A5 PST-training na een CVA: (hoe) werkt het? Achtergrond. Overzicht. Gevolgen CVA. Kwaliteit van Leven. Disclosure belangen sprekers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A5 PST-training na een CVA: (hoe) werkt het? Achtergrond. Overzicht. Gevolgen CVA. Kwaliteit van Leven. Disclosure belangen sprekers"

Transcriptie

1 HersenletselCongres november Disclosure belangen sprekers A5 PSTtraining na een CVA: (hoe) werkt het? (potentiële) belangenverstrengeling Geen De betrokken relaties bij dit project zijn: Sponsoring of onderzoeksgeld: Marieke Visser Honorarium of andere (financiële) vergoeding: Aandeelhouder: Andere relatie, namelijk: NWO: Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC) Stichting Coolsingel Erasmus MC Doelmatigheidsonderzoek 2 Overzicht Achtergrond Achtergrond van het onderzoek CVA in Nederland: CVA patiënten per jaar Ruim 3% totale kosten gezondheidszorg (Evers et al., 1997) Problem Solving Therapy Inhoud van de interventie Voorbeeld Mortaliteit na CVA 30%, zal afnemen waardoor morbiditeit zal toenemen (Vaartjes et al., 2009) Resultaten van het onderzoek Bijna 50% van de CVA patiënten ervaren gevolgen die resulteren in een verlaagde kwaliteit van leven (Evers et al., 1997) RCT effectiviteit PST Patiënt tevredenheid 3 4 Gevolgen CVA Kwaliteit van Leven Beperkingen in het dagelijks functioneren World Health Organization: Quality of life = individuals perceptions of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns Fysiek, mentaal, sociaal, arbeid gerelateerd, Verlaagde kwaliteit van leven Utility scores: (WHOQOL Group, 1998) 0 1 CVA patiënten Gezonde populatie Sturm, 2004; Mittmann,

2 Kwaliteit van Leven Kwaliteit van Leven en revalidatie Functionele beperkingen Leeftijd Kwaliteit van Leven Geslacht Revalidatie behandeling na CVA: Kwaliteit van Leven stijgt Terugkeer naar huis is lastige periode: Kwaliteit van Leven daalt Coping Sociaal economische status Positieve gedragsstrategie: problem solving Depressie Hopman, 2003; Ch ng, Coping Problem solving Coping Kwaliteit van Leven Coping = cognitieve en gedragsmatige inspanningen om met stressvolle situaties en de bijbehorende emoties om te gaan Coping strategie = voorkeur manier van omgaan met stressvolle situaties CVA patiënten hanteren verminderde actieve, probleemgeoriënteerde coping (Herrmann et al., 2000) Positief gerelateerd aan KvL Coping wordt belangrijker voor KvL dan algemeen functioneren (Darlington et al., 2007) 9 Problem solving = proces van het vinden van oplossingen voor specifieke problemen Problem solving = een coping proces Coping problem solving Problem solving is gerelateerd aan depressie en kwaliteit van leven Larazus, 1984; D Zurilla, 1995; Eskin, 2014; McCormick, Interventie Interventie op coping strategieën bij TBI patiënten blijkt psychologisch functioneren te beïnvloeden (Backhaus et al., 2010) Training: inzicht vergroten en vaardigheden leren om problemen actief op te lossen Overzicht Achtergrond van het onderzoek Problem Solving Therapy Inhoud van de interventie Voorbeeld Problem Solving Therapy (PST) eerder succesvol toegepast PST bij CVA patiënten resulteerde in lagere incidentie depressie (Robinson et al., 2008) 11 Resultaten van het onderzoek RCT effectiviteit PST Patiënt tevredenheid 12 2

3 Problem Solving Therapy Cognitieve therapie, gebaseerd op algemeen model voor omgaan met stress: (Nezu et al., 1989) Chronische aandoening Stressvolle dagelijkse problemen Psychologische stress en depressieve gevoelens Doel PST: verbeteren vaardigheden voor het omgaan met de stressvolle dagelijkse problemen na een CVA 13 Rationale Het gaat om het aanleren van probleemoplossende vaardigheden: copingstrategieën Hierdoor zal het gevoel van de deelnemer positief veranderen Stop en denk! Flexibiliteit in copingstrategieën Algemene cognitieve interventietechnieken + denk! 14 Doorlopende, open groep Tijd Patiënt 1 Patiënt 2 Patiënt 3 Patiënt 4 Reden: inclusie in onderzoek vaak niet gelijk PST is bewerkt voor een doorlopende, open groep Deelnemers kunnen instappen in bestaande groep 15 Doorlopende, open groep Voordelen Patiënten hoeven niet te wachten Bestaande groepsleden kunnen model aan nieuwkomers uitleggen beste methode om te leren Patiënten ervaren het delen van ervaringen als positief Ruimte voor interactie met andere patiënten Makkelijk organiseren en implementeren in dagelijkse praktijk Voorwaarden Minimum aantal geschikte patiënten Continue instroom patiënten 16 Interventie: Problem Solving Therapy 8 sessies 1 keer per week 1,5 uur per sessie 36 deelnemers 1 neuropsycholoog Doorlopende, open groep Deelnemer doorloopt 2x een blok van 4 sessies Opbouw/agenda sessie 1. Welkom nieuwe groepsleden / bespreken agenda / terugblik op vorige sessie 2. Uitwisselen van ervaringen ( sharing ) 3. Uitleggen van het model 4. Toelichten van 1 van de 4 stappen van het model 5. Toepassen van het model op een situatie van één/meer deelnemers 6. Bespreken voorbereiding volgende keer

4 Model 1. Probleemdefinitie en doelen stellen Wat is het probleem, en welk doel wil ik halen? 2. Oplossingen verzinnen Welke oplossingen kan ik bedenken? 3. Oplossingen kiezen Wat zijn de voor en nadelen van elke oplossing, en welke oplossing kies ik? 4. Uitvoeren en evalueren Is mijn doel bereikt, en wat doe ik als de oplossing gelukt is? 19 Sessie 1: Probleemdefinitie & Doelen stellen Wat is het probleem, en welk doel wil ik halen? Probleemdefinitie = correct verwoorden van het probleem Concreet uitvragen: Wat is er precies aan de hand? Waarom is dit een probleem? Wie is erbij betrokken? Wanneer speelt het probleem? Onderscheid feit interpretatie! 20 Sessie 1: Probleemdefinitie & Doelen stellen Sessie 2: Oplossingen verzinnen Doelen stellen: Specifiek: is het doel concreet en duidelijk omschreven? Meetbaar: wanneer is het doel gehaald? Acceptabel: ben ik gemotiveerd om het doel te halen? Realistisch: is het doel haalbaar? Tijdgebonden: wanneer moet het doel bereikt zijn? Doel omvat meer dan probleemdefinitie Korte vs. lange termijn Opsplitsen subdoelen 21 Welke oplossingen kan ik bedenken? Brainstormen: verzamelen van mogelijke oplossingen We worden vaak gehinderd door onze ratio (bv: niet haalbaar, werkt niet) We zijn geneigd vorige oplossingen opnieuw te gebruiken We kiezen vaak de eerste oplossing die opkomt ( jumping to solutions ): meestal niet de beste Combineren oplossingen levert meer op 22 Sessie 2: Oplossingen verzinnen Alternatieve oplossingen: Beschouw oplossingen niet gelijk kritisch, maar schrijf ze op Combineer verschillende oplossingen met elkaar Bedenk hoe een ander het probleem zou oplossen Maak variaties op een gevonden oplossing Gebruik je fantasie Sessie 3: Oplossingen kiezen Wat zijn de voor en nadelen van elke oplossing, en welke oplossing kies ik? Oplossingen tegen elkaar afwegen Oplossing worden vaak intuïtief gekozen Emoties kunnen hier belangrijke rol spelen Cognitieve technieken om gevoel met bijbehorende gedachte uit te dagen

5 Sessie 3: Oplossingen kiezen Twee vragen bij afweging oplossingen: 1. Gaat het lukken, en ga je het doen? Aandacht voor emoties 2. Wat levert het je op, en zie je ook problemen bij deze oplossing? Proactieve coping Sessie 4: Uitvoeren & Evalueren Is mijn doel bereikt, en wat doe ik als de oplossing gelukt is? Problemen oplossen vaak circulair proces Gekozen oplossing sluit niet altijd aan op probleem Onvoorziene omstandigheden Tabel maken met + en : rationeel en emotioneel logische keuze Korte versus lange termijn gevolgen Achterliggende cognities 25 Evalueren oplossing: Welke doelen zijn bereikt? Welke consequenties zijn er opgetreden? Is er iets blijven liggen? 26 Sessie 4: Uitvoeren & Evalueren 1. Probleemdefinitie & doelen stellen Beloning: bekrachtigt gestructureerde manier van werken Beloning: Hoeft niet altijd geld te kosten Vb: Koffie, uitslapen, film, Verzinnen ervan = oefenen brainstormen Hoeft niet direct gegeven te worden Spaarsysteem: kleine beloningen opsparen 27 Een man van 60 is na een CVA gerevalideerd en sluit binnenkort de revalidatie af. Helaas merkt hij al snel dat het snelle ritme van zijn werkdag lastiger voor hem is dan hij had gedacht. Mogelijke problemen: Ligt het tempo te hoog op zijn werk? Weet hij niet hoe hij dat moet aankaarten bij zijn baas? Is het toch moeilijk om te accepteren dat hij een tandje lager moet werken? Is zijn conditie nog niet op peil? Probleemdefinitie & doelen stellen Bij al deze problemen horen verschillende doelen: Ligt het tempo te hoog op zijn werk? Doel ligt buiten hem zelf Weet hij niet hoe hij dat moet aankaarten bij zijn baas? Doel: assertief zijn naar zijn baas Is het toch moeilijk om te accepteren dat hij een tandje lager moet werken? Doel: leren genoegen nemen met minder presteren Is zijn conditie nog niet op peil? Doel: conditie opbouwen Oplossingen verzinnen Mogelijke oplossingen: ga een training volgen (zou zijn vader zeggen) ga gewoon op je baas af en zeg hem wat je voelt (zou zijn broer zeggen) oefen het in een rollenspel (zou de psycholoog zeggen) bedenk van te voren wat er allemaal fout kan gaan (zou zijn vrouw zeggen) ga op een cursus zelfverdediging: als je lichamelijk sterker bent, wordt je daar geestelijk ook sterker van (zou zijn vriend zeggen die zelf bokst) etc. 30 5

6 3. Oplossingen kiezen 3. Oplossingen kiezen Positieve en negatieve van de training : Positief: het helpt hem niet alleen bij zijn baas, maar ook in andere situaties hij wil al heel lang leren meer assertief te zijn en dat kan zo een dergelijke cursus heeft zijn baas hem al eens eerder aangeraden Negatief: het duurt relatief lang voordat hij resultaat zal zien het kost tijd en energie en die besteedt hij liever aan iets anders Op zich vindt hij het een goed voorstel, maar niet voor dit moment. Hij behoefte aan iets dat sneller resultaat afwerpt. 31 Positieve en negatieve kanten van oefenen in een rollenspel Positief: hij kan het direct gebruiken het kost weinig energie het is erg relevant voor de situatie op zijn werk Negatief: het heeft alleen betrekking op deze situatie hij weet niet of zijn baas net zo zal reageren als de therapeut in het rollenspel heeft gedaan Bij deze afweging besluit hij het toch te proberen en de training in zijn achterhoofd te houden als meer structurele oplossing voor zijn moeite om voor zichzelf op te komen Uitvoeren & evalueren Als de man het gesprek heeft gevoerd: belonen Hoe? Ze komen tot de volgende mogelijkheden: de rest van de dag vrij nemen na het gesprek na het gesprek een pauze nemen en daarin even lekker buiten het bedrijf koffie drinken met zijn vrouw s avonds na het gesprek uit eten gaan met zijn vrouw s avonds na het gesprek geen enkele andere afspraak meer plannen etc. Overzicht Achtergrond van het onderzoek Problem Solving Therapy Inhoud van de interventie Voorbeeld Resultaten van het onderzoek RCT effectiviteit PST Patiënt tevredenheid Doel studie Primair Is PST een effectieve groepstherapie ter verbetering van coping strategie en kwaliteit van leven bij CVA patiënten? Studie design Pragmatische Randomised Controlled Trial (RCT) 1 jaar followup Metingen: voor interventie, na interventie, na 6 maanden, na 12 maanden Secundair Depressie Sociale participatie Cognitief functioneren Zorgconsumptie kosteneffectiviteit 35 T0 Standard care + PST Standard care T1 T1 T2 T2 T3 T3 36 6

7 Studie populatie Resultaten RCT Inclusie criteria CVA 1875 jaar In de poliklinische behandelfase Voldoende belastbaar Deze volgen nog Exclusie criteria Progressief neurologische stoornissen Levensverwachting < 12 maanden Subdurale hematomen Drugs/alcohol misbruik Matig tot ernstige afasie Onvoldoende begrip Nederlandse taal Patiënten evaluatie Tevredenheidsonderzoek Onderzocht m.b.v. vragenlijst: Cijfer Multiple choice vragen: Inhoud van de interventie Begeleiding van de bijeenkomsten Groep waarin werd deelgenomen Invloed van de interventie Open vragen Patiënt evaluatie Cijfer: 7.4 (SD=1.0) 80% beoordeelde de training als nuttig en leerzaam 95% beoordeelde de begeleiding als goed 82% beoordeelde de groep als prettig en behulpzaam 60% maakten in het dagelijks leven gebruik van de trainingen 39 96% patiënten zouden deze training aanraden bij andere patiënten na een beroerte Implementatie Bedankt voor uw aandacht! Beschikbaarheid: Handleiding wordt beschikbaar gesteld In maart 2015 geven we een workshop Mogelijke aanpassingen toekomst: Open groep Toelaten andere patiënten Projectgroep: Marieke Visser, MSc M.H. HeijenbrokKal, PhD A. van t Spijker, PhD J.J.V. Busschbach, PhD G.M. Ribbers, MD, PhD Financiële ondersteuning: