Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens"

Transcriptie

1 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1375 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum II/C/CO1375/BH uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens Mevrouw, Mijnheer, Het koninklijk besluit van 28 september 2008 tot wijziging van het bedrag van de toeslag voor eenoudergezinnen (bijlage 1) en het koninklijk besluit van 28 september 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, 2 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (bijlage 2), verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2008, treden in werking op 1 oktober Hierna vindt u de nodige informatie voor de toepassing van die maatregelen. 1. De toeslag voor eenoudergezinnen vóór 1 oktober 2008 Sinds 1 mei 2007 ontvangen eenoudergezinnen met een beperkt inkomen een specifieke toeslag 1. Eenoudergezinnen met recht op de gewone kinderbijslag waarvan de inkomsten niet hoger zijn dan 1.846,53 euro ontvangen een eenoudertoeslag van 21,22 euro per kind (art. 41 KBW). Voor eenoudergezinnen met recht op een sociale toeslag, namelijk werklozen, gepensioneerden en invaliden, is die sociale toeslag voor het derde kind en de volgende kinderen opgetrokken van 4,62 euro tot 21,22 euro (artikelen 42bis en 50ter KBW). 1 Cf. CO 1365 van 14 mei 2007.

2 pagina 2 2. De toeslag voor eenoudergezinnen vanaf 1 oktober Hoofdlijnen Aan de basis van de invoering van de maatregelen die hierna worden toegelicht, liggen de volgende twee gedachten. Ten eerste moeten alle eenoudergezinnen recht hebben op een gelijke toeslag, behalve eenoudergezinnen die hun recht ontlenen aan een invalide rechthebbende (art. 50ter KBW): die speciale categorie moet verder de eigen toeslagen blijven ontvangen en dus het hogere bedrag voor het eerste kind behouden. Ten tweede is de inkomensgrens waarboven geen recht meer bestaat op de eenoudertoeslag en op de sociale toeslagen (42bis en 50ter) alleen voor eenoudergezinnen herzien naar boven toe Technisch Vanaf 1 oktober 2008: a. verdwijnt de toeslag van 20,81 euro per kind voor eenoudergezinnen met recht op de gewone kinderbijslag, om vervangen te worden door een hoger bedrag dat verschilt volgens de rang van het kind 2, de drie bedragen zijn dezelfde als die van de sociale toeslag op basis van artikel 42bis KBW: - eerste kind 42,46 euro - tweede kind 26,32 euro - per kind vanaf het derde 21,22 euro b. is de inkomensgrens voor de bijslagtrekkende waarboven er geen recht meer is op de eenoudertoeslag verhoogd: geen 1.846,53 euro meer maar 2.060,91 euro 3 c. wordt de inkomensgrens voor de rechthebbende of de bijslagtrekkende waarboven er geen recht meer is op de sociale toeslag voor werklozen, gepensioneerden en invaliden bedoeld in de artikelen 42bis en 50ter KBW, eveneens opgetrokken van 1.846,53 euro tot 2.060,91 euro 4. 2 Cf. het koninklijk besluit van 28 september 2008 tot wijziging van het bedrag van de toeslag voor eenoudergezinnen (B.S. 1 oktober 2008). 3 Idem. 4 Cf. het koninklijk besluit van 28 september 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, 2 van de samengeordende wetten (B.S. 1 oktober 2008).

3 pagina Gevolgen Principe Ongeacht op welke basis het recht verkregen wordt, en voor zover de inkomensgrens niet overschreden is, zal het bedrag dat een eenoudergezin ontvangt niet veranderen met de wijzigingen in de situatie van de rechthebbende. Uitzondering: alleen dat de rechthebbende invalide is, kan het bedrag voor het eerste kind beïnvloeden Aandachtspunten - Zowel het ontstaan van het recht op een toeslag (eenoudertoeslag of sociale toeslag) op 1 oktober 2008 als gevolg van de verhoging van de inkomensgrens als het ontstaan van het recht op de hogere bedragen vanaf 1 oktober 2008 dient voor de toepassing van artikel 48 KBW als een nieuw voordeel te worden beschouwd. Bijgevolg kan de (hogere) eenoudertoeslag onmiddellijk worden toegekend (geen vertragingseffect van een maand). Voorbeelden Twee ouders gaan gescheiden leven op 6 augustus 2008 en voeden hun kind in coouderschap op. De vader is werknemer en voorrangsgerechtigde rechthebbende; de moeder is bijslagtrekkende. De moeder werkt en heeft een brutoloon van Op 1 oktober 2008 ontstaat een recht op eenoudertoeslag. De moeder ontvangt op 10 november ,46 eenoudertoeslag voor oktober De rechthebbende moeder was langdurig werkloos tot 31 januari Op 1 februari 2007 is zij beginnen te werken met een brutoloon van per maand. Aangezien ze voor februari 2007 een getrimestrialiseerd recht op de sociale toeslag had, komt ze in de gelijkstelling (achtkwartalenregeling). Op 1 oktober 2008 ontstaat er een recht op sociale toeslag 42bis. De moeder ontvangt op 10 november ,46 sociale toeslag 42bis voor oktober Twee ouders leven gescheiden en voeden hun kind in co-ouderschap op. De vader is de rechthebbende en de moeder de bijslagtrekkende. Beide ouders zijn werknemer. Het brutoloon van de moeder bedraagt per maand. De vader wordt ziek op 24 februari 2008 en bereikt de zevende maand ziekte op 26 augustus Op 1 oktober 2008 ontstaat er een recht op sociale toeslag 50ter. De moeder ontvangt op 10 november ,35 sociale toeslag 50ter voor oktober 2008.

4 pagina 4 Stel dat in het concrete voorbeeld de vader de zevende maand ziekte bereikt op 1 oktober 2008, dan wordt voor oktober 2008 (betaling op 10 november 2008) de eenoudertoeslag van 42,46 betaald op basis van artikel 41 KBW. Vanaf 1 november 2008 (eerste betaling op 10 december 2008) wordt 91,35 sociale toeslag 50ter betaald. - Gevolgen van het optrekken van de bedragen van de eenoudertoeslag tot het niveau van de sociale toeslag 42bis op de algemene afwijkingen in de zin van artikel 66, vierde lid, KBW Indien er in hoofde van de voorrangsgerechtigde in de zin van artikel 64 KBW recht bestaat op eenoudertoeslag en in hoofde van de niet-voorrangsgerechtigde recht op de sociale toeslag 42bis, is er bij gebrek aan een hoger bedrag geen toepassing van de algemene afwijking in de zin van artikel 66, vierde lid KBW. 5 Op praktisch vlak geldt als principe: geen hoger bedrag: geen actie. Dit principe geldt zowel voor de gevallen waarin op 30 september 2008 betaald wordt op grond van de voorrangsgerechtigde in de zin van artikel 64 KBW, als voor de gevallen waarin op 30 september 2008 betaald wordt in hoofde van de algemene afwijking in de zin van artikel 66, vierde lid KBW. Voorbeeld. De ouders leven gescheiden en voeden het kind in co-ouderschap op. Het kind woont bij de moeder die langdurig werkloos is, na een tewerkstelling bij een werkgever die onder de bevoegdheid van de RSZPPO ressorteert. De moeder is niet hertrouwd en vormt geen feitelijk gezin. De vader is werknemer bij een werkgever die onder de toepassing van de nationale verdeling valt. Op 30 september 2008 wordt er sociale toeslag 42bis betaald op basis van de werkloosheid van de moeder bij toepassing van de algemene afwijking. De betaling mag worden voortgezet zolang er in hoofde van de vader geen recht op een hoger bedrag ontstaat en voor zover uiteraard de andere voorwaarden van de algemene afwijking vervuld blijven. Stel dat de feitelijke scheiding in dat voorbeeld slechts plaatsvindt op 4 november 2008, dan kan in hoofde van de vader op basis van de gezins- en inkomenssituatie van de moeder het recht op eenoudertoeslag worden vastgesteld en wordt de kinderbijslag verder vastgesteld in hoofde van de vader Praktische maatregelen De bestaande procedure voor de vaststelling en de opvolging van het recht op een eenoudertoeslag blijft geldig (cfr. CO 1365 van 14 mei 2007, geactualiseerd bij CO 1371 van 15 januari 2008). 5 Zie MO 599 van 16 juli 2007.

5 pagina 5 Enkel voor de (eerste) toekenning vanaf 1 oktober 2008 van de (verhoogde) bedragen zijn specifieke maatregelen vereist. Op 22 augustus 2008 ontvingen de kinderbijslagfondsen per een stappenplan voor de implementatie van de nieuwe bepalingen vanaf 1 oktober De procedure daarvoor wordt hierna in het kort hernomen Welke gezinnen zijn bij de nieuwe bepalingen betrokken? De kinderbijslag wordt betaald aan de schaal 40 verhoogd met eenoudertoeslag (artikel 41 KBW). De hogere bedragen worden automatisch toegekend. Deze toekenning dient beschouwd te worden als een nieuw voordeel, zodat de hogere bedragen onmiddellijk kunnen worden toegekend voor de maand oktober 2008 op 10 november 2008 (geen vertragingseffect van één maand). Deze toekenning van de hogere bedragen dient gemotiveerd te worden conform het Handvest van de sociaal verzekerde. Aandachtspunten Deze automatische toekenning is eveneens van toepassing: o als het om een getrimestrialiseerd recht op eenoudertoeslag gaat; o als het nieuw recht op eenoudertoeslag vanaf 1 oktober 2008 in het licht van de nieuwe bepalingen aansluit op een getrimestrialiseerd recht op eenoudertoeslag op basis van de vroegere bepalingen tot 30 september Voorbeelden Een rechthebbende moeder is werkneemster en voedt haar kind als alleenstaande op. Zij ontvangt de eenoudertoeslag. Op 4 september 2008 gaat zij samenwonen met een werknemer. Op basis van de referentiemaand augustus 2008 bestaat er recht op eenoudertoeslag tot 31 december Tot september 2008 ontvangt de moeder voor haar kind de eenoudertoeslag van 21,22 per maand; van 1 oktober 2008 tot 31 december 2008 ontvangt ze maandelijks 42,46 eenoudertoeslag. De rechthebbende moeder is werkneemster en voedt haar kind als alleenstaande op. Haar brutoloon bedraagt per maand en ze ontvangt de eenoudertoeslag. Op 1 juli 2008 verandert ze van werkgever. Bij haar nieuwe werkgever heeft de moeder een brutoloon

6 pagina 6 van per maand. Op basis van de referentiemaand mei 2008 heeft de moeder recht tot 30 september 2008 op de eenoudertoeslag van 21,22. Door het optrekken van de inkomensgrens op 1 oktober 2008 heeft ze vanaf die datum opnieuw recht op de eenoudertoeslag. Dit nieuw recht sluit aldus onmiddellijk aan op het einde van het getrimestrialiseerd recht tot 30 september De moeder ontvangt vanaf 1 oktober 2008 (betaling op 10 november 2008) de eenoudertoeslag van 42,46 per maand De kinderbijslag wordt betaald met een sociale toeslag + eenoudertoeslag voor de kinderen met rang 3 of hoger (artikelen 42bis en 50ter KBW). Aangezien de bedragen ongewijzigd blijven, hoeft er geen enkele actie te worden ondernomen De kinderbijslag wordt betaald tegen de schaal 40 (zonder eenoudertoeslag in de zin van artikel 41 KBW én zonder een sociale toeslag 42bis of 50ter) Stap 1: Identificatie van de doelgroepen die in het onderzoek dienen te worden betrokken Welke doelgroepen worden hier bedoeld en wiens gezins- en inkomensituatie dient opnieuw onderzocht te worden? 1. De rechthebbende bevindt zich in een andere situatie dan langdurige werkloosheid of ermee gelijkgesteld (achtkwartalenregeling), langdurige ziekte/invaliditeit of ermee gelijkgesteld (achtkwartalenregeling) of rustpensioen, en de bijslagtrekkende in de zin van artikel 69, 1 KBW ontvangt de kinderbijslag aan de gewone schaal 40 (de volledige bijslag of het een derde voor een geplaatst kind in de zin van artikel 70 KBW). Ook de dossiers waarin de rechthebbende het statuut heeft van ex-gewaarborgde worden hier beoogd. Situatie van de bijslagtrekkende onderzoeken. Eenoudergezin? Bruto-inkomen? 2. De rechthebbende bevindt zich in een andere situatie dan langdurige werkloosheid of ermee gelijkgesteld (achtkwartalenregeling), langdurige ziekte/invaliditeit of ermee gelijkgesteld (achtkwartalenregeling) of rustpensioen en de kinderbijslag wordt betaald aan de gewone schaal 40 voor een geplaatst kind in de zin van artikel 70 KBW met een derde op een spaarrekening. Ook de dossiers waarin de rechthebbende het statuut heeft van ex-gewaarborgde worden hier beoogd. Situatie van de rechthebbende onderzoeken. Eenoudergezin? Bruto-inkomen?

7 pagina 7 3. De rechthebbende is langdurig werkloos of ermee gelijkgesteld (achtkwartalenregeling), langdurige ziek/invalide of ermee gelijkgesteld (achtkwartalenregeling) of rustgepensioneerde en het kind maakt deel uit van het gezin van de rechthebbende (inbegrepen de geplaatste kinderen met een derde op een spaarrekening) en de kinderbijslag wordt aan de schaal 40 betaald (KB 26 oktober gezinstype 1). Situatie van de rechthebbende onderzoeken. Eenoudergezin? Bruto-inkomen? 4. De rechthebbende is langdurig werkloos of ermee gelijkgesteld (achtkwartalenregeling), langdurige ziek/invalide of ermee gelijkgesteld (achtkwartalenregeling) of rustgepensioneerde en het kind maakt geen deel uit van het gezin van de rechthebbende (inbegrepen de geplaatste kinderen met een derde aan de bijslagtrekkende) en de kinderbijslag wordt aan de gewone schaal 40 betaald aan een bijslagtrekkende in de zin van artikel 69, 1 KBW. Situatie van de bijslagtrekkende onderzoeken. Eenoudergezin? Bruto-inkomen? Stap 2: Acties Situatie A. Het fonds kan voor (een of meer van de) de doelgroepen bepalen of de bijslagtrekkende (groepen 1 en 4 ) of de rechthebbende (groepen 2 en 3) zich in een eenoudersituatie bevindt: Op 3 oktober 2008 een brief sturen naar de rechthebbende of bijslagtrekkende zoals aangegeven bij de omschrijving van de doelgroep. Antwoorden analyseren vóór 29 oktober Situatie B. Het fonds kan voor (een of meer van de) doelgroepen niet bepalen of de bijslagtrekkende (groepen 1 en 4 ) of de rechthebbende (groepen 2 en 3) zich in een eenoudersituatie bevindt: In september 2008 de eenoudergezinnen opzoeken via consultatie van het RRNP. Op 3 oktober 2008 een brief sturen naar de rechthebbende of bijslagtrekkende zoals aangegeven bij de omschrijving van de doelgroep. Antwoorden analyseren vóór 29 oktober 2008.

8 pagina 8 De kinderbijslagfondsen mogen de preselectie steeds verfijnen aan de hand van de codes van hun databank. In situatie B: raadpleging van het RRNP Kinderbijslagfondsen die niet in staat zijn om met de codes in hun databank binnen alle doelgroepen de eenoudersituatie vast te stellen, moeten voor al deze gezinnen van de doelgroep(en) in de loop van september 2008 een gezinssamenstelling (P027) op naam van de bijslagtrekkende (doelgroepen 1 en 4) of van de rechthebbende (doelgroepen 2 en 3) opvragen. Op basis van deze gezinssamenstelling moet nagegaan worden of de bijslagtrekkende (doelgroepen 1 en 4) of de rechthebbende (doelgroepen 2 en 3) een eenoudergezin vormt. Alle gevallen waarin een echtgenoot of een persoon andere dan een (aan)verwante tot de 3e graad tot het gezin behoort, kunnen uit de preselectie verwijderd worden. In dat geval kan men namelijk veronderstellen dat de bijslagtrekkende (doelgroepen 1 en 4) of de rechthebbende (doelgroepen 2 en 3) zich in geen eenoudersituatie bevindt. De kinderbijslagfondsen ontvingen een beslissingsschema dat behulpzaam is bij de uitvoering van dat onderzoek Beslissen, motiveren en informeren Eenoudergezinnen zonder eenoudertoeslag: art. 41 of sociale toeslag 42bis of 50ter KBW De gezinnen die op basis van de codes of de hiervoor uitgelegde stappen geïdentificeerd worden als eenoudergezinnen, worden als zodanig gecodeerd in de databank en moeten begin oktober persoonlijk aangeschreven worden. In de brief wordt uitgelegd wat de voorwaarden zijn om de toeslag voor eenoudergezinnen te ontvangen. De brief zal zo geformuleerd zijn dat aangeschreven rechthebbenden (doelgroepen 2 en 3) of bijslagtrekkenden (doelgroepen 1 en 4) die vaststellen dat ze aan de voorwaarden voldoen, enkel moeten bevestigen dat ze alleen wonen met de kinderen en dat hun bruto inkomen van de laatste maand (september 2008) hoogstens 2.060,91 bedroeg. In de brief staan al de nieuwe bedragen en de datum van inwerkingtreding, voor het geval het onderzoek uitwijst dat ze recht hebben op de toeslag, zodat een latere motivering van de toekenning van de eenoudertoeslag niet hoeft. Een exemplaar van deze brief in de drie landstalen gaat als bijlage 3. De antwoorden moeten verwerkt worden in oktober 2008, zodat de gezinnen de toeslag op 10 november 2008 ontvangen.

9 pagina 9 Aandachtspunt - Formulieren P18 en formulieren van de groep P19 De formulieren P18 en die van de formulierengroep P19 werden eveneens aan de verhoging van de inkomensgrens voor eenoudergezinnen van 1.846,53 tot 2.060,91 aangepast. Als bijlage 4 gaat een exemplaar in de drie landstalen van deze nieuwe formulieren P18. De andere formulieren werden volgens dezelfde principes aangepast. De dossierbeheerders dienen met deze verhoging rekening te houden bij afhandeling van de formulieren P18 en die van de formulierengroep P19 die zij voortaan ontvangen, en zo nodig zonder nieuw formulier de eenoudertoeslag of sociale toeslag 42bis of 50ter vanaf 1 oktober 2008 toekennen. Bij de aanpassing van de formulieren aan de index van 1 september 2008 wordt in al deze formulieren de verhoging van het inkomensplafond vanaf 1 oktober 2008 aangekondigd. Voorbeeld Opmerking De ouders zijn beiden werknemer en gaan gescheiden leven op 25 september Einde september 2008 wordt een formulier P18 verzonden. De bijslagtrekkende verklaart een inkomen van bruto per maand. Op basis van die verklaring kan het recht op eenoudertoeslag vanaf 1 oktober 2008 worden vastgesteld. Als een kinderbijslaginstelling een aanvraag ontvangt van een eenoudergezin dat voor een toeslag 42bis of 50ter in aanmerking komt, moet het op basis van die aanvraag het recht op de sociale toeslag onderzoeken volgens de procedure die daarvoor van toepassing is (cfr. CO 1371 van 15 januari 2008). Hierbij wordt dus ook rekening gehouden met de verwisselbaarheid van de formulieren Gezinnen die al de toeslag 41 KBW ontvangen De gezinnen die voor september 2008 de toeslag van 21,22 voor eenoudergezinnen ontvangen, moeten op de hoogte gebracht worden van de hogere bedragen die ze vanaf 1 oktober 2008 ontvangen. De motiveringsbrief die daarvoor werd uitgewerkt gaat als bijlage 5.

10 pagina Statistische en financiële aangiften Statistieken In de demografische statistieken zal aanvullende informatie gevraagd worden. Het nieuwe luik XVI, dat gebaseerd is op luik VIII, gaat als bijlage 6. In de statistiek van de kinderen die buiten België worden opgevoed, zullen de financiële gegevens aangepast worden volgens hetzelfde schema als dat voor de financiële aangifte (zie hierna rubriek ) Financiële kwartaalaangifte Verhoging van de toeslag voor eenoudergezinnen / nieuwe rekeningen in de financiële kwartaalaangifte Als gevolg van de verhoging van de maandelijkse toeslag bedoeld in artikel 41 KBW tot het niveau van de sociale toeslag (art. 42bis), waardoor de kinderbijslag van bepaalde eenoudergezinnen verhoogd wordt, zijn in het boekhoudplan van de kinderbijslaginstellingen twee nieuwe rekeningen toegevoegd voor de boeking van die maandelijkse toeslag. Het gaat om: Fr Supplément - art Supplément - art. 41 Nl Supplement - art Supplement - art. 41 Vanaf oktober 2008 moeten de kinderbijslaginstellingen de verrichtingen in verband met de maandelijkse toeslag bij de gewone kinderbijslag voor sommige eenoudergezinnen apart inschrijven en vermelden in de financiële kwartaalaangifte. Daarvoor moeten de twee genoemde rekeningen gebruikt worden. Op de financiële kwartaalaangifte van het vierde kwartaal 2008 zal een rubriek 'Toeslag art. 41' toegevoegd worden, zowel bij de verschuldigde als bij de niet-verschuldigde bijslag. De boeking van de verhoogde sociale toeslagen 42 en 50ter blijft daarentegen ongewijzigd. Daarvoor worden nog altijd de volgende rekeningen gebruikt:

11 pagina 11 Fr Supplément social 42bis majoré à partir du 3 e enfant Supplément - art. 42bis Supplément - art. 42bis Supplément social 50ter majoré à partir du 3 e enfant Supplément - art. 50ter Supplément - art. 50ter Nl De verhoogde sociale toeslag 42bis vanaf het derde kind Supplement - art. 42 bis Supplement - art. 42 bis De verhoogde sociale toeslag 50ter vanaf het derde kind Supplement - art. 50 ter Supplement - art. 50 ter Ik dank u voor uw medewerking. Hoogachtend, Johan Verstraeten administrateur-generaal

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

Juridische afdeling Departement Controle CO 1356

Juridische afdeling Departement Controle CO 1356 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische afdeling Departement Controle CO 1356 datum 13.03.2006 III/06/CO 1356/FN onze ref. uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.11.2006 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Vaststelling

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Verwerking van de RIP-

Nadere informatie

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen Vragen Oplossing 1. Situatie Referentie RKW: II/A/21/F00221/T/ced voor alle voorbeelden 1. een moeder woont met haar twee kinderen bij haar vader (grootvader

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 07.08.2006 uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237 23 58 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Bijlage 2: vragen - antwoorden

Bijlage 2: vragen - antwoorden Bijlage 2: vragen - antwoorden Voorafgaande opmerking: Het fonds kan altijd trachten met andere elementen in het dossier vast te stellen dat de sociaal verzekerde wist of redelijkerwijs moest weten dat

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Juridische Afdeling CO 1363

Juridische Afdeling CO 1363 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische Afdeling CO 1363 datum 15.03.2007 III/06/CO 1363/DIM onze ref. uw ref. contact Koen De Fyn attaché telefoon 02-237 21 10 02-237 21 12 Betreft Afzien van terugvordering

Nadere informatie

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.04.2005 uw ref. contact Anne-Michèle Wauthier attaché telefoon 02-237 23 56 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel uw ref. contact Hugo Bogaert sociaal inspecteur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Vaststelling

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM

Kinderbijslagfonds UCM Kinderbijslagfonds UCM Maandelijkse verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen De regering heeft beslist om de kinderbijslag te verhogen voor eenoudergezinnen waarvan het brutomaandinkomen niet

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2008 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 4 1.1 Programmawet (I) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag) 4 1.2 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) van

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 16.10.2007 II/C/999/c.144/sn onze ref. uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23

Nadere informatie

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 28.05.2015 onze ref. II/A/997/79ter/JOB-IVB uw ref. contact Johan Buyck Isabelle Van den Bossche telefoon

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal datum 25.02.2008 II/A/C/996/81/hh onze ref. uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Sommendelegatie - Tegenstelbaarheid

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

FOCUS De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2011-1 De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail:

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 15.05.2008 II/C/999/146 onze ref. uw ref. contact Inge Vandenbosch attaché telefoon 02-237 25 29

Nadere informatie

De administrateur-generaal,

De administrateur-generaal, Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal, Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 26.09.2008 II/A/997/73/agy onze ref. uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.02.2008 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

FOCUS De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2010-1 De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 25 33 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw.be Website:

Nadere informatie

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen.

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen. FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een faillissementsverzekering.

Nadere informatie

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten Trierstraat 70 B-1000 Brussel Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 24.02.2016 uw kenm. contact Johan Buyck attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 e-mail: johan.buyck@famifed.be Betreft:

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking. De AKBW treedt in werking op 30 juni De praktische uitwerking vangt aan vanaf 1 juli 2014.

Voorafgaande opmerking. De AKBW treedt in werking op 30 juni De praktische uitwerking vangt aan vanaf 1 juli 2014. Voorafgaande opmerking De AKBW treedt in werking op 30 juni 2014. De praktische uitwerking vangt aan vanaf 1 juli 2014. 1. Interpretatie algemene kinderbijslagwet (AKBW) I.1. I.2. Moet er voor de periodes

Nadere informatie

Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster)

Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster) Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 27.02.2015 onze ref. II/A/997/79bis/IVB-TG uw ref. contact Isabelle Van den Bossche - Guy Tillieux telefoon

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 20.12.2005 uw ref. contact Johan Buyck Attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 Betreft: Flux

Nadere informatie

Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen?

Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen? Bijlage 1 bij dienstbrief 997/52bis Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen? Situatie (Voorafbetaling) kraamgeld

Nadere informatie

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer,

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-A dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 06.07.2004 uw ref. contact Hugo Bogaert sociaal inspecteur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 140 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 07.11.2006 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Brevet

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 145 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 144 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 593 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Departement Controle Juridische Afdeling. Betreft: Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen Vrijwilligerswerk

Departement Controle Juridische Afdeling. Betreft: Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen Vrijwilligerswerk Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle Juridische Afdeling datum 7.06.2006 uw ref. CO 1357 contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Wet van 27 december 2005

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 151 30.06.2015 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie

996/124 - Bijlage 2. Antwoorden. Er moet een huisbezoek worden aangevraagd.

996/124 - Bijlage 2. Antwoorden. Er moet een huisbezoek worden aangevraagd. Vragen van KBF ontvangen per mail 1 Wanneer een gezin ingeschreven staat volgens de KSZ op een adres met de melding Gemeenschappen. Dat veronderstelt dat het gezin niet op een gewoon adres verblijft, maar

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat 70-1000 Brussel e-mail: research@rkw.be www.rkw.be

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.588

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.588 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving KINDERBIJSLAG Omz. nr.588 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen

Nadere informatie

Het recht op deze toeslag wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens over uw inkomsten, die we opvragen bij de FOD Financiën.

Het recht op deze toeslag wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens over uw inkomsten, die we opvragen bij de FOD Financiën. FISC brief 11: na ontvangst van de fiscale flux of P19fisc-A definitieve terugvordering van de toeslag op basis van de referentiemaanden van het inkomstenjaar + ambtshalve provisionele beslissing tot toekenning

Nadere informatie

996/124 - Bijlage 1 1. E-mailadressen Situatie E-mail verzenden naar Opmerkingen Toevoegen extra informatie aan een dossier in Famicontrol (onderzoek is nog lopende bij inspectie) Bijkomende vragen van

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 146 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Juridisch bulletin. www.rkw.be

Juridisch bulletin. www.rkw.be Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2008 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, 1, KBW. Bedragen van de gezinsbijslag

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005; SCSZ/05/91 1 BERAADSLAGING NR. 05/032 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014 Federaal Agentschap voor Kinderbijslag DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 149 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

Juridische Afdeling Departement Controle CO 1369

Juridische Afdeling Departement Controle CO 1369 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische Afdeling Departement Controle CO 1369 datum 3 oktober 2007 III/07/CO 1369/UI uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: De

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

DEMOGRAFISCH VERSLAG

DEMOGRAFISCH VERSLAG RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2009 - STATISTISCHE REEKSEN 2008 Tellingen 2008 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

DMFA. automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen en brevet. DMFA - Juni

DMFA. automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen en brevet. DMFA - Juni DMFA automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen en brevet DMFA - Juni 2004 1 DMFA? de wet van 26.07.1996 tot administratieve modernisering e-government van de sociale zekerheid de driemaandelijkse

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften Juridisch bulletin Dienstvoorschriften 2004 www.rkw.be Inhoud 1. Ministeriële omzendbrieven... 3 1.1 Omzendbrief nr. 584 van 11 juni 2004 (statuut van onthaalouders opvanguitkering onkostenvergoeding)...3

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 05.03.2008 onze ref. uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29

Nadere informatie

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP 0. CONTEXT Deze gebruikersgids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen waarvan de gegevens in het Kadaster geïntegreerd

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 150 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen,

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 143 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie