Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012"

Transcriptie

1 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Griffie 13 juni 2012

2 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr, J. Bekkering, K.F.J. Bertels, J.H. Borgman, H. Bouius-Feijen, I.G. Emmens, G. Fidom, H.B. Giethoorn, A. van der Haar, E. van Heugten-Steenbergen, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, J.H. Knol, H. Loof, B. Okken, I. Oosting, L. Otten, W. van Regteren, H. Reinders, C. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink en J.P. Wind (griffier). Verder aanwezig: de wethouders T. Eerenstein, A.W. Hiemstra en K. Smid. Met kennisgeving afwezig: J. Bruins Slot, wethouder A. Bargeman en de gemeentesecretaris G.H. de Vries. De voorzitter opent met een moment van stilte. 2. Vaststelling agenda De raad stemt ermee in dat de mondelinge vragen van Van der Haar in het tweede blok besluiten worden gesteld omdat wethouder Bargeman pas later aanwezig kan zijn. De raad stelt verder de agenda conform vast. 3. Mondelinge vragen Behr (SP) stelt vragen over de plannen voor het ziekenhuis Bethesda. Wethouder Smid geeft aan dat het college alert blijft en de positie van Hoogeveen bepleit. Fidom (GroenLinks) stelt vragen over het stoppen van de verkoop van treinkaartjes in het stationsgebouw. Wethouder Eerenstein geeft aan dat hierover overleg is geweest met de NS. Er valt verder niets meer aan te doen 4. Vaststellen besluitenlijst van 24 mei 2012 De voorzitter constateert dat de raad de besluitenlijst zonder hoofdelijke stemming vaststelt, waarbij Steenbergen (Gemeentebelangen) geacht wordt niet in te stemmen met de wijze waarop de toezegging over de visie op Area is verwoord. 5. Schorsing besluitvormend gedeelte

3 PAGINA 3 VAN 7 De voorzitter schorst het besluitvormend gedeelte. Informeren raadzaal I Aanwezig: M. Tuit (voorzitter), M. Bakker-Maat, B.M. Behr, K.F.J. Bertels, J.H. Borgman, H. Bouius- Feijen, I.G. Emmens, G. Fidom, H.B. Giethoorn, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, J.H. Knol, H. Loof, I. Oosting, W. van Regteren, J. Stoefzand, G. Vos, W. Warrink, W. Dekker, J. Giethoorn, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, R. Slomp en A.J. van Dooren (commissiegriffier). Verder aanwezig: wethouder A.W. Hiemstra en de ambtenaren G. Jansen en G. Weerts. De voorzitter opent het informerend gedeelte Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 3. Presentatie MaklukZat De raad laat zich door leerlingen van de Dikkenbergschool informeren over het alcoholmatigingsproject MaklukZat. Ook wordt de anti alcoholpromo op You Tube How Appie became anti bekeken, die door deze leerlingen is gemaakt. 4. Presentatie programma Ondernemen en Werken De raad laat zich informeren over het programma Ondernemen en Werken. 5. Sluiting informerend blok De voorzitter sluit het informerend blok. Informeren commissie kamer I Aanwezig: J. Ballast (voorzitter), J. Alting, J. Bekkering, I.G. Emmens, A. van der Haar, H. Loof, B. Okken, L. Otten, H. Reinders, C. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, M.F. Strolenberg, G. Vos, B. Buskes, P. Koekoek en J.Everaarts (commissiegriffier). Verder aanwezig: Burgemeester K.B. Loohuis, wethouder K. Smid, M. Janssens namens de Antidiscriminatievoorziening en E. de Haan namens de Rekenkamercommissie.

4 PAGINA 4 VAN 7 De voorzitter opent het informerend gedeelte Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 3. Jaarverslag Antidiscriminatievoorziening 2011 De raad laat zich informeren over de Antidiscriminatievoorziening. Wethouder Smid zegt toe dat het college geen voorbeslag zal leggen op een door de raad te nemen besluit over de toekomst van de anti-discriminatievoorziening. Het college komt met een voorstel hierover naar de raad. 4. Burgerjaarverslag De raad laat zich informeren over het Burgerjaarverslag. 5. Jaarverslag 2011 en jaarplan 2012 rekenkamercommissie De raad laat zich informeren over het jaarverslag en het jaarplan van de rekenkamercommissie. 6. Sluiting informerend blok De voorzitter sluit het informerend blok. Informeren raadzaal II Aanwezig: J. Ballast (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, B.M. Behr, J. Bekkering, K.F.J. Bertels, J.H. Borgman, H. Bouius-Feijen, I.G. Emmens, G. Fidom, H.B. Giethoorn, A. van der Haar, E. van Heugten- Steenbergen, G.E.J. Huijgen, J.H. Knol, H. Loof, B. Okken, I. Oosting, L. Otten, W. van Regteren, H. Reinders, C. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, W. Dekker, P. Koekoek en J.P. Wind (griffier). Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, T. Eerenstein, A.W. Hiemstra en K. Smid. De voorzitter opent het informerend gedeelte

5 PAGINA 5 VAN 7 Gemeenteraad Vergadering 7 juni 2012 Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 3. Toelichting Kaderbrief De raad laat zich informeren over de onderdelen zwembad en wielerbaan uit de Kaderbrief. 4. Sluiting informerend blok De voorzitter sluit het informerend blok. Meningvormen raadzaal Aanwezig: J. Stoefzand (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, B.M. Behr, K.F.J. Bertels, J.H. Borgman, H. Bouius-Feijen, I.G. Emmens, G. Fidom, H.B. Giethoorn, A. van der Haar, E. van Heugten-Steenbergen, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, J.H. Knol, H. Loof, I. Oosting, L. Otten, W. van Regteren, H. Reinders, C. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, M.F. Strolenberg, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, W. Dekker, P. Koekoek, H. Pullen-Muis en A.J. van Dooren (commissiegriffier). Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis en de wethouders A. Bargeman, T. Eerenstein, A.W. Hiemstra en K. Smid. De voorzitter opent het meningvormend gedeelte Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht 3. Jaarstukken GGD De raad bespreekt de ontwerpbegroting 2013 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe. Het college neemt een aangekondigd amendement over van CDA, PvdA en VVD dat luidt als volgt: Amendement van de raadsleden Marry Bakker, Mark Tuit en Mark Strolenberg De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Het raadsvoorstel tot het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting van de GGD- Drenthe wordt als volgt gewijzigd: Bij voorgenomen besluit punt 3 toe te voegen de zin: Gezien de verwachte financiële positie van de gemeente in de komende jaren achten wij het niet uitgesloten dat we ook in volgende jaren om verdere korting op de gemeentelijke bijdrage zullen aandringen.

6 PAGINA 6 VAN 7 Toelichting: Wij achten voor 2013 een korting van 5% het maximaal haalbare, maar sluiten voor latere jaren een verdergaande korting niet uit en willen de GGD daar nu al op wijzen. Getekend, Marry Bakker, CDA. Mark Tuit, PvdA Mark Strolenberg, VVD. Wethouder Smid zegt toe dat er de volgende keer een lijst met afkortingen komt. Wethouder Smid zegt verder toe dat hij bij de GGD aandacht zal vragen voor de matige ambitie bij het bestrijden van overgewicht. 4. Jaarverslag en jaarrekening 2011 en begroting 2013 GKB De raad bespreekt het jaarverslag, de jaarrekening en de ontwerpbegroting van de Gemeenschappelijke Kredietbank. 5. Sluiting meningvormend blok De voorzitter constateert dat het punt door kan naar besluiten en sluit het meningvormend blok. Besluiten raadzaal (vervolg) Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr, J. Bekkering, K.F.J. Bertels, J.H. Borgman, H. Bouius-Feijen, I.G. Emmens, G. Fidom, H.B. Giethoorn, A. van der Haar, E. van Heugten-Steenbergen, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, J.H. Knol, H. Loof, B. Okken, I. Oosting, L. Otten, W. van Regteren, H. Reinders, C. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink en J.P. Wind (griffier) Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, T. Eerenstein, A.W. Hiemstra en K. Smid. 1. Heropening besluitvormend gedeelte De voorzitter heropent het besluitvormend gedeelte. Van der Haar (VVD) stelt vragen over de teruggave van BTW op kaartjes voor De Tamboer. Wethouder Bargeman acht dit een kwestie van bedrijfsvoering voor De Tamboer waarop hij als wethouder cultuur niet in detail kan ingaan. 2. Jaarstukken GGD De voorzitter constateert dat het amendement van CDA, PvdA en VVD door het college is overgenomen en dat de toegevoegde zin dan ook nu deel uitmaakt van het voorstel.

7 PAGINA 7 VAN 7 Knol (Gemeentebelangen) dient een amendement in dat luidt als volgt: De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Het raadsvoorstel tot het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting van de GGD- Drenthe wordt als volgt gewijzigd: Bij voorgenomen besluit punt 3 te besluiten als zienswijze in te dienen dat de raad van Hoogeveen een bezuinigingstaakstelling van 10 % in de conceptbegroting van de GGD opgenomen wil zien worden. Toelichting: Gelet op de financiële positie van de GGD en de noodzaak om te bezuinigingen met een bezuiniging voor de GGD van 10% haalbaar worden geacht. Getekend, Jan Knol, Gemeentebelangen De voorzitter constateert dat dit amendement zonder hoofdelijke stemming wordt verworpen, waarbij de fracties van gemeentebelangen en Hoogeveen Transparant worden geacht te hebben tegengestemd. De voorzitter constateert vervolgens dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met het voorstel tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting van de GGD, onder besluitpunt 3 aangevuld met de zin: Gezien de verwachte financiële positie van de gemeente in de komende jaren achten wij het niet uitgesloten dat we ook in volgende jaren om verdere korting op de gemeentelijke bijdrage zullen aandringen. 3. Jaarrekening en jaarverslag 2011 en begroting 2013 GKB De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met het voorstel tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting van de GKB, waarbij de fractie van de SP geacht wordt te hebben tegengestemd. 4. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.

Besluitenlijst. Raadsavond 24 mei 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 24 mei 2012 Besluitenlijst Raadsavond 24 mei 2012 Griffie 30 mei 2012 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsavond 24 mei 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: M. de Boer (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, J.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 27 juni 2013

Besluitenlijst. Raadsavond 27 juni 2013 Besluitenlijst Raadsavond 27 juni 2013 Griffie 2 juli 2013 PAGINA 2 VAN 8 Besluitenlijst Raadsavond 27 juni 2013 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Ballast, B.M. Behr, J. Bekkering,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsvergadering 21 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsvergadering 21 juni 2012 Besluitenlijst Raadsvergadering 21 juni 2012 Griffie 25 juni 2012 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsvergadering 21 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr, J. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 17 oktober 2013

Besluitenlijst. Raadsavond 17 oktober 2013 Besluitenlijst Raadsavond 17 oktober 2013 Griffie 21 oktober 2013 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 17 oktober 2013 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 3 december 2015

Besluitenlijst. Raadsavond 3 december 2015 Besluitenlijst Raadsavond 3 december 2015 Griffie 7 december 2015 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsavond van 3 december 2015 Opening plenaire vergadering Raadzaal, met kort besluitvormend gedeelte Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 3 september 2015

Besluitenlijst. Raadsavond 3 september 2015 Besluitenlijst Raadsavond 3 september 2015 Griffie 4 september 2015 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsavond van 3 september 2015 Informerende ronde raadzaal Aanwezig: K.F.J. Bertels(voorzitter), B.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 10 november 2016

Besluitenlijst. Raadsavond 10 november 2016 Besluitenlijst Raadsavond 10 november 2016 Griffie 14 november 2016 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsavond van 10 november 2016 Informerende ronde Raadzaal Aanwezig: B. Okken (voorzitter), J. Bekkering,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsvergadering 30 mei 2013

Besluitenlijst. Raadsvergadering 30 mei 2013 Besluitenlijst Raadsvergadering 30 mei 2013 Griffie 3 juni 2013 PAGINA 2 VAN 8 Besluitenlijst Raadsvergadering 30 mei 2013 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 9 april Besluiten

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 9 april Besluiten GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 9 april 2009 Besluiten Aanwezig: J.K. Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Sjoukje Brouwer, Jose Bruins Slot, H.B. Giethoorn,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus 2008 Besluiten MAXX

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus 2008 Besluiten MAXX GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus 2008 Besluiten MAXX Aanwezig: W.P.M. Urlings (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, L. Bouwmeester, J.W. Braam, J. Bruins Slot, E.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Met kennisgeving afwezig: J.W. Braam, K.J. van der Laan, A.A. Steenbergen en J. Stoefzand.

GEMEENTE HOOGEVEEN. Met kennisgeving afwezig: J.W. Braam, K.J. van der Laan, A.A. Steenbergen en J. Stoefzand. GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 13 september 2007 Besluiten RAADZAAL Aanwezig: W.P.M. Urlings (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, L. Bouwmeester, S. Brouwer, J. Bruins Slot,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 29 januari 2008 Besluiten RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 29 januari 2008 Besluiten RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 29 januari 2008 Besluiten RAADZAAL Aanwezig: J.K. Otten (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 26 maart Meningvormen RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 26 maart Meningvormen RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 26 maart 2009 Meningvormen RAADZAAL Aanwezig: Klaas van der Laan (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 26 november Meningvormen

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 26 november Meningvormen GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 26 november 2009 Meningvormen Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan Braam, Sjoukje

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 20 APRIL 2006

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 20 APRIL 2006 GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 20 APRIL 2006 Meningvormen RAADZAAL Aanwezig: Arend Steenbergen (voorzitter), Gill Aringaneng, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Anno Wietze Hiemstra, Gert Huijgen,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 juni Meningvormen Commissiekamer I

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 juni Meningvormen Commissiekamer I GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 21 juni 2007 Meningvormen Commissiekamer I Aanwezig: Arend Steenbergen (voorzitter), Rolien van de Belt, Sjoukje Brouwer, Ellen van Heugten-Steenbergen, Anno Wietze

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 6 december 2007 INFORMEREN RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 6 december 2007 INFORMEREN RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 6 december 2007 INFORMEREN RAADZAAL Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Bouwmeester, José Bruins Slot, Ellen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus INFORMEREN MAXX (grote zaal)

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus INFORMEREN MAXX (grote zaal) GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus 2008 INFORMEREN MAXX (grote zaal) Aanwezig: Arend Steenbergen, (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Jan Braam, José Bruins Slot, Gert Huijgen,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 13 januari INFORMEREN Raadzaal

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 13 januari INFORMEREN Raadzaal GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 13 januari 2009 INFORMEREN Raadzaal Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan Braam,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 22 februari Informeren Raadzaal

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 22 februari Informeren Raadzaal GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 22 februari 2007 Informeren Raadzaal Aanwezig: Bert Bouwmeester(voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, René Karst, Klaas van der Laan, Hendrikus

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 24 JANUARI 2008 INFORMEREN RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 24 JANUARI 2008 INFORMEREN RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 24 JANUARI 2008 INFORMEREN RAADZAAL Aanwezig: Jan Stoefzand (voorzitter), Sjoukje Brouwer, Gert Huijgen, Ewout Klok, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders,

Nadere informatie

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 26 mei 2014 Aanwezige raadsleden: mevrouw M.J. Bachman (D66), mevrouw W. Legemaat (D66), de heer P.A. Hidding (D66), de heer R.J.J.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 24 mei Meningvormen Raadzaal

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 24 mei Meningvormen Raadzaal GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 24 mei 2007 Meningvormen Raadzaal Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 14 mei Meningvormen Raadzaal

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 14 mei Meningvormen Raadzaal GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 14 mei 2009 Meningvormen Raadzaal Aanwezig: K.J. van der Laan (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J. Braam, S.

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 16 juni 2016 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 16 juni 2016 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 29 september 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 13 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 10 januari Meningvormen Raadzaal

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 10 januari Meningvormen Raadzaal voor GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 10 januari 2008 Aanwezig: Arend Steenbergen (voorzitter), Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Ellen van Heugten-Steenbergen,

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 13 juli 2006

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 13 juli 2006 GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 13 juli 2006 Meningvormen Raadzaal Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Gill Aringaneng, Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Jan Braam, Sjoukje Brouwer,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Gemeente Assen. > Besluitenlijst

Gemeente Assen. > Besluitenlijst > Besluitenlijst BESLUITENLIJST Nr. Onderwerp Besluit/toezegging I. INFORMEREND BLOK 1. Digitaal vergunningensysteem parkeren De heer E. de Groot, projectleider digitaal vergunningparkeren, informeert

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 11 oktober 2004

Verslag van de vergadering van 11 oktober 2004 GEMEENTE HOOGEVEEN Commissie Omgeving Verslag van de vergadering van 11 oktober 2004 tk-1.857 Aanwezig: K.J. van der Laan (voorzitter), A.Beijering, J.W. Braam, G.H. Fidom, L. Hummel, H. Kruk, H. Loof,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 22 NOVEMBER 2007

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 22 NOVEMBER 2007 GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 22 NOVEMBER 2007 MENINGVORMEN commissiekamer I Aanwezig: Jerk Otten(voorzitter), Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Jan Braam, Gert Huijgen, Geert Metselaar, Wicher

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Aanwezig donderdag 18 mei 2017: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 17 december 2014 Tijd: 19.00 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen raadsvergadering:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 10 JANUARI 2008 INFORMEREN RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 10 JANUARI 2008 INFORMEREN RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 10 JANUARI 2008 INFORMEREN RAADZAAL Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Ellen van

Nadere informatie

Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5

Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5 Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5 Van 7 juli 2015 Besluiten- c.q. afsprakenlijst Voorzitter: de heer S. Stoop (burgemeester) Griffier: mevrouw A. Goslings Leden: de heren A. de Bruin (SGP), A. van der Linden

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 17 september 2013 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 17 september 2013 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 17 september 2013 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: W. Berghuis, J.W.

Nadere informatie

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen Besluitenlijst gemeenteraad Noordenveld van 14 juni 2012 1. Opening 2. Vaststellen agenda Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering 30 mei 2012

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang 18.00 uur te Heythuysen. Aanwezig: De voorzitter De griffier De griffiesecretaresse : de heer ing. J.C.G.J.

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

G R I F F I E B U R E A U GEMEENTE * BRUNSSUM

G R I F F I E B U R E A U GEMEENTE * BRUNSSUM G R I F F I E B U R E A U GEMEENTE * BRUNSSUM CONCEPT BESLUITENLIJST/VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE MIDDELEN GEHOUDEN OP WOENSDAG 27 MEI 2009 OM 19:00 UUR IN HET BESTUURSCENTRUM

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland Datum: 13 december 2016 en 15 december 2016 Aanvang: 19.30 uur Plaats: raadzaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 Voorzitter: Griffier: dhr. S.W. van t Erve, burgemeester mw. M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 11 en 12 december 2014

Besluitenlijst raad 11 en 12 december 2014 Raadsvergadering : 28 januari 2014 Agendapunt : 2 Nummer : 2015/001 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 11 december 2014 met voortzetting op 12 december 2014 Aanwezig: Voorzitter De heer A.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 27 november 2008 INFORMEREN RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 27 november 2008 INFORMEREN RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 27 november 2008 INFORMEREN RAADZAAL Aanwezig: Arend Steenbergen (voorzitter), Rolien van de Belt, Bert Boersma, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Erik Giethoorn,

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Gemeenteraad

Besluitenlijst van de vergadering van de Gemeenteraad Besluitenlijst van de vergadering van de Gemeenteraad Plaats: Gemeentehuis Deurne Datum: 9 december 2014 Tijd: 19:00 uur Aanwezig: H. Mak, voorzitter; R. Rutten, griffier; M. Dankers, M. Biemans, H. de

Nadere informatie

Trekken voorstemmingsnummer; De voorzitter deelt mee dat eventuele hoofdelijke stemmingen zullen beginnen bij de heer Leutscher.

Trekken voorstemmingsnummer; De voorzitter deelt mee dat eventuele hoofdelijke stemmingen zullen beginnen bij de heer Leutscher. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op donderdag 30 januari 2014, om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Aanwezig De heer drs. P.C. van den

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

College. Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering

College. Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 15 oktober 2015 AANWEZIG Plv. voorzitter

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang uur in het gemeentehuis.

Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang uur in het gemeentehuis. Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: Ruud Severijns, voorzitter Ad van den Akker

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Samenvatting besluiten en toezeggingen raadsvergadering 16 juni 2016

Samenvatting besluiten en toezeggingen raadsvergadering 16 juni 2016 Samenvatting besluiten en toezeggingen raadsvergadering 16 juni 2016 Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur Aanwezig: Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester Griffier: mevr.

Nadere informatie

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later. Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 3 november 2011, aanvang 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig:

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie