Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Veghel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Veghel"

Transcriptie

1

2 Inleiding VluchtelingenWerk Veghel begeleidde in 2015 alle vluchtelingen die in de gemeente Veghel en de kerkdorpen daar omheen een woning kregen toegewezen. Het doel van onze begeleiding is het zelfredzaam maken van de vluchteling en hen de Nederlandse maatschappij te leren kennen. De maatschappelijke begeleiding werd gedaan door betrokken en enthousiaste vrijwilligers die de vluchtelingen een warm hart toe dragen. Dit gebeurde zowel vanuit het kantoor als via huisbezoeken en het meegaan naar instanties. Naast onze vaste dienstverlening liepen er ook een aantal projecten. We besteedden extra aandacht aan de taalontwikkeling van onze cliënten door middel van het Taalcoachproject. Daarnaast was er opvoedingsondersteuning voor gezinnen met kinderen tussen 0-6 jaar, het project Spel aan Huis. Het doel van dit project is om de kinderen met spel te ondersteunen in hun ontwikkeling, maar ook om de ouders bewust te maken van het belang daarvan. Er werd ook een fietscursus aangeboden voor vrouwen die nog niet konden fietsen. Doordat ze leren fietsen kunnen ze zichzelf verplaatsen en worden ze onafhankelijker. In dit verslag leest u meer over de behaalde resultaten in Het jaar van de vluchtelingencrisis Het jaar 2015 stond in het teken van de vluchtelingencrisis. Je kon niet ontkomen aan de hartverscheurende beelden van mensen die naar Europa vluchtten, van mensen die in Oost-Europa niet over de grenzen kwamen en in zeer moeilijke omstandigheden moesten overleven. Uiteindelijk bereikte ook een groot aantal asielzoekers Nederland, voornamelijk uit Eritrea en Syrië. Door de uitgebreide media-aandacht voor vluchtelingen kwamen er na de zomer vele reacties binnen van inwoners van Veghel, die iets wilden betekenen voor vluchtelingen. In die periode zijn er ontzettend veel nieuwe vrijwilligers bijgekomen die hun steentje wilden bijdragen. Hier waren we ontzettend blij mee. De cliënten in 2015 In het afgelopen jaar heeft VluchtelingenWerk Veghel zeventig nieuwe cliënten in begeleiding gekregen. Dit aantal is inclusief de kinderen. Het is een forse toename in vergelijking met eerdere jaren. In 2014 waren het er 51 en in 2013 waren het er 29. Opvallend is het aantal Syriërs en Eritreeërs, dat is binnengekomen. Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning vraagt een deel van deze cliënten gezinshereniging aan met partner en kinderen. Ook in deze procedure werden zij begeleid door vrijwilligers van VluchtelingenWerk Veghel. Hieronder een overzicht van de activiteiten die wij aan alle nieuwe cliënten aangeboden hebben. Coaching vestiging In 2015 hebben we de maatschappelijke begeleiding net als eerdere jaren voortgezet. Aangezien we meer cliënten moesten begeleiden in 2015 hebben we ook meer tijd hierin geïnvesteerd. In 2015 zijn 28 woningen aangeboden aan onze vluchtelingen, inclusief de woningen waarheen verhuisd werd na gezinshereniging. Dit betekent dat we 28 keer geholpen hebben met het tekenen van het huurcontract en de woninginrichting. Dit doen voornamelijk onze vrijwilligers en stagiaires, oftewel de contactpersonen. De contactpersonen van onze cliënten geven antwoord op dagelijkse algemene vragen en geven zo ook coaching bij de vestiging in Veghel. De voorzieningen met betrekking tot inkomen, wonen, gezondheidszorg en scholing moeten daarbij geregeld worden. Dat is zeer ingewikkeld als je onze Nederlandse taal (nog) niet spreekt, de weg niet weet en de brieven niet kunt lezen, hetgeen bij vluchtelingen meestal het geval is. Deskundige vrijwilligers gaan daarom mee naar instanties en winkels, geven uitleg en advies e.d. Als hulpmiddel daarbij gebruiken zij een uitgebreide checklist van zaken die absoluut aan orde komen in onze bureaucratische en complexe samenleving. Er is een vertrouwensband nodig tussen de vluchteling en de vrijwilligers en beroepskrachten van onze organisatie. Daar wordt vanaf het begin af aan ook hard aan gewerkt. Integratie Het afgelopen jaar hebben we ook ingezet op de integratie van vluchtelingen. Als alles rondom de huisvesting geregeld is, zijn er vrijwilligers die voor de ondersteuning bij integratie zorgen. Vaak zijn dit dezelfde vrijwilligers die ook voor de coaching vestiging zorgen. Door kennis over te dragen en vaardigheden eigen te maken, wordt de cliënt zelfredzaam in de gemeente Veghel en in de Nederlandse samenleving in het algemeen. De vrijwilliger gebruikt hierbij de handleiding Zelfredzaamheid, die door VluchtelingenWerk WOBB ontwikkeld is. Hierin komen alle zaken aan bod die de cliënt zou moeten weten. We streven ernaar om de begeleiding tot een jaar na aankomst in de gemeente plaats te laten vinden, maar het begeleiden van onze cliënten blijft maatwerk en vraagt bij de een meer tijd dan bij de ander. We hebben gemerkt dat een groep hoogopgeleide Syriërs de Nederlandse taal relatief snel onder de knie krijgt, dat ze graag zelfstandig willen zijn en zo min mogelijk om hulp willen vragen. Ook lukt het ze vaak om zelf brieven te lezen en daarop te reageren. Het vergt dan minder langdurige, intensieve begeleiding vanuit VluchtelingenWerk. Daar tegenover staat dat in deze groep veel gezinsherenigingen plaats vinden, waarbij wij de procedure begeleiden. Na de eerste vestiging volgt vaak de wijziging/verhuizing naar vestiging gezin. Ook de groep Eritrese vluchtelingen kent de laatste tijd veel geslaagde herenigingen. 2 VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard

3 3 VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard

4 Extra zorg cliënten Vluchtelingen zijn een net zo gemêleerd gezelschap als de autochtone Nederlanders. Onder hen bevinden zich ook personen met een al dan niet aangeboren geestelijk of lichamelijk gezondheidsprobleem. Deze problemen zijn zelden direct bij ons bekend, maar komen in de loop van de begeleiding aan het licht. De beroepskracht kijkt met de vrijwilliger mee en neemt, waar nodig, zaken over. We proberen zo goed en zo snel mogelijk te verwijzen naar reguliere instanties of specialisten en werken met hen samen. Het is niet eenvoudig om direct de goede weg voor deze cliënten te vinden. Het cultuurverschil, de zgn. taboes en de taalbarrière spelen hierbij een rol. De hulpverlening aan deze cliënten vraagt veel tijdsinvestering. Het begint vaak met de vraag of klachten voortkomen uit trauma vanwege ervaringen in land van herkomst of door de vlucht. Uiteraard komt dit nogal eens voor. Regelmatig blijkt dat er ook andere oorzaken aanwezig zijn. Algemeen spreekuur Voor cliënten die iets langer in de gemeente wonen, is er het algemeen spreekuur; twee keer per week. Dit spreekuur wordt, in aanwezigheid van een beroepskracht, door enkele vaste vrijwilligers bemenst. Veel vluchtelingen maken nog een lange tijd gebruik van deze voorziening. Zij zijn vertrouwd met de medewerkers en er is geen drempel om alle voorkomende vragen over de meest uiteenlopende zaken aan hen voor te leggen. Toch leren onze medewerkers hen ook zelf de weg te vinden naar organisaties als Sociaal Raadslieden en de Formulierenbrigade. Juridische vragen Voor vluchtelingen is ondersteuning bij juridische vragen rondom hun verblijfsrecht letterlijk van levensbelang. Onze gespecialiseerde medewerkers leggen ingewikkelde brieven en procedures uit en zijn soms intermediair tussen Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), advocaat of andere instanties. Vragen op juridisch gebied hebben vooral betrekking op verblijfsrecht, naturalisatie en gezinshereniging. Werk zoeken Als een vluchteling mag blijven, dan helpen de vrijwilligers bij de eerste noodzakelijke stappen. Zelfstandigheid is natuurlijk het doel, maar het liefst helpen we vluchtelingen uiteindelijk aan een betaalde baan. Dat is goed voor vluchtelingen, want dan voelen zij zich weer volwaardig mens en staan ze midden in de samenleving. Het is ook goed voor Nederland. Vluchtelingen zijn vaak ondernemende mensen en zeer gemotiveerd om aan het werk te gaan. 'Spel aan Huis voor Vluchtelingengezinnen' Ook in 2015 heeft Spel aan Huis subsidie gekregen van de gemeente om spelbegeleiding aan vluchtelingengezinnen aan te bieden. De eerste maanden waren er drie stagiaires voor Spel aan Huis actief, de resterende driekwart jaar twee. Het ging om twee stagiaires van de hbo-opleiding Pedagogiek en een stagiaire van de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Na de zomervakantie was er een wisseling van stagiaires. In totaal waren er in 2015 vier stagiaires bij Spel aan Huis in Veghel betrokken. Spelbegeleiding die in 2014 was gestart ging in 2015 door en een aantal trajecten werd afgesloten omdat de tien maanden looptijd voorbij waren en er geen reden was om het traject te verlengen. Er werden nieuwe trajecten opgestart. De aanleidingen om met Spel aan Huis te starten bij deze gezinnen waren zeer divers. Voor alle gezinnen gold het stimuleren van de Nederlandse taalontwikkeling. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders, aangezien stagiaires alleen maar Nederlands spreken wanneer ze op spelbezoek gaan. Vooral bij het voorlezen ter afsluiting van een spelbezoek zijn ouders zeer betrokken. Soms nog meer dan de kinderen. Een gezin uit Sierra Leone had eerder spelbegeleiding gehad voor één van de kinderen. Door de positieve ervaringen kreeg ook het jongere kind spelbegeleiding. Het wisselen van stagiaire was voor met name de moeder aanleiding om te stoppen. Echter, enkele maanden later vroeg ze zelf weer om spelbegeleiding; ze miste de ondersteuning voor haar kinderen. Bij een gezin uit Syrië werden twee trajecten voor twee verschillende kinderen opgestart. Beperkingen van één van de kinderen drukten zwaar op de alleenstaande ouder en de rest van het gezin. Spel aan Huis bood in de eerste plaats ontspanning aan de kinderen. De stagiaire signaleerde een aantal opvallende dingen en besprak die met de begeleiders van het gezin. Op die manier ontstond er een begeleidingstraject op maat voor het hele gezin. Bij een ander gezin had het jongste kind het moeilijk op school. Niet alleen vanwege de taal, maar omdat hij het niet leuk vond om naar school te gaan. Aanvankelijk had hij ook geen plezier in het spelen en was het lastig voor de spelbegeleidster om te bepalen wat hij leuk vindt. Inmiddels een aantal maanden verder heeft hij weer plezier in spelen en voelt hij zich ook prettiger op school. 4 VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard

5 Een andere spelbegeleidster speelde met kinderen in een gezin om juist het samenspelen een positieve impuls te geven. Dat was nodig, omdat twee oudere broers hun jongere zusje weinig ruimte boden om zelf dingen te ontdekken en te doen. Het meisje stelde zich afhankelijk op. Dankzij de spelbegeleiding leerde ze dat ze mag zeggen wat zij leuk vindt en niet altijd hoeft te spelen met wat haar broers kiezen. Zo groeit haar zelfvertrouwen en krijgt ze meer plezier in haar spel. Ze zijn erg gemotiveerd een goede toekomst op te bouwen voor henzelf, maar vooral voor hun kinderen. Het is zeer waardevol voor mij om daar een steentje aan bij te kunnen dragen. Spel aan huis december 2015 Als derdejaars Pedagogiek-student ben ik sinds februari voor mijn stage betrokken bij het project Spel aan Huis. In april startte ik met de spelbezoeken bij een lieve, maar ook behoorlijk teruggetrokken jongen van zes jaar oud. Van een zeer beperkte Nederlandse woordenschat, een eenvoudig ja of nee en weinig tot geen plezier in school of spelen, is hij uitgegroeid naar een zelfverzekerde jongen, die veel plezier ervaart in de spelbezoeken en al hele gesprekken met mij voert. Hierin vertelt hij enthousiast over school of andere dingen die hem bezighouden. In de beginperiode was dat dus wel anders: hij miste Syrië met zijn vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, het buitenspelen,fietsen, voetballen, etc. Hier kende hij nog niemand en zat hij veelal binnen kijkend naar filmpjes op de televisie, tablet of telefoon. Zijn ouders wilden hier verandering in brengen, maar wisten niet hoe. De spelbezoeken brachten een welkome afwisseling. Hij was in het begin erg onzeker, voorzichtig en stil. Ik kon hierdoor moeilijk achterhalen wat voor speelgoed hij leuk vindt. De flinke taalbarrière zat in de weg. Met handen en voeten werd dit langzaamaan helderder. De houten trein in het derde spelbezoek bleek echter een schot in de roos. Vanaf dat moment was het ijs gebroken en zag ik hem vooruit gaan. Deze jongen is de jongste binnen dit gezin en er wordt goed voor hem gezorgd. Soms iets té goed, er wordt hem, in alle waarschijnlijkheid goedbedoeld, veel uit handen genomen, ook in het spel. Zijn oudere broer en zus zorgden voor het dobbelen, het vooruit zetten van de pion, het netjes inkleuren van de kleurplaat, het leggen van de puzzel, etc. Gevolg: onvoldoende zelfvertrouwen en autonomie. De gezelschapsspellen, het aannemen van een voorbeeldfunctie voor broer, zus, maar ook ouders, het wijzen op wenselijke handelingen (niet benadrukken wat er niet goed ging) en gezamenlijke activiteiten te organiseren waarin ieder zijn aandeel kon hebben ongeacht het leeftijdsverschil, liet hen inzien hoe hun broertje/zoon nog meer plezier ging ervaren in spel. Hij is nu trots op zichzelf, gaat beter om met verliezen en komt voor zichzelf op wanneer zijn omgeving het weer over dreigt te nemen. Ik heb mij ontzettend welkom gevoeld bij deze ouders en hun kinderen. Ze zijn erg dankbaar. Ik zag het plezier in de spelbezoeken groeien. Ik kon hen wegwijs maken in de sociale voorzieningen die Nederland biedt: de bibliotheek, het consultatiebureau, het schoolsysteem etc. en ik heb een mooie band met hen op kunnen bouwen. Ze zijn erg gemotiveerd een goede toekomst op te bouwen voor henzelf, maar vooral voor hun kinderen. Het is zeer waardevol voor mij om daar een steentje aan bij te kunnen dragen. Spel aan Huis Aantallen Aantal stagiaires 4 Totaal aantal trajecten 14 Totaal aantal gezinnen 13 (in 1 gezin zijn er 2 trajecten gestart) - aantal nieuwe gezinnen 10 Totaal aantal bereikte kinderen 32 - aantal kinderen centraal 14 - aantal broertjes en zusjes 18 5 VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard

6 Inburgeringslessen Wij ondersteunen al onze cliënten bij het maken van een juiste keuze uit het inburgeringsaanbod in de directe omgeving door hen objectief voor te lichten. We helpen hen bij het aanvragen van een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). We geven uitleg over hun inburgeringsplicht en de gevolgen hieromtrent voor hun toekomst. Ook vragen we in voorkomende gevallen uitstel, onderbreking of ontheffing aan. VluchtelingenWerk WOBB biedt sinds oktober 2014 inburgeringstrajecten aan voor vluchtelingen en migranten. Door middel van een intake toets wordt er gekeken op welk niveau een toekomstige leerling kan instromen in een groep. De instroom is maandelijks waardoor een leerling niet al te lang hoeft te wachten met het starten van de opleiding. De lessen worden gegeven in de bibliotheek aan de Markt in Veghel, een prachtige ruimte in het oude Raadhuis. VluchtelingenWerk WOBB biedt leerlingen diverse trajecten aan. Te weten: alfabetisering, inburgering, Staatsexamen 1 en Staatsexamen 2. Om alles in goede banen te leiden werkt VluchtelingenWerk WOBB niet alleen met gekwalificeerde NT2 docenten, maar wordt er ook gebruik gemaakt van klassenassistenten die onder begeleiding van de docent meehelpen in de klas. De klas wordt opgesplitst in kleine groepen, waardoor de leerlingen een optimale begeleiding krijgen en er ruimte is voor extra aandacht. Daarnaast krijgen de leerlingen een taalcoach toegewezen die hen wekelijks helpt met huiswerk. De groepen liggen tussen de 11 en 15 personen, in Veghel waren er eind 2015 drie groepen bezig met de opleiding. De groepen zijn niet al te groot om de leerlingen voldoende te kunnen ondersteunen in het leerproces. VluchtelingenWerk WOBB is gecertificeerd met het Blik Op Werk-keurmerk. Door middel van audits wordt er controle uitgevoerd. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs garanderen. Taalcoaches Vluchtelingen en migranten hebben vaak niet veel Nederlandse contacten en hierdoor is het lastig om in de praktijk Nederlands te oefenen. Deelnemers aan dit project leren niet alleen sneller en beter Nederlands, maar leren via hun taalcoach ook meer over de Nederlandse samenleving en komen in aanraking met Nederlanders. Dit alles zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen van de deelnemers groeit en dat is een extra stimulans voor hun integratie. Een taalcoach komt één keer per week thuis bij een migrant of vluchteling om Nederlands te spreken of om te oefenen met het huiswerk uit de inburgeringsles. Ook liep er een taalcoachproject WerkWoorden waarbij we inburgeraars hebben gekoppeld aan een taalcoach. In totaal hebben we zes taalkoppels gehad in 2015, en deze gaan in 2016 nog door. De taalcoaches ondersteunen in dit project bij de taalontwikkeling, maar ook bij het participeren in de samenleving. Door vooraf doelen te stellen heeft een aantal inburgeraars inmiddels vrijwilligerswerk of een stage gevonden. Het taalcoachproject wordt gecoördineerd door een vrijwillige taalcoachcoördinator en wordt ondersteund door een beroepskracht. In 2015 waren er aanvankelijk continu 30 taalkoppels. Na de zomer hebben we weer veel aanmeldingen gekregen van nieuwe taalcoaches en we hebben nu 45 taalkoppels. Een resultaat om trots op te zijn! Team Op de locatie Veghel waren in 2015 twee beroepskrachten actief; Joke Schuurmans en Farah van Valkenburg. Zij waren verantwoordelijk voor de vrijwilligers die de begeleiding uitvoeren. Erg blij zijn we met de vele aanmeldingen van vrijwilligers na de zomer van 2015 en natuurlijk met de vrijwilligers die al jaren bij ons actief zijn. Ze zijn onmisbaar voor al het werk wat we uitvoeren. Als afsluiter van het jaar hebben we een kerstborrel georganiseerd. Bijzonder! Op 22 december schonk burgemeester Ina Adema VluchtelingenWerk Veghel een fiets die ze in een loterij in Boerdonk gewonnen had. De fiets is beschikbaar gesteld aan vluchtelingen. We danken haar hartelijk namens hen. In december konden we - met veel dank aan Jumbo - weer kerstpakketten uitdelen aan alle vluchtelingen die in 2015 in Veghel zijn komen wonen. 6 VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard

7 Op vrijdag 11 december organiseerden de jongeren van De Kluis een mooi evenement: een inzamelingsactie voor Serious Request van 3FM. In totaal werd er door de gevers zo n 300,- gedoneerd. Serious Request schonk de opbrengst via het Rode Kruis aan de generatie van de toekomst in oorlogs- en conflictgebieden. Op het programma stond ook een spreker. Het was geen bekende Nederlander of een populaire DJ dit keer, maar een Veghelse vluchteling, Basel Al Sousou uit Syrië. Naar aanleiding van dit evenement en zijn optreden aldaar heeft Arthur Pfaff in Veghel Nieuws een artikel over hem geschreven. Het gehele artikel kunt u lezen via: De cursus 'Man en gezondheid in Nederland' is samengest*eld door GGD Hart voor Brabant met onderwerpen die zijn toegespitst op de doelgroep Somalische mannen. Kennisoverdracht gebeurde door een medewerker, eigen taal en cultuur, die verbonden is aan de GGD. We hebben deze cursus, bestaande uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel georganiseerd in maart en hebben daarvoor ruimte gehuurd van wijkvereniging de Lapvoet. De deelnemers hebben enthousiast gereageerd op het programma. Enkele onderwerpen die aan bod kwamen zijn: ken je lichaam, sexuele gezondheid, soa, anti-conceptie, huiselijk geweld, preventie meisjes besnijdenis, genotmiddelen gebruik zoals qat, sigaretten alcohol, drugs, gezonde voeding en bewegen. Zeven volwassen mannen hebben alle bijeenkomsten bijgewoond en hebben daarvoor een certificaat ontvangen. Vooruitzichten voor het komende jaar Ten opzichte van 2015 is de taakstelling voor het komende jaar door de toenemende instroom van vluchtelingen aanzienlijk verhoogd. De prognose voor de eerste helft van 2016 is dat we 45 vluchtelingen in Veghel gaan huisvesten. De verwachting is dat dat in de tweede helft van 2016 nog meer wordt. Om deze cliënten adequate begeleiding te kunnen bieden, zullen we het komende jaar meer vrijwilligers werven en inwerken. Ook wordt mogelijk (op het moment van schrijven) de noodopvang voor 300 personen in het oude ziekenhuis in gebruik genomen. VluchtelingenWerk WOBB zal daar ook actief zijn om voorlichting te geven over de asielprocedure en zal aanwezig zijn als belangenbehartiger. 7 VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard

8 Veghel in cijfers Gegevens jaarverslag Jaar 2015 Cliënten bestand (totaal) 108 Nieuwe cliënten (maatschappelijke begeleiding ) Gezinshereniging Vrijwilligers / stagiaires Stagiaires Herkomstlanden gezinnen Somalië 5 Sierra Leone 1 Syrië 6 Staatloos 1 Aantallen 70 (inclusief kinderen) 5 gezinnen (één van deze gezinnen verblijft nog in een AZC in afwachting van huisvesting.) 15 maatschappelijke begeleiders wisselend actief, 1 administratief medewerker, 1 coördinator taalcoaches, 3 juridisch medewerkers, 45 taalcoaches 5 (voor maatschappelijke begeleiding) 8 VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel Introductie In de gemeente Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 Introductie In Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente komen wonen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel Introductie In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Oss

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Oss Algemeen VluchtelingenWerk WOBB VluchtelingenWerk Oss begeleidde in 2014 alle vluchtelingen die in de gemeentes Oss en Maasdonk een woning kregen toegewezen. Het doel van onze begeleiding is het zelfredzaam

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Oss

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Oss Algemeen Vluchtelingen komen van ver en doorstaan soms zware reizen om uiteindelijk in Nederland een veilige haven te vinden. Als de asielprocedure eenmaal achter de rug is en ze een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena Introductie VluchtelingenWerk WOBB, locatie Altena, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Door maatschappelijke begeleiding geven wij invulling

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg 1 Introductie Voor locatie Geertruidenberg is 2014 een heftig jaar geweest. Behalve dat we te maken kregen met een grote toename van het aantal vluchtelingen, was er ook de intensieve zoektocht naar een

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 Algemeen Vanaf de statutenwijziging per 8 december 2015 is de officiële naam: stichting Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, afgekort tot VWSB. De kerntaak is de begeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Haaren

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Haaren Introductie In het afgelopen jaar zagen we de hoge mate van betrokkenheid van veel inwoners van de gemeente Haaren bij de problemen van alle vluchtelingen die naar Nederland kwamen en gehuisvest moesten

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Sint-Michielsgestel. Locatie Sint-Michielsgestel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Sint-Michielsgestel. Locatie Sint-Michielsgestel 1 2 Inleiding VluchtelingenWerk WOBB In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Die groep willen we dan ook van harte bedanken

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk Introductie VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss VLUCHTELINGENWERK OSS IN 2013 VluchtelingenWerk probeert zoveel mogelijk in te spelen op veranderingen in de maatschappij. In 2013 hebben we ons vooral gericht op de toename van financiële problemen bij

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen LOCATIE DRIMMELEN 1 Algemeen VluchtelingenWerk is een organisatie die is ontstaan als een beweging van betrokken burgers die zich wilde inzetten voor het welzijn van vluchtelingen. Ook in de kernen van

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Haaren. Locatie Haaren

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Haaren. Locatie Haaren 1 INTRODUCTIE VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Nadere informatie

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Programma 1. Welkom 2. Voorstellen 3. Informatie over vluchtelingenwerk 4. Geen tijd te verliezen 5. Inburgeren 6. (Vrijwilligers)Werk is integreren

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Valkenswaard. Locatie Valkenswaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Valkenswaard. Locatie Valkenswaard 1 Inleiding In de gemeente Valkenswaard werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Presentatie 20/1/16 Hoe is het zo gekomen? Enige ervaringen. Interview De Drie Ringen, 19/1/2015 Het wil een onafhankelijke en breed samengestelde organisatie

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

VluchtelingenWerk en het sociale domein

VluchtelingenWerk en het sociale domein VluchtelingenWerk en het sociale domein Begeleiding van een bijzondere groep in uw gemeente Begeleiding van vluchtelingen in uw gemeente Eigen verantwoordelijkheid is het motto in het sociale domein. Ook

Nadere informatie

Vluchten doe je niet zomaar

Vluchten doe je niet zomaar Vluchten doe je niet zomaar Dankzij de begeleiding van VluchtelingenWerk kan ik meedoen in de maatschappij Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet

Nadere informatie

Help vluchtelingen op weg in uw regio

Help vluchtelingen op weg in uw regio Help vluchtelingen op weg in uw regio Regio Oost Nederland Vluchten doe je niet zomaar Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang Kennismaking Elise Schutte Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel Den Haag Samaan Samaan Syrische vluchteling Verblijft op dit moment in de noodopvang Wat zouden jullie graag willen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Uden. Locatie Uden

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Uden. Locatie Uden 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2014 van VluchtelingenWerk Uden. In dit verslag schetsen we een beeld van de belangrijkste werkzaamheden en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. In 2014 is onze

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Heusden. Locatie Heusden

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Heusden. Locatie Heusden VluchtelingenWerk WOBB 1 ONZE ORGANISATIE VluchtelingenWerk biedt advies en ondersteuning aan vluchtelingen bij het opbouwen van hun nieuwe bestaan in de gemeente Heusden. VluchtelingenWerk WOBB locatie

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Altena

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Altena ORGANISATIE Het jaar 2013 is een bewogen jaar geweest voor Vluchtelingenwerk Altena. In januari zijn we verhuisd naar een veel kleiner kantoor in het gemeentehuis van Woudrichem. Dat was wel even wennen.

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 2013 2013 was een jaar van veranderingen voor VluchtelingenWerk Schijndel. Naast dat de locatie Schijndel afgelopen jaar veel nieuwe vrijwilligers heeft mogen verwelkomen, hebben we hard gewerkt om nieuwe

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Heusden. Locatie Heusden

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Heusden. Locatie Heusden 1 Onze organisatie VluchtelingenWerk WOBB VluchtelingenWerk WOBB locatie Heusden zet zich in voor vluchtelingen die zich in Heusden komen vestigen. Dit doen we door middel van begeleiding richting zelfredzaamheid,

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg VluchtelingenWerk WOBB 1 VLUCHTELINGENWERK WOBB- LOCATIE GEERTRUIDENBERG Het Vluchtelingenwerk in de kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg is ontstaan doordat betrokken burgers zich wilden inzetten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Sint Oedenrode. Locatie Sint Oedenrode

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Sint Oedenrode. Locatie Sint Oedenrode 1 Algemeen In onze gemeente werkt een zeer trouwe werkgroep vrijwilligers onder leiding van de coördinator, Jos Koenen. Ons dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen, die nieuw in Sint-Oedenrode

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Roosendaal

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Roosendaal VluchtelingenWerk Roosendaal De lokale afdeling in Roosendaal is onderdeel van de regio VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard. In 2015 had VluchtelingenWerk Roosendaal een subsidiecontract

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars SAMENVATTING WAARDERINGSONDERZOEK PROJECT TAALCOACH Deze samenvatting geeft de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie 's-hertogenbosch

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie 's-hertogenbosch Introductie We zagen het afgelopen jaar steeds meer beelden van mensen die in vaak gammele boten naar Europa probeerden te komen om asiel aan te vragen. Daarom werd in 2015 de taakstelling, het aantal

Nadere informatie

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Openbaar Onderwerp Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer BW-01501 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Offerte voor de gemeente Waalwijk Periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 Baanbrekers 31 januari 2013 > INLEIDING De gemeente

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Help vluchtelingen op weg in uw regio

Help vluchtelingen op weg in uw regio Help vluchtelingen op weg in uw regio foto: Goedele Monnens Regio Oost Nederland Vluchten doe je niet zomaar Christina vluchtte twintig jaar geleden uit Rwanda vanwege een burgeroorlog die haar broers

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014 Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2. Werkzaamheden en kernactiviteiten... 3. Feiten en cijfers/eerste opvang... 4. Feiten

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Drimmelen

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Drimmelen VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE DRIMMELEN 1 VLUCHTELINGENWERK WOBB LOCATIE DRIMMELEN Het Vluchtelingenwerk in de kernen van de gemeente Drimmelen is ontstaan doordat betrokken burgers zich wilden inzetten

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Bommelerwaard LOCATIE BOMMELERWAARD 1 Introductie VluchtelingenWerk WOBB, locatie Bommelerwaard komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de Bommelerwaard. Dit

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Inloopavond 21 april 2016 huisvesting vergunninghouders Yuliusgebouw

Vragen en Antwoorden. Inloopavond 21 april 2016 huisvesting vergunninghouders Yuliusgebouw Vragen en Antwoorden Inloopavond 21 april 2016 huisvesting vergunninghouders Yuliusgebouw 1. Wat is een vergunninghouder? Een vergunninghouder is iemand die een tijdelijke verblijfsvergunning (voor een

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders

Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders Wat is een statushouder? Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en is erkend vluchteling. Vervolgens heeft de statushouder

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is.

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is. College V200900272 Onderwerp: Projct taalcoaches Collegevoorstel Inleiding: Op 4 februari 2009 heeft de gemeente Heusden een subsidietoekenning tot een bedrag van 75.000,-- ontvangen voor het realiseren

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Uden. Locatie Uden

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Uden. Locatie Uden VluchtelingenWerk WOBB 1 2013 We kijken graag met u terug op het afgelopen jaar. In 2013 hebben wij dankzij de inspanningen- van onze 80 vrijwilligers en twee vaste beroepskrachten Homayra Popal en Rachel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

114.03078 Mill II HU. Gemeente NOORDENVELD 2 5 APR, 2014

114.03078 Mill II HU. Gemeente NOORDENVELD 2 5 APR, 2014 114.03078 Mill II HU afë. Postbus 70212, 9704 AE Groningen College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld ClaS3.ni". T.a.v. de heer Alssema Postbus 109 9300 AC Roden datum 24 april

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden Inloopavond 25 januari 2017 Herontwikkeling Zuideinde 80

Vragen en Antwoorden Inloopavond 25 januari 2017 Herontwikkeling Zuideinde 80 Vragen en Antwoorden Inloopavond 25 januari 2017 Herontwikkeling Zuideinde 80 1. Wie komen er in het nieuwe project Het Station op het Zuideinde 80 te wonen? Dit zijn verschillende doelgroepen die allen

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

De meerwaarde van Taalcoaches. Evaluatie van de meerwaarde van de inzet van taalcoaches voor de inburgering

De meerwaarde van Taalcoaches. Evaluatie van de meerwaarde van de inzet van taalcoaches voor de inburgering De meerwaarde van Taalcoaches Evaluatie van de meerwaarde van de inzet van taalcoaches voor de inburgering Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

Woonjournaal. Alstublieft! Woonwijze, uw manier van wonen! December 2014

Woonjournaal. Alstublieft! Woonwijze, uw manier van wonen! December 2014 December 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! 4 12 Mirjam Klasen van Vluchtelingenwerk: Oorlogen zijn niet te voorspellen Arno van der Lee beheerder van de Rode Rik en de ontmoetingsruimte

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Roosendaal

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Roosendaal Algemeen De lokale afdeling in Roosendaal is onderdeel van VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard (WOBB). In 2014 had VluchtelingenWerk een al bestaand prestatiecontract met de gemeente

Nadere informatie

A-avond Vluchtelingen. Aanpak asielzoekers en vergunninghouders Eindhoven

A-avond Vluchtelingen. Aanpak asielzoekers en vergunninghouders Eindhoven A-avond Vluchtelingen Aanpak asielzoekers en vergunninghouders Eindhoven Inhoud (Inter)nationaal beeld: Cijfers asielinstroom Asielproces Bestuursakkoord Eindhoven & de regio: Asielopvang (inclusief aanpak

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Bommelerwaard

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Bommelerwaard Introductie VluchtelingenWerk WOBB, locatie Bommelerwaard komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de Bommelerwaard. Dit doen we met hulp van vele

Nadere informatie

Programma A avond 31 januari 2017

Programma A avond 31 januari 2017 Programma A avond 31 januari 2017 - Aanleiding en korte terugblik - Stand van zaken - Een aantal leefgebieden uitgelicht - Het woord is aan Danielle Stolwijk en Muhammed Damairyah - Presentatie van Kaveh

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

HKZ Kinderopvang - BIJLAGEN

HKZ Kinderopvang - BIJLAGEN 28-01-2014 Versie: 1 Pagina 1 van 7 Bijlage Opendeurenbeleid Inleiding Vanuit de visie dat wij als organisatie graag opvang zoals die thuis is willen bieden is het opstellen en handhaven van een opendeurenbeleid

Nadere informatie

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat trauma s bij vluchtelingen slecht worden onderkend? 1)

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat trauma s bij vluchtelingen slecht worden onderkend? 1) AH 186 2017Z11384 Antwoord van minister Blok (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 13 oktober 2017) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 54 Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht

Nadere informatie

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Stip op de horizon Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Inleiding De grotere toestroom van vluchtelingen in Nederland en in Asten en Someren roept nieuwe vraagstukken op. De

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Inleiding Slachtoffers van mensenhandel vormen een specifieke doelgroep met complexe problemen. Veel van hen hebben steun nodig om te herstellen van traumatische

Nadere informatie

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief werkendam.n 2 9AUG ZOU Brief van het college aan de raad Kennisnemen van deze informatie.

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief werkendam.n 2 9AUG ZOU Brief van het college aan de raad Kennisnemen van deze informatie. gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Oost Nederland. Jaarverslag 2013

VluchtelingenWerk Oost Nederland. Jaarverslag 2013 VluchtelingenWerk Oost Nederland Jaarverslag 2013 De kern van ons werk Dit is het publieksjaarverslag over 2013 van Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON). In dit verslag schetsen we een beeld

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

Wat doet Samen Oplopen?

Wat doet Samen Oplopen? Samen oplopen Wat doet Samen Oplopen? verbetering van het gezinsklimaat (kinderen en ouders hebben een gezonde sociaal emotionele ontwikkeling en leefwereld) voorkomen van zware problematiek (preventie)

Nadere informatie

Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t

Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t Intake en start Inburgering Intake Informatievoorziening geïntegreerde opleiding Leerroute Start inburgering Verlengde

Nadere informatie

Nood breekt wet: noodopvang in Rosmalen

Nood breekt wet: noodopvang in Rosmalen Nood breekt wet: noodopvang in Rosmalen Interview met Rian Hulscher, coördinator Asiel Het is rustig op het terrein van de Autotron. Het is dan ook een bewolkte, koude dag met veel wind. Enkele mannen

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

Van ver gekomen Gezondheid van Eritrese vluchtelingen. Eindhoven, 20 juni 2017 Inge Goorts en Dlama Legiag

Van ver gekomen Gezondheid van Eritrese vluchtelingen. Eindhoven, 20 juni 2017 Inge Goorts en Dlama Legiag Van ver gekomen Gezondheid van Eritrese vluchtelingen Eindhoven, 20 juni 2017 Inge Goorts en Dlama Legiag 1 Wat gaan we vandaag doen? Verkenning Van ver gekomen Uit de praktijk > werken met sleutelpersonen

Nadere informatie

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgeren in Inburgering Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Veldschets Taalniveaus, hoe burger je in? Inburgering tot 1 januari 2013 Inburgering vanaf 1 januari 2013 en vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Sandra Langenbach

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Sandra Langenbach Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Sandra Langenbach Datum nota : 01.09.16 Afdeling : Ontwikkeling en Dienstverlening Portefeuillehouder : Onderwerp Stand van zaken maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen. Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10

Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen. Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10 Jaarverslag Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen 2012 Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden

Veel gestelde vragen en antwoorden Veel gestelde vragen en antwoorden Waarom wil het COA het voormalige asielzoekerscentrum s- Gravendeel heropenen? Het COA heeft te maken met een enorme toestroom van asielzoekers, een toename van het aantal

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld

PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld Meer dan 600.000 anderstaligen doen niet mee in onze samenleving doordat ze de taal onvoldoende beheersen. Taalcoaching zorgt voor meer zelfvertrouwen,

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

Folder Taal & Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen. Waarom het Taal & Oriëntatieprogramma?

Folder Taal & Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen. Waarom het Taal & Oriëntatieprogramma? Folder Taal & Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen Waarom het Taal & Oriëntatieprogramma? Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Inburgering ingrijpend gewijzigd. Nieuwe inburgeraars zijn vanaf die datum zelf

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost Jaarverslag MEE op Weg 2016 MEE Oost Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost 1 Inleiding In dit verslag staan de resultaten van MEE op Weg over 2016 voor de regio van MEE Oost. MEE op Weg

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Sint-Oedenrode. Locatie Sint-Oedenrode

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Sint-Oedenrode. Locatie Sint-Oedenrode 1 VLUCHTELINGENWERK SINT-OEDENRODE In onze gemeente werkt ook in 2013 een zeer trouwe werkgroep van 14 vrijwilligers onder leiding van de coördinator, Jos Koenen. Ons dagelijks werk is het ondersteunen

Nadere informatie