Ziek tijdens verlof Verdere informatie Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziek tijdens verlof Verdere informatie Adoptieverlof en pleegzorgverlof"

Transcriptie

1 Inleiding In deze folder vind je een beschrijving van de diverse verlofregelingen. Sinds 2001 zijn allerlei wettelijke verlofregelingen gebundeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO), met als doel om een balans te vinden in het combineren van arbeid en zorg. Onder zorg wordt, naast directe zorg voor je gezin of andere naasten (mantelzorg), ook tijd voor je eigen ontwikkeling of maatschappelijke activiteiten bedoeld. In afwijking van de Wet Arbeid en Zorg kent de CAO Ziekenhuizen enkele aanvullende bepalingen. Per verlofregeling uit deze folder wordt aangegeven voor wie de regeling bedoelt is, wat het inhoudt, wat de rechten en plichten voor zowel de werknemer als Nij Smellinghe zijn en hoe je het verlof aan 1 Inleiding 2 Ziek tijdens verlof 4 Verdere informatie 5 Adoptieverlof en pleegzorgverlof 5 Calamiteiten en ander kort verzuimverlof 7 Kraamverlof 9 Ouderschapsverlof 11 Verlof bij bijzondere gebeurtenissen 13 Zorgverlof 15 Kortdurend zorgverlof 16 Langdurend zorgverlof 17 CAO zorgverlof 19 Schematisch overzicht zorgverlof 21 Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof 22 Familierelaties in graden en lijnen 27 kunt vragen. Consequenties onbetaald verlof Voor meerdere verlofregelingen geldt het recht op betaald verlof. Hierbij krijg je het gebruikelijke salaris doorbetaald. Er kan echter ook sprake zijn van onbetaald verlof. Onbetaald verlof heeft consequenties voor je salaris en de overige inhoudingen, waaronder je zorgverzekering (alleen indien je verzekerd bent bij IZZ), het pensioen en de WW. Voor de uren dat je onbetaald verlof opneemt bouw je geen vakantierechten en PLB- uren op. 1. Zorgverzekering Ben je verzekerd bij het IZZ en neem je gedeeltelijk onbetaald verlof op? Dan verandert er niks en blijf je de premie voor het IZZ maandelijks via het salaris betalen. Wanneer je echter volledig onbetaald verlof opneemt zal Nij Smellinghe tijdens je verlof de volledige premie aan het IZZ betalen. Deze volledige premie zal na je verlof worden verrekend met je salaris. Hierover worden individuele afspraken met je gemaakt, waarvoor de afdeling P&O contact met je zal opnemen

2 2. Pensioen Deelname aan de pensioenregeling van het PFZW kan vrijwillig voortgezet worden bij onbetaald verlof. In enkele gevallen dien je dan zowel het werknemersgedeelte als het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie voor je rekening te nemen. Hierbij is het volgende onderscheid van belang: 1) Bij onbetaald verlof voor verlenging van het bevallingsverlof (maximaal vier weken) en voor ouderschapsverlof kun je het pensioen vrijwillig voortzetten, waarbij Nij Smellinghe het werkgeversgedeelte voor zijn rekening blijft nemen. Bij deze twee verlofregelingen blijf je dus alleen het werknemersgedeelte van de pensioenpremie betalen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat je het dienstverband met Nij Smellinghe na het verlof minimaal zes maanden moet voortzetten. Eindigt het dienstverband eerder? Dan dient het werkgeversgedeelte van de premie in de periode van onbetaald verlof te worden terugbetaald. Neem je echter volledig onbetaald verlof op? Dan worden individuele afspraken met je gemaakt over de verrekening van de pensioenpremie met het salaris. De afdeling P&O zal hierover contact met je opnemen. 3. WW In de Werkloosheidswet is geregeld dat onbetaald verlof geen nadelige gevolgen heeft voor je recht op WW en de hoogte van het WW indien de verlofperiode korter duurt dan 18 maanden. 2) Voor alle overige onbetaalde verlofregelingen is het ook mogelijk om het pensioen vrijwillig voort te zetten, maar dan komen zowel het werkgeversgedeelte als het werknemersgedeelte van de pensioenpremie voor je rekening. Vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling gebeurt niet standaard, omdat je veel premie moet betalen terwijl daar relatief weinig extra pensioen tegenover staat. Wel stuurt de afdeling P&O je het formulier Bescherming bij Verlof en Werkloosheid van het pensioenfonds toe, met het verzoek dit in te vullen en terug te sturen. Hiermee blijf je gratis verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden op je pensioen. Wil je het pensioen wel vrijwillig blijven voortzetten? Dan kun je contact opnemen met de afdeling P&O en ontvang je nadere uitleg. Het volgende is dan van belang. Bij gedeeltelijk onbetaald verlof krijg je voor de uren die je werkt salaris doorbetaald. Vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling wordt dan direct verrekend met dit salaris. 3 4

3 Ziek tijdens verlof Indien je ziek wordt tijdens één van de verlofsoorten uit deze folder dien je de gebruikelijke ziekmeldingsprocedure in gang te zetten. Bij betaald verlof heb je recht op loondoorbetaling bij ziekte. Wanneer je ziek wordt tijdens gedeeltelijk onbetaald verlof, betaalt Nij Smellinghe over de uren die je werkt het salaris door. Tijdens volledig onbetaald verlof ontvang je geen salaris. Ben je nog steeds ziek zodra de periode van volledig onbetaald verlof eindigt? Dan telt dit moment als eerste ziektedag en heb je weer recht op loondoorbetaling bij ziekte over je volledige uren. Verdere informatie Voor verdere informatie over verlofregelingen kun je contact opnemen met de afdeling P&O, te bereiken op telefoonnummer Daarnaast is er meer informatie te vinden op de website van het UWV, de website van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en de website van Rijksoverheid. Je vindt hier ook een link naar de online versie van de CAO Ziekenhuizen Adoptieverlof en pleegzorgverlof Het adopteren van één of meerdere kinderen in het gezin zorgt voor een nieuwe gezinssituatie. Daarbij is het belangrijk dat je als adoptieouder de gelegenheid krijgt om extra tijd met je gezin door te brengen en aan de nieuwe gezinssituatie te wennen. Dit kan middels adoptieverlof. Ook pleegouders hebben hier recht op. Deze folder geeft jou als adoptie- of pleegzorgouder binnen Nij Smellinghe informatie over de mogelijkheden. Adoptieverlof en pleegzorgverlof, voor wie geldt het? Adoptie- en pleegzorgverlof is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Nij Smellinghe en één of meerdere kinderen ter adoptie of pleegzorg in het gezin opnemen. Vier aaneengesloten weken Bij het adopteren van een kind heb je als medewerker van Nij Smellinghe recht op maximaal vier aaneengesloten weken adoptieverlof. In overleg met je leidinggevende kan het verlof ook gespreid over een periode van maximaal 26 weken worden opgenomen. De vier weken dienen opgenomen te worden in een tijdvak van 26 weken, gerekend vanaf vier weken voordat het kind ter adoptie of pleegzorg in het gezin wordt opgenomen tot 22 weken erna. Ben je van plan twee of meerdere kinderen tegelijk te adopteren? Dan kun je het adoptieverlof maar één keer opnemen. Dit is ook het geval bij pleegzorgverlof. Gevolgen voor salaris en vakantie uren Gedurende het adoptieverlof en pleegzorgverlof heb je recht op een adoptie- of pleegzorguitkering van het UWV. Deze uitkering is gelijk aan het laatst genoten salaris en wordt in één keer uitbetaald. Daarnaast bouw je de volledige vakantierechten en PLB- uren op. Rol werkgever en werknemer bij adoptieverlof en pleegzorgverlof en de afspraken die je maakt met je leidinggevende. Geef dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk drie weken voorafgaand aan de ingangsdatum van het verlof schriftelijk door aan je directe leidinggevende. Daarbij moet je aangegeven wat de gewenste ingangsdatum van het verlof is en voor welke periode het geldt. Je directe leidinggevende is verantwoordelijk voor het toekennen en het registreren van het verlof in het roostersysteem. De afdeling P&O zorgt vervolgens voor administratieve ondersteuning en de aanmelding bij het UWV. 5 6

4 De afdeling P&O dien je te informeren door enkele documenten te overleggen, waaruit blijkt dat er een kind ter adoptie of ter duurzame pleegzorg zal worden opgenomen in het gezin. Dit kan zijn: -een pleegzorgcontract; -een verklaring uit de gemeentelijke basisadministratie; -een verklaring van een vergunninghoudende adoptie- instelling; -een uittreksel uit het bevolkingsregister; -een verklaring van de Vreemdelingenpolitie. Sterfgeval van een familielid Bij het overlijden van je echtgenoot of relatiepartner heb je recht op betaald verlof op de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie. Dit geldt ook voor het overlijden van je (pleeg)kind of (pleeg)ouder of die van je echtgenoot/relatiepartner. Bij het overlijden van een bloed- of aanverwant in de rechte lijn of een broer/zus van jou of van je echtgenoot/relatiepartner, heb je recht op betaald verlof op de dag van overlijden en op de dag van de begrafenis of crematie. De afdeling P&O dient uiterlijk twee weken voordat het verlof ingaat een aanvraag in bij het UWV. De afdeling P&O bevestigt schriftelijk de periode van het verlof. Bronnen Calamiteiten en ander kort verzuimverlof In zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden kan het voorkomen dat er problemen zijn in de privésfeer die je onmiddellijk moet oplossen. Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt onder meer ziekte in je gezin of een sterfgeval in de familie verstaan, waarbij onmiddellijk een aantal zaken geregeld moet worden. Dit is nodig om de eerste noodzakelijke voorzieningen te treffen. Heb je te maken met de eerste opvang van privéproblemen? Lees dan verder over jouw rechten en mogelijkheden binnen Nij Smellinghe. Calamiteiten en ander kort verzuimverlof, voor wie geldt het? Deze verlofregeling is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Nij Smellinghe en eerste noodzakelijke voorzieningen moeten treffen in de privé situatie. Betaald verlof bij overlijden van een familielid wordt toegekend voor de hoeveelheid uren die je op de betreffende dag(en) stond ingepland om te werken. Was je op deze dag(en) al roostervrij? Dan wordt er geen betaald verlof toegekend. Een uitzondering hierop is wanneer je als medewerker binnen Nij Smellinghe vakantie of PLB-uren hebt opgenomen. In dit geval worden de vakantie- uren omgezet in betaald verlof en worden de eventueel afgeboekte vakantie uren en/of PLB- uren teruggeboekt. Ziekte in het gezin en andere noodgevallen Bij acute ziekte in het gezin heb je recht op maximaal één dag betaald verlof om betrouwbare oppas of verzorging aan huis te vinden. Wanneer je langer verlof nodig hebt om bijvoorbeeld voor een ziek kind te zorgen dan kun je kortdurend zorgverlof aanvragen. Tijdens het kortdurend zorgverlof ontvang je 70% van je salaris. Ook in andere noodgevallen kun je gedwongen worden even naar huis te gaan of thuis te blijven, bijvoorbeeld als de waterleiding is gesprongen en de loodgieter langs moet komen. Dit geldt ook voor arts- of ziekenhuisbezoek en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg, voor zover dit spoedeisend of onvoorzien is of redelijkerwijs niet buiten werktijd is in te plannen. 7 8

5 Bij calamiteitenverlof gaat het altijd om een beperkte tijd, van een paar uur tot hooguit enkele dagen. Het gaat om de tijd die je nodig hebt om noodmaatregelen te treffen. De duur van het verlof moet redelijk zijn: het verlof moet in verhouding staan tot de aard van het noodgeval en de hoeveelheid privéverplichtingen die dat met zich mee brengt. Voldoe je echter aan de voorwaarden van zorgverlof? Dan eindigt het calamiteitenverlof na één dag en gaat het over in zorgverlof. Gevolgen voor salaris en vakantie uren Gedurende de periode van het verlof heb je recht op je volledig geldende netto salaris. Daarnaast bouw je de volledige vakantierechten en PLB- uren op. Rol werkgever en werknemer bij calamiteiten en ander kort verzuimverlof en de afspraken die je maakt met je leidinggevende. Vraag dit samen met de reden zo snel mogelijk aan bij je directe leidinggevende, via HR Self Service, Verlof aanvragen. Hij of zij is verantwoordelijk voor het toekennen en het registreren van het verlof in het roostersysteem. Bronnen Kraamverlof De geboorte van een zoon of dochter brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Waar de moeder nog recht heeft op een aantal weken bevallingsverlof, moet de partner alweer snel aan het werk. Om de partner hierin tegemoet te komen bestaat er de mogelijkheid om kraamverlof op te nemen. Deze folder geeft jou als partner binnen Nij Smellinghe informatie over de mogelijkheden. Kraamverlof, voor wie geldt het? Kraamverlof is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Nij Smellinghe en van wie de partner is bevallen. Betaald verlof Wanneer je partner is bevallen, heb je als medewerker binnen Nij Smellinghe recht op 28,8 uur betaald verlof bij een fulltime dienstverband. Ben je een parttime medewerker? Dan wordt het aantal uren waarin je recht hebt op betaald verlof naar rato ingevuld. Bij een thuisbevalling moet je dit verlof binnen vier weken na de geboorte opnemen. Bij een bevalling in het ziekenhuis moet je het verlof binnen vier weken na thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis opnemen. Het kraamverlof duurt niet langer bij een meerling. Daarnaast heb je recht op drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof, op te nemen binnen vier weken nadat je kind thuis is (na de bevalling). Deze drie dagen worden ook wel vaderschaps- of partnerverlof genoemd en kan niet door de werkgever worden geweigerd. Let wel: De dag van de bevalling valt niet onder kraamverlof, maar onder het calamiteitenverlof. Deze dag is hierbij dus niet inbegrepen en wordt niet verrekend met kraamverlof! Gevolgen voor salaris en vakantie uren Gedurende het kraamverlof heb je recht op je volledig geldende netto salaris. Daarnaast bouw je de volledige vakantierechten en PLB- uren op. Rol werkgever en werknemer bij kraamverlof en de afspraken die je maakt met je leidinggevende. Geef dit zo snel mogelijk door aan je directe leidinggevende, via HR Self Service, Verlof aanvragen. Hij of zij is verantwoordelijk voor het toekennen en het registreren van het verlof in het roostersysteem. 9 10

6 Bronnen Ouderschapsverlof Om je baan binnen Nij Smellinghe te combineren met de opvoeding van één of meerdere kinderen bestaat er de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen. Ouderschapsverlof is er voor zowel moeders als vaders. Deze folder geeft jou als ouder binnen Nij Smellinghe informatie over de mogelijkheden. Tussentijds veranderen Wanneer je het ouderschapsverlof door onvoorziene omstandigheden wilt stopzetten, vraag je dit schriftelijk bij je leidinggevende aan. Onvoorziene omstandigheden zijn: echtscheiding, plotseling opkomende arbeidsongeschiktheid, werkloosheid e.d. Bij zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen mag je leidinggevende dit weigeren. Je leidinggevende heeft vier weken de tijd om op je verzoek te reageren. Wanneer het verzoek om je verlof niet voort te zetten wordt gehonoreerd, dan blijf je recht houden op het resterende verlof. Ouderschapsverlof, voor wie geldt het? Ouderschapsverlof is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Nij Smellinghe en gebruik willen maken van ouderschapsverlof voor een kind dat jonger is dan 8 jaar. Onbetaald verlof Indien het kind de leeftijd van 8 jaar nog niet heeft bereikt heb je als medewerker binnen Nij Smellinghe recht op onbetaald verlof voor maximaal zesentwintig maal de arbeidsduur per week. Je maakt samen met je leidinggevende afspraken over de invulling van je verlof en over de wijze van opnemen. Kom je er samen niet uit? Dan mag je leidinggevende zelf de indeling van de verlofuren vaststellen. Dit kan tot vier weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof. Als je het echt niet eens bent met de verdeling kun je contact opnemen met de afdeling P&O. Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking: Stel je werkt 32 uur per week. Dan heb je recht op 26 x 32 uur = 832 uren verlof. Het ouderschapsverlof vervalt niet wanneer je dit stopzet omdat je zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof wilt opnemen. Je mag het onderbroken ouderschapsverlof op een latere datum opnemen. Wanneer je het verlof in delen hebt opgenomen en je verandert tussentijds van werkgever, dan blijven de verlofrechten bestaan en kan het resterende ouderschapsverlof bij de nieuwe werkgever worden opgenomen. Verlof bij meerdere kinderen Voor elk kind tot acht jaar bestaat het recht op verlof. Wanneer je een tweeling hebt, dan heb je recht op twee keer ouderschapsverlof. Ook kun je ouderschapsverlof krijgen voor je adoptiekind, pleegkind of stiefkind. Het kind moet wel bij je wonen. Gevolgen voor salaris en vakantie uren Voor de uren waarin je het ouderschapsverlof opneemt heb je geen recht op salaris. Daarnaast bouw je voor deze uren geen vakantierechten en PLB- uren op. De consequenties van onbetaald verlof voor je zorgverzekering (indien verzekerd bij het IZZ), het pensioen en de WW staan beschreven in de inleiding van deze folder

7 Ouderschapsverlof bij ziekte of ontslag Wanneer je ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof dan worden alleen de uren doorbetaald die je zou werken. Het verlof loopt gewoon door, ook als je ziek bent door zwangerschap. Als je wordt ontslagen, stopt het ouderschapsverlof op de 1e dag van je werkloosheid. Rol werkgever en werknemer bij ouderschapsverlof en de afspraken die je maakt met je leidinggevende. Vraag dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof, aan via de HR Self Service door het formulier Ouderschapsverlof te gebruiken. Je directe leidinggevende is verantwoordelijk voor het toekennen van het verlof en kan, na overleg met jou, de invulling van het verlof wijzigen op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen tot maximaal vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof. Je directe leidinggevende verzendt de mutatie via de HR Self Service naar de afdeling P&O, welke het verlof schriftelijk zal bevestigen. Bronnen Verlof bij bijzondere gebeurtenissen Bij bepaalde bijzondere gebeurtenissen bestaat er het recht op verlof. Hierbij valt te denken aan gebeurtenissen rondom huwelijk, verhuizing en een dienstjubileum. Deze verlofsoort is niet geregeld in de Wet Arbeid en Zorg, maar in de CAO Ziekenhuizen. Lees verder om te kijken op welke wijze Nij Smellinghe je in de gelegenheid zal stellen om aan bepaalde gebeurtenissen deel te nemen. Verlof bij bijzondere gebeurtenissen, voor wie geldt het? Deze verlofsoort is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Nij Smellinghe en waarbij één van de volgende gebeurtenissen van toepassing zijn: huwelijk, verhuizing en dienstjubileum. Gelegenheid tot betaald verlof Als medewerker wordt je in de gelegenheid gesteld om een bepaalde gebeurtenis bij te wonen. Wanneer de dag van de bijzondere gebeurtenis valt op een roostervrije dag of als je deze dag al vrij bent, vervalt het recht. Het is dus niet zo dat je deze uren op een ander tijdstip op kunt nemen. Uitzondering hierop is verlof naar aanleiding van het aangaan van een samenlevingsverband door huwelijk, bij notariële akte en door gemeentelijke of kerkelijke registratie. Bij verlof naar aanleiding van deze gebeurtenis krijg je als medewerker van Nij Smellinghe altijd 14,4 uren naar rato verlof toegekend. Huwelijk 1. Aangaan van een samenlevingsverband door huwelijk, bij notariële akte en door gemeentelijke of kerkelijke registratie -> 14,4 uren; 2. Huwelijk of registratie van partnerschap van één van de leden van het gezin - > 1 dag; 3. Huwelijk of registratie van partnerschap van bloedverwanten in de eerste en tweede graad van jou als medewerker en van je echtgenoot of relatiepartner - > 1 dag; en 40- jarig huwelijksfeest -> 1 dag; ,40-,50- en 60- jarig huwelijksfeest van de ouders of pleegouders en die van je echtgenoot of relatiepartner -> 1 dag; Verhuizing 1. Verhuizing in opdracht van Nij Smellinghe -> 2 dagen. Dienstjubileum en 40 jarig dienstjubileum -> 1 dag

8 Gevolgen voor salaris en vakantie uren Gedurende het verlof bij een bijzondere gebeurtenis heb je recht op je volledig geldende netto salaris. Daarnaast bouw je de volledige vakantierechten en PLBuren op. Rol werkgever en werknemer bij verlof in geval van bijzondere gebeurtenissen en de afspraken die je maakt met je leidinggevende. Geef dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ingangsdatum van het verlof door aan je directe leidinggevende. Hij of zij is verantwoordelijk voor het toekennen en het registreren van het verlof in het roostersysteem. Bronnen Kortdurend zorgverlof Kortdurend zorgverlof, voor wie geldt het? Kortdurend zorgverlof is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Nij Smellinghe en genoodzaakt zijn zorg te verlenen in verband met ziekte van de volgende personen: - de echtgenoot of relatiepartner; - het kind, adoptiekind of pleegkind; - het kind van de echtgenoot of relatiepartner en de ouder; - niet-inwonende kinderen; - tweedegraads familieleden; - huisgenoten (geen huurder); - personen met wie je een sociale relatie hebt waaruit het verlenen van zorg rechtstreeks voortvloeit en de verzorging redelijkerwijs door jou moet worden verleend (bijvoorbeeld een goede vriend). Zorgverlof Bij de verzorging van een naaste in diverse situaties kun je als medewerker van Nij Smellinghe aanspraak maken op onderstaande drie soorten zorgverlof: 1. Het wettelijke kortdurend zorgverlof; 2. Het wettelijke langdurend zorgverlof; 3. Zorgverlof conform CAO Ziekenhuizen (hierna aangeduid als CAO zorgverlof). De diverse soorten zorgverlof mogen elkaar opvolgen. Zo kun je eerst kortdurend zorgverlof opnemen en aansluitend een periode van langdurend zorgverlof afspreken. Bij CAO zorgverlof heb je ook de keuze om dit te combineren met het kortdurend zorgverlof of om dit op te laten volgen door een periode van langdurend zorgverlof. Noodzakelijke zorg Voor kortdurend zorgverlof kom je in aanmerking indien de zorg noodzakelijk is en jij degene bent die de zieke moet verzorgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je geen verlof krijgt als het kind ziek is en de partner ook de zorg op zich kan nemen. Wanneer Nij Smellinghe onderbouwde bezwaren heeft wegens een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang en dit direct aangeeft, kan het verlof niet worden opgenomen. Duur van het verlof Je kunt per twaalf achtereenvolgende maanden maximaal tweemaal het aantal contracturen kortdurend zorgverlof krijgen. Heb je bijvoorbeeld een dienstverband van 28 uur? Dan kun je 56 uur kortdurend zorgverlof opnemen in een periode van twaalf aaneengesloten maanden. Wanneer het kortdurend zorgverlof aansluitend is op het calamiteitenverlof, omdat één dag verlof niet voldoende is om de verpleging en/of verzorging op je te nemen, wordt die ene dag calamiteitenverlof inbegrepen in de maximale duur van het kortdurend zorgverlof

9 Gevolgen voor salaris en vakantie uren Gedurende de uren dat je kortdurend zorgverlof opneemt heb je recht op 70% van je salaris. Wel bouw je de volledige vakantierechten en PLB- uren op. Rol werkgever en werknemer bij kortdurend zorgverlof en de afspraken die je maakt met je leidinggevende. Vraag dit zo snel mogelijk aan via HR Self Service. In het formulier Zorgverlof geef je de reden, vermoedelijke duur en de wijze van opname aan. Je directe leidinggevende is verantwoordelijk voor het toekennen en het registreren van het verlof in het roostersysteem en het informeren van de afdeling P&O. De afdeling P&O zorgt vervolgens voor administratieve ondersteuning en zal het verlof schriftelijk bevestigen. Bronnen Langdurend zorgverlof Langdurend zorgverlof, voor wie geldt het? Langdurend zorgverlof is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Nij Smellinghe en zorg verlenen in verband met een levensbedreigende ziekte van de volgende personen: - de echtgenoot of relatiepartner; - het kind, adoptiekind of pleegkind; - het kind van de echtgenoot of relatiepartner en de ouder; - niet-inwonende kinderen; - tweedegraads familieleden; - huisgenoten (geen huurder); - personen met wie je een sociale relatie hebt waaruit het verlenen van zorg rechtstreeks voortvloeit en de verzorging redelijkerwijs door jou moet worden verleend (bijvoorbeeld een goede vriend). Levensbedreigende ziekte Bij langdurend zorgverlof dient er sprake te zijn van een levensbedreigende ziekte. Levensbedreigende ziekte betekent dat het leven van de persoon op korte termijn ernstig in gevaar is. De regeling geldt niet als het gaat om een chronisch zieke. Wanneer een chronische ziekte echter levensbedreigend wordt of de zieke in de terminale fase komt, kan voor de zorg wel langdurend zorgverlof worden aangevraagd. Er kan ook langdurend zorgverlof worden opgenomen in geval van nietlevensbedreigende ziekte en hulpbehoevendheid. In dat geval moet verzorging door jou wel noodzakelijk zijn. Duur van het verlof Je kunt binnen twaalf achtereenvolgende maanden maximaal zesmaal het aantal contracturen langdurend zorgverlof krijgen. Heb je bijvoorbeeld een dienstverband van 28 uur? Dan kun je 168 uur langdurend zorgverlof opnemen. In overleg met je directe leidinggevende spreek je af hoe het verlof wordt opgenomen (aaneengesloten of in delen, in voltijd of deeltijd). Voor parttimers is het verlof naar rato. Wanneer Nij Smellinghe onderbouwde bezwaren heeft wegens een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, kan het verlof niet (langer) worden opgenomen. Is er door Nij Smellinghe niet direct beroep gedaan op dat zwaarwegende belang? Dan kan dit in een later stadium ook niet meer worden gedaan. Gevolgen voor salaris en vakantie uren Gedurende de uren dat je langdurend zorgverlof opneemt heb je geen recht op salaris. Je bouwt voor deze uren ook geen PLB- uren op. Wel bouw je de volledige vakantierechten op. De consequenties van onbetaald verlof voor je zorgverzekering (indien verzekerd bij het IZZ), het pensioen en de WW staan beschreven in de inleiding van deze folder

10 Rol werkgever en werknemer bij langdurend zorgverlof en de afspraken die je maakt met je leidinggevende. Vraag dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor het tijdstip van ingang van het verlof, aan via HR Self Service. In het formulier Zorgverlof geef je de reden, vermoedelijke duur en de wijze van opname aan. Je directe leidinggevende is verantwoordelijk voor het toekennen en het registreren van het verlof in het roostersysteem en het informeren van de afdeling P&O. De afdeling P&O zorgt vervolgens voor administratieve ondersteuning en zal het verlof schriftelijk bevestigen. Duur palliatief verlof Wanneer je verlof opneemt om één van de bovengenoemde personen te verzorgen tijdens de laatste levensfase, spreekt men van palliatief verlof. In het geval van terminale of palliatieve zorg heb je als medewerker binnen Nij Smellinghe recht op een aaneengesloten periode van maximaal elf weken betaald verlof. Het verlof kan worden uitgebreid tot dertien weken door eerst gebruik te maken van het kortdurend zorgverlof. Wel dien je in deze elf tot dertien weken de vakantierechten, die je over deze periode hebt opgebouwd, volledig op te nemen. Bronnen Gevolgen voor salaris en vakantie uren Gedurende de uren dat je CAO zorgverlof opneemt heb je recht op je volledige salaris. Daarnaast bouw je de volledige vakantierechten en PLB- uren op. CAO zorgverlof CAO zorgverlof, voor wie geldt het? CAO zorgverlof is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Nij Smellinghe en genoodzaakt zijn thuisverpleging of -verzorging te verlenen aan een zieke in de laatste levensfase. De kring van zieken is beperkt tot: de echtgenoot of relatiepartner, het inwonende kind, het inwonende adoptiekind of pleegkind, het inwonende kind van de echtgenoot of relatiepartner en de inwonende ouder van de werknemer. Het recht op CAO zorgverlof is gekoppeld aan de stervensfase. Dit betekent dat het verlof slechts één maal voor dezelfde ziekte wordt toegekend. Rol werkgever en werknemer bij CAO zorgverlof en de afspraken die je maakt met je leidinggevende. Geef dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum schriftelijk door aan je directe leidinggevende onder opgave van reden, vermoedelijke duur en de wijze van opname. Hij of zij is verantwoordelijk voor het toekennen en het registreren van het verlof in het roostersysteem en het informeren van de afdeling P&O. De afdeling P&O zorgt vervolgens voor administratieve ondersteuning en zal het verlof schriftelijk bevestigen. Bronnen 19 20

11 Schematisch overzicht zorgverlof Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof Een kind op komst? Dan heb je als aanstaande moeder recht op een aantal weken verlof voorafgaand aan de bevalling en een aantal weken verlof na de bevalling. Het totale verlof bestaat zodoende uit twee delen: zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof bedraagt het aantal weken tot de bevallingsdatum en bevallingsverlof zijn de weken na de werkelijke bevallingsdatum. Deze folder geeft jou als aanstaande moeder binnen Nij Smellinghe informatie over de mogelijkheden en de gevolgen van zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Zwangerschaps- en bevallingsverlof, voor wie geldt het? Deze verlofsoort is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Nij Smellinghe en zwanger zijn. Variabel op te nemen Je hebt in totaal recht op zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof is variabel op te nemen. Zo kun je elke dag tussen de zes en vier weken voor de uitgerekende datum als ingangsdatum kiezen voor je verlof. Bevallingsverlof bedraagt een aaneengesloten periode van tien weken of zoveel meer als het aantal weken dat het zwangerschapsverlof minder heeft geduurd. Kortom, je kunt een keuze maken uit één van de volgende drie mogelijkheden: Weken voor de vermoedelijke datum van bevalling Weken na de bevalling 4 weken zwangerschapsverlof 12 weken bevallingsverlof 5 weken zwangerschapsverlof 11 weken bevallingsverlof 6 weken zwangerschapsverlof 10 weken bevallingsverlof 21 22

12 Meerlingenverlof Wanneer je een meerling verwacht geldt vanaf 1 april 2016 voor jou een langer verlof. Je hebt in totaal recht op twintig weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof is variabel op te nemen. Zo kun je elke dag tussen de tien en acht weken voor de uitgerekende datum als ingangsdatum kiezen voor je verlof. Bevallingsverlof bedraagt een aaneengesloten periode van tien weken of zoveel meer als het aantal weken dat het zwangerschapsverlof minder heeft geduurd. Je kunt een keuze maken uit één van de volgende drie mogelijkheden: Weken voor de vermoedelijke datum van bevalling Weken na de bevalling 8 weken zwangerschapsverlof 12 weken bevallingsverlof 9 weken zwangerschapsverlof 11 weken bevallingsverlof 10 weken zwangerschapsverlof 10 weken bevallingsverlof Opdeling bevallingsverlof Je kunt uiterlijk drie weken na de aanvang van het bevallingsverlof een verzoek indienen om het bevallingsverlof vanaf de zesde week op te delen in meerdere perioden, eventueel ook in deeltijd. Dat opgedeelde verlof kun je opnemen gedurende een tijdvak van 30 weken na het tijdstip waarop de opdeling is begonnen. Te vroeg of laat bevallen Het totale verlof is altijd minimaal zestien weken (bij een meerling minimaal twintig weken). Wordt de baby te vroeg geboren? Dan wordt het aantal weken dat je minder zwangerschapsverlof hebt gehad bij het bevallingsverlof opgeteld. Een voorbeeld ter verduidelijking: je hebt gekozen voor vier weken zwangerschapsverlof voor en twaalf weken bevallingsverlof na de vermoedelijke dag van bevalling. De baby wordt echter te vroeg geboren, zodat je maar drie weken zwangerschapsverlof hebt gehad in plaats van vier weken. Je krijgt dan dertien weken bevallingsverlof in plaats van de oorspronkelijke twaalf weken. Wordt de baby te laat geboren? Dan bedraagt het totale verlof meer dan zestien weken Een voorbeeld om dit duidelijk te maken: je hebt gekozen voor vier weken zwangerschapsverlof voor en twaalf weken bevallingsverlof na de vermoedelijke dag van bevalling. De baby wordt echter een week later geboren, zodat je vijf weken zwangerschapsverlof hebt gehad in plaats van vier weken. In dit geval blijven de twaalf weken bevallingsverlof staan, waardoor je in totaal zeventien weken recht hebt op bevallingsverlof. Je bevallingsverlof wordt bij een ziekenhuisopname, langer dan 7 dagen, van je pasgeboren kind verlengd met de periode van opname met een maximum van tien weken. Als je bevallingsverlof is verlengd omdat de bevalling eerder dan verwacht heeft plaatsgevonden, wordt deze verlenging van het aantal dagen afgetrokken. Wanneer je in aanmerking komt voor het verlengde bevallingsverlof moet je een verklaring van het ziekenhuis, waarin de opnameperiode van het kind wordt vermeld, inleveren bij de afdeling P&O. Een voorbeeld ter verduidelijking: De bevalling vindt 14 dagen eerder plaats dan verwacht. De baby blijft 28 dagen in het ziekenhuis. De verlenging geldt vanaf de 8e dag. Er zou dus sprake zijn van 21 dagen verlenging. Het bevallingsverlof wordt al met 14 dagen verlengd door de vroege geboorte. Resteert dus een extra verlenging van = 7 dagen. Overgang bevallingsverlof Als een moeder tijdens het bevallingsverlof overlijdt, gaat het (resterende) bevallingsverlof over naar haar partner. Op die manier is een pasgeboren kind verzekerd van de zorg van een ouder

13 Gevolgen voor salaris en vakantie uren Zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn voor de wet gelijkgesteld met arbeidsongeschiktheid, waardoor je gedurende de verlofperiode een uitkering ontvangt. Deze uitkering is gelijk aan het laatst genoten salaris. Daarnaast bouw je de volledige vakantierechten en PLB- uren op. Ziekte en zwangerschaps- en bevallingsverlof Wordt je voor, tijdens of aansluitend aan het verlof ziek? Dan gelden er per situatie verschillende regels. Wanneer je ziek wordt voor het zwangerschapsverlof moet er een belangrijk onderscheid worden gemaakt, namelijk: 1. ziektedagen tot aan zes weken voor de uitgerekende datum. Deze ziektedagen worden niet automatisch als eerste dag van het zwangerschapsverlof gerekend. Indien de ziekte een gevolg is van de zwangerschap krijg je ziektegeld uitgekeerd van het UWV. Je valt dan onder de zogenaamde vangnetconstructie van de ziektewet en ontvangt een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon. Deze ziektedagen, tot aan zes weken voor de uitgerekende datum, komen niet in mindering op het zwangerschapsverlof. 2. ziektedagen tussen zes en vier weken voor de uitgerekende datum. Deze ziektedagen worden wel automatisch als eerste dag van het zwangerschapsverlof gerekend. Je ontvangt dan een uitkering van het UWV ter hoogte van 100% van het dagloon in het kader van het zwangerschapsverlof. Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat je vier weken voor de uitgerekende datum met verlof gaat en je raakt vijf weken voor de uitgerekende datum ziek? Dan gaat het zwangerschapsverlof eerder in, namelijk op de eerste ziektedag. Je hebt na je bevalling dan nog elf weken verlof, indien de baby op de uitgerekende datum wordt geboren. Wanneer je ziek wordt tijdens het verlof heeft dit geen consequenties voor het inkomen Wanneer je aansluitend aan het bevallingsverlof ziek wordt als gevolg van de zwangerschap, dan kom je na het verlof in aanmerking voor een uitkering van het UWV. Je valt dan onder de vangnetconstructie van de ziektewet en ontvangt een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon. Wordt je aansluitend aan het bevallingsverlof ziek en is dit niet een gevolg van de zwangerschap en van de bevalling? Dan telt dit als een normale ziekmelding en is de huidige ziek- en herstelmeldingsprocedure van toepassing. Mogelijkheid tot onbetaald verlof Aansluitend op het bevallingsverlof is er de mogelijkheid om onbetaald verlof op te nemen voor een periode van maximaal vier weken. Afspraken hierover dien je uiterlijk drie maanden voor de vermoedelijke datum van bevalling te maken met je directe leidinggevende. Rol werkgever en werknemer bij zwangerschaps- en bevallingsverlof en de afspraken die je maakt met je leidinggevende. Geef dit ruim voorafgaand aan de ingangsdatum van het verlof door aan je directe leidinggevende, via HR Self Service, Verlof aanvragen, Aanvraag zwangerschapsverlof. Als bijlage dien je een zwangerschapsverklaring van je verloskundige toe te voegen. Je leidinggevende is verantwoordelijk voor het toekennen en het registreren van het verlof in het roostersysteem. De afdeling P&O zorgt vervolgens voor administratieve ondersteuning en de aanmelding bij het UWV. Bij ingang van het zwangerschapsverlof gaat er een melding van de afdeling P&O naar het UWV, welke je de nodige formulieren toe zal sturen. Deze formulieren dien je in te vullen zodra je bent bevallen, waaronder de opgave van de feitelijke bevallingsdatum. Op basis van deze gegevens bericht het UWV jou en Nij Smellinghe over de datum waarop het bevallingsverlof afloopt

14 Bronnen Familierelaties in graden en lijnen 27 28

Het combineren van arbeid en zorg.

Het combineren van arbeid en zorg. Het combineren van arbeid en zorg. Inleiding In deze folder vind je een beschrijving van de diverse verlofregelingen. Sinds 2001 zijn allerlei wettelijke verlofregelingen gebundeld in de Wet Arbeid en

Nadere informatie

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 11 Adoptieverlof 13 Ouderschapsverlof 16 Calamiteitenverlof 22

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 11 Adoptieverlof 13 Ouderschapsverlof 16 Calamiteitenverlof 22

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg uwv.nl werk.nl Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Zwangerschaps- en bevallingsverlof Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel

Nadere informatie

Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling

Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 september 2015, BD2015-011096 Wijzigingen Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) i.v.m. Wijzigingen in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur.

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk U Centraal

Mantelzorgvriendelijk U Centraal Mantelzorgvriendelijk U Centraal Met ingang van 2016 zal er binnen U Centraal als organisatie meer aandacht komen voor de combinatie van werk en mantelzorg. Dit is niet alleen belangrijk gezien de doelstelling

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010.

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. Notitie verlofmogelijkheden 1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. De werknemer heeft recht op

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 10 Adoptieverlof 11 Ouderschapsverlof 13 Calamiteitenverlof 17 Zorgverlof

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Alles op een rij over: Alle veranderingen voor je verlof in 2015

Alles op een rij over: Alle veranderingen voor je verlof in 2015 Alles op een rij over: Alle veranderingen voor je verlof in 2015 In 2015 gelden er uitgebreidere regelingen voor verlof en arbeids tijden. De overheid hoopt dat je daardoor meer regie krijgt over je inkomen.

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052

Nadere informatie

GEMEENTE LANC5ĒDIJK ING. 2 4 JUN Z01S. ons kenmerk ECWGO/U Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

GEMEENTE LANC5ĒDIJK ING. 2 4 JUN Z01S. ons kenmerk ECWGO/U Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 L O G A College voor ArbtMdszakerĽ V N G FNV Chřerbeld CNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad NR. GEMEENTE LANC5ĒDIJK 0 0 6 2-6,2 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Beh. Ambt.: Síreefdaí.: ons kenmerk. ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

Beh. Ambt.: Síreefdaí.: ons kenmerk. ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 LOGA Brief aan de leden Ţ.a.v. het college en de raad^ ^ Landelijk Overleg Gemeentelijke Arb eĩdsvo orwaarden C* 'V ' ivj-rl'.»'. CMH'F Beh. Ambt.: Síreefdaí.: informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft

Nadere informatie

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015??

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Versie 3* Inleiding Vanaf 2015 zijn een aantal wetten en regelingen gepubliceerd die gevolgen hebben voor het bepaalde in de cao PO

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof Salaris Wanneer recht op het Kraam WAZ: 4:2 CARH: 6:4 Vakbonds CARH: 6:4:2 Verlof voor jeugdjongerenwerk CARH: 6:4:5:1 100% Na de bevalling van de echtgenote of al dan niet geregistreerde partner waarmee

Nadere informatie

Artikel 5 Vakantieaanspraak bij (langdurige) ziekte

Artikel 5 Vakantieaanspraak bij (langdurige) ziekte VAKANTIE- EN VERLOFREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Vastgesteld en door het College van Bestuur overeengekomen met de werknemersorganisatie in het Lokaal Overleg van 4 oktober 2013, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Wet Flexibiliteit en Zekerheid

Wet Flexibiliteit en Zekerheid Bijlage 5 Wet Flexibiliteit en Zekerheid Deze bijlage bevat een korte samenvatting van relevante regelingen uit deze wet die zich binnen de branche voor kunnen doen. CAO-partijen zijn zich er van bewust

Nadere informatie

Werkgeverszaken Verlof

Werkgeverszaken Verlof Werkgeverszaken Verlof Verlof Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Wetsvoorstellen op het gebied van verlof- regelingen 5 1.2.1 Wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Nadere informatie

Verlofsoorten NS Afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden

Verlofsoorten NS Afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden Verlofsoorten NS Afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden Adoptieverlof Bijzonder verlof Bloed -en aanverwantschap Calamiteitenverlof Kortdurend zorgverlof Kraamverlof Langdurend zorgverlof

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Ouderschapsverlof Samenvatting Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Calamiteiten- en zorgverlof

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Calamiteiten- en zorgverlof VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Calamiteiten- en zorgverlof Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Nadere informatie

Overzicht verlofvormen WAZ CvA-notitie - juni 2009

Overzicht verlofvormen WAZ CvA-notitie - juni 2009 Overzicht verlofvormen WAZ CvA-notitie - juni 2009 De Wet Arbeid en Zorg (Waz) is direct van toepassing op ambtenaren. Het doel van de Waz is om medewerkers in de gelegenheid te stellen werk te combineren

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Deze verlofwijzer geeft de situatie met betrekking tot de verschillende vormen van zorgverlof en bijbehorende regelingen weer.

Deze verlofwijzer geeft de situatie met betrekking tot de verschillende vormen van zorgverlof en bijbehorende regelingen weer. VERLOFWIJZER VOOR DE WERKNEMER Deze verlofwijzer geeft de situatie met betrekking tot de verschillende vormen van zorgverlof en bijbehorende regelingen weer. INLEIDING De werknemer kan gebruik maken van

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

De volgende verlofvormen worden behandeld in deze notitie:

De volgende verlofvormen worden behandeld in deze notitie: Inleiding Op 1 december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg (Waz) in werking getreden. De Waz is direct van toepassing op ambtenaren. Het doel van de Waz is om medewerkers in de gelegenheid te stellen werk te

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over verlof.

Alles wat je moet weten over verlof. Alles wat je moet weten over verlof. Voor leerling-werknemers (BBL) 1 januari 2017 Verlof Naast werken en leren is het ook belangrijk soms vrij te nemen. Lekker op vakantie of gewoon een dagje vrij. Je

Nadere informatie

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling  Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof OUDERSCHAPSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Belanghebbende is de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub a van de SAW of de arbeidscontractant als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub b van de SAW

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Algemeen. Deel 1: Vakantie

Algemeen. Deel 1: Vakantie VAKANTIE- EN VERLOFREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Vastgesteld en door het College van Bestuur overeengekomen met de werknemersorganisatie in het Lokaal Overleg van 4 oktober 2013, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat

Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat Aanleiding Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 6 werknemers werk met mantelzorgtaken, in de zorg zelfs 1 op de 4. Gemiddeld besteden zij 14 uur per

Nadere informatie

Voorwoord. Organisaties betrokken bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Sport: De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)

Voorwoord. Organisaties betrokken bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Sport: De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) Voorwoord Werkgevers en werknemers in de sportsector vragen in toenemende mate aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg. Voldoende mogelijkheden voor zorgverlof zijn belangrijk. In deze brochure

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

dat het in zijn vergadering van dinsdag 29 november 2016 definitief heeft vastgesteld:

dat het in zijn vergadering van dinsdag 29 november 2016 definitief heeft vastgesteld: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harlingen. Nr. 6937 16 januari 2017 Verlofbeleid 2017 gemeente Harlingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen maakt bekend: dat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire toepassing van de wet modernisering verlofregelingen bij de rijksoverheid

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire toepassing van de wet modernisering verlofregelingen bij de rijksoverheid STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17375 29 maart 2017 Circulaire toepassing van de wet modernisering verlofregelingen bij de rijksoverheid Aan: Het bevoegd

Nadere informatie

Deel 1. Alles over vakantie en vakantiewetgeving

Deel 1. Alles over vakantie en vakantiewetgeving Inhoudsopgave Voorwoord... II Deel 1. Alles over vakantie en vakantiewetgeving 1. Opbouw vakantiedagen... 1 1.1. Wettelijke vakantiedagen... 1 1.1.1. Hoe worden vakantiedagen opgebouwd?... 2 1.1.2. Opbouw

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf)

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf) Protocol: (Vakantie)verlof Auteur: Autorisator: Beoordelaars: Hoofd P,O&O Raad van Bestuur Medewerker P,O&O Goedgekeurd (paraaf) Komende Evaluatiedatum: December 2014 Dienst P.O&O. / (Vakantie)verlof /

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 565 Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden 0 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

Bijlage: Technische aanpassingen 18 maart 2015

Bijlage: Technische aanpassingen 18 maart 2015 Bijlage: Technische aanpassingen 18 maart 2015 Deze bijlage is onderdeel van het eindbod van de werkgevers en omvat concretisering van technisch inhoudelijke punten voortgekomen uit de cao redactie alsmede

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR-UWO Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS. A Wijzigingen als gevolg van LOGA-ledenbrief ECWGO/U

Wijzigingen in de CAR-UWO Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS. A Wijzigingen als gevolg van LOGA-ledenbrief ECWGO/U GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maassluis. Nr. 93221 8 oktober 2015 Wijzigingen in de CAR-UWO Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS A Wijzigingen als gevolg van LOGA-ledenbrief ECWGO/U201500231

Nadere informatie

Ik ben zelfstandige en zwanger

Ik ben zelfstandige en zwanger uwv.nl werk.nl Ik ben zelfstandige en zwanger Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht

powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus 20057 3502 LB Utrecht info@dejongespecialist.nl www.dejongespecialist.nl @jongespecialist Aios en Zwangerschap 3 4 Aios en Zwangerschap Vooraf 5 Wanneer meld je dat

Nadere informatie

Handboek Vakantie en Verlof

Handboek Vakantie en Verlof Handboek Vakantie en Verlof Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), instellingen voor dienstverlening aan mensen met een handicap Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht telefoon (030) 27 39 300

Nadere informatie

Regeling vakantie en verlof rubriek (HKZ) Personeelsregelingen aantal pagina s 15 onderwerp datum / versie nummer

Regeling vakantie en verlof rubriek (HKZ) Personeelsregelingen aantal pagina s 15 onderwerp datum / versie nummer Regeling vakantie en verlof rubriek (HKZ) Personeelsregelingen aantal pagina s 15 onderwerp datum / versie nummer 01-01-2013 1 procesverantwoordelijke Personeelsfunctionaris zorg en evaluatiedatum 01-07-2015

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 272 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 18 augustus 2015. Onderwerp: Wijziging arbeidsvoorwaarden - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 18 augustus 2015. Onderwerp: Wijziging arbeidsvoorwaarden - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 18 augustus 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00631 Onderwerp: Wijziging arbeidsvoorwaarden - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

Zwangerschap: veilig werken en verlof

Zwangerschap: veilig werken en verlof Zwangerschap: veilig werken en verlof Inhoud Zwangerschap: veilig werken en verlof 5 Zwanger en veilig werken 6 Hoe weet u of uw werk schadelijk is als u zwanger bent? 6 Wat moet u met uw werkgever regelen

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

Nadere informatie

Cursus KIND IN ZICHT

Cursus KIND IN ZICHT Cursus KIND IN ZICHT Het project Kind in Zicht is geïnitieerd door stichting Expertisecentrum LEEFtijd Dagdeel II: bv gezinsplan; arbeidsvoorwaardelijke & financiële zaken Opstart & introductie partners

Nadere informatie

WET ARBEID EN ZORG. Het recht op verlof in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

WET ARBEID EN ZORG. Het recht op verlof in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg WET ARBEID EN ZORG Wet van 16 november 2001, Stbl. 567, tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin, laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Hoe hou je Werk en Privé in Balans?

Hoe hou je Werk en Privé in Balans? Hoe hou je Werk en Privé in Balans? Sandra Stalmeier (LAD) Wouter van Wijhe 28 oktober 2016 Programma Deel A: Werktijden voor aios en medisch specialist Deel B: Ouderschapsverlof Parttime werken Folder

Nadere informatie

Zwangerschap: veilig werken en verlof

Zwangerschap: veilig werken en verlof Zwangerschap: veilig werken en verlof Inhoud Zwangerschap: veilig werken en verlof 5 Zwanger en veilig werken 6 Hoe weet u of uw werk schadelijk is als u zwanger bent? 6 Wat moet u met uw werkgever regelen

Nadere informatie

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 1 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 Deze regeling bevat aanvullende voorzieningen bij onvrijwillige werkloosheid voor werknemers van de SVB Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk CvA/2002004755 Lbr.02/179 CvA/LOGA 02/30

uw kenmerk ons kenmerk CvA/2002004755 Lbr.02/179 CvA/LOGA 02/30 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college 2002004755 ^5"> r 11! 1 j - n t^^,. < 1 8 D C, Landelijk Overleg Gemeentelijke Arb eids vo orwaarden

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling

Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling Zuiderkuipen 8 9711 HR Groningen 050-2103536 info@slim-online.nl www.slim-online.nl Kvk: 51421216 Rabobank: NL45 RABO 0158 8815 59 De dienstverlening

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie