SKRIFLESING: 1 Petrus 2:1-10. TEKS: 1 Petrus 2:9. God red sodat ons sal vertel. Psalm 40 : 5. Psalm 4 : 3. Skrifberyming 8 (5-3) : 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SKRIFLESING: 1 Petrus 2:1-10. TEKS: 1 Petrus 2:9. God red sodat ons sal vertel. Psalm 40 : 5. Psalm 4 : 3. Skrifberyming 8 (5-3) : 2."

Transcriptie

1 SKRIFLESING: 1 Petrus 2:1-10 TEKS: 1 Petrus 2:9 TEMA: God red sodat ons sal vertel. Psalm 40 : 5 Psalm 4 : 3 Skrifberyming 8 (5-3) : 2 Psalm 71 : 9, 14 Skrifberyming 78 (13-3) Ook: Sb 24 (1-1) : 6

2 2 Waar moet mense wat nooit in n kerk kom en nooit Bybel lees nie, van die Here hoor? Waar moet hulle die wáárheid oor Hom hoor? want daar s baie straatstories oor Jesus en oor die Bybel en oor die kerk en oor die Christelike godsdiens. In ons teksvers antwoord die Heilige Gees deur die apostel Paulus die vraag: Waar moet hulle hoor? - Hulle moet dit by óns, die gelowiges, die Bybelgetroue Christene, hoor. Dis een van die redes waarom ons gered is: sodat ons weer vir ander daarvan kan gaan vertel! Dis die hoofgedagte van hierdie preek: God red ons, sodat ons sal gaan vertel Kom ons kyk na 1. die feit: dat God ons red; 2. die doel van hierdie redding: sodat ons sal gaan vertel. 1. GOD RED As jy n mens is wat regtig in Jesus Christus glo, dan het daar iewers in jou lewe iets groots gebeur: - jy s gered; - jy, wat as n sondaar gebore is en al soveel sondes in jou lewe gedoen het, is die straf wat jy daarmee by God verdien, kwytgeskeld en deur Hom as Sy kind aanvaar. Party mense word op n dramatiese manier van hierdie redding bewus. Hulle kan n dag en datum aanwys waarop die Here in hulle lewe ingegryp het en vir hulle die geloof gegee is waarmee hulle aan Hom vasgegryp het. Ander mense word meer geleidelik van hulle redding bewus. By hulle groei daar met verloop van tyd, baie kere van kleins af, die oortuiging dat die Here hulle verlos het van hulle sondeskuld en hulle as Sy kinders aangeneem het. In ons teksvers word hierdie iets wat met ware gelowiges gebeur het, beskryf as: - God het julle uit die duisternis na Sy wonderbare lig geroep.

3 3 Dat God ons geroep het, beteken hier nie net dat Hy op n afstand gestaan en jou naam uitgeroep het en toe maar gewag en gekyk het of jy self gaan kom nie. Die woord roep beteken hier dat God jou gaan haal het waar jy was en jou gebring het na waar jy nou is; net soos wat n ouer sal gaan en n klein kindjie van n gevaarlike plek af sal gaan weggryp en na n plek toe bring waar die kindjie veilig sal wees. Roep beteken hier: - effektief roep; - só roep dat die gewenste resultaat bereik word. Waaruit het die Here ons weggeroep? Uit die duisternis uit. In die Bybel is duisternis n woord wat baie kere, soos hier, die lewe-in-sonde beskryf, daardie lewe waar Satan jou baas is 1 en waar jou sondes jou in allerhande ellendes bring. En hoe donker kán sondes nie n mens se lewe maak nie! Dink maar aan die ellendes wat sondes soos drankmisbruik en buite-egtelike verhoudings en dobbelary en ongehoorsaamheid aan gesag en leuens in hierdie lewe veroorsaak dit maak mense se lewens nag! Om die waarheid te sê: as jy nie van jou sondes verlos word nie, gaan dit jou in die ewige nag laat beland die buitenste duisternis! Maar die Here het ons uit hierdie duisternis uitgehaal. En ons na die lig toe gebring. In die Bybel is lig n woord wat die nuwe lewe wat n mens as kind van God lewe, beskryf, 2 daardie lewe waar die Here Jesus Christus jou Koning is en die Heilige Gees die Een wat jou lewe stuur. Dis n lewe waar daar, wanneer jy aan die Here gehoorsaam word 1 Vgl bv Hand 26:18 2 Vgl bv Efes 5:8

4 4 en jy medemense begin liefhê en help en jy die waarheid begin bevorder en jy eerlik begin lewe en aan n goeie huwelik begin werk, op meer as een manier vir jou nuwe lig opgaan En dan praat ons nie eers van die lig wat in jou bestaan inkom as jy hoor van die ewige lewe met al die onbeskryflike wonderlikhede wat kinders van die Here eendag daar by Hom sal geniet nie! Na hierdie lig van Sy heerskappy en van n nuwe en van die ewige lewe, het God ons gebring. Die apostel noem dit God se wonderbare lig. Hoe meer jy in hierdie lig lewe, hoe groter word jou verwondering (jou besef van die wonderbaarlike daarvan) oor wat dit inhou: - verwondering daaroor dat die Here regtig n sondaar soos jy as Sy kind aangeneem het; - verwondering oor veranderings wat in jou lewe kom veranderings wat jy en ander mense baie kere gedink het onmoontlik is! - verwondering oor die ongelooflike bestaan wat in die ewigheid vir jou voorlê! Daar t iets met elke gelwoige gebeur: - die Here het jou gered; - Hy t jou uit die duisternis in Sy wonderbare lig in geroep 2. SODAT ONS SAL GAAN VERTEL Hoekom het die Here ons gered? Een van Sy doele met ons redding hoor ons in hierdie vers: sodat ons van Hom sal gaan vertel. In die Grieks waarin Petrus geskryf het, staan dit baie duidelik as n doelsin: - God het julle Sy eiendom gemaak met die doel dat julle van Hom moet gaan vertel. Letterlik staan hier: - Hy t ons Sy eiendom gemaak met die doel om die deugde te verkondig van Hom wat julle uit die duisternis in Sy wonderbare lig in geroep het.

5 5 Om te verkondig beteken om iets aan iemand anders oor te vertel as iets wat vasstaan. Om te verkondig is om iets vir iemand anders as die waarheid te proklameer. Die Griekse vorm van die woord verkondig wat hier gebruik is, het ook die element in van: - jy moet uit-praat, uit-verkondig; - jy moet dit wat jy weet, na buite vertel; - jy moet dit uitbasuin! Natuurlik beteken dit nie dat alle gelowiges op n preekstoel moet klim en formeel moet preek nie. Daar s baie meer maniere en geleenthede waarop elkeen van ons in ons alledaagse lewe kan uitpraat soos die Here van ons verwag. Wat moet ons verkondig? Wat moet ons uitbasuin? Die deugde van God. Die deugde van God is al Sy wonderlike eienskappe wat Hy vir ons geopenbaar het, al Sy voortreflikhede wat Hy vir ons gewys het. o Dis byvoorbeeld Sy goedheid. God is mos só goed dat n mens net jou kop daaroor kan skud. o Dis byvoorbeeld Sy regverdigheid. Daar s nie een onreg wat Hy miskyk, of enduit ongestraf laat bly nie. Daar s niks wat reg is volgens Sy maatstawwe wat Hy nie een of ander tyd beloon nie. o Daar s Sy wysheid, dat Hy alles wat Hy wil doen en wil bereik, altyd presies op die regte tyd doen en bereik en op die beste maniere. o Daar s die krag van die Here - al die geweldige dinge wat Hy laat gebeur het; - al die wonderwerke wat Hy gedoen het as spesiale tekens van Sy almag.

6 6 Dis oor hierdie en al die ander deugde van God 3 wat ons moet praat, moet uitpraat, wat ons moet proklameer. Hierdie vertaling het die woord deugde met verlossingsdade vertaal, seker omdat dit in hierdie vers gaan oor God wat ons uit die duisternis in die lig in verlos het, en omdat in die Verlosser, Jesus Christus, se koms na hierdie wêreld toe en in Sy lewe en lyding en kruisiging en opstanding ons die deugde van God so helder soos nêrens anders nie gesien het! Die Here het ons gered, na die lig toe gebring - nie net om te wys dat Hy sterker is as die magte van die duisternis nie, - en nie net omdat Hy ons jammer gekry het en vir ons die vreugde van n lewe in die lig wou gee nie, - maar ook omdat Hy wil hê dat ons nou vir ander van Hom moet gaan vertel, van hoe Hy is en van wat Hy doen. God red ons sodat ons sal gaan vertel 4 Julle kinders, Julle weet mos hoe Jesus blinde mense weer laat sien het en hoe Hy vir stormwind gesê het om op te hou waai en hoe Hy n klein bietjie kos baie kos gemaak het. En julle weet seker dat Jesus, nadat Hy aan die kruis doodgegaan het en begrawe is, weer lewendig geword het en in die hemel ingegaan het waar Hy nou die hele wêreld se Koning is. En julle weet mos dat Hy só goed is, dat Hy die mense wat in Hom glo, nooit sal straf vir enige iets wat hulle verkeerd gedoen het nie, dat Hy ons help, sodat die duiwel nie meer ons baas is nie, en dat Hy ons eendag gaan kom haal, sodat ons vir altyd en altyd saam met Hom kan gaan bly, daar waar daar niks meer lelik en verkeerd en sleg is nie. Wat ons vanoggend in die Bybel gelees het, is dat die Here wil hê dat ons dit vir ander mense ook moet vertel. Julle moet partykeer vir julle maats vertel watter wonderlike dinge die Here kan doen en hoe lief Hy vir ons is. 3 Bv Sy kennis, trou, heiligheid. 4 Vgl ook hoe in die boek Handelinge, daar waar die Gees die duisternis uit mense se harte verdryf en hulle Self vervul, mense oor God begin praat, bv Hand 2:4, 11; 4:31; 10:44-46

7 7 Party kinders se pappas en mammas vertel nie vir hulle van Jesus nie en hulle gaan nie kerk toe nie. En as julle nie vir hulle van die Here vertel nie, sal hulle dalk nooit hoor hoe goed die Here is nie. TOEPASSING Hoekom praat ons so min uit oor die Here? o Gee ons dalk nie regtig om vir mense wat die Here nie ken nie? o Of het ons dalk self nog nooit regtig opgewonde geword oor die goeie nuus van die Bybel nie? o Of ken ons dalk die Bybelse boodskap so swak dat ons nie kans sien om dit vir iemand anders te vertel nie? o Of dink ons dalk dat almal rondom ons dit tog ken? Dis nie meer so dat almal rondom ons die Bybelse boodskap ken nie. Selfs in ons Afrikaanse gemeenskappe is dit nie meer so nie. Daar s deesdae al baie van ons eie mense wat sonder God en Sy Woord en Sy kerk grootgeword het; en daar s baie ander wat nog in naam aan een of ander kerk behoort, maar nooit meer kerk toe gaan nie en nooit meer huisbesoek kry nie en nie regtig meer weet waaroor dit in die Bybel gaan nie. Ander mense in ons gemeenskappe se enigste kennis van die Here en die Bybel is dié wat hulle by een of ander snaakse groepie gekry het, of wat hulle iewers in n koerant of op die Internet of op een van die sosiale netwerke raakgelees het en wat deur mense geskryf is wat self maar n baie flou of skewe idee het van waaroor die evangelie eintlik gaan. Waar moet hierdie mense van die deugde van God hoor? As hulle nie meer kerk toe kom nie, of op n ander manier die bedieningspad van Skrifgetroue predikante en ouderlinge kruis nie, of darem nog by hulle skool iets van die Bybel leer nie,

8 8 waar sal hulle van die Here hoor? Hulle luister tog nie na Christelike oordenkings oor die radio, of lees Christelike boeke of tydskrifte nie. En om hulle net n Bybel in die hand te stop sonder enige verdere hulp, gaan ook nie die beste vorm van hulp wees nie, want as hulle dit dan nog lees, waar begin hulle en hoe sal hulle ooit verstaan wat hulle lees? 5 As u, wat in die gang van die lewe met sulke mense te doen kry, nie vir hulle van die deugde van God vertel nie, gaan hulle dalk vir altyd sonder Hom lewe en eendag sonder Hom sterwe en vir ewig verlore wees in die hel! Terwyl die Here ons juis die geweldige voorreg gegee het om Sy kinders te wees, sodat ons ook vir ander van Hom en Sy werke sal gaan vertel! Eintlik moet ons hierdie teks gaan opplak by daardie deur waar ons uit ons huise uitgaan, sodat ons elke keer as ons uit ons huise die wêreld daarbuite ingaan, sal onthou: - ons is gered om te vertel; - ons is kinders van God gemaak met die doel om die deugde van ons Here te gaan uitbasuin AMEN 5 Vgl Hand 8:26 e.v.

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde SW Aardrykskunde 20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde Aktiwiteite 1. Kyk na die volgende foto s. Watter van hierdie organismes speel na jou oordeel die belangrikste rol in die voedselketting.

Nadere informatie

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle Roep Die Wagters 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle 1 Afdeling 1 - Verhale en modelle van 24/7 gebedswake...4 1.1 Ou Testament...5 1.2 Esseners...5 1.3 Vroeë Christelike kerk...5 1.4 Die Egiptiese woestyn...5

Nadere informatie

Bart Nel, de opstandeling

Bart Nel, de opstandeling Bart Nel, de opstandeling Johannes van Melle bron. Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam 1936 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mell003bart01_01/colofon.htm 2006 dbnl / erven Johannes van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede INHOUDSOPGAWE 27-Apr-94 Oliphant, Vincent last grave at dimbaza Olivier, Fanie Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif Breytenbach, Breyten Antropologie Malan, Lucas Apocrypha XLI Walters, M.M.

Nadere informatie

Door de boer zijn ferme hand

Door de boer zijn ferme hand Zeilboot Mijn leven is een zeilboot die ver op reis moet gaan en Jesus is mijn Stuurman die aan het roer blijft staan God z'n plan voor mijn leven is de wijdheid van die zee en de wind die mij voortdrijft

Nadere informatie

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans TitleGeschiedenis en ontwikkeling van he Author(s) Kawasaki, Yasushi Citation ドイツ 文 學 研 究 (2013), 58: 109-117 Issue Date 2013-03-25 URL http://hdl.handle.net/2433/172341 Right Type Departmental Bulletin

Nadere informatie

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees Jansen, C. & Meijer Drees, M. (2006). Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 13 (2), p. 112-128. 1 Kleine

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K Junie 2012 L E I N F O N T E I N B O E R E B E LANGE OÖPERATIEF BP w w w. k l e i n f o n t e i n. n e t leinfonteinnuus Uitslag oor formalisering hopelik voor September leinfonteiners behoort hopelik

Nadere informatie

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen Congresbundel Drs. K. van Bekkum Dr. H. van den Belt Drs. M.J.C. Blok MA Prof. dr. R.M. Britz Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Prof. dr. J.J. Graafland Drs. E. van den Hemel Mr. drs. B.D. Hengstmengel Dr.

Nadere informatie

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen?

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer is al sinds het begin van de jaren tachtig actief als vertaler van voornamelijk literair werk. Hij heeft

Nadere informatie

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika LEON DE STADLER EN ERINA BASSON Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika 1. Inleiding* Die afgelope paar jaar was daar in Suid- Samenvatting Afrika besondere ontwikkelinge

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DEUR L. J. DU PLESSIS, M. A., B. EcoN., POTCHEFSTROOM. lil. (Slot.) INHOUD: 5. Hoofstuk I1I: Staatspraktyk van

Nadere informatie

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden 1 VAN STADEN Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere Deur HA van Staden 2 Voorwoord Die onderstaande artikel het in die Brandwag van Vrydag 11 Junie 1965 verskyn. Dit lees as volg: ALTYD PROMINENT

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Wapenuitrusting van God

Wapenuitrusting van God Wapenuitrusting van God Author : Emmanuel-Oliveiro [audio mp3="https://ccg.nu/wp-content/uploads/2014/05/140518.mp3"][/audio] Emmanuel doet de aftrap van de serie "Wapenuitrusting van God". Introductie

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

en kry elke skooldag n bord gekookte kos berei in n moderne kombuis.. Verder gee KarooCare se medewerkers ook studiebeurse aan behoeftige studente

en kry elke skooldag n bord gekookte kos berei in n moderne kombuis.. Verder gee KarooCare se medewerkers ook studiebeurse aan behoeftige studente SPECIAL DUTCH EDITION Ons lig ons hoed hoog Met hierdie Kudu bring ons graag dankbare hulde aan die bestuur en vriende van KarooCare Stigting in Hilversum wat van dag een die ideaal om n nuwe toekoms vir

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Preek over Johannes 20 vers 18: Ik heb de HEER gezien! Paasfeest 2011 Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Hoe zou Jezus eruit zien? Wat denken jullie? Ik heb hier een paar plaatjes

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Goud en oorlog. Hoofstuk Agt. Die verhaal van goud

Goud en oorlog. Hoofstuk Agt. Die verhaal van goud Hoofstuk Agt Goud en oorlog Die verhaal van goud Die goudrif, waarvan George Harrison n deel op die plaas Langlaagte aan die Witwatersrand ontdek het, het Suid-Afrika vir ewig verander. Die ontdekking

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Dit is nou nege jaar gelede wat ek die eerste Pretoria Brief geskryf het. Dit is n baie lang tyd en ek kan my nie meer n

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

Preek 11 oktober 2009 Diever Thema: Het koninkrijk van God en de werkvloer Schriftlezing Kolossenzen 3:23-4:1 en Filemon

Preek 11 oktober 2009 Diever Thema: Het koninkrijk van God en de werkvloer Schriftlezing Kolossenzen 3:23-4:1 en Filemon 1 Preek 11 oktober 2009 Diever Thema: Het koninkrijk van God en de werkvloer Schriftlezing Kolossenzen 3:23-4:1 en Filemon Het koninkrijk van God en de werkvloer God koninkrijk is niet alleen voor het

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2005 Voorwoord In dit eerste jaarverslag kijken we terug naar het afgelopen half jaar dat de Stichting Kinderen van Viljoenskroon bestaat. Rondreizend door Zuid-Afrika zie je naast alle prachtige

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Masechaba, 'mother of the people', Nieuwsbrief december 2013

Masechaba, 'mother of the people', Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Containers zijn een groot succes! Toen Willem in maart dit jaar de deuren van de containers sloot hadden we nog geen idee van het grote succes dat ze opgeleverd hebben. Nadat

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Ochtenddienst 17 mei 2015. 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp

Ochtenddienst 17 mei 2015. 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp Ochtenddienst 17 mei 2015 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp Ochtenddienst 17 mei 2015 Aangepaste Gezinsdienst Voorganger Organist Trompet Thema : Ds. C.D. van Alphen : Rick-Jan Hitzert m.m.v. K@njerKidZ

Nadere informatie

Een Persoonlijke Bijbelstudie

Een Persoonlijke Bijbelstudie Een Persoonlijke Bijbelstudie The Middletown Bible Church, http://www.middletownbiblechurch.org/ Original English Version Here Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling,

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Het verhaal hoe Paulus een ander mens wordt. (1) Ik vind het één van de meest

Het verhaal hoe Paulus een ander mens wordt. (1) Ik vind het één van de meest Tekst: Hand. 9,1-19 Lezen: idem Zingen: Gz.171 Ps. 105, 20.21 (morgendienst) Ps. 102, 11.13 Gz.101, 4.5 Gz.161 (middagdienst) Ld. 87, 3.4.5 Het verhaal hoe Paulus een ander mens wordt. (1) Ik vind het

Nadere informatie

Les 15 / Jezus Christus eerst

Les 15 / Jezus Christus eerst Les 15 / Jezus Christus eerst De opdracht Lees Filippenzen 2:5-8 Hoe kun je Jezus de eerste plaats geven in je leven? Er zijn zoveel dingen belangrijk in je leven: vrienden, school, een (sport)club, de

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

Project: Hou vol in de liefde. Hebben jullie het zwaar? Je krijgt als gemeente. Liturgie voor de morgendienst van 4 januari 2014, Zwijndrecht

Project: Hou vol in de liefde. Hebben jullie het zwaar? Je krijgt als gemeente. Liturgie voor de morgendienst van 4 januari 2014, Zwijndrecht Liturgie voor de morgendienst van 4 januari 2014, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 134: 1-3 De Tien Woorden: Gezang 23 Kinderen naar kinderkring Gebed Lezen: Openbaring 22: 8-21 Zingen: Psalm

Nadere informatie

Liefde tussen verraad en verloochening

Liefde tussen verraad en verloochening Liefde tussen verraad en verloochening Het evangelie naar Johannes 13:21-13:38 15-december 2015 Inleiding (1) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus de Christus, dezoon van Godis dat je, gelovend,

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige?

Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige? Les 13 Eeuwige zekerheid Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Mijn persoonlijke zekerheid en het

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Vertaling Sandra Nortje en Gerard van der Weyde. afrikaans

Vertaling Sandra Nortje en Gerard van der Weyde. afrikaans Vertaling Sandra Nortje en Gerard van der Weyde afrikaans Wat & Hoe: wat anders!? Wat & Hoe maakt deel uit van Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen www.kosmosuitgevers.nl Leverbaar in de serie Wat & Hoe:

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

OVERWONNEN. 1 Mike Licona Bewijs van de opstanding, Manna Vandaag, April 2010.

OVERWONNEN. 1 Mike Licona Bewijs van de opstanding, Manna Vandaag, April 2010. OVERWONNEN Waar moet je over spreken, als je de eerste zondag na Pasen spreekt.. en als het dan ook de zondag is waarop je, als gemeente, samen het avondmaal viert. Het Avondmaal, het ultieme beeld van

Nadere informatie

Een eigenaardig verhaal. 't Staat in de Bijbel, dus het zal wel ergens goed voor zijn, denkt u misschien. Maar wáárvoor

Een eigenaardig verhaal. 't Staat in de Bijbel, dus het zal wel ergens goed voor zijn, denkt u misschien. Maar wáárvoor Gemeente van Christus, Broeder Smit, zuster Vink, 't Is misschien een beetje kerkelijke taal, maar zo noem ik jullie vanmorgen maar eens: broeder en zuster Het is wel een eigenaardig verhaal, dat over

Nadere informatie

Nu, we gaan het in de komende tijd over het gebed hebben en vandaag op deze startzondag allereerst over de vraag: Heer, leer ons bidden.

Nu, we gaan het in de komende tijd over het gebed hebben en vandaag op deze startzondag allereerst over de vraag: Heer, leer ons bidden. Lukas 11, 1 Thema: leer ons bidden Serie over het gebed (1 e ) Marknesse, 11 september 2011 startzondag Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding 1 Wat heb je van God ontvangen? Die vraag heb ik

Nadere informatie

T.N&A T.N&A 14DE JAARGANG NR. 2 2007 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 14DE JAARGANG NR. 2 2007.

T.N&A T.N&A 14DE JAARGANG NR. 2 2007 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 14DE JAARGANG NR. 2 2007. Redaksioneel 1 T.N&A T.N&A Vergelyking in wysgerige en literatuurwetenskaplike perspektief H. P. van Coller en D. F. M. Strauss De wet van behoud van poëzie Maria van Daalen Straatname as Talige Merkers

Nadere informatie

Lezen: Lukas 24:28-35; I Kor.15:1-11 Tekst: Lukas 24:34

Lezen: Lukas 24:28-35; I Kor.15:1-11 Tekst: Lukas 24:34 Lezen: Lukas 24:28-35; I Kor.15:1-11 Tekst: Lukas 24:34 Zingen: Psalm 121:1.4 (basisschool) Gz. 140:2.3 (na wet) Lied 460 (na Schriftlezing) Psalm 63:2 (na de preek) Psalm 65:1.2 (na de collecte) Leek,

Nadere informatie

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL INGRID JONKER IK HERHAAL JE Gedichten Vertaling Gerrit Komrij Biografie Henk van Woerden Uitgev. Podium ISBN 978 90 5759 437 3 Selectie gedichten: Ontvlugting

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Handelingen 2:11b De Geest helpt goed nieuws de wereld in

Handelingen 2:11b De Geest helpt goed nieuws de wereld in Handelingen 2:11b De Geest helpt goed nieuws de wereld in Waar op de wereld je ook bent, overal kun je christenen vinden. Dat is het werk van de Geest. En hij wil ook ons daarbij inschakelen. In deze preek

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]:

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]: Preek over HC zondag 31 GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, GASTEN EN LUISTERAARS, Iedereen weet wel dat je sleutels hebt in verschillende soorten. Aan het soort sleutel kan je vaak al zien voor welk doel je

Nadere informatie

Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering

Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering Inhoud Die Naspers-groep 1 Omvang van die verslag en gerusstelling 2 Verklaring deur die direksie oor die geïntegreerde

Nadere informatie

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Preek over Galaten 4:21-5:1 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Wie van jullie heeft er wel eens stamboomonderzoek gedaan in de familie? In onze familie heeft iemand dat wel eens

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Dit bid ik in de naam van Uw Zoon, de Here Jezus Christus, amen. Joël 2:28 [...] uw zonen en dochters zullen Gods woord spreken.

Dit bid ik in de naam van Uw Zoon, de Here Jezus Christus, amen. Joël 2:28 [...] uw zonen en dochters zullen Gods woord spreken. 1 Bidden voor kinderen die het moeilijk hebben Dromen uit uw koninkrijk Ik ben zo dankbaar dat U helemaal kent. U begrijpt de diepte en de achtergrond van het leven van dit kind. Ik niet altijd, maar U

Nadere informatie

Beamer Edwin Krijgsheld

Beamer Edwin Krijgsheld Welkom Mieneke de Vries Koor Aglow uit Leek o.l.v. Bauke Mulder Combo Orgel Frans Koster Voorleesstem Danielle Krijgsheld Beamer Edwin Krijgsheld 1 2 Opening Komt allen te samen Lezen uit de Bijbel O kom

Nadere informatie

Christelijke levenswandel

Christelijke levenswandel Christelijke levenswandel Ik ga het hebben over wat een christelijke levenswandel inhoudt oftewel wat betekent het om te leven als christen. Een christelijke levenswandel, wat is dat eigenlijk? We weten

Nadere informatie

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus.

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. De kleine skepticus vraagt: Geloof jij eigenlijk in een leven na de geboorte? De kleine

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

OPENLUCHTDIENST 21 juni 2015. Thema: Laat iets van je horen. Mmv gospelkoor Inspiration uit Dordrecht

OPENLUCHTDIENST 21 juni 2015. Thema: Laat iets van je horen. Mmv gospelkoor Inspiration uit Dordrecht OPENLUCHTDIENST 21 juni 2015 Thema: Laat iets van je horen Mmv gospelkoor Inspiration uit Dordrecht Welkom bij deze Openluchtdienst, fijn dat u en jij er bent! Schilders: tijdens de dienst zullen een aantal

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

De grootste manifestaties van Gods kracht in deze tijd

De grootste manifestaties van Gods kracht in deze tijd Door: Peter Meye Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is

Nadere informatie

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Eén van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland is van de componist

Nadere informatie

7 bijzondere uitspraken van Jezus

7 bijzondere uitspraken van Jezus 7 bijzondere uitspraken van Jezus Ik ben het brood dat leven geeft. (Joh. 6:35) Ik ben het licht voor de wereld. (Joh. 8:12) Ik ben de deur voor de schapen. (Joh. 10:7) Ik ben de goede herder. (Joh. 10:14)

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Voorbereiding 17.2: Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe. Schriftgedeelte Handelingen 14:5-22. Thema Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe

Voorbereiding 17.2: Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe. Schriftgedeelte Handelingen 14:5-22. Thema Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe Voorbereiding 17.2: Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe Schriftgedeelte Handelingen 14:5-22 Thema Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe Exegese Handelingen 14:5-22 In dit gedeelte komen we Paulus

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie