HKT-R en behandelevaluatie: N=1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HKT-R en behandelevaluatie: N=1"

Transcriptie

1 HKT-R en behandelevaluatie: N=1

2 Opdracht directie Mesdag Maak een proactief behandelevaluatie systeem waar zowel patiënt als team direct wat aan heeft en dat ook inzichten oplevert op institutioneel niveau (ROM gedachte)

3 Voorwaarden proactief systeem koppel evaluatie van individuele behandeling vast aan klinisch beslismoment gebruik (eerst) alleen vragenlijsten die daadwerkelijk gebruikt worden ter ondersteuning behandelbeleid

4 geef behandelteam meer formele handvatten ter ondersteuning voor het besluit of behandeldoel bereikt is invullen vragenlijst in kader behandeling ipv onderzoek

5 Vastkoppeling aan MDB cyclus Rapportage netwerk Rapportage netwerk Rapportage patiënt Rapportage patiënt Rapportage patiënt Team observatie Team observatie Team observatie MDB januari MDB juli MDB januari

6 Keuze vragenlijst K-indicatoren van HKT-R plus aantal relevante behandelindicatoren (IFBE) Team observatie Zelfrapportage door patient Netwerk rapportage (via FSNAprocedure) per zorgprogramma of patient eventueel toevoeging andere lijsten

7 De IFBE HKT-R Klinisch K01 Probleeminzicht K02 Psychotische symptomen K03 Verslaving K04 Impulsiviteit K05 Antisociaal gedrag K06 Vijandigheid K07 Sociale vaardigheden K08 Zelfredzaamheid K09 Meewerken behandeling K10 Verantwoordelijkheid delict K11 Copingvaardigheden K12 Schending van voorwaarden K13 Arbeidsvaardigheden K14 Beïnvloeding netwerkleden Toegevoegd 15 Manipulatief gedrag 16 Evenwichtige dagbesteding 17 Financiële vaardigheden 18 Seksueel deviant gedrag 19 Medicatie gebruik ASP items Vaardigheden: 20 voor preventie drugs en alcohol 21 voor preventie agressief gedrag 22 voor preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag

8 IFBE : 17 puntsschaal 1 Does the patient show problem insight? Someone with problem insight has insight in his own mental processes and their influence on his behavior. A patient with problem awareness is troubled with the problems his behavior causes (he realizes he has a problem), but he has no insight in what causes his behavior or how he could N.E.I. influence his behavior None Rarely Sometimes Often Always 0 No problem insight and no problem awareness, does not accept external control. 1 No problem insight and minor problem awareness. 2 No problem insight. He has problem awareness, but does not behave accordingly. 3 Some problem insight. He does no always behave accordingly. 4 He has sufficient problem insight en behaves accordingly. februari 2010 Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 8

9 IFBE -procedure 1 patiënt Voor elke Behandelbespreking (MDB) Meerdere beoordelaars: Sociotherapie (2) Behandelcoördinator Maatschappelijk werker Arbeidstherapeuten Psychomotore therapeuten Non-verbale therapeuten Psychotherapeuten Periodieke delict gerelateerde behandeldoelen formulier februari 2010 Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 9

10 Alleen voor de BEHANDELCOÖRDINATOR / HOOFD BEHANDELAAR Zou je op dit formulier willen aankruisen welke indicatoren van de IFBE delict gerelateerd zijn en welke indicatoren behandeldoelen zijn voor de komende periode. Aan de hand van deze gegevens zullen in het rapport de delict factoren duidelijker aangeven kunnen worden evenals de behandeldoelen. Het is dan sneller te zien of de patiënt op de relevante indicatoren verbetert of niet. Delict Behandel gerelateerd doel Probleeminzicht Meewerken aan de behandeling Erkennen van het delict Vaardigheden ter voorkoming van fysiek agressief gedrag Copingvaardigheden Medicatiegebruik... Algemene sociale vaardigheden Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 10

11 Onderzoekspopulatie 259 mannelijke patiënten Gemiddeld 40 jaar (SD 9.5) Gemiddelde opname duur 53 maanden (SD 37) Gemiddeld 3.2 (SD 1.2) diagnoses per patiënt februari 2010 Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 11

12 Onderzoekspopulatie 71% verslaving 15% pedoseksueel 47% psychotisch kwetsbaar 35% cluster B 33% PS NAO februari 2010 Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 12

13 Psychometrische kenmerken IFBE: interbeoordelaarsbetrouwbaarheid Paren sociotherapeuten Range paren beoordelaars Alle indicatoren hebben ICC >.60 (substantial, Landis & Koch, 1977) 18 indicatoren hebben ICC >=.70 8 indicatoren hebben ICC >=.80 februari 2010 Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 13

14 Psychometrische kenmerken IFBE: factoren 3 practice-based factoren Problematisch gedrag Protectief gedrag Resocialisatie vaardigheden Grotendeels bevestigd door confirmatieve analyse (principal axis factoring/oblimin rotation) 67% verklaarde variantie februari 2010 Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 14

15 Factor 1 Problematisch gedrag F1 F2 F3 Impulsivity Antisocial behavior Hostility Sexual deviant behavior Manipulative behavior Compliance to rules Drug use Orientation on bad persons Psychotic symptoms Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 15

16 Factor 2 Protectieve gedragingen F1 F2 F3 Problem Insight Cooperation with treatment Responsibility for the crime Skills to prevent drug use Skills to prevent PAB Skills to prevent SDB Medication use Coping Skills Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 16

17 Factor 3 Resocialisatie vaardigheden F1 F2 F3 Balanced daytime activities Labor skills Skills to take care of oneself Financial skills Social skills Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 17

18 Interne consistentie factoren Cronbach s alpha Factor Factor Factor

19 Concurrente validiteit 6 maanden voor MDB Uitkomst maten Percentage Arbeid opkomst Percentage psychotherapie opkomst Positieve uc s Aantal incidenten

20 Correlaties F1 probleemgedrag F2 protectief gedrag F3 resocialisatie vaardigheden arbeid therapie drugsgebruik incidenten.34** (142).30** (121).24** (145) -.16* (113) * p<0.05; ** p<0.01

21 Predictieve validiteit HKT-R onderzoek: K-indicatoren van IFBE geassocieerd met gewelddadige en algemene recidive

22 Predictieve validiteit IFBE: Predictieve validiteit op korte termijn weinig belangrijk, want het is behandelevaluatie instrument

23 IFBE geschikt voor behandelevaluatie bij MDB

24 Beslisregel voor MDB team Wanneer is er op patiënt niveau sprake van behandelvooruitgang?

25 Stel 3 beoordelaren voor 1 IFBE indicator MDB_T0: {3, 3, 4} MDB_T1: {2, 4, 5}

26 Uitleg N=1 methode T1 T0 verschil teken =

27 P i = aantal positieve verschillen / totaal aantal dyades = 5/9 =.56 Bij welke waarde c is sprake van betekenisvolle verandering? P i c

28 N=1 simulatie studie Twee groepen van 50 personen, controle en interventie groep Twee meetmomenten Schaal is 17-punts Per persoon zijn 5 observatoren die hun score uit een normaalverdeling trekken

29 Simulatie opzet Tijdstip 0 Tijdstip 1 Controle groep N=50 μ = 8 σ = 4 μ = 8 σ = 4 Interventie groep N=50 μ = 8 σ = 4 μ = 12 σ = 4

30 persoon Tijdstip2 tijdstip 1 groep 1 4 interventie. 4 interventie. 4 interventie 50 2 interventie 51 1 controle. 1 controle. 0 controle. 0 controle Forensisch Psychiatrisch controle Centrum Dr. S. van Mesdag 30

31 Simulatie opzet Verschil < 1 Controle groep Percentage correct controle groep Interventie groep Percentage incorrect interventie groep verschil 1 Percentage incorrect controle groep Percentage correct interventiegroep

32 Simulatie opzet Tijdstip 0 Tijdstip 1 Controle groep N=50 M=250 Interventie groep N=50 M=250 μ = 8 σ = 4 μ = 8 σ = 4 μ = 8 σ = 4 μ = 12 σ = 4

33 persoon Tijdstip2 tijdstip 1 groep P i 1 4 interventie 0,70. 4 interventie 0,69. 4 interventie interventie controle controle controle controle controle 0.37 Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 33

34 N=1 Maten ter bestudering Persoon i 0 indien Pi 1indien P i T=waarde

35 Simulatie opzet Verschil < 1 P i Percentage correct P i Percentage incorrect verschil 1 Percentage incorrect Percentage correct

36 30 steekproeven van N=100

37 Verschil >1 Geen verschil correct Wel verschil correct Fout geen verschil Fout wel verschil Totaal fout RCT.85 (.03).71(.04) 0.06(.01).18 (.03).23 (.03) T-toets 1.00 (.00).79(.03) 0 (0).13 (.02).13 (.02) P55.94 (.04).93(.03).02(.02).04 (.02).07 (.02) P60.98 (.02).85(.03).01(.007).09 (.02).10 (.02) P65.99 (.01).67(.05).0007(.0001).20 (.03).21 (.03) p (.00).57(.05) 0 (0).27 (.03).27 (.03)

38 Verschil >2 Geen verschil correct Wel verschil correct Fout geen verschil Fout wel verschil Totaal fout RCT.80 (.02).82 (.05).10(.02).09 (.03).19 (.03) T-toets.95 (.03).96 (.02).02 (.01).02 (.01).05 (.02) P55.76 (.03).99(.01).12(.02).003(.005).13 (.02) P60.87 (.04).97(.01).06(.02).01 (.01).08 (.02) P65.97 (.02).83(.05).01(.001).09 (.02).10 (.02) p70.98 (.01).71(.05).001(.001).14 (.03).15 (.03)

39 Verschil >3 Geen verschil correct Wel verschil correct Fout geen verschil Fout wel verschil Totaal fout RCT.71 (.03).86 (.05).19(.03).05 (.02).24 (.04) T-toets.80 (.04) 1.0 (.00).13 (.03).00 (.00).13 (.03) P55.62 (.03) 1.0(.00).25(.02).00(.00).25 (.02) P60.72 (.04).99(.007).18(.03).001(.002).18 (.03) P65.89 (.05).96(.04).07(.03).02 (.001).09 (.03) p70.94 (.03).88 (.05).04(.02).04 (.02).08 (.03)

40 P i 0.55 voor halfjaarlijkse verandering 0.70 voor langere termijn P i

41 Werkt het systeem? 100% 90% 80% 70% Totaal 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1e kwart e kwart e kwart e kwart e kwart e kwart e kwart e kwart e kwart 2013 Totaal Instroom 68% 57% 71% 87% 93% 82% 82% 79% 73% Totaal Doorstroom 1 70% 62% 70% 64% 73% 79% 73% 67% 73% Totaal Doorstroom 2 46% 74% 81% 91% 100% 75% 86% 79% 64% Totaal Uitstroom 45% 45% 40% 58% 57% 84% 33% 91% 71% Totaal 59% 62% 69% 77% 81% 79% 74% 75% 70% Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 41

42 Toekomst Promotie Erwin Schuringa Promotie Paul Ter Horst Eind 2013 is handleiding IFBE- HKT-R behandelevaluatie klaar Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 42

43