Maastricht UMC+ in vogelvlucht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maastricht UMC+ in vogelvlucht"

Transcriptie

1 Maastricht UMC+ in vogelvlucht

2 Maastricht UMC+ met heel ons hart voor Gezond Leven Welkom bij het Maastricht UMC+ Het Maastricht UMC+ wil mensen gezond houden en zoveel mogelijk voorkomen dat ze zorg nodig hebben. Met z n allen werken we met passie en heel ons hart aan deze opdracht. Dat is ook nodig om de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden en de kwaliteit te borgen. Verder kijken we naar een optimale inrichting van al onze processen en trajecten. Hierdoor kunnen we doelmatiger en effi ciënter werken en tegelijkertijd kwalitatief betere zorg verlenen. We kiezen als Maastricht UMC+ voor meer maatschappelijk gedreven zorg. Dat wil zeggen dat we de maatschappelijke situatie en de zorgvraag in onze regio leidend maken in ons beleid. Dat doen we door het gesprek aan te gaan met de mensen en organisaties voor en met wie we samenwerken. We zijn samen goed op weg naar verwezenlijking van onze doelstel lingen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs in het kader van onze strategie Gezond leven. Aan mij de mooie opdracht om dat aan te sturen en verder uit te bouwen als voorzitter van de Raad van Bestuur. Graag geef ik daar samen met alle medewerkers en samen werkingspartners van het Maastricht UMC+ invulling aan. Prof.dr. Marja van Dieijen-Visser, Voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+

3 Met heel ons hart Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) is de naam waaronder het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht samenwerken. Onze missie is kort maar krachtig: Verlening van de best mogelijke zorg en verbetering van de gezondheid in de regio, door integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Met z n allen werken we met passie aan deze opdracht en met heel ons hart. Dat wordt ook duidelijk in ons nieuwe logo: een hart opgebouwd uit de letters M U M C +. We bieden een compleet aanbod van excellente zorg: een breed aanbod van basiszorg, topklinische en zeer specialistische zorg, altijd met de integratie van onderzoek en onderwijs vanuit de faculteit. We richten ons daarbij op Heel de mens. Dat wil zeggen dat we niet alleen naar een patiënt en zijn ziekte kijken, maar naar de mens in zijn eigen persoonlijke leefomgeving, zijn leefstijl en aanleg. Iedere dag opnieuw streven we naar de best mogelijke zorg en verbetering van de gezondheid, en daarmee naar de hoogst mogelijke patiënttevredenheid. Ons verzorgingsgebied reikt van Zuid-Limburg tot en met Zuidoost-Brabant. Kwaliteit, klantgerichtheid en veiligheid hoog in het vaandel Kwaliteit en veiligheid vinden wij uitermate belangrijk. We hebben dan ook talloze certificeringen, accreditaties en erkenningen verworven. Zoals onze accreditatie door het Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen (NIAZ), het Roze lintje en het Libelle Gouden Borstbeeld voor borstkankerzorg en -onderzoek. Verbetering is echter altijd mogelijk en we streven dan ook voortdurend naar verdere verbetering. We zijn en blijven kritisch op ons eigen handelen. Wij vinden klantgerichtheid een belangrijk onderdeel van de zorg en willen daarom onze patiënten, bezoekers en begeleiders actief betrekken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en het verbeteren van onze dienstverlening. Onder meer via het online MUMC+-patiëntenpanel kunnen zij hun mening geven over onderwerpen die te maken hebben met onze zorg en dienstverlening. Via de Cliëntenraad beslissen en denken (voormalige) patiënten mee over ons beleid en onze dienstverlening. Gezondheid in de regio bevorderen De plus in onze naam laat zien dat we meer doen dan alleen de best mogelijke zorg verlenen. Het is onze ambitie om de gezondheid in onze regio op alle niveaus te verbeteren. Dat is mogelijk dankzij continue samenwerking tussen ziekenhuis en faculteit. Een plus van onze organisatie. We richten ons op gezondheidsherstel, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Dat betekent dat we mensen niet alleen willen genezen als ze ziek zijn, maar liever nog zo lang mogelijk gezond willen houden en voorkomen dat ze zorg nodig hebben. We richten ons dus in belangrijke mate op preventie (ziektes voorkomen) en daarmee onderscheiden we ons internationaal van andere universitair medische centra. Vandaar de + in onze naam en ons motto Gezond Leven. Een mooi voorbeeld van ons streven om de gezondheid in de regio te verbeteren is De Maastricht Studie. Dit is een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het voorkomen, de oorzaken en de behandeling van diabetes type 2 (suikerziekte), harten vaatziekten en andere chronische aandoeningen. Door deelnemers met en zonder diabetes type 2 met elkaar te vergelijken, krijgen we inzicht in de oorzaken van de ziekte. Dat kunnen leefstijlfactoren zijn, maar ook erfelijke eigenschappen, sociale factoren en sociaal economische factoren. We willen mensen zo lang mogelijk gezond houden en voorkomen dat ze zorg nodig hebben.

4 patiëntenzorg: diagnostiek en behandeling, van eenvoudige basiszorg tot de meest complexe zorg; onderzoek: wetenschappelijk onderzoek dat aansluit bij de specialisaties binnen de patiëntenzorg; Doordat een zeer brede waaier aan gevolgen van diabetes wordt onderzocht, en doordat bijna al die gevolgen óók (maar minder vaak) voorkomen bij mensen zonder diabetes, ontstaat vanzelf inzicht in heel veel chronische ziekten die optreden vanaf de middelbare leeftijd. Meer op Binnen het toekomstige centrum Mosae Vita staan preventieve gezondheidszorg en een gezonde leefstijl met de inzet van gezonde voeding en beweging centraal. Het wordt een toegankelijke ontmoetingsplaats waar burgers straks op een leuke manier gezondheid kunnen beleven en advies krijgen over hun leefstijl. Onderzoekers en artsen van ziekenhuis en universiteit, maar ook organisaties als de GGD en bedrijven ontwikkelen er samen innovatieve producten en diensten die helpen een bewust gezond leven te leiden. Zo wordt de kennis en kunde van onder meer het Maastricht UMC+ ingezet om de Limburgse bevolking gezond te houden door preventie. Mosae Vita zal worden gebouwd naast het Maastricht UMC+ op de Brightlands Maastricht Health Campus. Meer op Een gezond leven, dat is wat we nastreven voor de inwoners van onze regio en voor ieder ander die met onze kennis en ervaring zijn voordeel kan doen. onderwijs en opleiding: opleiden van nieuwe generaties artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals, en onderzoekers. Naast deze drie kerntaken zien we dat preventie en kennisvalorisatie (het vertalen van wetenschappelijke kennis naar maatschappelijk nuttige en/of commercieel haalbare producten, processen of diensten) ook steeds belangrijker worden. Onze ambities en speerpunten Het is onze ambitie om nationaal en internationaal onderscheidend te zijn op vier gebieden: 1. hart- en vaatziekten 2. ademhalingsziekten 3. kanker 4. neuro-interventies (aandoeningen en behandelingen van het brein en zenuwstelsel) Een gezond leven, daar werken we samen aan; met zorg, onderzoek en onderwijs, maar vooral met heel ons hart. Onze taken Het Maastricht UMC+ is academisch ziekenhuis en streekziekenhuis in één. We hebben drie elkaar versterkende kerntaken:

5 Het gaat daarbij om specialismen die aansluiten bij zowel onze kracht als bij de, voor onze regio, specifieke zorgvraag. Op deze vier gebieden streven we zowel in patiëntenzorg als in onderzoek een toppositie na. Daarnaast zetten we op het gebied van de patiëntenzorg in het bijzonder in op oogziekten, bewegingsproblemen en problematiek rond erfelijkheid, voortplanting en aanleg. Scherp focussen op specifieke gebieden en op andere gebieden nauw samenwerken met andere umc s, die daarin topspecialist zijn, draagt heel veel bij aan een efficiëntere gezondheidszorg. We streven verder naar verhoging van het aandeel complexe academische zorg. Daar ligt onze kracht en toegevoegde waarde, en daar kunnen we het maximum halen uit de keten van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding, en de onderlinge kruisbestuiving tussen onze kerntaken. Om deze ambities te helpen verwezenlijken, richten we ons op: Metabolisme en voeding: dit is een sleutelthema voor innovatie, want metabolisme, voeding en leefstijl zijn nauw verbonden met preventie en gezondheidsbevordering. Zorginnovatie: in het hele bereik van zorg, dus van leefstijlaanpassing tot patiëntenzorg, richt zorginnovatie zich op slimme, op het individu toegesneden technologie. Operational Excellence: door onze manier van werken continu te verbeteren, werken we aan optimale dienstverlening en minimale verspilling. Samen werken aan zorgverbetering en -behoud We willen excellente zorg bieden die betaalbaar is en toegankelijk blijft, ook in de toekomst. Dat doen we onder meer door (eu-)regionale samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere ziekenhuizen, kennisinstituten en zorginstellingen, zoals de Uniklinik RWTH Aachen, Zuyderland (de gefuseerde ziekenhuizen van Sittard en Heerlen), expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen CIRO+, epilepsie-expertisecentrum Kempenhaeghe, revalidatiekliniek Adelante en centrum voor geestelijke gezondheid Mondriaan. Samen werken we aan innovatieve oplossingen om de zorg efficiënter in te richten en onnodige kosten te vermijden. Een voorbeeld van nieuwe vormen van zorg en samenwerking zijn de Stadspoli s. Specialisten van het Maastricht UMC+ houden er, buiten de muren van het ziekenhuis, spreekuur voor patiënten die door hun huisarts verwezen zijn. De Stadspoli s vormen een onderdeel van het project Blauwe Zorg. Daarin onderzoeken het Maastricht UMC+, ZIO (eerstelijns zorgorganisatie Zorg in Ontwikkeling), Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar VGZ of ziekenhuiszorg dichter bij de burger georganiseerd kan worden. Met als uitgangspunt: dezelfde kwalitatief goede zorg tegen een lagere prijs. Maastricht UMC+ maakt onderdeel uit van de Brightlands Maastricht Health Campus. De campus is dé beoogde hotspot voor medisch en biomedisch onderzoek. Niet belemmerd door wetenschappelijke, geografische of organisatorische grenzen werken wetenschappers, gedreven ondernemers en slimme studenten er intensief samen aan gezonde, innovatieve en duurzame oplossingen voor actuele, maar ook toekomstige, maatschappelijke opgaven. Dat doen ze door hun kennis over gezondheid, materialen en voeding te delen en te combineren. Dankzij de bundeling van klinische zorg, kennisintensieve bedrijvigheid en universitair medisch onderwijs vinden slimme oplossingen voor een gezonder leven snel hun weg naar de praktijk. Speerpunten zijn cardiovasculair onderzoek, biomedische beeldvorming en regeneratieve geneeskunde. Meer op Wij kiezen voor een brede aanpak van de zorg en voor een belangrijke rol in de regio.

6 Werken bij het Maastricht UMC+ Met meer dan medewerkers zijn we één van de grootste werkgevers in de regio. Het Maastricht UMC+ biedt een uitdagende en innovatieve werkomgeving waarin topzorg samengaat met aandacht voor het individu, en waarin persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling een vanzelfsprekendheid zijn. Onze manier van werken is gebaseerd op onze leidende principes. Met andere woorden, de waarden en normen waaraan we onszelf toetsen. Leidende principes die nodig zijn om onze missie waar te maken. Ze zijn allemaal gericht op het realiseren van klantwaarde en veranderen niet. Denk aan samenwerken, veilig werken en ontwikkelen. Deze leidende principes zijn verweven in ons werk en ons gedrag. Breed onderwijs en opleiden: volgens de traditie van Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) leidt het Maastricht UMC+ professionals op die zelfstandig denken en zich goed aanpassen aan veranderende omstandigheden. Professionals die levenslang leren en een integrale kijk hebben op gezondheid en gezondheidszorg. Dit doen we onder meer samen met de diverse regionale ziekenhuizen binnen de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuid-Oost Nederland (OOR ZON) en hogeschool Zuyd. Het speerpunt preventie en daarmee Gezond Leven komt op elk niveau van onderwijs en opleiding terug. Technologie-infrastructuur: geavanceerde technologie wordt verweven in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Zorgtechnologie en E-health worden een vanzelfsprekendheid in het Maastricht UMC+. Kennis delen Wij vinden het belangrijk om onze kennis en kunde te delen. Dat doen we onder meer met het Gezond Idee -concept. Via het Gezond Idee-magazine (verspreid onder huishoudens in Zuid-Limburg) en de bijbehorende website en nieuwsbrief voorzien we iedereen die daar zijn voordeel mee wil doen, gratis van betrouwbare informatie en handreikingen voor een gezonde(re) leefstijl. Een ander initiatief onder de noemer Gezond idee van het Maastricht UMC+ is de Gezondheidsuniversiteit. Tijdens vijf collegeavonden kan het algemene publiek op een laagdrempelige en interactieve manier kennismaken met de werking van het lichaam in ziekte en gezondheid. Verder organiseren we jaarlijks tientallen informatiebijeenkomsten voor onze patiënten en overige geïnteresseerden rondom diverse aandoeningen en gezondheidsthema s, en refereeravonden voor huisartsen en andere verwijzers. Tijdens onze open dag kan het algemene publiek een blik achter de schermen werpen. We zien het als onze taak om onze kennis en kunde te delen met iedereen die met de opgedane kennis en ervaring zijn voordeel kan doen.

7 Zorg voor het milieu Maastricht UMC+ is een grote energiegebruiker en energiebesparing heeft dan ook hoge prioriteit. Bij de realisatie van nieuwe bouw onderdelen volgen we de richtlijnen voor Duurzaam Bouwen. Onze nieuwe gebouwen worden voorzien van zeer energiezuinige systemen voor verwarming en koeling en installaties voor warmteterugwinning. Naast milieu aspecten kijken we ook naar de principes van de zogeheten Healing Environment: maatregelen die ervoor zorgen dat onze patiënten, bezoekers, begeleiders en medewerkers zich goed voelen in een gebouw. Verder streven we naar een vermindering van onze eigen CO2 uitstoot. En bij onze inkoop gaan wij contracten aan met bedrijven die ook een CO2- besparing nastreven. Toekomst 2015 in cijfers Consulten spoedeisende hulp Opnamen per jaar ( in 2014) Poliklinische consulten excl. spoedeisende hulp Dagbehandelingen per jaar ( in 2014) Verpleegdagen ( in 2014) ( in 2014) ( in 2014) Dagen gemiddelde verblijfsduur 7,1 (7,2 in 2014) Operatiekamers (26 in 2014) Onze ambities vragen om een lange adem. Onze ogen zijn gericht op 2020 en verder, maar in de komende jaren werken we al hard aan ons gezamenlijk strategisch doel: Maastricht UMC+: met heel ons hart voor Gezond Leven Meer over Maastricht UMC waarvan 15 klinische OK s, 4 Dagcentrum OK s, 3 poliklinische OK s en 4 OK s voor Oogheelkunde

8 Bedden Promoties Wetenschappelijke publicaties (715 in 2014) (188 in 2014) (2.186 in 2014) Ingeschreven studenten (4.647 in 2014) Bedrijven op de campus 57 (44 in 2014) Medewerkers FTE Nieuwe studenten (7.170 in 2014) (5.734 in 2014) (1.682 in 2014) Financieel resulaat (geconsolideerd) Omzet (som bedrijfsopbrengsten) 49,2 mln 863,8 mln ( 32,2 mln in 2014) ( 817,3 mln in 2014) waarvan van het azm (5.510 in 2014) en van de FHML (1.660 in 2014) waarvan van het azm (4.329 in 2014) en van de FHML (1.405 in 2014) waarvan 884 Bachelors (895 in 2014) en 829 Masters (787 in 2014) waarvan 34,0 mln van het azm ( 26,3 mln in 2014) en 15,2 mln van de FHML ( 5,9 mln in 2014) waarvan 682,9 mln van het azm ( 650,8 mln in 2014) en 180,9 mln van de FHML ( 166,5 mln in 2014) Uitgave Maastricht UMC Het azm-jaarverslag is te vinden op en op van het ministerie van VWS onder Jaardocument 2015 azm. Het FHML-jaarverslag is te vinden op onder Jaarverslagen.

Onderzoek gestart naar behandeling van ouderen met longkanker

Onderzoek gestart naar behandeling van ouderen met longkanker Page 1 of 5 Maastricht UMC+ 4 augustus 2016 Onderzoek gestart naar behandeling van ouderen met longkanker Actueel (/actueel) Nieuws (/actueel/nieuws) Onderzoek gestart naar behandeling van ouderen met

Nadere informatie

#ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel

#ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel Maastricht UMC+ Wonen / Ziekenhuizen #ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel University Hospital Maastricht, een ruimteschip is geland! Het jongste universitaire

Nadere informatie

Maastricht UMC+ Research (/research) Valorisatie en ondernemerschap (/research/valorisatie-en-ondernemerschap)

Maastricht UMC+ Research (/research) Valorisatie en ondernemerschap (/research/valorisatie-en-ondernemerschap) ! Maastricht UMC+ " In gesprek met (/research/instituten/gesprek-met-0) Lodewijk van Rhijn & Chris Arts Research (/research) Valorisatie en ondernemerschap (/research/valorisatie-en-ondernemerschap) In

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

AMC: voorop in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg

AMC: voorop in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg AMC: voorop in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg Stichting AMC Foundation Het AMC wil vooroplopen met wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs. Zodat onze innovaties direct verschil maken

Nadere informatie

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015 Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward Datum: 7-2- 2015 Inhoud Introductie Zorglandschap Suriname Kengetallen AZP Strategisch Plan 2020 Van AZP naar AMC - SU Wat biedt AZP Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra In één oogopslag Feiten en cijfers over de Universitair Medische Centra 2009 Bronvermelding: voor deze uitgave zijn de meest recente gegevens gebruikt van Prismant, Price Waterhouse Coopers, VSNU en NFU.

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons Jaarbeeld 2015 In dit Jaarbeeld wij geven u een impressie wat voor jaar 2015 was voor het IJsselland Ziekenhuis. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst Vincent van Gogh Our license to operate voorgesorteerd op de toekomst Themalunch 08 04 2016 Onderwerpen Drie wicked problems voor onze zorgorganisatie. Drie labels die ons organisatieleven niet eenvoudiger

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Ambities Maastricht UMC+

Ambities Maastricht UMC+ Ambities Maastricht UMC+ Prof. dr. M.P. van Dieijen-Visser Voorzitter Raad van Bestuur 18-03-2017 Amici ad Mosam Strategie 2020 Maastricht UMC+ Eén van de 8 Universitair Medische Centra in Nederland UMCG

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid. Geert van den Brink Radboud Zorgacademie

Strategisch Opleidingsbeleid. Geert van den Brink Radboud Zorgacademie Strategisch Opleidingsbeleid Geert van den Brink Radboud Zorgacademie Oktober 2012 Huidige situatie Aantal zorgprofessionals in het UMCN (25 beroepen) Verpleegkunde Medische ondersteunende beroepen Paramedische

Nadere informatie

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH Slide 5 Ik ga u een stukje van mijn oratie laten zien, die ik op 11-12-13 heb uitgesproken. Voor degenen die daar ook waren,

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

MedPsych Center Voor poliklinische patiënten

MedPsych Center Voor poliklinische patiënten MedPsych Center Voor poliklinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center voor poliklinische patiënten 1. Inleiding 3 2. Welke patiënten kunnen bij de MPC terecht? 4 3. Diagnostiek

Nadere informatie

Zorg voor de Toekomst

Zorg voor de Toekomst Zorg voor de Toekomst Slimmer organiseren Resultaten van de actielijn slimmer organiseren in een notendop Februari 2013 Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen www.zorgvoordetoekomst.com Beste lezer,

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Mens en Techniek Houd je van techniek en innovatie, maar wil je ook graag mensen helpen? Op een concrete en tastbare manier? De opleiding Mens en Techniek wordt op vijf verschillende hogescholen aangeboden

Nadere informatie

Centrum Hersenletsel Limburg: een nieuw initiatief. Caroline van Heugten en Rudolf Ponds

Centrum Hersenletsel Limburg: een nieuw initiatief. Caroline van Heugten en Rudolf Ponds Centrum Hersenletsel Limburg: een nieuw initiatief Caroline van Heugten en Rudolf Ponds 11 juni 2014, Maastricht Dept NP&PP, FPN Dept P&N, FHML azm Psychologie Adelante hersenletsel Niet aaangeboren hersenletsel

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

Bewustwording drinkgedrag

Bewustwording drinkgedrag School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Cardioloog, dhr. Eelko Ronner, hoofdonderzoeker verbonden aan Renier de Graaf Groep. Situatie Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak

Nadere informatie

Vijf kansrijke gebieden

Vijf kansrijke gebieden N AT I O N A A L PROGRAMMA LONGONDERZOEK Een Leven Lang Longen Vijf kansrijke gebieden 1 Miljoen Nederlanders heeft dagelijks last van een chronische longziekte. Dat kan zo niet langer! adembenemend...

Nadere informatie

VERWIJSSCAN HUISARTSEN

VERWIJSSCAN HUISARTSEN VERWIJSSCAN HUISARTSEN MET DE VERWIJSSCAN VAN KIWA CARITY HEB IK MEER GRIP OP MIJN PATIËNTENSTROOM. Uw markt pagina 4 Onze aanpak pagina 5 Data, inzicht & sturing pagina 6-7 De verwijsscan pagina 8 De

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie HAAL HET BESTE UIT JEZELF volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie ADELANTE WIE ZIJN WIJ Adelante is een zorggroep met revalidatie, audiologie, speciaal

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht BPM Round Table, TU Eindhoven 11 juni 2012 René de Gier 1 Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Henk Bakker, coördinator Taalakkoord

Henk Bakker, coördinator Taalakkoord Henk Bakker, coördinator Taalakkoord Cijfers 1 op de 9 mensen in Nederland (15 tot 64 jaar) heeft moeite met lezen en schrijven. Dat zijn 1,3 miljoen mensen in totaal (ecxl 65+). Hiervan: Vrouwen 53%

Nadere informatie

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg 1 Nieuwbouw Nieuwbouw van het SZ biedt kansen en mogelijkheden om samen met andere partijen inrichting te geven aan een toekomstbestendige

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Stage bij de Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice van het LUMC

Stage bij de Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice van het LUMC Stage bij de Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice van het LUMC Het LUMC Het Leids Universitair Medisch Centrum is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren

Nadere informatie

Stage bij de Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice van het LUMC

Stage bij de Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice van het LUMC Stage bij de Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice van het LUMC Het LUMC Het Leids Universitair Medisch Centrum is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Strategisch plan NVvP

Strategisch plan NVvP Strategisch plan NVvP 2017-2022 Inleiding Doel In de zomer van 2016 heeft het bestuur van de NVvP besloten om de toekomstvisie 2012-2017 te vervangen en aan te passen voor de komende periode van 2017 2022.

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor?

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Anna van Poucke Voorzitter KPMG gezondheidszorg Nederland Belangrijke fundamentele ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg: De veranderende samenstelling van

Nadere informatie

Kerndocument Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020

Kerndocument Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 Kerndocument Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 Voor vandaag. En morgen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Missie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 5 2 Visie Farmaceutische Patiëntenzorg

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A.J. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 7 november 2014 Uw kenmerk - Ons kenmerk 2014/528318/EK/MN

Nadere informatie

Naar toekomstgericht opleiden in zorg en welzijn. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Kete Kervezee December 2015

Naar toekomstgericht opleiden in zorg en welzijn. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Kete Kervezee December 2015 Naar toekomstgericht opleiden in zorg en welzijn Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Kete Kervezee December 2015 Voorbeeld actualiteit 2 miljoen Nederlanders kampen met chronische pijn. De oorzaken

Nadere informatie

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis Kwaliteit en de zorgverzekeraar Seminar Kwaliteit van Zorg Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis 1 Missie zorgverzekeraars Zoals benoemd in de zorgverzekeringswet 2006 Kwalitatief goede, betaalbare en

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Gewoon goed! Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Wie zijn wij? Wij zijn Máxima Medisch Centrum, ofwel afgekort: MMC. Het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen van de verpleegkundig specialist: profilering

Kansen en uitdagingen van de verpleegkundig specialist: profilering Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Multidisciplinair symposium MS Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Samen bouwen aan TOPzorg

Samen bouwen aan TOPzorg Samen bouwen aan TOPzorg VERWIJZING Rehabilitation institute Strategisch beleid 2016-2020 Specialisten in revalidatie Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Orthopedietechniek Missie

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Een beschrijvend/ evaluatief onderzoek naar de samenwerking en communicatie tussen huisartsen en specialisten binnen de anderhalvelijnszorg ZIO,

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Probleem 1 11-12-13. Ontwikkelingen bij Alzheimer. Dementie! Meer dan een hersenziekte! Dementie op Google afbeeldingen

Probleem 1 11-12-13. Ontwikkelingen bij Alzheimer. Dementie! Meer dan een hersenziekte! Dementie op Google afbeeldingen Dementie op Google afbeeldingen Dementie Meer dan een hersenziekte Prof Frans Verhey Maastricht University Medical Center Alzheimer Centrum Limburg Dementie: een hersenziekte Ziekte van Alzheimer Meest

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Jaarmagazine. Doelmatigheid van de zorg Hoe houden we de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk?

Jaarmagazine. Doelmatigheid van de zorg Hoe houden we de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk? Jaarmagazine Maastricht UMC+ 2014 Doelmatigheid van de zorg Hoe houden we de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk? Het ziekenhuis verandert Kortere ligduur, snellere diagnose: de patiënt staat centraal

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 JBZ: 100,000 m2 op gebouwd naar menselijke maat met verschillende gebouwen gekoppeld door een boulevard. Veel groen, glas en ontspanning: healing

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoud Facts & Figures Nieuwbouw aanjager voor verandering Zorgconcept Ontwerp Uitdagingen Facts & figures I 4000 medewerkers (grootste werkgever Den Bosch)

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017 2019 Deldense Huisartsen Groep Maart 2017 Inhoud 1. Organisatie Deldense Huisartsen Groep... 3 2. Missie en visie Deldense Huisartsen Groep... 4 3. Plannen voor de komende 2 jaar... 5

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Verder verbinden. UMC Utrecht Julius Centrum

Verder verbinden. UMC Utrecht Julius Centrum Verder verbinden UMC Utrecht Julius Centrum 3 Verder verbinden Voorwoord Voor u ligt de nieuwe strategie Verder verbinden van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie