbetuwe

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Overbetuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Overbetuwe Behorend bij: Inkoop- en aanbestedingbesluit gemeente Overbetuwe Datum: 5 december 2006 II Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... I INLEIDING... III 1 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Integraal Inkoopbeleidsplan Stadsdeel Zuidoost

Integraal Inkoopbeleidsplan Stadsdeel Zuidoost Definitief 17 maart 2008 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Advies Integraal Inkoopbeleidsplan Stadsdeel Zuidoost van 17 maart 2008 Documentnummer: 3460 autorisatie naam paraaf datum opstelling controle

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013) Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Smallingerland (versie 2013) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 1. Definities Pag. 4 2. Doelstelling Inkoop en Aanbesteden Pag. 5 3. Juridische uitgangspunten Pag.

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2006

Nadere informatie

Handboek inkoop en aanbesteding gemeente Hilversum. vastgesteld op:. gewijzigd op:.

Handboek inkoop en aanbesteding gemeente Hilversum. vastgesteld op:. gewijzigd op:. Handboek inkoop en aanbesteding gemeente Hilversum vastgesteld op:. gewijzigd op:. Inhoudsopgave 1 INLEIDING...5 1.1 Status en doel van het inkoophandboek...5 1.2 Leeswijzer...5 1.3 Relevante websites...6

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta Februari 2013 Voorwoord Waterschap Hollandse Delta stimuleert de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Professionalisering

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingbeleid. Gemeente Moerdijk. Maart 2014

Inkoop- en aanbestedingbeleid. Gemeente Moerdijk. Maart 2014 Inkoop- en aanbestedingbeleid Gemeente Moerdijk Maart 2014 Opgesteld door: Ico Goedhart (Afdelingsmanager RBOR) Arno van Waesberghe (Teamhoofd FPJ) Daniëlle Zeeman (Procesbegeleider inkoop) 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht. 28 februari 2012

Inkoop en aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht. 28 februari 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht 28 februari 2012 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 2.1 Aanleiding 6 2.2 Missie en doelstellingen 6 2.3 Het speelveld van inkoop 7 2.4 Doel van

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie

VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid

VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid Vereniging van Nederlandse Gemeenten Colofon Schrijfgroep M.A.J. Stuijts MSc., BIZOB mr. J.C. van de Water, KW Legal mr.

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE DALFSEN

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE DALFSEN INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE DALFSEN 18 februari 2009 eindversie 1 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 3. Doelstelling 3 4. Wettelijk kader 4 5. Inkoop kader 6 5.1 Definities

Nadere informatie

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Aanbestedingswet en Gids Prof. Mr J.M. Hebly Waardenburg, 12 april 2013 1 VOORGESCHIEDENIS Eigen nationaal wettelijk kader ontbreekt Europees kader (2004) Nationaal kader (2005) Rapport Parlementaire Enquête

Nadere informatie

Kadernota Inkoop Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

Kadernota Inkoop Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Kadernota MGR Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Ingangsdatum 1 januari 2015 Datum: 18-12-2014 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3 Relatie met andere beleidsterreinen... 3 Borging van

Nadere informatie

Gezamenlijk en professioneel inkopen

Gezamenlijk en professioneel inkopen Gezamenlijk en professioneel inkopen Inkoopsamenwerking gemeenten in West Brabant & de Hoeksche Waard & Zeeland Stichting Inkoopbureau West Brabant - Stichtingsvorm - Dagelijks bestuur, algemeen bestuur,

Nadere informatie

Het college besluit: College

Het college besluit: College Het college besluit: College 1. Het inkoopdocument Notitie Jeugdhulp 2015 ter vaststelling aan de Raad voor te leggen; 2. In te stemmen met begroting in de Notitie Jeugdhulp 2015. - Een bedrag van (zie

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID Professionaliseren facilitaire zaken Project Opdrachtgever Adviseur : Almeerse Scholen Groep (ASG) : de heer Hank de Jong : Martine de Kok Periode : juni 2010 Projectnummer

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR EEN COLLEGEBESLUIT INZAKE INKOOP EN AANBESTEDING

HANDREIKING VOOR EEN COLLEGEBESLUIT INZAKE INKOOP EN AANBESTEDING HANDREIKING VOOR EEN COLLEGEBESLUIT INZAKE INKOOP EN AANBESTEDING Handreiking voor een collegebesluit inzake inkoop en aanbesteding September 2004 1 Colofon Deze handreiking is opgesteld door het ministerie

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 28-05-2013

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 28-05-2013 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE Reg.nr. B&W d.d. 27 mei 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Heerenveen

Rekenkamercommissie Heerenveen Colofon Rekenkamercommissie Heerenveen De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De taak van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Advies 94. 1. Feiten. 2. Beschrijving klacht

Advies 94. 1. Feiten. 2. Beschrijving klacht Advies 94 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft als koepelorganisatie van 21 scholen in het basisonderwijs een overeenkomst met klager (schoonmaakbedrijf) voor schoonmaakdiensten ten behoeve van vier scholen opgezegd.

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Aanbestedingsbeleid gemeente Dinkelland Aanbestedingen Hoe hoog zijn de jaarlijks gemeentelijke uitgaven en hoeveel procent hiervan bestaat uit aanbestedingen?

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College?

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College? Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de nieuwe aanbestedingswet. Aan de hand van verschillende vragen krijgt u een beeld van de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018. Gewijzigd vastgesteld door het college op 30 september 2014

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018. Gewijzigd vastgesteld door het college op 30 september 2014 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018 Gewijzigd vastgesteld door het college op 30 september 2014 Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid 30 september 2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Provinciaal blad van Zuid-Holland

Provinciaal blad van Zuid-Holland Provinciaal blad 144 Uitgegeven 17 juli 2013 Provinciaal blad van Zuid-Holland 144 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID PZH 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van datum 16 juli 2013, registratienummer PZH-2013-419225544,

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014

Nota van B&W. onderwerp Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Portefeuillehouder S. Bak, J.J. Nobel Collegevergadering 14 januari 2014 inlichtingen L. Venema (023 5676284) Registratienummer

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsreglement Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert

Inkoop- en aanbestedingsreglement Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert Inkoop- en aanbestedingsreglement Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW); Gelet op art.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Inkoopteam Wmo Meierij Samenvatting In vervolg op het Functioneel Ontwerp (FO) Wmo hierbij het voorstel om een tijdelijk inkoopteam

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING BELEID EN UITVOERINGSPRAKTIJK VAN LEVERANCIERSSELECTIE IN LEIDEN

WERK IN UITVOERING BELEID EN UITVOERINGSPRAKTIJK VAN LEVERANCIERSSELECTIE IN LEIDEN WERK IN UITVOERING BELEID EN UITVOERINGSPRAKTIJK VAN LEVERANCIERSSELECTIE IN LEIDEN Inhoud deel 1. Blz. Inhoud deel 1 2. Voorwoord. 3. Leeswijzer 4. 1. Aanleiding tot het onderzoek 5. 2. Toetsingskader..

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Tevredenheid WWB-klanten 2012 Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Maart 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling 13 januari 2014 Uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu www.overheidinnederland.nl

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Drechtsteden

Aanbestedingsbeleid Drechtsteden Aanbestedingsbeleid Drechtsteden Evaluatie van het oude beleid, input voor het nieuwe beleid Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) voert het aanbestedingsbeleid uit van de zes Drechtsteden gemeenten en

Nadere informatie

Inkoopbeleid. Inkoopsamenwerking Noord Veluwe. Gemeente Oldebroek

Inkoopbeleid. Inkoopsamenwerking Noord Veluwe. Gemeente Oldebroek Inkoopsamenwerking Noord Veluwe Gemeente Oldebroek Versie 1.1 Datum 1 januari 2010 In opdracht van Stuurgroep Inkoopsamenwerking Noord Veluwe Vanaf 2010 Versiebeheer Versie Datum Auteur Samenvatting van

Nadere informatie

Transparant aanbestedingsbeleid. Rekenkameronderzoek naar aanbestedingsbeleid van de gemeente Boxtel

Transparant aanbestedingsbeleid. Rekenkameronderzoek naar aanbestedingsbeleid van de gemeente Boxtel Transparant aanbestedingsbeleid Rekenkameronderzoek naar aanbestedingsbeleid van de gemeente Boxtel Onderzoek van de rekenkamercommissie Boxtel in samenwerking met de rekenkamercommissies van Sint-Oedenrode

Nadere informatie

Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017

Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvoorstel Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvergadering 17 december 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.A.J. Adams Concerncontrol M.P.J.

Nadere informatie

Reactie van VNG, IPO en UvW op het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe aanbestedingsrichtlijn. 15 maart 2012

Reactie van VNG, IPO en UvW op het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe aanbestedingsrichtlijn. 15 maart 2012 Reactie van VNG, IPO en UvW op het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe aanbestedingsrichtlijn 15 maart 2012 Reactie van VNG, IPO en UvW op het voorstel van de Europese Commissie voor een

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZOih/3Cf - 3 APR 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZOih/3Cf - 3 APR 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZOih/3Cf Dat. - 3 APR 2013 ontv.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4402527 Nummer 2013-52 Vragen van het raadslid R.Smits-Alvarez (PvdA) inzake juridische

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid 2011. Gemeente Stadskanaal

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid 2011. Gemeente Stadskanaal Inkoop- & Aanbestedingsbeleid 2011 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Pagina Inleiding 5 1. Juridisch kader 7 1.1 Mandaatstatuut en richtlijnen budgetbeheer 8 2. Marktbenaderingsvormen 9 3. Bedrijfseconomische

Nadere informatie

Inkoopbeleidsplan 2005

Inkoopbeleidsplan 2005 2005 Vastgesteld bij besluit van het Dagelijks Bestuur d.d INKOOPBELEIDSPLAN HULPVERLENING GELDERLAND MIDDEN Inhoudsopgave Hulpverlening Gelderland Midden 1 Inleiding... 3 1.1 Vooraf... 3 1.2 Wat is de

Nadere informatie

INKOOPBELEID WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

INKOOPBELEID WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI INKOOPBELEID WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI Voorwoord Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het waterschap is voor het laatst vastgesteld in 1994. Voortschrijdend inzicht en wijzigingen in wet- en regelgeving

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie