Verwachting: Komende jaren sterke toename rugproblemen en artrose, ook bij jeugdigen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwachting: Komende jaren sterke toename rugproblemen en artrose, ook bij jeugdigen."

Transcriptie

1 Houston: We ve got a problem! PJM van Loon et al. Verwachting: Komende jaren sterke toename rugproblemen en artrose, ook bij jeugdigen. Der Sitzbuckel is massaal terug en presenteert zich onder de opgroeiende jeugd als Gameboyspine. De Orthopedie weer aan het stuur: Hoe keren we weer veilig terug? Inleiding Wat in de orthopedische praktijk merkbaar wordt, is in cijfers vast gelegd. Er wordt in verschillende landen een significante toename gemeld van rugklachten bij kinderen en vooral adolescenten. Op de EFORT in Istanbul presenteerde T. Lund (Helsinki) een longitudinale cohort studie en meldde een oplopende incidentie van rugklachten tijdens de groei tot 60% ( 9% rond 7-8 jaar tot 59% rond18-19 jaar). Aangegeven oorzaak: weinig en slecht bewegen of juist te zware sport. 1 Zeer recent is bij ons de rapportage van Veiligheid NL betreffende de geconstateerde verontrustende toename van sportblessures bij de jeugd (leeftijdsgroep 9-12 jaar) bij KRO s Brandpunt besproken. 2 Daar is een stijging van 50% geconstateerd in een periode van 6 jaar. Ook hier is veel sporten net zo gevaarlijk als te weinig sporten. Daarnaast is er al een schrikbarende trend in stijgende incidentie en steeds vroeger voorkomende knie-en heupartrose. 3, Het gebrek aan bewegen wordt veel genoemd. Maar de oorzaak en weg naar de zich ontwikkelende patho-anatomie en pathofysiologie aangeven is geen zaak voor de epidemiologen. Wat wist en weet de Orthopedie hiervan? Is de ( oude) preventie op het gebied van de Orthopedie verdwenen? Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk? Onderzoeken en cijfers In verschillende landen zien we, zoals aangeduid, studies en berichten verschijnen die wijzen op een significante toename van problemen, die vroeger aan oudere leeftijd gekoppeld waren 4. Tot een duidelijke verklaring komt men niet. Wel geven de meeste epidemiologen aan, dat lifestyle een rol moet spelen. Het ontwikkelen van steeds meer slechtere houdingen wordt echter zelden of nooit in (ook orthopedische) literatuur genoemd. Terwijl de houding toch de basis van het denken in de Orthopedie is of zou moeten zijn. Exemplarisch is een recente Finse studie die over lange termijn gezonde schoolgaande kinderen onderzochten (met MRI) 5 Bij 90 kinderen van 7-9 jaar was de discus L5S1 al in 32% aangedaan, dit steeg naar 40% in 3 jaar tijd. De black discs zijn er al voor we volwassen zijn! Alleen geeft de huidige orthopedische wetenschap niet aan waarom dit zo is. Eenmaal aanwezige orthopedische pathologie (verlies veerkracht, verstijving en vervorming) gaat niet meer weg, dat weten we. Alleen de relatie met het al dan niet hebben van symptomen blijft een hersenbreker. Dat juist in de jeugd opgelopen veranderingen later tot symptomatologie kunnen leiden is vrijwel nergens terug te vinden, maar is een basaal geneeskundig principe 1

2 En toch verschijnen er (bevolkings-)onderzoeken in andere landen, die ook een duidelijke toename van rugklachten bij de jeugd laten zien, die de relatie met verkeerde houding en het meer, maar vooral verkeerd, zitten benoemen. Een bericht in de Britse media in augustus 2012 over de uitkomsten van bevolkingsonderzoek: 6 Young adults are paying the price for spending hours slumped in front of the television and computers as one in three suffer from back pain, research has suggested. Research Company Mintel found that the proportion of 16 to 24-year-olds suffering from pain was similar to that of pensioners. The study found that 34 per cent of 16 to 24-year-olds suffers from back ache compared with 38 per cent of over-65s. En Nederland? Er zijn de afgelopen paar jaar wel kwalitatieve studies die erop wijzen dat er iets aan de hand is bij de jeugd. Wij wijzen in dit verband op de studie van Collard (VU) uit Dit onderzoek heeft op beperkte schaal gekeken naar de motoriek van kinderen in vergelijking met dezelfde leeftijdsgroep 20 jaar eerder in 1980 (toen er nog systematische screening was). De belangrijkste observatie in dit proefschrift is dat het met de motorische kenmerken van onze jeugd beslist niet de goede kant uit gaat, ook als obesitas, als voor de hand liggende factor, uitgefilterd is. En hoe zit dat dan met onze officiële statistiek? In de cijfers over rugklachten in de officiële registraties (Nationaal Zorgkompas) zien we een opvallend verschil in de cijfers van 2007 ten opzichte van 2003 bij kinderen in de leeftijdsklasse 0-14 jaar: een groei met meer dan 40%. Tot zover is dit een ondersteuning van de analyse elders. Echter als we de NIVEL-cijfers huisartsenregistratie van 2005 t/m 2009 op het gebied van lage rugklachten bekijken dan zien we na een rustige groei voor de puberleeftijden in 2005 en 2006 een vreemde dip bij bijna alle leeftijden in Echter na 2007 herneemt de stijging zich weer. Het totaal beeld toont in de grafiek dus een zaagtand. Wat is hier aan de hand? In deze cijfers manifesteert zich een bias omdat 2007 het jaar is van invoering van de directe toegang tot fysio- en Cesar/Mensendiecktherapeut buiten verwijzing door een huisarts. En uit de gegevens van die paramedische beroepsgroepen ( NIVEL) blijkt dat zij het percentage patiënten zonder verwijzing zagen toenemen van 21% naar 38%. De meeste patiënten komen naar hen voor kortdurende klachten en vooral: nek-en schouderpijn en lage rugklachten. Er is dus wel degelijk groei in den brede, maar die wordt door de systeemwijziging niet allemaal gezien door de poortwachter in ons zorgsysteem, de huisarts. De cijfers baren nu zorgen en leiden wel tot maatregelen om het bewegen te bevorderen. 9 Maar de orthopedische kennis over het hoe en waarom, de samenhang tussen vorm en functie, is in geen velden of wegen terug te vinden in de analyses. Een dat terwijl hierin een zeer belangrijk principe uit de biologie overeind is gebleven en nog springlevend blijkt in juist paramedische kringen: de vorm wordt bepaald door de functie. Komt de rug op kinderleeftijd functioneel niet in het juiste spoor, 2

3 dan zet zich dat vast in patho-anatomie op latere leeftijd. Je hebt goed getrainde spieren rond een skelet dat een goede grondhouding kent nodig, om hier bij weg te blijven. Er is zeer veel over de problemen van de wervelkolom geschreven, zeker onder het kopje low back pain zijn vooral de epidemiologische studies abundant, maar voorkomen of verhelpen is alleen mogelijk als de houdingskennis weer in de bagage van de Orthopedie (en de Pedagogiek) zit. Het zijn in de diepte de groei en ontwikkeling van ons zenuwstelsel dat, gebruik makend van de genetische kwaliteiten van onze weefselcellen en onder invloed van de externe factoren door spierwerking, die het stelsel gezond en duurzaam kunnen maken. 10,11 Uit het zicht, uit het hart. Geen artsenberoep heeft goede kennis over houding, een basis voor een gezond en duurzaam functioneren van het steun-en bewegingsapparaat paraat, bewaard. Er is geen definitie van de juiste opbouw in de moderne literatuur te vinden. De evolutiebiologie benoemt bij alle vormen van leven de groeifase als de fase waarin alle ontwikkelingsprocessen een optimale resultante zouden moeten geven. Als de externe factoren, bij de mens de zgn. lifestylefactoren meewerken. De directe biologische gevolgen van te weinig bewegen en te veel zitten waren genoegzaam bekend in de negentiende eeuw, zelfs dat ál onze organen hierop (kunnen) reageren met disfunctioneren. Het was onze internationaal bekende orthopeed Murk Jansen, die net voor het uitbreken van de wereldoorlogen in zijn boek uit 1913 de clou over het kunnen ontstaan van de scoliose en de slechte houding onderzocht en de Orthopedische kennis rond houding en bewegen tot dan toe samenvatte. Als multilinguïst en trait d union tussen de twee grootmachten was hij een spil in kennis over morfogenese bij de mens, die in zijn onderzoek en analyses nog geen spat aan actualiteit verloren heeft. 12,13 Orthopedie is het vak van houding en niet alleen van bewegen. En net als Nicolas Andry waarschuwt Jansen de ouders van kinderen voor hét gevaar, dat de kinderrug bedreigt: het verlies van de goede houding of de optimale sagittale contour door het tè veel en tè vroeg zitten en het verminderd gebruik van de romp- en bovenlijfsspieren. Hij kon niet bevroedden, dat in beide kampen door oorlogsvoering en crisis, de Orthopedie dertig jaar de focus van de kinderuitgroei moest verleggen naar de traumatologie en posttraumatische aandoeningen en er een groot aantal geleerden en artsen met deze kennis deze periode door geweld niet zouden overleven of hun gezag verloren. Het agamemnon van de klassieke Orthopedie was (bijna) compleet. Het overleefde in wat we nu als de oude Oostblokstaten kennen. De houdingszorg is daar op veel plaatsen nog goed geregeld. In Nederland werd rond het oplossen van de Heilgymnastiek in de toen passief ingestelde fysiotherapie de houding als kernthema van goed groeien losgelaten. De buktest voor scoliose herleefde even door toedoen van de scoliose-arts Steenaert en het tweede Kamerlid Erica Verkerk-Terpstra na 1970, maar is nu vrijwel geheel wegbezuinigd in de schoolscreening. Over het ontstaan van de kyfose was de voor 1914 nog verzamelde Orthopedie het wel eens: overmatige belasting door kinderarbeid en het toenemend zitten van kinderen door het opkomend onderwijs. Variatie werd aan familiaire karakteristieken van harde en zachte weefsels geweten (elasticiteit) en verschil in leefomstandigheden. 14 Alleen speelde toen de rachitis nog mee als 3

4 (over gediagnosticeerd ) botkwaliteitsprobleem en mede -veroorzaker. Een bleekneusje met een ingezakte houding nam het etiket Engelse Ziekte een leven lang mee. De een en twintigste eeuw start met het bijna volledig veroveren van het kinderleven door de computer en de TV, hun derivaten en tussenvormen. Standsverschillen, inkomensverschillen of verschillen in algemene gezondheid spelen geen rol meer: slechte houdingen en hun directe en indirecte gevolgen komen in ieder milieu voor. Het is nu de matige spierkwaliteit die het systeem ontregelt. De overal zichtbare vervormingen (slechte houdingen) hebben dus een begrijpelijke achtergrond. Als je de echte oorzaak van een aandoening duidelijk hebt, is preventie en vroeg bijsturen mogelijk en zelfs eenvoudig en laten zich dan ook in de nulde en eerste lijn uitvoerbaar maken, vooral in het Onderwijs. 15 Wat is de ( natuurwetenschappelijke )medische weg van houdingsstoornissen naar lage rugklachten? Een sterke onbalans tussen flexie en extensie leidt in de vroege groeifase tot een kyfotische verkromming of het verlies van lordose thoracolumbaal. Dit wordt vastgelegd in de latere groeifase in de beschreven structurele vervormingen, die in de puberteitsgroeispurt zichtbaar worden. En leidt tevens tot problematische compenserende effecten in verschillende onderdelen van het bewegingsapparaat. Kinderen zitten vooral en komen niet meer toe aan voldoende rekken en strekken. Gevolgen van verlies houdingshygiëne. Bij voortduren van deze onbalans in opbouw ( functioneel en morfologisch) ontwikkelen zich met grotere waarschijnlijkheid ernstiger klachten en medische problemen in zowel het orthopedische als neurologische domein: - Degeneratie (al voor het 20 e jaar goed mogelijk); inzakken lumbosacrale disci en wegglijden wervels lumbosacraal, zeker bij stressfracturen van dunne isthmus pars intervertebralis ( spondylolyisis incipiëns; hypertrofie; stenose). - Hernia`s (op steeds jongere leeftijd) al dan niet met rugpijn of radiculair syndroom) - Syringomyelie, Arnold Chiari malformaties. - Ook de heupen en de knieën vertonen door de driedimensionale alignementsveranderingen onder een verkeerd opgebouwde houding adaptaties en vervormingen die de orthopeden veel werk bezorgen. De Geneefse hoogleraar Orthopedie Guentz schreef het in 1957 kernachtig op: jede Kyphose setzt sich die Anspruchsfähigkeit Ihres Trägers herab und versorget so ein frühzeitiges Verschleiß. Het verlies van kennis van de Duitse taal in de op het Engels gerichte biomedische wetenschapsapparaat heeft ons inzien hier vergaande consequenties gehad. 4

5 Om een technisch vergelijk te maken ( wat in de negentiende eeuw niet kon): als niemand bij de productie van een auto de kwaliteit in uitlijning van het chassis niet controleert, dan kun je wachten op hoge reparatiekosten aan de bewegende delen later. - Waar komt maatschappelijk de huidige hausse vandaan? Rugklachten en rugvervormingen door veel zitten werd altijd al gesignaleerd en zijn al eerder (voor 1914) uitgebreid beschreven en onderzocht. Maar vanaf circa zijn vooral ook kinderen in de westerse maatschappij nog meer en anders gaan zitten met de introductie van 24 uurs TV, de gameconsoles, mobiele telefoons, en nu de tablets. De combinatie van deze nieuwe zit- en dus houdingscultuur met de toen al bestaande houdingsvervormers in de jeugd (Maxi-Cosi, schoolstoeltjes die onderuitzakken toestaan, de f zitbank voor de TV, toename meerijden auto, met bolle rug fietsen) leidt tot een structureel groot aantal uren disbalans tussen flexie- en extensiebewegingen, nu volledig in het nadeel van de laatste. We zien dit verschijnsel nu op basis van vrijwilligheid ( mijn kind verveelt zich gelukkig niet ). Maar de morfogenese van het skelet gaat volgens de wet van Wolff en de botcel maakt het niet uit, wat er buiten gebeurt. Hebben we die vervorming op deze schaal al ergens eerder gezien? In een vroegere periode zien we deze verschijnselen in onze gebieden op enige schaal vooral bij periode van gedwongen zitten of dragen van zware lasten: de kinderarbeid. Deze is uitvoerig beschreven en onderzocht in de periode en bekend geworden vanuit de Zwitsers/Duitse literatuur als Sitzbuckel. Maar ook Scheuermann deed als radioloog niets anders dan zijn observaties meedelen: Zijn kyfose zag hij vooral onder de jeugd in de Deense veeteelt, zodat lang de kreet Bauernrücke gebezigd bleef. Met de bestrijding van de oorzaken zijn deze vervormingen ook als ernstig verschijnsel naar de achtergrond verdwenen. Kinderarbeid werd verboden, de schoolkinderen kregen technisch goed gymnastiekonderwijs, de orthopeden introduceerden goed schoolmeubilair en het ontwikkelen van een goede houding werd een door de maatschappij gedragen en gestimuleerd eindperspectief van de groeiperiode. De lordosevorming en het handhaven hiervan op de thoracolumbale overgang werd als een conditio sine qua non voor een gezond en duurzaam bewegingsapparaat benoemd. We hebben nu meer kennis en middelen om wat er inwendig gebeurt te onderzoeken ( MRI en laboratoriumproeven) en welke gevolgen er optreden ( biochemische verschuivingen zoals botarmoede, vetstapeling, glucoseoverschot etc.), maar een gezond verstand, gebruik van de klinische blik en wat meer systeemdenken ( i.p.v. superspecialisatie) zal voor dit grote sociaalmedisch probleem weer meer gaan betekenen. Door de langere levensverwachting ten opzichte van de periode dat de originele Sitzbuckel voorkwam, ruim honderd jaar geleden, zal de groep die nu hiermee leeft veel langer en met ernstiger problemen in het steun-en bewegingsapparaat de actieve levensfases moeten doorlopen. In de prothesiologie is dit al merkbaar. 5

6 Wat is er te sturen in de huidige orthopedische praktijk? We richten ons in eerste instantie bij pijnen en klachten van de wervelkolom op hulponderzoek om te screenen of er patho-anatomische veranderingen zijn, waar we wat mee kunnen, waarbij maar een klein deel van de orthopeden operatief handelen aan de rug beheersen. Het conservatief tableau is klein geworden. Klachten worden vanuit moderne kijkrichting snel toegeschreven aan minder goede psychosociale omstandigheden, waar we geen vat op hebben vanuit de Orthopedie. Rugpijn patiënten komen in de meest uiteenlopende trajecten terecht. Kinderen met klachten worden echter bij uitsluiten evidente scoliose en kyfose terugverwezen, hooguit met een verwijzing oefentherapie. De relatie met te weinig bewegen en te veel zitten als zodanig is wel als common cause sterk naar voren aan het komen. Vanuit de oude orthopedische inzichten (gebruik maken van goed klinisch onderzoek aan het lijf) kan vrijwel altijd een serieuze vervorming van de wervelkolom worden gezien, die we typeren als verkeerde houding. Deze pathologische opbouw (al anatomisch vastgelegd of bij kinderen bij specifieke testen te achterhalen) van de sagittale curve opbouw ofwel het alignement van de wervelkolom is bij inspectie en functieonderzoek nog steeds gemakkelijk te herkennen: - - zittend met gestrekte benen of bij de buktest van opzij bolt de rug versterkt en overschrijdt de flexiegraad de normale flexiemogelijkheid, die gelijk hoort te zijn aan de extensie mogelijkheid. Het consequent beoordelen van de Straight Leg Raising test geeft een goed indruk van de mate waarin neuromusculaire verkorting het hele systeem onder spanning houdt. Vroeger wist iedere ( school-)arts dit en was sturing op goede houdingen en veel rekken en strekken een breed gedragen aspect van opvoeden en behandelen. De technieken van de Heilgymnastiek worden node gemist. Het weer functioneel uitlijnen met op houding gerichte braces ( Andry begon ermee) staat nog in de kinderschoenen.??? Conclusie. De zichtbare gevolgen voor het hele steun- en bewegingsapparaat van deze groeiproblematiek door verkeerd zitten en weinig bewegen lossen we als orthopeden niet meer op met praten, pillen en/of zelfs opereren. De economic burden for society komt ons tegemoet. Kennis over houding terugbrengen kan alleen door samenbrengen oude kennis, persoonlijke inzichten en ervaringen. De oorzaak van de latere chronische problemen in het steun-en bewegingsapparaat uitleggen aan de patiënte en hem/ haar bijsturen met gerichte houdingscorrectie, gerichte spiertraining en zonodig bijsturen met een extenderende orthese, brengt ons weer dichter bij de oorspronkelijke opdracht van het vak Dat het enige weefsel dat redding kan brengen, het spierweefsel dat nu vanaf jongs af aan niet of te weinig wordt ingezet, als orthopedisch tool bij uitstek moet worden ingezet is de boodschap van dit artikel. 6

7 De orthopedie moet haar rol en kennis van houding, houdingszorg en nut en reikwijdte van preventief en conservatief behandelen weer afstoffen en vernieuwen. Referentie Lijst (1) Lund T. Low back pain in children and adolescents: a growing problem. Paper on 14thCongress of EFORt, Istanbul,June (2) Veiligheid.NL. factsheet : helft meer blessures bij 9-12 jarigen: April 2013 (3) Otten R, van Roermund P.M., Picavet S.J. Trends in aantallen knie-en heuparthroplastieken. Ned Tijdschr Geneeskd 2010;154(22): (4) Losina E, et al. The Dramatic Increase in Total Knee Replacement Utilization Rates in the United States Cannot be Fully Explained by Growth in Population Size and the Obesity Epidemic; J Bone and Joint Surg. 2012;94: (5) Schlenska D, Seitsalo S, Lund T,. Lumbar discs changes on MRI and lowback pain in young school children. Paper on 14thCongress of EFORt, Istanbul,June (6) Mintel Reports iit s a pain a third of 16 to 24s suffer from back pain; Press Centre Personal Care, july 2012 (7) Collard D.C.M. iplay-study. Development and evaluation of a school-based physical activity-related injury prevention programme. Proefschrift Amsterdam: Vrije Universiteit; mei 2010 Schoberth H. : Sitzhaltung, Sitzschäden und Sitzmöbel. Berlin: Springer Verlag; (8) LINH-Zorgregistratie HuisartsenNIVEL rapport: Tweede natioanle studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk (9) Nationaal Preventie Programma (10) Roth Milan. Neurovertebral and Osteoneural Growth Relations.A concept of normal and pathological development of the skeleton. First ed. ed. Brno, Czech Republique. J.E.Purkyne University Brno, Medical Faculty; 1985 (11) Van Loon P.J.M., van Rhijn L.W.; The central cord-nervous roots complex and the formation and deformation of the spine; The scientific work on systematic body growth by Milan Roth of Brno ( ). Stud Health Technol Inform 2008; 140: (12) Jansen Murk. De physiologische skoliose en haar oorzaak. 1 Ed. Leiden: E.J.Brill; (13 ) Guentz E.Die Kyphose im Jugendalter. Stuttgart: Hippokrates Verlag;

8 (14) Programeringstudie 2013 NCJ voor Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg (i.s.m. TNO, ErasmusMc, EMGO-VUMC, ZonMw) (15) van Loon PJM, Zeegers AVCM, Soeterbroek AM, Koster PCM: Goed groeien en goed bewegen gaan samen: maar niet meer vanzelf (1en 2). Lichamelijke Opvoeding 101 feb.2013;14-17;