Humanitas Groningen Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Humanitas Groningen Stad"

Transcriptie

1 Humanitas Groningen Stad projecten & activiteiten Onze vrijwilligers geven mensen tijdelijk een steuntje in de rug, waarna ze zelfstandig weer verder kunnen vrijwilligers per jaar 34 projecten deelnemers per jaar

2 Mantelzorgondersteuning Steunpunt Mantelzorg De Opstap WeHelpen Hulpdiensten Er zijn - Vriendschappelijk huisbezoek Vrijwilligers & Dementie Levensverhaal Netwerkvrijwilligers Palliatieve zorg/hospice Gasthuis Maatjesprojecten Maatjesproject psychiatrie/licht verstandelijke beperking Maatjes Van Mesdag en ex-gedetineerden Computermaatjes Vriendschapskringen Taalhuizen Thuisadministratie/ LEFO (Langdurige Eenvoudige Financiële Ondersteuning) Steun bij Rouw HIV-Aids Steunpunt Multicultureel Taalondersteuning Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen Opvoeden & Opgroeien Home-Start BOR (Begeleide Omgangs Regeling) Voorlezen Samen Lezen Jeugdsupport Mooie Middag Maatjes Logeerproject Jonge mantelzorgers (JMZ) Studiemaatjes Coach2B Topclub Tussenstop Kindervakantieweken Zomeropvang Sinterklaas speelgoedactie

3 Mantelzorgondersteuning Steunpunt Mantelzorg Humanitas coördineert stedelijk de mantelzorgondersteuning. Onderdeel daarvan is het Steunpunt Mantelzorg in de wijken. Mensen kunnen tijdens de spreekuren bij het Steunpunt terecht voor: een gesprek over de mantelzorgsituatie informatie en advies over ondersteuningsmogelijkheden lotgenotencontact, themabijeenkomsten, cursussen en activiteiten. tijdelijke vervanging/respijtzorg doorverwijzing naar de juiste instantie hulp bij aanvragen en regelzaken hulp bij het keukentafelgesprek, indicatie en herindicatie belangenbehartiging "Ik wist niet eens dat ik mantelzorger was. Maar wat ben ik blij met de hulp Jantine!" De Opstap De Opstap wordt een logeerhuis waar mensen in alle rust kunnen herstellen na een opname in het ziekenhuis. Of waarin mensen tijdelijk kunnen verblijven terwijl hun mantelzorger een keer vakantie heeft. Onze intentie is om in 2016 van start te gaan. WeHelpen Op wehelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. Of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met bekenden via de website zorg plannen voor een ander.

4 "Robins wekelijkse bezoek aan mijn man geeft mij de rust om even op de fiets weg te gaan." Vrijwilligers & Dementie Ondersteuning in de thuissituatie voor mensen met een vorm van dementie en hun mantelzorgers. Vrijwilligers bieden mensen met dementie die zelfstandig wonen gezelschap en een luisterend oor. Of zij ondernemen iets leuks samen. De mantelzorger kan er dan even tussen uit. Hulpdiensten Vrijwilligers bieden een helpende hand bij praktische klusjes in en om het huis, zoals tuinklusjes, boodschappen of vervoer naar arts of ziekenhuis. Voor mensen die die (tijdelijk) niet meer zelf kunnen. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken en mantelzorgers. Er zijn - Vriendschappelijk huisbezoek Ouderen en chronisch zieken voelen zich (soms) eenzaam. Zij komen door omstandigheden niet zo makkelijk meer buiten de deur. Daarom komt een vrijwilliger 1 x per week thuis bij iemand op bezoek, voor een praatje, om samen een boodschapje te doen of een wandelingetje te maken. "De vrijwilligers die me bezoeken zijn haast familie." Levensverhaal Een vrijwilliger komt bij de deelnemer thuis om herinneringen op te halen. Ze zoeken samen naar een vorm om deze vast te leggen. Verhalen, een gedicht, een lied of een foto kunnen een levensverhaal illustreren. Netwerkvrijwilligers Voor mensen die het moeilijk vinden om zelf nieuwe contacten te maken, maar wel graag in contact willen komen met anderen. Een vrijwilliger gaat samen met de deelnemer aan de slag om contacten op te bouwen of uit te breiden. Palliatieve zorg/ Hospice Gasthuis Groningen Wanneer de diagnose van een ongeneeslijke ziekte is gesteld en iemand terminaal is, kunnen de zieke en mantelzorger thuis ondersteuning krijgen van vrijwilligers. Wanneer dit niet meer in de thuissituatie mogelijk of wenselijk is, kan men kiezen voor een hospice zoals het Gasthuis Groningen.

5 Cluster Maatjesprojecten Maatjesproject psychiatrie/lichte verstandelijke beperking Een vrijwilliger onderneemt 1 x per week of 2 weken iets leuks met de deelnemer, het liefst buiten de deur. Voor volwassenen van jaar die zelfstandig, begeleid of beschermd wonen met weinig contacten en het moeilijk vinden om zelfstandig mee te doen in de samenleving. Vriendschapskringen Naast één op één contacten zijn er ook activiteiten in groepsverband voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking, autisme en aanverwante stoornis en ADHD (Brainstorm). Maatjesproject Van Mesdag en ex-gedetineerden Voor patienten die op onbegeleid verlof mogen en ex-gedetineerden die weer zelfstandig of begeleid wonen. Door samen iets leuks te ondernemen helpt de vrijwilliger de stap terug naar de maatschappij makkelijker te maken. Computermaatjes Voor mensen die de digitale maatschappij lastig kunnen bijbenen. Een computermaatje ondersteunt in maximaal twintig wekelijkse sessies met de basisvaardigheden van computergebruik. "Dankzij mijn maatje kan ik het nu weer zelfstandig aan!"

6 Taalhuizen Taalhuizen zijn opgericht voor laaggeletterde, autochtone mensen in samenwerking met onder meer het Alfa College en Noorderpoort College. Een vrijwilliger helpt met het ontwikkelen van taal, rekenen en digitale vaardigheden zodat een deelnemer kan worden doorverwezen naar een passende cursus. "Het overkomt iedereen, dacht ik. Maar verwerken bleek toch lastig." Steun bij Rouw Iedereen komt periodes tegen dat het leven zwaar valt. Bijvoorbeeld na een overlijden, verlies van gezondheid, van werk en van contacten met anderen. Soms komen dan andere vragen uit het leven naar boven. Een vrijwilliger biedt een luisterend oor. Er zijn voor jongeren van jaar lotgenotengroepen rouw. HIV-Aids Steunpunt Voor mensen met HIV en hun naasten biedt het steunpunt informatie, individuele ondersteuning (buddy) en lotgenotengroepen. Elke maand is er een bijeenkomst van het HIV-café en van Noppal (voor allochtonen). Thuisadministratie en LEFO Een groeiende groep mensen heeft hulp nodig bij hun financiën. Zij vinden het moeilijk overzicht te krijgen en houden. Soms is er sprake van problematische schulden met schuldsanering als laatste redmiddel. De vrijwilliger van Thuisadministratie geeft een steuntje in de rug. Bij LEFO is er sprake van langdurige financiële ondersteuning. Een vrijwilliger komt eens in de drie à vier weken langs bij mensen die zich onzeker voelen over het bijhouden van hun administratie. Deze deelnemers mogen geen schulden hebben.

7 Multicultureel Taalondersteuning Vluchtelingen en migranten die zich in de gemeente Groningen hebben gevestigd gaan in de regel naar school om de Nederlandse taal te leren. Ze hebben aanvankelijk nog weinig contacten met Nederlanders, maar willen wel graag de taal oefenen. Ook voor degenen die een opleiding volgen is taal soms nog een struikelblok. Wat extra uurtjes taalondersteuning kan het verschil maken om het diploma te halen. Wij bieden taalcoaches, conversatiegroepen en taalcafé's. Taalcoaches De vrijwilliger maakt één of twee keer per week een afspraak om aandacht te besteden aan taal, bijvoorbeeld aan lezen, schrijven, spreken of grammatica. Maar ook aan het begrijpen van schoolopdrachten of vaktaal. Conversatiegroepen Er zijn conversatiegroepen op verschillende niveaus waar mensen de taal beter leren spreken en verstaan. Dit gebeurt in kleine groepjes van maximaal 6 personen. Taalcafé Het Taalcafé is een wekelijkse ontmoetingsplek voor anderstaligen die graag met Nederlanders willen praten. En voor Nederlanders die graag kennis willen maken met vluchtelingen en andere migranten. Er is een Taalcafé in het centrum (in het pand van Humanitas) en in Selwerd. "Het Taalcafé is gezellig en leerzaam!"

8 Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen Wij bieden maatschappelijke begeleiding en trajectondersteuning aan vluchtelingen die vanuit een AZC in Groningen komen wonen. We helpen statushouders zo snel en goed mogelijk wonen, integreren en participeren in de stad Groningen. Deze trajectbegeleiding gaat over alle leefgebieden en duurt 3 jaar. Onze vrijwilligers zijn actief als vluchtelingencoach, bij het dagelijkse spreekuur en bij het geven van participatieworkshops. Vluchtelingencoach Er zijn verschillende vluchtelingencoaches: startcoach, trajectcoach en businesscoach. Een coördinator koppelt de vluchteling aan een vrijwillige coach. Deze startcoach helpt bij het regelen van allerlei praktische zaken en geeft adviezen. Zo helpt hij de vluchteling door de eerste periode heen en laat hij zien hoe onze maatschappij in elkaar zit. Daarnaast worden vluchtelingen met behulp van een trajectcoach langer begeleid met halfjaarlijkse gesprekken en het opstellen van een trajectplan. Het traject is maatwerk en heeft betrekking op alle leefgebieden van de vluchteling, zoals werk, gezondheid en een zinvolle dagbesteding. Onze businesscoaches bieden bijstandsgerechtigden begeleiding en ondersteuning bij de start van een eigen bedrijf èn om (succesvol) te blijven in Nederland. Dit is onderdeel van het Project Inspiratie Programma (PIP). Het PIP inspireert bijstandsgerechtigden om zelfstandig ondernemer te worden. Spreekuur Humanitas houdt dagelijks een spreekuur waar vluchtelingen die geen coach (meer) hebben met hun vragen terecht kunnen. Vrijwilligers helpen met het invullen van formulieren, voor bijvoorbeeld huurtoeslag, kinderopvang, opleidingen, woningnet, etc. Of helpen met het schrijven van een brief, bellen van een instantie of maken van een afspraak. Participatieworkshops Statushouders moeten als onderdeel van hun inburgeringstraject een participatieverklaring tekenen. Als voorbereiding op het tekenen van de participatieverklaring moet een workshop gevolgd worden. De workshop gaat over het kennismaken met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving.

9 Opvoeden & Opgroeien Home-Start Programma voor opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen (jongste kind jonger dan 15 jaar). Home-Start biedt ondersteuning bij opvoeding, praktische hulp en vriendschappelijk contact. BOR (Begeleide Omgangs Regeling) Een vrijwilliger ondersteunt gescheiden ouders bij het afspreken en nakomen van een omgangsregeling. Alles is erop gericht om kinderen contact te laten houden met beide ouders. De vrijwilliger denkt mee, adviseert en helpt bij het maken van afspraken. Dit kan bij Humanitas of eventueel bij het Omgangshuis. Dit is een neutrale plek op een vaste locatie met vaste openingstijden. Er zijn altijd twee begeleiders aanwezig. Voorlezen Een vrijwilliger leest thuis voor wanneer ouders de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Kinderen van 2 tot 7 jaar leren spelenderwijs beter Nederlands en ouders worden gestimuleerd zelf voor te lezen. Samen Lezen Samen Lezen is voor kinderen van 7 tot 12 jaar die moeite hebben met begrijpend lezen. Een vrijwilliger komt wekelijks bij het kind thuis om samen te lezen en taalspelletjes te doen. "Mijn dochter geniet van de verhaaltjes! Ze vertelt ze aan mij, zo leer ik mee."

10 Jeugdsupport Maatjes ondersteunen jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud die met hulpverlening te maken hebben (gehad). Een vriendschappelijk contact met wie ze zowel hun dagelijkse dingen als hun zorgen kunnen bespreken. Mooie Middag Maatjes Een vrijwilliger onderneemt wekelijks iets leuks met een kind -tussen 4 en 16 jaardat in een kwetsbare situatie verkeert. Logeerproject Er is een klein aantal vrijwilligers waar deze kinderen/jongeren één keer per maand kunnen logeren. Jonge Mantelzorgers (JMZ) JMZ is er voor jongeren die zorgen voor een gezinslid dat ziek is, een beperking of verslaving heeft. Vrijwilligers bieden maatjescontact, leuke activiteiten en een vakantieweek. Studiemaatjes Voor studenten die moeite hebben met concentratie en motivatie of die door psychische problemen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een medestudent helpt met studeren en indien nodig met plannen en organiseren. Coach2B Jongeren van de Simon van Hasseltschool krijgen ondersteuning van coaches vanuit de Rabobank. Zij doen activiteiten die aansluiten bij hun interesse en vergroten zo hun ervaringswereld. Topclub Dit is een club voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar uit de provincie Groningen met een vorm van autisme. Zij willen in hun vrije tijd graag leeftijdsgenoten ontmoeten om samen iets te doen. Tussenstop Jongeren tussen de jaar worden opgevangen in een gastgezin wanneer het thuis even niet meer wil of ze plots op straat staan. Gedurende drie weken biedt het gastgezin een veilige plek om tot rust te komen. Kindervakantieweken De kindervakantieweken worden georganiseerd voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar die vanwege medische, sociale of financiële redenen niet op vakantie kunnen. Zomeropvang Daarnaast zijn er vakantieweken voor kinderen met ADHD en/of autisme, zoals PDD-NOS. Sinterklaas speelgoedactie Voor ieder kind een kadootje. Ook van ouders die het niet breed hebben.

11 Humanitas steunen? Dat kan op verschillende manieren! Vrijwilliger worden (uitvoerend of coördinerend) Wij vragen van onze vrijwilligers: affiniteit met de doelgroep beschikbaarheid van gemiddeld een dagdeel tot een dag per week (in overleg) soms een Verklaring Omtrent Gedrag (kosten zijn te declareren) Wij bieden onze vrijwilligers: Leuk en nuttig vrijwilligerswerk Ondersteuning en begeleiding door een (vrijwillige) coördinator Scholing Terugkom- en themabijeenkomsten Verzekering tegen schade en ongevallen Financiële steun Je kunt ons financieel steunen door lid of donateur te worden, een schenking te doen of mee te doen met de Vriendenloterij. Bedrijven en fondsen Hoe minder kosten we hoeven te maken, hoe meer mensen wij kunnen helpen. Kunnen producten of diensten van jouw bedrijf hieraan bijdragen? Dat zou fantastisch zijn. We overleggen graag met je. Meer informatie? Kijk dan op onze website of bezoek onze voorlichtingsochtend. Deze houden we tweewekelijks op de woensdag in de even weken om 9:30 uur. >70 jaar actief in de samenleving

12 Powered by TCPDF ( Over Humanitas De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligers organisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Afdeling Groningen Stad is ingedeeld in vier clusters: Mantelzorgondersteuning, Maatjesprojecten, Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen en Opvoeden & Opgroeien. Humanitas waarden regie houden over je eigen leven samenleven op basis van gelijkwaardigheid verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en een ander vraaggericht werken Zoek je hulp of wil je helpen? Neem dan contact met ons op! Humanitas Groningen Stad Meld- en Informatiepunt Akerkhof Zuidzijde JB Groningen humanitas.nl groningen Wijkgericht werken Humanitas Groningen Stad werkt wijkgericht. In de 11 WIJ-teams in Groningen zit een wijkwerker van Humanitas. In deze WIJ-teams werken organisaties in het sociale domein en de gemeente samen aan het bieden van zorg en ondersteuning. Kijk voor meer informatie op 29 november HumanitasGroningenStad

Humanitas Groningen Stad

Humanitas Groningen Stad Humanitas Groningen Stad projecten & activiteiten Vrijwilligers bieden een steuntje in de rug,...waarna mensen zelfstandig weer verder kunnen. Mantelzorgondersteuning Opvoeden & Opgroeien Steunpunt Mantelzorg

Nadere informatie

Afdeling t Hoogeland

Afdeling t Hoogeland Gemeenten Bedum, Winsum, De Marne, Ten Boer en Eemsmond Afdeling t Hoogeland VAN MENS TOT MENS Thuisadministratie Taalondersteuning Vriendschappelijk Huisbezoek Eem Doun Begeleide Omgangs Regeling (BOR)

Nadere informatie

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013 Humanitas Afdeling Assen Jaarverslag 2013 Algemeen Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 13.800

Nadere informatie

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST Wie zijn wij? In het Netwerk Vrijwillige Thuishulp werken een tiental organisaties

Nadere informatie

Verantwoording 2016 Humanitas Groningen Stad

Verantwoording 2016 Humanitas Groningen Stad Verantwoording 216 Humanitas Groningen Stad Versie 28 maart 217 Akerkhof Zuidzijde 22 9711 JB Groningen 5 312 6 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitas.nl/groningen Over Humanitas De vereniging Humanitas

Nadere informatie

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN OVERZICHT ORGANISATIES DIE INFORMELE ZORG & ONDERSTEUNING BIEDEN IN AMSTERDAM CENTRUM Per oktober 2016 ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN PROBLEEMGEBIED Hulp bij de thuis administratie,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant ONS welzijn De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant Wat doet ONS welzijn ONS welzijn adviseert en helpt mensen als dat nodig is. De medewerkers van ONS welzijn denken met je mee om samen een goede

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Verantwoording 2015 Humanitas Stad Groningen

Verantwoording 2015 Humanitas Stad Groningen Verantwoording 215 Humanitas Stad Groningen Definitieve versie 29-3-216 A-Kerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen 5 312 6 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Over Humanitas De vereniging Humanitas

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Get a Grip Zwolle Online & anoniem grip op financiën

Get a Grip Zwolle Online & anoniem grip op financiën Get a Grip Zwolle Online & anoniem grip op financiën Vragen en/of problemen bij geldzaken? Een vrijwilliger helpt je op weg Humanitas Get a Grip biedt Zwollenaren van 16 tot en met 24 jaar hulp bij geldzaken.

Nadere informatie

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN ONDERSTEUNING VOOR WIE DAT NODIG HEEFT. OPGROEIEN EN OPVOEDEN Speelt er

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Plezierig leven doe je met elkaar!

Plezierig leven doe je met elkaar! Plezierig leven doe je met elkaar! Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Werkplan en begroting 2017

Werkplan en begroting 2017 Werkplan en begroting 2017 Inleiding Hieronder staat een korte beschrijving van de activiteiten van Humanitas voor 2017, met daarbij vervolgens een inschatting van de aantallen. Daarna wordt inzicht geboden

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Leuk om te doen!

Vrijwilligerswerk. Leuk om te doen! Vrijwilligerswerk Leuk om te doen! Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk intramurale zorg Als vrijwilliger bij de Meander- Groep geeft u een nuttige en zinvolle invulling aan uw vrije tijd. Klanten, bewoners,

Nadere informatie

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen.

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning en zijn altijd bereid om mee te denken over wat bij

Nadere informatie

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Wat is Respijtzorg Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen

Nadere informatie

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten Stichting Corridor Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie voor mensen vanaf achttien jaar met een psychiatrische achtergrond. We

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Home-Start+ Haarlem JAARVERSLAG 2016

Home-Start+ Haarlem JAARVERSLAG 2016 Home-Start+ Haarlem JAARVERSLAG 016 INHOUD: Home-Start+ in het kort Home-Start+ in 016 De cijfers van 016 De vrijwilligers Conclusie & ambities voor 017 Doelstelling en resultaat Hoe komen ouders bij Home-Start+?

Nadere informatie

Inleiding Informatie en advies

Inleiding Informatie en advies Inleiding We hebben allemaal behoefte aan vriendschappelijk contact, aan een luisterend oor, of praktische steun. Soms blijven mensen daarvan verstoken. Of wordt zorgen voor een ander een zorg voor jezelf.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen

Jaarverslag 2016 Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen Jaarverslag 2016 Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen Thema Vrijwilligers Deelnemers/ bezoeken Detentie 110 690 Eenzaamheid 290 840 Opgroeien 113 191 Opvoeden 80 98 Verlies 38 73 Thuisadministratie 199

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Taalhuis Haarlemmermeer

Taalhuis Haarlemmermeer Taalhuis Haarlemmermeer Wat is een Taalhuis? Het Taalhuis in de Bibliotheek Haarlemmermeer is een plek waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Burgers kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen

Jaarverslag 2014 Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen Jaarverslag 2014 Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen Thema Vrijwilligers Deelnemers/ bezoeken Detentie 192 1329 Eenzaamheid 232 522 Opgroeien 25 49 Opvoeden 93 77 Verlies 28 50 Thuisadministratie 166

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Jaarplan Humanitas. Noordwest-Friesland

Jaarplan Humanitas. Noordwest-Friesland Jaarplan 2018 Humanitas Noordwest-Friesland Hoofdstuk blz. 1 Inleiding 2 1. De afdeling: het bestuur,vrijwilligers, deelnemers, leden, contacten,samenwerking en ondersteuning 2. Activiteitenplan 2018 4

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2012 Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.

humanitas Jaarverslag 2012 Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen. humanitas Jaarverslag 2012 Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een Nederlandse vereniging

Nadere informatie

Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking. Samen aan tafel

Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking. Samen aan tafel Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking Samen aan tafel 20-11-2014 Humanitas in het kort Humanitas Weert e.o. - Een nadere kennismaking 2 Thema s van Humanitas - 1 2013: 29.584 deelnemers

Nadere informatie

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand die

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Algemene informatie. Welzijn in Stichtse Vecht maken we samen. Wijk en Buurt. Activiteiten en Ontmoeting. Vrijwilligerswerk.

Algemene informatie. Welzijn in Stichtse Vecht maken we samen. Wijk en Buurt. Activiteiten en Ontmoeting. Vrijwilligerswerk. Wijk en Buurt Activiteiten en Ontmoeting Algemene informatie Vrijwilligerswerk Welzijn in Stichtse Vecht maken we samen Mantelzorg Advies en Ondersteuning (0346) 290710 Servicediensten info@welzijnsv.nl

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid 17 oktober 2016 Contactpersoon: Cyril Crutz Directeur-bestuurder 0485-583 500 / 06-27093679 c.crutz@biblioplus.nl www.biblioplus.nl Inleiding

Nadere informatie

VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS. Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011

VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS. Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011 VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011 1 Samen leren is leuk Inhoud Inleiding 3 Cursussen voor mantelzorgers De Zorg de Baas 4 Koffieochtenden voor ex-mantelzorgers

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Projectplan Maatjesproject Gorinchem. Humanitas afdeling Gorinchem e.o.

Projectplan Maatjesproject Gorinchem. Humanitas afdeling Gorinchem e.o. Projectplan 2016 2018 Maatjesproject Gorinchem Humanitas afdeling Gorinchem e.o. Projectplan 2016-2018 Maatjesactiviteit Gorinchem INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Doel en doelgroep... 4 3. Werkwijze... 5 4.

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven Laaggeletterden herkennen en dan? Clarine van Ommeren Apeldoorn 18 september 2014 Initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien Doel: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op zowel korte als lange

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN Een steuntje in de rug bij het dagelijks leven

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 25 2012-2013 Cursussen voor volwassenen U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland, met een breed

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker!

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! In dit overzicht vindt u de scholingen die de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o., alleen of in samenwerking met een of meerdere partners van de Vrijwilligersacademie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddyzorg Nijmegen e.o. Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen Tel: 024-3297731 Fax: 024-3245558 Email: buddyzorg@nim.nl Buddy worden, buddy zijn Deze brochure

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND ALMERE Introductie penningmeesters EHBO bij kinderen Geweldloos communiceren Fondswerving (2 trainingen) Eerste indruk (als voorbereiding op sollicitatie betaald en onbetaald werk) Vrijwilligerswerk en

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2013 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2013 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag 2013 Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Humanitas Activiteitengids 2012

Humanitas Activiteitengids 2012 Humanitas Activiteitengids 2012 Humanitas Landelijk Bureau, december 2011 2 Inhoudsopgave Afdelingen in district Noord... 7 Humanitas afdeling Aa en Hunze... 7 Humanitas afdeling Assen... 8 Humanitas afdeling

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Beknopt overzicht het aanbod voor mantelzorgers in eindhoven

Beknopt overzicht het aanbod voor mantelzorgers in eindhoven Beknopt overzicht het aanbod voor mantelzorgers in eindhoven 2011 www.mantelzorgverlicht.nl 1 2 Inleiding Dit is een Beknopt overzicht van het Productboek Aanbod voor mantelzorgers in Eindhoven. Dit gratis

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus li83

Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus li83 , iiaaremmermeer cjeriit'ei~tt? Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 21 30 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Beleid

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Goed voorbereid op pad. Goed voorbereid op pad

Goed voorbereid op pad. Goed voorbereid op pad Goed voorbereid op pad Goed TRAININGEN HUMANITAS ACADEMIE 2016 2017 voorbereid op pad TRAININGEN HUMANITAS ACADEMIE 2016 2017 Goed voorbereid op pad Met onze trainingen ga je als vrijwilliger goed voorbereid

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken melion zorgt De wereld wordt steeds complexer en dit maakt het voor sommige mensen lastig om zelfstandig

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht Stichting Melion Leukerweg 3 6095 NX Baexem Telefoon: 0475 451701 E-mail: info@melion.nl Internet: www.melion.nl zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

(V)echtscheidingen 7 S E P T E M B E R

(V)echtscheidingen 7 S E P T E M B E R (V)echtscheidingen 7 S E P T E M B E R 2 0 1 7 Workshop Complexe Scheidingen Welkom Aanbod voor Complexe Scheidingen Wat zijn Vechtscheidingen? Vaardigheden bij complexe scheidingen Waar hebben jullie

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan Hoofdlijnen beleidsplan Doelstelling (statutair) De stichting heeft ten doel, middels de inzet van professionele krachten en vrijwilligers, het uitvoeren, ondersteunen en/of stimuleren, coördineren, begeleiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk en Inkomen september 2017

Nieuwsbrief Werk en Inkomen september 2017 Nieuwsbrief Werk en Inkomen september 2017 De onderwerpen in deze nieuwsbrief: Een baan vinden via uw netwerk Terug naar school Trainingen vrijwilligerswerk Kansen voor alle kinderen Heeft u het gratis

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie