Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64"

Transcriptie

1 JOR 2014/307 Borgtochtovereenkomst, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op buitenlandse rechtspersoon, indien deze met Nederlandse vennootschap kan worden gelijkgesteld, Aangaan lening om schuldeisers te betalen en faillissement te voorkomen behoort tot de normale uitoefening van het bedrijf, Art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op niet-uitvoerend bestuurder, Verwijzing naar HR 11 juli 2003, «JOR» 2003/223, m.nt. Verdaas Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64 Aflevering 2014 afl. 11 Rubriek Financiering, zekerheden en insolventie College Rechtbank Midden Nederland zp Utrecht Datum 11 juni 2014 Rolnummer HA ZA Rechter(s) mr. Frieling Partijen Noot X, eiseres, advocaat: mr. J.H. Kolenbrander, tegen Vahstal Holding BV te Amersfoort, gedaagde, advocaat: mr. D.M. de Bruin. mr. R.I.V.F. Bertrams Borgtochtovereenkomst, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op buitenlandse rechtspersoon, indien deze met Nederlandse vennootschap kan worden gelijkgesteld, Aangaan lening om schuldeisers Trefwoorden te betalen en faillissement te voorkomen behoort tot de normale uitoefening van het bedrijf, Art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op nietuitvoerend bestuurder, Verwijzing naar HR 11 juli 2003, «JOR» 2003/223, m.nt. Verdaas Regelgeving BW Boek 1-88 lid 5 JOR 2014/307 Rechtbank Midden Nederland zp Utrecht, , HA ZA , ECLI:NL:RBMNE:2014:2221 Borgtochtovereenkomst, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op buitenlandse rechtspersoon, indien deze met Nederlandse vennootschap kan worden gelijkgesteld, Aangaan lening om schuldeisers te betalen en faillissement te voorkomen behoort tot de normale uitoefening van het bedrijf, Art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op niet-uitvoerend bestuurder, Verwijzing naar HR 11 juli 2003, «JOR» 2003/223, m.nt. Verdaas»Samenvatting

2 Art. 1:88 lid 5 BW leent zich voor toepassing met betrekking tot een buitenlandse rechtspersoon, indien deze in genoegzame mate kan worden gelijkgesteld met een Nederlandse besloten of naamloze vennootschap. Een dergelijke toepassing beantwoordt aan de ratio van art. 1:88 lid 5 BW. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen om (aansprakelijkstellingen ten behoeve van) buitenlandse rechtspersonen van de werking van deze bepaling uit te sluiten. De Hoge Raad legt deze bepaling ook naar haar ratio uit, zo nodig buiten de strikt taalkundige betekenis van de tekst ervan (HR 11 juli 2003, «JOR» 2003/223, m.nt. Verdaas (Kelders/Fortis) inzake een holdingstructuur). Eiseres heeft niet onderbouwd dat een Chinese Limited zoals Yixing voor de toepassing naar zijn ratio van art. 1:88 lid 5 BW niet in genoegzame mate kan worden gelijkgesteld met een Nederlandse besloten of naamloze vennootschap. Volgens eiseres is A de (hoofdelijke) lening niet aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van Yixing. Zij stelt daartoe dat de lening noodgedwongen is aangegaan, om Yixing in staat te stellen om haar schuldeisers te voldoen en om faillissement te voorkomen. In zijn algemeenheid kan een dergelijke doelstelling van (het aantrekken van) een lening niet worden beschouwd als iets wat buiten de normale bedrijfsuitoefening van een commerciële onderneming zoals Yixing ligt. Integendeel, het aantrekken van financiering door een onderneming heeft typisch vaak tot doel om schuldeisers te betalen en het is bepaald ook niet atypisch te noemen als een onderneming financiering mede aantrekt om (uiteindelijk) faillissement te voorkomen. Eiseres heeft niet concreet, en daarmee tegen deze achtergrond onvoldoende, onderbouwd dat in het onderhavige geval geen sprake was van normale bedrijfsuitoefening. Eiseres betwist dat A ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bestuurder van Yixing was. Eiseres stelt ook dat de vennootschappelijke structuur van een Chinese Limited afwijkt van die van een Nederlandse besloten of naamloze vennootschap, doordat de Raad van Bestuur van een Chinese Limited executive (uitvoerend) en non-executive (niet-uitvoerend of toezichthoudend) leden kent en dat A slechts in deze zin niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Yixing was. Eiseres ziet er hierbij aan voorbij dat de (Nederlandse) wetgever in de invoering van de art. 2:129a en 239a BW die voor de naamloze en besloten vennootschap de mogelijkheid van benoeming van niet-uitvoerend bestuurders introduceerde geen aanleiding heeft gezien om art. 1:88 lid 5 BW aan te passen. Het moet er daarom voor worden gehouden dat ook rechtshandelingen van niet-uitvoerend bestuurders die overigens voldoen aan de voorwaarden van deze bepaling, niet kunnen worden vernietigd wegens het ontbreken van toestemming van de betreffende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner. Mede in het licht van relevante bepalingen uit de statuten van Yixing, die uitgebreide bevoegdheden beschrijven van de Raad van Bestuur en geen bijzondere en/of daarbuiten staande (extra) bevoegdheden voor het uitvoerend lid of de uitvoerend leden daarvan en die de Raad van Bestuur ook als het hoogste orgaan van de rechtspersoon aanmerken, is voor de (overeenkomstige) toepassing van art. 1:88 lid 5 BW geen relevant onderscheid aan te nemen tussen niet-uitvoerende bestuurders van een Nederlandse besloten of naamloze vennootschap respectievelijk die van een Chinese Limited. beslissing/besluit»uitspraak (...; red.) 2. De verdere beoordeling 2.1. In 4.13 van het tussenvonnis van 4 september 2013 heeft de rechtbank overwogen dat artikel 1:88 lid 5 BW zich leent voor toepassing met betrekking tot Yixing, een Chinese rechtspersoon, omdat gesteld noch gebleken was dat deze niet in genoegzame mate kon worden gelijkgesteld met een Nederlandse besloten of naamloze vennootschap. Ook was niet betwist dat de door Vahstal Holding verschafte lening was bestemd voor en is aangewend ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van Yixing. Ook was onweersproken dat [A] samen met [B] ten tijde van het aangaan van de lening de meerderheid van de aandelen in Yixing hield, en dat [B] bestuurder was van Yixing. Ter beoordeling stond slechts nog of (ook) [A] bestuurder van Yixing was, wat Vahstal Holding stelde, maar [eiseres] betwistte [eiseres] handhaaft haar stelling dat [A] ten tijde van het verstrekken van de lening door Vahstal Holding, geen bestuurder van Yixing was. Verder betwist zij alsnog dat de lening was bestemd voor of is aangewend ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van Yixing. Ook stelt zij alsnog dat een Chinese Limited zoals Yixing niet kan worden gelijkgesteld met een Nederlandse besloten of naamloze vennootschap. Volgens haar kan artikel 1:88 lid 5 BW alleen worden toegepast ten aanzien van de in die bepaling genoemde rechtspersonen, en dat zijn (volgens [eiseres]: Nederlandse) besloten of naamloze vennootschappen. Niet andere rechtspersonen, of die nu wel of niet lijken op Nederlandse besloten of naamloze vennootschappen.

3 2.3. Toepassing van artikel 1:88 lid 5 BW ten aanzien van buitenlandse rechtspersoon. De rechtbank ziet geen aanleiding om terug te komen van haar oordeel dat artikel 1:88 lid 5 BW zich leent voor toepassing met betrekking tot een buitenlandse rechtspersoon, indien deze in genoegzame mate kan worden gelijkgesteld met een Nederlandse besloten of naamloze vennootschap. Een dergelijke toepassing beantwoordt aan de ratio van artikel 1:88 lid 5 BW. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen om (aansprakelijkstellingen ten behoeve van) buitenlandse rechtspersonen van de werking van deze bepaling uit te sluiten. De Hoge Raad legt deze bepaling ook naar haar ratio uit, zo nodig buiten de strikt taalkundige betekenis van de tekst ervan (HR 11 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7513, NJ 2004, 173 («JOR» 2003/223, m.nt. Verdaas (Kelders/Fortis); red.) inzake een holdingstructuur) Toepassing van artikel 1:88 lid 5 BW ten aanzien van Yixing. [eiseres] heeft niet onderbouwd dat een Chinese Limited zoals Yixing voor de toepassing naar zijn ratio van artikel 1:88 lid 5 BW niet in genoegzame mate kan worden gelijkgesteld met een Nederlandse besloten of naamloze vennootschap. Dat een Raad van Bestuur van een Chinese Limited zoals Yixing uitvoerend en niet-uitvoerend leden kent is voor een andersluidend oordeel in elk geval onvoldoende (zie ook hierna, 2.7) Normale bedrijfsuitoefening. Volgens [eiseres] is [A] de (hoofdelijke) lening niet aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van Yixing. Zij stelt daartoe dat de lening noodgedwongen is aangegaan, om Yixing in staat te stellen om haar schuldeisers te voldoen en om faillissement te voorkomen. In zijn algemeenheid kan een dergelijke doelstelling van (het aantrekken van) een lening niet worden beschouwd als iets wat buiten de normale bedrijfsuitoefening van een commerciële onderneming zoals Yixing ligt. Integendeel, het aantrekken van financiering door een onderneming heeft typisch vaak tot doel om schuldeisers te betalen, en het is bepaald ook niet atypisch te noemen als een onderneming financiering mede aantrekt om (uiteindelijk) faillissement te voorkomen. [eiseres] heeft niet concreet, en daarmee tegen deze achtergrond onvoldoende, onderbouwd dat in het onderhavige geval geen sprake was van normale bedrijfsuitoefening Bestuurder. [eiseres] betwist dat [A] ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bestuurder van Yixing was. Zij voert daartoe aan dat de Chinese karakters die in het Chinese uittreksel uit de Chinese kamer van koophandel van Yixing bij [B] staan, volgens een Nederlands-Chinees-Engels woordenboek directeur betekenen, en dat dat niet geldt voor de karakters die in datzelfde uittreksel bij [A] staan. Volgens [eiseres] betekenen laatstbedoelde karakters ongeveer toezichthouder op het bestuur, iets wat volgens haar lijkt op aandeelhouder, maar dat standpunt heeft zij niet verder onderbouwd (bijvoorbeeld met een uittreksel uit een woordenboek waarin juist die karakters worden verklaard, of anderszins). Hierbij komt dat de beëdigde vertaling van het uittreksel dat Vahstal Holding in het geding heeft gebracht, de karakters bij [A] wel als directeur vertaalt [eiseres] stelt ook dat de vennootschappelijke structuur van een Chinese Limited afwijkt van die van een Nederlandse besloten of naamloze vennootschap, doordat de Raad van Bestuur van een Chinese Limited executive (uitvoerend) en non-executive (niet-uitvoerend of toezichthoudend) leden kent, en dat [A] slechts in deze zin niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Yixing was. [eiseres] ziet er hierbij aan voorbij dat de (Nederlandse) wetgever in de invoering van de artikelen 2:129a en 239a in het Burgerlijk Wetboek die voor de naamloze en besloten vennootschap de mogelijkheid van benoeming van niet-uitvoerend bestuurders introduceerde geen aanleiding heeft gezien om artikel 1:88 lid 5 BW aan te passen. Het moet er daarom voor worden gehouden dat ook rechtshandelingen van niet-uitvoerend bestuurders die overigens voldoen aan de voorwaarden van deze bepaling, niet kunnen worden vernietigd wegens het ontbreken van toestemming van de betreffende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner. Mede in het licht van de door Vahstal Holding overgelegde relevante bepalingen uit de statuten van Yixing, die uitgebreide bevoegdheden beschrijven van de Raad van Bestuur, en geen bijzondere en/of daarbuiten staande (extra) bevoegdheden voor het uitvoerend lid of de uitvoerend leden daarvan, en die de Raad van Bestuur ook als het hoogste orgaan van de rechtspersoon aanmerken, is de rechtbank van oordeel dat voor de (overeenkomstige) toepassing van artikel 1:88 lid 5 BW geen relevant onderscheid is aan te nemen tussen niet-uitvoerende bestuurders van een Nederlandse besloten of naamloze vennootschap respectievelijk die van een Chinese Limited Het voorgaande betekent dat de vorderingen van [eiseres] zullen worden afgewezen. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. (...; red.) 3. De beslissing De rechtbank 3.1. wijst de vorderingen af,

4 3.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, (...; red.), 3.3. veroordeelt [eiseres], onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door Vahstal Holding volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, (...; red.), 3.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.»annotatie 1. Dit is een klein, maar fijn en overzichtelijk vonnis betreffende twee aspecten in zake de uitzondering op het toestemmingsvereiste van de echtgenoot van een borg op grond van lid 5 van art. 1:88 BW. Op grond van dit lid 5 is de toestemming niet vereist indien aan twee voorwaarden is voldaan. Voor doeleinden van deze noot is alleen de eerste voorwaarde van belang, namelijk dat de borgtocht is verstrekt door een bestuurder van een naamloze of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt. De achtergrond van deze uitzondering is dat een dergelijke directeur/grootaandeelhouder te vergelijken is met een persoon die zijn onderneming drijft in een eenmanszaak of vennootschap onder firma en die voor het aangaan van transacties in dat kader ook niet de toestemming van zijn echtgenote behoeft. Vahstal Holding BV (de Geldgever ) heeft een lening verstrekt aan een Chinese limited vennootschap. Een bestuurder stelde zich tot borg voor deze lening. Vaststond dat deze borg bestuurder was en tezamen met zijn medebestuurder de meerderheid der aandelen hield. Toch stelde de borg/bestuurder dat niet aan de hierboven genoemde voorwaarde voor toepassing van de uitzondering was voldaan. 2. De borg stelde zich op het standpunt dat de uitzonderingsbepaling niet betrekking heeft op buitenlandse vennootschappen. De rechtbank verwerpt, mijns inziens terecht, dit verweer en overweegt dat voldoende is dat de buitenlandse vennootschap in genoegzame mate gelijkgesteld kan worden met een Nederlandse bv. In dit verband verwijst de rechtbank ook naar HR 11 juli 2003, «JOR» 2003/223, m.nt. Verdaas (Kelders/Fortis) waarin de Hoge Raad een uitleg aan lid 5 gaf naar de ratio daarvan en buiten de strikt taalkundige betekenis om lid 5 ook van toepassing achtte bij een holdingstructuur. Hier kan ook nog aan worden toegevoegd HR 8 oktober 2010, «JOR» 2010/367 (Abbink/SNS Bank), waarin lid 5 zelfs van toepassing werd geacht in een geval waarbij de borg niet de aandelen, maar de certificaten daarvan hield. Voorts, in Hof Arnhem 12 juni 2012/6 november 2012, «JOR» 2013/122, m.nt. Bergervoet (Haisma/Grafschafter Volksbank), werd ook al een beroep op lid 5 toegestaan met betrekking tot een buitenlandse (Duitse) vennootschap. 3. De borg stelde zich voorts op het standpunt dat lid 5 niet van toepassing was omdat hij slechts nonexecutive/niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap was. Ook dit verweer wordt verworpen, en wel met het argument dat bij de invoering van art. 2:239a BW, waarbij de mogelijkheid van niet-uitvoerende bestuurders is geïntroduceerd, lid 5 van art. 1:88 BW niet is aangepast. Bij de verwerping van dit verweer betrekt de rechtbank echter ook de omstandigheid dat de statuten van de Chinese vennootschap geen bijzondere (extra) bevoegdheden aan de wel-uitvoerende bestuurders toekenden. 4. Hoe hierover te denken. De omstandigheid dat lid 5 bij de invoering van de Flexwet niet is aangepast, lijkt mij niet een volstrekt afdoende argument. Het mogelijk effect op lid 5 van art. 1:88 BW kan bij de totstandkoming van de Flexwet zeer wel over het hoofd gezien zijn, en ik vermoed eigenlijk dat dit inderdaad het geval is. En er is natuurlijk nog meer. Met de inwerkingtreding van de Flexwet bestaat ook de mogelijkheid van stemrechtloze aandelen, zie art. 2:228 lid 5 BW. Voorts is het mogelijk dat bepaalde stemrechthebbende aandelen geen of beperkte aanspraak hebben op dividend, zie art. 2:216 lid 7 BW. Welk spoor dient men nu te volgen? Het spoor dat de rechtbank als hoofdweg bewandelt volgens welke deze omstandigheden voor toepassing van lid 5 niet van belang zijn wegens de afwezigheid van een reactie van de wetgever? Bij dit spoor is de uitzondering van lid 5 derhalve ook van toepassing in geval van een borgtocht verstrekt door een nietuitvoerende bestuurder die (alleen of met zijn medebestuurders) de meerderheid der aandelen houdt ook al zijn die stemrechtloos. Of het spoor dat de rechtbank in een terzijde volgt, volgens welke in ieder concreet geval precies moet worden vastgesteld of de borg voldoende zeggenschap en financieel belang bij de gewaarborgde vennootschap heeft? Ik refereer aan de criteria zeggenschap en financieel belang omdat deze gehanteerd zijn in de rechtspraak van de Hoge Raad in het kader van de vraag of gevallen die naar de letter niet binnen lid 5 vallen, toch onder die bepaling begrepen geacht mogen worden, zie HR 8 oktober 2010, «JOR» 2010/367 (met betrekking tot de vraag of het houden van de meerderheid van de certificaten van aandelen, in plaats van de aandelen zelf, met bevestigend antwoord daarvan). Uiteindelijk gaat het om de vraag of men kiest voor een eenduidig en helder criterium, met daardoor een goed voorspelbare uitkomst waarbij de (huidige) wetstekst leidend is, hetgeen pleit voor de eerstgenoemde benadering. Of men kiest voor een meer casuïstische, veelteintige grijs-benadering met toepassing van het voldoende zeggenschap en financieel belang -criterium waarbij achterliggend doel en strekking van de uitzonderingsbepaling leidend zijn.

5 Ik aarzel, maar uit oogpunt van hanteerbaarheid en rechtszekerheid neig ik naar de eerstgenoemde benadering, dus die waarbij de tekst van de wetsbepaling in lid 5 de doorslag geeft. mr. R.I.V.F. Bertrams, advocaat AKD advocaten & notarissen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37707

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBDHA:2016:5701 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBDHA:2016:5701 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBDHA:2016:5701 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11 05 2016 Datum publicatie 30 05 2016 Zaaknummer C/09/491369

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:5701Toestemming andere echtgenoot op grond van art. 1:88 BW

ECLI:NL:RBDHA:2016:5701Toestemming andere echtgenoot op grond van art. 1:88 BW JOR 2016/229 Rechtbank 's-gravenhage, 11-05-2016, HA ZA 15-745, ECLI:NL:RBDHA:2016:5701Toestemming andere echtgenoot op grond van art. 1:88 BW vereist in verband met borgstelling, Uitzondering van art.

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053 ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-07-2009 Datum publicatie 09-07-2009 Zaaknummer 316131 / HA ZA 08-2408 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 Instantie Datum uitspraak 09-12-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 156391 - HA ZA 09-495 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2396

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2396 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2396 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 29-09-2010 Datum publicatie 29-10-2010 Zaaknummer 162700 - HA ZA 09-1495 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van:

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van: Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer: 406064 C/16 2015/1013 Zitting: 30 december 2015 CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROPERTIZE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

in de zaak van naamloze vennootschap ING BANK N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaat mr. J.M. Atema te Amsterdam, tegen [gedaagde 1], wonende

in de zaak van naamloze vennootschap ING BANK N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaat mr. J.M. Atema te Amsterdam, tegen [gedaagde 1], wonende ECLI:NL:RBLIM:2014:511 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer 178545 / HA ZA 13-73 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3541

ECLI:NL:RBROT:2017:3541 ECLI:NL:RBROT:2017:3541 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/504346 / HA ZA 16-609 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:4320

ECLI:NL:RBROT:2016:4320 ECLI:NL:RBROT:2016:4320 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-06-2016 Datum publicatie 09-06-2016 Zaaknummer C/10/491474 / HA ZA 15-1264 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2012:BX7952

ECLI:NL:RBMID:2012:BX7952 ECLI:NL:RBMID:2012:BX7952 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-09-2012 Zaaknummer 78552 / HA ZA 11-217 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-02-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 75196 / HA ZA 10-466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

http://rechtsorde/pages/export.ashx?requestid=6a9c3d430a7d422ca4ebbbc3ca04ed28

http://rechtsorde/pages/export.ashx?requestid=6a9c3d430a7d422ca4ebbbc3ca04ed28 Page 1 of 6 JOR 2015/242 Borgtochtovereenkomst, Borgtocht of hoofdelijkheid, Afgeleid bela... Wetsbepaling(en): BW BOEK 7 artikel 850, BW BOEK 10 artikel 40 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:GHAMS:2014:5567

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-09-2014 Datum publicatie 17-10-2014 Zaaknummer C/08/152582/ ha za 14-111 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. [Eiseres] [Gedaagde] (Mesologiezwolle.nl) DomJur 2017-1234 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/192160 / KG ZA 16-321 ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 Datum: 12 december 2016 Vonnis in kort geding van 12

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2561

ECLI:NL:RBROT:2017:2561 ECLI:NL:RBROT:2017:2561 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2017 Datum publicatie 06-04-2017 Zaaknummer C/10/510679 / FT EA 16/2324 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/93158

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5084

ECLI:NL:RBROT:2017:5084 ECLI:NL:RBROT:2017:5084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer C/10/511503 HA ZA 16-981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Juridisch up to Date, september 2008 Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Mr. dr. S. Parijs, CMS Derks Star Busmann

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 20-06-2012 Datum publicatie 06-07-2012 Zaaknummer 216937 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C10915 07759 / HA ZA 16-329 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUREST SERVICES

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

» Samenvatting. » Uitspraak. JOR 2012/302 Gerechtshof Amsterdam 3 april 2012, 200.083.000/01; LJN BW9630. ( mr. Van Achterberg mr. Rang mr.

» Samenvatting. » Uitspraak. JOR 2012/302 Gerechtshof Amsterdam 3 april 2012, 200.083.000/01; LJN BW9630. ( mr. Van Achterberg mr. Rang mr. JOR 2012/302 Gerechtshof Amsterdam 3 april 2012, 200.083.000/01; LJN BW9630. ( mr. Van Achterberg mr. Rang mr. Hoekzema ) A. Visser te Amsterdam, appellant, advocaat: mr. M.E. van der Werf, tegen Rabo

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Brondatum: 07-07-2015 Een bestuurder is aansprakelijk gesteld voor de niet afgedragen loonheffingen van een

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2011 Datum publicatie 10-02-2011 Zaaknummer 332164 / HA ZA 09-1605 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 20-07-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 119380 - HA ZA 10-390 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:1062

ECLI:NL:RBNNE:2016:1062 ECLI:NL:RBNNE:2016:1062 Instantie Datum uitspraak 15-03-2016 Datum publicatie 27-06-2016 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 4567449 \ CV EXPL 15-8432 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 15-07-2010 Zaaknummer 268738 / HA ZA 09-1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Midden Nederland

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Midden Nederland Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Datum uitspraak 14 03 2016 Datum publicatie 16 03 2016 Rechtbank Midden Nederland Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:4609

ECLI:NL:GHDHA:2014:4609 ECLI:NL:GHDHA:2014:4609 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 03-06-2014 Datum publicatie 16-06-2015 Zaaknummer 200.132.906/01 Formele relaties Cassatie: ECLI:NL:HR:2015:3234, (Gedeeltelijke)

Nadere informatie

Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht. februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn

Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht. februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn 1 Onderwerpen 1. Turboliquidatie/faillissement 2. Feitelijke bestuurder/beleidsbepaler 3. Enquêtegerechtigden 2 1. Turboliquidatie/faillissement

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:229

ECLI:NL:RBROT:2016:229 ECLI:NL:RBROT:2016:229 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-01-2016 Datum publicatie 07-01-2016 Zaaknummer C/10/475943 / HA ZA 15-510 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:7740

ECLI:NL:RBROT:2015:7740 ECLI:NL:RBROT:2015:7740 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15092015 Datum publicatie 02112015 Zaaknummer C/10/482640 / KG ZA 15882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Uitspraak. INS-Updates.nl OR-Updates.nl AR 2016/2686 NJF 2016/492. vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Civiel recht handelskamer

Uitspraak. INS-Updates.nl OR-Updates.nl AR 2016/2686 NJF 2016/492. vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Civiel recht handelskamer ECLI:NL:RBMNE:2016:4619 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 24-08-2016 Datum publicatie 15-09-2016 Zaaknummer C/16/404044 / HA ZA 15-909 Rechtsgebieden Ondernemingsrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2979

ECLI:NL:RBDHA:2017:2979 ECLI:NL:RBDHA:2017:2979 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29032017 Datum publicatie 29032017 Zaaknummer C09523339HA RK 16610 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel.

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel. Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel. Benadeelde komt ten val over een putdeksel dat drie centimeter boven het gewone trottoirniveau uitsteekt en loopt letsel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROE:2010:BM0725

ECLI:NL:RBROE:2010:BM0725 ECLI:NL:RBROE:2010:BM0725 Instantie Rechtbank Roermond Datum uitspraak 31-03-2010 Datum publicatie 12-04-2010 Zaaknummer 96531 / HA ZA 09-746 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-09-2010 Datum publicatie 29-10-2010 Zaaknummer 127472 - HA ZA 06-1116 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 14-03-2014 Zaaknummer C-08-152106 - KG ZA 14-59 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT PAS OP VOOR AANSPRAKELIJKHEID! Bij faillissement van een kapitaalvennootschap naar Nederlands recht, onderzoekt de

Nadere informatie

» Samenvatting. JOR 2012/337 Rechtbank Rotterdam 9 mei 2012, HA ZA ; LJN BW8060. ( mr. Sprenger )

» Samenvatting. JOR 2012/337 Rechtbank Rotterdam 9 mei 2012, HA ZA ; LJN BW8060. ( mr. Sprenger ) JOR 2012/337 Rechtbank Rotterdam 9 mei 2012, HA ZA 11-914; LJN BW8060. ( mr. Sprenger ) De vennootschap naar Russisch recht Gazprombank Open Joint Stock Company te Moskou (Russische Federatie), eiseres

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606

ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606 ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 26-01-2010 Datum publicatie 25-02-2010 Zaaknummer 71324 / KG ZA 10-927 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden 4 november 2016 Eerste Kamer 15/00920 LZ/IF Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: tegen STICHTING PENSIOENFONDS PERSONEELSDIENSTEN, gevestigd te Amsterdam, VOOR VERWEERSTER in cassatie, advocaat:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 14-11-2013 Zaaknummer 200.092.575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2016:948

ECLI:NL:RBLIM:2016:948 ECLI:NL:RBLIM:2016:948 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 27-01-2016 Datum publicatie 04-02-2016 Zaaknummer C/03/207133 / HA ZA 15-320 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

vonnis - het tussenvonnis van 15 juli 2009 - de akte houdende uitlating na tussenvonnis van Fashion Box c.s. van 26 augustus 2009

vonnis - het tussenvonnis van 15 juli 2009 - de akte houdende uitlating na tussenvonnis van Fashion Box c.s. van 26 augustus 2009 vonnis RECHTBANK ZUTPHEN Sector Civiel - Afdeling Handel zaaknummer 1 rolnummer: 893 88 1 HA ZA 07-1 04 1 Vonnis van 11 november 2009 in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht FASHION BOX

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 200.133.088/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728

zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728 vonnis er koningin!' RECHTBANK OOST-NEDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2013:8758

ECLI:NL:RBROT:2013:8758 ECLI:NL:RBROT:2013:8758 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-11-2013 Datum publicatie 07-11-2013 Zaaknummer C/10/416598 / HA ZA 13-90 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395991 / HA ZA 11-1715 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLLANDERS PRINTING

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaak.nummer rechtbank Amsterdam : \ CV EXPL arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 13 december 2016

zaak.nummer rechtbank Amsterdam : \ CV EXPL arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 13 december 2016 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team I zaak.nummer : 200.168.839/01 zaak.nummer rechtbank Amsterdam : 2846345 \ CV EXPL 14-6113 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr...

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr... pagina 1 van 5 JOR 2013/87 Gerechtshof Arnhem, 18-12-2012, 200.099.939, LJN BY7149 Processuele gevolgen faillietverklaring voor aanhangige rechtsvorderingen, Schorsing van geding in conventie ex art. 29

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-05-2007 Datum publicatie 03-05-2007 Zaaknummer 515624 AV EXPL 07-35 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BT6748

ECLI:NL:GHARN:2011:BT6748 ECLI:NL:GHARN:2011:BT6748 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 20-09-2011 Datum publicatie 05-10-2011 Zaaknummer 200.038.641 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie