ITIL, meerwaarde in de praktijk?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ITIL, meerwaarde in de praktijk?"

Transcriptie

1 VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang Barry Nauta

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer Ontwikkeling in de IT Waar heeft de technologie ons gebracht Uitdagingen voor een IT organisatie Informatie Technologie Service Management Waarom Service Management implementeren? IT Beheer ITIL Wat is ITIL Geschiedenis ITIL boeken ITIL elementen Service Delivery Service Support Infrastructure management Business Perspective Set Managing applications Referentie kaders ITIL Management Model Infrastructure Process Workflow (IPW) ITIL in de praktijk Succesverhalen Mislukkingen Valkuilen Cultuurswijziging Implementatiesnelheid Implementatieprocedure Bureaucratie

3 INHOUDSOPGAVE 2 5 Meerwaarde van ITIL Verbeteren van vertrouwen Verbeteren van klantencontact Kwaliteitsverbetering Verlagen van kosten TCO - Total Cost of Ownership ROI - Return On Investment Conclusie 35

4 Hoofdstuk 1 Inleiding Voor u ligt een scriptie dat gemaakt is als eindwerk voor de cursus Masters in Informatie Technologie (MIT), verzorgd door de Vlaamse Ingenieurs Kamer (VIK). De titel van het eindwerk is ITIL, meerwaarde in de praktijk? en ik probeer een antwoord op deze vraag te geven door een aantal knelpunten in de huidige IT-markt te bekijken en aan te tonen hoe ITIL de IT-bedrijven kan helpen de huidige moeilijkheden aan te pakken. ITIL staat voor Information Technology Infrastructure Library, een term die in een specifiek hoofdstuk duidelijker wordt uitgelegd. In tijden van recessie moet de sector overleven door zich te richten op de basis. Hierdoor neemt ze minder risico, focust op rendabiliteit, implementeert kost-controle en kost-reductie programma s en programma s worden geïnitieerd die customer satisfaction en customer retention verbeteren. Met andere woorden: de business wordt gedwongen om kwaliteit te leveren. De opbouw van dit eindwerk is als volgt: Allereerst schets ik de situatie waarin de Informatie Technologie (IT) zich bevindt, waarna ik een uitleg geef over welke invloed dit heeft op IT-beheer. Vervolgens volgt er een uitleg over ITIL die de verschillende processen verduidelijkt, waarna een aantal implementatie aspecten (inclusief praktijk verhalen over hoe en wat er bij bepaalde implementaties is fout gegaan) aan het bod komen. Tenslotte wordt de toegevoegde waarde behandeld gevolgd door mijn conclusie. Eén van de streefdoelen van ITIL is het hebben van een algemene vocabu- 3

5 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 4 laire. Omdat binnen de IT wereld Engels de voertaal is zal ik in dit artikel ook de engelstalige benamingen van processen en aanverwante zaken aanhouden. Waar mogelijk probeer ik wel een vertaling te geven. Daarnaast zal ik per proces ook een korte uitleg geven over de basisbegrippen die bij dat proces horen. De cursus MIT is een cursus met een sterk technische achtergrond. In mijn eindwerk probeer ik echter afstand te nemen van de techniek en het vraagstuk vanuit beheersstandpunt te bekijken.

6 Hoofdstuk 2 IT beheer Er zijn verschillende soorten IT-beheer, sommige zijn van toepassing op het aanpassen van een applicatie, andere hebben betrekking op de technische infrastructuur en weer andere op het gebruik van ICT-voorzieningen. In dit hoofdstuk wordt er een korte uitleg gegeven over de recente gebeurtenissen en hun weerslag op het gebied van IT-beheer. 2.1 Ontwikkeling in de IT Er is veel gebeurd in de wereld van Informatie Technologie. Informatica was één van de drijvende krachten achter een groeiende economie, overal werden nieuwe informatica projecten gestart en mensen werden omgeschoold om het tekort aan informatici aan te vullen. Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar dit kon niet lang goed gaan. Op dit moment wordt er met argusogen naar de informatica gekeken, nieuwe projecten blijven uit, investeringen zijn bevroren. Eén van de belangrijkste gebeurtenissen die hieraan ten grondslag liggen is het in elkaar zakken van de buiten proporties gegroeide markt (de zogenaamde bubble-burst in maart 2000). Alsmaar toenemende ondoordachte investeringen en overdreven vertrouwen in de informatica zorgde voor een overspannen markt met als gevolg dat deze zo n twee jaar geleden als een kaartenhuis in elkaar is gezakt. Daarnaast hebben de gebeurtenissen rond 11 september de mensen angstig gemaakt en hebben we te maken met een stagnerende economie, wat over het algemeen leidt tot besparingen. Projecten en bijhorende budgetten 5

7 HOOFDSTUK 2. IT BEHEER 6 moeten strenger en beter verantwoord worden (waar men voorheen bijna een budget kon krijgen door uit te leggen dat het om een IT-project ging), projecten met lange doorlooptijd worden minder snel gestart. De problematiek rond de eeuwwisseling (het zogenaamde Y2K probleem) en virussen als het I love you virus toonden de kwetsbaarheid van IT aan en de euforie verdween. Met andere woorden: het vertrouwen in de IT is verdwenen. Er is een duidelijk beleid nodig dat erop gericht is om de kosten terug te dringen en de kwaliteit van het geleverde eindresultaat te verhogen met als doel het vertrouwen van de klant terug te winnen. 2.2 Waar heeft de technologie ons gebracht De vooruitgang van technologie heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijfsprocessen volledig afhankelijk zijn van informatie technologie. Het is voor Information Technologie (IT) departementen belangrijk zich te realiseren dat de kwaliteit, kwantiteit en beschikbaarheid van de geleverde diensten daarom direct deze zelfde metrieken van de business beinvloedt. De klant is niet geïnteresseerd in technische oplossingen, die hem voorgeschoteld worden om een bepaald probleem op te lossen. De klant is alleen geïnteresseerd in de oplossing zelf. (Al ligt IT vaak aan de basis van een probleem, gaan we er hier voor het gemak vanuit dat de IT ervoor dient om problemen op te lossen). In veel bedrijven is er geen gestructureerd klantondersteunings-mechanisme. Vaak is er een helpdesk en 2nd en 3rd line support, maar de structuur is niet aanwezig. De helpdesk wordt gezien als een service waarbij de minder bekwame informatici problemen van de eindgebruikers op moeten lossen. Daarnaast is er vaak weinig communicatie en samenwerking tussen verschillende departementen wat leidt tot incidenten die niet snel genoeg worden opgelost en inconsistentie in de (kwaliteit van) antwoorden (antwoorden worden niet altijd even snel gegeven, of niet op een eenduidige manier opgelost). Veel bedrijven zijn reactief ingesteld en vaak zijn er Goeroe s aanwezig die hun bestaan danken aan het feit dat ze kennis bezitten die niet gedocumenteerd is. De mensen op de Service Desk zijn vaak overwerkt (capaciteit voor ondersteuning is niet beheerd) en is voortdurend bezig met het blussen

8 HOOFDSTUK 2. IT BEHEER 7 van brandjes (ad hoc probleem oplossing) en het herhaaldelijk oplossen van dezelfde problemen terwijl ze beter deze problemen kunnen proberen te elimineren! Kosten die met dergelijke klantondersteuning verbonden zijn, zijn de kosten die gemaakt worden om het probleem elke keer opnieuw op te lossen. Deze kosten kunnen moeilijk ingeschat worden (zogenaamde hidden costs ) maar kunnen echter flinke proporties aannemen en direct de business beïnvloeden. Dit kan leiden tot onvermogen om te reageren op veranderingen in de business. Kosten en benodigde personeelsbezetting zijn vaak niet duidelijk en er is geen management informatie bechikbaar. Volgens Gartner [Gar] is 80% van alle problemen gerelateerd aan het steeds opnieuw oplossen van dezelfde problemen (i.e. geen Change management) en volgens de META group (in 2000) is 30% van een operationeel budget in een willekeurig bedrijf verspild. Hiervoor is onder andere het gebrek aan proces educatie, automatisering en/of foutief management de oorzaak. 2.3 Uitdagingen voor een IT organisatie Veel bedrijven hebben een té grote focus gehad op techniek. Men heeft vaak geen weet van de echte vereisten van de klant en proberen hier hun eigen ideëen mee in te brengen terwijl ze uit het oog verliezen dat klanten geen IT producten willen, maar diensten. IT moet business vereisten omzetten in oplossingen. Zelfs al zijn de juiste vereisten zijn opgesteld, dan zijn klanten vaak nog niet tevreden over het product dat ontvangen is. Ze willen een consistent product en de prijs die ze ervoor moeten betalen moet redelijk zijn. De klant wil weten wat ze krijgt, wanneer ze dit krijgt en de manier waarop en wat ze moet doen in geval van problemen. IT wordt steeds complexer. Kortom: er is een schreeuwende behoefte ontstaan aan structuur. IT moet gezien worden als een (belangrijk) onderdeel van de productieketen en niet als een duur en onbetrouwbaar hulpmiddel. ITIL is één van de instrumenten om IT organisaties te ondersteunen bij het vormgeven en inrichten van een beheerorganisatie.

9 HOOFDSTUK 2. IT BEHEER Informatie Technologie Service Management Service Management (IT dienstenlevering) is de levering van diensten met een focus op de klant door gebruik te maken van een proces-georiënteerde benadering. Een proces is een aaneengesloten keten van acties, activiteiten, wijzigingen etc. uitgevoerd door personen met de intentie om een doel te bereiken. Het is belangrijk om te beseffenn dat in de levenscyclus van een product, het product zich voor 80 % van de tijd in de exploitatie (maintenance) fase bevindt! Waarom Service Management implementeren? Op het moment dat IT departementen zich realiseren dat er een dienst geboden moet worden en technologie niet langer de nadruk heeft, is er veel in te halen. ITIL is een benadering in de zin van deze nieuwe visie. Hier moet men direct ook oppassen. ITIL moet niet worden toegepast omdat het een modewoord is. Als men niet weet wat men doet of waarom men het doet, zal men zeer waarschijnlijk niet slagen. De wens om toegevoegde waarde en waar voor je geld aan de klant te leveren zou hiervoor de drijfveer moeten zijn. ITIL kent korte termijn voordelen, de meeste voordelen zijn echter op de lange termijn zichtbaar. Hieronder volgt een korte opsomming van deze voordelen: 1. Verbeteren van Quality of Service. 2. Betere focus op IT Service Continuity en meer vertrouwen in hun flexibiliteit. 3. Duidelijker beeld van de mogelijkheden die IT kan leveren. 4. Betere informatie over huidige services 5. Meer gemotiveerd personeel; verbeterde baanwaardering door kennis van eigen kunnen, kennis van eigen zaken en beter verwachtingsmanagement.

10 HOOFDSTUK 2. IT BEHEER 9 6. Verbeterde klanttevredenheid doordat dienstverleners weten wat er van ze verwacht wordt en dit ook leveren. 7. Operationale kosten worden gedrukt omdat er minder energie wordt gestoken om de klanten diensten en/of producten aan te bieden die de klant eigenlijk niet wil. 8. Klanttevredenheid leidt tot hogere winstmarges (repeat business) omdat de klanten blijven. Het is veel makkelijker om aan een bestaande klant te verkopen dan een nieuwe klant te winnen. 9. Verbeterde doorlooptijd van veranderingen en een hogere succesratio. 10. Constante verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten zal leiden tot een betere reputatie van de IT afdeling wat op zijn beurt weer nieuwe klanten aantrekt en bestaande klanten zal verleiden om meer te kopen. 11. De IT afdeling zal effectiever zijn in het ondersteunen van de behoeften van de business en zal sneller en beter kunnen reageren op veranderingen in de richting van de business. 2.5 IT Beheer Er zijn verschillende IT beheersmodellen, één hiervan is het drievoudig model dat volgens dhr. van Looijen en dhr. Thiadens is opgedeeld in de volgende domeinen: Applicatie beheer: Onder applicatie beheer verstaan we [Mei02] [ehs00] Het management van beheer en onderhoud van applicaties op een verantwoorde manier voor de levensduur van de bedrijfsprocessen. Het applicatie beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de applicatieprogrammatuur en de gegevensverzamelingen. Het is dus de partij die de functionaliteit en werking van het informatiesysteem (de applicatie) onderhoudt en waarborgt. Functioneel beheer: Het functioneel beheer is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het instandhouden van de functionaliteit van een ICT voorziening, waarbij deze optimaal aan moet blijven sluiten op het bedrijfsproces. Het functioneel beheer fungeert over het algemeen als eigenaar van het informatie systeem en als opdrachtgever voor technisch en applicatie beheer.

11 HOOFDSTUK 2. IT BEHEER 10 Functioneel beheer is de term, die gehanteerd wordt voor de activiteiten van de systeemeigenaar en onderliggende personen. Het zijn de mensen, die vanuit bedrijfsinvalshoek aangeven, wat het systeem zou moeten doen, die de eindgebruikers ondersteunen, ervoor zorgen dat de informatievoorziening de organisatie maximaal ondersteunt. Technisch beheer: Technische beheer is verantwoordelijk voor de beschikbaarstelling en instandhouding van de infrastructuur waarop (onder meer) applicaties draaien. Technisch beheer zorgt ervoor dat deze faciliteiten gebruikt kunnen worden. Hieronder valt de zorg voor de totale technische infrastructuur, de systeemprogrammatuur, de ontwikkelhulpmiddelen etc. Het wordt vaak uitgevoerd door een rekencentrum in combinatie met een netwerkorganisatie gespecialiseerd in netwerken. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) en Infrastructure Process Workflow (IPW) leggen nadruk op technisch beheer. Application Service Library (ASL) voor applicatie beheer, deze termen zullen verderop worden uitgelegd. Men kan ook stellen dat bedrijven (en veel departementen) op drie niveau s werken Strategisch: Dit is het niveau waarop beslissingen worden genomen, richtlijnen worden uitgezet, regels worden gecreëerd en financiële niveaus worden gezet. Tactisch: Dit is meestal het volgende niveau en hier worden de beslissingen geïmplementeerd, richtlijnen worden realiteit en de regels worden

12 HOOFDSTUK 2. IT BEHEER 11 uitgevoerd. Operationeel: Dit is het basisniveau waar de beslissingen, die geïmplementeerd zijn binnen de opgestelde richtlijnen, actief worden en dit binnen de financiële beperkingen. Een kwaliteitsbeheerplan geeft de manier aan waarop een bedrijf alle activiteiten die nodig zijn om de tevredenheid van klant, de organisatie en de gebruikers te garanderen. Dit plan omvat onder andere de organisatorische structuren, verantwoordelijkheden, processen en procedures. Als men het over kwaliteit heeft komen al snel maturiteitsprocessen om de hoek kijken. ITIL wordt dan ook vaak niet alleen genoemd maar in één zin met andere processen. Deze processen hebben vaak een overlap met elkaar, soms dekken ze een ander gebied van IT beheer. ASL - Application Service Library ASL biedt een framework voor applicatiebeheer dat gestoeld is op de best practices van deskundigen met jarenlange ervaring. Het model is zodanig ontwikkeld dat het de optimale ICT-ondersteuning van bedrijfsprocessen garandeert. ASL beperkt zich tot het geven van richtlijnen voor het inrichten van processen en laat de inrichting van de beheerorganisatie geheel vrij. Hierdoor is het framework algemeen toepasbaar binnen de ICTdienstverlening, onafhankelijk van de maat van de organisatie. CMM - Capacity Maturity Model Het Capacity Maturity Model is ontwikkeld door de Software Engineering Institute (SEI) en biedt vijf volwassenheidsniveaus. Elk van deze niveaus is gekoppeld aan een aantal key-process areas. De elementen die geassocieerd zijn met een bepaald niveau zijn expliciet gedefinieerd. CMM is organisatie geörienteerd. In de realiteit ziet men dat ITIL en CMM vaak parallel geïmplementeerd worden. MOF - Microsoft Operations Framework Volgens Microsoft is de IT Infrastructure Library (ITIL) de meest toonaangevende publieke bron van kennis op basis van best practices. Daarom heeft zij voor ITIL gekozen als basis voor Microsoft Operations Framework (MOF). Eén van de minder ontwikkelde gebieden in de twee hoofdpublicaties op ITIL gebied (Service Support en Service Delivery) is de benadering van het Operations Mangement van IT-omgevingen. MOF breidt de ITILstandaarden uit met richtlijnen voor de operations van IT-producten en -technologieën, in het bijzonder die van Microsoft.

13 HOOFDSTUK 2. IT BEHEER 12 Microsoft draagt hiermee nu bij aan ITIL en heeft geholpen bij het schrijven van 2 van de nieuwste boeken ( Planning to Implement Service Management en Applications Management ). Samen met de focus op operations management, maakt dit MOF tot een waardevolle uitbreiding van IT Service Management, waarvan het algemene deel ook voor andere platformen gebruikt kan worden. ISO 9000 ISO 9000 is een serie van standaards ontwikkeld en gepubliceerd door de International Organization for Standardisation (ISO). De ISO 9000 standaard definieert een kwaliteitssysteem en geeft de zekerheid dat: [JvB02] de leverancier maatregelen heeft genomen om de kwaliteit te kunnen leveren die met de klanten wordt afgesproken, de directie het functioneren van het kwaliteitssysteem regelmatig controleert en maatregelen neemt om het systeem te verbeteren als dit nodig is, de procedures bekend en gedocumenteerd zijn, klachten van klanten worden geregistreerd en binnen een redelijke tijd worden afgehandeld. Waar mogelijk leidt dit weer tot verbetering in de dienstverlening. de leverancier de processen voor het tot stand brengen van de dienstverlening beheerst en kan verbeteren. Het behalen van een ISO certificaat geeft geen garantie over de kwaliteit van de dienstverlening zelf, het geeft alleen garantie dat de processen duidelijk beschreven zijn en gevolgd worden! Het invoeren van de ITIL processen kan helpen bij het opzetten van het kwaliteitssysteem om tot uiteindelijke ISO certificatie te komen.

14 Hoofdstuk 3 Information Technology Infrastructure Library Zoals ik in het hoofdstuk IT-beheer al aangehaald heb is er volgens dhr. van Looijen en dhr. Thiadens beheer op drie gebieden nodig: applicatie beheer, technisch beheer en functioneel beheer. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is van toepassing op het technisch beheersaspect. Dit geeft ook meteen duidelijk aan dat het implementeren van ITIL alleen niet voldoende is, er moet aandacht geschonken worden aan de overige beheersdomeinen. 3.1 Wat is ITIL ITIL staat voor Information Technology Infrastructure Library en bestaat uit een collectie boeken die Best Practices op het gebied van Service Management aanbieden. In de praktijk komt dit neer op een reeks gepubliceerde boeken die beschrijven hoe men het beste deze zaken (Service Management) kan uitvoeren. Het is belangrijk te realiseren dat ITIL volgens de schrijvers slechts bestaat uit een raadgeving gebaseerd op Best Practices. Het is geen exacte wetenschap, geen zwart-wit procesdefinitie want geen organisatie is gelijk. ITIL staat in het teken van het effecient en effectief gebruik maken van personen (klanten, gebruikers, management), producten (applicaties, software en hardware) en processen. Het is een raamwerk dat voortdurend verbeterd 13

15 HOOFDSTUK 3. ITIL 14 en aangepast wordt aan de (nieuwe) behoeften van de industrie. ITIL is vanaf het begin opengesteld voor het publiek. Dit betekent dat elke willekeurige organisatie het beschreven raamwerk kan gebruiken. Mede door het feit dat ITIL publiek is, hebben veel bedrijven (van kleine organisaties tot grote multinationals) ITIL geïmplementeerd en is het op het moment de de facto standaard op het gebied van IT diensten verlening. 3.2 Geschiedenis De aanzet voor ITIL werd naar alle waarschijnlijkheid (het kan ook een mythe zijn) gegeven in de tijd van het Falkland conflict (1982) in het Thatcher-tijdperk. De militaire top had de grip op inventaris en tijd die het nodig had om operationeel klaar te staan verloren en gaf hier de IT afdeling de schuld voor. De Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) van de Britse regering is begonnen met het verzamelen van informatie uit verschillende bedrijven over hoe er met Service Management werd omgegaan. Deze informatie werd geanalyseerd en gefiltreerd. Wat overbleef waren de kwesties die voor de CCTA en zijn klanten in de centrale regering van belang waren. In 1989 kwam de CCTA met de eerste elementen van ITIL. Al snel werd ingezien dat het raamwerk algemeen toepasbaar was en heeft de service industrie de standaard omarmt. 3.3 ITIL boeken Het ITIL raamwerk blijft zich aanpassen aan de vraag van de markt. Na gesprekken met Service Management organisaties en gebruikersgroepen is de CCTA met het onderstaand diagram gekomen. Dit diagram illustreert de nieuwe richting: vijf hoofdelementen, waarbij elk element een overlap heeft met alle andere elementen. [CC00, ogco00] De elementen zijn: Business perspective (Business Perspective Set) Managing applications (Managers Set)

16 HOOFDSTUK 3. ITIL 15 Deliver IT services (Service Delivery) Support IT services (Service Support) Manage the infrastructure (Infrastructure Management) Er zijn 7 core boeken over ITIL: Service Support Service Delivery Planning to Implement Service Management Application Management ICT Infrastructure Management Security management (Security Management Set) The Business Perspective (verwacht herfst 2003) 3.4 ITIL elementen Het hart van ITIL bestaat uit IT Service Management (ITSM) en beschrijft vooral het gebied van Service Delivery en Service Support.

17 HOOFDSTUK 3. ITIL 16 Service Delivery concentreert zich op lange termijn planning en op de verbetering van de processen terwijl Service Support zich concentreert op de van dag-tot-dag problematiek en ondersteuning Service Delivery Service Delivery beschrijft de diensten die de business van de klant nodig heeft en wat er nodig is om deze diensten te kunnen leveren. Service Delivery beschrijft de volgende processen: 1. Service Level Management Het doel van het proces Service Level Management (Dienstenniveaubeheer) is het maken van goede afspraken met de klant over IT-dienstverlening en het realiseren van deze afspraken. [JvB02] Deze afspraken worden vaak contractueel vastgelegd in Service Level Agreements (SLAs), Operational Level Agreements (OLAs) en Underpinning Contracts (UCs). Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst waarin door de IT-organisatie en de klant afspraken zijn vastgelegd over de te leveren dienst(en). Een Operational Level Agreement (OLA) is een afspraak met een interne IT-afdeling waarin de afspraken over de verzorging van bepaalde onderdelen van een dienst worden vastgelegd. Een Underpinning Contract (UC) is een contract met een externe leverancier waarin afspraken over de verzorging van bepaalde onderdelen van een dienst worden vastgelegd. Omdat in veel organisaties de IT-dienstverlening door een eigen interne IT-organisatie worden verzorgd zijn SLAs en OLAs in dit geval afspraken en hebben ze geen (juridische) contractuele status. 2. Availability Management Availability Management (Beschikbaarheidsbeheer) is het proces dat de juiste inzet van middelen, methoden en technieken waarborgt ter ondersteuning van een met de opdrachtgever overeengekomen beschikbaarheid van IT-diensten. [JvB02] Sleutelwoorden binnen Availability Management zijn Reliability Een voldoende mate van Reliability (betrouwbaarheid) houdt in dat de dienst gedurende een afgesproken tijd zonder storingen beschikbaar blijft.

18 HOOFDSTUK 3. ITIL 17 Serviceability Serviceability (onderhoudsverplichting) heeft betrekking op contractuele verplichtingen van externe dienstverleners. Maintainability en Recoverability Maintainability (onderhoudbaarheid) en Recoverability (herstelbaarheid) betreft de inspanning die nodig is om een dienst operationeel te houden, of om deze dienst te herstellen als deze uitvalt. 3. Capacity Management Capacity Management (Capaciteitsbeheer) is het proces dat, ter ondersteuning van de afspraken met de opdrachtgever, zorg draagt voor een optimale inzet van IT-middelen. [JvB02] Binnen Capacity Management houdt men rekening met het meten, bewaken en bijstellen van de prestaties van de componenten binnen de infrastructuur (Performance Management) alsook het bepalen van de hardware capaciteit die nodig is om applicaties te ondersteunen (Application Sizing). Daarnaast probeert men verschillende alternatieven tegen elkaar af te wegen door in modellen rekening te houden met verschillende scenario s voor de groei in vraag (Modelling). 4. Financial Management for IT Services Het proces Financial Management (Financieel Beheer) zorgt voor een bedrijfs-economisch verantwoorde exploitatie van de IT-dienstenverlening. [JvB02] Budgeting Budgeting (budgetteren) betreft de activiteit van het voorspellen van de kosten en het beheersen van de uitgaven. Accounting Accounting activiteiten waarin wordt bijgehouden op welke manier de IT-organisatie haar geld uitgeeft. Charging Onder charging (verrekenen) verstaan we de activiteiten die nodig zijn om een klant de diensten die aan hem geleverd zijn in rekening te brengen. 5. IT Service Continuity Management IT Service Continuity Management (Calamiteitenbeheersing) is het proces dat zorg draagt voor afdoende technische, financiële en organisatorische voorzieningen voor het waarborgen van de met de klant overeengekomen continuïteit van de dienstverlening na het optreden van calamiteiten. [JvB02] IT Service Continuity Management staat ook bekent als Contingency Management of Disaster Recovery Management.

19 HOOFDSTUK 3. ITIL Service Support Service Support beschrijft hoe de klant toegang kan krijgen tot de juiste dienstverlening om zijn onderneming te ondersteunen en beschrijft de volgende processen: 1. Service Desk De ServiceDesk is het aanspreekpunt van de IT-organisatie voor de gebruikers. Volgens ITIL is de ServiceDesk een functie en geen proces. Daarnaast is de ServiceDesk zo nauw verbonden met het Incident Management dat men ook om deze reden vaak de ServiceDesk niet als apart proces noemt. Dit is op zich een interessante discussie die echter buiten de scope van dit document valt. Een andere (verouderde) naam voor ServiceDesk is de waarschijnlijk beter bekende naam HelpDesk De belangrijkste taak van een ServiceDesk is het dienen als aanspreekpunt voor klanten (Single Point Of Contact - SPOC), ondersteunen van applicaties en beheertaken zoals PC-installaties, beheer van printers etc. 2. Incident Management Het Incident Management (Incidentenbeheer) omschrijft het proces van de afhandeling van incidenten en heeft als primaire taak het zo snel mogelijk herstellen van het overeengekomen serviceniveau. Het is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens over incidenten in de dienstverlening. [JvB02] Een incident is elke gebeurtenis die niet tot de standaardoperatie van een service hoort en die een interrupte of een vermindering van de kwaliteit van de service kan veroorzaken. Zodra er sprake is van structurele fouten spreekt men over problemen (het incident wordt hierbij geen probleem, er wordt een probleem gedefiniëerd naast het bestaande incident!), die worden afgehandeld binnen Problem Management. 3. Problem Management Het Problem Management (Probleembeheer) streeft ernaar de storingsgraad te minimaliseren (het aantal incidenten te verminderen), door te zoeken naar de oorzaak van incidenten die wijzen op structurele fouten of incidenten met een hoge impact. [JvB02] Een probleem omschrijft een ongewenste situatie die wordt afgeleid uit infrastructuurgegevens, bijvoorbeeld uit een serie incidenten

20 HOOFDSTUK 3. ITIL 19 met gelijke kenmerken, of uit een enkel doch zeer belangrijk incident. Problemen hebben een ongekende oorzaak. Is de oorzaak bekent, dan spreekt men over Known Errors wat een situatie beschrijft waarvan de oorzaak en het betrokken Configuration Item (CI) met succes zijn vastgesteld. Problem management ondersteunt incident management doordat er workarounds worden voorgeschoteld die het incident management kunnen helpen om incidenten op te lossen. 4. Change Management Change Management (Wijzigingsbeheer) zorgt voor het gecontroleerd doorvoeren van wijzigingen in de IT-infrastructuur en streeft ernaar bij dergelijke wijzigingen geen nieuwe fouten en storingen te veroorzaken. [JvB02] Wijzigingen worden aangevraagd door gebruik te maken van zogenaamde Request for Change (RfC). De Change Advisory Board (CAB) is een groep personen (zoals de Change Manager, de Service Level Manager, lijnmanagers etc) die op bepaalde momenten bijeenkomen om veranderingen (changes) te overlopen. Hierbij gaat het meestal om veranderingen die een grote impact kunnen hebben op de aangeboden diensten. 5. Configuration Management Configuration Management (Configuratiebeheer) is verantwoordelijk voor het onder controle brengen en houden van de veranderende ITinfrastructuur (standaardisatie en statusbewaking), het identificeren van de configuration-items (CIs) (inventarisatie, onderlinge relaties, verificatie en registratie), het verzamelen en beheren van documentatie over de IT-infrastructuur en het verschaffen van informatie over de ITinfrastructuur aan alle overige processen. [JvB02] Elk productiemiddel waarvan het bestaan en de versie wordt geregistreerd is een CI. Het kan hierbij gaan om software, hardware en kan zelfs zo ver gaan als het registreren van procedures en documentatie. De administratie van de CIs worden bijgehouden in een centrale database met de naam Configuration Management Database (CMDB). 6. Release Management Het release management zorgt ervoor dat alleen geteste en juiste versies van geautoriseerde programmatuur en apparatuur beschikbaar worden gesteld. Release management sluit nauw aan bij de activiteiten van Configuration Management en Change Management.