ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA"

Transcriptie

1 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Aanpassing tarieven maaltijden aan huis - goedkeuring 3. (GL) Aanpassing tarieven poetsdienst - goedkeuring 4. (GL) Indexering dagprijzen woonzorgcentra - goedkeuring 5. (GL) Indexering dagprijs dagverzorgingscentrum De Sloester - goedkeuring 6. (GL) Indexering dagprijs serviceflats - goedkeuring 7. (GL) Indexering dagprijs assistentiewoningen Vrasene - goedkeuring 8. (GL) Indexering dagprijs kortverblijf De Notelaar - goedkeuring 9. (MVG) Woonzorg - aanvaarding schenkingen - goedkeuring Werken, Leveringen en Diensten 10. (VF) Diverse voorzieningen - huur en onderhoud linnen - lastenboek - aanbestedingsprocedure - goedkeuring 11. (VF) Diverse voorzieningen - aankoop werkkledij - lastenboek - aanbestedingsprocedure - goedkeuring 12. (CV) Home De Bron - lastenboek omgevingsaanleg - openbare aanbesteding - goedkeuring 13. (CV) Home De Bron - lastenboek signalisatie - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - goedkeuring Instellingen en algemeen beheer 14. (KB) De Bron - charters en protocol - goedkeuring 15. (MVG) De Bron - aanvraag uitbreiding erkenning - goedkeuring 16. (IC) Flats Warande - vzw Hof ter Welle - addendum samenwerkingsprotocol - goedkeuring 17. (CV) Maaltijden aan huis - vergelijkend onderzoek - gezamenlijk contract met Wase OCMW's - goedkeuring 18. (MVG) Geïntegreerd kunstproject WZC Briels - goedkeuring 19. (MVG) Geïntegreerd kunstproject NAH De Stroom en home De Bron - goedkeuring Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 20. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 21. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename 22. Beslissingen woonzorgcomité - aktename 23. Beslissingen vast bureau - aktename Personeel 24. Aanvraag ontslag wegens vervroegd pensioen - goedkeuring 25. (KH) Burgerlijke partijstelling personeelslid - aanstelling advocaat

2 DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AANWEZIG: VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, Tony Vyt, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, raadsleden Filip Thyssen, secretaris 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen werden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 maart 2014 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN AAN HUIS - GOEDKEURING Het faillissement van Delicatesse Catering (januari 2014) zorgt voor een aanzienlijke prijsstijging van de ingekochte maaltijden aan huis., met name: - Gewone maaltijd: 6,30 EUR ipv 5,10 EUR - Dieetmaaltijd: 6,30 EUR ipv 5,42 EUR. Dit heeft aanzienlijke gevolgen op het budget: ca EUR jaarlijkse meerkost. Op basis van deze meerkost stelt het vast bureau voor om de tarieven van de maaltijden aan huis te verhogen met 1,25 EUR voor alle gebruikers. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Op basis van ramingen (rekening houdende met de nieuwe aankoopprijzen via aanbesteding OCMW Zwijndrecht) en verhoging van alle prijzen met 1,25 EUR vanaf 1 mei 2014 is er nog een budgettair verschil van ca EUR voor het jaar 2014.

3 De tarieven van de maaltijden aan huis te verhogen met 1,25 EUR tot volgende prijzen per inkomenscategorie en dit vanaf 1 mei 2014: Wie Datum Maandinkomen Gewone Dieet Gezin 1/05/ ,34 5 5,5 Gezin 1/05/ ,52 5,25 5,75 Gezin 1/05/ ,42 5,5 6 Gezin 1/05/ ,47 5,75 6,25 Gezin 1/05/ ,51 6 6,5 Gezin 1/05/ ,56 6,5 7 Gezin 1/05/2014 >1573,56 7,25 7,75 Alleenstaanden 1/05/ ,96 5 5,5 Alleenstaanden 1/05/ ,14 5,25 5,75 Alleenstaanden 1/05/ ,3 5,5 6 Alleenstaanden 1/05/ ,19 5,75 6,25 Alleenstaanden 1/05/ ,94 6 6,5 Alleenstaanden 1/05/ ,94 6,5 7 Alleenstaanden 1/05/2014 >1194,94 7,25 7,75 De afdeling Woonzorg de opdracht te geven om de cliënten hierover in te lichten. 3. (GL) AANPASSING TARIEVEN POETSDIENST - GOEDKEURING Het vast bureau adviseert de tarieven van de poetsdienst te herbekijken en aan te passen om de extra budgettaire meerkost voor de maaltijden aan huis te compenseren en dit rekening houdende met de adviezen van de administratie. Financiële analyse Een verhoging van 125% naar 150% (op de gesubsidieerde tarieven gezinszorg) wordt geraamd op ca EUR extra opbrengsten (op jaarbasis). Juridisch advies Door het opnemen van de clausule dat de prijs geldig is voor twee jaar verbindt het OCMW zich tot een vaste prijs voor een periode van twee jaar. Een prijsverhoging binnen die periode is normalerwijze niet mogelijk, zonder risico tot rechtsprocedures. De prijsaanpassing slechts door te voeren voor nieuwe cliënten of voor die cliënten waarvan het inkomen wordt herzien (nagekeken) na twee jaar poetsdienst.

4 De afdeling woonzorg en thuiszorg adviseert om de cliëntbijdrage voor de poetsdienst te herzien maar de aanpassing toe te passen voor de nieuwe cliënten vanaf 1 mei 2014 en voor de huidige cliënten vanaf 1 juni Gezien de toegenomen werkdruk na het faillissement van de traiteur die de maaltijden aan huis bracht, de geplande prijsherziening van de maaltijden en eventueel nog de overgang naar een nieuwe traiteur, vraagt de dienst om de geplande prijsherziening voor de poetsdienst in de planning van 2015 te laten staan. Het vast bureau van 9 april 2014 heeft aan de administratie ook de vraag gesteld om het invoeren van een minimumtarief te onderzoeken vanaf de volgende tariefaanpassing in Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies De cliëntbijdrage voor de poetsdienst te verhogen naar 1,50 * wettelijke uurprijs gezinszorg en dit voor de nieuwe cliënten vanaf 1 mei 2014 en voor de huidige cliënten bij een inkomensonderzoek of ten laatste vanaf 1 juni (GL) INDEXERING DAGPRIJZEN WOONZORGCENTRA - GOEDKEURING De raad heeft de bevoegdheid om middels art. 5 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, de dagprijs van de woonzorgcentra aan de index aan te passen. Op basis van een jaarlijks indexbeleid wordt voorgesteld om de dagprijzen van de vijf woonzorgcentra aan te passen met 0,89% (index maart 2013: 122,19 en index maart 2014: 123,28) vanaf 1 juli 2014: Alleenstaande bewoner: van 48,90 EUR naar 49,34 EUR Echtpaar in koppelkamer: van 72,71 EUR naar 73,36 EUR Grote flat WZC Boeyé-Van Landeghem: van 86,60 EUR naar 87,37 EUR. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies De dagprijzen van de woonzorgcentra vanaf 1 juli 2014 als volgt te verhogen: Alleenstaande bewoner: van 48,90 EUR naar 49,34 EUR Echtpaar in koppelkamer: van 72,71 EUR naar 73,36 EUR Grote flat WZC Boeyé-Van Landeghem: van 86,60 EUR naar 87,37 EUR. Een kennisgeving van deze beslissing te bezorgen aan de Prijzendienst van de FOD Economie.

5 Art. 3. De prijsverhoging door de afdeling woonzorg te laten betekenen bij de bewoners. 5. (GL) INDEXERING DAGPRIJS DAGVERZORGINGSCENTRUM DE SLOESTER - GOEDKEURING De raad heeft de bevoegdheid om middels art. 5 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, de dagprijs van het dagverzorgingscentrum De Sloester aan de index aan te passen. Op basis van het jaarlijks indexbeleid wordt voorgesteld om de dagprijzen van het DVC De Sloester vanaf 1 juli 2014 te verhogen met 0,89%: Dagprijs hele dag: 20,72 EUR Dagprijs halve dag: 10,36 EUR (index maart 2013: 122,19 en index maart 2014: 123,28). Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 3. De dagprijzen van dagverzorgingscentrum De Sloester vanaf 1 juli 2014 als volgt te verhogen: Dagprijs hele dag: 20,72 EUR Dagprijs halve dag: 10,36 EUR Een kennisgeving van deze beslissingen te bezorgen aan de Prijzendienst van de FOD Economie. De prijsverhoging door de afdeling woonzorg te laten betekenen bij de gebruikers. 6. (GL) INDEXERING DAGPRIJS SERVICEFLATS - GOEDKEURING De raad heeft de bevoegdheid om middels art. 5 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, de dagprijs van de serviceflats en assistentiewoningen aan de index aan te passen. Op basis van een jaarlijks indexbeleid wordt voorgesteld om de dagprijs vanaf 1 juli 2014 van: Serviceflats Hof ter Noten te verhogen tot: Kleine flats: 25,90 EUR Middelgrote flats: 29,00 EUR Grote flats: 34,18 EUR Serviceflats De Beuken te verhogen tot Flat De Beuken: 20,18 EUR (index maart 2013: 122,19 en index maart 2014: 123,28).

6 Dit is een verhoging met 0,89%. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 3. Art. 4. De dagprijzen van Serviceflats Hof ter Noten vast te stellen vanaf 1 juli 2014 als volgt: Kleine flats: 25,90 EUR Middelgrote flats: 29,00 EUR Grote flats: 34,18 EUR De dagprijzen van Serviceflats De Beuken vast te stellen vanaf 1 juli 2014 als volgt: Flat De Beuken: 20,18 EUR Een kennisgeving van deze beslissingen te bezorgen aan de Prijzendienst van de FOD Economie. De prijsverhoging door de afdeling woonzorg te laten betekenen bij de bewoners. 7. (GL) INDEXERING DAGPRIJS ASSISTENTIEWONINGEN VRASENE - GOEDKEURING De raad heeft de bevoegdheid om middels art. 5 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, de dagprijs van de serviceflats en assistentiewoningen aan de index aan te passen. Op basis van een jaarlijks indexbeleid wordt voorgesteld om de dagprijs vanaf 1 juli 2014 van Woningcomplex Vrasene te verhogen van 8,73 EUR naar 8,80 EUR (index maart 2013: 122,19 en index maart 2014: 123,28). Dit is een verhoging met 0,89%. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies De dagprijs van Woningcomplex Vrasene vanaf 1 juli 2014 te verhogen naar 8,80 EUR. Een kennisgeving van deze beslissingen te bezorgen aan de Prijzendienst van de FOD Economie. Art. 3. De prijsverhoging door de afdeling woonzorg te laten betekenen bij de bewoners.

7 8. (GL) INDEXERING DAGPRIJS KORTVERBLIJF DE NOTELAAR - GOEDKEURING De raad heeft de bevoegdheid om middels art. 5 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, de dagprijs van het kortverblijf De Notelaar aan de index aan te passen. Op basis van het jaarlijks indexbeleid wordt voorgesteld om de dagprijs van het kortverblijf te verhogen met 0,89% vanaf 1 juli 2014 met volgende nieuwe dagprijs als gevolg: Kortverblijf De Notelaar: 51,79 EUR. (consumptieprijsindex maart 2013: 122,19 en maart 2014: 123,28). Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 3. De dagprijs van het kortverblijf De Notelaar vanaf 1 juli 2014 als volgt te verhogen: Kortverblijf De Notelaar: 51,79 EUR. Een kennisgeving van deze beslissing te bezorgen aan de Prijzendienst van de FOD Economie. De prijsverhoging door de afdeling woonzorg te laten betekenen bij de bewoners. 9. (MVG) WOONZORG - AANVAARDING SCHENKINGEN - GOEDKEURING Mevrouw Lea Schepers, Kallodam 9, Kallo wenst een elektrische rolwagen te schenken aan het OCMW. Het betreft een tracer van het merk Vermeiren, aankoopdatum 23 april 2008 en nieuwprijs ongeveer EUR. De rolwagen is in goede staat. De administratie stelt voor om de schenking te aanvaarden en de rolwagen ter beschikking van De Bron te stellen. In De Bron verblijven een aantal gasten/bewoners voor wie een elektrische rolwagen een grote meerwaarde betekent. Mevrouw Gerda Van Puymbroeck, Donkvijverstraat 59 te 9120 Beveren, wenst een beautysalon te schenken aan het dienstencentrum De Beuken. Het beautysalon bestaat uit een wandkast met legvakken en een kleine kast met uitschuifbaar tafeltje voor pedicuremateriaal. De administratie stelt voor deze schenking te aanvaarden. Het meubel betekent een meerwaarde voor het bestaande beautysalon (kapsalon en pedicure) dat reeds in De Beuken aanwezig is. Vooral de pedicures zouden een betere werkhouding kunnen aannemen tijdens hun werkzaamheden.

8 Akkoord te gaan om de schenking door mevrouw Lea Schepers van een elektrische rolwagen, type tracer van het merk Vermeiren, te aanvaarden en de rolwagen ter beschikking van De Bron te stellen; Akkoord te gaan om de schenking door mevrouw Gerda Van Puymbroeck van een beautysalon, te aanvaarden en in gebruik te nemen in het beautysalon van het dienstencentrum De Beuken. 10. (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - HUUR EN ONDERHOUD LINNEN - LASTENBOEK - AANBESTEDINGSPROCEDURE - GOEDKEURING In de raad van 19 februari 2014 werd in het kader van de besparingsplannen beslist om het dossier voor de huur en het onderhoud van werkkledij en platlinnen niet te gunnen. Er wordt geopteerd om een aanbestedingsdossier op te starten voor de huur en het onderhoud van (plat)linnen voor diverse voorzieningen. Daarnaast wordt een dossier opgestart voor de aankoop van werkkledij die in eigen beheer zal onderhouden worden. Een lastenboek voor de huur en het onderhoud van (plat)linnen werd opgemaakt en wordt nu voorgelegd aan de raad. De globale kostprijs voor een contractperiode van 3 jaar wordt geraamd op ,10 EUR (incl. BTW 21%). De nodige exploitatiebudgetten zijn voorzien op rekening Er wordt voorgesteld om de aanbesteding te organiseren via open offerteaanvraag. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies met beleidsopmerkingen Art. 3. Het lastenboek voor de huur en het onderhoud van (plat)linnen voor diverse voorzieningen van het OCMW Beveren goed te keuren. De kostprijs voor het huurcontract wordt geraamd op een totaalbedrag van ,10 EUR (incl. BTW 21%) voor een contractperiode van 3 jaar. De aanbesteding te organiseren via de procedure van open offerteaanvraag en het resultaat ervan voor te leggen aan een volgende raad.

9 11. (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - AANKOOP WERKKLEDIJ - LASTENBOEK - AANBESTEDINGSPROCEDURE - GOEDKEURING In de raad van 19 februari 2014 werd in het kader van de besparingsplannen beslist om het dossier voor de huur en onderhoud van werkkledij en platlinnen niet te gunnen. Er wordt geopteerd om de werkkledij niet langer te huren, maar globaal (voor alle voorzieningen en diensten) aan te kopen en deze in eigen beheer te wassen in de centrale wasserijen in WZC De Notelaar en WZC Briels. Een lastenboek voor de aankoop van werkkledij werd opgemaakt en wordt voorgelegd aan de raad. De globale aankoopprijs wordt geraamd op ,43 EUR (incl. BTW 21%). De nodige kredieten voor deze aankoop werden voorzien via volgende budgetten: ACT-5: reorganisatie wasserij: EUR ACT-145/0959: onvoorziene uitgaven: EUR In de zittingen van het vast bureau van 26 maart 2014 en 9 april 2014 werden beslissingen genomen betreffende de uniforme labeling van de werkkledij met vermelding van het OCMW-logo en de naam van het personeelslid. Er wordt voorgesteld om de aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies met beleidsopmerkingen Art. 3. Het lastenboek voor de aankoop van werkkledij voor diverse voorzieningen van het OCMW Beveren goed te keuren. De kostprijs voor deze aankoop wordt geraamd op een totaalbedrag van ,43 EUR (incl. BTW 21%). De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een volgende raad. 12. (CV) HOME DE BRON - LASTENBOEK OMGEVINGSAANLEG - OPENBARE AANBESTEDING - GOEDKEURING In zitting van 16 maart 2011 werd Architecten- en ingenieursbureau Abetec nv door de raad aangesteld als architect voor het ontwerp en de coördinatie van de bouwwerken aan Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom. Aan Abetec nv werd in zitting van 5 juli 2012 de bijkomende opdracht gegeven om het lastenboek voor het lot omgevingsaanleg op te maken voor een geraamd bedrag van ca EUR (excl. 21 % BTW).

10 Het lastenboek met de bijhorende raming voor een totaalbedrag van ,06 EUR (incl. 21 % BTW) wordt aan de raad voorgelegd. Het is aangewezen de prijsvraag te organiseren via de procedure van openbare aanbesteding. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies met adm. opmerkingen Art.2. Art.3. Het lastenboek voor het lot omgevingsaanleg van het bouwproject voor Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom goed te keuren. De raming voor een totaalbedrag van ,06 EUR (incl. 21 % BTW) goed te keuren. De aanbesteding te organiseren via de procedure van openbare aanbesteding en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. 13. (CV) HOME DE BRON - LASTENBOEK SIGNALISATIE - ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING - GOEDKEURING In zitting van 16 maart 2011 werd Architecten- en ingenieursbureau Abetec nv door de raad aangesteld als architect voor het ontwerp en de coördinatie van de bouwwerken aan Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom. Aan Abetec nv werd de opdracht gegeven om het lastenboek voor het lot signalisatie op te maken en een raming uit te werken. Het lastenboek met de bijhorende raming voor een totaalbedrag van ,08 EUR (incl. BTW 21%) wordt aan de raad voorgelegd. Het is aangewezen de prijsvraag te organiseren via de procedure van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art.2. Art.3. Het lastenboek voor het lot signalisatie van het bouwproject voor Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom goed te keuren. De raming voor een totaalbedrag van ,08 EUR (incl. BTW 21%) goed te keuren. De aanbesteding te organiseren via de procedure van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad.

11 14. (KB) DE BRON - CHARTERS EN PROTOCOL - GOEDKEURING De Bron heeft binnen hun werking drie verschillende vormen van dienstverlening: beschermd wonen, het home en een dagcentrum. Voor deze drie woonvormen werden nieuwe protocols en een charter ontwikkeld, volgens de nieuwe richtlijnen van VAPH. De voorzieningen kregen tijd tot uiterlijk 31 december 2013 om het kwaliteitshandboek in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het kwaliteitsdecreet en het besluit. 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap, verchenen in het Belgisch Staatsblad van 8 april Gezien het advies van inspecteur K. Janssens, inspectieverslag van 6 januari Art. 1 Akkoord om dit charter en deze protocols goed te keuren en te gebruiken bij elke nieuwe opname in De Bron. 15. (MVG) DE BRON - AANVRAAG UITBREIDING ERKENNING - GOEDKEURING Op 30 november 2010 verleende het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) de voorafgaande vergunning voor de uitbreiding van de Bron van het dagcentrum (8 bijkomende plaatsen) en het tehuis voor niet-werkenden (het home, 8 bijkomende plaatsen). Hierdoor komt de totale erkende capaciteit van het dagcentrum op 23 en van het tehuis voor niet-werkenden op 38 plaatsen. De werkzaamheden voor de uitbreidingen zijn lopende. De ingebruikname wordt gepland in januari/februari Akkoord te gaan om de aanvraag tot uitbreiding van de erkenning van De Bron aan te vragen, voor het dagcentrum met 8 bijkomende plaatsen en voor het tehuis voor niet-werkenden met 8 bijkomende plaatsen. De ingebruikname is gepland in januari/februari 2015.

12 16. (IC) FLATS WARANDE - VZW HOF TER WELLE - ADDENDUM SAMENWERKINGSPROTOCOL - GOEDKEURING In zitting van 17 augustus 2011 besliste de raad om een samenwerkingsprotocol aan te gaan met vzw Hof ter Welle om de flats gelegen - Kasteeldreef 17 bus 101 en bus 102 te 9120 Beveren - ter beschikking te stellen als brugwoningen voor jongeren. Deze worden begeleid door vzw Hof ter Welle. De begeleiding is gericht op het aanleren van correcte woonattitudes en op het doorstromen van de jongeren naar de privé of sociale huurmarkt. Bij een positieve evaluatie, na verloop van minstens 8 maanden, wordt een huurovereenkomst afgesloten tussen het OCMW en de jongere. Momenteel kunnen de twee flats verhuurd worden aan nieuwe bewoners. Vzw Hof Ter Welle heeft nu geen jongere die alleen kan wonen. Zij voorzien dat zij in de nabije toekomst een jongere kunnen toeleiden. Zij vragen om één flat voor hen voor te behouden en zijn bereid om hiervoor een vergoeding te betalen gelijk aan de huurprijs van de flat. Met ingang van 1 maart 2014 bedraagt die 464,36 EUR. De andere flat kan als brugwoning gebruikt worden. Vzw Hof Ter Welle vraagt ook dat telkens een van de flats vrijkomen, aan hen wordt voorgelegd of zij die wensen ter beschikking te stellen van een jongere. De afspraken hierrond zijn niet opgenomen in het samenwerkingsprotocol. Er wordt voorgesteld om deze afspraken vast te leggen in een addendum aan de overeenkomst. Goedkeuring te verlenen aan het addendum aan het samenwerkingsprotocol met vzw Hof Ter Welle, waarin de afspraken zijn opgenomen rond het voorbehouden van een flat gelegen Kasteeldreef 117 bus 101 of bus 102 tot een jongere er gaat wonen. 17. (CV) MAALTIJDEN AAN HUIS - VERGELIJKEND ONDERZOEK - GEZAMENLIJK CONTRACT MET WASE OCMW'S - GOEDKEURING De opdracht voor het leveren en bedelen van warme maaltijden aan huis bij cliënten van het OCMW Beveren door de firma Delicatesse Catering werd door het faillissement van de betrokken firma stopgezet met ingang van 21 januari De firma Delimeal nv, Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde had aangeboden om tijdelijk de taken van de firma Delicatesse Catering over te nemen, dit met onmiddellijke ingang. In zitting van 19 maart 2014 bekrachtigde de raad de beslissing van het vast bureau van 26 februari 2014 voor de tijdelijke verlenging van de opdracht voor het leveren van maaltijden aan huis door de firma Delimeal (Zwijnaarde) tot 30 april Voor een oplossing op lange termijn dienden 2 opties verder onderzocht: instappen in het gezamenlijke contract voor Wase OCMW s voor de levering van maaltijden aan huis dat door OCMW Zwijndrecht in zitting van het vast bureau van 6 janauri 2014 werd afgesloten met de firma Traiteur Ronny (Affligem).

13 de huidige opdracht van de firma Sodexo uitbater van de centrale keuken uit te breiden met de opdracht voor de levering van maaltijden aan huis: een voorstel voor deze uitbreiding werd door Sodexo op 24 februari 2014 overgemaakt aan OCMW Beveren. Volgende stukken worden aan de raad voorgelegd: het aanbestedingsdossier maaltijden aan huis voor Wase OCMW s zoals georganiseerd door OCMW Zwijndrecht met toewijzing van deze opdracht aan Traiteur Ronny (Affligem). Het vergelijkend onderzoek tussen Traiteur Ronny en Sodexo. In zitting van 26 maart 2014 nam het vast bureau kennis van het vergelijkend onderzoek tussen de offerte van Traiteur Ronny en het voorstel door Sodexo. Het vast bureau ging op basis hiervan principieel akkoord om Traiteur Ronny, Bellestraat 206, te 1790 Affligem aan te duiden als toekomstig leverancier voor de maaltijden aan huis. Aan de raad wordt voorgesteld om in te stappen in het gezamenlijke contract voor Wase OCMW s voor de levering van maaltijden aan huis met de firma Traiteur Ronny (Affligem), dit met ingang van 1 mei 2014 en voor een geraamd bedrag van ,00 EUR (incl. 6% BTW) per jaar. De kostprijs per maaltijd bedraagt 6,30 EUR (incl. 6 % BTW) en er dienen ongeveer maaltijden voorzien op jaarbasis. Dit bedrag wordt deels voorzien op budgetrekening / /61 en zal moeten worden aangepast via budgetwijziging. 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum met beleidsopmerkingen Art.3. Kennisname van het aanbestedingsdossier maaltijden aan huis zoals georganiseerd door OCMW Zwijndrecht voor verschillende Wase OCMW s, Kennisname van het vergelijkend onderzoek tussen Traiteur Ronny en Sodexo. Akkoord om in te stappen in het gezamenlijke contract voor verschillende Wase OCMW s voor de levering van maaltijden aan huis - dat door OCMW Zwijndrecht werd afgesloten - met de firma Traiteur Ronny, Bellestraat 206, 1790 Affligem met ondernemingsnummer , dit met ingang van 1 mei 2014 voor een geraamd bedrag van ,00 EUR (incl. 6% BTW) met een looptijd van 1 jaar, maximum verlengbaar tot 4 jaar. 18. (MVG) GEÏNTEGREERD KUNSTPROJECT WZC BRIELS - GOEDKEURING In de raad van 15 mei 2013 werd beslist om voor de aankoop en integratie van een kunstwerk voor WZC Briels een wedstrijd te organiseren. In deze zitting werd tevens het wedstrijdreglement goedgekeurd. De kandidatuurstelling voor deze wedstrijd kon uiterlijk tot 30 september 2013 worden ingediend. In totaal hebben 19 kunstenaars een voorstel ingestuurd.

14 De kunstcommissie heeft tijdens verschillende vergaderingen de projecten beoordeeld. Een eerste selectie gebeurde op basis van de inzendingen zelf. Dit resulteerde in 4 mogelijke projecten. De 4 kunstenaars werden uitgenodigd om hun project persoonlijk toe te lichten, nl.: de heer Martin R. Baeyens wonende Schildekensstraat 55 te 9340 Smetlede mevrouw Elise Eeraerts wonende Brouwersvliet 26 te 2000 Antwerpen mevrouw Florin Maen wondende Bosstraat 47 te 9820 Schelderode de heer Olivier Deprez wonende Frans Gevaertstraat 17 te 9040 Sint-Amandsberg. De kunstcommissie besliste unaniem om Elise Eeraerts met ondernemingsnummer BE , wonende Brouwersvliet te 2000 Antwerpen, te weerhouden omwille van de originaliteit en de overeenstemming met de vooropgestelde visie. Elise Eeraerts werd gevraagd haar project verder uit te werken op 2 locaties in plaats van 1, nl. aan de achterzijde van het woonzorgcentrum en aan het Kerkplein. Tevens werd gevraagd een ontwerp te maken van een poort. Tijdens de zitting van 29 januari 2014 werd het project van de kunstenares een eerste maal voorgesteld aan het vast bureau. Op de zitting van 12 maart 2014 van het vast bureau werden een aantal praktische zaken besproken om de kunstenares in de mogelijkheid te stellen het project op te starten. Een voorstel van contract werd opgemaakt en voorgelegd aan het vast bureau van 9 april Het totaalbedrag van VIPA voor de kunstintegratie in WZC Briels bedraagt ,54 EUR excl. 6 % BTW. Het bedrag voor de realisatie van het kunstwerk werd geraamd op EUR excl. 6 % BTW. Het contract met Elise Eeraerts wordt voorgelegd. Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud Aan de raad wordt voorgesteld om: Art. 3. Mevrouw Elise Eeraerts met ondernemingsnummer BE , wonende Brouwersvliet 26 te 2000 Antwerpen aan te stellen voor het creëren van een kunstwerk voor woonzorgcentrum Briels. Akkoord te gaan met het geraamde totaalbedrag van EUR excl. 6 % BTW en exclusief poort. Het contract met mevrouw Elise Eeraerts goed te keuren.

15 19. (MVG) GEÏNTEGREERD KUNSTPROJECT NAH DE STROOM EN HOME DE BRON - GOEDKEURING In de raad van 19 juni 2013 werd beslist om voor de aankoop en integratie van een kunstwerk voor dagcentrum NAH De Stroom en home De Bron een wedstrijd te organiseren. In deze zitting werd tevens het wedstrijdreglement goedgekeurd. De kandidatuurstelling voor deze wedstrijd kon uiterlijk tot 30 september 2013 worden ingediend. In totaal hebben 17 kunstenaars een voorstel ingestuurd. De kunstcommissie heeft tijdens verschillende vergaderingen de projecten beoordeeld. Een eerste selectie gebeurde op basis van de inzendingen zelf. Dit resulteerde in 5 mogelijke projecten. De 5 kunstenaars werden uitgenodigd om hun project persoonlijk toe te lichten: de heer Bart De Zutter wonende Heirbaan 24 te 8570 Ingooigem de heer Hans De Pelsmacker wonende Beukenweg 15 te 8210 Loppem mevrouw Maen Florin wonende Bosstraat 47 te 9820 Schelderode de heer Mark Swysen wonende Filomenastraat 25 te 2018 Antwerpen mevrouw Elise Eeraerts wonende Brouwersvliet 26 te 2000 Antwerpen De kunstcommissie besliste unaniem om de heer Hans De Pelsmacker met ondernemingsnummer BE , wonende Beukenweg 15 te 8210 Loppem, voor te dragen als kunstenaar voor de uitwerking van het kunstproject. Het betreft een tweeluik in een horizontale en verticale structuur uit duurzaam materiaal met mogelijkheid de verticale structuur te voorzien van een led-verlichting. Tijdens de zitting van het vast bureau van 26 maart 2013 werd het kunstproject van de kunsternaar voorgesteld en de geraamde kostprijs van EUR excl. 6 % BTW meegedeeld ter kennisname. Het bedrag, voorzien in het kader van VIPA, bedraagt ,80 EUR excl. 6 % BTW. Het contract met de heer Hans De Pelsmacker wordt voorgelegd. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud

16 Art. 3. de heer Hans De Pelsmacker met ondernemingsnummer BE , wonende Beukenweg 15 te 8210 Loppem aan te stellen als uitvoerend kunstenaar voor het kunstproject voor dagcentrum NAH De Stroom en home De Bron, akkoord te gaan met het geraamde bedrag van EUR excl. 6 % BTW. Het contract met de heer Hans De Pelsmacker goed te keuren. DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 93 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 JUNI 2017

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 JUNI 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 JUNI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Zitting van 24 januari 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Roger Seys; mevrouw Sonja Surkyn; de heer Michel Schepens; de heer Tim Theunis; mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014.

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014. ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM "ONZE-LIEVE-VROUW"

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM ONZE-LIEVE-VROUW OCMW DEINZE MEMORIE BIJ DE OCMW-RAAD Zitting van 05 april 2016 om 19 u 30 OPENBARE ZITTING 1 PROCES-VERBAAL OPENBARE ZITTING VAN 1 MAART 2016 2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullende punten - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 DECEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) GROND VRASENE SECTIE A 887 - OPENBARE

Nadere informatie

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD O N TWERP 26.06.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 26.06.2006 1. F I N A N C I E N 1. AANPASSEN VOLMACHTEN CENTRALISATIEREKENINGEN RUSTHUIZEN. ======================================================= Gelet

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 04.02.2014 OVERZICHTSLIJST Niet-toevoeging met meerderheid van stemmen (4: ja (Vlaams Belangfractie, Groenfractie, Open VLD-fractie), 9: neen)

Nadere informatie

LIJST DER BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

LIJST DER BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. LIJST DER BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. Openbare vergadering 001 Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum t Meiland: goedkeuring technisch-financieel

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008:

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta, Boeckxstaens Veerle, Van

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 OPENBARE ZITTING 001 - PERSONEELSBELEID NIEUWE UURREGELING DAGVERZORGINGSCENTRUM VERPLEGING Het akkoord van de raad wordt gevraagd

Nadere informatie