Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie"

Transcriptie

1 Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1

2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord De Gastvrijheidssector Inleiding Sociaaleconomische kracht Ambitie en Visie Van missie naar doelstellingen Van doelstellingen naar strategische kansen Naar sleutelprojecten Planning De Actieagenda s Innovatie en Cross-overs Sleutelproject 1: Gastvrijheid verdient het zelf Sleutelproject 2: Het Land van Water Human Capital Sleutelproject 3: Leven lang excelleren in gastvrijheid Marketing Sleutelproject 4: HollandCity Sleutelproject 5: De Nederlandse kust is een merk Sleutelproject 6: Effectieve binnenlandmarketing Natuur Sleutelproject 7: Schaalsprong routerecreatie ToerNederland Sleutelproject 8: Nationale Parken nieuwe stijl Regeldruk en Financiering Sleutelproject 9: Maatwerkaanpak regeldruk Technologie Sleutelproject 10: Eén vervoerspas voor inkomende toeristen Zingeving en maatschappelijke betrokkenheid Sleutelproject 11: Gezond Gastvrij Governance Bijlage: Proces totstandkoming actieagenda s

3 Voorwoord In oktober 2013 ontving minister Kamp het startdocument Vinden, Verrassen en Verbinden van het Topteam. De sector moet deze visie breed dragen: dat staat bij ons voorop. In het voorjaar van 2014 gaven wij daarom zo veel mogelijk stakeholders ondernemers, beleidsmakers, overheden, onderwijs en young professionals - de gelegenheid te reageren op deze visie. Concrete actie en betrokkenheid Alle input is zorgvuldig bekeken, gewogen en samengevat in concrete projecten die we in een volgende fase gaan uitvoeren. Zo willen we de sector verder helpen. En ook in deze fase geldt: betrokkenheid van de stakeholders is cruciaal. Sector met kansen De gastvrijheidssector heeft met ondernemingen en banen voor ons land een economische betekenis van 65 miljard. Het is een sector met een grote variatie aan vormen van gastvrijheid, een sector met kansen! Hoe maakt de sector gebruik van die kansen? Dat leest u terug in dit rapport. Met de uitvoering van een aantal sleutelprojecten door organisaties die als trekker de stakeholders rondom deze projecten gaan organiseren, willen we het Vinden, Verrassen en Verbinden daadwerkelijk dichterbij brengen. En daarmee de sector nog meer toekomstbestendig maken. Dat kunt u de komende jaren ervaren. Namens het Topteam Gastvrijheidseconomie, Theo Ruijs, voorzitter 3

4 1. De Gastvrijheidssector 1.1 Inleiding Veel parels, nu nog een ketting Grote diversiteit aan belevenissen Met het startdocument 'Vinden, Verrassen en Verbinden' dat in oktober 2013 is aangeboden aan minister Kamp wil de gastvrijheidseconomie vraag en aanbod in de sector dichter bij elkaar brengen. Het Topteam is opgericht op uitnodiging van de minister van Economische Zaken. Het bestaat uit ondernemers in de gastvrijheidseconomie, vertegenwoordigers van kennisinstellingen en de Rijksoverheid. Dit team heeft de gezamenlijke missie van de gastvrijheidssector opgesteld, in samenspraak met branche- en consumentenorganisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, provincies, gemeenten en jongeren uit de gastvrijheidseconomie en verschillende andere sectoren. Missie 'In 2025 is Nederland voor inkomende en binnenlandse gasten uitgegroeid tot een bestemming waarin per vierkante kilometer de grootste diversiteit aan belevenissen ter wereld is te vinden.' Het team heeft drie doelstellingen 1 geformuleerd die Nederland nog aantrekkelijker gaan maken: 1. Excellente gastvrijheid. 2. Internationaal concurrerende en innoverende sector. 3. Aantrekkelijke samenleving. Vinden, Verrassen en Verbinden De sector richt zich hiervoor op drie uitgelezen kansen: Vinden, Verrassen en Verbinden. De gast vindt eenvoudig een bij zijn behoeften passende verrassende belevenis in Nederland, waarbij aanbod op lokaal, regionaal en nationaal niveau via netwerken met elkaar is verbonden. Een topsector proof benadering waarmee de sector de veelkleurige achterban met elkaar wil verbinden. Er zijn veel parels die een rijk geschakeerde ketting kunnen vormen! 1 Deze doelstellingen worden in hoofdstuk 2 nader uitgewerkt. 4

5 1.2 Sociaal-economische kracht De Gastvrijheidseconomie, voor een aantrekkelijk Nederland Sector die ertoe doet Nederland biedt veel verschillende belevenissen per vierkante kilometer. Binnen dit gevarieerde landschap met grote cultuurhistorische waarde en iconen, hebben meer dan ondernemers in de gastvrijheidseconomie een sterke sector opgebouwd die ertoe doet. Die meetelt in banen, omzet en aantrekkelijkheid van ons land. Ondernemers in de sector ontvangen dagelijks binnenlandse en buitenlandse gasten. Jaarlijks genieten miljoenen Nederlanders van uiteenlopende vrijetijdsbestedingen, van een vakantie in eigen land. Ook kiezen miljoenen buitenlandse toeristen elk jaar voor Nederland. De combinatie van verrassende natuur, cultuur, architectuur, iconen die tot de verbeelding spreken, gastronomie, vermaak en de uitgebreide vaar-, fiets- en wandelroutes maakt Nederland tot een unieke bestemming. Drie maatschappelijke waarden De sector levert belangrijke bijdrage aan drie maatschappelijke waarden: 1. Bedrijfswaarde (omzet, toegevoegde waarde en werkgelegenheid). 2. Omgevingswaarde (ruimtelijke kwaliteit, vitaliteit van landelijk gebied en openbare ruimte plus aantrekkingskracht van gemeenten). 3. Gastwaarde (genietmomenten en quality of life ). Deze waarden zijn zichtbaar op nationaal en lokaal niveau. Laat binnenlandse gasten Nederland opnieuw ontdekken De gastvrijheidseconomie is met ruim banen en 65 miljard euro omzet onmisbaar voor de Nederlandse economie. De binnenlandse markt is het grootste segment en de inkomende markt met buitenlandse gasten groeit het snelst. Toch blijft de ontwikkeling van internationaal verblijfstoerisme naar Nederland achter bij wereldwijde en Europese ontwikkelingen. De uitdaging is om de groeikansen daadwerkelijk te verzilveren. Ondanks de grote omvang van de binnenlandse toeristische markt (61% van de bestedingen) staat de sector voor de uitdaging de bestemming Nederland (nog) aantrekkelijker te maken en zo de binnenlandse markt verder te laten groeien. Tegelijk hebben ondernemers te maken met krimpende ondernemersruimte en in bepaalde aanbodsegmenten is sprake van overaanbod. Bovendien verandert de bedrijfsomgeving in rap tempo. 5

6 2. Ambitie en Visie 2.1 Van missie naar doelstellingen De grootste diversiteit aan belevenissen Nederland is in 2025 voor inkomende en binnenlandse gasten een bestemming die per vierkante kilometer de grootste diversiteit aan belevenissen ter wereld biedt. Deze missie wil de gastvrijheidssector realiseren met drie doelstellingen: 1. Excellente gastvrijheid Wij maken ons sterk voor het verder uitdragen van een gastvrije houding binnen én buiten de gastvrijheidssector, zodat we de gast in Nederland overal en altijd met excellente gastvrijheid kunnen verrassen. De voortgang meten we met het waarderingscijfer voor dienstverlening en gastvrijheid van Nederlandse toeristen in eigen land, ofwel binnenlandse gasten. Streefwaarde is ten minste een rapportcijfer 8. We zoeken nog naar een overall meetinstrument voor excellente gastvrijheid. 2. Concurrerende sector De gastvrijheidseconomie zet in op onderscheidend aanbod, nieuwe iconen en verrassende businessmodellen, om zo als concurrerende sector nog meer te kunnen bijdragen aan de BV Nederland. De voortgang meten we via de positie van Nederland op de Travel & Tourism Competitiveness Index (streefwaarde: 11 e plaats), het aandeel binnenlandse bestedingen binnen de totale Nederlandse vakantiemarkt (streefwaarde: 20%) en het marktaandeel van Nederland binnen het inkomend toerisme in Noordwest-Europa (streefwaarde: 14%). 3. Aantrekkelijke samenleving De gastvrijheidssector zet in op duurzaamheid, maatschappelijke meerwaarde en sociaal verantwoord ondernemen, om zo verder bij te dragen aan een aantrekkelijke samenleving in ons land. De voortgang meten we aan de hand van de Leefsituatie-index van het SCP (streefwaarde: 110%) en een nader te bepalen meetinstrument die het vestigingsklimaat voor bedrijven toetst. 6

7 2.2 Van doelstellingen naar strategische kansen Drie uitgelezen kansen: Vinden, Verrassen en Verbinden De sector heeft drie uitgelezen kansen die samen het strategisch kader voor een aantrekkelijk Nederland vormen: vinden, verrassen en verbinden. Vinden gaat uit van massa-maatwerk en keuze voor kracht. Iedere ondernemer in de gastvrijheidseconomie maakt zijn aanbod passend voor de potentiële gast. De gast vindt heel eenvoudig een op maat gesneden aanbod via het kanaal dat hij kiest. Gezamenlijk bepalen ondernemers welk aanbod het sterkst is. Verrassen gaat uit van excellente gastvrijheid met vernieuwend aanbod en verrassende concepten. Nieuwe businessmodellen en samenwerkingsverbanden leiden tot nieuwe vraag en zo tot nieuwe betalende gasten. Verbinden gaat over het ontsluiten van deze nieuwe, bekende en verborgen parels. De gast stelt tenslotte zelf een ketting van belevenissen samen, dwars over bestaande ketens en geografische grenzen heen. Als spelers binnen en buiten de sector nauwer samenwerken, ontstaat een verrassend en innovatief aanbod voor de gast, zonder dat hier grote investeringen voor nodig zijn. Essentieel is dat ondernemers, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan het benoemen van krachtige iconen. 7

8 2.3 Naar sleutelprojecten De visie van het Topteam sluit af met de selectie van zeven actieagenda's. Als we deze agenda s uitvoeren, brengen we gevonden bedrijven, verraste gasten en een verbonden sector een stapje dichterbij. De afgelopen maanden (fase 2a) mocht de sector (bedrijfsleven, overheden, onderwijs, young professionals en overige organisaties) de actieagenda s vullen met projectideeën. Het Topteam heeft alle ideeën verzameld, gebundeld en er een selectie uit gemaakt. Deze selectie gebeurde op basis van de criteria 'leidend tot marktvergroting' en 'haalbaarheid'. Uiteraard legden we hierbij steeds de koppeling met de strategie Vinden, Verrassen en Verbinden 2. Tot slot heeft het Topteam een uitvoeringsplanning opgesteld omdat niet alle projecten in één keer kunnen worden uitgevoerd. In hoofdstuk 3 presenteren we per actieagenda aansprekende en realistische ideeën voor sleutelprojecten. In de volgende fase (2b) werken we deze projectideeën verder uit tot concrete projectplannen. In fase 3 vindt dan de daadwerkelijke uitvoering plaats. In figuur 1 uit het startdocument Vinden, Verrassen en Verbinden is dit weergegeven. Figuur 1 Opbouw topsector proof aanpak gastvrijheidseconomie 2 Voor een toelichting op de procesaanpak van de totstandkoming van dit rapport, zie de bijlage. 8

9 2.4 Planning Fase 2a is met het aanbieden van dit document afgerond. Fase 2b start per 22 november 2014 en neemt zo'n vier maanden in beslag. Fase 3, de implementatiefase, start per 1 april Hierin staan de implementatie en uitvoering van de sleutelprojecten centraal. De ondernemers in de gastvrijheidseconomie zorgen in nauwe samenwerking met branche- en consumentenorganisaties, overheden en kennisinstellingen voor de uitvoering. Continue monitoring en bijsturing zorgt voor een zogenaamde rolling agenda. 9

10 3. De Actieagenda s 3.1 Innovatie en Cross-overs Introductie en doelstelling De gastvrijheidseconomie zet in op onderscheidend aanbod, nieuwe iconen en verrassende businessmodellen, om zo als concurrerende sector nog meer te kunnen bijdragen aan de BV Nederland. Het stimuleren van een concurrerende sector is daarmee één van de hoofddoelstellingen van de visie 'Vinden, Verrassen, Verbinden'. De actieagenda Innovatie en Cross-overs introduceert nieuwe gastvrijheidsbelevingen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de gast, zodat de bestemming Nederland een hogere waardering krijgt. Omdat we gastvrijheid met zijn allen maken en deze bij onszelf begint, willen we hiervoor ook verbindingen met andere sectoren leggen. In deze actieagenda gaat het dus niet zozeer om innovatie als doel op zich, maar gebruiken we innovatie om steeds opnieuw meerwaarde te creëren voor de gast. We onderscheiden hierbij innovatie in het product of de dienst zelf, innovatie in het proces en innovatie in het verdienmodel. Innovatie ontstaat ook door nieuwe, onverwachte verbindingen: cross-overs met andere sectoren zoals landbouw, waterindustrie, transport en wetenschap. Trends en transitie Motieven en behoeftes van gasten veranderen in rap tempo. De gastvrijheidssector is bij uitstek de sector waarin brancheverrijking plaatsvindt. Nieuwe succesvolle combinaties beantwoorden aan de vraag van de consument naar nieuwe ervaringen en totaalbelevingen. In de samenwerking met andere sectoren ligt een grote kans om op alle fronten het niveau van gastvrijheid in Nederland te verbeteren. Het begint bij het verkennen van de cross-overs, bijvoorbeeld tussen gastvrijheid en agrofood (zoals voedselverspilling en gastronomie) of tussen gastvrijheid en de creatieve sector (onder meer gamification in vindbaarheid en beleving). Volop kansen Vanwege de transparantie in het aanbod, nieuwe distributiekanalen (denk aan veilingsites, online reisbureaus, nieuwe intermediairs en disruptors ) en het grote prijsbewustzijn van de gast, gebruiken veel ondernemers hun prijzen om te concurreren. Hierdoor staan de al kleine marges verder onder druk. Daarnaast zijn de omstandigheden op de financiële markten gewijzigd. Dit maakt dat het investerend vermogen van ondernemers beperkt is. De overheid heeft besluiten genomen waardoor de ontwikkeling en instandhouding van culturele voorzieningen, toeristische instellingen of het beheer van natuurgebieden om nieuwe exploitatievormen vraagt. Ook het streven naar maatschappelijk ondernemen roept nieuwe exploitatievraagstukken op. Dit is een korte schets van de context waarin we nieuwe gastvrijheidsbelevingen moeten creëren. De markt en context zijn anders dan in het verleden, maar bieden volop kansen voor het creëren van nieuwe gastvrijheidsbelevingen, met een bijpassend verdienmodel. 10

11 Cases for Change Innovatie Zo n kwart van de verzamelde Cases for Change dragen bij aan de actieagenda Innovatie. Het belang van deze agenda wordt dus onderkend. Innovatie gaat vaak samen met andere actieagenda s. Zo spitsen veel cases zich toe op de relatie natuur en gastvrijheid, deze sluiten vooral goed aan bij de actieagenda Natuur. Daarnaast gaan diverse cases in op cross-overs met andere sectoren. Opvallend is dat bij veel Cases for Change wordt gesproken over verdienmodellen, zoals het betrekken van ondernemers bij het exploiteerbaar maken van de groene ruimte. Daarom zijn twee sleutelprojecten uitgewerkt: één rondom verdienmodellen ('Gastvrijheid verdient het zelf') en één rondom de cross-overs met de topsector water ('Het Land van Water'). Sleutelproject 1: Gastvrijheid verdient het zelf Doelstelling Kennis ontwikkelen en delen over kansrijke verdienmodellen, waarmee regio s, ondernemers en organisaties nieuwe gastvrijheidsbelevingen rendabel kunnen exploiteren. Omschrijving De veranderende behoeften van de gast, het beperkte investerend vermogen van ondernemers, de politieke keuzes van overheden en het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen; al deze factoren creëren nieuwe omstandigheden waarin regio s, ondernemers en organisaties hun verdienmodel kloppend moeten krijgen. Binnen dit sleutelproject zijn drie cases gekozen, op het snijvlak met thema s van andere actieagenda s als Natuur, Marketing, Technologie en Cross-overs. Hierbij worden onder meer de kansrijke ideeën binnen de aangeleverde Cases for Change gebruikt. Voor elke casus komt er een team van betrokken stakeholders: MKB-ondernemers, regionale/lokale overheden en eventuele betrokken maatschappelijke organisaties. Ook de gebruikerskant (de gast) krijgt een nadrukkelijke rol: per casus worden relevante gastgroepen gedefinieerd en betrokken in de ontwikkeling, door gericht behoeftenonderzoek of vormen van co-creatie. De werkwijze van het team is toegesneden op elke casus, startend bij beschikbare expertise in binnen- en buitenland, gevolgd door het pilotgewijs toetsen van aanpakken. In elke casus is het doel een haalbaar verdienmodel te realiseren. Resultaat Binnen iedere casus: het delen van bestaande expertise met betrokken stakeholders. Het toetsen van verdienmodellen in drie verschillende cases, benoemen van succes- en faalfactoren en ontwikkelen van best practices. Het delen van kennis die in Nederland is ontwikkeld. 11

12 Stakeholders De regie ligt bij CELTH (Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality, een initiatief van de Hogescholen NHTV, HZ en Stenden). In het voorjaar van 2014 heeft CELTH een taskforce samengesteld voor de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen omdat dit één van de belangrijkste kennisvragen is in het huidige werkveld. Deze taskforce neemt de lead voor dit sleutelproject. Ondernemers: te bepalen per casus; het gaat om de betrokken aanbieders, publiek of privaat. Bij voorkeur ook MKB-ondernemers betrekken. Overheden: te bepalen per casus; het gaat om betrokken lokale en regionale overheden. Gebruiker: per casus worden relevante gastgroepen gedefinieerd en betrokken in de ontwikkeling. Trekker(s) CELTH, taskforce Verdienmodellen. Sleutelproject 2: Het Land van Water Doelstelling Binnen dit sleutelproject ontstaat een succesvolle en innovatieve cross-over tussen gastvrijheid en water. Doel is dat Nederland wereldwijd wordt gezien als Het Land van Water', waar water vanuit een groot aantal perspectieven - cultuur, natuur, historie, horeca, wetenschap, drinkwater, voedsel, kustveiligheid, watermanagement en recreatie - gastvrij is te beleven. Omschrijving 1 'Het Land van Water' is het instrument in de communicatie van Nederland (verbindingen van concepten) en met het buitenland. Publieke bewustwording en brede (eventueel ook financiële) betrokkenheid bij kansrijke waterprojecten staat centraal. Nederland Waterland is de poort naar het gastvrijheidsachterland. Het doet recht aan onze toeristische sector, watersport en waterrecreatie, waterhistorie, waterwerken (Deltawerken, Zandmotor, Tweede Maasvlakte) en de maritieme, wateren deltatechnologie. 2 Samenstelling van Waterpakketten. Verdedigingswerken: Deltawerken, waterkeringen (waaronder Afsluitdijk). Water management: polders, gemalen, molens, Zandmotor. Historie: zeevaart, strijd tegen het water. Cultuur: zeehelden, schilderkunst, Scheepvaartmuseum, Elfstedentocht. Natuur: Zeeland, Waddengebied (Unesco Wereld Erfgoed), meren et cetera. Voedsel: irrigatie, voedselvoorziening, drinkwater. Handel: havens Rotterdam, Tweede Maasvlakte. Waterrecreatie: pleziervaart in alle delen van Nederland. 12

13 De waterpakketten worden regionaal georganiseerd, elke regio heeft immers zijn eigen unieke kenmerken: de meren van Friesland, de grachten van Amsterdam, de haven van Rotterdam en bijvoorbeeld de beekjes van Limburg. Zo n gebiedssamenwerking wordt gestuurd in samenwerking met regionale marketingorganisaties (VVV s) waardoor ook regionale marketingslagkracht ontstaat. Ook cross-sectorale samenwerking (recreatie, wetenschap, cultuur, horeca, natuur en dergelijke) is belangrijk, onder meer om de nieuwe gastvrijheidsbelevingen digitaal toegankelijk te maken. Hetzelfde geldt voor een samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs. Zo kan er een brug komen tussen visie en de praktijk, tussen organiseren en kennis overdragen. 3 Informatie over 'Het Land van Water': bezoekers (en inwoners) krijgen hier toegang tot deze info zodat nieuwe belevingen ontstaan. Promotie gebeurt centraal waarbinnen onderliggende concepten aansluiten ( one voice for tourism ). 4 Gastvrij Land van Water: ondernemers worden geholpen in het gastvrij ondernemen zodat gasten Het Land van Water ten volle kunnen beleven. Informatie over vaarroutes is centraal geregeld en opengesteld. De nieuwste digitale en internettoepassingen zijn beschikbaar. De regionale thema s zijn verbonden met de landelijke thema s. Stakeholder(s) Topsector water: zoals baggeraars, havenbeheerders en waterbedrijven. Gastvrijheidssector (zoals horeca en waterrecreatie). Provincies, gemeenten en rijksoverheid. Marketing en promotie-organisaties. Het Ministerie van I&M bereidt een kabinetsbrede Maritieme Strategie voor die ook wordt onderschreven door EZ. Dat biedt mogelijkheden voor koppelingen tussen Topsector Water/Maritiem en de gastvrijheidssector. Trekker(s) sleutelproject HISWA Vereniging in samenwerking met Waterrecreatie Nederland. 13

14 3.2 Human Capital Introductie en doelstelling Eén van de hoofddoelstellingen van de visie 'Vinden, Verrassen, Verbinden' is het stimuleren van excellente gastvrijheid. De gastvrijheidssector maakt zich sterk voor een gastvrije houding binnen én buiten de sector om de gast in Nederland overal en altijd met excellente gastvrijheid te kunnen verrassen. Het verrassen van de gast kan alleen met excellente service, vakmanschap en aandacht voor de gast. Uiteindelijk is het de mens (de werknemer in de gastvrijheidssector) die de beleving echt maakt en werkelijke gastvrijheid kan bieden. Het stimuleren van excellente gastvrijheid gebeurt onder meer met de actieagenda Human Capital. Doel van deze actieagenda is het stimuleren en faciliteren van persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap van huidige en toekomstige werknemers in de gastvrijheidseconomie. Randvoorwaarden hierbij zijn goed werkgeverschap (goede arbeidsvoorwaarden en het bieden van toekomstperspectief) en lagere kosten van arbeid. Trends en transitie Human Capital is een onderwerp waarbij werkgevers en onderwijs samen streven naar excellente gastvrijheid. De noodzaak voor excellente gastvrijheid is onbetwist; het is de core business van de bedrijven die actief zijn in deze branche. Het niveau van gastvrijheid kan bepalend voor de overlevingskansen van bedrijven. Excellente gastvrijheid vraagt om het begrijpen van de wensen en verwachtingen van de gast - een gast met een sterk wisselend gedrag - en van maatschappelijke ontwikkelingen. Werknemers in de gastvrijheidssector moeten continu een excellent niveau van gastvrijheid kunnen leveren, gecombineerd met vakinhoudelijke kennis. Hiervoor is verdere professionalisering in de branche nodig. Daarnaast is het personeelsverloop in de gastvrijheidssector relatief hoog. Met name wanneer de economie weer aantrekt en de vraag naar arbeid stijgt, moet de sector zich extra inzetten om personeel aan zich te binden. Werkgevers hebben de uitdaging om hun werknemers te blijven boeien en hen ontwikkelingsmogelijkheden te geven. In toenemende mate moeten ondernemers en managers zich verdiepen in complexe vraagstukken die actuele kennis vereisen. Dit alles is te bereiken door managers en werknemers de mogelijkheid te bieden zich te blijven ontwikkelen: een taak voor werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Persoonlijke ontwikkeling is dan ook een belangrijk thema binnen de arbeidsvoorwaarden, naast een goede beloning en flexibiliteit. De arbeidsvoorwaarden moeten passen binnen de wet- en regelgeving rondom arbeid. Speerpunten van deze actieagenda zijn flexibilisering en lagere arbeidskosten, aangezien dit randvoorwaarden zijn voor een branche waarin mensenwerk zo cruciaal is (zie ook: Nederland Ondernemend Land biedt flexibiliteit, zoals beschreven in de actieagenda Regeldruk en Financiering). 14

15 Cases for Change Human Capital Drie Cases for Change richten zich specifiek op Human Capital, hoewel de noodzaak excellente gastvrijheid in veel meer Cases for Change is benoemd en ook één van de meest genoemde aspecten is in de peiling bij ondernemers en beleidsmakers. In deze Cases for Change gaat het om een betere aansluiting van opleiding en praktijk en om het stimuleren van het continu opleiden en trainen van management en personeel. Gastheerschap is bovendien niet alleen een opdracht voor medewerkers in de gastvrijheidssector, maar ook daarbuiten: gastheerschap in natuurgebieden, in de openbare ruimte enzovoorts. Het sleutelproject richt zich op het blijvend leren in de gastvrijheidssector. Sleutelproject 3: Leven lang excelleren in gastvrijheid Doelstelling Onderwijs en bedrijven in de gastvrijheidssector creëren samen een aantrekkelijk en inspirerend aanbod voor een 'leven lang leren'. Resultaat: de medewerker is trots op zijn vak, beheerst zijn vak en werkt met passie en plezier om de gast altijd een excellente gastvrijheid te laten ervaren. Omschrijving In de afgelopen jaren is in Nederland veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van programma s voor een leven lang leren. Hieruit blijkt dat een goede afstemming tussen nationale kaders en regionale invulling een succesfactor is. Daarom wordt voor dit sleutelproject een twee-staps-aanpak voorgesteld. Op nationaal niveau komen er kaders, in overleg met de koepels voor mboen hbo-onderwijs in de gastvrijheidssector. Deze kaders draaien om onderwijskwaliteit en studiewaardering. Op regionaal niveau wordt het inhoudelijk aanbod van het 'leven lang leren in de gastvrijheidssector' ontwikkeld. Een aantrekkelijk en inspirerend aanbod begint bij het vaststellen van relevante onderwerpen. 15

16 Thema's die aansluiten bij de belevingswereld van ondernemers (werkgevers) en het personeel (werknemers). Daarom worden op regionaal niveau netwerken gecreëerd waarin mbo, hbo, ondernemers, medewerkers, docenten en studenten in de gastvrijheidssector samen besluiten over actuele inhoudelijke thema s. Voor elk thema en elke doelgroep bepalen de netwerken de meest passende vorm voor de benodigde kennis; zowel wat betreft leerplan als leercontext. De leercontext omvat naast het klassikaal leren ook het leren op de werkplek en het informeel en collegiaal leren, buiten de school. Inhoudelijke input komt uiteraard uit de gastvrijheidssector maar ook vanuit andere kennisgebieden. Het programma is modulair, steeds met een ander thema of ander niveau. Door de landelijk gemaakte afspraken over onderwijskwaliteit en studiewaardering kunnen deelnemers studiepunten krijgen voor deze modules. De deelnemer kan zelf bepalen of hij deze studiepunten met elkaar wil optellen tot een diploma (via een zogenoemd EVC-traject). Resultaat Het resultaat van dit sleutelproject zijn gemotiveerde en professionele medewerkers in de gastvrijheidssector door een aantrekkelijk en inspirerend aanbod van het leven lang leren in de gastvrijheidssector. Stakeholders MBO s (ROC s) in gastvrijheidssector. Hogescholen in gastvrijheidssector. Branche-organisaties. Werkgevers. Werknemers. Vakbonden. Gildes, waaronder het Gastvrijheidsgilde. Trekker(s) CELTH (betrekt ook andere hogescholen). 16

17 3.3 Marketing Introductie en doelstelling De actieagenda Marketing wil de internationale concurrentiekracht van Nederland als bestemming. En bovendien het verdienvermogen van gastvrijheidsondernemers vergroten en bijdragen aan de leefbaarheid van regio s en lokale bewoners. Ook zet deze actieagenda zich in voor het: Vergroten van de merkkracht (zichtbaarheid, bekendheid, imago) van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland. Versterken van cross-regionale en cross-sectorale samenwerking en daarmee de versterking van de gezamenlijke internationale slag- en concurrentiekracht. Creëren van een vergezicht: de bestemming Nederland is en blijft voor binnenlandse en buitenlandse gasten (ook in de toekomst) een verrassende en geliefde bestemming om een (korte) vakantie door te brengen of om er op uit te gaan (dagrecreatie). Trends en transitie Toerisme is wereldwijd een belangrijke groeisector. Dit geldt vooral voor de opkomende markten, waar een groeiende welvaart leidt tot meer uitgaven aan vrije tijd en (internationale) reizen. In Nederland is de gastvrijheidseconomie al sterk ontwikkeld. Zo gaat bijna 80% van de Nederlanders jaarlijks op vakantie (gemiddeld bijna drie keer) en met elkaar ondernemen we op jaarbasis bijna vier miljard vrijetijdsactiviteiten, ofwel ruim 200 activiteiten per persoon per jaar! Vanwege deze hoge niveaus zijn verdere groeimogelijkheden relatief beperkt. Interessant is daarom natuurlijk wel de vraag waar alle gastvrijheidsbestedingen terechtkomen. Voor vrijetijdsactiviteiten (uitstapjes) zien we dat maar zo n 5% in het buitenland terecht komt; voor vakanties gaat het om maar liefst ruim 80%. Hier valt voor eigen land dus het nodige terug te winnen (herwaardering eigen land), een kans! Het inkomend toerisme van Nederland is binnen de gastvrijheidssector een groeisegment (zowel in aantallen als bestedingen). Nederland profiteert van het toenemende internationale reisverkeer. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat het inkomend toerisme verder kan groeien (zie ook Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025). Tot en met 2025 wordt een groei mogelijk geacht van 3,5 miljoen internationale aankomsten ten opzichte van De mogelijkheden om het binnenlands verblijfstoerisme te laten groeien zijn aanwezig, maar kleiner dan die van het inkomend toerisme. De Nederlandse vakantiemarkt is immers al sterk ontwikkeld. De sector wil de komende jaren daarom het toerisme in eigen land waar mogelijk stimuleren en daarnaast vooral de kansen voor inkomend toerisme aangrijpen. Voor het inkomend toerisme is Nederland een populaire reisbestemming. Wel is de concurrentie groot en groeiend. Er zijn dus continue investeringen in Hollandmarketing en -promotie nodig om onze markpositie te behouden en te versterken en ons land blijvend op de kaart te zetten bij de internationale bezoekers. Het realiseren van het geschetste potentieel van 16 miljoen bezoekers in 2025 kent diverse uitdagingen. De druk op toeristische hot spots in Nederland groeit, dat geldt vooral voor Amsterdam. De grenzen aan de groei zijn op sommige plekken (met name de binnenstad) of op bepaalde momenten al bereikt. De balans tussen bewoners en bezoekers dreigt verstoord te raken. Om de aantrekkelijkheid van bestaande hot spots voor bezoekers en bewoners ook op langere termijn te kunnen behouden, zijn deels andere marketingkeuzes nodig. De komende jaren moet spreiding in tijd en ruimte centraler staan. 17

18 Cases for Change Marketing neemt bij de uitwerking van alle sleutelprojecten in deze sectorvisie een belangrijke plaats in. Vraaggerichtheid is tenslotte een belangrijke randvoorwaarde en uitgangspunt om succesvol te kunnen vernieuwen. De diverse sleutelprojecten sluiten aan bij de strategische keuzes binnen de actieagenda marketing. Zo kan de gewenste impuls voor routerecreatie (Nederland buitengewoon actief beleven) bijdragen aan meer spreiding over Nederland. En dat geldt natuurlijk ook voor één vervoerpas voor buitenlandse toeristen, bedoeld om het reizen per openbaar vervoer binnen Nederland te vergemakkelijken. De geselecteerde sleutelprojecten zijn niet uitputtend. Er zijn vanzelfsprekend meer initiatieven nodig en gaande. De volgende sleutelprojecten geven op basis van onder andere economische bijdrage, marktpotentie, toegevoegde waarde, noodzaak en haalbaarheid de keuze voor de komende jaren weer. Sleutelproject 4: HollandCity Doel Toenemende regionale spreiding van internationale bezoekers aan Nederland, zodat de groeikansen op een duurzame manier worden gerealiseerd, de beschikbare capaciteit beter wordt benut en de rentabiliteit van ondernemers wordt verbeterd. Omschrijving Onder de noemer HollandCity is NBTC Holland Marketing in samenspraak met vele stakeholders in en om de sector gestart met het neerzetten van Nederland als metropool met verschillende aantrekkelijke districten. Dit project is onderdeel van de Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020. Voor internationale bezoekers zijn de afstanden in Nederland zo klein dat ze vergelijkbaar zijn met de afstanden binnen wereldsteden ( De afstand tussen Schiphol en Den Haag is als Park & Ride op de luchthaven van Rio de Janeiro, aldus een Braziliaanse journalist). Door de beperkte schaalgrootte van ons land in combinatie met de internationale perceptie van afstand en tijd kunnen we bezoekers stimuleren om in toenemende mate de gebaande paden te verlaten. Via interesses van bezoekers kunnen we meerdere plekken in ons land koppelen (plekken koppelen aan/via passies). Denk aan de interesse in Van Gogh waarmee Amsterdam, de regio Arnhem met het Kröller-Müller Museum en het Van Gogh erfgoed in Nuenen/Zundert zijn te combineren. Door te zorgen dat toeristen in de toekomst in toenemende mate ook minder bekende of minder drukke plekken van ons land bezoeken, wordt actief bijgedragen aan de lokale voorzieningen, werkgelegenheid en het verdienvermogen van ondernemers. Deze spreiding mag overigens niet ten koste gaan van de bestaande toeristische trekkers, maar moet juist een aanvulling vormen ( supporting the known, introducing the new ). Het sterker profileren van relatief minder bezochte toeristische regio s zal leiden tot een versterking van de gastvrijheidssector in die regio s. En dat heeft dan weer een positief effect op het binnenlands toerisme. 18

19 Resultaat Een duurzame groei van het toerisme in en naar Nederland, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van bewoners (leefbaarheid), bezoekers (beleving) en bedrijven (rendement). Stakeholders NBTC Holland Marketing, Ministerie van EZ, provincies, regio s, ondernemers. Trekker(s) NBTC Holland Marketing, in het verlengde dan wel als onderdeel van de Holland Branding & Marketing Strategie. Sleutelproject 5: De Nederlandse kust is een merk Doel De marktpositie van de Nederlandse kust als vakantiebestemming internationaal versterken door gezamenlijke internationale marketing. Dit versterkt de positie van de Nederlandse kust in zijn geheel, wat weer leidt tot meer bezoekers, bestedingen en (lokale) werkgelegenheid voor alle Nederlandse kustbestemmingen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor toenemende spreiding door het jaar heen. Omschrijving Ondanks vele succesvolle samenwerkingsverbanden is nog te vaak sprake van versnippering in de internationale marketing van de (kust)bestemming Holland. Er is onvoldoende afstemming en samenwerking. Hierdoor lopen de kustregio s kansen mis en wordt het aanwezige marktpotentieel onvoldoende benut. De noodzaak om meer samen te werken groeit omdat de ontwikkeling van de Nederlandse kust achterblijft bij de landelijke ontwikkeling. Tegelijkertijd neemt de concurrentie met buitenlandse kustregio s toe. Deze problematiek vraagt om een meer integrale marketingaanpak (crossregionaal), waarbij ruimte is voor het individuele karakter van kustgebieden/ badplaatsen. 19

20 Belangrijk daarbij is meer spreiding in tijd (ontwikkelen van het laagseizoen), een identiteitsgerichte gebiedsontwikkeling, een betere distributie van de kust en het samen optrekken bij de internationale promotie. Deze aanpak draagt indirect ook bij aan de promotie en positie van de Nederlandse kust in eigen land. Om een integrale aanpak te kunnen bewerkstelligen, moeten we eerst een collectief gedachtegoed, een visie en een ambitie vaststellen (why). In het verlengde daarvan ontwikkelen we een gezamenlijk plan met doelstellingen en strategie (how). Dit levert dan weer een concreet plan van uitvoering op (what). Stakeholders Kustprovincies, regio VVV s, badplaatsen, bedrijfsleven (accommodaties/ recreatie, gebiedsontwikkelaars, kustproducten en merken), CELTH en Rijksoverheid (via NBTC Holland Marketing). Trekker(s) NBTC Holland Marketing, in het verlengde dan wel als onderdeel van de Holland Branding & Marketing Visie & Strategie. Sleutelproject 6: Effectieve binnenlandmarketing Doel Het stimuleren van het toerisme in eigen land door het afstemmen van binnenlandse marketingacties. En wel zo dat ondernemers en overheden ook graag en daadwerkelijk willen deelnemen. De (potentiële) bezoeker profiteert hiervan omdat hij een eenduidig overzicht van het binnenlandse aanbod krijgt, waarbij hij een dagtrip of vakantie op maat kan samenstellen met mogelijk extra voordelen. Ondernemers profiteren door een betere exposure en lage(re) kosten van samenwerking/arrangementsamenstelling. Overheden profiteren door effectieve regiomarketing. 20

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

D e n H a a g 10 maart 2015

D e n H a a g 10 maart 2015 Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Aan de voorzitter en (plv.) leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Toekomstplan voor sector Gastvrijheid in 2025: Meer gasten door verrassend veelzijdige belevenissen

Toekomstplan voor sector Gastvrijheid in 2025: Meer gasten door verrassend veelzijdige belevenissen Toekomstplan voor sector Gastvrijheid in 2025: Meer gasten door verrassend veelzijdige belevenissen Nederland is een gastvrij land. De Nederlandse gastvrijheidseconomie is de derde werkgever van Nederland

Nadere informatie

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Wandelnet/Fietsplatform waar staan we/ waar gaan we naar toe? Spanningsveld: Wandelen/fietsen

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector

Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector 1. Inleiding In de visie van de Gastvrijheidssector voor 2025 (Vinden, Verrassen, Verbinden) is de missie geformuleerd dat Nederland

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen 1. Waar komen we vandaan Brabant is een bruisende regio met vele interessante plaatsen en mensen. In Brabant komen innovatie,

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Toekomstplan voor sector Gastvrijheid in 2025: Meer gasten door verrassend veelzijdige belevenissen

Toekomstplan voor sector Gastvrijheid in 2025: Meer gasten door verrassend veelzijdige belevenissen Toekomstplan voor sector Gastvrijheid in 2025: Meer gasten door verrassend veelzijdige belevenissen Nederland is een gastvrij land. U als ondernemer doet er alles aan om uw gasten een onvergetelijke ervaring

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Werkconferentie Oer-IJ Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Erik Grootscholte - lagroup lagroup 9 december 2016 2016-070 pr 01 Even voorstellen - lagroup lagroup 2 Agenda 1. Relevante trends en inzichten

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid 10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid Gastvrij Nederland 1, Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd en de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 1 Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 Geachte heer Van Wijk, geachte heer Droogh, beste aanwezigen uit alle windstreken van Nederland, over het antwoord op het verzoek van de heer

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Van denken naar doen bij A&F

Van denken naar doen bij A&F Van denken naar doen bij A&F Human Capital Agenda A&F (Regionale) economische clusters Behoeftes studenten en (potentiële) werknemers Behoeftes bedrijven A&F Aantrekkelijk werkgeverschap en imago sector

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Gebiedsgericht werken Ambitie Gemeenten/regio s ondersteunen bij het vaststellen van hun identiteit (IM) Behoud door ontwikkeling

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

SUSTAINNOVATION: pas je business aan. Gerben Hardeman, ANVR.

SUSTAINNOVATION: pas je business aan. Gerben Hardeman, ANVR. SUSTAINNOVATION: pas je business aan Gerben Hardeman, ANVR. Inhoud ANVR Relevantie Trends en ontwikkelingen Communicatie Keten & Bestemmingen Sectoren Multi-stakeholders Tips sustainnovation ANVR Ondernemers

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Vooraf Afbakening: perspectief betreft alleen inkomend verblijfstoerisme Aanpak: deskresearch,

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager HollandCity Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december 2016 Max Schreuder, Partnership Development Manager Agenda 1. Ontwikkelingen toerisme (wereldwijd / Nederland) 2. HollandCity strategie 3.

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

kansen voor de verblijfsrecreatie

kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie In het programma Vitale Vakantieparken werken gemeenten, provincie, recreatieondernemers en vele andere partijen aan nieuwe perspectieven

Nadere informatie

Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering

Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering Promotie Delta In het eerste kwartaal van 2012 is er door tal van partijen (onderwijs, ondernemers, provincie en belangenen uitvoeringsorganisaties)

Nadere informatie

Update regiomarketing Heuvelrug

Update regiomarketing Heuvelrug Presentatie Gemeente Zeist 14 september 2017 Update regiomarketing Heuvelrug Michiel van der Schaaf (directeur RBT Heuvelrug & Vallei) Waarom recreatie & toerisme? 1. Toegevoegde waarde: 627.000.000 per

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

14,5 miljoen buitenlandse bezoekers in 2020! Bezoeken ze de kust? Conrad van Tiggelen Directeur Marketing

14,5 miljoen buitenlandse bezoekers in 2020! Bezoeken ze de kust? Conrad van Tiggelen Directeur Marketing 14,5 miljoen buitenlandse bezoekers in 2020! Bezoeken ze de kust? Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Zandvoort, 12 november 2014 Toekomstperspectief 2025 2025 16 miljoen bezoekers 12.4 miljard 80.000

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam Henk de Bruijn 25 september 2013 1 Haven- en industriegebied + 2 Havengebieden Maasvlakte Waal-/Eemhaven Europoort Botlek 3 Haven in cijfers Rotterdamse haven

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus New World Water & Sanitatie Campus Agri & Food De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken

Nadere informatie

Openbare Ruimte. Heroriëntatie op de. Openbare Ruimte

Openbare Ruimte. Heroriëntatie op de. Openbare Ruimte Openbare Ruimte Heroriëntatie op de Openbare Ruimte Openbare Ruimte Inspelen op actuele ontwikkelingen Twee actuele ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie op de ontwikkelingen, het beheer en onderhoud

Nadere informatie

Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

Midden-Limburg wil excelleren in toerisme Midden-Limburg wil excelleren in toerisme Wie zijn we? Wie zijn we? - Groep van 40 toeristische ondernemingen Wie zijn we? - Groep van 40 toeristische ondernemingen - Club van 10 Wie zijn we? - Groep van

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

De Kans. Inkomend Toerisme. Voor Overijssel. Hengelo, 2 november 2015

De Kans. Inkomend Toerisme. Voor Overijssel. Hengelo, 2 november 2015 De Kans Inkomend Toerisme Voor Overijssel Hengelo, 2 november 2015 Perspectief & ambitie 2020 16 miljoen bezoekers 13,6 miljard euro 92.000 banen 2013 12,8 miljoen bezoekers 7,6 miljard euro 60.000 banen

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Bemanning paraat voor Water Rijk

Bemanning paraat voor Water Rijk Bemanning paraat voor Water Rijk www.kenniscentrumtoerisme.nl/waterrijk Aanleiding Op zoek naar manieren om toerisme in Zuidwest- Nederland structureel te versterken. Aanpak Regionale beeldverhalen : toerisme

Nadere informatie