WAAROM DEZE TRUSTBOX KRANT? TIJDSLIJN TRUSTBOX-DATA RECHTSTREEKS NAAR CONSUMENT. krant voor<perso Voornaam Naam> 01/08 01/08-30/09 01/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAAROM DEZE TRUSTBOX KRANT? TIJDSLIJN TRUSTBOX-DATA RECHTSTREEKS NAAR CONSUMENT. krant voor<perso Voornaam Naam> 01/08 01/08-30/09 01/10"

Transcriptie

1 Speciale editie - september 2016 krant voor<perso Voornaam Naam> WAAROM DEZE TRUSTBOX KRANT? Vandaag laden meer dan bedrijven etiketgegevens op in trustbox en een 50-tal retailers, foodservice verdelers en groothandels nemen de data af. We kunnen spreken van een groot succes. En de evolutie staat niet stil! U ontvangt deze krant omdat u aangesloten bent op trustbox, als data-aanbieder of als data-afnemer. Graag informeren wij u over 2 belangrijke evoluties: Vanaf 1 oktober 2016 wordt een nieuw trustbox platform beschikbaar gesteld. Wij informeren u graag verder in de krant over de nieuwe functionaliteiten. Vanaf dezelfde datum krijgen ook apps toegang tot trustbox. Meer dan ooit zal de consument beslissen op basis van uw productgegevens om een product al dan niet te kiezen. Uw gegevens moeten dus 100% volledig en correct zijn! Deze krant zal u hierbij helpen. Bekijk de volgende filmpjes op ons YouTube kanaal: Wat is trustbox? Trustbox: weet uw consument wat hij eet? TIJDSLIJN Oplevering nieuw platform Testfase nieuw platform Go live nieuw platform + open voor apps 01/08 01/08-30/09 01/10 TRUSTBOX-DATA RECHTSTREEKS NAAR CONSUMENT Doordat het platform van trustbox opengesteld wordt voor app-ontwikkelaars, komen de data die de fabrikanten opladen, voortaan niet alleen via webshops maar ook rechtstreeks terecht bij de consument. Jan Somers, CEO van GS1 Belgium & Luxembourg, wijst de dataleveranciers op de gevolgen. Jan Somers, GS1 Belgilux Wat zijn de succesfactoren van trustbox? Somers: Het platform heeft bewezen hoe stabiel en efficiënt het is. Het stelt veel data-afnemers vandaag zijn dat fmcg-retailers, foodservicebedrijven en groothandels in staat om gegevens af te nemen, waaraan de Europese wetgever gevraagd heeft dat ze die ter beschikking zouden stellen. Meer dan 1800 voedingsleveranciers vullen hun gegevens op één database in en delen ze met al hun klanten. Die werkwijze is veel eenvoudiger dan voorheen, toen ze voor elke klant apart iets moesten doen. De afnemers van hun kant kunnen ervan op aan dat de informatie klopt met wat wettelijk vereist is. Twee jaar na de invoering van trustbox hebben we de kaap van GTIN s in trustbox overschreden. Waarom is trustbox opengesteld voor apps? Somers: Dat is altijd al wel de bedoeling geweest. Het is evenwel een moeilijk debat geweest, maar de gedachten evolueren. Apps zetten de deur open voor de beoordeling van producten via trustbox met traffic lights, consumentenreviews, prijsvergelijking en dergelijke en dat ligt uiteraard gevoelig. We hebben evenwel een compromis à la belge bereikt: iedereen levert de data d office voor alle apps, maar kan individueel een opt-out overwegen. Het systeem is open en transparant. Voor ons ligt de focus op de volledigheid en de kwaliteit van de data in trustbox. Wat is de boodschap voor de leveranciers? Somers: Zodra trustbox openstaat voor apps, heeft de consument rechtstreeks toegang tot de data die in trustbox zijn opgeladen. Die informatie moet dus voortdurend up-to-date zijn. Bovendien weet iedereen die met online verkoop vertrouwd is, dat producten online verkopen zonder foto erbij niet werkt. De informatie moet dus volledig en accuraat zijn, ze moet overeenstemmen met het etiket op de verpakking én er moet een afbeelding bijkomen. Hoe kunnen ze zich efficiënt in orde stellen? Somers: We voeren een actieve campagne om de leveranciers bewust te maken van het feit dat er geen second chance komt. Om de leveranciers te helpen bij het up-to-date houden van hun gegevens, is er de GS1 Data Checker, die aangeeft of de opgeladen data compleet en correct zijn, en de audits die we doen om na te gaan of de data kloppen met de informatie op het fysieke product. Hoe ziet u de verdere evolutie van trustbox? Somers: Omdat trustbox een eenvoudige en efficiënte gratis tool is, die we voortaan ook met apps verbinden, zal het platform nog een lang leven beschoren zijn, vermoed ik. GDSN is wellicht wel de toekomst, maar de verbinding met de apps is vooralsnog via GDSN niet mogelijk. Het trustbox platform wordt volop gemoderniseerd, zodat we er toekomstige gebruiksmogelijkheden aan kunnen toevoegen. De sleutel is evenwel de betrouwbaarheid van de data, waarbij we voor ogen moeten houden dat de doelgroep voortaan de professionele afnemer is zowel als de consument, al of niet met specifieke gezondheidsvereisten. Lees deze krant ook digitaal of ga naar de FR versie.

2 TRUSTBOX ALS BETROUW- BARE BRON VAN WAARHEID Het platform van trustbox wordt vernieuwd en opengesteld voor app-ontwikkelaars. Welke gevolgen heeft dat voor de opmaak en het functioneren ervan? We vroegen het aan Robin Goossens, lead data manager bij GS1 Belgium & Luxembourg. Waarin zal het nieuwe platform van trustbox verschillen van het huidige? Goossens: Sinds de opstart van trustbox zijn er al de nodige evoluties geweest en dus dreigt het platform verouderd te raken op het vlak van snelheid en performantie. De oorspronkelijke scope was: toelaten om de wettelijk verplichte informatie beschikbaar te stellen voor retailers met een webshop. Als we meer data-afnemers tot het systeem toelaten, is er nood aan een uitbreiding van die scope, met meer data en voor andere types van afnemers vaak kleinere bedrijven met minder technische en IT-capaciteiten dan de grote retailers en andere vormen van export en dergelijke. Welke bijkomende functionaliteiten / voordelen heeft het nieuwe platform? Goossens: Naast de grote retailspelers zullen ook kleinere afnemers en app-ontwikkelaars zich dus met trustbox connecteren. De data-invoer zal ruimer opgevat zijn dan bij de start, met onder andere fotoen videomateriaal om de online ervaring te verrijken. Niet alleen afnemers, maar ook aanbieders willen trustbox als betrouwbare bron van de waarheid gebruiken voor hun eigen webshop. Dat was tot nu toe niet mogelijk, maar in de nieuwe versie van trustbox zal dat wel het geval zijn. 5 VRAGEN SOFIE HOFMAN AAN Robin Goossens, GS1 Belgilux Komt er ook een trustbox voor andere dan fmcg- en voedingsproducten? Goossens: Het nieuwe platform wordt volgens een internationale standaard ontwikkeld en zal uiterst flexibel zijn. Oorspronkelijk was trustbox qua velden tot fmcg-gebruik beperkt, maar een bredere opzet wordt voortaan perfect mogelijk, voor meer productcategorieën en met nieuwe velden, zodat we doe-het-zelf, cosmetica en andere zonder technische drempel zullen kunnen toevoegen. Momenteel is dat nog niet in scope, maar de mogelijkheden bestaan dus wel. Hoe ziet u trustbox nog evolueren? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Goossens: Door de openstelling zal het aantal artikelen in de database nog stijgen. De data per product zullen de wettelijke verplichting overstijgen en door de hoeveelheid content zal de online ervaring rijker worden. Hét grote risico is evenwel: de datakwaliteit! Een apart team van vier mensen binnen GS1 Belgilux helpt de leveranciers om actie te ondernemen en waar nodig aanpassingen te doen. Nu er meer mogelijk zal zijn, komt het erop aan het gebruik te stimuleren én de datakwaliteit nog op te voeren, zodat de informatie perfect betrouwbaar blijft. We blijven mee evolueren. HET NUT VAN EEN SINGLE POINT OF ENTRY Als head of customer service & physical logistics bij Nestlé Belgilux is Sofie Hofman tevens lid van het bestuur en ondervoorzitter van GS1 Belgilux. Zij geeft haar mening over wat de troeven zijn van trustbox, en welke uitdagingen de tool in de toekomst zoal te wachten staan. Wat zijn de grootste troeven van trustbox? Hofman: Op korte termijn was trustbox een prima oplossing om de wettelijke verplichting van Europa te beantwoorden, namelijk vanaf 13 december 2014 de etiketinformatie op producten ook digitaal aan te bieden. Dat kon en kan stand alone via trustbox of door de mogelijkheid om B2C-data in GDSN toe te voegen, wat gemakkelijk is voor bedrijven die daarmee al actief waren of zijn. Op welke manier kijkt Nestlé naar trustbox? Hofman: Nestlé is al een aantal jaren actief op het GDSN-netwerk. Dat is handig, want een van onze grote klanten (n.v.d.r.: Delhaize) is er al mee aan de slag gegaan. Zo n single point of entry met ook een internationale dimensie vergemakkelijkt de wisselwerking, want elke retailer vraagt dezelfde data, maar elk op een eigen manier. Uniformiteit en eenmaal ingeven verlaagt het risico op fouten. Hoe belangrijk vindt u foto s bij elk product? Hofman: Beelden zijn quasi even belangrijk als de tekstuele informatie. Meer en meer gebeurt handel drijven vandaag online en mede daardoor is het visuele in marketing ontzettend belangrijk geworden. Je kunt je product beter in de markt plaatsen en de consument herkent het product beter. Biedt een opening richting apps voordelen? Hofman: Met die openstelling is enige tijd gewacht, tot we voldoende zeker waren dat de datakwaliteit afdoende gegarandeerd is. Apps bereiken snel een groot publiek en dus is het van doorslaggevend belang dat de datakwaliteit optimaal is. De app-ontwikkelaars zullen de data elke dag of in real time moeten binnenhalen, zodat ze niet verouderd raakt. Er zijn immers aanhoudend innovaties. Welke uitdagingen ziet u zoal voor trustbox? Hofman: Met naast de B2B-gegevens ook een B2C-exchange is de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de data meer dan ooit een permanente zorg. Stringente controles daarop, onder meer met de GS1 Data Checker en dankzij de inspanningen van het datateam van GS1, kan de performantie van dat single point of entry enkel maar ten goede komen. 5 VRAGEN MARTINE PAUWELS AAN DATAKWALITEIT BLIJFT EEN CONTINUE ZORG Martine Pauwels is directeur logistiek bij Colruyt en tevens voorzitter van GS1 Belgilux. Zij wikt en weegt wat de troeven zijn van trustbox, en welke uitdagingen de tool zoal te wachten staan. Vooral op een volgehouden aandacht voor datakwaliteit blijft ze consistent hameren. Wat zijn de grootste troeven van trustbox? Pauwels: Trustbox is één centrale bron van gedigitaliseerde en gestandaardiseerde productinformatie voor de consument. Vroeger vond de consument die productinformatie alleen op de verpakking. Het platform is in het leven geroepen naar aanleiding van de Europese wetgeving inzake consumenteninfo die half december 2014 van kracht werd. Voor een volwaardige GDSN-implementatie was de aanloop toen te kort en dus is een apart platform gecreëerd voor consumentendata. Nu volgt de tweede fase. Op welke manier kijkt Colruyt naar trustbox? Pauwels: Voor data-afnemers, zoals de retailers, is de kwaliteit van de data een absolute topprioriteit. De opladers zijn de producenten, onze leveranciers. In het verleden waren de productgegevens vaak niet gedigitaliseerd en versnipperd, waardoor veel informatievervuiling kon optreden. Het verbeteren en aanvullen van de data zeker op het vlak van ingrediënten, nutritiënten en allergenen is cruciaal. Online data moeten correct zijn wat van levensbelang kan zijn én ook voortdurend up-to-date. Hoe belangrijk vindt u foto s bij elk product? Pauwels: Daar is al langer vraag naar. In een eerste fase lag de klemtoon op de data, maar voor de herkenning van een product, zowel intern in de bedrijven als bij externe marketingtoepassingen zoals een website, zijn foto s erg belangrijk. Voor die toepassingen volstaan eenvoudige productfoto s. Voor commerciële doeleinden waarbij professionele fotografie, met oog voor sfeer en een aantrekkelijke belichting, het bedrijfsimago versterken geloof ik niet dat ze volop gebruikt zullen worden. Biedt een opening richting apps voordelen? Pauwels: Het is in elk geval een stap voorwaarts, na een eerste fase waarin data-uitwisseling tussen handelspartners vooropstond. We moesten een bepaald kwaliteitsniveau kunnen garanderen, voor de openstelling kon gebeuren. De accuraatheid van de data is een sleutelgegeven. Als app-ontwikkelaars hun data elders dan in trustbox betrekken, is de kwaliteit en de volledigheid ervan niet gegarandeerd. Welke uitdagingen ziet u zoal voor trustbox? Pauwels: De datakwaliteit blijft een continue zorg, ook op (middel)lange termijn. Daarnaast willen we inzetten op het globale systeem voor productinformatie, namelijk GDSN, waarin zowel B2B- als B2C-data naast elkaar voorkomen. Na een testfase zal Colruyt vanaf het eerste kwartaal van 2017 met de uitrol beginnen. We voorzien een ruime doorlooptijd om leverancier per leverancier over te schakelen. Uiteindelijk moeten we als één markt en met de ondersteuning van GS1 stappen vooruit zetten inzake databeschikbaarheid, dat op zich immers geen concurrentieel thema is. 2

3 NO DATA, NO SALES! De Raad van Bestuur van GS1 Belgium & Luxembourg heeft beslist om vanaf 1 oktober trustbox open te stellen voor Internet Application Providers (apps). Via opt-out kan u als data-aanbieder zelf bepalen wie uw data wel of niet krijgt. Vanaf 1 oktober kunnen (mobiele) applicaties de data gebruiken om de consument of patiënt te informeren. Consumenten zullen hun keuzes en aankoopbeslissingen laten leiden door de informatie uit trustbox. Als patiënt is correcte informatie over allergenen & nutriënten van levensbelang. Iemand die lijdt aan een allergie of intolerantie, zal uw product niet kiezen als de allergenen informatie ontbreekt of onvolledig is. Een betrouwbaar dieet voor de patiënt is dan immers onmogelijk. De beschikbare informatie moet bovendien 100% correct, volledig en betrouwbaar zijn. Bekijk het filmpje over de toepassing van trustbox in AZ Klina op ons YouTube kanaal. Ook foodservice bedrijf JAVA getuigt er van het belang van correcte en volledige productinformatie voor de patiënt. Volledige data betekent ook een goede foto van elk product. Het ontbreken van een packshot zal invloed hebben op het vertrouwen van de consument of patiënt en dus op uw verkoop. Het toevoegen van een kwaliteitsvolle packshot is een cruciaal onderdeel van goede productinformatie! Meer informatie? Lees onze handleiding digital assets. 3

4 CHECKLIST: WAT MOET IK TEGEN 1 OKTOBER 2016 KLAAR HEBBEN? Het vernieuwde trustbox platform brengt naast een groot aantal opportuniteiten, ook nieuwe uitdagingen met zich mee voor de betrokken partijen. Door het overlopen van onderstaande checklist kan u ervoor zorgen dat u volledig voorbereid bent op de overschakeling in oktober. Voor data aanbieders zijn dit belangrijke zaken om rekening mee te houden: Maak u vertrouwd met de nieuwe trustbox webomgeving (of de nieuwe Excel template). Sinds augustus stelt GS1 Belgilux een testomgeving ter beschikking waarop u zelf uw producten kan bekijken en bewerken. Zorg ervoor dat uw huidige productinformatie in trustbox 100% volledig en correct is. Enkel producten die 100% in orde zijn, worden automatisch overgezet naar het nieuwe platform. Maak gebruik van de GS1 Data Checker om de datakwaliteit van uw producten te evalueren. Zorg ervoor dat uw producten de status GEVALIDEERD hebben in de huidige trustbox. Enkel gevalideerde productdata zullen gemigreerd worden. Om te vermijden dat uw producten tijdens de migratie verloren gaan, controleer of al uw producten de juiste status hebben. Zorg ervoor dat er per product minstens 1 packshot opgeladen is in trustbox. Kijk na af de allergeneninformatie voor uw producten correct werd ingevuld. Omdat deze informatie automatisch door apps zal gebruikt worden, moet u attent zijn op de volgende 2 punten: In de ingrediëntenlijst moeten de voedingsstoffen die allergieën kunnen veroorzaken (net als op de fysieke verpakking), duidelijk zichtbaar zijn. Dit houdt in dat deze informatie in DRUKLETTERS in de ingrediëntenlijst vermeld moet worden. Indien er informatie omtrent allergenen aanwezig is op de verpakking, moet deze ook herhaald worden door het toevoegen van het allergeen met een aanwezigheidscode (BEVAT, KAN BEVATTEN of VRIJ VAN) Indien u gebruik maakt van GDSN om productinformatie naar trustbox te sturen, moet u voor het aanmaken of wijzigen van uw producten in trustbox vanaf 1 oktober gebruik maken van een nieuw GLN ( ). Volg één van onze webinars/opleidingen om nog meer praktische informatie te krijgen over de nieuwe trustbox. Zie En de data afnemers? Data afnemers die nu reeds data afhalen van trustbox moeten er rekening mee houden dat het formaat van de export zal wijzigen. Bedrijven kunnen deze nieuwe formaten testen via de testomgeving. Ook nieuwe data afnemers kunnen een test account aanvragen, zodat zij klaar zijn om per 1 oktober te starten in de live omgeving. 4

5 DE GS1 DATA CHECKER Kwalitatieve data worden alsmaar belangrijker, nu ook voor etiketinformatie omdat de consument betrokken partij wordt (ingrediënten, nutriënten, oorsprong, allergenen, ). GS1 heeft daarom de GS1 Data Checker ontwikkeld. Dit is een online tool die de kwaliteit van de productdata, opgeladen in GDSN of trustbox, controleert en evalueert. Met deze tool kunnen bedrijven zelf de kwaliteit van hun opgeladen productinformatie beoordelen, alsook achterhalen hoe ze hun data kunnen verbeteren. De GS1 Data Checker analyseert data van verschillende bronnen. Bekijk het volledige controleproces op de achterzijde van deze krant. Interesse om de GS1 Data Checker te gebruiken? Vraag uw login aan via EVOLUTIE DATAKWALITEIT Sinds begin 2015 volgt het GS1 Belgilux datakwaliteitsteam continu de datakwaliteit van de productinformatie in trustbox op de voet op. Door dagelijks de bedrijven te helpen bij het verbeteren of op peil houden van hun datakwaliteit werd volgende evolutie zichtbaar: Januari 2015: 31% ( producten Januari 2016: 88% ( producten Mei 2016: 94% ( producten Augustus 2016: 85% (*) ( producten (*) De daling van de datakwaliteit na mei 2016 is het gevolg van de doorvoering van Major Release 3 in de CDB waardoor de informatie in een aantal velden niet langer correct/volledig bleek te zijn. GROTE MEERWAARDE VOOR DE CONSUMENT Chris Moris, Fevia Het openstellen van de trustbox data voor ontwikkelaars van mobiele apps betekent een mooie opportuniteit, volgens Chris Moris, algemeen directeur van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, en bestuurder van GS1 Belgilux. Toch maakt hij ook voorbehoud: wanneer een app de betrouwbare data van GS1 zou combineren met minder objectieve gegevens uit andere bronnen, wordt het gevaarlijk. Trustbox is een gebruiksvriendelijke en snelle oplossing die voedingsfabrikanten in staat stelt om hun wettelijk verplichte productinformatie beschikbaar te stellen, zoals voedingswaarden, allergenen en additieven. Tot zover is er geen vuiltje aan de lucht, aldus Chris Moris van Fevia. De meerwaarde voor de consument is groot. Er is een duidelijke vraag en je moet als industrie inspelen op de markttrends. Mensen die een specifiek dieet volgen, dat bijvoorbeeld zout- of suikerarm is, kunnen nu heel eenvoudig te weten komen welke producten ze mogen eten en welke niet. Ik zie daar een grote opportuniteit, zolang we maar oppassen voor ontsporingen. Want zo is het altijd met technologie: ze biedt voordelen als je ze goed gebruikt, maar bij misbruik zijn er ook risico s. We hebben daarom goede afspraken gemaakt met GS1. Verwarring mogelijk Op welke gevaren Chris Moris dan precies doelt? Het punt is, dat verschillende apps hun informatie niet alleen uit trustbox zullen halen, maar ook uit andere bronnen, om ze dan samen te presenteren. Denk aan apps die prijzen vergelijken, bijvoorbeeld. Trustbox bevat immers geen prijsinformatie, want de verkoopprijs wordt door de retailer bepaald. Dat maakt het dus complex. De vraag is inderdaad wat de ontwikkelaars van mobiele applicaties met de beschikbare informatie zullen doen. Het risico bestaat dat sommige apps selectieve informatie zullen aanbieden, of de data zullen interpreteren en beoordelen vanuit een specifieke invalshoek, bijvoorbeeld wanneer het om gezondheid gaat. De actieve voedingsdriehoek is een objectieve leidraad, maar er zijn vandaag honderdeneen voedingsgoeroes die advies verspreiden en boeken uitgeven vanuit hun persoonlijke overtuiging. Die ga je nu ook in mobiele apps zien opduiken. En dat kan tot verwarring leiden. WIJ PLEITEN ERVOOR DAT MEN HET ONDER- SCHEID ZOU KUNNEN MAKEN TUSSEN DE DATA DIE UIT TRUSTBOX KOMEN EN ANDERE DATA. Betrouwbare informatie De data in trustbox zijn in elk geval betrouwbaar. Ze zijn afkomstig van de bedrijven zelf, die hun verantwoordelijkheid nemen. De industrie stelt zich garant voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie. De ingebouwde GS1 Data Checker zorgt ervoor dat de gegevens gecontroleerd worden. Een belangrijk punt zijn ook de foto s van de producten. In principe worden ze aangeleverd door de fabrikant, in een gestandaardiseerd formaat. Informatie uit andere bronnen is niet noodzakelijk even betrouwbaar. Wij pleiten er daarom voor dat men het onderscheid zou kunnen maken tussen de data die uit trustbox komen en andere data. Voor ons is dat belangrijk. Er wordt momenteel sterk over nagedacht binnen GS1, ook op Europees niveau. We willen kunnen optreden wanneer we zien dat de informatie niet correct gebruikt wordt, wanneer ze niet geloofwaardig is of niet recent. Gebruikers zijn verplicht om de informatie dagelijks te actualiseren. Anders kan hen de toegang tot de trustbox data ontzegd worden. Mooie resultaten Aan de beslissing om de trustboxdata open te stellen is constructief overleg voorafgegaan met alle betrokken partners: de industrie, de retailers, de technologische bedrijven, benadrukt Chris Moris. Het is een complexe oefening maar we hebben ze goed voorbereid. Intussen werden al meer dan GTIN s opgeladen in het systeem. Het zit sterk in elkaar, we zijn goed vertrokken. We bewijzen in België nogmaals dat we met pragmatisch samenwerken mooie resultaten kunnen behalen. De buurlanden kijken naar ons, daar bestaat interesse voor ons trustbox concept. De sector is uiteraard vragende partij voor een oplossing op Europese schaal, zoals met GDSN al wel het geval is. 5

6 LEG DE NODIGE DISCIPLINE AAN DE DAG HET CONTROLE PROCES Inkoop- en importorganisatie BLOC ontwikkelt private labelproducten voor retailers en foodservicebedrijven in België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk. Tot de leden behoren onder andere Lambrechts, Louis Delhaize Group, Cactus, Trendy Foods en Horeca Totaal. Met een uitgebreid assortiment dat internationaal wordt ingekocht, betekent het beheren van productdata een stevige uitdaging. Hoe BLOC dat aanpakt? Dat vroegen we aan Quality & Administration Manager Ivan Poels. Hoe pakt uw bedrijf de uitdaging van masterdata aan? Als aankoopgroepering hebben we ongeveer 1800 artikelen in het assortiment, voornamelijk onder de merken Winny, Best Of en Pro Melior. Voor het beheer van die referenties en het garanderen van de kwaliteit, maken we gebruik van Quasydoc, een internetdatabase die alle productspecificaties en contractdetails bevat. Voor een aantal modules lieten we handige tools op maat maken. Eén daarvan is een export van alle noodzakelijke gegevens naar de GS1 trustbox template. Die kan dan eenvoudig geïmporteerd worden in trustbox. Scoorde u meteen groen in de GS1 Data Checker? Neen, dat was niet het geval. Zeker bij de start dien je de parameters juist te zetten. Meestal komen dezelfde fouten terug: een wettelijke benaming is niet ingevuld, de nutritionele waarde staat in een foutief veld Dat kan je makkelijk aanpassen in de Excel template. Door het gebruik geraak je meer en meer vertrouwd met het systeem en zie je wekelijks je score stijgen. Het is wel belangrijk om de nodige discipline aan de dag te leggen en wijzigingen van de verpakkingsinformatie onmiddellijk aan te passen in trustbox. Correcte en betrouwbare data zijn een must en in ieders belang. Helpt de GS1 Data Checker uw bedrijf bij het databeheer? De GS1 Data Checker is, zoals het woord het zelf zegt, een controlemiddel voor de kwaliteit van de opgeladen data. Dankzij deze tool kan je foutjes makkelijk opsporen en kan je ook je intern beheer met andere systemen finetunen. Verschillen met de informatie op de verpakking vallen beter op en kunnen snel worden rechtgezet. Ivan Poels, BLOC Welke verdere uitdagingen ziet uw bedrijf voor databeheer? GDSN wordt onze volgende stap. Trustbox is een oplossing voor België en Luxemburg, maar we zijn ook in andere EU-landen actief. Ook hier zijn er mogelijkheden om via templates data te exporteren en aan te passen waar nodig om de kwaliteit te verbeteren. Wat kan GS1 nog meer doen in functie van datakwaliteit? Productfoto s zijn zeer belangrijk. Als consument maak je immers keuzes in het overaanbod op het internet. Een foto is daarbij onontbeerlijk. We beschikken over de nodige apparatuur om zelf beelden te maken, met steeds dezelfde positie en achtergrondkleur. Het opladen van de bestanden verloopt nog wat traag momenteel, maar ik las net dat daaraan gewerkt wordt Heeft u aanbevelingen naar andere bedrijven? Onderschat het niet. Veel bedrijven ervaren trustbox als bijkomend werk, collega s van kwaliteitsdiensten kunnen dit ongetwijfeld beamen. Het is daarom belangrijk dat je het er niet zomaar even tussendoor bijneemt. Zeker bij de opstart vraagt het extra energie. Maar eens de data zijn opgeladen, zie je enkel nog de voordelen van het systeem. We krijgen nu minder vragen van klanten die als data-afnemer de info kunnen raadplegen in trustbox. Dat is een win-win situatie. Bovendien was vroeger het invullen van de verschillende klantsystemen enorm tijdrovend. Ook hiervoor biedt trustbox een mooie oplossing. Om de slaagkansen van een correcte data uitwisseling te verhogen, is een nauwgezette controle van de datakwaliteit cruciaal. Daarom hanteert GS1 Belgium & Luxembourg een 3-ledig controleproces dat de leverancier helpt om correcte productdata aan te leveren. 1. A priori kwaliteitscontrole Bedrijven die van start gaan met data uitwisseling via de GS1 systemen, CDB of trustbox worden actief begeleid aan de hand van opleidingen en documentatie. Vooraleer ze productdata kunnen uitwisselen met handelspartners, moeten ze eerst een korte test doorlopen. 2. GS1 Data Checker De GS1 Data Checker is een online tool waarmee data aanbieders zelf de kwaliteit van hun opgeladen productinformatie kunnen controleren en evalueren, alsook achterhalen hoe ze hun data kunnen verbeteren. Het systeem analyseert zowel GDSN-data (logistieke data die vanuit de CDB of een andere datapool naar de GS1 Data Checker worden gepubliceerd) als trustbox-data (B2C-data die in trustbox worden gevalideerd). Vraag uw login aan via 3. Fysieke audits We verzamelen de data vanop het fysieke product en vergelijken die met de door de bedrijven opgeladen data. In de GS1 Data Checker maken we de resultaten van die vergelijking zichtbaar. Als de vergelijking aantoont dat er verschillen zijn, wordt de leverancier begeleid bij het aanpassen van zijn data. HULP NODIG? Voor vragen rond de migratie van het trustbox platform, contacteer Voor vragen rond datakwaliteit en de GS1 Data Checker, contacteer GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 76 B Brussel T : E : COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Jan SOMERS Koningsstraat 76 B Brussel 6

De kracht van datasynchronisatie

De kracht van datasynchronisatie De kracht van datasynchronisatie SHARE Elk bedrijf beschikt over een databank met gegevens over de producten die zij produceren. Deze databank functioneert als een catalogus die klanten gebruiken om bestellingen

Nadere informatie

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten Release 1.0, 16 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aanmelden... 3 2 Training volgen... 4 3 Betalen en inloggen...

Nadere informatie

Tarieven 2017 GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016)

Tarieven 2017 GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016) Tarieven GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016) Deze tarieven zijn geldig vanaf 16 november 2016 A. BASISBIJDRAGEN 1. Toetredingsbijdrage Op het ogenblik van

Nadere informatie

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1. Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.0 Inhoud 1 Aanmelden 4 2 Training volgen 4 3 Betalen +

Nadere informatie

Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier

Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier Antwerpen, 9 december 2016 Deze intentieverklaring werd opgesteld n.a.v. een aantal gesprekken tussen de CEO's van enkele

Nadere informatie

Datasynchronisatie m.b.v. GDC Connect

Datasynchronisatie m.b.v. GDC Connect Datasynchronisatie m.b.v. GDC Connect Verleden, heden & toekomst... Leading European Provider of B2B Supply Chain Solutions Routing, Mobile & Telematics Transportation Management Customs & Regulatory Compliance

Nadere informatie

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan 100% datakwaliteit Exponentiële groei Vandaag worden ca 70 productkenmerken uitgewisseld tussen retailers en fabrikanten. Vanaf 2013 zijn

Nadere informatie

DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie. 30 november 2016

DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie. 30 november 2016 DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie 30 november 2016 Wat gaan we don? GS1 - Birgitta de Gruijter over DatakwaliTijd 2.0 Sligro Food Group - Theo Vermeer Harvest House - Tom Bouwman

Nadere informatie

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 Inhoud 1 GS1 Data Source afnemer-interface 4 1.1 Inloggen 4 1.2 Aanmaken abonnementen 5 1.3 Mijn artikelen 7 1.4 GS1

Nadere informatie

DÉ APP DIE UW BEURSDEELNAME DOET RENDEREN

DÉ APP DIE UW BEURSDEELNAME DOET RENDEREN DÉ APP DIE UW BEURSDEELNAME DOET RENDEREN Leg alle essentiële informatie over uw potentiële klanten efficiënt vast. Ontdek binnenin een uitgebreide handleiding voor Boabee. WAT IS BOABEE? Boabee is een

Nadere informatie

Trustbox De tijd begint te dringen!

Trustbox De tijd begint te dringen! Trustbox De tijd begint te dringen! Op 13 december 2014 (op z n Amerikaans: 12-13-14!) wordt de Europese verordening EU 1169/2011 voor the provision of food information to consumers van kracht. Die legt

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxembourg GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011 www.gs1belu.org The global language of business Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe gaat u van start?... 4 2. Aanmelden... 4 3. Hoofdscherm:

Nadere informatie

www.customercentricindex.com Het bezoekersonderzoek dat u helpt te achterhalen wat de echte ervaring van bezoekers op uw website, app of intranet is. Bezoekers vertellen u op welke gebieden u excelleert

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business Gebruikershandleiding GLN Database Februari 2011 GS1 The global language of business Inhoud Inleiding...2 1. Hoe gaat u van start?...3 2. Aanmelden...3 3. Hoofdscherm: menu GLN Database...4 4. Mijn GLN...5

Nadere informatie

GS1 Data Source. Handleiding afnemer-interface

GS1 Data Source. Handleiding afnemer-interface Handleiding afnemer-interface Versie 3.2.0, Definitief - goedgekeurd, 24 juni 2015 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde GS1 Data Source Datum 24 juni 2015 Versie 3.2.0 Status Beschrijving Definitief

Nadere informatie

Snelle en doelgerichte e-mailcommunicatie

Snelle en doelgerichte e-mailcommunicatie Snelle en doelgerichte e-mailcommunicatie Beheer en segmenteer uw contacten Beheer online uw eigen mediabibliotheek Creëer gepersonaliseerde berichten met dynamische inhoud Ontwerp uw bericht met onze

Nadere informatie

Design brief Invuldocument voor het design agency

Design brief Invuldocument voor het design agency Design brief Invuldocument voor het design agency Universiteit Hasselt, 2017, alle rechten voorbehouden. Elk retail design project start met een grondige onderzoeksfase waarin je samen met de retailer

Nadere informatie

The global language of business. Handleiding CDB via de Excel Template

The global language of business. Handleiding CDB via de Excel Template The global language of business Handleiding CDB via de Excel Template Versie mei 2016 Inhoud 1 Hoe gegevens introduceren in CDB via de Excel Template?... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Hoe de lege Excel Template

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Fast-Audit Handleiding

Fast-Audit Handleiding Fast-Audit Handleiding 1 P a g e Inhoudstafel 1. Algemene informatie... 3 2. Gebruiksaanwijzing... 3 a. Stap 1 : Registratie... 4 b. Stap 2: Login... 5 c. Stap 3 : Een nieuwe audit maken... 6 d. Stap 4:

Nadere informatie

Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes. Building Intelligence

Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes. Building Intelligence Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes Building Intelligence Wat is BrightBooking? BrightBooking is een online platform, waarmee u zeer eenvoudig een beschikbare en passende ruimte zoekt en reserveert.

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

GS1 DAS: stand van zaken en ambities. Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS

GS1 DAS: stand van zaken en ambities. Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS GS1 DAS: stand van zaken en ambities Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS Agenda Waarom zijn artikeldata belangrijk? Wat levert het op? Wie werken er al mee? Wat is GDSN/GS1 DAS? Hoe werkt het Welke gegevens

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

Vakbeurs van de fijne en verse voeding maart 2018 Kortrijk Xpo (België)

Vakbeurs van de fijne en verse voeding maart 2018 Kortrijk Xpo (België) Vakbeurs van de fijne en verse voeding 11-12-13 maart 2018 Kortrijk Xpo (België) www.tavola-xpo.be Tavola 2018 Tavola is een vakbeurs als geen andere. Sinds 1982 onderscheidt Tavola zich door haar specialisatie

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

How to GTIN. Alles hangt af van het juiste artikelnummer (GTIN)

How to GTIN. Alles hangt af van het juiste artikelnummer (GTIN) How to GTIN Alles hangt af van het juiste artikelnummer (GTIN) Harry Geelen How To GTIN - In de AGF hebben retailers en leveranciers gezamenlijk een handleiding en brochure opgesteld voor artikelbeheer

Nadere informatie

SOLUSCOPE 3. indrukwekkende prestaties in 20 minuten

SOLUSCOPE 3. indrukwekkende prestaties in 20 minuten SOLUSCOPE 3 indrukwekkende prestaties in 20 minuten SOLUSCOPE 3 Een Snel systeem... voor efficiënte reiniging Een complete cyclus in 20 minuten OPTIMALE BEHANDELINGSTIJD VOOR REINIGING EN DESINFECTIE De

Nadere informatie

Positive Drive. Klik hier voor het invoegen van tekst en/of afbeeldingen

Positive Drive. Klik hier voor het invoegen van tekst en/of afbeeldingen Positive Drive Klik hier voor het invoegen van tekst en/of afbeeldingen woensdag 31 oktober 2012 positive drive mobile inpact martphone 150 x per dag Niet meer zonder. je mobile? Ik stop liever met dan

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Beheer vlot uw payrollprocessen met Acerta Connect!

Nadere informatie

Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen.

Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen. Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen. Inclusief de dagelijkse elektronische alert service Inclusief de 100 % garantie dat u geen enkele aanbesteding

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn eerste barcode?

Hoe maak ik mijn eerste barcode? Hoe maak ik mijn eerste barcode? GANDA ANDY Ganda andy wil zijn snoep verkopen in de retail en moet bijgevolg zijn producten uniek identificeren. Ganda andy is daarom lid geworden van GS1 Belgium & Luxembourg

Nadere informatie

Dag van de Maakindustrie. Succesvol zijn met een webshop

Dag van de Maakindustrie. Succesvol zijn met een webshop Dag van de Maakindustrie Succesvol zijn met een webshop Den Bosch, 23 november 2011 1 NewMerce Leverancier van geïntegreerde (totaal) oplossingen :- ERP, backoffice, oplossing (software, hardware, ondersteuning)

Nadere informatie

België & Luxemburg. Trustbox Handleiding WebUI oktober 2014. www.gs1belu.org The global language of business

België & Luxemburg. Trustbox Handleiding WebUI oktober 2014. www.gs1belu.org The global language of business België & Luxemburg Trustbox Handleiding WebUI oktober 2014 www.gs1belu.org The global language of business Inhoud 1 De juiste productinformatie voor levensmiddelen die online worden verkocht... 4 1.1 Trustbox:

Nadere informatie

Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel?

Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? 1. Inleiding: In vergelijking met de introductie van gegevens via de Webforms, maakt de Generic Excel het mogelijk om: - Meerdere

Nadere informatie

Data quality tracking tool

Data quality tracking tool Data quality tracking tool Stageproject Over data cleansing werk Eén van de onderdelen van werk rond datakwaliteit uitgevoerd door Kapernikov is het systematisch oplossen van gedetecteerde datafouten in

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

Werken met Mailchimp op Facebook. Hoe werkt Mailchimp en wat kunt u ermee?

Werken met Mailchimp op Facebook. Hoe werkt Mailchimp en wat kunt u ermee? Werken met Mailchimp op Facebook Hoe werkt Mailchimp en wat kunt u ermee? Inleiding In dit whitepaper leest u wat u kunt met Mailchimp als e-mailmarketing platform. Er zijn een groot aantal e-mail marketing

Nadere informatie

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM MEMO: ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM Boek.be 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 2 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 DOCUMENT INFO... 3 2.2 NASCOM INFO... 3 2.3 KLANT INFO... 3 3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

Doel Permanent Nederlandstalig fictie e boeken aanbod voor e readers & laagdrempelige apps als aanvulling op bestaande fysieke collectie.

Doel Permanent Nederlandstalig fictie e boeken aanbod voor e readers & laagdrempelige apps als aanvulling op bestaande fysieke collectie. E boeken consortium 1. Projectdefinitie overzicht Doel Permanent Nederlandstalig fictie e boeken aanbod voor e readers & laagdrempelige apps als aanvulling op bestaande fysieke collectie. Doelgroep Collectie

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

CONNECTING SOLUTIONS VOOR DE GROOTHANDEL DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN

CONNECTING SOLUTIONS VOOR DE GROOTHANDEL DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN CONNECTING SOLUTIONS VOOR DE GROOTHANDEL DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN GROEI DOOR ONTZORGEN VAN MEER NIEUWE KLANTEN. Mark de Waard, Advisie DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN

Nadere informatie

Wat is GeoTop? Hoe werkt GeoTop?

Wat is GeoTop? Hoe werkt GeoTop? GEOTOP HANDLEIDING Wat is GeoTop? Via GeoTop analyseert u uw klantenportefeuille en selecteert u automatisch prospecten met het ideale profiel. Waarom zijn die prospecten zo kwalitatief? Ze hebben hetzelfde

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Samen voor een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg. The Global Language of Business

Samen voor een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg. The Global Language of Business Samen voor een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg The Global Language of Business GS1 in de gezondheidszorg Samen voor hogere efficiëntie en patiëntveiligheid De kosten in de gezondheidszorg kunnen

Nadere informatie

Nu kunnen we beginnen met het opzoeken van producten. Hier zijn 5 mogelijkheden voor voorzien.

Nu kunnen we beginnen met het opzoeken van producten. Hier zijn 5 mogelijkheden voor voorzien. Aanmelden Ga naar onze website www.vanoirschot.be Klik op Inloggen. Geef uw klantnummer, gebruikersnaam en wachtwoord in. Deze gegevens zijn door ons aan u per mail verstrekt. Vergeet niet de vakjes profiel

Nadere informatie

Microsoft Office professionals T R A I N I N G C O N S U L T I N G S E R V I C E S

Microsoft Office professionals T R A I N I N G C O N S U L T I N G S E R V I C E S Microsoft Office professionals T R A I N I N G C O N S U L T I N G S E R V I C E S Over ons Even voorstellen: wij zijn Office-DTC. DTC is de afkorting voor Digital Training & Consulting. Onze hoofdactiviteit

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Allergenen en de horeca

Allergenen en de horeca Allergenen en de horeca KHN s inzet op de Allergenenwetgeving EU: oorspronkelijk voedingswaarden, koolhydraten, vetten, natrium, allergenen.. KHN: voor niet-voorverpakte producten alleen allergenen NL:

Nadere informatie

Efficy Mobile Efficy Mobile is een nieuwe interface van Efficy voor mobiele toestellen ter intentie van gebruikers die met Efficy werken onderweg.

Efficy Mobile Efficy Mobile is een nieuwe interface van Efficy voor mobiele toestellen ter intentie van gebruikers die met Efficy werken onderweg. 2012, Efficy sa/nv Nieuwe Functionaliteiten in Efficy 2012 Summer Efficy 2012 Summer voegt een aantal interessante nieuwe functionaliteiten toe aan wat anders een natuurlijke opvolging van de Spring release

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

De migratie naar SEPA

De migratie naar SEPA De migratie naar SEPA De overgang: complex en tijdrovend? Advies: Begin op tijd ING ondersteunt u! Utrecht, 20 november 2012 VAP Themadag 2012 Peter Hardeman Programma Historie Wat gaat er veranderen Overzicht

Nadere informatie

Alvorens u artikel gegevens aan GS1 Das kunt aanbieden dient u te beschikken over:

Alvorens u artikel gegevens aan GS1 Das kunt aanbieden dient u te beschikken over: Compad Bakkerij GS1 DAS Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 17 maart 2015 Definitief Carol Esmeijer 1.1 28 April 2016 Definitief Carol Esmeijer Uitbreiding handelingen in GS1DAS

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

SNELLER OP JE BESTEMMING

SNELLER OP JE BESTEMMING TOMTOM TRAFFIC. BRENGT JE SNELLER OP JE BESTEMMING TomTom is een toonaangevende leverancier van verkeersinformatie. TomTom controleert, verwerkt en levert verkeersinformatie met behulp van eigen technologie.

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Bij PS in foodservice zijn wij van mening dat iedereen die met eten bezig is eigenlijk behoefte heeft aan toegankelijke en actuele kennis over food.

Bij PS in foodservice zijn wij van mening dat iedereen die met eten bezig is eigenlijk behoefte heeft aan toegankelijke en actuele kennis over food. Bij PS in foodservice zijn wij van mening dat iedereen die met eten bezig is eigenlijk behoefte heeft aan toegankelijke en actuele kennis over food. Wij zorgen voor (het doorzetten van) deze productinformatie.

Nadere informatie

Your partner for all premium & private brands. Nederlandse editie

Your partner for all premium & private brands. Nederlandse editie Your partner for all premium & private brands Nederlandse editie Inhoud Bedrijfsprofiel 2 Facts & Figures 6 Producten 8 Magazijn 14 Distributie 16 Contactgegevens 18 Bedrijfsprofiel Deldo is één van de

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM 1 Tijn Bresser 42 jaar, getrouwd met Nathalie, geboren in Amstelveen Resultaat gerichte strateeg met pragmatische aanpak Bruggenbouwer met eigen Visie op samenwerking Ruim

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Boodschappen doen In de Toekomst 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Inleiding Doelstellingen Schetsen scenario s ondernemer Ontwikkelingen in kaart brengen Kansen in kaart brengen Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie Ontex. SAP C4C biedt de nodige inzichten en creëert ruimte om echt te verkopen

SAP Customer Success Story Productie Ontex. SAP C4C biedt de nodige inzichten en creëert ruimte om echt te verkopen SAP C4C biedt de nodige inzichten en creëert ruimte om echt te verkopen Voordelen Bedrijf Ontex Sector Productie Producten en diensten Producten voor persoonlijke hygiëne Website www.ontexglobal.com SAP

Nadere informatie

Great coffee just enjoy it

Great coffee just enjoy it Great coffee just enjoy it Ik zoek lekkere koffie, met keuze uit verschillende koffievariaties, die snel en gemakkelijk bereid wordt. Al uw wensen in één koffiemachine. Dat is de kracht van NESCAFÉ Alegria.

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

www.b-information.be

www.b-information.be www.b-information.be Marketing informatie : marketing performance solutions & data quality solutions : stimuleer uw verkoop en optimaliseer de impact van uw marketingcampagnes en prospectie Marketing performance

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub s ccer nline Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub Administratie Aanwezigheden, rapporten, busregeling, terrein- en kleedkamerregeling, spelersfiches Smartphone Communicatie, kalender,

Nadere informatie

Handleiding Afterpay België

Handleiding Afterpay België Handleiding Afterpay België Handleiding Versie 1.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Aan de slag 5 2.1 aanvragen van Afterpay 5

Nadere informatie

EENVOUDIG ALDI MISSIE WIJ Wij handelen in het belang van onze klanten. WIJ PAGINA 04 ALDI is het origineel onder de discounters I ALDI is de succesvolle, performante en internationaal actieve discounter

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN 30/06/2017 Federale dienst e-procurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave'

Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave' Deze update Voor inkopers Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave' Anonieme koper Vanaf nu worden de instellingen van de anonieme inkoper (bij overige opties) gekopieerd naar percelen, ook

Nadere informatie

PRIORITEIT VOOR UW COMMUNICATIE

PRIORITEIT VOOR UW COMMUNICATIE PRIORITEIT VOOR UW COMMUNICATIE U WAS NOG NOOIT ZO GOED VERBONDEN Blue Light Mobile is speciaal ontworpen om een antwoord te bieden op uw specifieke noden als hulpof veiligheidsdienst, als overheidsinstantie

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Online B2B Leadgeneratie

Online B2B Leadgeneratie Brochure 2016 Online B2B Leadgeneratie Bereik 500.000 beslissers en beïnvloeders Reed Business Lead Solutions is de grootste aanbieder van B2B-leads in Nederland, met meer dan 10 jaar internationale ervaring

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

XDMS Tips & Tricks. Alle Tips & Tricks uit onze nieuwsbrieven verzameld. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

XDMS Tips & Tricks. Alle Tips & Tricks uit onze nieuwsbrieven verzameld. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder. XDMS Tips & Tricks Alle Tips & Tricks uit onze nieuwsbrieven verzameld. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder. +32 9 353 90 20 contact@xpower.be Overzicht Uw favorites

Nadere informatie

GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release

GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release Nieuw validaties Tijdens major release van GS1 Data Source (MR 3.1) is een aantal validaties toegevoegd. Deze dragen bij aan het voorkomen

Nadere informatie

Online facturatie voor KMOs, zelfstandigen en starters

Online facturatie voor KMOs, zelfstandigen en starters Online facturatie voor KMOs, zelfstandigen en starters ING Invoice Solutions Forum For the Future, Brussels Expo, 24 November 2016 De voordelen van elektronische facturatie Elektronische facturatie Digitale

Nadere informatie

Kassa keuze. Overzicht en vergelijking van de beste oplossing voor uw zaak. Premium kassa

Kassa keuze. Overzicht en vergelijking van de beste oplossing voor uw zaak. Premium kassa Kassa keuze Overzicht en vergelijking van de beste oplossing voor uw zaak Premium kassa Basis kassa Tablet kassa DIY kassa All-in-1 kassa U bent op zoek naar een nieuwe kassa Waar moet de kassa aan voldoen?

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Handleiding Giropay. door Patricia Sturm 13 september Versie 2.1 Openbaar

Handleiding Giropay. door Patricia Sturm 13 september Versie 2.1 Openbaar Handleiding Giropay door Patricia Sturm 13 september 2016 Versie 2.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Giropay... 4 2.1. Verloop van een Giropay transactie... 4 2.2. Aanleveren van een Giropay transactie...

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie