Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken"

Transcriptie

1 Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

2 Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet geplande stilstand op de productielijn directe en indirecte kosten die de productiviteit en rentabiliteit ernstig beïnvloeden. Wij bieden richtlijnen voor het berekenen en beheren van deze kosten in de Videojet White Paper, Printerbeschikbaarheid: Het verhogen van de OEE en uptime op verpakkingslijnen. Hier gaan we dieper in op processen die de hoofdoorzaken van niet geplande stilstand achterhalen en hoe er maatrgelen kunnen worden genomen die de Overall Equipment Effectiveness (OEE) en rentabiliteit van uw bedrijf verbeteren. Om niet geplande stilstand zo kort mogelijk te houden, moeten bedrijven vier essentiële stappen uitvoeren: Zodanig ontwerpen en configureren van de lijn om deze aan kwaliteits- en outputeisen te laten voldoen De juiste apparatuur voor de toepassing kiezen De apparatuur tijdens de levensduur goed onderhouden Goede maatregelen en processen opstellen om de werking van de apparatuur continu te verbeteren Hoewel de eerste drie stappen op OEE-eisen lijken, is het niet ongebruikelijk dat fabrikanten en producenten haastige of kortetermijnbeslissingen voor wat betreft de keuze van apparatuur en onderhoud in een poging tijd en kosten te besparen. Maar al te vaak is het resultaat daarvan dat ze op de lange termijn een hogere prijs betalen door niet geplande stilstand. Zelfs als de eerste drie stappen goed en consistent worden uitgevoerd zal vrijwel elke fabrikant met enige niet geplande stilstand te maken krijgen, ongeacht de apparatuur. Dan komt het op stap 4 aan. Om de OEE te maximaliseren dient u duidelijk geformuleerde maatregelen en processen in werking te stellen om continu de prestaties van uw apparatuur en de werking ervan te verbeteren. Hoewel we dit de vierde stap noemen, is het meer een immer voortdurende reis. Die reis is de kern van deze White Paper. Om het pad van continue verbetering in kaart te brengen, heeft u richtpunten nodig om u te helpen zien waar u vandaag staat ten opzichte van waar u heen wilt, en om uw voortgang bij te houden. Dit betekent dat u een manier nodig heeft om snel de bron van bestaande en potentiële problemen te bepalen, analytische hulpmiddelen om de hoofdoorzaken van de problemen te ontdekken en de mogelijkheid om duurzame tegenmaatregelen te formuleren en implementeren. Bij Lean Manufacturing worden vaak hulpmiddelen voor maatregelen tegen hoofdoorzaken gebruikt om te helpen bij het ontdekken en analyseren, en om inzicht te verschaffen voor de ontwikkeling van een effectieve en permanente oplossing. Deze benadering wordt soms de Problem Solving-methode (PS-methode) genoemd. Videojet heeft aanzienlijk geïnvesteerd in het verfijnen van de PS-methode als een belangrijk middel om onze teams door een voortdurende cyclus van verandering en verbetering te sturen. Als een essentieel onderdeel van die cyclus, heeft onze op kaizen gebaseerde benadering van PS goed gewerkt en we willen graag belangrijke kenmerken van de methode delen om u te helpen concentreren op uw probleemplossing en deze te versnellen. Na een overzicht van Videojets PS-methode geven we u een voorbeeld van hoe deze kan worden gebruikt om een hoofdoorzaakanalyse uit te voeren en duurzame tegenmaatregelen te implementeren om niet geplande stilstand van een inkjetprinter aan te pakken. Probleemoplossing: De basis Goede probleemoplossing is een zich herhalende inspanning die sterk leiderschap, een goede samenwerking en onophoudelijke opvolging vereist. Als het eenvoudig was, zou het u niet zoveel tijd en moeite kosten om de hoofdoorzaken en oplossingen te weten. Dan zou u gewoon het probleem oplossen. Het acroniem DIVE (Define, Investigate, Verify and Ensure) vat de belangrijkste proceselementen samen. Bestede tijd 70% 30% Bepaal het probleem Stel de probleemformulering op Bepaal of het gat is voortgekomen uit een ontstaan of een gemaakt probleem Bepaal de redenen om het probleem op te lossen Onderzoek de aanleiding van de hoofdoorzaak Ga naar de bron van het probleem en richt u op 3 oorzaken Pas het '5x waarom' principe toe Ga naar de bron van het probleem om bewijzen en feiten te achterhalen Controleer en implementeer Test gekozen tegenmaatregel en valideer effectiviteit Implementeer en verifieer het dichten van het 'gat' Garandeer duurzaamheid Richt u op de essentiële tegenmaatregelen Bepaal eigenaar en bijkomende middelen Ga naar de bron van het probleem om resultaten te meten Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken 2

3 Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Het probleem definiëren De vier essentiële elementen Het hele proces is afhankelijk van bij voorbaat kritisch nadenken over het juist definiëren van het probleem. Het is makkelijk om het echte probleem te verwarren met de symptomen en de vermeende oorzaken van het probleem. Dit kan leiden tot het aanpakken van de symptomen maar niet de oorzaak of het verkeerd definiëren van de oorzaak en dus het implementeren van ineffectieve tegenmaatregelen. Als u verkeerd begint, haalt u nooit uw einddoel - een duurzame oplossing voor uw precieze probleem. Iedere nuttige probleemdefinitie bevat deze elementen. U moet ze alle vier controleren en specificeren: Bovendien kunnen uw positie in de organisatie en uw eerdere ervaringen met probleemoplossing invloed hebben op uw interpretatie van het huidige probleem. Een psycholoog zou dit 'confirmation bias' noemen - de neiging van mensen om te zien wat ze verwachten te zien. In de PS-methode wordt dit het 'Point Of Recognition' genoemd. Bijvoorbeeld: een werknemer op de fabrieksvloer die een probleem aan de basis onderzoekt zou het probleem met de oorzaken kunnen vermengen, terwijl een bedrijfsleider hetzelfde probleem in termen van de symptomen zou kunnen definiëren. Het kan helpen om te denken in termen van de bouw van een boom, met de wortels als mogelijke oorzaken en de takken als symptomen. De stam verbindt oorzaken met symptomen vertegenwoordigt het ware probleem. Symptomen: Het resultaat of de uitkomst van het probleem (voor de hand liggend) Zweten Doel/norm = waar u wilt zijn De gewenste situatie. Actueel = waar u nu bent. Gat = het verschil tussen het doel en de actuele situatie. Trend = Het patroon of de omvang van het probleem. Hoe ernstig is het? Hoe lang doet het zich voor? Heeft het een plaatselijke of wereldwijde omvang? Verkeerde paden Probeer bij het definiëren van het probleem deze misstappen te vermijden: De probleemformulering omvat meer dan een probleem. De probleemformulering wijst een oorzaak aan. De probleemformulering wijst een schuldige aan. De probleemformulering biedt een oplossing. De diagram is opgesteld in maateenheden die geen betrekking hebben tot de probleemformulering. In de probleemformulering ontbreekt een van de vier essentiële elementen: doel/ norm, actueel, gat, trend. Middelen zijn niet goed ingezet en werken niet aan het juiste probleem. Er ontbreekt motivering van het probleem. Tekenen van succes U heeft het probleem goed gedefinieerd wanneer u kunt zeggen: De probleemformulering is duidelijk en goed uitvoerbaar. Het probleem: Het gat tussen de realiteit en het doel of de norm Koorts Het team heeft consensus bereikt over de probleemformulering. Het team heeft overeenstemming bereikt over de redenen waarom het probleem en de oplossing belangrijk zijn. Het probleem bevindt zich in uw verantwoordelijkheidsgebied, zodat het team het kan oplossen. Oorzaken: De onderliggende oorzaken een systeem onder het oppervlak dat de bron van het probleem is (niet voor de hand liggend) Virus Effectieve probleemoplossing moet zich richten op het enige echte probleem. Er kunnen meerdere oorzaken en symptomen zijn en meerdere mensen die zich concentreren op elk daarvan, maar pas als u het enige echte probleem heeft vastgesteld kunt u het gaan oplossen. In de woorden van uitvinder Charles Kettering: 'Een goed geformuleerd probleem is al voor de helft opgelost.' Onderzoek om de precieze oorzaak te vinden Aan het begin lijken problemen grote obstakels met onduidelijke grenzen te zijn. Als u het aandachtsgebied niet weet te verkleinen, zal uw team zonder duidelijk doel en richting blijven dwalen. Een goed uitgevoerde analyse concentreert zich alleen op het voorliggende probleem - en niet op de effecten of vermeende oorzaken - en voert van punt tot punt langs een duidelijk uitgezet, logisch pad. Dit pad loopt van het Point of Recognition (POR) naar het Point of Occurrence (POO) en het Point of Cause (POC) tot uiteindelijk de precieze oorzaken. Zodra u het probleem heeft bepaald en duidelijk gedefinieerd, kunt u het oorzakelijk verband analyseren. In de meeste gevallen zullen de oorzaken in allerlei richtingen lijken te lopen, net als de wortels van een boom. In een natuurlijke poging grondig te zijn, zullen de meeste mensen proberen alle of veel van de wortels te volgen. Dat kan echter contraproductief zijn. Het is beter de wortels met de minste impact op Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken 3

4 Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen het probleem te negeren en degene die niet door beschikbare gegevens worden ondersteund, af te kappen. Selectief snoeien maakt uw analayse efficiënter en effectiever. Onthoud het volgende: Een probleem kan meer dan één oorzaak hebben. Een oorzaak kan aan meerdere problemen bijdragen. Als de hoofdoorzaak niet wordt aangepakt, zal het probleem terugkomen. Voorkomen is beter dan genezen! Concentreer voor een efficiënt onderzoek uw inspanningen tot een paar goed gedefinieerde gebieden. Een stappenplan, zoals de Pareto-methode, kan hierbij helpen (zie hiernaast voor details). Een gerichte en methodische aanpak helpt u: Uw onderzoek te richten op waar de hoofdoorzaken liggen. De belangrijkste oorzaken te bepalen die kunnen worden aangepakt. Hypothesen forumuleren die objectief kunnen worden getest. Individuele oorzaken in verband te brengen met hun impacten en hun ernst. De oorzaken vast te stellen die in zo kort mogelijke tijd kunnen worden hersteld voor de meeste winst in meer uptime en met meer prestaties. Zodra u de nuttigste gebieden voor verder onderzoek heeft bepaald, kunt u dieper duiken in de voor het gat tussen de door u gewenste prestaties en en de daadwerkelijke prestaties verantwoordelijke hoofdoorzaken. Onze methode om snel tot de bron van een probleem door te dringen is de '5x waarom'-techniek, die Toyota in de jaren 1970 hielp haar productiesystemen om te vormen. Deze methode bestaat gewoon uit het vragen van 'waarom'? (of gerelateerde vragen - wat, waar, wanneer, wie, hoe?) ten minste vijf keer en elke keer dieper in te gaan op het probleem met de hoofdoorzaak. Bijvoorbeeld: Probleem: Fabr. eenh./uur doelstelling: 100/uur vs daadwerkelijk: 50/uur, dalende trend We kunnen niet genoeg onderdelen per uur maken De Pareto-methode: Een kort overzicht Bedrijven gebruiken vaak de Pareto-methode om de hoofdoorzaken van allerlei soorten problemen te achterhalen en deze methode is dan ook geschikt voor het oplossen van problemen met ongeplande stilstand in productie- en verpakkingsomgevingen. De Paretomethode, ook wel de regel genoemd, stelt dat 80% van de gevolgen van een probleem voortkomen uit slechts 20% van de oorzaken. Op basis van dit principe levert de Pareto-methode een eenvoudige techniek om de ernst van een probleem te kwantificeren en de belangrijkste aan te pakken oorzaken te identificeren. Met behulp van de Pareto-methode worden de oorzakelijke effecten in een staafdiagram weergegeven: Deel van totaal (%) 100% 75% 50% 25% 0% Oorzaak A Niveau 1 - Onderzoeksgebieden Oorzaak B Oorzaak C Oorzaak D Oorzaak E Beschrijving Oorzaak In dit diagram toont de lengte van elke staaf de bijdrage ervan aan elke oorzaak van het probleem, en de lijn geeft de operationele verbeteringen aan die kunnen worden bereikt door het aanpakken van elke oorzaak. Oorzaak A en oorzaak B hebben duidelijk de grootste impact en door die beide als eerste weg te nemen, bereikt men het grootste potentieel voor verbetering. Analyse van de belangrijkste oorzaken onthult vaak dieper gelegen oorzakelijke verbanden en bij nader onderzoek kunnen deze ook worden gerangschikt op basis van hun relatieve bijdrage aan het probleem: We verliezen productiemogelijkheden Niveau 2 - Onderzoeksgebieden Tijdverlies Langere cyclusduur Het laden van de machine duurt te lang Deel van totaal (%) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Operator moet anderhalve meter lopen voor materiaal 0% Sub-oorzaak 1 Sub-oorzaak 2 Sub-oorzaak 1 Sub-oorzaak 2 Oorzaak A Beschrijving Oorzaak Oorzaak B Om te controleren of de analyse goed is, moet u een tegenmaatregel voor de hoofdoorzaak voor kunnen stellen en het woord 'daarom' gebruiken om te controleren of de tegenmaatregel elke oorzaak in de keten aanpakt. In dit voorbeeld kan het materiaal dichter bij de operator worden geplaatst (de tegenmaatregel), zodat hij minder hoeft te lopen. Daarom kan de machine sneller worden geladen. En daarom wordt de cyclustijd kleiner. Daarom is meer tijd beschikbaar. Enzovoorts. Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken 4

5 Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Onthoud dat de '5x waarom'-techniek in meerdere ketens kan uiteenvallen als een bepaalde 'waarom?' meerdere antwoorden heeft. Dit is het moment om de Paretomethode toe te passen en te bepalen welk pad de meeste invloed heeft in op het veroorzaken van het prestatiegat. Bij de keuze tussen twee vormen van aanpak, is het beter u eerst op die oorzaken te richten die voor 80% invloed hebben, en daarna pas de kleinere oorzaken. Het controleren en implementeren van tegenmaatregelen Als u de hoofdoorzaak heeft gevonden, wordt de probleemoplossing een stuk simpeler. Nu heeft u de informatie om tegenmaatregelen voor te stellen, controleren en implementeren. De maatregelen kunnen tijdelijk van aard zijn, om snel weer op koers te liggen, en/of permanent met het oog op duurzame verbeteringen. Vaak doen bedrijven beide, het implementeren van tijdelijke maatregelen om het probleem op de korte termijn aan te pakken terwijl wordt gewerkt aan een permanente tegenmaatregel die een duurzame oplossing voor de lange termijn biedt. Bij een duidelijk inzicht in het probleem, de hoofdoorzaken en hun effecten, zou het team moeten beginnen met het bedenken van potentiële tegenmaatregelen om vervolgens de benaderingen te bepalen die het effectiefst zouden kunnen zijn. Richt u op twee of drie potentiële maatregelen gebaseerd op: Eenvoudige implementatie. Impact op het bedrijf. Kosten. Controlegebied. Het evalueren van de gekozen tegenmaatregel zou moeten gebeuren door observationeel testen. Voer de evaluatie uit op een beperkte testcase in plaats van als onderdeel van een volledige implementatie. Als u geen snelle resultaten krijgt, heeft u een follow-up plan nodig met aanbevelingen - of een grotere roll-out van de oplossing bij wel snel resultaat. Hoe dan ook, observationele testmethoden bieden u de kans het verband te begrijpen en kwantificeren tussen de gevalideerde hoofdoorzaak en de gekozen tegenmaatregel - en de potentiële mislukkingspunten te bepalen en aanpakken - zonder dat de hele organisatie gevaar loopt. Als meetbare verbeteringen niet snel kunnen worden vastgesteld, moet worden gekeken of de tegenmaatregel goed is geïmplementeerd. Zo ja, en u ziet nog steeds geen verbeteringen, moet u misschien een andere tegenmaatregel kiezen. Zodra u zeker weet dat de gekozen tegenmaatregel effectief is, kunt u hem implementeren in de productieomgeving. Maar daarmee is het proces niet ten einde. De effectiviteit van de tegenmaatregel moet blijvend worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het probleem niet terugkeert en moeten extra kansen voor verbeteringen blijvend worden geïdentificeerd. Hoe vermijd je de valkuil van '5x waarom'? Bedenk dat de '5x waarom'-techniek niet is bedoeld om schuldigen aan te wijzen. Bij het behandelen van procesgeoriënteerde vragen, zou elke 'waarom?' moeten zijn gericht op het blootleggen van een gebrek aan proces, een inefficiënt proces en/of een niet slagen in het uitvoeren van een proces. Bedenk bovendien dat de '5x waarom'-techniek slechts een methode is, bestemd voor een snelle analyse van betrekkelijk eenvoudige problemen. Complexere problemen kunnen voor deze benadering ongeschikt zijn. Als het antwoord niet snel duidelijk wordt, moet u zich misschien richten tot geavanceerdere probleemoplossingstechnieken. Duurzaamheid garanderen Zonder een duurzaamheidsplan gaat het mis. Richt u met behulp van de Paretomethode op de maatregelen die de grootste kans op mislukking hebben - die dus de 20% van de oorzaken aanpakken die bijdragen aan 80% van het probleem. Deze maatregelen zouden dagelijks of wekelijks moeten worden geëvalueerd, en minder belangrijke maatregelen minder vaak. Iedere duurzaamheidsactivieit moet een eigenaar hebben, een formeel proces voor gegevensmeting en -rapportage, en toegewezen middelen voor tijdige evaluatie en verbetering. Het is de taak van de eigenaar om ervoor te zorgen dat tegenmaatregelen blijvend worden toegepast en hun effectiviteit te controleren. Als het veranderen van werknemergedrag tot de tegenmatregel behoort, is het vooral belangrijk om weerstand te beheersen en toe te zien op naleving. Handige tactieken zijn: De noodzaak tot verbetering verdedigen en bereid zijn lastige gesprekken aan te gaan. Bepalen waar u of anderen vastzitten. Geconcentreerd blijven op het doel. Zoeken naar tekenen van weerstand. Het voor mensen met weerstand veilig maken om deel te nemen aan een open, eerlijke dialoog. Werken aan consensus. Mensen helpen om vanuit consensus in actie te komen. Succes belonen. Vragen om feedback van het team, interne aandeelhouders en klanten om verdere wegen tot verbetering te ontdekken. De sleutel tot dit alles is - van technische ingrepen tot het aantrekken van werknemers - waardevolle informatie waarmee men het probleem en zijn hoofdoorzaken kan aanpakken. Op basis van zulke informatie kunt u effectieve tegenmaatregelen ontwikkelen en afregelen, de noodzakelijke veranderingen in de organisatie overbrengen en resultaten objectief meten. Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken 5

6 Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en middelen kiezen Op te volgen informatie: De Videojet-benadering Gegevens over apparatuurbeschikbaarheid en oorzaken van niet geplande stilstand kunnen van veel bronnen afkomstig zijn. Het evalueren van de betekenis ervan en ze in verband brengen met andere beschikbare gegevens als basis voor actie, kan lastig zijn. Bij Videojet denken we dat industriële apparatuurleveranciers veel meer kunnen - en zouden moeten - doen om een snelle en effectieve hoofdoorzaakanalyse voor fabrikanten en producten te ondersteunen. Naast basisgegevens te verschaffen over het functioneren en de prestaties over de apparatuur, is er technologie beschikbaar om gebruikersgegevens te zien in hun volledige context om tot betere besluiten te kunnen komen. Met andere woorden, de machine zelf zou basisgegevens moeten omzetten in op te volgen informatie. Videojet zet deze mogelijkheid op met innovatieve middelen die zijn geïntegreerd in onze continuous inkjetprinters. We denken dat deze middelen een uitstekend model voor de gegevensanalyse bieden die apparatuurfabrikanten in hun producten zouden moeten inbouwen en dat kopers in hun nieuwe appartuur zouden moeten willen. De nieuwste Videojet continuous inkjetprinters -de nieuwe 1550 en 1650 printers - bevatten veel drilldownmogelijkheden die producten en fabrikanten kunnen helpen duurzame procesverbeteringen door te voeren dankzijd e ontdekking van de echte hoofdoorzaken - of die nu te maken hebben met specifieke printerfuncties, gebruikersfouten of een combinatie daarvan. Een eenvoudig voorbeeld. Stelt u zich een probleem voor dat zich manifesteert als een gat tussen de ware output van een productielijn en het productiedoel. Na een eerste evaluatie met de Pareto-methoden heeft het team twee gebieden aangewezen voor hoofdoorzaakanalyse. Een bijdragende oorzaak is dat de belangrijkste grondstoffen niet altijd beschikbaar zijn als ze nodig zijn. De andere is dat codeerapparatuur niet altijd beschikbaar is. Geen van beide is een hoofdoorzaak. Het team moet verdere analyses uitvoeren om die te achterhalen en oplossen. Hoewel de machines zelf niet kunnen vertellen waarom ze niet beschikbaar zijn, kunnen Videojets continu inkjetprinters specifieke en waardevolle aanwijzingen geven over waarom de printer niet beschikbaar was. En dat gaat zo. Top-level beschikbaarheidsgegevens Videojets continu inkjetprinters leveren beschikbaarheidsgegevens. Om hiervan gebruik te kunnen maken, kunt u ze via de touchscreen interface opvragen: Top-level beschikbaarheidsgegevens worden per periode weergegeven met configureerbare productietijd proxy. Om trends te helpen vaststellen, wordt de printerbeschikbaarheid weergegeven voor verschillende perioden. In dit geval wordt het logboek van het systeem geconfigureerd om de beschikbaarheidspercentages van de laatste 30 dagen, de laatste 90 dagen, de lopende maand en de laatste paar maanden te tonen. Beschikbaarheidspercentages worden ook verdeeld in printerbeschikbaarheid, oftewel of alle printersystemen goed functioneren, en operationele beschikbaarheid, of de printer geen fouten heeft, waaronder operationele fouten, zoals inkt die op is of een printkop die moet worden gereinigd. U kunt uw geplande productietijd het beste reproduceren door operationele beschikbaarheid te configureren om ofwel de tijd dat de stroom is ingeschakeld of de tijd dat de jets aan staan (dat de inkt stroomt en de printer afdrukt of gereed is om af te drukken) te volgen. Terwijl veel beschikbaarheidsrapportagesystemen statistieken vastleggen voor wanneer de appartuur is ingeschakeld en goed functioneert, kan de toevoeging van operationele beschikbaarheidsstatistieken van onschatbare waarde zijn voor bepaling of stilstand is veroorzaakt door een hardwareprobleem of door operatorfouten, en in welke mate het probleem de productiviteit beïnvloedt. Om meer te weten te komen over de oorzaken van stilstand kan men simpelweg een van de getoonde beschikbaarheidscijfers aantikken om details over de specifieke fouten weer te geven. Laten we twee voorbeelden doornemen. Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken 6

7 Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en middelen kiezen Detailweergave voorbeeld 1 Als men de 99% operationele beschikbaarheidscijfers over de laatste 90 dagen selecteert, ziet u dat het systeem twee foutsoorten heeft opgemerkt: driemaal een stroomstoring door te hoge spanning, wat resulteerde in 450 minuten stilstand, en eenmaal een oververhitte mod-driverchip, wat leidde tot 10 minuten stilstand: De informatie over de foutsoort vertelt u dat de stroomstoringen meestal worden veroorzaakt door een vieze printkop en door '3' te selecteren in de frequentie-kolom krijgt u informatie over het tijdstip en de duur van elke gebeurtenis. In dit geval biedt het tijdpstip van elke fout een aanwijzing over het waarom ervan: Bekijk op detailniveau het tijdstip en de duur van elke fout. Terwijl u zich verder kunt verdiepen in de bijzonderheden van elke niet geplande stilstand, toont dit scherm een duidelijk patroon dat kan leiden naar de hoofdoorzaak en oplossing. Het is duidelijk dat de fout regelmatig optreedt, vrijwel elke dertig dagen. De oorzaak van het probleem kan gewoon het niet vaak genoeg verrichten van preventieve reiniging van de printkop zijn. Als dat zo is, kan een effectieve tegenmaatregel bestaan uit het opstellen van een schema voor de reiniging van de printkop elke 25 dagen. Om deze hoofdoorzaakanalyse en de effectiviteit van de voorgestelde tegenmaatregel te bevestigen, dient u de activiteitenlogboeken te controleren en samen te werken met uw lijnpersoneel voor verkrijgen van inzicht in de standaard werkmethoden en mogelijke afwijkingen. Hoofdoorzaken: Te onregelmatig uitgevoerde printkopreinigingen; operators zijn niet goed geschoold. Zoek op detailniveau naar specifieke fouten, hoe vaak ze zijn opgetreden en hoeveel niet geplande stilstand te hebben veroorzaakt. Door de foutsoort te selecteren, komt u meer te weten over de aard van een fout en in de frequentie-kolom ziet u meer over elk optreden van de fout. Het Paretoprincipe suggereert dat u zou moeten beginnen met het onderzoeken van de fout die het vaakst optreedt en de meeste stilstand veroorzaakt. Wat veroorzaakt een stroomstoring en waarom is het zo vaak gebeurd? Tegenmaatregelen: 25-daags schema voor geplande printkopreinigingen. School personeel in preventieve onderhoudsprocedures. Laat teamleiders proactief het personeel controleren om ervoor te zorgen dat alle preventieve onderhoudsactiviteiten goed worden uitgevoerd. Duurzame actie: Laat de afdelingsmanager een wekelijks logboek bijhouden zodat stroomstoringen kunnen worden verminderd en andere stilstand en gerelateerde fouten kunnen worden gecontroleerd. Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken 7

8 Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en middelen kiezen Detailweergave voorbeeld 2 In dezelfde periode was er een foutmelding dat de viscositeit niet gecontroleerd kon worden, die resulteerde in 300 minuten stilstand. Maar aangezien de stroomstoring regelmatig optreedt, kan het weer gebeuren en het Pareto-principe stelt voor het te onderzoeken. Zoek dieper naar verdere aanwijzingen voor de hoofdoorzaak: Door het 98,5% jets aan operationele beschikbaarheidscijfer van mei te selecteren, ontdekt u dat een reeks stroomstoringen leidden tot niet geplande stilstand. Het is dezelfde soort fout als in het vorige scenario, maar met een andere oorzaak. Een verder onderzoek van de operationele beschikbaarheidscijfers toont aan dat de fout zesmaal is opgetreden, met een totaal aan 72 minuten stilstand: Het tijdstip en de duur van de gebeurtenis wijzen op een andere oorzaak dan bij het vorige voorbeeld. Alle EHT/HV stroomstoringen traden op op 5 mei tijdens dezelfde dienst, 12 minuten na elkaar. EHT/HV stroomstoringen zijn vrijwel altijd het resultaat van een vieze printkop. In dit geval maakte de operator de printkop niet schoon, maar probeerde de fout te herstellen door de printer opnieuw op te starten. Bij elke nieuwe start werd er make-upvloeistof aan de inktvoorraad toegevoegd. Verder onderzoek zou aantonen dat de viscositeitsfoutmelding vlak na de reeks opstarten werd getoond, wat suggereert dat de inkt overspoeld raakte met te veel make-upvloeistof. Nu heeft u de informatie om de hoofdoorzaak van beide fouten te bepalen en actie te ondernemen om ze te helpen voorkomen: Onderzoek de fouten die in mei optraden, de frequentie van optreden en de totale stilstand. Hoofdoorzaak: De gebruiker van de derde ploeg wist niet hoe de printkop moest worden gereinigd, maar startte de printer meerdere malen op om de stroomstoring te verhelpen. Hierdoor werd de inkt overspoeld met make-upvloeistof, wat leidde tot de viscositeitsfoutmelding. Tegenmaatregel: School operators over de oorzaak van EHT/HV stroomstoringen en hoe de printkop moet worden gereinigd. Licht het doel van make-upvloeistof toe en waarom te vaak opnieuw opstarten kan leidden tot lange stilstand door te veel make-upvloeistof. Duurzame actie: Controleer het logboek na iedere dienst om te voorkomen dat het probleem weer optreedt. Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken 8

9 Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en middelen kiezen Van probleemoplossing tot voortdurende verbetering Het doel van onze White Paper was om u een leidraad te geven bij het oplossen van problemen met behulp van hoofdoorzaakanalyse, en om een inspiratie te vormen voor de grondige toepassing van probleemoplossingstechnieken om de uptime en productiviteit voortdurend te verbeteren. Dezelfde filosofie van voortdurende verbetering stimuleert onze productontwikkeling, zoals blijkt uit de probleemoplossingen die we in de gebruikersinterface van onze nieuwe 1550 en 1650 continu inkjetprinters hebben ingebouwd. De industrie dient zich te richten op een effectievere probleemoplossing voor een meer betrouwbare uptime. U kunt erop rekenen dat Videojet hierin een leidende rol neemt terwijl we met u samenwerken om u de meeste uptime en beste prestaties te leveren in uw dagelijkse productie. Als een Danaher-bedrijf, maakt Videojet gebruik van het Danaher Business System (DBS), een proces voor voortdurende verbetering. Aangestuurd door Danahers' kernwaarden, leidt de DBS-motor het bedrijf door een voortdurende cyclus van verandering en verbetering: Uitzonderlijke mensen ontwikkelen uitstekende plannen en voeren die uit met hoogstaande middelen om duurzame processen tot stand te brengen, wat leidt tot superieure prestaties. Uitstekende prestaties en hoge verwachtingen trekken uitzonderlijke mensen aan, die de cyclus voortzetten. De begeleiding van alle inspanningen is een simpele filosofie die is geworteld in vier klantgerichte prioriteiten: kwaliteit, levering, kosten en innovatie. Als onderdeel van DBS heeft Videojet met succes middelen ingezet zoals de in deze White Paper beschreven probleemoplossing. We gebruiken DBS om te begeleiden wat we doen, om te meten wat we uitvoeren en om mogelijkheden te creëren om het nog beter te doen - waaronder het verbeteren van het DBS zelf. Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken 9

10 Videojet Technologies B.V. Techniekweg HV Leerdam Telefoon Fax

Analyse van de hoofdoorzaken zorgt voor de juiste probleemoplossing: Kies effectieve processen en middelen

Analyse van de hoofdoorzaken zorgt voor de juiste probleemoplossing: Kies effectieve processen en middelen Whitepaper Analyse van de hoofdoorzaken zorgt voor de juiste probleemoplossing: Kies effectieve processen en middelen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet geplande stilstand op de productielijn

Nadere informatie

Printerbeschikbaarheid: Het verhogen van de OEE en uptime op verpakkingslijnen.

Printerbeschikbaarheid: Het verhogen van de OEE en uptime op verpakkingslijnen. Printerbeschikbaarheid: Het verhogen van de OEE en uptime op verpakkingslijnen. Vooral in een stagnerende economie moeten fabricage- en verpakkinsgbedrijven optimaal gebruik maken van elke seconde productietijd.

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

KAIZEN Institute wereldwijd

KAIZEN Institute wereldwijd KAIZEN Institute wereldwijd Benelux Oprichter Masaaki Imai KAIZEN is K A I Veranderen Z E N om beter te worden. K A I Z E N = CI - Continu Verbeteren Iedereen! Elke dag! Overal!... CI Lean Strategie! Hoe

Nadere informatie

Inzicht in de Total Cost of Ownership van een Print & Apply-labelsysteem Een overzicht van de kosten van een LPA-systeem op lange termijn

Inzicht in de Total Cost of Ownership van een Print & Apply-labelsysteem Een overzicht van de kosten van een LPA-systeem op lange termijn Whitepaper Inzicht in de Total Cost of Ownership van een Print & Apply-labelsysteem Een overzicht van de kosten van een LPA-systeem op lange termijn Het is duidelijk hoeveel het kost om een labelsysteem

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Lean Laboratorium: Intro

Lean Laboratorium: Intro Lean Laboratorium: Intro Goede plaats om te starten met Lean Niet omdat de labo s het meeste Muda zouden genereren Proces gelijkaardig met industriële productieprocessen Duidelijke taken Geconcentreerde

Nadere informatie

Selecteer de juiste codeermethode voor barcodes op dozen, bundels en krimpfolie. Uw hulp bij het printen van de perfecte barcode

Selecteer de juiste codeermethode voor barcodes op dozen, bundels en krimpfolie. Uw hulp bij het printen van de perfecte barcode Whitepaper Selecteer de juiste codeermethode voor barcodes op dozen, bundels en krimpfolie Uw hulp bij het printen van de perfecte barcode De trend dat retailers aan steeds meer eisen en regelgeving moeten

Nadere informatie

R U I MTE VI NDE N BINNE N DE KADE RS Een verslag van de workshops voor schoolleiders

R U I MTE VI NDE N BINNE N DE KADE RS Een verslag van de workshops voor schoolleiders Door Hartger Wassink R U I MTE VI NDE N BINNE N DE KADE RS Een verslag van de workshops voor schoolleiders De rol van de schoolleiders mag niet onderschat worden. Netwerkleren leidt, als het goed is, tot

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. TH-LPI Lean Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

De inhoud in vogelvlucht

De inhoud in vogelvlucht De inhoud in vogelvlucht Inleiding... 1 Deel I: De betrokkenheid van werknemers verhogen via coaching... 9 Hoofdstuk 1: Kom van die bank af en coach!... 11 Hoofdstuk 2: De basis leggen voor het stimuleren

Nadere informatie

25 juni 2014 Masterclass Training within Industry

25 juni 2014 Masterclass Training within Industry 25 juni 2014 Masterclass Training within Industry De oorsprong van Training Within Industry Ontstaan tijdens Tweede Wereldoorlog om snel nieuwe vakmensen te trainen. Destijds op zoek naar duurzame opleidingsprincipes,

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Bloom. Taxonomie van. in de praktijk

Bloom. Taxonomie van. in de praktijk Bloom Taxonomie van in de praktijk De taxonomie van Bloom kan worden toegepast als praktisch hulpmiddel bij het differentiëren in denken en doen. Het helpt je om in je vraagstelling een plaats te geven

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

Werken met OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Werken met OEE (Overall Equipment Effectiveness) Werken met OEE (Overall Equipment Effectiveness) H.S.T. LeanKMO www.leankmo.be Email: info@leanschmitz.be Tel 016 44 84 64 GSM 0475 964098 BTW BE 0865.205.257 Eric Schmitz Inleiding Goed bezig zijn kan

Nadere informatie

Lean Startup. Uittreksel Lean Startup Eric Ries. Marijn Mulders September 2015 V1.0 www.tolobranca.nl

Lean Startup. Uittreksel Lean Startup Eric Ries. Marijn Mulders September 2015 V1.0 www.tolobranca.nl Lean Startup Uittreksel Lean Startup Eric Ries Marijn Mulders September 2015 V1.0 www.tolobranca.nl Inhoudsopgave 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Deel 1 Visie... 3 Hoofdstuk 1 Start... 3 Hoofdstuk 2 Definieer...

Nadere informatie

Weekstart Keek op de Week

Weekstart Keek op de Week Weekstart Keek op de Week Het WAAROM van de Weekstart? Roll up van de afgelopen week zorgt voor focus op hulpvragen die uit de afgelopen week zijn gekomen en geeft de mogelijkheid de opgeloste hulpvragen

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Batching. Een beter begrip van uw batchingsysteem

Batching. Een beter begrip van uw batchingsysteem Een beter begrip van uw batchingsysteem Voor het ontwerp van een standalone batchingsysteem moeten de onderdelen zorgvuldig worden geselecteerd, op basis van de unieke procesvereisten. Batchingsystemen

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Operational Excellence

Operational Excellence Operational Excellence Totaal oplossing voor Operational Excellence biedt inzage in verbeteringspotentieel For more information visit us at www.novotek.com 12/02/2015 Page 2 Agenda Wat is Operational Excellence?

Nadere informatie

Hit the Ground Running INGEZET, WAT NU?

Hit the Ground Running INGEZET, WAT NU? INGEZET, WAT NU? Het is belangrijk te beseffen dat niet iedere opdrachtgever een gedegen inwerkprogramma heeft zoals je bij Calco bent tegengekomen. Dat de laptop klaarstaat op je nieuwe bureau, je stoel

Nadere informatie

Voorwoord. Martin Sykes www.storiesthatmovemountains.com www.facebook.com/storiesthatmovemountains www.overtuigenmetstorytelling.

Voorwoord. Martin Sykes www.storiesthatmovemountains.com www.facebook.com/storiesthatmovemountains www.overtuigenmetstorytelling. Voorwoord Ik was al vijf jaar bezig met het ontwikkelen en toepassen van de ideeën in dit boek voordat ik ze in 2006 voor het eerst in het openbaar presenteerde tijdens de zevende jaarlijkse Europese conferentie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

THE SUCCESS YOU WANT.

THE SUCCESS YOU WANT. CAT CONNECT THE SUCCESS YOU WANT. Het succes dat u wenst. MATERIEELBEHEER PRODUCTIVITEIT VEILIGHEID DUURZAAMHEID MATERIEEL, TECHNOLOGIE EN DIENSTEN COMBINEREN DIE U HELPEN UW SUCCES TE VERGROTEN. Cat Connect

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Continue Procesverbetering Presentatie COPE

Continue Procesverbetering Presentatie COPE Continue Procesverbetering Presentatie COPE ir. Jekele H.Raukema vrijdag 1 november 2013 www.raukema.nl www.leanproductioncontrol.nl Raukema, Van Elk 1 Raukema Bedrijfsprocessen sinds 1994 Uitgevoerde

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

MIJLPALENSPEL. Deze tool is ontwikkeld door Between-us

MIJLPALENSPEL. Deze tool is ontwikkeld door Between-us MIJLPALENSPEL Deze tool maakt onderdeel uit van het project Kompas Duurzaam Goederenvervoer. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in

Nadere informatie

Markeer-, codeer- en systeemoplossingen. Kabel-, bedrading- en buisextrusie

Markeer-, codeer- en systeemoplossingen. Kabel-, bedrading- en buisextrusie Markeer-, codeer- en systeemoplossingen Kabel-, bedrading- en buisextrusie Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productielijnen. Een snelle en betrouwbare codering is nergens zo belangrijk als in

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Dienstrooster optimalisatie scan

Dienstrooster optimalisatie scan Managementsamenvatting Dienstrooster optimalisatie scan Bestrijd deze zes symptomen en behaal snelle winst voor uw bedrijf personeelsplanning Heeft u kansen ontdekt om uw bedrijf te transformeren? Stelt

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management?

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management? Wanneer ga je Agile? Agile Project Management 1 past goed in deze tijd. Het is snel, flexibel en leuk. Je kunt het echter niet altijd en overal gebruiken. Het werk en de organisatie moeten geschikt zijn

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Kwaliteit in Bedrijf oktober 0 Tweede deel van tweeluik over de toenemende rol van kwaliteit DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren investeren organisaties

Nadere informatie

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard versie: 2005 De Investors In People standaard Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen Een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties

Nadere informatie

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten:

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Supply Chain Operations. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met E bestaat uit de verplichte literatuur van

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT Praktische toepassing Programma 09.30-09.45 uur: Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 10.00-12.30 uur: Workshop door Machtelt Dijk en Lucie Kraaijeveld

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

KENNIS DIE ZICH UITBETAALT KNOW HOW. HET NIEUWE PRODUCT LINK LOCATIE ZUIDWEST OLIEPEIL LAAG

KENNIS DIE ZICH UITBETAALT KNOW HOW. HET NIEUWE PRODUCT LINK LOCATIE ZUIDWEST OLIEPEIL LAAG KNOW HOW. LOCATIE ZUIDWEST Met het nieuwe Product Link kan Pon Equipment u nog sneller en uitgebreider ondersteuning bieden aan uw bedrijf. Product Link kan u naadloos in contact brengen met onder meer

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen OPDRACHTGEVER AUTEUR TenneT TenneT VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen 27 maart 2015 te Diemen 380 kv PAGINA 2 van 7 Voorwoord Op

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL

GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL 2 Getinge Online SLIMMER EN EFFICIËNTER WERKEN Over het algemeen wordt de status van reinigings- en desinfectieapparatuur handmatig en ter plaatse

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Videojet-oplossingen voor Codentify

Videojet-oplossingen voor Codentify Systemen voor markeren, coderen en labelen Videojet-oplossingen voor Codentify Digitale belastingverificatie, track & trace en productkeurmerk Het implementeren van Codentify vereist niet alleen geavanceerde

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 Inhoud Gegevens 3 1. Stel een veranderteam samen 4 2. Definieer het probleem, de uitdaging of de kans

Nadere informatie

Seminar Design for LEAN

Seminar Design for LEAN Toyota Early Management Vroegtijdig managen van problemen Seminar Design for LEAN ir. Hein M. Winkelaar M.Sc. Eigenaar PSTAMP & Practical JIPM-Certified TPM/LEAN-expert Agenda Voorstellen Doelstelling

Nadere informatie

Het WAAROM van de Dag Start

Het WAAROM van de Dag Start De Dag Start Het WAAROM van de Dag Start Kort cyclisch (dagelijks) focus houden op en bijdragen aan organisatiedoelen Het afstemmen van de capaciteiten (mens/machine) op te realiseren productie doelstellingen

Nadere informatie

Metal Detection. Betere due diligence. Kritieke controlepunten effectief beheren SAFELINE. Betere due diligence

Metal Detection. Betere due diligence. Kritieke controlepunten effectief beheren SAFELINE. Betere due diligence SAFELINE Metal Detection Metal Detection Betere due diligence Effectieve metaaldetectie Optimale systeemcontrole Veilige werking Maximale productveiligheid Betere due diligence Kritieke controlepunten

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

Web Usability. Byte seminar, 23 november 2007. Door: Gwyneth Ouwehand

Web Usability. Byte seminar, 23 november 2007. Door: Gwyneth Ouwehand Web Usability Byte seminar, 23 november 2007 Door: Gwyneth Ouwehand Introductie Student Informatiekunde Universiteit Utrecht Mensen Organisaties Computers Communicatie Bezig met afstudeerproject over kenniselicitatie

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants Verbeter uw operationele rendement Joris Aalberse BDO Consultants Joris Aalberse Professionele ervaring: Procesoptimalisatie in service en productie Lean Six Sigma Black Belt Ruime ervaring in diverse

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie