Werkwijzer. procedure. Collegiale Kwaliteitsbevordering (CKB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkwijzer. procedure. Collegiale Kwaliteitsbevordering (CKB)"

Transcriptie

1 Werkwijzer procedure Collegiale Kwaliteitsbevordering (CKB) Werkwijzer CKB, versie 2.0 februari

2 1. Inleiding Kwaliteit als uitgangpunt Kwaliteit van de rechtsbijstandverlening is waar de advocatuur als beroepsgroep en de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: Raad) voor staan. Een belangrijk uitgangspunt, zeker in het vreemdelingenrecht waar het gaat om een kwetsbare groep van cliënten door taalbarrières, cultuurverschillen en de complexe procedures die de advocaten voor vreemdelingen voeren. Daarnaast is hiervoor veel aandacht van de pers, wordt er onderzoek naar gedaan, is er sprake van meningsvorming en is het ook regelmatig onderwerp van discussie in de politiek. Voor en door advocaten Bij de totstandkoming van deze werkwijze is gekeken naar hoe de advocatuur zelf kan bijdragen aan de kwaliteit van het geven van gesubsidieerde rechtsbijstand in het vreemdelingenrecht, door het uitwisselen van ervaringen, delen van tips en tricks en het versterken van de collegialiteit. De Commissie Intercollegiale Toetsing (CIT) binnen het asiel- en vluchtelingenrecht diende tijdens de voorbereiding als voorbeeld. De CIT bestaat al jaren binnen de vier aanmeldcentra (AC s) Zevenaar, Ter Apel, s-hertogenbosch en Schiphol. De CIT is opgezet door advocaten en bedoeld voor advocaten. De commissie beziet hoe de advocaten de asielaanvragen van hun cliënten hebben behandeld en geeft feedback. De ervaringen met de CIT zijn goed en de meeste advocaten vinden het een goed middel om elkaar collegiaal bij de les te houden en van elkaar te leren. Collegiale Kwaliteitsbevordering (CKB) Binnen asiel is collegiale kwaliteitsbevordering dus al een feit en inmiddels is ook de opzet voor collegiale kwaliteitsbevordering van bewaringszaken en reguliere zaken in deze werkwijzer neergelegd. Deze collegiale kwaliteitsbevordering betekent dat daartoe gevraagde advocaten collega-advocaten bezoeken die zich bezighouden met vreemdelingenbewaringszaken en/of met regulier vreemdelingenrecht. In het kader van de collegiale kwaliteitsbevordering bespreken de advocaten de inhoud van een aantal dossiers uit die praktijk(en). Werkwijze CKB In beginsel wordt elke advocaat eens per drie jaar op kantoor bezocht (bij regulier vreemdelingenrecht) of één of meer zittingen worden bijgewoond (bij bewaringszaken). Indien de advocaat meewerkt aan deze collegiale kwaliteitsbevordering, is er voor deze advocaat de mogelijkheid 2 PO-punten te verkrijgen. Hieronder volgt een beknopte omschrijving van het proces en de werkwijze van de collegiale kwaliteitsbevordering (CKB). Deze werkwijzer kan worden aangepast. Ervaringen uit de praktijk en reacties van de bezochte advocaten vormen hierbij een belangrijke bijdrage. CKB een middel voor kwaliteitsbevordering en een mogelijkheid om van elkaar te leren. Het is voor en door advocaten ontwikkeld binnen het kader van de toevoegingspraktijk. Werkwijzer CKB, versie 2.0 februari

3 2. Proces toetsing dossiers op kantoor van advocaat (regulier) A. Procedureel - De Raad houdt een aselecte steekproef op basis van toevoegnummer. Hieruit worden zeven dossiers gekozen waarvoor de advocaat (eventueel) een machtiging van de vreemdeling kan regelen, zodat uiteindelijk drie van deze dossiers door de bezoekende advocaat bekeken kunnen worden. - Van de te bespreken dossiers worden twee dossiers aangewezen door de bezoekende advocaat en één dossier wordt (desgewenst) aangedragen door de te bezoeken advocaat. - De Raad verzorgt de registratie van de afgelegde en toekomstige bezoeken aan advocaten. - De Raad bericht aan de advocaten die de bezoeken afleggen in het kader van CKB welke advocaten zij gaan bezoeken. - De Raad bericht de te bezoeken advocaat per brief dat hij bezocht zal worden. De bezoekende advocaat neemt daarna contact op met de te bezoeken advocaat voor het maken van een concrete afspraak. Tijdens het telefoongesprek wordt aan de te bezoeken advocaat gevraagd of hij op specifieke onderdelen (juridisch, communicatie, dossieropbouw etc.) getoetst wil worden en zo ja welke. Deze leerpunten zullen de basis vormen voor het gesprek op kantoor. o o Heeft de te bezoeken advocaat principiële bedenkingen tegen de CKB, dan wordt naar de reden daarvan gevraagd, om meer inzicht te krijgen. Dit inzicht kan een bijdrage leveren aan verdere verfijning en/of verbetering van de CKB. Mocht de te bezoeken advocaat liever een andere advocaat voor een bezoek ontvangen, dan zorgt de Raad ervoor dat een andere advocaat voor het bezoek wordt ingepland. B. Praktisch - De dossiers die zijn geselecteerd worden door de te bezoeken advocaat klaargelegd op de dag dat de bezoekende advocaat langskomt. - De bezoekende advocaat ziet zelfstandig de dossiers in, noteert daarbij zijn/haar bevindingen en gaat daarover vervolgens in gesprek met de bezochte advocaat. - Van het collegiale gesprek wordt een kort schriftelijk verslag gemaakt, waarvan de bezochte advocaat een afschrift krijgt. De advocaat die de collega-advocaat heeft bezocht zorgt voor de archivering van de gegevens van het door hem afgelegde bezoek. - Heeft de bezochte advocaat de rechtsbijstand op goede of excellente wijze uitgevoerd, dan wordt dit expliciet in het gesprekverslag vermeld. Het is aan de bezochte advocaat of en op welke wijze hij/zij deze waardering wil benutten. Vooralsnog wordt hieraan binnen de CKB geen keurmerk verbonden. - Komen de bezochte en de bezoekende advocaat samen tot de conclusie dat de uitvoering van de rechtsbijstand in de bekeken dossiers verbetering behoeft, dan kunnen in goed overleg afspraken worden gemaakt over kwaliteitsverbetering. Zo behoren begeleiding of het volgen van een cursus tot de mogelijkheden. Werkwijzer CKB, versie 2.0 februari

4 - Wordt er na het bezien van de dossiers in de uitvoering van de rechtsbijstand een zeer ernstige tekortkoming geconstateerd waarvoor een andere (intercollegiale) reactie niet volstaat, dan zal een signaal bij de Deken neergelegd worden. 3. Proces toetsing dossiers bij rechtbankzittingen (bewaring) A. Procedureel - De Raad houdt een aselecte steekproef op basis van zittingen. Hierna worden de zittingsdata doorgegeven aan de bezoekende advocaat van de CKB om de zitting(en) bij te wonen. - De te bezoeken advocaat stemt met de bezoekende advocaat van de CKB af welke zitting(en) wordt/worden bijgewoond en waar. B. Praktisch - De advocaat van de CKB legt contact met de te bezoeken advocaat en vraagt de dossierstukken op. - De advocaat van de CKB woont de zitting bij. - De advocaat bespreekt na de zitting met de bezochte advocaat hoe de zitting is verlopen en vraagt de advocaat naar diens eigen ervaring met betrekking tot het eigen optreden. - Van het collegiale gesprek wordt een kort schriftelijk verslag gemaakt, waarvan de bezochte advocaat een afschrift krijgt. De advocaat die de zitting van de collega-advocaat heeft bijgewoond zorgt voor de archivering van de gegevens van de door hem bijgewoonde zitting. - Heeft de bezochte advocaat de rechtsbijstand ter zitting op goede of excellente wijze uitgevoerd, dan wordt dit expliciet in het gesprekverslag vermeld. Het is aan de bezochte advocaat of en op welke wijze hij/zij deze waardering wil benutten. Vooralsnog wordt hieraan binnen de CKB geen keurmerk verbonden. - Komen de bezochte en de bezoekende advocaat samen tot de conclusie dat de uitvoering van de rechtsbijstand ter zitting verbetering behoeft, dan kunnen in goed overleg afspraken gemaakt worden over kwaliteitsverbetering. Zo behoort begeleiding of het volgen van een cursus tot de mogelijkheden. - Wordt er ter zitting in de uitvoering van de rechtsbijstand een zeer ernstige tekortkoming geconstateerd waarvoor een andere (intercollegiale) reactie niet volstaat, dan zal een signaal bij de Deken neergelegd worden. Werkwijzer CKB, versie 2.0 februari

5 4. Inhoudelijk De wijze waarop de gesprekken plaatsvinden na het kantoorbezoek of de bijwoning van de rechtbankzitting wordt, naast de procedurele en praktische aspecten, vooral bepaald aan de hand van de inhoud. Deze inhoud, dan wel (objectieve) criteria zijn door direct betrokken advocaten opgesteld. Om uniformiteit bij de kantoorbezoeken en het bijwonen van zittingen te kunnen garanderen en transparant te zijn over de wijze van uitvoering binnen de CKB en het waarom, zijn uitgangspunten in de vorm van checklists gedefinieerd. Bij de definiëring van die uitgangpunten is onder meer de Best Practice Guide Bewaringszaken gebruikt, is gekeken naar beleid, documentatie en wet- en regelgeving. Daarnaast is geluisterd naar ervaringen van advocaten uit de praktijk. De checklists zijn opgesteld met een toelichting voor bewaring en voor de volgende hoofdonderwerpen binnen het regulier vreemdelingenrecht: - Art. 8 EVRM/gezinshereniging; - Art. 64 / medisch; - Arbeid en studie; - Mensenhandel; - Buiten schuld. Bijlagen De uitgangspunten en inhoudelijke gesprekspunten voor de CKB op kantoor staan in de bijgevoegde vragenlijsten (checklists) en toelichting. 1. Voor het reguliere vreemdelingenrecht geldt dat deze lijsten zijn opgesteld aan de hand van de vijf hoofdgroepen van mogelijke aan te vragen verblijfsvergunningen. 2. Voor de vreemdelingenbewaring is een separate vragenlijst en toelichting bijgevoegd. De checklists: Checklist procedure 8 EVRM Checklist vreemdelingenbewaring Checklist toetsvragen CKB inz regulier medisch en art 64 VW Checklist studie- en arbeidsmigratie Checklist procedure gezinshereniging Checklist procedure buiten schuld Checklist mensenhandel Toelichting CKB: Minimumnormen beroep op art. 8 EVRM Aanvulling op minimumnormen art. 8 EVRM Toelichting bij CKB medisch en 64 VW CKB arbeids- en studiemigratie Minimumnormen vreemdeling buiten schuld Toelichting bij CKB mensenhandel CKB in vreemdelingen bewaringszaken Werkwijzer CKB, versie 2.0 februari

Voorwaarden gestructureerde feedback 2010

Voorwaarden gestructureerde feedback 2010 Voorwaarden gestructureerde feedback 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Voorwaarden en puntenaantal... 3 2.1 Intervisie... 3 2.2 Collegiale toetsing... 3 3. Toelichting... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2

Nadere informatie

Ambtshalve onderzoek KRAV Aangepaste notitie

Ambtshalve onderzoek KRAV Aangepaste notitie Ambtshalve onderzoek KRAV Aangepaste notitie Door de directie in november 2014 goedgekeurde aanpassing van de in het directieoverleg van 17 oktober 2012 vastgestelde notitie Auteur: Hans Mulder Afdeling:

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Internet Www.rvr.org Postbus 24080 3502 MB Utrecht Crocsckan 35 3521 BJ Utrocht Centraal kantoor Utrecht Raad voor Rechtsbijstand TeL 068-7871000. Fax088-787 10 8 Doorkiesnr. : 088-7871020 Datum : 30 juli

Nadere informatie

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Visa Aanvraag van een MVV Aanvraag van een visum voor kort verblijf (toeristenvisum) Verblijfsvergunningen Aanvraag verblijfsvergunning voor gezinsvorming Aanvraag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement Klachtencommissie rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement Klachtencommissie rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66937 23 november 2017 Reglement Klachtencommissie rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring 2017 Het bestuur van

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Kwaliteitsbevordering rechtsbijstand algemeen

Hoofdstuk 5. Kwaliteitsbevordering rechtsbijstand algemeen Hoofdstuk 5. Kwaliteitsbevordering rechtsbijstand algemeen Eén van de wettelijke taken van de Raad is het bevorderen van goede kwaliteit van de rechtsbijstand. Deze aandacht voor kwaliteit is gewenst vanuit

Nadere informatie

BAR-nummer patroon. Naam patroon. BAR-nummer advocaat-stagiaire: Naam advocaat-stagiaire. Vestigingsplaats kantoor

BAR-nummer patroon. Naam patroon. BAR-nummer advocaat-stagiaire: Naam advocaat-stagiaire. Vestigingsplaats kantoor Verklaring voor het onder begeleiding van een patroon verrichten van werkzaamheden door een advocaat-stagiaire verbonden aan High Trust-kantoor in Straf-, Asiel- of Vreemdelingenzaken BAR-nummer patroon

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

van de Raad voor rechtsbijstand Bij brief van 23 april 2012, ontvangen door het secretariaat van de Klachtencommissie

van de Raad voor rechtsbijstand Bij brief van 23 april 2012, ontvangen door het secretariaat van de Klachtencommissie heeft (verder: klager) een klacht ingediend tegen mr. (verder: rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring (verder: de commissie) op 25 april 2012, beklaagde). het verweerschrift van beklaagde is aan

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2010 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie geldend per 1 juli 2010

Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2010 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie geldend per 1 juli 2010 Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2010 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie geldend per 1 juli 2010 Inleiding Uitgangspunt van de Wet op de rechtsbijstand is dat advocaten die rechtsbijstand

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor Utrecht Croeselaan 15 3521 UJ Utrecht Postbus 24080 3502 MB Utrecht Tel. 088 7871000 Internet www.rvr.org Utrecht, 14 april 2016 Betreft: besluit n.a.v. klacht

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Best practice kantoorbezoeken

Best practice kantoorbezoeken Best practice kantoorbezoeken Inleiding Deze best practice is bedoeld om de kantoorbezoeken zo veel als mogelijk op een uniforme wijze te laten plaatsvinden. Daarnaast is de best practice bedoeld om inzicht

Nadere informatie

FAQ Verordening op de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de vakbekwaamheid FAQ Verordening op de vakbekwaamheid Onderhouden vakbekwaamheid 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet onderhouden respectievelijk

Nadere informatie

KLACHTENREGELING HANDS

KLACHTENREGELING HANDS KLACHTENREGELING HANDS Amsterdam, 12-04-2017 Inhoudsopgave KLACHTENREGELING HANDS... 3 Artikel 1 Doel van de regeling... 4 Artikel 2 Het begrip klacht... 4 Artikel 3 Ontvankelijkheid klacht... 4 Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2010 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2010 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 441 13 januari 2010 Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2010 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand Inleiding Uitgangspunt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff,

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff, De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Dijkhoff, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst te. Rijswijk. Publicatiedatum: 13 november 2014. Rapportnummer: 2014 /153

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst te. Rijswijk. Publicatiedatum: 13 november 2014. Rapportnummer: 2014 /153 Rapport Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Rijswijk. Publicatiedatum: 13 november 2014 Rapportnummer: 2014 /153 20 14/153 d e Natio nale o mb ud sman 1/7 Klacht Bevindingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING Rechtbank Overijssel. datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING Rechtbank Overijssel. datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 Rechtbank Overijssel datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries Rechtbank Overijssel pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De klachtenregeling

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: 9 december: Rapportnummer: 2013/191

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: 9 december: Rapportnummer: 2013/191 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: 9 december: 2013 Rapportnummer: 2013/191 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement Klachtencommissie rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement Klachtencommissie rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10574 1 juli 2011 Reglement Klachtencommissie rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring Het bestuur van de Raad voor

Nadere informatie

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Het Keurmerk Uw zaak wordt behandeld door een kantoor dat een keurmerk draagt. In deze folder leest u in het kort wat

Nadere informatie

Voorlichting over de Asielprocedure

Voorlichting over de Asielprocedure Voorlichting over de Asielprocedure Iedereen mag in Nederland asiel vragen Nederland heeft aan asielprocedure voor vreemdelingen die Nederland binnen komen en om asiel (internationale bescherming) vragen.

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

Datum 17 februari 2014 Onderwerp Beantwoording kamervragen gevolgen van beperken rechtsbijstand voor rechtsbescherming in vreemdelingenzaken

Datum 17 februari 2014 Onderwerp Beantwoording kamervragen gevolgen van beperken rechtsbijstand voor rechtsbescherming in vreemdelingenzaken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december

Nadere informatie

Verklaring kantoororganisatie voor advocaten die zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand

Verklaring kantoororganisatie voor advocaten die zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand Verklaring kantoororganisatie voor advocaten die zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand Algemene gegevens Naam advocaat: BAR-nummer: Telefoonnummer: Hoe is uw kantoor georganiseerd? o Eenmanskantoor:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2012 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2012 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23568 27 december 2011 Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2012 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand Inleiding Uitgangspunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten)

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) Artikel 1. Algemeen Drenth Advocaat B.V., h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten, is een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Kwaliteit van de rechtsbijstand door advocaten in vreemdelingenzaken:

Kwaliteit van de rechtsbijstand door advocaten in vreemdelingenzaken: Kwaliteit van de rechtsbijstand door advocaten in vreemdelingenzaken: Een pilotonderzoek Tamara Butter Miek Laemers Ashley Terlouw 2 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen... 5 Samenvatting... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Raad voor Reclitsbijstand

Raad voor Reclitsbijstand gegrond te verklaren. Het bestuur neemt het advies van de commissie over. Hoogachtend, Directeur Stelsel Drs. J. Wijkstra namens het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand tekent, van de maatregel van

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 200809034/1N2. Datum Uitspraak: 22 april 2009 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Winterswijk

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Winterswijk TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Winterswijk Plaats : Winterswijk Gemeentenummer : 0294 Onderzoeksnummer : 290093 Datum onderzoek : 1 juni - 31 juli 2016 Datum

Nadere informatie

AMvB vergoedingen vreemdelingenbewaring en financieel belang

AMvB vergoedingen vreemdelingenbewaring en financieel belang AMvB vergoedingen vreemdelingenbewaring en financieel belang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria ("AMvB vergoedingen

Nadere informatie

Verder wordt in dit verband verwezen naar pagina 23 van de Best Practice Guide vreemdelingenbewaring (hierna de BPG).

Verder wordt in dit verband verwezen naar pagina 23 van de Best Practice Guide vreemdelingenbewaring (hierna de BPG). Collegiale Kwaliteitsbevordering in vreemdelingenbewaringzaken verplichtingen (piket) advocaat Inleiding Deze criteria zijn opgesteld ten behoeve van het eerste beroep. Het tweede deel bevat criteria die

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000:

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000 wordt gewijzigd als volgt: Artikel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2003:AN9458

ECLI:NL:RBSGR:2003:AN9458 ECLI:NL:RBSGR:2003:AN9458 Instantie Datum uitspraak 24-11-2003 Datum publicatie 07-01-2004 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 03/59677 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs Actan accountants & adviseurs Om eventuele klachten en meldingen van onregelmatigheden of incidenten adequaat af te handelen maken wij gebruik van deze klachten- en meldingsprocedure. Klachten en meldingen

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/126576

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 juni 2014. Rapportnummer: 2014/063

Rapport. Datum: 23 juni 2014. Rapportnummer: 2014/063 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Raad voor Rechtsbijstand. Datum: 23 juni 2014 Rapportnummer: 2014/063

Nadere informatie

Interne klachtenprocedure

Interne klachtenprocedure Interne klachtenprocedure Algemeen Een klacht is een uiting van ongenoegen over de wijze waarop PGVZ of één van haar medewerkers of van derden die in opdracht werkzaamheden voor ons hebben verricht, zich

Nadere informatie

Versie Versie Datum. Nr Zaakcode( Wijziging Art. 4 Bvr De werkinstructie is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie.

Versie Versie Datum. Nr Zaakcode( Wijziging Art. 4 Bvr De werkinstructie is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie. Nr Zaakcode( Wijziging s) 1025 Art. 4 Bvr De werkinstructie is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie. Versie Versie Datum oud nieuw 2.03 2.04 20-10-2015 Incasso eigen bijdrage Als de rechtsbijstandverlener

Nadere informatie

Nederlandse Orde van Advocaten,

Nederlandse Orde van Advocaten, Aan: Van: Nederlandse Orde van Advocaten, kwaliteit@advocatenorde.nl Ellen Timmer, advocaat (Pellicaan Advocaten) E-mail: LI Twitter algemeen weblog ellen.timmer@pellicaan.nl, http://nl.linkedin.com/in/ellentimmer,

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaardenadvocatuur2013 krachtensdew etopderechtsbijstand

Inschrijvingsvoorwaardenadvocatuur2013 krachtensdew etopderechtsbijstand Inschrijvingsvoorwaardenadvocatuur2013 krachtensdew etopderechtsbijstand Inleiding Uitgangspunt van de Wet op de rechtsbijstand is dat advocaten die rechtsbijstand in de zin van de wet willen verlenen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2650

ECLI:NL:RBDHA:2017:2650 ECLI:NL:RBDHA:2017:2650 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer 17/1303 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht Eerste

Nadere informatie

\\ Een afschrift v deze brief en het advies wordt verzonden aan: Raad voor Rechtsbij stand

\\ Een afschrift v deze brief en het advies wordt verzonden aan: Raad voor Rechtsbij stand Raad voor Rechtsbij stand Centraal kantoor Utrecht Cruesehen IS 3521 Bj lj(tvehl i nthus 24080 35(32 MEI Utrecht Tel. 0813-787 10 00 Internet www.rvr.org Afdeling : Staf Contactpers : H.J. Schilperoort

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Drenthe. Datum: 28 juni Rapportnummer: 2011/194

Rapport. Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Drenthe. Datum: 28 juni Rapportnummer: 2011/194 Rapport Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Drenthe. Datum: 28 juni 2011 Rapportnummer: 2011/194 2 Klacht Verzoekers, een vrouw, een jongeman en hun advocaat klagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 landelijk dekenberaad toezicht

Jaarverslag 2013 landelijk dekenberaad toezicht Jaarverslag 2013 landelijk dekenberaad toezicht Jaarverslag dekenberaad 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Prioriteiten... 5 2 Activiteiten... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Financieel

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid

Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid Inspectie Jeugdzorg Utrecht, september 2013 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting Op 20 maart 2012 plaatste de Inspectie Jeugdzorg de organisatie

Nadere informatie

Er zijn vier aanmeldcentra in Nederland: Schiphol, Ter Apel, Den Bosch en Zevenaar.

Er zijn vier aanmeldcentra in Nederland: Schiphol, Ter Apel, Den Bosch en Zevenaar. Centrum Kinderhandel Mensenhandel 19 augustus 2014 De Asielprocedure 1. Inleiding Hier wordt de asielprocedure besproken De artikelen 29, 30 en 31 van de Vreemdelingenwet (Vw) staan bij de asielprocedure

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand internet www.rvr.org Centraal kantoor Utrecht Doorkiesnr. 088-7871020 Datum : 27 december 2012 BAR-nummer / Onderwerp gegrondverklaring klacht mevrouw Contactpers H.J. Schilperoort Afdeling : Staf Mr Raad

Nadere informatie

Visitatie: instrument voor evaluatie

Visitatie: instrument voor evaluatie Visitatie: instrument voor evaluatie Collegiale toetsing van specialisten ouderengeneeskunde en hun vakgroep Visitatie als kwaliteitsinstrument Goede behandelresultaten, tevreden patiënten, soepele samenwerking

Nadere informatie

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015)

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Leiden, 6 november 2015 Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Geachte Tweede Kamerleden, woordvoerders migratiebeleid, Onder het groeiende

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Contact opnemen met opdrachtgever van collega.

Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Contact opnemen met opdrachtgever van collega. Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Contact opnemen met opdrachtgever van collega. Nadat de verkopend makelaar en haar opdrachtgeefster (klaagster) de onderhandelingen met gegadigde 1 hadden beëindigd,

Nadere informatie

Instructie NMI Peer Review

Instructie NMI Peer Review Instructie NMI Peer Review 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Wat is een Peer Review? 4 1.2 Wat is het doel van het Peer Review? 4 1.3 Wie neemt het Peer Review af? 4 1.4 Waaruit bestaat een Peer Review? 4 1.5

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

QenA Maatregelen en bevoegdheden overlastgevende asielzoekers (uit veilige landen) Brief Handelingsperspectief overlastgevende asielzoekers

QenA Maatregelen en bevoegdheden overlastgevende asielzoekers (uit veilige landen) Brief Handelingsperspectief overlastgevende asielzoekers 1 QenA Maatregelen en bevoegdheden overlastgevende asielzoekers (uit veilige landen) Horend bij Brief Handelingsperspectief overlastgevende asielzoekers De onderstaande lijst met vragen en antwoorden is

Nadere informatie

De IND belicht, jaarresultaten 2003

De IND belicht, jaarresultaten 2003 De IND belicht, jaarresultaten 2003 IMMIGRATIE EN NATURALISATIE Dit boekje presenteert op overzichtelijke wijze de resultaten, die per proces of onderwerp worden behandeld. De getallen zijn meestal afgerond

Nadere informatie

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort.

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort. B8/3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1 Beleidsregels Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol Nederland inreist zijn de bevoegdheden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48596 31 december 2015 Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2016 (Besluit van het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand

Nadere informatie

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

De specialisatie tolk in strafzaken kan bij een volgende periode van inschrijving in het Rbtv worden vermeld, indien wordt aangetoond dat:

De specialisatie tolk in strafzaken kan bij een volgende periode van inschrijving in het Rbtv worden vermeld, indien wordt aangetoond dat: BIJLAGE 1 BIJ HET BESLUIT AANWIJZEN SPECIALISATIE Tolk in strafzaken Artikel 1 Als specialisatie wordt aangewezen de bekwaamheid tolk in strafzaken. De voorwaarden Artikel 2 De specialisatie tolk in strafzaken

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INZAKE DE UITVOERING VAN HOOFDSTUK 3 VAN DE VERORDENING OP DE ADVOCATUUR

BELEIDSREGELS INZAKE DE UITVOERING VAN HOOFDSTUK 3 VAN DE VERORDENING OP DE ADVOCATUUR BELEIDSREGELS INZAKE DE UITVOERING VAN HOOFDSTUK 3 VAN DE VERORDENING OP DE ADVOCATUUR Paragraaf 1. Goedkeuring stage en patroon Artikel 1 Aanvraag goedkeuring stage en patronaat 1. Een verzoek om goedkeuring

Nadere informatie

Reglement omtrent de werkwijze van de kamers voor het notariaat

Reglement omtrent de werkwijze van de kamers voor het notariaat Reglement omtrent de werkwijze van de kamers voor het notariaat (zoals bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Besluit op het notarisambt) Afdeling 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Leiding van de vergadering

Nadere informatie

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER 2016 1 PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE Als cliënt van Jeugdbescherming Gelderland krijgt u te maken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201105511/1/V3. Datum uitspraak: 5 december 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Ring 1 met de Inspectie van het onderwijs

Ring 1 met de Inspectie van het onderwijs Vertegenwoordigers ring 1 Datum Auteur verslag Mevrouw M. Das Ring 1 met de Inspectie van het onderwijs Omschrijving Vergaderdatum en -tijd Vergaderplaats Bestuurlijk overleg tussen de Inspectie en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand op 1 juli 2010

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand op 1 juli 2010 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10659 8 juli 2010 Beleidsregel vergoedingen voor rechtsbijstand in de nieuwe asielprocedure van de raad voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 201107210/1/V1. Datum uitspraak: 21 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE 57140513.JV-C1 DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE VRAGENLIJST VOOR BESTUURSLEDEN Wij verzoeken u de vragenlijst individueel in te vullen. Het is niet de bedoeling uw kennis te

Nadere informatie

STAGEVERSLAG ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT s-hertogenbosch

STAGEVERSLAG ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT s-hertogenbosch STAGEVERSLAG ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT s-hertogenbosch Verslag als bedoeld in artikel 6.1 van het Stagereglement in werking getreden op 1 december 2010 Stagiaire kantoor te in dienst getreden

Nadere informatie

Nederland kan instemmen met de bepalingen betreffende kwetsbare personen, inclusief de in artikel 11 aangebrachte wijziging.

Nederland kan instemmen met de bepalingen betreffende kwetsbare personen, inclusief de in artikel 11 aangebrachte wijziging. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie van PM 2016, nr. /11/6;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie van PM 2016, nr. /11/6; Besluit van, tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20215 30 december 2009 Verordening op de vakbekwaamheid 3 december 2009 Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 Rapport Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie hem in de beschikking van 25 februari 2004 op zijn bezwaarschrift

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8162 26 maart 2015 Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2015 (Besluit van het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand van

Nadere informatie

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

LMD brandweer. Toelatingsprocedure LMD brandweer Toelatingsprocedure Toelatingsprocedure brandweer van kandidaat naar deelnemer Als leidinggevende bij de brandweer functioneer je in een turbulente omgeving. Het lijkt wel of de veranderingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timmermans, Van Bel, Van der Voet, Plat, 010 Strafrechtadvocaten

Algemene voorwaarden Timmermans, Van Bel, Van der Voet, Plat, 010 Strafrechtadvocaten Algemene voorwaarden Timmermans, Van Bel, Van der Voet, Plat, 010 Strafrechtadvocaten (Inschrijvingsnummer KvK 60635649) Artikel 1 Definities 1.1 De maatschap: Timmermans, Van Bel, Van der Voet, Plat,

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2015/8 (AUA) Openbaar/Extern

IND-werkinstructie nr. 2015/8 (AUA) Openbaar/Extern IND-werkinstructie nr. 2015/8 (AUA) Openbaar/Extern Aan Directeur klantdirectie Asiel c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 17 juli 2015 Geldig vanaf 20 juli 2015 Geldig tot Onderwerp Instructie bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2318

ECLI:NL:RBDHA:2017:2318 ECLI:NL:RBDHA:2017:2318 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 13032017 Datum publicatie 13032017 Zaaknummer 17/3849 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht Eerste

Nadere informatie

Collegiale Kwaliteitsbevordering in Arbeids-en studiemigratie

Collegiale Kwaliteitsbevordering in Arbeids-en studiemigratie Collegiale Kwaliteitsbevordering in Arbeids-en studiemigratie Inleiding Arbeids- en studiemigratie onderscheidt zich van andere deelgebieden in het vreemdelingenrecht door de driehoeksverhouding van referent,

Nadere informatie

Na artikel 4.3 Professionele kennis en kunde worden de volgende artikelen ingevoegd:

Na artikel 4.3 Professionele kennis en kunde worden de volgende artikelen ingevoegd: Besluit van het college van afgevaardigden van 21 juni 2017 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met de invoering van de kwaliteitstoetsen (Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie

Landelijk Bureau. afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam

Landelijk Bureau. afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam Landelijk Bureau afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht t.a.v. dhr.

Nadere informatie

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Aanleiding en doel van de handreiking

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INZAKE DE UITVOERING VAN DE STAGEVERORDENING 2012

BELEIDSREGELS INZAKE DE UITVOERING VAN DE STAGEVERORDENING 2012 BELEIDSREGELS INZAKE DE UITVOERING VAN DE STAGEVERORDENING 2012 Paragraaf 1. Goedkeuring stage en patroon Artikel 1 Aanvraag goedkeuring stage en patronaat 1. Een verzoek om goedkeuring van de stage en

Nadere informatie