HALEN HERK-DE-STAD LUMMEN. Editie Politiezone West-Limburg - Guldensporenlaan Herk-de-Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HALEN HERK-DE-STAD LUMMEN. Editie 2010. Politiezone West-Limburg - Guldensporenlaan 30-3540 Herk-de-Stad"

Transcriptie

1 HALEN HERK-DE-STAD LUMMEN Editie 2010 Politiezone West-Limburg - Guldensporenlaan Herk-de-Stad

2 Colofon Verantwoordelijke uitgever: Armand Grootaers, Hoofdcommissaris-korpschef Politiezone West-Limburg Guldensporenlaan Herk-de-Stad Telefoonnummers: Dringende tussenkomsten: 101 Algemeen nummer: 013/ Website:

3 1. VOORWOORD De lokale Politiezone West-Limburg bestaat en werkt inmiddels bijna tien jaren. De nieuwe politie die op 1 januari 2002 ook haar intrede deed in de gemeenten Halen, Herk-de-Stad en Lummen, is inmiddels voor de inwoner een gekende partner in het voortdurend streven naar een veiliger samenleving. Uit de resultaten van de enquêtes bij de bevolking van onze zone, blijkt dat onze politiemensen uitstekend scoren in het overgrote deel van hun opdrachten. Algemeen kan gesteld worden dat het onveiligheidsgevoel van de burger in onze zone opvallend is verminderd. De verwachtingen van de inwoner worden steeds maar groter. De vraag naar meer controles van snelheid, sluipverkeer, respecteren van verkeersbeperkingen, enz. gaat nog steeds in stijgende lijn. De klachten over sluikstorten, zwerfvuil, hondenpoep en afvalverbranding vragen steeds meer aandacht. Vandalisme vormt ook in onze zone een kwaal die aanleiding geeft tot grote ergernis. Het bestrijden van deze laatste fenomenen is moeilijk, vermits het niet evident is de dader(s) te achterhalen. Daarom is samenwerking tussen inwoner en politie zeer belangrijk. Als men feiten vaststelt of gegevens over de dader(s) heeft, is het van het allergrootste belang de politie hierover in te lichten. Wij rekenen op U. Verder in deze brochure leest U alle nuttige informatie over onze politiezone. Veel leesgenot! Willy Neven, Burgemeester - Voorzitter Politiecollege Maart

4 Halen Herk-de-Stad

5 2. INHOUDSOPGAVE Lummen Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 Opendeurdag 6 Organisatie 8 Visie, missie en waarden 13 Het bestuur 14 De organisatie van het korps 16 Diensten 17 Onze website en adres 27 Preventie, tips en initiatieven 28 Nuttige informatie 32 Belangrijke telefoonnummers 35 Wist je dat 36 Slotwoord 39

6 OPENDEURDAG POLITIEZONE WEST-LIMBURG GULDENSPORENLAAN HERK-DE-STAD ZONDAG 2 MEI u00-18u00...de cavaler Op zondag 2 mei 2010 organiseren wij een opendeurdag naar aanleiding van de opening van de vernieuwde hoofdpost te Herk-de-Stad. Van 14u00 tot 18u00 kan je eens een kijkje komen nemen achter de schermen van onze politiezone!

7 Kom kennis maken met de steundiensten zoals de honden......de cavalerie......de celwagen... en je kan je eigen vingerafdruk nemen... Voor meer informatie kan je terecht op ons algemeen nummer 013/ of op onze website

8 3. ORGANISATIE DE POLITIE IN BELGIË Sinds april 2001 werken alle diensten samen als één geïntegreerde politiedienst met twee niveaus: de lokale en federale politie. Tussen beide niveaus bestaat er geen onderlinge hiërarchie. Ze hebben elk hun specifieke taken en zijn zodanig op elkaar afgestemd dat ze elkaar steeds kunnen bijstaan. Om het verschil duidelijk te maken schetsen we de niveaus even. 3.1 De lokale politie De lokale politie richt zich op de lokale bevolking. Ze is gemeenschapsgericht en staat daarom het kortst bij de mensen. In functie hiervan is België opgedeeld in 196 politiezones, die uit één of meerdere gemeenten/steden bestaan. De politiezone West-Limburg behoort hierbij en omvat de gemeenten Halen, Herk-de-Stad en Lummen. Iedere zone heeft een eigen zelfstandig lokaal politiekorps. Dit wil zeggen dat het niet afhankelijk is van een ander korps. Natuurlijk wordt er regelmatig steun verleend aan andere en door andere zones, zodat er een optimale samenwerking gegarandeerd kan worden. Bij de politie werken ongeveer operationelen en burgerpersoneelsleden. De lokale politie heeft twee belangrijke hoofdtaken: Instaan voor de basispolitiezorg; Het uitvoeren van het zonaal veiligheidsplan. Basispolitiezorg Iedere zone staat in voor de minimale functionaliteiten van de basispolitiezorg. Deze normen zijn wettelijk bepaald: Interventiedienst Verkeersdienst Onthaal Wijkwerking Handhaving van de openbare orde De lokale recherche Slachtofferbejegening 8

9 Zonaal Veiligheidsplan Elke politiezone heeft een eigen zonale veiligheidsraad. Deze is samengesteld uit de procureur des Konings, de burgemeesters van de politiezone, de korpschef en de bestuurlijke directeur van de federale politie. Binnen ons arrondissement nemen ook de gerechtelijke directeur van de federale politie en de arrondissementscommissaris deel. Het zonaal veiligheidsplan bevat de prioriteiten welke binnen de Zonale Veiligheidsraad bepaald werden. Dit zijn de onderwerpen waar de politiezone aandacht aan moet besteden. Deze verschillen van politiezone tot politiezone. De raad bepaalt voor elke prioriteit een doelstelling die de politie zal nastreven. Wanneer deze resultaten ondermaats zijn, kan het mandaat van de korpschef beëindigd worden. Het mandaat is namelijk afhankelijk van de behaalde resultaten. Het zonaal veiligheidsplan wordt om de vier jaar opgesteld. Vanaf 2009 werken we aan de hand van het nieuwe zonaal veiligheidsplan De federale politie De federale politie heeft twee hoofdtaken: Gespecialiseerde steun aan de lokale politie; Bestrijding van de zware criminaliteit en het grensoverschrijdend banditisme. Voorbeelden hiervan zijn de bestrijding van georganiseerde misdaad of van internationale drugzwendel, het leveren van hondensteun aan de lokale korpsen of de inzet van een helikopter. Een centrale informatie-uitwisseling zorgt ervoor dat de federale en lokale politie op de hoogte blijven van elkaars acties, onderzoeken en seiningen. De meeste diensten van de federale politie zijn in Brussel gelegen. In ieder gerechtelijk arrondissement zijn er evenwel bepaalde federale afdelingen. In het Gerechtelijk Arrondissement Hasselt zijn dit: Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Directeur FGP: hoofdcommissaris Luc Valkenborg Coördinatie- en Steundienst (CSD) Directeur CSD: hoofdcommissaris Marcel Jacobs Voor de provincie Limburg: één autowegenpolitie (WPR) Dienstchef WPR: commissaris Stefan Tuerlinckx Onze politiezone is gesitueerd in het Gerechtelijk Arrondissement Hasselt. 9

10 3.3 Herkenbaarheid De politie heeft een eigen identiteit. Tussen de federale en lokale politie wordt er een onderscheid gemaakt in de striping. Zo heeft de federale politie een okerkleurige sierstreep en de lokale politie een lichtblauwe. Lokale politie Federale politie 3.4 De graden Het operationeel politiepersoneel is onderverdeeld in 5 kaders met elk hun eigen graadkentekens. Hogere officieren Officieren Middenkader Basiskader Hulpkader Binnen elke graad wordt er een functie aangenomen. Zo kan een inspecteur de functie aannemen van wijkinspecteur, schoolagent, rechercheur, Een politiemedewerker in opleiding wordt genoemd met de toekomstige titel voorafgegaan door aspirant. Bijvoorbeeld: aspirant-hoofdinspecteur. Het graadkenteken beperkt zich tot één symbool van de toekomstige graad. Bijvoorbeeld: één zilveren kroontje tijdens de opleiding, na de opleiding twee kroontjes. Bij de politiezone West-Limburg zijn er geen korpsleden van het hulpkader. Naast het operationeel politiepersoneel zijn er binnen het politiekorps ook burgerpersoneelsleden werkzaam. Deze personeelsleden hebben geen enkele politionele bevoegdheden. Ze worden ook CALog-personeel (Administratief en Logistiek kader) genoemd. 10

11 POLITIEZONE WEST-LIMBURG GRAADKENTEKEN KADER GRAAD AANTAL KORPSLEDEN Hoger officier Hoofdcommissaris 1 Officier Commissaris 4 Middenkader Hoofdinspecteur 12 Basiskader Inspecteur 40 Hulpkader Agent 0 11

12 3.5 Identiteitskaart van de politiezone West-Limburg Politiezone West-Limburg Zonenummer: Gemeenten: Halen, Herk-de-Stad en Lummen Opgericht op 1 januari 2002 Onder leiding van hoofdcommissaris-korpschef Armand Grootaers Het hele korps bestaat uit 57 operationele en 17 burgerpersoneelsleden. 3.6 Werken bij de politie Spreekt dit alles je aan en wil je graag een baan bij de politie? Neem dan zeker een kijkje op de website van de rekruteringsdienst van de Federale Politie Hier vind je alle informatie, handige weetjes en vacatures voor een loopbaan bij de politie. Wil je wat meer persoonlijke informatie of blijf je met vragen zitten? Neem contact met één van onze rekruteringsmedewerkers: Bart Dewulf 013/ of Wendy Vangeel 013/ Ook als burger kan je bij de politie werken. Functies als boekhouder, bediende, analist, pedagoog, informaticus, jurist, psycholoog en nog talloze anderen vallen hieronder. Alle nieuwe contractuele vacatures voor het administratief en logistiek kader, plaatsen we ook op onze website 12

13 4. VISIE, MISSIE EN WAARDEN Onze politiezorg steunt op de principes van de excellente politiezorg en dient dus: Effectief; Efficiënt; Klantgericht; Kwaliteitsvol te zijn. De missie en visie moeten onze volledige werking en zelfs onze gedachtegang bepalen. Het zijn deze principes die zonder verdere regels al onze opdrachten en uitvoeringen moeten sturen. Buiten een extern gerichte visie en missie dient onder het leiderschap ook de interne werking onderhouden te worden. Enkele onderdelen hiervan zijn: de motivatie van de personeelsleden, het welzijn, de diversiteit, de deontologie, de integriteit handhaven terwijl men de werklast en het absenteïsme tracht te verminderen. De politiezone West-Limburg wil een maximale veiligheid garanderen aan alle burgers die zich op het grondgebied van de politiezone West-Limburg bevinden. Deze missie dient goed doordacht te zijn, duidelijk geformuleerd en toepasbaar op lange termijn (zie Op pagina 7 kon je lezen over het zonaal veiligheidsplan, met de prioriteiten. Voor onze politiezone zijn dit de volgende thema s. Prioriteiten: Verminderen van woninginbraken; Terugdringen van verkeersongevallen met lichamelijke letsels; Meer aandacht geven aan Jeugdzorg; De wijkinspecteurs meer in het straatbeeld brengen; De interne werking optimaliseren door bijzondere softwaretoepassingen te implementeren. 13

14 5. HET BESTUUR 5.1 Politiecollege Het politiecollege bestaat uit de drie burgemeesters van de politiezone, de korpschef en een secretaris. Zij bespreken de organisatie en het dagelijks beheer van de politiezone. Het politiecollege bereidt ook de dossiers van de politieraad voor en ziet erop toe dat de beslissingen die de politieraad neemt, worden opgevolgd. De burgemeesters vervullen een leidende rol binnen de organisatie van de politiezone. Eén van de drie burgemeesters staat in voor het voorzitterschap van het politiecollege. Dit wordt om de 2 jaar via een beurtrol geregeld. Momenteel is burgemeester Willy Neven voorzitter van het politiecollege en dit tot en met 31 december Vanaf 01 januari 2011 neemt Luc Wouters het voorzitterschap van de politiezone West-Limburg op zich. 5.2 Politieraad De politiezone West Limburg is een meergemeentezone, bijgevolg wordt zij beheerd door een politieraad. Deze politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de drie gemeenteraden op basis van hun respectievelijk bevolkingscijfer. Voor Halen zijn er 4 politieraadsleden, voor Herk-de-Stad 6 en voor Lummen 7. Naast de verkozen politieraadsleden nemen ook de 3 burgemeesters, de korpschef en de politiesecretaris deel aan de vergaderingen. De raad beslist over de aanwervingen, begrotingen, aankopen voor en door het politiekorps kortom alles wat een financiële impact heeft. De zittingen van de politieraad zijn openbaar en vinden 5 à 6 keer per jaar plaats in het hoofdcommissariaat te Herk-de-Stad. Deze worden tijdig aangekondigd op onze website. Politiecollege Politieraad 14

15 5.3 Korpschef Hoofdcommissaris Armand Grootaers Telefoon: De korpschef is de draaischijf tussen de politie en haar bestuur. Als leidinggevende staat hij in voor het beheer, de organisatie en de verdeling van de taken binnen de politiezone. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het lokale politiebeleid, zoals uitgeschreven in het zonaal veiligheidsplan. De korpschef is tevens verantwoordelijke voor volgende taken: De uitvoering van lokale en federale opdrachten; De opvolging van normen over de organisatie, werking en uitrusting van het korps; Deelnemen aan vergaderingen, onder meer: de zonale veiligheidsraad, de politieraad, het politiecollege, Arrondissementele en Provinciale overleg vergadering; De leiding hebben over opgevorderde politie-eenheden die niet tot het korps behoren. Wat zijn bedrijfsvoering betreft staat hij onder het gezag van de burgemeesters. Het gerechtelijk politieoptreden daarentegen, voert hij uit onder leiding van de procureur des Konings. Korpschef Armand Grootaers 15

16 6. DE ORGANISATIE VAN HET KORPS Korpschef Hoofdcommissaris Armand Grootaers Operationele leiding Commissaris Benny Vanderheiden Adj.: Eric Bortels Beleidsteam Beleidscel Ivo Renders Adj.: Koen Versyck Administratie en Logistiek Politiesecretaris Stefaan Brillouet Adj.: Wendy Roosen Adj.: Peter Jans Secretariaat en dienstplanning Gerechtelijk en Verkeersbureel Personeel, verzekeringen en preventie 1ste lijnspolitie Onthaaldiensten Wijkwerking Interventie & Verkeer Systeembeheer Verkeers- en beleidsondersteuning Financiën, logistiek en aankopen Techniek en onderhoud 2de lijnspolitie Recherche Jeugd en Sociale Politiedienst 16

17 7. DIENSTEN 7.1 Beleidscel Onder leiding van Commissaris Ivo Renders Telefoon: De dienst beleid staat in voor het beheren en opvolgen van de kwaliteitsnormen, de stagiairs, de korpsrichtlijnen, het zonaal veiligheidsplan en haar actieplannen, de interne en externe communicatie. Daarnaast wordt er gezorgd voor een goede uitvoering en sturing van de beleidslijnen en processen. Ook het interne toezicht en de voorbereiding van de tucht worden hier behandeld. Tenslotte staan zij in voor de statistieken, tellingen en vervangen zij de korpschef wanneer die afwezig is Gerechtelijk en Verkeersbureel Het Gerechtelijk en Verkeersbureel controleert en volgt alle politionele dossiers op die binnen komen (van de parketten en andere politiediensten) en buiten gaan (vaststellingen door eigen politiemensen en antwoorden op vragen van parketten en andere politiezones). Zij kijken de inhoud van de dossiers na. Hierbij wordt er vooral gelet op de juistheid en de volledigheid van de inhoud. Vervolgens wordt er een bestemming gegeven aan de dossiers, na eventuele verdere onderzoeksopdrachten Systeembeheer Dit team zorgt voor een goede werking van de informaticasystemen die de politiezone gebruikt. Waaronder dus ook het systeem ISLP (Integrated System for Local Police) dat alle lokale politiediensten in België gebruiken. Zij beheren de toegangsrechten van de politiemensen tot die systemen en de nationale databanken. Verder zorgen zij voor een dagelijkse verzameling en verspreiding in het korps van relevante operationele informatie. Zij vormen dus een lokaal informatiekruispunt Verkeers en Beleidsondersteuning Deze ondersteuning bestaat uit het bijhouden van statistieken en de registraties en het beheer van de telgegevens. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de signalisatievergunningen en de beleidsvergaderingen van het verkeer. Tenslotte hoort de externe communicatie ook tot het takenpakket. Hier wordt de website beheerd 17

18 7.2 Operationele leiding Onder leiding van Commissaris Benny Vanderheiden en Commissaris Eric Bortels Telefoon: De operationele leiding is het zenuwcentrum van de organisatie. Deze dienst houdt zich voornamelijk bezig met de coördinatie van de werkingen en de kwaliteitsbewaking van de uit te voeren taken. Coördinatie Dit houdt in dat de dienst zorgt voor geplande acties en speciale werkingen. De OPSL (Operationele leiding) ziet toe dat er voldoende manschappen worden aangeduid. Zij regelen dit ondermeer in samenwerking met de verschillende diensten van ons politiekorps. Zij helpen eveneens bij de voorbereiding van bijzondere acties en staan in voor de coördinatie bij plotselinge gebeurtenissen. Dagelijks verzorgt de OPSL de briefing, zodat het korps op de hoogte is van de laatste gebeurtenissen. Kwaliteitsbewaking Dit houdt in dat zij alle taken en werkingen van operationelen opvolgen. Op deze manier wordt gecontroleerd of alles correct en/of volledig wordt uitgevoerd. Desnoods kan de OPSL zorgen voor bijsturing. 18

19 7.2.1 Onthaal Het onthaal wordt uitgevoerd door de receptionist en de klachteninspecteur. Zij hebben volgende taken: Ontvangen van bezoekers Informatie inwinnen en verstrekken, eventueel doorverwijzen Afhandelen van gerechtelijke dossiers (dossiers parket) Beheer van registers aan het onthaal Telefooncommunicatie Noteren van klachten en aangiften Afleveren van attesten Wijkwerking De wijkwerking komt rechtstreeks in contact met de burgers. Het is belangrijk dat ze een goede hulpverlening kunnen bieden. Zij hebben volgende taken: Aanwezig en aanspreekbaar zijn Goede contacten met de inwoners onderhouden Algemeen toezicht Probleemoplossend werken en bemiddelen Informatie inwinnen en verstrekken, eventueel doorverwijzen Toezicht en ordehandhaving bij evenementen Bijwonen van buurtvergaderingen Onderricht in scholen Toezicht naleving van wetten en plaatselijke reglementen Afhandelen van gerechtelijke en administratieve dossiers Bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk 19

20 WIJKINSPECTEURS HALEN Greet Lijnen Loksbergen - Halen Serge Roggeman Zelem-Zelk Danny Timmermans Halen centrum 20

21 WIJKINSPECTEURS HERK-DE-STAD Jean-Louis De Graef Donk Centrum binnen ring Industriezone Daelemveld An Dumon Schulen Berbroek Noorden Steenweg Saskia Van Santen Schakkebroek Centrum buiten ring Berbroek Zuiden Steenweg 21

22 WIJKINSPECTEURS LUMMEN Danny Callens Genenbos Geneiken Gestel Wijk Broedersveld Bart Dewulf Thiewinkel Rekhoven Molem Lummen centrum Willy Schepers Linkhout Schalbroek Prelaat Knaepen Goeslaer Guy Moons Meldert Laren Mellaer Groenlaren WIE IS JOUW WIJKINSPECTEUR? Op de website van onze politiezone kan je jouw wijkinspecteur opzoeken door je straat aan te duiden. Ook daar vind je alle contactgegevens en foto van jouw wijkinspecteur. 22

23 7.2.3 Interventie en Verkeer Verkeer De taak van de verkeersdienst bestaat uit het zorgen voor alle georganiseerde controles (bijvoorbeeld gordel, alcohol, boorddocumenten, ) en de snelheidscontroles. Daarnaast hebben zij ook repressieve en preventieve taken. De repressieve taken bestaan uit het opstellen van processen-verbaal. De preventieve taken zijn onder andere de projecten jongeren-pv en ouderen-pv. Sinds 2009 is deze dienst een basistaak van de politie. Interventie De dienst interventie staat steeds paraat voor alle tussenkomsten bij verkeersongevallen, diefstallen, familiale geschillen, Daarnaast patrouilleren zij in het kader van woninginbraken, evenementen en projecten (bijvoorbeeld: rondhangende jongeren). Zij controleren ook de huisarresten en houden een oogje in het zeil op uw eigendommen wanneer u op vakantie 23

24 7.2.4 Jeugd en Sociale Politiedienst JSPD (Jeugd en Sociale Politiedienst) is ontstaan uit de vroegere dienst slachtofferbejegening. Naast slachtofferzorg, dat natuurlijk een hoofdtaak blijft, zal de JSPD ook instaan voor de jongerenproblematiek (zowel de jongere als slachtoffer, maar ook als dader), alsmede het onderzoeken van alle zedenmisdrijven Tenslotte zal de JSPD zich concentreren op Intrafamiliaal Geweld Recherche Deze personeelsleden voeren gerechtelijke onderzoeken naar misdrijven binnen de politiezone zoals diefstallen, drugs, geweldpleging, financiële misdrijven, vreemdelingen en bedrogmisdrijven. Buiten de normale diensturen is er steeds één personeelslid van de dienst recherche (samen met een Officier van de Gerechtelijke politie) bereikbaar en terugroepbaar om bij een belangrijk crimineel feit onmiddellijk de navolgende onderzoeksverrichtingen te kunnen overnemen. De recherche biedt een nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling met het parket en de andere lokale en federale politiediensten. Dit gebeurt via een verbindingsambtenaar van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP). 24

25 7.2.6 Secretariaat en dienstplanning Dit team staat in voor de dienstplanning van het gehele korps (zij leggen vast wanneer iemand van dienst is). Zij zorgen voor het registreren en verdelen van de inkomende briefwisseling (onder toezicht van de Korpschef) en staan in voor het beheer van het archief. 25

26 7.3 Administratie en Logistiek Onder leiding van Adviseur Stefaan Brillouet Telefoon: Dhr. Brillouet is tevens de secretaris van de politiezone. Deze dienst staat in voor alle administratieve en logistieke taken. Door deze taken op zich te nemen, hebben de operationelen meer tijd om op het terrein aanwezig te zijn. Deze taken zijn zeer uiteenlopend en worden uitgevoerd door burgerpersoneelsleden. Zij beheren en volgen de personeelsdossiers en de financiële documenten op. De dienst coördineert en volgt het gebruik van de infrastructuur, de documentatie, het collectief en individueel korpsmateriaal en de verbruiksgoederen. Ook het onderhoud van de hoofdpost te Herk-de-Stad hoort tot het takenpakket van deze dienst. En tenslotte, daarom niet minder belangrijk, huist in deze dienst ook de preventieadviseur. Deze dient te waken over de gezondheid en de veiligheid van de werkomstandigheden van de korpsleden. 26

27 8. ONZE WEBSITE EN ADRES Dit jaar werd onze website in een nieuw jasje gestoken, met meer informatie, meer links en een gemoderniseerde look. Op onze website vind je naast het totaalbeeld van het korps ook regelmatig korte en actuele politieberichten terug. Verder kan je er terecht voor formulieren, het jaarverslag en de infogids. Vragen of suggesties? Stuur dan een mailtje naar We antwoorden zo snel mogelijk. Zowel positieve als negatieve feedback is welkom. Een positieve reactie geeft voldoening en motiveert onze korpsleden. Negatieve commentaar legt de knelpunten bloot en biedt ons de kans om hier op in te spelen. Via deze weg kan je ook mee bepalen wat er op de website verschijnt. OPGEPAST! Wanneer je dringende en/of persoonlijke zaken te melden hebt, kun je best telefonisch contact met ons opnemen: Voor officiële klachten MOET je nog steeds naar het politiekantoor komen. Je dient immers je verklaring te ondertekenen als onderdeel van het proces-verbaal. Het is wel mogelijk om een officiële aangifte te doen van feiten over vandalisme, fietsdiefstallen, winkeldiefstallen en graffiti. Hiervoor kan je terecht op de homepage van onze website. Daar klik je op de link Police-on-Web. 27

28 9. PREVENTIE, TIPS EN INITIATIEVEN 9.1 BIN Laren en BIN Gestel Om het veiligheidsgevoel te verhogen en de sociale controle te bevorderen zijn de BuurtInformatieNetwerken (BIN) opgestart. Dit is een groep van mensen (buurtbewoners) die, binnen een afgebakend gebied, een netwerk vormen en informatie uitwisselen met de politie. Deze medewerkers krijgen rechtstreeks bruikbare informatie van de politie. Daarnaast mogen zij enkel verdachte omstandigheden melden. De politie maakt ook gebruik van de BIN-foon. Hier wordt enkel gebruik van gemaakt bij dringende zaken. Via dit kanaal wordt iedere BIN-ner binnen de minuut ingelicht. Limburg telt twee BuurtInformatieNetwerken: één in Laren en één in Gestel. Indien je interesse hebt om zelf een BIN op te starten, neem dan contact op met commissaris Versyck: Telefoon: Techno-preventief advies Deze dienstverlening behandelt het verkleinen van het risico op inbraak en op de beperking van eventuele schade. Een inspecteur komt op jouw vraag langs en onderzoekt de woning. Hij/zij geeft een objectieve beoordeling over de beveiliging van de woning en geeft tips over wat beter kan. Je kan gratis beroep doen op de preventiedienst techno-preventief advies. Je moet het enkel aanvragen. Dit kan aan het onthaal van onze politieposten of op het nummer Preventieve tips Probeer je huis eens door de ogen van een dief te bekijken. Zou je gemakkelijk binnen geraken? Bedenk eens hoe je het de dieven moeilijker zou kunnen maken. Wat je wagen betreft, raden we je aan om zo weinig mogelijk de indruk te geven dat er waardevolle voorwerpen aan boord zijn. Zo kan een afdruk van een zuignap de indruk geven aan mogelijke dieven dat er misschien een GPS in je wagen ligt. 28

29 Laat je fiets veilig achter ( 1. Maak je fiets altijd vast. Als je langere tijd wegblijft, bevestig je fiets dan aan een vast voorwerp. 2. Gebruik altijd een kwalitatief slot. 3. Laat niets achter in je fietstassen of op de bagagedrager. 4. Gebruik fietsenstallingen indien mogelijk. 5. Laat je rijksregisternummer in je fiets graveren. Zo kan de politie de eigenaar van de fiets gemakkelijker terugvinden. 6. Laat duidelijk zien dat je fiets gegraveerd is door de sticker gemerkte fiets. 7. Noteer het model en merk van je fiets, de kleur, het eventuele fabricagenummer en eventuele bijzondere kenmerken, zoals een speciaal stuur, het aantal versnellingen, zelfklevers of neem er een foto van. Is je fiets toch gestolen? 8. Doe bij diefstal aangifte bij de politie. 9. Maak gebruik van de elektronische aangifte (Police-on-web). Het bespaart je tijd en moeite. N.B.: Waarschuw de politie wanneer iemand een fietsslot kraakt of een gestolen fiets op straat tracht te verkopen. 9.4 Vakantietoezicht Ben je aan rust en ontspanning toe, sta je op punt op vakantie te gaan maar je wilt je huis niet onbeheerd achterlaten? Vul dan het formulier vakantietoezicht in. Dit kan je afhalen bij de dienst onthaal of downloaden op onze website. Op deze manier houden wij je woning in de mate van het mogelijke extra in de gaten om een mogelijke inbraak te voorkomen. Deze dienst is gratis, maar vergeet niet om het formulier tijdig te bezorgen. Licht ook je buren in zodat ook zij een oogje in het zeil kunnen houden. 9.5 Inventarisatiefiche waardevolle voorwerpen Om het inventariseren van je waardevolle bezittingen vlotter te laten verlopen, heeft de politie een fiche die je hierbij kan helpen. Je kan deze fiche vinden bij het onthaal van onze politieposten of op de website 29

30 Industrieterrein Herk-de-Stad 9.6 e-cip Op 1 oktober 2006 is het project van start gegaan in onze politiezone. e-cip staat voor elektronische communicatie tussen industrie en politie. Op deze manier willen we de veiligheid voor de bedrijven in onze zone vergroten. Dit gebeurt door een vlotte interactie tussen de politie en industrie tot stand te brengen door een wederzijdse uitwisseling van informatie over verdachte omstandigheden binnen de industriezones. e-cip kan je vergelijken met een elektronische vorm van een BuurtInformatieNetwerk. Voorlopig spitsen we ons toe op de industriezones van Halen, Herk-de-Stad en Lummen. Het hele project is gratis voor de deelnemende bedrijven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich steeds inschrijven door contact op te nemen met commissaris Ivo Renders op het telefoonnummer: of op het e- mailadres: 9.7 Graveeracties Jouw gemeente voert geregeld, in samenwerking met de lokale politie, graveeracties voor fietsers. Je kan er gratis je rijksregisternummer op je fiets laten graveren. Zo wordt deze bij ons geregistreerd. Het voordeel hiervan is dat de fiets een uniek kennummer krijgt, waardoor de diefstal van je fiets in heel België kan geseind worden. In 2010 zal de politiezone 30

31 9.8 Schoolprotocol Het idee achter het schoolprotocol is dat jongeren die binnen hun school een misdrijf begaan, niet noodzakelijk voor de jeugdrechter moeten verschijnen, op voorwaarde dat er voor hen een begeleidingstraject wordt voorzien. In plaats van de harde gerechtelijke weg te kiezen, kunnen deze jongeren zich laten begeleiden door hun school of door een (externe) begeleider. In dit hele project speelt de schoolagent (een politie-inspecteur die nauwe contacten onderhoudt met de scholen) een belangrijke rol. Hij/zij werkt namelijk mee aan de veiligheid in en rond de scholen. Daarbij ondersteunt hij de scholen in hun inspanningen om jonge daders op te sporen en hen terug op het rechte pad te helpen. School, politie en parket werken dus heel nauw samen hieromtrent. 9.9 Verkeersvormingsklassen De doelstelling van dit project is om jongeren tussen 12 en 18 jaar er op te wijzen dat iedereen de verkeersregels moet respecteren. De jeugd vormt hier geen uitzondering op. Indien ze de verkeersregels niet opvolgen, krijgen ze ook een straf opgelegd. Deze straf bestaat uit het volgen van verkeerslessen op een woensdagnamiddag tussen 14 uur en 16 uur. Op die manier worden de jongeren op een constructieve manier geconfronteerd met hun overtredingen. Samen met dit project is de term Jongeren-PV ontstaan. Dit is een proces-verbaal voor jonge overtreders. Dit PV nodigt de jongere uit om een verkeersvormingsklas te volgen. Wanneer hij/zij hier niet op ingaat, wordt het proces-verbaal overgemaakt aan het parket, die de strafvervolging instelt. Ook voor de volwassen overtreders ontwikkelde de politiezone, als eerste in België, een alternatief sanctierecht. Het gaat hier over volwassenen die bij het begin van het schooljaar een verkeersovertreding begingen in een schoolomgeving. De overtreders kunnen kiezen tussen een verkeersvormingsklas of een boete betalen. 31

32 10. NUTTIGE INFORMATIE 10.1 Signalisatie werken Wanneer het doorgaand verkeer wordt gehinderd, is er een signalisatievergunning nodig. Voor het plaatsen van containers of andere voorwerpen op de openbare weg of op de berm, kan je rechtstreeks aanvraag doen op het gemeentehuis (van de gemeente waar het voorwerp zal geplaatst worden). De verlening van een vergunning gebeurt door de burgemeester. In een aantal andere gevallen is er eerst advies nodig van de politie: onder andere bij wegenwerken, werken aan nutsleidingen, Dan kan je de aanvraag naar de politie doorfaxen of telefonisch een afspraak met hen maken. Dit moet je ten laatste 7 dagen op voorhand doen (voor grote werken is dit minimaal een maand op voorhand). Voor vragen kan je steeds terecht bij de dienst Verkeers en Beleidsondersteuning op het telefoonnummer Fuiven Het organiseren van fuiven en evenementen brengt heel wat met zich mee: reclame maken, sponsors zoeken, drank voorzien Wat je zeker niet mag vergeten, is bij je gemeentebestuur op tijd een vergunning aan te vragen, voor het evenement of de fuif. Eenmaal je dit op zak hebt, kan je best even langskomen bij de politie (operationele leiding) om een aantal praktische afspraken te maken. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je bellen naar en vragen naar Commissaris Vanderheiden. 32

33 10.3 Wapenvergunningen Dienst Wapens Politiepost Halen Sportlaan 2A 3545 Halen Sinds 9 juni 2006 is de nieuwe wapenwet van kracht. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor iedereen die een vuurwapen heeft. Wie een wapen wil kopen, moet eerst een vergunning aanvragen bij de gouverneur. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën: verweervuurwapens, jacht en sportwapens of oorlogwapens. Belangrijk is dat de gouverneur een uitgereikte vergunning om bepaalde redenen kan beperken, schorsen of intrekken. Bijvoorbeeld wanneer de wapenbezitter een gevaar vormt voor de openbare orde of wanneer de wettige reden voor het wapenbezit niet meer bestaat. Bij elke aanvraag voor een wapenvergunning stelt de politie een algemeen onderzoek in. Naar aanleiding van dit onderzoek zal de korpschef een positief of negatief advies geven aan de gouverneur die de vergunning al dan niet aflevert. Indien je nog vragen hebt over de wapenvergunning kan je terecht op het telefoonnummer bij Dhr. Luc Om een wapenvergunning te krijgen moet je: Meerderjarig zijn; Geen veroordeling hebben voor bepaalde feiten; Beschikken over een medisch attest; Geslaagd zijn in een theoretische en praktische proef, in functie van je wapen; Het akkoord hebben van de andere gezinsleden; Een wettige reden hebben voor het wapenbezit, bijvoorbeeld jacht of sportschieten. 33

34 10.4 Verkeersboetes Tot onze spijt stellen we nog regelmatig vast dat weggebruikers te pas en te onpas zondigen tegen de verkeersregels. Een gepaste rijstijl is nochtans van groot belang voor de verkeersveiligheid. Als je een verkeersboete krijgt, dien je je antwoordformulier tijdig ingevuld terug te sturen naar onze hoofdpost in Herk-de-Stad. Het formulier wordt overgemaakt aan de procureur des Konings, die kan beslissen tot het niet vervolgen van de inbreuk, het voorstellen van een minnelijke schikking of het dagvaarden voor de politierechtbank. Wanneer je niet akkoord bent met een proces-verbaal, moet je je niet wenden tot de burgemeester maar wel tot de procureur des Konings. Advies kan je steeds vragen aan de politie. Uit preventief oogpunt plaatst de politie een groot aantal preventieve snelheidsborden om bestuurders erop te wijzen of ze al dan niet te snel rijden. Als je een proces-verbaal wegens te snel rijden hebt gekregen, kan je je boete zelf berekenen via 34

35 Politiezone West-Limburg 11. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Heb je iets verdachts gezien, twijfel NIET, bel de politie! Noodnummer politiedringende tussenkomsten 101 Algemeen telefoonnummer politiezone West-Limburg Hulpdiensten Medische spoeddienst en brandweer 100 Rode Kruis 105 Antigifcentrum Ziekenhuis campus Sint-Ursula Herk-de-Stad Ziekenhuis Sint-Franciskus Heusden Ziekenhuis Diest Ziekenhuis Virga Jesse Hasselt Ziekenhuis campus Salvator Hasselt Brandwondencentrum (Leuven) Europees noodnummer 112 Gemeenten & Steden Stadhuis Halen Stadhuis Herk-de-Stad Gemeentehuis Lummen

36 12. WIST JE DAT jouw lokale politie niet bij de pakken blijft zitten? onze politiezone een project heeft opgestart met 2 andere zones en de universiteit Hasselt om op wetenschappelijke wijze de impact van de verkeershandhaving op de verkeersveiligheid te onderzoeken een Poolse delegatie van 10 vooraanstaande politiemensen op bezoek komt om kennis te maken met onze bijzondere aanpak rond Intrafamiliaal Geweld en onze aanpak rond de schoolgaande jeugd dat het inzetten van een schoolagent en het afsluiten van een schoolprotocol ontstaan is binnen de Politiezone West-Limburg en nationaal als voorbeeld heeft gediend dat het alternatief sanctioneren van jongeren (Jongeren- PV), waarbij ze op woensdagnamiddag les moeten komen volgen in de plaats van een boete te betalen, in 1994 opgestart werd te Herk-de-Stad in samenwerking met de Scholengemeenschap Sint-Martinus en de Gemeenschapsschool en dat dit momenteel wordt toegepast in heel Limburg dat het alternatief sanctierech ten opzichte van volwassenen bestuurders, dat van toepassing is bij aanvang van het nieuwe schooljaar in schoolbuurten, ook door onze zone werd ontwikkeld en momenteel zelfs wordt overgenomen door de politiezone VLAS in Kortrijk en omgeving... 36

37 De evolutie van enkele belangrijke fenomenen: VKO Lichamelijk Letsel in Politiezone West-Limburg Lummen Herk-de-Stad Halen Aantal Dodelijke ongevallen & Zwaargewonden in Politiezone West-Limburg Lummen Herk-de-Stad Halen Zware diefstallen in Politiezone West-Limburg Lummen Herk-de-Stad Halen De totale geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone

38 38

39 13. SLOTWOORD Beste mensen, Na dat jullie deze nieuwe infogids eens rustig hebben kunnen doorbladeren, hoop ik dat we u ervan overtuigd hebben dat politie niet op de eerste plaats een boeman, maar eerder een redder in nood is. Daar waar we echter gedragingen moeten aanpassen, trachten we steeds maximaal gebruik te maken van preventief advies en/of pedagogische verantwoorde bijsturingen door middel van een projectmatige aanpak. Loopt het uiteindelijk dan toch nog mis, dan zullen we er alles aan doen om zo snel mogelijk in te grijpen. Deze manier van werken heeft ons tot nu toe geen windeieren gelegd. Integendeel, ze heeft ervoor gezorgd dat zowel de verkeersveiligheid als de criminaliteit sterk gedaald zijn sinds de politiehervorming in Objectief gezien zouden we dus kunnen zeggen dat deze hervorming geslaagd is. Subjectief gezien is het enkel uw mening telt. En op dat vlak kunnen we enkel maar hopen dat we aan uw verwachtingen hebben voldaan en zullen kunnen blijven voldoen. In naam van al mijn medewerkers, De korpschef A. Grootaers. 39

40 Onthaal Halen Sportlaan 2A 3545 Halen Tel.: Openingsuren: maandag dinsdag, donderdag en vrijdag woensdag zater-/ zon- en feestdagen 13u00-19u00 08u00-12u00 13u00-17u00 gesloten Onthaal Herk-de-Stad Guldensporenlaan Herk-de-Stad Tel.: Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag zater-/ zon- en feestdagen 08u00-20u00 09u00-13u00 Onthaal Lummen Gemeenteplein Lummen Tel.: Openingsuren: maandag 13u00-20u00 dinsdag en donderdag 08u00-12u00 woensdag 13u00-19u00 vrijdag 08u00-12u00 en 13u00-16u00 zater-/ zon- en feestdagen gesloten

POLITIEZONE WEST LIMBURG. Halen, Herk-de-Stad, Lummen INFOGIDS BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS : ZIE BLADZIJDE 24 & 44

POLITIEZONE WEST LIMBURG. Halen, Herk-de-Stad, Lummen INFOGIDS BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS : ZIE BLADZIJDE 24 & 44 POLITIEZONE WEST LIMBURG Halen, Herk-de-Stad, Lummen BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS : ZIE BLADZIJDE 24 & 44 INFOGIDS 2007 2008 2007 2008 De politie uw vriend Een gewone slogan of net zoveel meer Wat mag je

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM! 1. Feedback recente dringende BIN- berichten. 31/10 14u45 Centrum Omdat veiligheid iedereen aanbelangt 3 verdachte personen in de Oude Godstraat 2 vrouwen gaan aanbellen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Onthaalbrochure. nieuwe medewerker

Onthaalbrochure. nieuwe medewerker Onthaalbrochure nieuwe medewerker Inhoudstafel 1. Contact en openingsuren...3 2. Ingebroken? En wat nu?...4 Algemeen...4 Na de komst van de politie...4 Het parket...4 Wat kan u zelf doen in deze procedure?...4

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

uitgave september 2013

uitgave september 2013 uitgave september 2013 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer

Nadere informatie

HAZODI. Dringend politiehulp nodig? Bel 101!

HAZODI. Dringend politiehulp nodig? Bel 101! HAZODI HASSELT ZONHOVEN DIEPENBEEK INFORMATIEBLAD VAN DE LOKALE POLITIE JAARGANG 3 #4 DECEMBER 2013 WWW.HAZODI.BE Twitter: @PZHAZODI Facebook: Politie HAZODI Dringend politiehulp nodig? Bel 101! p. 3 Gratis

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

«Multiple communities en hun politiële aanpak»

«Multiple communities en hun politiële aanpak» CPS STUDIEDAG Beveren, woensdag 26 mei 2010 «Multiple communities en hun politiële aanpak» Korte reflectie vanuit de politiepraktijk Jan BUYS, FGP - DJF 1. Community policing Externe oriëntering (politie

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

Politiezone West-Limburg

Politiezone West-Limburg Politiezone West-Limburg JAARVERSLAG 28 Jaarverslag 28 Politiezone West-Limburg 5374 Halen / Herk-de-Stad / Lummen Woord vooraf Beste lezer Voor u ligt de zevende uitgave (editie 28) van het jaarverslag

Nadere informatie

Persnota Stad Kortrijk

Persnota Stad Kortrijk Persnota Stad Kortrijk Persnota maandag 31 oktober 2016 Hondenbaasjes vormen Kortrijks veiligheidsteam Meer dan 100 deelnemers Horen, zien en melden, wordt een Kortrijks devies. ( ) We ondernemen actie

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse ZEBRA = ZEllik + Bekkerzeel +Relegem + Anders 25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse UW WIJKAGENTEN Een POLITIEMAN belt aan hij spreekt FRANS hij kan zijn DIENSTKAART niet tonen hij draagt geen

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!!

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 18/10/2013 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Beschikbare data en het belang van een goede registratie Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Inhoud Kennismaking met mogelijke bronnen Toepassing op kerntaak Datacleaning Gegevensverwerking

Nadere informatie

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Lokale politie HAZODI Thonissenlaan 15 3500 Hasselt Tel.: 011 22 29 82 - fax: 011 22 10 80 politie@hazodi.be - www.hazodi.be Twitter: @pzhazodi - facebook: politie

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011 GEMEENTE LENNIK Informatievergadering 7 juli 2011 Inhoudstafel Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone Pajottenland Aantal geregistreerde feiten per gemeente in de PZ Gerechtelijke

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

Pol event

Pol event Pol event 28.03.2017 Tracypol Biketrace Doelstelling Stappen pilootzone Mechelen-Willebroek Infrastructuur en principe werking Voorbereidende stappen Operationele werking Wettelijk kader Mogelijk groeipad

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Geef fietsdieven geen kans!

Geef fietsdieven geen kans! Geef fietsdieven geen kans! 700062_binnenwerk_NL.indd 1 06-04-2007 16:03:42 Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd. Het feitelijke aantal ligt stukken hoger. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg

Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg 1 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg 2 VOORWOORD Beste lezer 2010 was het jaar waarin een nieuwe korpsstructuur werd doorgevoerd. Die invoering zorgde voor toch wel een betrekkelijke omwenteling

Nadere informatie

Flitscontroles in de zone 30

Flitscontroles in de zone 30 Persnota Flitscontroles in de zone 30 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten van de stadsco- alitie. Elk verkeersslachtoffer is er

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Welkom INFOVERGADERING BIN (BUURTINFORMATIENETWERK)

Welkom INFOVERGADERING BIN (BUURTINFORMATIENETWERK) Welkom INFOVERGADERING BIN (BUURTINFORMATIENETWERK) 1 Wettelijk kader Omzendbrief van 2010 met betrekking tot de BIN s Filosofie van de tekst : Adequate benadering van veiligheidsproblemen op basis van

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten ACTIEPLAN EIGENDOMSDELICTEN 2009-2012: 2012: woninginbraken inbraak inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen Probleemschets? Objectieve gegevens

Nadere informatie

INHOUD 1 Situering van de politiezone

INHOUD 1 Situering van de politiezone INHOUD 1 Situering van de politiezone 15 1.1. Historiek politiehervorming 17 1.2. Een geïntegreerde politie op 2 niveaus 18 1.2.1. Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie? 19 1.2.1.1. Lokale

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

2016: de eerste cijfers

2016: de eerste cijfers 2016: de eerste cijfers Het beleid van de politiezone Schelde-Leie wordt omschreven in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017. Dit plan werd goedgekeurd door de ministers van binnenlandse zaken en justitie.

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2015

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2015 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 215 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 215 (foto teambuilding 215) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 215 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 213 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag is een weergave van de

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2 Inhoudsopgave Wat is een onmiddellijke inning?... 2 Wat is een minnelijke schikking?... 2 Wat is een voorstel tot Verval van de Strafvordering door Betaling van een Geldsom of VSBG?... 2 In welke zaken

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

Buurtinformatienetwerken nieuwe omzendbrief Deze omzendbrief vervangt punt II van de omzendbrief I/VSPP/8 van 9 april 1998 betreffende de

Buurtinformatienetwerken nieuwe omzendbrief Deze omzendbrief vervangt punt II van de omzendbrief I/VSPP/8 van 9 april 1998 betreffende de Buurtinformatienetwerken nieuwe omzendbrief 2.7.2001 Deze omzendbrief vergt punt II de omzendbrief I/VSPP/8 9 april 1998 betreffende de buurtinformatienetwerken. De overige behandelde onderwerpen de omzendbrief

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf 7 rechten van het slachtoffer Recht op een correcte en tactvolle behandeling Recht op het krijgen van informatie Recht op het

Nadere informatie

Klachten en felicitaties over de werking van het korps

Klachten en felicitaties over de werking van het korps Resultaten bij klanten en partners Klachten en felicitaties over de werking van het korps Klachten worden behandeld door de Korpschef hierin bijgestaan door de officier Intern Toezicht, vorig jaar zijn

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters,

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters, Aan de heren provinciegouverneurs Aan mevrouw de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Aan de Commissaris-generaal van de federale politie Aan de Inspecteur-generaal van de

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Maandag 11 april 2016 Benny Van Holder Commissaris van politie

Maandag 11 april 2016 Benny Van Holder Commissaris van politie Maandag 11 april 2016 Benny Van Holder Commissaris van politie Buurt Informatie Netwerk B.I.N.. Een uitnodiging samen te werken aan een Sociale,leefbare en Veilige samen-leving Buurt Informatie Netwerk

Nadere informatie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie brugge.be/preventie preventie v.u. J. Coens, stadssecretaris, Burg 12, B-8000 Brugge niet op de openbare weg gooien. Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS tips OM FietSDieFStAL te voorkomen Sluit je

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Agendapunten Geplande snelheids-en alcoholcontroles maand november De Grote Verkeersquiz Hoe bellen naar noodnummers? Politie Westkust neemt deel aan 1 dag niet! Zin in een

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Datum: vrijdag 28 maart 2014 Agendapunten Geplande snelheids-en alcoholcontroles maand april Waarschuwing voor cashtrapping Fietsgraveeracties in de zone Westkust Autograveeractie

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007-2010 VAN DE STAD NIEUWPOORT

STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007-2010 VAN DE STAD NIEUWPOORT STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007-2010 VAN DE STAD NIEUWPOORT Tussen enerzijds : de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, gevestigd in de Wetstraat 2 te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren);

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren); Ombudsfunctie Artikel 1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om de regels inzake organisatie, werking en procedures van de ombudsfunctie van de Kliniek Sint-Jan vast te leggen. Artikel 2 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie.

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Politie De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Alles over politie De federale politie www.polfed-fedpol.be De lokale politie bij jou in de buurt www.lokalepolitie.be Slachtofferhulp, voor slachtoffers

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 036 / 006 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige leden van de lokale politie en van de federale politie gemachtigd worden

Nadere informatie

Mevrouw, Mijnheer, Ik dank u voor de medewerking. Hoogachtend, Lynn Van Houcke

Mevrouw, Mijnheer, Ik dank u voor de medewerking. Hoogachtend, Lynn Van Houcke Mevrouw, Mijnheer, Mijn naam is Lynn Van Houcke en ik ben momenteel bezig met mijn masterjaar Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. In het masterjaar dienen we een thesis te schrijven

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie