Moord en doodslag in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moord en doodslag in Nederland"

Transcriptie

1 Moord en doodslag in Nederland

2

3 Gerlof Leistra en Paul Nieuwbeerta Moord en doodslag innederland Prometheus Amsterdam

4 2003 Gerlof Leistra en Paul Nieuwbeerta Omslagontwerp Kummer & Herrman, Utrecht Foto omslag Eran Oppenheimer/PVW isbn

5 Inhoud Woord vooraf 7 i overzicht 1 Inleiding 11 2 Moord in breder perspectief 17 3 Overzicht van alle moorden 27 4 Verschillende typen moorden 42 ii verschillende typen 5 Partnerdoding 53 Te naïef voor de grote wereld. Een gewelddadige dood aan de IJssel 60 Een dubbel drama in Den Dungen. Reconstructie van de brute moord op een Brabantse neurologe 66 6 Kinderdoding door ouders 73 Een moordenaar in ons midden 79 7 Ouderdoding 86 Misdaad en straf 92 8 Eerwraak 95 9 Moorden bij ruzies 103 Wraakengelen. Reconstructie van een slachtpartij in seksclub Esther 109 De dood van Joes Kloppenburg. Het drama van de Voetboogstraat Moorden binnen het criminele circuit Liquidaties 127 Kroniek van een aangekondigde dood. De liquidatie van Sam Klepper 135

6 12 Roofmoorden 142 Ongenode gasten. De moord op restauranthouder Willem Wijker 148 De Geldnet-gabbers. Keiharde vrijbuiters pas na jaren gepakt Seksuele moorden 160 Het verstoorde paradijs. De zaak Marianne Vaatstra Tot slot 172 Bijlage a Databank Moord en doodslag Bijlage b Verantwoording van de reconstructies 182 Noten 185 Geraadpleegde literatuur 201 iii chronologisch overzicht van moord en doodslag Woord van dank 343

7 Woord vooraf Jaarlijks vallen er door moord en doodslag in Nederland circa 250 slachtoffers. Het is dan ook verrassend dat er zo weinig bekend is over dit zogeheten kapitale delict. In de media krijgt een aantal maar zeker niet alle moorden ruimschoots aandacht, het overzicht ontbreekt echter. Zo geven diverse instanties andere aantallen en zijn er nauwelijks onderzoeken waarin onderscheid wordt gemaakt naar typen moord. Een systematisch overzicht van moord en doodslag in Nederland was in onze ogen dan ook een lacune. Een van ons wilde op het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (nscr) onderzoek doen naar de criminele carrières en levensloop van slachtoffers en daders van moord en doodslag. Hij ontdekte echter al snel dat niet eens duidelijk was hoeveel moorden er in ons land per jaar gepleegd werden; laat staan door wie.voordat verder onderzoek mogelijk was, zou het dan ook noodzakelijk zijn eerst alle moordzaken systematisch in kaart te brengen. De ander had in het weekblad Elsevier al verscheidene publicaties over moord en doodslag op zijn naam staan. Vanaf 1999 publiceerde hij jaaroverzichten van alle moord- en doodslagzaken. Van een uitgebreidere beschrijving en diepgaandere analyse van het materiaal was het nog niet gekomen. Bij ons eerste contact, medio 2001, ontstond het plan om gezamenlijk alle moorden van de afgelopen tien jaar in kaart te brengen en in een boek te beschrijven. Sindsdien hebben we met veel plezier aan dit plan gewerkt. In dit boek beschrijven we alle 2549 gevallen van moord en doodslag in Nederland in de periode We signaleren trends en beantwoorden diverse vragen. Welk type moorden komt het meeste voor? Waar zijn de meeste moorden gepleegd? Wat is de etnische achtergrond van daders en slachtoffers? Hoe worden moorden gepleegd? Welke straf krijgen de daders? En hoeveel zaken blijven onopgelost? Naast deze analyses hebben we een aantal reconstructies van spraakmakende zaken opgenomen. Het boek bevat verder een uitgebreide bijlage met kor- 7

8 te beschrijvingen van alle moordzaken. De verzamelde gegevens bieden de mogelijkheid voor diepgaandere analyses. Wat ons betreft is dit boek dan ook het eerste in een reeks publicaties over moord en doodslag in Nederland. 8

9 i overzicht

10

11 1 Inleiding Sommige moorden staan in het nationale geheugen gegrift: de moord bij Dokkum op Bonifatius (754) bijvoorbeeld en uiteraard die op Willem van Oranje (1584) in Delft. Maar ook de Baarnse moordzaak (1960), de Zaanse paskamermoord (1984) en de moord op Gerrit-Jan Heijn (1987) zijn nog altijd niet vergeten. Van recenter datum zijn de seksuele moorden op jonge meisjes: Maartje Pieck, Sybine Jansons, Naomi Eleveld, Marianne Vaatstra. Ook de liquidatie op klaarlichte dag van topcrimineel Sam Klepper bleef niet onopgemerkt. Verder verraste de aanslag op aankomend parlementariër Pim Fortuyn, negen dagen voor de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 2002, iedereen. Het hele land was diep geschokt. Zijn begrafenis werd live door de televisie uitgezonden. Soms onthouden mensen de namen van de verdachten of daders: Volkert van der G. bijvoorbeeld, Jan S. en Willem van E. Van andere moordzaken herinnert het publiek zich alleen de toedracht. Joes Kloppenburg, Meindert Tjoelker en Daniël van Cotthem werden als willekeurige slachtoffers van zinloos geweld symbolen van de verharding in de samenleving. Net als het slachtoffer van de moord in de Vrolikstraat, in Amsterdam. Daar sloeg in maart 1993 een verwarde man een 12-jarig meisje dood met een tafelpoot. Ook de dubbele moord op 10 januari 1999 in Gorinchem schokte de natie: twee jonge meisjes hadden de domme pech dat ze precies achter de deur van een muziekcafé stonden waar een paar mannen hun pistool op leegschoten. Stuk voor stuk geruchtmakende moorden van de afgelopen tien jaar, net als de roofmoord op sigarenhandelaar André Hartman, de serie moorden door de Bende van Venlo, de viervoudige schietpartij in de Haarlemse seksclub Esther en de verminking van het meisje van Nulde. Het zijn slechts een paar voorbeelden uit een lange lijst. In de media krijgen spraakmakende moorden ruimschoots aandacht. Na uitvoerige verslaggeving over de vondst van het lijk en een gedetailleerde beschrijving van de zogeheten Plaats Delict, houden kranten hun lezers vrijwel 11

12 dagelijks op de hoogte van de vorderingen in het onderzoek, de eventuele aanhouding van verdachten en de afsluitende terechtzitting. De nabestaanden komen aan het woord, de leider van het onderzoek en soms de dader. Over de bekendste zaken verschijnen reconstructies en boeken. Voor het overgrote deel van de moorden bestaat amper aandacht. Een anpbericht wordt gebruikt als stopper : Een 46-jarige vrouw is gisteren in Oud Zuilen (gemeente Maarssen) tijdens een ruzie met haar ex-man om het leven gekomen. Buren, die de vrouw hoorden gillen, alarmeerden de politie. Toen die arriveerde lag de vrouw dood in de achtertuin van haar woning.volgens de politie had de vrouw enkele messteken opgelopen, maar staat nog niet vast dat zij daaraan is overleden. De voormalige echtgenoot (46) kon in de woning worden aangehouden. 1 Zelden krijgt de lezer te horen hoe zo n zaak afliep. Hoeveel jaar heeft de dader gekregen? Omdat er vrij selectief gepubliceerd wordt over moord en doodslag in Nederland, ontbreekt ook het overzicht. Hoeveel moorden werden de afgelopen jaren gepleegd? Wie waren als slachtoffer en dader bij de moord betrokken? Waarom (motief), hoe (moordwapen), waar (pleegplaats) en wanneer (dag van de week, maand) werd de moord gepleegd? En: wat zijn de kenmerken van de slachtoffers van moord en doodslag? Wat is hun geslacht, leeftijd en etniciteit? Zijn de daders gepakt en wat voor straf hebben ze gekregen? In dit boek beogen we deze vragen te beantwoorden. Het boek behandelt alle gevallen van moord en doodslag, gepleegd in Nederland in de periode Het geeft een overzicht van de voornaamste kenmerken van alle gevallen van moord en doodslag in die periode en van de betrokken slachtoffers en daders. Daarnaast geeft het een beeld van een aantal specifieke typen moorden. Het boek behandelt moorden in de familiesfeer (partnerdoding, kinderdoding, ouderdoding, eerwraak en overige moorden in de familiesfeer), in de criminele sfeer (liquidaties, roofmoord en overige moorden in criminele sfeer), moorden bij ruzies en seksuele moorden. Hiermee vult het boek een lacune. Overzichtsstudies van moord en doodslag waarin onderscheid wordt gemaakt naar typen moord zijn in Nederland nauwelijks gepubliceerd. 2 Nederland kent in tegenstelling tot landen als Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten geen traditie van gezaghebbende en langlopende Moord en Doodslag Monitoren waarin gegevens worden gepresenteerd over alle moordzaken, slachtoffers en daders. 3 Daarnaast geven de statistische publicaties over moord en doodslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) geen goed totaalbeeld van moorden, omdat zij zich of alleen richten op slachtoffers of alleen op veroordeelde daders. 4 Een overzicht dat wel gegevens van zaken, slachtoffers en daders combineert en ook onderscheid maakt tussen verschillende typen moorden, is het nri/wodc- 12

13 rapport Moord en doodslag in Deze studie behandelt echter een enkel jaar zodat geen trends kunnen worden beschreven. Bovendien is er hierdoor maar een gering aantal moorden van elk type, zodat de bespreking van de afzonderlijke typen beperkt is. Dit boek geeft een beschrijving van alle gevallen van moord en doodslag in Nederland van de afgelopen tien jaar en besteedt uitgebreid aandacht aan afzonderlijke typen moorden. Bij de behandeling van de verschillende typen geven we steeds een overzicht van eerdere met name Nederlandse publicaties en studies. Zo zijn er aparte studies verschenen naar prostitutie- en homomoorden, liquidaties, ouderdodingen, kinderdodingen en eerwraken. 6 De kennis van die studies gebruiken we in de verschillende hoofdstukken. We benadrukken echter dat dit boek geen diepgaande studie is naar de verschillende typen moorden. Daarvoor zouden uitgebreide analyses van de moordzaken noodzakelijk zijn, waaronder gedetailleerde dossieranalyses en interviews met daders en nabestaanden. Het doel van dit boek is het geven van een algemeen overzicht. Afbakening In dit boek beschrijven we alle misdrijven die volgens het Wetboek van Strafrecht vallen onder de categorieën moord dan wel doodslag. Dit betreft misdrijven die volgens het Wetboek van Strafrecht vallen onder artikel 289 en 291 (moord en kindermoord) en 287, 288 en 290 (doodslag, doodslag in combinatie met een ander strafbaar feit en kinderdoodslag). 7 Om de tekst niet te langdradig te maken, zullen we meestal van moord spreken. Daar waar we in dit boek expliciet onderscheid maken tussen moord en doodslag, zullen we dit duidelijk aangeven. De doodslagen betreffen delicten waarbij de dader het slachtoffer opzettelijk van het leven heeft beroofd. Als de doodslag plaatsvindt met voorbedachte rade is er sprake van moord. Voor de helderheid: pogingen tot moord en of doodslag hebben we in dit boek dus niet meegenomen. Slachtoffers moeten als gevolg van het misdrijf zijn overleden. 8 Bij het bepalen of een misdrijf een moord of doodslag betrof, is in principe uitgegaan van het oordeel van het Openbaar Ministerie. Die zaken waarbij in elk geval één dader door het Openbaar Ministerie is gedagvaard voor moord dan wel doodslag, behandelen we in dit boek. 9 Ook wanneer de gedagvaarde(n) uiteindelijk voor een ander delict worden veroordeeld, vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging, nemen we deze mee. Wanneer een misdrijf (nog) niet is opgelost of er (nog) geen vervolging is ingesteld, gaan we uit van het oordeel van de politie. Met deze afbakening sluiten we aan bij andere Nederlandse statistieken over moord en doodslag zoals de cbs-doodsoorzaak- 13

14 en de politiestatistieken en bij de Moord en Doodslag Monitoren in diverse andere landen zoals Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Bronnen In het boek maken we gebruik van twee soorten bronnen. Allereerst van berichten over moorden in de media. In de eerste plaats hebben we alle persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau systematisch doorgenomen. Over de meeste moordzaken wordt een persbericht opgesteld. Sommige zaken worden afgedaan in een paar regels; andere krijgen meerdere malen uitgebreid aandacht. Al deze berichten bevatten een schat aan informatie over de achtergronden van de zaken en kenmerken van de gebeurtenissen, slachtoffers en daders. De afgelopen tien jaar heeft het Algemeen Nederlands Persbureau ruim persberichten uitgegeven die betrekking hadden op moord en doodslag in Nederland. Gemiddeld zijn er ongeveer vijf berichten per moord. Doorgaans komt de gebeurtenis in de pers als de moord heeft plaatsgevonden, wanneer de dader is gepakt, wanneer de officier van justitie zijn of haar eis uitspreekt en wanneer er uitspraak wordt gedaan. In de anp-berichten is veel informatie beschikbaar over kenmerken van de moordzaken, daders en slachtoffers. De voor- en achternamen van zowel daders als slachtoffers worden bijvoorbeeld volledig vermeld. Daarnaast is veelal uitgebreide informatie over de context en de aanleiding van de moord voorhanden. In vele gevallen hebben we de informatie van de anp-berichten aangevuld met berichten over moordzaken in de nationale en regionale kranten van de afgelopen jaren. Naast de openbare bronnen maken we gebruik van de gegevens van de databank Moord en doodslag Een probleem was dat er in Nederland geen adequate databank of statistiek bestond met betrouwbare gegevens over alle zaken, slachtoffers en daders. Daarom hebben we een nieuwe databank Moord en doodslag geconstrueerd. In deze databank zijn gegevens opgenomen van alle misdrijven die volgens het Wetboek van Strafrecht vallen onder de categorieën moord dan wel doodslag. De databank is gebaseerd op diverse bronnen. Een uitgebreide beschrijving van de beschikbare gegevens en de bronnen is opgenomen in Bijlage a van dit boek. Bij het construeren van de databank is allereerst gebruikgemaakt van de hierboven besproken bronnen: persberichten, krantenberichten, et cetera. Met name is informatie ontleend aan de publicaties van het weekblad Elsevier dat voor elk jaar lijsten van moorden heeft opgesteld. Daarnaast is gebruikgemaakt van gegevens van bestanden van de groep Moord & Zeden van de dienst Nationale Recherche Informatie (nri) en van verschillende politiere- 14

15 gio s. Gegevens over daders en de eventuele vervolging en straffen zijn afkomstig van bestanden van het Openbaar Ministerie en het strafregister van de Dienst Justitiële Documentatie van het ministerie van Justitie. De databank bevat informatie over 2389 moord- en doodslagzaken die in de periode in Nederland hebben plaatsgevonden. In totaal zijn hierbij 2549 personen om het leven gebracht. Omdat niet alle moorden zijn opgelost, is niet van elke moord de dader bekend. In totaal zijn 2564 bekende daders betrokken geweest bij deze gevallen van moord en doodslag. Van de moorden is een relatief beperkte lijst van kenmerken beschikbaar. Er is bekend waar en wanneer de moord heeft plaatsgevonden en er is informatie over de vindplaats van het stoffelijk overschot. Daarnaast is bekend met wat voor wapen de moord is gepleegd. Van slachtoffers en daders is bekend of het een man dan wel een vrouw betrof, de leeftijd, zijn of haar etniciteit of nationaliteit en de relatie tussen dader(s) en slachtoffer, indien de moord is opgelost. Van de daders zijn ook de door het om geëiste en de door de rechters opgelegde straffen bekend. Overigens zijn alleen de door de rechters in eerste aanleg opgelegde straffen voorhanden. Straffen die in hoger beroep zijn opgelegd zijn niet door ons verwerkt/meegenomen in de analyses. 10 De gegevens van de databank Moord en doodslag zijn gebruikt voor de statistische analyses in dit boek. 11 Omdat de gegevens van de databank vertrouwelijk zijn, maken we daar waar we in dit boek specifieke moordzaken, slachtoffers of daders bespreken, alleen gebruik van openbare gegevens. Deze zijn geverifieerd aan de hand van de informatie van de databank. Opbouw van het boek Het volgende hoofdstuk plaatst moord en doodslag in Nederland in een breder perspectief. Het bespreekt in hoeverre moord en doodslag een veelvoorkomende doodsoorzaak zijn en of ze een substantieel deel betreffen van alle delicten en misdrijven die in Nederland worden gepleegd. Ook wordt besproken of het aantal gevallen van moord in het afgelopen decennium afwijkt van eerdere periodes en in hoeverre de Nederlandse situatie verschilt met die in andere landen. Vervolgens bespreken we de belangrijkste kenmerken van moord in de afgelopen tien jaar. Hoofdstuk 3 behandelt de kenmerken van de moordzaken, slachtoffers en daders van alle moorden. In hoofdstuk 4 komen de verschillende typen moord en doodslag ter sprake. De daaropvolgende hoofdstukken bespreken de kenmerken van door ons onderscheiden typen van moord en doodslag. De hoofdstukken 5 tot en met 8 behandelen verschillende categorieën moorden in de familie-/relatiesfeer: 15

16 partnerdoding, kinderdoding door ouders, ouderdoding en eerwraak. Daarna worden moorden bij ruzies besproken in hoofdstuk 9. Vervolgens worden moorden in de criminele sfeer behandeld in respectievelijk hoofdstuk 10, 11 en 12: moorden in de criminele sfeer, liquidaties en roofmoorden. Tot slot is er een hoofdstuk over seksuele moorden. Bij de behandeling van de afzonderlijke typen geven we ook een overzicht van eerdere met name Nederlandse publicaties en studies op dat terrein. Voor verschillende typen moorden hebben we een reconstructie van een specifieke moord opgenomen. Voor wie de tijd neemt zich in een moord te verdiepen, begint een zaak te leven. Waar is het precies gebeurd? Wat is er gebeurd? Wie was het slachtoffer? Waren er (oog)getuigen? Hoe luidt de verklaring van de verdachte? Welke bewijzen hebben de rechercheurs verder nog gevonden? Al die feiten samen leveren een beeld op van het drama dat achter elke moord schuilgaat. Bijlage iii bevat in chronologische volgorde in kort bestek alle gevallen van moord en doodslag in het afgelopen decennium. Ook is een beschrijving van de databank Moord en doodslag opgenomen en een verantwoording van de reconstructies. 16

17 2 Moord in breder perspectief Voordat we een overzicht geven van moord en doodslag in Nederland in de periode plaatsen we onze bevindingen in een breder perspectief. In hoeverre zijn moord en doodslag een veelvoorkomende doodsoorzaak? Betreft het een substantieel deel van alle delicten en misdrijven die in Nederland worden gepleegd? Wijkt het aantal gevallen van moord en doodslag in het afgelopen decennium af van eerdere periodes? En in hoeverre verschilt de Nederlandse situatie van die in andere landen? Moord en andere doodsoorzaken Afgaand op de dagelijkse berichtgeving in de media lijkt het alsof de kans dat iemand overlijdt aan de gevolgen van moord of doodslag in Nederland relatief groot is. Wanneer we echter kijken naar alle doodsoorzaken waardoor mensen volgens de registratie van artsen in 2000 zijn overleden, zien we dat die kans absoluut en relatief gering is. 1 Op 1 januari 2000 woonden er in Nederland bijna 16 miljoen personen om precies te zijn Hiervan stierven er in dat jaar , ofwel 0,8 procent. Van hen stierven verreweg de meesten (96,3 procent) een natuurlijke dood en slechts een zeer klein deel (3,7 procent) overleed als gevolg van een gebeurtenis van buitenaf, ofwel een nietnatuurlijke dood.van alle 5169 mensen die een niet-natuurlijke dood stierven, kwamen de meeste om het leven door een val (32 procent), zelfmoord (29 procent) of een (verkeers)ongeluk (28 procent). Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn in 2000 slechts 180 personen, ofwel 3,5 procent van alle niet-natuurlijke doden, overleden aan de gevolgen van moord of doodslag. Van alle Nederlanders die in 2000 overleden was dit slechts 0,1 procent. De doorsnee burger had een gemiddelde kans om vermoord te worden van 1,1 op de ,ofwel 0,0011 procent. Ter vergelijking: deze kans is ongeveer zesmaal zo klein als de kans om aan een verkeersongeluk te overlijden en bijna tienmaal zo klein als de kans om als gevolg van 17

18 zelfmoord of een val te overlijden. Kortom: vergeleken met andere doodsoorzaken is de kans om het slachtoffer te worden van moord of doodslag gering; en ook in absolute zin is de kans marginaal. fig. 2.1 Aantal overleden personen in 2000 Verdeling naar doodsoorzaak Alle oorzaken in % Natuurlijke dood 96,3 Totaal: ,7 Nietnatuurlijke dood Niet-natuurlijke dood in % 3,5 29,0 32,4 Totaal: ,8 4,5 2,8 Moord of doodslag Zelfdoding Ongevallen (incl. verkeer) Val Vergiftiging Verdrinking Overig BRON: CBS-DOODSOORZAKENSTATISTIEK Ook wanneer we de totale geregistreerde criminaliteit in ons land bekijken, is duidelijk dat moord en doodslag daarvan slechts een klein deel uitmaken. 2 In 2000 zijn delicten door de politie geregistreerd, waarvan geweldsdelicten betroffen. Hiertegen afgezet zijn de 180 door artsen (en de 183 door de politie zelf) waargenomen gevallen van moord of doodslag een zeer klein aandeel. 3 fig.2.2 Aantal overleden personen in 2000 Per inwoners Natuurlijke dood Val 10,6 Zelfdoding 9,5 Verkeer 7,1 Overige ongevallen 2,0 Moord of doodslag 1,1 Vergiftiging 0,8 Verdrinking 0,7 Overig 0,7 853,2 Totaal: 885,7 BRON: CBS-DOODSOORZAKENSTATISTIEK 18

19 fig. 2.3 Aantal misdrijven in 2000 Door de politie geregistreerd Vermogensmisdrijven 75,64% 183 Moord of doodslag 0,02% Overig geweld Vernielingen en openbare orde 7,75% 16,17% Overig 0,44% Totaal Totaal 100% BRON:CBS-POLITIESTATISTIEK Moord in de afgelopen eeuwen: een afname Moord is uiteraard geen recent fenomeen. Integendeel, volgens historici en criminologen werden er een aantal eeuwen geleden relatief gezien veel meer mensen vermoord dan in de huidige periode. Met name in Engeland is hier veel onderzoek naar verricht. Gurr was in 1981 een van de eersten die op basis van empirisch materiaal over een langere periode een afname aantoonde van moord en doodslag. 4 Hiertoe gebruikte hij gegevens van diverse historische studies over moord en doodslag en vergeleek hij de situatie in de Middeleeuwen en vroegmodern Engeland (1200 tot 1800) met die in modern Londen. Hij liet zien dat in de hoge en late Middeleeuwen er op de inwoners nog ongeveer 20 moorden werden gepleegd. Dit aantal is afgenomen tot ongeveer 1 per inwoners in de twintigste eeuw. Recent heeft Manuel Eisner in de British Journal of Criminology cijfers van diverse historische onderzoeken gepresenteerd, waarbij hij ook gegevens van meerdere Europese landen laat zien. 5 Hij combineert cijfers over moord en doodslag in steden, provincies en landen. Daarnaast combineert hij gegevens van lijkschouwers, de politie en de rechterlijke uitspraken. Hierdoor kan hij voor vijf Europese landen, waaronder Nederland (samengenomen met België), de ontwikkelingen schetsen vanaf de dertiende eeuw tot aan de huidige tijd. Deze cijfers laten in alle landen een gestage daling zien van aantallen moord en doodslag. Waar gemiddeld genomen in de Middeleeuwen per inwoners ongeveer 40 tot 50 slachtoffers vielen door moord en doodslag, is dat momenteel nog slechts 1 slachtoffer. 19

20 fig. 2.4 Aantal moord en doodslagen tussen 1200 en Per inwoners in vijf Europese regio's Nederland & België ,2 Engeland ,2 Scandinavië Duitsland & Zwitserland ,2 Italië ,2 1,7 BRON: EISNER 2000

21 Nederland vormt hierop geen uitzondering. In de veertiende en vroeg vijftiende eeuw lieten tellingen van het aantal moorden in steden als Utrecht en Amsterdam consistent zo n 30 tot 60 gevallen van moord en doodslag per inwoners zien. 6 In de daaropvolgende eeuwen ligt dit aantal steeds lager. Autopsierapporten van lijkschouwers in Amsterdam geven bijvoorbeeld al iets lagere cijfers voor de zestiende eeuw, maar zeker voor de zeventiende eeuw. In die eeuw werden er nog maar tussen de 4 en 11 op de inwoners slachtoffer van moord of doodslag. In de achttiende eeuw dalen de aantallen nog verder, om in de negentiende en twintigste eeuw rond de 1 à 2 per inwoners uit te komen. 7 Landelijke statistieken op basis van autopsierapporten van artsen en lijkschouwers zijn voor Nederland voor het eerst beschikbaar vanaf het eind van de negentiende eeuw. Sinds die tijd registreert het Centraal Bureau voor de Statistiek alle door artsen, lijkschouwers en ziekenhuizen gemelde gevallen van moord en doodslag in de eerder genoemde doodsoorzakenstatistiek. Deze cijfers laten zien dat het percentage dan al onder de 1 moord per inwoners is gezakt en in de twintigste eeuw gestaag verder daalt tot 1940.Na de Tweede Wereldoorlog komt het aantal slachtoffers van moorden weer op het niveau van vóór de oorlog, waarna er in de meest recente decennia een lichte stijging is waar te nemen. Het blijft echter schommelen rond het niveau van 1 moord per inwoners, wat in langetermijnperspectief nog steeds zeer laag is. Historici hebben voor de gestage langetermijnafname van het aantal slachtoffers van moord en doodslag in westerse landen diverse verklaringen gesuggereerd. Een praktische verklaring is de verbetering van de medische techno- fig. 2.5 Aantal slachtoffers van moord en doodslag ,6 per inwoners 1,4 1,2 1,0 1,13 0,8 0,6 0,4 0, BRON: CBS-DOODSOORZAKENSTATISTIEK 21

22 logie. Een groot aantal van de personen die vroeger overleden zouden zijn aan de gevolgen van een moordaanslag, wordt tegenwoordig gered. De Nederlandse criminoloog Spierenburg schat dat ongeveer een kwart van de slachtoffers die rond 1700 doodgingen aan de gevolgen van moord of doodslag in Amsterdam, met de huidige medische stand van zaken gered had kunnen worden. 8 Historici zijn er echter van overtuigd dat de toegenomen medische expertise zeker niet de gehele massale afname van het aantal moorden over de afgelopen eeuwen kan verklaren. Een andere verklaring voor de afname van het aantal gevallen van moord en doodslag kan gevonden worden in de culturele veranderingen in de westerse samenleving, met name de groeiende gevoeligheid voor geweld en de ontwikkeling van een toenemende interne en externe controle op agressief gedrag. 9 Hiermee sluiten historici en criminologen aan bij het werk van Norbert Elias, die een theoretisch model geeft voor dit civiliseringsproces. 10 Elias stelt dat over een periode van eeuwen een type persoonlijkheid de voorkeur is gaan genieten dat wordt gekenmerkt door toenemende affectieve controle, afnemende impulsiviteit en een meer rationele manier van leven, ofwel een hogere zelfcontrole. 11 Een hoger niveau van zelfcontrole van individuen leidt tot een gestage pacificering van dagelijkse interacties, wat zich manifesteert in lagere niveaus van gewelddadig gedrag. Een doorslaggevende factor bij deze langetermijntendens vormt de monopolisering van geweld door de overheid, in samenhang met het ontstaan van nationale staten en de groei van het overheidsapparaat. Dit ging ook gepaard met een toegenomen sociale discipline in de maatschappij, onder invloed van verschillende instituties, zoals de kerk. Moord in de afgelopen vijftig jaar: een lichte toename Verrassend genoeg heeft het langetermijnproces van afname van gewelddadigheid in westerse samenlevingen zich de afgelopen decennia niet voortgezet. In de meeste westerse landen is het aantal geregistreerde slachtoffers van moord en doodslag de afgelopen dertig jaar onverwacht weer enigszins toegenomen. Voor Nederland blijkt deze toename over de laatste vijftig jaar in het aantal slachtoffers van moord en doodslag onder meer uit de doodsoorzakenstatistiek.volgens deze cijfers was de kans om in het jaar 2000 slachtoffer te worden van moord of doodslag viermaal zo groot als in Tegenwoordig worden er per inwoners jaarlijks ongeveer 1,2 mensen omgebracht. In de periode waren dit er nog slechts 0,3. De stijging van het aantal moorden in ons land vond vooral plaats vanaf de jaren zeventig. Overigens is de laatste tien jaar weer een lichte daling in het aantal slachtoffers van moorden waar te 22

23 nemen, maar het niveau blijft aanzienlijk hoger dan rond Waardoor wordt de stijging over de afgelopen vijftig jaar veroorzaakt? Sommigen wijten deze stijging aan een algemene toename van geweld in de samenleving. 12 Volgens Franke komt de stijging grotendeels voor rekening van liquidaties in criminele milieus. 13 Helaas geven de gegevens van de cbs-doodsoorzakenstatistiek geen mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen verschillende categorieën moord en doodslag. Als gevolg hiervan kunnen we deze ideeën niet toetsen over een langere periode. Wel kunnen we op basis van ons eigen onderzoek zeggen dat het aantal liquidaties de afgelopen tien jaar niet substantieel is gestegen. Naast deze oorzaken is er uiteraard nog de mogelijkheid dat niet zozeer het aantal moorden is toegenomen, maar dat artsen steeds gevoeliger zijn geworden voor geweld en hierdoor steeds meer gevallen die zij voorheen als mishandeling of ongeval zouden hebben gekenschetst, nu als moord of doodslag classificeren. Deze ontwikkeling zou in lijn zijn met de ideeën van Elias, die veronderstelt dat er een algemene trend in de samenleving is dat mensen en dus ook artsen steeds gevoeliger worden voor geweld. 14 In hoeverre dergelijke registratieeffecten een rol spelen is uiteraard onduidelijk. 15 Verwarrend in deze discussie is het feit dat de ontwikkeling in het aantal slachtoffers van moord en doodslag die is waargenomen door artsen, sterk verschilt van de door de politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek in de politiestatistiek geregistreerde aantallen. Gemiddeld worden jaarlijks zo n 250 gevallen van voltooide moord en doodslag door de politie waargenomen. Dit is aanzienlijk meer dan door artsen en ziekenhuizen wordt geregistreerd. In de jaren 1991 tot en met 1996 zijn door artsen gemiddeld 187 slachtoffers per jaar geregistreerd en door de politie gemiddeld 252. De politie registreert dus ongeveer 65 gevallen van moord en doodslag per jaar meer. De belangrijkste reden voor dit verschil is dat de registratie door de artsen zich beperkt tot slachtoffers die ingezetenen zijn van Nederland, terwijl de politie alle gevallen van moord en doodslag registreert ongeacht de verblijfstitel van het slachtoffer. 16 Waarschijnlijk leiden echter ook verschillen in interpretaties en registratiesystematiek tussen artsen en de politie tot de afwijkende cijfers. De politiestatistiek van het cbs laat in tegenstelling tot de artsenregistratie over de periode geen systematische ontwikkeling zien. Weliswaar lijkt er in de eerste jaren een lichte stijging in aantallen moorden plaats te hebben gevonden, maar vanaf 1998 is het aantal voltooide gevallen van moord en doodslag weer lager. 17 In de door ons opgebouwde databank Moord en doodslag zijn deze ontwikkelingen overigens ook te zien (zie het volgende hoofdstuk). 23