Appreciative inquiry Wat is het probleem? Wat zijn sterktes die aanwezig zijn?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Appreciative inquiry Wat is het probleem? Wat zijn sterktes die aanwezig zijn?"

Transcriptie

1 1 APPRECIATIVE INQUIRY EEN DOELTREFFENDE METHODE IN HET VRIJWILLIGERSWERK MET SENIOREN THEORETISCHE BESCHOUWING Vooraf Apreciative Inquiry. Appreciative Inquiry (afgekort AI) is een positieve methodiek om veranderingen in organisaties succesvol door te voeren. Ze vertrekt vanuit aanwezige kansen en niet vanuit bedreigingen, vanuit de sterktes van mensen en niet vanuit hun tekorten. Het is een methodiek die mensen en organisaties zuurstof geeft en die dynamiek genereert. De methodiek verloopt via vier fasen 1. ontdekken, waarderen wat er is (discover), 2. verbeelden wat mogelijk is (dream), 3. ontwerpen wat nodig is (design), 4. de toekomst verwezenlijken (destiny). Bij iedere fase horen een aantal specifieke principes. Heel de methodiek is gericht op het creëren van dialoog. Mensen worden geprikkeld om verhalen te vertellen: in duo-gesprekken en in grotere groepen. Stebo is ervaren in toepassing van deze methodiek zowel in haar personeelsbeleid als in de benadering van de eindgebruikers van haar diensten. Stebo organiseerde een eerste Lerend Netwerk Talent en Bezieling in en werd hiermee ambassadeur van Europees Sociaal Fonds. Voor meer info: (Ter info: sinds 1987 ontwikkelt Stebo vzw vernieuwende projecten en diensten in het kader van samenlevingsopbouw en sociaal-economische streekontwikkeling. Stebo is actief op 5 domeinen: buurtopbouwwerk, wonen, ondernemen, tewerkstelling en energie. Stebo gaat in zijn aanpak steeds uit van capaciteiten van mensen en van het sociaal kapitaal dat aanwezig is bij groepen en in buurten. Innovatie, doelgroepparticipatie en intercultureel contact zijn kernbegrippen voor de aanpak waar Stebo voor staat.stebo voert een actief diversiteitsbeleid en werkt met een team van +/- 70 mensen.) Appreciative Inquiry versus problem solving Verschil met probleemoplossende methode. Problemen oplossen Waarderende methode Problem solving Appreciative inquiry Wat is het probleem? Wat zijn sterktes die aanwezig zijn? Wat zijn de oorzaken van het probleem? Stel dat we sterker maken wat er is, waar komen we dan uit? > samen een toekomstbeeld creëren (visualiseren)? Wat zijn mogelijke oplossingen? Welke plannen maken we (waar gaan we voor?) > samen oplijsten wat nodig is om de verandering in gang te zetten Actie De stappen bij de plannen uitvoeren Appreciative Inquiry. ook in het vrijwilligerswerk Het vrijwilligerswerk (met senioren) staat voor belangrijke uitdagingen. De belangrijkste liggen ongetwijfeld op het terrein vrijwilligersmanagement en meer bepaald op het kruispunt werven, motiveren en begeleiden. Vaak worden vraagstukken op deze terreinen aangepakt vanuit een probleemoplossende benadering. Appreciative Inquiry kan hier succesvol als alternatieve of aanvullende methodiek ingezet worden. Op dit terrein, én voor de meeste vraagstukken in het vrijwilligerswerk met senioren.

2 2 We hebben de probleemoplossende aanpak zelf jarenlang toegepast in begeleidingswerk van vrijwilligersgroepen senioren. We hebben ervaren dat ze soms echt werkt. Helaas merkten we soms ook dat ze niet echt een verschil maakte. De reden ligt voor de hand: door te vertrekken vanuit het probleem, focussen we ons op wat niet goed is, lopen we het risico dat we in een negatieve gedachtespiraal verzanden. Wie herkent niet deze uitlatingen: we hebben al zo veel geprobeerd, niets werkt, mensen zijn te veeleisend, mensen willen zich niet meer inzetten,. We merkten inmiddels dat AI wél een verschil kan maken. De reden hiervoor? Door te vertrekken vanuit herinneringen en verhalen over krachtige succesvolle momenten, die wel gewerkt hebben, wat ons energie heeft gegeven en door ons op deze positieve beelden te focussen wordt veel mogelijk. We zien terug opportuniteiten, er ontstaat een positieve energie, er komt zuurstof vrij, we worden samen enthousiast en er ontstaat een positieve dynamiek. We geloven dan ook sterk dat overal waar vrijwilligers samenkomen om veranderingen in de interne werking aan te pakken Apreciative Inquiry kan ingezet worden als methodiek. Of, om beleidsnota s op te maken. Of nog: om heel concrete jaarprogramma s of activiteiten uit te werken. AI is een zeer dankbare methodiek voor heel veel doeleinden. AI het succes van de methode bij (senior)vrijwilligers AI zorgt voor verdiepende contacten, voor echte dialoog, voor menselijke verbinding, voor net dat ietsje meer Is dit misschien wat de methode zo succesvol maakt bij vrijwilligers? Immers, vrijwilligers engageren zich vaak omwille van het contact met andere vrijwilligers, met hun doelgroep of met andere stakeholders die het vrijwilligersengagement met zich meebrengt. Voor vele senioren is vrijwilligerswerk een belangrijke (soms de enige) plek, waar ze menselijk contact vinden. Voor jongere generaties levert vrijwilligerswerk écht menselijk contact, naast de vele vluchtige virtuele contacten. AI-PRAKTIJKEN UIT HET VRIJWILLIGERSWERK MET SENIOREN (1) APPRECIATIVE INQUIRY (WAARDERENDE BENADERING) BIJ DE UITBOUW VAN PROJECTEN VOOR, DOOR EN MET SENIOREN Praktijk, ontwikkeld door gecertificeerde AI-begeleiders, senior (Jaak Kusters en Jac De bruyn) Praktijk, waarin AI gecombineerd met een andere participatieve methode toegepast werd. Een gemeenschappelijke focus Enkele medewerkers met pensioen van Impactvzw (ouderenorganisatie) en vrijwillige medewerkers van Stebo vinden mekaar rond een gemeenschappelijke droom: projecten opzetten die er toe bijdragen dat senioren maatschappijbetrokken blijven en groeien in dit maatschappelijk engagement. Dat senioren maatschappelijk betrokken blijven vinden we nodig. Senioren hebben immers veel te bieden (competenties, talenten, ervaringen, ) en hun aantal groeit gestaag. We vertrokken niet van een blanco blad: we zijn allen betrokken bij projecten die er toe bijdragen dat senioren maatschappijbetrokken zijn. - vanuit Impact : o voorbereiding op pensioen o beleidsparticipatie (Antwerpen en Vlaams-Brabant) - vanuit Stebo : o engagement voor een intern project dat inspeelt op de maatschappelijke nood om 50- plussers langer op de werkvloer te houden via werkbaar werk in werkbare contexten: het surplus team o daarnaast ook flink gebeten door de AI-microbe en gedreven om anderen er mee te besmetten en andere participatieve methodes (methodes die dynamiek creëren in groepen en kleinschalig toegepast kunnen worden). Maar we wilden op zeker moment nog meer nog meer inspelen op wat vandaag en morgen in onze samenleving nodig is en de rol die senioren daarin kunnen spelen. Daarom zochten we input van andere senioren, die midden in het leven staan en ons genegen zijn. Concreet: we brachten een aantal

3 3 senioren uit onze netwerken samen tijdens vier samenkomsten. Tijdens de samenkomsten maakten we gebruik van de AI-methodiek en een andere participatieve methode: kwadrantmethode. Ontdekken en verbeelden Tijdens de eerste samenkomst (oktober 2010) krijgen we concrete bouwstenen voor de inhoud van mogelijke projecten. We kregen dit door toepassing in de groep van de associatiemethode / kwadrantmethode. Het kwadrant bevat bouwstenen voor projecten. Door topics te verbinden (associëren) kunnen we komen tot projectkeuzes (grote inhoudelijke terreinen): verbinding talenten school / boeken jong en oud samen projecten talenten vinden elkaar verbinding creatief zingeving onrust angst wegwerken creatieve zingevingsprojecten Tijdens een tweede samenkomst (november 2010) werkten we met een verruimde groep verder door op de vraag via de kwadrant-methode (associatievenster) én de AI-methode. De input in deze samenkomst ligt in het verlengde van de input uit de eerste samenkomst. Terwijl we in de eerste samenkomst input kregen voor de inhoud, kregen we nu input voor de aanpak, die we kunnen hanteren : verbinding waardering, waardering talenten scholing familie via intergenerationele dialoog verbinding uitdaging aangaan positieve beeldvorming bezorgd betrokkenheid blijdschap begrip via interbeschouwelijke dialoog verbinding mensen samenbrengen samen dingen doen - samen met andere groepen samen activiteiten doen vergaderen/ vergaderzaal via doe-activiteiten : overleggen en doen Ontwerpen Tijdens de derde en vierde samenkomst (respectievelijke februari en april 2011) startten we met het ontwerpen van onze plannen. Het resultaat is een resem projectideeën rond de vijf eerder gedetecteerde invalshoeken: - opzetten van intergenerationele dialogen; - forum bieden voor interlevensbeschouwelijke dialogen; - organiseren van doe-activiteiten; - talenten vinden elkaar; - creatieve zingeving. Plannen Uit de resem projectideeën zal de organisatie nu een keuze maken: welke projectideeën willen we prioritair aanpakken? Van daaruit zullen leden in de visiegroep deze ideeën verder uitwerken. Ze zullen dit doen op basis van hun eigen, persoonlijke goesting in kleine groepjes. Ook hier kunnen ze de methode AI inzetten: ontdekken verbeelden ontwerpen en plannen. (2) APPRECIATIVE INQUIRY (WAARDERENDE BENADERING) BIJ DE UITBOUW VAN DE CEL VRIJWILLIGERSBELEID IN HET LOKAAL DIENSTENCENTRUM SENIORAMA TE LEUVEN Praktijk, ontwikkeld door gecertificeerd AI-begeleider, senior (Jaak Kusters) In het kader van mijn deelname aan het eerste Lerend Netwerk rond Talent en Bezieling, georganiseerd door STEBO vzw, kregen we de opdracht om een pilootproject te realiseren in eigen organisatie of instelling. Als gepensioneerde, maar vooral ook als freelance medewerker van het Projectencentrum Impact vzw, kozen we als doelgroep resoluut voor de steeds aangroeiende groep van senioren.

4 Zo kwam ik in contact met mevrouw Marlies Van Mechelen, centrumleider van het lokaal dienstencentrum Seniorama te Leuven. Een dienstencentrum met ca. 200 vrijwilligers verspeid over 26 werkgroepen die quasi zelfstandig functioneren. Uit het eerste waarderend interview met mevrouw Van Mechelen bleek ondermeer dat haar toekomstdroom lag in het uitbouwen van een Cel Vrijwilligersbeleid. Mij werd gevraagd om die droom mee waar te maken via de methode van appreciative inquiry verder eenvoudigweg waarderende benadering genoemd. De eerste stap was het selecteren van een groep vrijwilligers met belangstelling voor de nieuwe Cel Vrijwilligersbeleid. Er werd getracht om een vrijwilliger te vinden uit elke werkgroep zodat de vertegenwoordiging zo optimaal mogelijk zou zijn. Tijdens de eerste samenkomst met deze groep werd gewerkt met duo-gesprekken rond twee specifieke vragen. De eerste vraag was gericht op positieve ervaringen als vrijwilliger bij Seniorama. Momenten waarop men zich heel goed heeft gevoeld waarbij men succes heeft gehad en bepaalde dingen heeft kunnen realiseren. De tweede vraag peilde naar de belangrijkste taken voor de toekomstige Cel Vrijwilligersbeleid. Wat zal de meerwaarde zijn van die nieuwe cel? Het resultaat van de duo-gesprekken werd nadien in kleine groepjes (van 3 tot 4 duo s) uitgewisseld. Tot slot werd plenair verslag uitgebracht en kon men vaststellen wat gemeenschappelijk was en welke concrete actiepunten prioriteit moesten krijgen. De bruikbare ideeën uit de gesprekken werden meteen in een werkplan gegoten. Doelgroepen werden afgebakend data werden vastgelegd taken voor verdere uitwerking en begeleiding verdeeld communicatie over dit alles met de vrijwilligers via het bestuursledenblad De Klepel en via persoonlijke contacten. Hierna volgt een overzicht van de prioritaire aandachtspunten en de concrete acties die intussen werden uitgevoerd. 1. De selectie, opvang en begeleiding van nieuwe vrijwilligers -er werd afgesproken hoe en door wie de intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers zullen worden uitgevoerd ; -het opvolgen en begeleiden van nieuwe vrijwilligers wordt toegewezen aan de verantwoordelijke van de werkgroep waar de vrijwilliger actief zal worden. Deze taak kan in overleg ook aan een andere contactpersoon worden toevertrouwd ; na een zekere proeftijd (afhankelijk van de soort taak of functie) zal de verantwoordelijke van de werkgroep een waarderingsgesprek voeren met de vrijwilliger. 2. De vorming en bijscholing van vrijwilligers prioriteit werd gegeven aan een ervaringsuitwisseling tussen vrijwilligers van de Oppas- en Gezelschapsdienst en de Boodschappendienst. Ook hier werd de waarderende benadering met succes toegepast in duo-gesprekken, tafelgesprekken en plenaire afronding ; als algemene vorming (gericht op alle vrijwilligers) koos men voor het thema Omgaan met kritiek en conflictsituaties. Een druk bijgewoonde sessie met als resultaat een beter inzicht van de eigen conflicthanteringsstijl bij elk van de deelnemers; er werd tevens beslist om een halfjaarlijks infomoment te organiseren voor nieuwe vrijwilligers. Vooral bedoeld om basisinformatie door te geven, om elkaar beter te leren kennen en eventuele noden en behoeften te ontdekken. 3. De interne en externe communicatie -om de werking van de diverse werkgroepen nog beter op elkaar af te stemmen, maar ook om de werderzijdse verwachtingen te leren kennen, werd een vergadering met de verantwoordelijken van de werkgroepen gehouden. Het was een contructieve en leerrijke bijeenkomst die zeker navolging krijgt. 4

5 5 Seniorama vindt het ook heel belangijk om te weten hoe externe partners staan tegenover het dienstencentrum. Daarom werd een speciale ontbijtsessie georganiseerd met deze externe stakeholders en leden van de Cel Vrijwilligersbeleid. Ook hier zorgde de waarderende benadering voor interessante tips en een nog beter imago in de ruime omgeving. Afsluitend kunnen we zeggen dat de waarderende benadering heeft gezorgd voor een grotere groep van betrokken en gemotiveerde vrijwilligers. Het feit dat elke deelnemer de kans kreeg om zijn of haar verhaal te doen, werd sterk gewaardeerd. Problemen aanpakken door te vertrekken vanuit situaties die in het verleden kracht en energie hebben bezorgd, is een hoopgevende ontdekking. Daarom is men ook veel vlugger bereid om samen de nieuwe, betere toekomst op te bouwen. Maar dit alles was maar mogelijk doordat het beleid van het dienstencentrum Seniorama pal achter deze werkwijze staat! Jaak Kusters Voorzitter Cel Vrijwilligersbeleid Seniorama (3) APPRECIATIVE INQUIRY (WAARDERENDE BENADERING) BIJ DE BEGELEIDING VAN DE PROVINCIALE OUDERENADVIESRAAD VLAAMS-BRABANT Praktijk, ontwikkeld door gecertificeerd AI-begeleider, senior (Jaak Kusters) In het kader van mijn deelname aan het eerste Lerend Netwerk rond Talent en Bezieling, georganiseerd door STEBO vzw, kregen we de opdracht om een pilootproject te realiseren in eigen organisatie of instelling. Als toenmalige voorzitter van de Regionale Ouderenadviesraad Leuven, maar ook als freelance medewerker van het Projectencentrum Impact vzw, lag het voor de hand dat ons pilootproject zou gericht worden op de ruime seniorenwerking. Zo kwam ik in contact met mevrouw Annemie Balcaen, sectorverantwoordelijke Cel Ouderenbeleid dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Vlaams-Brabant. Uit een eerste waarderend interview met mevrouw Balcaen bleek al vlug dat ze de methodiek wel interessant zou vinden in het werken met vrijwilliger-ouderenconsulenten en in het begeleiden van de provinciale ouderenadviesraad. We spraken af om alvast een bespreking te organiseren met de stuurgroep van de provinciale ouderenadviesraad. Vooral bedoeld om kennis te maken met de waarderende benadering en meer inzicht te verwerven in de 4-D-methode: Discovery (ontdekken), Dream (Dromen), Disign (Ontwerpen), Destiny (Waarmaken). Deze eerste samenkomst resulteerde in de wens om het experiment verder te zetten in de Algemene Vergadering van de provinciale ouderenadviesraad. Het opzet was: de talenten en competenties van de deelnemers nog meer kansen geven. Om dit bespreekbaar te maken, werd gekozen voor twee waarderende vragen die in duo s werden behandeld: één vraag i.v.m. positieve ervaringen uit vroegere samenkomsten met de raad, een andere vraag gericht op de gewenste toekomst van de raadsvergaderingen. In kleine groepjes werden de belangrijkste punten uit de duo-gesprekken met elkaar uitgewisseld. Nadien werd in plenum een inventaris gemaakt van de meest opvallende suggesties voor de toekomst. Hierna enkele voorbeelden: -meer rekening houden met de interesses van de deelnemers; -elkaars talenten beter leren kennen; -ruimte scheppen voor (positieve) verhalen; -projectmatig werken in thema-groepen; -strakke en stimulerende leiding van vergaderingen; -boeiende en concrete agenda s; -.. Men kwam tot het besluit dat de waarderende benadering wel degelijk werkt om positieve veranderingen tot stand te brengen. De algemene vergadering besliste vervolgens om deze werkwijze

6 6 ook uit te testen in de vier regionale ouderenadviesraden. Enkele stuurgroepleden boden hierbij spontaan hun gewaardeerde hulp aan. En zo geschiedde. In afspraak met de regionale raden werd gewerkt rond o.m. het verbeteren van de interne- en externe communicatie, maar ook rond het afbakenen van een gemeenschappelijk jaarthema. Voor werd dat: Van een lokaal ouderenbehoefteonderzoek naar een ouderenbeleidsplan. De toepassing van de innoverende werkwijze in de vier Vlaams-Brabantse regio s had voor gevolg dat er vragen kwamen om de waarderende benadering ook toepasbaar te maken voor lokale ouderenadviesraden. Dank zij de steun van mevrouw Monique Swinnen, gedeputeerde voor ondermeer Welzijn en Seniorenaangelegenheden, kon een opleiding Train de trainer worden aangeboden. Bedoeling hiervan is: de werking van de lokale seniorenraad verbeteren en de participatie van de afgevaardigden kwalitatief verhogen. De lopende opleiding telt 24 deelnemers uit 13 verschillende seniorenraden en eindigt begin juni Het experiment van de provincie Vlaams-Brabant met de waarderende benadering krijgt nu ook weerklank in enkele andere provincies. Blijkbaar is het aantrekkelijk om te vertrekken vanuit aanwezige kansen en niet vanuit bedreigingen, vanuit de sterktes van mensen en niet vanuit hun tekorten.. De waarderende benadering is een methodiek die mensen en organisaties zuurstof geeft en die dynamiek genereert. Jaak Kusters Vice-voorzitter ROAR Leuven

Verborgen kapitaal. Sleutel tot verandering. Vrijwilligersorganisaties zijn rijke verzamelingen van talent en bezieling.

Verborgen kapitaal. Sleutel tot verandering. Vrijwilligersorganisaties zijn rijke verzamelingen van talent en bezieling. Verborgen kapitaal Vrijwilligersorganisaties zijn rijke verzamelingen van talent en bezieling. In zijn boek Integrale visie (2008), geeft Ken Wilber aan dat organisaties dit vaak verborgen kapitaal meer

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Waarderend organiseren: veranderen met de glimlach

Waarderend organiseren: veranderen met de glimlach Waarderend organiseren: veranderen met de glimlach Inhoud Even voorstellen Goede redenen voor medewerkers om niet te willen innoveren Wat is waarderend organiseren? Hoe werkt het? Toepassingen in de Plantijn

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Intro. FORMAAT Jeugdhuisfederatie 426 leden 3 jeugdcentra in Antwerpen

Intro. FORMAAT Jeugdhuisfederatie 426 leden 3 jeugdcentra in Antwerpen Intro FORMAAT Jeugdhuisfederatie 426 leden 3 jeugdcentra in Antwerpen WAT KOMT AAN BOD Schets beleidsplanningsproces 2014 2017 (focus op participatief proces) AI als rode draad Methodieken en werkvormen

Nadere informatie

Motiveren en werven van vrijwilligers voor de kring. Dr. Klara Ampe, voorzitter Vlaamse kamer Federale Raad voor Huisartsenkringen

Motiveren en werven van vrijwilligers voor de kring. Dr. Klara Ampe, voorzitter Vlaamse kamer Federale Raad voor Huisartsenkringen Motiveren en werven van vrijwilligers voor de kring Dr. Klara Ampe, voorzitter Vlaamse kamer Federale Raad voor Huisartsenkringen vandaag Zicht op de bouwstenen van een duurzame motivatie Nieuwe (chinese)

Nadere informatie

Aansluiten bij ouders. Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering

Aansluiten bij ouders. Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering Aansluiten bij ouders Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering Wie zijn we? Kind & Gezin Vlaanderen Afdeling Limburg Consultatiebureau voor zuigelingen een lange traditie Start: medische

Nadere informatie

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Provinciale bijeenkomst VVJ Antwerpen Mechelen, 3 oktober 2013 1 Departement: Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Dienst

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

Leiderschap. Inspirerend

Leiderschap. Inspirerend foto: Zaza Bertrand Inspirerend Leiderschap Deze Personal Development Experience is een leiderschapsprogramma in een unieke en zinvolle context. Managers uit de bedrijfswereld werken samen met managers

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

VOV BEURS Appreciative Inquiry : Waarderend onderzoekend veranderen!

VOV BEURS Appreciative Inquiry : Waarderend onderzoekend veranderen! VOV BEURS 2015 Appreciative Inquiry :! Lieve Wens Organisatieadviseur Procesbegeleider Psychotherapeut René Bouwen Emeritus Hoogleraar KULeuven Bouwstenen van waarderend onderzoek als actie-onderzoek met

Nadere informatie

Principles of AI. Images of the Future Positive Images Positive Actions. Stories unite across generations

Principles of AI. Images of the Future Positive Images Positive Actions. Stories unite across generations Principles of AI Constructionist Principle Principle of Simultaneity Open Book Poetic Principle Anticipatory Principle Positive Principle Narrative Principle Words Create Worlds: We move in the direction

Nadere informatie

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw BASECAMPvzw 2011 De missie van Basecamp vzw 1 Doel Basecamp vzw groeide vanuit een kerngroep van begeleiders met elk een eigen theoretische, technische en sociale achtergrond. Omwille van deze achtergronden

Nadere informatie

Leiding geven vanuit je talenten Welkom!

Leiding geven vanuit je talenten Welkom! Leiding geven vanuit je talenten Welkom! Geert Vansieleghem Stichting Lodewijk de Raet een referentie voor sociale competentie 1 Als intro Wat beschouwen anderen bij jou als je grootste talent? Neem 1

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Er was eens Appreciative Inquiry

Er was eens Appreciative Inquiry Er was eens Appreciative Inquiry Over Appreciative Inquiry is er al veel gezegd en geschreven. Maar daarom is nog niet duidelijk wat het effectief betekent op de werkvloer. Misschien kan een verhaal opheldering

Nadere informatie

Een participatieve en klimaatneutrale gemeente Trefdag Lokale besturen Bernard Govaert (BBL) Tina Baert (Ecolife)

Een participatieve en klimaatneutrale gemeente Trefdag Lokale besturen Bernard Govaert (BBL) Tina Baert (Ecolife) Een participatieve en klimaatneutrale gemeente 241116 Trefdag Lokale besturen Bernard Govaert (BBL) Tina Baert (Ecolife) 1 Programma 1. 2. 3. 4. 5. Inleiding en voorstelling BBL en Ecolife. Wie heeft ervaring

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

nieuwe in het bestaande beter anders organiseren

nieuwe in het bestaande beter anders organiseren Flexivol receptie Wat is Flexivol Acroniem uit onderzoek van Katharine Gaskin, Schotse onderzoekster Vanishing volunteers: Are young people losing interest in volunteering?, Institute for Volunteering

Nadere informatie

Erwin De bruyn, directeur Stebo. De waarderend benadering: een nieuwe wind door je organisatie

Erwin De bruyn, directeur Stebo. De waarderend benadering: een nieuwe wind door je organisatie Erwin De bruyn, directeur Stebo De waarderend benadering: een nieuwe wind door je organisatie [Stebo voorstellen in kenmerken] afdelingen voor 6 werkdomeinen 0 medewerkers 6 financieringscontracten 000

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding. Welzijnsbeleid. Fatia Bali. loopbaancoach, trainer. 11 oktober 2016

Loopbaanbegeleiding. Welzijnsbeleid. Fatia Bali. loopbaancoach, trainer. 11 oktober 2016 Loopbaanbegeleiding en Welzijnsbeleid Fatia Bali 11 oktober 2016 loopbaancoach, trainer Loopbaanbegeleiding en welzijnsbeleid Hoe werk maken van een onderbouwd welzijnsbeleid? Hoe pakken organisaties dit

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken?

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken? FCE / Stichting Opleidingskunde 2007 Een groep interviewen met de waarderende methode Bijvoorbeeld over samenwerken... 1. Thema scherp (het gaat in dit voorbeeld over effectief samenwerken ) 2. In kleine

Nadere informatie

Waarderend Veranderen Richting Diversiteit aan de Universiteit

Waarderend Veranderen Richting Diversiteit aan de Universiteit Waarderend Veranderen Richting Diversiteit aan de Universiteit VSNU Seminar Diversiteit Danielle Zandee 12 mei 2017 Leadership Entrepreneurship Stewardship Executive Education & Organizational Development

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Beleidsplan Ontwikkeld met principes van appreciative inquiry. Toelichting 18 december 2012 M-hotel Genk Bien Jacobs

Beleidsplan Ontwikkeld met principes van appreciative inquiry. Toelichting 18 december 2012 M-hotel Genk Bien Jacobs Beleidsplan 2013-2018 Ontwikkeld met principes van appreciative inquiry Toelichting 18 december 2012 M-hotel Genk Bien Jacobs Enkele cijfers: Limburg.net is een afvalintercommunale. Zij haalt het huishoudelijk

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider / educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO (tijdelijke vervanging 1 december 30 juni)

VACATURE Trajectbegeleider / educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO (tijdelijke vervanging 1 december 30 juni) VACATURE Trajectbegeleider / educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO (tijdelijke vervanging 1 december 30 juni) Indiensttreding: Contactadres: vzw LEJO Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

Introductie tot Wereld van Nestor Lancering 4 oktober 2012, VVSG-ouderendag (Leuven)

Introductie tot Wereld van Nestor Lancering 4 oktober 2012, VVSG-ouderendag (Leuven) Introductie tot Wereld van Nestor Lancering 4 oktober 2012, VVSG-ouderendag (Leuven) Inhoud > Introductie > Wat is Wereld van Nestor? > Hoe werd het ontwikkeld? > Hoe ziet het er uit? > Wanneer te gebruiken?

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

leren in oss, zo doen we dat!

leren in oss, zo doen we dat! leren in oss, zo doen we dat! visie op een leven lang leren en ontwikkelen in de gemeente oss Oss is een open leergemeenschap waar individuen in verschillende omgevingen een leven lang leren en zichzelf

Nadere informatie

Motiveren en werven van vrijwilligers VVJ- Tongeren 7 oktober 2014. Welkom!

Motiveren en werven van vrijwilligers VVJ- Tongeren 7 oktober 2014. Welkom! Motiveren en werven van vrijwilligers VVJ- Tongeren 7 oktober 2014 Welkom! 1 www.kwadraet.be vorming, training, opleiding en procesbegeleiding op maat voor verenigingen, organisaties, besturen en bedrijven

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Procesbegeleiding naar duurzame verandering en vernieuwing: de kunst van het verbinden. Een opleiding voor interne en externe procesbegeleiders

Procesbegeleiding naar duurzame verandering en vernieuwing: de kunst van het verbinden. Een opleiding voor interne en externe procesbegeleiders Procesbegeleiding naar duurzame verandering en vernieuwing: de kunst van het verbinden september 2013- februari 2014 Een opleiding voor interne en externe procesbegeleiders Procesbegeleiding naar duurzame

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

/19/ Nederland als voorbeeld voor de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen

/19/ Nederland als voorbeeld voor de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen /19/ Nederland als voorbeeld voor de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen Buren voor Buren een woordje uitleg Buren voor Buren is een netwerk van organisaties ter ondersteuning van thuiswonende

Nadere informatie

Organisatie van de Brede School. 24 oktober 2012 An Claeys & Fanny Grooten Platform Brede School Onderwijscentrum Brussel

Organisatie van de Brede School. 24 oktober 2012 An Claeys & Fanny Grooten Platform Brede School Onderwijscentrum Brussel Organisatie van de Brede School 24 oktober 2012 An Claeys & Fanny Grooten Platform Brede School Onderwijscentrum Brussel Agenda Wat is een Brede School? Samenwerken in een Brede School De rol van de coördinator

Nadere informatie

Appreciative Inquiry. Marit Agenant

Appreciative Inquiry. Marit Agenant Appreciative Inquiry Marit Agenant Inhoudsopgave * Uitgangspunten van AI * Toepassing in de praktijk (4D model) * Casus Zwolle * Gespreksvoering 80% van de veranderingsprocessen heeft niet het gewenste

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Validering Go4talent

Validering Go4talent Projectuitvoering - 1 Promotor: Dienst Beroepsopleiding Departement Onderwijs en Vorming. De DBO wil een referentie-organisatie zijn op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt Partner: Groep T Leuven EducationCollege.

Nadere informatie

Methodiek Actieonderzoek

Methodiek Actieonderzoek Methodiek Actieonderzoek C O M M U N I T Y D E V E L O P M E N T College 4 17 september 2012 Docent: Elly Hellings Leerdoel college 4 Leerdoel: meer kennis over de verschillende methodieken van actieonderzoek

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

D R A A I B O E K W O R K S H O P :

D R A A I B O E K W O R K S H O P : D R A A I B O E K W O R K S H O P : K L A N T G E R I C H T W E R K E N B I J. Programma Samen voor de klant 3 O U T L I N E Opdracht vóór de eerste sessie: Neem een positief voorbeeld van klantgerichtheid

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Samen Leren: kwaliteit en impact van ondersteuning. Karin Sok Willem-Jan de Gast

Samen Leren: kwaliteit en impact van ondersteuning. Karin Sok Willem-Jan de Gast Samen Leren: kwaliteit en impact van ondersteuning Karin Sok Willem-Jan de Gast Outcome? Impact Effecten Outcome Resultaten Output Activiteiten Outcome en kwaliteit Impact Effecten Outcome Indicatoren

Nadere informatie

Gelijke onderwijskansen Leerlingen- en ouderparticipatie

Gelijke onderwijskansen Leerlingen- en ouderparticipatie Gelijke onderwijskansen Leerlingen- en ouderparticipatie Studiedagen GOK derde cyclus oktober/november 2008, secundair onderwijs 1. Theoretische kader: Wat? Waarom? Hoe? 2. Instrument voor analyse van

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Speelruimte Energie Trots

Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Speelruimte Energie Trots Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Over Vitalavie Waarom de reis. Verleden Heden Top Down Bottom up 60% deelname 100% deelname Deelnemer Eigenaar Bedenker Creator Mismatch Match

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Bernard Daelman

CURRICULUM VITAE Bernard Daelman PERSOONLIJKE GEGEVENS Daelman Bernard Pachthofstraat 149 9308 Gijzegem Gsm: 0494/673604 e-mail: daelman.b@telenet.be LOOPBAANDOELSTELLINGEN Een functie die mij toelaat om mee te werken aan een warme solidaire

Nadere informatie

participatie donderdag 7 maart - leuven vrijwilligerswerk netwerk participatie 4de conferentie van het www.netwerkparticipatie.be

participatie donderdag 7 maart - leuven vrijwilligerswerk netwerk participatie 4de conferentie van het www.netwerkparticipatie.be participatie 4de conferentie van het netwerk participatie donderdag 7 maart - leuven vrijwilligerswerk Vrijwilligers: We zijn met zo n 1.200.000 in Vlaanderen, onze samenleving draait erop. In sport, jeugdwerk,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Uitbouw van een vrijwilligersbeleid

OCMW Londerzeel. Uitbouw van een vrijwilligersbeleid OCMW Londerzeel Uitbouw van een vrijwilligersbeleid Algemeen kader Strategisch meerjarenplan 2014-2019 Prioritaire beleidsdoelstelling: Kwaliteitsvolle en levensloop bestendige zorg voor ouderen en zorgbehoevenden

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Achtergrond informatie Voor men aan een functioneringsgesprek begint is het belangrijk wat achtergrondinformatie in te winnen

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN De vinger aan de pols van de werkgevers (in opdracht van het Vlaams Welzijnsverbond) Jan Verbanck 4 februari 2015 DE WERKGELEGENHEIDSPLANNEN: DOORLICHTING: Copy paste?

Nadere informatie

De mienskip denkt mee over de actualisatie van het Frysk Miljeuplan

De mienskip denkt mee over de actualisatie van het Frysk Miljeuplan De mienskip denkt mee over de actualisatie van het Frysk Miljeuplan Het Frysk Miljeuplan 2011-2014 wordt twee jaar verlengd en geactualiseerd aan de hand van vier onderwerpen. Op donderdag 28 augustus

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Ankerpunten voor morgen

Ankerpunten voor morgen Ankerpunten voor morgen Wat doen we? Van waaruit doen we dat? Deus Caritas Est : deze boodschap maakte Pieter Jozef Triest gevoelig voor de noden van zijn tijd. Vertaald naar vandaag, is ook onze zendingsopdracht:

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Hoe krijg je verjonging van je bestuur?

Hoe krijg je verjonging van je bestuur? Hoe krijg je verjonging van je bestuur? Collegagroep vrijwilligersmanagement Vrijdag 18 september 2009 Project Koplopers gezocht Fase I: onderzoek en rondetafelgesprekken o.a. werving en behouden van nieuwe

Nadere informatie

ZINERGIE. een impulsdag over zin geven binnen organisaties

ZINERGIE. een impulsdag over zin geven binnen organisaties een impulsdag over zin geven binnen organisaties IMPULSDAG π Donderdag 9 juni 2016 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 Antwerpen Zin is datgene wat ons met elkaar verbindt, wat

Nadere informatie

Hoe nieuwe trekkers werven? Geert Vansieleghem

Hoe nieuwe trekkers werven? Geert Vansieleghem Hoe nieuwe trekkers werven? Geert Vansieleghem 1 www.cocreatie.net - www.de-raet.be vorming, training, opleiding en procesbegeleiding op maat voor besturen, organisaties, verenigingen en bedrijven 2 Werven

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit Nr 6 (extra nummer) 17 september 2010 Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit 1. De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Waarderend creëren en de 3D s Het gaat om ruimte voor bewegen en (zelf)organisatie!

Waarderend creëren en de 3D s Het gaat om ruimte voor bewegen en (zelf)organisatie! Waarderend creëren en de 3D s Het gaat om ruimte voor bewegen en (zelf)organisatie! Alertief Management BV 1 3D is druk, druk, druk!!! Perspectiefwissel Sociaal Domein Nederland Gemeentelijke Wiki-plein(en)

Nadere informatie

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster.

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster. Het MNF Concept Een concept voor bibliotheken om een (vernieuwde) positie, identiteit en nieuwe vormen van dienstverlening vorm te geven. En hun waarde te kunnen aantonen, die zoveel meer is dan geld en

Nadere informatie

OPEN SPACE TECHNIEK: 6 WERKGROEPEN. WEERGAVE VAN DE FLAPPEN

OPEN SPACE TECHNIEK: 6 WERKGROEPEN. WEERGAVE VAN DE FLAPPEN OPEN SPACE TECHNIEK: 6 WERKGROEPEN. WEERGAVE VAN DE FLAPPEN Hoe wordt de participatie, de inbreng van leerlingen zelf vorm gegeven? Vraag van het Stimuleringsfonds Brede School Antwerpen Basis: - Verkiezing

Nadere informatie

Vrijwilligerscafé: vragen en antwoorden

Vrijwilligerscafé: vragen en antwoorden Vrijwilligerscafé: vragen en antwoorden Op 7 januari 2015 organiseerden het Servicepunt Vrijwilligers, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Pegode, Atlas en OCMW Antwerpen een vrijwilligerscafé. Tachtig

Nadere informatie

Kijken met andere ogen Perspectieven vanuit de opleiding intercultureel management

Kijken met andere ogen Perspectieven vanuit de opleiding intercultureel management Kijken met andere ogen Perspectieven vanuit de opleiding intercultureel management Jo Bastiaens & Guido Minne Studiedag Interculturele competentie (g)een evidentie 12 oktober 2011 Overzicht CIMIC: structuur

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie

Basistraject lokaal jeugdbeleid

Basistraject lokaal jeugdbeleid Basistraject lokaal jeugdbeleid Inhoud en competenties per basismodule Basismodule Ruimte op 23 september en 23 oktoberi 2014 (Brussel) Kinderen en jongeren mogen er zijn en ruimte innemen, letterlijk:

Nadere informatie

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid Een vernieuwend gemeentelijk detailhandelsbeleid: een uitdaging! Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden

Nadere informatie

GROEP INTRO VZW OOST-VLAANDEREN VELCRO. Voorstelling jobcoaching binnen de gevangenis Oudenaarde. In samenwerking met

GROEP INTRO VZW OOST-VLAANDEREN VELCRO. Voorstelling jobcoaching binnen de gevangenis Oudenaarde. In samenwerking met VELCRO Voorstelling jobcoaching binnen de gevangenis Oudenaarde In samenwerking met WAT? Intensieve begeleiding om de eigen interesses, mogelijkheden en motivatie realistisch in te schatten Arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Gemeenschapsopbouw Code Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2. Inhoud In deze module

Nadere informatie

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten Traject Dantumadiel Aanvragers: Gemeente Dantumadiel, Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Kollumerland, Schiermonnikoog, SW Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Schiermonnikoog Adviseur: Sjoerd

Nadere informatie

Barometer werking 2015

Barometer werking 2015 Barometer werking 2015 Bezorg deze vragenlijst voor 30 september 2016 terug aan: Vlaamse Ouderenraad - t.a.v. Nadia Denayer Koloniënstraat 18 24 bus 7-1000 Brussel info: 02 209 34 58 terugmailen naar nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be

Nadere informatie