Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten"

Transcriptie

1 Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten

2

3 Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten November 200

4 COLOFON Samenstelling Carla Vianen Masja van den Burg Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk Sector Document Processing, VNG SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus GK Den Haag SGBO 5891/550 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

5 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Het project Goed Besteed Het onderzoek Respons Leeswijzer 2 2 Het belang van doordacht inkopen en aanbesteden Redenen voor een doordacht inkoop- en aanbestedingsbeleid Onderscheid inkopen en aanbesteden Organisatie van de inkoopfunctie 5 3 Betrokkenheid van het bestuur bij inkoop en aanbesteden Uitkomsten onderzoek 8 4 Inkoopscan 13 5 Kennismanagement 15 Inkoop- en aanbestedingsprocedures 17 7 Vereiste deskundigheid 21 8 Gezamenlijke inkoop en aanbesteding 27 9 Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenvatting en conclusies 31 Bijlagen 33 Bijlage 1 Vragenlijst 35 Bijlage 2 Overzicht uitkomsten onderzoek 39

6

7 1 Inleiding 1.1 Het project Goed Besteed!""# $ % & ' ' ( ' ) * +,* - +,*!.!""/* * * 0 ' 1'0 1.2 Het onderzoek 0!""2345 +, 7 8 SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 1

8 34! 1.3 Respons -!""2 +.9:, '!## 9";< ) Figuur 1 Respons per gemeentegrootte meer dan inw tot inw tot inw 0+.""""8""""", respons 0% 20% 40% 0% 80% 100% 1.4 Leeswijzer 5 & 34 ( &! # 34. < 9 2 / 5 * := (8" SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 2

9 2 Het belang van doordacht inkopen en aanbesteden 2.1 Redenen voor een doordacht inkoop- en aanbestedingsbeleid - > '- - ) ) 0 % -!"" !"; -? SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 3

10 0 <) %!!" 0 ) +#, ' +, 0 0' $& Onderscheid inkopen en aanbesteden 0 ) A <) +, $& $ &0 SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 4

11 2.3 Organisatie van de inkoopfunctie - $" ' - "% $" ' >> 5 +, +, $%" ' %" B B * ' C +, B +, SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 5

12 & ""!! D C 1 % SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN

13 3 Betrokkenheid van het bestuur bij inkoop en aanbesteden ' 0 0 ( ' ) 1 * * E * E * % +,* * * 0 0 C * C * C +, F F SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 7

14 0 ' 3.1 Uitkomsten onderzoek 5 +, +, (! SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 8

15 Figuur 2 Betrokkenheid bestuur bij inkopen en aanbesteden verantwoordelijke bestuurlijk portefeuillehouder inzet bestuurlijke portefeuillehouder verdere professionalisering 78% 4% 18% 59% 25% 15% gemeenteraad zichtbaar betrokken 47% 30% 23% beschreven in nota 79% 2% 19% aanspreken personen door management 55% 32% 13% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee /:; 9=; ' +/=;, 0./; $ & 0 +99;, 0 ' +#/, Figuur 3 N= 22 verantw oordelijke bestuurlijk portefeuillehouder tot inw 74% tot inw 89% meer dan inw 93% Landelijk 78% 0% 20% 40% 0% 80% 100% >> SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 9

16 >> Figuur 4 N= 222 inzet bestuurlijke portefeuillehouder verdere professionalisering tot inw 55% tot inw 78% meer dan inw 54% Landelijk 59% 0% 20% 40% 0% 80% 100% H. +."""" 8""""", +9,0 +.8;, Figuur 5 N= 225 gemeenteraad zichtbaar betrokken tot inw 41% tot inw 4% meer dan inw 2% Landelijk 47% 0% 20% 40% 0% 80% 100% 0 +=9;,+2, SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 10

17 Figuur N= 222 tot inw tot inw meer dan inw Landelijk -! +.""""8""""", +./;,+/, Figuur 7 N= 222 beschreven in nota 75% 77% 79% 95% 0% 20% 40% 0% 80% 100% aanspreken personen door management tot inw 59% tot inw 47% meer dan inw 50% Landelijk 55% 0% 20% 40% 0% 80% 100% SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 11

18

19 4 Inkoopscan I +, I J J ( J +, J 7 C >> - +, +, - 5 :+,=+, Figuur 8 Inkoopdiagnose uitgevoerd (N= 222) inkoopdiagnose uitgevoerd 0% 9% 32% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 13

20 Figuur 9 N= 222 inkoopdiagnose uitgevoerd tot inw 52% tot inw 81% meer dan inw 79% Landelijk 0% 0% 20% 40% 0% 80% 100% - 0 SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 14

21 5 Kennismanagement < ' ' I E +,+, 0 ) 0 ' % E ( E +, 0 C ' 5 + 8", +88, SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 15

22 Figuur 10 Actief kennismanagement, contractbeheer en evaluatie (N= 221) actief kennismanagement, contractbeheer en evaluatie 41% 24% 34% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee.8;!.; 5 )#!; Figuur 11 actief kennismanagement, contractbeheer en evaluatie tot inw 32% tot inw 2% meer dan inw 71% Landelijk 41% 0% 20% 40% 0% 80% 100% 5 SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 1

23 Inkoop- en aanbestedingsprocedures - ) 1. - ) >> 2. 7 ) 3. 0 ) G 4. - )- ' - K9!/:""" K!88""" ' 0 - +, +,+, ' $ & ' % 5 - L 8! ' :=; SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 17

24 Figuur 12 handelen gemeente duidelijk voorgeschreven 89% 3% 8% duidelijke procedures nieteuropese aanbestedingen 85% 5% 10% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee Figuur 13 N= 222 handelen gemeente duidelijk voorgeschreven tot inw 85% tot inw 100% meer dan inw 100% Landelijk 89% 0% 20% 40% 0% 80% 100% ' :9; +8#, - +8!8., Figuur 14 N= 223 duidelijke procedures niet-europese aanbestedingen tot inw 82% tot inw 93% meer dan inw 93% Landelijk 85% 0% 20% 40% 0% 80% 100% SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 18

25 - ' 5' +-, E - ' K9!/:""" ' K!88""" K"K.89=" K#=8=!/ K9!/:""" 5'E onderhands onderhands aanbesteding K"K829:" K88:.9= K!88""" 5'E onderhands onderhands aanbesteding K"K89:#. K88/!!# K!88""" 5'E onderhands onderhands aanbesteding +-, - Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Meervoudig Meervoudig Meervoudig Openbare Openbare Openbare Europese aanbesteding Europese aanbesteding Europese aanbesteding SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 19

26 ':.; - K 9!/:""" + =9;,K#=8=!/ ' /:; - K!88""" K 88:.9= ' /=; K88/!!# ( Figuur 15 N= 204 enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure in aanbestedingsbeleid opgenomen 9% 91% Nee Ja, wij gebruiken een drempel =8; 7 K9""""+2";,!!; K9""""K8"""""" 8/; K 8""""" K 9""""" K.89=" 7 :=; K 9"""" K829:" ' =8; K9"""" K89:#. SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 20

27 7 Vereiste deskundigheid - ' ) ) * M) * 7 ) ' +, + 8, +, +, ( 0 ) SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 21

28 Tabel 1 Relatie inkooporganisaties en de vereiste deskundigheden B F B " -%""% ' " 5 +82, Figuur 1 Coördinatie van werkzaamheden N= 222 inkoopdeskundigheid en materiedeskundigheid bijeen gebracht 4% 18% 17% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee '2.; H + 8/, +9.;, SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 22

29 Figuur 17 N= 222 inkoopdeskundigheid en materiedeskundigheid bijeen gebracht tot inw 54% tot inw 91% meer dan inw 100% Landelijk 4% 0% 20% 40% 0% 80% 100% 5 )) ) B * ) 0 B B * ) L8:' % 8""; > ' SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 23

30 Figuur 18 gedecentraliseerd inkoopmodel, eventueel met coördinatie gecentraliseerd inkoopmodel / gecoördineerd inkoopmodel 8% 3% 89% 7% % 27% intergemeentelijk inkoopmodel 15% 2% 83% anders 31% 0% 9% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee H +2/;, B +:;89;, $& H!8 B ( B +, L8=!8 Figuur 19 N= 220 gedecentraliseerd inkoopmodel, eventueel met coördinatie tot inw 5% tot inw 7% meer dan inw 57% Landelijk 7% 0% 20% 40% 0% 80% 100% SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 24

31 B Figuur 20 N= 214 gecentraliseerd inkoopmodel / gecoördineerd inkoopmodel tot inw 8% tot inw 9% meer dan inw 8% Landelijk 8% 0% 2% 4% % 8% 10% Figuur 21 N= 214 intergemeentelijk inkoopbureau tot inw 19% tot inw 5% meer dan inw 0% Landelijk 15% 0% 2% 4% % 8% 10% 12% 14% 1% 18% 20% H!8 M +3, < M ) N SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 25

32

33 8 Gezamenlijke inkoop en aanbesteding? 7 0 % 0 $7 &1 - )!! +=8;, Figuur 22 N= 222 inkoop sommige zaken met andere gemeenten 91% 3%7% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 27

34 '/8; +, +!#,- Figuur 23 N= 222 inkoop sommige zaken met andere gemeenten tot inw 90% tot inw 98% meer dan inw 71% Landelijk 91% 0% 20% 40% 0% 80% 100% SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 28

35 9 Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid ' 0 ) O *? * H * * < * +, +, " ' ' ' 5!. SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 29

36 Figuur 24 N= 227 inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld 92% 0%8% H +=!;, < - Figuur 25 N= 227 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Onbekend Nee inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld tot inw 89% tot inw 100% meer dan inw 93% Landelijk 92% 0% 20% 40% 0% 80% 100% SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 30

37 10 Samenvatting en conclusies )! '/:; ' )/.;* ' 9=; +/:;,* '/=; =9;* './; +.8;,* '99; '2"; +,' 9!; :8; " '.8; ) #!; /8; #! ' :=; 8""; :9; - =#; ' - - K.89="K829:"K89:#. SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 31

38 $ '2.; ' 8""; 9.; 2/; B 89; * %! '=8; ' &#!! +=!;, ' """", < SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 32

39 Bijlagen

40

41 Bijlage 1 Vragenlijst Overzicht vragen "Goed Besteed": 1. Wilt u hieronder uw naam en uw functie invullen? Uw naam: Uw functie binnen de gemeente: 2. Kunt u aangeven of de hieronder weergegeven stellingen van toepassing zijn op uw gemeente? Bij stelling 3: Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de portefeuillehouder het initiatief heeft genomen tot een inkoop- en aanbestedingsnota, het inkoop- en aanbestedingsbeleid regelmatig onderwerp van gesprek is in de collegevergaderingen en de porte Nr. Stelling Nee De gemeente heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld Er is een bestuurlijk portefeuillehouder aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De bestuurlijke portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid zet zich in voor verdere professionalisering van het inkopen en aanbesteden in de gemeente. De gemeenteraad is zichtbaar betrokken bij de wijze waarop inkopen en aanbesteden hier plaatsvindt. Weet niet/ neutraal Ja 3. Kunt u aangeven of de hieronder weergegeven stellingen van toepassing zijn op uw gemeente? Nr. Stelling Nee Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is beschreven in een door het college vastgestelde nota waarmee de raad heeft ingestemd. Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid schrijft duidelijk voor hoe de gemeente moet handelen. Voor niet-europese aanbestedingen hanteert de gemeente duidelijke procedures met drempelwaarden en toetsingscriteria. De gemeente heeft een inkoopdiagnose (ook wel: inkoopscan) uitgevoerd om inzicht te krijgen in wat er wordt ingekocht en bij wie. Weet niet/ neutraal Ja SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 35

42 4. Kunt u aangeven of de hieronder weergegeven stellingen van toepassing zijn op uw gemeente? Nr. Stelling Nee In de gemeente wordt actief aan kennismanagement, contractbeheer en evaluatie t.a.v. het inkoop- en aanbestedingsbeleid gedaan. Wanneer personen werkzaam binnen de gemeente zich niet houden aan het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid, worden zij daarop aangesproken door het management. In de gemeente worden de inkoopdeskundigheid en de materiedeskundigheid bij elkaar gebracht. Sommige zaken koopt de gemeente samen met andere gemeenten in. Weet niet/ neutraal Ja 5. Onderstaande vragen gaan over het model van inkopen waar de gemeente mee werkt. Nr. Vraag Nee Wij werken met een decentraal inkoopmodel. Dat wil zeggen: de materiedeskundigen op de afdelingen zelf verrichten de inkoop, waarbij ze gebruik kunnen maken van de adviezen van een inkoopconsulent. Wij werken met een centraal gemeentelijk inkoopbureau. Dat wil zeggen: de inkoopdeskundigen in het inkoopbureau zijn verantwoordelijk voor de inkoop, waarbij zij materiedeskundigen op de afdelingen moeten betrekken. Wij werken met een intergemeentelijk inkoopbureau. Dat wil zeggen: de inkoopdeskundigheid is buiten de gemeentelijke organisatie geplaatst. De gemeente kan de inkopers van het bureau inschakelen om het inkoopproces volledig te begeleiden Weet niet/ neutraal Ja. Wij werken met geen van de drie hiervoor genoemde modellen maar anders, namelijk: SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 3

43 7. Welke portefeuillehouder is verantwoordelijk voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid? Naam protefeuillehouder: Protefeuillehouder: 8. Wie is binnen de ambtelijke organisatie aanspreekpunt voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid? Naam: Functie: 9. Vanaf welk bedrag wordt er bij niet-europese aanbestedingen voor de openbare aanbestedingsprocedure gekozen? a. bij werken: b. bij diensten: c. bij leveringen 10. Heeft u in uw aanbestedingsbeleid de enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure opgenomen? Nee Ja, wij gebruiken een drempel voor de enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure: a. Bij werken tot drempel? b. Bij diensten tot drempel? c. Bij leveringen tot drempel? SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 37

44

45 Bijlage 2 Overzicht uitkomsten onderzoek & # (# )# # )# & # & # & # & # & # *# & # $ % /:; 99; /=; :8; =.; :8; :#; 9=; 9"; 9:; 9/; 29; 2!; 2=;./; #!;..;.9; /8; 9#;./; & /=; /8; //; :8; :8; :#; /=; + + '! * #,,! #! - #!! 99;.:; 9.; 2";.8; 2=;.:; 2"; #=; 22; 2.; 2=; 9#; 2=;.8; #!; #/;.=;./;.";.8; :=; :/; :/; =2; =.; :9; :2; :9; :8; //; =.; =.; :9; :2; =8; ="; =!; ="; =.; =#; :9; 2.;.:; 2=; 2!; :!; 2!; 2=; 2/; //; /#; /"; :!; 9:;.9; :; /; 2; /; 8!; /; 8=; 89; #; 89;!:; 2; 8/; :; =8; :.; =:; =2; =.; :!; :2; =!; ="; :/; =!; =.; =.; =#; SGBO INKOPEN EN AANBESTEDEN 39

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Duurzaam inkopen! Een quick scan naar de stand van zaken

Duurzaam inkopen! Een quick scan naar de stand van zaken Duurzaam inkopen! Een quick scan naar de stand van zaken van duurzaam inkopen bij gemeenten Duurzaam inkopen! Een quick scan naar de stand van zaken van duurzaam inkopen bij gemeenten Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Kianttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer november 2001 Colofon Samenstelling drs. N.W. Gerritsen drs. T.T.J. Gelissen Vormgeving

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A.A. Buwalda AFDELING: FJZ - AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 26-11-2015 ONDERWERP: Wijziging bijlage

Nadere informatie

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Mr. drs. T.H.G. Robbe model inkoopbeleid voor de (semi)overheid Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting. Stand per en verwachting per Samenvatting

Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting. Stand per en verwachting per Samenvatting Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting Stand per 1-10-2008 en verwachting per 1-1-2009 Samenvatting Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting Stand

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 13971

\ Raadsvoorstel Zaak 13971 \ Raadsvoorstel Zaak 13971 Onderwerp: Nota Inkoopbeleid gemeente Voerendaal 2015 heid: Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen Datum Raad: 18-12-14 Nummer: 2014/13/ \ Samenvatting In mei 2012 is de Nota

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: G.A.F. van den Broek (wnmd. Hoofd Middelen) Behandelende afdeling: Directie Datum: 15-11-2011 NR. TITEL: procedure Handboek Inkoop en Aanbesteding KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13BWB00062 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 13a van de Financiële verordening

Nadere informatie

Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken

Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken 2004-2005 Maart 2005 Colofon Samenstelling drs. K.A.P.W. (Karianne) Smeets Vormgeving binnenwerk V. Loppies Druk Sector Document Processing, VNG

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9. Aan de Raad. Made, 15 april 2003

Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9. Aan de Raad. Made, 15 april 2003 Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 15 april 2003 Onderwerp Voorstel Evaluatie samenwerking Stichting Inkoopbureau West Brabant

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 13a van de Financiële Verordening Overbetuwe; b e s l u i t e

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Professioneel inkopen en aanbesteden

Professioneel inkopen en aanbesteden Professioneel inkopen en aanbesteden bij Onderwijsinstellingen Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

VOORBEELDENGIDS Afkijken aanbevolen

VOORBEELDENGIDS Afkijken aanbevolen VOORBEELDENGIDS Afkijken aanbevolen VOORBEELDENGIDS Afkijken aanbevolen 1 2 Voorwoord Wie koopt er niet in? Liefst voor een dubbeltje op de eerste rij door via internet scherp op de kleintjes te letten.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013

Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013 Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013 1 Functie van inkoop Op de markt de beste partij vinden om de doelen van de organisatie te realiseren: Value for taxpayers money Dus niet:

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent Hoofdstuk 1: Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid deze gelden

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 De Fryske Marren 1 Inleiding Inkoop vindt plaats in een dynamische omgeving. Hierdoor is het verbeteren van de inkoopprocessen en het verder professionaliseren van de

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn. Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn. Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad. Inhoud Inleiding...3 1 Definities...4 2 Gemeentelijke doelstellingen...5 2.1 Inkoopdoelstellingen...5

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot Inkoopbeleid Gemeente Oirschot 2010-2013 Copyright BIZOB. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Inkoopbeleid Voorgesteld besluit 1. Het inkoopbeleid vast te stellen. 2. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid, vastgesteld op 11 december

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Aanleiding voor Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hoofdstuk 2 Onderwerpen Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Aanleiding voor Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hoofdstuk 2 Onderwerpen Inkoop- en aanbestedingsbeleid Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding voor Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 1.3 Kaders Hoofdstuk 2 Onderwerpen Inkoop-

Nadere informatie

dan? binnen het sociaal domein Taken uitbesteed, maar De gemeente als inkoper 10 december 2015 Remco van Eijkel Wesley van Ommen Niels Uenk (PPRC)

dan? binnen het sociaal domein Taken uitbesteed, maar De gemeente als inkoper 10 december 2015 Remco van Eijkel Wesley van Ommen Niels Uenk (PPRC) Taken uitbesteed, maar dan? De gemeente als inkoper binnen het sociaal domein Remco van Eijkel Wesley van Ommen Niels Uenk (PPRC) 2 Welke taken worden er uitbesteed? 3 Kansen en risico s bij uitbesteding

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Mei 2011 Definitief 1 1. Inleiding...3 2. Inkoopbeleid en Inkoopproces...4 2.1. Inleiding...4 2.2. Inkoop versus

Nadere informatie

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1 Concerninkoop Contract- en leveranciersmanagement Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Actualiteit inkoop en aanbesteden utrecht Concerninkoop Feiten en cijfers 2008 inkooporganisatie Inkoopproces

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen conform art 41 RvO Gemeenteraad

Beantwoording schriftelijke vragen conform art 41 RvO Gemeenteraad ^ % (Jemeente +Z4 IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein De heer R.J. Leutscher LDIJ c.c.: leden gemeenteraad IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350

Nadere informatie

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen. RIS116033_07-MEI-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2004.1411 RIS 116033 AANBESTEDINGSRICHTLIJN GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: de Aanbestedingsrichtlijn gemeente

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 2013

Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 2013 Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 20 Inleiding Artikel 26 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Cromstrijen, vastgesteld door de raad op 4

Nadere informatie

Inkoopactieplan oktober 2004

Inkoopactieplan oktober 2004 Inkoopactieplan oktober 2004 Opgesteld door: Bestemd voor: Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) DT, CMO Inleiding De strategische en commerciële betekenis van inkoop neemt steeds meer toe. Meer dan voor

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

NOTA INKOOPBELEID 2008 GEMEENTE MIDDELBURG

NOTA INKOOPBELEID 2008 GEMEENTE MIDDELBURG NOTA INKOOPBELEID 2008 GEMEENTE MIDDELBURG Inhoud Pagina Inleiding 2 Voorgeschiedenis 2 Aanleiding 2 Organisatie 2 Bestaand beleid en huidige situatie 2 Doelstelling 3 Begripsbepaling 3 Inkoop 3 Aanbesteden

Nadere informatie

Voorstel aan Door tussenkomst van Nummer Onderwerp Bijlage(n) Samenvatting Voorgestelde beslissing

Voorstel aan Door tussenkomst van Nummer Onderwerp Bijlage(n) Samenvatting Voorgestelde beslissing Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 november 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 november 2011 Nummer : Onderwerp : Inkoop- en aanbestedingsbeleid Bijlage(n) : 1. Kadernota Inkoop & Aanbesteding

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop Contractcompliance Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Concerninkoop Controle of Communicatie? Wat doen we concreet? De blik naar buiten De blik

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Evaluatie gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Evaluatie gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Datum: 15 september 2015 Auteurs: Inbreng ONOF: Anton Buwalda (Dongeradeel) Jitske Prins (Dantumadiel) Sjoerd Wagenaar (Ferwerderadiel) Andre Roorda

Nadere informatie

Kanttekeningen Geen Vaststellen van het inkoop en aanbestedingsbeleid.

Kanttekeningen Geen Vaststellen van het inkoop en aanbestedingsbeleid. Datum 28 augustus 2014 Nummer 23-09-2014 Datum commissievergadering 9 september 2014 Datum raadvergadering 23 september 2014 OPLEGGER Registratienummer 2014-20738 / 14Z.002994 Onderwerp Inkoop en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 21 december 2015. Samenvatting 1. Het inkoopbeleid is een raamwerk met handelingskaders... 3 1.1 Het doel van het inkoopbeleid is

Nadere informatie

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Aanbesteden door de Twentse gemeenten Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Inkopen in Twente Wat zijn de regels? Wat is het beleid? Enkele feiten en cijfers Voorbeelden en tips Aanbestedingsregels

Nadere informatie

Rekenkamercommissie INKOOP EN AANBESTEDING ONDERZOEK NAAR HET INKOOPEN AANBESTEDINGSBELEID VAN DE GEMEENTE OSS

Rekenkamercommissie INKOOP EN AANBESTEDING ONDERZOEK NAAR HET INKOOPEN AANBESTEDINGSBELEID VAN DE GEMEENTE OSS Rekenkamercommissie INKOOP EN AANBESTEDING ONDERZOEK NAAR HET INKOOPEN AANBESTEDINGSBELEID VAN DE GEMEENTE OSS Colofon De rekenkamercommissie Oss is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Inkoopbeleid leveringen, diensten en werken provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Inkoopbeleid leveringen, diensten en werken provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 6173 18 november 2016 Inkoopbeleid leveringen, diensten en werken provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 november

Nadere informatie

===========================================================================

=========================================================================== Bijlage: behorende bij de nieuwe Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hilversum 2011-2015 Betreft: Overzicht op welke wijze de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Hilversum (18-08-2009) in

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Nummer: 9d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 december 2013 Aanleiding

Nadere informatie

INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015

INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015 INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015 Inkoopdiagnose gemeente Hogerdam pagina 1 van 14 M A N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G Inleiding Deze rapportage bevat de resultaten van de Inkoopdiagnose,

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbeleid Datum: 17 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 326 Informant:

Nadere informatie

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Welkom bij de Gemeente Breda T r a i n i n g Abe Goldman Programma Met welke wetten en besluiten hebben wij te maken? Vanaf welke bedragen nationaal of europees

Nadere informatie

OVER DE DREMPEL. Rekenkameronderzoek naar het inkoop - en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ooststellingwerf

OVER DE DREMPEL. Rekenkameronderzoek naar het inkoop - en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ooststellingwerf OVER DE DREMPEL Rekenkameronderzoek naar het inkoop - en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ooststellingwerf Oosterwolde, juli 2012 COLOFON Rekenkamercommissie Ooststellingwerf bestaat uit onafhankelijke

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Uitvoering inkoopbeleid tot heden

Uitvoering inkoopbeleid tot heden Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 23 november 2017 Agendapunt : Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, De ODZOB huurt vanaf 2013 inkopers in van BIZOB voor met name de Europese aanbestedingen

Nadere informatie

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Pro Mereor Inkoopanalyse Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De analyse... 3 2.1 Kwantitatieve inkoopanalyse... 3 2.2 Kwalitatieve inkoopanalyse... 6 3. Verbetertraject...

Nadere informatie

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II)

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) Nieuwsflash Aanbesteding 44 22 april 2011 Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) In Nieuwsflash Aanbesteding 40 bespraken wij het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet. In Nieuwsflash Aanbesteding

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht.

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht. IPA-ACON ASSURANCE B.V. II 14.0005834 INGEKOMEN -h APR mk Wilhelminapark 28-29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax 023-5311700 E-mail info@ipa-acon.nl Aan het Algemeen -en Dagelijks bestuur

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

9. Workshop Basiskennis aanbesteden: Meervoudig- en enkelvoudig onderhands procedures

9. Workshop Basiskennis aanbesteden: Meervoudig- en enkelvoudig onderhands procedures 9. Workshop Basiskennis aanbesteden: Meervoudig- en enkelvoudig onderhands procedures 12-02-2015 Nikoletta Nemeth De workshop In de aanbestedingswet 2012 worden striktere eisen gesteld aan meervoudig-

Nadere informatie

Het Nieuwe Aanbesteden

Het Nieuwe Aanbesteden Het Nieuwe Aanbesteden Gemeente Utrecht professionaliseert inkoop Gàry Habets; Hoofd Bureau Aanbestedingen 1 Inhoud Context aanbestedingsregels Utrechts aanbestedingsbeleid 1999 Wijzigingen Utrechts aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

De eerste win(s)t. Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Eindrapportage rekenkamercommissie. Losser, maart 2008.

De eerste win(s)t. Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Eindrapportage rekenkamercommissie. Losser, maart 2008. De eerste win(s)t. Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Eindrapportage rekenkamercommissie. Losser, maart 2008. Rapportage gemeentelijke rekenkamercommissie Losser Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inhoud Pagina

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob. Hoe stelt u uw (inkoop)organisatie in op de Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda Inleiding Inkooporganisatie?

Nadere informatie

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?!

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?! Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten Kansen voor lokale partijen Kwaliteit en kunde staat voorop: kansen voor lokale partijen?! Als Synarchis gevraagd wordt een aanbestedingsprocedure te begeleiden

Nadere informatie

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE ARNHEM

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE ARNHEM INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID 2005 GEMEENTE ARNHEM Voorwoord Voor de realisatie van haar projecten en voor de aanschaf van producten en diensten sluit de gemeente Arnhem jaarlijks vele contracten af met

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Inleiding Artikel 19 van de Financiële Verordening Gemeente Oud-Beijerland bepaalt dat het college zorg draagt voor de interne regels voor de inkoop en aanbesteding

Nadere informatie

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken.

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Hoofdstuk 1: Uitvoering van het inkoopbeleid: "Leveringen en Diensten". Hoofdstuk 2: Uitvoering van het inkoopbeleid:

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2013 2016 6 november 2013 1 VOORWOORD Door de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet per 1 april 2013 zijn een aantal regels in aanbestedingsprocedures ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Actieplan MVI

Actieplan MVI e Actieplan MVI 2017-2021 Voor iedereen geldt: gewoon doen! Uitvoering van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Inhoudsopgave Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. Bijlage:

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015 Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard besluit, gelet op artikel 18 van de Financiële verordening gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Zuidplas Juli 2013 COLOFON Samenstelling Julia

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 16-04-2013 Pagina 1 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1 Definities... 5 2 Gemeentelijke doelstellingen... 6 3 Juridische uitgangspunten... 8 3.1 Algemeen juridisch kader...

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Winkler Prins 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Winkler Prins 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Winkler Prins 2017 1. Inleiding In 2015 is binnen Winkler Prins een Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Omdat de Aanbestedingswet is gewijzigd, is het noodzakelijk

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Waterschap Groot Salland

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Waterschap Groot Salland Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Documentnr. 2013-5933 Voorwoord Professionalisering van de inkoop is niet alleen een kwestie van het naleven van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010, gewijzigd op 7 februari 2012, 2 april 2013 en 6 januari 2015 Zwolle, December 2014 Shared

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Onderzoek rekenkamercommissie Raalte

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Onderzoek rekenkamercommissie Raalte Inkoop- en aanbestedingsbeleid Onderzoek rekenkamercommissie Raalte Januari 2016 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Onderzoek Rekenkamercommissie Raalte Inhoud Pagina Voorwoord 3 1. Aanleiding en opdracht

Nadere informatie

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Aan: MT Van: Rianne van der Veen Datum: 5 juni 2013 Status: Defintief 1.0 Proceseigenaar/afdelingsmanager: Ron Zwart Inleiding en doelstelling Inleiding Deze rapportage

Nadere informatie