OM ALS GEHANDICAPTE TE KUNNEN SPORTEN IS MEER NODIG. Als één team achter de sporters met een handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OM ALS GEHANDICAPTE TE KUNNEN SPORTEN IS MEER NODIG. Als één team achter de sporters met een handicap"

Transcriptie

1 OM ALS GEHANDICAPTE TE KUNNEN SPORTEN IS MEER NODIG Als één team achter de sporters met een handicap

2 1. Sportfonds op Naam Introductie In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is helaas nog steeds niet vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport heeft daarom de missie om het structureel mogelijk te maken dat iedereen met een handicap de gelegenheid heeft om te sporten. Sport maakt fysiek en mentaal sterker. Het helpt en leert mensen met een handicap beter om te gaan met de dagelijkse barrières. Sport is dus geen luxe maar noodzaak. Vaak is er een aanpassing aan de accommodatie, het sportmateriaal, speciaal vervoer, extra coaching of begeleiding nodig. Dat kost geld. Veel geld. Fonds Gehandicaptensport ontvangt geen overheidssubsidies en is geheel afhankelijk van de giften en bijdragen die wij als fonds zelf werven. Uw hulp is daarom zeer welkom. Sta samen met ons achter de sporters met een handicap. Zodat iedereen kan sporten. Omdat niemand buitenspel mag staan. Wilt u op uw eigen wijze een bijdrage leveren aan de ambitie van Fonds Gehandicaptensport om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken? Dan is een Sportfonds op Naam wellicht iets voor u. Een Sportfonds op Naam kan worden opgericht door één of meer particulieren, stichtingen en/of bedrijven. Als oprichter van een Sportfonds op Naam bepaalt u zelf waaraan u uw financiële steun wilt geven (uiteraard voor zover het strookt met de doelstellingen van Fonds Gehandicaptensport). Dit kan zijn aan de gehandicaptensport in zijn algemeenheid, een bepaalde tak van sport in het bijzonder of aan een team van sporters. Let wel: er kan geen Sportfonds op Naam voor een individuele sporter worden opgericht. De aanvragende organisatie dient te allen tijde een rechtspersoon te zijn.

3 In principe draagt een Sportfonds op Naam, de naam van het bedrijf, de oprichter(s) of van de stichtende rechtspersoon en dit kan worden aangevuld met het doel van het Sportfonds op Naam. Een Sportfonds op Naam kan echter ook de naam dragen van een persoon die u dierbaar is of eenvoudigweg de doelstelling aangeven. Een Sportfonds op Naam heeft een grote zelfstandigheid en een maximale vrijheid van handelen. Elk Sportfonds op Naam wordt beheerd door een eigen bestuurscomité, waarbij het bestuur van Fonds Gehandicaptensport, de beslissingsbevoegdheid aan dit bestuurscomité delegeert. Het Sportfonds op Naam maakt onderdeel uit van Fonds Gehandicaptensport en heeft geen rechtspersoonlijkheid. Fonds Gehandicaptensport is juridisch verantwoordelijk. Beheerprocedures en algemene richtlijnen Er zijn beheerprocedures en algemene richtlijnen opgesteld en vastgelegd door het bestuur van Fonds Gehandicaptensport. Deze gelden voor alle bij Fonds Gehandicaptensport opgerichte Sportfondsen op Naam en regelen de uitvoering van alle individuele overeenkomsten. Indien wenselijk kunnen er bijzondere bepalingen voor het beheer opgesteld worden. Deze aanpassingen worden opgenomen in de oprichtingsovereen-komst, in eventuele latere overeenkomsten of ze kunnen worden vastgelegd bij beslissing van het bestuur van Fonds Gehandicaptensport. Op onze website (www. fondsgehandicaptensport.nl/sportfondsopnaam/richtlijnenenprocedures) kunt u deze richtlijnen, evenals de procedure ten aanzien van het beoordelen en toekennen van aanvragen, terugvinden. Samenwerkingsvormen Er bestaan verschillende samenwerkingsvormen. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u naast het uit handen nemen van alle administratieve en organisatorische taken, ook ondersteunen op het gebied van marketing, communicatie en/of fondsenwerving. Wij hebben daartoe verschillende pakketten ontwikkeld waarin een aantal (basis)communicatiemiddelen opgenomen is, die u kunt gebruiken. Het Sportfonds op Naam is in principe zichtbaar en zal standaard worden opgenomen in de, van toepassing zijnde, communicatiemiddelen van Fonds Gehandicaptensport waaronder een vermelding op de website en in het jaarverslag. Wilt u dit liever niet, dan is een anoniem Sportfonds op Naam, uiteraard ook mogelijk. Als schenker blijft u dan op de achtergrond waarbij wij u, zolang als u dat wilt, anonimiteit garanderen.

4 2. Sportfonds op Naam voor particulieren en stichtingen U draagt de gehandicaptensport een warm hart toe en wilt gericht en doeltreffend geld besteden aan de gehandicaptensport. Dat kunt u doen door zelf een stichting op te richten, maar u kunt ook uw eigen Sportfonds op Naam bij Fonds Gehandicaptensport oprichten: een apart fonds dat bij leven of via een testament wordt opgezet. Het grote voordeel van een Sportfonds op Naam bij Fonds Gehandicaptensport is dat u uzelf een hoop verplichtingen bespaart, waar u wel aan moet voldoen als u uw eigen stichting opricht. U kunt hierbij denken aan het laten opmaken van een notariële akte bij een notaris, het verkrijgen van goedkeuring van de Belastingdienst en aan jaarlijkse verplichtingen zoals bijvoorbeeld het opstellen van een jaarrekening. Heeft u al een stichting? Dan is het mogelijk om deze om te zetten naar een Sportfonds op Naam. Dat kan op verschillende manieren. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer Wij denken graag met u mee. Bepaal zelf het te schenken bedrag, de looptijd en uw doel. Samen met u kijken we naar de optimale match tussen de behoeften van de doelgroep en uw interesses en beweegredenen. Fonds Gehandicaptensport is de eigenaar van het Sportfonds op Naam, maar u bepaalt het bedrag (er geldt een minimum van ) en de bestemming van het geld. Daarbij kunt u een keuze maken uit een Sportfonds op Naam met een beperkte of een onbeperkte looptijd (minimale looptijd 3 jaar).

5 Financiering De wijze waarop het vermogen bij elkaar gebracht wordt, hangt hoofdzakelijk af van de context waarin het Sportfonds op Naam is ontstaan: Kapitaalvorming door gift, schenking bij akte, door erfstelling: Er dient een minimum kapitaal van gestort te worden. De looptijd van dit Sportfonds op Naam kan met een beperkte of een onbeperkte duur (minimale looptijd 3 jaar) opgericht worden. Kapitaalvorming door fondsenwervende activiteiten: Jaarlijks dient er een minimum kapitaal van geworven te worden. De looptijd van dit Sportfonds op Naam kan met een beperkte of een onbeperkte duur (minimale looptijd 3 jaar) opgericht worden. De financiering komt overeen met de beoogde duur van de activiteiten van het Sportfonds op Naam. Het ingezamelde/ingelegde kapitaal kan direct volledig gebruikt worden om de doelstelling te realiseren. Of er wordt een jaarlijks budget vastgelegd van het in te zamelen/in te leggen kapitaal wat uitgegeven wordt om initiatieven te ontwikkelen en/of projecten (van derden) te ondersteunen.

6 Voordelen en kenmerken van een Sportfonds op Naam voor particulieren en stichtingen Algemene voordelen: Eigen doelbepaling: u bepaalt zelf waar u uw steun aan wilt geven. Aan de gehandicaptensport in zijn algemeenheid, een bepaalde tak van sport in het bijzonder of aan een (team van) sporters*. U behoudt zelf een grote zelfstandigheid en maximale vrijheid van handelen. Wij verzorgen van A tot Z het beheer en de afhandeling van subsidie aanvragen. De afhandeling en behandeling van aanvragen vindt plaats conform vastgestelde richtlijnen. U heeft de keuze uit verschillende samenwerkingsvormen en krijgt daardoor een Sportfonds op maat. Fiscale en financiële voordelen: U kunt gebruik maken van de vrijstellingen van schenk- en erfbelasting. Bij een Sportfonds op Naam gaat het vaak om bedragen die de gestelde drempels voor eenmalige giftenaftrek royaal overschrijden. Een periodieke schenking bij notariële akte kent deze drempels niet. Voorwaarde hierbij is wel dat u minimaal vijf jaar achtereen een vast bedrag schenkt. Daarnaast is er geen belasting verschuldigd, omdat Fonds Gehandicaptensport waar een Sportfonds op Naam onderdeel van uitmaakt, als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) vrijgesteld is van schenk- en erfbelasting. Indien u hier meer informatie over wilt dan kunt u deze vinden op: * er wordt geen subsidie toegekend aan individuele sporters. De aanvragende organisatie dient een rechtspersoon te zijn, individuele sporters kunnen geen aanvraag indienen.

7 Kenmerken: De naamgeving en doelstelling zijn in overleg vast te stellen. Kapitaalvorming door gift, schenking bij akte, door erfstelling of door middel van eigen fondsenwervende activiteiten. De oprichting is voor beperkte of onbeperkte duur mogelijk (minimale looptijd 3 jaar). De minimale inleg/storting is per jaar**; Het Sportfonds op Naam wordt een aparte entiteit binnen Fonds Gehandicaptensport zonder rechtspersoonlijkheid. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt aanvragen voor financiële ondersteuning uit het Sportfonds op Naam. U kunt zelf het doel bepalen. Er wordt maandelijkse een rapportage opgemaakt van de aanvragen en de toegekende subsidies. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk. * indien er reeds een stichting opgericht is dan geldt hier geen minimum voor maar zal er per geval door het bestuur van Fonds Gehandicaptensport een besluit genomen worden.

8 3. Sportfonds op Naam voor bedrijven Met een Sportfonds op Naam helpt u mee om aan onze ambitie om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Wilt u de gehandicaptensport in zijn algemeenheid steunen of draagt u een bepaalde tak van sport een warm hart toe en wilt u daar uw steun aan geven? Dat kan allemaal. Een ander voordeel is dat er meerdere samenwerkingsvormen mogelijk zijn. Zo kunnen wij u niet alleen de administratieve zaken uit handen nemen, maar kunnen wij u ook ondersteuning bieden op het gebied van marketing, en/of communicatie. Kortom een Sportfonds op Naam én op maat. Bepaal zelf het te schenken bedrag, de looptijd en uw doel Samen met u kijken we naar de optimale match tussen de behoeften van de doelgroep, uw interesses en uw beweegredenen. Fonds Gehandicaptensport is de eigenaar van het fonds, maar u bepaalt het bedrag (er geldt een minimum van ) en de bestemming van het geld. Het Sportfonds op Naam voor bedrijven heeft een beperkte looptijd (tenminste 3 jaar).

9 Financiering De wijze waarop het vermogen bij elkaar gebracht wordt, hangt hoofdzakelijk af van de context waarin het Sportfonds op Naam is ontstaan. De financiering komt overeen met de beoogde duur van de activiteiten van het Sportfonds op Naam. Het vermogen kan gerealiseerd worden door een donatie via storting op een daartoe bestemde bankrekening van Fonds Gehandicaptensport of door middel van fondsenwervende activiteiten. Jaarlijks dient er een minimum kapitaal van gestort, dan wel geworven te worden. Uitkeringsvormen van het kapitaal De verzamelde middelen worden volledig en rechtstreeks ingezet om de doelstelling te realiseren; per jaar wordt een bedrag van minimaal ,- uitgetrokken om initiatieven te ontwikkelen en/of projecten (van derden) te ondersteunen. Het vermogen van het Sportfonds op Naam wordt opgebouwd door een jaarlijkse bijdrage, gestort op een daarvoor bestemd bankrekeningnummer van Fonds Gehandicaptensport.

10 Voordelen en kenmerken van een Sportfonds op Naam voor Bedrijven Algemene voordelen: U bepaalt zelf waar u uw steun aan wilt geven. Aan de gehandicaptensport in zijn algemeenheid, een bepaalde tak van sport in het bijzonder of aan een team van sporters. Wij zorgen van A tot Z voor het beheer en de afhandeling van aanvragen. De afhandeling en behandeling van aanvragen vinden plaats conform vastgestelde richtlijnen. De samenwerking levert een positieve invloed op uw Imago en versterkt uw imago. Fonds Gehandicaptensport beschikt over het CBF keur en is maatschappelijk partner van NOC*NSF. Dit kan door u meegenomen worden in de communicatie naar uw (interne en externe) doelgroep(en). Door het oprichten van een Sportfonds op Naam toont u uw collectieve maatschappelijke betrokkenheid en in het bijzonder de betrokkenheid bij de gehandicaptensport. Fiscale en financiële voordelen: Een Sportfonds op Naam levert fiscale voordelen én maatschappelijk rendement. Een schenking mag namelijk van de winst worden afgetrokken tot een bedrag van 10% (van de fiscale winst). Als activiteit van Fonds Gehandicaptensport is een Sportfonds op Naam vrijgesteld van schenkbelasting en betaalt zij geen belasting over de toegewezen bedragen.

11 Kenmerken: De naamgeving en doelstelling kunt u in overleg vaststellen Kapitaalvorming kan door storting of door middel van eigen fondsenwervende activiteiten. De oprichting is voor beperkte duur (minimale looptijd 3 jaar). Er geldt een minimale inleg/storting van per jaar. Het Sportfonds op Naam wordt een aparte entiteit binnen Fonds Gehandicaptensport zonder rechtspersoonlijkheid. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt aanvragen voor financiële ondersteuning uit het Sportfonds op Naam. U kunt zelf het doel bepalen. Er wordt een rapportage opgemaakt van de aanvragen en de toegekende subsidies.

12 4. Overzicht van de samenwerkingsvormen Voor particulieren, stichtingen en bedrijven die op structurele basis Fonds Gehandicaptensport en zo de gehandicaptensport willen steunen bestaan er verschillende samenwerkingsvormen. Afhankelijk van de door u gekozen vorm kunnen wij u niet alleen alle administratieve en organisatorische taken uit handen nemen maar kunnen wij u ook ondersteunen op het gebied van marketing en communicatie en advisering op het gebied van fondsenwerving. Basis pakket ALGEMEEN, BEHEER Het opstellen en het opnemen van een activiteitenverslag, publicatie in het financiële jaarverslag (incluis kosten accountancy) Voeren van CBF keur, ANBI status en logo Sportfonds op Naam Verzorgen van de administratie waaronder de facturatie en de financiële afhandeling met de subsidiënten Beschikking over een functionaris die subsidieaanvragen beoordeelt, toekent en het proces bewaakt. Deze persoon houdt tevens toezicht op de uitvoering van de tegenprestaties door subsidiënten. Opstellen en aanlevering van diverse (management) rapportages Beschikking over een ambtelijk secretaris, een bestuurslid van Fonds Gehandicaptensport dan wel een medewerker bureau in de bijeenkomst (max 3x per jaar) van het Bestuurscomité

13 Basis Plus pakket Extra naast basispakket: MARKETING EN COMMUNICATIE Website, landingspagina op website Fonds Gehandicaptensport - Functioneel ontwerp & technische implementatie - Uitwerken/aanmaken content Basis Uitgebreid pakket Extra naast basispakket: MARKETING EN COMMUNICATIE Website, eigen website binnen omgeving website Fonds Gehandicaptensport - Functioneel ontwerp & technische implementatie website - Uitwerken/aanmaken van content - Redigeren en plaatsen van publicatie gereed aangeleverde nieuwsitems, verhalen en overige content Stationary - Visitekaartjes (200 stuks) - Template briefpapier - Template presentatie Toolkit t.b.v. subsidiënten met daarin promotiemiddelen - Geefbutton subsidiënten voor op website - Template voor persbericht - Logo Sportfonds op naam - Collectebussen - Vlaggen - Introductie flyer Stationary - Visitekaartjes (200 stuks) - Template briefpapier t.b.v. printen op blanco papier - Template presentatie Toolkit t.b.v. subsidiënten met daarin promotiemiddelen - Geefbutton subsidiënten voor op website - Template voor persbericht - Logo Sportfonds op naam - Collectebussen - Vlaggen - Direct mailing (brief/ ) informatief of met een wervend karakter naar netwerkrelaties - Introductie flyer - (algemene/basis) folder - Strategisch advies ten aanzien van fondsenwervende activiteiten

14 5. Voorbeelden van de communicatiematerialen Houder Sportfonds op Naam Logo Stationary Website

15 Leaflet Banier Advertentie Folder

16 Subsidiënten Sportfonds op Naam Geefbutton Leaflet Poster Advertentie

17

18 6. Hoe een Sportfonds op Naam op te richten? Uw eigen Sportfonds op Naam in een paar stappen: Bedenk of u de gehandicaptensport in zijn algemeenheid of een groep sporters in het bijzonder wilt steunen. Bepaal wat u wilt bereiken met uw Sportfonds op Naam. Bedenk een naam voor uw fonds. Bepaal of u direct een bedrag wilt schenken of dat u door middel van fondsenwervende activiteiten (financiële) middelen wilt werven. Als u door middel van fondsenwervende activiteiten (financiële) middelen wilt werven, bedenk dan in welke samenwerkingsvorm u dit wilt doen. Indien u een bedrag wilt schenken, bepaal dan de looptijd en het bedrag dat u wilt schenken (minimaal ). Bepaal hoe en welk deel van het vermogen u vrij wilt laten komen voor gebruik.

19 Oprichten, beheren en vergoeding Oprichten en beheer Als oprichter sluit u met Fonds Gehandicaptensport een overeenkomst waarin allerlei zaken worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het bestedingsdoel, de looptijd en de wijze waarop het vermogen vrijkomt. cetera. Uiteraard wordt ook de naam van uw fonds vastgelegd. Het ingelegde vermogen van het Sportfonds op Naam wordt door Fonds Gehandicaptensport administratief beheerd. Vergoeding Als algemene regel geldt, dat bij een Sportfonds op Naam waarbij kapitaal wordt ingelegd, in beginsel de vergoeding aan Fonds Gehandicaptensport 10% vertegenwoordigt van het gemiddeld kapitaal met een minimum van Als algemene regel geldt dat bij een Sportfonds op Naam, waarbij er geen kapitaal wordt ingelegd maar waarbij er uitgegaan wordt van een wervend karakter (doelstelling p/jr), de vergoeding aan Fonds Gehandicaptensport dan wel bedraagt. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de samenwerkingsvorm.

20 ALS ÉÉN TEAM ACHTER DE SPORTERS MET EEN HANDICAP Contact Inmiddels is het gelukkig bij veel mensen doorgedrongen dat sport voor mensen met een handicap belangrijk is. Vele vrijwilligers, donateurs, sporters, supporters, sponsors, ambassadeurs en partners zetten zich in voor de sporters met een handicap. Samen hebben we al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Er is nog veel te doen, voordat sport voor iedereen met een handicap, ook echt mogelijk is. Als één team achter de sporters met een handicap Wilt u ons steunen door het aangaan van een Sportfonds op Naam of wilt u meer informatie? Neemt u dan vooral contact met ons op. U kunt onze afdeling Marketing & Communicatie telefonisch bereiken op (+31) of per via fondsgehandicaptensport.nl Fonds Gehandicaptensport is erkend als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) bankrashof np amstelveen t e i g 5855

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan samenvatting

Meerjarenbeleidsplan samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 samenvatting 1 Samenvatting meerjarenbeleidsplan 2017-2021 Sport voor iedereen is in 2030 de normaalste zaak van de wereld. Pas als niemand meer buitenspel staat, als gehandicaptensport

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet Informatie over geef om schenken en nalaten het nationale ballet ballet van wereldklasse Het Nationale Ballet is trots op zijn vooraanstaande plaats in het Nederlandse culturele leven. Het gezelschap behoort

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting Algemene Richtlijnen

Fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting Algemene Richtlijnen Fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting Algemene Richtlijnen www.kbs-frb.be Inhoudstafel Waarom een fonds bij de Koning Boudewijnstichting? [ 3 ] Waarom algemene richtlijnen? [ 4 ] Hoe een fonds

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Stichting NTI NLP Foundation. Limmen. Beleidsplan

Stichting NTI NLP Foundation. Limmen. Beleidsplan Stichting NTI NLP Foundation Limmen Beleidsplan Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 37136921 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 1. Werkzaamheden 2 2. Fondsenwerving 2 3. Financieel beheer 3 4. Besteding

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier Beleidsplan Stichting Welzijnsfonds Saffier Den Haag, Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 De taak van Stichting Welzijnsfonds Saffier Blz. 3 2.1 Doelstelling Blz. 3 2.2 Structuur Blz. 4 2.3 ANBI status

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting van Huykelom van de Pas, handelend onder de namen ABT Foundation en Stichting van Huykelom. De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 17

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?...

BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?... STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: 63605562 RSIN / fiscaal nummer: 8553.10.431 http://www.zoalsjan.nl BELEIDSPLAN 2015 van STICHTING ZOALSJAN!?... November 2015 1 INHOUDSOPGAVE Oprichting Verkrijgen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014

Beleidsplan 2011-2014 Beleidsplan 2011-2014 Stichting Impuls Foundation Amsterdam, 23 september 2011 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan 2011-2014 van de Stichting Impuls Foundation. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezing (SOV)

Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezing (SOV) Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezing (SOV) Beleidsplan 2013-2017 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLING 4 3. ACTIVITEITEN 4 4. FINANCIËN 5 5. BESTUUR, ADVISEUR EN FACILITAIRE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor ontvanger Overeenkomst Periodieke gift in geld Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Fiscale aspecten Stichting en Vereniging Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Bonte verzameling (Professionele) ANBI/FONDSWERVERS/CULTURELE INSTELLINGEN (Amateur)

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het museum worden bijeengebracht

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016

Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016 Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016 Vastgesteld 9 januari 2013 "Sport has the power to change the world. It has the power to unite in a way that little else does. It speaks to youth in

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds. De gift bestaat

Nadere informatie

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug.

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug. PERIODIEKE GIFTEN maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Gereformeerde kerk Aarlanderveen Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Gereformeerde Kerk te Aarlanderveen is voor hun inkomsten

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Aanvraagformulier start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Aanvraagformulier start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Aanvraagformulier start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Dit aanvraagformulier start- en stimuleringssubsidies is onlosmakelijk verbonden met de Richtlijnen start- en stimuleringssubsidie.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum. Toelichting bij het invullen van de overeenkomst

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum. Toelichting bij het invullen van de overeenkomst Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het museum worden bijeengebracht

Nadere informatie

Beleidsplan ( ) Stichting Muzikaal Welkom

Beleidsplan ( ) Stichting Muzikaal Welkom Beleidsplan (2017-2020) Stichting Muzikaal Welkom Stichting Muzikaal Welkom Carbasiusstraat 21 1447PG Purmerend Website: muzikaalwelkom.nl Email: info@muzikaalwelkom.nl Telefoon: 0299 642370 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Stichting Vrienden van de Leonardoschool Ede e.o... 3 Activiteiten van de Stichting... 4 Taken stichting

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Inhoud 1. Voorwaarden om als ANBI-instelling te kunnen worden aangemerkt 2. Nieuwe voorwaarde per 1 januari

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift

Overeenkomst Periodieke gift Exemplaar voor de ontvanger Overeenkomst Periodieke gift Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan Fonds verstandelijk gehandicapten, onderdeel van Stichting Meedoen

Nadere informatie

STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: RSIN / fiscaal nummer: BELEIDSPLAN. van

STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: RSIN / fiscaal nummer: BELEIDSPLAN. van STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: 63605562 RSIN / fiscaal nummer: 8553.10.431 http://www.zoalsjan.nl BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?... September 2016 INHOUDSOPGAVE Oprichting Verkrijgen

Nadere informatie

Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen

Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen Elke dag bieden onze medewerkers met enthousiasme en professionaliteit zorg en behandeling aan onze cliënten. Om

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST GEEFKRINGEN exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds en treedt daarmee toe

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 De nieuwsbrief september staat (bijna) geheel in het teken van financiën. De overheid treedt steeds verder terug waardoor het voor verenigingen

Nadere informatie

s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan

s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan 2016-2017. Dit plan geeft een korte terugblik over het laatste deel van 2015 en beschrijft de doelstelling, de werkwijze en de voorgenomen plannen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK Inhoudsopgave 1. Oprichting 2. Doel 3. Organisatie 4. Acties 5. Financiële bijdragen aan het Streekfonds 6. Financiële uitgaven van het Streekfonds 7.

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SFO

BELEIDSPLAN STICHTING SFO BELEIDSPLAN STICHTING SFO 1. Inleiding De Stichting SFO, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41154952, en bij de Belastingdienst Registratie en Successie te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550 NalateN aan zoa www.zoa.nl GIRO 550 Geven voor schoon drinkwater De beschikbaarheid van schoon drinkwater spreekt na een ramp of conflict niet vanzelf. Het aanleggen van waterputten is de eerste stap op

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

De ondergetekende. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)

De ondergetekende. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende verklaart een gift te doen aan Stichting ADRA Nederland RSIN/Fiscaalnummer: 800305589 De gift bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid

Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid Museum Boijmans Van Beuningen heeft als taak de kunstverzameling voor de eeuwigheid te behouden, te verzorgen, te onderzoeken

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 2 Doelgroep/Doelstellingen 3 Bestuur 4 Samenwerkingsverbanden 5. Het beheer van het vermogen 6. Financieel beleid 7 Promotie Voorwoord

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1: Verklaring gift Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker)... verklaart een gift te doen aan Stichting Hoge Veluwe Fonds De gift bestaat uit vaste

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB

Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Maart 2015 Inhoud Taken en verantwoordelijkheden Fondsbeheerder NBB... 3 Coördinator Fondsenwerving... 3 Toezicht op besteding en verantwoording... 3 Website informatie...

Nadere informatie

Meerjarig Beleidsplan

Meerjarig Beleidsplan Meerjarig Beleidsplan Monica Desain Foundation Beleidsplan van de Stichting Monica Desain Foundation 2015-2016 1. Inleiding Het eerste beleidsplan van de Monica Desain Foundation is qua periode gericht

Nadere informatie

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen?

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen? RSIN: 8206.10.033 Stop Darmkanker Nederland Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt.

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker zending via internet Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting GlobalRize Nederland De gift bestaat uit

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1 Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING 2016 Rosmalen, 26 april 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Verslag over 2016 4 Balans per 31 december 2016 6 Resultatenrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen Jaarrekening 2014 Van Stichting Natuurlijk Jonen Vastgesteld februari 2014 Stichting Natuurlijk Jonen Giethoorn/Jonen gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave blz. 1. Algemeen 3 2. Financiering 3 3. Resultaat

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Financieel Jaarverslag 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie