Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015"

Transcriptie

1 Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot Zon op Nederland Roadmap

2

3 Roadmap Zon op Nederland Een roadmap voor het solar ecosysteem van Nederland naar een wereldwijd (uit)stralende topregio Projectteam Zon op Nederland onder begeleiding van Berenschot Februari 2011

4

5 5 Inhoud 1. Inleiding Waarom een Roadmap? Doelstelling en resultaat Doelgroep project Werkwijze en ketenanalyse Samenvatting Roadmap: hoofdlijnen Markttrends Technologietrends Ecosysteemtrends Verdienmodellen Actieterreinen SWOT van het Nederlandse ecosysteem Roadmap: Van kansen naar successen Groeipotentieel Roadmap Marktkansen Ecosystemen Marktbenadering Ondersteuning: focus en massa Markt Marktkenmerken wereldwijd De markt gekwantificeerd Overzicht van Product-Markt-Combinaties voor PV systemen Kansrijke PMCs voor de Nederlandse industrie Eisen aan de PMC Technologieroutes per PMC Specifieke kenmerken van PV in de Gebouwde Omgeving Specifieke kenmerken van PV in Kassen Specifieke kenmerken van PV in Automotive Specifieke kenmerken van productietechnologie van PV systemen Ontwikkelingen en groeikansen in productietechnologie

6 6 5. Technologie Onderscheidende technologieën Conclusies Materiaaltechnologie Celtechnologie Productietechnologie Productietechnologie: globale ontwikkelingen Systeemtechnologie Belangrijkste doorbraken technologieontwikkelingen Concurrentie Overzicht ecosystemen Afzet van Solar PV PV productie PV-technologie en de verdeling naar ecosystemen Onderlinge verhoudingen 2010 & Kansen voor Nederland per ecosysteem Conclusies van de analyse Focusgebieden F1: Zonnecelgebouw F2: Zonnecelkas F3: Dunne film PV F4 & F5: Geavanceerde wafergebaseerde PV F6: Roll-to-roll processing F7: Printtechnologie F8: Depositietechnologie F9 & F10: Geavanceerde encapsulatie (barrièrelagen en nieuwe materialen) F11 & F12: In-line inspectie en kwaliteitsbeheersing F13: Green processing F14: Materialenonderzoek F15: Productieapparatuur voor dunne film PV F16: Productieapparatuur voor wafergebaseerde PV Werkwijze Betrokkenen Partners Externen Begrippen- en afkortingenlijst Literatuurlijst

7 7 1. Inleiding 1.1 Waarom een Roadmap? De markt voor duurzame energie groeit wereldwijd al vele jaren met dubbele cijfers. Op dit moment is die groei nog sterk afhankelijk van maatregelen voor marktstimulering in een groot aantal landen, maar naar verwachting zal de markt het binnen tien jaar gaan redden zonder zulke stimuleringsprogramma s. Zonne-energie en vooral zonnestroom (fotovoltaïsche omzetting of wel PV; in dit document solar PV genoemd) neemt binnen de duurzame-energietechnologieën een bijzondere plaats in. Met solar PV wordt licht in één stap omgezet in elektriciteit. Met zonnestroom kan de mensheid in principe voorzien in al zijn energiebehoeften, het potentieel is vrijwel onbeperkt, en solar PV kan overal op aarde worden gebruikt. Solar PV systemen zijn geschikt voor zeer veel verschillende toepassingen doordat ze modulair kunnen worden opgebouwd: van kleine autonome systemen voor consumentenproducten en huizen in afgelegen gebieden, via middelgrote netgekoppelde systemen geïntegreerd in gebouwen, taluds en dergelijke, tot grote netgekoppelde centrales. Kortom, van milliwatts tot gigawatts met één bouwsteen: de zonnecel, of nauwkeuriger gezegd: het zonnepaneel (ook module genoemd). De prijzen van PV-systemen zijn de afgelopen decennia, vooral de afgelopen jaren, sterk gedaald. Als gevolg daarvan is zonnestroom nu voor sommige toepassingen en in sommige landen al concurrerend. De International Energy Agency (IEA) verwacht dat PV in de periode tot 2020 in grote delen van de wereld concurrerend zal worden op het niveau van consumentenprijzen ( grid parity ). Tussen 2020 en 2030 wordt zonnestroom concurrerend op de markt voor grootgebruikers, en men verwacht dat op de lange termijn PV zal kunnen concurreren met vrijwel alle andere opties voor elektriciteitsproductie, zie figuur 1.

8 8 Figuur 1. Kosten en concurrentiepositie van zonnestroom (bron: IEA PV Roadmap, 2010). Vrijwel iedereen verwacht dat de wereldmarkt voor solar PV de komende tientallen jaren sterk zal blijven groeien, waardoor een economische sector van enorme omvang ontstaat. Om een indruk te geven: de markt voor solar PV systemen bedroeg in 2010 meer dan 15 gigawatt-piek (GWp), met een geschatte waarde van ruim 50 miljard Euro. In 2020 zal dit naar verwachting zijn toegenomen tot GWp of zelfs meer, met een waarde van miljard Euro, en dat is nog maar het begin. Het is duidelijk dat deze markt enorme kansen biedt voor landen met hoogwaardige technologie. Het aantal banen in de mondiale Solar PV sector bedraagt nu ruwweg drie- tot vierhonderdduizend. Annual Photovoltaic Installations [Mwp] Spain Rest of Europe United States Rest of the world Germany Japan Figuur 2. Wereldmarkt voor solar PV systemen (bron: PV Status Report 2010). Het Nederlandse bedrijfsleven is zich steeds meer bewust van deze kansen; een paar sterke spelers opereren al op de wereldmarkt. Om te kunnen meegroeien in deze zeer competitieve sector is het echter absoluut noodzakelijk, krachten te bundelen op het gebied van kennis- en technologieontwikkeling, en strategische keuzes te maken binnen de

9 9 vele product-marktcombinaties (PMC s) die de solar PV sector kent. Alleen dan is succesvolle concurrentie met het buitenland mogelijk. Daarbij moeten de regionale en nationale sterktes optimaal worden benut om een sterk solar PV ecosysteem te bouwen, dat wil zeggen: een combinatie van sterke punten die ieder voor zich, maar vooral door hun combinatie, een eigen positie op de wereldmarkt hebben. Het totaal aantal banen in de Nederlandse Solar PV sector bedraagt op dit moment ongeveer tweeduizend en kan in de loop van dit decennium verveelvoudigen. De omzet van het bijbehorende Nederlandse bedrijfsleven wordt in 2010 geschat op ongeveer één miljard Euro en kan in de komende vijf jaar groeien naar twee à drie miljard Euro. Deze Roadmap geeft een overzicht van de Nederlandse, Europese en mondiale ontwikkelingen op het gebied van solar PV, in termen van technologie, spelers en internationale concurrentie, producten en marktsegmenten. Op basis van SWOT-analyses (strengths, weaknesses, opportunities and threats) hebben wij PMC s gedefinieerd die voor het bedrijfsleven goede kansen bieden. Bij goede benutting van deze kansen zal de solar PV sector bijdragen aan het ontstaan van meer en nieuwe bedrijvigheid in de hightech-industrie. We schetsen ook hoe deze PMC s een belangrijk aandeel kunnen hebben in de transitie naar een duurzame energiehuishouding. 1.2 Doelstelling en resultaat Wereldwijd is er grote aandacht voor duurzame energieopwekking, en zonne-energie speelt daarin een primaire rol. Zonne-energie zal op wereldschaal een grote drijvende economische kracht worden waarvan we in Nederland het bestaande ecosysteem willen versterken en uitbreiden. Dit ecosysteem willen we met deze roadmap kracht bijzetten: we inventariseren en analyseren alle facetten van deze sector in hun onderlinge samenhang en met de conclusies van dit onderzoek richten wij de sector op kansen op succes. Nederland moet hiermee het ecosysteem kunnen versterken en een rol van internationale betekenis kunnen (gaan) spelen. Samenwerking is van wezenlijk belang. Nederland heeft een hoogwaardige technologische uitgangspositie met vele netwerken, zowel regionaal als mondiaal. Wij kunnen aanhaken bij de huidige groei in de markt en op deelgebieden het voortouw nemen. Analyse van deze markt op het gebied van technologieontwikkeling, productontwikkeling, applicatieontwerp, productiemiddelen en dienstverlening leidt tot conclusies over de gewenste richting van ontwikkeling op zowel de korte als de middellange termijn.

10 10 De sterkten van de partijen in Nederland moeten hier bij passen. Het hoofddoel van het project is het verwerven van inzicht in technologieën, markten en strategieën, zodat we daarmee direct aan de slag kunnen gaan bij het creëren en versterken van een Nederlands Solar ecosysteem. Doelstellingen: De doelstelling van deze Roadmap is het creëren van een Nederlands Solar ecosysteem waarbij de volledige supply chain betrokken is en dat zich richt op de juiste kansen in de markt. Om beter zicht te krijgen op vorm en inhoud van dit ecosysteem houden we ons in dit rapport bezig met de volgende onderwerpen: Marktoverzicht: Nederlandse, Europese en mondiale ontwikkelingen op het gebied van Solar PV producten en diensten; Concurrentieoverzicht: relatieve posities en sterkten van andere Solar ecosystemen die de markt bedienen; Technologieoverzicht: technologische ontwikkelingen op het gebied van materialen, processen, cellen, modules & andere componenten en systemen; Ecosysteem: opbouwen van een samenhangende infrastructuur op het gebied van kennis-, technologieen businessontwikkeling voor het succesvol aangaan van de internationale concurrentie; Zichtbaarheid: zorgen dat het Nederlandse ecosysteem en de individuele spelers bekend zijn in de mondiale markt; Borging: bedrijfsstrategieën aanpassen en richten op belangrijke focusgebieden om succes ook op langere termijn mogelijk te maken; Roadmap: leidraad voor het benutten van kansen op het gebied van productiemiddelen, producten & toepassingen en kennis- en technologieontwikkeling. De in het project te ontwikkelen bedrijfsstrategieën moeten leiden tot sterke hightech (MKB) bedrijven die proactief meedenken en opereren, die robuuste proces- en productkwaliteit leveren, die flexibel opereren in een wereldwijde markt, en die zich onderscheiden op het gebied van productiviteit, kostprijsreductie en innovatiekracht. De resultaten van de roadmap zullen input geven voor de te ontwikkelen bedrijfsstrategieën van de hightech (MKB) partners. 1.3 Doelgroep project De primair uitvoerende partners in het roadmapproject zijn zowel bedrijven als kennisinstellingen. Hieronder zijn MKB s, zoals Beltech, Chematronics, CCM, Meco Equipment Engineers, Minase Consulting en Sioux Technologies. Er zijn de grotere high-tech MKB-bedrijven, zoals OTB Solar, NTS-Group, TMC, OM&T en Solland Solar. Daarnaast nemen ook de kennisinstellingen TNO, TU/e, en ECN en de branchevereniging Holland Solar deel aan dit project. Deze partners zijn op diverse posities in de keten actief, uiteenlopend van onderzoek & ontwikkeling, ontwerp, engineering en productie tot assemblage en testen.

11 11 Het is nadrukkelijk de bedoeling om de Solar community uit te breiden met nieuwe spelers. Tijdens het roadmappingproces hebben daarom partijen die niet tot de bekende huidige groep behoren meegedaan aan de workshops; ook bij de vertaling naar vervolgprojecten worden andere bedrijven en kennisinstellingen, ook uit andere applicatiesectoren, nadrukkelijk ingeschakeld. 1.4 Werkwijze en ketenanalyse Kansen voor de spelers in het ecosysteem (o.a. bedrijven en onderzoeksinstellingen) kunnen worden gevonden in alle onderdelen van de waardeketen, zie figuur 3. Een kans is altijd een combinatie van een product (of dienst) en een markt (PMC). Enkele voorbeelden ter illustratie: het assembleren van procesapparatuur voor zonnecelfabrikanten, het leveren van nieuwe technologie (door onderzoeksinstellingen) aan PV-fabrikanten, het produceren van zonnefolies voor fabrikanten van PV-bouwelementen, het leveren van financiële diensten aan projectontwikkelaars en het installeren en onderhouden van PV-systemen voor particuliere eigenaars. Product-marktcombinaties (PMC s) R&D, marktkansen en -vragen Nieuwe technologiën Fabricage van cellen & modules en andere componenten Nieuwe applicaties Systeembouw en -integratie Nieuwe businessmodellen Electriciteitsproductie Ontmanteling en hergebruik Materialen, processen en productiemiddelen Methoden en technieken, combinaties van functies Concepten voor financieringen bedrijf Concurrenten Figuur 3: Waardeketen van PV met daarin mogelijkheden en kansen voor PMC s.

12 12 Het is belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen de volgende in dit document gebruikte termen: z Technologie: uitvoeringsvorm van zonnecellen, modules en andere systeemcomponenten (inclusief bijbehorende benodigde materialen, productiemachines, etc.); z Applicatie: toepassingsvorm van PV-elementen (kan wel of niet direct verbonden zijn met de uitvoeringsvorm); z Businessmodel: methode om de investering in de applicatie terug te verdienen en winst te maken; z Product-Markt Combinatie: combinatie van een product of dienst en afnemers daarvan. In deze Roadmap ligt de nadruk op kansen in de onderdelen Technologieën en Applicaties. Om succesvol te kunnen opereren op de internationale markt moeten partijen in het Nederlandse Solar ecosysteem geavanceerde, concurrerende producten kunnen leveren. Daarvoor zijn onderzoek en technologieontwikkeling essentieel. Deze zijn onderverdeeld in thema s en ontwikkelingsaspecten, zie tabel 1 (met een nadere uitwerking in onder meer hoofdstukken 3 en 7). Richtingen Hoofdgebieden Thema s Ontwikkelingsaspecten Applicaties Gebouwde omgeving en infrastructuur: geïntegreerde PV-systemen Tuinbouwsector: PV in kassen PV bouwelementen & esthetica Intelligentie en functies op elementniveau Integratie Combinatie van functies (optimale belichting) Product- en productietechnologie Randvoorwaarden Vervoersector:Solar vehicles Materialen Processen Cellen Modules Integrale duurzaamheid Integratie in ontwerp Combinatie met E-auto Kosten en levensduur Duurzame alternatieven Hoge doorvoersnelheden en opbrengst (incl. roll-to-roll) In-line inspectie en kwaliteitsbeheersing Hoge rendementen Architecturen: wafergebaseerd en dunne films Levensduur Architecturen: glasgebaseerd en folie Reductie van materiaal- en energiegebruik Design for recycling en hergebruik Ecosysteem Nationale samenwerking Nationaal kennisinstituut: Solliance Groei- en actieplan industrie ( Topgebied PV ) Internationale samenwerking Financiering Europa: o.m. Duitsland en België; Wereld: o.m. China, VS en India Innovatieve modellen, met commerciële partijen Condities, met overheden Tabel 1: Roadmap voor de periode

13 13 In deze roadmap worden de wereldwijd concurrerende ecosystemen in kaart gebracht en gekarakteriseerd. Deze ecosystemen bevatten alle onderdelen die een PV-keten nodig heeft. Dat betekent dat zowel Kennis, Kunde als Kassa aanwezig zijn. Het Nederlandse ecosysteem heeft op dit moment vooral een sterke positie in de machinebouw. De bedrijven verenigd in het High Tech Systems Platform hebben een gezamenlijke omzet in geproduceerde machines, systemen en modules van circa 30 miljard Euro. De Solar-gerelateerde omzet binnen dit volume groeit, en bedroeg in miljard Euro, waarvan de helft in machines voor de productie van PV-cellen en modules. In die zin vertoont de PV-markt voor Nederland gelijkenis met de halfgeleiderindustrie. Ook daar wordt een groot deel van de omzet gemaakt door de verkoop van productiemachines (ASML, ASMI, ALSI), naast het produceren van de halfgeleiders zelf (NXP). Bij de marktanalyse wordt ook bekeken welke PMC s interessant zijn voor het Nederlandse ecosysteem: zowel de huidige PMC s als PMC s met kansen voor het Nederlandse ecosysteem, gebaseerd op sterke competenties. In de technologieanalyse wordt voor deze geselecteerde PMC s een overzicht gegeven van de aanwezige of nog te ontwikkelen kundes. In de roadmap worden marktgegevens, technologieanalyses en karakteristieken van concurrerende ecosystemen gecombineerd om de route voor het Nederlandse ecosysteem uit te stippelen. De nadruk ligt daarbij voor de industrie op de eerste 5 jaar, maar voor de onderzoekinstellingen is er ook een doorkijk naar 2020 en daarna, zodat de concurrentiepositie ook op langere termijn gewaarborgd kan worden. Marktanalyse Technologiescan Concurrentieanalyse Tijd Synthese: Roadmap Aanpak, projectdefinities en strategievorming Figuur 4: Ontwikkeling van de Roadmap voor het Nederlandse Solar ecosysteem.

14

15 15 2. Samenvatting 2.1 Roadmap: hoofdlijnen Het Nederlandse Solar PV ecosysteem verdubbelde in 2010 de omzet naar 1 miljard euro, waarvan de helft behaald door de sterke machinebouwers, en met belangrijke bijdragen van cel- en moduleleveranciers, en contractresearch van instellingen zoals ECN. Vaak zijn de successen behaald op individuele basis, waarbij steeds meer handel wordt gedreven met opkomende productiegrootmachten als China (in de toekomst naar verwachting ook India en Brazilië). Om dit succes voort te zetten en verder uit te bouwen moeten Nederlandse bedrijven, zo is inmiddels duidelijk geworden, samen optrekken. Door samenwerking kan het Nederlandse ecosysteem business genereren in bijvoorbeeld applicatieontwikkeling (als gebouwgebonden installaties), en vooral ook in productiesystemen en nieuwe cel- en module-ontwerpen. Het kunnen sluiten van de gehele kennisketen in de thuismarkt is een groot voordeel: ontwikkelingen verlopen daardoor sneller en beter dan in concurrerende landen. Dat betekent dat iedere ketenstap goed in de thuismarkt gewaarborgd moet worden, zodat iedere individuele speler in de markt kan profiteren van de nabijheid van deze omringende kennis en kunde. Op drie hoofdgebieden moeten acties worden ingezet om voor Nederland kansrijke PMC s te ontwikkelen, zie tabel 2. NL & Global roadmap Wereldwijde trend Actie voor NL-ecosysteem Applicaties Technologie Ecosystemen Grid parity wordt binnen 3 jaar bereikt voor consumenten Marktgroei is >40% per jaar Toenemende variëteit in toepassingen Wafer silicium: mono- en multikristallijn Dunne-film technologieën: Si, CdTe, CIGS Opkomende technologieën: CPV, OPV Duitsland en Japan bezig met strategische heroriëntatie China (en Taiwan) sterk en groeiend USA en Korea komen eraan PV-bouwelementen ontwikkelen en relatie leggen met intelligente net Combinaties met kassen en automotive Autonome toepassingen Nieuwe productiemiddelen en -processen Nieuwe celtechnologieën & materialen Integratie van modules en systemen Samenwerken met Duitsland en USA Verbinden met China (India, Brazilië) Kennis en kunde verbinden: NL proeffabricageketen Tabel 2: Nederlandse en wereldwijde trends en acties voor het Nederlandse ecosysteem. Op hoofdlijnen zal het Nederlandse ecosysteem meegaan in de wereldwijd bekende trends in marktontwikkelingen in technologie, en concurrentieverhoudingen met andere ecosystemen. Het Nederlandse ecosysteem zal zich kunnen ontwikkelen op een aantal sterke onderdelen als de technologische kennisbasis, het nationale machinebouwcluster en de

16 16 hightechsector, en profiteren van goed opgebouwde clusters in sectoren als tuinbouw en automotive. 2.2 Markttrends De eindmarkt van PV-solar (systemen) laat wereldwijd een groei zien van meer dan 40% per jaar. Als een logisch gevolg daarvan groeit ook de productiecapaciteit voor cellen, modules en andere componenten en voor materialen en productieapparatuur. China en andere groeilanden in massaproductie kopen daarbij vaak productieapparatuur in Europa, vooral ook van de Nederlandse machinebouwers als OTB Solar, Smit Ovens en Tempress. Om kansrijke en concurrerende producten te ontwikkelen is gebruik van de sterke eigenschappen van de Nederlandse industrie essentieel. Gebouwgebonden installaties voor opwekking van PV-elektriciteit in modulaire bouwelementen op gevels, daken, ramen, glasoverkappingen e.d. vragen om nauwe samenwerking met de gehele bouwsector. Dat geldt ook voor PV in de hallen- en stallenbouw. De wereldwijd bekende en sterke Nederlandse tuinbouw biedt mogelijkheden om PV te combineren met selectieve belichting van gewassen waardoor er een hoger groeirendement ontstaat. Dit sluit aan bij de groene kas, die minder of helemaal geen fossiele energie gebruikt of zelfs energie produceert. Automotive is als toeleversector in Nederland goed vertegenwoordigd en PV-solar daken voor auto s leveren goede kansen, die bovendien verbreed kunnen worden naar de jachtenbouw. De op voer- en vaartuig opgewekte elektriciteit heeft een hogere waarde dan de elektriciteit in een huishouden, waardoor zulke systemen ook een hogere kostprijs mogen hebben. Van oudsher is ook de maritieme sector sterk in Nederland, wat goede aanknopingspunten levert. PV-solar applicaties zullen zich verder uitbreiden naar andere sectoren waarbij de variatie in toepassingen zal toenemen. PV zal geleidelijk voor iedereen een vertrouwde en graag gebruikte techniek worden. 2.3 Technologietrends Om PV-producten te kunnen ontwikkelen en produceren is een aantal basiselementen nodig. Uiteraard spelen de cellen en modules (of halffabricaten zoals laminaten) en de fabricage daarvan een essentiële rol, maar er is meer nodig om tot complete toepassingen te komen. De tendens bij de cellen en modules is misschien niet verrassend- naar hogere rendementen, lagere kosten per eenheid geproduceerd vermogen,

17 17 integratie in het eindproduct, grotere variëteit aan technologieën, (nog) langere levensduur, hogere betrouwbaarheid en integrale duurzaamheid (volledig groene technologie). De sterke groei van de kristallijn-silicium technologie is belangrijk voor de Nederlandse PV-sector, omdat bijna alle onderdelen van de betreffende waardeketen in het Nederlandse PV-cluster vertegenwoordigd zijn. Nederlandse bedrijven zijn bovendien in internationaal verband sterk innovatief. De waarde van individuele onderdelen wordt zeker bij die innovaties sterk bepaald door onderlinge samenhang in het geheel van de keten. Met andere woorden: vernieuwingen hebben meestal technologische en organisatorische consequenties voor meerdere delen of zelfs voor het geheel. Alle onderdelen van de keten, inclusief productie van materialen, het ontwikkelen en produceren van cellen en modules, hebben er daarom belang bij dat in het Nederlandse ecosysteem de hele keten is vertegenwoordigd. Het Nederlandse cluster zal zich in het verlengde hiervan gaan richten op de volgende hoofdthema s: z Platforms voor (proces)technologieontwikkeling: geavanceerde processen voor de fabricage van cellen, modules en andere PV-toepassingsvormen en materialen. Behalve productiviteit en prestaties spelen ook integrale duurzaamheid en veiligheid een belangrijke rol. z Platforms voor apparatuurontwikkeling: voor zowel wafer-gebaseerde cel- en moduletechnologie als voor dunne-film technologieën. Ook hier niet alleen aandacht voor productiviteit en prestaties, maar ook voor standaardisatie, duurzaamheid en veiligheid. z Toepassing van PV-systemen, met toeleveranciers, installateurs en dienstverleners. Op dit moment nog vooral op basis van kristallijn-silicium technologie, op termijn ook op basis van flexibele en niet-flexibele dunne-film technologieën. Daarbij gaat het onder meer om bouwelementen en andere uitvoeringsvormen voor integratie, inclusief werkwijzen en certificeringen. 2.4 Ecosysteemtrends De perspectieven van de PV-markt, zowel vanuit het oogpunt van economie als van duurzaamheid, zijn zó groot dat er wereldwijd inmiddels een tiental grote ecosystemen is ontstaan. Meer ecosystemen zullen zich in

18 18 de loop van de tijd ontwikkelen, en het is duidelijk dat ieder ecosysteem een eigen karakteristieke samenstelling van competenties heeft. Duitsland beschikt over een compleet ecosysteem met zowel Kennis-, Kundeals Kassa-eigenschappen en met voldoende massa om in potentie lange tijd vooraanstaande producten en diensten te kunnen blijven leveren. Niettemin moet ook Duitsland zich constant reorganiseren en vernieuwen om het hoofd te bieden aan de felle concurrentie uit vooral Azië en de VS. De Duitse integrale aanpak is echter een aansprekend voorbeeld. Duurzame energie en vooral Solar wordt wereldwijd een grote economische sector, met uitstekende kansen voor Nederland om veel business te genereren. Nederland behoort op onderdelen bij de mondiale kopgroep. Om de kansen te grijpen in deze snel innoverende en zeer competitieve sector zijn samenwerking en versnelling noodzakelijk. Het opbouwen van een goed functionerend en op specifieke onderwerpen gericht Solar ecosysteem is daarvoor essentieel. Dit betekent zowel dat er gezocht moet worden naar kansen in de markt, als ook naar te ontwikkelen technologieën waarmee de concurrentiepositie van Nederland kan worden verbeterd. Op R&D-gebied is Nederland een internationale speler van formaat. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om de Nederlandse industrie van toptechnologie te kunnen voorzien. Maar ook op dit gebied is de internationale concurrentie groot. Doel is de industrie laagdrempelig, snel, flexibel en efficiënt te kunnen bedienen. De kennis moet voor bedrijven eenvoudig toegankelijk zijn via van een kennisloket zonder wachtrij en met hulpvaardig en deskundig personeel achter de balie. Belangrijke aspecten zijn daarbij: z Effectief innoveren met meerdere partijen samen, optimaal benutten van expertises z Flexibiliteit, samenwerking over disciplines en functies heen, en open innovatie z Concentratie rond hot spots zoals Eindhoven en het uitbreiden van het Solliance-samenwerkingsverband z De vorming van een Solar ASML/NXP mogelijk maken (op basis van de vele aanwezige kiemen) Het Nederlandse ecosysteem moet zelf verder worden ontwikkeld om een compleet palet van kennis en kunde te creëren, zodat een breed scala aan nieuwe producten en processen snel kan worden ontwikkeld. Anderzijds moet Nederland samenwerken met al bestaande en goed uitgeruste ecosystemen, vooral Duitsland en België (denk aan kennisontwikkeling bij Imec). Het selecteren van ecosystemen waarmee wordt samengewerkt of juist niet, is belangrijk. Landen als Korea en Japan zijn vooralsnog

19 19 niet aantrekkelijk om mee samen te werken vanwege hun zelfstandig ingerichte en relatief gesloten ecosystemen. China (en Taiwan) staan echter meer open, bijvoorbeeld voor samenwerking bij kennisontwikkeling, inkoop van productieapparatuur en systeemapplicaties. Wij verwachten dat India, Brazilië en misschien ook Rusland en Zuid-Afrika op termijn (en op onderdelen) het voorbeeld van China zullen volgen. 2.5 Verdienmodellen De belangrijkste producten en diensten waarmee het Nederlandse ecosysteem omzet en winst maakt zijn: z Intellectual property (het resultaat van kennisen technologieontwikkeling) z Materialen voor PV-productie z (Productie van) PV-cellen en modules z Overige PV-componenten (bijv. elektronica en constructie-elementen) z PV-productieapparatuur z (Engineering en installatie van) PV-systemen z Projectontwikkeling en financiële dienstverlening 2.6 Actieterreinen Om de slag te maken van de huidige situatie naar een ecosysteem van wereldformaat moeten op drie hoofdterreinen acties worden genomen: z Applicaties z Technologieën z Organisatie (ontwikkeling van het ecosysteem zelf) Om daaraan praktische invulling te kunnen geven zijn deze terreinen onderverdeeld in thema s en focusgebieden. De uitvoering is een zaak van de sector als geheel: Solliance en andere R&D-spelers, industrie en overheid, waarbij elke partij zijn specifieke rol te spelen heeft. Overkoepelende programmering en het definiëren van concrete projecten rondom focusgebieden zijn de concrete uitvoeringsvormen. 2.7 SWOT van het Nederlandse ecosysteem De SWOT van het Nederlandse PV-cluster analyseert sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterktes en zwaktes zijn interne factoren waarop wij zelf invloed hebben. Kansen en bedreigingen zijn externe ontwikkelingen waaraan het Nederlandse PV cluster onderhevig is.

20 20 Sterk Technologische kennis Machinebouwcluster Goed opgeleid personeel Handelsgeest Kennis en kunde applicaties Zwak Tot nu toe weinig PV-systemen geïnstalleerd Moeilijke toegang tot financiering Beperkte massa van de PV-sector Kans Productiemachines Componenten en concepten voor de gebouwde omgeving Synergie kassen en automotive Kennisexploitatie, samenwerking met andere ecosystemen Bedreiging Snelheid van andere ecosystemen wereldwijd Nederlandse ecosysteem incompleet Geen nationale agenda Geen marktstimulering Figuur 4: SWOT analyse van het Nederlandse PV-ecosysteem. Sterktes: z Het Nederlandse ecosysteem beschikt over een goede kennispositie. De kennisinstellingen, zoals universiteiten, ECN, FOM en TNO (incl. Holst) hebben internationaal erkende researchprogramma s. Bedrijven werken intensief met de kennisinstellingen samen. z Nederland heeft een sterk machinebouwcluster met een groot exportvolume. z Personeel is goed opgeleid. z Nederlandse PV bedrijven, vooral bedrijven die productieapparatuur ontwikkelen en produceren, zijn de laatste jaren sterk gegroeid. De export bedraagt gemiddeld 95% en er wordt samengewerkt met de grote toonaangevende Solar bedrijven. z Door de intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven weten veel patenten de weg naar de markt te vinden. De Nederlandse PV sector beschikt over een complete keten. Het gaat daarbij om kennisontwikkeling, kennistoepassing en commercialisering, of populair gezegd: kennis, kunde, kassa! Zwaktes: z De schaalgrootte van de sector is beperkt. Dit maakt de individuele bedrijven kwetsbaar. z Toegang tot kapitaal is in Nederland beperkt. Door de heftige concurrentie zijn investeerders terughoudend om te investeren in PV bedrijven.