k o m e n d e periode s p r a k e zal zijn v a n e e n grote t o e n a m e v a n leegstaande agrarische bebouwing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "k o m e n d e periode s p r a k e zal zijn v a n e e n grote t o e n a m e v a n leegstaande agrarische bebouwing."

Transcriptie

1 gemeente T u b b e r g e n <t % Aan de gemeenteraad Vergadering: 15 d e c e m b e r Nummer: 18A Tubbergen, 4 december 2014 Onderwerp: V a s t s t e l l e n b e l e i d s n o t i t i e R o o d v o o r R o o d m e t g e s l o t e n b e u r s G e m e e n t e Tubbergen. Samenvatting raadsvoorstel: H e t W i n g - r a p p o r t, w a a r i n is a a n g e t o o n d d a t e r in d e k o m e n d e p e r i o d e s p r a k e zal zijn v a n e e n t o e n a m e v a n leegstaande agrarische b e b o u w i n g e n de harmonisatie v a n het beleid tussen de g e m e e n t e Dinkelland e n T u b b e r g e n zijn aanleiding tot e e n vernieuwing v a n het R o o d voor R o o d beleid. D e relevante wijzigingen ten opzichte v a n het v o o r m a l i g e beleid zijn o p g e n o m e n onder het kopje " a r g u m e n t a t i e " v a n dit v o o r s t e l. N a a s t e e n v e r n i e u w i n g v a n h e t b e l e i d is e r e e n a l g e m e e n b e e l d k w a l i t e i t s p l a n v e r v a a r d i g d v o o r R o o d voor R o o d - a a n v r a g e n. O p d e z e m a n i e r hoeft de initiatiefnemer niet e e n afzonderlijk b e e l d k w a l i t e i t s p l a n t e l a t e n o p s t e l l e n e n k u n n e n d e b e s p a a r d e k o s t e n geïnvesteerd w o r d e n i n d e ruimtelijke kwaliteit. Het ontwerpbeleid heeft ter inzage g e l e g e n. E r zijn g e e n inspraakreacties ingediend. W e l w o r d e n er een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld ten opzichte van het ontwerpbeleid. D e z e wijzigingen zijn v e r w o o r d o n d e r het kopje a r g u m e n t a t i e. A a n de raad wordt voorgesteld o m de beleidsnotitie R o o d voor R o o d m e t gesloten beurs G e m e e n t e T u b b e r g e n vast te laten stellen. Daarnaast wordt voorgesteld o m de raad kennis te laten n e m e n v a n het beeldkwaliteitsplan. Wat is de aanleiding voor dit voorstel? H e t R o o d v o o r R o o d b e l e i d in d e g e m e e n t e T u b b e r g e n d a t e e r t v a n E e n r e d e n v o o r d e v e r n i e u w i n g v a n h e t b e l e i d is d e h a r m o n i s a t i e v a n h e t b e l e i d t u s s e n d e g e m e e n t e n D i n k e l l a n d e n T u b b e r g e n. E n z e k e r n i e t o n b e l a n g r i j k is h e t r a p p o r t v a n W i n g, w a a r i n is a a n g e t o o n d d a t e r d e k o m e n d e periode s p r a k e zal zijn v a n e e n grote t o e n a m e v a n leegstaande agrarische bebouwing. H o o f d d o e l s t e l l i n g v a n h e t R o o d v o o r R o o d b e l e i d is d e r u i m t e l i j k e k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g i n h e t b u i t e n g e b i e d. N a a s t d e s l o o p v a n l a n d s c h a p o n t s i e r e n d e b e b o u w i n g d i e n t e r t e w o r d e n geïnvesteerd in d e r u i m t e l i j k e k w a l i t e i t. Argumentatie Beleid H o o f d r e g e l b i n n e n h e t b e l e i d blijft d e s l o o p v a n m i n i m a a l m 2 a a n l a n d s c h a p s o n t s i e r e n d e b e b o u w i n g e n o v e r i g e v e r b e t e r i n g e n v a n d e r u i m t e l i j k e k w a l i t e i t, w a a r d o o r m e n r e c h t krijgt o p e e n Rood voor R o o d woning. D e inhoudsmaat van de te bouwen compensatiewoning en de oppervlakte v a n het bijgebouw m o g e n niet m e e r bedragen d a n hetgeen op basis v a n het dan geldende b e s t e m m i n g s p l a n buitengebied t o e g e s t a a n is. O v e r e e n k o m s t i g het g e l d e n d e b e s t e m m i n g s p l a n "Buitengebied" m a g een woning m o m e n t e e l e e n inhoud hebben van maximaal 900 m 3. Hoofddoel is verbetering v a n d e ruimtelijke kwaliteit v a n het landelijk gebied. 1

2 O p b o u w v a n h e t beleid D e o p b o u w v a n het beleid heeft e e n danige wijziging o n d e r g a a n. D e artikelen v a n g e n m e e s t a l a a n m e t h e t g e e n w a t bij r e c h t w o r d t t o e g e s t a a n ( d e u i t g a n g s p u n t e n ). V e r v o l g e n s w o r d e n d e u i t z o n d e r i n g e n g e f o r m u l e e r d, z o d a t m e e r m a a t w e r k m o g e l i j k is. R e l e v a n t e w i j z i g i n g e n t e n o p z i c h t e v a n h e t b e l e i d uit T e r v e r d u i d e l i j k i n g z i j n c r i t e r i a o p g e n o m e n v o o r d e t e r m l a n d s c h a p s o n t s i e r i n g. H e t is n i e t a l t i j d duidelijk w a t m e t landschapsontsierend w o r d t bedoeld. H e t o p n e m e n v a n criteria geeft v o o r a f m e e r duidelijkheid. Maximalisaties v a n taxatie- e n a d v i e s k o s t e n op resp. 1500,-- e n , -. D e k o s t e n zijn o p dit m o m e n t niet b e g r e n s d, w a a r d o o r d e k o s t e n u i t e e n l o p e n per a a n v r a a g. T e n e i n d e eenheid te bewerkstelligen e n o m te v o o r k o m e n dat de advieskosten e e n te groot onderdeel w o r d e n v a n d e investering ruimtelijke kwaliteit w e l k bedrag d u s niet het landschap geïnvesteerd w o r d t, w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e k o s t e n t e m a x i m a l i s e r e n. D e mogelijkheid bestaat o m landschapsontsierende bebouwing a a n de sloopverplichting te o n t t r e k k e n, i n d i e n h i e r v o o r e e n f u n c t i o n e l e i n v u l l i n g b e s t a a t. In h e t o n t w e r p b e l e i d w a s h i e r v o o r e e n m a x i m a l e m a a t v o e r i n g v a n m 2 o p g e n o m e n. In d e praktijk k a n het v o o r k o m e n d a t e r e c h t e r e e n s c h u u r a a n w e z i g is v a n b i j v m 2, h e t is d a n n i e t l o g i s c h e n bovendien geen landschappelijke verbetering o m e e n klein gedeelte v a n de schuur te laten staan. En de aanvrager moet sowieso voldoen aan de minimale sloopnorm van 1000 m, d e r h a l v e is e r g e e n m a x i m a l e t e b e h o u d e n o p p e r v l a k t e o p g e n o m e n in h e t v a s t t e s t e l l e n beleid. Dit betreft e e n a m b t s h a l v e wijziging ten opzichte v a n het ontwerpbeleid. I n h e t o n t w e r p b e l e i d w a s o p g e n o m e n d a t bij s l o o p o p m e e r d e r e l o c a t i e a l d a n n i e t i n m e e r d e r e g e m e e n t e n dient te w o r d e n t e r u g g e b o u w d o p de locatie w a a r minimaal 4 0 % of m e e r w o r d t g e s l o o p t (in h e t beleid v a n w a s dat o p d e locatie w a a r het m e e s t e w e r d gesloopt, dus m e e r dan 5 0 % ). Onder punt 2 v a n de ambtshalve wijzigingen wordt voorgesteld o m d e z e 4 0 % niet o p t e n e m e n in h e t v a s t t e s t e l l e n beleid. Asbestsaneringen worden als sloopkosten aangemerkt. D e kosten van de asbestsanering zullen worden bepaald a a n de hand van minimaal 2 offertes, waarbij de goedkoopste als uitgangspunt wordt gehanteerd. I n h e t b e l e i d v a n is e e n a f z o n d e r l i j k e p a s s a g e g e w i j d a a n b u r g e r w o n i n g e n i n l a n d b o u w o n t w i k k e l i n g s g e b i e d ( L O G ). D e z e p a s s a g e is n i e t o p g e n o m e n in h e t v e r n i e u w d e R o o d v o o r R o o d beleid, o m d a t het o n d e r w e r p ' b u r g e r w o n i n g e n ' niet t h u i s h o o r t in het R o o d voor R o o d beleid. V e r g r o t e n b o u w b l o k v o o r d e rood voor rood w o n i n g n a a r m a x i m a a l m 2. Dit w a s m 2, m a a r uit d e p r a k t i j k blijkt e e n k a v e l v a n m a x i m a a l m 2 n i e t a l t i j d r u i m g e n o e g. B i n n e n de kavel m o e t e n alle functies ten b e h o e v e v a n het w o n e n w o r d e n gerealiseerd, d u s inclusief d e t o e g a n g s w e g, tuin e n erf. D e v e r r u i m i n g h a n g t o o k s a m e n m e t het feit dat o p basis v a n h e t R o o d v o o r R o o d beleid uit d e m o g e l i j k h e i d b e s t a a t tot h e t b e h o u d e n v a n m a x i m a a l m 2 a a n b e b o u w i n g o p h e t erf. D o o r e e n g r o t e r e b o u w k a v e l te h a n t e r e n k a n d o o r g a a n s e e n b e t e r e r v e n e n s e m b l e w o r d e n gecreëerd h e t g e e n d e r u i m t e l i j k e k w a l i t e i t t e n g o e d e k o m t. In h e t beleid v a n w a r e n niet a g r a r i s c h e b e d r i j v e n a a n g r o t e d o o r g a a n d e w e g e n uitgezonderd van d e e l n a m e a a n de R o o d voor R o o d regeling. D e z e uitzondering w a s o p g e n o m e n o m de bedrijvenbestemming te b e h o u d e n o p d e z e locaties. D e uitzondering is e c h t e r niet m e e r o p g e n o m e n in h e t n i e u w e beleid e n z a l w o r d e n o v e r g e l a t e n a a n d e m a r k t w e r k i n g o f h e t p e r c e e l w e l o f n i e t blijft b e h o u d e n v o o r e e n b e d r i j f. Binnen het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG)-gebied kan worden gesloopt, m a a r de c o m p e n s a t i e w o n i n g k a n niet w o r d e n g e r e a l i s e e r d b i n n e n h e t L O G - g e b i e d. In h e t v a s t te stellen beleid wordt voorgesteld o m deze verplichte realisatie v a n de c o m p e n s a t i e w o n i n g op e e n locatie elders niet op te n e m e n, zie hiervoor punt 5 o n d e r de a m b t s h a l v e wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbeleid. A a n v r a g e n worden voorgelegd aan het kwaliteitsteam Buitengebied. Hierdoor wordt een hoogwaardige kwaliteit behouden voor het buitengebied. V o o r het leveren v a n nog specifieker en op voorhand onvoorzien maatwerk kan worden a f g e w e k e n v a n het beleid o p basis v a n artikel 4 : 8 4 A l g e m e n e w e t bestuursrecht. U i t g a n g s p u n t h i e r b i j blijft v e r b e t e r i n g v a n d e r u i m t e l i j k e k w a l i t e i t. D e h o o f d l i j n e n s t a a n u i t e r a a r d in h e t b e l e i d. 2 2

3 Beeldkwaliteitsplan N a a s t e e n a a n p a s s i n g v a n h e t R o o d v o o r R o o d b e l e i d is o o k e e n b e e l d k w a l i t e i t s p l a n g e m a a k t v o o r R o o d v o o r R o o d a a n v r a g e n. H e t v o o r d e e l h i e r v a n is d a t niet e l k e d e e l n e m e r a f z o n d e r l i j k e e n b e e l d k w a l i t e i t s p l a n h o e f t t e l a t e n v e r v a a r d i g e n e n d e k o s t e n die h i e r m e e g e m o e i d zijn in d e r u i m t e l i j k e k w a l i t e i t k u n n e n w o r d e n geïnvesteerd. E e n b e e l d k w a l i t e i t s p l a n b i e d t b e t e r e w a a r b o r g e n e n sturingsmogelijkheden o p het gebied van ruimtelijke kwaliteit. E n dan specifiek ten aanzien v a n de architectuur/welstand van de bebouwing. H e t a l g e m e n e b e e l d k w a l i t e i t s p l a n ligt n u t e r k e n n i s n a m e a a n u v o o r. D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t b e e l d k w a l i t e i t s p l a n k o m t a a n d e o r d e bij d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t b e s t e m m i n g s p l a n v o o r e e n afzonderlijk R o o d voor Rood-plan. Inspraakreacties H e t ontwerpbeleid e n o n t w e r p beeldkwaliteitsplan lagen ter inzage v a n a f 2 4 januari t/m 6 februari E r zijn g e e n inspraakreacties ingediend. Ambtshalve wijzigingen t e n opzichte v a n het ontwerpbeleid D e wijzigingen zijn veelal e e n verruiming v a n het beleid e n vermindering v a n regels hetgeen p a s s e n d is in h e t k a d e r v a n d e r e g u l e r i n g. 1. In h e t o n t w e r p b e l e i d w a r e n g e s t o p t e a g r a r i s c h e bedrijven die in h e t b e s t e m m i n g s p l a n Buitengebied van de gemeente Tubbergen (onherroepelijk geworden op 28 december 1985) al e e n b e s t e m m i n g " e e n g e z i n s h u i z e n " h a d d e n, uitgesloten v a n d e R o o d v o o r R o o d regeling. H i e r o p is h e t b e l e i d a a n g e p a s t d o o r d e z e u i t s l u i t i n g n i e t m e e r o p t e n e m e n. 2. I n h e t o n t w e r p b e l e i d is a a n g e g e v e n d a t bij s l o o p o p m e e r d e r e l o c a t i e s t e r u g g e b o u w d m o e t w o r d e n o p d e l o c a t i e w a a r m i n i m a a l 4 0 % w o r d t g e s l o o p t. D e b e p a l i n g v a n 4 0 % is g e s c h r a p t, o m d a t in d e praktijk d e locatie w a a r m i n i m a a l 4 0 % w o r d t g e s l o o p t niet altijd d e m e e s t g e s c h i k t e locatie is v o o r d e b o u w v a n d e R o o d v o o r R o o d w o n i n g. 3. B i j d e t e r u g b o u w l o c a t i e o p d e l o c a t i e v a n d e r e c r e a t i e w o n i n g is d e E H S n i e t a l s b e l e m m e r i n g o p g e n o m e n. D e b e l e m m e r i n g e n z o a l s in o f d i r e c t n a a s t o m v a n g r i j k e b o s - e n n a t u u r g e b i e d e n of N a t u r a gebieden zijn ongewijzigd. D o o r de E H S als beperking op te n e m e n zal er vrijwel g e e n e n k e l e recreatiewoning geschikt zijn als herbouwlocatie v a n e e n R o o d v o o r R o o d woning. 4. E r w o r d e n g e e n l e g e s i n r e k e n i n g g e b r a c h t, in p l a a t s d a a r v a n w o r d t m e t d e i n i t i a t i e f n e m e r privaatrechtelijk o v e r e e n g e k o m e n dat de p r o c e s k o s t e n ( , - ) w o r d e n betaald v o o r d e totstandkoming van de RvR-overeenkomst. 5. I n h e t o n t w e r p b e l e i d is o p g e n o m e n, d a t b i n n e n h e t L a n d b o u w o n t w i k k e l i n g s g e b i e d ( L O G ) gebied k a n w o r d e n gesloopt, m a a r d e c o m p e n s a t i e w o n i n g niet gerealiseerd k a n w o r d e n binnen het LOG-gebied, zodat de R v R - w o n i n g dan elders gerealiseerd m o e t worden. D e b e p e r k i n g o m d e R v R - w o n i n g n i e t t e r e a l i s e r e n b i n n e n h e t L O G - g e b i e d is g e s c h r a p t. A f h a n k e l i j k v a n d e m i l i e u t e c h n i s c h e a s p e c t e n is d e R v R - w o n i n g i m m e r s w e l o f niet m o g e l i j k b i n n e n h e t L O G - g e b i e d. B o v e n d i e n k a n m e t d e z e b e p e r k i n g o p v e e l potentiële R v R - l o c a t i e s niet w o r d e n t e r u g g e b o u w d, w e l k e o p zich w e l geschikt zijn. 6. T e r verduidelijking zijn definitiebepalingen o p g e n o m e n in h e t beleid. 7. D e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n e n a f w i j k i n g e n v a n het beleid zijn a a n g e p a s t a a n d e wettelijke omschrijvingen. 8. O m t e v o o r k o m e n dat l a n g l o p e n d e a a n v r a g e n in strijd k o m e n m e t het n i e u w e beleid zijn er specifieke overgangsbepalingen o p g e n o m e n v o o r 3 a a n v r a g e n ( L a n g e v e e n s e w e g 3 9 te G e e s t e r e n, Krikhaarsweg 7 te G e e s t e r e n e n W a l b o e r s w e g 6 4 te Habrinkhoek). 9. D e i n t r e k k i n g v a n h e t o u d e b e l e i d is e x p l i c i e t o p g e n o m e n. Financiën M e t d e i n i t i a t i e f n e m e r w o r d t o v e r e e n g e k o m e n d a t , - z a l w o r d e n b e t a a l d bij d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e R o o d v o o r R o o d - o v e r e e n k o m s t. Dit b e d r a g is k o s t e n d e k k e n d e n h e t b e d r a g k a n i n i t i a t i e f n e m e r als advieskosten opvoeren. Voorstel Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 3

4 Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris, de burgemeester, drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers Vergadering presidium op 17 november 2014 Besluit presidium: X om advies naar cie. R. en E. O rechtstreeks naar raad ter besluitvorming O naar raad ter kennisname 0 anders, namelijk: Vergadering cie. R. en E. op 1 december 2014 Advies aan de raad 0 0 advies akkoord te gaan met het voorstel advies het voorstel af te wijzen X anders, namelijk: alle fracties nemen met mee terug in de fractie Opmerkingen: Paraaf van de Commissiegriffier: 4

5 gemeente Tubbergen Raadsbesluit Vergadering: Nummer: 15 december B Onderwerp: V a s t s t e l l e n b e l e i d s n o t i t i e R o o d v o o r r o o d m e t g e s l o t e n b e u r s G e m e e n t e Tubbergen. D e raad van de g e m e e n t e Tubbergen, gelezen het voorstel van het college v a n burgemeester e n wethouders van 4 d e c e m b e r 2014, nr. 1 8 A ; gelet op het advies v a n de c o m m i s s i e R u i m t e en E c o n o m i e v a n 1 d e c e m b e r ; g e l e t o p h e t b e p a a l d e in d e G e m e e n t e w e t e n d e A l g e m e n e w e t b e s t u u r s r e c h t ; B E S L U I T : D e beleidsnotitie R o o d voor R o o d m e t gesloten beurs G e m e e n t e T u b b e r g e n ( ) vast te stellen. A l d u s b e s l o t e n in d e o p e n b a r e vergadering v a n 15 d e c e m b e r d e griffier, de voorzitter, mr. M. K. M. S t e g e r s 1

6

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

ARCHIEF. raadd.d.0 2 JUL 2012. Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies (besteding Reserve Cogasgelden).

ARCHIEF. raadd.d.0 2 JUL 2012. Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies (besteding Reserve Cogasgelden). ARCHIEF gemeente Tubbergen raadd.d.0 2 JUL 2012 ~ ~ : X'frn. bosioien Aan de gemeenteraad^^ aangehouden Tubbergen, 21 Juni 2012 Vergadering: Nummer: 2 juli 2012 17A Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland RAADSVOORSTEL Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland Voorgesteld raadsbesluit: het Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

Rood voor Rood. Gemeente Dinkelland september 2015

Rood voor Rood. Gemeente Dinkelland september 2015 Rood voor Rood Gemeente Dinkelland 2015 1 september 2015 1 Inhoud Rood voor Rood... 1 1. Inleiding... 3 2. Beleidskader... 3 3. Definitiebepalingen... 4 4. Slooplocatie... 5 5. Herbouwlocatie... 6 6. Rood

Nadere informatie

Tubbergen ^ gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 18 maart 2013 15A. Nummer: Tubbergen, 8 maart 2013

Tubbergen ^ gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 18 maart 2013 15A. Nummer: Tubbergen, 8 maart 2013 gemeente Tubbergen ^ Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 15A Onderwerp: Verbouw, renovatie en verduurzaming gymzaal Reutum. Samenvatting raadsvoorstel: Het gymnastieklokaal

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

voor het instellen v a n e e n O n d e r n e m e r s f o n d s e n hebben e e n draagvlakmeting onder alle

voor het instellen v a n e e n O n d e r n e m e r s f o n d s e n hebben e e n draagvlakmeting onder alle gemeente Tubbergen «% Aan de gemeenteraad Vergadering: 15 december 2014 Nummer: 15A Tubbergen, 4 december 2014 nderwerp: V a s t s t e l l e n v e r o r d e n i n g r e c l a m e b e l a s t i n g 2 0

Nadere informatie

Reactienota ontwerp Rood voor rood beleid

Reactienota ontwerp Rood voor rood beleid Reactienota ontwerp Rood voor rood beleid 2015 10-08-2015-1 - 1. Inspraakreacties ontwerp Rood voor Rood 2015 De gemeente Haaksbergen heeft nieuwe Rood voor Rood beleid in ontwikkeling. De regels worden

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen.

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen. ARCHIEF aadid. 5 M R T M n gemeente Tubbergen y Aan de gemeenlgfradbesiöïen Vergadering: 5 maart 2012 Nummer: 9A Tubbergen, 23 februari 2012 Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. C.V. beroep ingesteld. De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan waarin het beroep gedeeltelijk gegrond is verklaard.

GEMEENTE BOEKEL. C.V. beroep ingesteld. De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan waarin het beroep gedeeltelijk gegrond is verklaard. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 13 september 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Nieuw besluit op het bezwaar van Den Hollander Advocaten, namens Molenbrand

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 7 juli 2006 Portefeuillehouder Wethouder Bormans Bijlagen divers Afdeling BP Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 7 juli 2006 Portefeuillehouder Wethouder Bormans Bijlagen divers Afdeling BP Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. BP/017 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 7 juli 2006 Portefeuillehouder Wethouder Bormans Bijlagen divers Afdeling BP Ons Kenmerk ONDERWERP: Bestemmingsplan "Ruimte-voor-Ruimte"

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening

RAADSVOORSTEL. Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening RAADSVOORSTEL Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening Voorgesteld raadsbesluit: 1. Het verslag van de inspraakreacties op de Gebiedsvisie ten behoeve van

Nadere informatie

Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (wijzigen bestemming).

Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (wijzigen bestemming). Raadsvoorstel Vergadering : 21 april 2016 Agendapunt : 11 Status : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Sjoukje Kooistra E-mail :

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Voorstel: Het bestemmingsplan Buitengebied Hof vantwente, herziening Enterweg 13 overeenkomstig

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Argumenten. Ag. nr.: Reg. nr.: BP Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Argumenten. Ag. nr.: Reg. nr.: BP Datum: Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Schijndelsedijk 14a Status Besluitvormend Voorstel 1. Het bestemmingsplan Schijndelsedijk 14a te Boxtel vast te stellen 2. Te besluiten geen exploitatieplan

Nadere informatie

Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, Kanaaldijk 3 Baars, Baarsweg 19a

Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, Kanaaldijk 3 Baars, Baarsweg 19a Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, Kanaaldijk 3 Baars, Baarsweg 19a Bijlage bij het besluit van gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van 18 juni 2013, besluitnummer 2013/

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 25 september 2008 Nr. 16 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het weigeren vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet

Nadere informatie

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer Besluitvormende nota Raad/14-00122 Datum voorstel: 7 oktober 2014 Agendapunt: Vergadering: 28 oktober 2014 Portefeuillehouder: Dhr. B.H.M. Brands Behandelend ambtenaar: Onderwerp: Mevr. K.W. Ammerdorffer

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/16

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/16 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 07-02-2017 Nummer voorstel: 2017/16 Voor raadsvergadering d.d.: 21-03-2017 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg'

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg' meppel.nl Agendapunt: IX/12. Meppel, 10 mei 2016 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 974776 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad d.d. 22 maart 2016, nr. 15B, tot gewijzigd vaststellen van het schuur voor schuur-beleid aanpassing van het KGO-beleid.

Besluit van de gemeenteraad d.d. 22 maart 2016, nr. 15B, tot gewijzigd vaststellen van het schuur voor schuur-beleid aanpassing van het KGO-beleid. Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 24 Uitgifte: 5 april 2016 Besluit van de gemeenteraad d.d. 22 maart 2016, nr. 15B, tot gewijzigd vaststellen van het schuur voor schuur-beleid

Nadere informatie

Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente

Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente 1 Datum vergadering: 31 oktober 2017 Datum voorstel: 3 oktober 2017 Nummer: A Onderwerp: Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente Voorgesteld raadsbesluit: - het ambitiedocument Energietransitie

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Simpelveld, in vergadering bijeen op 23 januari 2014.

De Raad van de gemeente Simpelveld, in vergadering bijeen op 23 januari 2014. RAADSBESLUIT nummer: VII-6 De Raad van de gemeente Simpelveld, in vergadering bijeen op 23 januari 2014. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2013 inzake Vast te stellen

Nadere informatie

Overdracht groot onderhoud en vervanging voetbalvelden RSC Rossum

Overdracht groot onderhoud en vervanging voetbalvelden RSC Rossum Raadsvoorstel Datum vergadering: 27 juni 2017 Datum voorstel: 16 mei 2017 Nummer: 12 A Onderwerp: Overdracht groot onderhoud en vervanging voetbalvelden RSC Rossum Voorgesteld raadsbesluit: Wij stellen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 5 maart 2015 Nummer: Onderwerp: planontwikkeling Commanderie

RAADSVOORSTEL. Datum: 5 maart 2015 Nummer: Onderwerp: planontwikkeling Commanderie RAADSVOORSTEL Datum: 5 maart 2015 Nummer: Onderwerp: planontwikkeling Commanderie Voorgesteld raadsbesluit: 1. Instemmen met de nieuwe planopzet van de Commanderie; 2. In te stemmen met een gefaseerde

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 maart 2016, nr. 13A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 maart 2016, nr. 13A; Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 23 Uitgifte: 31 maart 2016 Besluit van de gemeenteraad d.d. 14 maart 2016, nr. 13B, tot gewijzigd vaststellen van het schuur voor schuur-beleid

Nadere informatie

Wethouder Harmelink. Wethouder Ophof

Wethouder Harmelink. Wethouder Ophof B&W-advies Manager: Datum advies: 10 mei 2012 Akkoord Bespreken Zaaknr: 12.02028 Burgemeester Stegers Documentnr: I12.009497 Wethouder Vleerbos Team: Auteur: Bestuur en Manageme nt Bestuursse cretariaat

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 2 april 2013 Datum B&W besluit 26 maart 2013 Portefeuillehouder P. Beerten Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bouwen en wonen in het buitengebied

Bouwen en wonen in het buitengebied Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bouwen en wonen in het buitengebied Inleiding Op 9 januari

Nadere informatie

Krimpen aan den IJssel. Aan de gemeenteraad van. Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al

Krimpen aan den IJssel. Aan de gemeenteraad van. Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al Raadsvoorstel GEMEENTERAAD Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al Datum Ruimte raadsvergadering : 27-9-2012 Ruimtelijke Ontwikkeling Registratienummer : Onderwerp: algemene verklaring van geen bedenkingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Hoek 16

Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Hoek 16 Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Hoek 16 Raadsbesluit: juni 2016 1. Inleiding Vanaf donderdag 17 maart 2016 heeft het ontwerpbestemmingsplan Hoek 16 voor zes weken ter inzage gelegen.

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

RV/13/00315. Voorstelnummer RV/13/00315. Bestemmingsplan Markt 11 en Smalriemseweg ongenummerd in Beusichem

RV/13/00315. Voorstelnummer RV/13/00315. Bestemmingsplan Markt 11 en Smalriemseweg ongenummerd in Beusichem Datum vergadering Gemeenteraad 1 25juni 2013 Datum vergadering Voorbereidende 11juni 2013 11 7 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder Onderwerp G.J. van Rhijn Wonen G.J. van Ingen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk

Raadsvergadering. Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-084 Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk Aan de raad, Onderwerp Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Nr JORI Houten, 23 mei 2000

Nr JORI Houten, 23 mei 2000 Nr. 2000-83-JORI Houten, 23 mei 2000 Aan de gemeenteraad Onderwerp Verzoek om planschadevergoeding van de heer P.J.M. Kamman en mevrouw E.H.W. Kamman- Croese op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Samenvatting: Inleiding: Op 15 december 2006 is op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat 14 te Oudheusden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist Besluitronde 23 mei

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/17591 Besluitnummer: 51 8e Onderwerp: Uitgangspunten legaliseren 18 zomerhuisjes en bijgebouwen Stille Wille Advies:

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HERZIENING 2015, MOLENEIND 9 NL.IMRO.0263.BP1126-VG01 vastgesteld

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HERZIENING 2015, MOLENEIND 9 NL.IMRO.0263.BP1126-VG01 vastgesteld BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HERZIENING 2015, MOLENEIND 9 NL.IMRO.0263.BP1126-VG01 vastgesteld Buitengebied herziening 2015, Moleneind 9 Inhoudsopgave Vaststellingsbesluit 3 maart 2016 3 (vastgesteld)

Nadere informatie

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 TOELICHTING Project : Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Agendapunt : 7 : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Portefeuillehouder : G.H. Schippers

Agendapunt : 7 : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Portefeuillehouder : G.H. Schippers Raadsvoorstel Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 7 Status : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Sjoukje

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Gemeente Venlo Projectnummer BRO: 211x08099 Identificatienummer: NL.IMRO.0983.BP201605MDDNWG8791-VA01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55 Voor raadsvergadering d.d.: 21-06-2011 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente jn Bergen op Zoom

Gemeente jn Bergen op Zoom Gemeente jn Bergen op Zoom 2 2 NOV, 2007 > / Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanaam en nummer : Gewijzigd

Nadere informatie

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2012 87 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma portefeuillehouder Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat

Nadere informatie

Agendapunt. Afdeling Wonen en Leven

Agendapunt. Afdeling Wonen en Leven RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 3 maart 2016 Afdeling Wonen en Leven Voorstel nummer 2016.00001 Datum 12 januari 2016 Onderwerp Programma Voorontwerp inpassingsplan landgoed Prattenburg Fysieke leefomgeving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) D.T. Melman

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) D.T. Melman RAADSVOORSTEL VVGB BERKENLAAN 38A 25-9-2015 RAADSVST15 H MelD01 gemeentelijk management team Portefeuillehouder De heer S. Jansen Ronde Tafel 10 december 2015 Opsteller Mevrouw D.T. Melman Debat 14 januari

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: Onderwerp: Verzoek vrijstelling bestemmingsplanvoorschriften ten behoeve van vervangen recreatieve woonboot te Muggenbeet Conceptbesluit:

Nadere informatie

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan *14bs00907* Datum raad : 9 december 2014 Datum RA-O : 25 november 2014 Agendapunt : Datum B&W : 4 november 2014 Volgnummer : 14bs00907; 14.164 Programma begroting : 1 Gewijzigd voorstel : nee Productnummer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-082 Onderwerp Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Barneveldsestraat 40a.

Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Barneveldsestraat 40a. Raadsvoorstel Nummer: 165985 Behandeld door: M.H.T. Jansen Agendapunt: 20 12 juni 2017 Onderwerp: Bestemmingsplan Barneveldsestraat 40a. Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

29 januari 2014 H. de Paepe. Onderwerp Beleidsnota woningen in het buitengebied van de gemeente Lansingerland 2014

29 januari 2014 H. de Paepe. Onderwerp Beleidsnota woningen in het buitengebied van de gemeente Lansingerland 2014 Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 29 januari 2014 H. de Paepe Datum commissie: Commissie Ruimte 17-1-2014 Registratienummer BR1400022 N.a.v. B&W-voorstel BW1400095 Behandeld 21 januari 2014 Onderwerp

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15-12-2015 Nummer voorstel: 2016/4 Voor raadsvergadering d.d.: 12-01-2016 Agendapunt: 6 Onderwerp:

Nadere informatie

Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang

RAADSVOORSTEL. Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang RAADSVOORSTEL Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang Voorgesteld raadsbesluit: aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen

Nadere informatie

Onderwerp : Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016"

Onderwerp : Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 Zaaknummer : 126519 Raadsvergaderin : 12 januari 2016 agendapunt : g Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016" Collegevergadering :

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

De gemeentewet bepaalt in artikel 212 dat iedere gemeente een Financiële Verordening dient te hebben.

De gemeentewet bepaalt in artikel 212 dat iedere gemeente een Financiële Verordening dient te hebben. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Financiële verordening 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De financiële verordening 2017 vast te stellen. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205 Roden, 17 februari 2005 Onderwerp Verzoeken om vergoeding van planschade door de heer Roelfsema en de heer en mevrouw Venema ten gevolge van de bestemmingsplannen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voor raadsvergadering d.d.: 25-10-2011 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

onderwerp Regeling financiële compensatie ruimte voor ruimte en lintbebouwing 201 1

onderwerp Regeling financiële compensatie ruimte voor ruimte en lintbebouwing 201 1 provincie Lr--,.-.- > ZUID HOLLAND Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Februari 201 1 Nummer 6321 onderwerp Regeling financiële compensatie ruimte voor ruimte en lintbebouwing

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0109EAA757* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : L. Huberts Zaakgericht\407 Behandelend ambtenaar A.A. Siesling Zaaknummer Z.16-18920 Datum: 20 december 2016 Afdeling

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen gewijzigde welstandsnota Stedenbouwkundig plan & beeldkwaliteit Op de Bleek. Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser Titel Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Nummer 13/68 Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Leefomgeving Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA A 4 15/434. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA A 4 15/434. Raad svoorstel Onderwerp: Bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 17a (Loonbedrijf Wolken)" Portefeuillehouder: R. v.d. Weide Afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur Team : Ontwikkeling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/26

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/26 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 1-4-2014 Nummer voorstel: 2014/26 Voor raadsvergadering d.d.: 15-04-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan "Buitengebied, Camping 't Hölterveld 2011" Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Bestemmingsplan Buitengebied, Camping 't Hölterveld 2011 Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan "Buitengebied, Camping 't Hölterveld 211" Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Commissie Sociaal Informerende Commissie Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Artikel 34 In dit artikel zijn nu alle nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven geregeld. Er staan geen verwijzingen naar andere bestemmingen in.

Artikel 34 In dit artikel zijn nu alle nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven geregeld. Er staan geen verwijzingen naar andere bestemmingen in. Raadsvoorstel ^ _ Gemeente w e III K B tl l K Usselstein Aan de raad van de gemeente Usselstein Zaaknummer "142784 Programma : Woon- en leefomgeving Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding' gemeente Peel en Maas / gemeente Venlo

Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding' gemeente Peel en Maas / gemeente Venlo Raadsvoorstel venlo GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2017 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding'

Nadere informatie

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9.

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. 7. Raadsvoorstel Gemeente Aalten AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de splitsing van de hoofdbouwmassa op het perceel Beunkdijk 13 te Aalten in twee zelfstandige

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Verzoek herziening bestemmingsplan Den Borgweg 16 (Rekken) Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Verzoek herziening bestemmingsplan Den Borgweg 16 (Rekken) Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verzoek herziening bestemmingsplan Den Borgweg 16 (Rekken) Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Uittreden gemeente Hof van Twente uit de gemeenschappelijke regeling Hameland. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte.

Uittreden gemeente Hof van Twente uit de gemeenschappelijke regeling Hameland. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Raad VOORBLAD Onderwerp Uittreden gemeente Hof van Twente uit de gemeenschappelijke regeling Hameland. Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan "Odijkerweg e.o."

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan Odijkerweg e.o. VOORBLAD RAADSVOORSTEL Gemeente Zeist I 13RV0039 Ronde Tafel Debat Raadsvergadering Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Telefoon Datum Onderwerp I 14 mei 2013 Jacqueline Verbeek

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 30 maart 2004

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 30 maart 2004 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 15 april 2004 Aan de Raad Agendapunt 10 Made, 30 maart 2004 Onderwerp Voorstel Bezwaarschriften tegen toegekende planschadevergoedingen

Nadere informatie

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade.

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 14 juli 2009 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/45 Datum : 30 juni 2009 Onderwerp : Tweede behandeling bezwaarschrift Jeremiasse tegen

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie