THERE IS MORE THAN MEETS THE EYE JAARVERSLAG 2012 ARIANNE COLENBRANDER WENDY DUURLAND ELIZABETH IZAKS SOPHIA STEUTER MARLOT BUSCHMANN FEBRUARI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THERE IS MORE THAN MEETS THE EYE JAARVERSLAG 2012 ARIANNE COLENBRANDER WENDY DUURLAND ELIZABETH IZAKS SOPHIA STEUTER MARLOT BUSCHMANN FEBRUARI 2013"

Transcriptie

1 FEBRUARI 2013 JAARVERSLAG 2012 THERE IS MORE THAN MEETS THE EYE ARIANNE COLENBRANDER WENDY DUURLAND ELIZABETH IZAKS SOPHIA STEUTER MARLOT BUSCHMANN 1

2 COLOFON Titel: Jaarverslag 2012 There is more than meets the eye Datum van uitgifte: februari 2013 Opgesteld door: A.A. Colenbrander Voorzitter 2012 G.A.P. Duurland Secretaris 2012 B.E. Izaks Penningmeester 2012 M.M. Buschmann Commissaris Externe Betrekkingen NL 2012 Commissaris Interne Betrekkingen 2012 S.B. Steuter Commissaris Externe Betrekkingen DU 2012 Commissaris Onderwijszaken 2012 Naam: S.v. Communiqué Datum van oprichting: 22 september 1994 Studierichting: Faculteit: Communicatiewetenschap Gedragswetenschappen Adres: Postbus 217 Cubicus, kamer B105 Universiteit Twente 7500 AE Enschede Telefoonnummer: adres: Website: 2

3 VOORWOORD Het voelt nog steeds als de dag van gisteren dat wij werden benoemd tot 18 e Bestuur de S.v. Communiqué. Toch komt het einde van ons bestuursjaar nu echt in zicht. De tijd is voorbij gevlogen en het Bestuur 2013 kan niet meer wachten om het stokje van ons over te nemen. Als kandidaat-bestuur hadden wij grootste plannen met onze mooie vereniging. Ons hoofddoel was professionaliseren. We wilden onze leden laten zien dat er meer was dan alleen gezelligheid. De titel die ons beleidsplan droeg, was dan ook There is more than meets the eye. Nu, een jaar later, kunnen we zeggen dat zowel wij als de vereniging dit jaar zijn gegroeid. Laten we beginnen bij onze vereniging. Met een ambitieus beleidsplan hadden we genoeg materiaal om nieuwe wegen in te slaan. Zo zijn er onder andere de evenementen Meet Your Future en het Debat-Bad georganiseerd. Twee evenementen die zeer geslaagd waren en waarvan we achter af kunnen zeggen dat de evenementen het meer dan waard waren om onze tijd in te steken. Ook zijn we begonnen meeloopdagen te organiseren bij bedrijven. Hier kan het Bestuur 2013 op voortborduren. We hebben een basis gelegd waarop we trots zijn. Wij zelf kunnen zeggen dat we al met al een fantastisch en inspirerend jaar gehad hebben, waarin we meer geleerd hebben dan ooit. We zijn door diepe dalen gegaan om vervolgens weer hoge bergen te beklimmen. Zolang je altijd maar in je achterhoofd houdt dat ook in de mindere momenten een leerpunt zit, is het niet erg dat er dingen mis gaan. En zo kijken we ook terug op ons bestuursjaar. We dragen een hele rugzak aan nieuwe kennis mee, die ons de rest van het leven van pas zal komen. Ons jaar is mede zo mooi geweest dankzij de inzet van al onze actieve leden in de commissies van S.v. Communiqué. Ten eerste willen we hen dus heel erg bedanken voor dit jaar. Een vereniging draait op haar actieve leden en zonder jullie zou het niet mogelijk zijn om de talloze activiteiten die er dit jaar georganiseerd zijn te realiseren. Daarnaast willen we de voorgaande besturen bedanken. Ook zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij het vormen van de verenging zoals we die nu kennen. Zonder deze basis hadden wij onze plannen dit jaar niet kunnen uitvoeren. Ook willen wij een woord van dank uiten aan de Raad van Advies en de kascontrolecommissie. Zij hebben ons gedurende het hele jaar voorzien van advies waar we op konden bouwen. Tot slot wensen wij het 19 e Bestuur der S.v. Communiqué een fantastisch jaar toe. Ook zij hebben ambitieuze plannen en we hebben er alle vertrouwen in dat de vereniging bij hen in goede handen is. Enschede, januari 2012 Arianne Colenbrander Wendy Duurland Elizabeth Izaks Sophia Steuter Marlot Buschmann 3

4 SAMENVATTING Voor u ligt het halfjaarverslag van het Bestuur In deze samenvatting wordt de voortgang van de beleidspunten kort behandeld. Professionaliseren Het Bestuur 2012 stelde zich in haar beleidsplan ten doel de professionaliteit van de vereniging meer onder de aandacht te brengen en naar een hoger niveau te tillen. Daarom heeft het Bestuur 2012 onder andere meeloopdagen georganiseerd, waarbij studenten een dag mee konden lopen met een communicatieprofessional. Het Bestuur 2012 heeft ten tijde van het schrijven van het beleidsplan 10 opties gevonden voor meeloopdagen. Daarnaast is in juni en november het evenement Meet Your Future georganiseerd. Hier werden korte lezingen gegeven door communicatieprofessionals, afstudeerders en studenten die bezig waren met hun bacheloropdracht. Over het algemeen werden de twee edities van Meet Your Future erg positief beoordeeld. Het Bestuur 2012 heeft zich ook ten doel gesteld een onderwijsdag te organiseren. Dit is georganiseerd in de vorm van CW s Debat-Bad, een ludiek evenement waarbij de opleidingsdirecteur in bad de discussie aanging met studenten over verschillende stellingen. Dit evenement heeft nog een tweede keer plaatsgevonden. Dit keer met een studie gerelateerd onderwerp: Project X in Haren. Beide edities waren niet heel druk bezocht maar inhoudelijk kunnen beide evenementen als geslaagd worden beoordeeld. Daarnaast hebben deze evenementen bij kunnen dragen aan een professioneler imago van S.v. Communiqué. Studenten communicatiewetenschap vinden het vaak moeilijk om precies uit te leggen wat de studie inhoudt. Daarom heeft het Bestuur 2012 de werkgroep Wat is communicatiewetenschap opgezet. Deze werkgroep heeft er voor gezorgd dat er een kort en bondig antwoord is geformuleerd op de vraag Wat is communicatiewetenschap aan de UT?. Het Bestuur 2012 is van mening dat dit document niet voldoende kan bijdragen aan het doel om het imago van de opleiding te verbeteren. Desondanks kan het toch een hulpmiddel zijn voor studenten die uit willen leggen wat hun studie inhoudt. Een ander belangrijk punt met betrekking tot het professionaliseren, is dat het Bestuur 2012 zich ten doel gesteld had een meerjarenplan voor S.v. Communiqué op te stellen. Het Bestuur 2012 bleek te weinig kennis te hebben om het meerjarenplan geheel zelfstandig op te stellen. In samenwerking met de Raad van Advies is het uiteindelijk toch gelukt het meerjarenplan op te stellen. Dit meerjarenplan zal voor de volgende besturen een leidraad zijn. Engelstaligheid Door de Engelstaligheid van de pre-master en master opleiding Communication Studies kent S.v. Communiqué steeds meer Engelstalige leden. Om deze leden tegemoet te komen, verstuurt het 4

5 Bestuur 2012 vanaf het begin van het collegejaar de mail voor het bestellen van boeken ook in het Engels. Daarnaast stelde het Bestuur 2012 zich ten doel om ook de nieuwsmail in twee talen te versturen. Dit bleek vanwege technische redenen moeilijker dan verwacht. In het tweede halfjaar is hiervoor een oplossing gevonden. Vanaf oktober ontvangen leden die hebben aangegeven de nieuwsmail graag in het Engels te willen ontvangen de Engelstalige nieuwsmail. De website van S.v. Communiqué beschikt nu over een systeem waardoor de website tweetalig 2012 aangeboden kan worden. De inhoud die relevant is voor Engelstalige studenten is sinds januari 2013 volledig beschikbaar in het Engels. Contacten Het Bestuur 2012 stelde zichzelf ten doel de bestaande contacten te onderhouden en daarbij haar contacten uit te breiden. De nadruk bij het uitbreiden van de contacten lag vooral op de uitbreiding van de contacten naar Duitsland. Het uitbreiden naar Duitsland bleek meer tijd te vergen dan verwacht. Daarnaast had de Commissaris Externe Betrekkingen Duitsland een dubbele functie, waardoor er niet voldoende tijd aan kon worden besteed. Vanwege haar dubbele functie was de Commissaris Externe Betrekkingen genoodzaakt andere prioriteiten te stellen. Het Bestuur 2012 heeft helaas maar 375,- aan Duitse sponsoring binnen kunnen halen, de helft van het begrote bedrag. De contacten in Nederland zijn uitgebreid. Met een aantal nieuwe bedrijven is een samenwerking aangegaan. Ook zijn bijna alle bestaande contracten met Nederlandse bedrijven verlengd. Echter bleek het binnenhalen van financiële steun lastiger dan verwacht. Vele bedrijven gaven aan geen budget te hebben voor financiële sponsoring vanwege de financiële crisis. Er is voor 6985,08 aan sponsoring uit Nederland binnengehaald. Er was 7890,- begroot. Het Bestuur 2012 heeft naast de contacten met bedrijven ook de contacten met andere verenigingen op de Universiteit Twente onderhouden. Ook met zusterverenigingen zijn de contacten onderhouden dit jaar. Zo zijn onder andere de Nationale Dag van de Communicatie en de zusjesdag bezocht. Activisme Het Bestuur 2012 heeft zich ten doel gesteld om het activisme te bevorderen en behouden. Het Bestuur 2012 heeft daarom twee nieuwe commissies opgericht en gevuld: de glazenhuiscommissie en de sportcommissie. Het Bestuur 2012 voorzag toekomstige problemen bij het vullen van commissies door de overheidsmaatregelen als de langstudeerdersboete en de harde knip. Er is daarom de brochure Veilig Traject Activisme gemaakt, waarin per commissie uitgelegd werd hoeveel tijd de commissie van je vergt en waar de leerpunten zitten, zodat iedereen de mogelijkheid heeft actief te worden zonder studievertraging op te lopen. Deze brochure is na feedback van de Raad van Advies in het tweede halfjaar aangepast. 5

6 Het Bestuur 2012 heeft zich ook ten doel gesteld om de collegepraatjes aantrekkelijker te maken, onder andere door een filmpje te laten zien. Dit filmpje is een aantal keer toegevoegd aan de presentatie. Echter kan niet geconcludeerd worden dat hierdoor de collegepraatjes daadwerkelijk aantrekkelijker werden. Integratie Om al vroeg in contact te komen met de nieuwe Duitse eerstejaars heeft het Bestuur 2012 in samenwerking met studievereniging Dimensie een high-tea op de taalcursus in de zomervakantie 2012 georganiseerd. Hoewel er niet veel aankomende communicatiewetenschap studenten aanwezig waren, was het toch een gezellige activiteit waar de eerste contacten konden worden gelegd met de Duitse studenten. Aangezien de studenten onderling sterke banden vormen tijdens de intensieve taalcursus is de kans groot dat er over activiteiten als deze achteraf gesproken wordt. Het Bestuur 2012 heeft zich ook ten doel gesteld om een brief door de opleiding te laten sturen aan de Duitse studenten die zich hebben ingeschreven voor de opleiding Communicatiewetenschap. In deze brief zou uitgelegd worden wat S.v. Communiqué is en wat S.v. Communiqué voor hen kan betekenen. De brief kon echter pas in november worden verstuurd. Alle eerstejaars studenten hebben uiteindelijk deze brief ontvangen waarin nog eens aandacht werd besteed aan de faciliteiten die S.v. Communiqué haar leden biedt en het activisme bij S.v. Communiqué. Er is bij de CSA een verzoek ingediend om de brief in de toekomst aan de informatiepakketten toe te voegen. Dit verzoek is echter afgewezen. Financieel verslag In het financieel verslag is de financiële situatie van S.v. Communiqué aan het eind van het jaar 2012 beschreven. Er is een aantal zaken veranderd sinds het begin van het bestuursjaar. Zo is het gave dingen potje aan de begroting toegevoegd. Dit potje kwam voort uit een onverwacht positief resultaat van Daarnaast zijn er extra posten toegevoegd, namelijk de extra bijdrage voor het symposium Je toekomst in eigen hand, de aanschaf van sportshirts en een laptop. Het boekjaar 2012 wordt afgesloten met een negatief resultaat van 1.607,65. 6

7 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Evaluatie van het beleid... 9 Hoofdstuk 2 Beleidspunten Professionaliseren Engelstaligheid Contacten Activisme Integratie Hoofdstuk 3 Commissies Lopende commissies Projectcommissies Hoofdstuk 4 Overlegorganen Hoofdstuk 5 Extra ALV Hoofdstuk 6 Afstudeermaanden... Error! Bookmark not defined. Hoofdstuk 7 Financieel verslag Bijdrage van de opleiding De balans Resultatenrekening Baten Lasten Hoofdstuk 8 Bijlagen Lijst met gebruikte afkortingen

8 INLEIDING Het jaar 2012 stond in het teken van het professionaliseren van de vereniging. There is more than meets the eye, was dan ook de titel die het beleidsplan dit jaar droeg. Er is meer dan alleen gezelligheid, dát wilde het Bestuur 2012 haar leden laten zien. Het Bestuur 2012 is nauwer gaan samenwerking met alumni, bijvoorbeeld bij de organisatie van het evenement Meet Your Future en de meeloopdagen. Ook heeft S.v. Communiqué een professionelere houding aangenomen op sociale netwerken en zich laten zien als dé schakel tussen opleiding en student, met bijvoorbeeld het Debat-Bad. In dit jaarverslag zullen de beleidspunten die het Bestuur 2012 zichzelf in haar beleidsplan oplegde geëvalueerd worden. Bij elk beleidspunt zal er ook een advies worden meegegeven aan het Bestuur De beleidspunten zullen worden geëvalueerd aan de hand van onderstaande tekens: = Het actiepunt is volledig voltooid = Het actiepunt is gedeeltelijk voltooid X = Het actiepunt is niet voltooid Het jaarverslag is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 1 zal het beleid van het Bestuur 2012 worden geëvalueerd. Hoe staat de vereniging er een jaar later voor? In hoofdstuk 2 zullen de beleidspunten worden geëvalueerd en zullen er per beleidspunt adviezen worden gegeven aan het Bestuur In hoofdstuk 3 worden de commissies van S.v. Communiqué besproken. In hoofdstuk 4 komen de overlegorganen aan bod. In hoofdstuk 5 zal er worden teruggeblikt op de afspraken die gemaakt zijn in de Extra-ALV. In hoofdstuk 6 zal de verdeling van de afstudeermanden aan bod komen en in hoofdstuk 7 zal tenslotte het financiële verslag gepresenteerd worden. 8

9 HOOFDSTUK 1 EVALUATIE VAN HET BELEID Aan het begin van het bestuursjaar heeft het Bestuur 2012 een aantal beleidspunten vastgelegd die op basis van een SWOT-analyse van de toenmalige situatie zijn geformuleerd. Er zijn vijf beleidspunten vastgelegd: professionaliseren, Engelstaligheid, contacten, activisme en integratie. Deze beleidspunten zijn de leidraad voor het Bestuur 2012 geweest. In dit hoofdstuk zal worden gekeken in hoeverre er aan het eind van het bestuursjaar aan deze beleidspunten is voldaan. 1.1 Speerpunten van de SWOT in februari 2012 In de SWOT-analyse die het Bestuur 2012 aan het begin van haar bestuursjaar heeft opgesteld werd een aantal sterke en zwakke punten, bedreigingen maar ook kansen duidelijk, waarop het Bestuur 2012 zich in haar bestuursjaar zou gaan richten. Er bleek onder andere dat het imago van S.v. Communiqué eenzijdig was. S.v. Communiqué stond bekend als een gezellige studievereniging met vele gezellige activiteiten. Er was weinig aandacht voor de studie gerelateerde activiteiten. Ook kwam het Bestuur 2012 tot de conclusie dat externen vaak een verkeerd beeld hebben van de opleiding Communicatiewetenschap. Externe studenten schatten Communicatiewetenschap in als een eenvoudige studie en ze weten niet wat de studie inhoudt. Verder werd duidelijk dat veelal dezelfde leden de activiteiten van S.v. Communiqué bezochten en er weinig internationale leden actief waren. Belangrijke kansen die het Bestuur 2012 zag, waren het uitbreiden van de contacten naar Duitsland en het bevorderen van de integratie van Duitse studenten, onder andere omdat een lid van het Bestuur 2012 van Duitse afkomst is. De langstudeerdersboete en de BSA-regeling bleken met het opstellen van de SWOT-analyse duidelijke bedreigingen van het activisme binnen S.v. Communiqué te zijn. 1.2 Beleidspunten Naar aanleiding van deze aandachtspunten heeft het Bestuur 2012 haar beleid geformuleerd. De overkoepelende beleidspunten zijn: 1. Professionaliseren 2. Engelstaligheid 3. Contacten 4. Activisme 5. Integratie 9

10 1.3 Evaluatie van de beleidspunten in februari 2013 Het Bestuur 2012 heeft tijdens haar bestuursjaar hard gewerkt om alle doelen te realiseren. Hieronder zal per overkoepelend beleidspunt worden gekeken in hoeverre dit is gerealiseerd, hoe het proces naar het realiseren van het beleidspunt verliep en er zal worden gekeken hoe het in de toekomst nog beter kan. Professionaliseren Het Bestuur 2012 heeft zich als doel gesteld om te professionaliseren. Dit komt ten goede van het imago van S.v. Communiqué maar ook ter verbetering van het imago van de opleiding Communicatiewetenschap. Hierbij heeft het Bestuur 2012 verschillende doelen en actiepunten opgesteld. Door deze zo goed mogelijk uit te voeren is het Bestuur 2012 erin geslaagd stappen te zetten om S.v. Communiqué van een professioneler imago te voorzien. Er hebben regelmatig studiegerelateerde activiteiten plaatsgevonden en met onder andere CW s Debat Bad, een professionelere inzet van social media, Meet Your Future en een nieuwe opzet van de website komt de nadruk ook steeds meer bij de studiegerelateerde activiteiten van S.v. Communiqué te liggen. Het is echter moeilijk om uitspraken te doen over het imago van S.v. Communiqué. Een imagoverandering heeft meer tijd nodig. Pas wanneer dit beleid langer wordt voortgezet, verandert ook het beeld wat mensen hebben over S.v. Communiqué. Het meerjarenplan dat werd opgesteld door de Raad van Advies kan hierbij helpen. Het bevorderen van een professioneler imago van de opleiding Communicatiewetenschap is erg lastig. Dit kan S.v. Communiqué zeker niet alleen. Hoewel de opleiding zelf gaat over alle communicatie-uitingen met betrekking tot de opleiding Communicatiewetenschap, wilde het Bestuur 2012 ook bijdragen aan een professioneler imago van de opleiding. Daarom heeft het Bestuur 2012 een document opgesteld waarin kort en bondig is beschreven wat Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente inhoudt. Dit document is opgesteld en op de website geplaatst. Echter is er niet erg veel aandacht besteed aan de promotie van dit document. Het Bestuur 2012 zag namelijk in dat dit middel niet het geschikte middel was om het imago van de opleiding te verbeteren. Er is dan ook geen verandering te zien met betrekking tot het imago van de opleiding Communicatiewetenschap. Engelstaligheid Het Bestuur 2012 heeft zich ten doel gesteld om Engelstaligheid bij S.v. Communiqué te introduceren. Hierdoor wil het Bestuur 2012 internationale studenten de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van haar faciliteiten. Ook wil het Bestuur 2012 het voor hen aantrekkelijker maken om naar activiteiten te komen. Het Bestuur 2012 heeft ook bij dit beleidspunt verschillende doelen en actiepunten opgesteld. Om de Engelstaligheid volledig te introduceren is meer tijd nodig dan een jaar en moeten er grotere veranderingen plaatsvinden. Daarom heeft het Bestuur 2012 zich vooral gericht op het vertalen van een aantal communicatie-uitingen. Zo worden Engelstalige studenten bijvoorbeeld vanaf februari door een Engelstalige mail over het bestellen van boeken geïnformeerd en is er al een basis gelegd voor een Engelstalige website. Ook het tweetalig maken van de nieuwsmail is in het najaar geïntroduceerd. 10

11 Op dit moment is er een Engelstalig lid van S.v. Communiqué actief in de PreMaCie. Belangrijke informatie is nu beschikbaar voor Engelstalige studenten, dus de drempel om lid te worden van S.v. Communiqué is voor internationale leden door het Bestuur 2012 verlaagd. Het Bestuur 2012 raadt aan om dit voort te zetten aangezien er vanuit de opleiding steeds meer ingezet wordt op internationalisering. Contacten Het Bestuur 2012 heeft zich ten doel gesteld om de contacten van S.v. Communiqué uit te breiden naar Duitsland. Er is een groot aantal Duitse studenten op de opleiding Communicatiewetenschap waardoor het voor Duitse bedrijven interessant kan zijn samen te werken met S.v. Communiqué. Daarnaast bood de aanwezigheid van een Duits bestuurslid nieuwe kansen. Ook de contacten in Nederland met bedrijven, verenigingen en besturen werden onderhouden en uitgebreid. Met het oog op de doelstellingen binnen Nederland heeft het Bestuur 2012 haar doelstelling gedeeltelijk weten te realiseren. Er zijn nieuwe contacten gelegd en inhoudelijke samenwerkingen aangegaan. De samenwerking in vorm van financiële sponsoring viel echter tegen en het beoogde sponsorbedrag is niet volledig gehaald. Het uitbreiden van contacten naar Duitsland is tegengevallen. Het zoeken van Duitse sponsors bleek meer aandacht nodig te hebben dan verwacht. Het analyseren van de markt, het aanpassen van alle strategieën en bestanden en het leggen van rendabele contacten vergden meer tijd dan dat er was. Hierdoor is ook het begrote Duitse sponsorbedrag niet gehaald. Activisme Het Bestuur 2012 heeft zich ten doel gesteld om het activisme bij S.v. Communiqué te bevorderen. Het activisme wordt namelijk bedreigd door de invoering van het Twents Onderwijs Model (TOM). De kans bestaat dat studenten door de invoering van het TOM niet meer actief durven worden naast hun studie. Wel is het tot op heden gelukt om alle commissies draaiende te houden. Het wordt echter wel steeds moeilijker om studenten te overtuigen van de toegevoegde waarde van actief zijn naast de studie. Het Bestuur 2012 heeft het afgelopen jaar moeite gehad om alle commissies met gemotiveerde leden te vullen en de participatie bij activiteiten te verhogen. Er zijn stappen ondernomen om het activisme te bevorderen, zoals het opzetten van de brochure Veilig Traject Activisme. Het Bestuur 2012 kan helaas niet concluderen dat het voltooien van de actiepunten heeft bijgedragen aan meer activisme. Er moet in de toekomst goed gekeken worden naar het activisme bij S.v. Communiqué. Er hebben veranderingen plaatsgevonden en er komen grote veranderingen aan denk hierbij aan een sociaal leenstelsel, TOM en de maatschappelijke druk op studenten om steeds sneller af te studeren die S.v. Communiqué dwingen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Integratie Het Bestuur 2012 heeft zich ten doel gesteld om de integratie van Duitse leden bij S.v. Communiqué te bevorderen. Dit is niet alleen belangrijk voor de Duitse studenten zelf, maar ook voor het activisme binnen S.v. Communiqué, aangezien een groot deel van de Communicatiewetenschapstudenten de Duitse nationaliteit kent. 11

12 Er is een extra integratieactiviteit georganiseerd en ook tijdens de taalcursus werd een High Tea georganiseerd om dit doel te halen. In januari 2012 waren er 11 Duitse leden actief bij S.v. Communiqué. In januari 2013 zijn er in totaal 13 Duitse leden actief. Het activisme onder Duitse eerstejaars studenten is groter geworden dan in voorgaande jaren. Of dit te danken is aan de extra activiteiten kan niet met zekerheid gesteld worden, maar het is wel een positief resultaat. 1.4 Conclusie februari 2013 Aan het begin van het bestuursjaar heeft het Bestuur 2012 vijf beleidspunten vastgelegd: professionaliseren, Engelstaligheid, contacten, activisme en integratie. In het kort kan er geconcludeerd worden dat S.v. Communiqué op het gebied van professionaliseren een grote stap vooruit heeft gezet. Er is veel aandacht besteed aan studiegerelateerde activiteiten en een professionelere informatievoorziening. In hoeverre het imago professioneler is geworden kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Een jaar is te kort voor een daadwerkelijke imagoverandering. De Engelstaligheid is binnen S.v. Communiqué op enkele vlakken geïmplementeerd. Internationale studenten ontvangen de belangrijkste informatie over studiemateriaal, de vereniging en relevante activiteiten in het Engels. Dit betekent echter nog niet dat S.v. Communiqué al veel toegankelijker is voor internationale CW studenten aangezien het merendeel van de activiteiten in het Nederlands georganiseerd en gepromoot wordt. De ambitieuze doelen die het Bestuur 2012 opgesteld had met betrekking tot het uitbreiden van de contacten in Nederland waren moeilijker te realiseren dan van te voren was verwacht. Er hebben samenwerkingen in de vorm van gratis lezingen of workshops plaatsgevonden. Echter gaven bedrijven vaak aan geen interesse te hebben in financiële sponsoring. Hierdoor is het doel niet volledig gehaald. Het uitbreiden van contacten naar Duitsland vroeg veel meer aandacht dan het Bestuur 2012 had ingeschat. Hierdoor kon er niet voldoende tijd aan besteed worden en viel ook het behaalde bedrag tegen. Activisme is in 2012 een lastig onderwerp geweest. Studenten worden door verschillende maatregelen en veranderingen gedwongen om meer tijd te besteden aan hun studie. Het was lastig om alle commissies te vullen en deze commissies ook gemotiveerd te houden. Aan het activisme zal komend jaar veel aandacht moeten worden besteed. Op dit moment zijn relatief veel Duitse studenten actief. Of de integratie daarmee verbeterd is en daarmee het laatste beleidspunt gehaald is, kan niet worden geconcludeerd. Echter valt wel op dat er veel Duitse eerstejaars actief zijn. 12

13 HOOFDSTUK 2 BELEIDSPUNTEN 2.1 PROFESSIONALISEREN Een zwak punt van S.v. Communiqué was volgens het Bestuur 2012 haar imago. S.v. Communiqué staat vooral bekend als een gezellige vereniging, terwijl het Bestuur 2012 van mening is dat S.v. Communiqué veel meer te bieden heeft aan haar leden. Het Bestuur 2012 heeft zich daarom ten doel gesteld om de professionaliteit van S.v. Communiqué naar een hoger niveau te tillen en deze meer onder de aandacht te brengen. Het Bestuur 2012 heeft zich daarom een aantal doelen opgesteld, zoals leden meer kennis te laten maken met afstudeermogelijkheden en het toekomstig werkveld. Daarnaast was het Bestuur 2012 van mening dat een meerjarenplan en het benadrukken van de schakelfunctie tussen opleiding en student de professionaliteit van de vereniging ten goede zou komen. Ook de uitingen op social media konden in de ogen van het Bestuur 2012 professioneler. DOELEN A. Leden kennis laten maken met afstudeermogelijkheden en toekomstig werkveld B. Meerjarenplan voor S.v. Communiqué opstellen C. Schakelfunctie tussen opleiding en student benadrukken D. Gebruik sociale netwerken professionaliseren ACTIEPUNTEN A1. Meeloopdagen organiseren Om de leden meer inzicht te geven in het toekomstig werkveld, heeft het Bestuur 2012 zich ten doel gesteld om meeloopdagen te organiseren. Op deze manier kon ook het imago van S.v. Communiqué geprofessionaliseerd worden. Het doel was om in juni 10 opties te hebben en in februari opties. Het doel is gedeeltelijk gelukt. Er is een database opgesteld en hier stonden in juni opties in. Het is echter niet gelukt om de database aan te vullen met 10 nieuwe opties. Dit kostte meer moeite en tijd dan voorzien. Het Bestuur 2012 is op dit moment nog bezig met het benaderen van nieuwe bedrijven. Er is na juni 2012 besloten om vooral alumni aan te spreken, omdat ook bleek tijdens bijvoorbeeld Meet Your Future dat oud CW studenten het erg leuk vinden om in contact te komen met de huidige CW studenten. Op dit moment staan er in de database 10 opties voor meeloopdagen. Er is een informatiepakket voor bedrijven, een evaluatiedocument voor zowel studenten als bedrijven en een document met verwachtingen van de bedrijven opgesteld. 13

14 Daarnaast is er ook informatie op de website gezet met daarbij een aanmeldformulier. Tot op heden is er één meeloopdag aangevraagd. Op het moment van schrijven is het Bestuur 2012 bezig met het plannen van een datum voor de meeloopdag voor de desbetreffende student. De promotie van de meeloopdagen is laat op gang gekomen. De posters voor de meeloopdagen zijn in december opgehangen en de flyers zijn in januari verspreid. Er is door het Bestuur 2012 nadruk gelegd op het leggen van een goede basis. Het Bestuur 2013 kan hierop voortborduren en zal de promotie verder moeten oppakken. Advies: Het Bestuur 2012 raadt het Bestuur 2013 aan om door te gaan met de zoektocht naar nieuwe geïnteresseerde bedrijven voor de meeloopdagen. Het Bestuur 2012 raadt het Bestuur 2013 aan om gebruik te blijven maken van het informatiepakket dat is samengesteld voor bedrijven. Wanneer de meeloopdagen daadwerkelijk plaats gaan vinden, raadt het Bestuur 2012 aan om de evaluatiedocumenten die opgesteld zijn te verspreiden onder de deelnemende bedrijven en studenten zodat de meeloopdagen kunnen worden geoptimaliseerd. Daarnaast raadt het Bestuur 2012 het Bestuur 2013 aan om de meeloopdagen consequenter te promoten. A2. Meet Your Future organiseren Om de studenten een beeld te geven van het verloop van de studie en het toekomstige werkveld stelde het Bestuur 2012 zichzelf ten doel om het evenement Meet Your Future te organiseren. Met dit evenement wilde het Bestuur 2012 daarnaast het imago van S.v. Communiqué professionaliseren. Er hebben twee edities van Meet Your Future plaatsgevonden, een in juni en een in november. Bij de eerste editie van Meet Your Future in juni zijn er lezingen door acht sprekers gehouden, verdeeld over drie blokken. In blok 1 hebben er drie studenten gesproken over hun bacheloropdracht, in blok 2 hebben drie studenten gesproken over hun afstudeeropdracht en in het laatste blok hebben twee personen over hun communicatie gerelateerde baan gesproken. Na de lezingen is er een borrel georganiseerd om de aanwezigen de mogelijkheid te geven met elkaar na te praten en informatie uit te wisselen. Na het evenement heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Uit deze evaluatie bleek dat de studenten de avond heel interessant vonden, maar het evenement wel wat lang vonden duren. Daarnaast gaven zij aan graag wat meer praktische informatie te willen horen en graag meer presentaties zouden zien van sprekers uit het werkveld. Bij Meet Your Future in november heeft het Bestuur 2012 ervoor gekozen om één student over de bacheloropdracht en één student over de masteropdracht te laten spreken, zodat de avond niet te lang zou duren en er meer presentaties zouden plaatsvinden van sprekers uit het werkveld. Daarnaast heeft het Bestuur 2012 de sprekers uit het werkveld gevraagd om veel praktische informatie te verwerken in de presentatie. Ook zijn de presentaties van te voren ingezien door het bestuur, zodat verzekerd werd dat er in de presentatie niet teveel promotie van het eigen bedrijf zou plaatsvinden. 14

15 Al met al ziet het Bestuur 2012 Meet Your Future als een geslaagde activiteit. Studenten hebben op een leuke en interessante manier informatie verkregen over afstudeermogelijkheden en het toekomstig werkveld. Advies: Het Bestuur 2012 raadt aan om Meet Your Future te blijven organiseren. Het Bestuur 2012 raadt aan om bij het organiseren van het evenement het evaluatiedocument dat is opgesteld door het Bestuur 2012 te raadplegen. Daarnaast raadt het Bestuur 2012 aan om het desbetreffende evaluatiedocument altijd te blijven aanvullen zodat Meet Your Future altijd verbeterd wordt. B1. Meerjarenplan opstellen voor S.v. Communiqué In het beleidsplan stelt het Bestuur 2012 zich ten doel een meerjarenplan voor S.v. Communiqué op te stellen. Op deze manier kunnen volgende besturen werken aan doelen voor meerdere jaren en zal S.v. Communiqué zich beter kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk zal het meerjarenplan en hierin gestelde doelen, bijdragen aan een professioneler imago van S.v. Communiqué. Dit actiepunt is gedeeltelijk gerealiseerd. Op de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering is besproken dat de Raad van Advies het schrijven van het meerjarenplan op zich zal nemen. Dit is besloten vanwege het feit dat het Bestuur 2012 op dat moment nog niet genoeg kennis had van Communiqué om het meerjarenplan op te stellen. Op het moment van schrijven is het Bestuur 2012 nog bezig met het leggen van de laatste hand aan het meerjarenplan. Omdat het meerjarenplan nog niet klaar was op het moment dat het Bestuur 2013 is begonnen met het schrijven van hun beleidsplan, kan dit beleidsplan niet in zijn geheel worden gebaseerd op het meerjarenplan. Het Bestuur 2013 heeft echter wel de grote lijnen van het meerjarenplan in haar beleidsplan opgenomen. Advies: Het Bestuur 2012 raadt aan op tijd te beginnen met het opstellen van het meerjarenplan. Het is gebleken dat het meerjarenplan een betere kwaliteit heeft als men genoeg tijd heeft om dit te schrijven. Daarnaast raadt het Bestuur 2012 aan dat een bestuur aan het eind van haar bestuursjaar het meerjarenplan evalueert en kijkt of de ontwikkelingen die in het meerjarenplan staan en de daarbij behorende doelen nog actueel zijn. Waar nodig moet het meerjarenplan dan worden aangepast. Het Bestuur 2012 raadt ook aan om de ALV aan te wijzen als controlerend orgaan of de doelen van het meerjarenplan worden uitgevoerd. Daarnaast raadt het Bestuur 2012 aan om het meerjarenplan in samenwerking met de Raad van Advies te blijven schrijven. C1. Onderwijsdag Om de schakelfunctie van S.v. Communiqué te benadrukken en het imago van S.v. Communiqué te professionaliseren heeft het Bestuur 2012 zich in haar beleidsplan ten doel gesteld om een dag te organiseren die geheel in het teken staat van het onderwijs. In juni heeft de eerste editie van CW s Debat-Bad plaatsgevonden. Deze stond in het teken van het onderwijs. Uit de reacties van de studenten die aanwezig waren, viel te concluderen dat zij het Debat-Bad een erg geschikt moment vonden om hun mening te laten horen en de meningen 15

16 van docenten en de opleiding te peilen over bepaalde zaken. Mede naar aanleiding van het debat werd er, zoals in het halfjaarlijkse verslag nader beschreven staat, op sommige vlakken actie ondernomen. Dit debat was dus een zeer geslaagd evenement. De eerste editie van CW s Debat Bad is geëvalueerd in het evaluatiedocument en het halfjaarlijkse verslag. Voornamelijk de planning van dit evenement was een punt van kritiek aangezien veel studenten rond die tijd met deadlines zaten. Ook in december heeft er een editie van CW s Debat Bad plaatsgevonden. Deze keer werd gekozen om een debat te organiseren over een studiegerelateerd onderwerp. De deelnemers van de tweede editie van CW s Debat-Bad over Project X Haren waren unaniem positief en het was een geslaagd debat. Er werd goed gekeken naar de roosters bij het prikken van de dag waarop dit debat plaats zou gaan vinden, dit omdat de eerste editie minder goed gepland was. De opkomst was echter ook bij dit debat niet hoog. Het actiepunt is voltooid en het Bestuur 2012 is erg positief over het concept van CW s Debat Bad. Ook de opleidingsdirecteur geeft aan het een nuttig evenement te vinden en zou het leuk vinden als het Debat Bad met als onderwerp het onderwijs een jaarlijks of halfjaarlijks terugkerend evenement wordt. Advies: Het Bestuur 2012 raadt aan om CW s Debat-Bad te blijven organiseren. Ook al bleek beide keren de komst niet erg hoog te zijn, is het Bestuur 2012 van mening dat er voor de leden die geïnteresseerd zijn in studiegerelateerde activiteiten de kans moet blijven bestaan om deze bij te wonen. CW s Debat-Bad trekt een andere doelgroep die vaak nog attent moet worden gemaakt op S.v. Communiqué. Alle deelnemers van de twee verschillende edities van CW s Debat-Bad waren positief en de schakelfunctie tussen de studenten en de opleiding wordt goed belicht. Er moet goed worden nagedacht over de locatie en het tijdstip. Het Bestuur 2012 raadt ook aan om CW s Debat-Bad te blijven organiseren in samenwerking met een commissie aangezien promotie en organisatie veel tijd vergen. Zo kan bijvoorbeeld de SOCOM helpen als het gaat over onderwijs of de competencie als het een studiegerelateerd onderwerp is. Ook zal het evenement iedere keer weer geëvalueerd moeten worden om het evenement te kunnen verbeteren. C2. Werkgroep Wat is Communicatiewetenschap? Het Bestuur 2012 stelde zich ten doel Communicatiewetenschap studenten hulp te bieden bij het formuleren van een goed antwoord op de vraag Wat is Communicatiewetenschap? en daarnaast bij te dragen aan het imago van de opleiding. Daarom heeft het Bestuur 2012 een document opgesteld waarin duidelijk beschreven staat wat Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente inhoudt. Hiervoor is de werkgroep Wat is Communicatiewetenschap? opgericht. Met dit document moet het externen duidelijker worden wat Communicatiewetenschap inhoudt, aangezien er vaak door externen gedacht wordt dat Communicatiewetenschap een erg gemakkelijke studie is. Dit kan ten koste gaan van het imago van de opleiding Communicatiewetenschap. Door de werkgroep is een document opgesteld waarin beschreven staat wat Communicatiewetenschap is, maar ook wat Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente inhoudt. De opleidingsdirecteur heeft advies over het document gegeven en is het na 16

17 aanpassing eens met de inhoud van het document. Toch is het Bestuur 2012 van mening dat dit document te allen tijde aangepast kan worden. Daarom is het document naar alumni gestuurd en is naar hun mening gevraagd. Hierna zijn er nog enige aanpassingen gedaan. Naast het stuk dat gericht is op studenten, is er ook een document gemaakt voor bedrijven. Hierin staat dezelfde vraag centraal, maar is het antwoord vooral gericht op bedrijven in plaats van op studenten. Het document kan door de Commissaris Externe Betrekkingen gebruikt worden bij het werven van sponsoren. Advies: Het Bestuur 2012 adviseert om het document Wat is Communicatiewetenschap (aan de Universiteit Twente)? te blijven gebruiken en te verspreiden onder nieuwe Communicatiewetenschapstudenten. Ook raadt het Bestuur 2012 aan om het document kritisch te blijven bekijken en waar nodig aan te passen met behulp van bijvoorbeeld feedback van alumni of studenten die nu afstuderen. Daarnaast raadt het Bestuur 2012 aan om het document aan te passen wanneer het Twents Onderwijs Model geïmplementeerd is. Ook raadt het Bestuur 2012 de sponsorcie en de Commissaris Externe Betrekkingen aan om het document gericht op bedrijven in te zetten bij het werven van sponsoren, zodat er een duidelijke boodschap geformuleerd is. C3. Informatiebrochures beter promoten Het Bestuur 2011 heeft in haar bestuursjaar een twijfelaarboekje gemaakt en deze bij de informatiebrochure over S.v. Communiqué gevoegd. Vorig jaar heeft echter het merendeel van de eerstejaars het boekje niet gezien. Het Bestuur 2012 heeft zich daarom ten doel gesteld om de informatiebrochures beter te promoten. De informatiebrochure is ten eerste in twee delen gesplitst. Dit is gedaan omdat het Bestuur 2012 van mening is dat de brochure eigenlijk uit twee delen bestaat, namelijk een twijfelaarsboekje en een informatiebrochure over S.v. Communiqué. Studenten die twijfelen of ze verder moeten gaan met hun studie komen bijna altijd bij de studieadviseur. Daarom is het deel van de brochure dat speciaal bedoeld is voor twijfelaars bij de studieadviseur neergelegd. Studenten die op gesprek komen bij de studieadviseur kunnen de brochure van hem ontvangen. Ook is het bestaan van de brochure door de studentmentoren vermeld in de studentmentorgesprekken. Ten slotte is de brochure beschikbaar in de Communiquékamer. Het Bestuur 2012 is van mening dat op deze manieren de brochure bij de doelgroep terecht komt. De informatiebrochure over S.v. Communiqué en haar commissies is gepromoot tijdens de CWic- In, doordat de Voorzitter er tijdens haar presentatie extra aandacht aan geschonken heeft. Daarnaast zat er dit jaar veel minder informatie in de introductietas zodat de studenten niet ondergesneeuwd werden door alle informatie. Ook zijn de studentmentoren gewezen op het bestaan van deze brochure. Tenslotte zijn beide informatiebrochures ook op de website geplaatst. 17

18 Advies: Het Bestuur 2012 adviseert om beide brochures te blijven gebruiken en waar nodig aan te passen. Het Bestuur 2012 adviseert daarnaast om de twijfelaarsbrochure aan te passen wanneer het Twents Onderwijs Model geïmplementeerd is omdat de inhoud dan niet meer relevant zal zijn. Tevens adviseert het Bestuur 2012 om de informatiebrochure over S.v. Communiqué en haar commissies te blijven verspreiden, zodat nieuwe studenten op de hoogte zijn van wat S.v. Communiqué voor hen kan betekenen. D1. Meer gebruik van social media voor onderwijs gerelateerde zaken Om de professionaliteit van de vereniging te verhogen heeft het Bestuur 2012 zich ten doel gesteld de uitingen op social media te professionaliseren. Social media zouden meer ingezet worden voor onderwijs gerelateerde zaken. Het Bestuur 2012 acht dit actiepunt als voltooid. Belangrijke onderwijsmededelingen zijn het gehele jaar door vermeld via de social media van S.v. Communiqué. Hierbij kan gedacht worden aan in- en uitschrijvingen voor tentamens maar ook aan belangrijke mededelingen rondom het TOM. Ook zijn de social media gebruikt voor het verspreiden van leuke stagemogelijkheden en interessante vacatures. Het Bestuur 2012 heeft tijdens de inspraakpauze in juni 2012 aan haar leden gevraagd of ze vonden dat S.v. Communiqué een professionele uitstraling heeft op sociale netwerken. De aanwezigen waren het hier unaniem mee eens en vonden dat er geen verbeterpunten meer waren. Advies: Het Bestuur 2012 raadt het Bestuur 2013 deze manier van informatie verspreiden via social media voort te zetten. Het is een belangrijk communicatiemiddel om activiteiten van S.v. Communiqué te promoten en moet daarom optimaal benut worden. Pagina voor publicaties Het Bestuur 2012 had zich ook ten doel gesteld een pagina te maken met daarop publicaties van docenten Communicatiewetenschap op de UT. Dit bleek lastiger te implementeren dan vooraf gedacht en de pagina is dan ook niet geheel gerealiseerd. Vooral de docenten hadden hun bedenkingen over de pagina, omdat er al een pagina bestaat waar zij met al hun publicaties staan. Daarnaast gaven zij aan niet actief publicaties te willen sturen naar Communiqué. Omdat het Bestuur 2012 toch nut zag in een overzichtelijke pagina met minder publicaties erop, is er een aantal gesprekken gevoerd met een docent. Naar aanleiding van deze gesprekken is het toch gelukt om een basis te leggen voor de pagina. Aan de hand van deze basispagina is het Bestuur 2012 bezig met het maken van afspraken met andere docenten en wordt het idee beter uitgewerkt. Naar verwachting zal de gehele pagina niet voor februari klaar zijn, maar zal een begin op de website gezet kunnen worden. De pagina zal waarschijnlijk te vinden zijn onder een apart kopje op de website en er zal voor de leden de mogelijkheid zijn om te kiezen uit drie subcategorieën: 18

19 Corporate, Marketing en New Media. Per subcategorie zullen docenten die bij dit vakgebied horen met een aantal publicaties staan. Advies: het Bestuur 2012 raadt aan om door te gaan met de pagina voor publicaties. Docenten zijn bereid om mee te werken, maar zullen hier niet een actieve rol in willen spelen. Om actuele publicaties online te hebben staan, raadt het Bestuur 2012 aan om een bestuurder verantwoordelijk te maken, die actief op zoek gaat naar nieuwe publicaties. 19

20 2.2 ENGELSTALIGHEID Een groot gedeelte van de opleiding Communicatiewetenschap is Engelstalig. Zo is de voertaal bij de pre-master en de master Engels. Daarnaast is in juni bekend geworden dat vanaf 2013 Chinese uitwisselingsstudenten Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente gaan studeren. Het aantal internationale studenten Communicatiewetenchap wordt dan erg groot. Om iedere Communicatiewetenschapstudent te kunnen bereiken, had het Bestuur 2012 zich ten doel gesteld om een aantal communicatiekanalen tweetalig aan te bieden. Het Bestuur 2012 was van mening dat het noodzakelijk was om de website, de nieuwsmail en de mail over het bestellen van boeken tweetalig aan te bieden. Op deze manier konden ook de Engelstalige studenten goed bereikt worden. DOELEN A. Aparte pagina maken op de website waar de belangrijkste informatie over S.v. Communiqué in het Engels staat. B. Website ook in het Engels aanbieden. C. Tweetalige nieuwsmail en tweetalige mail voor het bestellen van boeken. ACTIEPUNTEN A1. Aparte pagina maken op de website waar de belangrijkste informatie over S.v. Communiqué in het Engels staat. Om de internationale leden tegemoet te komen stelde het Bestuur 2012 zich ten doel de belangrijkste informatie over S.v. Communiqué zo snel mogelijk beschikbaar te stellen op een aparte Engelstalige pagina op de website. Doordat, zoals ook al vermeld werd in het halfjaarverslag, het Bestuur 2012 al snel een extra lid voor de ICTcie gevonden had, beschikte de website van S.v. Communiqué in maart al over een systeem waardoor de website van S.v. Communiqué in twee talen kon worden aangeboden. Toen dat mogelijk was, werd meteen de belangrijkste informatie over S.v. Communiqué, zoals de openingstijden, informatie over de vereniging en contactgegevens geplaatst achter de Engelse versie van de website. Daarom was het niet nodig om een aparte pagina aan te maken voor de belangrijkste informatie over S.v. Communiqué. De informatie stond namelijk al achter het Engelse deel van de website. Desondanks ziet het Bestuur 2012 dit actiepunt wel als voltooid, omdat het doel, al is het via een andere weg, wel is bereikt. B1. Website ook in het Engels aanbieden Het Bestuur 2012 stelde zich ten doel de website vanaf juli 2012 in twee talen aan te bieden om haar internationale leden tegemoet te komen. Deze deadline is niet gehaald, aangezien in juli de gehele website is vernieuwd. Deze vernieuwing was nodig om de veiligheid van de website te garanderen. De vernieuwing van de website was pas half augustus klaar. Vanaf toen is het Bestuur 2012 begonnen met het plaatsen van de Engelse stukken achter het Engelse deel van de website. 20

21 Een deel van de website heeft het Bestuur 2012 laten vertalen door een vertaalbureau met behulp van subsidie van de Student Union. De subsidie van de Student Union was echter niet toereikend om de gehele inhoud van de website te laten vertalen. Daarom heeft het Bestuur 2012 de resterende inhoud zelf vertaald. Het vertalen bij het vertaalbureau heeft wat vertraging opgelopen door nalatigheid van de Student Union bij het ondertekenen van het contract, waardoor een deel pas half september binnengekomen is. Toen werd de resterende tekst achter het Engelse deel van de website verplaatst. In december 2012 besloot het Bestuur 2012 de website anders in te delen. In plaats van de koppen onderwijs en studie bestaan er nu de koppen onderwijs en carrière. De tabbladen die onder deze koppen vallen zijn ook vernieuwd. Deze vernieuwingen zijn nog niet beschikbaar in het Engels. Het Bestuur 2012 is op het moment van schrijven bezig met het vertalen van de vernieuwde stukken op de website en zal deze zo snel mogelijk op de website plaatsen. Een groot deel van de website is nu beschikbaar in het Engels, maar nog niet alles. Het is het Bestuur 2012 namelijk niet gelukt om de posts op de website tweetalig aan te bieden. Reden hiervoor was onder andere de ontoereikende beheersing van de Engelse taal van een aantal bestuursleden. Advies: Het Bestuur 2012 raadt aan om de tweetaligheid van de website te optimaliseren. De posts op de website zouden ook consequent in het Engels aangeboden moeten worden, net zoals de actuele onderwijsmededelingen en komende activiteiten. C1. Tweetalige nieuwsmail en mail voor het bestellen van boeken Om ook de internationale Communicatiewetenschapstudenten van informatie over S.v. Communiqué te kunnen voorzien, heeft het Bestuur 2012 zich ten doel gesteld om ook de nieuwsmail en de mail voor het bestellen van boeken aan te bieden in het Engels. Onder de Nederlandse nieuwsmail zou een Engelse versie geplaatst worden. Hetzelfde zou gebeuren bij de mail voor het bestellen van boeken. Het Bestuur 2012 heeft vanaf het begin van het bestuursjaar de mail voor het bestellen van boeken tweetalig verstuurd. Echter ondervond het Bestuur 2012 problemen bij het versturen van een tweetalige nieuwsmail. In het halfjaarverslag werd een plan van aanpak opgesteld hoe het Bestuur 2012 met deze problemen om zou gaan. Zoals het Bestuur 2012 in het halfjaarverslag heeft vermeld zou het Bestuur 2012 een aparte nieuwsmail sturen naar de internationale leden. Er werd een oproepje in het Engels geplaatst in de huidige Nederlandstalige nieuwsmail, of er leden een Engelstalige nieuwsmail wilden ontvangen. Hier werd echter niet op gereageerd. Wel wist het Bestuur 2012 dat er een aantal internationale studenten in de Pre-Master zaten. Deze studenten krijgen nu dus ook de Engelstalige nieuwsmail. Het Bestuur 2012 heeft daarnaast het inschrijfformulier voor S.v. Communiqué zo aangepast, dat er ook een optie op staat in welke taal de student de nieuwsmail wenst te ontvangen. 21

22 Advies: Het Bestuur 2012 raadt het Bestuur 2013 aan door te gaan met het versturen van de tweetalige mail voor het bestellen van boeken. Daarnaast raadt het Bestuur 2012 aan om het versturen van de Engelstalige nieuwsmail te optimaliseren. Er zou bijvoorbeeld nog precies nagegaan kunnen worden welke studenten de Nederlandse taal niet beheersen, zodat daadwerkelijk álle internationale leden bereikt kunnen worden met de nieuwsmail. Ook zou het versturen van de internationale nieuwsmail geëvalueerd kunnen worden bij de internationale studenten. Zo kan duidelijk worden op welk vlakken internationale studenten informatie missen. 22

23 2.3 CONTACTEN Het Bestuur 2012 had zich ten doel gesteld om de contacten van S.v. Communiqué uit te breiden naar Duitsland. Veel Communicatiewetenschapstudenten hebben de Duitse nationaliteit waardoor het voor Duitse bedrijven interessant kan zijn om met S.v. Communiqué samen te werken. Daarnaast biedt de Duitse nationaliteit van een van de bestuursleden kansen. Het Bestuur 2012 had zich ook ten doel gestel om de contacten in Nederland te onderhouden en uit te breiden. Daarnaast had het Bestuur 2012 zich ook ten doel gesteld om contacten te leggen en te onderhouden met andere verenigingen en besturen. DOELEN A. Contacten leggen met Duitse bedrijven B. Contacten leggen en onderhouden met Nederlandse bedrijven C. Contacten met verenigingen en besturen ACTIEPUNTEN X A1. Contacten leggen met Duitse bedrijven Het Bestuur 2012 heeft zich ten doel gesteld om de sponsorcontacten naar Duitsland uit te breiden. Hierin zag het Bestuur 2012 een kans, aangezien een van de bestuursleden de Duitse nationaliteit heeft. Het Bestuur 2012 heeft zich ten doel gesteld om 750,- aan sponsorgeld uit Duitsland binnen te halen. Het afgelopen jaar is er niet voldoende tijd besteed aan de functie Externe Betrekkingen Duitsland. De Commissaris Externe Betrekkingen Duitsland bekleedt ook de functie van Commissaris Onderwijszaken en hier lag haar prioriteit. Daarnaast moest er in het eerste halfjaar veel aandacht besteed worden aan het plan van aanpak. De Commissaris Externe Betrekkingen Duitsland is in juni begonnen met het leggen van de eerste contacten. Iin samenhang met alle onderwijsvernieuwingen bleef de functie Onderwijszaken veel tijd van haar vragen. Ook de sponsorcie kon haar niet voldoende helpen. Er is op dit moment een Duits lid in de sponsorcie, maar zij gaf aan dat ze vaak te druk is om te bellen of te vergaderen. Het is dan ook niet gelukt om het bedrag van 750,- te halen. Naast de Duitse tandarts praktijk Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis Enscheder Straße 1, met een sponsorbedrag van 375,- is er in het tweede halfjaar geen nieuwe sponsoring uit Duitsland bijgekomen. Advies: Het Bestuur 2012 raadt aan om kritisch te kijken naar de tijd die beschikbaar is voor het leggen van Duitse contacten. Dit is een nieuwe markt die eerst onderzocht moet worden en waarop strategieën opnieuw moeten worden toegepast. Dit vergt veel tijd en de opbrengst is onzeker, aangezien de markt onbekend is. Daarom raadt het Bestuur 2012 aan om deze uitdaging alleen aan te gaan als blijkt dat er vanuit de Nederlandse markt niet genoeg sponsoring binnen komt. Wordt er besloten om door te gaan met het leggen van contacten in Duitsland, dan zou er een full-time commissaris moeten worden aangesteld. Daarnaast moet er dan ook gezocht worden naar meerdere gemotiveerde Duitse sponsorcie leden. 23

THERE IS MORE THAN MEETS THE EYE HALFJAARVERSLAG 2012 ARIANNE COLENBRANDER WENDY DUURLAND ELIZABETH IZAKS SOPHIA STEUTER MARLOT BUSCHMANN

THERE IS MORE THAN MEETS THE EYE HALFJAARVERSLAG 2012 ARIANNE COLENBRANDER WENDY DUURLAND ELIZABETH IZAKS SOPHIA STEUTER MARLOT BUSCHMANN SEPTEMBER 2012 HALFJAARVERSLAG 2012 THERE IS MORE THAN MEETS THE EYE ARIANNE COLENBRANDER WENDY DUURLAND ELIZABETH IZAKS SOPHIA STEUTER MARLOT BUSCHMANN 1 COLOFON Titel: Halfjaarverslag 2012 There is more

Nadere informatie

1. Opening en vaststellen agenda. Notulen HALV Datum: 26 september 2012 Locatie: Waaier 3 Tijd: Aanwezig. 2. Binnengekomen stukken

1. Opening en vaststellen agenda. Notulen HALV Datum: 26 september 2012 Locatie: Waaier 3 Tijd: Aanwezig. 2. Binnengekomen stukken 1 1 1 1 1 1 0 Notulen HALV Datum: september 0 Locatie: Waaier Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann

Nadere informatie

Samenwerken met S.v. Communiqué

Samenwerken met S.v. Communiqué Samenwerken met S.v. Communiqué Studievereniging Communiqué is de studievereniging van de studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente in Enschede. Communiqué telt ongeveer 850 leden. Doordat

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Meerjarenplan S.V. COMMUNIQUÉ

Meerjarenplan S.V. COMMUNIQUÉ Meerjarenplan 2013-2015 S.V. COMMUNIQUÉ FEBRUARI 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Missie... 3 Hoofdstuk 2 Externe ontwikkelingen... 4 2.1 RoUTe14+... 4 Twents Onderwijsmodel... 4 Afstudeermaandenmodel...

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Communicatievisie 2014 More Than a Degree

Communicatievisie 2014 More Than a Degree Communicatievisie 2014 More Than a Degree Definitielijst SU: Student Union SUb: Student Union bestuur Student: Student aan de Universiteit Twente UT: Universiteit Twente TOM: Twents Onderwijs Model MTAD:

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag Documentatie Profileringsfonds studieverenigingen 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Profileringsfonds... 3 2. Aanvraag... 3 3. Algemene voorwaarden... 4 4. Bijzondere voorwaarden... 7 Bijlage I: Puntentelling

Nadere informatie

JMA jaarkader. 2014-2015 concept

JMA jaarkader. 2014-2015 concept JMA jaarkader 2014-2015 concept INHOUDSOPGAVE Voorwoord...1 Hoofdstuk 1 - Doelen voor 2014-2015...3 Van ABP naar hernieuwde samenwerking Milieudefensie...3 Positioneringstraject...3 Criteria partnerships...3

Nadere informatie

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN Met het tekenen van het de overeenkomst studieverenigingen 2015-2016 gaan de studieverenigingen ook akkoord met dit document. In het studiejaar

Nadere informatie

Onderzoek. VIP, Studievereniging Psychologie Groningen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen E. vip.gmw@rug.nl T. + 31 50 3636323 www.vipsite.

Onderzoek. VIP, Studievereniging Psychologie Groningen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen E. vip.gmw@rug.nl T. + 31 50 3636323 www.vipsite. Daniëlle van Goor Iris Mariken de Wit Simone Willigers Charlotte Frederike Saida Focke Desley Alexandra Maria van der Zande Voorzitter Secretaris Penningmeester Interne contacten Externe contacten VIP,

Nadere informatie

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Algemene Ledenvergadering 2 oktober Klaas Wilts - Voorzitter Tineke Ellens - Secretaris Marlies Kok - Penningmeester Lotte Hermans - Commissaris Intern Mark van

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Beleidsplan 2015-2016 1. Voorwoord Aankomend jaar viert ASCI haar eerste jubileum! Het eerste lustrum zal uitbundig gevierd worden tijdens de Lustrumweek die door

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 1 ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Congo s protocol bestuursvorming

Congo s protocol bestuursvorming Congo s protocol bestuursvorming 1 Inhoud Voorwoord 3 Afkortingen lijst 4 Aanstelling MotivaCie 5 Aanstelling nieuw bestuur 6 Conclusie/Discussie 8 2 Voorwoord Amsterdam, 07-10-2014 In 2009 is er bij Congo

Nadere informatie

Behoefteonderzoek Resultaten

Behoefteonderzoek Resultaten Behoefteonderzoek Resultaten 5 10 Inleiding Dit jaar is er voor het eerst een grootschalig Dimensie behoefteonderzoek gedaan onder alle (huidige) studenten Psychologie, Onderwijskunde en EST. Dit om te

Nadere informatie

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP?

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? BESTUURSINFORMATIEBOEKJE 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator Ontspanning

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Profileringsfonds Studieverenigingen

Profileringsfonds Studieverenigingen Profileringsfonds 2016-2017 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Word jij het nieuwe gezicht van sv PAP?

Word jij het nieuwe gezicht van sv PAP? Word jij het nieuwe gezicht van sv PAP? Bestuursinformatieboekje 2016-2017 Inhoud Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator intern

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Communiqué studievereniging communicatiewetenschap

Communiqué studievereniging communicatiewetenschap communicatio, onis f (communico) 1. het met elkaar dele gemeenschap(pelijkheid) [sermonis]; 2. raadpleging com oris m (communico) deelnemer [gloriae]. communicatu m contact. communico, comm (communis)

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U.

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U. Beleidsplan 60 ste bestuur der M.F.V.U. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 60 ste bestuur der Medische Faculteitsvereniging aan het VU medisch centrum. In dit beleidsplan beschrijven wij onze

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU

Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU 2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 62e bestuur der Medische Faculteitsvereniging VUmc, MFVU. In dit beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

communicatio, onis f (communico) 1. het met elkaar dele gemeenschap(pelijkheid) [sermonis]; 2. raadpleging commu, oris m (communico) deelnemer

communicatio, onis f (communico) 1. het met elkaar dele gemeenschap(pelijkheid) [sermonis]; 2. raadpleging commu, oris m (communico) deelnemer communicatio, onis f (communico) 1. het met elkaar dele gemeenschap(pelijkheid) [sermonis]; 2. raadpleging commu, oris m (communico) deelnemer [gloriae]. communicatus, us m contact. communico, comm (communis)

Nadere informatie

Grobos Sociaal Jaarverslag 1 juli juni 2012

Grobos Sociaal Jaarverslag 1 juli juni 2012 Grobos Sociaal Jaarverslag 1 juli 2011 30 juni 2012 Bestuur Op 1 juli 2011 bestaat het bestuur uit: Marloes Gommeren Voorzitter Sophie Brus Secretaris Rico Noij Penningmeester Jiska Geertsen Algemeen bestuurslid

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1

Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1 Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1 201300028 Ir. W. De Kogel-Polak 100% geslaagd na eerste poging De evaluatiecommissie heeft Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Notulen HALV S.v. Communiqué 28 september 2011. Kirsty MacGillavry neemt de agenda door, deze ziet er als volgt uit:

Notulen HALV S.v. Communiqué 28 september 2011. Kirsty MacGillavry neemt de agenda door, deze ziet er als volgt uit: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Notulen HALV S.v. Communiqué september 0 Datum: september 0 Locatie: Carré 1B Tijd: :00 uur Aanwezig Kirsty MacGillavry (Bestuur) Benthe Bemelman (Bestuur) Ester van de Ven van de Ven

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Financieel jaarplan Studievereniging PAP

Financieel jaarplan Studievereniging PAP Financieel jaarplan Studievereniging PAP 2008-2009 Inhoud Pagina Begroting Studievereniging PAP 2008-2009 2 Toelichting op de begroting Verenigingsinkomsten 4 Kantoor 4 Bestuur & Vereniging 5 Commissies

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Oprichtingsplan 2010/2011

Oprichtingsplan 2010/2011 Oprichtingsplan 2010/2011 Saxion Hogeschool Enschede, Juni 2010 Pag. 1 Inleiding Voor u ligt het oprichtingsplan voor studievereniging Construct, die de studies Bouwkunde en Civiele Techniek van de Saxion

Nadere informatie

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014 Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het 1 september 2013 1 maart 2014 I. Voorwoord II. Beleidspunten a. Toegankelijkheid b. Professionaliteit c. Continuïteit III. Nawoord Pagina 1 van 7

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

VvE Werkplan werkgroep PR 2017

VvE Werkplan werkgroep PR 2017 VvE Werkplan werkgroep PR 2017 Inleiding De PR werkgroep is gestart in 2010, m.n. voor de uitwerking van de activiteiten voor het 25-jarig jubileum van de VvE in 2011. Na het jubileum is de PR werkgroep

Nadere informatie

Informatieboekje voor Duitse studenten

Informatieboekje voor Duitse studenten Informatieboekje voor Duitse studenten Over - Studievereniging Communiqué - Activisme in Nederland - Wonen in Nederland - Het Nederlandse onderwijssysteem - Interessante links - Nederlandse gewoontes -

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. bestuur XIII o.d.z. Goed Gezind

BELEIDSPLAN. bestuur XIII o.d.z. Goed Gezind BELEIDSPLAN bestuur XIII 2017-2018 o.d.z. Goed Gezind Beleidsplan Bestuur XIII 2017-2018 Lieve leden, Met trots presenteren wij het beleidsplan van het XIIIe bestuur der Studievereniging Babel. Wij voelen

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Beleid A Eskwadraatbestuur lekker belangrijk

Beleid A Eskwadraatbestuur lekker belangrijk Beleid A Eskwadraatbestuur 2005-2006 lekker belangrijk Rianne t Hoen (voorzitter) Sweitse van Leeuwen (secretaris) Lotte van den Berg (penningmeester) Arjon van Lange (commissaris intern) Peter van de

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4 Strategisch beleidsplan 2011-2015 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 1. Missie pag. 4 2. Strategische doelen pag. 4 2.1 organisatie van de vereniging pag. 4 2.2 Het profileren en bereikbaar maken van ABA pag.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

SYMPOSIUM EVALUATIE. Angela den Hooglander ROCOVT3A. Het Symposium Show&Share: Show em

SYMPOSIUM EVALUATIE. Angela den Hooglander ROCOVT3A. Het Symposium Show&Share: Show em SYMPOSIUM EVALUATIE Angela den Hooglander 524096 ROCOVT3A Het Symposium Show&Share: Show em In dit verslag zal ik beginnen met per leerdoel te beschrijven hoe is dit heb ervaren en wat mijn mening hierover

Nadere informatie

Wie zaait zal oogsten!

Wie zaait zal oogsten! Wie zaait zal oogsten! Investeren in de toekomst Bestuur Semper Florens Semper Florens Sponsorcatalogus 2015/2016 1 Introductie Semper Florens is de studievereniging van de Bachelor opleiding Plantenwetenschappen

Nadere informatie

Commissie sponsor handleiding

Commissie sponsor handleiding Commissie sponsor handleiding Gebaseerd op eerdere sponsorhandleidingen Aangepast door: Tom Janmaat (2013), Tim Hoogenkamp (2017) Samenvatting Je hebt nu de officiële SpoCie-handleiding-voor-Commissies

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Ibn Battuta. Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Ibn Battuta

Ibn Battuta. Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Ibn Battuta Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Speerpunten Professionaliseren Carrièregerichtheid verbeteren Internationaliseren Commissiebeleid verbeteren Introductieplan opstellen Deze speerpunten

Nadere informatie

Introboekje. - Studievereniging Communiqué - Commissies

Introboekje. - Studievereniging Communiqué - Commissies Introboekje Over - Studievereniging Communiqué - Commissies S.v. Communiqué Dit boekje ontvang je namens studievereniging Communiqué, de studievereniging voor studenten Communicatiewetenschap. In dit

Nadere informatie

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden ADVERTENTIE FOLDER Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden In november 1911 werd studentenvereniging Unitas S.R. opgericht. Unitas S.R. is daarmee de oudste en, met ruim 1350 HBO en WO leden, een

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Halfjaarlijkse ALV, 13 februari 2017 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld

Nadere informatie

Bestuurlijk Jaarverslag 2013

Bestuurlijk Jaarverslag 2013 Bestuurlijk Jaarverslag 2013 Stichting Masanga Nederland Tortelduif 22 7827 NM Emmen Nederland E-mail: info@masanga.nl Website: www.masanga.nl Rekeningnummer: NLRABO0147966515 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten Beleidsplan VIA 2014-2015 Bert de Groot Mediha El-Kebir Jan Tatoušek Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten 1 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015

Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015 Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015 Hallo lezer! Penningmaestro: Rits Joosten Kascommissie: Gaia Klabbers & Mark van Doorn Het jaar is voorbij en dus is het tijd voor een financieel jaarverslag.

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemene informatie Bouwkunde Bedrijvendagen 2016

Bijlage 1: Algemene informatie Bouwkunde Bedrijvendagen 2016 Bijlage 1: Algemene informatie Bouwkunde Bedrijvendagen Doelstelling van de stichting Bouwkunde Bedrijvendagen De stichting Bouwkunde Bedrijvendagen heeft als doel bouwkundestudenten van de Technische

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU

Projectvoorstel Grassroots VU 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Sam van Loon (student), Niels Keijzer (student). FALW, Biomedische wetenschappen en Biologie E-mailadres: samvanloon94@hotmail.com Functie: Bestuurslid

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

Beleidsplan kandidaatsbestuur

Beleidsplan kandidaatsbestuur Beleidsplan kandidaatsbestuur 2016-2017 Voorzitter Iris Schröder Secretaris Yana Mechielsen Penningmeester Janne Prinsen Vicevoorzitter Marjolein Joosten Onderwijscommissaris Doortje Rijpma 10 mei 2016

Nadere informatie

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de Notulen algemene ledenvergadering VCMS Nijmegen Genodigd Alle leden der VCMS Nijmegen Datum 07-10-2015 Locatie studiecentrum Radboudumc (precieze lokaal volgt) Aanvang 19:30 Aanwezigen: Josianne luijten,

Nadere informatie

VERLEG JE GRENZEN JAARVERSLAG BESTUUR 2010. Annemieke Yperlaan Yorick Reuvekamp Xavier Oosterling Nadja Zwilling Nicole Megens

VERLEG JE GRENZEN JAARVERSLAG BESTUUR 2010. Annemieke Yperlaan Yorick Reuvekamp Xavier Oosterling Nadja Zwilling Nicole Megens VERLEG JE GRENZEN JAARVERSLAG BESTUUR 2010 Annemieke Yperlaan Yorick Reuvekamp Xavier Oosterling Nadja Zwilling Nicole Megens 2 COLOFON Titel: Jaarverslag Bestuur 2010; Verleg je grenzen Datum van uitgifte:

Nadere informatie

Evaluatierapport Module Consumentenproducten

Evaluatierapport Module Consumentenproducten Evaluatierapport Module 201500198 Consumentenproducten 201500198 G.T. Havinga Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen bevatten

Nadere informatie